BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012"

Transkript

1 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning

2 2 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning for foreningsåret BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to selvstændige medlemsforeninger Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der omfatter leverandørerne af forbrugerelektronik (tv, radio, optagere m.v.) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK), der omfatter distributører af tv signaler og leverandører af udstyr til modtagelse (antenner, paraboler udstyr til fællesantenneanlæg og modtagerbokse). I det daglige foregår alt arbejdet i regi af BFE. Der er en række udvalg, der refererer til BFEs bestyrelse. Det er BFE, der er talerøret til offentligheden, og som varetager medlemmenes interesser i forhold til myndigheder, politikere og andre organisationer. Men der er tale om to selvstændige foreninger, derfor holdes der to generalforsamlinger. BFE holder ikke nogen generalforsamling. BFEs bestyrelse udpeges af bestyrelserne for ASK og LFE. I forbindelse med vedtagelsen af en ny kommunikationsstrategi for BFE blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en årlig rapport om arbejdet i BFE. BFEs årsberetning redegør for arbejdet i BFE i foreningsåret 1. juli juni Da beretningen først foreligger i forbindelse med BFEs årsmøde ultimo september omtales også emner af væsentlig betydning, der har været behandlet efter foreningsårets afslutning.. BFE paraplyen På en stor del af forbrugerelektronik området er der et tæt samspil mellem udbud af indhold og udvikling og salg af fysiske produkter. Digitaliseringen af indhold fremmer udviklingen af nye produkter.- fra MP3 afspillere til fladskærme med 3D og HD. Og nye teknologier skærper iderigdommen hos leverandører af indhold. Digitaliseringen presser konstant værdikæderne. Skærmproducenterne i LFE bliver indholdsleverandører med alle de udfordringer, det medfører omkring rettigheder og ansvar. Og tv distributørerne i ASK oplever, at helt nye spillere kommer på banen med nye forretningsmodeller, og at de traditionelle spillere udvikler deres forretningsmodeller. Kunderne er de samme. Forbrugerne efterspørger både musikken og afspilleren, skal både anvende kortet og navigationsapparatet, køber både fladskærmen og tv pakken. Med på banen er politikere og regulatorer med tanker og ideer til styring og udvikling af markedet på alle områder fra konkurrence- og forbrugervilkår over miljø og energi til rettighedsspørgsmål og frekvensanvendelse og det både nationalt, i EU og globalt. Det er i dette spændingsfelt, BFE skal: Varetage medlemmernes interesser Servicere medlemmerne Koordinere og samarbejde internt og eksternt Kommunikere internt og eksternt Videndele internt og eksternt Familien af foreninger og samarbejdsfora under BFE paraplyen, som udover foreningerne ASK og LFE også omfatter de samarbejdsorganer, der er etableret som aftaler mellem ASK og aktørerne på fællesantenneområdet, Aftalen for Fæl-

3 3 lesantenneområdet (AFO), og med broadcastere og rettighedsorganisationer, Brancheforum Digitale Medier (BDM), er et fælles forum, som samler såvel udbydere af indhold som leverandører af udstyr, samt antennemontører og udstyrsleverandører (AFO). Et forum, der i sig selv bliver en sammenhængende værdikæde, fra installatøren, der monterer antennen, sætter parabolen op eller kabler lejligheden over tv distributøren, der sammensætter og markedsfører tv-pakkerne til udstyrsleverandørerne, der leverer det udstyr, som forbrugeren skal se oplevelserne på, og alt dette i et nært samarbejde med broadcastere og rettighedsorganisationer (BDM) undervejs i processen skøn TV totalt (billedrørs-tv og fladskærme) 2007 er sidste år med billedrørs-tv ( enh.) Bestand (mio.) 5,7 5,6 5, Salg (tus.) Heraf fladskærme - (LCD/Plasma) Bestand (mio.) 1,4 2,0 2, Salg (tus.) Husstandsudbredelse - fladskærme En fladskærm 41% 51% 65% 74% 83% 87% To eller flere 12% 17% 25% 33% 46% 50% Salget af tv apparater Markedsudviklingen Omsætningen for traditionel forbrugerelektronik var svagt faldende i 2011, med i dette billede hører dog, at der sker en vækst indenfor mobiltelefoner (smartphones) og computere (bærbare og tablets), og at mange af disse produkter overtager funktioner fra den klassiske forbrugerelektronik. Smartphones bliver til lydafspillere, kameraer og navigationsapparater. Og levende billeder svipes fra fladskærme til tablets og videre til YouTube. Det bør også noteres, at salget af fladskærme fortsat ligger på tæt ved det dobbelte af salget for bare fem år siden, og at udviklingen i teknologien vil stille krav om stadigt større udskiftningstakt for såvel fladskærme som andre digitale forbrugerelektronik produkter. TV området Ifølge BFEs analyser er fladskærme det enkeltprodukt, der spiller den største rolle i markedet for traditionel forbrugerelektronik. På fem år er fladskærmenes andel af totalmarkedet næsten fordoblet fra 40 pct. til 70 pct. Indholdssiden har stor bevågenhed hos forbrugerne. For hver 1000 kroner husstandene anvender på indkøb af udstyr til tv modtagelse og optagelse anvender husstandene kroner på køb af indhold licens og tv abonnementer.

4 4 Tre femtedele af husstandene har adgang til flere end 20 tv kanaler og to femtedele til flere end 30 kanaler. Dertil kommer ekstra køb af enkelt kanaler og brug af on demand tjenester. Der sker ændringer i husstandenes modtagefom. Mest markant er, at parabol viger og IPTV vokser Fællesantenne Kabel Computer* Antenne Parabol Fiber/IPTV 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q * Computer er supplement til anden tv modtagelse Udviklingen i tv modtageformer TV 2s hovedkanals overgang til betalings tv i januar 2012 bevirkede en voldsom vækst i Boxers kundetal, men det skal også noteres, at mange af disse kunder alene abonnerer på TV 2 eller ganske få kanaler. TV 2 har oplyst at have opnået en penetration på 95 pct. efter overgangen til betaling. BFE har registreret en betydelig vækst i anvendelsen af on demand og digitale tjenester. I 2011 var antallet af husstande, der jævnligt anvendte sådanne tjenester over en halv million, og kigges der nærmere på tallene ses det tydeligt, at der en tæt sammenhæng mellem brug af sådanne tjenester - og udbud og markedsføring. Hos de distributører, der tilbyder sådanne tjenester og aktivt markedsfører dem, er andelen af distributørens abonnenter, der anvender tjenesterne større end hos distributører med færre tjenester og mere beskeden markedsføring. Der er to temaer, der i nogle år har præget diskussionen og mediedækningen af indholdet til husstandenes fladskæme. Apparat-producenternes indtræden på markedet som indholdsleverandører og nye aktører, der leverer streaming tjenester til forbrugerne. I 2012 begyndte temaerne at materialisere sig. Apparatproducenternes tjenester modnedes, fladskærmenes teknologi bedredes og udbredelsen af smart tv voksede. Ifølge BFEs analyser har en femtedel af husstandene et smart tv med netadgang og en tiendedel af husstandene udstyr, der kan give netadgang til fladskærmen. Og i 2012 viste nogle af de nye aktører deres kort. Netflix meddelte, at der ville blive lanceret en dansk udgave af tjenesten, og HBO valgte IFA messen i begyn-

5 5 delsen af september som lancering for et samarbejde med Samsung om at udbyde film og tv serier til danske seere. Og i kulissen venter Google. Distributørerne på det danske marked var klar med deres svar. YouSee annoncerede i august 2012 tjenesten YouBio og få dage senere havde Stofa et tilsvarende tilbud til seerne. Viasat og TDC har i lang tid haft on demand på menuen, og lignende tilbud findes også hos andre distributører. Tjenester fra nye aktører, som leverer tv tjenester via det åbne internet, betegnes ofte som OTT (Over The Top). Betegnelsen benyttes, fordi nye aktører går udenom de etablerede aktørers (distributørers) netværk med tjenester henover distributørens netværks adgangskontrol, typisk en set-top-boks. OTT er tjenester over toppen af set-top-boksen. OTT tjenester tilbyder valg af enkelt film og programmer i modsætning til distributørernes pakketilbud. Distributørernes svar på denne udfordring er at lave egne OTT tjenester, der markedsføres i såvel distributørernes egne net, som over the top i andre net. Der er således lagt op til konkurrence om tv seernes gunst i de kommende år. En konkurrence, der vil udfordre branchens etablerede værdikæder, skabe nye alliancer, åbne markedet for nye aktører og udfordre politiske ønsker om regulering af markedet. I november 2011 offentligggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) sin rapport om tv markedet i Danmark. Rapporten er et resultat af det politiske ønske om øget konkurrence og større muligheder for frit kanal valg, som blev formuleret i seneste medieaftale. Rapporten kommer med en række anbefalinger, der skal ændre den pakkestruktur, som tv distributørerne, benytter ved abonnementssalg af tv kanaler. Rapportens emne var allerede genstand for debat på BFEs mediekonference i 2011, hvor KFSTs direktør holdt et oplæg om styrelsens foreløbige konklusioner. BFE havde fået lejlighed til at kommentere rapporten inden færdiggørelsen. I kommentaren imødegår BFE rapportens konklusioner og anfører, at en gennemførelse af rapportens anbefalinger vil bevirke en fordyrelse af tv abonnementer og medføre risiko for, at mindre danske tv kanaler ikke kan overleve. BFE har endvidere haft lejlighed til at kommentere rapporten i en diskussion med repræsentanter for KFST på FDAs landsmøde, samt udsendt pressemeddelelse om rapporten. Endvidere har rapporten og dens konklusioner været behandlet i DIGI-Mail og BFE Bulletin, hvor flere af tv distributørerne har kritiseret konklusionerne. På nuværende tidspunkt har der ikke været synderlig politisk opbakning til rapportens anbefalinger om at pålægge distributørerne ændrede vilkår for deres abonnementsaftaler. Flere medieordførere har givet udtryk for, at man vil vente og se, om de tendenser, der pt. er på markedet henimod flere on demand tilbud m.m., i sig selv er tilstrækkelige til at opfylde det politiske ønske om øgede valgmuligheder. Fra branchens side har BFE hilst denne politiske reaktion på rapporten velkommen. Nævnes skal også, at Boxer har indgået aftale med Radio- TV-nævnet om at benytte den kapacitet i MUX6, som var afsat til mobilt tv, til at sende terrestrisk tv. Dette og andre tiltag bevirker, at Boxer også vil udbyde HD kanaler og sende nogle kanaler i DVB-T2.

6 6 Fladskærme større end inches inches inches inches inches inches inches Billedrørs-tv (Q1 og Q2) Udviklingen i skæmstørrelse Det er forbrugerne også ved at tilpasse sig til. BFEs statistikker kan oplyse, at 70 pct. af de solgte tv apparater i 2012 har T2-tuner. Dette har også betydning i 2014, når MUX8 tages i brug til tv formål, idet MUX8 for at kunne sende landsdækkende tv skal benytte T2. Det skal noteres, at der er udsendt bekendtgørelse om de nye EU regler for cookies (privatlivsfred). Ikrafttrædelsen blev dog udsat, men nu er reglerne trådt i kraft ved årsskiftet. Radioområdet I 2011 noterede BFE det som positivt, at der peges på DAB+ som standard for digital radio, og at overgangen til digital radio skal samordnes på EU niveau ikke mindst i forbindelse med det udredningsarbejde i Kulturstyrelsen (der nu omfatter den tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier herunder Radio- TV nævnet), og hvor BFE har bidraget med data og information om markedet. Kulturstyrelsen offentligjorde i august 2012 udredningen, som er færdiggjort i januar og BFE må konstatere, at udredningen ikke bidrager med klarhed om en køreplan for teknologien på det danske radiomarked. Der er mange teknologiske og markedsmæssige muligheder i spil. Og det er vanskeligt for leverandørerne af teknologi til markedet at pejle sig ind på, hvor dette marked vil bevæge sig hen. Det gør det vanskeligt at vejlede forbrugerne om det rette køb. Det afspejles også i det forhold, at de mærkevareproducenter, der indberetter deres salg til BFEs Online Statistik System, rapporterer et begrænset salg af radiomodtagere med DAB. Udredningen fra Kulturstyrelsen rejser i realiteten spørgsmålet om, hvorvidt der vil ske en politisk styring i form af videre udbygning af DAB sendenettet og lukning af FM nettet, eller et lade-stå-til scenario, hvor FM, DAB og internet radio lever side om side. BFE har ved tidligere lejligheder anmodet politikere om klare

7 7 udmeldinger, så leverandører og forbrugere ved, hvorledes de skal indrette sig. BFE efterlyser fortsat klare udmeldinger på radioområdet. Rettighedsområdet I beretningsåret har aktiviteten været begrænset for så vidt angår afgifter på lagringsmedier. Det skyldes i væsentlig grad, at nogle af de medlemsvirksomheder, der havde stor fokus på dette område, har forladt BFE. De pågældende virksomheders fokus var afgiften på lagringsmedier. Der har således ikke været aktivitet i CAU (BFEs Copyright og Afgifts Udvalg) i perioden. Derimod har temaet tiltrukket sig interesse på andre områder. I ASK bestyrelsen og i BDM kredsen har der i beretningsåret været gentagne drøftelser om rettighedsspørgsmål og på baggrund heraf arrangerede BFE i marts 2012 et seminar om disse spørgsmål, hvor fire jurister med ekspertise indenfor området var indbudt til at give oplæg. Programmet for seminaret var sammensat med henblik på en målgruppe bestående af medlemsrepræsentanter med almen kommerciel og ledelsesmæssig baggrund, hvor hensigten var at give disse et bedre grundlag for at håndtere rettighedsspørgsmål m.v.. Derfor gav det en smule skævhed i forhold til afviklingen, at mange virksomheder deltog med deres jurister, som i vid udstrækning er bekendt med de emner, der blev orienteret om. Der var dog stor tilfredshed med arrangementet, som havde 11 deltagere. BFE har fortsat fokus på området og følger såvel nationale som internationale tiltag på området og BFE har i forbindelse med drøftelserne om en medieaftale tilkendegivet sin interesse i og villighed til at bidrage til løsning af de udfordringer, som teknologiudvikling og globalisering giver på rettighedsområdet. Tilslutningspligt I perioden har det udvalgsarbejde under Naturstyrelsen, som BFE har deltaget i, fundet sin afslutning. Udvalget skulle finde en model for ophævelse af den tilslutningspligt til bestemte tv udbydere, som nogle husstande kunne have i medfør af lokalplaner. Det er nu endt med, at der ikke i nye lokalplaner kan pålægges tilslutningspligt, og at tilslutningspligt i medfør af gamle lokalplaner bortfalder i For en del af BFEs medlemmer er denne løsning ikke tilfredsstillende, idet det kun er tilslutningspligt i medfør af lokalplaner, der bortfalder. BFE har meddelt Naturstyrelsen, at BFE ikke kan støtte det endelige lovforslag. Nogle kommuner har taget det skridt, at de lader tilslutningspligt som følge af lokalplaner ophøre allerede nu. Det har ført til sager, hvor FDA på lokale antenneforeningers vegne er gået i retten for at fastholde overgangsperioden indtil Ny medieaftale Kulturministeren indbød i januar 2012 BFE og en række andre interessenter til et møde med henblik på at lytte til branchens ønsker til en kommende medieaftale. BFE fremlagde følgende synspunkter: At det sikres, at prisen på TV 2s hovedkanal ikke stiger voldsommere end sammenlignenlige tv ydelser At der sker en generel ophævelse af tilslutningspligt

8 8 At der gennemføres et tæt kontaktforløb mellem myndigheder og branche i forbindelse med en overgang til digital radio, så både leverandører og forbrugere informeres bedst muligt. At der gennemføres et tæt kontaktforløb mellem branchen og myndighederne med henblik på at afklare ophavsretlige og andre rettighedsspørgsmål, som bliver aktuelle som følge af markedets globalisering og de mange nye spillere på markedet. At ministeren tager initiativ til at samle repræsentanter for branchen til drøftelser om de ønsker om frit valg af tv kanaler, som er en del af den eksisterende medieaftale. Der er ikke sket yderligere i forbindelse med en ny medieaftale. Et aspekt af en ny medieaftale omhandler mediestøtten, hvor der i forlængelse af Dyremoseudvalgets arbejde er lagt op til betydelige ændringer i den nuværende støtteform. Det berører hovedsagelig de trykte medier, og det omfattende lobbyarbejde fra Danske Mediers side har bevirket, at forhandlingerne om en ny medieaftale er blevet delt i to spor, hvor spørgsmålet om mediestøtten skal løses først. Medieaftale drøftelserne forventes genoptaget i efteråret Teknologi-briefing af medieordførerne I januar 2012 afholdt BFE et arrangement med en teknologibriefing af medieordførerne, hvor repræsentanter fra såvel distributørsiden som leverandørsiden redegjorde for de mange nye muligheder, som digitaliseringen indebærer i form af nye tjenester, platforme og produkter og hvilke udfordringer, det giver for værdikæder og rettighedssystemer. Desværre deltog der kun tre medieordførere. Yderligere to var tilmeldt, men udeblev. Endvidere deltog repræsentanter for Kulturministeriet. De deltagende var tilfredse med arrangementet og fik alle installeret nogle tv tjenester på deres medbragte Ipads. BFEs årlige mediekonference I april mødtes omkring 130 interessenter fra den danske tv verden til en udbytterig konference, som havde stor politisk bevågenhed, og hvor branchen fik lejlighed til at udfolde, hvorledes tv udviklingen vil forløbe over det kommende år. Konferencen blev indledt med af opsang fra en mangeårig iagttager af den danske medieverden og der blev ikke skubbet noget under stolen, da Frands Mortensen revsede såvel markedets aktører som myndighederne. Den afsluttende debat, som omhandlede de emner, som BFE havde forelagt på mødet med kulturministeren i januar, fik en ny form med Kåre Quist som vært og der kom i hvert fald en slags svar på et af de spørgsmål, som BFE havde fremlagt i januar flere af de deltagende politikere bedyrede, at der vil blive holdt øje med prisen på TV 2s hovedkanal. Evalueringen og reaktionerne fra deltagerne viser stor tilfredshed med konferencen. Salgs-, Service- og Support Seminar I maj afholdt BFE det traditionelle serviceseminar, der nu har skiftet navn til Salgs-, Service- og Support Seminar. Emnerne var i nogen grad også traditionelle købelovgivning og regler på forbrugerområdet, energimærkning og miljøforhold er faste temaer. Endvidere blev der orienteret om mulige tiltag mod forstyr-

9 9 relser fra LTE udstyr, når 800 Mhz båndet tages i brug fra 2013, samt om opbygningen af hjemmenetværk. Evalueringen viser stor tilfredshed med seminaret. Branchemøde om HbbTV I marts indbød BFE til en orientering om DRs HbbTV pilotforsøg. Der var omkring 70 deltagere fra hele branchen. DR orienterede om indhold, teknologi og formål med forsøget. På BFEs pressemøde på IFA i september 2012 forelagde DR en rapport om forsøget. Mange af deltagerne har efterfølgende tilkendegivet stor tilfredshed med arrangementet. Modtagekvalitet herunder MUX7 (800 Mhz båndet) Risikoen for forstyrrelser af tv signaler fra 800 Mhz båndet (MUX7) har været genstand for opmærksomhed hos alle aktører i branchen. Fra distributører og broadcastere over udstyrsleverandører til detailforretninger, der frygter klager og afgørelser i lighed med dem, der er set i MPEG-sagerne. Den fælles bekymring gav anledning til, at hele branchen samledes om et fælles høringssvar med BDM som afsender således at alle interessenter fra broadcastere over distributører, fællesantenneforeninger og udstyrsleverandører kunne stå sammen. Høringssvaret blev indgivet i forbindelse med høringen om auktionsbetingelserne for MUX7. BFE har såvel forud som efter afsendelsen af høringssvaret holdt en række møder med Erhvervssstyrelsen om emnet, og tog i januar initiativ til at indkalde en ekspert fra Sony, der er en af verdens vigtigste producenter af tv tunere, til et møde med Erhvervsstyrelsen. Hovedbudskabet fra Sony var; med tiden vil tv tunere blive mere robuste overfor LTE støjkilder, men også at det er en evolutionær udvikling, hvor udviklingen af tv tunere sker i forhold til den faktiske verden, der omgiver tv tuneren. En af anledningerne til mødet var, at Erhvervsstyrelsen havde opstillet nogle kriterier for tv apparaters følsomhed. Drøftelserne førte til, at Erhvervsstyrelsen ændrede kriterierne, samt det nu klart tilkendegives, at der ikke findes en standardiseret test-procedure, der kan klarlægge om et givet tv apparat overholder kriterierne. Sony anbefaler, at når der måtte komme sådanne test-procedurer, tages spørgsmålet op I NorDig og gøres til en del af NorDig specifikationen. Da Erhvervsstyrelsens kriterier blev formuleret som anbefalinger, fik BFE foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt sådanne anbefalinger kunne have karakter af en teknisk handelshindring i forhold til EU lovgivningen. Den juridiske vurdering viste, at anbefalinger af en karakter, som dem Erhvervsstyrelsen anvendte, ville være i overensstemmelse med EU reglerne. Endvidere har BFE haft lejlighed til at briefe nogle politikere om sagen, hvilket har foranlediget en række spørgsmål til erhvervsministeren. Ministeren står fast på, at det er forbrugerens eget ansvar at sikre sin tv-installation og anskaffe det rette udstyr. BFE har i vid udstrækning koordineret sit arbejde med DR og Dansk Erhverv på dette område, og det er planlagt, at arbejdet skal fortsætte. Målet for arbejdet er todelt. Det skal sikres, at forbrugerne får den nødvendige information og at branchen har det rette beredskab på plads, når eventuelle problemer skal afhjælpes, og samtidig skal det stå klart, at det er politisk beslutning,

10 10 at 800 Mhz båndet skal anvendes til et formål, der kan bevirke forstyrrelser i tv modtagelsen. BFE kan notere, at den fokus BFE ikke mindst i regi af AFO har sat på modtagekvalitet begynder at bære frugt. Dårlige kabler forsvinder fra butikshylderne og BFEs informationsmaterialer benyttes mange forskellige steder. Forløbet omkring MUX7 og de drøftelser, der foregår internationalt om anvendelsen af frekvenser viser også, at branchen må forberede sig på, at der sker yderligere inddragelser af terrestriske frekvenser til bredbåndsformål. 700 Mhz båndet er det næste frekvensbånd, der kan forventes inddraget til andre formål. Det kan dog først ske fra MPEG sagerne MPEG sagerne omhandler de forbrugere, der i perioden op til digitaliseringen af det terrestriske sendenet har købt fladskærme med MPEG2 modtagere. Der faldt afgørelse i landsretten i marts 2012, og Dansk Erhverv (der repræsenterer detailhandlen) tabte sagen. Dansk Erhverv havde anlagt det hovedsynspunkt, at det ikke kunne forventes, at den handlende på tidspunktet af salget af en fladskærm i januar 2008 kunne forventes at have viden om, at DRs nye kanaler fra efteråret 2009 ville blive sendt i MPEG4. Sagen er anket til Højesteret og Dansk Erhverv har bedt en ny advokat om at føre sagen. BFE har givet Dansk Erhvervs nye advokat en orientering om teknologiudviklingen og forholdene i markedet i perioden Dansk Erhverv har ønsket, at BFE skulle indgå på linje med Dansk Erhverv i sagerne. Dansk Erhverv har også ønsket, at BFE skulle bidrage økonomisk. Begge dele er blevet afvist af BFE. Dansk Erhverv har oplyst, at mellem 2000 og 3000 forbrugerklager over forretninger i forbindelse med salg af MPEG2 udstyr afventer resultatet af retssagen. Nordisk samarbejde I det fælles nordiske samarbejde i NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics Associations) har BFE stor glæde af at udveksle erfaringer og drøfte markedsudviklingen. Mange af medlemsvirksomhederne opererer på nordisk plan, og der planlægges hvert år et fællesnordisk pressemøde på forbrugerelektronikmessen IFA. Også standarder, der aftales i NorDig samarbejdet, koordineres i NACEA samarbejdet, ligesom der arbejdes for en samlet NorDig test procedure. Fra BFEs (og FEHAs) side arbejdes der på, at lave et fælles nordisk statistik system. Der er lavet en foranalyse og analysen er forelagt på et NACEA møde i efteråret Der er dog modstand fra svensk side, hvor man ikke ønsker et online system men ønsker at videreføre det nuværende svenske system (som er baseret på udveksling af excel ark). Baggrunden for dette er, at de svenske brancheorganisationer har en særlig enhed Branschkansliets Marknadsinformation AB, som drives som en selvstændig forretning, der fakturerer de deltagende virksomheder, for at indsamle og formidle statistikken. Den norske brancheorganisation ønsker i lighed med de danske en online løsning. Emnet vil givet blive genstand for drøftelser på kommende møder i NA-

11 11 CEA., hvor der afholdes et fælles møde mellem de deltagende organisationer to gange årligt. Miljø og energi området I september 2011 fulgte BFE op på et tidligere afgivet høringssvar om et lovforslag om indførelse af forbud mod visse ftalater i form af et møde med Miljøstyrelsen, hvor BFE havde inviteret teknisk ekspertise fra B&O, som redegjorde for produktionsplanlægning og testforløb og dermed for nødvendigheden af, at ændringer i anvendelse af produkter skal planlægges i god tid. BFE havde i høringssvaret anbefalet, at Danmark fulgte den udfasningsperiode for ftalater, som er fastlagt i EU. I september 2012 meddelte miljøministeren, at Danmark vil gå enegang og forbyde visse typer af ftalater, men også at Danmark for visse produkters vedkommende, herunder forbrugerelektronik, vil følge den udfasningsperiode, der er fastlagt i EU. I september 2011 fremsendte BFE høringssvar vedrørende ændringer i affaldsbekendtgørelsen, hvor BFE kom med en række anbefalinger til ændringer i reglerne. I august 2012 fremsendte BFE i samarbejde med FEHA et høringssvar vedrørende implementeringen af Rohs direktivet i dansk lovgivning, hvor BFE vendte sig imod, at overensstemmelseserklæringer om CE mærkning skal være på nationalt sprog og krav om, at produkter skal mærkes med producentens fysiske adresse inches 42 inches 140 watt i forbrug 70 watt i forbrug 3 watt i stand-by 0,3 watt i stand-by Værdier for typiske gennemsnits tv i 2005 og 2012 BFEs Miljø og Energi Udvalg (MEU) har i årets løb afholdt en række temamøder med eksterne oplægsholdere. Emnerne har været: Sundhedsrisci ved radiofrekvent stråling CE mærkning i henhold til Rohs direktivet

12 12 Networked standby og energiforbrug Endvidere har udvalget sikret en betydelig videndeling blandt medlemmer ved rundsendelse af oplæg, rapporter og andet materiale af betydning for medlemsvirksomhedernes ageren på miljø og energiområdet. Markedsinformation BOSS (BFEs Online Stastitical System) er LFE medlemmernes månedlige indberetning af salg af forbrugerelektronik med tal for volumen, værdi og diverse tekniske specifikationer for produkter. Der indberettes i 25 produktgrupper. Data indberettes hurtigst muligt efter månedsafslutning og er normalt tilgængelige arbejdsdage efter et månedsskift. Databasen giver mulighed for se historiske data siden 2002 og lave sammenligninger måned for måned, år til dato og vilkårlige rullende perioder. For de medlemsvirksomheder, som indberetter til systemet er der mulighed for at vise egen andel af totalmarkedet. For alle andre brugere vises kun totalmarkedet. BFOF (BFEs Forbrugere og Forbrugerelektronik) er en årlig analyse foretaget af TNS Gallup i januar om forbrugernes køb og anvendelse af forbrugerelektronik året før. Resultaterne rapporteres i præsentationsform (power point), som udsendes i såvel trykt som elektronisk udgave. Endvidere er de seneste tre års data samlet i et online værktøj, hvor brugerne kan lave deres egne udtræk og sammenstille forskellige slags variable. DATA (Danskernes Aktuelle Tv Adfærd) er TNS Gallups Annual Survey, der udsendes tre gange årligt med data om tv forbrug, modtageforhold og anvendelse af tv udstyr. BFEs markedsdata instrumenter er undergået en betydelig konsolidering i perioden. I BOSS er der blevet rettet op på forskellige fejl, gennemført et konsekvent sprogbrug, så alle produktbetegnelser nu er på engelsk, og systemet med facilitetskoder er blevet udbygget ikke mindst med oplysninger om, fra hvilken dato en kode benyttes. Endvidere er systemet blevet forberedt for indberetninger på området computere og mobiltelefoner. BFOF er blevet udvidet med nye spørgsmål der spørges nu til en lang række adfærdsmæssige forhold. Samtidig er den hidtige skriftlige raportering blevet afløst af et online værktøj, hvor brugerne kan lave deres egne udtræk og sammenstille forskellige slags variable. Som led i BFEs arbejde med videndeling forsyner BFE såvel medlemmerne som pressen og andre aktører med data om udviklingen omkring køb og anvendelse af forbrugerelektronik fra en række andre kilder udover BFEs egne markedsdata systemer. Som nævnt tidligere er der i nordisk regi iværksat et arbejde, der skal føre frem til en fælles nordisk statistik. Endvidere skal nævnes, at rutinerne i kontakten til indberetterne til BOSS bliver stadigt bedre. Det vanskeliggøres dog ind imellem af udskiftning af indberetterne

13 13 og manglende back up rutiner hos medlemsvirksomhederne, så vi opfordrer til, at medlemmerne etablerer back up rutiner, der sikrer rettidig indberetning. BFEs MarkedsData Udvalg (MDU) har afholdt et møde i foråret 2012 med henblik på at koordinere data fra BOSS og BFOF og udarbejde grundlag for BFEs prognoser for Kommunikation og information eksternt og internt Den oprustning af DIGI-Mail, der blev påbegyndt i 2011 er fortsat. DIGI-Mail udsendes normalt to gange i løbet af ugen, og ved behov øges frekvensen. Endvidere er der suppleret med særlige tema-tillæg i forbindelse med vigtige begivenheder i BFE regi, f.eks. tema om mediekonferencen, om forbrugerelektronikudstillingerne på IFA og CES og lignende. Der er ca abonnenter på DIGI-Mail. Endvidere udsendes BFE Bulletin fire gange årligt. I foråret 2012 blev hjemmesiden relanceret. Store mængder af u-aktuelle data er blevet fjernet, og der fokuseres på den centrale opgave, at præsentere BFE og formidle BFEs synspunkter til medlemmer og interessenter, samt offentligheden. Generelt er BFEs pressearbejde i foreningsåret forløbet godt. BFE har god respons på foreningens formidling til pressen, og har kunnet registrere en betydelig stigning i omtalen af emner, der har BFEs interesse ligesom vi konstaterer, at foreningens sekretariat ofte benyttes af pressen til indhentning af baggrundsdata og bekræftelse af information. 1,4% 24,9% Ja Nej Ved ikke 73,8% -husstande, der oplyser at have set en hel udsendelse fra start til slut via nettet Som supplement til pressearbejdet lægges der i det daglige arbejde megen vægt på at være videncenter. Det gælder i forhold til medlemmerne, der ofte henvender sig med spørgsmål, og i forhold til pressen, der som nævnt flittigt benytter

14 14 BFEs data som dokumentation eller anmoder BFE om at afdække særlige problemstillinger. Endelig retter myndighederne ofte henvendelser til BFE om data vedrørende markedet, forklaringer på teknologier og kontakter til specialister. BFEs Kommunikations- og Informationsudvalg (KIU) har drøftet et oplæg om BFEs kommunikationsstrategi. Oplægget er senere blevet godkendt i BFEs bestyrelse. Oplægget indeholder udover ovennævnte tiltag om oprustning af DIGI- Mail og relancering af hjemmesiden, anbefalinger om, at der laves en samlet årlig rapport om BFEs arbejde, og at der arrangeres særlige workshops for journalister, hvor BFEs eksperter orienterer om aktuelle emner (eksempelvis: 800 Mhz udfordringen). Denne aktivitet er dog ikke blevet realiseret i beretningsåret. IFA og CES En vigtig del af pressearbejdet foregår i forbindelse med messer. I en årrække har BFE inviteret repræsentanter for pressen til IFA i Berlin og CES i Las Vegas. I begge tilfælde kan der raporteres om god dækning af BFEs område, og stor tilfredshed hos de indbudte journalister. I forbindelse med arrangementerne afholder BFE pressemøde og middag for pressen og medlemmerne. Til disse arrangementer inviteres alle de danske journalister, som er til stede på den pågældende messe. Og det er en god lejlighed for BFEs medlemmer til at knytte kontakt til pressen. BFEs pressemøder på IFA og CES er blevet de etablerede talerstole for formidling af fællesnævnerne i den teknologiske udvikling og branchens nye tiltag i forlængelse heraf. Teknologisk udvikling og koordinering BFE har en række udvalg og fora, hvor teknologiudviklingen drøftes og koordineres. Fra det strategiske niveau over det operationelle til det mere lavpraktiske med oplysninger om opstilling af hjælpesendere m.v. I beretningsperioden er dette arbejde blevet konsolideret. Det er sket ved at ændre i udvalgenes sammensætning og ved at fokusere udvalgenes arbejde. Der er følgende udvalg: DTU (Digitalt Teknologi Udvalg), der følger og drøfter den teknologiske udvikling på strategisk niveau og tilrettelægger programmet for BFEs mediekonference. TSU (Teknik og Service Udvalg), der koordinerer og drøfter teknik- og servicespørgsmål for LFE og tilrettelægger programmet for BFEs salgs-, support og serviceseminar. BDM TU (BDMs Tekniske Udvalg), der drøfter og følger den teknologiske udvikling på operationelt niveau og koordinerer i forhold til NorDig specifikationerne. Repræsentanter fra broadcasterne (DR og TV 2) og myndighederne (Erhvervsstyrelsen) deltager i arbejdet. Teknisk Erfa Gruppe, der udveksler information og koordinerer blandt alle aktører på tv området. Gruppen mødes to gange årligt og inddrager repræsentanter fra BDM, AFO, myndigheder, detailhandel, skoler, serviceværksteder m.m. AFOs Tekniske Udvalg, der opdaterer AFOs tekniske retningslinjer og rådgiver AFOs styregruppe

15 15 Det ligger udenfor denne beretnings formål at redegøre detaljeret for arbejdet i de mange tekniske udvalg og koordinerende fora. I et vist omfang sker det andetsteds i beretningen i forbindelse med større sager. Det skal noteres, at arbejdet i de tekniske udvalg og fora er et centralt element i den videndeling, der foregår i BFE regi. Der er en række personer fra medlemsvirksomhederne, der er gengangere i udvalgene, og det er en styrke ved arbejdet. Ofte er der tekniske spørgsmål, der krydser de formelle grænser mellem de forskellige aktører på markedet, men den fintmaskede udvalgsstruktur er i stand til at opfange tingene og sikre hurtig og effektiv afklaring til fordel for såvel markedets aktører som aftagerne af aktørernes produkter. Ligeledes sikrer strukturen at tilbagemeldinger og viden fra andre fora (NorDig, DVB, Digital Europe, frekvenskonferencer m.m.) bliver delt med alle medlemmer. BDM Brancheforum Digitale Medier Der har været afholdt en række møder i BDM kredsen i løbet af perioden. Emnerne på møderne har været generel orientering om udviklingen i branchen. Erfaringerne fra IFA og CES. Diskussion af de ændringer i værdikæderne, som den teknologiske udvikling giver anledning til. Endvidere har TV 2s overgang til betalingskanal og Kulturministeriets information om teknologiskift været drøftet. Det har givet anledning til at BFE sammen med DR har initieret nogle ændringer i ministeriets formuleringer herom. Rapporten fra Konkurrence- og Forbrugelsen om tv markedet i Danmark har været drøftet i BDM kredsen, her viste det sig, at FDA støtter rapportens konklusioner, om end FDA er opmærksom på det vil give mindre antenneforeninger nogle udfordringer. Møderne i BDM kredsen har endvidere været benyttet til orientering om DRs HbbTV forsøg. Og som allerede tidligere omtalt blev samarbejdet i BDM benyttet til afgivelse af et fælles høringssvar vedrørende udfordringer fra brugen af 800 Mhz båndet til LTE. AFO Aftalen for Fællesantenne Området Repræsentanter fra AFO og BFE deltog i lighed med tidligere år på FDA messen for at orientere om AFOs arbejde, herunder AFOs anbefalinger om husstandsinstallationer FDA har besluttet, at medlemskab af FDA automatisk indebærer tilslutning til AFO. AFOs tekniske retningslinjer for fællesantenneanlæg installationer er blevet revideret. AFOs tekniske udvalg og AFOs styregruppe har ved gentagne lejligheder drøftet modtagekvalitet, og der planlægges forskellige aktiviteter, således at AFOs anbefalinger får større vægt og når længere ud, bla. i form af en mærkningsordning med et AFO godkendt mærke. AFOs komponentregister har ved flere lejligheder været drøftet med henblik på en modernisering, men der er pt. ikke økonomiske ressourcer til en opgradering. Flere mindre antenneinstallatører er udtrådt af AFO, dels som følge af den konsolidering, der finder sted i branchen hvor flere og flere anlæg serviceres af nogle få store spillere, dels som følge af kontingentstigninger i AFO.

16 16 Medlemsservice BFE yder næsten dagligt forskellige former for service til medlemmerne på en række områder fra lov- og regelfortolkning over data om markedet til afklaring af tekniske spørgsmål. Ind i mellem optræder der også andre opgaver, hvoraf der skal nævnes to eksempler: BEEP 2012 er en forbrugerelektronikmesse, der afholdes i Bella Center november. En tilsvarende messe i 2011 samlede deltagere. BFE har været i dialog med arrangørerne og sikret, at BFEs medlemmer får 45 pct.rabat på eventuel standleje på messen. Sekretariatet har forbindelse med nogle medlemmers behov for at informere deres bagland om BFEs virke, udarbejdet en præsentation af BFE på engelsk. Organisatorisk I periodens løb er Stofa blevet indmeldt i ASK, og ASKs bestyrelse har suppleret sig med Klaus Høeg-Hagensen, Stofa, som medlem. Peter Lund, Kjærulff1, har erstattet Karsten Kjærulff, Steffen Weber, Teracom, har erstattet Finn Søndergaard. Teleste har udmeldt sig af ASK. TP Vision har indmeldt sig i LFE. I LFEs bestyrelse har Martin Engen, Samsung, erstattet Ulrik Hvid. LFE har udpeget Martin Engen som LFEs repræsentant i BFEs bestyrelse. Philips tv produktion er udskilt i selskabet TP Vision, hvor John Heinemann er ny landechef. John Heinemann er fortsat som formand for LFE og BFE. I LFEs bestyrelse har Frank Glaes, B&O, erstattet Niels Erik Haug-Larsen, og Kaspar Thomsen, Sony, har erstattet Lars Steffensen. Sennheiser og TomTom har udmeldt sig af LFE. Der afholdes normalt fire årlige møder i alle bestyrelser og udvalg under BFE paraplyen. I enkelte tilfælde aflyses møder, hvis der ikke er aktuelle sager. Rent raktisk foregår det ved, at sekretariatet laver en samlet mødeplan for året og sender indkaldelser ud i form af Outlook mødeinkaldelser til deltagere i bestyrelses- og udvalgsarbejdet. Forud for det konkrete møde i bestyrelse eller udvalg aftales dagsorden med formanden og dagsorden (eller eventuel aflysning) for mødet udsendes til deltagerne. BFEs bestyrelse består af: John Heinemann, TP Vision Denmark/Philips TV (formand) Freddie Fjeldsted, YouSee, (næstformand) Laila Kelp Rasmussen, Viasat Martin Engen, Samsung ASKs bestyrelse består af: Freddie Fjeldsted, YouSee (formand) Laila Kelp Rasmussen, Viasat (næstformand) Catja Middelboe Andersen, Canal Digital Steen Ulf Jensen, Boxer Niels Ancher Meyer, Triax Ole Thorslev, Strong Steffen Weber, Teracom Peter Lund, Kjærulff1 Klaus Høeg-Hagensen, Stofa

17 17 LFEs bestyrelse består af: John Heinemann, TP Vision Denmark/Philips TV (formand) Martin Engen, Samsung (næstformand) Kaspar Thomsen, Sony Frank Glaes, Bang & Olufsen Morten Nielsen, LG Electronics Peter Håkansson, Panasonic Medlemmer af ASK: Boxer TV A/S Canal Digital Danmark A/S Kjaerulff 1 Digitalt A/S Stofa Strong Scandinavia A/S Teledan Witronic Teracom Danmark A/S Triax A/S Viasat A/S YouSee A/S Medlemmer af LFE: Aurora Group Danmark A/S Bang & Olufsen A/S Grundig Nordic NO AS JVC Danmark A/S LG Electronics Denmark Loewe Nordic Panasonic Danmark Philips Consumer Lifestyle Pioneer Electronics Denmark A/S Samsung Electronics Nordic AB Sony Danmark TomTom International B.V. (under udtræden) TP Vision Denmark/Philips TV Virksomheder/organisationer tilsluttet BDM: Aurora Group Danmark A/S (via LFE) Bang & Olufsen A/S (via LFE) Boxer TV A/S (via ASK) Canal Digital Danmark A/S (via ASK) Copydan DR FDA/Forenede Danske Antenneanlæg Grundig Nordic NO AS (via LFE) JVC Danmark A/S (via LFE) Kjaerulff 1 Digitalt A/S (via ASK) LG Electronics Denmark (via LFE) Loewe Nordic (via LFE) Panasonic Danmark (via LFE) Philips Consumer Lifestyle (via LFE) Pioneer Electronics Denmark A/S (via LFE) Samsung Electronics Nordic AB (via LFE) Sony Danmark (via LFE)

18 18 Stofa (via ASK) Strong Scandinavia A/S (via ASK) Teledan Witronic (via ASK) Teracom Danmark A/S (via ASK) TomTom International B.V. (via LFE) TP Vision Denmark/Philips TV (via LFE) Triax A/S (via ASK) TV2 UBOD/Union of Broadcasting Organizations in Denmark Viasat A/S (via ASK) YouSee A/S (via ASK) Virksomheder/organisationer tilsluttet AFO: Distributører: YouSee Stofa Leverandører: Appear TV A/S Teleste Telecenteret A/S Cisco Systems Danmark A/S DKT Comega Kjaerulff1 Digitalt Teledan-Witronic Triax A/S Rådgivere: Brix & Kamp Installatører: Aktiv Kommunikation Aps Andersens Antennemontering Antennefirmaet Poul Larsen Dansk Kabel TV Dansk Antenneservice Aps Dansk Antenneteknik Aps Dansupport A/S Espersen El-installation Expert Ålbæk Fyns Kabel Tv Hareskov Elektric Haugaard Jepsen Hoffmeyer og Jørgensen HFT Mobilradio JAC Kommunkationssystemer JJ parabol og Alarmsystem Lindpro Phebo Antenneservice UDVALG DTU (Digitalt Teknologi Udvalg) Formænd: Gert Svendsen, Canal Digital og Kirstine Rasmussen, Viasat Palle Bo Nielsen, YouSee Dan E. Jensen, YouSee

19 19 Joakim Bergmann, LG Torben Mellerup, Stofa Steen Larsen, Loewe Kim Johansen, TP Vision/Philips tv Niels Ancher Meyer, Triax Ole Thorslev, Strong Ragnar Gudjonsson, Panasonic Ulrik Petersen, Sony Kaj Højvang, Boxer Brian Thorngaard, B&O Kim Gertsen, Samsung KIU (Kommunikations og Informationsudvalg) Formand: Catja Middelboe Andersen, Canal Digital Jan Petersson, JVC Kaj Højvang, Boxer Kirstine Rasmussen, Viasat Litten Camille Bloch Ravn, YouSee Mia Andersen, Loewe Sue Piper, Sony Bjarne Bækkelund, Kjaerulff1 MEU (Miljø og Energi Udvalg) Formand: Lone Nielsen, Bang og Olufsen Bent B. Madsen, Aurora Group Bodil Stenholt, Sony Henning Ahrens, Panasonic Jan Petersson, JVC Kim Johansen, TP Vision / Philips TV Iliana Knudsen, Viasat Niels Ancher Meyer, Triax Ole Thorslev, Strong Palle Bo Nielsen, YouSee Tomas Hedin, Samsung MDU (MarkedsData Udvalg) Formand: Frank Glaes, Bang og Olufsen Jan Petersson, JVC Kim Johansen, TP Vision / Philips TV Martin Engen, Samsung Panasonic Sony LG Pioner CAU (Copyright og Afgift Udvalg) ikke aktivt pt.

20 20 NAV (Navigations-gruppen) ikke aktiv pt. BDM TU (BDMs Tekniske Udvalg) Formand: Jørgen Michaelsen, YouSee Dan E. Jensen, YouSee Gert Svendsen, Canal Digital Kaj Højvang, Boxer Niels Ancher Meyer, Triax Kim Johansen, TP Vision / Philips TV Lis Grete Møller, DR Niels Dreijer, Teracom Ulrik Petersen, Sony Michael Krogh, Sony Ole Thorslev, Strong Joakim Bergmann, LG Per Storm Jensen, Kjaerulff1 Peter Mølsted, DR Steen Larsen, Loewe Axel Højsleth, Triax Thomas Helbo, Stofa Tage Lauritsen, FDA Mikael Olsson, Viasat Brian Thorngaard, B&O Carsten Corneliussen, DR Ragnar Gudjonsson, Panasonic Kim Gertsen, Samsung Steen Hyrlov, TV2 Jeppe Tanderup Kristensen, Erhvervsstyrelsen Mikkel Holst, Erhvervsstyrelsen TSU (LFEs Teknik og Service Udvalg) Formand: Jens Lundqvist, Samsung Henrik Agerbeck, Sony Henning Ahrens, Panasonic Lars Steffensen, Sony Per Endsjø, Grundig Steen Larsen, Loewe Hans Henrik Nielsen, Philips Consumer Lifestyle Olaf Pettai, Pioneer Ulrik Schmidt, JVC Joakim Bergman, LG LG B&O Kim Johansen TP Vision / Philips TV AFO (Aftalen for FællesantenneOmrådet) Styregruppe Formand Erik Nielsen, Teledan-Witronic Mads Risgaard Knudsen, Tekniq Kurt Frausing, BFE

21 21 Niels Ancher Meyer, Triax Dan E. Jensen, YouSee Torben Mellerup, Stofa Carsten Karlsen, FDA Bjarne Zetterström, BL Tage Lauritsen, FDA (Formand AFOs Tekniske Udvalg) AFO (Aftalen for FællesantenneOmrådet) Teknisk Udvalg Formand: Tage Lauritsen, FDA Dan E. Jensen, YouSee Torben Mellerup, Stofa Henning H. Madsen, FDA Bo Jensen, DKT Comega Erik Nielsen, Teledan Group Jørgen Nielsen, Dansk Kabel TV Bent Vanggaard, Brix & Kamp Axel Højsleth, Triax Bent Geismar, Cisco BFEs sekretariat: Direktør Kurt Frausing Medlemsservice, myndighedskontakt, eksterne samarbejdsrelationer, interne møder, mediekontakt, markedsføring, medlemshvervning Informationschef Johs Chr Johansen Medlemsservice, myndighedskontakt, eksterne samarbejdsrelationer, interne møder, mediekontakt, markedsdata Direktionssekretær Dianna Grensteen Pedersen fælles for BFE, FEHA, el-retur Mødestyring og sekretariatsbetjening Funktionschef Vivian Skovkjær - fælles for BFE, FEHA, el-retur Bogføring og administration Kommunikationschef Erling Madsen (ekstern konsulent) Hjemmeside, Digi-mail, BFE Bulletin, mediekontakt Kontorfællesskab BFE har kontorfællesskab med FEHA (Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater) og el-retur (som er branchens fælles organisation, der varetager indsamling og oparbejdning af el-skrot). Den kommende foreningsperiode Som det fremgår af beretningen er der fortsat opgaver og udfordringer at tage fat på. Der kan forventes debat og forbrugerkonflikter omkring den hastige digitale udvikling, og forventningerne til BFEs evne til at informere hurtigt og korrekt vil være stadigt stigende.

22 22 Det stiller krav til oprustning af organisationens vidensniveau. Udveksling af information og videndeling i BFE udvalgene er den vigtigste faktor i dette. BFE vil derfor godt benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange medarbejdere i medlemsvirksomhederne, der gør et stort stykke arbejde i denne proces og ikke mindst tak til de medlemsvirksomheder, som gør det muligt. Branchedata På det årlige pressemøde på IFA messen offentliggør BFE en række data om udviklingen i salg og anvendelse af forbrugerelektronik, samt BFEs skøn for salget af forbrugerelektronik for året. Disse data fremgår af de følgende sider.

23 23 TVs andel af totalmarkedet Første 11 måneder i udvalgte år Kilde: BOSS BFEs Online Statistik System + BFEs markedsanalyse Totalmarkedet mia. 4.9 mia. 4.1 mia. TV incl. dedikerede lydsystemer til tv Kameraer video og stillbillede Lyd stationær og transportabel Biludstyr og Navigation Optagere/afspillere - video - på seks år er TVs andel af markedet gået fra 40 til 70 % Tv-skærme skøn TV totalt (billedrørs-tv og fladskærme) 2007 er sidste år med billedrørs-tv ( enh.) Kilder: BOSS BFEs Online Statistik System BFOF -BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik Bestand (mio.) 5,7 5,6 5, Salg (tus.) Heraf fladskærme - (LCD/Plasma) Bestand (mio.) 1,4 2,0 2, Salg (tus.) Husstandsudbredelse - fladskærme En fladskærm 41% 51% 65% 74% 83% 87% To eller flere 12% 17% 25% 33% 46% 50%

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Markedsudvikling og forventninger BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Om BFE ASK: Antenne, Satellit og Kabelbranchen BFE: Branchen ForbrugerElektronik LFE: Leverandørforeningen for

Læs mere

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 Den årlige rapport om markedet for forbrugerelektronik, tv og streaming Undersøgelse og databehandling: TNS Gallup Udgiver: Branchen ForbrugerElektronik Marts

Læs mere

Abonnement på betalings tv synes noget mindre følsomt for konjunkturerne alt i alt er det totale antal af abonnenter stigende.

Abonnement på betalings tv synes noget mindre følsomt for konjunkturerne alt i alt er det totale antal af abonnenter stigende. BFE er opdelt i to medlemsforeninger, Leverandørforeningen for ForbrugrugerElektronik (LFE) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK). De to foreninger holder hver sin generalforsamling og aflægger

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to selvstændige foreninger: Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der

Læs mere

Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE)

Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE) BFE er opdelt i to medlemsforeninger, Leverandørforeningen for ForbgrugerElektronik (LFE) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK). De to foreninger holder hver sin generalforsamling og aflægger

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem?

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? 1 Dagsorden for mødet - Velkommen - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? - Information om Ishøj Fællesantenne - Præsentation v. Netplan - Hvad så nu? - Spørgsmål/svar - skriftligt - Afrunding 2 3 4 Information

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013.

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Formandens beretning: Jeg vil gerne byde velkommen til den 39. ordinære generalforsamling i Aabybro Antennelaug. Konstituering: Efter

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Møde med Domus Vista III

Møde med Domus Vista III Møde med Domus Vista III Tv, forandres hurtigere end nogensinde før Fra tv-marked i 2010 til underholdningsmarked i 2016 Skiftet stiller store krav til INDHOLD TILGÆNGELIGHED OG NETVÆRK I dag leverer YouSee

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Til stede værende repræsentanter. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40-52. Bohrparken, Pontoppidanstræde 1-62, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Rebildparken,

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere