Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen"

Transkript

1 Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen Tre generationer - og 120 år med tandlægepraksis i Thisted, må siges at være en bedrift. I denne artikel berettes om tidligere tiders tandlægepraksis, samt de tre generationers forskellige betingelser for arbejdet. Min farfar - Johan Marius Nielsen blev født i Ramme Sogn i Vestjylland i Han var søn af gårdejer og sognefoged Niels Peder Jensen. Hvordan han har fået den idé at blive tandlæge fortaber sig i fortidens tåger. Der uddannedes på det tidspunkt kun 4-5 tandlæger årligt i Danmark, men han rejser til København og består præliminæreksamen i 1873 privat dimitteret efter at have været uddannet i klinik og Tandlægefamilien fotograferet i 1906 på verandatrappen. Stående bagest Thora, senere laborant, Ejnar, senere tandlæge, Ida, postassistent, Johan Marius, pater familias tandlæge. I forgrunden Aksel, senere praktiserende læge i Sindal, Anna, død som 20- årig, Mette Kathrine, husmoder. plombering hos en tandlæge Lund. For at få anerkendelse som tandlæge skulle man dengang have været elev hos en praktiserende tandlæge i 2 år. Der blev oprettet en elevkontrakt, og der skulle betales et beløb på kr. for den kliniske uddannelse. Der var ingen egentlig tandlægeskole, den kom først i 1888, men han blev uddannet i Theori og Extraktion paa Kadaver paa Frederiks Hospital og Garnisons Sygehus, i Anatomi og Kirurgi hos Dr. med. Chr Fenger. De personer, der var døde i nattens løb, blev stillet til de studerendes disposition. De måtte trække tænderne ud og sætte dem på plads igen, inden de dødes pårørende kom, og inden dødsstivheden indtraf, så det skulle undertiden gå stærkt. Praksis i Thisted Den 3. dec består han tandlægeeksamen på kirurgisk akademi, og i 1874 påbegyndes praksis i Viborg. Dette varer imid lertid kun et år. I 1875 nedsætter han sig i Thisted, hvilket han bekendtgør med en annonce i Thisted Amtsavis. Pudsigt nok lige under en annonce for boghandler Nordentoft, der otte år senere bliver hans svigerfader. De første år havde han klinik på Nytorv, senere i Vestergade. I november 1883 flyttes klinikken til Plantagevej lige over for Realskolen, som der står i annoncen. Samme år bliver han gift med boghandler Nordentofts datter Mette Kathrine, og de flytter ind i den nyopførte ejendom, efter tidens forhold ret herskabeligt. Her skal tre generationer tandlæger de næste 113 år have deres virke. I den forløbne tid har klinikken selvfølgelig ændret sig i takt med udviklingen. Husets opvarmning skete med tørv og brænde i seks kakkelovne, og belysningen med petroleum. Der blev først indlagt elektricitet i Der var to til tre tjenestepiger, men ingen hjælp på klinikken. Der kom lejlighedsvis vaskekone og strygejomfru. Desuden var der i lange perioder forskellige svenske ammer til de syv børn, der efterhånden fødtes i huset. Farfars praksis var først og fremmest baseret på tandudtrækning og fremstilling af kunstige tænder, og der blev lavet utallige proteser. Uden hjælp og ofte ud på natten især op til højtiderne blev der arbejdet. De første mange år blev alt arbejdet udført i Farfars operationsstol. Bemærk svanehalsene hvorom mange hænder har grebet. Stolen kunne ikke indstilles i højden, derfor trappestigen. Nu på Thisted Museum. Annonce fra 1875 om starten af Joh. Nielsens praksis. hånden, men langsomt lettedes arbejdet, først kom trædeslibemaskinen, siden elmo toren. Som protesemateriale anvendtes kautsjuk, stærkt men ikke særlig kønt. Tænderne var af porcellæn i begyndelsen med platinstifter, men dette materiale blev efterhånden for dyrt, og man gik over til stål. Ja, platin blev så dyrt, at min far fik sit studium delvis finansieret ved salg af platinafslib. De første mange år var farfar næsten den eneste tandlæge i Nordvestjylland. Han havde rejsepraksis til Løgstør, Nykøbing, Hurup og Hvidbjerg. Det indskrænkedes i takt med, at der kom tandlæger, der slog sig ned de pågældende steder. Det sidste sted var Hurup, hvor far kom hver fredag eftermiddag indtil ca Udstyr i klinikken Tandudtrækning foregik i reglen uden bedøvelse. Der kunne gives en kloretylrus, men dette var ikke uden risiko, doseringen var ret vanskelig. Undertiden brugtes lattergas. Lokalbedøvelse med injektion kendes først fra ca Skulle der gives narkose med æter eller kloroform krævedes der medvirken af en læge. Narkosen måtte ikke vare for længe, så det skulle gå stærkt ved en mundrydning, der skulle ikke gerne knække alt for mange tænder. Udstyret i klinikken var enkelt og spartansk sammenlignet med vore dages komplicerede elektronik. En stol til patienten med meget få indstillingsmuligheder, rødt plyds, det var praktisk. Belysningen var en petroleumslampe med reflektor, så lyset kunne koncentreres. En spand til spytkumme, og et glas, der blev pudset meget grundigt. Instrumenterne blev efter brugen lagt i karbolvand. Tandlægen brugte ikke kittel, men arbejdede i sine sædvanlige klæder. Venteværelset var ofte fyldt op, og folk kunne vente i lang tid, der var ikke noget

2 Tandlæge Nielsen i sin elskede have ca med at bestille tid, der kom først telefon i So m trøst for de indtrædende smerteplagede mennesker var der i venteværelset malet ordene: Mensch ärgt dich nicht. Det var selvfølgelig en ringe trøst, men folk betragtede det som en naturlig ting, at tænderne skulle ud. Det skete ikke sjældent i konfirmationsalderen, og så holdt protesen mange gange i år. Det skyldtes også, at folk, når de havde fået tænderne ud, ofte gik et halvt til et helt år inden de fik protese, så gummerne kunne svinde godt. Det var således begrænset, hvad der blev ofret på den sag, og så var man da fri for den evindelige tandpine, som H. C. Andersen beskriver så levende i Tante Tandpine. Vi må huske på, at pengene var små dengang. Der var ikke nogen form for sygesikring, folk måtte selv betale det hele. Endvidere var mulighederne for behandling af caries begrænsede. Den elektriske boremaskine ko m først omkring 1920, indtil da var der kun forskellige former for hånd- og foddrevne boremaskiner. Det var et stort fremskridt, da vinkelstykket blev opfundet. Her sidder boret vinkelret på holderen og sætter tandlægen i stand til at bore i bagsiderne af tænderne. Som fyldningsmateriale brugtes kobber og sølvamalgam. Konsultationstiden var 10-16, men det trak som regel længere ud. Ofte kom folk langt ud på aftenen. Nu havde de haft tandpine hele ugen og turde ikke gå natten i møde. Hvorfor pokker kom De så ikke på en kristelig tid og ikke om natten sagde farfar gnavent, men trak selvfølgelig tanden ud. Fritids interesser Min farfar var ivrig havemand. I den store have, der grænsede op til anlægget Christiansgave slappede han af i mange forskellige vækster derude. Ikke mindst skovbundsfloraen havde hans interesse, en interesse min farmor ikke altid delte. Skal vi nu ud til den djævleø igen var en stående replik, når søndagsturen blev planlagt. Han indførte pindsvinet til Thy, idet han mente, det ville kunne udrydde hugormene, som der var mange af i Eshøj. Min farfar praktiserede som tandlæge til han blev 80, altså i 58 år og døde som 81-arig i Anden generation Min far blev født 1891 og voksede op i huset på Plantagevej blandt sine mange søskende. Med skolen liggende lige på den anden side af gaden og med den store have som legeplads. En episode fra fars barndom skal nævnes. En dag, farfar ikke var hjemme, kom der en mand med en meget stor tandbyld, hvilket ikke var ualmindeligt dengang. Det Annonce om mundskyllevand, der nok lover lidt for meget. var før penicillinets opdagels e. Husets gamle faktotum ordinerede straks en igle, der blev sat på det hævede sted. I løbet af kort tid var hævelsen svundet, og iglen var tyk som en pølse. Med en pincet blev den fjernet og lagt på en underkop. Og nu kom det store øjeblik, da børnene fik lov til at drysse salt på iglen, og på få sekunder gylpede den blod og pus op. Så kunne den bruges på apoteket igen. Far havde givet 5 øre for iglen på apoteket, og nu ville han sælge den tilbage igen, men apotekeren ville ikke købe den til trods for, at den var så god som ny. Efter sin præliminæreksamen på Thisted Realskole fik far to års uddannelse hos farfar. På det tidspunkt skulle en vordende tandlæge stå i lære hos en praktiserende tandlæge og lære alt om teknikarbejde, aftrykstagning etc. Efter disse to år kom far til København og læste i to år på Tandlægehøjskolen i Stormgade. På grund af sygdom blev hans afgangseksamen forsinket et halvt år. Men 20. dec var han cand. odont. og skulle nu have to års ansættelse hos en praktiserende tandlæge, inden han kunne starte egen praksis. På dette billede fra laboratoriet nærmer min farfar sig de 80 år, som han nåede inden han ophørte med at praktisere. Annonce. Klinikken flyttes til Plantagevej. de stille stunder. Han okulerede bl.a. selv sine roser, som der var mange af. Han gik meget op i anlægget og driften af Eshøj Plantage, for hvilken han var formand og primus motor indtil sin død. Det er hans fortjeneste, at der er plantet så Nye tider, nye skikke. Far viser sin nye klinik frem. Stolen er blevet noget mere avanceret. Apparatet ved vasken er en gasvandvarmer. Tidspunktet er midten af 1920-erne. I foråret 1913 fik far efter veloverstået eksamen en stilling som tandlægeassistent hos en tandlæge Schenkel i Sct. Gallen i Schweiz. Turen dertil var dengang lang og besværlig med ophold i Berlin. I Sct. Gallen var far godt to

3 år og befandt sig udmærket. Det var en stor industriby med broderier som speciale. Der var flere danske tandlæger og farmaceuter, der mødtes jævnligt, men også svejtserne kom far en del sammen med og var meget imponeret over deres store sprogkunnen, ofte mestrede de tre sprog ubesværet. De på deres side syntes jo nok, at danskerne var lidt provinsielle, og de fremhævede fordelene ved at beherske et hovedsprog til fu ldkommenhed. Så kunne de tale dansk indbyrdes i det daglige. Fars chef var præstesøn og meget religiøs - fanatisk calvinist. Han hadede katolikker og jøder. Han behandlede f.eks. aldrig en jødisk patient. Det blev overladt til far. Som dansker var han jo noget forbavset og uforstående over det had og den foragt, der blev lagt for dagen over for Einar N. N. fotograferet 1928, det år han blev gift med min mor Irmelin Petersen fra Hurup. Annonce vedr. træffetid i Hurup og Hvidbjerg. jøderne. Naturen i Schweiz er jo pragtfuld og storslået, men mangler Danmarks blidhed og venlighed. En anden ting, man savner, er de lyse aftener og nætter. Når de var færdige på klinikken ved tiden og skulle ud at nyde naturen, var det ret hurtigt mørkt, men aftenerne var dejligt lune, og der var mange hyggelige restauranter og kroer med sang og bægerklang. Der var overfyldt med turister og udlændinge, så svejtserne var ved at være trætte af det. En svejtser kom med en udtalelse kort efter 1. Verdenskrigs udbrud: Nu kan vi da gudskelov komme på vore egne restauranter igen. Kvinderne var, set med en danskers øjne, meget undertrykte. De skulle holde sig i baggrunden som, Storm P. siger. Når mændene gik på restaurant om aftenen, hvor de havde deres stambord, tog de ikke deres koner med. De skulle blive hjemme og passe børn, også selv om de ingen børn havde. Svejtserne gik meget på beværtning, men man så aldrig berusede mennesker. De dyrkede en udmærket hvidvin, men de eksporterede den ikke, de drak den selv. Kosten var noget anderledes, de fik meget frugt, og far lærte at spise frølår og snegle, som han kom til at sætte pris på. Det var ikke noget, der blev budt på hjemme i Thisted i Rundt i Europa I foråret 1915 forlod far Sct. Gallen. Hans chef græd, da han rejste. Han var en mand med temperament. Når der var et eller andet, der gik ham imod, skreg han op og dansede rundt på gulvet med hænderne strakt anklagende op i luften, som de gjorde i filmens barndom, hvor skuespillerne gjorde de samme gestus, når de blev chokerede. Gallisk temperament contra nordisk flegma. Egentlig skulle far være rejst hjem til Danmark. Han havde haft sine to års assistenttid og kunne nu starte praksis og slå sig ned. På chefens anbefaling tog han imid lertid et vikariat i Darmstadt i Hessen på vejen hjem. I foråret 1915 ankom far til Darmstadt og rykkede nu nærmere til verdenskrigens slagmarke r. Han var der et år, det bedste år i hans Odyssé trods krigens rasen. Dejligt klima, gode boligforhold, og når man tænker på, at landet var i krig, god mad og drikke, venlig befolkning og gode arbejdsforhold. Indbyggerne i Hessen lagde megen vægt på, at de ikke var prøjsere. Mange af fars patienter vidste, at den tidligere dronning Louise, gift med Chr. IX, var af hessisk afstamning. Den nye chef dr. Nieswandt var en dejlig jovial mand, den bedste af fars chefer gennem årene. Han var katolik og meget religiøs. Han gjorde sig store anstrengelser for at få far til at konvertere. Far var ikke uimodtagelig, han følte sig tiltrukket af meget ved den katolske tro, men heldigvis blev det ikke til noget. Hessen er et pragtfuldt land med et behageligt klima. Landet er ikke så storslået som Schweiz eller Norge, men mildere og venligere med store frugthaver og vinmarker. Som regel mærkede far ikke ret meget til krigen, selv om fronten med bl.a. Verdun ikke lå så langt fra Darmstadt. Om aftenen kunne man uden for byen svagt høre kanontordenen fra fronten. Det var tragisk, når de hessiske tropper om morgenen drog blomstersmykkede gennem byen på vej til fronten. De blev fulgt på vej af en tusindtallig skare. Ofte lå de dræbt inden natten endnu med deres pårørendes blomsterbuketter. De hessiske tropper skulle bane vej og tage de store Einar N. N. var ivrig plantningsmand. Han tilplantede et hedeareal ved Vandet sø med Billedet viser en klinik med udstyr ca. anno 1940 fremvist af klinikassistent Bente Mikkelsen, der i mere end tredive år var en dygtig hjælp på klinikken og afholdt af alle. dødsofre for kronprinsens preusiske dødshusarer. Det var en af grundene til at befolkningen i Hessen hadede preuserne, der fik æren for at have taget Verdun. Far blev ofte inviteret til selskab i Darmstadt, ikke så meget for hans selskabelige dyder, men for at han kunne tage sig lidt af de unge piger, der manglede kavalerer på grund af krigen. De ældre ville også gerne i lag med ham for at få et sandere billede gennem de neutrale danske aviser. Hesserne var godt inde i nordisk litteratur, særligt den norske, bl.a. Ibsen, men også I. P. Jacobsen. Sammen med Dr. Nieswandt og familie foretog far mange ture ud på landet til de gode gamle kroer. Det skete med jernbanen, det var før bilerne blev almindelige. Intet godt varer evigt. Efter et års forløb blev far kaldt hjem af familiære årsager. Det var et af de bedste år i hans liv, som han altid mindedes med glæde.

4 I Norge 1917 Medens krigen stadig rasede, tog han mod en stilling i Norge. Han havde altid hørt Norge omtalt som noget enestående dejligt og venligt. Men han kom til at revidere sin opfattelse. I slutningen af sommeren 1917 sejlede far fra København til Oslo. En pragtfuld tur og med begyndende efterårsfarver i Oslofjorden var det enestående smukt. Far havde fået en stilling hos en tandlæge i Bergen, og det skulle han aldrig have gjort. De fleste af Bergens gamle huse på Tyskebryggen var nedbrændt et års tid før og lå nu som røgsværtede ruiner, samtidig lå der bjerge af fyldte sildetønder, hvis indhold stank over hele byen. De var opkøbt af englænderne, for at tyskerne ikke skulle få dem, der var jo Klinikkens start i smedejern. stadig krig i Europa. Var vinden i øst havde de lugten fra sildetønderne, og gik den i vest kom der sod og røglugt fra de brændte ruiner. Og samtidig må man huske, at det altid regner i Bergen, en sur kedelig regn. På det tidspunkt var der spiritusforbud i Norge, et forbud der ikke blev overholdt særlig godt. Selve forbudet gør egentlig ikke så meget. Folk kan altid skaffe sig den spiritus, de vil have, men for en ungkarl, der bor ret primitivt på et værelse, er det en stor ulempe, da der så ikke kan eksistere hyggelige cafeer og gemytlige kroer. De kan ikke leve af at sælge sodavand og kaffe, når de skal have en vis standard. Tredje generation på trappen. På grund af krigen og branden var det ikke til at opstøve et ordentligt værelse endsige en lejlighed. Bergenserne var venlige og muntre mennesker, men kom far i selskab hos dem, fortalte de altid om, hvordan de var blevet udnyttet af danskerne under Chr. IV, og det var ligesom det stadig klæbede ved os. Far havde svært ved at forklare dem, at de næppe var blevet udpint og udnyttet mere end en almindelig dansk borger, der ikke hørte til Klinikken på plantagevej overklassen og boede langt fra bærer sin alder godt. København. Men det var ikke alt, der var trist. Der var dejlige sejlture i farvandet ud for Bergen. Da de ikke kunne få øl og snaps til madkurven, medbragte de en flaske champagne, som man mærkelig nok kunne få til en relativt billig pris, men det var nu ikke så festligt med mousserende vin drukket af flasken. Norge var ikke det, far havde ventet. Klimaet på vestkysten var som i Danmark. Ingen mulighed for skiløb og anden vintersport. Efter et halvt års forløb forlod far Bergen og tog en stilling i Haugesund. Det var en lille rar by, bedre end Bergen, men kedelig bortset fra nogle gode ture i omegnen. I Tjekkoslovakiet Efter nogle måneders forløb vendte far hjem til Danmark, men udlængslen trak, så han tog mod et tilbud fra en tandlæge dr. Wessely i Brno Tjekkoslovakiet. Det var i 1917, hvor krigen stadig rasede. Engageringen foregik med mange telegrammer med svar betalt, så far ventede sig noget i den store stil og blev ikke skuffet. Chefen var en høj, flot fyr, der altid arbejdede i uniform med dinglende ordener på brystet. Han brugte aldrig kittel, og om søndagen havde han sporer på sine støvler idet han Udstyret ændrer sig, men de gamle sandblæste ruder er de samme. var en ivrig rytter. Han var jøde og overholdt sabbaten strengt. Hver lørdag mødte han i synagogen og holdt altså fri fra klinikken, hvor den anden tandlægeassistent og far måtte arbejde både lørdag og søndag. Det blev de selvfølgelig trætte af og gjorde oprør, så de fik søndagen fri. Arbejdstiden var 8-18 med to timers middagspause. Fars tyske kollega havde været med i krigen ved Verdun og Marne, men var nu fritaget for tjeneste. Hans moder, der var enke, havde mistet fem sønner i krigen, men havde nu fået lov til at beholde den sjette, så slægten kunne føres videre. Der var et stort klientel af jødiske flygtninge fra Østpreusen, Galizien og Schlesien. Det var gamle pjaltede jøder i lange kaftaner og langt hår, de var som skåret ud af Doré s bibelhistorie. Tilbage i Thy I 1918 kom far hjem til Thisted og startede praksis hos farfar i huset på Plantagevej. Ret hurtigt blev der bygget til huset og praksisen moderniseret. Der kom røntgenapparat, elektrisk boremaskine, vandluftspray. Folk blev mere indstillet på at bevare deres tænder. Der blev oprettet sygekasser, der gjorde det mere økonomisk overkommeligt at få tænderne sat i stand. Ganske vist var det i mange år således, at folk på landet ikke fik tilskud til tandfyldning, kun til tandudtrækning, hvorimod sygekassen i Thisted gav tilskud til begge dele. Langsomt bedredes forholdene for tandpleje. Der kom gradvis tandpleje for alle børn i kommunen. Der var efterhånden kun rejsepraksis til Hurup, hvortil min far tog en gang i ugen. Det foregik på Missionshotellet, hvor han som hjælperske havde en ung pige, der skulle være sygeplejerske. Og så var det slut med fars lange ungkarlestand. Da mor og far blev gift, var han 37 år.

5 En pudsig episode kan nævnes fra hans ture til Hurup. Ret umotiveret blev toget standset på vej til Hurup. En stationsforstander havde fået en frygtelig tandpine. Da han vidste, at far skulle forbi, lod han toget standse og bad om at få tanden fjernet. Far var ikke meget for sagen, der var jo ingen plads og for kort tid. Men er man stationsforstander eller ej. Toget måtte vente til tanden var ude. Patienten satte sig på gulvet, og far lagde sig på knæ bag ved ham og holdt hans nakke ind mod sin hals. Operationen gik fint, og der blev applauderet af de medrejsende og personalet, der med spænding havde fulgt forløbet. Patienten er kommet ned at ligge, så klinikassistent og tandlæge kan arbejde mere afslappet med gode oversigtsforhold. Foto Interessen for plantning og naturen i det hele taget fortsatte i familien, men far ville gøre det selv, så i 1926 købte han nogle hektarer hedejord ved Vandet Sø. Der blev bygget hus, som siden er vokset i takt med familien. Der er i de forløbne 70 år blevet gravet og plantet en mangfoldighed af træer og buske. Meget har ikke kunnet kla re de barske forhold i Thy og er bukket under for den salte vestenvind og den sandede jord, men tilbage står en righoldig bestand af vedplanter, der har været målet for flere dendrologiske ekskursioner. Dendrologi er læren om træer og buske. Far blev som sin far ved med at praktisere som tandlæge indtil sit 80. år og døde år gammel. Han virkede som tandlæge i 59 år. Tredje generation I 1957 tog jeg afgangseksamen fra Københavns Tandlægehøjskole og i 1958 kom jeg som tredie generation til Thisted og overtog og videreførte gradvis klinik og plantagen i V. Vandet. Der blev bygget om på Plantagevej, og mængden af tandlægeudstyr øgedes igen. Et af de store fremskridt var indførelsen af det luftdrevne og vandkølede bor, der arbejder med meget høje omdrejningstal og uden vibrationer. Det er mindre ubehageligt for patienten, det skåner tanden og letter tandlægens arbejde betydeligt. Der kom ultralyd til tandrensning, der også krævede større mængder vand til køling. Det var derfor nødvendigt med et kraftigt motorsug til bortledning af dette vand. For at skåne tandlægens ben og ryg måtte der gives flere indstillingsmuligheder af operationsstolen, patienten måtte lægges ned, hvilket for øvrigt var til gavn for arbejdets kvalitet. Der kom mere avanceret autoklaveudstyr, og brug af engangskanyler og gummihandsker sikrede mod smitte af AIDS og hepatitis. Samtidig har vi søgt at gøre behandlingen så lidet ubehagelig som muligt, ja i de fleste tilfælde smertefri ved hjælp af lokalbedøvelse med Xylocain eller lattergas. Det kan så suppleres med blid musik fra et sæt hovedtelefoner. Men det mest væsentlige i bekæmpelsen af tandlægeskræk er en afslappet atmosfære på klinikken lige fra reception til klinikassistent og tandlæge. Regelmæssige tandeftersyn hvert halve år har mindsket cariesangrebenes størrelse og antal betydeligt. Tidligere kom man stort set først, når man havde tandpine, og så var behandlingen radikal. Enten skulle tanden trækkes ud, eller også skulle den rodbehandles. Nu tages hullerne i tide, og indgrebet bliver langt mindre. Tandlægearbejdets karakter ændrede sig. Man begyndte med større succes at behandle paradentose - de løse tænders sygdom - en lidelse man tidligere ikke rigtigt havde formået at helbrede. Der kom langt mindre caries hos børn og unge takket være de regelmæssige eftersyn, bedre mundhygiejne og fluortilsætning til tandpasta. Og alle kan være med, for den økonomiske side af sagen tager kommunen sig af for alle i alderen 3 til 18 år enten i kommunalt eller privat regi afhængig af hvilken kommune man bor i. Målsætningen egne tænder hele livet står foran sin opfyldelse. Også for de generationer, der ikke har haft disse tilbud, er der løsninger. Mistede tænder kan i dag erstattes med implantater der fastgøres i kæben og tjener til basis for krone, bro eller protese. Det er endnu ikke nogen helt almindelig behandling, men det vil blive det. Den 30. november 1995 sluttede dynastiet på Plantagevej efter 120 års virke i Thisted, heraf de sidste 112 år i samme lokaler. Min søn Claus, der er den fjerde i rækken af tandlæger, valgte at gå ind i en gruppepraksis i Dronninglund. Også indenfor tandlægevirksomhed er der jo nok en tendens til større enheder. Så kan det altid diskuteres, hvad der er at foretrække. Men klinikken på Plantagevej bliver videreført i forhåbentligt mange år endnu. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996, side 7-18).

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere