Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy"

Transkript

1 Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør - Industrirådgiver - Arbejdstilsynet - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger - - Indkøb af sikre maskiner - ATEX: zoneklassificering og eksplosionssikring - PED og trykudstyr - Undervisning - Juridisk assistance og sagsbehandling Tilsynsførende Markedsovervågning Kredschef Tilsynschef - Maskinsikkerhed ApS 3 4 Lovpligtige eftersyn på maskiner og hjælpemidler Ibrugtagningskontrol af maskiner Kontrol før første brug - Ibrugtagningskontrol Regelmæssig kontrol - Det årlige eftersyn 5 1

2 Eftersyn af maskiner Arbejdstilsynet s Bkg Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Implementering af 89/655/EØF Ibrugtagningskontrol Lovkrav: Arbejdsgiveren skal sikre sig, at der laves kontrol af maskiner og anlæg, før de tages i brug første gang. Ingen undskyldning: Jamen hvordan kunne jeg vide? Fornuft: Det er også en god idé at kontrollere hvad man har fået, før man betaler sidste rate, og starter brugen 8 Arbejdsmiljø-ansvarlige De fleste virksomheder bruger den arbejdsmiljø-ansvarlige som leder af ibrugtagnings-kontrollen I skal lære at løfte opgaven: De andre stoler på jer 9 Fejl på rigtigt mange nye CE-mærkede maskiner På en arbejdsmiljø-certificeret virksomhed fandt vi: 210 maskiner, heraf 7 der overholdt gældende regler 460 anmærkninger, 25 stk indstilling til retslig tiltale Vi lavede kun visuel inspektion! Ingen afprøvning af nødstop, låger, lysgitter Ingen vurdering af sikkerhedsstyring mmm 10 Krav ud over indretning Er forudsætninger for brug opfyldt? - Fx afstand til nærmeste maskine, fuldt opsyn ved start,.. Bruges den jfr brugsanvisningen? Er sammenbygningen risikovurderet? Er operatører informeret/instrueret? Er der lavet arbejdspladsbrugsanvisning? Personlige værnemidler? Brugsanvisningen foreskriver brug af handsker: Hvilken? 11 2

3 Forberedelse til Ibrugtagningskontrol Projektleder/indkøber skal: - Specificere krav og omfang: gerne ved ordre af maskinen - Fastlægge hvilke dokumenter (erklæringer, risikovurdering, risikovurdering af grænseflader, brugsanvisning, arbejdspladsbrugs,...) - Fastlægge tidspunkt (FAT, SAT, efter indkøring) 13 FAT, SAT og Ibrugtagningskontrol FAT: Factory Acceptance Test: Ude hos fabrikanten SAT: Site Acceptance test: Når den står klar hos dig Ibrugtagningskontrol: Den sikkerhedsmæssige gennemgang jfr DE KAN IKKE LAVES SAMTIDIGT! Fokus er for forskelligt: Vi VED det! 14 Planlægge ibrugtagningskontrol Modtager (produktionen) skal udpege ansvarlig for ibrugtagningskontrol (ikke ham der købte den) Ansvarlig skal før kontrollen: - Kontrollere det modtagne i forhold til specifikationer (er alt med? Doks? brugs?udstyr?) - Udfyld projektlederens tjekliste - Kontrollere dokumentation og brugsanvisning, og evt krav ud over CE-mærkning - Samle hold til kontrollen 15 Gennemføre ibrugtagningskontrol Ansvarlig skal samle holdet: - Operatører og servicepersonale - AmR (Deltager UDEN ansvar) - Specialister: ergonomi, støj, sikkerhed, styresystem, kemi, ventilation,. Brug den nødvendige tid (15 min 2 timer) Kan deles: Fx måles støj for sig, kemi, 16 Holdet skal samlet være sagkyndigt Jeres første robot eller nr 20? Hvis I har erfaring med maskintypen, brugen, farekilder, produktet,. Det kan være smeden + AmR Det kan være et komplet hold, incl eksterne 17 Ansvarlig skal: Frigive udstyr Vurdere om alle acceptkriterier er opfyldt, gerne skriftligt, og - Frigive udstyr - Orientere projektleder (betaling) - Orientere modtager Eller hvis krav ikke er opfyldt: - Sætte udstyr i karantæne /midlertidige foranstaltninger - Orientere projektleder om mangler 18 3

4 Dato for gennemgang Dato for udfyldelse Accept Ansvarlig for denne ibrugtagningskontrol Kompetent på anvendelsen Kompetent på fejlafhjælpning, service,. Kompetent maskinsikkerhed Kompetent sikkerhedsstyring Kompetent kemi, produktet, Andre deltagere; fx ergonomi Arbejdsmiljørepræsentant (har deltaget) Ibrugtagningskontrol Beskrivelse, procedurer og checkskema: Kopi eller tilpasset virksomheden Udannelse af AmR, Projektledere, ingeniører og håndværkere i deres opgaver i Ibrugtagningskontrollen 3 timers kursus, incl en gennemgang af en maskine (hurtig gennemgang af en simpel maskine) 20 Regelmæssig kontrol Det årlige eftersyn Generelt Hvis en virksomhed har personale, der selv kan kontrollere om udstyr er forsvarligt at anvende, kan man jo hurtigt afklare om man kan køre videre, eller om udstyr skal i karantæne Det giver en højere sikkerhed Desuden er der rigtigt mange penge at spare 21 (Vi har kunder hvor eftersyn tager 50 % af arbejdsmiljøbudgettet incl løn til Arbejdsmiljølederen) 22 I skal have mulighed for selv at vælge Lego valgte: Kursus i eftersyn af pallereoler + eksterne til årligt eftersyn (leverandør giver tilbud) Man vil selv kunne afklare om reolen fortsat kunne anvendes, i stedet for 10 måneders karantæne Og leverandøren tager DKK 2.200,00 pr dag + tilbud på udbedring af mangler Anvendelse: Nationale regler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 1109/92 er en dansk implementering af Direktiv 89/655/EØF Anvendelse af arbejdsudstyr Nationale stramninger i forhold til EU s bundniveau (minimums direktiv) Andre regler i andre lande

5 Reglerne Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. 77 i lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende Reglerne Sikkerhedsstyrelsen Stærkstrømsbekendtgørelse kap Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum. Note: For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. Stk. 3. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn Reglerne Sikkerhedsstyrelsen Stærkstrømsbekendtgørelse kap. 6 Om eftersyn af værktøj til arbejde under spænding (L-AUS værktøj) Periodisk kontrol. Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af værktøj og udrustning, dog skal kontrollen foretages mindst én gang om året. Kontrollen skal udføres af sagkyndigt personale Før arbejdets begyndelse. Montøren skal - kontrollere, at værktøj og beskyttelsesudrustning er i overensstemmelse med og andre gældende bestemmelser, Hvad er et eftersyn? Det er at konstatere om et udstyr er sikkert at bruge. Det kan tage 10 sekunder eller det kan tage en hel dag eller mere Det afhænger af udstyrets kompleksitet og af om der er særlige regler for udstyret Hvad skal efterses hos dig? Hvad skal efterses? 1 Alt det udstyr du bruger maskiner, apparater, sikkerhedsudstyr, håndværktøj, redskaber, forlængerledninger, støvmasker, mmm. (Arbejdstilsynet kalder det samlet for tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler) - og hvem gør det?

6 Hvad skal efterses? 2 Hvad skal efterses? 3 Særlige krav: elevatorer, kedler, trykbeholdere, køleanlæg, centrifuger, presser, løfteredskaber, stilladser, transportredskaber Men hvad med dit robotanlæg? Arbejdstilsynets hitliste: truck, stiger, pallereoler, porte, håndværktøj Og hvad med nødstop og sikkerhedskontakter på dine andre maskiner? Hvad skal efterses hos dig? 2 Hvem kan efterse dit udstyr? En autoriseret: Få ting fx elevatorer, kedler, trykbeholdere, køleanlæg En sagkyndig: Alt det andet dvs. maskiner, løfteudstyr, faldsikring, håndværktøj mmm. - og hvem gør det? Hvad er en autoriseret virksomhed? Hvad er en sagkyndig? Kan være fx Danak akkrediteret eller certificeret fx ISO Afhænger af reglerne om det enkelte hjælpemiddel. Det kan være dig! De fleste kan lære det Din arbejdsgiver afgør om du er sagkyndig!

7 Er du sagkyndig? Når din arbejdsgiver vurderer, om du er sagkyndig, bør han vurdere om du har: Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. Den nødvendige uddannelse i service og vedligeholdelse af redskabet. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, herunder funktion af afskærmninger og andet sikkerhedsudstyr, kassation af fx defekte hydraulikslanger og wirer og særlige sikkerhedsforanstaltninger for redskabet. I praksis betyder det, at personen ved hvad det er han gør! 37 Hvornår skal udstyr efterses? Før ibrugtagning af udstyr Med passende mellemrum Hvis leverandøren angiver interval skal det følges Ellers er Arbejdstilsynets udgangspunkt, at det skal efterses årligt Nogle udstyr har særlige krav fra Arbejdstilsynet: centrifuger, presser, løfteredskaber, transportredskaber, kedler, Hvis det har været udsat for noget, som kan gøre det farligt (fx klemt ledning, slag mv.) 38 Hvad skal du se efter? Eftersyn skal foretages efter fabrikantens anbefalinger: Dvs hvad der er beskrevet i brugsanvisningen. Hvad skal du se efter? Kan du ikke bruge fabrikantens brugsanvisning må du lave din egen plan: Der er langt imellem (Vi har selv skrevet en hel del af de gode vi kender) Men så skal du vide hvad du skal gøre, for nu er det dit ansvar (det var det også før, men nu ved du det) Hvad skal du se efter? 1 På en stiksav: Om skallen er hel Om ledningen er hel og sidder fast Om skærmen sidder på Om den bevægelige del sidder ordentligt Om fastspændingen til klingen er i orden Om klingestyret er på Om startknappen fungerer og returnerer automatisk Varighed 1 minut Hvad skal du se efter? 2 På en palleteringsautomat: Sikkerhedsfunktioner på maskinen Stop af maskinen ved aktivering af nødstop (alle nødstop) Manuel tilbagestilling af nødstop. Stop af maskinen ved åbning af låger med lågekontakt Stop af maskinen ved påvirkning af lysbom i fuldpallebane Maskinen kan ikke starte igen med aktiveret nødstop eller lågekontakt Låger, gitre og skærme er ordentligt monteret og virker At el-tavlen er i orden Varighed 2 timer?

8 Hvad skal du se efter? 3 På en pallereol: Skader fra overvægt eller påkørsel Markering af maks. belastning (skilt) Lad os prøve (Find 5 fejl) Billedet er IKKE arrangeret: København 2009 Varighed 2 minutter pr. reol 43 Foto og copyright: Maskinsikkerhed ApS Dokumentation? Krav om dokumentation ved skiftende arbejdssteder. Krav om dokumentation for særlige hjælpemidler. Arbejdsmiljø-auditorer kræver normalt dokumentation (men kun for hits) Større kunder kræver ofte dokumentation (for håndværktøj) Du skal til enhver tid kunne overbevise Arbejdstilsynet om, at dit udstyr er efterset og hvornår! Kan du det, uden at det er skrevet ned? Nej, vel? Hvad ville du gerne have haft, når du sagsøges? løfteåg En virksomhed med 1000 løfteåg brugte 3 mandmåneder til eftersynet. I dag bruges ca 8 manddage pr år 5 farver: I hvert kvartal efterses 25 %. Efter kontrollen samles dagens godkendte, og mærkes med en spraydåse Farvekoder angiver hvilket kvartal de må bruges 46 Efter 10 år ville fabrikanten ikke være ansvarlig for eftersynet Virksomhed med et antal vacuum-løftere: De måtte selv overtage ansvaret; incl et 3-ugers kursus hos fabrikanten I stedet valgte virksomheden: Deres smede kunne lære at lave eftersynet på 3 timer: Både større sikkerhed og en besparelse (ledelsen skulle også lige have et overordnet kursus) 47 Hvad skal efterses? Krav ofte kun for hits ; ikke hvor det er relevant! Hits er: pallereoler, stiger, porte, faldsikringsudstyr, løfteborde, Hjemmel i Bkg Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende 48 8

9 Hvad skal efterses? 14 gælder også: Flishuggere, procesanlæg, CNC-maskiner, hospitalssenge, forlængerledninger, loddekolber, laboratorie-udstyr, maskiner i grusgrave, kædesave, hydraulikslanger, ikke-elektrisk håndværktøj, Hvad skal efterses? 14 gælder også: Faldsikringsudstyr, incl liner, ankerpunkter (de sidste mangler desværre ofte), Handsker, masker, høreværn, hjelme, Hvordan kan du vide hvad, hvor tit og hvordan? Industriens BAR har en vejledning: Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer (desværre kun hitlisten, hvilket fastholder misforståelsen af hvad der skal efterses) vpligtige%20eftersyn_web.ashx Diverse vejledninger fra Arbejdstilsynet om enkelte maskintyper Kursus i eftersyn hos Maskinsikkerhed ApS 51 Eftersyn kan læres Eftersyn er ikke raketvidenskab: De fleste teknisk kyndige kan lære det Få lavet en plan, ud fra hvad i bruger af maskiner og tekniske hjælpemidler Planen omfatter: Hvad skal efterses?, hvornår?, af hvem?, hvad skal han kunne?, hvordan skal det dokumenteres?, Det kan gøres simpelt OG sikkert 52 Uddannelse til sagkyndig Spørgsmål Maskinsikkerhed ApS har uddannet mange i at lave sagkyndigt eftersyn: maskiner, hjælpemidler, værnemidler I plenum Pedeller på skoler, plejehjem, bygninger, Teknikere i Vej og park, kloak, vand, kraftværker,. Industri, grusgrav, entreprenør,. Hits kan normalt læres på ½-1 time; 4-5 emner pr dag incl eksamen Over 30 emner på lager 53 På standen På 54 9

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner?

Maskinsikkerhed ApS. Indkøb af sikre maskiner. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Aker BioMarine. Indkøb af sikre maskiner? Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Indkøb af sikre maskiner 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Aker BioMarine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Design af skib til udvinding af krill -

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere