Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr , 2011/ april 2012 Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012 Beolit 12 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs vej 15 DK-7600 Struer Tlf CVR-nr:

2 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/ KVARTAL svagere end forventet, MEN strategiimplementering ER PÅ SPORET OG forventningerne for året fastholdes Bang & Olufsen leverede et resultat, som var svagere end forventet i et fortsat vanskeligt marked. Resultat før skat var 19 millioner DKK i tredje kvartal sammenlignet med 30 millioner DKK i et stærkt tredje kvartal sidste år, hvor vi lancerede BeoVision og BeoSound 8 siger CEO Tue Mantoni. For året som helhed forventes fortsat et resultat før skat i 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på en omsætning, der overstiger millioner DKK. Vores nye subbrand, B&O PLAY, er kommet godt fra start, og det første produkt, Beolit 12, er blevet tildelt den højt ansete red dot design award. Desuden er Bang & Olufsen for tredje år i træk blevet kåret som Best Brand inden for Car-HiFi af det tyske bilmagasin auto motor und sport. Med BeoVision 12, BeoLab 12 og Beolit 12 lancerede vi tre stærke produkter i slutningen af tredje kvartal, hvorfor vi først forventer en betydelig effekt fra disse produkter i fjerde kvartal. Ligeledes blev der i slutningen af tredje kvartal indgået en række distributionsaftaler for B&O PLAY, som først vil slå igennem i fjerde kvartal. I fjerde kvartal vil Bang & Olufsen under subbrandet B&O PLAY lancere et nyt tv-koncept, som vi har meget store forventninger til. Sammenholdt med udsigten til et øget salg af videoprodukter som følge af en sommer med EM i fodbold og OL, gør det, at vi forventer et stærkt fjerde kvartal. Hovedpunkter Koncernens omsætning blev 766 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod en omsætning på 820 millioner DKK sidste år. AV-omsætningen voksede 5 procent i BRIK-landene og 20 procent i Nordamerika, mens AV-omsætningen i Europa gik tilbage med 3 procent. Koncernens bruttoavance blev i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 38,3 procent mod en bruttoavance på 39,8 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært ændring i produktsammensætningen og distributionsudviklingen. Resultat før skat blev i tredje kvartal positivt med 19 millioner DKK mod et positivt resultat på 30 millioner DKK for samme periode sidste år. Frie pengestrømme i tredje kvartal var positive med 16 millioner DKK sammenlignet med 91 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens netto arbejdskapital var 525 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12, sammenlignet med 445 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en stigning på 18 procent. Koncernens samlede omsætning for de tre første kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var millioner DKK mod millioner DKK sidste år svarende til et fald på 1 procent. Resultat før skat for de tre første kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var 27 millioner DKK mod 32 millioner DKK sidste år. I de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var der en negativ påvirkning af særlige poster på 3 millioner DKK, sammenlignet med 21 millioner DKK sidste år. Frie pengestrømme i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var negative med 108 millioner DKK mod positive 24 millioner DKK sidste år. For B2C forretningsområdet blev omsætningen på 638 millioner DKK i tredje kvartal 2011/12 mod en omsætning på 660 millioner DKK i samme periode sidste år. Inden for B2B forretningsområdet var omsætningen 126 millioner DKK i tredje kvartal 2011/12 mod en omsætning på 142 millioner DKK i samme periode sidste år. Lanceringen af tre nye produkter, BeoVision 12, BeoLab 12 and Beolit 12, i slutningen af tredje kvartal forventes sammen med kommende produktintroduktioner at få markant positiv indflydelse på resultatet i fjerde kvartal.

3 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 3 For regnskabsåret 2011/12 fastholdes forventningerne om et resultat før skat i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. EBIT-margin for regnskabsåret 2011/12 forventes at blive 3,5-4,0 procent. Efter regnskabsperioden er Beolit 12 blevet tildelt den højt ansete red dot design award, og Bang & Olufsen er for tredje år i træk blevet kåret som Best Brand inden for Car-HiFi af magasinet auto motor und sports læsere. Desuden har koncernen indgået en aftale med Shreyans gruppen, som er Bang & Olufsens nye masterdealer i Indien. Shreyans har betydelig erfaring med luksusprodukter og etablering af distribution for luksusbrands. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: President & CEO Tue Mantoni, tlf.: Der afholdes webcast 18. april 2012 kl via

4 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 4 Hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s koncernen Tallene er ikke reviderede millioner DKK 3. kvartal vækst åtd vækst 2011/ /11 % 2011/ /11 % Resultatopgørelse: Nettoomsætning (7%) (1%) Bruttoavance, % 38,3 39,8 (4%) 40,3 40,7 (1%) EBITDA (17%) % Resultat af primær drift (EBIT) (37%) (6%) Finansielle poster, netto (4) (3) (23%) (12) (10) (18%) Resultat før skat (EBT) (38%) (16%) Resultat efter skat (39%) (36%) Balance ultimo: Balancesum % % Aktiekapital % % Egenkapital % % Netto rentebærende gæld % % Nettoarbejdskapital % % Pengestrømme: fra driftsaktivitet (52%) (38%) fra investeringsaktivitet (72) (90) 21% (246) (200) (23%) frie pengestrømme (83%) (108) 24 - fra finansieringsaktivitet (52) (4) (1.200%) 43 (17) - Periodens pengestrømme (36) 87 - (65) 6 - Nøgletal: EBITDA-margin, % 11,3 12,7 10,4 10,3 EBIT-margin, % 2,9 4,4 1,9 2,0 NIBD/EBITDA 0,9 0,3 0,9 0,3 Afkastningsgrad, % 1,0 1,5 1,9 1,8 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 4,1 5,0 9,9 9,3 Egenkapitalens forrentning, % 1,1 1,8 1,2 1,9 Antal medarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D), DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 Price / Earnings Note hoved- og nøgletal er korrigerede jf. oplysning i note 1 i årsrapporten 2010/11

5 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 5 Ledelsesberetning Omsætning ÅTD 2011/12 (DKK millioner) B2C B2B AV B&O PLAY Automotive ICEpower DKK 1.538m DKK 195m DKK 334m DKK 77m Lavere omsætning i tredje kvartal Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev 766 millioner DKK i tredje kvartal 2011/12 mod 820 millioner DKK sidste år. Koncernens omsætning for de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 blev millioner DKK mod millioner DKK sidste år, hvilket svarer til et fald på 1 procent. Resultat før skat blev i tredje kvartal positivt med 19 millioner DKK mod et positivt resultat før skat på 30 millioner DKK sidste år. Resultat i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 er negativt påvirket af særlige poster på netto 3 millioner DKK vedrørende fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med organisatoriske ændringer som følge af gennemførelsen af den nye virksomhedsstrategi. Resultat før skat i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var 27 millioner DKK mod 32 millioner DKK sidste år. Resultatet i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 er negativt påvirket af særlige poster på netto 3 millioner DKK. Resultatet i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2010/11 var negativt påvirket af særlige poster på 21 millioner DKK. Akkumuleret består de særlige poster af 7 millioner DKK i avance ved salg af en ejendom og er negativt påvirket med 10 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med de organisatoriske ændringer som følge af gennemførelsen af den nye virksomhedsstrategi. Koncernens bruttoavance var i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 38,3 procent mod en bruttoavance på 39,8 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes delvist en ændring i produktsammensætningen. I de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12, var bruttoavancen 40,3 procent mod en bruttoavance på 40,7 procent i samme periode sidste år. B2C forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY, opnåede i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 en omsætning på 638 millioner DKK mod en omsætning på 660 millioner DKK i samme periode året før. Omsætning og vækst per segment (3. kvt) 3. kvt 10/11 3. kvt 11/12 Omsætning og vækst per segment (ÅTD) ÅTD 10/11 ÅTD 11/ % % % % % -9% -20% % 1% 20% 0 0 AV B&O PLAY Automotive ICEpower Koncern AV B&O PLAY Automotive ICEpower Koncern Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

6 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 6 Bruttoavance per segment 3. kvt ÅTD % AV B&O PLAY Automotive ICEpower Koncern AV-forretningsområdet havde en omsætning på 559 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod 585 millioner DKK i samme periode sidste år. AV-omsætningen på BRIK-markederne steg 5 procent, mens Europa faldt med 3 procent. Akkumuleret havde AV-forretningsområdet en omsætning på millioner DKK mod millioner DKK i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2010/11. Bruttoavancen for AV forretningsområdet blev i tredje kvartal af regnskabsåret 39,9 procent mod en bruttoavance på 42,5 procent for samme periode sidste år. Bruttoavancen i andet halvår af regnskabsåret er traditionelt lavere end i første halvår af regnskabsåret. Ændringen i bruttoavancen skyldes primært ændringer i produktsammensætningen. Automotive havde i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 en omsætning på 103 millioner DKK mod 113 millioner DKK i et stærkt tredje kvartal sidste år, hvor Bang & Olufsen blandt andet lancerede et nyt lydsystem til Audi A6. Akkumuleret havde Automotive en omsætning på 334 millioner DKK mod 332 millioner DKK i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2010/11. Automotives bruttoavance var i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 36,2 procent mod en bruttoavance på 31,6 procent i samme periode sidste år. Ændringen i bruttoavancen skyldes primært ændringer i produktsammensætningen. I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 havde forretningsområdet ICEpower en omsætning på 23 millioner DKK mod 29 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret havde ICEpower forretningen en omsætning på 77 millioner DKK mod 64 millioner DKK i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2010/11. ICEpowers bruttoavance var i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 47,2 procent mod en bruttoavance på 41,5 procent i samme periode sidste år. I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 reducerede koncernen kapacitetsomkostningerne med 20 millioner DKK til 271 millioner DKK fra 291 millioner DKK i samme periode sidste år. I de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 minskede koncernen kapacitetsomkostningerne med 12 millioner DKK fra 834 millioner DKK i samme periode sidste år til 822 millioner DKK i år. I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 opnåede B&O PLAY en omsætning på 78 millioner DKK mod 75 millioner DKK i samme periode sidste år. Den lave vækst i Q3 sammenlignet med den meget høje vækst i Q2 skyldes primært lanceringen af BeoSound 8 sidst i november 2010, og den forsinkede lancering af Beolit 12 sidst i januar Q3 sidste år fik derfor fuld effekt inklusiv julesalg af BeoSound 8, mens Q3 i år kun fik begrænset effekt af Beolit 12. Akkumuleret opnåede B&O PLAY en omsætning på 195 millioner DKK mod 97 millioner DKK i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2010/11. Bruttoavancen for B&O PLAY blev i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 27,8 procent mod en bruttoavance på 29,9 procent i samme periode sidste år. B2B forretningsområdet, som består af Automotive og ICEpower, havde en omsætning på 126 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod en omsætning på 142 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 11 procent. Distributions- og markedsføringsomkostningerne faldt i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 med 9 millioner DKK fra 172 millioner DKK til 163 millioner DKK, blandt andet som følge af organisatoriske ændringer i den globale salgsorganisation i overensstemmelse med den nye virksomhedsstrategi. Administrationsomkostninger mv. udgjorde 21 millioner DKK, hvilket er en nedgang på 17 millioner DKK sammenlignet med tilsvarende periode sidste år, hvor de totale omkostninger på 38 millioner kr. blandt andet indeholdt fratrædelsesgodtgørelser. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 109 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 (hvoraf 60 millioner DKK er aktiveret) mod 116 millioner DKK i samme periode sidste år. Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i produktudvikling primært i forbindelse med udviklingsprojekter indenfor Automotive. Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

7 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 7 Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) udgjorde 86 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkostninger i samme periode sidste år udgjorde 81 millioner DKK. Nettoeffekten af aktiveringer var positiv med 22 millioner DKK sammenlignet med 35 millioner DKK sidste år en nettoresultateffekt af aktivering på -13 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (millioner DKK ) ÅTD 2011/12 skyldes primært lavere pengestrømme fra driftsaktiviteterne Dette skyldes hovedsaglig en stigning i tilgodehavender fra salg som følge af en stærk februar måned, og stigende varelager for at imødegå produktlanceringerne ultimo 3. kvartal og de forventede produktlanceringer i 4. kvartal, kombineret med fortsat høje investeringer i udviklingsprojekter og værktøjer til automotive produktionen. Koncernens egenkapital steg fra millioner DKK til millioner DKK, hvilket blandt andet skyldes det positive nettoresultat. Egenkapitalandelen udgør 60,2 procent. 2011/12 Consumer Business-tobusiness business Total Aktiveret, netto Boført værdi, netto Aktiverede udviklingsomkostninger i tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 udgjorde 60 millioner DKK, hvoraf 20 millioner DKK vedrører Automotive projekter. I de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var der aktiveret udviklingsomkostninger på 183 millioner DKK, hvoraf 66 millioner DKK er indenfor B2B forretningsområdet. Indenfor B2B vedrører 62 millioner DKK Automotive projekter. I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 blev der fra Automotive partnere modtaget refusioner på 3 millioner DKK for udviklingsprojekter mod 0 millioner DKK i samme periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet direkte i immaterielle aktiver. Kvartalets frie pengestrømme var positive med 16 millioner DKK sammenlignet med 91 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens netto arbejdskapital var 525 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12, sammenlignet med 445 millioner DKK sidste år, hvilket er en stigning på 18 procent. Nettorentebærende gæld steg til 194 millioner DKK mod 63 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2010/11. Stigningen i den nettorentebærende gæld Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Omsætningsvækst per region 3. kvt ÅTD % Europa 1) Nordamerika 2) BRIK 3) Resten af verden Total I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 faldt omsætningen i Region Europa 1) med 14 millioner DKK svarende til 3 procent fra 477 millioner DKK til 463 millioner DKK for samme periode sidste år. Nordamerika 2) havde en omsætning på 48 millioner DKK sammenlignet med 40 millioner DKK sidste år, svarende til en stigning på 20 procent. BRIKlandene 3) registrerede en fremgang fra 61 millioner DKK til 64 millioner DKK svarende til 5 procent. Omsætningen for Resten af verden faldt fra 76 millioner DKK til 52 millioner DKK, dvs. en tilbagegang på 32 procent, hvilket skyldes et højt aktivitetsniveau i Enterprise i tredje kvartal sidste år. 1) europa dækker Finland, Irland, Luxemburg, Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig. 2) nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico. 3) brik dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hong Kong og Korea. Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

8 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 8 Produktlanceringer I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 lancerede Bang & Olufsen BeoVision 12 og BeoLab 12, og under subbrandet B&O PLAY, Beolit 12. BeoVision 12 I januar annoncerede Bang & Olufsen et nyt 65-tommer plasmafjernsyn til levering ultimo februar. BeoVision 12 er udstyret med et NeoPDP panel, som giver forbedret 3D-præstation såvel som bedre bevægelsespræstation. BeoVision 12 har en integreret centerhøjttaler, som indeholder ICEpower forstærkere for at matche andre kraftfulde højttalere fra Bang & Olufsen i en surround sound-opstilling. Videomotoren, som håndterer al lydbehandling og billedteknologier, inkluderer som standard et fuldt 7.1 surround sound-modul. BeoLab 12 Ligeledes i januar annoncerede Bang & Olufsen BeoLab 12, som kom ud i butikkerne ultimo februar. BeoLab 12 er Bang & Olufsens første vægmonterede højttaler udviklet med henblik på tv- og surround sound-opsætninger. Højttaleren passer perfekt til alle fladskærme på markedet, og den er udstyret med Bang & Olufsens egen ICEpower klasse D- forstærkerteknologi. Som følge af den begrænsede plads og kravet om en høj spidseffekt er der udviklet en ny forstærker med tilhørende strømforsyning. Disse giver en løsning, der i alt leverer 480 watt. Beolit 12 Det første produkt under B&O PLAY brandet var tilgængelig i Bang & Olufsen butikker globalt og i de fleste Apple-butikker i Europa og udvalgte Apple-butikker i USA fra slutningen af januar. Beolit 12 er et bærbart musiksystem, som anvender Apples AirPlay-teknologi, der kan bruges til trådløs afspilning af musik fra en ipod, iphone, ipad, Mac eller PC. Beolit 12 henvender sig til både eksisterende og nye kunder, og Bang & Olufsen forventer, at Beolit 12 vil udfylde et hul i markedet ved at levere en lytteoplevelse af høj kvalitet og samtidig have den anvendelighed, at man kan afspille musik fra sin bærbare digitale enhed eller smartphone. Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

9 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 9 Distributionsudvikling Ved udgangen af tredje kvartal var der 681 B1-butikker verden over mod 685 ved udgangen af andet kvartal af 2011/12. Nettobevægelsen for tredje kvartal var dermed en tilbagegang på 4 butikker bestående af 9 åbninger og 13 lukninger. Antallet af B1-butikker og shop-in-shops B1-shops Shop-in-shops I overensstemmelse med den udmeldte strategi, forventer koncernen i de kommende år, at se et fald i antallet af butikker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækstmarkederne. Ved udgangen af februar 2012, var der 450 B1-butikker i Region Europa sammenlignet med 455 ved udgangen af andet kvartal i 2011/12. Nettobevægelsen i Europa for tredje kvartal er således -5 butikker fordelt på 5 åbninger og 10 lukninger. I Region Nordamerika var der 49 B1-butikker sammenlignet med 51 ved udgangen af andet kvartal 2011/12. Nettobevægelsen i Nordamerika for tredje kvartal er således -2 butikker fordelt på 1 åbning og 3 lukninger. På BRIK-markederne var der 77 B1-butikker mod 75 ved udgangen af andet kvartal af 2011/12. Hong Kong, Korea og Taiwan medregnes nu i BRIK, mens de i halvårsrapporten var inkluderet i Resten af verden 4. Nettobevægelsen for tredje kvartal består af 2 åbninger. I Resten af verden var der 105 B1-butikker mod 104 ved udgangen af andet kvartal af 2011/12. Nettobevægelsen for tredje kvartal består af 1 åbning. B1 butikker per region Europa Nordamerika BRIK Resten af verden Antallet af shop-in-shops er 243 mod 265 ved udgangen af sidste regnskabsår. Omsætningsandelen i B1-butikker er på 84 procent sammenlignet med 83 procent i de tre første kvartaler af regnskabsåret 2010/11. I tredje kvartal af regnskabsåret 2011/12 var den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift -2 procent i B1-butikker og 9 procent for shop-inshops. For de første tre kvartaler af regnskabsåret 2011/12 var væksten på 3 procent i B1-butikker og -1 procent i shop-in-shops. 4) Tidligere perioder er tilpasset se note 6 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

10 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 10 Forventningerne til fremtiden Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. af regnskabsåret 2011/12. Vi forventer derfor et stærkt 2012/13, hvorimod regnskabsåret 2011/12 forventes at udvise beskeden vækst på grund af den sene indvirkning fra de nye modeller. EBIT-margin for regnskabsåret 2011/12 forventes at blive 3,5-4,0 procent sammenlignet med en EBIT-margin på 2,1 procent for regnskabsåret 2010/11. Som offentliggjort i forbindelse med meddelelsen om vores Leaner, Faster, Stronger strategi, vil fokus indenfor B2C forretningsområdet være at øge salget gennem nye produktlanceringer i AV og B&O PLAY segmenterne. I fjerde kvartal lancerer B&O PLAY et nyt tv-koncept, som vi på forhånd knytter meget store forventninger til. Herudover forventes de produkter Bang & Olufsen lancerede ultimo tredje kvartal, dvs. BeoVision 12, BeoLab 12 og Beolit 12, at få fuld effekt i fjerde kvartal. Bang & Olufsen forventer generelt et øget salg af videoprodukter i de kommende måneder, hvor der er udsigt til en sommer med både EM i fodbold og OL. B1 distributionen vil blive reduceret yderligere i Europa for at fokusere på butikker, der leverer den højeste kundeservice og -oplevelse og på at øge salg og indtjening i de enkelte forretninger. Vi forventer vækst i antallet af B1 butikker uden for Europa. B&O PLAY har lanceret en onlinebutik, som er tilgængelig i USA og på 11 markeder i Europa via www. beoplay.com. B&O PLAY har også aftaler med Apple onlinebutikker og retailbutikker i både USA og Europa. Indenfor B2B forretningsområdet vil fokus være på at yde fremragende service til de eksisterende fire Automotive partnere: Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes AMG og øge take-rates (procentdelen af biler, der sælges med Bang & Olufsen lyd systemer). Flere af partnerne vil lancere nye modeller med Bang & Olufsen systemer i fjerde kvartal Forventningerne for 2011/12 er følsomme over for en rettidig og successfuld lancering af et antal planlagte produkter. Efterfølgende begivenheder Bang & Olufsen har efter regnskabsperioden indgået en aftale med Shreyans gruppen, som er Bang & Olufsens nye masterdealer i Indien. Shreyans har betydelig erfaring med luksusprodukter og etablering af distribution for brands som Porsche, Ferrari, Ducati og Fendi. Dermed har koncernen sikret et godt fundament for øget vækst på det indiske marked, hvor der i dag er fem Bang & Olufsen butikker. B&O PLAY har indgået en række distributionsaftaler. Blandt de nye udsalgssteder er John Lewis og Excelsior, som er henholdsvis en britisk kæde af eksklusive stormagasiner og en af Italiens førende designkonceptbutikker. Der er indgået distributionsaftaler med ca part butikker (i tillæg til Apple Corporate Stores) i Europa. Det bærbare musiksystem Beolit 12 er efter regnskabsperioden blevet tildelt den eftertragtede red dot design award 2012 for bedste produktdesign. Red dot award uddeles af Design Zentrum Nordrhein Westfalen i Essen, Tyskland, og den er et internationalt anerkendt symbol for fremragende design og nyskabelse. Bang & Olufsen er for tredje år i træk blevet kåret til årets bedste brand inden for Car-HiFi af det tyske bilmagasin auto motor und sport. Det er læserne af det anerkendte bilmagasin, som har stemt Bang & Olufsen ind på førstepladsen. Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden

11 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 11 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni februar 2012 for Bang & Olufsen a/s. stilling pr. 29. februar 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni februar Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, den 18. april 2012 Direktion: Tue Mantoni President & CEO Henning Bejer Beck Executive Vice President, Cfo john Bennett-Therkildsen executive Vice President Bestyrelse: Ole Andersen alberto Torres Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Rolf Eriksen jesper Jarlbæk jim Hagemann Snabe Knud Olesen jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen

12 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 12 Resultatopgørelse millioner DKK 3. kvartal åtd året note 2011/ / / / /11 Nettoomsætning 766,3 820, , , ,9 Produktionsomkostninger (473,0) (493,7) (1.277,0) (1.279,1) (1.711,4) Bruttoresultat 293,3 326,4 863,3 877, ,5 Bruttoavance, % 38,3 39,8 40,3 40,7 40,3 Udviklingsomkostninger 3 (86,3) (81,0) (264,7) (228,8) (311,4) Distribution- og marketingsomkostninger (162,9) (171,8) (486,1) (520,3) (660,8) Administrationsomkostninger mv. (21,4) (37,9) (71,5) (84,7) (123,5) Resultat af primær drift (EBIT) 22,7 35,7 41,0 43,4 59,8 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,2) (2,4) (2,0) (1,2) 0,2 Finansielle indtægter 0,9 2,5 4,5 6,3 7,5 Finansielle omkostninger (4,6) (5,5) (16,5) (16,5) (27,4) Resultat før skat (EBT) 18,8 30,3 27,0 32,0 40,1 Skat af periodens resultat (1,8) (2,4) (8,2) (2,7) (12,1) Periodens resultat 17,0 27,9 18,8 29,3 28,0 Fordeles således: Aktionærerne i B&O a/s 17,0 27,5 18,8 28,4 26,9 Minoritetsinteresser 0,0 0,4 0,0 0,9 1,1 17,0 27,9 18,8 29,3 28,0 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

13 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 13 Totalindkomstopgørelse millioner DKK 3. kvartal åtd året 2011/ / / / /11 Periodens resultat 17,0 27,9 18,8 29,3 28,0 Valutakursændring af investeringer i udenlandske datterselskaber 5,5 3,0 (0,5) 11,6 12,0 Ændring af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 2,4 (3,3) 14,3 (25,8) (36,2) Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af fremtidige pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning (5,0) 8,6 (8,4) 22,6 28,5 Overførsel til produktionsomkostninger 2,4 (0,7) 2,4 (2,2) 1,8 Skat af anden totalindkomst 0,0 (1,2) (2,1) 1,3 1,4 Anden totalindkomst efter skat 5,3 6,4 5,7 7,5 7,5 Periodens totalindkomst 22,3 34,3 24,5 36,8 35,5 Fordeles således: Aktionærerne i B&O a/s 22,3 33,9 24,5 35,9 34,4 Minoritetsinteresser 0,0 0,4 0,0 0,9 1,1 22,3 34,3 24,5 36,8 35,5 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

14 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 14 Balance Aktiver millioner DKK 29/02 28/02 31/ Goodwill 49,1 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 29,7 40,3 37,7 Færdiggjorte udviklingsprojekter 311,0 197,7 191,7 Udviklingsprojekter under udførelse 280,5 284,5 322,0 Immaterielle aktiver i alt 670,3 567,3 596,2 Grunde og bygninger 213,9 225,9 227,8 Produktionsanlæg og maskiner 165,1 178,1 164,0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10,5 31,5 31,3 Indretning af lejede lokaler 14,6 17,3 15,6 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger 93,0 56,6 69,1 Materielle aktiver i alt 497,1 509,4 507,8 Investeringsejendomme 41,6 43,0 42,7 Kapitalandele i associerede selskaber 5,7 5,7 5,7 Andre finansielle tilgodehavender 45,7 37,6 40,1 Finansielle aktiver i alt 51,4 43,3 45,8 Udskudte skatteaktiver 125,7 146,9 144,1 Langfristede aktiver i alt 1.386, , ,6 Varebeholdninger 611,5 595,8 563,0 Tilgodehavender fra salg 395,1 385,4 365,2 Tilgodehavender hos associerede selskaber 2,7 0,4 1,7 Tilgodehavende selskabsskat 17,9 17,8 13,3 Andre tilgodehavender 37,8 26,0 24,3 Periodeafgrænsningsposter 22,0 21,2 15,0 Tilgodehavender i alt 475,5 450,8 419,5 Likvide beholdninger 125,7 248,8 189,1 Kortfristede aktiver i alt 1.212, , ,6 Aktiver i alt 2.598, , ,2 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

15 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 15 Balance Passiver millioner DKK 29/02 28/02 31/ Aktiekapital 362,4 362,4 362,4 Indbetalt overkurs 0,0 232,1 0,0 Reserve for valutakursregulering 24,6 24,7 25,1 Reserve for sikring af fremtidige pengestrømme (2,6) (10,4) (10,9) Overført resultat 1.178,9 926, ,1 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.563, , ,7 Minoritetsinteresser 0,0 0,4 0,6 Egenkapital i alt 1.563, , ,3 Pensioner 8,9 7,9 9,0 Udskudt skat 7,2 6,4 8,1 Hensatte forpligtelser 89,1 87,9 81,5 Realkreditinstitutter 216,2 221,1 219,5 Kreditinstitutter 0,0 40,2 0,0 Øvrige langfristede forpligtigelser 0,8 0,6 0,9 Langfristede forpligtelser i alt 322,2 364,1 319,0 Realkreditinstitutter 5,1 6,4 6,4 Kreditinstitutter 50,0 42,9 0,0 Kassekreditter 48,3 0,9 47,7 Hensatte forpligtigelser 50,7 53,8 56,4 Leverandører af varer og tjenesteydelser 253,8 275,4 199,8 Selskabsskat 14,7 18,3 21,7 Anden gæld 264,5 307,9 303,9 Periodeafgrænsningsposter 26,2 0,3 15,0 Kortfristede forpligtelser i alt 713,3 705,9 650,9 Forpligtelser i alt 1.035, ,0 969,9 Passiver i alt 2.598, , ,2 Note: Regnskabstal og sammenligningstal for 2010/11 er korrigeret jf, oplysning i note 1 i årsrapporten 2010/11 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

16 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 16 Pengestrømsopgørelse millioner DKK 3. kvartal åtd året note 2011/ / / / /11 Periodens resultat 17,0 27,9 18,8 29,3 28,0 Af- og nedskrivninger 63,6 68,2 181,8 179,0 239,6 Regulering for ikke likvide driftsposter m.v. 4 (5,2) 16,0 28,3 24,1 48,5 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 75,4 112,1 228,9 232,4 316,1 Ændring i tilgodehavender 79,0 122,2 (50,4) 36,4 63,1 Ændring i varebeholdninger 0,7 41,5 (48,5) (32,2) 0,6 Ændring i leverandørgæld mv. (71,7) (87,6) 25,0 3,4 (37,0) Finansielle poster, betalt (3,6) (3,0) (12,0) (10,2) (19,9) Betalt selskabsskat 7,6 (4,0) (4,4) (6,0) (3,1) Pengestrømme fra driftsaktivitet 87,4 181,2 138,6 223,8 319,8 Køb af immaterielle langfristede aktiver (62,1) (67,3) (192,9) (180,3) (253,3) Køb af materielle langfristede aktiver (29,3) (24,5) (88,2) (64,1) (96,4) Investering i associerede virksomheder (1,7) (0,8) (5,1) (0,8) (0,8) Salg af materielle anlægsaktiver 16,0 0,7 36,0 6,3 4,9 Modtagne refusioner, immaterielle aktiver 2,8 0,0 9,5 35,1 26,6 Ændring i finansielle tilgodehavender 2,6 1,6 (5,6) 3,8 1,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (71,7) (90,3) (246,3) (200,0) (317,7) Frie pengestrømme 15,7 90,9 (107,7) 23,8 2,1 Afdrag på langfristede lån (1,7) (4,3) (4,6) (15,4) (100,1) Optagelse af kortfristede lån (50,0) 0,0 50,0 0,0 0,0 Betalt udbytte, minoritetsaktionærer 0,0 0,0 (2,3) (2,0) (2,0) Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (51,7) (4,3) 43,1 (17,4) (100,1) Periodens pengestrømme (36,0) 86,6 (64,6) 6,4 (98,0) Likvider, primo perioden 113,2 161,8 141,4 241,7 241,7 Valutakursregulering af likvider 0,2 (0,5) 0,6 (0,2) (2,3) Likvider, ultimo perioden 77,4 247,9 77,4 247,9 141,4 Likvider: Likvide beholdninger 125,7 248,8 125,7 248,8 189,1 Kortfristede kassekreditter (48,3) (0,9) (48,3) (0,9) (47,7) Likvider, ultimo perioden 77,4 247,9 77,4 247,9 141,4 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

17 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 17 Egenkapitalopgørelse millioner DKK 29/02 28/02 31/ Egenkapital, primo perioden 1.538, , ,2 Periodens resultat 18,8 29,3 28,0 Anden totalindkomst efter skat 5,7 7,5 7,5 Periodens totalindkomst 24,5 36,8 35,5 Medarbejderaktier 0,0 1,1 1,1 Køb af minoritetsandel BO-Soft (0,6) 0,0 0,0 Tildeling af aktieoptioner 3,4 3,2 5,5 Salg af egne aktier 0,0 0,0 2,0 Udloddet udbytte, minoritetsinteresser (2,3) (2,0) (2,0) Egenkapital, ultimo perioden 1.563, , ,3 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

18 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 18 noter Note 1: Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta. Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2010/11 bortset fra, at koncernen har implementeret nye regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er trådt i kraft. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Segmentoplysningerne i note 5 er ændrede for at afspejle ændringer i den interne rapportering som følge af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi. Note 2: Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Note 3: Udviklingsomkostninger millioner DKK 3. kvartal åtd året 2011/ / / / /11 Afholdte udviklingsomkostninger 108,5 116,1 341,8 325,7 448,1 Heraf aktiveret (59,8) (67,0) (183,4) (178,1) (251,0) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 37,6 31,9 106,3 81,2 114,3 Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen 86,3 81,0 264,7 228,8 311,4 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

19 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 19 noter Note 4: Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen millioner DKK 3. kvartal åtd året 2011/ / / / /11 Ændring i øvrige forpligtelser 1,2 4,0 1,7 4,6 2,2 Finansielle poster 3,7 3,0 12,0 10,2 19,9 Resultat i associerede selskaber 0,2 2,4 2,0 1,2 (0,2) Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (7,0) 0,0 (7,0) 0,3 2,4 Skat af periodens resultat 1,8 2,4 8,2 2,7 12,1 Diverse reguleringer (5,1) 4,2 11,4 5,1 12,1 Regulering for ikke likvide driftsposter (5,2) 16,0 28,3 24,1 48,5 Note 5: Segment information millioner DKK 3. kvartal åtd Ændring, % 2011/ / / /11 ÅTD Omsætning pr. forretningsområde Consumer business: AV 559,3 584, , ,9 (5,5) B&O PLAY 78,2 75,1 195,0 97,0 101,0 Total consumer business 637,5 659, , ,9 0,5 Business to business: ICEpower 22,9 28,5 77,0 64,0 20,3 Automotive 103,3 113,3 334,0 332,0 0,6 Total business to business 126,2 141,8 411,0 396,0 3,8 Eliminering af intern omsætning (3,5) (2,2) (11,9) (8,6) 38,4 Kursreguleringer 6,1 20,7 8,0 45,0 (82,2) Nettoomsætning 766,3 820, , ,3 (0,7) Bruttoavance per forretningområde, % Consumer business: AV 39,9 42,5 41,8 42,6 B&O PLAY 27,8 29,9 29,7 34,5 Business to business: ICEpower 47,2 41,5 47,5 45,5 Automotive 36,2 31,6 38,2 31,9 Total bruttoavance % 38,3 39,8 40,3 40,7 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

20 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 20 noter Note 5: Segment information fortsat millioner DKK 3. kvartal åtd Ændring,% 2011/ / / /11 ÅTD Omsætning pr. region Consumer business Bang & Olufsen distribution: Europa 462,7 477, , ,1 (2,5) Nordamerika inkl. Canada 47,6 39,6 125,3 109,0 15,0 BRIK 64,4 61,1 193,7 158,6 22,1 Resten af verden 52,1 76,1 186,6 211,8 (11,9) Total Bang & Olufsen distribution 626,8 653, , ,5 (0,3) 3. part distribution og e-commerce: B&O PLAY 10,7 6,0 27,3 13,4 103,7 Total 3. part distribution og e-commerce 10,7 6,0 27,3 13,4 103,7 Total consumer business 637,5 659, , ,9 0,5 Business to business ICEpower 22,9 28,5 77,0 64,0 20,3 Automotive 103,3 113,3 334,0 332,0 0,6 Total business to business 126,2 141,8 411,0 396,0 3,8 Eliminering af intern omsætning (3,5) (2,2) (11,9) (8,6) (38,4) Kursreguleringer 6,1 20,7 8,0 45,0 (82,2) Nettoomsætning 766,3 820, , ,3 (0,7) millioner DKK ÅTD 2011/12 intern omsætning Consumer business Business to business og reg. Total av B&O PLAY ICEpower Automotive Nettoomsætning 1.538,2 195,0 77,0 334,0 (3,9) 2.140,3 Produktionsomkostninger (895,2) (137,1) (40,4) (206,4) 2,1 (1.277,0) Bruttoresultat 643,0 57,9 36,6 127,6 (1,8) 863,3 Ikke fordelte omkostninger (836,3) Resultat før skat (EBT) 27,0 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

21 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 21 noter Note 6: Butikker pr. region Bang & Olufsen distribution (B1 og Shop-in-shop) Antal (stk.) Andel af omsætning (%) ÅTD 2011/12 ÅTD 2010/11 Europa ,4% 72,0% Nordamerika inkl. Canada ,3% 6,4% BRIK ,4% 9,3% Resten af verden ,9% 12,3% % 100% NOTE 7: Overtagelse af aktivitet Med virkning fra 1. januar 2012 har Bang & Olufsen overtaget aktiviteterne i Hong Kong og Sydkina, som tidligere var drevet af en agent. Dette ventes at bane vej for yderligere ekspansion og større kontrol med distributionen i BRIK regionen. millioner DKK B&O hong-kong Pty Ltd Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1,3 Langfristede aktiver i alt 1,3 Varebeholdninger 7,2 Kortfristede aktiver i alt 7,2 Overtagne nettoaktiver 8,5 Goodwill 4,4 Samlet vederlag 12,9 Kontant vederlag 12,9 Ved virksomhedskøbet er der betalt et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi (goodwill) kan primært begrundes med forventede synergieffekter mellem de overtagne aktiviteter og koncernens eksisterende aktiviteter og fremtidige vækstmuligheder. Disse synergier er ikke indregnet separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Opgørelsen ovenfor er foreløbig. 5) Shop-in-shop; 240 ( ; 256) 6) Shop-in-shop; 2 ( ; 2) 7) Shop-in shop; 0 ( ; 0) BRIK inkluderer nu også Taiwan, Hong Kong og Korea der tidligere var inkluderet i Resten af verden. Tidligere perioder er tilpasset. 8) Shop-in-shop; 1 ( ; 0) Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

22 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 22 bilag 1 Resultat pr. kvartal 2011/12: millioner DKK 2011/12 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598,6 775,5 766,3 Bruttoresultat 231,0 339,3 293,2 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 46,8 22,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (0,9) (0,2) Finansielle poster, netto (3,2) (5,1) (3,7) Resultat før skat (EBT) (32,6) 40,8 18,8 Skat af periodens resultat 5,6 (12,0) (1,8) Periodens resultat (27,0) 28,8 17,0 Akkumuleret resultat pr. kvartal 2011/12: millioner DKK 2011/12 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598, , ,3 Bruttoresultat 231,0 570,3 863,3 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 18,3 41,0 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (1,8) (2,0) Finansielle poster, netto (3,2) (8,3) (12,0) Resultat før skat (EBT) (32,6) 8,2 27,0 Skat af periodens resultat 5,6 (6,4) (8,2) Periodens resultat (27,0) 1,8 18,8 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

23 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 23 bilag 1 fortsat Resultat pr. kvartal 2010/11: millioner DKK 2010/11 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 561,7 774,5 820,1 710,6 Bruttoresultat 224,8 326,0 326,4 278,3 Resultat af primær drift (EBIT) (29,3) 37,0 35,7 16,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (2,9) 4,1 (2,4) 1,4 Finansielle poster, netto (2,5) (4,7) (3,0) (9,7) Resultat før skat (EBT) (34,7) 36,4 30,3 8,1 Skat af periodens resultat 8,0 (8,3) (2,4) (9,4) Periodens resultat (26,7) 28,1 27,9 (1,3) Heraf minoritetsinteressers andel 0,0 (0,5) (0,4) (0,2) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (26,7) 27,6 27,5 (1,5) Akkumuleret resultat pr. kvartal 2010/11: millioner DKK 2010/11 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 561, , , ,9 Bruttoresultat 224,8 550,8 877, ,5 Resultat af primær drift (EBIT) (29,3) 7,7 43,4 59,8 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (2,9) 1,2 (1,2) 0,2 Finansielle poster, netto (2,5) (7,2) (10,2) (19,9) Resultat før skat (EBT) (34,7) 1,7 32,0 40,1 Skat af periodens resultat 8,0 (0,3) (2,7) (12,1) Periodens resultat (26,7) 1,4 29,3 28,0 Heraf minoritetsinteressers andel 0,0 (0,5) (0,9) (1,1) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (26,7) 0,9 28,4 26,9 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag

24 Bang & Olufsen A/s Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 24 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: President & CEO Tue Mantoni, tlf: Finanskalender Onsdag 15. august 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Fredag 21. september 2012 generalforsamling Onsdag 10. oktober 2012 Delårsrapport (1. kvartal 2012/13) Fremtiden Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. Om Bang & Olufsen Bang & Olufsen blev grundlagt i Struer, Danmark, i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen, to unge, innovative ingeniører med en dyb interesse for lydgengivelse i høj kvalitet. Siden da er brandet blevet et ikon for kvalitet og design gennem sin mangeårige håndværksmæssige tradition og ultimative engagement i high-tech forskning og udvikling. For yderligere information henvises til

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

1. Juni 2013 31. August 2013

1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.08 2. oktober 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere