Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard mac1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Tal- og bogstavregning Ligninger og formler Procent- og rentesregning Lineære funktioner Geometri Eksponentielle funktioner Potensfunktioner Proportionalitet Statistik Repetition Side 1 af 11

2 Titel 1 Tal og bogstavregning Kapitel 1: Tal og bogstavregning, s : Talbegrebet, regnearternes hieraki, parenteser, brøker, potenser og rødder, simpel algebraisk manipulation. Ca. 5 lektioner At opøve grundlæggende matematiske færdigheder i regning med bogstaver og tal. Anvendelse af lommeregneren. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Side 2 af 11

3 Titel 2 Ligninger og formler Kapitel 2: Ligninger og formler, s Udleverede noter: Ligningsløsning : Løsning af simple ligningstyper, formelhåndtering. Ca. 12 lektioner Ligningsløsning og formelhåndtering. Færdighedstræning. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveregning individuelt og i grupper, skriftlige afleveringsopgaver, mundtlige kursistfremlæggelser. Side 3 af 11

4 Titel 3 Procent- og rentesregning Kapitel 3: Procent- og rentesregning, s : Procentregning, fremskrivningsfaktor, formel S = B, renteformlen (opstilling og udregning af alle de indgående størrelser herunder brug af n te rod og logaritmen, indekstal, procentvis ændring i forskellige tidsrum, gennemsnitlig procentvis ændring). Dokumentarfilm: Magasinet penge - Unge med kæmpegæld Emneopgave: Privatøkonomi Ca. 27 lektioner Færdighedstræning i procentregning, udregning af alle størrelser i renteformlen. Matematikanvendelser indenfor dagligliv og samfundsliv. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringsopgaver, anvendelse af IT. Rapportskrivning. Side 4 af 11

5 Titel 4 Lineære funktioner Kapitel 5: Variabelsammenhæng, s Kapitel 6: Lineære funktioner, s : Variabelsammenhænge, uafhængig og afhængig variabel, tegning af grafer, aflæsning på grafer Definition, forskrift, graf og betydning af a og b. Beregning af forskrift ud fra to punkter. Lineære modeller og grafisk ligningsløsning. Beviser for formlerne for a og b i forskriften. Emneopgave: Lineære funktioner Ca. 25 lektioner Variabelsammenhænge. Uafhængige og afhængige variable. Tabel, graf og regneforskrift. Regneforskrift. Opstilling og anvendelse af lineære modeller. Bevisførelse. Anvendelse af IT. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Gruppearbejde med tilhørende fremlæggelser og afleveringer i grupper. Anvendelse af IT. Side 5 af 11

6 Titel 5 Geometri Kapitel 4: Geometri, s Noter: Enhedscirklen, oversigtsark over beregninger i retvinklede trekanter, cosinus- og sinus-relationerne : Ensvinklede trekanter. Topvinkler er lige store, vinkelsum og areal. Den retvinklede trekant. Pythagoras sætning. Definition af cosinus, sinus og tangens samt formlerne til beregning i retvinklede trekanter. Sinusrelationerne, cosinusrelationerne og arealformlen for vilkårlige trekanter. Beviser: Pythagoras sætning, sinusrelationerne og cos-, sin- og tanformlerne der kan benyttes i retvinklede trekanter. Ca. 22 lektioner Håndtering af simple geometriske problemstillinger inden for ensvinklede, retvinklede og vilkårlige trekanter. Skriftlig og mundtlig formidling, podcasts Geometrisk bevisførelse. Anvendelser af geometri. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Rapportskrivning. Mundtlige fremlæggelser som podcast Side 6 af 11

7 Titel 6 Eksponentielle funktioner Side Noter: Introduktion til fordoblings- og halveringskonstanten : Definition, forskrift og betydning af a og b. Graf og enkeltlogaritmisk koordinatsystem. Beregning af forskrift ud fra to punkter. Fordoblings- og halveringskonstant. Eksponentielle modeller. Brug af enkeltlogaritmisk papir. Anvendelser af eksponentielle sammenhænge. Løsning af eksponentielle ligninger. Beviser for formlerne for a og b i forskriften, fordoblingskonstanten Emneopgave: Eksponentielle funktioner Ca. 20 lektioner Regneforskrift. Opstilling og anvendelse af eksponentielle modeller. Fordoblings- og halveringskonstant. Bevisførelse. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Mundtlige kursistfremlæggelser. Side 7 af 11

8 Titel 7 Potensfunktioner Side : Definition, forskrift og betydning af a og b. Graf og dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. Beregning af forskrift ud fra to punkter. Potensmodeller. Anvendelser af potenssammenhænge. Procent-procent vækstformlen Noter: Introduktion til procent-procent vækst og dias fra Powerpoint Beviser for formlerne for a og b i forskriften. Emneopgave: Oversigtsark potensfunktioner Ca. 30 lektioner Regneforskrift. Opstilling og anvendelse af potensmodeller. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Side 8 af 11

9 Titel 8 Proportionalitet Kapitel 9: Ligefrem og omvendt proportionalitet., s : Variabelsammenhænge, uafhængig og afhængig variabel, ligefrem og omvendt proportionalitet Ca. 3 lektioner Variabelsammenhænge. Uafhængige og afhængige variable. Tabel, graf og regneforskrift. Væsentligste arbejdsformer Pararbejde med tilhørende fremlæggelser i grupper. Side 9 af 11

10 Titel 9 Statistik Side Noter: Statistik og deskriptorer, Noter til statistik af Lisbeth Tavs Gregersen : Deskriptiv statistik med grafisk præsentation og bestemmelse af simple statistiske deskriptorer. Grupperede og ugrupperede observationer. Hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens, histogram, sumkurve, stolpediagram, trappediagram, kvartilsæt, boksplot. Emneopgave: Statistikprojekt Ca. 20 lektioner Anvende enkle statistiske modeller af et datamateriale. Formulere konklusioner på baggrund heraf. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftlige afleveringsopgaver. Skriftlighed. Side 10 af 11

11 Titel 10 Repetition Fremgår af de førnævnte forløb. Ca. 20 lektioner Mundtlig fremlæggelse. Eksamenslignende skriftlige opgaver. Eksamenstræning. Væsentligste arbejdsformer Kursistfremlæggelser, individuelt og pararbejde. Retur til forside Side 11 af 11