MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN"

Transkript

1 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik Introduktion til ATEX-reglerne Lær at skrive ATEX-APV DS/EN , Elektrisk udstyr på maskiner KURSER Sikker el på maskiner Design af tavler efter DS/EN /-2 Sikre styringer efter DS/EN ISO /-2 Skriv brugsanvisninger til maskiner Maskinsikkerhed for Arbejdsmiljø ledere Sagkynding til eftersyn af tekniske hjælpemidler Kurser i Ballerup Middelfart Randers MASKINSIKKERHED

2 CE-MÆRKNING MASKINDIREKTIVET SIKRE MASKINER Introduktion til CE-mærkning. CE-mærkning del I Få et overblik over dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser eller ombygger maskiner eller er ansvarlig for maskiners sikkerhed. Kurset giver en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier, erklæringer og praktiske sikringsløsninger. Dette er et kursus for dig, der er ny på området og har et lille eller ingen kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet. Teknikere inden for maskinkonstruktion og ombygning, vedligeholdelse, maskinmestre, produktionsingeniører og maskinindkøbere, samt el- og kvalitetsansvarlige. 2. oktober 2014, Ballerup 7. oktober 2014, Middelfart 9. oktober 2014, Randers 4. februar 2015, Ballerup 26. februar 2015, Middelfart 5. marts 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms CE-mærkning af maskiner og anlæg. CE-mærkning del II Når maskiner sammenbygges og anlæg ombygges eller ændres kan der være krav om ny CE-mærkning. Kendskab til reglerne er derfor afgørende. Det drejer sig både om de internationale og de nationale regler for indretning af maskiner og anlæg. Du kommer igennem regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning og lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine. Du vil lære, hvordan du skal dokumentere dine ændringer, hvilket regelgrundlag du skal holde dig opdateret i, så du og din virksomheden handler ansvarligt. Teknikere inden for maskinkonstruktion og ombygning, vedligeholdelse, maskinmestre, produktionsingeniører og maskinindkøbere, samt el- og kvalitetsansvarlige som arbejder med maskiner og/eller deltager i ombygning og sammenbygning af maskiner til produktionslinjer o.l. 22. oktober 2014, Ballerup 6. november 2014, Randers 13. november 2014, Middelfart 12. marts 2015, Ballerup 19. marts 2015, Middelfart 23. marts 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms CE-mærkning af bygningsautomatik Hvad skal CE-mærkes? Hvem skal CE-mærke? I bygninger med automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af de bygningstekniske installationer, (som varme-, ventilations- og køleanlæg m.v), kommer en hel række af de anlæg ind under maskindirektivets bestemmelser og skal CE-mærkes. Da anlæggene mange gange sammensættes af forskellige leverancer, er det ofte uklart hvem der har ansvaret for CE-mærknings-opgaven. På kurset gennemgår vi reglerne for CE-mærkning på bygningsrelaterede anlæg og ser på ud fra praktiske eksempler hvad, hvornår og hvordan, der skal CE-mærkes. Vi gennemgår regler og standarder på området og ser på hvilke aftaler, der bør træffes imellem parterne, hvis der skal opnås en succesfuld CE-mærkning. Der er praktiske eksempler på, og metoder til, gennemførelse af processen for CE-mærkning af bygningsautomation. Fabrikanter, købere, leverandører, projekterende, og udførende indenfor bygningsautomationsanlæg. 23. oktober 2014, Ballerup 5. november 2014, Middelfart 4. marts 2015, Ballerup 23. april 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 2

3 ATEX OG EKSPLOSSIONSSIKRING Introduktion til ATEX reglerne Du får en grundig introduktion til ATEX-direktivernes krav og anvendte beskyttelsesprincipper. Vi behandler regler og metoder til zoneklassifikation og hvordan man vælger og anvender det rigtige materiel. Vi går igennem reglerne for indretning af maskiner, anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder og de relevante anvendelsesbestemmelser. Sidst men ikke mindst lærer du om dokumentationskrav og CE-mærkning, når det gælder Ex-materiel og -områder. Dig der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring og lave firmaets zone-klassificering og måske ATEX-APV samt holde dem opdateret. Kurset er også for dig der producerer maskiner og skal vurdere om en maskine medfører nye ATEX-zoner hos din kunde eller eventuelt skal vurdere hvordan du kan fjerne/begrænse ATEX-zoner hos kunden. 21. oktober 2014, Ballerup 4. november 2014, Middelfart 3. marts 2015, Ballerup 10. marts 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms Lær at skrive ATEX-APV (Explosionssikringsdokument) NYT KURSUS Er der brandfarligt støv, væsker eller gasser i virksomheden, skal sikkerheden vurderes i forhold til eksplosionsfare. Der skal udfærdiges en skriftlig redegørelse for, hvor og hvornår der er en eksplosionsrisiko en risikovurdering også kaldet ATEX-APV. Der skal laves en plan, en zone klassificering, som viser de zoner, hvor eksplosionsrisikoen er, og zonerne skal skiltes og markeres. De ansatte skal uddannes og instrueres og der skal udarbejdes skriftlige instrukser. Disse skal også følges af evt. fremmede håndværkere. Du kan lære selv at skrive firmaets ATEX-APV og arbejdstilladelser for ATEX-områder for simple opgaver. På dette kursus får du en grundig gennemgang af krav og indhold i ATEX-APV en, zone-klassificering, eliminering/begrænsning af zoner, valg af det rigtige materiel, samt udarbejdelse af arbejdstilladelser i ATEX-områder. Alle emner gennemgås med praktisk anvendelige løsninger og eksempler på de væsentligste check-skemaer, du kan bruge derhjemme. Dig der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring og lave firmaets zone-klassificering og ATEX-APV, samt holde den opdateret. For dig der skal udstede arbejdstilladelse til arbejde i ATEX-zoner og/eller skal købe maskiner og udstyr til brug i og ved ATEX-zoner. Kurset er også for dig der producerer maskiner og skal vurdere om en maskine medfører nye ATEX-zoner hos din kunde eller eventuelt skal vurdere, hvordan du kan fjerne/begrænse ATEX-zoner hos kunden. Forudsætninger for deltagelse Du har et grundlæggende kendskab til ATEX-reglerne eksempelvis ved at deltage i Maskinsikkerhed ApS kursus: Introduktion til ATEX-reglerne. 18. november 2014, Ballerup 25. november 2014, Middelfart 14. april 2015, Ballerup 21. april 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 3

4 SIKKER EL PÅ MASKINER DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner En opfriskning af reglerne for el på maskiner. Vi ser på hvad DS/EN dækker og ikke dækker, og hvordan standarden bør anvendes. Vi går igennem de vigtigste krav i standarden og hvordan de omsættes til praksis og vi ser på de oftest sete fejl og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. El-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner, og som gerne vil have opfrisket den gældende basis standard på området. 2. oktober 2014, Ballerup 8. oktober 2014 Middelfart 3. februar 2015, Ballerup 24. februar 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms Sikker el på maskiner: Når DS/EN ikke er nok Standarden DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner, men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN suppleres med krav fra standarderne om nødstop, forhindring af utilsigtet start, tvangskoblinger (lågekontakter), sikre styresystemer og evt. andre. Vi kigger specifikt på reglerne for Nødstop efter DS/EN ISO 13850, Forhindring af utilsigtet start efter DS/EN 1037 og Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger efter DS/EN ISO samt andre standarder. El-kyndige, der har et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN og som ønsker et bredere kendskab til de løsninger, der bør vælges ud over dem som DS/EN dækker. 20. november 2014, Middelfart 6. maj 2015, Middelfart DKK 3.750,- ekskl. moms Design af tavler Betydningen af den nye standard DS/EN /-2 Kurset ser specifikt på de ændringer og de nye regler, der indføres med de nye standarder /-2, Lavspændingstavler, gældende fra Vi fortæller om hvilke forskelle, der er mellem DS/EN og DS/EN og om hvilken betydning og konsekvens forskellene kan få for den fremtidige tavlekonstruktion. Derudover indeholder kurset øvelser i specifikation af tavler ved anvendelse af specifikationsprogrammet TS-DOK. Efter kurset vil det være muligt for kursusdeltagere med de rette forudsætninger, at lave en komplet kravspecifikation af el-tavler til en maskine. Tavlebyggere med et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN og DS/EN x. Din funktion kan enten være konstruktør, indkøber eller integrator. NYT KURSUS 22. oktober 2014, Ballerup 5. november 2014, Middelfart 11. marts 2015, Ballerup 22. april 2015, Middelfart DKK 3.950,- ekskl. moms. en er inkl. Maskinsikkerhed ApS pc-programmet TS-DOK til specifikation af tavler. 4

5 SIKKER EL PÅ MASKINER Design og validering af sikre styringer efter DS/EN ISO og -2 Brugen af standarden DS/EN ISO Sikre styringer til design og efterfølgende validering efter DS/EN ISO kan være kompleks, hvis man ikke er metodisk og har overblik. Standarderne giver designeren store frihedsgrader til at designe gode og effektive løsninger, men stiller også store krav til dokumentation af overvejelser i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren samt den endelige validering. Maskinsikkerhed ApS tilbyder en kursusrække på tre kurser, der med en grundig og praktisk tilgang fører dig igennem begreber og metoder for design, dokumentation og validering af sikre styresystemer til maskiner. Maskinsikkerhed ApS pc-program, SIK-DOK, der strukturerer arbejdet med dokumentation og validering, indgår i undervisningen og udleveres på modul 2 og 3. Selve kurset veksler mellem undervisning og øvelser i SIK-DOK. De 3 kursusmoduler er planlagt som et sammenhængende forløb, men kan tages individuelt. Dig som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant til dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Design af sikre styringer efter DS/EN ISO Dokumentation af sikre styringer efter DS/EN ISO Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO Du introduceres til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter DS/EN ISO , og får grundlaget for efterfølgende at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber, retningsliner, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller. På dette modul bliver kravene til dokumentation af konstruktionen og til den dokumentation, der skal anvendes ved valideringen gennemgået. Gennem undervisning og øvelser lærer du at designe og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter standarden DS/EN ISO På denne del af kurset bliver validering gennemgået med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO Den dokumentation der blev udarbejdet på modul 2 med anvendelse af SIK-DOK, kan evt. danne grundlag for opgaver på modul oktober 2014, Middelfart 25. februar 2015, Middelfart Modul 1 DKK 3.850,- ekskl. moms. en er inkl. bogen Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. 12. november 2014, Middelfart 18. marts 2015, Middelfart Modul 2 Kr ,- ekskl. moms. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK med modulerne kravspec. og dokumentation. 4. december 2014, Middelfart 15. april 2015, Middelfart Modul 3 Kr ,- ekskl. moms. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK (fuld version). Modul 1 3 Samlet pris for hele kursusrækken: Modul 1-3: DKK ,- ekskl. moms. en er inkl. kurser, bog og pc-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering. Særlig rabatregler for gælder for dette kursus, ved flere tilmeldte fra samme firma. Læs mere på vores hjemmeside. 5

6 MASKINER OG SIKKERHED Skriv brugsanvisninger til maskiner Du lærer at skrive en brugsanvisning, der overholder kravene fra Maskindirektivet og Arbejdstilsynet og kende maskinfabrikantens ansvar og pligter i forhold til brugsanvisninger. Du lærer regelgrundlaget for maskiner, sikring af maskiner og proceduren for CE-mærkning. Du får en model og skabelon, der trinvis vil tage dig gennem processen, viser hvor du får oplysninger fra risikovurdering og standarder og giver dig redskaberne til den gode brugsanvisning. Tecnical Writers eller den ansvarlige for brugsanvisninger hos maskinfabrikanten. For at holde et højt niveau holdes kurset udelukkende for fastansatte hos maskinfabrikanter. Det forudsættes at deltageren har et vist forudgående kendskab til skrivning af brugsanvisninger for maskiner. 28. oktober 2014, Middelfart 10. november 2014, Ballerup 25. marts 2015, Middelfart 13. april 2015, Ballerup Kr ,- ekskl. moms Maskinsikkerhed for Arbejdsmiljøledere eller Hvad enhver arbejdsmiljøleder bør vide om maskinsikkerhed og CE-mærkning En arbejdsmiljøleder skal være fagligt kompetent på mange områder og sikker indretning og brug af maskiner er en af de større udfordringer. På kurset kommer vi igennem følgende emner: Regler for maskiner. Regler for indretning og anvendelse af maskiner (nye eller brugte), herunder de relevante dele af Maskindirektivet og standarder. Begreberne risikovurdering og teknisk dossier, brugsanvisning, produktansvar og købelov samt regler for støj fra maskiner. Introduktion til ATEX og eksplosionssikring, herunder indkøb af udstyr, mærkning og arbejdstilladelser. Ergonomisk indretning af maskiner. Nye maskiner skal overholde Maskindirektivets indretningskrav for ergonomi, herunder krav i standarderne. Standarderne giver meget detaljerede krav om løsninger. Brug og faldgruber belyses med eksempler. Ibrugtagningskontrol. Planlægning og gennemførelse af den lovpligtige ibrugtagningskontrol. Gennemgang af krav og regler, samt krav til dokumentation. Praktisk gennemgang af en godt gennemprøvet metode med checkskema, som I selv kan bruge derhjemme. Det lovpligtige eftersyn. Hvordan kan man både få større sikkerhed og spare penge ved at overtage opgaven selv? Hvad der skal efterses? Hvornår? Af hvem? Indkøb af nye maskiner. Indkøb af sikre, ergonomiske og produktionsvenlige maskiner samt formulering af krav før ordre. En praktisk og jordnær metode. Sikkerheds-/arbejdsmiljøledere,-koordinator -chef og arbejdsmiljøauditorer. Du forventes at have erfaring fra jobbet som arbejdsmiljøansvarlig. 30. oktober 2014, Middelfart 11. november 2014, Randers 19. november 2014, Ballerup 24. februar 2015, Ballerup 17. marts 2015, Randers 24. marts 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 6

7 MASKINER OG SIKKERHED Bliv sagkyndig til lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler Elektrisk håndværktøj, maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal have lovpligtige eftersyn med et fastsat tidsinterval. Enten efter det leverandøren angiver i brugsanvisningen eller hvis der ikke er angivet noget, eksempelvis en gang om året. NYT KURSUS De fleste eftersyn skal laves af en sagkyndig. Den sagkyndige skal efterse om maskinen, håndværktøjet eller hjælpemidlet er i forsvarlig stand, udføre en funktionstest og tjekke om der er en brugsanvisning, der dækker anvendelsen. På dette kursus lære vi dig at blive sagkyndig på eftersyn af følgende tekniske hjælpemidler: Stiger Elektrisk håndværktøj Sling Løfteåg Reoler/Pallereoler Efter kurset vil du kunne gennemføre eftersyn. Du kender lovgrundlaget og regler for eftersyn. Du ved hvordan et kontrolskema skal opbygges og hvilken dokumentation der skal udføres. Ikke mindst kan du udføre det praktiske gennemsyn. Kurset afsluttes med en prøve og der udleveres et certifikat, der dokumenterer at du er sagkyndig. Dette er et kursus for dig, der vil arbejde som sagkyndig med eftersyn af elektrisk håndværktøj og tekniske hjælpemidler. Du arbejder med vedligeholdelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Du kan f.eks. være håndværker, pedel eller handyman m/k, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant eller kvalitetsansvarlig. 11. november 2014, Middelfart 12. november 2014, Randers 17. november 2014, Ballerup 10. marts 2015, Ballerup 14. april 2015, Middelfart 15. april 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms Som virksomhedskursus Kurset holdes også som virksomhedskursus. Kurset foregår på egen virksomhed og inddrager virksomhedens forhold og tekniske hjælpemidler i undervisningen. På kurset gennemgås 3-5 typer hjælpemidler efter eget valg. Vi kan undervise i 40 forskellige tekniske hjælpemidler. Max 12 personer på hvert hold. Læs mere på hjemmesiden. Kr ,- ekskl. moms pr. dag Dit helt eget kursus i dit firma Hvorfor ikke holde et kursus hjemme i firmaet? Vi kan holde et kursus for jer, der tager udgangspunkt i et af de allerede beskrevene kurser eller i andre emne efter jeres valg. Kurset bliver skrædersyet til jeres firma og de opgaver, løsninger og udfordringer I står over for. Læs mere på hjemmesiden. Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for jer. Kr ,- ekskl. moms pr. dag Se mere på www. maskinsikkerhed.dk 7

8 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed ApS er et rådgivende ingeniørfirma der leverer en høj faglig kvalificeret rådgivning til maskinfabrikanter, produktionsvirksomheder og organisationer. CE-mærkning, risikovurdering, dokumentation, bygningsautomatik, el på maskiner, sikre styringer, robotceller, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikring er nogle af de mange områder vi er eksperter på. Vi kender den verden fabrikanter, forhandlere og operatører lever i. Vi ved hvordan de skal opfylde lovkravene, både til sikringsløsninger og til dokumentation. Vi kommer med forslag der giver produktionsvenlige sikringsløsninger på en økonomisk hensigtsmæssig måde, uanset maskinens levetid eller hvad udfordringen er. Og vi står selvfølgelig inde for, at de løsninger vi foreslår, både er sikre og følger reglerne. Vi holder kurser og vores rådgivere underviser på de områder de er specialister i. Deres store faglige viden, samen med og den brede vifte af opgaver de arbejder med til dagligt, giver dem en bred viden til de udfordringer der er i virksomhederne og en praktisk tilgang til spørgsmålet om maskinsikkerhed, lovgivning og løsninger. De forstå maskindirektivet i den virkelige verden. Hvem underviser: Hans Morten Henriksen Er civilingeniør og ejer Maskinsikkerhed ApS. Han har erfaring fra indkøb, udvikling og salg af maskiner, fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han er formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper under Maskindirektivet og ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Thomas Thillemann Petersen Afdelingschef i Randers og har erfaring med produktion, design af maskiner og trykudstyr samt dokumentation. Han har mange års erfaring med rådgivning og undervisning i Maskindirektivet og CE-mærkning. og ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Christian Hansen Seniorkonsulent og med stor undervisningserfaring. Han er formand for standardiseringsudvalget S-544, som bl.a. har ansvaret for standarden DS/EN El på maskiner. Han er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS CE- og maskinsikkerhed ERFA-gruppe. Kim Bjerre Seniorkonsulent og el-ingeniør. Han er med i international standardisering som DS/EN ISO og -2 og forfatter til Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. Han er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikker el på maskiner. Carsten Bartholdy Seniorkonsulent og maskiningeniør med erfaring fra rådgivning bl.a. i Arbejdstilsynet. Han har specielt fokus på maskinsikkerhed og ATEX og eksplosionssikring. Lars Kaalby Seniorkonsulent med en meget bred erfaring i udvikling og design af maskiner, el på maskiner, sikre styresystemer, CTS og sagkyndigt eftersyn af tekniske hjælpemidler. Claus Andersen Seniorkonsulent med en meget bred erfaring og fokus på maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger samt sagkyndigt eftersyn på maskiner. Alice Jensen Marketing- og kursusleder. Tager sig af al planlægning, koordinering og information til kurserne. Hun står også for firmaets markedsføring og hjemmeside. Information Kursusbeskrivelser Kataloget er en kort beskrivelse af vores kurser. På hjemmesiden kan du finde mere uddybende beskrivelser. Se mere på Tilmelding Tilmelding til kurset sker på For mere information ring tlf Rabat Der gives 10% rabat når to eller flere fra samme firma tilmelder sig til samme kursus på samme kursusdato. På enkelte kurser gælder dog specielle rabataftaler. Yderligere information Om vores kurser findes på hjemmesiden eller kontakt kursusafdelingen på tlf eller mail: Kursusnyheder Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og vær opdateret om vores næste kurser. Maskinsikkerhed ApS Lejrvej Værløse Telefon MASKINSIKKERHED

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2015 & Forår 2016 CE-mærkning af maskiner CE-mærkning af bygningsautomatik Sikkerhed og industrirobotter ATEX-reglerne

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN KURSUSKATALOG Efterår 2017 & forår 2018 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el- og ATEX-sikkerhed MASKINSIKKERHED Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning del I Kurset giver en grundig

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed VI HAR 20 ÅRS JUBILÆUM Efterår 2016 & Forår 2017 NYE KURSER CE-mærkning af maskiner og anlæg Industrirobotter og sikkerhed

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning Robotter Maskinsikkerhed ApS 1 Maskinsikkerhed ApS Rådgivning og undervisning - CE-mærkning - Dokumentation - Risikovurdering - Løsninger 2 Konsulent-opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Maskinsikkerhed Aps DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Skanderborg 5. september 2017 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål?

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål? Maskinsikkerhed Aps DaU Safety konference Functional safety og remote access - forenelige mål? 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Dokumentation og brugsanvisninger

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

Avidenz kursuskatalog 2018

Avidenz kursuskatalog 2018 Kursuskatalog 2018 Side 2 INDHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER 4 ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 5 ANDRE UDBUDTE KURSER 6 CE-mærkning af maskiner og maskinanlæg 7 Bliv sagkyndig i lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker

PROCES- OG MASKINSIKKERHED. Safexpert licenserpakker PROCES- OG MASKINSIKKERHED Safexpert licenserpakker Formål med dette slideshow De følgende slides har til formål at forklare, hvordan man vælger en passende Safexpert licens Slide 3 forklarer hvilke 4

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Arbejdsmiljø- kurser 2019

Arbejdsmiljø- kurser 2019 Arbejdsmiljøkurser 2019 Hvem er vi? Avidenz er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Vi hjælper virksomheder over hele landet med rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. For at gøre jeres

Læs mere

ABV teknik. overlad din brandventilation til os

ABV teknik. overlad din brandventilation til os overlad din brandventilation til os Vi tager hånd om dit projekt lige fra rådgivning til installation, færdigmelding, CE-mærkning og serviceeftersyn. ABV teknik 1 Den optimale samarbejdspartner: Vi er

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Robotter. Industri. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Robotter Industri Industriens Branchearbejdsmiljøråd Mange medarbejdere har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. Robotterne er for alvor på vej ind i danske virksomheder, hvor de fjerner

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Kursus: Ledelse af it- sikkerhed

Kursus: Ledelse af it- sikkerhed Kursus: Ledelse af it- sikkerhed Neupart tilbyder en kursusrække, som vil sætte dig i stand til at arbejde struktureret efter best practice og de internationale standarder for informationssikkerhed. Alle

Læs mere

Love og regler for maskiner

Love og regler for maskiner Love og regler for maskiner Kursustilbud med beskrivelse Funktionssikre Maskiner ApS Ganer å parken 24 900 Skjern www.funktionssikre-maskiner.dk 4018 2933 9733 8516 Version 2016.05.04 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Skilte PLC styring En stærk el-tavle leverandør Tavle komponenter Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Tavle komponenter PLC styring Skilte

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING

TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING TEKNISK KURSUS I TÅGESIKRING Fog Cannon Fog Rly. Fault Rly. Fluid Rly. Fire Disable Sec. Prim Arm Output PIR Alarm System Zone Fog Zone Fault Zone Fluid Zone Et teknisk kursus i tågesikring kaster glade

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter Opdateret april 2018 Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om ansvar og pligter virksomhederne imellem og indenfor den enkelte virksomhed, samt samarbejde

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog

Schneider Electric Kursuskatalog Schneider Electric Kursuskatalog 2011-2012 1 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse...3 Lidt om Schneider Electric...3 Lidt om Uddannelsesafdelingen...3 Hvor afholdes kurserne?...4...4 Kontakt

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby. Jan Weilegaard Rockwool international A/S

Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby. Jan Weilegaard Rockwool international A/S Har du styr på din maskinsikkerhed? 28. April 2011 Solar Brøndby Jan Weilegaard Rockwool international A/S 1 Jan Weilegaard Rockwool International A/S siden 1999 CE-mærkning Specifikation og standarder

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere