August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING"

Transkript

1 August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse for udveksling i nordiske og baltiske netværk Fagbeskrivelse for udveksling til Thailand.. 10 Fagbeskrivelse for udveksling til Australien (Sydney). 12 Fagbeskrivelse for udveksling til Tasmanien 14 Fagbeskrivelse for engelsksproget modul 6, Nursing Europe. 16 Fagbeskrivelse for udveksling som Freemover..18 Fagbeskrivelse for udveksling via Erasmus-programmet 20 Bilag 1: Skema vedrørende Learning agreement.24 Bilag 2: Vejledning til formulering af Learning agreement 25 Bilag 3: ANSØGNING OM LEGAT for studerende.27 Bilag 4 Tildeling af merit i forbindelse med udveksling...29 Bilag 5 Oplysningsskema til værtsinstitutionen ved udveksling

4 4

5 Indledning Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at tage en del eller dele af din uddannelse i udlandet. Sygeplejerskeuddannelsen skal blandt andet give studerende indsigt i samspillet mellem forskellige kulturformer (BEK nr. 29 af 24/01/2008) og mulighed for international udveksling er et af de krav, der stilles for godkendelse af den enkelte institutions uddannelse af professionsbachelorer (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006). At arbejde med dit fag under et ophold i udlandet vil udvikle dig både personligt og fagligt: det vil give dig et bredere perspektiv på sygeplejen, det vil styrke dine sproglige kompetencer og det vil udvikle din kulturelle bevidsthed og selvstændighed. Internationale kompetencer som sprogfærdigheder og interkulturelle kompetencer som respekt og følsomhed over for andre kulturer end din egen vægtes højt på arbejdsmarkedet i dag, også i sygeplejen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle understøtter dine muligheder for udenlandsophold under uddannelsen ved at indgå i en række udvekslingsnetværk i Norden, Europa, Thailand og Australien. Denne beskrivelse af mulighederne fortæller dig kort om forudsætningerne for at du kan udveksle, de forskellige netværk, hvornår i uddannelsen du kan tage ud, ansøgningsfrister, økonomi mv., samt hvem du skal henvende dig til for at få flere oplysninger og hjælp til planlægningen af dit udvekslingsophold. Der er også mulighed for at udveksle til andre destinationer end dem, der er beskrevet under netværkene. Denne udvekslingsform kalder vi Free-mover, og den giver dig mulighed for at udveksle til en destination efter dit eget ønske, men stiller samtidig større krav til din forberedelse og selvstændighed. Læs mere under udveksling som Free-mover. Forsikringsforhold Vær opmærksom på, at ved praktik i udlandet skal du selv sørge for ansvarsforsikring samt rejseforsikring. I forbindelse med tegning af ansvarsforsikring kan vi oplyse følgende: Dansk Sygeplejeråd har indgået en erhvervsansvarsforsikring, som medfører, at sygeplejestuderende medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Endvidere er de forsikret ved praktik i udlandet (op til 1 års varighed.) Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen.det er ved orientering væsentligt at påpege, at medlemsskab af Dansk Sygeplejeråd er en betingelse for at den studerende er omfattet af forsikringen. (citat fra henvendelse fra DSR til Rektorforsamlingen). Oplysninger om erhvervsansvarsforsikringen (Se også Fronterrummet International): Erhvervsansvarsforsi kring for sygeplejestu ; Almindelige forsikringsbetingelser Police.doc 5

6 Fag/kursus International udveksling indenfor ENM Placering Udveksling kan tilrettelægges i modul 5, 6, 8, 11, 12, 13 og 14 Omfang i credits (ECTS) 6 ECTS Formål At de studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. At de studerende gennem udvekslingsforløbet udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over kulturelle værdier og hvordan de kommer til udtryk i sygepleje. Forløbet understøtter således den studerendes kompetencer i at identificere, beskrive og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere er formålet, at de studerende erhverver sig kulturelle og sproglige kompetencer ved at indgå og kommunikere i kulturelle kontekster. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Gennem udvekslingsprogrammet European Nursing Module (ENM) er der mulighed for at komme på et kort udvekslingsforløb. Modulet består af i alt 4 uger, hvor af de 2 uger er udveksling. Udvekslingen tilrettelægges i et samarbejde mellem sygeplejeskolen og 21 sygeplejeskoler i landene Tyskland, Norge, Sverige, Rusland, England, Holland, Schweiz, Spanien, Portugal, Rumænien, Serbien og Bulgarien. Den første uge af modulet bruges til forberedelse. Modulets anden og tredje uge er udvekslingsperioden, der er en observationspraktik. I denne periode har den studerende mulighed for at udveksle erfaringer med en Host Student fra værtsinstitutionen. Den fjerde uge bruges til refleksion og afrapportering. Samtidig med den første og fjerde uge deltager den studerende i undervisningen på hjeminstitutionen. Udveksling i ENM kan foregå 3 gange om året: Udveksling i marts uge , ansøgningsfrist 1. november. Udveksling i maj, uge , ansøgningsfrist 20. december. Udveksling i oktober, uge , ansøgningsfrist 01. maj Fra det tidspunkt udvekslingsstedet er oplyst, vil den studerende blive tilknyttet ENMs kommunikationsplatform. Her vil det være muligt at udveksle informationer med andre udvekslingsstuderende og få vejledning til refleksion. Under ENM udveksling foregår kommunikationen skriftligt som mundtligt på engelsk. Buddy Den studerende er forpligtet til at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. 6

7 Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: pædiatrisk sygepleje, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende forbereder formidling på engelsk om sygeplejerskeuddannelsen og om danske samfundsforhold, herunder sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. Formulerer skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen, med udgangspunkt i den aktuelle semesterbeskrivelse. Underskriver Learning Agreement og dermed introduktion til dagbog og refleksion under udvekslingen. Der er tilknyttet faglig vejledning til denne forberedelse ved international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen, herunder introduktion og diskussion af det at være observerende i klinikken. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på praktikstedet og på værtsskolen. Vurdering Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af opfyldelse af Learning Agreement, udført evalueringsskema og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international medarbejder. Evaluering Den studerende udarbejder en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte af udvekslingen i relation til de formulerede forventninger til læringsudbyttet. Systematisk evaluering af læreprocessen foregår efter endt udveksling, dels gennem samtale mellem den studerende og den internationale koordinator og dels skal den studerende evaluere udvekslingsopholdet på et elektronisk ENM evalueringsskema. Brug af Fronter og websites: ENM-netværket har eget website: med links til alle medlemsinstitutioner. Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Til ENM udveksling er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 2000 kroner. Der henvises til ansøgningsskema på Fronter. Mulighed for selv at søge stipendier, se og legater fra dansk Sygeplejeråd Der stilles bolig til rådighed mod varierende betaling fra skole til skole. Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder inden for ENM fås hos Hanne Mirzaei Pedersen, eller telefon

8 Fag/kursus Placering Omfang i credits (ECTS) Udveksling via nordiske og baltiske netværk Nordic Baltic Nursing Network (NBNN) og Nord7-eren Udveksling kan tilrettelægges i modul 6, 8, 11, 13 og ECTS Formål Som personligt udbytte vil den studerende kunne opnå autentiske erfaringer med og konkrete kontakter til befolkningen i en anden kultur. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende, vejledere og patienter i et andet land inden for det nordisk/baltiske samarbejde. Det kulturelle udbytte vil være at den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor et fremmedsprog. Det faglige udbytte vil være, at den studerende observerer, reflekterer over og deltager i udøvelse, formidling, ledelse og evt. udvikling af sygepleje, svarende til det uddannelsesniveau den studerende udveksler på. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 2-10 uger. Netværkene omfatter følgende 6 nordiske og baltiske lande samt 15 sygeplejefaglige institutioner: Færøerne: Finland: Sverige Norge Letland Danmark Den Færøske Sygeplejeskole, Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya, Thorshavn Laurea University of Applied Science, Department of Nursing, Lohja Kymenlaakson University of Applied Science, Kotka Kajaanin University of Applied Science, Kajaani Högskolan Arcada i Helsingfors Mittuniversitetet i Östersund Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Malmö Högskola Høgskolan i Sørtrøndelag i Trondheim Universitetet i Nordland i Bodø Høgskolen i Bergen Red Cross Medical College of Riga Stradins University, Riga University College Syd i Esbjerg University College Capitol i Hillerød Forløbet tilrettelægges individuelt med afsæt i læringsmål for det pågældende modul, samt i den studerendes specifikke studieønsker. Tilrettelæggelsen foregår i et samarbejde mellem netværkets kontaktperson på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og på værtsskolen, og den skal helst påbegyndes et semester før. Ansøgningsfrist er 1. oktober og 1. april 8

9 Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingens centrale indhold Klinisk sygepleje inden for et virksomhedsområde, f.eks. medicinsk/kirurgisk eller psykiatrisk sygepleje, ældrepleje, hjemmepleje eller pædiatrisk sygepleje. Undervisnings- og læringsaktiviteter Den studerende skal have gennemført første praktikperiode, dvs. modul 4, og have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Forberedelse: Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, have indsigt i det danske sundhedsvæsens opbygning samt i egen studieordning. Derudover er det nødvendigt at kunne klare sig på norsk, svensk eller engelsk. Den studerende formulerer skriftligt en learning agreement (se bilag 1) det vil sige forventningerne til fagligt og personligt udbytte af udvekslingen. I forbindelse med forberedelsen til udveksling er der tilbud om vejledning hos kontaktpersonerne for de nordiske og baltiske netværk, Eva Odgaard og Nabil Karas (se desuden bilag 2 ang vejledning til udformning af learning agreement). Undervisning: Afhængigt af, hvordan udvekslingsperioden falder sammen med teori- og praktikperioder på værtsinstitutionen, kan der være mulighed for at følge dele af den teoretiske undervisning. Der tildeles en vejleder på praktikstedet. Det forventes, at den studerende orienterer om det danske sundhedsvæsen og om danske samfundsforhold på værtsskolen og/eller praktikstedet. Vurdering Værtspraktikstedet udarbejder en skriftlig evaluering, som holdes op mod learning agreement. Efter udvekslingen udarbejder den studerende en udvekslingsrapport, som godkendes af international koordinator. Derudover træffes individuel aftale mellem den studerende, international koordinator og studievejleder om, hvad der skal udgøre grundlaget for tildeling af merit; denne aftale skal indgå i planlægning af udvekslingen. Evaluering Både værtsskolen og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Financiering Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater. Nordplus yder evt. støtte til udveksling inden for nordiske og baltiske netværk. Ansøgningsskema kan rekvireres hos og drøftes med netværkets kontaktperson. Der er mulighed for at søge legater hos DSR forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere kan der søges legat på 2000,- kr. hos Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (se bilag 3). Se i øvrigt Værtsinstitutionerne hjælper normalt med til at anvise bolig for den studerende. Den studerende aftaler selv med kontaktpersonen på værtsskolen ang bolig. Brug af Fronter og websites 9

10 På under menuen International og på Fronter/international findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. På Fronter, vil du have mulighed for, under udvekslingen, at være i løbende kontakt med din kontaktperson på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og med dit hold i øvrigt. Henvendelse: Vejledning og information om de specifikke muligheder for udveksling inden for følgende institutioner kan fås hos Eva Odgaard, tlf : Færøerne: Sygeplejerskeskolen i Thorshavn (http://www.srfs.fo/ ) Finland: Laurea University of applied science, (http://www.laurea.fi/internet/en/index.jsp) Kymenlaakson University of applied science (http://www.kyamk.fi/frontpage;) Kajaanin University of applied science (http://www.kajak.fi/in_english;) Sverige Mittuniversitetet i Östersund (www.miun.se;) Norge Høgskolan i Sørtrøndelag i Trondheim (http://www.hist.no/internett;) Letland Nursing School of Riga? (http://www.rsuskmk.lv/) Danmark University College Syd i Esbjerg (http://ucsyd.dk) Vejledning og information om de specifikke muligheder for udveksling inden for følgende institutioner kan fås hos Nabil Karas, tlf Finland: Sverige Norge Danmark Högskolan Arcada i Helsingfors (http://www.arcada.fi/sv) Högskolan i Borås (http://www.hb.se/wps/portal/) Högskolan i Halmstad (http://www.hh.se/) Malmö Högskola (http://www.mah.se/) Universitetet i Nordland i Bodø (http://www.hibo.no/) Høgskolen i Bergen (http://www.hib.no) University College Capitol i Hillerød (http://sygeplejerske.ucc.dk/) 10

11 Fag/kursus Udveksling til Thailand Placering Udveksling kan tilrettelægges i modul 11 og evt. 12 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. Endvidere er formålet, at erhverve viden om sundhedsproblemer og sygepleje i en global kontekst. Den studerende udvikler gennem udvekslingsforløbet kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over egne kulturelle værdier og hvordan disse er indlejret i praksis og derved over mulige tilgange til sygeplejeinterventioner. Forløbet understøtter således den studerendes evne til at identificere, beskrive, udføre, evaluere og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere erhverver den studerende sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor fremmedsproget engelsk og via intensivt sprogkursus opnås basal indføring i thai. Udvekslingsperiodens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 10 uger inklusive 2 ½ uges sprogskole/kulturforberedelse. Udvekslingskonceptet for klinisk uddannelse og studieophold er en del af en samarbejdsaftale indgået af Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling og vores samarbejdspartner i Bangkok, Thailand, Department of Nursing, Faculty of Medicine, Mahidol University At Ramathibodi Hospital. Sygeplejeskolerne i Danmark har tilsammen 12 udvekslingspladser forår og efterår - fordelt på udvalgte kliniske områder. Udveksling kan foregå 2 gange om året: Udveksling februar - april, ansøgningsfrist 1. oktober Udveksling august - oktober, ansøgningsfrist 1. februar Tilrettelæggelsen foregår i et samarbejde mellem den internationale medarbejder på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og kontaktperson fra VIA University College. Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: Skade/modtageafsnit, opvågningsafsnit, intensive afsnit, ambulatorier, pædiatri, psykiatrisk, medicinsk og kirurgiske afsnit. 11

12 Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende skal være god til engelsk, da sprogskolen bygger på, at der arbejdes fra engelsk til thai. Skal desuden begrunde valget af klinisk uddannelse i Thailand på engelsk, fagligt, personligt og konkret. Skriftligt formulerer en learning agreement, det vil sige forventninger til fagligt og personligt læringsudbytte af udvekslingen, som godkendes ved international medarbejder Hanne Mirzaei Pedersen inden ansøgning sendes til VIA University College. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på det kliniske undervisningssted og den lokale sygeplejeskole. Der er lavet aftaler om den studerendes målbeskrivelser, evalueringer og mulighed for studiebesøg på beslægtede afsnit. Vurdering Klinisk undervisningssted udarbejder standpunktsbedømmelse, som holdes op mod learning agreement. Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af learning agreement, evalueringsskemaet og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international koordinator. Evaluering Systematisk evaluering af læreprocessen på et udleveret evalueringsskema, som dialog mellem den studerende og den internationale medarbejder, samt i form af en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte holdt op mod den studerendes formulerede forventninger til læringsudbyttet. Brug af Fronter og websites: På under menuen International, og i rummet International i Fronter, findes oplysninger og links om udvekslingsmuligheder. Praktisk information om sprogkursus, klinik og bolig i Bangkok på nd.aspx Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Ved udveksling til Thailand er der mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 3000 kroner. Der er endvidere mulighed for selv at søge stipendier, se og legater fra Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeskolerne samarbejder med en turoperatør. Standardpris for ugers udvekslingsophold med bolig, rejse, sprogskole og forsikring er fra kr. afhængig af den aktuelle flybilletpris. Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for udveksling til Thailand fås hos Hanne Mirzaei Pedersen. eller telefon

13 Fag/kursus Klinisk uddannelse i Sydney, New South Wales, Australia Placering Modul 11 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende i kraft af autentiske erfaringer med og konkrete kontakter til befolkningen i Australien udvikler og styrker såvel faglige, personlige som social-kulturelle kvalifikationer i udøvelse af sygepleje. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende, vejledere og patienter i et andet land. Den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer i et engelsksproget område. Det faglige udbytte vil være, at den studerende deltager i udøvelse og formidling af sygepleje svarende til læringsmål for modul 11. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Udvekslingen er på 12 uger og kan søges af studerende på modul 11 som et klinisk studieophold ved Sydney South West Area Health Service (SSWAHS), New South Wales, Australien. Den kliniske undervisning vil finde sted på Concord Repatriation General Hospital eller Royal Prince Alfred Hospital. Der er planlagt fastlagte studieaktiviteter. Opholdet er en del af en samarbejdsaftale indgået af Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling med School of Nursing and Midwifery, University of Tasmania. VIA UC administrerer ordningen, Deadline for ansøgning: Efterårssemester: 1. februar; Forårssemester: 1. oktober Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Studieopholdets centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor et afgrænset medicinsk/kirurgisk speciale på et af de anførte hospitaler, der alle udbyder en bred vifte af specialer. Inden udsendelse tilrettelægges en fælles forberedelsesdag. 13

14 Undervisnings- og læringsaktiviteter Alle studerende tilknyttes under hele perioden en international klinisk sygeplejefaglig vejleder, der tilbyder rådgivning, støtte og supervision. Forberedelse: Den studerende skal udfylde og indgå i en udvekslingsaftale, learning agreement. Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, have indsigt i strukturen i det danske sundhedsvæsen. Derudover er det nødvendigt at beherske engelsk på højt niveau. I forbindelse med forberedelsen til studieopholdet er der tilbud om vejledning hos skolens internationale medarbejdere. Vurdering Den kliniske vejleder på uddannelsesstedet evaluerer, på baggrund af learning agreement samt en række portfolioopgaver, den studerendes personlige og faglige kvalifikationer på en skala fra excellent til fail. Den studerende skal udarbejde en udvekslingsrapport, der skal godkendes af en international medarbejder på hjeminstitutionen. Studievejlederen tildeler merit for udvekslingen på grundlag af learning agreement og udvekslingsrapporten. Evaluering Både værtspraktikstedet og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Brug af Fronter og websites På under menuen International, findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. Informationsmaterialet findes endvidere på Fronter, hvor du også vil have mulighed for, under udvekslingen, at være i løbende kontakt med din kontaktperson og med dit hold i øvrigt. Du finder yderligere information og hospitalerne i Sydney præsenteret på følgende websites: ncealfred/sider/ansoegning.aspx Ansøgning og Støttemuligheder Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater. Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der er mulighed for at søge legater hos DSR, forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere er der mulighed for at ansøge Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle om 2500,-kr til delvis betaling af rejseudgifter. I øvrigt henvises til legathåndbogen og til websitet Bolig Som udvekslingsstuderende får du anvist bolig, prisen ligger på min. 70 AUD pr. uge Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder inden for studieophold i Australien fås hos Eva Odgaard, tlf

15 Fag/kursus Acute Care Nursing, University of Tasmania, Faculty of Health Science, School og Nursing and Midwifery Placering Modul 11 Omfang i credits (ECTS) 15 ECTS Formål At den studerende i kraft af teoretiske studier og autentiske erfaringer med befolkningen i Tasmanien udvikler og styrker såvel faglige, personlige som social-kulturelle kvalifikationer i udøvelse af sygepleje. Den studerende vil opleve en fremmed kultur tæt på ved at indgå i samarbejde med studerende og borgere i et andet land. Den studerende udvikler forståelse og respekt for sociokulturelle forskelle, samt økonomiske og geografiske forholds indflydelse på samvær, samarbejde og sygepleje. Den studerende oplever nye måder at lære på, oplever nye venskaber og erhverver sig almensproglige og fagsproglige kompetencer indenfor et engelsksproget område. Det faglige udbytte vil være, at den studerende teoretisk tilegner samt deltager i udøvelse og formidling af sygepleje. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Modulet består af en uges introduktion, ugentlige seminarer med udvalgte emner, klinisk case study, praktiske kliniske prøver, lægemiddeltest og klinisk undervisning i op til 40 timer/uge. Modulet udbydes til 2-4 studerende fra Danmark, studiestart 1. feb. med ansøgningsfrist 1. okt. Modulet administreres gennem VIA UC: Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor udvekslingen er planlagt og godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsopholdets centrale indhold Akut klinisk sygepleje, svarende til indholdet på modul 11. Dertil kommer fastlagte studieaktiviteter. Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal udfylde og indgå i en udvekslingsaftale, learning agreement. Den studerende må være velorienteret i almene, danske samfundsforhold, og i det danske sundhedsvæsen. Den studerende skal have et godt fagligt niveau. Derudover er det nødvendigt at beherske engelsk på minimum B-niveau. I forbindelse med forberedelsen til studieopholdet er der tilbud om vejledning hos skolens internationale medarbejdere. De fastlagte studieaktiviteter under udvekslingen omfatter portfolio, online tests, essays, case studies og test i lægemiddelregning. 15

16 Vurdering Den studerende bedømmes på baggrund af de fastlagte studieaktiviteter. Den studerende skal ved hjemkomsten udarbejde en udvekslingsrapport, der skal godkendes af en international medarbejder på hjeminstitutionen. Studievejlederen tildeler merit for udvekslingen på grundlag af universitetets vurdering og udvekslingsrapporten. Evaluering Både VIA UC og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle afvikler evaluering af udvekslingen, hvor der fokuseres på udbytte og tilrettelæggelse. Brug af Fronter og websites På under menuen International, og i rummet International i Fronter, findes opdaterede oplysninger om udvekslingsmuligheder, ansøgningsfrister og støttemuligheder. På Fronter vil du have mulighed for at være i løbende kontakt med din kontaktperson på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og med dit hold i øvrigt. Du finder yderligere information præsenteret på følgende website: Ansøgning og Støttemuligheder Udgifter til rejse og ophold påhviler den studerende. Der findes støttemuligheder i form af medbragt SU og legater, og du kan søge SU-styrelsen om et Udlandsstipendium til at dække dine udgifter til tuition fee et på ca. 500 AUD. Der er mulighed for at søge legater hos DSR, forudsat at man har været medlem 1 år på ansøgningstidspunktet. Endvidere er der mulighed for at ansøge Sygeplejeskolen i Vejle om 2500,-kr til delvis betaling af rejseudgifter. I øvrigt henvises til legathåndbogen og websitet Bolig Som udvekslingsstuderende får du anvist bolig, prisen ligger på min. 70 AUD pr. uge Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for studieophold i Australien og Tasmamien fås hos Eva Odgaard, tlf

17 Fag/kursus Nursing Europe 2 ugers engelsk sproget modul Care for The Chronically Ill person Placering Modul 6 Omfang i credits (ECTS) 3 ECTS Formål Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelserne i Vejle, Odense og Svendborg har mange muligheder for at få en international vinkel på deres uddannelse. En af mulighederne er deltagelse i det 2 ugers engelsksprogede modul 6, som retter sig mod sygepleje til patienter med kroniske sygdomme inden for alle områder af sygeplejen. Modulets omdrejningspunkt er patienter der lever med en kronisk sygdom. Der vil blive arbejdet både med epidemiologi, etik, sundhedspædagogik og livsvilkår i et internationalt perspektiv. Kurset sætter fokus på internationale perspektiver af sygeplejen med det formål: At de studerende udvikler og tilegner sig forståelse for, hvordan sygeplejekulturen definerer sygeplejen og sygeplejerskens rolle. At de studerende udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over kulturelle værdier og hvordan de kommer til udtryk i sygepleje. Forløbet understøtter således den studerendes kompetencer i at identificere, beskrive og kritisk forholde sig til udvalgte problemstillinger. Endvidere erhverver den studerende sig almensproglige og fagsproglige kompetencer i engelsk. Modulets overordnede tilrettelæggelse Det teoretiske engelsksprogede modul 6 omfatter 3 ECTS point og afvikles foråret i de to sidste uger af april og efteråret de to sidste uger af november. Herefter følger de danske studerende det ordinære modul 6. Studerende fra University College Lillebælt i Vejle, Svendborg og Odense og udvekslingsstuderende i klinisk praksis kan deltage i modulet. Du møder således studerende fra udlandet samt egne medstuderende og styrker derved internationale kompetencer. Det er sygeplejerskeuddannelsens egne undervisere, der varetager undervisningen på modulet. Kurset afvikles på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle om foråret (ansøgningsfrist 1. oktober) og på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense om efteråret (ansøgningsfrist 1. april). Det er også muligt at deltage i kurset i udlandet. Kurset afvikles parallelt ved Sygeplejeskoler i Tønsberg/Norge og Lahti/Finland. Den studerende skal være opmærksom på at: Placeringen af Jeres praktikplads skal være med psykiatrien i første halvdel og sundhedspleje/hjemmepleje i anden halvdel af semestret (aftales med studieadministrationen) Praktikken i sundhedsplejen forskubbes med to uger, idet det engelsksprogede modul foregår de første 14 dage af modulet. 17

18 Buddy Den studerende er forpligtet til at være Buddy fra det tidspunkt, hvor den studerende er optaget på modulet. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra modulet til andre studerende. Modulets centrale indhold Internationale perspektiver på sygeplejen til patienter med kroniske sygdomme indenfor virksomhedsområderne pædiatrisk sygepleje, psykiatri, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. Ca. 14 dage inden modulets start skal den studerende aflevere et narrativ, skrevet på engelsk, omhandlende en person der lever med en kronisk sygdom (guide foreligger på fronter). De to ugers undervisning afsluttes med en posterpræsentation for resten af holdet og underviserne. Vurdering 80% fremmøde på kurset og udarbejdelse af Poster. Herefter følger de danske studerende det ordinære modul 6. Der gives merit for den planlagte studieaktivitet på de teoretiske temadage (gerontologi), idet der udarbejdes en poster på det engelsksprogede modul 6. Der gives IKKE merit for intern prøve på modul 6 (skriftlig plejeplan i hjemmeplejen.). Evaluering. Systematisk evaluering foregår via formaliseret evalueringsredskab Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for at følge det engelsksprogede modul i Vejle/Odense fås hos modulkoordinator Barbara Voltelen, (tlf ). Ansøgning (Application form) med bindende tilmelding findes på modulets hjemmeside udfyldes og sendes til sekretær Diana Nørgaard Madsen, (tlf ). Vejledning om mulighed for at følge det engelsksprogede modul 6 i Tønsberg eller Lathi fås hos international koordinator Eva Odgaard, (tlf ) Hvis man i modul 6 ønsker at kombinere det engelsksprogede teorikursus med 2 ugers udveksling via ENM (European Nursing Module), kan man ikke få de to ugers praktik i sundhedsplejen i DK (der kan dog søges om at man kan komme i sundhedspleje i udlandet hvis muligt) 18

19 Fag/kursus International udveksling som FreeMover Placering modul 5, 6, 8, 11, 13 og 14 Omfang i credits (ECTS) Individuelle aftaler Individuelle udvekslingsaftaler - Freemovers Studenterudveksling foregår primært i netværk eller på baggrund af udvekslingsaftaler. Free-mover er betegnelsen for studerende, som afvikler et udvekslingsforløb udenfor de faste aftaler. Studerende kan foretage studier i udlandet som Freemovers på egnede uddannelsespladser både i og uden for Europa. Dette kræver lang planlægningstid og en stor indsats og engagement af den studerende. Det kan dreje sig om studieophold på 2-12 uger. Kriterier for at være free-mover studerende Gode studieresultater. Dvs. den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Formulere skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen Gode sprogkundskaber i gæstelandets sprog, eller gode engelskkundskaber Den studerende etablerer selv kontakt til det ønskede uddannelsessted Det ønskede uddannelsessted skal godkendes af Sygeplejerskeuddannelsen Den studerende tilvejebringer dokumentation for studie- og uddannelsesforhold Den studerende undersøger selv den modtagende institutions krav om vaccination/prøver samt krav om forsikringer Den studerende sørger selv for og betaler: forsikring (rejse-, ansvars og fritids-forsikring), vaccinationer, rejse og ophold Sygeplejerskeuddannelsen skal kunne være i jævnlig kontakt med den studerende under studieopholdet i udlandet. Buddy Den studerende er forpligtet til at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende. Udvekslingsperiodens centrale indhold Klinisk sygepleje indenfor virksomhedsområderne: pædiatrisk sygepleje, hjemmepleje, medicinsk sygepleje og kirurgi. 19

20 Undervisnings- og læringsaktiviteter Forberedelse: Den studerende skal have bestået alle interne og eksterne prøver, der ligger forud for udvekslingen. Den studerende forbereder formidling på engelsk om sygeplejerskeuddannelsen og om danske samfundsforhold, herunder sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. Formulerer skriftligt hvilket fagligt og personligt læringsudbytte den studerende forventer af udvekslingen, med udgangspunkt i den aktuelle modulbeskrivelse. Underskriver Learning Agreement og dermed introduktion til dagbog og refleksion under udvekslingen. Der er tilknyttet faglig vejledning til denne forberedelse ved international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen. Klinisk undervisning: Den studerende vil få tildelt en vejleder på praktikstedet og på værtsskolen. Vurdering Efter studieopholdet i udlandet aflægges rapport. Form aftales individuelt med den studerende. Studievejlederne tildeler merit for udvekslingen på grundlag af opfyldelse af Learning Agreement, udført evaluering og udvekslingsrapporten, som godkendes af en international medarbejder. Evaluering Den studerende udarbejder en skriftlig rapport om det faglige og personlige udbytte af udvekslingen i relation til de formulerede forventninger til læringsudbyttet. Systematisk evaluering af læreprocessen foregår efter endt udveksling gennem samtale mellem den studerende og den internationale koordinator. Finansiering SU ydes under hele udvekslingsopholdet. Der er mulighed for at søge om økonomisk støtte fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle til delvis dækning af rejseudgifter. Beløbet andrager 2000 kroner indenfor Europa og 3000 kroner udenfor Europa. Der henvises til ansøgningsskema på Fronter. Ved udveksling med varighed fra uger og længere er der mulighed for at søge Erasmus stipendiat. Mulighed for selv at søge øvrige stipendier, se og legater fra dansk Sygeplejeråd Henvendelse: Vejledning om de specifikke muligheder for individuelle udvekslingsaftaler - FreeMover fås hos Hanne Mirzaei Pedersen, eller telefon

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt,

Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt, otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Maj 2015 Udarbejdet af: MMBJ Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v Kontaktoplysninger Navn: Skole: University College Nordjylland, Aalborg, Hold: s09v Studieland: Bangkok, Thailand, Ramathibodi Hospital, pediatric wards. Motivation for praktikplads i udlandet Min motivation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Rejsebrev. Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014

Rejsebrev. Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014 Rejsebrev Tines rejsebrev fra Skien, Norge - modul 11 Udvekslingsperiode 25. august 21. september 2014 Udveksling til: Skien, Norge Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Første rejsebrev fra Finland Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Periode fra den 27/1 2014 til den 21/4 2014 1 Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling til Finland

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6

Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Rejsebrev Udveksling i Thailand, modul 6 Navn: Tina Heiberg Olsen Uddannelsessted: UC Diakonissestiftelsen, København Hold nr.: s2013 Email: tinaolsen19@gmail.com Tlf. nr.: 28746646 Værts-institution:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok. Navn: Pernille Jensen E-mail: pernillejensen51@gmail.com Evt. rejsekammerat: Louise Andersen Hjem-institution: Bornholms Sundheds-

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010

Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010 Maries rejsebrev fra Thailand Udvekslingsperiode aug. okt. 2010 Navn: Marie Albèr Evt. rejsekammerat: Helene Utecht Hjem institution: Faculty of Nursing Copenhagen Metropolitan University College Holdnummer:

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Rejsebeskrivelse fra udvekslingsophold på Færøerne

Rejsebeskrivelse fra udvekslingsophold på Færøerne Rejsebeskrivelse fra udvekslingsophold på Færøerne Navn: Nanna Schier Yousif E-mail: schier_nanna@hotmail.com Telefonnummer: +45 2888 0764 Hjem-institution: UC Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold. Hjem-institution: University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Holdnummer: SOA10

Rejsebrev fra udvekslingsophold. Hjem-institution: University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Holdnummer: SOA10 Udveksling til Edinburgh i Skotland: Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Elsebeth Leander Larsen E-mail: elsebethlarsen_5@hotmail.com Tlf. nr.: 28723315 Evt. rejsekammerat: ingen Hjem-institution: University

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere