DAB og FM DIGITAL ADAPTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB og FM DIGITAL ADAPTER"

Transkript

1 DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning

2 International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at tilbyde produkter i høj kvalitet indeholdende den nyeste teknologi og i et moderne design til attraktive priser for vores kunder. Med produkter fra International Receiver Company får du dansk design og udvikling, som passer ind i ethvert hjem med fokus på den nyeste teknologi og intuitiv betjening. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med produktet. Såfremt du har forslag eller ønsker til forbedringer, er du meget velkommen til at kontakte os på Med de venligste hilser Thomas Schwartz International Receiver Company ii

3 Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå optimale nydelse og få mest muligt ud af dette produkt, anbefaler vi, at du læser denne betjeningsvejledning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du bliver bekendt med produktets funktionalitet, inden du tager produktet i brug. På denne måde er du sikker på mange års loyal og problemfri ydelse samt en lytteoplevelse ud over det sædvanlige. Vigtige informationer Du bør gemme denne sikkerheds- og betjeningsvejledning til senere brug. Apparatet bør ikke udsættes for vand under nogen form og du bør ikke placere vaser eller andre beholdere med flydende væske ovenpå apparatet. Placer ikke apparatet på steder som beskrevet nedenfor: o i direkte sollys eller tæt på radiatorer eller andre varmekilder o ovenpå stereoanlæg eller andre apparater, som producerer meget varme o steder hvor ventilationen blokeres eller hvor der er meget støvet o steder som er genstand for kontinuerlig vibration o fugtige omgivelser Placer ikke stearinlys eller anden åben ild i nærheden af apparatet. Placer helst apparatet i stuetemperatur. Betjen kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Inden du tænder apparatet for første gang, skal du sikre dig, at strømtilførslen virker korrekt. ADVARSEL: AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER BØR DU IKKE FORSØGE AT ÅBNE KABINETTET ELLER FORSØGE AT FÅ ADGANG TIL MEKANIKKEN INDEN I APPARATET. HENVEND DIG ALTID TIL DIN FORHANDLER, HVIS APPARATET SKAL SERVICERES. FARLIG SPÆNDING Farlig spænding som kan være kraftig nok til at forårsage elektrisk stød på personer i umiddelbar nærhed af apparatet. OBS Betjeningsvejledningen indeholder vigtig betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner. Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at overholde instruktionerne i vejledningen. ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VAND. BEMÆRK: Apparatet bliver varmt efter længere tids brug. Dette er normalt og indikerer IKKE, at der er noget galt med apparatet. iii

4 Information om sikkerheden Anbefalinger om sikker brug af apparatet Dette apparat til er designet og produceret i overensstemmelse med internationale sikkerhedskonventioner, men som ved alt elektrisk udstyr, er der visse procedurer, som bør overholdes for at opnå de bedst mulige resultater og den største sikkerhed. DU BØR læse betjeningsvejledningen igennem, inden du anvender apparatet. DU BØR sikre at alle elektriske forbindelser (herunder også stik, forlængerledninger og forbindelser mellem de forskellige enheder) er i orden og i overensstemmelse med producentens vejledning. Sluk for strømmen og tag stikket ud, inden du tilslutter eller skifter forbindelserne. DU BØR altid kontakte din forhandler, hvis du er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed. DU BØR IKKE fjerne kabinettet, da der er risiko for elektriske stød. Overophedning af apparatet kan beskadige apparatet og forkorte levetiden. DU BØR IKKE udsætte elektrisk udstyr for vand eller stille beholdere med væske ovenpå. DU BØR IKKE placere varme objekter eller åben ild i nærheden af apparatet. Meget høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand. DU BØR IKKE anvende udstyret, så det distraherer dig i forbindelse med trafiksikkerhed. DU BØR IKKE anvende hovedtelefonerne, hvis du har skruet meget højt op for lyden, da det kan skade din hørelse. DU BØR IKKE efterlade udstyret tændt, når du ikke er i nærheden, med mindre det er specifikt angivet at udstyret er designet til at fungere uden opsyn. Sluk altid apparatet og vær sikker på at dine omgivelser ved, hvordan apparatet betjenes. Kontroller om særlige foranstaltninger er nødvendige, hvis du har svagelige eller handicappede personer i dine omgivelser. DU BØR IKKE fortsætte med at betjene apparatet, hvis du er i tvivl om det fungerer korrekt eller evt. er beskadiget på nogen måde. Sluk for apparatet og for strømmen og tag apparatet med til din forhandler. ESD Remark: I tilfælde af funktionsfejl pga. af elektrostatisk afladning skal du gendanne produktets fabriksindstillinger (det kan også være nødvendigt at afbryde strømmen) for at genoptage normal betjening. BEMÆRK: Forsøg ikke at reparere produktet selv. Tag altid apparatet med til din forhandler, hvis service er nødvendig. iv

5 Indholdsfortegnelse International Receiver Company Sikkerhedsforanstaltninger ii iii Hvad får du 1 Betjeningsoversigt (a)... 2 Betjeningsoversigt (b)... 3 DAB 4 Søgning efter DAB-kanaler... 4 Signalstyrke... 5 DAB-menustruktur... 6 Find og tilføj nye kanaler... 7 Manuel indstilling... 7 DRC (Dynamic Range Control)... 8 Skift kanalrækkefølge... 9 Vælg rækkefølge... 9 Information i displayet (DAB) FM 11 Kom godt i gang FM-menustruktur Generel betjening 14 Gem kanaler Vælg en gemt kanal Regulering af lydstyrken Softwareversion Gendan fabriksindstillinger Indstilling af uret Indstilling af alarm Tekniske specifikationer 20 v

6

7 Hvad får du Central enhed Fjernbetjening og batterier (størrelse: IECR03. UM-4 AAA 1.5v) AC/DC Adapter Antenne Betjeningsvejledning 1

8 Betjeningsoversigt (a) FORSIDE BAGSIDE 2

9 Betjeningsoversigt (b) 1 MUTE 2 STANDBY/TÆNDT 3 DAB 4 FM 5 SLEEP 6 MENU 7 SCAN 8 Numeriske knapper 9 INFO 10 Volumen + 11 Forrige kanal 12 SELECT 13 Næste kanal 14 Volumen - Knapper FJERNBETJENING DAB og FM Tryk for at afbryde lyden midlertidigt, tryk igen for normal tilstand Tryk for at tænde/slukke en Tryk for at skifte til DAB Tryk for at skifte til FM Tryk for at indstille SLEEP Tryk for MENU DAB: tryk for en fuld søgning, tryk på og hold inde for en lokal søgning, FM: tryk for en søgning efter kanaler Tryk på og hold inde for at gemme kanaler på knap 1-10; Tryk for at genkalde kanaler gemt på knap Tryk for at vist information om kø Tryk for at skrue op for lyden Tryk for at skrue ned for lyden Tryk for at søge nedad på frekvensbåndet Tryk for at søge opad på frekvensbåndet Tryk for at vælge 3

10 DAB Søgning efter DAB-kanaler 1. Pak antennen ud og montér den i antennestikket på adapteren (se side 2). Tryk på STANDBY/ON bag på adapteren eller tryk på på fjernbetjeningen for at tænde. 2. Første gang du tænder adapteren eller efter reset, søger den selv efter mulige DABkanaler. Du kan altid selv søge efter kanaler ved at trykke på de fundne kanaler i hukommelsen. Det kan tage et øjeblik.. Adapteren vil gemme Bemærk: Hvis adapteren under brug automatisk stiller ind på den FM-kanal, du sidst lyttede til, kan du trykke på for at skifte til DAB. 3. Når søgningen er færdig, vil DAB-kanalerne blive vist i alfanumerisk rækkefølge. Der vil blive stillet ind på den første kanal. Bemærk: Hvis der ikke findes et DAB-signal i dit område kan det være nødvendigt at prøve med en anden placering af adapteren. Du kan også besøge for at se, hvordan dækningen af DAB er i dit område. 4

11 4. Tryk på eller for at søge igennem kanalerne. Når den ønskede kanal vises, skal du trykke på for at bekræfte. Signalstyrke 1. Tryk på og herefter på. En vandret søjle viser signalstyrken på den aktuelle kanal. Markøren på den vandrette søjle viser niveauet for den lavest mulige signalstyrke. Note: a. Kanaler med signalstyrke lavere end minimumsniveauet vil ikke give optimal lyd. b. Hvis du ønsker at se info om en anden kanal., følg da venligst trin 2 og herefter trin 1 igen. 2. Tryk på igen for at forlade signalstyrke. 5

12 DAB-menustruktur Oversigt over menuen 6

13 Find og tilføj nye kanaler 1. Tryk på for at udføre en fuld søgning. Adapteren vil nu udføre en søgning efter alle DAB-kanaler og tilføje nye tilgængelige kanaler til listen. Manuel indstilling Du har mulighed for manuelt at stille ind på en DAB-kanal. 1. Tryk på og herefter på eller indtil det ønskede menupunkt vises. 2. Tryk på for at bekræfte. Displayet vil vise nummeret på kanalen og frekvensen som følger: 3. Tryk på eller for at bladre gennem kanalerne og tryk på for at vælge den ønskede kanal. Bemærk: Hvis der findes et multiplex som svarer til den valgte kanal og frekvens, vil displayet vise en vandret søjle med signalstyrken og multiplex navnet efter få sekunder. 4. Tryk på igen for at tilføje kanalen og forlade manuel indstilling.

14 DRC (Dynamic Range Control) DRC kan vha. komprimering af kanaler afhjælpe forskelle i det dynamiske område eller lydniveauer mellem radiokanaler. 1. Tryk på og herefter på eller indtil det ønskede menupunkt vises i displayet. 2. Tryk på for at bekræfte og herefter på eller for at vælge den ønskede DRC-værdi. 3. Tryk på for at bekræfte. Bemærk: a. DRC 0 betyder ingen komprimering; b. DRC ½ betyder medium komprimering; c. DRC 1 betyder maksimum komprimering. 8

15 Skift kanalrækkefølge 1. Tryk på og herefter på eller indtil det ønskede menupunkt vises i displayet. 2. Tryk på for at bekræfte. Vælg rækkefølge Den øverste linje i displayet viser den aktuelle kanalrækkefølge (herunder alfanumerisk). Denne rækkefølge kan ændres. Du kan vælge mellem favoritkanaler, alfanumerisk, aktive kanaler eller inaktive kanaler. 1. Tryk på eller for at bladre mellem de forskellige muligheder. 2. Tryk på for at bekræfte. Kanalrækkefølge Fav station Alphanumeric Active station Prune stations Beskrivelse Vis de kanaler, du lytter mest til, øverst på listen. Vis alle kanaler i alfanumerisk rækkefølge. Vis aktiver kanaler [de kanaler som i øjeblikket sender] øverst på listen. Fjern inaktive kanaler fra listen. 9

16 Information i displayet (DAB) Tryk på for at ændre den information, der vises i displayet. Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullende tekstinformation fra den aktuelle DABkanal. Program Type (PTY): Dette er en beskrivelse af den type program, der i øjeblikket sendes på den pågældende DAB-kanal (f.eks. Nyheder). Multiplex Name: Dette viser navnet på den radiostation, som udsender det program, du lytter til (f.eks. Danmarks Radio DAB). Tid og dato: Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis. Frekvens: Dette viser kanalnummer og transmissionsfrekvens. Signalinformation: Dette viser den digitale bitrate og signaltilstand. Signalniveau: Displayet viser det signalniveau, som modtages med en værdi mellem 0 og 100. a. 100 betyder ingen fejl på signalet. b. 0 betyder meget ringe signal. Signalstyrke: Signalstyrken vises vha. en vandret søjle i displayet. For yderligere detaljer se side 5. Tryk på igen for at gå tilbage til starten. 10

17 FM Kom godt i gang 1. Tænd adapteren hvis du ønsker at lytte til FM radio og tryk på, hvis adapteren automatisk stiller ind på DAB. 2. Hvis det er første gang, du lytter til FM-båndet, vil der blive stillet ind på starten af FM-båndet (87.50MHz). Ellers vil der blive stillet på den FM-kanal, du sidst lyttede til. 3. Tryk på eller for at søge opad eller nedad på frekvensbåndet i intervaller på 0.05MHz. 4. For at starte en automatisk søgning efter aktive kanaler, skal du trykke på eller. 5. Du kan søge efter næste aktive kanal ved at trykke på, eller. 6. Adapteren vil ikke vise frekvensen før næste kanal er fundet. 7. Når slutningen på frekvensbåndet er nået, starter søgningen forfra på frekvensbåndet. 8. Tryk på for at se information udsendt af radiostationen. 11

18 FM-menustruktur Oversigt over menuen 12

19 Information i displayet (FM) For at ændre information der vises i displayet, skal du trykke på gentagne gange. Displayet vil bladre igennem følgende menupunkter: Radio text Dette er den rullende tekstinformation fra den aktuelle FM-kanal. Det kan bl.a. være musiktitler eller detaljer om programmet. Program Type: Dette er en beskrivelse af den type program, der i øjeblikket sendes på den pågældende FM-kanal (f.eks. Nyheder). Tid og dato: Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis. Station name Dette viser navnet på den kanal, som du aktuelt lytter til. Tryk på igen for at gå tilbage til starten. 13

20 Generel betjening Gem kanaler Adapteren kan gemme op til 10 DAB- og 10 FM-kanaler. For at gemme den aktuelle kanal: 1. Tryk på og hold den ønskede numeriske knap inde indtil displayet viser: Vælg en gemt kanal For at vælge en gemt DAB- eller FM-kanal: 1. Vælg DAB eller FM ved at trykke på eller. 2. Tryk herefter på den numeriske knap, hvor du har gemt den ønskede kanal for at starte afspilningen. Bemærk: Du skal kun trykke kort på knappen ellers vil den gemte kanal blive erstattet med den du lytter til! Regulering af lydstyrken Tryk på eller for at skrue op eller ned for lyden. 14

21 Softwareversion 1. Tryk på og herefter eller for at finde det ønskede menupunkt. Detaljerne om softwareversionen vil blive vist i displayet. Gendan fabriksindstillinger Du kan slette alle indstillinger og stille adapteren tilbage til de oprindelige indstillinger fra fabrikken som følger: 1. Tryk på og hold indtil nedenstående vises i displayet: eller 2. Tryk på for at gendanne fabriksindstillingerne.. Bemærk: Hvis du undervejs fortryder gendannelsen af fabriksindstillingerne, kan du gøre som beskrevet nedenfor, hvorefter adapteren vil vende tilbage til forrige tilstand. a. Tryk på en vilkårlig knap undtagen b. Vent et øjeblik uden at trykke på nogen knapper. 15

22 Indstilling af uret 1. Tænd adapteren. Tryk på og herefter eller for at vælge menupunktet <Clock>. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge menupunktet <Set clock>. Tryk på for at bekræfte. 3. Tryk på eller for at indstille timetallet. Tryk herefter på for at bekræfte. Indstil minuttallet på samme måde. Displayet vil vise: 4. Tryk på eller for at ændre årstallet. Tryk herefter på for at bekræfte. Vælg Month og Day på samme måde. Hvis du ønsker at se tiden, kan du sætte radioen i standby ved at trykke på STANDBY/ON,. eller Du kan også vælge menupunktet <auto-set clock> ved at trykke på eller for at indstille tiden automatisk. 16

23 Indstilling af alarm Bemærk: Du skal have indstillet uret, inden du kan indstille en alarm. 1. Tænd adapteren. Tryk på og herefter på eller for at vælge menupunktet <Clock>. Tryk på for at bekræfte. 2. Tryk på igen og herefter på eller for at vælge alarm 1 eller alarm Tryk på for at bekræfte. Tryk på eller for at indstille alarmen. 4. Tryk på for at bekræfte. Tryk herefter på eller for at vælge lyd på alarmen: buzzer, DAB eller FM. Hvis du vælger buzzer, skal du have tilsluttet højttalere til adapteren (se side 2). Bemærk: Adapteren kan ikke tænde andet udstyr. Hvis du ønsker vækning med DAB/FM, skal andet udstyr være tændt. 5. Tryk på for at bekræfte. Tryk på eller for at vælge alarmdato. Tryk på for at bekræfte. Ikonet for alarm vises i displayet. 17

24 Bemærk: Du kan vælge mellem Daily, Once, Weekdays eller Weekends. Efter indstillingen vil displayet vise status for alarmen i 3 sekunder og herefter vende tilbage til det forrige, som blev vist i displayet. I standby vil displayet vise: Når alarmen lyder, skal du trykke på for at udskyde den i 9 minutter eller tryk på en vilkårlig tast undtagen for at slå alarmen helt fra. For at fortryde en alarm skal du indstille alarmen til Off i stedet for On : a. Tryk på og herefter på eller for at vælge menupunktet <Alarm on/off>. Tryk på for at bekræfte. b. Tryk på igen. Ikonet for alarm vises herefter ikke længere i displayet Bemærk: a. Hvis du har indstillet to alarmer, kan du trykke på eller for at vælge den ene frem for den anden. Tryk herefter på for at bekræfte. b. Lydniveauet for alarmen skal indstilles inden du slukker adapteren. 18

25 Sleep-funktionen 1. Tænd adapteren. Tryk på og herefter på eller for at vælge menupunktet <Clock>. Tryk på for at bekræfte. Sleep-funktionen kan aktiveres via fjernbetjeningen eller via menuen. 2. Tryk på eller for at vælge menupunktet <Sleep>. Tryk på for at bekræfte. Tryk herefter på eller for at indstille en tidsperiode på mellem 0 60 minutter. 3. Når det ønskede interval vises i displayet, skal du trykke på for at bekræfte. Ikonet for sleepfunktionen vises nu i displayet. Bemærk: Når du indstiller tidsperioden springes der i intervaller på 5 minutter. 5. Adapteren vil nu automatisk slukke (gå i standby) efter den valgte tidsperiode. 6. Tryk på STANDBY/TÆND, hvis du ønsker at lytte til musik igen. 19

26 Tekniske specifikationer BESKRIVELSE SPECIFIKATION Tilstand: DAB,FM Krav til strømforsyning: DC Adapter: Input: V AC, 50-60HZ Output: 6V/800mA Frekvensområder: Stik til hovedtelefoner: Størrelse: FM: MHz DAB: MHz 32 ohm 210 x 113 x 115 mm Andet: FM PLL Gem op til 10 kanaler Pigtail antenne (Blød) F-Connector Metal Base 4 x 8 CM LCD display (indermål), dobbel FSTN meget stor baggrund 2 x 16 + ikoner LCD, hvidt baggrundslys Fjernbetjening med batterier Input: DC stik Output: Stik til hovedtelefoner, RCA lyd output stik, SP/DIF Inklusive: RCA kabel, DC adapter (VDE) Rohs/CD godkendt International Receiver Company

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere