Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik, niveau C Kristian Nedergaard Jensen, Søren Arani Mortensen og Johnny Vang Dahlberg t2014a og t2014b Disse to klasser har i matematik været inddelt i to hold på tværs af klasserne. Hvert hold har haft en lærer og desuden en hjælpelærer til deling. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Ligninger og tal Geometri Variabelbegrebet og lineære vækstmodeller Rentesregning Eksponentielle vækstmodeller Potensielle vækstmodeller Variabelsammenhænge, forskellige typer af sammenhænge Statistik Træning i skriftligt arbejde Skriftligt arbejde, mundtlig fremlæggelse og argumentation Eksamensspørgsmål Side 1 af 9

2 Titel 1 Ligninger og tal Side Regnearternes hierarki. Brug af lommeregner. Regler for løsning af ligninger. 21 lektioner Regler for løsning af ligninger. Temaforløb med noter inden for områderne: Hovedregning De fire regningsarter Brøker Potenser og rødder Lær din lommeregner at kende Ligninger med en ubekendt Side 2 af 9

3 Titel 2 Geometri Kernestof: Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter samt i vilkårlige trekanter (side 67-84). Supplerende stof: Geometriske beviser (side 85 93). Praktisk anvendelse af trigonometri ved landmåling. Brug af IT: Word, Excel, GeoGebra og Google Earth. 27 lektioner Fokus på formler og ligninger, geometrisk ræsonnement og bevisførelse. Temaforløb med noter inden for områderne: Arealbegrebet og Pythagoras sætning Vinkler og skalafaktorer Trigonometriske funktioner Trigonometri med tabeller og lommeregner Vilkårlige trekanter Landmåling Geometriforløbet afsluttes med et projektarbejde, hvor kursisterne gruppevis har til opgave at opmåle og beregne en byggegrund. Aflevering af rapport (enkelt- eller gruppevis). Side 3 af 9

4 Titel 3 Variabelbegrebet og lineære vækstmodeller Kernestof: Variable og deres sammenhænge (side ). Lineære sammenhænge mellem variable (side ). Variabelbegrebet, variable og modellering. Formler og ligninger. Praktisk anvendelse af matematiske modeller. Anvendelse af koordinatsystemer. 18 lektioner Variabelbegrebet, variable og modellering. Funktionsforskrift, formler og ligninger. Temaforløb med noter inden for områderne: Koordinatsystemer Lineære funktioner Tænk en sammenhæng (ligefrem- og omvendt proportionalitet) Side 4 af 9

5 Titel 4 Rentesregning Kernestof: Fremskrivning over én og flere perioder, indekstal (side 41-62). Supplerende stof: Beviser (side 63 65), annuitetsopsparing og annuitetslån gennem et projekt. Formler og ligninger. Ræsonnement og bevisførelse. Rentesregning og økonomiske sammenhænge. Praktisk anvendelse af rentesregning ved finansiering af en ferierejse. Brug af IT: Excel regneark. 18 lektioner Formler og ligninger. Temaforløb med noter inden for områderne: Logaritmer - Bedstefars lommeregner Rentesregning Finansiering Forløbet afsluttes med en projektopgave, hvor kursisterne skal regne på omkostningerne til en ferierejse finansieret gennem lån eller ved opsparing. Side 5 af 9

6 Titel 5 Eksponentielle vækstmodeller Kernestof: Eksponentielle sammenhænge mellem variable (side ). Variable og modellering. Formler og ligninger. Praktisk anvendelse af matematiske modeller. Anvendelse af koordinatsystemer med semilogaritmisk inddeling. 9 lektioner Variable og modellering. Funktionsforskrift, formler og ligninger. Eksponentielle funktioner Titel 6 Potensielle vækstmodeller Kernestof: Potenssammenhænge mellem variable (side ). Variable og modellering. Formler og ligninger. Praktisk anvendelse af matematiske modeller. Anvendelse af koordinatsystemer med dobbeltlogaritmisk inddeling. 12 lektioner Variable og modellering. Funktionsforskrift, formler og ligninger. Potensfunktioner Side 6 af 9

7 Titel 7 Variabelsammenhænge, forskellige typer af sammenhænge Lærerens noter (funktionsøvelse). Formler, ligninger og kurveformer. 3 lektioner Sammenhæng mellem funktionsforskrift og kurveformer. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning og opgaveregning. Forskellige funktioner (øvelse) Titel 8 Statistik Suppleret med noter. Kernestof: u-grupperede og grupperede observationer (side ). Statistik. Praktisk anvendelse af statistiske metoder og modeller. Sumkurve og kvartilsæt for grupperede observationer. Boksplot og kvartilsæt for u- grupperede observationer. 12 lektioner Sumkurve og kvartilsæt for grupperede observationer. Boksplot og kvartilsæt for u-grupperede observationer. Deskriptiv (beskrivende) statistik Side 7 af 9

8 Titel 9 Træning i skriftligt arbejde Repetition af kernestoffets centrale dele. 21 lektioner Opgaveregning i kernepensum. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning og opgaveregning. Individuel/gruppevis arbejde med regning af opgaver. Hjemmeopgaver. Skriftligt arbejde Gamle eksamensopgaver Titel 10 Skriftligt arbejde, mundtlig fremlæggelse og argumentation Repetition af kernestof samt udvalgte områder af det supplerende stof. 48 lektioner Mundtlig fremlæggelse og ræsonnement. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning. Repetition og gennemgang på tavlen af udvalgte emner. Individuel/gruppevis arbejde med mundtlig fremlæggelse og regning af opgaver. Mundtlig forberedelse Side 8 af 9

9 Titel 11 Eksamensspørgsmål 1. Rentesregning Du skal forklare begreberne procentvis ændring og fremskrivningsfaktor og vise, hvordan begreberne anvendes i forbindelse med kapitalfremskrivning. Du skal desuden forklare kapitalfremskrivning efter renteformlen. Du vælger dine egne eksempler, og har mulighed for at inddrage materialet fra finansieringsprojektet. 2. Rentesregning Du skal forklare begrebet indekstal samt vise, hvordan begrebet anvendes i forbindelse med kapitalfremskrivning. Du skal desuden forklare kapitalfremskrivning efter renteformlen. Du vælger dine egne eksempler, og har mulighed for at inddrage materialet fra finansieringsprojektet. 3. Funktioner Du skal redegøre for lineære funktioners egenskaber, regneforskrift og graf. Du skal desuden forklare begrebet lineær model. Du vælger dine egne eksempler. 4. Funktioner Du skal redegøre for eksponentielle funktioners egenskaber, regneforskrift og graf. Du skal desuden forklare begrebet eksponentiel model. Du vælger dine egne eksempler. 5. Funktioner Du skal redegøre for eksponentielle funktioners egenskaber, regneforskrift og graf. Du skal desuden redegøre for hvordan man bestemmer fordoblingskonstanten og halveringskonstanten. Du vælger dine egne eksempler. 6. Funktioner Du skal redegøre for potensfunktioners egenskaber, regneforskrift og graf. Du skal desuden forklare begrebet potentiel model. Du vælger dine egne eksempler. 7. Statistik Du skal forklare, hvad der forstås ved et grupperet observations sæt, samt give et eksempel på en statistisk beskrivelse af et grupperet observations sæt. Du vælger dine egne eksempler. 8. Geometri Du skal vise, hvordan man foretager beregning på vilkårlige trekanter ved hjælp af sinusrelationen. Du vælger dine egne eksempler, og har mulighed for at inddrage din rapport om landmåling. 9. Geometri Du skal vise, hvordan man foretager beregning på vilkårlige trekanter ved hjælp af cosinusrelationen. Du vælger dine egne eksempler, og har mulighed for at inddrage din rapport om landmåling. 10. Geometri Du skal redegøre for forholdene i ensvinklede trekanter samt vise, hvordan man foretager beregninger på retvinklede trekanter. Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-

Læs mere