Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv"

Transkript

1 Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center.

2 Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af nye maskiner i: alle EU lande samt Island Liechtenstein Norge Schweiz Tyrkiet Reglerne er de samme i alle landene. Strafbestemmelserne kan variere. BEL og FIN har to sprog. Dokumentation accepteres på ét af sprogene hvis køberen anvender dette sprog. CYP, MAL og IRL har også to sprog. Engelsk alene accepteres. I Schweiz skal dokumentation leveres på de tre officielle sprog.

3 EU koordinering Maskindirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv, dvs. ingen myndigheder kan stille strengere eller mildere krav end direktivet kræver. Koordinering landene imellem er derfor vigtig. Det sker via: EU s Maskinkomite og maskinarbejdsgruppe som drøfter principielle spørgsmål. Referater er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside. EU Kommissionens vejledning til MD. ADCO gruppen hvor landene samarbejder om MO. Gruppen for bemyndigede organer. Standardisering er også med til at sikre ensartethed.

4 Eksport af brugte maskiner i EU Handel med brugte maskiner er omfattet af national lovgivning. Man skal overholde reglerne i det land hvor maskinen sælges. Arbejdstilsynet kan ikke svare på spørgsmål vedr. regler i andre lande. EU direktiv 2009/104/EF om anvendelse af arbejdsudstyr har følgende krav: - CE mærkede maskiner må kun anvendes hvis de opfylder maskindirektivets krav. - Minimumskrav vedr. øvrige maskiner.

5 Eksport af maskiner i EU Er det tilladt for landene at stille nationale krav om opstillingskontrol af CE mærkede maskiner inden ibrugtagning? Ja, såfremt der er tale om at kontrollere, at maskinen er opstillet / installeret iht. fabrikantens anvisninger er dette tilladt. Der findes sådanne nationale krav vedr. opstillingskontrol af fx autoløftere, kraner, vindmøllelifte, handicapelevatorer m.m.

6 Nogle væsentlige ændringer i nyt MD CE mærkning af kæder, tove og stropper beregnet til løft. CE mærkning af byggepladselevatorer. CE mærkning af sikkerhedskomponenter. CE mærkning af boltepistoler obligatorisk fra Delmaskiner. Ny afgrænsning i fht. LVD. Skærpede krav til indhold af risikovurderingen. Krav om ROPS og FOPS på alle mobile maskiner med risiko (-) Mange små ændringer. Se KAN vejledning med sammenligning ml. gl. og nyt MD (link på AT hj.side). Fuld kvalitetssikringsmodul. Miljøkrav til pesticidudbringningsmaskiner fra (direktiv 2009/127/EF ændring af maskindirektivet)

7 Erfaringer med det nye maskindirektiv Nyt maskindirektiv har sat fokus på CE mrk. positivt. Maskinsikkerheden bliver generelt bedre og bedre. Væsentlige problemområder: Stadig maskiner på markedet der ikke er CE mrk. Mangelfuld afskærmning af farlige bevægelige dele. Manglende forebyggelse af risici ved forudsigeligt misbrug. Mangelfuld risikovurdering. Mangelfuld sikkerhed ved styresystemer. Mangelfuld brugsanvisning (beregnet anvendelse, støjoplysninger m.v.).

8 Markedsføring Det er fabrikantens pligt (eller dennes repræsentant), at maskiner og delmaskiner ved markedsføring 1 eller ibrugtagning 2 opfylder maskindirektivets krav. 1. Ved markedsføring forstås første gang en (konkret) maskine eller delmaskine stilles til rådighed, gratis eller mod betaling, i EU, med henblik på distribution eller anvendelse. 2. Ved ibrugtagning forstås den første anvendelse. Kravet referer til maskiner fremstillet eller importeret til eget brug, idet disse også er omfattet af MD.

9 CE mærkning Maskiner på lager og i distributionskæden: Hvis en konkret maskine er CE mærket og markedsført før den er det fortsat det gl. MD der gælder. CE mærkning i dag af maskiner fremstillet / sammenbygget før den : Maskiner må fra den kun CE mærkes iht. det nye MD. CE mærkning forudsætter, at alle krav i det nye MD er opfyldt.

10 Standarder og typeafprøvning Ca. 600 standarder er blevet opdateret iht. det nye MD. Harmoniserede standarder giver først formodning om overensstemmelse når der er kommet et nyt bilag ZB med reference til 2006/42/EF og de er offentliggjort i EU Tidende (link til listen fra AT hj.side). Når der i harmoniserede standarder, i specifikke punkter, henvises til forældede stander (fx EN Sikkerhedsrelaterede dele af styringer) giver disse henvisninger fortsat formodning om overensstemmelse. Anvendelse af gældende harmoniseret standard vil dog også give formodning om overensstemmelse. Gl. EF-typeafprøvningsattester er ikke længere gyldige. Ny vurdering iht. 2006/42 nødvendig, samt ny attest.

11 Sammenbygning af maskiner Må man bygge et nyt anlæg hvori der indgår maskiner som er fremstillet før 1995, og maskiner som er CE mærket iht. gl. maskindirektiv? Ja, Arbejdstilsynet accepterer at brugte maskiner flyttes og genbruges i nye anlæg. Forudsætninger: Maskiner som er CE mærket iht. gl. MD skal installeres og anvendes i overensstemmelse med deres beregnede anvendelse og i øvrigt opfylde kravene i det gamle MD. Maskiner fremstillet før 1995 skal opfylde gældende regler for disse, dvs. kapitel 3 i Arbejdstilsynets bekg. 612/2008. Det forudsættes, at maskinerne ikke ændres væsentligt ellers skal de CE mærkes som nye. Anvendelse og genanvendelse af brugte maskiner er omfattet af nationale regler. Spørg myndigheden i andet land inden der bygges nye anlæg hvori der indgår brugte maskiner.

12 Delmaskiner - næsten færdige maskiner samt drivsystemer. Eksempler på delmaskiner: Eksempler på komponenter der ikke selvstændigt er omfattet af MD: Det er fabrikantens pligt at vurdere status for sit konkrete produkt. En maskine der har en selvstændig funktion kan ikke markedsføres uden beskyttelsesanordninger ved blot at kalde det en delmaskine. Køberen (maskinfabrikanten) af en delmaskine skal stille krav i forbindelse med ordren MD krav er sjældent tilstrækkelige. Delmaskinfabrikanten kan kun holdes ansvarlig for overholdelse af de væsentlige sikkerheds og sundhedskrav han har erklæret overensstemmelse med.

13 Skærpede krav til risikovurdering Kravet til indholdet af en risikovurdering fremgår nu eksplicit af MD, bilag I, Generelle principper. Anvendelsen af harmoniserede standarder fritager ikke maskinfabrikanten fra pligten til at udføre en risikovurdering. En fabrikant, der anvender specifikationerne i en type C-standard, skal sikre, at den harmoniserede standard er egnet til den bestemte omhandlede maskine og dækker alle de risici, den frembyder. Hvis den pågældende maskine indebærer farer, som ikke er dækket af den harmoniserede standard, kræves der en fuld risikovurdering for disse farer og passende beskyttende foranstaltninger til at afhjælpe dem. Når de harmoniserede standarder endvidere indeholder flere alternative løsninger uden angivelse af kriterierne for valget mellem dem, skal valget af den egnede løsning for den pågældende maskine baseres på en specifik risikovurdering. Det er især vigtigt, når man anvender type B-standarder

14 Afgrænsning til LVD Følgende LVD produkter er undtaget fra MD: a) husholdningsapparater beregnet til privat brug b) audio- og videoudstyr c) edb-udstyr d) almindelige kontormaskiner e) koblings- og styringsudstyr til lavspænding f) elektromotorer

15 Husholdningsapparater beregnet til privat brug Husholdningsapparater er beregnet til vask, rengøring, opvarmning, ventilation, madlavning o.l. Havemaskiner, el-værktøj o.l. er ikke undtaget fra MD. Hvis maskinen både er beregnet til privat og erhvervsmæssig anvendelse er den ikke undtaget fra MD. Det er den beregnede anvendelse som fabrikanten har foreskrevet der er afgørende for om det er LVD MD. Det accepteres at LVD-husholdningsapparater anvendes erhvervsmæssigt når de anvendes på tilsvarende måde i forhold til privat brug. Fabrikanterne må godt oplyse dette uden at det medfører krav om CE mærkning iht. MD. Vejledning om afgrænsning findes i EN , bilag ZF.

16 Afgrænsning til LVD En række elektriske apparater med bevægelige dele, der tidligere var omfattet af LVD, er nu omfattet af MD, fx laboratorieapparater, el-cykler, solarier m.m. Elektriske apparater, hvor den eneste bevægelige del er en helt ufarlig ventilator, anses ikke for værende omfattet af maskindirektivet. En vibrator (el-motor med uballance) er ikke undtaget fra MD.

17 Vejledning Se Arbejdstilsynets hjemmeside om maskindirektivet regler EU regler maskiner

18 Tak for opmærksomheden. Spørgsmål? Forespørgsler ang. maskindirektivet besvares generelt af Arbejdstilsynets Call Center eller Arbejdstilsynets markedsovervågning. Deltagerne er velkommen til at kontakte undertegnede vedr. spørgsmål til denne præsentation.

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere