Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen"

Transkript

1 Et tandlægedynasti Asger Nordentoft Nielsen Tre generationer - og 120 år med tandlægepraksis i Thisted, må siges at være en bedrift. I denne artikel berettes om tidligere tiders tandlægepraksis, samt de tre generationers forskellige betingelser for arbejdet. Min farfar - Johan Marius Nielsen blev født i Ramme Sogn i Vestjylland i Han var søn af gårdejer og sognefoged Niels Peder Jensen. Hvordan han har fået den idé at blive tandlæge fortaber sig i fortidens tåger. Der uddannedes på det tidspunkt kun 4-5 tandlæger årligt i Danmark, men han rejser til København og består præliminæreksamen i 1873 privat dimitteret efter at have været uddannet i klinik og Tandlægefamilien fotograferet i 1906 på verandatrappen. Stående bagest Thora, senere laborant, Ejnar, senere tandlæge, Ida, postassistent, Johan Marius, pater familias tandlæge. I forgrunden Aksel, senere praktiserende læge i Sindal, Anna, død som 20- årig, Mette Kathrine, husmoder. plombering hos en tandlæge Lund. For at få anerkendelse som tandlæge skulle man dengang have været elev hos en praktiserende tandlæge i 2 år. Der blev oprettet en elevkontrakt, og der skulle betales et beløb på kr. for den kliniske uddannelse. Der var ingen egentlig tandlægeskole, den kom først i 1888, men han blev uddannet i Theori og Extraktion paa Kadaver paa Frederiks Hospital og Garnisons Sygehus, i Anatomi og Kirurgi hos Dr. med. Chr Fenger. De personer, der var døde i nattens løb, blev stillet til de studerendes disposition. De måtte trække tænderne ud og sætte dem på plads igen, inden de dødes pårørende kom, og inden dødsstivheden indtraf, så det skulle undertiden gå stærkt. Praksis i Thisted Den 3. dec består han tandlægeeksamen på kirurgisk akademi, og i 1874 påbegyndes praksis i Viborg. Dette varer imid lertid kun et år. I 1875 nedsætter han sig i Thisted, hvilket han bekendtgør med en annonce i Thisted Amtsavis. Pudsigt nok lige under en annonce for boghandler Nordentoft, der otte år senere bliver hans svigerfader. De første år havde han klinik på Nytorv, senere i Vestergade. I november 1883 flyttes klinikken til Plantagevej lige over for Realskolen, som der står i annoncen. Samme år bliver han gift med boghandler Nordentofts datter Mette Kathrine, og de flytter ind i den nyopførte ejendom, efter tidens forhold ret herskabeligt. Her skal tre generationer tandlæger de næste 113 år have deres virke. I den forløbne tid har klinikken selvfølgelig ændret sig i takt med udviklingen. Husets opvarmning skete med tørv og brænde i seks kakkelovne, og belysningen med petroleum. Der blev først indlagt elektricitet i Der var to til tre tjenestepiger, men ingen hjælp på klinikken. Der kom lejlighedsvis vaskekone og strygejomfru. Desuden var der i lange perioder forskellige svenske ammer til de syv børn, der efterhånden fødtes i huset. Farfars praksis var først og fremmest baseret på tandudtrækning og fremstilling af kunstige tænder, og der blev lavet utallige proteser. Uden hjælp og ofte ud på natten især op til højtiderne blev der arbejdet. De første mange år blev alt arbejdet udført i Farfars operationsstol. Bemærk svanehalsene hvorom mange hænder har grebet. Stolen kunne ikke indstilles i højden, derfor trappestigen. Nu på Thisted Museum. Annonce fra 1875 om starten af Joh. Nielsens praksis. hånden, men langsomt lettedes arbejdet, først kom trædeslibemaskinen, siden elmo toren. Som protesemateriale anvendtes kautsjuk, stærkt men ikke særlig kønt. Tænderne var af porcellæn i begyndelsen med platinstifter, men dette materiale blev efterhånden for dyrt, og man gik over til stål. Ja, platin blev så dyrt, at min far fik sit studium delvis finansieret ved salg af platinafslib. De første mange år var farfar næsten den eneste tandlæge i Nordvestjylland. Han havde rejsepraksis til Løgstør, Nykøbing, Hurup og Hvidbjerg. Det indskrænkedes i takt med, at der kom tandlæger, der slog sig ned de pågældende steder. Det sidste sted var Hurup, hvor far kom hver fredag eftermiddag indtil ca Udstyr i klinikken Tandudtrækning foregik i reglen uden bedøvelse. Der kunne gives en kloretylrus, men dette var ikke uden risiko, doseringen var ret vanskelig. Undertiden brugtes lattergas. Lokalbedøvelse med injektion kendes først fra ca Skulle der gives narkose med æter eller kloroform krævedes der medvirken af en læge. Narkosen måtte ikke vare for længe, så det skulle gå stærkt ved en mundrydning, der skulle ikke gerne knække alt for mange tænder. Udstyret i klinikken var enkelt og spartansk sammenlignet med vore dages komplicerede elektronik. En stol til patienten med meget få indstillingsmuligheder, rødt plyds, det var praktisk. Belysningen var en petroleumslampe med reflektor, så lyset kunne koncentreres. En spand til spytkumme, og et glas, der blev pudset meget grundigt. Instrumenterne blev efter brugen lagt i karbolvand. Tandlægen brugte ikke kittel, men arbejdede i sine sædvanlige klæder. Venteværelset var ofte fyldt op, og folk kunne vente i lang tid, der var ikke noget

2 Tandlæge Nielsen i sin elskede have ca med at bestille tid, der kom først telefon i So m trøst for de indtrædende smerteplagede mennesker var der i venteværelset malet ordene: Mensch ärgt dich nicht. Det var selvfølgelig en ringe trøst, men folk betragtede det som en naturlig ting, at tænderne skulle ud. Det skete ikke sjældent i konfirmationsalderen, og så holdt protesen mange gange i år. Det skyldtes også, at folk, når de havde fået tænderne ud, ofte gik et halvt til et helt år inden de fik protese, så gummerne kunne svinde godt. Det var således begrænset, hvad der blev ofret på den sag, og så var man da fri for den evindelige tandpine, som H. C. Andersen beskriver så levende i Tante Tandpine. Vi må huske på, at pengene var små dengang. Der var ikke nogen form for sygesikring, folk måtte selv betale det hele. Endvidere var mulighederne for behandling af caries begrænsede. Den elektriske boremaskine ko m først omkring 1920, indtil da var der kun forskellige former for hånd- og foddrevne boremaskiner. Det var et stort fremskridt, da vinkelstykket blev opfundet. Her sidder boret vinkelret på holderen og sætter tandlægen i stand til at bore i bagsiderne af tænderne. Som fyldningsmateriale brugtes kobber og sølvamalgam. Konsultationstiden var 10-16, men det trak som regel længere ud. Ofte kom folk langt ud på aftenen. Nu havde de haft tandpine hele ugen og turde ikke gå natten i møde. Hvorfor pokker kom De så ikke på en kristelig tid og ikke om natten sagde farfar gnavent, men trak selvfølgelig tanden ud. Fritids interesser Min farfar var ivrig havemand. I den store have, der grænsede op til anlægget Christiansgave slappede han af i mange forskellige vækster derude. Ikke mindst skovbundsfloraen havde hans interesse, en interesse min farmor ikke altid delte. Skal vi nu ud til den djævleø igen var en stående replik, når søndagsturen blev planlagt. Han indførte pindsvinet til Thy, idet han mente, det ville kunne udrydde hugormene, som der var mange af i Eshøj. Min farfar praktiserede som tandlæge til han blev 80, altså i 58 år og døde som 81-arig i Anden generation Min far blev født 1891 og voksede op i huset på Plantagevej blandt sine mange søskende. Med skolen liggende lige på den anden side af gaden og med den store have som legeplads. En episode fra fars barndom skal nævnes. En dag, farfar ikke var hjemme, kom der en mand med en meget stor tandbyld, hvilket ikke var ualmindeligt dengang. Det Annonce om mundskyllevand, der nok lover lidt for meget. var før penicillinets opdagels e. Husets gamle faktotum ordinerede straks en igle, der blev sat på det hævede sted. I løbet af kort tid var hævelsen svundet, og iglen var tyk som en pølse. Med en pincet blev den fjernet og lagt på en underkop. Og nu kom det store øjeblik, da børnene fik lov til at drysse salt på iglen, og på få sekunder gylpede den blod og pus op. Så kunne den bruges på apoteket igen. Far havde givet 5 øre for iglen på apoteket, og nu ville han sælge den tilbage igen, men apotekeren ville ikke købe den til trods for, at den var så god som ny. Efter sin præliminæreksamen på Thisted Realskole fik far to års uddannelse hos farfar. På det tidspunkt skulle en vordende tandlæge stå i lære hos en praktiserende tandlæge og lære alt om teknikarbejde, aftrykstagning etc. Efter disse to år kom far til København og læste i to år på Tandlægehøjskolen i Stormgade. På grund af sygdom blev hans afgangseksamen forsinket et halvt år. Men 20. dec var han cand. odont. og skulle nu have to års ansættelse hos en praktiserende tandlæge, inden han kunne starte egen praksis. På dette billede fra laboratoriet nærmer min farfar sig de 80 år, som han nåede inden han ophørte med at praktisere. Annonce. Klinikken flyttes til Plantagevej. de stille stunder. Han okulerede bl.a. selv sine roser, som der var mange af. Han gik meget op i anlægget og driften af Eshøj Plantage, for hvilken han var formand og primus motor indtil sin død. Det er hans fortjeneste, at der er plantet så Nye tider, nye skikke. Far viser sin nye klinik frem. Stolen er blevet noget mere avanceret. Apparatet ved vasken er en gasvandvarmer. Tidspunktet er midten af 1920-erne. I foråret 1913 fik far efter veloverstået eksamen en stilling som tandlægeassistent hos en tandlæge Schenkel i Sct. Gallen i Schweiz. Turen dertil var dengang lang og besværlig med ophold i Berlin. I Sct. Gallen var far godt to

3 år og befandt sig udmærket. Det var en stor industriby med broderier som speciale. Der var flere danske tandlæger og farmaceuter, der mødtes jævnligt, men også svejtserne kom far en del sammen med og var meget imponeret over deres store sprogkunnen, ofte mestrede de tre sprog ubesværet. De på deres side syntes jo nok, at danskerne var lidt provinsielle, og de fremhævede fordelene ved at beherske et hovedsprog til fu ldkommenhed. Så kunne de tale dansk indbyrdes i det daglige. Fars chef var præstesøn og meget religiøs - fanatisk calvinist. Han hadede katolikker og jøder. Han behandlede f.eks. aldrig en jødisk patient. Det blev overladt til far. Som dansker var han jo noget forbavset og uforstående over det had og den foragt, der blev lagt for dagen over for Einar N. N. fotograferet 1928, det år han blev gift med min mor Irmelin Petersen fra Hurup. Annonce vedr. træffetid i Hurup og Hvidbjerg. jøderne. Naturen i Schweiz er jo pragtfuld og storslået, men mangler Danmarks blidhed og venlighed. En anden ting, man savner, er de lyse aftener og nætter. Når de var færdige på klinikken ved tiden og skulle ud at nyde naturen, var det ret hurtigt mørkt, men aftenerne var dejligt lune, og der var mange hyggelige restauranter og kroer med sang og bægerklang. Der var overfyldt med turister og udlændinge, så svejtserne var ved at være trætte af det. En svejtser kom med en udtalelse kort efter 1. Verdenskrigs udbrud: Nu kan vi da gudskelov komme på vore egne restauranter igen. Kvinderne var, set med en danskers øjne, meget undertrykte. De skulle holde sig i baggrunden som, Storm P. siger. Når mændene gik på restaurant om aftenen, hvor de havde deres stambord, tog de ikke deres koner med. De skulle blive hjemme og passe børn, også selv om de ingen børn havde. Svejtserne gik meget på beværtning, men man så aldrig berusede mennesker. De dyrkede en udmærket hvidvin, men de eksporterede den ikke, de drak den selv. Kosten var noget anderledes, de fik meget frugt, og far lærte at spise frølår og snegle, som han kom til at sætte pris på. Det var ikke noget, der blev budt på hjemme i Thisted i Rundt i Europa I foråret 1915 forlod far Sct. Gallen. Hans chef græd, da han rejste. Han var en mand med temperament. Når der var et eller andet, der gik ham imod, skreg han op og dansede rundt på gulvet med hænderne strakt anklagende op i luften, som de gjorde i filmens barndom, hvor skuespillerne gjorde de samme gestus, når de blev chokerede. Gallisk temperament contra nordisk flegma. Egentlig skulle far være rejst hjem til Danmark. Han havde haft sine to års assistenttid og kunne nu starte praksis og slå sig ned. På chefens anbefaling tog han imid lertid et vikariat i Darmstadt i Hessen på vejen hjem. I foråret 1915 ankom far til Darmstadt og rykkede nu nærmere til verdenskrigens slagmarke r. Han var der et år, det bedste år i hans Odyssé trods krigens rasen. Dejligt klima, gode boligforhold, og når man tænker på, at landet var i krig, god mad og drikke, venlig befolkning og gode arbejdsforhold. Indbyggerne i Hessen lagde megen vægt på, at de ikke var prøjsere. Mange af fars patienter vidste, at den tidligere dronning Louise, gift med Chr. IX, var af hessisk afstamning. Den nye chef dr. Nieswandt var en dejlig jovial mand, den bedste af fars chefer gennem årene. Han var katolik og meget religiøs. Han gjorde sig store anstrengelser for at få far til at konvertere. Far var ikke uimodtagelig, han følte sig tiltrukket af meget ved den katolske tro, men heldigvis blev det ikke til noget. Hessen er et pragtfuldt land med et behageligt klima. Landet er ikke så storslået som Schweiz eller Norge, men mildere og venligere med store frugthaver og vinmarker. Som regel mærkede far ikke ret meget til krigen, selv om fronten med bl.a. Verdun ikke lå så langt fra Darmstadt. Om aftenen kunne man uden for byen svagt høre kanontordenen fra fronten. Det var tragisk, når de hessiske tropper om morgenen drog blomstersmykkede gennem byen på vej til fronten. De blev fulgt på vej af en tusindtallig skare. Ofte lå de dræbt inden natten endnu med deres pårørendes blomsterbuketter. De hessiske tropper skulle bane vej og tage de store Einar N. N. var ivrig plantningsmand. Han tilplantede et hedeareal ved Vandet sø med Billedet viser en klinik med udstyr ca. anno 1940 fremvist af klinikassistent Bente Mikkelsen, der i mere end tredive år var en dygtig hjælp på klinikken og afholdt af alle. dødsofre for kronprinsens preusiske dødshusarer. Det var en af grundene til at befolkningen i Hessen hadede preuserne, der fik æren for at have taget Verdun. Far blev ofte inviteret til selskab i Darmstadt, ikke så meget for hans selskabelige dyder, men for at han kunne tage sig lidt af de unge piger, der manglede kavalerer på grund af krigen. De ældre ville også gerne i lag med ham for at få et sandere billede gennem de neutrale danske aviser. Hesserne var godt inde i nordisk litteratur, særligt den norske, bl.a. Ibsen, men også I. P. Jacobsen. Sammen med Dr. Nieswandt og familie foretog far mange ture ud på landet til de gode gamle kroer. Det skete med jernbanen, det var før bilerne blev almindelige. Intet godt varer evigt. Efter et års forløb blev far kaldt hjem af familiære årsager. Det var et af de bedste år i hans liv, som han altid mindedes med glæde.

4 I Norge 1917 Medens krigen stadig rasede, tog han mod en stilling i Norge. Han havde altid hørt Norge omtalt som noget enestående dejligt og venligt. Men han kom til at revidere sin opfattelse. I slutningen af sommeren 1917 sejlede far fra København til Oslo. En pragtfuld tur og med begyndende efterårsfarver i Oslofjorden var det enestående smukt. Far havde fået en stilling hos en tandlæge i Bergen, og det skulle han aldrig have gjort. De fleste af Bergens gamle huse på Tyskebryggen var nedbrændt et års tid før og lå nu som røgsværtede ruiner, samtidig lå der bjerge af fyldte sildetønder, hvis indhold stank over hele byen. De var opkøbt af englænderne, for at tyskerne ikke skulle få dem, der var jo Klinikkens start i smedejern. stadig krig i Europa. Var vinden i øst havde de lugten fra sildetønderne, og gik den i vest kom der sod og røglugt fra de brændte ruiner. Og samtidig må man huske, at det altid regner i Bergen, en sur kedelig regn. På det tidspunkt var der spiritusforbud i Norge, et forbud der ikke blev overholdt særlig godt. Selve forbudet gør egentlig ikke så meget. Folk kan altid skaffe sig den spiritus, de vil have, men for en ungkarl, der bor ret primitivt på et værelse, er det en stor ulempe, da der så ikke kan eksistere hyggelige cafeer og gemytlige kroer. De kan ikke leve af at sælge sodavand og kaffe, når de skal have en vis standard. Tredje generation på trappen. På grund af krigen og branden var det ikke til at opstøve et ordentligt værelse endsige en lejlighed. Bergenserne var venlige og muntre mennesker, men kom far i selskab hos dem, fortalte de altid om, hvordan de var blevet udnyttet af danskerne under Chr. IV, og det var ligesom det stadig klæbede ved os. Far havde svært ved at forklare dem, at de næppe var blevet udpint og udnyttet mere end en almindelig dansk borger, der ikke hørte til Klinikken på plantagevej overklassen og boede langt fra bærer sin alder godt. København. Men det var ikke alt, der var trist. Der var dejlige sejlture i farvandet ud for Bergen. Da de ikke kunne få øl og snaps til madkurven, medbragte de en flaske champagne, som man mærkelig nok kunne få til en relativt billig pris, men det var nu ikke så festligt med mousserende vin drukket af flasken. Norge var ikke det, far havde ventet. Klimaet på vestkysten var som i Danmark. Ingen mulighed for skiløb og anden vintersport. Efter et halvt års forløb forlod far Bergen og tog en stilling i Haugesund. Det var en lille rar by, bedre end Bergen, men kedelig bortset fra nogle gode ture i omegnen. I Tjekkoslovakiet Efter nogle måneders forløb vendte far hjem til Danmark, men udlængslen trak, så han tog mod et tilbud fra en tandlæge dr. Wessely i Brno Tjekkoslovakiet. Det var i 1917, hvor krigen stadig rasede. Engageringen foregik med mange telegrammer med svar betalt, så far ventede sig noget i den store stil og blev ikke skuffet. Chefen var en høj, flot fyr, der altid arbejdede i uniform med dinglende ordener på brystet. Han brugte aldrig kittel, og om søndagen havde han sporer på sine støvler idet han Udstyret ændrer sig, men de gamle sandblæste ruder er de samme. var en ivrig rytter. Han var jøde og overholdt sabbaten strengt. Hver lørdag mødte han i synagogen og holdt altså fri fra klinikken, hvor den anden tandlægeassistent og far måtte arbejde både lørdag og søndag. Det blev de selvfølgelig trætte af og gjorde oprør, så de fik søndagen fri. Arbejdstiden var 8-18 med to timers middagspause. Fars tyske kollega havde været med i krigen ved Verdun og Marne, men var nu fritaget for tjeneste. Hans moder, der var enke, havde mistet fem sønner i krigen, men havde nu fået lov til at beholde den sjette, så slægten kunne føres videre. Der var et stort klientel af jødiske flygtninge fra Østpreusen, Galizien og Schlesien. Det var gamle pjaltede jøder i lange kaftaner og langt hår, de var som skåret ud af Doré s bibelhistorie. Tilbage i Thy I 1918 kom far hjem til Thisted og startede praksis hos farfar i huset på Plantagevej. Ret hurtigt blev der bygget til huset og praksisen moderniseret. Der kom røntgenapparat, elektrisk boremaskine, vandluftspray. Folk blev mere indstillet på at bevare deres tænder. Der blev oprettet sygekasser, der gjorde det mere økonomisk overkommeligt at få tænderne sat i stand. Ganske vist var det i mange år således, at folk på landet ikke fik tilskud til tandfyldning, kun til tandudtrækning, hvorimod sygekassen i Thisted gav tilskud til begge dele. Langsomt bedredes forholdene for tandpleje. Der kom gradvis tandpleje for alle børn i kommunen. Der var efterhånden kun rejsepraksis til Hurup, hvortil min far tog en gang i ugen. Det foregik på Missionshotellet, hvor han som hjælperske havde en ung pige, der skulle være sygeplejerske. Og så var det slut med fars lange ungkarlestand. Da mor og far blev gift, var han 37 år.

5 En pudsig episode kan nævnes fra hans ture til Hurup. Ret umotiveret blev toget standset på vej til Hurup. En stationsforstander havde fået en frygtelig tandpine. Da han vidste, at far skulle forbi, lod han toget standse og bad om at få tanden fjernet. Far var ikke meget for sagen, der var jo ingen plads og for kort tid. Men er man stationsforstander eller ej. Toget måtte vente til tanden var ude. Patienten satte sig på gulvet, og far lagde sig på knæ bag ved ham og holdt hans nakke ind mod sin hals. Operationen gik fint, og der blev applauderet af de medrejsende og personalet, der med spænding havde fulgt forløbet. Patienten er kommet ned at ligge, så klinikassistent og tandlæge kan arbejde mere afslappet med gode oversigtsforhold. Foto Interessen for plantning og naturen i det hele taget fortsatte i familien, men far ville gøre det selv, så i 1926 købte han nogle hektarer hedejord ved Vandet Sø. Der blev bygget hus, som siden er vokset i takt med familien. Der er i de forløbne 70 år blevet gravet og plantet en mangfoldighed af træer og buske. Meget har ikke kunnet kla re de barske forhold i Thy og er bukket under for den salte vestenvind og den sandede jord, men tilbage står en righoldig bestand af vedplanter, der har været målet for flere dendrologiske ekskursioner. Dendrologi er læren om træer og buske. Far blev som sin far ved med at praktisere som tandlæge indtil sit 80. år og døde år gammel. Han virkede som tandlæge i 59 år. Tredje generation I 1957 tog jeg afgangseksamen fra Københavns Tandlægehøjskole og i 1958 kom jeg som tredie generation til Thisted og overtog og videreførte gradvis klinik og plantagen i V. Vandet. Der blev bygget om på Plantagevej, og mængden af tandlægeudstyr øgedes igen. Et af de store fremskridt var indførelsen af det luftdrevne og vandkølede bor, der arbejder med meget høje omdrejningstal og uden vibrationer. Det er mindre ubehageligt for patienten, det skåner tanden og letter tandlægens arbejde betydeligt. Der kom ultralyd til tandrensning, der også krævede større mængder vand til køling. Det var derfor nødvendigt med et kraftigt motorsug til bortledning af dette vand. For at skåne tandlægens ben og ryg måtte der gives flere indstillingsmuligheder af operationsstolen, patienten måtte lægges ned, hvilket for øvrigt var til gavn for arbejdets kvalitet. Der kom mere avanceret autoklaveudstyr, og brug af engangskanyler og gummihandsker sikrede mod smitte af AIDS og hepatitis. Samtidig har vi søgt at gøre behandlingen så lidet ubehagelig som muligt, ja i de fleste tilfælde smertefri ved hjælp af lokalbedøvelse med Xylocain eller lattergas. Det kan så suppleres med blid musik fra et sæt hovedtelefoner. Men det mest væsentlige i bekæmpelsen af tandlægeskræk er en afslappet atmosfære på klinikken lige fra reception til klinikassistent og tandlæge. Regelmæssige tandeftersyn hvert halve år har mindsket cariesangrebenes størrelse og antal betydeligt. Tidligere kom man stort set først, når man havde tandpine, og så var behandlingen radikal. Enten skulle tanden trækkes ud, eller også skulle den rodbehandles. Nu tages hullerne i tide, og indgrebet bliver langt mindre. Tandlægearbejdets karakter ændrede sig. Man begyndte med større succes at behandle paradentose - de løse tænders sygdom - en lidelse man tidligere ikke rigtigt havde formået at helbrede. Der kom langt mindre caries hos børn og unge takket være de regelmæssige eftersyn, bedre mundhygiejne og fluortilsætning til tandpasta. Og alle kan være med, for den økonomiske side af sagen tager kommunen sig af for alle i alderen 3 til 18 år enten i kommunalt eller privat regi afhængig af hvilken kommune man bor i. Målsætningen egne tænder hele livet står foran sin opfyldelse. Også for de generationer, der ikke har haft disse tilbud, er der løsninger. Mistede tænder kan i dag erstattes med implantater der fastgøres i kæben og tjener til basis for krone, bro eller protese. Det er endnu ikke nogen helt almindelig behandling, men det vil blive det. Den 30. november 1995 sluttede dynastiet på Plantagevej efter 120 års virke i Thisted, heraf de sidste 112 år i samme lokaler. Min søn Claus, der er den fjerde i rækken af tandlæger, valgte at gå ind i en gruppepraksis i Dronninglund. Også indenfor tandlægevirksomhed er der jo nok en tendens til større enheder. Så kan det altid diskuteres, hvad der er at foretrække. Men klinikken på Plantagevej bliver videreført i forhåbentligt mange år endnu. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996, side 7-18).

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Spredte dagbogsoptegnelser og nedskrevne tanker fra Grønland 1977-1996 2 Til Jens, Troels, Ida og Jakob Mig, mig, mig Jeg fortæller det bare, som det er Det følgende

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere