easytek Brugsanvisning Livet lyder fantastisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk."

Transkript

1 easytek Brugsanvisning Livet lyder fantastisk.

2 Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du easytek korrekt 10 Sådan parres høreapparater med easytek 11 Fjernbetjeningens funktioner 13 Tænd og sluk for easytek 14 Streaming af lyd 16 Understøttede enheder 17 Parring med Bluetooth-enheder 19 Parring med vores transmitter 22 Funktioner til streaming af lyd 24 Flere forbundne enheder 25 Sådan foretager du telefonopkald 26 Funktioner til telefonopkald 27 Vedligeholdelse og service 30 Rengøring 30 Ophæv parring 30 Reset 31 2 Indhold

3 Yderligere oplysninger 32 Betjeningsafstand 32 Konfiguration af høreapparaterne 32 Tilbehør 33 easytek App 34 Fejlfinding 36 Vigtige sikkerhedsoplysninger 38 Personsikkerhed 38 Produktsikkerhed 42 Vigtige oplysninger 44 Tilsigtet brug 44 Symboler 44 Betingelser ved transport og opbevaring 45 Tekniske data for strømforsyningen 46 Information vedrørende bortskaffelse 46 Oplysninger om CE-mærkning 47 Hurtig referencevejledning 50 Oversigt over knapperne 50 Lysdiodestatus 52 Indhold 3

4 Før du starter easytek er en fjernbetjening og en lydstreamingenhed i én enhed. Den forbinder mange Bluetooth * enheder, der kan anvende trådløs teknologi, standard lydenheder og FM-modtagere med dine høreapparater. FORSIGTIG Læs denne brugsanvisning grundigt igennem og følg sikkerhedsoplysningerne i dette dokument for at undgå skader. easytek dele Tjek kassens indehold. easytek med nakkestrop: USB-kabel til opladning: Strømforsyning med forskellige adaptere (afhængig af dit land) * Bluetooth ordmærket og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sivantos AG er under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere. 4 Før du starter

5 Kompatible høreapparater easytek fungerer med specifikke trådløse høreapparater. Din høreapparatspecialist kan give dig information om modeller, der passer. Før du starter 5

6 Oversigt 6 Før du starter

7 ➊ Funktionsknap ➋ Lysdiodestatus (orange, grøn, blå) ➌ Nakkestrop (som også fungerer som antenne) ➍ Mikrofonåbninger ➎ USB-port til opladning ➏ Reset-knap ➐ Stik til FM-modtager ➑ Stik til lydenheder (standard 3,5 mm stik) ➒ Lydstyrkeknapper Før du starter 7

8 Sådan kommer du i gang Følg instruktionerne i dette kapitel for at gøre easytek klar til brug. Oplader BEMÆRK Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt, så det let kan fjernes fra stikkontakten, hvis det er nødvendigt. Batteristatus under opladning fast orange lys Oplader. fast grønt lys Opladning er udført. 8 Sådan kommer du i gang

9 Den orange lysdiode indikerer batteriniveauet: Batteristatus orange lysdiode slukket Batteriet er ladet tilstrækkeligt op. blinker hurtigt i 5 sekunder, når der trykkes på en knap Batteriniveauet er lavt. Yderligere oplysninger: Brug kun det USB-kabel og den strømadapter, der fulgte med apparatet. Vælg den adapter, der bruges i dit land. Ved opladning via computer: easytek slukker automatisk. Din computer skal være tændt, og den må ikke være i dvale eller standby-tilstand. Er den det, kan batteriet blive afladet frem for opladet. Det tager typisk 2 timer at oplade batteriet helt. Det kræver et særligt værktøj at udskifte det genopladelige batteri. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis batteriet skal udskiftes. BEMÆRK Du må ikke åbne for det. Det kan ødelægge enheden. Sådan kommer du i gang 9

10 Sådan bærer du easytek korrekt For at easytek kan fungere korrekt, skal du bære den i nakkestroppen om halsen. Nakkestroppen fungerer også som antenne. X Tag nakkestroppen af i den ene side og læg den om halsen ➊. X Sæt begge stik i nakkestroppen og træk lidt til ➋. 10 Sådan kommer du i gang

11 Sådan parres høreapparater med easytek Dine høreapparater skal først parres med easytek. Derefter etableres forbindelsen automatisk, når dine høreapparater og easytek tændes. Forudsætninger: Begge høreapparater er slukket (batterikamrene er åbne) og indenfor rækkevidde. easytek er slukket. Nakkestroppen er sat i begge sider, og easytek bæres om halsen. Parring: X Tryk på, indtil den grønne lysdiode tænder. Det tager ca. 2 sekunder. easytek søger efter høreapparater i nærheden. X Tænd for høreapparaterne, mens den grønne lysdiode blinker : Luk batterikammeret. Hvis du bærer 2 høreapparater, skal de begge være tændt. Sådan kommer du i gang 11

12 Det kan tage flere sekunder at parre. Den grønne lysdiode indikerer parrestatus: Parrestatus for høreapparater blinker, lyser derefter i 5 sekunder og slukker derefter Parring er udført. Der lyder et lydsignal. Du kan nu bruge easytek. blinker i 10 minutter og slukker derefter Høreapparaterne kunne ikke parres. Se i afsnittet "Fejlfinding". Når parring er udført, er easytek klar til fjernbetjening. Se i afsnittet "Funktioner for fjernbetjening".... til parring med Bluetooth-enheder, så længe den blå lysdiode blinker. Se i afsnittet "Parring med Bluetooth-enheder". Hvis du vil parre Bluetooth-enheder senere, frem for nu, skal du trykke på. 12 Sådan kommer du i gang

13 Fjernbetjeningens funktioner easytek er en fjernbetjening til dine høreapparater. Du har følgende funktioner til rådighed: Funktion Description (Beskrivelse) Lydstyrke eller Tryk kortvarigt for at tilpasse trinvist. Hold nede indtil den ønskede lydstyrke er nået. Lytteprogram Tryk kortvarigt på Skifter til næste høreprogram. Denne funktion er ikke tilgængelig under lydstreaming. Tænd/sluk Tryk både på og (standby) i 2 sekunder. Tænder og slukker. Yderligere oplysninger: Hvis du bærer 2 høreapparater, skifter begge apparater indstillinger samtidig. Når høreapparaterne tændes med easytek, vælges den tidligere anvendte lydstyrke og lytteprogram. Du kan hurtigt tænde for høreapparaterne igen ved at trykke på funktionsknappen kortvarigt. Sådan kommer du i gang 13

14 Tænd og sluk for easytek Tænd: X Tryk på, indtil den grønne lysdiode tænder. Det tager ca. 2 sekunder. Sluk: X Tryk på, indtil den grønne LED slukker. Statusangivelse lyser i 2 sekunder easytek tænder. blinker Opretter forbindelse til høreapparater. Hvis forbindelsen kan etableres med det samme, overspringes denne statusangivelse. lyser i 5 sekunder Høreapparaterne er forbundet. blinker hurtigt i 10 sekunder Batteriniveauet er for lavt til at tænde for easytek. slukker langsomt easytek slukker. 14 Sådan kommer du i gang

15 Yderligere oplysninger: Der tændes eller slukkes ikke automatisk for høreapparaterne, når der tændes eller slukkes for easytek. Når easytek er tændt, søger den i 10 minutter efter høreapparater. Hvis der ikke registreres nogen høreapparater i dette tidsrum, slukker easytek automatisk igen. I dette tilfælde: Sørg for at høreapparaterne er tændt, og prøv igen. Du kan kontrollere, om easytek er tændt, ved at trykke på eller. Hvis den grønne lysdiode lyser, er easytek tændt. Sådan kommer du i gang 15

16 Streaming af lyd Forbind lydenheden med easytek - med kabel eller trådløst. easytek sender (streamer) lydsignalet trådløst til dine høreapparater. FM mp3 Lydsignalet afspilles igennem dine høreapparater. Du behøver hverken højttalere eller hovedtelefoner. 16 Streaming af lyd

17 Understøttede enheder Du kan oprette forbindelse til følgende enheder: Bluetooth-telefoner (op til 2) Bluetooth lydenheder som f.eks. tablet PC, stereoanlæg osv. Standard line-in-enheder (lydenheder med 3,5 mm stik) Vores transmitter (op til 2) Muliggør trådløs lydstreaming fra enheder, der ikke understøtter Bluetooth. FM FM-modtager Gør det muligt for dig at bruge FM-systemer, selv om dine høreapparater ikke har audioindgang. Når lydstreaming er aktiv - uanset den tilsluttede lydkilde - lyser den blå lysdiode. Streaming af lyd 17

18 Konfigurationen afhænger af enhedens type: Standard line-in-enheder og FM-modtagere skal blot være forbundet. Bluetooth-telefoner og Bluetooth-lydenheder skal være parret første gang, før lydstreaming er mulig. Se afsnittet "Parring med Bluetooth-enheder". Vores transmittere skal også være parret første gang, men proceduren er en smule anderledes. Se afsnittet "Parring med vores transmitter". Yderligere oplysninger: FM-modtagere: Samme signal afsendes til begge høreapparater (lyd i mono). Transmitter: Du kan også bruge transmittere fra andre producenter. easytek behandler dem som andre Bluetooth-enheder. Det anbefales at anvende vores transmittere. 18 Streaming af lyd

19 Parring med Bluetooth-enheder Hver Bluetooth-enhed skal først parres med easytek. Derefter etableres forbindelsen automatisk, når easytek tændes og Bluetooth-enheden er indenfor rækkevidde. Bluetooth-enheder kan f.eks. være Bluetooth telefoner, fjernsyn, tablet, Pc ere eller transmittere fra en anden producent. Proceduren for at parre og bruge en transmitter er en smule anderledes. Se i afsnittet "Sådan bruges vores transmitter". Forudsætninger: Bluetooth-enheden er tændt. easytek er tændt. Nakkestroppen er sat i begge sider, og easytek bæres om halsen. Streaming af lyd 19

20 Parring med standard Bluetooth-enheder: X Tryk samtidigt på og, indtil den blå lysdiode blinker. Det tager ca. 5 sekunder. easytek er nu synlig for søgende Bluetooh-enheder. X Indstil din Bluetooth-enhed, så den søger efter andre Bluetooth-enheder. Se i apparatets brugsanvisning. X Vælg på Bluetooth-enheden "easytek" fra listen over registrerede enheder. X Indtast pinkoden "0000", hvis du bliver bedt om det. Det kan tage flere sekunder at parre. Den blå lysdiode indikerer parrestatus: Parrestatus for standard Bluetooth-enheder blinker, lyser derefter i 5 sekunder og slukker derefter Parring er udført. Du kan nu bruge Bluetooth-enheden. blinker og slukker derefter Parring mislykkedes. I dette tilfælde skal du sikre dig, at Bluetooth-enheden er indenfor rækkevidde og så prøve igen. 20 Streaming af lyd

21 Tips: Du kan også bruge easyteks smartphone-app til at parre. Annullér parring ved at trykke kortvarigt på. Den blå lysdiode slukker. Streaming af lyd 21

22 Parring med vores transmitter Hver transmitter skal først parres med easytek. Du kan bruge op til to af vores transmittere. Forudsætninger: easytek er tændt. Nakkestroppen er sat i begge stik, og easytek bæres om halsen. Parring med vores transmitter: X Tænd for transmitteren. X Tryk samtidigt på, og, indtil den blå og grønne lysdiode blinker. Det tager ca. 5 sekunder. easytek søger efter transmittere i nærheden. 22 Streaming af lyd

23 Det kan tage flere sekunder at parre. Den blå lysdiode indikerer parrestatus: Parrestatus for vores transmitter blinker og lyser derefter Parring er udført. Streaming starter automatisk. Du kan nu bruge transmitteren. blinker og slukker derefter Parring mislykkedes. I dette tilfælde skal du sikre dig, at transmitteren er indenfor rækkevidde, og så prøve igen. Du kan også bruge easyteks smartphone-app til at parre. Yderligere oplysninger: Hvis transmitteren kun midlertidigt er udenfor rækkevidde (< 5 min.), afbrydes overførslen af lydsignalet men genoptages automatisk, så snart senderen igen er indenfor rækkevidde. Hvis en transmitter allerede er parret, kan du ikke parre den igen. Hvis du parrer en tredje transmitter, ophæves parringen for den første transmitter automatisk. Streaming af lyd 23

24 Funktioner til streaming af lyd Ved telefonopkald henvises til kapitlet "Foretag telefonopkald". Funktion Start streaming Forklaring Ved Bluetooth lydenheder: Start lydafspilning på lydenheden. Ved standard line-in-enheder og FM-modtagere: Sæt stikket i enheden. Ved vores transmitter: Dobbelttryk på. Lydstyrke eller Tryk kortvarigt for at tilpasse trinvist. Hold nede indtil den ønskede lydstyrke er nået. Lydmixer og tryk kortvarigt og samtidigt på begge knapper for at skifte mellem følgende indgangssignaler: Audio-input og omgivelsernes lyd Kun Audio-input Stop med at streame Skift imellem transmittere tryk kortvarigt og den blå lysdiode slukker. Tryk to gange Virker kun ved vores transmittere. 24 Streaming af lyd

25 Ved standard line-in-enheder og FM-modtagere kan du sætte lyd-streameren på pause eller starte lydstreameren ved at trykke på kortvarigt. Når lyd-streameren er på pause, slukker den blå lysdiode. Flere forbundne enheder Hvis du forbinder mere end én enhed til easytek, afspilles den sidst forbundne. Hvis du tænder for easytek, mens mere end én enhed er forbundet, vælger easytek et af signalerne i følgende prioritering: ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ Telefonopkald Bluetooth lydenheder som f.eks. musikafspilleren i en smartphone eller en tablet PC (alt andet end vores transmittere) FM-modtager Lydenhed (med standard 3,5 mm stik) Vores transmitter Streaming af lyd 25

26 Sådan foretager du telefonopkald Du kan bruge dine høreapparaters højttalere og mikrofonen i easytek til at foretage telefonopkald. Forudsætninger: Telefonen skal understøtte Bluetooth. Telefonen skal være parret med easytek (se afsnittet "Parring med Bluetooth-enheder"). 26 Sådan foretager du telefonopkald

27 Funktioner til telefonopkald Funktion Besvar / afslut et opkald Afvis et opkald Beskrivelse tryk kortvarigt på Alternativ: Brug telefonens besvar/afslut-funktion. tryk langvarigt (mere end 2 sekunder) Alternativ: Brug telefonens afvis-funktion. Lydstyrke eller Tryk kortvarigt for at tilpasse trinvist. Hold nede indtil den ønskede lydstyrke er nået. Lydmixer og Tryk samtidigt på begge knapper for at skifte mellem følgende indgangssignaler: stemme fra personen, der ringer op, og omgivelsernes lyd Kun stemme Overdragelse af opkald Tryk to gange overdrager telefonopkaldet fra easytek til telefonen eller fra telefonen til easytek. Sådan foretager du telefonopkald 27

28 Yderligere oplysninger: Udgående opkald: Når du ringer til nogen, opretter dine høreapparater automatisk forbindelse til telefonen. Ikke alle telefoner understøtter denne funktion. I dette tilfælde: Stop eller afbryd forbindelse til alle andre lydenheder. Tryk kortvarigt på og for at etablere forbindelsen manuelt. Indgående opkald: Når nogen ringer til dig, afspiller dine høreapparater en ringetone, og den blå lysdiode blinker hurtigt. Når nogen ringer til dig, kan easytek ikke slås fra. Afvisning af opkald: Ikke alle telefoner understøtter denne funktion. 28 Sådan foretager du telefonopkald

29 Brug af 2 telefoner: Hvis begge telefoner ringer samtidigt, viser easytek kun det første opkald. Når du er midt i en telefonsamtale med easytek, kan indgående opkald til den anden telefon ikke vises. Du skal afslutte samtalen på den første telefon for at kunne besvare den anden. Begge telefoner skal være parret med easytek. Overdragelse af opkald: Denne funktion er nyttig, hvis du vil overdrage telefonen til en anden. Det er ikke muligt at sætte et opkald i venteposition via easytek. Brug telefonens funktioner til at sætte et opkald i venteposition. Høreapparaterne kan ikke slukkes (standby) under et opkald, og lytteprogrammet kan ikke ændres. Når parring er udført, anbefales det at slukke for telefonens tastaturlyde. Sådan foretager du telefonopkald 29

30 Vedligeholdelse og service Rengøring BEMÆRK X Læg ikke fjernbetjeningen i vand! X Du må ikke rengøre fjernbetjeningen med alkohol eller rensebenzin. X Rengør fjernbetjeningen og nakkestroppen efter behov med en tør eller let fugtet blød klud. Brug kun destilleret vand til at fugte kluden med. X Undgå helt at bruge rengøringsmidler. Ophæv parring Du kan ophæve parring med alle enheder, bortset fra vores transmittere. X Tryk samtidigt på og, indtil den blå og orange lysdiode blinker. Dette tager ca. 10 sekunder. easytek ophæver parring mellem høreapparaterne og alle Bluetooth-enheder bortset fra vores transmittere. easytek søger efter høreapparater og Bluetooth-sendere i nærheden. Sluk og tænd for dine høreapparater for at parre dem med easytek. Hvis du vil parre med andre enheder, henvises til "Parring med Bluetooth-enheder". Hvis du vil ophæve parring med vores transmittere, skal du bruge en easytek smartphone-app. 30 Vedligeholdelse og service

31 Reset Hvis systemet bryder ned, eller hvis easytek ikke reagerer, når du trykker på en knap, kan du trykke på reset-knappen på din easytek. Reset påvirker ikke status for parring. Alle parrede enheder vil fortsat være parret. X Tryk på reset-knappen med en tandstik el.lign. Vedligeholdelse og service 31

32 Yderligere oplysninger Betjeningsafstand X easytek og høreapparater: Du skal bære easytek omkring halsen, og du skal bære dine høreapparater som sædvanligt. X easytek og trådløse lydenheder: Den maksimale afstand er ca. 10 m. Konfiguration af høreapparater Du kan bruge easytek umiddelbart efter udpakning. Du skal blot parre easytek med de ønskede Bluetoothenheder. Hvis du foretrækker et dedikeret lytteprogram til at lytte til musik (via din Bluetooth-enhed), eller hvis du anvender FM-modtageren: X Bed din høreapparatspecialist om at indstille et lytteprogram med de ønskede egenskaber. Med de dedikerede lytteprogrammer kan du få en bedre lydkvalitet. 32 Yderligere oplysninger

33 Hvis din høreapparatspecialist indstiller et nyt lytte program til dine høreapparater eller ændrer konfigurationen af høreapparaterne, skal du gøre følgende: X Sluk for easytek og tænd igen. Læs mere i afsnittet "Sådan tændes/slukkes easytek. X Du skal parre dine høreapparater igen. Læs mere i afsnittet "Sådan parres høreapparater med easytek". Den opdaterede konfiguration af høreapparaterne er nu registreret af easytek. Tilbehør Transmitter-sæt: Bluetooth transmitter til enheder, der ikke understøtter Bluetooth. VoiceLink-sæt: Bluetooth transmitter plus knaphulsmikrofon, der kan gives til en taler/lærer, så lyden sendes direkte til dine høreapparater. Der kan være mere tilbehør tilgængeligt i dit land. Spørg din høreapparatspecialist. Yderligere oplysninger 33

34 easytek App Med easytek App kan du let betjene dine høreapparater direkte fra din Android * smartphone, fra din iphone **, PC eller fra din tablet. Du kan styre dine høreapparater, herunder hvordan de samarbejder med alle dine foretrukne elektroniske apparater. Uanset om du ser TV, lytter til din favoritsang eller taler i mobiltelefon du kan styre det hele. Forudsætninger for at bruge programmet: Du skal have en easytek. Bær den som vanligt og tænd for den. Din smartphone eller tablet skal være indenfor Bluetooth rækkevidde (ca. 10 m). Forudsætninger for at hente og installere: Din smartphone eller tablet skal have adgang til internettet. Du skal have eller oprette en konto til Google Play* Store (Android smartphone eller tablet) eller til App Store** (iphone eller ipad). * Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. ** iphone og ipad er varemærker tilhørende Apple Inc., og er registreret i U.S.A. og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc. 34 Yderligere oplysninger

35 Hent og installér: X Søg efter "easytek" i Google Play Store eller App Store og installer programmet på din smartphone eller tablet. X Når du skal starte programmet, findes det under navnet "easytek" på din smartphone eller tablet. Alternativt, hvis du har en QR-kodescanner installeret på din smartphone eller tablet, kan du scanne QR-koden og dermed hoppe direkte til en linkliste. Følg det relevante link til downloadsiden og start installationen. Yderligere oplysninger 35

36 Fejlfinding Hvis der opstår fejl, skal du kontrollere, at du bærer easytek korrekt, og at alle enheder befinder sig indenfor rækkevidde. Se i afsnittene "Sådan bærer du easytek korrekt" og "Betjeningsafstand". Problem og mulige løsninger Enheden virker ikke. Kontroller at enheden er opladet og tændt. Se i afsnittene "Opladning" og "Sådan tændes/slukkes for easytek". Gentag parring af høreapparaterne. Se i afsnittet "Sådan parres høreapparater med easytek". Nulstil enheden. Se i afsnittet "Reset". Høreapparaterne kan ikke parres. Ophæv parring med alle enheder og par dem igen. Se afsnittet "Ophæv parring". Lydstreaming afbrydes. Sørg for at nakkestroppen ikke er snoet. Sørg for at Bluetooth-enheden er indenfor rækkevidde. I sjældne tilfælde kan halskæder med metalindhold medføre, at lydstreaming afbrydes. Tag halskæden af. 36 Yderligere oplysninger

37 Problem og mulige løsninger En ekstern lydkilde tilsluttes, men afspiller ikke. Ved kabelbaserede forbindelser: Sørg for at enheden er ordentligt tilsluttet. Ved trådløse forbindelser: Enheden er ikke parret. Se i afsnittet "Parring med Bluetooth-enheder". Der er tilsluttet mere end én lydenhed, og en anden lydenhed har højere prioritet. Afbryd forbindelsen til lydenheder, du ikke bruger, eller tryk på for at stoppe trådløs lydstreaming fra lydenheder, du ikke bruger. Kan ikke skifte mellem transmitterne. Kun en transmitter er blevet parret. Sørg for at parre begge transmittere. Sørg for, at begge transmittere er inden for betjeningsafstanden. Mindst en transmitter er en transmitter fra tredjepart. Der kan kun skiftes mellem transmitterne ved vores transmittere. Konsulter din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer eller indsend det til serviceafdelingen. Yderligere oplysninger 37

38 Vigtige sikkerhedsoplysninger Personsikkerhed ADVARSEL Risiko for kvælning! X Sørg for at nakkestroppen ikke hænger fast i f.eks. bevægelige mekaniske dele på maskiner. X Brug kun den medfølgende nakkestrop. Den knækker automatisk, hvis den fastlåses. X Enheden må ikke bruges til børn under 12 år. ADVARSEL Fare for kvælning! Apparatet indeholder små dele, som kan sluges. X Opbevar høreapparater, batterier og tilbehør utilgængeligt for børn og mentalt handicappede. X Hvis små dele sluges, skal læge eller hospital straks kontaktes. ADVARSEL Risiko for elektrisk stød! X Enheder, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges, men skal returneres til høreklinikken. 38 Vigtige sikkerhedsoplysninger

39 ADVARSEL Bemærk at enhver uautoriseret ændring i produktet kan medføre beskadigelse af produktet eller personskader. X Brug kun godkendte dele og tilbehør. Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp. ADVARSEL Risiko for elektrisk stød! X Opret kun forbindelse til enheder, der overholder IEC 60065, IEC-standarden for lyd-, video- og andre elektroniske enheder. ADVARSEL Interferens med implanterbart udstyr X Enheden kan anvendes sammen med alle elektroniske implantater, som er i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard for implantater til mennesker. X I tilfælde af, at dit implantat ikke er i overensstemmelse med standarden ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 skal du rette henvendelse til producenten af dit implanterbare udstyr angående oplysninger om risikoen for forstyrrelser. Vigtige sikkerhedsoplysninger 39

40 ADVARSEL Risiko for eksplosion! X Brug ikke fjernbetjeningen i omgivelser med eksplosionsfare (f. eks. i mineområder). ADVARSEL Risiko for eksplosion, hvis det genopladelige batteri behandles forkert. X Du må ikke kortslutte, bryde, mase eller adskille det genopladelige batteri. X Før batterierne afleveres til genbrug, skal du tape enderne til for at undgå kortslutninger, hvilket kan få batteriet til at eksplodere. X Læg det ikke i ovn eller ild. X Læg det ikke i vand. X Genoplad det genopladelige batteri ved temperaturer imellem 0 ºC og 45 ºC. 40 Vigtige sikkerhedsoplysninger

41 Oplysninger om udsættelse for radiofrekvent (RF) stråling Den udstrålede effekt fra enheden er langt under FCC's grænser for RF-stråling. Apparatet bør alligevel bruges på en sådan måde, at kontakten til huden minimeres under normal brug. Vigtige sikkerhedsoplysninger 41

42 Produktsikkerhed BEMÆRK X Beskyt easytek imod stærk varme. Udsæt ikke enheden for direkte sollys. BEMÆRK X Beskyt enheden mod høj fugtighed. BEMÆRK X Tør ikke easytek i mikrobølgeovnen. BEMÆRK Forskellige slags kraftig stråling, som f.eks. stråling under røntgen- eller MRI-undersøgelser af hovedet, kan beskadige høreapparaterne og easytek. X Bær ikke høreapparaterne og easytek under disse eller lignende undersøgelser. Svagere stråling, som f.eks. fra radioudstyr eller sikkerhedsudstyr i lufthavne, beskadiger ikke høreapparaterne og easytek. I nogle lande gælder restriktioner for brug af trådløst udstyr. X Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. 42 Vigtige sikkerhedsoplysninger

43 BEMÆRK easytek er designet til at overholde internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, men der kan dog opstå forstyrrelser af elektronisk udstyr, der befinder sig tæt på. I sådanne tilfælde skal du flytte dig væk fra det forstyrrende apparat. BEMÆRK For apparater med trådløs forbindelse: Når teleslyngeprogrammet er aktiveret, kan fjernbetjeningen forårsage en pulserende støj. X Brug kun fjernbetjeningen, når afstanden er over 10 cm. BEMÆRK X Din fjernbetjening programmeres til udelukkende at kommunikere med dine høreapparater. Hvis du oplever problemer med en anden persons fjernbetjening, skal du henvende dig til din høreapparatspecialist. Vigtige sikkerhedsoplysninger 43

44 Vigtige oplysninger Tilsigtet brug Fjernbetjeningen er beregnet til brug med høreapparater. Symboler Brug kun fjernbetjeningen som beskrevet i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i dette dokument Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader. Angiver mulig beskadigelse af ting. Råd og tips til bedre håndtering af din enhed. 44 Vigtige oplysninger

45 Symboler på enheden eller emballagen Læs og følg instruktionerne i brugsanvisningen. Mærkat om CE-mærkning, bekræfter overholdelse med visse EU-direktiver. Der henvises til afsnittet "Oplysninger om CE-mærkning". Mærkat for overholdelse af regler og standarder vedr. EMC og radiokommunikation, Australien Smid ikke apparatet ud som almindeligt affald. Se i afsnittet "Oplysninger om bortskaffelse". Enheden er designet til specifikt at kunne tilsluttes en iphone og ipad. Se i afsnittet "Oplysninger om CE-mærkning". Betingelser ved transport og opbevaring Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring: Hukommelse Transport Temperatur 10 til 40 C -20 til 60 C Relativ fugtighed 10 til 80 % 5 til 90 % For andre dele, som f.eks. batterier, kan gælde andre betingelser. Vigtige oplysninger 45

46 Tekniske data for strømforsyningen Golden Profit GPE006H Z Indgangsspænding: Indgangsstrøm: Indgangsfrekvens: Udgangsspænding: Udgangsstrøm: V AC 0,5 A Hz 5 V DC 1 A Information vedrørende bortskaffelse I EU er det markerede udstyr dækket af "Direktiv 2002/96/EC for Europaparlamentet samt af Rådet af 27. januar 2003 om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr." Ændret af "Direktiv 2003/108/EC" (WEEE). BEMÆRK X Genbrug høreapparater, tilbehør og emballage i henhold til nationale regulativer. BEMÆRK X Af hensyn til miljøet bør du ikke bortskaffe batterierne med husholdningsaffaldet. X Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til nationale regulativer eller returner dem til din høreapparatspecialist. 46 Vigtige oplysninger

47 Oplysninger om CE-mærkning Med CE-mærkningen bekræfter Sivantos overholdelse af Europæisk direktiv 93/42/EEC vedrørende medicinsk udstyr samt Europæisk direktiv 99/5/EC (R&TTE) vedrørende radio- og teleterminaludstyr. Trådløs funktion easytek FCC: SGI-WL400 IC: 267AB-WL400 Driftsfrekvens: f c = 3,28 MHz Oplysninger om overholdelse af FCC og IC findes bag på enheden. Med ACMA-overensstemmelsesmærket Sivantos angives overensstemmelse med standarderne for elektromagnetisk forstyrrelse, som fastlagt af Australiens myndighed for kommunikation og medier (ACMA). Udstyr med FCC mærkning er i overensstemmelse med standarderne i FCC angående elektromagnetisk forstyrrelse. Dette Klasse B digitale apparat overholder den Canadiske ICES 003. Vigtige oplysninger 47

48 Ændringer eller modifikationer, der foretages på dette udstyr, og som ikke er udtrykkeligt godkendt af den lovmæssige producent, kan ugyldiggøre FCCgodkendelsen til brug af dette udstyr. Denne enhed overholder del part 15 i FCC-reglerne og RSS-210 i Industri Canada. Det må bruges på følgende betingelser: at apparatet ikke forårsager skadelig interferens, og at apparatet ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning der medfører uønsket ændring af apparatets funktion. Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed ifølge del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde forsvarlig beskyttelse mod skadelig støj i et boligområde. Dette udstyr kan udstråle radiosignaler og kan, hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage generende interferens i elektronisk udstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en given installation. Hvis udstyret faktisk forårsager generende interferens i sammenhæng med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan interferensen muligvis fjernes ved én eller flere af disse tiltag: 48 Vigtige oplysninger

49 Drej eller flyt modtagerantennen. Anbring de to enheder længere fra hinanden. Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end den, som radio- eller TV-modtageren er tilsluttet. Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker for at få hjælp. Made for iphone, ipad "Made for ipod" og "Made for iphone" betyder, at apparatet er udviklet til specielt at blive brugt sammen med en iphone hhv. en ipad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple s standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller for dens overholdelse af sikkerhed og regulative standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iphone eller ipad kan påvirke den trådløse ydeevne. Vigtige oplysninger 49

50 Hurtig referencevejledning Oversigt over knapperne Knap eller og kortvarigt og samtidig (2 sekunder) tryk tryk kortvarigt på Beskrivelse Juster volumen Tryk kortvarigt for at tilpasse trinvist. Hold nede indtil den ønskede lydstyrke er nået. Kun under lydstreaming eller telefonopkald Skift imellem følgende indgangssignaler: Audioindgang/stemme fra personen, der ringer op, og omgivelsernes lyd Kun audioindgang/stemme fra personen, der ringer op Tænd/sluk for høreapparaterne (standby). Under lydstreaming: Stop med at streame Ingen lydstreaming: Skift til næste lytteprogram Når høreapparaterne er slukket: Tænd for høreapparaterne Indgående opkald: Accepter opkald Under telefonopkald: Afslut opkald. Under Bluetooth-parring: Annuller parring 50 Hurtig referencevejledning

51 Knap Tryk langvarigt dobbelttryk og, og og Beskrivelse Ingen aktive telefonopkald: Tænd og sluk for easytek Under telefonopkald: Afvis opkald Under telefonopkald: Overdragelse af opkald Kun ved vores transmitter: Skift til transmitteren eller skift imellem transmittere Parring med standard Bluetoothenheder Parring med vores transmitter Ophæv parring med alle enheder, bortset fra Siemens transmittere Hurtig referencevejledning 51

52 Lysdiodestatus Orange lysdiode Orange lysdiode slukket Batteriet er ladet tilstrækkeligt op. Blinker hurtigt i 5 sekunder hvis der trykkes på en knap: Batteriniveauet er lavt.... efter der er tændt: Batteriniveauet er for lavt til at tænde easytek. Blinker hurtigt i 1 sekund Der er opstået en fejl. Eksempler: Høreapparaterne er udenfor rækkevidde, eller nakkestroppen er åben. Fast orange lys Oplader. Blå lysdiode Blå lysdiode slukket Ingen lydstreaming eller telefonopkald er aktive. Fast blåt lys Lydstreaming er aktiv. Telefonopkald er aktivt. Blinkende hurtigt Indgående telefonopkald 52 Hurtig referencevejledning

53 Blå lysdiode Grøn lysdiode Blinker Parrer med standard Bluetooth-enheder Etablerer forbindelse til vores transmitter Lyser i 5 sekunder efter blink Bluetooth-enhed er tilsluttet. Grøn lysdiode slukket Der trykkes ikke på nogen knapper for øjeblikket, der oplades ikke for øjeblikket eller easytek er slukket. Fast grønt lys (under opladning) Opladning er udført. Lyser i 1 sekund, efter der er trykket på knapper Skift høreprogram eller tilpas lydstyrke. Lyser i 2 sekund, efter der er trykket på knapper Tænd/sluk (standby) for høreapparaterne. Lyser i 2 sekunder efter der er tændt easytek er tændt. Tændt så længe der trykkes på eller Juster lydstyrken. Blinker Opretter forbindelse til høreapparater. Hurtig referencevejledning 53

54 Grøn lysdiode Flere lysdioder Slukker langsomt easytek slukker. Lyser i 5 sekunder og slukker derefter Parring med høreapparaterne er udført. Blinker orange og blå Parring for alle Bluetooth telefoner er ophævet. Blinker grønt og blåt Søger efter vores transmittere i nærheden. Søger samtidigt efter høreapparater og Bluetooth-enheder i nærheden. 54 Hurtig referencevejledning

55

56 Juridisk producent Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Tyskland Telefon Din kontakt i Danmark Sivantos A/S Ove Gjeddes Vej Odense SØ Telefon Sivantos A/S anvender varemærket Siemens i henhold til licensaftale med Siemens AG. Bording A/S Document No. A91SAT T DA-DNK / D Master Rev03, Siemens AG,

easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant.

easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Før du starter 4 Medfølger leverancen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

easytek TM Brugsanvisning Livet lyder fantastisk.

easytek TM Brugsanvisning  Livet lyder fantastisk. easytek TM Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 Medfølger leverancen 5 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Sådan kommer du i gang 7 Oplader 7

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

TV Transmitter. Brugsanvisning. Høresystemer

TV Transmitter. Brugsanvisning. Høresystemer TV Transmitter Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Inkluderet i leverancen 4 Komponenter 4 Sådan kommer du i gang 5 Forbindelse til strømforsyning 5 Forbindelse til lydenheder 6 Parring

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

easypocket Version 2 Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant.

easypocket Version 2 Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. easypocket Version 2 Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier

Læs mere

minitek fjernbetjening

minitek fjernbetjening minitek fjernbetjening Indhold Indhold minitek 4 Sender 6 Medfølger leverancen 7 Tilsigtet brug 8 Generelle bemærkninger om sikkerhed 9 Grundlæggende funktioner 13 Bluetooth 18 Bluetooth-kompatible telefoner

Læs mere

StreamLine TV. Brugsanvisning. Hearing Systems

StreamLine TV. Brugsanvisning. Hearing Systems StreamLine TV Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 4 Inkluderet i leverancen 6 Komponenter 8 Sådan kommer du i gang 10 Anbringelse 10 Forbindelse til strømforsyning 11 Tilslutning til

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 5 For bestemte apparattyper 14 For børn under 3 år 15 Til

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer CROS Pure sender Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Din CROS-sender 5 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Signallyde 9 Batterier 10 Batteristørrelse og tips til håndtering 10 Udskiftning

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Ace micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer Pure 13 BT primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Indstillinger 10 Batterier

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Hør lydens farver. Cellion primax. Nye Cellion høreapparater. Nemme at bruge i en travl hverdag. Med nyt induktivt, kontaktfrit ladesystem.

Hør lydens farver. Cellion primax. Nye Cellion høreapparater. Nemme at bruge i en travl hverdag. Med nyt induktivt, kontaktfrit ladesystem. Cellion primax Hør lydens farver. Nye Cellion høreapparater. Nemme at bruge i en travl hverdag. Med nyt induktivt, kontaktfrit ladesystem. Hørsystemer www.signia-hearing.dk Den nye Cellion. Få mest ud

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer CROS Pure sender Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Din CROS-sender 5 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Signallyde 9 Batterier 10 Batteristørrelse og tips til håndtering 10 Udskiftning

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Forbundet med verden.

Forbundet med verden. Pure 13 BT primax star Life sounds brilliant. Forbundet med verden. De nye Pure 13 BT høreapparater. Hørelse i verdensklasse med direkte forbindelse til iphone og TV. Høresystemer signia.dk/pure-13-bt

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer.

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. Ace primax Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer www.signia-hearing.dk Ace primax høreapparater. Diskret, så godt som usynligt, ubesværet. De nye Ace høreapparater

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere