MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN"

Transkript

1 MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik Introduktion til ATEX-reglerne Lær at skrive ATEX-APV DS/EN , Elektrisk udstyr på maskiner KURSER Sikker el på maskiner Design af tavler efter DS/EN /-2 Sikre styringer efter DS/EN ISO /-2 Skriv brugsanvisninger til maskiner Maskinsikkerhed for Arbejdsmiljø ledere Sagkynding til eftersyn af tekniske hjælpemidler Kurser i Ballerup Middelfart Randers MASKINSIKKERHED

2 CE-MÆRKNING MASKINDIREKTIVET SIKRE MASKINER Introduktion til CE-mærkning. CE-mærkning del I Få et overblik over dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser eller ombygger maskiner eller er ansvarlig for maskiners sikkerhed. Kurset giver en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier, erklæringer og praktiske sikringsløsninger. Dette er et kursus for dig, der er ny på området og har et lille eller ingen kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet. Teknikere inden for maskinkonstruktion og ombygning, vedligeholdelse, maskinmestre, produktionsingeniører og maskinindkøbere, samt el- og kvalitetsansvarlige. 2. oktober 2014, Ballerup 7. oktober 2014, Middelfart 9. oktober 2014, Randers 4. februar 2015, Ballerup 26. februar 2015, Middelfart 5. marts 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms CE-mærkning af maskiner og anlæg. CE-mærkning del II Når maskiner sammenbygges og anlæg ombygges eller ændres kan der være krav om ny CE-mærkning. Kendskab til reglerne er derfor afgørende. Det drejer sig både om de internationale og de nationale regler for indretning af maskiner og anlæg. Du kommer igennem regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning og lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine. Du vil lære, hvordan du skal dokumentere dine ændringer, hvilket regelgrundlag du skal holde dig opdateret i, så du og din virksomheden handler ansvarligt. Teknikere inden for maskinkonstruktion og ombygning, vedligeholdelse, maskinmestre, produktionsingeniører og maskinindkøbere, samt el- og kvalitetsansvarlige som arbejder med maskiner og/eller deltager i ombygning og sammenbygning af maskiner til produktionslinjer o.l. 22. oktober 2014, Ballerup 6. november 2014, Randers 13. november 2014, Middelfart 12. marts 2015, Ballerup 19. marts 2015, Middelfart 23. marts 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms CE-mærkning af bygningsautomatik Hvad skal CE-mærkes? Hvem skal CE-mærke? I bygninger med automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af de bygningstekniske installationer, (som varme-, ventilations- og køleanlæg m.v), kommer en hel række af de anlæg ind under maskindirektivets bestemmelser og skal CE-mærkes. Da anlæggene mange gange sammensættes af forskellige leverancer, er det ofte uklart hvem der har ansvaret for CE-mærknings-opgaven. På kurset gennemgår vi reglerne for CE-mærkning på bygningsrelaterede anlæg og ser på ud fra praktiske eksempler hvad, hvornår og hvordan, der skal CE-mærkes. Vi gennemgår regler og standarder på området og ser på hvilke aftaler, der bør træffes imellem parterne, hvis der skal opnås en succesfuld CE-mærkning. Der er praktiske eksempler på, og metoder til, gennemførelse af processen for CE-mærkning af bygningsautomation. Fabrikanter, købere, leverandører, projekterende, og udførende indenfor bygningsautomationsanlæg. 23. oktober 2014, Ballerup 5. november 2014, Middelfart 4. marts 2015, Ballerup 23. april 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 2

3 ATEX OG EKSPLOSSIONSSIKRING Introduktion til ATEX reglerne Du får en grundig introduktion til ATEX-direktivernes krav og anvendte beskyttelsesprincipper. Vi behandler regler og metoder til zoneklassifikation og hvordan man vælger og anvender det rigtige materiel. Vi går igennem reglerne for indretning af maskiner, anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder og de relevante anvendelsesbestemmelser. Sidst men ikke mindst lærer du om dokumentationskrav og CE-mærkning, når det gælder Ex-materiel og -områder. Dig der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring og lave firmaets zone-klassificering og måske ATEX-APV samt holde dem opdateret. Kurset er også for dig der producerer maskiner og skal vurdere om en maskine medfører nye ATEX-zoner hos din kunde eller eventuelt skal vurdere hvordan du kan fjerne/begrænse ATEX-zoner hos kunden. 21. oktober 2014, Ballerup 4. november 2014, Middelfart 3. marts 2015, Ballerup 10. marts 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms Lær at skrive ATEX-APV (Explosionssikringsdokument) NYT KURSUS Er der brandfarligt støv, væsker eller gasser i virksomheden, skal sikkerheden vurderes i forhold til eksplosionsfare. Der skal udfærdiges en skriftlig redegørelse for, hvor og hvornår der er en eksplosionsrisiko en risikovurdering også kaldet ATEX-APV. Der skal laves en plan, en zone klassificering, som viser de zoner, hvor eksplosionsrisikoen er, og zonerne skal skiltes og markeres. De ansatte skal uddannes og instrueres og der skal udarbejdes skriftlige instrukser. Disse skal også følges af evt. fremmede håndværkere. Du kan lære selv at skrive firmaets ATEX-APV og arbejdstilladelser for ATEX-områder for simple opgaver. På dette kursus får du en grundig gennemgang af krav og indhold i ATEX-APV en, zone-klassificering, eliminering/begrænsning af zoner, valg af det rigtige materiel, samt udarbejdelse af arbejdstilladelser i ATEX-områder. Alle emner gennemgås med praktisk anvendelige løsninger og eksempler på de væsentligste check-skemaer, du kan bruge derhjemme. Dig der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring og lave firmaets zone-klassificering og ATEX-APV, samt holde den opdateret. For dig der skal udstede arbejdstilladelse til arbejde i ATEX-zoner og/eller skal købe maskiner og udstyr til brug i og ved ATEX-zoner. Kurset er også for dig der producerer maskiner og skal vurdere om en maskine medfører nye ATEX-zoner hos din kunde eller eventuelt skal vurdere, hvordan du kan fjerne/begrænse ATEX-zoner hos kunden. Forudsætninger for deltagelse Du har et grundlæggende kendskab til ATEX-reglerne eksempelvis ved at deltage i Maskinsikkerhed ApS kursus: Introduktion til ATEX-reglerne. 18. november 2014, Ballerup 25. november 2014, Middelfart 14. april 2015, Ballerup 21. april 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 3

4 SIKKER EL PÅ MASKINER DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner En opfriskning af reglerne for el på maskiner. Vi ser på hvad DS/EN dækker og ikke dækker, og hvordan standarden bør anvendes. Vi går igennem de vigtigste krav i standarden og hvordan de omsættes til praksis og vi ser på de oftest sete fejl og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. El-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner, og som gerne vil have opfrisket den gældende basis standard på området. 2. oktober 2014, Ballerup 8. oktober 2014 Middelfart 3. februar 2015, Ballerup 24. februar 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms Sikker el på maskiner: Når DS/EN ikke er nok Standarden DS/EN Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner, men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN suppleres med krav fra standarderne om nødstop, forhindring af utilsigtet start, tvangskoblinger (lågekontakter), sikre styresystemer og evt. andre. Vi kigger specifikt på reglerne for Nødstop efter DS/EN ISO 13850, Forhindring af utilsigtet start efter DS/EN 1037 og Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger efter DS/EN ISO samt andre standarder. El-kyndige, der har et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN og som ønsker et bredere kendskab til de løsninger, der bør vælges ud over dem som DS/EN dækker. 20. november 2014, Middelfart 6. maj 2015, Middelfart DKK 3.750,- ekskl. moms Design af tavler Betydningen af den nye standard DS/EN /-2 Kurset ser specifikt på de ændringer og de nye regler, der indføres med de nye standarder /-2, Lavspændingstavler, gældende fra Vi fortæller om hvilke forskelle, der er mellem DS/EN og DS/EN og om hvilken betydning og konsekvens forskellene kan få for den fremtidige tavlekonstruktion. Derudover indeholder kurset øvelser i specifikation af tavler ved anvendelse af specifikationsprogrammet TS-DOK. Efter kurset vil det være muligt for kursusdeltagere med de rette forudsætninger, at lave en komplet kravspecifikation af el-tavler til en maskine. Tavlebyggere med et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN og DS/EN x. Din funktion kan enten være konstruktør, indkøber eller integrator. NYT KURSUS 22. oktober 2014, Ballerup 5. november 2014, Middelfart 11. marts 2015, Ballerup 22. april 2015, Middelfart DKK 3.950,- ekskl. moms. en er inkl. Maskinsikkerhed ApS pc-programmet TS-DOK til specifikation af tavler. 4

5 SIKKER EL PÅ MASKINER Design og validering af sikre styringer efter DS/EN ISO og -2 Brugen af standarden DS/EN ISO Sikre styringer til design og efterfølgende validering efter DS/EN ISO kan være kompleks, hvis man ikke er metodisk og har overblik. Standarderne giver designeren store frihedsgrader til at designe gode og effektive løsninger, men stiller også store krav til dokumentation af overvejelser i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren samt den endelige validering. Maskinsikkerhed ApS tilbyder en kursusrække på tre kurser, der med en grundig og praktisk tilgang fører dig igennem begreber og metoder for design, dokumentation og validering af sikre styresystemer til maskiner. Maskinsikkerhed ApS pc-program, SIK-DOK, der strukturerer arbejdet med dokumentation og validering, indgår i undervisningen og udleveres på modul 2 og 3. Selve kurset veksler mellem undervisning og øvelser i SIK-DOK. De 3 kursusmoduler er planlagt som et sammenhængende forløb, men kan tages individuelt. Dig som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant til dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Design af sikre styringer efter DS/EN ISO Dokumentation af sikre styringer efter DS/EN ISO Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO Du introduceres til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter DS/EN ISO , og får grundlaget for efterfølgende at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber, retningsliner, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller. På dette modul bliver kravene til dokumentation af konstruktionen og til den dokumentation, der skal anvendes ved valideringen gennemgået. Gennem undervisning og øvelser lærer du at designe og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter standarden DS/EN ISO På denne del af kurset bliver validering gennemgået med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO Den dokumentation der blev udarbejdet på modul 2 med anvendelse af SIK-DOK, kan evt. danne grundlag for opgaver på modul oktober 2014, Middelfart 25. februar 2015, Middelfart Modul 1 DKK 3.850,- ekskl. moms. en er inkl. bogen Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. 12. november 2014, Middelfart 18. marts 2015, Middelfart Modul 2 Kr ,- ekskl. moms. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK med modulerne kravspec. og dokumentation. 4. december 2014, Middelfart 15. april 2015, Middelfart Modul 3 Kr ,- ekskl. moms. en er inkl. pc-programmet SIK-DOK (fuld version). Modul 1 3 Samlet pris for hele kursusrækken: Modul 1-3: DKK ,- ekskl. moms. en er inkl. kurser, bog og pc-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering. Særlig rabatregler for gælder for dette kursus, ved flere tilmeldte fra samme firma. Læs mere på vores hjemmeside. 5

6 MASKINER OG SIKKERHED Skriv brugsanvisninger til maskiner Du lærer at skrive en brugsanvisning, der overholder kravene fra Maskindirektivet og Arbejdstilsynet og kende maskinfabrikantens ansvar og pligter i forhold til brugsanvisninger. Du lærer regelgrundlaget for maskiner, sikring af maskiner og proceduren for CE-mærkning. Du får en model og skabelon, der trinvis vil tage dig gennem processen, viser hvor du får oplysninger fra risikovurdering og standarder og giver dig redskaberne til den gode brugsanvisning. Tecnical Writers eller den ansvarlige for brugsanvisninger hos maskinfabrikanten. For at holde et højt niveau holdes kurset udelukkende for fastansatte hos maskinfabrikanter. Det forudsættes at deltageren har et vist forudgående kendskab til skrivning af brugsanvisninger for maskiner. 28. oktober 2014, Middelfart 10. november 2014, Ballerup 25. marts 2015, Middelfart 13. april 2015, Ballerup Kr ,- ekskl. moms Maskinsikkerhed for Arbejdsmiljøledere eller Hvad enhver arbejdsmiljøleder bør vide om maskinsikkerhed og CE-mærkning En arbejdsmiljøleder skal være fagligt kompetent på mange områder og sikker indretning og brug af maskiner er en af de større udfordringer. På kurset kommer vi igennem følgende emner: Regler for maskiner. Regler for indretning og anvendelse af maskiner (nye eller brugte), herunder de relevante dele af Maskindirektivet og standarder. Begreberne risikovurdering og teknisk dossier, brugsanvisning, produktansvar og købelov samt regler for støj fra maskiner. Introduktion til ATEX og eksplosionssikring, herunder indkøb af udstyr, mærkning og arbejdstilladelser. Ergonomisk indretning af maskiner. Nye maskiner skal overholde Maskindirektivets indretningskrav for ergonomi, herunder krav i standarderne. Standarderne giver meget detaljerede krav om løsninger. Brug og faldgruber belyses med eksempler. Ibrugtagningskontrol. Planlægning og gennemførelse af den lovpligtige ibrugtagningskontrol. Gennemgang af krav og regler, samt krav til dokumentation. Praktisk gennemgang af en godt gennemprøvet metode med checkskema, som I selv kan bruge derhjemme. Det lovpligtige eftersyn. Hvordan kan man både få større sikkerhed og spare penge ved at overtage opgaven selv? Hvad der skal efterses? Hvornår? Af hvem? Indkøb af nye maskiner. Indkøb af sikre, ergonomiske og produktionsvenlige maskiner samt formulering af krav før ordre. En praktisk og jordnær metode. Sikkerheds-/arbejdsmiljøledere,-koordinator -chef og arbejdsmiljøauditorer. Du forventes at have erfaring fra jobbet som arbejdsmiljøansvarlig. 30. oktober 2014, Middelfart 11. november 2014, Randers 19. november 2014, Ballerup 24. februar 2015, Ballerup 17. marts 2015, Randers 24. marts 2015, Middelfart Kr ,- ekskl. moms 6

7 MASKINER OG SIKKERHED Bliv sagkyndig til lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler Elektrisk håndværktøj, maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal have lovpligtige eftersyn med et fastsat tidsinterval. Enten efter det leverandøren angiver i brugsanvisningen eller hvis der ikke er angivet noget, eksempelvis en gang om året. NYT KURSUS De fleste eftersyn skal laves af en sagkyndig. Den sagkyndige skal efterse om maskinen, håndværktøjet eller hjælpemidlet er i forsvarlig stand, udføre en funktionstest og tjekke om der er en brugsanvisning, der dækker anvendelsen. På dette kursus lære vi dig at blive sagkyndig på eftersyn af følgende tekniske hjælpemidler: Stiger Elektrisk håndværktøj Sling Løfteåg Reoler/Pallereoler Efter kurset vil du kunne gennemføre eftersyn. Du kender lovgrundlaget og regler for eftersyn. Du ved hvordan et kontrolskema skal opbygges og hvilken dokumentation der skal udføres. Ikke mindst kan du udføre det praktiske gennemsyn. Kurset afsluttes med en prøve og der udleveres et certifikat, der dokumenterer at du er sagkyndig. Dette er et kursus for dig, der vil arbejde som sagkyndig med eftersyn af elektrisk håndværktøj og tekniske hjælpemidler. Du arbejder med vedligeholdelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Du kan f.eks. være håndværker, pedel eller handyman m/k, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant eller kvalitetsansvarlig. 11. november 2014, Middelfart 12. november 2014, Randers 17. november 2014, Ballerup 10. marts 2015, Ballerup 14. april 2015, Middelfart 15. april 2015, Randers Kr ,- ekskl. moms Som virksomhedskursus Kurset holdes også som virksomhedskursus. Kurset foregår på egen virksomhed og inddrager virksomhedens forhold og tekniske hjælpemidler i undervisningen. På kurset gennemgås 3-5 typer hjælpemidler efter eget valg. Vi kan undervise i 40 forskellige tekniske hjælpemidler. Max 12 personer på hvert hold. Læs mere på hjemmesiden. Kr ,- ekskl. moms pr. dag Dit helt eget kursus i dit firma Hvorfor ikke holde et kursus hjemme i firmaet? Vi kan holde et kursus for jer, der tager udgangspunkt i et af de allerede beskrevene kurser eller i andre emne efter jeres valg. Kurset bliver skrædersyet til jeres firma og de opgaver, løsninger og udfordringer I står over for. Læs mere på hjemmesiden. Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for jer. Kr ,- ekskl. moms pr. dag Se mere på www. maskinsikkerhed.dk 7

8 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed ApS er et rådgivende ingeniørfirma der leverer en høj faglig kvalificeret rådgivning til maskinfabrikanter, produktionsvirksomheder og organisationer. CE-mærkning, risikovurdering, dokumentation, bygningsautomatik, el på maskiner, sikre styringer, robotceller, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikring er nogle af de mange områder vi er eksperter på. Vi kender den verden fabrikanter, forhandlere og operatører lever i. Vi ved hvordan de skal opfylde lovkravene, både til sikringsløsninger og til dokumentation. Vi kommer med forslag der giver produktionsvenlige sikringsløsninger på en økonomisk hensigtsmæssig måde, uanset maskinens levetid eller hvad udfordringen er. Og vi står selvfølgelig inde for, at de løsninger vi foreslår, både er sikre og følger reglerne. Vi holder kurser og vores rådgivere underviser på de områder de er specialister i. Deres store faglige viden, samen med og den brede vifte af opgaver de arbejder med til dagligt, giver dem en bred viden til de udfordringer der er i virksomhederne og en praktisk tilgang til spørgsmålet om maskinsikkerhed, lovgivning og løsninger. De forstå maskindirektivet i den virkelige verden. Hvem underviser: Hans Morten Henriksen Er civilingeniør og ejer Maskinsikkerhed ApS. Han har erfaring fra indkøb, udvikling og salg af maskiner, fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han er formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper under Maskindirektivet og ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Thomas Thillemann Petersen Afdelingschef i Randers og har erfaring med produktion, design af maskiner og trykudstyr samt dokumentation. Han har mange års erfaring med rådgivning og undervisning i Maskindirektivet og CE-mærkning. og ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikre maskiner. Christian Hansen Seniorkonsulent og med stor undervisningserfaring. Han er formand for standardiseringsudvalget S-544, som bl.a. har ansvaret for standarden DS/EN El på maskiner. Han er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS CE- og maskinsikkerhed ERFA-gruppe. Kim Bjerre Seniorkonsulent og el-ingeniør. Han er med i international standardisering som DS/EN ISO og -2 og forfatter til Sikre styringer efter DS/EN ISO Fra teori til praksis. Han er ansvarlig for Maskinsikkerhed ApS temadage om sikker el på maskiner. Carsten Bartholdy Seniorkonsulent og maskiningeniør med erfaring fra rådgivning bl.a. i Arbejdstilsynet. Han har specielt fokus på maskinsikkerhed og ATEX og eksplosionssikring. Lars Kaalby Seniorkonsulent med en meget bred erfaring i udvikling og design af maskiner, el på maskiner, sikre styresystemer, CTS og sagkyndigt eftersyn af tekniske hjælpemidler. Claus Andersen Seniorkonsulent med en meget bred erfaring og fokus på maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger samt sagkyndigt eftersyn på maskiner. Alice Jensen Marketing- og kursusleder. Tager sig af al planlægning, koordinering og information til kurserne. Hun står også for firmaets markedsføring og hjemmeside. Information Kursusbeskrivelser Kataloget er en kort beskrivelse af vores kurser. På hjemmesiden kan du finde mere uddybende beskrivelser. Se mere på Tilmelding Tilmelding til kurset sker på For mere information ring tlf Rabat Der gives 10% rabat når to eller flere fra samme firma tilmelder sig til samme kursus på samme kursusdato. På enkelte kurser gælder dog specielle rabataftaler. Yderligere information Om vores kurser findes på hjemmesiden eller kontakt kursusafdelingen på tlf eller mail: Kursusnyheder Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og vær opdateret om vores næste kurser. Maskinsikkerhed ApS Lejrvej Værløse Telefon MASKINSIKKERHED

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning

Maskinsikkerhed Aps. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning Maskinsikkerhed Aps Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed 21 2 Aker BioMarine Design af skib til udvinding af krill Vi står for lovkrav, sikkerhed,

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Miljø Økonomi Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Jura Produktivitet Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Forord En ny maskine kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er arbejdsmiljøet én af de

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Funktionssikre maskiner Aps. www.funktionssikre-maskiner.dk. Anvendelse. Standarder

Funktionssikre maskiner Aps. www.funktionssikre-maskiner.dk. Anvendelse. Standarder Anvendelse af Standarder Internationale standarder På det internationale plan er det WTO, der presser på, at få udviklet flere standarder Fordi: Samme sikkerhedskrav Fælles minimumsforståelse Enighed om

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER af Jørgen Sommer Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/5-2010 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Skilte PLC styring En stærk el-tavle leverandør Tavle komponenter Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Tavle komponenter PLC styring Skilte

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Præsentation af. Carl Stahl A/S

Præsentation af. Carl Stahl A/S Carl Stahl A/S 1 Præsentation af Carl Stahl A/S 2 Carl Stahl Group - Worldwide Carl Stahl A/S er en del af den privatejede verdensomspændende og velkonsoliderede Carl Stahl gruppe med 1490 ansatte og mere

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere