Dansk brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk brugervejledning"

Transkript

1 Dansk brugervejledning

2 Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display... 5 Startvejledning... 6 Brug af DAB... 7 Vælge stationer... 7 Brug af forudindstillinger... 7 Ændring af oplysninger på displayet... 8 DAB valgmuligheder... 9 Brug af FM Ændre stationer Brugen af valgt station FM valgmuligheder Brugen af Sleep timer Indstulling af sleep timer Slette sleep timer Anvendelse af batterier Idéer og tips Tekniske specifikationer Side 2

3 Introduktion Tak for dit valg af Pure Èlan bærbar stereo DAB og FM radio. Denne manual vejleder dig i brugen af din radio og, hvad du skal gøre, hvis du har problemer. Brug venligst et minut eller to til at læse denne manual igennem for at få mest muligt din radio. Læs sikkerheds-instruktionen nedenunder, og registrer dit produkt på eller udfyld og returner dit garantibevis. Sikkerhedsinstruktion Hold radioen borte fra varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå genstande eller væsker trænger ind i radioen. Fjern ikke skruer eller åben radio kabinettet. Fjern batterier der er udbrændte eller, hvis de ikke er i brug i lang tid. Brug kun supplerende 9V kraft adapter, hvis der er forbindelse til el-net. Side 3

4 Oversigtsdiagrammer Øverste panel kontrol og forbindelser Lydstyrke +/- Reguler lydstyrke Forudindstillet (1-4) og adgang Forudindstille 5-8 Hurtig adgang til forudindstilling Menu Ændre selvvalg og almindelig valgmulighed Antenne Justerbar teleskopantenne Hovedtelefon 3,5mm hovedtelefon stik (lydløs taler) DAB/FM Omskifter mellem DAB og FM LCD display Baglyst LCD display med variabel kontrast og lysstyrke +/- udvalg Skru og vælg stationer eller menuvalg Info Skift mellem display typer Bagside panel - tilslutning 9V DC El-stik adapter Underside panel Batteripanel Plads til 6 størrelse C batterier. Aftagelig glidelåge Side 4

5 LCD display ST Stereo station DAB/FM Aktuel anvendelse Sleep Timer Sleep Timer aktiv UR Tid fra DAB signal Signalstyrke Fra aktuel station 7 styrker, fuld visning Lydstyrke Lydniveau (14 niveauer, fuld visning) Batteri Batteriets opladningskontrol (5 niveauer, fuld visning) Tekstområde 16 x 2 tekstfelter i display området Side 5

6 Startvejledning Nu har du pakket kassen ud - her ser du, hvordan du hurtigt tilslutter og gør din Èlan klar til brug. 1. Træk teleskopantenne helt ud, forbind el-net adapteren og sæt den til strømforsyning eller put 6 C batterier i. LCD tændes og displayet viser PURE Èlan og en fremført bjælke. På bundlinien ses udviklingen af DAB autotuner til at finde de DAB stationer, som er til rådighed i dit område. Når stationerne er fundet vil de blive lagret i alfabetisk rækkefølge, og den første station på listen vil blive valgt. 2. Juster lydstyrken efter ønske. 3. Brug +/- knapperne til at se alle stationer der er til rådighed. Tryk på Select for at skifte til anden station. 4. Tryk på Info- knappen og gentag det for at cirkulere rundt gennem de valgmulige DAB display-kanaler. 5. Tryk på DAB/FM-knappen for at skifte mellem DAB og FM kanaler. Side 6

7 Brug af DAB Standartindstilling af DAB display For at lytte til digitale radiostationer tryk på DAB/FM knappen indtil du ser DAB-symbolet på display. Hvis det er den første gang du har tændt for DAB, hører du den første station på listen, ellers vil du hører den station, du lyttede til sidst. Valg af stationer Vælge stationer Skift stationer ved at bruge +/- og Select-knappen eller ved at vælge forudindstillet knap. 1. Tryk på + eller - knappen for at skrue gennem listen og finde den station du ønsker. Den aktuelle station vises øverst på displayet. 2. Tryk på Select-knappen for at skifte station. En station med? før dens navn er i øjeblikket ikke tilgængelig. Enten fordi du har mistet modtagelsen, eller fordi stationen ikke sender for tiden. Du kan bruge Trim stn. listen til at flytte den/dem fra stationslisten, se side 9. Lagring til forud indstilling Brug af forudindstillinger De nummererede knapper sætter dig i stand til fastsætte op til 8 DAB (og 8 FM) radiostationer til let aktivering ved et tryk. Du kan også automatisk transformere dine otte favoritstationer til forudindstilling, se Stationsorden side 9. Du kan lagre en station til forudindstilling, mens du lytter til den, eller når du ser stationens navn nederst på displayet, mens du skifter gennem stationslisten. For at forudindstille 1 4 tryk og hold den ønskede knap nede for at lagre stationen under det ønskede nummer. For at forudindstille 5 8 tryk og slip knappen, derefter hold det ønskede nummer nede (5-8). Når du gemmer en station på forudindstilling viser stationens navn forudindstillingens nummer næste gang på stationslisten. For at vælge forudindstillinger 1 4 tryk vedkommende knaps nummer. For at vælge forudindstillinger 5 8 tryk og slip knappen, tryk derefter knappens nummer (5-8). Side 7

8 Ændring af oplysninger på displayet Tryk på Info-knappen for at ændre hvad du ser på bundlinien af displayet. Info mode rulletekst Scrolltekst: Standardindstillingen viser de fleste stationer. Programtyper: Typens indhold bliver udsendt. Multiplex: Multiplex bringer de tilhørende aktuelle stationer. Multiplex eller sammenspil er grupper af stationsejere og sendere med enkelte operatører. Tid og dato: Tid og dato opdateret af de aktuelle multiplex. Hvis din radio har været slukket, kan der være en lille forsinkelse før tiden vises, når du tænder. Info mode Tid og dato Kanal: Multiplex kanal og frekvens. Info mode Kanal og frekvens Svingningstyper:Stereo eller mono viser data for graden ved hvilke signaler der udsendes. Denne bliver fastsat udsenderen for at få det til at passe med den rigtige type materiale. En høj rate betyder almindelig kvalitet. Signalkvalitet: Som en vejledning, værdier fra 85 til 100 indikerer god modtagelse, ligger på grænsen for modtagelse og 0 til 69 indikerer dårlig modtagelse. Side 8

9 DAB valgmuligheder Tryk på menu-knappen, skift ved at bruge +/- knapperne og tryk på Select for at vælge en af følgende valgmuligheder. LCD baggrundslys Indstil hvad enten displayet baglyset forbliver tændt hele tiden eller bevares kun i en kort periode efter der er trykket på en knap. Valg af LCD baggrundslys Tryk +/- knappen for at se valgmulighederne og tryk Select for at vælge en: Timed Off Baglys bliver tændt, når en knap trykkes og slukkes igen ca. 5 sekunders inaktivitet. Denne indstilling anbefales, hvis du bruger batterier. Always On Baglys vil være tændt hele tiden. Station rækkefølge Du kan ændre stationernes rækkefølge på stationslisten. Brug +/- knappen til at skrue gennem de følgende valgmuligheder og tryk Select for at vælge en: Station rækkefølge Alfabetisk Fav. Stationer Aktive stationer Multiplex Trim stn. List Viser alle stationer ordnet alfabetisk. Viser dine seks mest lyttede stationer øverst på stationslisten og resten nedenunder i alfabetisk orden. Dine favoritstationer er vist med ved siden af deres navne. Der vises aktive stationer øverst i stationslisten og inaktive nederst i alfabetisk orden. Inaktive stationer er disse på listen, der ikke er tilgængelige i øjeblikket markeret med et?. Opfører stationer i grupper i henhold til deres multiplex. Multiplexerne, der somme tider kaldes helheder, er grupper af stationsejere og af en enkeltoperatør. Fjerner inaktive stationer fra stationslisten. Forudindstilling Er kun tilgængelig når favoritstationer er ordnet (se ovenfor). Flytter dine favoritstationer til 8 forudindstillinger. Side 9

10 Autotuner UK Scanner alle UK frekvenser til DAB stationer og tilføjer enhver ny station til listen. Autotuning UK Band lll valg Fuld autotuner Scanner hele rækken af digitale frekvenser i bånd III. Dette udvalg er til brug uden for UK hvor andre bånd III stationer er tilgængelige. Manuel tuning Viser signal niveau, som du kan bruge til at finde den bedste position til din radio og antenne. Manuel tuning - kanal Manuel tuning svagt signal Manuel tuning stærkt signal 1. Brug +/- knapper til at skifte gennem for skellige kanaler og tryk Select for at vælge én (UK stationer er i rækkefølgen 11B til 12D). Du ser signalniveau på display. Den tomme blok indikerer det laveste efterspurgte niveau for modtagelse og fyldte tuning blokke indikerer det nuværende niveau. 2. Bevæg din antenne mens du holder øje med displayet for at prøve at løfte det nuværende niveau til den tomme blok uden for rækkevidde. Når du har et godt signal, vil displayet vise Multiplex-navnet og tilføje stationerne til stationslisten. 3. Tryk på Menu-knappen for at afbryde tuningshjælpen eller +/- og Select-knapperne for at ændre station. OBS! Du kan få vist signalniveau til enhver tid ved at trykke på Select-knappen. DRC værdi DRC værdi DRC (Dynamisk Rækkefølge Control) værdi frembringer den rolige lyd i en udsendelse, det gør det lettere at høre ved lav lydstyrke eller i støjende omgivelser. DRC-niveauet i en udsendelse bliver lagt af stationen og medsendt signalet. På nuværende tidspunkt er det kun BBC Radio 3 og 4 der regelmæssigt bruger DRC. Undersøg i udsendelserne, om du kan finde andre stationer, som bruger DRC. Tryk +/- knapper for at skifte gennem de følgende valgmuligheder og tryk på Select for at vælge én: DRC 0 DRC ½ DRC1 DRC er lukket. Enhver DRC udsendelse vil blive overhørt. DRC niveau bliver stillet til ½ som sendes med udsendelsen. Modtager DRC-niveauer som de bringes i udsendelsen. Sw version Viser versionen af programmer i din radio. Du kan blive spurgt om at anføre dette, hvis du kontakter Technical Support. Software version Side 10

11 Brugen af FM FM display For at lytte til FM radiostationer tryk på DAB/FM knappen indtil du ser FM på displayet. Hvis det er første gang, du har tændt din radio på FM, begynder Élan med de laveste frekvenser, ellers vil du hører den station, du lyttede til sidst. Ændre stationer Skift stationer ved at bruge + og - knappen eller ved at vælge et nummer på forudindstillingsknappen. FM Søgetuner søgning efter stationer Tryk på + eller knappen for at søge op eller ned i frekvensrækken og find den station, du ønsker. Du kan se Searching kort på displayet under søgningen efter den næste station er i gang. Du kan ændre FM tuningsmetoden, hvis du foretrækker det, til at vælge manuelt til op og ned trinvis i frekvensrækkefølge. Se FM Tuning Mode på side 12. Brug af forudindstillinger Lagring af FM forudindstilling De nummererede knapper og sætter dig i stand til at fastsætte op til 8 FM radiostationer i forudindstilling, der med ét tryk kan aktiveres. Disse otte forudindstillinger er en tilføjelse til enhver DAB forudindstilling, som du har lagret og er kun brugbar, når indstillingen er på FM modtagelse. For at forudindstille 1-4 tryk og hold de nummer knapper nede, du ønsker at lagre stationen på. For at forudindstille 5 8 tryk og slip k knappen, derefter hold det nummer knap nede, du vil lagre på (5-8). For at vælge forudindstilling 1 4 tryk på den aktuelle knap. For at vælge forudindstilling (5-8).tryk og slip knappen derefter tryk på den ønskede knap (5-8). Side 11

12 Select for at vælge en FM valgmuligheder Tryk på Menu-knappen, skift ved at bruge +/- knapperne og tryk på af de følgende valgmuligheder Fm tuning valgmuligheder FM Tuning af svingningstype Det ændres, hvordan du tuner fra en station til en anden. Den aktuelle svingningstype vises i øverste linie på display. Tryk på +/- knapperne for at vise valgmulighederne og brug Select for at vælge én: Søge tuning automatisk søgning til næste FM station. Manuel tuning manuel trinvis gennem frekvensrækken i trin på 0.05MHz. Fm Stereo valgmuligheder FM Stereo svingningstyper Skift mellem stereo og mono modtagelse mono vil være klarere for stationer med svagt signal. Den aktuelle svingningstype vises i øverste linie af display. Tryk på +/- knapperne for at vise valgmulighederne og brug Select for at vælge én. LCD baggrundslys Dette er den samme valgmulighed, som fremkommer på DAB opstillingens menu, se side 9 for flere detaljer. Sw version Dette er den samme valgmulighed, som fremkommer på DAB opstillingens menu, se side 10 for flere detaljer. Side 12

13 Brugen af SLEEP TIMER Du kan stille Sleep Timer således, at Élan vil tænde af sig selv på den standby s svingningstype. Ideelt til at falde i søvn på, mens man lytter til radio. Indstilling af SLEEP TIMER. Hold Sleep-knappen nede, så prøv igen og gentag valget mellem 15, 30, 35, 60 og 90 minutter eller vælg Sleep off for at sætte på ingen Sleep time. Sleep timer - indstillinger Forlad din enhed i et par sekunder for at vende tilbage til, hvad du lyttede til tidligere. Du vil kunne se SLEEP TIME symbolet vist på display, som indikerer, at timeren er stillet. Hold Sleep-knappen nede igen for at vise tiden fremtræder indtil Èlan vil slukke eller for at ændre på SLEEP TIME. Sleep timer ikon fremkommer Slette SLEEP TIMER Hold Sleep-knappen nede, og du vil se tiden fremtræde. Tryk igen og gentag det, indtil Sleep off valget er fremkommet. I løbet af et par sekunder vil Èlan vende tilbage til det program, du lyttede til med Sleep Timer annulleret. Sleep timer annuleret Side 13

14 Anvendelse af batterier For at bruge batterier som et alternativ til el-nettets strømkilde, fjern låget til batteriboksen i bunden og indsæt 6 stk. batterier C. Sedlen inden i boksen viser den korrekte måde at anbringe batterierne på. Brug af batterier helt opladet Når du bruger batterierne fremkommer ikonet for valg af batterier på displayet. Det indikerer, at batterierne er i brug. Når du bruger genopladelige batterier (NiMh el. NiCd), forbindelsen til elnettets stik vil ikke genoplade batterierne. Brug en separat oplader såsom BC-CD6 batterioplader. Brug af batterier lav styrke Suppleringsbatterierne er slået fra, når din Èlan er forbundet til el-nettet. For at tilslutte batterierne fjern power adapterens stik fra bagsiden af apparatet. Side 14

15 Idéer og tips ( <</>>) Andre former for service Andre former for service følger med nogle stationer, ekstra information stilles til rådighed eller alternativt indhold og vil kun blive sendt på visse tidspunkter. I skrivende stund er der ikke så mange af disse til rådighed. Stationen vil vise >> ved siden af dens navn på stationslisten, og service fremkommer ved siden af navnet. Denne service har et << foran stationsnavnet på listen. (?) Inaktive eller utilgængelige stationer Inaktive og utilgængelige stationer er disse, som fremkommer på stationslisten, men er ikke tilgængelige for tiden. Det kan enten være, fordi du befinder dig uden for senderområdet, har mistet modtagelsen eller stationen ikke sender for tiden. Utilgængelige stationer har et? foran deres navne på stationslisten. Hvis du vælger en station, som har dette symbol, vil Élan vende tilbage tilden station, som du allerede lyttede til. Jeg hører en mumlende lyd på nogle stationer Skønt DAB er fortræffelig til at frembringe kvalitet fra meget s signaler, kan kvaliteten lide under et signal med alt for lav en styrke. Hvis det sker, kan en mumlende lyd somme tider høres. For at hjælpe på det, undersøg da om din antenne er fuldt udtrukket og oprejst. Hvis problemet vedbliver, prøv da at dreje eller flytte din radio eller give din antenne en anden retning ved manuel tuning. Display viser Ingen stationer tilgængelige Undersøg om din antenne er fuldt udtrukket. Brug Autotune for at søge efter stationer. Brug manuel tuning for at justere din antennes eller radios position. Uret viser forkert Dette kan ske, hvis det multiplex du er dejet mod udsender et ukorrekt tidssignal, prøv da at tune mod en station i et andet multiplex. Genindstille din radio Ved at flytte din Élan flyttes alle nuværende lagrede stationer, og favoritstationernes placering vender tilbage til standardindstilling. For at genindstille: 1. Tryk og hold Menu-knappen nede i 3 sekunder. Displayet vil da vise Press Select to confirm reset 2. Tryk på Select-knappen for at bekræfte genindstillingen, eller lad være at røre noget for at annullerer genindstilling. Side 15

16 Tekniske specifikationer Generelt S-tereo DAB digital og FM radio med fuldt Bånd III DAB modtagelsesevne til at modtage alle UK DAB udsendelser og fuld UK FM evne. Fuldstændig indrettet til ETS og evne til at modtage DAB udsendelser i svingningstyper 1-4 op til og inkl. 256 kb/sek. Højttalere To højtklassificerede 3 inch apparater. Frekvens placering DAB Bånd III ( MHz) med fast autotuningssystem. FM MHz Antenne Indgangsforbindelse Udgangsforbindelse Kontrol LCD display El-net tilslutning Fast teleskopantenne 9v DC adapterstik (230v adapterforsyning) 3.5mm stik til hovedtelefoner Tænd/standby & Sleep, DAB/FM valg, lydstyrke op/ned, forudindstilling, tuning op/ned og valg, menu og display information. Sædvanlig let læselig LCD med 16x2 display-felter plus statusikoner. 230V AC til 9v DC udvendig adapter. Batteristyrke 6 stk. C -batterier. Batteriets levetid op til 80 timers FM eller 30 timers DAB ved normal lydstyrke. Ultra lavt energiforbrug ved standby. Godkendelser Størrelser CE mærket. Føjelig over for EMC og Lavspænding direktiver (89/336/EEC og 73/23 EEC). 280 mm bredde x 168mm højde x 80mm dybde. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE EVOKE 1 Ejers manual Sikkerhedsinstruktion Hold radioen værk fra varme kilder. Brug ikke radioen nær vand. Undgå at genstande eller væsker trænger ind i radioen. Lad være at fjerne skruer fra eller at

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

EVOKE 2. Ejers manual

EVOKE 2. Ejers manual EVOKE 2 Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE INTRODUKTION...2 OVERSIGTSDIAGRAM...3 HURTIG START...4 FORBINDELSE TILSLUTNING...5 BRUG AF DIN EVOKE-2...6 FEJLFINDING...15 ANTENNERÅD...16 Oversat til dansk af

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 1 Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugermanual AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 2 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ %

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR Dette produkt og batterierne til det skal genanvendes eller bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Produkter med billedet af en skraldespand på hjul mærket med et kryds må ikke genbruges sammen med

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275DZ. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJ3275DZ. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3275DZ Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere