Brugervejledning til Nokia udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

3 Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. DENNE ENHED KAN INDEHOLDE PRODUKTER, TEKNOLOGI ELLER SOFTWARE, SOM ER UNDERLAGT EKSPORTLOVE OG -REGLER FRA USA ELLER ANDRE LANDE. AFVIGELSER FRA LOVEN ER FORBUDT /2. udgave

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 7 Generelle oplysninger Adgangskoder Delt hukommelse Kom godt i gang Sådan kommer du i gang Isættelse af SIM-kort og batteri Opladning af batteriet Sådan tænder eller slukker du telefonen Udskiftning af covers og tastatur Demotilstand Genveje i standbytilstand Låsning af tastaturet Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald Konferenceopkald Genopkald til et nummer Hurtigkald Besvarelse af et opkald Højttaler Talebeskeder (netværkstjeneste) Skrivning af tekst

5 4. Menufunktioner Beskeder Skriv besked Læsning af en SMS-besked (Indbakke) Kladder og Sendte beskeder Chat (netværkstjeneste) Billedbeskeder (netværkstjeneste) Distributionslister Frasorterede beskeder Slet beskeder Beskedtæller Beskedindstillinger Rediger kommandoer (netværkstjeneste) Kontakter Søgning efter et navn eller telefonnummer Indstillinger for Kontakter Opkaldsinfo Liste over seneste opkald Opkaldstællere Beskedtæller Indstillinger Toneindstillinger Displayindstillinger Profiler Tidsindstillinger Opkaldsindstillinger Telefonindstillinger Prisindstillinger Indstillinger - ekstraudstyr

6 Sikkerhedsindstillinger Indstillinger for højre valgtast Gendannelse af fabriksindstillinger Ur Påmindelser Spil Tilbehør Regnemaskine Konvertering Nedtællingsur Stopur Komponist Demotilstand SIM-tjenester Batterioplysninger Opladning og afladning Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier Ekstraudstyr Pleje og vedligeholdelse Yderligere sikkerhedsoplysninger

7 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår. 7

8 BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige oplysninger, som er gemt på telefonen, eller sørg for at skrive dem ned. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og vende tilbage til startskærmen. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. 8

9 Om enheden Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900/1800-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være specialkonfigureret. Denne konfiguration kan omfatte ændringer i menunavne, menuernes rækkefølge og ikonerne. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. 9

10 Opladere og ekstraudstyr Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, inden du tager batteriet ud af enheden. Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en ACP-7- eller ACP-12-oplader. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 10

11 Generelle oplysninger Adgangskoder Du kan finde yderligere oplysninger om adgangskoder og deres funktion under Sikkerhedsindstillinger på side 45. Sikkerhedskode: Denne kode, som følger med telefonen, hjælper med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er PIN-kode: Denne kode, som følger med SIM-kortet, hjælper med at beskytte kortet mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang der tændes for den, ved at vælge Menu > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > PINkodeanmodning i standbytilstand og derefter indtaste PIN-koden og vælge Til. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal indtaste PUK-koden for at ophæve blokeringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode. PIN2-kode: Denne kode leveres med nogle SIM-kort og skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester, som f.eks. indstillingerne for samtalepris. Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, vises PIN2-koden er spærret i displayet, hvorefter du vil blive bedt om at indtaste PUK2-koden. Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden i Skift adgangskoder i menuen Sikkerhedsindstillinger (se 11

12 Sikkerhedsindstillinger på side 45). Opbevar de nye koder på et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. PUK- og PUK2-kode: Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din lokale tjenesteudbyder. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Beskeder, Kontakter og Komponist. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Du kan f.eks. bruge hele den tilgængelige hukommelse, hvis du gemmer mange SMS-beskeder. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. Kontakter, har muligvis fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner. 12

13 1. Kom godt i gang Sådan kommer du i gang De displayindikatorer, der beskrives nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn. Denne tilstand kaldes standbytilstand. Det trådløse netværks signalstyrke (1) Batterisøjle, der viser batteriopladningsniveauet (2) De to valgtasters aktuelle funktioner (3) Valgtaster (4) Valgtasternes funktion afhænger af den tekst, der vises i displayet over dem. Navigationstaster (5) Opkaldstast (6) Bruges til at ringe op til et telefonnummer. Bruges til at besvare et opkald. Afslutningstast (7) Du kan tænde eller slukke telefonen ved at holde tasten nede. 13

14 Du kan afslutte et aktivt opkald eller afslutte en vilkårlig funktion ved at trykke hurtigt på tasten. Tastatur (8) Isættelse af SIM-kort og batteri Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler. Denne telefon skal bruges med et batteri af typen BL-5CA eller BL-5C. 1. Tryk på bagcoverets udløserknap (1), åbn bagcoveret, og tag det ud (2, 3). 14

15 2. Tag batteriet ud ved at løfte det fra fingergrebet (4). Løft forsigtigt SIM-kortholderen fra telefonens fingergreb (5). 3. Isæt SIM-kortet, så kortets afskårne hjørne er placeret øverst til højre, og det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad (6). 4. Luk SIM-kortholderen (7), og tryk på den, indtil den klikker på plads (8). 5. Sæt batteriet i enheden (8, 9). Opladning af batteriet 1. Slut opladeren til en stikkontakt. 2. Slut stikket fra opladeren til stikindgangen i bunden af telefonen. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. 15

16 Hvis Oplader ikke vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af telefonen og stikkontakten. Sådan tænder eller slukker du telefonen Tryk på og hold afslutningstasten nede i et par sekunder. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun telefonen i dens normale driftsposition. Enheden har en indvendig antenne. Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges. 16

17 Bemærk! Undgå at berøre dette stik, da det er følsomt over for elektrostatisk afladning. Udskiftning af covers og tastatur Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter coveret. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på. Sådan udskiftes telefonens covers: 1. Tryk på bagcoverets udløserknap (1), åbn bagcoveret, og tag det ud (2, 3). 17

18 2. Tag forsigtigt frontcoveret af (4). 3. Ret den øverste del af frontcoveret ind efter den øverste del af telefonen, og tryk på frontcoveret, indtil det klikker på plads (5, 6). Sådan udskiftes tastaturet: 1. Tryk på den øverste del af tastaturet, og løft det ud af frontcoveret (1, 2). 18

19 2. Træk tastaturet væk fra frontcoveret (3). 3. Ret omhyggeligt bunden af det nye tastatur ind efter frontcoveret (4), og tryk den øverste del af tastaturet ned mod frontcoveret (5). Demotilstand Du kan få vist, hvordan du bruger visse af telefonens funktioner. Du kan få adgang til demoen på en af følgende måder: Hvis SIM-kortet ikke er installeret, skal du vælge Demo. Grundlæggende - For at få vist en demo af Ring op, Besvar opkald, Send SMS-besk. eller Indstil alarmen Mere - For at få vist en demo af Talende ur eller Ringetoner Spil - For at spille spil på telefonen 19

20 Hvis SIM-kortet er installeret, skal du vælge Menu > Tilbehør > Demonstration > Grundlæggende eller Mere. Du kan også få adgang til demotilstanden ved at rulle til højre i standbytilstand. Genveje i standbytilstand Rul opad for at få adgang til Opkaldsinfo. Rul nedad for at få adgang til de navne og numre, der er gemt i Kontakter. Rul til venstre for at skrive en besked. Rul til højre for at få adgang til demotilstand. Tryk på og hold * nede for at aktivere det talende ur. Tryk én gang på opkaldstasten for at få adgang til listen over udgående numre. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Låsning af tastaturet Tastaturlåsen er med til at forhindre, at taster trykkes ned ved en fejltagelse. Du kan låse tastaturet i standbytilstand ved at vælge Menu og trykke hurtigt på *. Du kan låse tastaturet op ved at vælge Lås op og trykke hurtigt på *. Du kan finde oplysninger om at aktivere tastaturlåsen automatisk under Telefonindstillinger på side

21 Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage opkald til det officielle alarmnummer, som er indkodet i enheden. Indtast alarmnummeret, og tryk på opkaldstasten. Det alarmnummer, du indtaster, vises muligvis ikke på skærmen. 21

22 2. Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer og om nødvendigt et områdenummer. Du kan foretage udlandsopkald ved at trykke hurtigt to gange på *, tilføje landekoden (eller regionskoden) og derefter angive områdenummeret (slet om nødvendigt det indledende 0). Du kan slette det sidst indtastede ciffer ved at vælge Slet. 2. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Rul til højre for at øge eller til venstre for at reducere lydstyrken i ørestykket eller headsettet under et telefonopkald. 3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller for at annullere opkaldsforsøget). Konferenceopkald Konferenceopkald (netværkstjeneste) gør det muligt for op til fem personer at deltage i det samme opkald. 1. Du kan foretage et opkald til en ny deltager ved at vælge Valg > Nyt opkald. Vælg Slet for at rydde skærmen, hvis det er nødvendigt. Indtast det ønskede nummer, og tryk på opkaldstasten. 2. Når det nye opkald besvares, kan du føje det til konferenceopkaldet ved at vælge Valg > Konference. 22

23 Genopkald til et nummer Hvis du vil foretage et genopkald til et af de sidste 20 telefonnumre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til, skal du trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand, rulle til det ønskede telefonnummer eller navn og trykke på opkaldstasten. Hurtigkald I standbytilstand skal du vælge Menu > Kontakter > Hurtigkald og en af følgende valgmuligheder: Til eller Fra for at slå hurtigkald til eller fra Rediger for at redigere hurtigkaldslisten Rul for at vælge den ønskede nummertast (2 til 9), og vælg Tildel. Vælg, om du vil tildele til opkald eller SMS, og vælg det ønskede navn. Du kan ringe op til et nummer ved hjælp af hurtigkald ved at trykke på og holde den relevante tildelte nummertast nede i standbytilstand. Besvarelse af et opkald Når du modtager et indgående opkald, kan du besvare opkaldet ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afvise opkaldet uden at svare ved at trykke på afslutningstasten. 23

24 Højttaler Hvis denne indstilling er tilgængelig, kan du bruge telefonens højttaler eller ørestykke under et opkald ved at vælge Højttal. eller Hånds.. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Talebeskeder (netværkstjeneste) Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst nummeret til telefonsvareren. Tryk på og hold 1 nede i standbytilstand for at foretage opkald til telefonsvareren. Du skal muligvis indtaste nummeret, første gang du ringer op til nummeret. Du kan finde oplysninger om at ændre nummeret til telefonsvareren under Indstillinger for Kontakter på side 36. Du kan finde oplysninger om, hvordan du omstiller opkald til telefonsvareren, under Opkaldsindstillinger på side

25 3. Skrivning af tekst Du kan indtaste tekst på to forskellige måder, enten ved hjælp af traditionel tekstindtastning eller ved hjælp af forprogrammeret tekstindtastning (indbygget ordbog). Hvis du vil bruge traditionel tekstindtastning, skal du blive ved med at trykke på den tast, der er markeret med det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises. Ikke alle tilgængelige tegn under en nummertast er trykt på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det Sprog, du har valgt. Se Telefonindstillinger på side 42. Hvis du vil indtaste et bogstav, som findes på den samme tast som det forrige bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en vilkårlig navigationstast og derefter indtaste bogstavet. Du kan få adgang til de mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn ved at trykke på nummertasten 1. Sådan aktiveres eller deaktiveres forprogrammeret tekstindtastning: Mens du skriver tekst, skal du vælge Valg > Ordbog. Du kan aktivere forprogrammeret tekstindtastning ved at vælge et sprog på ordbogens liste. Forprogrammeret tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen. Hvis du vil vende tilbage til traditionel tekstindtastning, skal du vælge Ordbog fra. 25

26 Sådan bruges forprogrammeret tekstindtastning: 1. Indtast det ønskede ord ved at trykke én gang på hver tast for hver enkelt bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", mens den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på 6, 6, 5, 4, Hvis det viste ord er det ønskede ord, kan du begynde at skrive det næste ord ved at trykke på 0. Hvis du vil ændre ordet, skal du blive ved med at trykke på *, indtil det ønskede ord vises. Hvis "?" vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge Stav, indtaste ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning) og vælge OK. Du kan tilføje et sammensat ord ved hjælp af forprogrammeret indtastning ved at indtaste første halvdel af ordet, rulle til højre og indtaste anden halvdel af ordet. Gode råd om skrivning af tekst med traditionel og forprogrammeret tekstindtastning: Du kan flytte markøren til venstre, til højre, opad eller nedad ved at trykke på den respektive navigationstast. Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 0. Du kan slette tegnet til venstre for markøren ved at vælge Slet. Du kan slette alt indtastet tekst ved at trykke på og holde højre valgtast nede. Du kan skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionel og forprogrammeret tekstindtastning, når forprogrammeret tekstindtastning er 26

27 valgt, ved at trykke flere gange på # og holde øje med indikatoren øverst i displayet. Du kan skifte mellem bogstaver og tal ved at trykke på og holde # nede. Du kan tilføje et tal ved at trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Du kan åbne en liste over specialtegn, når du bruger traditionel tekstindtastning, ved at trykke på *. Når du bruger forprogrammeret tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede. Ved brug af traditionel tekstindtastning kan du også tilføje tegnsætningstegn og visse specialtegn ved at trykke flere gange på 1. 27

28 4. Menufunktioner I standbytilstand skal du vælge Menu og den ønskede menu og undermenu. Vælg Afslut eller Tilbage for at afslutte det aktuelle menuniveau. Tryk på afslutningstasten for at vende direkte tilbage til standbytilstand. Beskeder Skriv besked Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. Antallet af tilgængelige tegn/den aktuelle del af en besked i flere dele vises øverst til højre i displayet, f.eks. 902/1. Hvis du vil sende en besked, skal beskedcentralens telefonnummer være gemt i telefonen. Se Beskedindstillinger på side I standbytilstand skal du vælge Menu > Beskeder > Skriv besked. 2. Skriv beskeden. Antallet af tilgængelige tegn og nummeret på den aktuelle del af beskeden vises øverst til højre i displayet. 3. Når du er færdig med beskeden, skal du vælge Valg > Send, indtaste modtagerens telefonnummer og vælge OK. 28

29 Hvis du vil sende beskeden til flere personer, skal du vælge Valg > Sendevalg > Send til flere, rulle til den første modtager og vælge OK. Gentag dette for hver modtager. Når dette er gjort, skal du vælge Udført. Du kan sende en besked til en foruddefineret distributionsliste ved at vælge Valg > Sendevalg > Send til liste. Du kan finde oplysninger om distributionslister under Distributionslister på side 31. Bemærk! Når der sendes beskeder, kan teksten "Beskeden er sendt" blive vist i displayet på enheden. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester. Når du redigerer en besked, og du har valgt Valg > Slet tekst, og du ikke har indtastet ny tekst, ændret indtastningsmetoden eller sproget eller ændre ordbogstilstanden, kan du gendanne den tekst, du lige har slettet, ved at trykke på Valg > Fortryd slet. Læsning af en SMS-besked (Indbakke) Når du modtager SMS-beskeder, vises antallet af nye beskeder og ikonet i displayet i standbytilstand. Vælg Vis for at læse beskederne med det samme. Du kan læse beskederne på et senere tidspunkt ved at vælge Afslut. Når du vil læse beskeden, skal du vælge Menu > Beskeder > Indbakke og den ønskede besked. 29

30 Kladder og Sendte beskeder I menuen Kladder kan du se de beskeder, du har gemt via menuen Gem besked. I menuen Sendte beskeder kan du se en kopi af de beskeder, du har sendt. Chat (netværkstjeneste) Du kan kommunikere med andre personer ved hjælp af denne SMS-tjeneste. Hver chatbesked sendes som en separat SMS-besked. De beskeder, der modtages og sendes under en chatsession, gemmes ikke. Du kan starte en chatsession ved at vælge Menu > Beskeder > Chat. Hvis du er i gang med at læse en modtaget SMS-besked, kan du vælge Valg > Chat. 1. Indtast personens telefonnummer, eller søg efter det i Kontakter, og vælg OK. 2. Indtast dit kaldenavn for chatsessionen, og vælg OK. 3. Indtast en besked, og vælg Valg > Send. 4. Svarbeskeden fra den anden person vises over den besked, du har sendt. Du kan besvare beskeden ved at vælge Tilbage og gentage trin 3. Mens du skriver en besked, kan du trykke på Valg > Chatnavn eller Chatoversigt for at redigere dit kaldenavn eller se de foregående beskeder. Billedbeskeder (netværkstjeneste) Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder. Modtagne billedbeskeder gemmes i Indbakke. Bemærk, at hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en SMSbesked. 30

31 Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. Du kan oprette en billedbesked ved at vælge Menu > Beskeder > Billedbeskeder. Rul til det ønskede billede, og vælg Anvend. Tilføj tekst, hvis det er nødvendigt, og vælg Valg > Send. Du kan se beskeden med det samme ved at vælge Vis. Distributionslister Du kan definere op til 6 distributionslister med op til 10 modtagere på hver. Du kan tilføje en ny distributionsliste i standbytilstand ved at vælge Menu > Beskeder > Distributionslister > Valg > Tilføj liste. Giv distributionslisten et navn, og vælg OK. Du kan føje et navn til en distributionsliste ved at rulle til den ønskede distributionsliste og vælge Valg > Vis liste > Valg > Tilføj kontakt. Der opkræves et separat gebyr for hver besked til hver modtager. Frasorterede beskeder Beskeder fra frasorterede numre gemmes her. Se "Nr.sortering" på side 33. Du kan åbne de frasorterede beskeder ved at vælge Menu > Beskeder > Frasorterede beskeder og den ønskede besked. 31

32 Mens du læser den frasorterede besked, kan du vælge Valg > Slet, hvis du vil slette beskeden, eller Slet fra liste, hvis du vil slette nummeret på listen over frasorterede numre. Slet beskeder Du kan slette alle læste beskeder eller alle beskeder i en mappe ved at vælge Menu > Beskeder > Slet beskeder > Alle læste eller den ønskede mappe. Beskedtæller Vælg Menu > Beskeder > Beskedtæller. Rul nedad for at se antallet af sendte og modtagne beskeder. Du kan nulstille beskedtællerne ved at vælge Nulstil tællere og angive de tællere, du vil nulstille. Beskedindstillinger Du kan se eller redigere SMS-beskedindstillingerne i standbytilstand ved at vælge Menu > Beskeder > Beskedindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Infotjeneste (netværkstjeneste) - For at konfigurere, om du vil modtage beskeder om forskellige emner - f.eks. trafikmeldinger - fra netværket, og for at håndtere emnerne Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Skabeloner - For at få vist, redigere eller slette de forudindstillede beskeder, som kan anvendes til at skrive en besked 32

33 Smileys - For at se, redigere eller slette forudindstillede smileys, som du kan bruge, når du skriver beskeder Signaturer - For at håndtere den signatur, der føjes til din besked Hvis du vælger Medtag signat., aktiveres eller deaktiveres den automatiske indsættelse af signaturen. Vælg Signaturtekst for at redigere din signatur. Sendeprofil - For at håndtere dine sendeprofiler Vælg den ønskede profil og en af valgmulighederne nedenfor: Nummer på beskedcentral for at gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende SMS- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen. Beskeder sendes som (netværkstjeneste) for at vælge beskedtypen Tekst, Fax, Personsøger eller Beskeden afventer i (netværkstjeneste) for at vælge, i hvor lang tid netværket skal forsøge at levere beskeden Omdøb sendeprofil for at omdøbe sendeprofilen Leveringsrapporter (netværkstjeneste) - For at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder Svar via samme central (netværkstjeneste) - For at give modtageren mulighed for at svare via din beskedcentral Tegnunderstøttelse (netværkstjeneste) - For at angive, om der skal bruges Fuld eller Reduceret kodning ved afsendelse af en SMS-besked Nr.sortering - For at se eller redigere listen over frasorterede numre 33

34 Rul til et nummer, og vælg Valg > Tilføj nummer eller Slet fra liste for at føje et nummer til den frasorterede liste eller slette det markerede nummer fra listen. Beskeder fra de frasorterede numre gemmes direkte i mappen Frasorterede beskeder. Når der modtages opkald fra et frasorteret nummer, vil telefonen hverken ringe eller vibrere, uanset hvilken tilstand der er angivet. Hvis opkaldet ikke besvares, gemmes det i mappen Ubesvarede opkald under Opkaldsinfo. Rediger kommandoer (netværkstjeneste) Vælg Rediger kommandoer for at sende en tjenesteanmodning til tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Kontakter Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse. Den interne telefonbog kan indeholde op til 200 navne. Søgning efter et navn eller telefonnummer I standbytilstand skal du vælge Menu > Kontakter > Søg. Indtast de første bogstaver i det navn, du søger efter, og vælg Søg. Rul opad eller nedad for at finde frem til det ønskede navn. 34

35 HURTIGSØGNING: Rul nedad i standbytilstand, og indtast de første bogstaver i navnet. Rul til det ønskede navn. Du kan også bruge følgende valgmuligheder i menuen Kontakter: Tilføj kontakt - For at gemme navne og telefonnumre i telefonbogen Slet - For at slette navne og telefonnumre fra telefonbogen, enkeltvist eller alle på èn gang Kopiér - For at kopiere alle navne og telefonnumre på én gang eller kopiere dem et ad gangen fra den interne telefonbog til SIM-telefonbogen, eller omvendt Indstillinger: Se Indstillinger for Kontakter på side 36. Hurtigkald - For at aktivere hurtigkaldsfunktionen og redigere de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne Nr.sortering: Se "Nr.sortering" på side 33. Tjenestenumre (netværkstjeneste) - For at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis numrene findes på SIM-kortet Infonumre (netværkstjeneste) - For at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis numrene findes på SIM-kortet 35

36 Indstillinger for Kontakter I standbytilstand skal du vælge Menu > Kontakter > Indstillinger og en af følgende valgmuligheder: Nummer til telefonsvarer (netværkstjeneste) - For at gemme og ændre telefonnummeret til telefonsvareren Hukommelse i brug - For at vælge, om navne og telefonnumre skal gemmes på Telefon eller SIM-kort Når du udskifter SIM-kortet, vælges SIM-kort-hukommelsen automatisk. Kontaktvisning - For at vælge, hvordan navne og telefonnumre skal vises Når du har åbnet Detalj. for en kontakt med Kontaktvisning, som er indstillet til Navneliste eller Kun navn, angives et navn eller telefonnummer, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, med øverst til højre i displayet, og et navn eller telefonnummer, der er gemt i telefonens hukommelse, angives med. Hukommelsesstatus - For at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der allerede er gemt, og hvor mange der endnu kan gemmes i hver telefonbog Kontaktbilleder - For at vælge, om ikonerne skal vises med navnene og numrene i telefonbogen Når Kontaktbilleder er indstillet til Til, kan du vælge et ikon, når du føjer en ny kontakt til telefonbogen. Du kan også ændre ikonet for en kontakt, som du har åbnet, ved at vælge Valg > Skift billede. 36

37 Opkaldsinfo Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald og antallet af sendte og modtagne beskeder. Telefonen registrerer ubesvarede og indgående opkald, hvis den er tændt og inden for netværkets tjenesteområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner. Liste over seneste opkald I standbytilstand skal du vælge Menu > Opkaldsinfo > Ubesvarede opkald, Indgående opkald eller Udgående opkald > Valg for at få vist tidspunktet for opkaldet, redigere, se eller ringe op til det registrerede telefonnummer, føje det til telefonbogen eller til listen over frasorterede numre eller slette det fra listen over de seneste opkald. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan nulstille listen over de seneste opkald i standbytilstand ved at vælge Menu > Opkaldsinfo > Slet seneste opkaldslister og vælge de lister, du vil nulstille. Opkaldstællere Vælg Menu > Opkaldsinfo > Opkaldsvarighed for at se den omtrentlige varighed for det seneste opkald, alle modtagne opkald eller alle udgående opkald. Du kan også se den samlede omtrentlige varighed for alle opkald. Du kan nulstille tællerne ved at vælge Nulstil tidstællere, indtaste sikkerhedskoden og vælge OK. 37

38 Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv. Beskedtæller Menuen Beskedtæller findes også under hovedmenuen Beskeder (se Beskedtæller på side 32). Indstillinger I denne menu kan du justere flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardværdier ved at vælge Gendan fabriksindstil.. Toneindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Toneindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Ringetone - For at indstille tonen til indgående opkald Ringestyrke - For at angive lydstyrken for ringetoner og signalet ved modtagelse af beskeder Hvis du indstiller Ringestyrke til niveau 2 eller højere, ringer telefonen med en ringestyrke, der starter ved niveau 1 og stiger til det niveau, du har indstillet, når du modtager et indgående opkald. Vibrationssignal - For at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en SMS-besked 38

39 Signal ved besked - For at angive den tone, som telefonen skal udsende, når du modtager en SMS-besked Tastaturtoner - For at angive lydstyrken for tastaturtonerne Advarselstoner - For at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet Rytmisk baggrundslys - For at angive, at telefonens baggrundslys skal følge ringetonens rytme, når du modtager et indgående opkald eller en besked Displayindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Strømspareur - For at angive, at telefonen skal vise det digitale eller det klassiske ur og alle de vigtigste displayikoner som pauseskærm Vælg Digitalt ur eller Analogt ur for at bruge det digitale eller klassiske ur som pauseskærm. Vælg Fra for at deaktivere telefonens Strømspareur. Operatørlogo (netværkstjeneste) - For at aktivere eller deaktivere operatørlogoet i standbytilstand Celleinformation (netværkstjeneste) - For at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network) Tid for baggrundslys - For at vælge, om baggrundslyset skal være tændt i 15 sekunder (Normal), i 30 sekunder (Udvidet) eller ikke skal være tændt (Fra) 39

40 Selvom Fra er valgt, vil baggrundslyset være tændt i 15 sekunder, når telefonen tændes Pauseskærm - For at slå pauseskærmen til eller fra, for at indstille tiden for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres (Timeout), eller for at vælge billedet til pauseskærmen (Pauseskærm) Profiler Du kan tilpasse profilerne til at bruge bestemte funktioner, f.eks. ringetoner og pauseskærm. Vælg Menu > Indstillinger > Profiler. Vælg den profil, du vil ændre, og vælg derefter Tilpas. Du kan også ændre indstillingerne for den aktuelt valgte profil i menuen Toneindstillinger (se Toneindstillinger på side 38) og menuen Displayindstillinger (se Displayindstillinger på side 39). Sådan aktiveres en profil hurtigt i standbytilstand: Tryk hurtigt på afslutningstasten, rul til den ønskede profil, og tryk på OK. Tidsindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Tidsindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Ur - For at vise eller skjule uret, indstille klokkeslættet eller redigere tidsformatet Datoindstilling - For at indstille datoen 40

41 Autoopdat. af dato og tid (netværkstjeneste) - For at indstille telefonen til at opdatere dato og klokkeslæt automatisk fra netværket Hvis du bruger denne funktion, kan det betyde, at nogle indstillede alarmer udløber. Bemærk! Hvis batteriet har været fjernet fra telefonen, skal du muligvis indstille klokkeslættet og datoen igen. Opkaldsindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Opkaldsindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Omstilling (netværkstjeneste) - For at omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. Omstil ved optaget, hvis du vil omstille opkaldene, når dit nummer er optaget, eller når du afviser et opkald. Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid. Når Omstil alle taleopkald er aktiveret, vises i displayet i standbytilstand. Du kan deaktivere alle opkaldsomstillinger ved at vælge Annuller alle omstillinger Du kan aktivere den valgte omstillingsindstilling ved at vælge Aktivér. Hvis du vil deaktivere den, skal du vælge Annuller. Hvis du vil kontrollere, om den valgte indstilling er aktiv, skal du vælge Kontrol. status. Hvis du vil angive en forsinkelse for bestemte omstillinger, skal du vælge Indstil forsink. (ikke tilgængelig for alle omstillingsindstillinger). 41

42 Automatisk genopkald - For at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret Banke på-tjeneste (netværkstjeneste) - For at blive kontaktet af netværket, når du modtager et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et opkald Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) - For at angive, at dit telefonnummer skal vises (Til) eller skjules (Fra) for den person, du ringer til Hvis du vælger Standard, bruges den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen. Linje til udgående opkald (netværkstjeneste) - For at vælge enten telefonlinje 1 eller 2 til opkald eller forhindre valg af linje, hvis dette understøttes af SIMkortet Nr.sortering se Nr.sortering på side 33. Telefonindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Sprog - For at vælge sprog for displayteksterne Tastaturlåsindstillinger. Automatisk tastaturlås > Til for at aktivere den automatiske tastaturlås Angiv forsinkelsen i formatet minutter:sekunder, og vælg OK. Du kan indstille tidspunktet fra 10 sekunder til 59 minutter og 59 sekunder. Du kan deaktivere den automatiske tastaturlås ved at vælge Fra. 42

43 Tastaturlåskode for at aktivere sikkerhedstastaturlåsen Indtast sikkerhedskoden, og vælg OK. Når du har valgt Til, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, hver gang du vælger Lås op. Du kan deaktivere sikkerhedstastaturlåsen ved at vælge Fra. Valg af netværk - For at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Du kan også vælge netværket manuelt. Starttone - For at aktivere eller deaktivere den tone, der lyder, når telefonen tændes Opstartstekst - For at indtaste en besked, der vises kortvarigt i displayet, når telefonen tændes Bekræft SIM-tjenestehandl.. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Prisindstillinger Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv. Vælg Menu > Indstillinger > Prisindstillinger og en af følgende valgmuligheder: Forudbetalt kredit (netværkstjeneste) - For at se oplysninger om forudbetalt kredit Hvis du anvender et forudbetalt SIM-kort, kan du kun foretage opkald, når der er nok kreditenheder tilbage på SIM-kortet. 43

44 Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage opkald til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldstimer - For at slå visningen af opkaldstimeren til eller fra Opkaldsoversigt - For at slå den omtrentlige opkaldstidsoversigt til eller fra Opkaldspriser (netværkstjeneste) - For at få vist de omtrentlige omkostninger for det seneste opkald eller alle opkald målt i enheder, der er angivet under funktionen Vis priser i Begrænsede numre - For at begrænse udgående opkald til udvalgte telefonnumre, hvis SIM-kortene giver mulighed for det (du skal muligvis angive PIN2-koden). Indstillinger - ekstraudstyr Vælg Menu > Indstillinger > Indstillinger - ekstraudstyr > Headset eller Teleslynge og en af følgende valgmuligheder: Standardprofil - For at vælge den profil, telefonen skal bruge, når ekstraudstyret tilsluttes Automatisk svar - For at indstille telefonen til at besvare indgående opkald automatisk efter fem sekunder Muligheden for at angive indstillinger for tilbehør vises først, når der er sluttet tilbehør til telefonen. De andre tilbehørsrelaterede valgmuligheder vises også først, når det pågældende tilbehør har været sluttet til telefonen én gang. 44

45 Sikkerhedsindstillinger Når sikkerhedsfunktionerne til begrænsning af opkald anvendes (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), kan det stadig være muligt at ringe op til det officielle alarmnummer, som er indkodet i enheden. Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger og en af følgende valgmuligheder: PIN-kodeanmodning - For at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden for SIM-kortet, når telefonen tændes Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne funktion deaktiveres. Opkaldsspærring (netværkstjeneste) - For at begrænse opkald til og fra telefonen Vælg en af spærringsindstillingerne, og slå indstillingen til (Aktivér) eller fra (Annuller). Du kan også kontrollere, om en tjeneste er aktiveret (Kontrol. status). Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) - For at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig Sikkerhedsniveau - For at kontrollere brugen af telefonen eller telefonens hukommelse Indtast sikkerhedskoden. Hvis du vælger Telefon, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der indsættes et nyt SIM-kort. Hvis du vælger Hukommelse, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der indsættes et nyt SIM-kort, og du vælger den interne telefonbog. Hvis du vælger Intet, indstilles telefonen til at undlade at anmode om 45

46 sikkerhedskoden, når der indsættes et nyt SIM-kort, eller når den interne telefonbog vælges. Bemærk! Når du ændrer sikkerhedsniveauet, kan oplysningerne på listen med de seneste opkald, dvs. ubesvarede, indgående og udgående opkald, blive slettet. Skift adgangskoder - For at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden Disse koder må kun indeholde tallene fra 0 til 9. Brug ikke adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, så du ved et uheld kommer til at foretage opkald til et alarmnummer. Indstillinger for højre valgtast I standbytilstand kan du få adgang til en liste over genveje ved at vælge Gå til. Du kan definere eller organisere genvejene ved at vælge Menu > Indstillinger > Indstillinger for højre valgtast og en af følgende valgmuligheder: Vælg funktion - For at vælge de funktioner, du vil oprette genveje til Fremhæv de ønskede funktioner, og vælg Markér. Funktionerne vises på listen over genveje i den rækkefølge, du vælger dem i. Når du er færdig med at vælge funktioner, kan du gemme ændringerne ved at vælge Udført > Ja. Organiser - For at organisere funktionernes rækkefølge på genvejslisten Fremhæv den funktion, du vil flytte, og vælg Flyt og den ønskede flyttemulighed. Når du er færdig med at organisere funktionerne, kan du gemme ændringerne ved at vælge Tilbage > Ja. 46

47 Gendannelse af fabriksindstillinger Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindstil.. Indtast sikkerhedskoden, og vælg OK. De navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, slettes ikke. Ur I standbytilstand skal du vælge Menu > Ur og en af følgende valgmuligheder: Alarmtid - For at indstille tidspunktet for alarmen Indtast tidspunktet, og vælg OK. Alarmtone - For at indstille tonen for alarmen Gentag. alarm - For at indstille alarmen til kun at lyde en enkelt gang eller flere gange på bestemte ugedage Talende ur - For at få telefonen til at fremsige klokkeslættet Tidsindstillinger Se Tidsindstillinger på side 40. Når alarmen lyder, kan du stoppe alarmen ved at vælge Stop eller stoppe alarmen og angive, at den skal ringe igen om 10 minutter, ved at vælge Udsæt. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger Stop, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg Nej for at slukke enheden eller Ja for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke Ja, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig. 47

48 Påmindelser Du kan gemme korte tekstpåmindelser med en alarm. Vælg Menu > Påmindelser og en af følgende valgmuligheder: Tilføj ny - For at tilføje en ny påmindelse Vis alle - For at se alle påmindelserne Slet - For at slette påmindelserne Alarmtone - For at vælge den alarmtone, der skal lyde, når tidspunktet for påmindelsen er nået Mens du har åbnet påmindelsen, kan du vælge Valg > Slet, Rediger eller Send. Når tidspunktet for påmindelsen er nået, kan du stoppe alarmen ved at vælge Afslut eller angive, at telefonen skal udsende alarmen igen om 10 minutter, ved at vælge Udsæt. Spil Hvert spil har en kort hjælpetekst. Du kan justere de almindelige spilindstillinger ved at vælge Menu > Spil > Indstillinger. Du kan indstille lyde (Lyde) og vibrationer (Vibrationer) for spillet. 48

49 Tilbehør Regnemaskine Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger. Vælg Menu > Tilbehør > Regnemaskine. 1. Tryk på tasterne 0 til 9 for at indsætte tal og på # for at indsætte et decimaltegn. Du kan slette det sidste tal ved at vælge Slet. Du kan skifte fortegn for det indtastede nummer ved at trykke på *. 2. Rul op eller ned for at markere +, -, x eller /. 3. Gentag trin 1 og 2, hvis det er nødvendigt. 4. Du kan få vist resultatet ved at vælge Result.. Konvertering Du kan foretage omregninger af forskellige måleenheder. I standbytilstand skal du vælge Menu > Tilbehør > Konvertering. Du kan få adgang til dine seneste fem omregninger ved at vælge Sen. 5 konvert.. Du kan også vælge at bruge de seks foruddefinerede enhedskategorier: Temperatur, Vægt, Længde, Areal, Volumen og Valuta. Du kan tilføje dine egne omregninger med Konverteringer. Når du foretager en omregning, kan du ændre enhedernes placering i omregningen ved at rulle opad eller nedad. 49

50 Nedtællingsur Vælg Menu > Tilbehør > Nedtællingsur. Angiv alarmtidspunktet i formatet timer:minutter, og vælg OK. Du kan også indtaste en note til alarmen, ændre tidspunktet og afbryde nedtællingsuret. Når nedtællingsuret er i gang, vises i standbytilstand. Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen et signal, og den tilknyttede tekst vises. Du kan genstarte nedtællingsuret ved at vælge Gensta. eller stoppe alarmen ved at vælge Afslut. Når nedtællingsuret kører i baggrunden, øges batteriforbruget, hvilket reducerer batteriets levetid. Stopur Vælg Menu > Tilbehør > Stopur. Vælg Start for at starte tidtagningen. Du kan registrere tiden ved at vælge Stop. Når tidtagningen er stoppet, kan du vælge Valg > Start, Nulstil eller Afslut. Du kan angive, at tidtagningen skal fortsætte i baggrunden, mens den kører, ved at trykke på afslutningstasten. Mens tidtagningen kører, blinker i standbytilstand. Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres. 50

51 Komponist Vælg Menu > Tilbehør > Komponist og en tone. Du kan komponere dine egne ringetoner ved at indtaste noderne. Tryk f.eks. på 4 for at angive noden f. 8 forkorter en node eller en pause (-), og 9 forlænger en node eller en pause (+). 0 indsætter en pause. * indstiller oktaven. # gør tonen skarp (ikke tilgængelig for noderne e og b). Rul til venstre eller til højre for at flytte markøren til venstre eller til højre. Vælg Slet, hvis du vil slette en node eller en pause til venstre for markøren. Når tonen er færdig, skal du trykke på Valg og vælge Afspil, Gem, Tempo, Send, Ryd skærmen eller Afslut. Demotilstand Se Demotilstand på side 19. SIM-tjenester Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 51

52 5. Batterioplysninger Opladning og afladning Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed. Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade. 52

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110i/1112

Brugervejledning til Nokia 1110i/1112 Brugervejledning til Nokia 1110i/1112 9247855 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RH-93 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 3. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2310. 9248389 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 2310. 9248389 2. udgave Brugervejledning til Nokia 2310 9248389 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-189 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 1101 9238193 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere