Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18"

Transkript

1 Studieretningsprojektet i 3g på SG 17/18 Regler, køreplan og gode råd

2 Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige fag, samt at give dig mulighed for at udvikle din evne til, gennem en skriftlig fremstilling, at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig og kompleks problemstilling til det skal du anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Studieretningsprojektet er en individuel eksamen og bedømmes med en karakter, der tæller dobbelt på studentereksamensbeviset. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at to fag indgår i besvarelsen. De to fag skal være: samt du A- som du A-, f som du mindst B- f være som f, B- - sk fag,. Kun undtagelsesvist og kun efter skriftlig ansøgning til Jane Sundbæk Johansen kan du skrive i enten ét fag alene eller i tre fag (deadline 2. oktober, mail: Køreplan for SRP 17/18: Uge Hvem Aktivitet Uge 38 Uge Uge 38/39 Alle 3g og JJ Dig og dine faglærere Dig og faglærere Intro, afklaring og valg af fag og emne Alle 3g-elever får af JJ udleveret og gennemgået en SRP-pjece, der indeholder de generelle regler for SRP og skolens køreplan. Orientering på klassen i relevante fag. Arbejde på klassen med at få og udvikle ideer med udgangspunkt i mulighederne i fagene dette gøres i almindelige faglektioner. SRP fagdating afholdes i uge (se Lectio). Her er der mulighed for at opsøge faglærere i relevante fag med ideer til emne/fagområde. Det er vigtigt, at du medbringer tanker, spørgsmål, udkast mm., så du har noget at drøfte med faglærerne. I denne periode skal du være opsøgende opsøg dine lærere i relevante fag og deltag i SRP-fagdating i de skemapositioner, hvor du har mulighed. Uge 40 Dig Senest mandag den 2. oktober kl Sidste frist for valg af dine to fag via Lectio (via link på din Lectio-forside). Du skal også angive emne. Hvis det er muligt, vil din egen faglærer blive vejleder, men andre lærere inddrages, når faglærerne har mange SRP-opgaver. Uge Uge 41 Adm. Dig og dine vejledere Fag indberettes til Undervisningsministeriet, vejleder tildeles, og tidsplan for den individuelle vejledning laves. Tidsplan for 1. vejledning uge 44 udmeldes i Lectio. Speed-vejledning med begge dine vejleder - 5 min i skemalagt position i studiecafeen. Her nikker vejlederne til emne og fagkombination således, at du kan fortsætte arbejdet frem mod din 1. vejledning (i uge 44). Uge 43 Dig Fredag den 27. oktober - undervisningsfri til SRP-forberedelse.

3 Uge Uge 44 Uge 46 Uge 48 Dig Dig og vejlederne Dig og vejlederne Dig (og vejlederne) Vejledningsugerne Du skal udfylde Vejledningsark #1 og #2 og sende det før vejledningen til begge dine vejledere. Deadline er dagen før din vejledningstid kl SRP-vejledningsark findes i FC og på skolens hjemmeside (undervisning/eksamen og prøver 17/18/SRP). 1. vejledning: mandag den 30. oktober - fredag den 3. november. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Dette er fasen, hvor emnet og dermed opgaveformuleringen indkredses nærmere. Det er dig, der har initiativet i denne fase, og du skal udfylde Vejledningsark # 1 som forberedelse til vejledningen, hvor du gør rede for dit interessefelt og herunder giver forslag til centrale emner og problemstillinger. Vejlederne giver råd og henvisninger. 2. vejledning: mandag den fredag den 17. november. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Op til denne vejledning skal du udfylde Vejledningsark # 2 med afgrænsning af emnet, noter og aftaler fra første vejledning. Onsdag den 29. november. Frivilligt oplæg for alle Gode råd om opgaveskrivning om skriveproces, opgavestruktur mm. (se infoskærm i den uge) NB: Torsdag den 30. november er sidste frist for vejledernes aflevering af opgaveformuleringen. Uge 49 Uge 50 Uge Klasselærer, vejleder og dig Vejledere og dig Faglærere og dig Opgaveugerne Opgaveformulering udleveres af klasselærerne til eleverne tirsdag den 5. december i 5. lektion. Udleveringen sker i skemalagte lokaler (se plan i Lectio). Forblad med opgaveformulering åbnes i Netprøver.dk Vejlederne vil være på skolen under udleveringen. I skriveperioden kan du benytte skolens SRP-hotline se info nedenfor. I eksperimentelle fag er der adgang til faglokaler efter behov/aftale med vejlederne. I skriveperioden er der skemalagt midtvejsvejledning. Mandag den 11. december - onsdag den 13. december er afsat til midtvejsvejledningsdage. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Du kan aflyse aftalen senest dagen før kl med en mail til din(e) vejledere. SRP-café-dage i skriveperioden se kalender s. 8 for dato. Har du behov, kan du få hjælp til at komme i gang eller videre med dit projekt i form af sparring, råd og vejledning. I cafeen vil der være en gruppe faglærere fra kl Uge 51 Eleverne Tirsdag den 19. december senest kl afleveres SRP-besvarelsen i Netprøver.dk samt i Lectio. Du kan få teknisk hjælp i på skolen den 19. december mellem kl

4 Lidt af hvert: I denne pjece henvises der til materiale vedrørende studieretningsprojektet på skolens hjemmeside. Materialet og vigtige oplysninger findes herfra ved at klikke videre til skolens skriveportal der kan findes på: Vejledning før og under og hjælpefunktioner For at kvalificere den individuelle vejledning skal du udfylde vejledningsark forud for vejledning #1 og #2. Du skal angive emneområde, eventuelt materiale, ønske om taksonomisk niveau (ex. hvad du overvejer at analysere) og ønsker til faglige problemstillinger. Brug SRP-vejledningsark #1 og #2 som findes på hjemmesiden og i First Class. Det udfyldte vejledningsark skal mailes til begge vejledere inden kl dagen før din vejledning. I skriveperioden er der skemalagt midtvejsvejledning. Vejledning er med begge vejledere i skemalagt position i studiecafeen (se Lectio). Husk at sende en mail til begge dine vejledere med dine konkrete spørgsmål og/eller hvad du gerne vil drøfte i vejledningen. Har du ikke behov for vejledning (eller kun behov for én af dine vejledere) SKAL du aflyse - det skal du gøre senest dagen før kl med en mail til din(e) vejledere. I skriveperioden oprettes en SRP-Hotline i First Class, som du kan maile til, hvis du har spørgsmål af generel karakter. Dine spørgsmål besvares af en gruppe af skolens SRP-lærere. Det er vigtigt at I angiver emne i jeres mail/spørgsmål så kan andre elever med lignende spørgsmål søge efter på emne. Det er også vigtigt at I tjekker tidligere spørgsmål og svar J. I skriveperioden er der flere dage med SRP-café hvor du kan få hjælp til at komme i gang eller videre med din opgave i form af sparring, råd og vejledning. I cafeen vil der mellem kl være en gruppe faglærere i udvalgte fag og lidt popcorn og pebernødder J. Der er SRP-café i auditorio-området og fra kl Se kalender for café-datoer. Har du behov for en fast arbejdsplads på skolen er det muligt kontakt Lisette på skolens kontor. Opgavens opbygning En SRP-opgave er opbygget af en række delelementer, der normalt kommer i følgende rækkefølge: 1. Forblad med opgavetitel (udleveres af klasselæreren og åbnes i Netprøver.dk) 2. Abstract på engelsk 3. Indholdsfortegnelse 4. Indledning med uddybning og fortolkning af opgaveformuleringen samt disposition for opgaven og de valgte problemstillinger 5. Selve besvarelsen 6. Konklusion 7. Litteratur og web-adresse-liste 8. Eventuelle bilag Abstract I opgaven skal indgå et kort resumé på engelsk ca linjer. Se i øvrigt hjemmesiden/skolens skriveportal.

5 Opgavens omfang Den færdige besvarelse skal have et omfang svarende til A4-sider. Den skal være skrevet med 1½ linjeafstand, pkt. 12 og en normalside er 2400 anslag pr. side (anslag er tegn og mellemrum). Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, figurer og tabeller samt eventuelt bilagsmateriale er ikke indregnet i de sider. Tabeller m.v. kan efter eget valg indarbejdes i teksten eller vedlægges som bilag. Bemærk nedenstående om sidetal mm. i SRP med faget matematik og andre fag der bruger symbolsprog. SRP i fremmedsprog Skriver du opgave hvor et eller flere fag er fremmedsprog, skal den som udgangspunkt skrives på dansk. Hvis du ønsker at udarbejde din besvarelse helt eller delvist på et fremmedsprog sendes en ansøgning til Jane Sundbæk Johansen på sammen med valg af fag senest den 2. oktober. Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk. SRP i eksperimentelle fag De eksperimentelle fag er biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab og kemi. I disse fag vil det ofte være relevant at udføre praktisk arbejde i forbindelse med SRP. Eksperimenter kan udføres på skolen, på en uddannelsesinstitution eller en virksomhed uden for skolen, og de udføres enten udenfor skoletid i perioden inden opgaveugerne eller i løbet af de første dage i opgaveugerne. SRP i matematik og fag med symbolsprog og længde af besvarelsen Når man skriver SRP, og et af fagene eksempelvis er matematik, så vil en del af besvarelsen bestå af formler eller matematiske sætninger. Det kalder vi symbolsprog. Her er det normalt at skrive formler på en linje for sig selv med en tom linje lige over og under formlen. Besvarelser med symbolsprog kan derfor sidemæssigt fylde mere end almindelig tekst. Men det er også vigtigt at bemærke, at én linje symbolsprog jo indholdsmæssigt kan svare til flere linjer i et givent andet fag. Ovenstående betyder, at opgørelse af sider med symbolsprog gerne må laves ud fra et skøn og uden at tælle antal enheder (se afsnit om omfang ovenfor). Et skøn af antal sider kan laves både ud fra mængden af symbolsprog og mellemrum, og et skøn af selve indholdet i symbolsproget. Når besvarelsens samlede længde skal bestemmes, ser man den færdige opgave igennem, laver et skøn på sider med symbolsprog og opgør det samlede sideantal. Det tal man når frem til skal være inden for det angivne sidetal på sider. Et eksempel: En besvarelse tæller i alt 27 sider. Figurer og grafer mv. skønnes samlet at fylde fire sider. De sider trækkes fra. Herudover er der på de øvrige sider tekst, men også en del formler/symbolsprog. Her skønnes formlerne at fylde således, at der kan trækkes yderligere tre sider fra (fordi der er luft på siderne). Samlet set er der så en besvarelse med et omfang på 20 sider. Med hensyn til kilder skal man i matematik som udgangspunktet angive kilder præcis som i andre fag. Man skal altså angive præcist med sidetal, hvor et citat kommer fra. I matematik vil man ofte bearbejde stof fra en bog. Det kan være et bevis, som man skal gennemgå i opgaven. Her skal man ligeledes angive kilden med sidetal, hvor beviset kommer fra. Det er ikke nødvendigt at angive linje for linje, hvor dele af et bevis kommer fra, men omvendt er det ikke tilstrækkeligt blot at skrive i begyndelsen af et afsnit at indholdet af afsnittet kommer fra den og den kilde.

6 Materialer fra internet Hvis du benytter materiale fra internettet og henviser dertil, er reglerne sådan, at du skal angive den nøjagtige web-adresse og dato for anvendelse af websiden og på opfordring fra vejleder eller censor skal du kunne udlevere en udskrift eller elektronisk kopi af materialet. Du skal altså sørge for at gemme den aktuelle tekst, der jo kan blive ændret. Større materialemængder kan lægges på en cd eller USB. Computer, kopiering og udskrift Du har selv ansvaret for, at tekniske hjælpemidler og kopiering fungerer, således at tidsfristen ikke overskrides. Bruger du computer, har du selv ansvaret for, at teknikken fungerer. Det er altid klogt at lave hyppige sikkerhedskopier, for eksempel på USB, samt udskrifter på papir undervejs. Bemærk: Den sidste SRP-café mandag den 19. december er med fokus på IT og teknik. Her kan du få hjælp i forhold til bl.a. det tekniske med at lave indholdsfortegnelse, en samlet fil med besvarelsen, upload til Netprøver.dk mm. Aflevering upload til Netprøver.dk og til Lectio. Din SRP-besvarelse og eventuelle bilag du selv producerer skal afleveres: a) i Netprøver.dk i PDF-format det er denne udgave der sendes elektronisk til censorer og vejledere. Forblad er i Netprøver.dk men eventuelle bilag skal også vedhæftes. samt b) i Lectio i PDF-format via link på jeres egen Lectio-forside. Forblad findes i Lectio men eventuelle bilag skal også vedhæftes. Besvarelsen skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest tirsdag den 19. december kl !! Herefter lukkes muligheden for aflevering!! Afleveres opgaven ikke rettidigt, skal der ifølge reglerne fra eksamensbekendtgørelsen gives karakteren -3. Bedømmelsen Ministeriets vejledning giver en god anvisning på, hvad der lægges vægt på i bedømmelsen. Se citatet nedenfor. Du har ret til en mundtlig begrundelse for karakteren. Uddrag fra SRP-læreplan (fra juni 2013): Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne: demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse, beherske relevante faglige mål i de indgående fag, udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, demonstrere evne til faglig formidling, besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

7 Karaktergivning Karakteren bliver meddelt samtidigt til alle 3g-elever i uge 8 og frigives via Lectio. Du har efterfølgende mulighed for at få en kort mundtlig begrundelse for karakteren hos en af dine vejledere. Klagemulighed Ønsker du at klage over din karakter, skal det ske skriftligt inden 14 dage efter at karakteren er offentliggjort. En eventuel klage indgives skriftligt til rektor med præcisering af klagepunkter og med begrundelse. Hvis klagen fører til, at du bevilges ombedømmelse, vil det resultere i, at du får en ny karakter, som gælder, også selvom den er lavere end den første. Sygdom I tilfælde af sygdom, uheld eller lignende i skriveperioden, der har betydning for afleveringstidspunktet, skal Jane Sundbæk Johansen straks kontaktes. Såfremt du bliver syg i opgaveugerne, skal du straks underrette skolens kontor/jane (JJ) og straks søge læge, så der kan laves en lægeerklæring. Denne lægeerklæring skal du selv betale. Der skrives sygeopgave i samme fag og inden for samme område, men der skal formuleres en ny opgave. Kontoret fastsætter tidspunktet for sygeeksamen (som regel to uger i august-september i det følgende skoleår, undtagelsesvis i påskeferien). Snyd Snyd i forbindelse med studieretningsprojektet har, ligesom snyd ved anden eksamen, meget alvorlige konsekvenser. Har vejledere eller censor formodning om snyd, indkaldes du til en samtale med rektor og vejledere om opgaven og de anvendte kilder. Hvis formodningen bekræftes under denne samtale, træffer rektor afgørelse om annullering af prøven og om, at du skal aflægge prøven på ny den næste ordinære eksamenstermin, du bliver således først student det følgende år. Den nye opgave skal stilles inden for samme fag, men du skal i samråd med lærerne vælge et nyt område. Det er f.eks. snyd, hvis du afleverer en opgave, som du ikke selv har udarbejdet, eller hvis væsentlige dele af opgaven er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder. Du kvitterer i Netprøver.dk for dit studieretningsprojekt og dermed angiver du, at du har skrevet opgaven uden at have fået nogen form for uretmæssig hjælp. Denne SRP-pjece, køreplan og anden information om studieretningsprojektet findes også i FC og på skolens hjemmeside. Derudover findes der materiale på skolens skriveportal.

8 Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 36 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Lø 9 Sø 10 Ma Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Hele ugen: Orientering i fagene 38 Ti 19 On 20 Orientering om SRP To 21 SRP fag-dating Fr 22 Lø 23 Sø 24 Hele ugen: Orientering i fagene Ma 25 SRP fag-dating 39 Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 September 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Sø 1 Ma 2 Frist for valg af fag kl. 11 (i Lectio) 40 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 41 Ti 10 Afdækkende vejledning (5 min) On 11 Afdækkende vejledning (5 min) To 12 Afdækkende vejledning (5 min) Fr 13 Lø 14 Sø 15 Ma Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Sø 22 Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 SRP-forberedelsesdag Lø 28 Sø 29 Oktober Ma 30 Individuel vejledning (1) 44 Ti 31 Individuel vejledning (1) SRP 17/18 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage On 1 Individuel vejledning (1) To 2 Individuel vejledning (1) Fr 3 Individuel vejledning (1) Lø 4 Sø 5 Ma 6 45 Ti 7 On 8 To 9 Fr 10 Lø 11 Sø 12 Ma 13 Individuel vejledning (2) 46 Ti 14 Individuel vejledning (2) On 15 Individuel vejledning (2) To 16 Individuel vejledning (2) Fr 17 Individuel vejledning (2) Lø 18 Sø 19 Ma Ti 21 On 22 To 23 Fr 24 Lø 25 Sø 26 Ma Ti 28 On 29 "Gode råd om skrivning" Oplæg i studiemodul To 30 November 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 1 Lø 2 Sø Ma 4 49 Ti 5 Udlevering af opgaveformulering kl 14 On 6 SRP cafe To 7 SRP cafe Fr 8 SRP cafe Lø 9 Sø 10 Ma 11 Midtvejsvejledning og SRP cafe 50 Ti 12 Midtvejsvejledning og SRP cafe On 13 Midtvejsvejledning og SRP cafe To 14 SRP cafe Fr 15 SRP cafe Lø 16 Sø 17 December Ma Ti 19 Senest aflevering af SRP i Netprøver.dk og i Lectio On 20 To 21 Fr 22 Lø 23 Sø 24 Ma 25 Juledag 52 Ti juledag On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 16/17

Studieretningsprojektet i 3g på SG 16/17 Studieretningsprojektet i 3g på SG 16/17 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017

SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 SRP- & SSO- EKSAMENSORIENTERING 2017 OPGAVEFORMULERINGEN UDARBEJDES AF VEJLEDERNE LIGGER UD OVER ARBEJDET I FAGENE INDEHOLDER ET UKENDT ELEMENT OFFENTLIGGØRELSE AF OPGAVEFORMULERING STX/SRP ONSDAG DEN

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet!

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! SRP 2016 Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! 8. december 2016 Dagens mål: Kom godt i gang! kl. 13.30 i klasserne: Udlevering af

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet en kort vejledning

Studieretningsprojektet en kort vejledning 2010 Studieretningsprojektet en kort vejledning 2 Studieretningsprojektet en kort vejledning Afsnit Overskrift Side 1 Indledning 1 2 Fag og formål 1 3 Milepæle i arbejdsprocessen 3 4 Opgaveformuleringen

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere