DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner"

Transkript

1 DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner

2 POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional) x Betjeningsvejledning DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner Denne betjeningsvejledning indeholder alt hvad du bør vide om din Tangent DAB-50. Læs denne vejledning grundigt igennem inden apparatet tages i brug! 0

3 INDHOLDSFORTEGNELSE UDSTYR OG TILBEHØR Udstyr og tilbehør 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 0 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger 0 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtige sikkerhedsanvisninger 04 VIGTIGE OPLYSNINGER Vigtige oplysninger 06 INDSTILLING AF ANTENNE Indstilling af antenne BETJENING OG FUNKTIONER ON, OFF og standby 4 Info og Function 4 DAB tuning 5 Lagring og valg af kanaler 5 FM tuning 6 FEJLFINDING Fejlfinding 7 TEKNISKE DATA Tekniske data 8 SYSTEM TILSLUTNING Tilslutning til strømnettet 07 FJERNBETJENING Isætning af batterier 08 Brug af fjernbetjeningen 08 Fjernbetjeningen 09 FRONTPANEL OG TILSLUTNINGER Frontpanel 0 Tilslutninger SYSTEMTILSLUTNING Oversigt audiotilslutninger 0

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER En trekant med et lyn skal gøre brugeren opmærksom på, at der er en uisoleret "farlig spænding" i kabinettet, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En trekant med et udråbstegn skal gøre brugeren opmærksom på, at der er vigtige brugs- og vedligeholdelsesanvisninger i den medfølgende vejledning, som bør læses. Symbol for KLASSE II (dobbelt isolering) ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. KABINETTET MÅ IKKE ÅBNES, DA DER ER FARLIGE HØJE SPÆNDINGER INDEN I. DET ER KUN FAGLÆRTE TEKNIKERE, DER MÅ FORETAGE REPARATION OG SERVICE. FORSIGTIG: Hvis stikket på netledningen skal udskiftes, er det vigtigt at erstatningen svarer nøjagtigt til det stik, der skal udskiftes, eller at det nye stik er anbefalet af producenten FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD ER DET VIGTIGT, AT STIKKET SÆTTES KORREKT I STIKKONTAKTEN. 0

5 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL: DET ER VIGTIGT, AT DU GENNEMLÆSER OG OVERHOLDER BÅDE ANVISNINGERNE I DENNE VEJLEDNING OG ANVISNINGERNE PÅ SELVE APPARATET. GEM DENNE VEJLEDNING TIL EVT. FREMTIDIG BRUG. Dette apparat er udviklet og fremstillet med henblik på at sikre optimal sikkerhed for brugeren. Ukorrekt brug af apparatet kan medføre elektrisk stød eller brand. Beskyttelsesanordningerne indbygget i dette apparat vil beskytte brugeren, hvis nedenstående fremgangsmåde følges i forbindelse med installation, brug og reparation. Dette apparat er fuldt elektronisk og omfatter ikke nogen dele, der kan repareres af brugeren. KABINETTET MÅ IKKE FJERNES, DA DER I SÅ FALD VIL VÆRE RISIKO FOR FARLIG SPÆNDING. DET ER ALENE FAGLÆRTE TEKNIKERE, DER MÅ FORETAGE REPARATION AF APPARATET. Læs vejledningen Efter udpakning af apparatet læses vejledningen omhyggeligt igennem og alle anvisninger følges. Strømkilder Til dette apparat må der kun anvendes den type strømkilde, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der er i dit hjem, kan du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab. Med hensyn til produkter hvortil der anvendes batterier eller anden strømkilde, henvises til brugervejledningen. Jording eller polarisering Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten eller hvis stikket stadig ikke passer, må apparatet ikke bruges i det land hvor du bor. Ventilation Der er sprækker og åbninger i kabinettet der skal sikre ventilation og pålidelig funktion samt beskytte Apparatet mod overophedning. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at man f.eks. placerer apparatet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende underlag. Varme Apparatet må ikke placeres tæt på varmekilder som f.eks. radiator, luftspjæld, komfur eller anden anordning (herunder forstærkere) der producerer varme. Vand og fugt Apparatet må ikke anvendes tæt på vand, f.eks. badekar, håndvask, køkkenvask eller vaskebalje, i en fugtig kælder eller tæt på en swimmingpool, osv. Rengøring Stikket tages ud af stikkontakten før rengøring. Der må ikke anvendes flydende rengøringsmidler og aerosolrengøringsmidler. I stedet anvendes en tør klud. Strømforsyningsledninger Ledningsføringen skal foretages således, at man ikke træder på kablerne og at de ikke klemmes af ting placeret oven på eller ved siden af dem. Man skal specielt være opmærksom på dette omkring stikkontakter og stikdåser samt der hvor kablet udgår fra apparatet. Overbelastning Sørg for, at stikkontakter, forlængerledninger og komplette stikdåser ikke overbelastes, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. 04

6 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Lynnedslag For ekstra beskyttelse i tordenvejr eller i perioder, hvor apparatet ikke anvendes i længere tid, tages stikket ud af stikkontakten. Det vil forebygge beskadigelse af apparatet som følge af lynnedslag og spændingsbølger. Indtrængen af genstande og væske Der må aldrig skubbes nogen genstande ind i apparatet gennem åbningerne, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutningsdele og derved forårsage brand eller elektrisk stød. Der må ikke spildes væske på receiveren. Tilbehør apparatet må ikke placeres på ustabilt underlag som f.eks. vogn, stativ, trefod, hylde eller bord. apparatet kan falde ned og derved forårsage skade på børn eller voksne samt alvorlig beskadigelse af apparatet selv. Der må kun anvendes vogn, stativ, trefod, hylde eller bord der er meget stabil eller som sælges sammen med apparatet. Montering af apparatet skal udføres i henhold til producentens anvisninger og ved brug af en monteringsanordning, der er anbefalet af producenten. Såfremt apparatet er placeret på en rullevogn, skal denne flyttes med forsigtighed. Hurtige stop, unødig kraft og ujævne overflader kan medføre, at vognen vælter. Byrde Der må ikke placeres ting på apparatet og der må ikke trædes på den. Genstanden kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet. Beskadigelse Stikket tages ud af stikkontakten og faglærte teknikere kontaktes i følgende tilfælde: A) Når strømforsyningsledning eller -stik er beskadiget. B) Hvis der er spildt væske på apparatet eller der er Faldet ting ned i apparatet. C) Hvis apparatet har været udsat for regn eller vand. D) Hvis apparatet ikke fungerer normalt efter, at brugervejledningen er blevet fulgt. Der må kun foretages de indstillinger, der er beskrevet i brugervejledningen, da forkert indstilling kan medføre beskadigelse og ofte vil gøre det svært for en faglært tekniker at få apparatet til at fungere normalt igen. E) Hvis apparatet er blevet tabt eller på anden måde beskadiget. F) Når der sker en markant ændring i apparatets Funktion, er det tegn på, at der er behov for Service Forsøg ikke selv at foretage service på apparatet, da man ved åbning eller fjernelse af kabinettet vil udsætte sig selv for farlig spænding eller lignende. Al service bør udføres af faglærte teknikere. Reservedele Hvis der er behov for reservedele, skal man sørge for, at serviceteknikeren anvender reservedele som er specificeret af producenten eller som har de samme egenskaber som originaldelen. Uautoriserede reservedele kan medføre brand, elektrisk stød eller lignende. Sikkerhedskontrol Når der er blevet foretaget service eller reparationer på receiveren, skal man anmode serviceteknikeren om at foretage en sikkerhedskontrol for at sikre, at apparatet er i driftsklar stand. 05

7 VIGTIGE OPLYSNINGER Håndteringsvejledning Top- og bagpanel på apparatet kan blive varmt efter lang tids brug. Det skyldes ikke en funktionsfejl. Når apparatet ikke er i brug, bør slukkes. Beskyt netledningen apparatet Nedenstående anvisninger bedes følges for at undgå unormal drift, elektrisk stød, brand eller personskade: Hold godt fast i stikket, når det sættes i stikkontakten. Undgå anordninger, der producerer varme. Placer ikke noget oven på ledningen. Foretag ikke service på eller ændringer af ledningen. Kondens Der kan opstå kondens i følgende tilfælde: Når apparatet flyttes direkte fra et koldt sted til et varmt sted. Når apparatet anvendes i et lokale, hvor radiatoren lige er blevet tændt, eller et sted hvor den kolde luft fra aircondition anlægget direkte rammer apparatet. Hvis apparatet om sommeren anvendes i et varmt og fugtigt lokale, lige efter at den er flyttet væk fra et lokale med aircondition. Hvis der er damp eller fugt i lokalet. Hvis der er tale om kondens, vil apparatet ikke fungere korrekt. Sluk apparatet. Tag stikket ud af stik kontakten, lad den stå i - timer. Derefter vil apparatet være tempereret og eventuel kondens forsvundet. Placering Apparatet må ikke placeres følgende steder: I sollys, tæt ved varmeproducerende anordninger og i lukket vogn. I høje temperaturer (40ºc eller mere) eller høj fugtighed (90% eller mere). Beskidte steder, da nogle af de indvendige dele kan blive beskadiget. Put ikke fingeren eller andre ting ind i apparatet Det er farligt at berøre de indvendige dele, og det kan medføre skade på personer og ting. Åbn ikke kabinettet. Der må ikke lægges fremmedlegemer i apparatet. Forstyrrelser Hvis apparatet placeres tæt på fjernsyn, radio eller video apparat, kan det medføre forringet billed- og lydkvalitet. Hvis det er tilfældet, bør apparatet flyttes væk fra fjernsyn, radio og video apparat. 06

8 SYSTEMTILSLUTNING Tilslutning til strømnettet Stereo Output Optical Output Antenna Contrast Model: DAB-50 Power Rating 0-40 V AC~50Hz Max Power Consumption: 0W Item No.: Serial No.: Strømmen må ikke tilsluttes før alle systemtilslutninger er korrekt udført. Kontroller at alle tilslutninger er korrekt udført før strømmen tilsluttes. Kontroller at netspændingen er 0-40V AC~50Hz før strømmen tilsluttes. Tilslutning til strømnettet Før netstikket sættes i stikdåsen kontrolleres at alle andre systemtilslutninger er korrekt udført og sikre. Dernæst sættes netstikket i en egnet stikdåse. Såfremt apparatet skal anvendes i udlandet har du eventuelt brug for en adapter. 07

9 POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT FJERNBETJENING Isætning af batterier Fjern dækslet som vist på billedet. Sæt dækslet på igen. Isæt to batterier af typen AAA/R0/UM4. Sørg for at polerne vender korrekt (se mærkning i bunden). Nye og gamle batterier må ikke blandes og der må ikke anvendes forskellige batterityper. Hvis fjernbetjeningen ikke bruges over længere tid bør batterierne tages ud af fjernbetjeningen for at undgå korrosion. Brug af fjernbetjening Fjernbetjeningen rettes mod føleren på apparatets frontpanel. Når fjernbetjeningens signal modtages reagerer apparatet tilsvarende. Fjernbetjeningen fungerer inden for en radius på ca. 6 m. Infrared- Sensor Der kan forekomme fejl under brug af fjernbetjeningen, hvis apparatet er udsat for kraftige lyskilder. Der kan forekomme fejlfunktion ved brug af andre fjernbetjeninger i nærheden af apparatet. Læg ingen genstande oven på fjernbetjeningen, da batterierne kan aflades hvis en tast trykkes konstant. Der må ikke være større genstande mellem fjernbetjening og apparat. Apparatet må ikke betjenes bag tonede glasruder, da disse vil forringe fjernbetjeningens maksimale rækkevidde. 08

10 Fjernbetjeningens funktioner FJERNBETJENING DAB-50 FUNKTIONER: Scroll /-: Skifter mellem stationer på DAB og FM Select: Skifter mellem MONO og AUTO på FM, og vælger den viste station på DAB. -4 : Vælger gemte stationer. Holdes de nede i mere end sekunder gemmes en station på det aktuelle nummer. Power: Sætter DAB-50 i standby. Autotune: Tryk én gang for at auto lokalisere DAB stationer. Hold knappen i sekunder for at foretage en international søgning. Auto søger op i frekvens ved FM.. Info: Viser RDS og DAB informationer. Function: Skifter mellem DAB og FM. CDP-50 FUNKTIONER: Eject: Åbner CD skuffen. Program: Tillader afspilning af numrene på en CD i en bestemt rækkefølge. Stop: Stopper afspilningen. Previous: Vælger det forrige nummer. Knappen nede for at spole tilbage. Play/Pause: Starter og pauser afspilningen. Repeat: Gentager et enkelt eller alle numre på en CD. Power: Sætter CDP-50 i standby. Next: Vælger det næste nummer. Knappen holdes for at spole fremad. Random: Afspiller alle numre i vilkårlig rækkefølge. AMP-50 FUNKTIONER Input knapper: Vælger input på forstærkeren. Treble: Justere diskant niveauet ved hjælp af VOL og -. Bass: Justere diskant niveauet ved hjælp af VOL og -. Power: Sætter AMP-50 i standby. Volume/-: Justerer lydstyrken. Nogle af apparatets funktioner kan kun udføres ved hjælp af fjernbetjeningen. Nogle funktioner er forbundet med den valgte signalindgangskilde. Det kan derfor forekomme, at nogle taster på fjernbetjeningen ikke er disponible, hvis ikke den tilsvarende signal indgangskilde er valgt. 09

11 Frontpanel FRONTPANEL OG TILSLUTNINGER CONTROL/TUNING POWER PRESS TO SELECT DAB-50 DAB/FM-TUNER Netafbryder: Bruges til at afbryde netspændingen til apparatet. LED indikator: Lyser grønt når apparatet er tændt. Lyser rødt når apparatet er i standby eller betjenes. Preset Nr. :Vælger den gemte stationer på nummer. Holdes den nede i mere end sekunder gemmes en station på det aktuelle nummer. Preset Nr. :Vælger den gemte stationer på nummer. Holdes den nede i mere end sekunder gemmes en station på det aktuelle nummer Preset Nr. :Vælger den gemte stationer på nummer. Holdes den nede i mere end sekunder gemmes en station på det aktuelle nummer Preset Nr. 4:Vælger den gemte stationer på nummer 4. Holdes den nede i mere end sekunder gemmes en station på det aktuelle nummer DAB/FM: Skifter mellem DAB og FM Autotune: Tryk én gang for at auto lokalisere DAB stationer. Hold knappen i sekunder for at foretage en international søgning. Auto søger op i frekvens ved FM.. Info: Skifter den viste RDS eller DAB information i displayet. (Program oplysninger, tid og dato, signalstyrke, mm.) Drejeknap: Bruges til at skifte mellem de tunede DAB stationer. Manuelt tuner i FM mode. 0

12 Tilslutninger FRONTPANEL OG TILSLUTNINGER Stereo Output Optical Output Antenna Contrast Model: DAB-50 Power Rating 0-40 V AC~50Hz Max Power Consumption: 0W Item No.: Serial No.: Stereo Output: Analog stereo output. Til tilslutning til stereo forstærker eller receiver med analog indgang. Optical Output: Optisk SPDIF output. Til tilslutning til stereo forstærker eller receiver med digital indgang. Antenna: Til tilslutning af den medfølgende antenne pisk, eller til fælles antenne anlæg. Contrast: Til justering af kontrast i displayet. AC input: Til tilslutning af netspændning. Vær opmærksom på at stikket er sat ordentlig i, og spændingen passer til den påtrykte tekst på kabinettets bagplade.

13 POWER AMP-50 AMPLIFIER POWER AMP-50 AMPLIFIER HEADPHONE HEADPHONE PHONO TUNER DVD CD AUX AUX FUNCTION PHONO TUNER DVD CD AUX AUX FUNCTION VOLUME VOLUME Oversigt audiotilslutninger SYSTEMTILSLUTNING Stereo Output Optical Output Antenna Contrast Model: DAB-50 Power Rating 0-40 V AC~50Hz Max Power Consumption: 0W Item No.: Serial No.: Digital amplifier/receiver Subwoofer (Optional) Analog amplifier/receiver Denne side indeholder kun forslag til hvordan Eltax DAB-50 kan tilsluttes. Bemærk at der ikke medfølger noget af det udstyr, der er afbilledet på denne side.

14 Indstilling af antenne INDSTILLING AF ANTENNE Som med alle andre radioer, er kvaliteten af lyden afhængig af signal styrken på antenne indgange. Placeringen af radioen i forhold til senderen har derfor direkte indflydelse på kvaliteten af det signal man modtager. Det er derfor meget vigtigt man sørger for at radioen bliver tilført det bedst mulige antenne signal, for at opnå bedst muligt resultat. Det er muligt at få en bjælke frem i displayet, der viser hvor meget styrke der er på antenne signalet. Man får denne bjælke frem ved at trykke på INFO knappen, efter man har manuelt tunet en station ind fra FM båndet. Signal styrken vises ved længden af bjælken. Jo længere bjælken er, desto mere signal er der. Den femte firkant i bjælken er ikke udfyldt som de resterende. Den viser hvor meget signal, der minimum skal til for at opnå et acceptabelt resultat. DR P ooooooooooooooo Den medfølgende antenne skal justeres til bedst mulige resultat, ved hjælpen af signal bjælken beskrevet oven for. Et godt tip er at lade enderne af antennen pege vertikalt, og montere dem op ad en væg. Optical Output Antenna Contrast Det anbefales at montere en DAB antenne på taget eller på loftet, for at opnå det bedste resultat. Optical Output Antenna Contrast

15 On, Off og standby BETJENING OG FUNKTIONER Apparatet tændes via netafbryderen. Tryk på fjernbetjeningens Standby-tast for at skifte til Standby-mode. Displayet slukker og alle funktioner reduceres til et minimum, således at apparatet kun bruger minimal strøm. I standby reagerer apparatet kun på fjernbetjeningens standby-tast. For at slukke apparatet så der ikke sker noget strømforbrug længere, skal apparatet slukkes via netafbryderen. POWER DAB-50 DAB/FM TUNER PHON Tænk på miljøet og sluk apparatet efter brug. Info og function. Da denne tuner både kan modtage almindelig FM radio og DAB (Digital Audio Broadcasting), er den udstyret med en funktion, der kan skifte mellem de to modtage muligheder. For at skifte mellem DAB og FM, skal man enten trykke på DAB/FMknappen på frontpanelet, eller på FUNCTIONknappen på fjernbetjeningen. Denne tuner er udstyret med RDS på FM modtageren. DAB tilbyder også nogle informations muligheder, der ligner det RDS vi kender fra FM. For at aktivere disse informationer fra både DAB og FM, trykkes der på INFO-knappen, på enten frontpanelet eller fjernbetjeningen. Displayet vil derefter kunne vise informationer omkring for eksempel: tid og dato, stations navn, kunstner navn, titel mm. CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT Bemærk: Ved at trykke på INFO-knappen efter man har lagt kanaler ind, kan man også få vist signal styrken på antenne signalet, 4

16 BETJENING OG FUNKTIONER DAB tuning. Når apparatet tændes første gang, vil alle indstillinger være standard. Disse indstillinger kan ændres til den enkeltes personlige smag. Når apparatet slukkes næste gang vil indstillingerne selvfølgelig blive gemt som de nye standard indstillinger. Også selvom apparatet bliver taget fra strømmen. Når apparatet er blevet tændt, skal der lægges kanaler ind. Dette gøres ved at autotune. For at autotune via front panelets betjeninger, holdes knappen AUTOTUNE nede i sekunder. Derved foretages en international søgning. På samme måde kan man holde knappen AUTOTUNE nede i sekunder på fjernbetjeningen. CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT Bemærk: Trykkes der blot en enkelt gang, vil apparatet gen søge de allerede fundene kanaler. Displayet vil nu skrive SEARCHING nederst i displayet, og man vil kunne se en bjælke øverst i displayet, der bliver længere som indikation af hvor langt den er i tunings processen. Efterhånden som den finder kanaler, vil man kunne se et tal i øverste linie til højre på displayet, der viser hvor mange kanaler der er fundet. Hvis apparatet ikke finder nogen kanaler, bør man tjekke om antennen er tilsluttet korrekt. For at gøre dette bør man tune en kanal ind via manuel tuning på FM båndet, og derefter via INFO knappen få signal bjælken frem, så man kan tjekke signal styrken. (Se afsnittet omkring FM tuning) Searching searching Lagring og valg af kanaler. For at gemme en kanal på en af de 4 presets, holdes den nummer-tast nede i to sekunder, man ønsker at gemme kanalen på. For at vælge kanalen igen, når den er blevet gemt, trykkes der en gang på den tast, der svarer til det nummer kanalen er gemt på. Denne procedure er ens på både FM og DAB. CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT Kanaler der ikke er lagret, vælges enten med SCOLL-tasterne på fjernbetjeningen, eller med CONTROL/TUNING knappen på frontpanelet. Bemærk at ved valg med CONTROL/TUNING knappen, skal valget bekræftes ved at trykke på drejeknappen. Denne funktion kan deaktiveres ved at holde knappen inde i sekunder. 5

17 BETJENING OG FUNKTIONER FM tuning. Det er muligt at både manuel og auto tune på FM båndet på DAB-50. Dette gør der muligt at lægge bare en specifik kanal ind. Desuden giver det også mulighed for at justere den medfølgende antenne til det bedst mulige signal. Automatisk tuning CONTROL/TUNING For at autotune via front panelets betjeninger, trykkes der én gang på AUTOTUNE-knappen. Det vil få apparatet til at søge efter en frekvens med tilstrækkelig signal. På samme måde kan man auto tune via fjernbetjeningen. PRESS TO SELECT Displayet vil nu søge op i frekvens. Øverst i displayet vil men kunne se frekvensen der stiger. Når tuneren har fundet en kanal, vil autotuningen stoppe af sig selv, lyden fra den pågældende kanal vil kunne høres, og eventuelle RDS informationer vil kunne ses på displayet. Hvis apparatet ikke finder nogen kanaler, bør man tjekke om antennen er tilsluttet korrekt. For at gøre dette bør man tune en kanal ind via manuel tuning på FM båndet, og derefter via INFO knappen få signal bjælken frem, så man kan tjekke signal styrken. (Se afsnittet omkring manuel FM tuning) Manuel tuning For at manuelt via front panelets betjeninger, drejes der ganske simpelt bare på CONTROL/TUNING knappen. Drejes der med uret vil apparatet tune op i frekvens, og drejes der mod uret vil apparatet tune ned i frekvens. Det er også muligt at manuelt tune via fjernbtjeningen. Til det formål bruges SCROLL og SCROLL - knapperne, der fungerer på samme måde som CONTROL/TUNING knappen på frontpanelet. CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT Bemærk: Kanaler fra FM båndet der ikke er gemt, skal manuelt eller autotunes igen, hvis man vil lytte til dem igen. 6

18 FEJLFINDING Fejlfinding PROBLEM Ingen strøm når man tænder. ÅRSAG/AFHJÆLPNING -Der er ikke tændt for stik kontakten -Netstikket er ikke sat ordentlig i. -Den interne sikring er sprunget, og skal skiftes af en Kvalificeret service teknikker. -Netledningen er beskadiget, og skal udskiftes. Ingen lyd. -Apparatet er slukket. -Tilslutningen til forstærkeren er ikke korrekt. -Der er ikke tilsluttet højttalere til forstærkeren. -DAB-50 har ikke fundet nogen stationer på DAB. Displayet vil ikke vise DAB/RDS Informationer -DAB-50 har ikke fundet nogen stationer på DAB/FM. -Den valgte station udsender ikke nogen informationer -Antenne signalet er for dårligt. Se afsnittet omkring indstilling af antenne. Jeg kan ikke høre den station, jeg -Du har ikke trykket på CONTROL/TUNING-knappen efter har valgt du har valgt den. Den station du lytter til, vil blive beskrevet i den øverste linie af displayet. Når du bladre mellem kanalerne med CONTROL/TUNING-knappen, skal du altid huske at bekræfte dit valg ved at trykke én gang på CONTROL/TUNING-knappen. Jeg kan høre tick/blob lyde på - DAB er som alle andre digitale medier gengivet i en nogle af stationerne. Meget god lydkvalitet. Men er antenne signalet for svagt, vil man ikke opleve sus, men til gengæld kunne høre udfald, eller tick/blob lyde. Du bør derfor undersøge om antenne signalet er kraftigt nok. Se Afsnittet omkring Indstilling af antenne. 7

19 TEKNISKE DATA Tekniske data RF sektion: Tuner bands DAB 74-40MHz (Band III) FM 87,5-08,0MHz Sensitivetet -96dBm typ Display: linier a 6 tegn. LED baggrunds lys Presets 4 Audio outputs Optisk SPDIF output Spændings og strøm forbrug Dimentioner (BxDxH) Vægt Stereo,.5Vpp 48kHz sample rate 6 bit sample resolution IEC60958 Compliant 48kHz sample rate 4 bit sample resolution Som beskrevet på bagpanel 40 x 90 x 75mm 4,5Kg Tekniske data og design i forbindelse med produktet kan ændres uden varsel som følge af videreudviklingen. 8

20 www. tangent-audio.com

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3011/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på   SBA3011/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3011/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere