Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE"

Transkript

1 Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BLOK BESKYTTENDE 1

2 OBEX brandbeskyttende blok 200 Tætninger til blandede gennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem til elektriske, optiske fiberkabler og telekommunikationskabler, installationsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør. a b a b Brandbeskyttende Obex blok 200 i massiv væg Brandbeskyttende Obex blok 200 i let væg Specielt egnet til: 1. Middelstore og store gennemføringstætninger med et middelstort eller stort antal gennemføringer 2. Gennemføringstætninger med hyppig ændring af gennemføringer GRUNDLÆGGENDE For udførelse af brandhæmmende gennemføringssystem gælder den europæiske tekniske godkendelse ETA-10/0431 udstedt af det østrigske institut for byggeteknik (Österreichisches Institut für Bautechnik). Alle tekniske specifikationer i ETA, som f.eks. maksimal åbningsstørrelse, vægtyper/gulvtyper, brandhæmmende klassifikationer, gennemføringselementer og den første understøttelse af gennemføringselementer, frigang til arbejde osv. er angivet i godkendelsen. Det skal sikres, at stabiliteten af tilstødende elementer ikke nedsættes gennem montering af det brandhæmmende gennemføringssystem, selv i tilfælde af brand. Oplysningerne angivet i anvendelighedscertificeringen skal overholdes. Alle gældende direktiver og tekniske regler for andre fag, herunder især regler i relation til elektroteknik og tekniske regelsæt, skal overholdes. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, via passende foranstaltninger (f.eks. ved hjælp af kabinetter eller ved afdækning med gitter). I henhold til ETAG skal det brandhæmmende gennemføringssystem være tildelt anvendelseskategori Z1. Som udgangspunkt er det kun godkendt til indendørs brug med temperaturer over 0 C. Sørg for at overholde instruktionerne på produkternes sikkerhedsdatablade. 2 3

3 SYSTEMKOMPONENTERNE TILBEHØR Betegnelse Art.-nr. 1. Obex brandbeskyttende blok 200 Obex fire protection block 200 (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende blok 200 vakuumpakket Obex fire protection block 200 vaccum packed (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende mastiks Obex fire protection mastic 310 ml Obex brandbeskyttende skum Obex fire protection foam 380 ml Obex brandbeskyttende beklædning inkl. 40 stålclips Obex fire protection wrap (5000 x 150 x 3 [mm]) incl. 40 steel clips Obex identifikationsplade ETA, Danmark Obex Identification plate ETA, Denmark Beskrivelse Art.-nr. 1. Kniv med savtakket blad, smal Knife with serrated blade, narrow Kniv med savtakket blad, bred Knife with serrated blade, wide Mastiksdispenser Mastic dispenser 310 ml Monteringstape Installation tape Skumdispenser, automatisk Foam dispenser automatic 380 ml Skumdispenser, manuel Foam dispenser manual 380 ml Blandertilbehør Mixer attachment 380 ml, 12 pcs Forlængerdyse til blander Extension Nozzle for mixer, 12 pcs Handsker Gloves, 6 pcs

4 MONTERING Godkendelsen, ETA-10/0431, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem Montering af en stribe Obex brandbeskyttende mastiks eller montering af Obex brandbeskyttende beklædning Brandhæmmende klasse EI 90 Til brandhæmmende klasse EI 90 kræves der i nogle tilfælde yderligere forholdsregler (se tabellen Brandhæmmende klassificeringer). I den forbindelse findes der to varianter. Variant 1: Påfør en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på begge sider af kablerne, der er mindst 5 mm tyk med en længde på mindst 30 mm (se Fig. 5). Rengør komponentåbningen. 5 6 Afmonter den beskyttende folie på den Obex brandbeskyttende blok 200 og monter dem i lag (som et murforbandt, dvs. lagvist forskudt med de lodrette plansamlinger, så de passer i komponentåbningen. I området ved de gennemførte elementer afskæres den Obex brandbeskyttende blok 200 til den krævede størrelse. Snævre reståbninger kan tætnes med den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200. Dette gøres ved at placere den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 uåbnet i åbningen. Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Folien kan forblive i gennemføringstætningen, men skal dog fjernes på begge sider, så den flugter med gennemføringstætningens overflade. Variant 2: Alternativt kan kablerne og kabelstøttesystemerne beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning (se Fig. 6). Se brandhæmmende klasse EI 120, uden arbejdstrin 1, vedr. montage. Brandhæmmende klasse EI 120 For brandhæmmende klasse EI 120 skal kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer i nogle tilfælde beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning. Afskær et stykke Obex brandbeskyttende beklædning i tilstrækkelig længde, og fjern den beskyttende folie. Trin 1: I det første arbejdstrin placeres et lag Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 100 mm på de gennemførte elementer på begge sider (se Fig. 7). Trin 2: Derefter beklædes de gennemførte elementer med en stribe Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 1 på begge sider. Den klæbende side skal hvile mod kablerne eller kabelstøttesystemerne. Glasbeklædningen, der fungerer som beskyttelse, vender udad (se Fig. 8). Starten og slutningen på Obex brandbeskyttende beklædning skal forbindes med mindst to stålclips eller stålwire (Ø 1 mm). Længden af overlappet skal være mindst 45 mm. Mellemrummet mellem kabler og åbne samlinger skal udfyldes med Obex brandbeskyttende mastiks i mindst 20 mm dybde på begge sider. Plansamlinger og vandrette samlinger mellem Obex brandbeskyttende blok 200 samt samlinger mellem komponentunderside og Obex brandbeskyttende blok 200 skal ikke udfyldes. Områder med gennemførte elementer eller snævre åbninger mellem den Obex brandbeskyttende blok 200 og komponentundersiden kan alternativt udfyldes med Obex brandbeskyttende skum. Fyldningsdybden skal være lig den minimale tætningstykkelse. Det maksimale område, der må udfyldes med Obex brandbeskyttende skum, er 4 x 500 mm (bredde x højde). (Se montering af Obex brandbeskyttende skum). Der kan arrangeres flere bånd efter hinanden med et overlap på mindst 45 mm. Plansamlingerne skal ligeledes forbindes med stålclips eller stålwire. 6 7

5 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 90 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 120 Montering af Obex brandbeskyttende skum Godkendelsen, ETA-11/0206, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem. > Fig. 5, Variant 1: Stribe på de gennemførte elementer Fig. 7, Trin 1: Obex brandbeskyttende beklædning 0 10 på de gennemførte elementer > Rengør åbningen. Pap, plastfolie eller tape kan anvendes til formgivning, og kan forblive på overfladen. Tag endelåget af. Sæt tuben i dispenseren. Hold dispenseren opad. Erstat tubens låg med blanderen. Hold blanderen opad. Tryk materialet ud, og fjern ujævnt blandet startmateriale. Undgå at trykke for hårdt hvis blandertilbehøret er tilstoppet. Fyld åbningen ud fra bagside til forside og fra bunden til toppen. Hold blanderens spids over skummet. Efter en arbejdspause på 50 sekunder hærdner skummet, og blandertilbehøret skal udskiftes Efter ca. 2 minutter kan overskydende skum afskæres med en kniv. Sørg for ikke at skade kablerne. Fuldført montering. Før eftermonterede installationer gennem den eksisterende skum. Udfyld huller efterladt af fjernede kabler eller rør med Obex brandbeskyttende skum. 45 mm 45 mm Fig. 6, Variant 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 8 Ved tilstopning vær opmærksom på at tube og blandespids kan beskadiges ved yderligere kraftpåvirkning hvorfor dette frarådes! Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbeklædning til arbejdet Fig. 8, Trin 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 9

6 Eftermonterede kabler og rør Det nødvendige antal Obex brandbeskyttende blok 200 skal fjernes fra gennemføringstætningen for at skabe plads til de nye gennemførte elementer, der føres igennem. Efter gennemføring af elementerne skal de fjernede Obex brandbeskyttende blok 200 skæres til i passende størrelse, så de kan indsættes i åbningen igen så tætsluttende som muligt. Alternativt kan der anvendes Obex brandbeskyttende skum til tætning. Alternativt kan der anvendes et egnet skære-/boreværktøj til at lave tilstrækkeligt store åbninger i gennemføringens tætning (i overensstemmelse med de nødvendige beskyttelsesforholdsregler og sikkerhedsregler). Individuelle kabler kan tvinges gennem samlingerne mellem de Obex brandbeskyttende blok 200. De nyligt tilføjede gennemføringselementer skal overholde alle ETA-krav. tips Vi anbefaler at anvende kniven med det brede eller smalle savtakkede blad til optimal afskæring af Obex brandbeskyttende produkter (se tilbehør). Efter udfyldning af mellemrum mellem kabler og åbne samlinger med Obex brandbeskyttende mastiks kan disse fyldninger børstes glatte med en børste fugtet med vand. Det er også muligt for én person at montere tætninger til gennemføringer i gulve. De snævre reståbninger tætnes med vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 (se systemkomponenter). Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Det brandhæmmende gennemføringssystem kan overmales med almindeligt tilgængeligt dispersionsmaling. Supplerende nationale krav Nationale bygningsregler kan være gældende. Kontakt din lokale Roxtec-afdeling for at få flere oplysninger. GENEREL VEJLEDNING Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger eller på støtteenheder i henhold til det tekniske reglement. Rørstøttesystemer, kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger i henhold til det tekniske reglement. Kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af kabelstøttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Rørstøttesystemer og tilhørende befæstninger skal være fremstillet af stål og fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet eller af befæstningssystemet overholdes. Kabelbakker og -stiger kan alternativt føres gennem det brandbeskyttende gennemføringssystem. Installationsrør skal tilproppes med mineraluld i enderne, så de er tætte over for røggasser, eller de skal tætnes med Obex brandbeskyttende skum eller Obex brandbeskyttende mastiks. Det samlede tværsnitsareal af de gennemførte elementer i forhold til arealet for det brandhæmmende gennemføringssystem må ikke overstige 60 %. Den første understøttelse af kabler, kabelbakker/-stiger eller installationsrør skal monteres maksimalt 200 mm foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved væg- og gulvmontering (maksimal afstand i gulv kun påkrævet på oversiden). Den første understøttelse af rør skal monteres maksimalt 7 foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved vægmontering og 1200 mm ved gulvmontering (maksimal afstand i gulve kun påkrævet på oversiden)

7 Fig. 1: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i vægge Massiv væg Rør Første understøttelse af rør Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør L = isoleringslængde, se diagram 1 b = minimal tætningstykkelse afhængig af brandhæmmende klassificering Fig. 2: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i gulve Rør Første understøttelse af rør Massivt gulv Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør 6 Tilladte anvendelser af det brandhæmmende gennemføringssystem Komponenter Massiv væg: Gasbeton, beton, armeret beton, murværk Let væg: Træ- eller stålstolper beklædt på begge sider Massivt gulv: Gasbeton, beton, armeret beton Minimal tykkelse 100 mm Klassifikation af komponent EN mm EN EN Minimal tætningstykkelse* Brandhæmmende kvalificering* EI 90 EI 120 EI 90 EI 120 EI 90 EI mm 200 mm 144 mm 200 mm 144 mm 200 mm *) Se tabellen Brandhæmmende klassificeringer **) Den maksimale længde/bredde L afhænger af højden H på gennemføringstætningen. Se Tillæg M i ETA for andre kombinationer. Maksimal åbningsstørrelse Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] 1000 x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] Højde H [mm]** < Højde H [mm]** < Godkendte gennemføringselementer Kabler Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til en maks. udvendig diameter på 80 mm. Kabelbundter op til en samlet diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maks. udv. diameter på 21 mm (tætning af mellemrum indvendigt er ikke nødvendigt). Ikke-skærmede elektriske kabler op til en maks. udv. diameter på 24 mm. Styrelinjer/installationsrør Installationsrør/rør af stål op til en maksimal udvendig diameter på 16 mm med eller uden kabler i rør. Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udvendig diameter på 40 mm med eller uden kabler i rør. Bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diameter på et individuelt installationsrør 40 mm)

8 Godkendte gennemføringselementer Diagram 1 Kabelbakker (perforerede eller ikke-perforerede) af stål, med/uden belægning. Kabelstiger af stål, med/uden belægning. Klassificering i overensstemmelse med EN , som minimum A2-s1,d0. Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med mineraluld, og isolering ført igennem (LS, CS) eller afbrudt (LI, CI), valgfrit beklædt med pladestål eller plast Type Tæthed af mineraluld Isoleringstykkelse af mineraluld Ikke-brændbare rør med mineraluldsisolering Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88,9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 1 skal overholdes. Lokal isolering (isolering på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem), der er afbrudt inden i gennemføringens tætning (LI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (LS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/ m³. Isoleringstykkelsen skal være 30 mm. Isolering over hele rørføringens længde, som er afbrudt inden i området for gennemføringens tætning (CI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (CS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/m³. Isoleringstykkelsen skal være mindst 30 mm. For rør med en udvendig diameter på 18 mm kræves der ikke isolering. Der kan dog anvendes isolering med mineraluld under overholdelse af ovenstående betingelser. Mineraluldsisolering skal sikres med stålwire (diameter ca. 0,8 mm, 6 viklinger pr. løbende meter). Alternativt kan mineraluldsisoleringen monteres med en kappe af pladestål (tykkelse 0,4 mm til 1 mm) eller plastfolie (tykkelse 0,35 mm til 1 mm). Ikke-brændbare rør med AF/Armaflex-isolering: Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88.9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 2 skal overholdes. Lokal isolering (isolering udelukkende på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem) eller isolering over hele rørføringens længde skal være fremstillet af AF/Armaflex (Armacell GmbH, Münster), og denne skal føres gennem gennemføringens tætning (LS eller CS). Den minimale længde er 500 mm på begge sider af gennemføringens tætning, i begge tilfælde. Brændbare rør PVC-rør uden blødgørere (PVC-U) i henhold til EN og i henhold til DIN 8061/8062 op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 3 skal overholdes. Rør af poyethylen (PE) i henhold til EN samt DIN 8074/8075, rør op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 4 skal overholdes. Rør væg tykkelse [mm] Diagram 2 Rør væg tykkelse [mm] Valgfri isolering Udv. rørdiameter [mm] Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med AF/ Armaflex, isolering f ørt gennem (LS, CS), minimumlængde 500 mm på begge sider af den brandhæmmende gennemførings tætning. Brændbare rær af PVC-U Rør væg tykkelse [mm] Udv. rørdiameter [mm] Diagram 3 Diagram 4 2 Udv. rørdiameter [mm] Brændbare rør af PE-HD Rør væg tykkelse [mm] LI 90 kg/m 3 30 mm LS 90 kg/m 3 30 mm CI 90 kg/m 3 30 mm CS 90 kg/m 3 30 mm Forklaring Tilladt isoleringstykkelse Isoleringstykkelse: 9-35,0 mm Isoleringstykkelse: 9-36,5 mm Isoleringstykkelse: 9-38,0 mm Isoleringstykkelse: 41,5 mm Udv. rørdiameter [mm] 14 15

9 Minimum frigang til arbejde BRANDHÆMMENDE KLASSIFICERINGER a1 a1 Uisoleret ikke-brændbare rør Montage i lette vægge eller massive vægge med en tykkelse 100 mm eller i massive gulve med en tykkelse 1. a2 a2 Gennemførte elementer Minimal tætningstykkelse Kabler/kabelstøttesystemer b = 144 mm b = 200 mm Isolerede ikke-brændbare rør a2 a2 a2 a2 Brændbare rør Kabel Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 0 mm < Ø < 21 mm Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 21 mm < Ø < Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på < Ø < 80 mm E 60 E 60 E 60 E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Walls: EI 90 / EI 120 2) Floors: EI 90 1) or 2) / EI 120 2) E 120 EI 90 1) or 2) /EI 120 2) Forklaring a1: Gennemført element øverste komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem a2: Gennemført element nederste eller tværgående komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem : Gennemført element gennemført element Kabelbundter op til maks. udv. diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maksimal udvendig diameter på 21 mm Uskærmede elektriske kabler op til en maksimal udvendig diameter på 24 mm E 60 E 60 Walls: EI 45 Floors: E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Gennemførte elementer Kabler, kabelstøttesystemer og installationsrør Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex Uisoleret ikke-brændbare rør Brændbare rør a1 a2 0 mm 35 mm 35 mm 0 mm 0 mm 35 mm 35 mm Mellem to brandhæmmende gennemføringssystemer med denne godkendelse Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, vandret Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, lodret Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse > 9 mm) Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse 9 mm) Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Brændbare rør Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer 0 mm 60 mm 0 mm 60 mm 35 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 100 mm Installationsrør* Rør** Installationsrør/rør af stål op til maksimal udv. diameter på 16 mm med eller uden kabler Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udv. diameter på 40 mm eller bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diam. for et individuelt installationsrør på 40 mm), med eller uden kabler Uisolerede ikke-brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på 18 mm Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (isoleringstykkelse > 9 mm) op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på E 60-U/C -U/C E 60-U/C -U/C E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-U/C -U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-C/U -C/U E 120-C/U Walls: EI 90-C/U Floors: EI 120-C/U E 120-C/U EI 90-C/U E 120-U/C EI 120-U/C 1) Der skal monteres en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på mindst 5 mm over en længde på mindst 30 mm på begge sider rundt om de gennemførte elementer og kabelstøttesystemer, der føres igennem. 2) Kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer skal beklædes på begge sider af gennemføringstætningen med Obex brandbeskyttende beklædning. * Starten og slutningen skal tætnes mod røggasser med Obex brandbeskyttende mastiks, Obex brandbeskyttende skum eller mineraluld. ** Se rørdiagrammerne vedr. den tilladte isoleringstykkelse. Bemærk: For brandhæmmende gennemføringssystemer med brændbare rør, i Tyskland klasse EI... kræves (U/U) eller EI... (U/C) (til drikkevandsrør, varme- og kølerør ø 110 mm). For brandhæmmende gennemføringssystemer til ikke-brændbare rør (smeltepunkt 1000 C), i Tyskland klasse EI... kræves (C/U). (Se Bauregelliste A, Del 1, Tabel 2). Brandhæmmende klasse EI... (U/U) dækker brandhæmmende klasse EI... (U/C)

10 Særlige bemærkninger ved montering i massive vægge og massive gulve Såfremt tykkelsen på den massive væg eller det massive gulv på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 3 og 4) af ikke-brændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen/gulvet over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst bred) skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde og egnet til underlaget. I gasbeton skal der anvendes tørmursskruer eller spånpladeskruer uden dyvler. Der skal mindst anvendes to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer i vægge, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem massive vægge/massive gulve og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. Områder på det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve uden gennemførte elementer med en længde på mere end 180 mm/2 (tætningstykkelse b = 144 mm) eller 2/500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm) skal understøttes af stålkomponenter under tætningen til kabelgennemføringen (minimumdimensioner 40 x 2 mm) for hver 180 mm (tætningstykkelse b = 144 mm) 2 eller 500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm), se Fig. 4 og 5. For gennemføringstætninger med en tætningstykkelse b = 144 mm kan der indsættes en glasvævning i stedet for en stålkomponent i de vandrette samlinger (se Fig. 4) I områder med gennemførte elementer er yderligere understøttelse ikke nødvendig. Til befæstigelse af stålkomponenter skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde til underlaget. I gasbetongulve skal der anvendes én gevindstang (mindst M6) samt skiver og møtrikker på begge sider af gulvet pr. fastgøringspunkt. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, ved hjælp af et gitter eller en afdækning. Særlige bemærkninger ved montering i lette vægge Såfremt tykkelsen på den lette væg på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 4) af ikkebrændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Åbninger større end 320 mm x 320 mm skal fores med stålprofiler. Vægbeklædningen skal fastgøres med stålprofiler som foreskrevet. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst 50 mm bred) skal tørmursskruer eller spånskruer af tilstrækkelig størrelse/længde boltes i stålprofilerne. Der skal anvendes mindst to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem lette vægge og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. For vægge med træstolper skal der være en afstand på mindst 100 mm mellem det brandhæmmende gennemføringssystem og træstolperne, og hulrummet mellem dem skal tilstoppes med mineraluld (klassificering A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ). Træstolpernes tværsnit skal være mindst 50x75 mm (bredde x dybde). Ramme og foring Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 3: Fig. 4: Fig. 5: Ramme til massiv væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Ramme til massivt gulv og let væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Foring til lette vægge og massive vægge (centreret arrangement i hvert tilfælde) og det samme for massive vægge (enten plan med en side eller centreret) 18 19

11 Understøttelse af det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve Produktdata for Obex brandbeskyttende blok 200 l 180 L Længde/bredde L l 180 l 180 l 180 Område uden gennemførte elementer ubegrænset l 250 ubegrænset l 250 Område med gennemførte elementer Område Område Område uden gennemførtnemførtnemførte med gen- uden gen- elementer elementer elementer Reaktion over for brand i henhold til DIN EN : Transport/opbevaring: Luftgennemtrængelighed: Klasse E Tørt, beskyttet mod støv og kun i originalemballage Q 600 = 6,61 m³/(h*m²) (ved 600 Pa differenstryk) Teststandard: EN 1026 (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Glasvævning Højde H Luftbåren lydisolering: D n,e,w (C;Ctr) = 68 (-4; -11) db Teststandard: EN ISO (prøveemnets dimensioner 360 x 360 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Termisk ledningsevne: λ = W/(m*K), Teststandard: DIN EN Stålkomponent Bestandighed mod statisk differenstryk: P max = 3700 Pa Teststandard: I henhold til EN (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Fig. 4: (Tætningstykkelse b = 144 mm) l 500 l 500 l 250 ubegrænsetl 250 ubegrænset l 250 Område uden gennemførte elementer Længde/bredde L Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Test af brandhæmmende egenskaber under miljømæssige påvirkninger Tilladte omgivelsesforhold: I henhold til ETAG 026-2, Brugskategori Z1. Produkter til brug på indendørsområder med fugtighed og temperatur over 0 C. Stålkomponent Højde H Fig. 5: (Tætningstykkelse b = 200 mm) 20 21

12 Ansvarsfraskrivelse Obex brandbeskyttelses-systemer ( Obex -systemet ) er produkter, der kan bestå af flere komponenter. Hver af komponenterne er nødvendige for den optimale ydelse af Obex -systemet. Obex -systemet er certificeret som brandhæmmende. Enhver certificering og Obex -systemets evne til at modstå sådanne risici, afhænger af alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet. Derfor er certifikatet ikke gyldigt, og kan ikke anvendes, medmindre alle nødvendige komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec. Roxtec giver ingen ydelsesgaranti i forhold til Obex -systemet, medmindre (I) alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec og (II) køberen er i overensstemmelse med (a) og (b) nedenfor. (a) Ved opbevaring skal Obex -systemet eller dele af dette holdes indendørs under tørre forhold i originalemballagen ved en temperatur på +5 C til +30 C. (b) Montering skal udføres i henhold til Obex -systemets til enhver tid gældende monteringsvejledning, der leveres af Roxtec. Produktoplysningerne leveret af Roxtec fritager ikke køberen af Obex -systemet, eller dele af dette, for dennes ansvar for uafhængigt at fastslå egnetheden af produkterne til den beregnede proces, montage og/eller anvendelse. Roxtec giver ingen garanti for Obex -systemet eller dele af dette, og påtager sig intet ansvar for nogen form for tab eller skader, uanset om der er tale om direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller tab af fortjeneste eller på anden vis skader, der er sket eller forårsaget af Obex -systemet eller installationer indholdende komponenter, der ikke er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec, og/eller for brugen af Obex -systemet på en måde, eller til en anvendelse, der afviger fra den brug, Obex -systemet var designet eller beregnet til. Roxtec ekskluderer udtrykkeligt enhver indforstået garanti for omsættelighed og egnethed til et bestemt formål samt alle øvrige udtrykkelige eller indforståede repræsentationer og garantier, der følger af lovgivningen eller retspraksis. Brugeren fastslår egnetheden af Obex -systemet til det beregnede formål og påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar for dette. Roxtec kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte, pønale, specielle, forsætlige skader, følgeskader eller tab

13 ASS ver_1.1/dk/1419/jerjoh Obex er et varemærke tilhørende Roxtec AB Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Roxtec Denmark ApS Gydevang 4B, 3450 Allerød Tlf.:

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND SKUM BESKYTTENDE 1 OBEX brandbeskyttende skum Tætninger til blandede gennemføringer eller kabelgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende

Læs mere

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRANDBESKYTTENDE TÆTNINGER GIVER ØGET SIKKERHED Løsninger til dine behov Leder du efter en brandbarriere, som er både effektiv og nem at anvende? Obex brandbeskyttelses-systemer

Læs mere

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BØSNING BESKYTTENDE 1 2 OBEX BRANDBESKYTTENDE BØSNING Tætninger til rørgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S OPFYLDER KRAVENE EFTER STANDARDER: Certificeret i henhold til PN-EN 15650 (ventilation for bygninger - brandspjæld). Klassificeret i henhold til PN-EN 13501-3 (Brand klassifikation af konstruktion produkter

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E 4 astgøringsmateriale krueankre... 4-3 Holdere... 4-5 Holder til ledere... 4-6 ammentrækningsbånd... 4-8 Holdere til sammentrækningsbånd... 4-9 lle holdere til ledere og sammentrækningsbånder i overensstemmelse

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE

MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE Den termiske afkobling af ophængspunkter ved køleisolering med Armaflex. Ved monteringen af isolerede rørbærere skal følgende betingelser opfyldes, for at man kan garantere

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER VIST FORFRA VIST FRA SIDEN 297 286 50,8 52,2 Tykkelse af vask/bordplade Maks. 57 Min. 3,5 Afstand fra luftblander til enden af vandhanen Maks. 835,5 / Min. 631,5 Vand indføring 266 Kabelindgang bagfra

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom Smartere brandbeskyttelse fra kælder til tag Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv og ejendom En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse Nullifire er brancheeksperter, der

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplet serie af PE-produkter til varme- og lydisolering Opfylder europæiske

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld på tagbjælkelag

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld på tagbjælkelag ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld på tagbjælkelag August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld på tagbjælkelag Disse instruktioner gælder blæst løsuldisolering på vandrette eller

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS Dato 2008 Montagevejledning for kabelstigesystem Type KS 1 Montagevejledning kabelstiger (Type KS) Denne vejledning beskriver og viser komponentforbrug ved forskellige montageløsninger ved anvendelse af

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere