Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014"

Transkript

1 Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to selvstændige foreninger: Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der omfatter leverandørerne af forbrugerelektronik (tv, audio m.v.) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK), der omfatter distributører af tv signaler og leverandører af udstyr til modtagelse (antenner, paraboler, udstyr til fællesantenneanlæg og modtagerbokse). BFE er det fælles talerør for de to foreninger og BFE arbejder med at varetager medlemmenes interesser i forhold til myndigheder, politikere, offentligheden og andre organisationer. BFEs årsberetning redegør for arbejdet i foreningsåret 1. juli juni Om BFE BFE har som formål at varetage medlemmernes interesser og sikre branchen gode rammebetingelser. BFE Familien af foreninger og samarbejdsfora under BFE paraplyen omfatter foreningerne ASK og LFE Brancheforum Digitale Medier (BDM), der er etableret som en aftale under ASK. I BDM deltager også broadcastere og rettighedsorganisationer. ASK BDM LFE ASK og LFE har som selvstændige foreninger hver sin generalforsamling. BFE holder ikke generalforsamling men har en bestyrelse, der udpeges af bestyrelserne for ASK og LFE, som hver har to pladser. 1

2 Udover BDM havde ASK endnu aktivitet for fællesantenneanlæggene, der juridisk var oprettet som en aftale med FDA. Denne aftale blev nedlagt, og BFE arbejder på at etablere et fagnetværk i stedet. Driften af foreningen BFE i regnskabsåret ASK sluttede året med et resultat på 55 tkr. svarende til en overskudsgrad på 5 procent og LFE med et resultat på 72 tkr. BDM havde et resultat på 5 tkr. Foreningen AFO, der arbejdede med fællesantenneanlæg, blev lukket med et nulresultat. Foreningsåret 2013/2014 har været tilfredsstillende i betragtning af, at BFE er en non-profit forening, der arbejder med begrænsede overskud, således at foreningerne kan imødegå uventede omkostninger. Det er desuden beregnet, at foreningerne BFE, ASK og LFE samlet til enhver tid skal have en egenkapital på 1,6 MDKK, så foreningerne kan afvikle sine aktiviteter uden tab. Dette blev opnået i regnskabsåret 2013/14. BFE gennemførte en mindre spareplan i 2014, hvor opgaverne blev rationaliseret og BFEs medarbejderstab blev skåret ned med en fuldtidsmedarbejder. Årsagen hertil var udviklingen i LFEs medlemsbase samt ønsket om at nedsætte medlemskontingentet betydeligt. BFE gennemførte i året en forenkling af regnskabsstrukturen, så regnskaberne i BFE og underforeningerne er transparente og gennemskuelige. Markedsudviklingen Flow-tv er svagt faldende, men danskerne ser fortsat flow tv i gennemsnit tre timer dagligt (2013). Samtidig er andelen af streamet tv samt OTT-tjenester er voksende. Tv-distributørerne udbyder alle streaming-tjenester, der har medført en langt større valgfrihed for forbrugerne. Den anden skærm indgår i tv-distributørernes indholdstilbud til at supplere de traditionelle tv-pakker og 54 procent af danskerne svarede i BFEs forbrugerundersøgelse 2013, at de bruger deres tablet til tv-streaming. Forbrugerne har taget de nye muligheder til sig med mulighed for at leje film eller se tvprogrammer online og 29 procent af den danske befolkning betalte i 2013 for mindst ét streaming-abonnement. Den mest udbredte net-tjeneste er fortsat DR (DR NU / DR TV / dr.dk), som er licensfinansieret. Danskernes største udgift til tv-indhold er fortsat licensen, som udgør en større post på budgettet sammenlignet med betalingen af tv-abonnementer. 2

3 Mediesager ASK arbejder for fair konkurrence og bedre rammevilkår for branchen. Da foreningen repræsenterer den private tv-branche er der fokus på at skabe en rimelig balance mellem den statsejede og private tv-branche. ASK ønsker at fremme innovationen og mangfoldigheden i tv-branchen og dette fordrer sund konkurrence. Nye (betalings-) tjenester kræver risikovillighed og ressourcer fra udbyderne og kan ikke opretholdes, hvis markedet oversvømmes af gratis indhold og tjenester af kommerciel karakter. Derfor arbejder BFE for lige vilkår og vores medlemmer er med til at finansiere det danske tv- og filmmiljø, der lever af betalinger til rettighedsorganisationerne. De vigtigste sager i året har været: Medieforlig. Det er BFE s holdning, at medieforliget var fornuftigt, da det pålagde DR besparelser og på den måde begrænsninger i udfoldelsen samt lagde op til et kommende DR3 kun som online tv-kanal. Det er kulturpolitikernes ansvar, at DR ikke bliver for markedsforstyrrende. DR har for mange tv-kanaler og opruster på tvstreaming og det digitale område på bekostning af de traditionelle public service områder som nyheder, musik og kultur. Differentieret moms: Udenlandske tv-udbydere tilbyder danskerne billige online tvabonnementer og betaler 3 pct. moms via Luxembourg. EU indfører fra 2015 et princip om, at forbrugeren skal betale moms i sit hjemland, og BFE vil følge, at dette håndhæves i praksis. TV2 s hovedkanal fik brugerbetaling fra 1. januar 2012 og indførte kraftige prisstigninger på denne tv-kanal fra Tv-distributørerne kan i praksis ikke sælge en tv-pakke uden TVs2 s hovedkanal og har derfor brug for at kende prisen på tvkanalen. Digitalisering af radio: Der blev indgået en ny aftale om digital radio, hvor der satses på DAB+ som standard for digital radio og er besluttet en køreplan for overgangen. Fra politisk side slukkes for FM-båndet ultimo 2019, hvis andelen af digital radio medio 2018 er tilstrækkelig høj. BFE deltager i det af Kulturstyrelsen nedsatte branchenetværk. BFEs årlige mediekonference Kulturministeren åbnede årets konference, der satte fokus på den private tv-industri og forretningsmodeller og finansiering i alle led i værdikæden. Konferencen indeholdt en politisk debat med Lasse Jensen som mediator. 3

4 BFE på Folkemøde på Bornholm BFE gennemførte en medieordførerdebat med repræsentanter fra branchen, DR og medieordførere med fokus på det kommende medieforlig. Nordisk samarbejde BFE er en del af det nordiske samarbejde i NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics Associations), hvor foreningerne fra Sverige, Norge, Finland og Danmark udveksler data og information om den politiske og markedsmæssige udvikling samt koordinering af standarder og tests. Der afholdes et fælles årligt møde mellem de deltagende organisationer. Tekniske sager BFE samarbejder internt og eksternt samarbejder om fælles standarder og vidensdeling om den teknologiske udvikling fra det strategiske niveau over det operationelle. BFE s tekniske udvalg er følgende: LFE TSU, LFE s Teknologi og Service Udvalg, der er forbeholdt medlemmer i LFE BDM TU, BDM s tekniske udvalg, der er for medlemmer Teknisk ERFA, der er en åben erfa-gruppe for medlemmer og ikke-medlemmer. Risiko for forstyrrelse af tv-signalet fra 800 Mhz. BFE har arbejdet for at få myndighederne til at påtage sig et ansvar, hvis implementering af LTE medførte en pixelering af tv-signalet, da en lang række husstandsinstallationer og digitale tunere ikke er beskyttet mod LTE-indstråling. Erhvervsministeren har valgt at konstatere, at forbrugerne selv har ansvar for korrekte husstandsinstallationer, anskaffelse af det rigtige udstyr samt at lære at holde forstyrrende elementer såsom smartphones i behørig afstand af deres fjernsyn. I 2013 blev de første master så småt taget i brug og BFE følger med interesse mulige forstyrrelser af tv-signalet og problemet har fortsat været begrænset. 700 Mhz båndet er det næste frekvensbånd, der forventes inddraget fra Mhz BFE ønsker ikke, at DTT fra 2020 i et nyt udbud oplever begrænsninger i kapaciteten. Det er BFE s holdning, at alle muligheder for at skabe mere kapacitet til bredbånd bør undersøges, før man vælger at begrænse en distributionsplatform i en grad, så den ikke længere vil være konkurrencedygtig. 4

5 Miljø og energi området BFE har en række udvalg bestående af medlemsvirksomheder, der samarbejder med BFE om at kvalificere indsatsen. I det såkaldte MEU, BFE s miljø- og energiudvalg, har flere højt prioriterede sager været behandlet. I de seneste to år har BFE brugt mange kræfter på at afbøde de negative konsekvenser af en planlagt dansk lovforslag om en særindsats for udfasning af fire ftalater, som efter BFEs opfattelse strider mod EU s REACH kemikaliedirektiv. Loven blev trukket tilbage i 2014 og foreningen samarbejder med Miljøstyrelsen om det videre forløb. Det er uvist om myndighederne ønsker at fastholde. Danmark har besluttet at etablere et nationalt nanoregister, hvor importøren/producenten af produkter med nanomateriale er forpligtet til at indberette til et register i fortrolighed. Det indebærer, at danske virksomheder, der sælger produkter indeholdende nanomaterialer, skal indberette disse i et register på Virk.dk fra august Forbrugerelektronik vil i langt de fleste tilfælde være undtaget. BFEs holdning er, at et eventuelt register skal være på EU niveau for at få effekt Det er BFE s klare holdning, at uønskede stoffer skal ud af elektronikprodukter, hvilket den europæiske kemikalielovning tager højde for via REACH, der implementeres i februar Elektronikbranchen består af store internationale spillere, som producerer de samme produkter til hele EU. Derfor får en national enegang desværre kun den effekt, at den rammer de danske forbrugere, som ikke længere vil kun købe en række produkter i Danmark. Af øvrige miljø- og energi sager har udvalget arbejdet med det nye WEEE-direktiv fra EU og implementering af Energistyrelsens kontrol af tv-apparaternes energimærkning med videre. Kommunikation og information BFEs Kommunikations- og Informationsudvalg (KIU) arbejder med information og PR samt planlægning af BFEs mediekonference og aktiviteter på folkemødet på Bornholm. Derudover bistår udvalget i at beslutte indholdet af BFEs pressemøder på IFA i Berlin og CES i Las Vegas. BFE udsender nyhedsbrevet DigiMail to gange ugentligt samt en række informationer på hjemmesiden bfe.dk. Markedsinformation BFE arbejder med en lang række informationer, statistik og analyser: 5

6 BOSS (BFEs Online Statistical System), der er LFE medlemmernes månedlige indberetning af salg af forbrugerelektronik med tal for volumen, værdi og diverse tekniske specifikationer for produkter. Databasen går tilbage til BFOF (BFEs Forbrugere og Forbrugerelektronik) er en årlig analyse foretaget af TNS Gallup i januar om forbrugernes køb og anvendelse af forbrugerelektronik året før. Endvidere er de seneste års data samlet i et online værktøj, hvor brugerne trække data ud på tværs samt for blandt andet demografiske og geografiske fakturer. TNS Gallups Annual Survey, der udsendes tre gange årligt med data om tv forbrug, modtageforhold og anvendelse af tv udstyr. Forecasts. BFE har et markedsdataudvalg, der årligt udarbejder prognoser for salget af forbrugerelektronik Kontorfællesskab BFE s kontorer ligger i et kontorfællesskab med foreningerne FEHA (Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater) og elretur (en kollektiv ordning, der varetager indsamling og oparbejdning af el-skrot). BFE har lejemålet på Christiansborggade, men de tre foreninger deler alle fællesudgifter og forpligtelser. Den 24. september 2014 / Laila Kelp Rasmussen 6

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen.

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen. Copydan ÅRSberetning 2014 1 Forside: Billede 1: Olafur Eliasson. Fotograf: Thilo Frank. Billede 2 og 8: Ørestad Gymnasium. Fotograf: Jakob Boserup. Billede 3: Fotograf: Lars Jensen. Billede 4: Olafur Eliasson.

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere