Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem"

Transkript

1 Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger 2. Via denne bog har vi forsøgt at behandle og udrette nogle misforståelser blandt muslimerne. Vi vil gerne oplyse, at alle de gennemgåede temaer og rådgivning er kun baseret på Koranen og Sunnah (dvs. udtalelser og handlinger af Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam)) med den samme forståelse af Sahabah (dvs. hans ledsagere, må Allah (subhanahu wata aala) være tilfreds med dem). 1 Læs mere på og 2 Handlinger, såsom Shirk er at associere nogen/noget med Allah el. at omdirigere noget, der tilhører Allah kun mod andre såsom tilbedelse, lydighed og underkastelse. Læs mere på 1

2 1. En muslims identitet = Al-ISLAM. En muslim kan ikke have nogen anden identitet end identitet af Islam. Man bliver født som muslim og dør som muslim. Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) har lært os, at muslimer er en nation blandt hele menneskeheden - deres land er én, krig er én, fred er én samt ære er én. Sammen med de mange andre opfundne traditioner eller kulturer, findes der desværre i dag en gift i vores Ummah, hvilket kaldes for nationalisme. At erklære stolthed og patriotisme for ens nation, er en ond og afskyelig handling. Faktisk er der intet at være stolt af, omend det er ens nation, land, stamme eller sprog. Vores broderskab skabes ikke via nationalitet eller sprog, men kun via Islam Allah (subhanahu wata aala) siger: "De troende er brødre, så skab forlig mellem jeres to brødre! Frygt Gud! Måske finder I barmhjertighed! (49: 10) Profeten (sallalahu aleyhi wasalam) sagde: "Hele menneskeheden er fra Adam og Eva. En araber har ingen overlegenhed over en ikke-araber eller en ikke-araber har ingen overlegenhed over en araber. En hvid person har ingen overlegenhed over en sort person eller en sort person har ingen overlegenhed over en hvid person undtagen i fromhed og gode handlinger. Lær, at enhver muslim er en bror til enhver muslim, og at muslimerne udgør et broderskab. "(Saheeh almuslim) Allahs Sendebud (sallalahu aleyhi wasalam) sagde også: "Uden tvivl har Allah fjernet dig fra stolthed, arrogance under Jahiliyyah samt glamourisering af forfædre. I er alle børn af Adam og Adam var skabt af jord. Folk skal opgive deres stolthed i nationer, fordi det er et kul fra helvedet. Hvis de ikke giver op på dette, vil Allah تعالى ydmyge dem endnu mere end den ydmygede orm som skubber sig selv gennem Khara (møg) "[Sunan Abu Dawood og Sunan al- Tirmizi) 2 Vores bånd ligger ikke i vores sprog eller flag, men i vores tro og trosbekendelse Laa ilaaha illallâh (der er ingen værdig til tilbedelse foruden Allah). Abu Hurairah (ra) fortæller, at Profeten (sallalahu aleyhi wasalam) sagde: "Enhver, der efterlader lydighed og adskiller sig fra jama'ah og dør, vil dø som en Jahiliyyah død. Dem som kæmper under banneret af den blinde, bliver vred for 'asabiyyah (nationalisme), kalder for asabiyyah eller hjælper asabiyyah og dør, dør en død af Jahiliyyah død." [Saheeh al-

3 muslim (6 / 21) ] Det fortælles, at Allahs Sendebud (sallalahu aleyhi wasalam ) sagde, "Han er ikke en af os, som opfordrer til Asabiyyah (nationalisme), eller som kæmper for Asabiyyah eller som dør for Asabiyyah. " [Sunan Abu Dawood] Allahs Sendebud (sallalahu aleyhi wasalam) sagde om; nationalisme, racisme og patriotisme: "Lad det være, da det er fordærvet." [Saheeh al-muslim og Saheeh al-bukhari] Kære brødre og søstre i islam! Lad ikke shaytan hjælpe de troende med at bevæge sig hen mod den forkerte vej, ved at separere muslimerne i nationer og hjernevaske dem med stolthed i meningsløse flag, der kun undertrykker Ummah en af Profeten Muhammed (sallalahu aleyhi wasalams). medierne for at isolere muslimerne, der praktiserer deres deen (religion), derefter til at dæmonisere disse og i sidste ende til at bringe nogle terror love frem, så muslimerne ikke kan stå frem. Derfor kan vi se, at når en muslimsk kvinde ønsker at tildække sit hår eller sit ansigt med en niqab (ansigtsbeklædning), betragtes hun som værende ekstremist eller undertrykt. Hvis en muslim ønsker at leve efter Shariah, herunder stening for utroskab og håndsafhugning af tyve, som Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) også praktiserede, bliver han kaldt fundamentalistisk. Hvis en muslim tror, at man må have flere koner end en, er han undertrykkeren. Hvis man mener, at muslimerne har ret til at forsvare deres liv, ære og ejendom, hvis det bliver angrebet, betragtes han som en terrorist. Der findes intet ord, såsom moderat, radikal eller ekstrem i islam. Den eneste levemåde som vil blive accepteret i det hinsides, er den praksis, som vores Profet Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) har lært os EKSTREM ELLER MODERAT MUSLIM! Udtrykkene som man tit hører ekstrem, moderat, terrorist, radikal osv.... har ingen betydning i islam. Snarere praktiserer man islam fuldt ud ellers gør man det ikke. Disse udtryk er blevet indført i ordforrådet af den danske lovgivning, igennem Allah (subhanahu wata aala) siger: Det eneste deen, der vil blive accepteret af Allah er Islam [3:19] Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) sagde "Alt det, som ikke er baseret på min sunnah (sædvane) vil få det afvist " (Sahih muslim)

4 De såkaldte muslimer i folketinget er de største løgnere og ja! De er ikke-praktiserende muslimer. Deres formål er at blive set, som den normale muslim og fremstille alle andre som ekstreme. Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) sagde at Jeg har intet at gøre med de mennesker, der lever bag ikkemuslimer og ikke skelner sig fra dem (Sunan Abu Daawud & Sunan At-Tirmidhi) I realiteten betyder ordet Islam underkastelse dvs. at man underkaster sig til Allah og derfor skal en muslim underkaste sig til alt, hvad Allah (subhanahu wata aala) har sagt. Hvis et individ ikke underkaster sig til Allahs (subhanahu wata aala) befalinger, findes der andre shariah termer til disse folk. Såsom aasi for vedkommende, der ikke udfører ens forpligtelser, faasiq er ham, der begår synder, faajir er ham, der åbenlyst ikke adlyder Allah og murtad er ham, der har, frafaldt hans deen (religion). Vi skal være stolte over vores symboler i Islam, såsom Hijab/burka/niqab og aldrig vise medfølelse til disse ikke-muslimer. 2. Det er ikke tilladt at være en del af politiet og hæren. Som en muslim er det vigtigt, at vi ikke tilslutter eller samarbejder med ikke-muslimer. Og i Koranen siger Allah (subhanahu wata aala): Dem, der allierer sig med dem, er en af dem [5:51] Disse beviser er klart, at en muslim ikke har tilladelse til at slå sig sammen med ikke-muslimer, såsom politiet, hær, flåde-, luft osv. At deltage med dem, hjælpe dem eller kæmpe sammen med dem imod muslimerne er en klar handling af frafald (riddah). 3. En muslim må kun følge Shariah, ikke menneskeskabte love og regler. Allah (subhanahu wata aala) gør det meget klart i Koranen at det ikke er tilladt, at adlyde de menneskeskabte love og regler: I, som tror! Adlyd Allah! Adlyd sendebuddet og dem blandt jer, der har myndighed! Så hvis du er uenig om noget, henvis det til Allah og Hans Sendebud, [4:59] 4

5 Hvad der menes med hvem, der har myndighed, er imamen, Khalifah og muslimske ledere, som al-tabari skriver. [al-tabari 497/7]. Ibn Abbas (ra) sagde også Adlyd de umerah wal ulemah (lederne og imamerne) der er på al-haq (sandheden). (Bukhari) De, der citerer Abu Hanifah og Ibn Aabideen osv.... til at adlyde loven, der hvor man er, bør huske at disse udtalelser var under Shariah og derfor skal vi som muslimer overholde loven i det land, hvor den islamiske lovgivning rækker. Desuden siger Allah (subhanahu wata aala) i Koranen: o Profet! Frygt Gud! Adlyd ikke de vantro og hyklerne! [33:1] kirke/moske bør adskilles til fordel for begge, idet religionerne dermed sidestilles 3. Vil du kære muslim have at Allah (swt), profeten (saws), Shariah, tawheed osv. skal sidestilles? Nej, ved Allah, islam er slet ikke sådan. Islam har i modsætning til kristendommen en løsning til enhver problemstilling, som menneskeheden står overfor helt fra hvordan man renser sig efter toiletbesøg til, hvordan man skal lede et samfund via. Islamisk styreform. (Islam har noget at sige om alt, som du ikke kan forestille dig.) Den herskende styreform, kendt som Khilafah implementerede Shariah på statsligt niveau fra 622 indtil Kun i de sidste 87 år, har vi været uden en islamisk stat overalt i verden Muslimerne SKAL benægte sekularisme og demokrati. Sekularisme og demokrati er noget helt fremmed for islam og imod de grundlæggende principper i islam. Sekularisme stammer fra den kristne begreb giv Cesar, hvad der er Cesar's og give Gud, hvad der er Guds. Antages det, at vi bare kan køre kirken/moskeen, og vi skal bare lade politikerne gøre, som de har lyst til i parlamentet, da dette ikke har noget at gøre med religionen. Det politiske forhold bør diskuteres uafhængigt af religion. Det er således en sekularistisk holdning at stat og Demokratiet på den anden side, som stammer fra de græske ord demos, betyder folk og kratus, der betyder styre. Altså et system, hvor folk selv lovgiver gennem deres udvalgte repræsentanter i et parlament eller folketinget. Allah (subhanahu wa ta aala) siger i Koranen: Ved din Herre åh Muhammad, vil jeg stille dem til regnskab for enhver handling, de gør [15:92] 3 Taget fra

6 Dette omfatter alt herunder økonomi og endda udenrigspolitiske handlinger. Desuden sagde Profeten Muhammad (saaws) Adlyd lederen, medmindre du ser en åben ulydighed (Sahih Muslim) 5. En muslim SKAL afvise sammenblanding af forskellige religioner. En meget alvorlig koncept bliver skubbet frem blandt vores børn nu om dage, hvilket er, at have sammenblanding af alle religionerne. At sige, at Islam er en af de mange gode trosretninger (som man frit kan vælge), at alle sammen er troende og alle ville komme i paradiset, er et direkte angreb mod de grundlæggende principper i Islam som er, at islam er overlegen til alle andre livsformer og den eneste religion, der vil blive accepteret af Allah. Faktisk når en person bliver muslim og erklærer shahadah (trosbekendelsen) dvs. "LAA ILAAHA ILL-ALLAH" (der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah). 4 Disse guddommelige åbenbarede ord 4 Se mere her: Allahs (swt) enhed Tawheed er det mest grundlæggende og fundamentale i Islam, hvilket betyder, at Allah (swt) er uden partnere eller lig med nogen. Muslimernes tro på Allahs enhed skal bevares i alle former for tilbedelse, lydighed og underkastelse til Allah (swt). Betydningen og vigtigheden af 6 har opdelt verden i to lejre: falskhedens lejr og sandhedens lejr. En muslim skal tro på, at alle kristne og jøder vil være i helvedet for evigt, og at kun muslimerne vil være berettiget til få paradiset. De forrige profeter var også muslimer og deres sande disciple i deres egen tid var også troende, men dette emne kan ikke siges om kristne, jøder eller tilhængere af enhver anden tro i dag. 6. Lad være med at indordne jer under undertrykkeren. Det er ikke tilladt for en muslim at have ikke-muslimer som venner. Allah (subhanahu wata aala) siger tydeligt i Koranen, at I der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes [5:51] Desuden siger Allah (subhanahu wata aala), at vi endda ikke engang skal indordne os til de undertrykkere, som lovgiver med ikke-islamiske love i folketinget; Tawheed nævnes flere steder i Koranen. F.eks. i Surah Al Ikhlaas (oprigtigheden).

7 7 Støt jer ikke til dem, der handler uret, for så vil Ilden ramme jer, og I har ingen venner ud over Gud! Da vil I ikke blive hjulpet. [11:113] 7. Du må ikke være en del af den lovgivningsmæssige magt. At tage stilling eller dømme efter andet end det Allah har åbenbaret, er en handling af frafald (riddah), som Allah (subhanahu wata aala) siger det klart i Koranen: Og dem som ikke dømmer med hvad Allah (subhanahu wata aala) har åbenbaret, disse er Al-Kafirun (vantro)} (Al- Mai dah: 44) Som det klart fremgår, tilhører al hukm Allah (subhanahu wata aala). Det er Ham, som bestemmer, hvad der er halal og hvad der er harram og ingen andre har del i dette. I demokratiet er det lige omvendt, da det er folkets lyster der er hukm. {Har du set ham der tager sit eget begær som sin Ilah (gud) } [Al- Jathiyah: 23] {Har du set disse (hyklere) som påstår at de tror på hvad der er blevet nedsendt til dig (åh Muhammad) og på det som blev sendt ned før dig, de ønsker at søge hukm (i deres uenigheder) hos taghut, mens de er blevet beordret at nægte dem. Men Shaytan (satan) ønsker at mislede dem langt væk.} (An-Nisaa: 60) Alt hvad der tilbedes eller adlydes ved siden af Allah (subhanahu wata aala) er taghut. Fx. kunne disse være statuer, shayatin (sataner), sten, månen, troldmænd, dommere og præsidenter og i sidste ende selve demokratiet, det er derfor obligatorisk at benægte demokratiet, da det i sig selv er taghut. Allah, Den Almægtige Lovgiver siger; { Sandelig er den Rette vej blevet synliggjort fra den forkerte vej. Den som laver Kufr på (benægter) taghut og tror på Allah (subhanahu wata aala), har taget fat i det mest troværdige greb som aldrig vil brydes.} (Al-Baqarah: 256) 8. Der findes ikke noget frihed for en muslim. Det er rigtigt, at der ikke er tvang i islam, og en ikke-muslim har et valg om at acceptere Islam eller ej, men en muslim har ikke et frit valg til at gøre det, som han/hun vil. Ideen om frihed er et ikke-islamisk koncept, vores handlinger skal være baseret på Koranen og Sunnah (sædvane/traditioner) ellers vil

8 de blive afvist af Allah (subhanahu wata aala). Derfor er det forbudt at engagere sig i homoseksualitet, pædofili, alkohol og narkotika, hasardspil, prostitution, pornografi, frit blanding (af køn), stemmeret for menneskeskabte love, købe aktier, forsikring, sex før ægteskabet, osv. For at begrænse selv en ret uden guddommelige beviser, er en handling af frafald. Ligesom at sige, at salah (bøn) er kun godt for Pakistan eller at zakat kan kun gives i England eller at skære hånden af, kun er gældende i Zimbabwe eller sige, at vi kun kan stene i Saudi Arabien 6. Profeten Muhammad (saaws) er blevet sendt til hele menneskeheden og islam skal 9. Enhver muslim skal kalde til det gode, forbyde det onde, og kalde til etablering af Shariah. At kalde til etablering af Shariah skal gøres, hvor end du er i verden, da det er en forpligtelse. Allah (swt) er den eneste, der giver os de guddommelige love, idet vi er de ansvarlige på hans jord. 5 implementeres, hvor end vi er. Disse beviser gør det klart, at Allah (subhanahu wata aala) har forbudt os, at forblive tavse mod alt det onde (munkar), og Han (subhanahu wata aala) befalede os til at fjerne det. Han gjorde dette som en pligt for os, og Han gjorde den, der forbliver tavs overfor Munkar, som dem der fortjener Allahs forbandelse. Alvoren af denne forpligtelse er understreget af Profeten (sallalahu aleyhi wasalam): Allah (subhanahu wata aala) siger i Koranen: David! Vi har gjort dig til efterfølger på jorden. Døm med sandhed mellem menneskene, og følg ikke begæret, så det leder dig vild, bort "Ved Ham i Hvis Hånd min sjæl er! Du vil påbyde det gode og forbyde det onde, ellers vil Allah nedsende en straf over dig fra fra Guds vej." [38:26] 6 Allah (swt) har gjort hele jorden et sted for tilbedelse. Profeten (saws) hele 5 Allah (swt) siger i 2:30 Jeg kommer til at placere en khalif (leder) på jorden, og mange andre steder i quran, at vi muslimer er de ansvarlige på jorden. Allah (swt) siger i 2:243 Således har Vi gjort jer til en ummah wasata, for at i kan være vidner over menneskeheden, og Sendebuddet kan være et vidne af jer. verden er en masajid undtagen begravelsespladserne og toilettet. Det betyder, at vi ikke må begrænse Allah (swt) befalinger. Fx at salah kun er gældende i Pakistan ikke her i Denmark er et handling af kufr akbar (stor kufr, som gør at man frafalder fra islam). Alt i islam skal implementeres og praktiseres, hvor end man er i verden. 8

9 Ham. Derefter vil du påkalde ham, men Han vil ikke acceptere din bøn." Shariah har med udgangspunkt i en hadith påvist og forklaret, hvordan man skal takle munkar og fjerne det. Hadithen står i Muslim, hvor Abi Said Al-Khudri (ra) beretter, at Profeten (sallalahu aleyhi wasalam) sagde: "Hvem end af jer har set en munkar, lad ham ændre det med sin hånd, hvis han ikke kan det, så med sin tunge, og hvis han ikke kan det, så med sit hjerte (benægte det), og det er den svageste del af Eemaan." Forpligtelse til at påbyde det gode og forbyde det onde, er en nødvendighed især i den situation, som muslimerne står overfor i dag. Med den udbredte undertrykkelse og alt det onde omkring os, bliver vor Ummah nødt til at rejse sig for, at vende denne elendige situation. Muslimerne bør være bevidste om, at tavshed overfor munkar vil medføre straf og pine for os alle. Og at vi ikke vil blive udelukket, blot fordi vi aldrig beskæftiger os med det onde, men det kræver, at vi rent faktisk forsøger at forhindre det onde. 10. Deltagelse i de vantros (kuffars) højtider er HARRAM! I denne del vil vi give muslimerne et råd om, hvor essentielt det er at holde fast i vores beærede profets sunnah. Denne sunnah skal efterleves med oprigtighed og derfor skal vi kende til faren og straffen som følger, ved at efterligne de vantro og dermed afvige fra sunnah. Allah den ophøjede har nemlig advaret os om, at disse vantro er blevet lovet et evigt helvede! Det er blevet berettet, at Profeten, fred og velsignelse være med ham, har sagt følgende: Og den der efterligner en befolkning vil være en af dem. [Sunan abu dawud.] Vi ser en stigende tendens blandt muslimer, som Allah har været barmhjertig overfor og velsignet med Islam, der vælger at fejre og lykønske de kristne på deres fester og højtider, selvom disse er bygget på et fundament af løgne bl.a. omkring Jesus, fred være med ham. Eksempler på disse er jul og påske, men der er desværre flere. Den muslim der gør dette, burde spørge sig selv om, hvorfor 9

10 han frivilligt følger de vantro i deres løgne, når Allah den ophøjede har fortalt ham i Koranen: Undgå Allahs fjender (kuffar) på deres festdage (jul, nytår, 1. maj osv.). Mange af bogens folk ønsker ud af misundelse, efter sandheden er gjort klart over for dem, at omvende jer til vantro, efter at i er blevet troende [Al Baqara 1:109] Af ovenstående kan vi forstå, at vantroen kan se, hvilken velsignelse Islam er for os muslimer og derfor ønsker den fjernet fra os ud af misundelse. Hvorfor kan vi så ikke se velsignelsen? Amir almu minin har udtalt sig om deltagelsen i de vantros højtider: Al-Bayhaqee reporterede med en sahih isnaad, at Umar (radiallaahu anhu) sagde: Kom ikke nær mushrikin (polyteister/kristne) i deres kirker (templer) på deres festdage (højtider), fordi (Allah s) vrede nedstiger på dem. Al-Bayhaqee reporterede desuden at Umar Ibn al-khattab (radiallaahu anhu) sagde: 11. Integration i et ikke-islamisk samfund er HARRAM! En muslim skal integrere sig for at ændre samfundet, så vi kan få en islamisk stat. Vi kan kun integrere os i Islam og Shariah, men vi må ikke integrere os i et ikke-islamisk samfund. Dette indebære også at holde sig væk fra demokratiet og deres friheder såsom alkohol, hasardspil, frit blanding, pornografi osv. En muslim skal interagere sig i samfundet for at ændre tingenes tilstand, indtil han lever under Shariah alene. Desuden er vores bedste forbillede Profeten Muhammad (saaws), også for vores børn, og vi skal holde os til den forståelse af hans (sallalahu aleyhi wasalams) ledsagere, som vores vej til succes 7, og se på de store personligheder i vores islamiske historie, såsom Salahudeen Ayubi, Tariq bin Ziyaad og Ibn Taymiyyah. Disse mennesker har lært os, hvordan de 7 Læs mere på de tre bedste generationer. Profeten (saws) sagde "Sandelig de bedste blandt jer (følger) er min generation (budbringer Muhammad (SAW) og hans ledsagere (RA)), så dem, der følger, og derefter dem, der følger dem..." (Saheeh Muslim, bog: the Virtues of the Sahaabah, kapitel 52 Hadith nr. 2535) 10

11 kæmpede imod undertrykkelse på deres tid og befriede vores muslimske Ummah fra korruption. 12 Muslimerne burde åbne islamiske skoler og en islamisk domstol. Vi opfordrer alle muslimerne til at leve iblandt muslimerne og at foretrække handel, forhold osv. indbyrdes og sikre, at de ikke tager til ikke-islamiske domstole for at få deres rettigheder, da dette indebære Shirk (at sætte partner med Allah). Allah (subhanahu wata aala) siger: Har du set disse (hyklere) som påstår, at de tror på det der er blevet nedsendt til dig (åh Muhammad) og på det som blev sendt ned før dig, de ønsker at søge hukm (i deres uenigheder) hos taghut mens de er blevet beordret at nægte dem. Men Shaytan (satan) ønsker at mislede dem langt væk.} (An-Nisaa: 60) domstole, skoler og endog selvforsynende handel. Med tiden kan vi forestille os at hele Shariah måske en dag etableres i hele Danmark Der findes også mange beretninger om, at vi skal holde os væk fra ikke-muslimer. Profeten Muhammad (saaws), sagde, "det er ikke tilladt for en muslim at leve iblandt ikke-muslimer, uden at adskille hans Deen (dvs. islam). 13 Der skal være konfrontation imellem muslimerne og politikerne, der dømmer med ikke-islamiske love. Allah (subhanahu wata aala) siger i koranen: Hvis ikke I rykker ud, vil Han tildele jer en pinefuld straf og erstatte jer med et andet folk. I kan ikke tilføje Ham nogen skade. Gud er i stand til alt.. [Surah 9:39] 11 Derudover opfordrer vi alle muslimerne til at oprette islamiske skoler, der kan undervise i Islamiske regler, osv. Og, hvor ikkeislamiske ting vil blive afvist. Desuden foreslår vi, at det er på tide, at områder med store muslimske befolkninger kunne erklære et emirat kun for muslimerne, hvor man vil forsøge på at leve efter Shariah, så meget som muligt, med deres egne De (kuffar) ønsker, at muslimer går i kompromis (i Deen) med dem, [Surah 68:9] Budskabet af islam er sådan, at en konflikt er uundgåelig, og Kuffar vil forsøge at blokere dine aktiviteter. Terrorlov, der aldrig har eksisteret i den danske historie, er lige pludselig

12 blevet lovgivet via. falske argumenter. Andre lovgivninger, der kun strammer muslimernes hænder, såsom at forbyde niqab i de offentlige, blev en del omdiskuteret i folketinget, halal slagtning og andre ting. Det mest vigtige af alt er at disse afguder, der lovgivninger ved siden af Allah (swt) har ingen ret til at bestemme på Allah (swt) jord og derfor skal, vi som muslimer stoppe deres korruption. Politikkerne nedgør islam gang på gang, hvilket de også er mest kendte for. Vi, som muslimer skal afvise dem og være i en konfrontation med dem. Alle muslimerne både mændene, kvinderne og børnene skal stå op og forsvare vores islamiske værdier, da det er en forpligtelse. 14 Muslimerne der er blevet påvirket af den vestlige levemåde. De skal vende tilbage til islam! Den største velsignelse som Allah kan skænke nogen, er Eeman. Størrelsen og vigtigheden af denne velsignelse kan forstås ud fra de eksempler, som er nævnt i Koranen, hvor Allah klart og tydeligt skelner mellem Eeman og kufr (vantro): Den blinde (ikke troende) og den seende (troende) er ikke ens. Ej heller mørket (vantro) og lyset (troen). Ej heller skyggen og solens varme. Ej heller de levende (troende) og de døde (ikke troende). (35:19-22) 12 Profeten Muhammad (saaws) sagde Hver eneste af jer står ved de forreste rækker af islam, lad ikke fjenden angribe fra jeres side Muslimerne skal komme ud og forsvare vores Profeten (sallalahu aleyhi wasalams) ære og alt i islam skal beskyttes, så meget en muslim kan gøre. Der er en enorm stor forskel mellem de troende og de vantro. Ud fra denne kendsgerning bør de troende forstå, hvor vigtigt det er at beskytte og pleje sin Eeman hele livet igennem. For at kunne beskytte og bevare sin Eeman, så er vi først og fremmest nødt til at forstå, hvad Eeman er. At begrænse sin Eeman til blot tro og overbevisning, er sandelig en af de største fejl, man kan lave. Denne form for overbevisning er ikke omfattet af den fulde betydning, dvs. man forsømmer vigtigheden af udtalelser og handlinger i forhold til Eeman. Den korrekte og sande forståelse af Eeman kommer direkte fra profeten (sallalahu aleyhi wasalam):

13 Ibn Maajah, berettet af Imam Ali (ra), at profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) sagde: Eeman er overbevisning i hjertet, at vidne med tungen og at handle på søjlerne af handlingerne. Denne hadith giver et eksempel på de tre elementer af Eeman, som omfatter hjertet, tungen og lemmerne. Vi skal tilsammen huske på, at vi er en del af denne bedste Ummah og vores Profet Muhammed (saaws), der kom med det perfekte livs system og en løsning til ethvert problem, som menneskeheden står over for, såsom inflationen, den globale opvarmning, social og moralsk nedgang. Alle vores problemer kan løses igennem islam. 15 Islams syn på terrorisme? Terrorisme og terrorbekæmpelse er nogle af de mest anvendte ord nu om dage. Disse ord anvendes til de muslimer, der forsvarer deres liv, ære og ejendom mod angreb fra bl.a. danske soldater. Når man slår selve ordet op står der følgende: Terrorisme (terrorangreb eller terroraktioner) er vold og trusler rettet mod civile. Terroraktioner kan have erklærede politiske, religiøse eller racemæssige motiver, men også være ren kriminel afpresning. Det er netop, hvad de amerikanske, britiske og danske soldater gør i vores muslimske lande. Se nu omkring dig, vi ser undertrykkelse, de uskyldige, som sidder i hemmelige fængsler rundt omkring i verden, besættelse af de muslimske lande, massemord på uskyldige mænd, kvinder og børn, de amerikanske, danske og britiske regeringer i dag er de største terrorister. Ligesom nogle uskyldige forsvarsløse får, som bliver angrebet af en ond ulv. Da moderen reagerer ved ulvens angreb, spørger resten af dyrene moderen, hvorfor hun gjorde gengæld mod ulven og kræver, at hun fordømmer hendes angreb, men de glemmer, at det er denne ulv, som startede det hele ved at angribe fåret. Det samme gør vesten og deres allieret det samme gennem finansiering af staten Israel, finansiering af disse brutale diktatorer i muslimske lande, besættelse af den muslimske jord, stjæle deres ressourcer og myrde muslimerne med masseødelæggelsesvåben i Irak og Afghanistan. I islam plejede Profeten Muhammad (sallalahu aleyhi wasalam) at forbyde soldater at slå kvinder og børn ihjel. Han rådede dem således: vær ikke forrædere, overdriv ikke, slå ikke et nyfødt barn ihjel. Og han sagde også: Den, der har dræbt en person, som havde en traktat med muslimerne, 13

14 vil ikke mærke duften af Paradis, selvom dens duft kan duftes på en afstand af 40 år. Profeten har også forbudt at straffe med ild. Han nævnte engang mord som den anden af de store synder, og han advarede endda om, at på Dommedagen vil de første sager, hvilke vil blive afgjort mellem folk, være dem, der havde med blodsudgydelser at gøre. Konklusion Vi kan konkludere, at forhindring af sekularisme og demokrati i Danmark, skal stoppes. Islam og Shariah skal implementeres, således at de nuværende konflikter kan løses. Må Allah (Subhanahu wata aala) beskytte os fra Satan og hans planer imod os, Ameen! 16 Muslimerne skal støtte de muslimske fangere. Det er en pligt for muslimerne at prøve deres bedste for at befri de muslimske fangere, som er i hænderne på de vantro. Antallet af muslimerne som er holdt fanget uden at begå en forbrydelse, er stort og strækker sig over hele verden. I Storbritannien har vi fx Sheikh Khalid Al-Fawwaz, Sheikh Adel Abdul Bari - begge anholdt siden 1998 uden at have taget stilling til deres sager. Sheikh Abu Qatadah har siddet fanget i de sidste 6 år. Sheikh Abu Hamza, som blev anklaget for noget, der var opdigtet og afholdes nu efter anmodning fra USA. Andre i USA og Guantanamo, hvor vores muslimske brødre bliver tortureret dag efter dag. 14

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Religionernes spiseregler

Religionernes spiseregler Religionernes spiseregler Stinna Ahrenst Omtalen af, hvad der er rent og urent, og hvad man må spise og ikke må spise, findes i alle fem hovedreligioner Inden for alle religioner spiller begreberne renhed

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Forskellen mellem Muhammed og Jesus

Forskellen mellem Muhammed og Jesus Forskellen mellem Muhammed og Jesus Muhammed Sagde, at Allah hader dem, der ikke accepterer Islam (Koranen 30:4, 3:32, 22:38) Jeg er blevet befalet at kæmpe mod folk indtil de erklærer, at der ikke findes

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere