Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BLOK BRAND BESKYTTENDE"

Transkript

1 Obex brandbeskyttende blok 200 MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BLOK BESKYTTENDE 1

2 OBEX brandbeskyttende blok 200 Tætninger til blandede gennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem til elektriske, optiske fiberkabler og telekommunikationskabler, installationsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør. a b a b Brandbeskyttende Obex blok 200 i massiv væg Brandbeskyttende Obex blok 200 i let væg Specielt egnet til: 1. Middelstore og store gennemføringstætninger med et middelstort eller stort antal gennemføringer 2. Gennemføringstætninger med hyppig ændring af gennemføringer GRUNDLÆGGENDE For udførelse af brandhæmmende gennemføringssystem gælder den europæiske tekniske godkendelse ETA-10/0431 udstedt af det østrigske institut for byggeteknik (Österreichisches Institut für Bautechnik). Alle tekniske specifikationer i ETA, som f.eks. maksimal åbningsstørrelse, vægtyper/gulvtyper, brandhæmmende klassifikationer, gennemføringselementer og den første understøttelse af gennemføringselementer, frigang til arbejde osv. er angivet i godkendelsen. Det skal sikres, at stabiliteten af tilstødende elementer ikke nedsættes gennem montering af det brandhæmmende gennemføringssystem, selv i tilfælde af brand. Oplysningerne angivet i anvendelighedscertificeringen skal overholdes. Alle gældende direktiver og tekniske regler for andre fag, herunder især regler i relation til elektroteknik og tekniske regelsæt, skal overholdes. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, via passende foranstaltninger (f.eks. ved hjælp af kabinetter eller ved afdækning med gitter). I henhold til ETAG skal det brandhæmmende gennemføringssystem være tildelt anvendelseskategori Z1. Som udgangspunkt er det kun godkendt til indendørs brug med temperaturer over 0 C. Sørg for at overholde instruktionerne på produkternes sikkerhedsdatablade. 2 3

3 SYSTEMKOMPONENTERNE TILBEHØR Betegnelse Art.-nr. 1. Obex brandbeskyttende blok 200 Obex fire protection block 200 (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende blok 200 vakuumpakket Obex fire protection block 200 vaccum packed (144 x 60 x 200 mm) Obex brandbeskyttende mastiks Obex fire protection mastic 310 ml Obex brandbeskyttende skum Obex fire protection foam 380 ml Obex brandbeskyttende beklædning inkl. 40 stålclips Obex fire protection wrap (5000 x 150 x 3 [mm]) incl. 40 steel clips Obex identifikationsplade ETA, Danmark Obex Identification plate ETA, Denmark Beskrivelse Art.-nr. 1. Kniv med savtakket blad, smal Knife with serrated blade, narrow Kniv med savtakket blad, bred Knife with serrated blade, wide Mastiksdispenser Mastic dispenser 310 ml Monteringstape Installation tape Skumdispenser, automatisk Foam dispenser automatic 380 ml Skumdispenser, manuel Foam dispenser manual 380 ml Blandertilbehør Mixer attachment 380 ml, 12 pcs Forlængerdyse til blander Extension Nozzle for mixer, 12 pcs Handsker Gloves, 6 pcs

4 MONTERING Godkendelsen, ETA-10/0431, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem Montering af en stribe Obex brandbeskyttende mastiks eller montering af Obex brandbeskyttende beklædning Brandhæmmende klasse EI 90 Til brandhæmmende klasse EI 90 kræves der i nogle tilfælde yderligere forholdsregler (se tabellen Brandhæmmende klassificeringer). I den forbindelse findes der to varianter. Variant 1: Påfør en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på begge sider af kablerne, der er mindst 5 mm tyk med en længde på mindst 30 mm (se Fig. 5). Rengør komponentåbningen. 5 6 Afmonter den beskyttende folie på den Obex brandbeskyttende blok 200 og monter dem i lag (som et murforbandt, dvs. lagvist forskudt med de lodrette plansamlinger, så de passer i komponentåbningen. I området ved de gennemførte elementer afskæres den Obex brandbeskyttende blok 200 til den krævede størrelse. Snævre reståbninger kan tætnes med den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200. Dette gøres ved at placere den vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 uåbnet i åbningen. Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Folien kan forblive i gennemføringstætningen, men skal dog fjernes på begge sider, så den flugter med gennemføringstætningens overflade. Variant 2: Alternativt kan kablerne og kabelstøttesystemerne beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning (se Fig. 6). Se brandhæmmende klasse EI 120, uden arbejdstrin 1, vedr. montage. Brandhæmmende klasse EI 120 For brandhæmmende klasse EI 120 skal kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer i nogle tilfælde beklædes med Obex brandbeskyttende beklædning. Afskær et stykke Obex brandbeskyttende beklædning i tilstrækkelig længde, og fjern den beskyttende folie. Trin 1: I det første arbejdstrin placeres et lag Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 100 mm på de gennemførte elementer på begge sider (se Fig. 7). Trin 2: Derefter beklædes de gennemførte elementer med en stribe Obex brandbeskyttende beklædning med en bredde på mindst 1 på begge sider. Den klæbende side skal hvile mod kablerne eller kabelstøttesystemerne. Glasbeklædningen, der fungerer som beskyttelse, vender udad (se Fig. 8). Starten og slutningen på Obex brandbeskyttende beklædning skal forbindes med mindst to stålclips eller stålwire (Ø 1 mm). Længden af overlappet skal være mindst 45 mm. Mellemrummet mellem kabler og åbne samlinger skal udfyldes med Obex brandbeskyttende mastiks i mindst 20 mm dybde på begge sider. Plansamlinger og vandrette samlinger mellem Obex brandbeskyttende blok 200 samt samlinger mellem komponentunderside og Obex brandbeskyttende blok 200 skal ikke udfyldes. Områder med gennemførte elementer eller snævre åbninger mellem den Obex brandbeskyttende blok 200 og komponentundersiden kan alternativt udfyldes med Obex brandbeskyttende skum. Fyldningsdybden skal være lig den minimale tætningstykkelse. Det maksimale område, der må udfyldes med Obex brandbeskyttende skum, er 4 x 500 mm (bredde x højde). (Se montering af Obex brandbeskyttende skum). Der kan arrangeres flere bånd efter hinanden med et overlap på mindst 45 mm. Plansamlingerne skal ligeledes forbindes med stålclips eller stålwire. 6 7

5 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 90 Obex brandbeskyttende blok 200 For brandhæmmende klasse EI 120 Montering af Obex brandbeskyttende skum Godkendelsen, ETA-11/0206, og de respektive nationale regler er gældende for montering af det brandhæmmende gennemføringssystem. > Fig. 5, Variant 1: Stribe på de gennemførte elementer Fig. 7, Trin 1: Obex brandbeskyttende beklædning 0 10 på de gennemførte elementer > Rengør åbningen. Pap, plastfolie eller tape kan anvendes til formgivning, og kan forblive på overfladen. Tag endelåget af. Sæt tuben i dispenseren. Hold dispenseren opad. Erstat tubens låg med blanderen. Hold blanderen opad. Tryk materialet ud, og fjern ujævnt blandet startmateriale. Undgå at trykke for hårdt hvis blandertilbehøret er tilstoppet. Fyld åbningen ud fra bagside til forside og fra bunden til toppen. Hold blanderens spids over skummet. Efter en arbejdspause på 50 sekunder hærdner skummet, og blandertilbehøret skal udskiftes Efter ca. 2 minutter kan overskydende skum afskæres med en kniv. Sørg for ikke at skade kablerne. Fuldført montering. Før eftermonterede installationer gennem den eksisterende skum. Udfyld huller efterladt af fjernede kabler eller rør med Obex brandbeskyttende skum. 45 mm 45 mm Fig. 6, Variant 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 8 Ved tilstopning vær opmærksom på at tube og blandespids kan beskadiges ved yderligere kraftpåvirkning hvorfor dette frarådes! Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbeklædning til arbejdet Fig. 8, Trin 2: Obex brandbeskyttende beklædning rundt om de gennemførte elementer 9

6 Eftermonterede kabler og rør Det nødvendige antal Obex brandbeskyttende blok 200 skal fjernes fra gennemføringstætningen for at skabe plads til de nye gennemførte elementer, der føres igennem. Efter gennemføring af elementerne skal de fjernede Obex brandbeskyttende blok 200 skæres til i passende størrelse, så de kan indsættes i åbningen igen så tætsluttende som muligt. Alternativt kan der anvendes Obex brandbeskyttende skum til tætning. Alternativt kan der anvendes et egnet skære-/boreværktøj til at lave tilstrækkeligt store åbninger i gennemføringens tætning (i overensstemmelse med de nødvendige beskyttelsesforholdsregler og sikkerhedsregler). Individuelle kabler kan tvinges gennem samlingerne mellem de Obex brandbeskyttende blok 200. De nyligt tilføjede gennemføringselementer skal overholde alle ETA-krav. tips Vi anbefaler at anvende kniven med det brede eller smalle savtakkede blad til optimal afskæring af Obex brandbeskyttende produkter (se tilbehør). Efter udfyldning af mellemrum mellem kabler og åbne samlinger med Obex brandbeskyttende mastiks kan disse fyldninger børstes glatte med en børste fugtet med vand. Det er også muligt for én person at montere tætninger til gennemføringer i gulve. De snævre reståbninger tætnes med vakuumpakkede Obex brandbeskyttende blok 200 (se systemkomponenter). Efter opskæring af folien udvides den Obex brandbeskyttende blok 200 til standardstørrelse. Det brandhæmmende gennemføringssystem kan overmales med almindeligt tilgængeligt dispersionsmaling. Supplerende nationale krav Nationale bygningsregler kan være gældende. Kontakt din lokale Roxtec-afdeling for at få flere oplysninger. GENEREL VEJLEDNING Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger eller på støtteenheder i henhold til det tekniske reglement. Rørstøttesystemer, kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Kabler, styrelinjer eller installationsrør skal fastgøres på kabelbakker og kabelstiger i henhold til det tekniske reglement. Kabelstøttesystemer (kabelbakker og -stiger) og tilhørende støtter eller befæstninger skal være fremstillet af stål og være fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af kabelstøttesystemet og befæstningssystemet overholdes. Rørstøttesystemer og tilhørende befæstninger skal være fremstillet af stål og fastgjort på begge sider af det brandhæmmende gennemføringssystem på en sådan måde, at ekstra mekanisk belastning i tilfælde af brand ikke kan påvirke det brandhæmmende gennemføringssystem over den tidsperiode, der er specificeret af den nødvendige brandhæmmende klasse. I disse tilfælde skal det tekniske reglement og specifikationerne leveret af producenten af støttesystemet eller af befæstningssystemet overholdes. Kabelbakker og -stiger kan alternativt føres gennem det brandbeskyttende gennemføringssystem. Installationsrør skal tilproppes med mineraluld i enderne, så de er tætte over for røggasser, eller de skal tætnes med Obex brandbeskyttende skum eller Obex brandbeskyttende mastiks. Det samlede tværsnitsareal af de gennemførte elementer i forhold til arealet for det brandhæmmende gennemføringssystem må ikke overstige 60 %. Den første understøttelse af kabler, kabelbakker/-stiger eller installationsrør skal monteres maksimalt 200 mm foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved væg- og gulvmontering (maksimal afstand i gulv kun påkrævet på oversiden). Den første understøttelse af rør skal monteres maksimalt 7 foran det brandhæmmende gennemføringssystem ved vægmontering og 1200 mm ved gulvmontering (maksimal afstand i gulve kun påkrævet på oversiden)

7 Fig. 1: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i vægge Massiv væg Rør Første understøttelse af rør Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør L = isoleringslængde, se diagram 1 b = minimal tætningstykkelse afhængig af brandhæmmende klassificering Fig. 2: Støtte af rør og kabler / kabelstøttesystemer i gulve Rør Første understøttelse af rør Massivt gulv Obex brandbeskyttende blok 200 Kabel/kabelstøttesystem, installationsrør Første understøttelse af kabler/kabelstøttesystemer, installationsrør 6 Tilladte anvendelser af det brandhæmmende gennemføringssystem Komponenter Massiv væg: Gasbeton, beton, armeret beton, murværk Let væg: Træ- eller stålstolper beklædt på begge sider Massivt gulv: Gasbeton, beton, armeret beton Minimal tykkelse 100 mm Klassifikation af komponent EN mm EN EN Minimal tætningstykkelse* Brandhæmmende kvalificering* EI 90 EI 120 EI 90 EI 120 EI 90 EI mm 200 mm 144 mm 200 mm 144 mm 200 mm *) Se tabellen Brandhæmmende klassificeringer **) Den maksimale længde/bredde L afhænger af højden H på gennemføringstætningen. Se Tillæg M i ETA for andre kombinationer. Maksimal åbningsstørrelse Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset Længde/bredde L [mm] ** ubegrænset x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] 1000 x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] Højde H [mm]** < Højde H [mm]** < Godkendte gennemføringselementer Kabler Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til en maks. udvendig diameter på 80 mm. Kabelbundter op til en samlet diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maks. udv. diameter på 21 mm (tætning af mellemrum indvendigt er ikke nødvendigt). Ikke-skærmede elektriske kabler op til en maks. udv. diameter på 24 mm. Styrelinjer/installationsrør Installationsrør/rør af stål op til en maksimal udvendig diameter på 16 mm med eller uden kabler i rør. Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udvendig diameter på 40 mm med eller uden kabler i rør. Bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diameter på et individuelt installationsrør 40 mm)

8 Godkendte gennemføringselementer Diagram 1 Kabelbakker (perforerede eller ikke-perforerede) af stål, med/uden belægning. Kabelstiger af stål, med/uden belægning. Klassificering i overensstemmelse med EN , som minimum A2-s1,d0. Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med mineraluld, og isolering ført igennem (LS, CS) eller afbrudt (LI, CI), valgfrit beklædt med pladestål eller plast Type Tæthed af mineraluld Isoleringstykkelse af mineraluld Ikke-brændbare rør med mineraluldsisolering Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88,9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 1 skal overholdes. Lokal isolering (isolering på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem), der er afbrudt inden i gennemføringens tætning (LI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (LS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/ m³. Isoleringstykkelsen skal være 30 mm. Isolering over hele rørføringens længde, som er afbrudt inden i området for gennemføringens tætning (CI), eller som er ført gennem gennemføringens tætning (CS) skal bestå af mineraluld med en minimumtæthed på 90 kg/m³. Isoleringstykkelsen skal være mindst 30 mm. For rør med en udvendig diameter på 18 mm kræves der ikke isolering. Der kan dog anvendes isolering med mineraluld under overholdelse af ovenstående betingelser. Mineraluldsisolering skal sikres med stålwire (diameter ca. 0,8 mm, 6 viklinger pr. løbende meter). Alternativt kan mineraluldsisoleringen monteres med en kappe af pladestål (tykkelse 0,4 mm til 1 mm) eller plastfolie (tykkelse 0,35 mm til 1 mm). Ikke-brændbare rør med AF/Armaflex-isolering: Rør af kobber, stål, rustfrit stål og støbejern er tilladt op til en udvendig diameter på 88.9 mm, den nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 2 skal overholdes. Lokal isolering (isolering udelukkende på områder for det brandbeskyttende gennemføringssystem) eller isolering over hele rørføringens længde skal være fremstillet af AF/Armaflex (Armacell GmbH, Münster), og denne skal føres gennem gennemføringens tætning (LS eller CS). Den minimale længde er 500 mm på begge sider af gennemføringens tætning, i begge tilfælde. Brændbare rør PVC-rør uden blødgørere (PVC-U) i henhold til EN og i henhold til DIN 8061/8062 op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 3 skal overholdes. Rør af poyethylen (PE) i henhold til EN samt DIN 8074/8075, rør op til en udvendig diameter på er tilladt. Den tilladte nominelle tykkelse af rørvæggen som specificeret i Diagram 4 skal overholdes. Rør væg tykkelse [mm] Diagram 2 Rør væg tykkelse [mm] Valgfri isolering Udv. rørdiameter [mm] Ikke-brændbare rør af kobber, stål, rustfrit stål, støbt stål isoleret med AF/ Armaflex, isolering f ørt gennem (LS, CS), minimumlængde 500 mm på begge sider af den brandhæmmende gennemførings tætning. Brændbare rær af PVC-U Rør væg tykkelse [mm] Udv. rørdiameter [mm] Diagram 3 Diagram 4 2 Udv. rørdiameter [mm] Brændbare rør af PE-HD Rør væg tykkelse [mm] LI 90 kg/m 3 30 mm LS 90 kg/m 3 30 mm CI 90 kg/m 3 30 mm CS 90 kg/m 3 30 mm Forklaring Tilladt isoleringstykkelse Isoleringstykkelse: 9-35,0 mm Isoleringstykkelse: 9-36,5 mm Isoleringstykkelse: 9-38,0 mm Isoleringstykkelse: 41,5 mm Udv. rørdiameter [mm] 14 15

9 Minimum frigang til arbejde BRANDHÆMMENDE KLASSIFICERINGER a1 a1 Uisoleret ikke-brændbare rør Montage i lette vægge eller massive vægge med en tykkelse 100 mm eller i massive gulve med en tykkelse 1. a2 a2 Gennemførte elementer Minimal tætningstykkelse Kabler/kabelstøttesystemer b = 144 mm b = 200 mm Isolerede ikke-brændbare rør a2 a2 a2 a2 Brændbare rør Kabel Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 0 mm < Ø < 21 mm Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på 21 mm < Ø < Skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler op til maksimal udvendig diameter på < Ø < 80 mm E 60 E 60 E 60 E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Walls: EI 90 / EI 120 2) Floors: EI 90 1) or 2) / EI 120 2) E 120 EI 90 1) or 2) /EI 120 2) Forklaring a1: Gennemført element øverste komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem a2: Gennemført element nederste eller tværgående komponentunderside af det brandhæmmende gennemføringssystem : Gennemført element gennemført element Kabelbundter op til maks. udv. diameter på 100 mm bestående af skærmede elektriske kabler, telekommunikationskabler, optiske fiberkabler med en maksimal udvendig diameter på 21 mm Uskærmede elektriske kabler op til en maksimal udvendig diameter på 24 mm E 60 E 60 Walls: EI 45 Floors: E 120 EI 90 / EI 120 2) E 120 Gennemførte elementer Kabler, kabelstøttesystemer og installationsrør Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex Uisoleret ikke-brændbare rør Brændbare rør a1 a2 0 mm 35 mm 35 mm 0 mm 0 mm 35 mm 35 mm Mellem to brandhæmmende gennemføringssystemer med denne godkendelse Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, vandret Kabler/kabelstøttesystemer og installationsrør, lodret Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse > 9 mm) Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (tykkelse 9 mm) Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer Brændbare rør Uisolerede ikke-brændbare rør Andre gennemførte elementer 0 mm 60 mm 0 mm 60 mm 35 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 100 mm Installationsrør* Rør** Installationsrør/rør af stål op til maksimal udv. diameter på 16 mm med eller uden kabler Installationsrør/rør af plast op til en maksimal udv. diameter på 40 mm eller bundter af plastinstallationsrør med en maksimal udvendig diameter på 80 mm (maks. udv. diam. for et individuelt installationsrør på 40 mm), med eller uden kabler Uisolerede ikke-brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på 18 mm Ikke-brændbare rør isoleret med mineraluld op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Ikke-brændbare rør isoleret med AF/Armaflex (isoleringstykkelse > 9 mm) op til en maksimal udv. diameter på 88,9 mm Brændbare rør op til en maksimal udvendig diameter på E 60-U/C -U/C E 60-U/C -U/C E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-C/U -C/U E 60-U/C -U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-U/C EI 120-U/C E 120-C/U -C/U E 120-C/U Walls: EI 90-C/U Floors: EI 120-C/U E 120-C/U EI 90-C/U E 120-U/C EI 120-U/C 1) Der skal monteres en stribe Obex brandbeskyttende mastiks på mindst 5 mm over en længde på mindst 30 mm på begge sider rundt om de gennemførte elementer og kabelstøttesystemer, der føres igennem. 2) Kabler, kabelbundter og kabelstøttesystemer skal beklædes på begge sider af gennemføringstætningen med Obex brandbeskyttende beklædning. * Starten og slutningen skal tætnes mod røggasser med Obex brandbeskyttende mastiks, Obex brandbeskyttende skum eller mineraluld. ** Se rørdiagrammerne vedr. den tilladte isoleringstykkelse. Bemærk: For brandhæmmende gennemføringssystemer med brændbare rør, i Tyskland klasse EI... kræves (U/U) eller EI... (U/C) (til drikkevandsrør, varme- og kølerør ø 110 mm). For brandhæmmende gennemføringssystemer til ikke-brændbare rør (smeltepunkt 1000 C), i Tyskland klasse EI... kræves (C/U). (Se Bauregelliste A, Del 1, Tabel 2). Brandhæmmende klasse EI... (U/U) dækker brandhæmmende klasse EI... (U/C)

10 Særlige bemærkninger ved montering i massive vægge og massive gulve Såfremt tykkelsen på den massive væg eller det massive gulv på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 3 og 4) af ikke-brændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen/gulvet over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst bred) skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde og egnet til underlaget. I gasbeton skal der anvendes tørmursskruer eller spånpladeskruer uden dyvler. Der skal mindst anvendes to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer i vægge, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem massive vægge/massive gulve og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. Områder på det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve uden gennemførte elementer med en længde på mere end 180 mm/2 (tætningstykkelse b = 144 mm) eller 2/500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm) skal understøttes af stålkomponenter under tætningen til kabelgennemføringen (minimumdimensioner 40 x 2 mm) for hver 180 mm (tætningstykkelse b = 144 mm) 2 eller 500 mm (tætningstykkelse b = 200 mm), se Fig. 4 og 5. For gennemføringstætninger med en tætningstykkelse b = 144 mm kan der indsættes en glasvævning i stedet for en stålkomponent i de vandrette samlinger (se Fig. 4) I områder med gennemførte elementer er yderligere understøttelse ikke nødvendig. Til befæstigelse af stålkomponenter skal der anvendes skruer og metalankre eller skrueankre af tilstrækkelig størrelse/længde til underlaget. I gasbetongulve skal der anvendes én gevindstang (mindst M6) samt skiver og møtrikker på begge sider af gulvet pr. fastgøringspunkt. Brandhæmmende gennemføringssystemer i gulve skal sikres mod belastninger, især mod at blive betrådt, ved hjælp af et gitter eller en afdækning. Særlige bemærkninger ved montering i lette vægge Såfremt tykkelsen på den lette væg på området ved det brandhæmmende gennemføringssystem er mindre end den påkrævede minimale tætningstykkelse, skal der rundt om åbningen monteres enten en foring (se Fig. 5) eller en ramme (se Fig. 4) af ikkebrændbar tørmur eller plader af silikat eller kalciumsilikat (klasse A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ), så de Obex brandbeskyttende blok 200 hviler mod foringen eller rammen og væggen over hele tykkelsen af det brandhæmmende gennemføringssystem. Åbninger større end 320 mm x 320 mm skal fores med stålprofiler. Vægbeklædningen skal fastgøres med stålprofiler som foreskrevet. Til fastgøring af foringen (mindst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tyk) eller rammen (mindst 50 mm bred) skal tørmursskruer eller spånskruer af tilstrækkelig størrelse/længde boltes i stålprofilerne. Der skal anvendes mindst to skruer pr. plade, og afstanden mellem skruerne må maksimalt være 2. Foringer, der monteres i åbninger, som er mindre end 320 mm x 320 mm, må kun presses sammen centreret i åbningen. Befæstigelse med skruer kan undlades. Samlingen mellem lette vægge og foringen skal tætnes med f.eks. spartelmasse. For vægge med træstolper skal der være en afstand på mindst 100 mm mellem det brandhæmmende gennemføringssystem og træstolperne, og hulrummet mellem dem skal tilstoppes med mineraluld (klassificering A2-s1, d0 eller A1 i henhold til EN ). Træstolpernes tværsnit skal være mindst 50x75 mm (bredde x dybde). Ramme og foring Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 3: Fig. 4: Fig. 5: Ramme til massiv væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Ramme til massivt gulv og let væg (arrangeret på enten den ene eller begge sider) Foring til lette vægge og massive vægge (centreret arrangement i hvert tilfælde) og det samme for massive vægge (enten plan med en side eller centreret) 18 19

11 Understøttelse af det brandhæmmende gennemføringssystem i gulve Produktdata for Obex brandbeskyttende blok 200 l 180 L Længde/bredde L l 180 l 180 l 180 Område uden gennemførte elementer ubegrænset l 250 ubegrænset l 250 Område med gennemførte elementer Område Område Område uden gennemførtnemførtnemførte med gen- uden gen- elementer elementer elementer Reaktion over for brand i henhold til DIN EN : Transport/opbevaring: Luftgennemtrængelighed: Klasse E Tørt, beskyttet mod støv og kun i originalemballage Q 600 = 6,61 m³/(h*m²) (ved 600 Pa differenstryk) Teststandard: EN 1026 (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Glasvævning Højde H Luftbåren lydisolering: D n,e,w (C;Ctr) = 68 (-4; -11) db Teststandard: EN ISO (prøveemnets dimensioner 360 x 360 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Termisk ledningsevne: λ = W/(m*K), Teststandard: DIN EN Stålkomponent Bestandighed mod statisk differenstryk: P max = 3700 Pa Teststandard: I henhold til EN (prøveemnets dimensioner 355 x 550 x 200 [mm], testet uden gennemførte elementer) Fig. 4: (Tætningstykkelse b = 144 mm) l 500 l 500 l 250 ubegrænsetl 250 ubegrænset l 250 Område uden gennemførte elementer Længde/bredde L Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Område med gennemførte elementer Område uden gennemførte elementer Test af brandhæmmende egenskaber under miljømæssige påvirkninger Tilladte omgivelsesforhold: I henhold til ETAG 026-2, Brugskategori Z1. Produkter til brug på indendørsområder med fugtighed og temperatur over 0 C. Stålkomponent Højde H Fig. 5: (Tætningstykkelse b = 200 mm) 20 21

12 Ansvarsfraskrivelse Obex brandbeskyttelses-systemer ( Obex -systemet ) er produkter, der kan bestå af flere komponenter. Hver af komponenterne er nødvendige for den optimale ydelse af Obex -systemet. Obex -systemet er certificeret som brandhæmmende. Enhver certificering og Obex -systemets evne til at modstå sådanne risici, afhænger af alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet. Derfor er certifikatet ikke gyldigt, og kan ikke anvendes, medmindre alle nødvendige komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec. Roxtec giver ingen ydelsesgaranti i forhold til Obex -systemet, medmindre (I) alle komponenter, der er monteret som en del af Obex -systemet, er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec og (II) køberen er i overensstemmelse med (a) og (b) nedenfor. (a) Ved opbevaring skal Obex -systemet eller dele af dette holdes indendørs under tørre forhold i originalemballagen ved en temperatur på +5 C til +30 C. (b) Montering skal udføres i henhold til Obex -systemets til enhver tid gældende monteringsvejledning, der leveres af Roxtec. Produktoplysningerne leveret af Roxtec fritager ikke køberen af Obex -systemet, eller dele af dette, for dennes ansvar for uafhængigt at fastslå egnetheden af produkterne til den beregnede proces, montage og/eller anvendelse. Roxtec giver ingen garanti for Obex -systemet eller dele af dette, og påtager sig intet ansvar for nogen form for tab eller skader, uanset om der er tale om direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller tab af fortjeneste eller på anden vis skader, der er sket eller forårsaget af Obex -systemet eller installationer indholdende komponenter, der ikke er fremstillet af Roxtec eller af en producent godkendt af Roxtec, og/eller for brugen af Obex -systemet på en måde, eller til en anvendelse, der afviger fra den brug, Obex -systemet var designet eller beregnet til. Roxtec ekskluderer udtrykkeligt enhver indforstået garanti for omsættelighed og egnethed til et bestemt formål samt alle øvrige udtrykkelige eller indforståede repræsentationer og garantier, der følger af lovgivningen eller retspraksis. Brugeren fastslår egnetheden af Obex -systemet til det beregnede formål og påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar for dette. Roxtec kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte, pønale, specielle, forsætlige skader, følgeskader eller tab

13 ASS ver_1.1/dk/1419/jerjoh Obex er et varemærke tilhørende Roxtec AB Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Roxtec Denmark ApS Gydevang 4B, 3450 Allerød Tlf.:

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere