August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING"

Transkript

1 August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse for udveksling i nordiske og baltiske netværk Fagbeskrivelse for udveksling til Thailand.. 10 Fagbeskrivelse for udveksling til Australien (Sydney). 12 Fagbeskrivelse for udveksling til Tasmanien 14 Fagbeskrivelse for engelsksproget modul 6, Nursing Europe. 16 Fagbeskrivelse for udveksling som Freemover..18 Fagbeskrivelse for udveksling via Erasmus-programmet 20 Bilag 1: Skema vedrørende Learning agreement.24 Bilag 2: Vejledning til formulering af Learning agreement 25 Bilag 3: ANSØGNING OM LEGAT for studerende.27 Bilag 4 Tildeling af merit i forbindelse med udveksling...29 Bilag 5 Oplysningsskema til værtsinstitutionen ved udveksling

4 4

5 Indledning Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at tage en del eller dele af din uddannelse i udlandet. Sygeplejerskeuddannelsen skal blandt andet give studerende indsigt i samspillet mellem forskellige kulturformer (BEK nr. 29 af 24/01/2008) og mulighed for international udveksling er et af de krav, der stilles for godkendelse af den enkelte institutions uddannelse af professionsbachelorer (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006). At arbejde med dit fag under et ophold i udlandet vil udvikle dig både personligt og fagligt: det vil give dig et bredere perspektiv på sygeplejen, det vil styrke dine sproglige kompetencer og det vil udvikle din kulturelle bevidsthed og selvstændighed. Internationale kompetencer som sprogfærdigheder og interkulturelle kompetencer som respekt og følsomhed over for andre kulturer end din egen vægtes højt på arbejdsmarkedet i dag, også i sygeplejen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle understøtter dine muligheder for udenlandsophold under uddannelsen ved at indgå i en række udvekslingsnetværk i Norden, Europa, Thailand og Australien. Denne beskrivelse af mulighederne fortæller dig kort om forudsætningerne for at du kan udveksle, de forskellige netværk, hvornår i uddannelsen du kan tage ud, ansøgningsfrister, økonomi mv., samt hvem du skal henvende dig til for at få flere oplysninger og hjælp til planlægningen af dit udvekslingsophold. Der er også mulighed for at udveksle til andre destinationer end dem, der er beskrevet under netværkene. Denne udvekslingsform kalder vi Free-mover, og den giver dig mulighed for at udveksle til en destination efter dit eget ønske, men stiller samtidig større krav til din forberedelse og selvstændighed. Læs mere under udveksling som Free-mover. Forsikringsforhold Vær opmærksom på, at ved praktik i udlandet skal du selv sørge for ansvarsforsikring samt rejseforsikring. I forbindelse med tegning af ansvarsforsikring kan vi oplyse følgende: Dansk Sygeplejeråd har indgået en erhvervsansvarsforsikring, som medfører, at sygeplejestuderende medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Endvidere er de forsikret ved praktik i udlandet (op til 1 års varighed.) Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen.det er ved orientering væsentligt at påpege, at medlemsskab af Dansk Sygeplejeråd er en betingelse for at den studerende er omfattet af forsikringen. (citat fra henvendelse fra DSR til Rektorforsamlingen). Oplysninger om erhvervsansvarsforsikringen (Se også Fronterrummet International): Erhvervsansvarsforsi kring for sygeplejestu ; Almindelige forsikringsbetingelser Police.doc 5

6 Fag/kursus International udveksling indenfor ENM Placering Udveksling kan tilrettelægges i modul 5, 6, 8, 11, 12, 13 og 14 Omfang i credits (ECTS) 6 ECTS Formål At de studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. At de studerende gennem udvekslingsforløbet udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over kulturelle værdier og hvordan de kommer til udtryk i sygepleje. Forløbet understøtter således den studerendes kompetencer i at identificere, beskrive og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere er formålet, at de studerende erhverver sig kulturelle og sproglige kompetencer ved at indgå og kommunikere i kulturelle kontekster. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Gennem udvekslingsprogrammet European Nursing Module (ENM) er der mulighed for at komme på et kort udvekslingsforløb. Modulet består af i alt 4 uger, hvor af de 2 uger er udveksling. Udvekslingen tilrettelægges i et samarbejde mellem sygeplejeskolen og 21 sygeplejeskoler i landene Tyskland, Norge, Sverige, Rusland, England, Holland, Schweiz, Spanien, Portugal, Rumænien, Serbien og Bulgarien. Den første uge af modulet bruges til forberedelse. Modulets anden og tredje uge er udvekslingsperioden, der er en observationspraktik. I denne periode har den studerende mulighed for at udveksle erfaringer med en Host Student fra værtsinstitutionen. Den fjerde uge bruges til refleksion og afrapportering. Samtidig med den første og fjerde uge deltager den studerende i undervisningen på hjeminstitutionen. Udveksling i ENM kan foregå 3 gange om året: Udveksling i marts uge , ansøgningsfrist 1. november. Udveksling i maj, uge , ansøgningsfrist 20. december. Udveksling i oktober, uge , ansøgningsfrist 01. maj Fra det tidspunkt udvekslingsstedet er oplyst, vil den studerende blive tilknyttet ENMs kommunikationsplatform. Her vil det være muligt at udveksle informationer med andre udvekslingsstuderende og få vejledning til refleksion. Under ENM udveksling foregår kommunikationen skriftligt som mundtligt på engelsk. Buddy Den studerende er forpligtet til at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. 6

7 Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: pædiatrisk sygepleje, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende forbereder formidling på engelsk om sygeplejerskeuddannelsen og om danske samfundsforhold, herunder sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. Formulerer skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen, med udgangspunkt i den aktuelle semesterbeskrivelse. Underskriver Learning Agreement og dermed introduktion til dagbog og refleksion under udvekslingen. Der er tilknyttet faglig vejledning til denne forberedelse ved international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen, herunder introduktion og diskussion af det at være observerende i klinikken. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på praktikstedet og på værtsskolen. Vurdering Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af opfyldelse af Learning Agreement, udført evalueringsskema og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international medarbejder. Evaluering Den studerende udarbejder en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte af udvekslingen i relation til de formulerede forventninger til læringsudbyttet. Systematisk evaluering af læreprocessen foregår efter endt udveksling, dels gennem samtale mellem den studerende og den internationale koordinator og dels skal den studerende evaluere udvekslingsopholdet på et elektronisk ENM evalueringsskema. Brug af Fronter og websites: ENM-netværket har eget website: med links til alle medlemsinstitutioner. Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Til ENM udveksling er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 2000 kroner. Der henvises til ansøgningsskema på Fronter. Mulighed for selv at søge stipendier, se og legater fra dansk Sygeplejeråd Der stilles bolig til rådighed mod varierende betaling fra skole til skole. Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder inden for ENM fås hos Hanne Mirzaei Pedersen, eller telefon

8 Fag/kursus Placering Omfang i credits (ECTS) Udveksling via nordiske og baltiske netværk Nordic Baltic Nursing Network (NBNN) og Nord7-eren Udveksling kan tilrettelægges i modul 6, 8, 11, 13 og ECTS Formål Som personligt udbytte vil den studerende kunne opnå autentiske erfaringer med og konkrete kontakter til befolkningen i en anden kultur. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende, vejledere og patienter i et andet land inden for det nordisk/baltiske samarbejde. Det kulturelle udbytte vil være at den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor et fremmedsprog. Det faglige udbytte vil være, at den studerende observerer, reflekterer over og deltager i udøvelse, formidling, ledelse og evt. udvikling af sygepleje, svarende til det uddannelsesniveau den studerende udveksler på. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 2-10 uger. Netværkene omfatter følgende 6 nordiske og baltiske lande samt 15 sygeplejefaglige institutioner: Færøerne: Finland: Sverige Norge Letland Danmark Den Færøske Sygeplejeskole, Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya, Thorshavn Laurea University of Applied Science, Department of Nursing, Lohja Kymenlaakson University of Applied Science, Kotka Kajaanin University of Applied Science, Kajaani Högskolan Arcada i Helsingfors Mittuniversitetet i Östersund Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Malmö Högskola Høgskolan i Sørtrøndelag i Trondheim Universitetet i Nordland i Bodø Høgskolen i Bergen Red Cross Medical College of Riga Stradins University, Riga University College Syd i Esbjerg University College Capitol i Hillerød Forløbet tilrettelægges individuelt med afsæt i læringsmål for det pågældende modul, samt i den studerendes specifikke studieønsker. Tilrettelæggelsen foregår i et samarbejde mellem netværkets kontaktperson på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og på værtsskolen, og den skal helst påbegyndes et semester før. Ansøgningsfrist er 1. oktober og 1. april 8

9 Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingens centrale indhold Klinisk sygepleje inden for et virksomhedsområde, f.eks. medicinsk/kirurgisk eller psykiatrisk sygepleje, ældrepleje, hjemmepleje eller pædiatrisk sygepleje. Undervisnings- og læringsaktiviteter Den studerende skal have gennemført første praktikperiode, dvs. modul 4, og have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Forberedelse: Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, have indsigt i det danske sundhedsvæsens opbygning samt i egen studieordning. Derudover er det nødvendigt at kunne klare sig på norsk, svensk eller engelsk. Den studerende formulerer skriftligt en learning agreement (se bilag 1) det vil sige forventningerne til fagligt og personligt udbytte af udvekslingen. I forbindelse med forberedelsen til udveksling er der tilbud om vejledning hos kontaktpersonerne for de nordiske og baltiske netværk, Eva Odgaard og Nabil Karas (se desuden bilag 2 ang vejledning til udformning af learning agreement). Undervisning: Afhængigt af, hvordan udvekslingsperioden falder sammen med teori- og praktikperioder på værtsinstitutionen, kan der være mulighed for at følge dele af den teoretiske undervisning. Der tildeles en vejleder på praktikstedet. Det forventes, at den studerende orienterer om det danske sundhedsvæsen og om danske samfundsforhold på værtsskolen og/eller praktikstedet. Vurdering Værtspraktikstedet udarbejder en skriftlig evaluering, som holdes op mod learning agreement. Efter udvekslingen udarbejder den studerende en udvekslingsrapport, som godkendes af international koordinator. Derudover træffes individuel aftale mellem den studerende, international koordinator og studievejleder om, hvad der skal udgøre grundlaget for tildeling af merit; denne aftale skal indgå i planlægning af udvekslingen. Evaluering Både værtsskolen og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Financiering Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater. Nordplus yder evt. støtte til udveksling inden for nordiske og baltiske netværk. Ansøgningsskema kan rekvireres hos og drøftes med netværkets kontaktperson. Der er mulighed for at søge legater hos DSR forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere kan der søges legat på 2000,- kr. hos Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (se bilag 3). Se i øvrigt Værtsinstitutionerne hjælper normalt med til at anvise bolig for den studerende. Den studerende aftaler selv med kontaktpersonen på værtsskolen ang bolig. Brug af Fronter og websites 9

10 På under menuen International og på Fronter/international findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. På Fronter, vil du have mulighed for, under udvekslingen, at være i løbende kontakt med din kontaktperson på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og med dit hold i øvrigt. Henvendelse: Vejledning og information om de specifikke muligheder for udveksling inden for følgende institutioner kan fås hos Eva Odgaard, tlf : Færøerne: Sygeplejerskeskolen i Thorshavn (http://www.srfs.fo/ ) Finland: Laurea University of applied science, (http://www.laurea.fi/internet/en/index.jsp) Kymenlaakson University of applied science (http://www.kyamk.fi/frontpage;) Kajaanin University of applied science (http://www.kajak.fi/in_english;) Sverige Mittuniversitetet i Östersund (www.miun.se;) Norge Høgskolan i Sørtrøndelag i Trondheim (http://www.hist.no/internett;) Letland Nursing School of Riga? (http://www.rsuskmk.lv/) Danmark University College Syd i Esbjerg (http://ucsyd.dk) Vejledning og information om de specifikke muligheder for udveksling inden for følgende institutioner kan fås hos Nabil Karas, tlf Finland: Sverige Norge Danmark Högskolan Arcada i Helsingfors (http://www.arcada.fi/sv) Högskolan i Borås (http://www.hb.se/wps/portal/) Högskolan i Halmstad (http://www.hh.se/) Malmö Högskola (http://www.mah.se/) Universitetet i Nordland i Bodø (http://www.hibo.no/) Høgskolen i Bergen (http://www.hib.no) University College Capitol i Hillerød (http://sygeplejerske.ucc.dk/) 10

11 Fag/kursus Udveksling til Thailand Placering Udveksling kan tilrettelægges i modul 11 og evt. 12 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. Endvidere er formålet, at erhverve viden om sundhedsproblemer og sygepleje i en global kontekst. Den studerende udvikler gennem udvekslingsforløbet kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over egne kulturelle værdier og hvordan disse er indlejret i praksis og derved over mulige tilgange til sygeplejeinterventioner. Forløbet understøtter således den studerendes evne til at identificere, beskrive, udføre, evaluere og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere erhverver den studerende sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor fremmedsproget engelsk og via intensivt sprogkursus opnås basal indføring i thai. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 10 uger inklusive 2 ½ uges sprogskole/kulturforberedelse. Udvekslingskonceptet for klinisk uddannelse og studieophold er en del af en samarbejdsaftale indgået af Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling og vores samarbejdspartner i Bangkok, Thailand, Department of Nursing, Faculty of Medicine, Mahidol University At Ramathibodi Hospital. Sygeplejeskolerne i Danmark har tilsammen 12 udvekslingspladser forår og efterår - fordelt på udvalgte kliniske områder. Udveksling kan foregå 2 gange om året: Udveksling februar - april, ansøgningsfrist 1. oktober Udveksling august - oktober, ansøgningsfrist 1. februar Tilrettelæggelsen foregår i et samarbejde mellem den internationale medarbejder på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og kontaktperson fra VIA University College. Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: Skade/modtageafsnit, opvågningsafsnit, intensive afsnit, ambulatorier, pædiatri, psykiatrisk, medicinsk og kirurgiske afsnit. 11

12 Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende skal være god til engelsk, da sprogskolen bygger på, at der arbejdes fra engelsk til thai. Skal desuden begrunde valget af klinisk uddannelse i Thailand på engelsk, fagligt, personligt og konkret. Skriftligt formulerer en learning agreement, det vil sige forventninger til fagligt og personligt læringsudbytte af udvekslingen, som godkendes ved international medarbejder Hanne Mirzaei Pedersen inden ansøgning sendes til VIA University College. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på det kliniske undervisningssted og den lokale sygeplejeskole. Der er lavet aftaler om den studerendes målbeskrivelser, evalueringer og mulighed for studiebesøg på beslægtede afsnit. Vurdering Klinisk undervisningssted udarbejder standpunktsbedømmelse, som holdes op mod learning agreement. Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af learning agreement, evalueringsskemaet og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international koordinator. Evaluering Systematisk evaluering af læreprocessen på et udleveret evalueringsskema, som dialog mellem den studerende og den internationale medarbejder, samt i form af en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte holdt op mod den studerendes formulerede forventninger til læringsudbyttet. Brug af Fronter og websites: På under menuen International, og i rummet International i Fronter, findes oplysninger og links om udvekslingsmuligheder. Praktisk information om sprogkursus, klinik og bolig i Bangkok på nd.aspx Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Ved udveksling til Thailand er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 3000 kroner. Der er endvidere mulighed for selv at søge stipendier, se og legater fra Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeskolerne samarbejder med en turoperatør. Standardpris for ugers udvekslingsophold med bolig, rejse, sprogskole og forsikring er fra kr. afhængig af den aktuelle flybilletpris. Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for udveksling til Thailand fås hos Hanne Mirzaei Pedersen. eller telefon

13 Fag/kursus Klinisk uddannelse i Sydney, New South Wales, Australia Placering Modul 11 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende i kraft af autentiske erfaringer med og konkrete kontakter til befolkningen i Australien udvikler og styrker såvel faglige, personlige som social-kulturelle kvalifikationer i udøvelse af sygepleje. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende, vejledere og patienter i et andet land. Den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer i et engelsksproget område. Det faglige udbytte vil være, at den studerende deltager i udøvelse og formidling af sygepleje svarende til læringsmål for modul 11. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 12 uger og kan søges af studerende på modul 11 som et klinisk studieophold ved Sydney South West Area Health Service (SSWAHS), New South Wales, Australien. Den kliniske undervisning vil finde sted på Concord Repatriation General Hospital eller Royal Prince Alfred Hospital. Der er planlagt fastlagte studieaktiviteter. Opholdet er en del af en samarbejdsaftale indgået af Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling med School of Nursing and Midwifery, University of Tasmania. VIA UC administrerer ordningen, Deadline for ansøgning: Efterårssemester: 1. februar; Forårssemester: 1. oktober Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Studieopholdets centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor et afgrænset medicinsk/kirurgisk speciale på et af de anførte hospitaler, der alle udbyder en bred vifte af specialer. Inden udsendelse tilrettelægges en fælles forberedelsesdag. 13

14 Undervisnings- og læringsaktiviteter Alle studerende tilknyttes under hele perioden en international klinisk sygeplejefaglig vejleder, der tilbyder rådgivning, støtte og supervision. Forberedelse: Den studerende skal udfylde og indgå i en udvekslingsaftale, learning agreement. Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, have indsigt i strukturen i det danske sundhedsvæsen. Derudover er det nødvendigt at beherske engelsk på højt niveau. I forbindelse med forberedelsen til studieopholdet er der tilbud om vejledning hos skolens internationale medarbejdere. Vurdering Den kliniske vejleder på uddannelsesstedet evaluerer, på baggrund af learning agreement samt en række portfolioopgaver, den studerendes personlige og faglige kvalifikationer på en skala fra excellent til fail. Den studerende skal udarbejde en udvekslingsrapport, der skal godkendes af en international medarbejder på hjeminstitutionen. Studievejlederen tildeler merit for udvekslingen på grundlag af learning agreement og udvekslingsrapporten. Evaluering Både værtspraktikstedet og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Brug af Fronter og websites På under menuen International, findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. Informationsmaterialet findes endvidere på Fronter, hvor du også vil have mulighed for, under udvekslingen, at være i løbende kontakt med din kontaktperson og med dit hold i øvrigt. Du finder yderligere information og hospitalerne i Sydney præsenteret på følgende websites: ncealfred/sider/ansoegning.aspx Ansøgning og Støttemuligheder Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater. Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der er mulighed for at søge legater hos DSR, forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere er der mulighed for at ansøge Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle om 2500,-kr til delvis betaling af rejseudgifter. I øvrigt henvises til legathåndbogen og til websitet Bolig Som udvekslingsstuderende får du anvist bolig, prisen ligger på min. 70 AUD pr. uge Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder inden for studieophold i Australien fås hos Eva Odgaard, tlf

15 Fag/kursus Acute Care Nursing, University of Tasmania, Faculty of Health Science, School og Nursing and Midwifery Placering Modul 11 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende i kraft af teoretiske studier og autentiske erfaringer med befolkningen i Tasmanien udvikler og styrker såvel faglige, personlige som social-kulturelle kvalifikationer i udøvelse af sygepleje. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende og borgere i et andet land. Den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende oplever nye måder at lære på, oplever nye venskaber og erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor et engelsksproget område. Det faglige udbytte vil være, at den studerende teoretisk tilegner samt deltager i udøvelse og formidling af sygepleje. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Modulet består af en uges introduktion, ugentlige seminarer med udvalgte emner, klinisk case study, praktiske kliniske prøver, lægemiddeltest og klinisk undervisning i op til 40 timer/uge. Modulet udbydes til 2-4 studerende fra Danmark, studiestart 1. feb. med ansøgningsfrist 1. okt. Modulet administreres gennem VIA UC: Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsopholdets centrale indhold Akut klinisk sygepleje, svarende til indholdet på modul 11. Dertil kommer fastlagte studieaktiviteter. Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal udfylde og indgå i en udvekslingsaftale, learning agreement. Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, og i det danske sundhedsvæsen. Den studerende skal have et godt fagligt niveau. Derudover er det nødvendigt at beherske engelsk på minimum B-niveau. I forbindelse med forberedelsen til studieopholdet er der tilbud om vejledning hos skolens internationale medarbejdere. De fastlagte studieaktiviteter under udvekslingen omfatter portfolio, online tests, essays, case studies og test i lægemiddelregning. 15

16 Vurdering Den studerende bedømmes på baggrund af de fastlagte studieaktiviteter. Den studerende skal ved hjemkomsten udarbejde en udvekslingsrapport, der skal godkendes af en international medarbejder på hjeminstitutionen. Studievejlederen tildeler merit for udvekslingen på grundlag af universitetets vurdering og udvekslingsrapporten. Evaluering Både VIA UC og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Brug af Fronter og websites På under menuen International, og i rummet International i Fronter, findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. På Fronter vil du have mulighed for at være i løbende kontakt med din kontaktperson på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og med dit hold i øvrigt. Du finder yderligere information præsenteret på følgende website: Ansøgning og Støttemuligheder Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater, og du kan søge SU-styrelsen om et Udlandsstipendium til at dække dine udgifter til tuition fee et på ca. 500 AUD. Der er mulighed for at søge legater hos DSR, forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere er der mulighed for at ansøge Sygeplejeskolen i Vejle om 2500,-kr til delvis betaling af rejseudgifter. I øvrigt henvises til legathåndbogen og websitet Bolig Som udvekslingsstuderende får du anvist bolig, prisen ligger på min. 70 AUD pr. uge Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for studieophold i Australien og Tasmamien fås hos Eva Odgaard, tlf

17 Fag/kursus Nursing Europe 2 ugers engelsk sproget modul Care for The Chronically Ill person Placering Modul 6 Omfang i credits (ECTS) 3 ECTS Formål Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelserne i Vejle, Odense og Svendborg har mange muligheder for at få en international vinkel på deres uddannelse. En af mulighederne er deltagelse i det 2 ugers engelsksprogede modul 6, som retter sig mod sygepleje til patienter med kroniske sygdomme inden for alle områder af sygeplejen. Modulets omdrejningspunkt er patienter der lever med en kronisk sygdom. Der vil blive arbejdet både med epidemiologi, etik, sundhedspædagogik og livsvilkår i et internationalt perspektiv. Kurset sætter fokus på internationale perspektiver af sygeplejen med det formål: At de studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. At de studerende udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over kulturelle værdier og hvordan de kommer til udtryk i sygepleje. Forløbet understøtter således den studerendes kompetencer i at identificere, beskrive og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere erhverver den studerende sig almensproglige og fagsproglige kompetencer i engelsk. Modulets overordnede tilrettelæggelse Det teoretiske engelsksprogede modul 6 omfatter 3 ECTS point og afvikles foråret i de to sidste uger af april og efteråret de to sidste uger af november. Herefter følger de danske studerende det ordinære modul 6. Studerende fra University College Lillebælt i Vejle, Svendborg og Odense og udvekslingsstuderende i klinisk praksis kan deltage i modulet. Du møder således studerende fra udlandet samt egne medstuderende og styrker derved internationale kompetencer. Det er sygeplejerskeuddannelsens egne undervisere, der varetager undervisningen på modulet. Kurset afvikles på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle om foråret (ansøgningsfrist 1. oktober) og på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense om efteråret (ansøgningsfrist 1. april). Det er også muligt at deltage i kurset i udlandet. Kurset afvikles parallelt ved Sygeplejeskoler i Tønsberg/Norge og Lahti/Finland. Den studerende skal være opmærksom på at: Placeringen af Jeres praktikplads skal være med psykiatrien i første halvdel og sundhedspleje/hjemmepleje i anden halvdel af semestret (aftales med studieadministrationen) Praktikken i sundhedsplejen forskubbes med to uger, idet det engelsksprogede modul foregår de første 14 dage af modulet. 17

18 Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor den studerende er optaget på modulet. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra modulet til andre studerende. Modulets centrale indhold Internationale perspektiver på sygeplejen til patienter med kroniske sygdomme indenfor virksomhedsområderne pædiatrisk sygepleje, psykiatri, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. Ca. 14 dage inden modulets start skal den studerende aflevere et narrativ, skrevet på engelsk, omhandlende en person der lever med en kronisk sygdom (guide foreligger på fronter). De to ugers undervisning afsluttes med en posterpræsentation for resten af holdet og underviserne. Vurdering 80% fremmøde på kurset og udarbejdelse af Poster. Herefter følger de danske studerende det ordinære modul 6. Der gives merit for den planlagte studieaktivitet på de teoretiske temadage (gerontologi), idet der udarbejdes en poster på det engelsksprogede modul 6. Der gives IKKE merit for intern prøve på modul 6 (skriftlig plejeplan i hjemmeplejen.). Evaluering. Systematisk evaluering foregår via formaliseret evalueringsredskab Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for at følge det engelsksprogede modul i Vejle/Odense fås hos modulkoordinator Barbara Voltelen, (tlf ). Ansøgning (Application form) med bindende tilmelding findes på modulets hjemmeside udfyldes og sendes til sekretær Diana Nørgaard Madsen, (tlf ). Vejledning om mulighed for at følge det engelsksprogede modul 6 i Tønsberg eller Lathi fås hos international koordinator Eva Odgaard, (tlf ) Hvis man i modul 6 ønsker at kombinere det engelsksprogede teorikursus med 2 ugers udveksling via ENM (European Nursing Module), kan man ikke få de to ugers praktik i sundhedsplejen i DK (der kan dog søges om at man kan komme i sundhedspleje i udlandet hvis muligt) 18

19 Fag/kursus International udveksling som FreeMover Placering modul 5, 6, 8, 11, 13 og 14 Omfang i credits (ECTS) Individuelle aftaler Individuelle udvekslingsaftaler - Freemovers Studenterudveksling foregår primært i netværk eller på baggrund af udvekslingsaftaler. Free-mover er betegnelsen for studerende, som afvikler et udvekslingsforløb udenfor de faste aftaler. Studerende kan foretage studier i udlandet som Freemovers på egnede uddannelsespladser både i og uden for Europa. Dette kræver lang planlægningstid og en stor indsats og engagement af den studerende. Det kan dreje sig om studieophold på 2-12 uger. Kriterier for at være free-mover studerende Gode studieresultater. Dvs. den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Formulere skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen Gode sprogkundskaber i gæstelandets sprog, eller gode engelskkundskaber Den studerende etablerer selv kontakt til det ønskede uddannelsessted Det ønskede uddannelsessted skal godkendes af Sygeplejerskeuddannelsen Den studerende tilvejebringer dokumentation for studie- og uddannelsesforhold Den studerende undersøger selv den modtagende institutions krav om vaccination/prøver samt krav om forsikringer Den studerende sørger selv for og betaler: forsikring (rejse-, ansvars og fritids-forsikring), vaccinationer, rejse og ophold Sygeplejerskeuddannelsen skal kunne være i jævnlig kontakt med den studerende under studieopholdet i udlandet. Buddy Den studerende er forpligtet til at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: pædiatrisk sygepleje, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. 19

20 Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende forbereder formidling på engelsk om sygeplejerskeuddannelsen og om danske samfundsforhold, herunder sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. Formulerer skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen, med udgangspunkt i den aktuelle modulbeskrivelse. Underskriver Learning Agreement og dermed introduktion til dagbog og refleksion under udvekslingen. Der er tilknyttet faglig vejledning til denne forberedelse ved international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på praktikstedet og på værtsskolen. Vurdering Efter studieopholdet i udlandet aflægges rapport. Form aftales individuelt med den studerende. Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af opfyldelse af Learning Agreement, udført evaluering og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international medarbejder. Evaluering Den studerende udarbejder en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte af udvekslingen i relation til de formulerede forventninger til læringsudbyttet. Systematisk evaluering af læreprocessen foregår efter endt udveksling gennem samtale mellem den studerende og den internationale koordinator. Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Der er mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 2000 kroner indenfor Europa og 3000 kroner udenfor Europa. Der henvises til ansøgningsskema på Fronter. Ved udveksling med varighed fra uger og længere er der mulighed for at søge Erasmus stipendiat. Mulighed for selv at søge øvrige stipendier, se og legater fra dansk Sygeplejeråd Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for individuelle udvekslingsaftaler - FreeMover fås hos Hanne Mirzaei Pedersen, eller telefon

Hvilke muligheder er der for at tone min uddannelse internationalt? tilbud til sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen

Hvilke muligheder er der for at tone min uddannelse internationalt? tilbud til sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Hvilke muligheder er der for at tone min uddannelse internationalt? tilbud til sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. På baggrund af BEK fra 2008 og studieordning tilbydes sygeplejestuderende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Praktisk information bangkok

Praktisk information bangkok Praktisk information bangkok Praktisk information - BangkoK Praktisk information - Udveksling til Bangkok (12 uger) Kort om Thailand Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studieophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt Internationalt netværk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016 Udvekslingsophold Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende Mandag den 24. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan 1 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Odense og Svendborg Individuel studieplan Forberedelse til udrejsende studerende i modul 6, 8, 11 og 12 Navn (studerende): Hold Tlf.nr. Email.add. Skype add. Navn (vejleder):

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA

INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA PROGRAM Udvekslingsaftaler Norden og Europa Ansøgning Finansiering Vejledning og kontakt REJSUD-HJEMMESIDEN au.dk/rejsud DESTINATION

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Udkast til lokalt tillæg

Udkast til lokalt tillæg Udkast til lokalt tillæg 6. Internationalisering August 2010 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 5 Internationalisering i fysioterapeutuddannelsen i VIA UC Formålet med internationalisering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER INFORMATION OG VEJLEDNING Hvem kan komme af sted? For at komme i betragtning til en af uddannelsespladserne,

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt,

Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt, otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Maj 2015 Udarbejdet af: MMBJ Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD PLANLÆGNING TO MÅDER AT REJSE UD PÅ s udvekslingsaftaler Ud på egen hånd / freemover 1. Find en udvekslingsaftale 1. Find relevante fag i udlandet 2. Søg ud via en udvekslingsaftale

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 3. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere