Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE"

Transkript

1 Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BLOK BESKYTTENDE 1

2 OBEX brandbeskyttende blok 200 Tætninger til blandede gennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem til elektriske, optiske fiberkabler og telekommunikationskabler, installationsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør. a b a b Brandbeskyttende Obex blok 200 i massiv væg Brandbeskyttende Obex blok 200 i let væg Specielt egnet til: 1. Middelstore og store gennemføringstætninger med et middelstort eller stort antal gennemføringer 2. Gennemføringstætninger med hyppig ændring af gennemføringer GRUNDLÆGGENDE For udførelse af brandhæmmende gennemføringssystem gælder den europæiske tekniske godkendelse ETA-10/0431 udstedt af det østrigske institut for byggeteknik (Österreichisches Institut für Bautechnik). Alle tekniske specifikationer i ETA, som f.eks. maksimal åbningsstørrelse, vægtyper/gulvtyper, brandhæmmende klassifikationer, gennemføringselementer og den første understøttelse af gennemføringselementer, frigang til arbejde osv. er angivet i godkendelsen. Det skal sikres, at stabiliteten af tilstødende elementer ikke nedsættes gennem montering af det brandhæmmende gennemføringssystem, selv i tilfælde af brand. Oplysningerne angivet i anvendelighedscertificeringen skal overholdes. Alle gældende direktiver og tekniske regler for andre fag, herunder især regler i relation til elektroteknik og tekniske regelsæt, skal overholdes. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, via passende foranstaltninger (f.eks. ved hjælp af kabinetter eller ved afdækning med gitter). I henhold til ETAG skal det brandhæmmende gennemføringssystem være tildelt anvendelseskategori Z1. Som udgangspunkt er det kun godkendt til indendørs brug med temperaturer over 0 C. Sørg for at overholde instruktionerne på produkternes sikkerhedsdatablade. 2 3

3 SYSTEMKOMPONENTERNE TILBEHØR Betegnelse Art.-nr. 1. Obex brandbeskyttende blok 200 Obex fire protection block 200 (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende blok 200 vakuumpakket Obex fire protection block 200 vaccum packed (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende mastiks Obex fire protection mastic 310 ml Obex brandbeskyttende skum Obex fire protection foam 380 ml Obex brandbeskyttende beklædning inkl. 40 stålclips Obex fire protection wrap (5000 x 150 x 3 [mm]) incl. 40 steel clips Obex identifikationsplade ETA, Danmark Obex Identification plate ETA, Denmark Beskrivelse Art.-nr. 1. Kniv med savtakket blad, smal Knife with serrated blade, narrow Kniv med savtakket blad, bred Knife with serrated blade, wide Mastiksdispenser Mastic dispenser 310 ml Monteringstape Installation tape Skumdispenser, automatisk Foam dispenser automatic 380 ml Skumdispenser, manuel Foam dispenser manual 380 ml Blandertilbehør Mixer attachment 380 ml, 12 pcs Forlængerdyse til blander Extension Nozzle for mixer, 12 pcs Handsker Gloves, 6 pcs

4 MONTERING Godkendelsen, ETA-10/0431, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem Montering af en stribe Obex brandbeskyttende mastiks eller montering af Obex brandbeskyttende beklædning Brandhæmmende klasse EI 90 Til brandhæmmende klasse EI 90 kræves der i nogle tilfælde yderligere forholdsregler (se tabellen Brandhæmmende klassificeringer). I den forbindelse findes der to varianter. Variant 1: Påfør en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på begge sider af kablerne, der er mindst 5 mm tyk med en længde på mindst 30 mm (se Fig. 5). Rengør komponentåbningen. 5 6 Afmonter den beskyttende folie på den Obex brandbeskyttende blok 200 og monter dem i lag (som et murforbandt, dvs. lagvist forskudt med de lodrette plansamlinger, så de passer i komponentåbningen. I området ved de gennemførte elementer afskæres den Obex brandbeskyttende blok 200 til den krævede størrelse. Snævre reståbninger kan tætnes med den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200. Dette gøres ved at placere den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 uåbnet i åbningen. Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Folien kan forblive i gennemføringstætningen, men skal dog fjernes på begge sider, så den flugter med gennemføringstætningens overflade. Variant 2: Alternativt kan kablerne og kabelstøttesystemerne beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning (se Fig. 6). Se brandhæmmende klasse EI 120, uden arbejdstrin 1, vedr. montage. Brandhæmmende klasse EI 120 For brandhæmmende klasse EI 120 skal kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer i nogle tilfælde beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning. Afskær et stykke Obex brandbeskyttende beklædning i tilstrækkelig længde, og fjern den beskyttende folie. Trin 1: I det første arbejdstrin placeres et lag Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 100 mm på de gennemførte elementer på begge sider (se Fig. 7). Trin 2: Derefter beklædes de gennemførte elementer med en stribe Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 1 på begge sider. Den klæbende side skal hvile mod kablerne eller kabelstøttesystemerne. Glasbeklædningen, der fungerer som beskyttelse, vender udad (se Fig. 8). Starten og slutningen på Obex brandbeskyttende beklædning skal forbindes med mindst to stålclips eller stålwire (Ø 1 mm). Længden af overlappet skal være mindst 45 mm. Mellemrummet mellem kabler og åbne samlinger skal udfyldes med Obex brandbeskyttende mastiks i mindst 20 mm dybde på begge sider. Plansamlinger og vandrette samlinger mellem Obex brandbeskyttende blok 200 samt samlinger mellem komponentunderside og Obex brandbeskyttende blok 200 skal ikke udfyldes. Områder med gennemførte elementer eller snævre åbninger mellem den Obex brandbeskyttende blok 200 og komponentundersiden kan alternativt udfyldes med Obex brandbeskyttende skum. Fyldningsdybden skal være lig den minimale tætningstykkelse. Det maksimale område, der må udfyldes med Obex brandbeskyttende skum, er 4 x 500 mm (bredde x højde). (Se montering af Obex brandbeskyttende skum). Der kan arrangeres flere bånd efter hinanden med et overlap på mindst 45 mm. Plansamlingerne skal ligeledes forbindes med stålclips eller stålwire. 6 7

5 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 90 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 120 Montering af Obex brandbeskyttende skum Godkendelsen, ETA-11/0206, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem. > Fig. 5, Variant 1: Stribe på de gennemførte elementer Fig. 7, Trin 1: Obex brandbeskyttende beklædning 0 10 på de gennemførte elementer > Rengør åbningen. Pap, plastfolie eller tape kan anvendes til formgivning, og kan forblive på overfladen. Tag endelåget af. Sæt tuben i dispenseren. Hold dispenseren opad. Erstat tubens låg med blanderen. Hold blanderen opad. Tryk materialet ud, og fjern ujævnt blandet startmateriale. Undgå at trykke for hårdt hvis blandertilbehøret er tilstoppet. Fyld åbningen ud fra bagside til forside og fra bunden til toppen. Hold blanderens spids over skummet. Efter en arbejdspause på 50 sekunder hærdner skummet, og blandertilbehøret skal udskiftes Efter ca. 2 minutter kan overskydende skum afskæres med en kniv. Sørg for ikke at skade kablerne. Fuldført montering. Før eftermonterede installationer gennem den eksisterende skum. Udfyld huller efterladt af fjernede kabler eller rør med Obex brandbeskyttende skum. 45 mm 45 mm Fig. 6, Variant 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 8 Ved tilstopning vær opmærksom på at tube og blandespids kan beskadiges ved yderligere kraftpåvirkning hvorfor dette frarådes! Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbeklædning til arbejdet Fig. 8, Trin 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 9

6 Eftermonterede kabler og rør Det nødvendige antal Obex brandbeskyttende blok 200 skal fjernes fra gennemføringstætningen for at skabe plads til de nye gennemførte elementer, der føres igennem. Efter gennemføring af elementerne skal de fjernede Obex brandbeskyttende blok 200 skæres til i passende størrelse, så de kan indsættes i åbningen igen så tætsluttende som muligt. Alternativt kan der anvendes Obex brandbeskyttende skum til tætning. Alternativt kan der anvendes et egnet skære-/boreværktøj til at lave tilstrækkeligt store åbninger i gennemføringens tætning (i overensstemmelse med de nødvendige beskyttelsesforholdsregler og sikkerhedsregler). Individuelle kabler kan tvinges gennem samlingerne mellem de Obex brandbeskyttende blok 200. De nyligt tilføjede gennemføringselementer skal overholde alle ETA-krav. tips Vi anbefaler at anvende kniven med det brede eller smalle savtakkede blad til optimal afskæring af Obex brandbeskyttende produkter (se tilbehør). Efter udfyldning af mellemrum mellem kabler og åbne samlinger med Obex brandbeskyttende mastiks kan disse fyldninger børstes glatte med en børste fugtet med vand. Det er også muligt for én person at montere tætninger til gennemføringer i gulve. De snævre reståbninger tætnes med vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 (se systemkomponenter). Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Det brandhæmmende gennemføringssystem kan overmales med almindeligt tilgængeligt dispersionsmaling. Supplerende nationale krav Nationale bygningsregler kan være gældende. Kontakt din lokale Roxtec-afdeling for at få flere oplysninger. GENEREL VEJLEDNING Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger eller på støtteenheder i henhold til det tekniske reglement. Rørstøttesystemer, kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger i henhold til det tekniske reglement. Kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af kabelstøttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Rørstøttesystemer og tilhørende befæstninger skal være fremstillet af stål og fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet eller af befæstningssystemet overholdes. Kabelbakker og -stiger kan alternativt føres gennem det brandbeskyttende gennemføringssystem. Installationsrør skal tilproppes med mineraluld i enderne, så de er tætte over for røggasser, eller de skal tætnes med Obex brandbeskyttende skum eller Obex brandbeskyttende mastiks. Det samlede tværsnitsareal af de gennemførte elementer i forhold til arealet for det brandhæmmende gennemføringssystem må ikke overstige 60 %. Den første understøttelse af kabler, kabelbakker/-stiger eller installationsrør skal monteres maksimalt 200 mm foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved væg- og gulvmontering (maksimal afstand i gulv kun påkrævet på oversiden). Den første understøttelse af rør skal monteres maksimalt 7 foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved vægmontering og 1200 mm ved gulvmontering (maksimal afstand i gulve kun påkrævet på oversiden)

7 Fig. 1: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i vægge Massiv væg Rør Første understøttelse af rør Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør L = isoleringslængde, se diagram 1 b = minimal tætningstykkelse afhængig af brandhæmmende klassificering Fig. 2: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i gulve Rør Første understøttelse af rør Massivt gulv Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør 6 Tilladte anvendelser af det brandhæmmende gennemføringssystem Komponenter Massiv væg: Gasbeton, beton, armeret beton, murværk Let væg: Træ- eller stålstolper beklædt på begge sider Massivt gulv: Gasbeton, beton, armeret beton Minimal tykkelse 100 mm Klassifikation af komponent EN mm EN EN Minimal tætningstykkelse* Brandhæmmende kvalificering* EI 90 EI 120 EI 90 EI 120 EI 90 EI mm 200 mm 144 mm 200 mm 144 mm 200 mm *) Se tabellen Brandhæmmende klassificeringer **) Den maksimale længde/bredde L afhænger af højden H på gennemføringstætningen. Se Tillæg M i ETA for andre kombinationer. Maksimal åbningsstørrelse Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] 1000 x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] Højde H [mm]** < Højde H [mm]** < Godkendte gennemføringselementer Kabler Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til en maks. udvendig diameter på 80 mm. Kabelbundter op til en samlet diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maks. udv. diameter på 21 mm (tætning af mellemrum indvendigt er ikke nødvendigt). Ikke-skærmede elektriske kabler op til en maks. udv. diameter på 24 mm. Styrelinjer/installationsrør Installationsrør/rør af stål op til en maksimal udvendig diameter på 16 mm med eller uden kabler i rør. Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udvendig diameter på 40 mm med eller uden kabler i rør. Bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diameter på et individuelt installationsrør 40 mm)

8 Godkendte gennemføringselementer Diagram 1 Kabelbakker (perforerede eller ikke-perforerede) af stål, med/uden belægning. Kabelstiger af stål, med/uden belægning. Klassificering i overensstemmelse med EN , som minimum A2-s1,d0. Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med mineraluld, og isolering ført igennem (LS, CS) eller afbrudt (LI, CI), valgfrit beklædt med pladestål eller plast Type Tæthed af mineraluld Isoleringstykkelse af mineraluld Ikke-brændbare rør med mineraluldsisolering Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88,9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 1 skal overholdes. Lokal isolering (isolering på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem), der er afbrudt inden i gennemføringens tætning (LI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (LS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/ m³. Isoleringstykkelsen skal være 30 mm. Isolering over hele rørføringens længde, som er afbrudt inden i området for gennemføringens tætning (CI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (CS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/m³. Isoleringstykkelsen skal være mindst 30 mm. For rør med en udvendig diameter på 18 mm kræves der ikke isolering. Der kan dog anvendes isolering med mineraluld under overholdelse af ovenstående betingelser. Mineraluldsisolering skal sikres med stålwire (diameter ca. 0,8 mm, 6 viklinger pr. løbende meter). Alternativt kan mineraluldsisoleringen monteres med en kappe af pladestål (tykkelse 0,4 mm til 1 mm) eller plastfolie (tykkelse 0,35 mm til 1 mm). Ikke-brændbare rør med AF/Armaflex-isolering: Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88.9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 2 skal overholdes. Lokal isolering (isolering udelukkende på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem) eller isolering over hele rørføringens længde skal være fremstillet af AF/Armaflex (Armacell GmbH, Münster), og denne skal føres gennem gennemføringens tætning (LS eller CS). Den minimale længde er 500 mm på begge sider af gennemføringens tætning, i begge tilfælde. Brændbare rør PVC-rør uden blødgørere (PVC-U) i henhold til EN og i henhold til DIN 8061/8062 op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 3 skal overholdes. Rør af poyethylen (PE) i henhold til EN samt DIN 8074/8075, rør op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 4 skal overholdes. Rør væg tykkelse [mm] Diagram 2 Rør væg tykkelse [mm] Valgfri isolering Udv. rørdiameter [mm] Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med AF/ Armaflex, isolering f ørt gennem (LS, CS), minimumlængde 500 mm på begge sider af den brandhæmmende gennemførings tætning. Brændbare rær af PVC-U Rør væg tykkelse [mm] Udv. rørdiameter [mm] Diagram 3 Diagram 4 2 Udv. rørdiameter [mm] Brændbare rør af PE-HD Rør væg tykkelse [mm] LI 90 kg/m 3 30 mm LS 90 kg/m 3 30 mm CI 90 kg/m 3 30 mm CS 90 kg/m 3 30 mm Forklaring Tilladt isoleringstykkelse Isoleringstykkelse: 9-35,0 mm Isoleringstykkelse: 9-36,5 mm Isoleringstykkelse: 9-38,0 mm Isoleringstykkelse: 41,5 mm Udv. rørdiameter [mm] 14 15

9 Minimum frigang til arbejde BRANDHÆMMENDE KLASSIFICERINGER a1 a1 Uisoleret ikke-brændbare rør Montage i lette vægge eller massive vægge med en tykkelse 100 mm eller i massive gulve med en tykkelse 1. a2 a2 Gennemførte elementer Minimal tætningstykkelse Kabler/kabelstøttesystemer b = 144 mm b = 200 mm Isolerede ikke-brændbare rør a2 a2 a2 a2 Brændbare rør Kabel Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 0 mm < Ø < 21 mm Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 21 mm < Ø < Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på < Ø < 80 mm E 60 E 60 E 60 E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Walls: EI 90 / EI 120 2) Floors: EI 90 1) or 2) / EI 120 2) E 120 EI 90 1) or 2) /EI 120 2) Forklaring a1: Gennemført element øverste komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem a2: Gennemført element nederste eller tværgående komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem : Gennemført element gennemført element Kabelbundter op til maks. udv. diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maksimal udvendig diameter på 21 mm Uskærmede elektriske kabler op til en maksimal udvendig diameter på 24 mm E 60 E 60 Walls: EI 45 Floors: E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Gennemførte elementer Kabler, kabelstøttesystemer og installationsrør Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex Uisoleret ikke-brændbare rør Brændbare rør a1 a2 0 mm 35 mm 35 mm 0 mm 0 mm 35 mm 35 mm Mellem to brandhæmmende gennemføringssystemer med denne godkendelse Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, vandret Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, lodret Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse > 9 mm) Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse 9 mm) Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Brændbare rør Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer 0 mm 60 mm 0 mm 60 mm 35 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 100 mm Installationsrør* Rør** Installationsrør/rør af stål op til maksimal udv. diameter på 16 mm med eller uden kabler Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udv. diameter på 40 mm eller bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diam. for et individuelt installationsrør på 40 mm), med eller uden kabler Uisolerede ikke-brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på 18 mm Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (isoleringstykkelse > 9 mm) op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på E 60-U/C -U/C E 60-U/C -U/C E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-U/C -U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-C/U -C/U E 120-C/U Walls: EI 90-C/U Floors: EI 120-C/U E 120-C/U EI 90-C/U E 120-U/C EI 120-U/C 1) Der skal monteres en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på mindst 5 mm over en længde på mindst 30 mm på begge sider rundt om de gennemførte elementer og kabelstøttesystemer, der føres igennem. 2) Kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer skal beklædes på begge sider af gennemføringstætningen med Obex brandbeskyttende beklædning. * Starten og slutningen skal tætnes mod røggasser med Obex brandbeskyttende mastiks, Obex brandbeskyttende skum eller mineraluld. ** Se rørdiagrammerne vedr. den tilladte isoleringstykkelse. Bemærk: For brandhæmmende gennemføringssystemer med brændbare rør, i Tyskland klasse EI... kræves (U/U) eller EI... (U/C) (til drikkevandsrør, varme- og kølerør ø 110 mm). For brandhæmmende gennemføringssystemer til ikke-brændbare rør (smeltepunkt 1000 C), i Tyskland klasse EI... kræves (C/U). (Se Bauregelliste A, Del 1, Tabel 2). Brandhæmmende klasse EI... (U/U) dækker brandhæmmende klasse EI... (U/C)

10 Særlige bemærkninger ved montering i massive vægge og massive gulve Såfremt tykkelsen på den massive væg eller det massive gulv på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 3 og 4) af ikke-brændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen/gulvet over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst bred) skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde og egnet til underlaget. I gasbeton skal der anvendes tørmursskruer eller spånpladeskruer uden dyvler. Der skal mindst anvendes to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer i vægge, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem massive vægge/massive gulve og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. Områder på det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve uden gennemførte elementer med en længde på mere end 180 mm/2 (tætningstykkelse b = 144 mm) eller 2/500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm) skal understøttes af stålkomponenter under tætningen til kabelgennemføringen (minimumdimensioner 40 x 2 mm) for hver 180 mm (tætningstykkelse b = 144 mm) 2 eller 500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm), se Fig. 4 og 5. For gennemføringstætninger med en tætningstykkelse b = 144 mm kan der indsættes en glasvævning i stedet for en stålkomponent i de vandrette samlinger (se Fig. 4) I områder med gennemførte elementer er yderligere understøttelse ikke nødvendig. Til befæstigelse af stålkomponenter skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde til underlaget. I gasbetongulve skal der anvendes én gevindstang (mindst M6) samt skiver og møtrikker på begge sider af gulvet pr. fastgøringspunkt. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, ved hjælp af et gitter eller en afdækning. Særlige bemærkninger ved montering i lette vægge Såfremt tykkelsen på den lette væg på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 4) af ikkebrændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Åbninger større end 320 mm x 320 mm skal fores med stålprofiler. Vægbeklædningen skal fastgøres med stålprofiler som foreskrevet. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst 50 mm bred) skal tørmursskruer eller spånskruer af tilstrækkelig størrelse/længde boltes i stålprofilerne. Der skal anvendes mindst to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem lette vægge og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. For vægge med træstolper skal der være en afstand på mindst 100 mm mellem det brandhæmmende gennemføringssystem og træstolperne, og hulrummet mellem dem skal tilstoppes med mineraluld (klassificering A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ). Træstolpernes tværsnit skal være mindst 50x75 mm (bredde x dybde). Ramme og foring Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 3: Fig. 4: Fig. 5: Ramme til massiv væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Ramme til massivt gulv og let væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Foring til lette vægge og massive vægge (centreret arrangement i hvert tilfælde) og det samme for massive vægge (enten plan med en side eller centreret) 18 19

11 Understøttelse af det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve Produktdata for Obex brandbeskyttende blok 200 l 180 L Længde/bredde L l 180 l 180 l 180 Område uden gennemførte elementer ubegrænset l 250 ubegrænset l 250 Område med gennemførte elementer Område Område Område uden gennemførtnemførtnemførte med gen- uden gen- elementer elementer elementer Reaktion over for brand i henhold til DIN EN : Transport/opbevaring: Luftgennemtrængelighed: Klasse E Tørt, beskyttet mod støv og kun i originalemballage Q 600 = 6,61 m³/(h*m²) (ved 600 Pa differenstryk) Teststandard: EN 1026 (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Glasvævning Højde H Luftbåren lydisolering: D n,e,w (C;Ctr) = 68 (-4; -11) db Teststandard: EN ISO (prøveemnets dimensioner 360 x 360 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Termisk ledningsevne: λ = W/(m*K), Teststandard: DIN EN Stålkomponent Bestandighed mod statisk differenstryk: P max = 3700 Pa Teststandard: I henhold til EN (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Fig. 4: (Tætningstykkelse b = 144 mm) l 500 l 500 l 250 ubegrænsetl 250 ubegrænset l 250 Område uden gennemførte elementer Længde/bredde L Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Test af brandhæmmende egenskaber under miljømæssige påvirkninger Tilladte omgivelsesforhold: I henhold til ETAG 026-2, Brugskategori Z1. Produkter til brug på indendørsområder med fugtighed og temperatur over 0 C. Stålkomponent Højde H Fig. 5: (Tætningstykkelse b = 200 mm) 20 21

12 Ansvarsfraskrivelse Obex brandbeskyttelses-systemer ( Obex -systemet ) er produkter, der kan bestå af flere komponenter. Hver af komponenterne er nødvendige for den optimale ydelse af Obex -systemet. Obex -systemet er certificeret som brandhæmmende. Enhver certificering og Obex -systemets evne til at modstå sådanne risici, afhænger af alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet. Derfor er certifikatet ikke gyldigt, og kan ikke anvendes, medmindre alle nødvendige komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec. Roxtec giver ingen ydelsesgaranti i forhold til Obex -systemet, medmindre (I) alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec og (II) køberen er i overensstemmelse med (a) og (b) nedenfor. (a) Ved opbevaring skal Obex -systemet eller dele af dette holdes indendørs under tørre forhold i originalemballagen ved en temperatur på +5 C til +30 C. (b) Montering skal udføres i henhold til Obex -systemets til enhver tid gældende monteringsvejledning, der leveres af Roxtec. Produktoplysningerne leveret af Roxtec fritager ikke køberen af Obex -systemet, eller dele af dette, for dennes ansvar for uafhængigt at fastslå egnetheden af produkterne til den beregnede proces, montage og/eller anvendelse. Roxtec giver ingen garanti for Obex -systemet eller dele af dette, og påtager sig intet ansvar for nogen form for tab eller skader, uanset om der er tale om direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller tab af fortjeneste eller på anden vis skader, der er sket eller forårsaget af Obex -systemet eller installationer indholdende komponenter, der ikke er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec, og/eller for brugen af Obex -systemet på en måde, eller til en anvendelse, der afviger fra den brug, Obex -systemet var designet eller beregnet til. Roxtec ekskluderer udtrykkeligt enhver indforstået garanti for omsættelighed og egnethed til et bestemt formål samt alle øvrige udtrykkelige eller indforståede repræsentationer og garantier, der følger af lovgivningen eller retspraksis. Brugeren fastslår egnetheden af Obex -systemet til det beregnede formål og påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar for dette. Roxtec kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte, pønale, specielle, forsætlige skader, følgeskader eller tab

13 ASS ver_1.1/dk/1419/jerjoh Obex er et varemærke tilhørende Roxtec AB Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Roxtec Denmark ApS Gydevang 4B, 3450 Allerød Tlf.:

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND SKUM BESKYTTENDE 1 OBEX brandbeskyttende skum Tætninger til blandede gennemføringer eller kabelgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende

Læs mere

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRANDBESKYTTENDE TÆTNINGER GIVER ØGET SIKKERHED Løsninger til dine behov Leder du efter en brandbarriere, som er både effektiv og nem at anvende? Obex brandbeskyttelses-systemer

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

BIS Pacifyre EFC Brandkrave

BIS Pacifyre EFC Brandkrave BIS Pacifyre EFC Brandkrave Fleksibel Effektiv Godkendt walraven.com BIS Pacifyre EFC Brandkrave Problemknuseren til adskillige situationer! BIS Pacifyre EFC Brandkraven er fleksibel i størrelsen og kan

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Skum & fugemasse. Skum & fugemasse

Skum & fugemasse. Skum & fugemasse 299 1-komponent PU 1/500, 1/750 adapterskum...side 300 1-komponent pistolskum PUP 750 B3...side 301 Brandhæmmende pistolskum PUFS 750...side 302 Skumpistoler og rensemiddel PUR 500...side 303 300 SKUM

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere