MELLEMVAGTEN STARRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MELLEMVAGTEN STARRING"

Transkript

1 46 årg. 2013/2014 ISSN MedicinOrganistationnes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Numm Marts 2014 AV hvor jeg ondt i maven! MOK-REDAKTIONEN : MELLEMVAGTEN STARRING DENNIS ZETNER JØRGENSEN - MILLE KYHN ANDREA - ANNE-MARTHA HAMMERSHØJ MADSEN - SIMON GLERUP CHRISTENSEN - JONAS OLSEN - MARKUS HARBOE OLSEN - PETER JAMES BRUHN - KASPER AAGAARD ØRSTED ANDERSEN - ERIK HACHMANN-NIELSEN - DAVID HVIDTFELT HANSEN c JAN BITTERMAN - nmedicinerorganisationernes KOMMUNIKATIONSORGAN - + SUND / FADL - < MEDILEARNER Â À Á Ã Ä

2 2 MOK Regl for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkomm hv onsdag i semestmånedne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa - indlæg bladet bedes sendt ikke ansvarshavende!) Denne uges forside: Jonas/MOKred Ugens redaktion Mandag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tirsdag Det sk i ugen MOK UDKOMMER PIPPI foredrag børnekardioli, se s. 10 Debat om uddannelse integration, se bagsi Rusvejledne tag på weekendseminar GOD TUR!!!! SATS kursus Akut Patient, se s. 9 David skal en supfed housewarming... Cray-cray.. SATS kursus Akut Patient, se s MOK's DEADLINE Intromøde i SiMS, se s. 10 MIRA oplæg om CT-scanning af abdomen, se s. 8 Månedsmøde i FFF, se s. 10 Forniks foredrag kærlighed hjnen, se s. 10 Mille (Ansv. Red.) Erik Markus Anna Martha MedicinOrganisationnes Kommunikationsorgan ISSN: / net-udgave ISSN: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. Tlf: / Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER OG EKSAMENSKONTOR Se din uddannelsesportal på KUnet und -> Kontakt Ell læs selv om det emne, du søg info om, på indholdssidne i uddannelsesportalen Jonas Kasp Aa Basisgrupp AKS - Aktiv Kardioli for Studende DSS - Dmatolisk Selskab for Studende Eorta - Basisgruppen for Intn Medicin FORNIKS- Foreningen af Neurointessede Københavnske Studende GO - Gruppen for medicinstudende med intesse i Gynækoli Obstetrik IMCC - Intnational Medical Coopation Committee Kristne medicine MARS - Medicinnes Almene Rummedicinske Selskab MIRA - Medicinstudendes Intessegruppe for Radioli MOK - Medicinorganisationnes Kommunikationsorgan PIPPI - Pædiatrisk Intessegruppe På Panum Instituttet PMS - Psykiatriintessede medicinstudende PORTOS - Panums ORTOpædkirugiske Selskab PUC - Panum Undwat Club PUFF - Panums Ungdoms Forsk Forening Rusvejledningen for Medicin SAKS - Studendes Almen Kirurgiske Selskab SAMS - Stuendes Almen Medicinske Selskab SATS - Studendes anæstesioliske traumatoliske selskab Scoreben SEHAT - Sundhed for Alle SIMS - Studendes IdrætsMedicinske Selskab Stutklubben SØNHKS - Studendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab David Dennis com sams.dsam.dk www. sats-kbh.dk Mangl vi en basisgruppe? Send informationne Pet James Simon G

3 2.-semest-kryds!!!! 3 HENAD: 1. ****** gastricae kaldes, af meget kle mennesk, for mavesækkens autobahn 2. Hus ydste lag 5. Betacell i pancreas secn dette hormon 7. Alfacell i pancreas secn dette hormon 8. Uminaliset ekstracellulærmatrix i knlevæv 14. En gliacelletype, som findes i CNS 16. De cellekroppe, som findes i hjne- ell spinalnvegangli hør neuron af ne type 17. Denne mand lagt navn en celletype, som dann myelinsked 20. Dette hormon signal fedtcell, at de skal oplagre fedt 21. Et kæmpestort protein, som findes i alle sarkomets zon 22. Et Havsk system kaldes så et De sidste forstadie en ytrocyt 13. Små, svært kendelige hår, som findes eksempelvis i skægløse ansigtsområd 15. En strækkeligt høj ekstracellulær koncentration af ne ion helt aldeles nødvendig for excitations-kontraktion-koblingen i hjtemuskulatur 18. Det lungevolumen, som venes af een tminal bronkiole s forgrening 19. Penselarti (pencilli) findes karaktistisk i dette organ NEDAD: 1. Det allydste lag af en knle 3. Disse cell gør dig dejligt solbrun, mmmmmmmmmm H-båndet i en sarkom udgøres primært af filament af ne proteintype 6. Alle kapillær i nyren af ne type 9. Deltacell i pancreas secn dette hormon 10. Det ru endoplasmatiske retikulum i neuron opkaldt eft ne fine fyr 11. Sekretionsmåde, hvor alt sekretionsmatialet bliv secnet ved exocytose

4 4 Annonc EFTERLYSNING Jeg søg ben Kompendium i histoli af Fateh Warraich Szabolcs Felszeghy. Ben købes ovpris! Kontakt mig på Forsøgspson søges! Dmatolisk Forskningsenhed på Bispebjg Hospital søg forsøgspson et forskningsprojekt. Forsøgets titel: Lav-engilys s potentiale at reduce hudinflammation eft fotodynamisk tapi Fotodynamisk tapi (PDT) en behandling d benyttes hudkræft samt forstadi d. Denne behandling meget effektiv, men eft behandling oplev patientne et inflammatorisk respons som tage fle dage om at forsvinde. Fle undsøgels vist at lys med lav engi (LLLT) reduce inflammation, hvorfor vi ønsk at undsøge om behandling med LLLT in eft PDT reduce inflammationen. Du skal afsætte tid (i alt max 10 tim) at komme på Bispebjg Hospital afd. D-92, 8 gange strækkende sig ov 2 ug. D optegnes 2 felt på hv balde, hvoreft feltne på ene balde modtag LLLT. Dagen eftgives PDT begge felt,hvor hu påsmøres en creme eftfølgende ekspones for lys. In PDT forbehandles med en las for at øge optagelseshastighe fordelingen af creme i hu. Du skal eftfølgende komme tre LLLT behandling et kontrolbesøg. D ingen alvorlige kendte risici i forbindelse med kombinationen af LLLT, las PDT. Deltagelse frivillig honores med 2000 kr. (ca. 200 kr. pr. time). Beløbet skattepligtigt B-indkomst. Er du intesset? så kontakt undtegnede på telefon ell mail vi aftal et møde, hvor ydlige information vil blive givet: Medicinstudende, Christiane Bay Dmatolisk Forskningsenhed D-92. Tlf.nr Studende lungemedicinsk forskningsenhed Gentofte Hospital Vi søg en stud.med. at hjælpe med at gennemføre et forskningsprojekt ca tim om ugen på 1 2 fastlagte dage. I projektet undsøges effekten af Alfa1 antitrypsin givet patient med mangel på samme. Arbejdet vil bestå i forbedelse / blanding registring af intravenøse infusion projektdeltagne. D vil være mulighed for at deltage i forskningsprojekt. Kontakt: Svenja Andsen, Marianne Hestad Lungemedicinsk forskningsenhed Y Gentofte Hospital Tel.: mellem kl Mail: Opdatet vsion! Forskningsårs-studende søges forskningsprojekt på Rigshospitalet Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) karaktiset ved ånød, men så af ekstrapulmonale symptom som svækket skeletmuskulatur. Vi ved, at fysisk træning hjælp disse patient, men vi ved ikke ret meget om hvorfor træningen så gavnlig. Vi vil med dette projekt, undsøge de fysioliske forandring i muskl kredsløb hos patient med KOL, eft en træningspiode på 8 ug. Vi søg dfor en intesset medicinstudende som forskningsårs-studende at hjælpe med forsøgene træningen af patientne Som forskningsårs-studende hos os du mulighed for, at: få indsigt i et humant forskningsprojekt øve kliniske færdighed som forundsøgels, blodprøv venflon-anlæggelse lave spænde tests som muskelbiopsi ultralydsmåling publice eget arbejde blive en del af et stort forskningscent medlem af vores lille kredsløbsgruppe, hvor vi så udførinvasive forsøg på patient med diabetes hjtesvigt aflønning: kr p måned (vi midl de første måned, men søg fondsmidl løbende) bruge projektet som didat-opgave Vi forvent, at: du medicinstudende på minimum 7. semest du afsætte 1 års fuldtidsarbejde projektet du starte i løbet af foråret 2014 Har projektet fanget din intesse? Kontakt: Læge Ulrik WinningIepsen, Centre of Physical Activity Research, Rigshospitalet 7641, Tagensvej 20, 2100 København Ø. ell tlf: Forskningsår med uddannelse i molekylærbioli, gen, biokemi, statistik, livss de store folkesygdomme Vi beskæftig os med blodprop i hjtet, slagfælde, kræft, kronisk obstruktiv lungesygdom, rheumatoid artritis depression andre psykiske sygdomme. H vi indsamlet information, plasma DNA på me end raske syge danske, vi lav så studi på hele danske befolkning. Ved hjælp af disse matial vi de sidste 15 år publicet forskning på højt intnationalt niveau (f.eks. i British Medical Journal, Lancet, JAMA New England Journal of Medicine; slå evt. selv op i PubMed på Du bydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt være med at define dit forskningsprojekt, daglig vejledning mulighed for at præsente dine resultat i Danmark udlandet. Vigtigst for os, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatt. OSVAL opgave indgå som en del af projektet, på langt sigt d mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet i 12 måned det ideelle, vi byd skolarstipendiat på kr p måned. Du vil kunne lære laboratorieteknikk som PCR, DNA sekventing DNA chip teknoli samt avancet statistik databehandling. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk engelsk samt at skrive viskabelige artikl. Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Hlev Univsitetshospital samarbejd bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 2 professor/ovlæg, 4 andre ovlæg, 4 andre senior forske, 20 yngre læg andre akademike und forskningsuddannelse, 3 stud. med. 16 bioanalytike. Ud ov psonlig daglig vejledning af typisk 2 vejlede bydes du at deltage i ugentlige forskningsmød for gruppen. Hvis du intesset, så send venligst en motivet ansøgning på ca. 1 side samt curriculum vitae med kopi af eksamensbevis med karakt (gymnasium, HF, lægestudium ind vide mm). Højt gennemsnit en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste, at du lyst at lære at forske. Vi glæd os at høre fra dig snarest helst senest 6. april Vi fleksible m.h.p. hvornår du gne vil starte. In du evt. bydes et skolarstipendiat vil du komme en samtale på afdelingen du vil ved lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have mulighed for at tale med andre stud. med,, som aktuelt på skolarstipendiat i afdelingen. Med venlig hilsen. Børge G Nordestgaard Professor, ovlæge, dr. med. Klinisk biokemisk afd. Hlev Hospital, Københavns Univsitetshospital, 2730 Hlev Tlf.: Si takk for alle indsendte huskegl. HUSK: fung rigtig godt din smartphone

5 JONAS / 10. semest Ose Annonc 5 Hvad letgic? Vi gi r dig grundbøg på dansk FADL S FORLAG Bøg TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f o r l a g

6 6 Annonc

7 A R M I TA / 7. s e m e s t e r København Vagtbureauet 7 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N ANNONCER RT + = ln Q E E0 nf Vi bøg, d at forstå FADL S FORLAG Bøg TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f o r l a g

8 8 Annonc Vil du styrke din intnationale profil i Danmark Intnational Sommskole i Intn Medicin på Københavns Univsitet KU byd en sommskole i Intn Medicin som vil give dig en intnational profil, opdate dig i intn medicin ruste dig livet som ung læge. Kurset mitgivende gratis for KU-studende fraset et beløb for littatur. Kurset består af to intensive kurs af to ugs varighed, hvor du deltage i et ell begge kurs. Sommskolen vil give dig en systematisk grundig gennemgang af de almindeligste sygdomme infor intn medicin. Gæsteforelæse vil fortælle om nyeste forskning infor blandt andet fremtis onkoliske behandling samt demens diabetes behandling. Undvisningsformen vil være en kombination af intaktiv klasseundvisning, gruppearbejde gæsteforelæsning. Kurset lægg vægt på stutdeltagelse dial. Undvisne læg i hoveduddannelsessling ell ph.d.-studende, gæsteforelæsne ekspt in for des respektive forskningsfelt. Deltagelse vil give 2,5 ECTS deltagelse i begge kurs vil give 5,0 ECTS. Kurset godkendt som VKO af Københavns Univsitet. Sommskolen primært rettet mod medicinstudende på didatdelen. Ansøgningsfristen d. 15. april Online ansøgning findes på: Healthsciences.ku.dk/education/summschools/intnal-medicine Dato Kursus 1: 28. juli- 22. august 2014: Nefroli, endokrinoli, gastrointestinale sygdomme infektionssygdomme. Kursus 2: 11. august- 22. august 2014: Kardioli, neuroli, hæmatoli, onkoli lungemedicinske sygdomme. Kontakt: Kursusindhold: Tobias Bomholt, Nephroly Resit: Praktiske spørgsmål: Suzanne Andsen, specialkonsulent: Kære læs! MOK lanc e-abonnement! MOK nu gået ind i digitale tidsald... Okay... vi måske bare rykket tætte på nuti. Man nu abonne på MOK, så man hv uge får en e-post besked når det nyeste MOK udkommet. Det mega simpelt at melde sig, men for at undgå unødvendige misforståels komm h en vejledning melding MOK s nyhedsbrev: 1) Åben en brows. (Vi foreslår en opdatet brows ifølge vores egne hjemmetests så virk Intnet Explor, Mozilla Firefox, Gole Chrome Safari) 2) Gå ind på hjemmesi: (Dette gøres ved at indtaste www. mok.dk i addressebjælken tryk deft på Ent ) 3) Se nedst på venstre spalte und ovskriften: TILMELD UGENS MOK PÅ 4) Indtast dit navn. Dette gøres i feltet med titlen Navn. 5) Indtast din . Dette gøres i feltet med titlen . Husk h både at indtaste prefix, domæne top-level domæne. 6) Klik Subscribe. 7) Vent nu mandag aften tjek deft din indbakke! Basisgrupp Så d fundet en ny dato for arrangementet om Intro- Hoveduddannelsen i Region Hovedsta! ---- MANDAG d. 24. MARTS kl i Miniauditorium på Panum. Sekretariatet for lægelig videuddannelse Øst (Dem d hovedopgave at besætte slingne i Region H.) komm fortæll om: Hvad ansættelsesudvalget i Region H lægg vægt på i selve ansøgningen samtalen De syv lægoll Psonlige faglige kompetenc Hvad man som hhv. studende yngre læge rent praktisk gøre for at forbedre CV et øge sine chanc. Hvordan selve ansættelsessamtalne foregår Kom frisk! Det foredraget, du ikke undvære, hvis du så én af dem, d går eft en intro- hoveduddannelse i almen medicin i RegionH Nyt fra MIRA CT af abdomen: MIRA afhold d. 18. marts oplæg om CT-abdomen med fokus på at blive bedre at genkende problemsling, som ofte går eksamen på didatdelen af studiet, såsom aortaaneurism, lev- galdevejsproblematikk pancreascanc. D plads 25 på kurset melding foregår ved at sende en mail Det kost 50 kr. for de som ikke medlem af MIRA. Ved indbetaling af 50 kr bliv man automatisk medlem af foreningen gratis deltage i resten af årets arrangement. Tid sted: kl. 16 på BBH. Varighed ca. 2 tim. Intventionel radioli: MIRA invit foredrag om intventionel radioli d. 3. april af yngre radiol Mikkel Taudorf (tid sted komm) med eftfølgende genalforsamling UL af abdomen: MIRA afhold kursus i UL af abdomen d. 7. april kl på RH. Undvise yngre radiol Caroline Ewtsen Kristoff Hansen (Info om indhold melding komm) Venligste hilsn MIRA

9 Basisgrupp 9 Så afhold Studendes Anæstesioliske Traumatoliske Selskab (SATS) igen det populære kursus i Akut Patient Er du næsten færdig som læge ell på vej i vikariat? -Så dette kurset for dig! Det foregår d marts på DIMS på Hlev Hospital kl ca. På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjtestopalgoritmen, trænet hjtestop gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske medicinske akutte stande eftprøvet din vi gennem praktisk faring i simulationstræningen. Kurset forestås af topmotivede undvise d selv stud. med ell yngre læg som alle stor faring med simulation undvisning. På kurset lav vi en lille præ-test post-test d opbygget som en MCQ, således får du selv syn for hvor dygtig du blevet undvejs måske et hint om hvad du skal hjem blive endnu bedre - ligesom vi evalu både kursus undvise. Kurset kun for medlemm så du ikke medlem endnu så skynd dig at blive det på D en deltagbetaling på 75 kr., som dækk undvisudgift samt udgift at holde dit blodsukk oppe! Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørg for frugt lidt sødt samt drikkevar! Vi glæd os at se dig! OBS! D 24 plads på kurset som går eft først--mølle. Tilmelding åbn d. 3 februar kl. 16 skal ske inde på hjemmesi Blå blink! Har du benzin i blodet dette net for dig! SATS tag en tur på hovedbrandstationen torsdag d. 20 marts kl , hvor akutlæge Christian Svane vil fortælle om livet som læge med 200 km/t vise bil samt udstyr frem. Tilmelding foregår på kun for medlemm (man som ikkemedlem ligeledes melde sig ind på hjemmesi). Max 16 plads så vær vaks på tastne! Kick-Off! Stig din puls når du s blå blink hør siren? Kick-off etintrokursusnyestudende. Kursethenvend sig dforprimært 1-3 semest, men allevelkomne.på Kick-Off du prøvekræft med en rækkepraktiskefærdighed. Vi håb at se mange nye ansigt, dfor kræv kurset ikke medlemskab af SATS for at deltage. Desu det helt gratis!! Så tag din læsemakk und armen kom Kick-Off øv dig i vigtige procedur. Prrammet for Kick-Off 2014: - ABCDE - Venflonanlæggelse - Luftvejshåndting - Intraossøs adgang - Spineboard 22. marts kl Panum Instituttet Tilmelding på (Tilmeldingen åbn søndag 9. marts kl ) OBS: BEGRÆNSET ANTAL AF PLADSER Tilmelding sk som først mølle. D begrænset antal plads. Arrangementet så åbent for ikke-sats medlemm henvend sig primært studende på første del af studiet. Kommende PUFF arrangement - 31/3: Månedsmøde Læs en artikel på 10 minutt PRÆSENTATION - 19/3: Formidling lægmand - 8/4: Kursus i præsentationsteknik Desu komm følgende kurs - Basal statistik - SAS-prramming - Fondsansøgning Lægmandsformidling en kunst læg forske bør tage siøst. Om man skal fortælle patienten om et komplicet indgreb ell skrive en klar kort beskrivelse af et ekspiment fondsansøgning, kræv det ofte omhyggelig behandling af budskabet for ikke at forvirre målgruppen med fagspr. Panums Ungdoms Forsk Forening præsent onsdag 19. marts forårssemestrets første oplæg omkring formidling præsentationsteknik ved journalist Henrik Denta. Når de største fejl, Min patient forstår mig ikke Kommunikationens svære kunst, Tal skriv så du bliv forstået, Træng igennem med dit budskab Tidspunkt: onsdag 19. marts, kl Sted: Panum, Indhold: Hvorfor går mange mennesk hjem fra lægen u klar vi om, hvad det var lægen fortalte? Og hvorfor skal man læse otte sids ansøgning før man endelig når frem, hvad det lægen bed om? Kommunikation være en svær kunstart. Læg betjen sig ligesom pensionsfolk, finansanalytike advokat sig af et fagligt spr, d nok smukt effektivt, når man sammen med andre fagfolk. Men absolut uegnet lige så snart man henvend sig andre, d ikke samme faglige indsigt. Konsekvensne mangfoldige. Patientne mist li, andre mist tålmodighe. Evnen at udtrykke sig enkelt, klart forståeligt både på skrift i tale et værdifuldt redskab for alle. Og det øget li troværdighe. Og alligevel synes det at være så svært for mange, lige fra politike højt lønnede topchef i dansk hvvsliv, d synes at snuble gang på gang. Med undholde, lærige tankevækkende eksempl fra det virkelige liv giv journalist Henrik Denta et sjælt indblik i, hvorfor det ofte går så galt for så mange - hvordan man faktisk godt mestre kommunikationens ædle kunstart. Henrik Denta arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen, Politiken i mange år på TV-Avisen på DR. De sidste par år han arbejdet som selvstændig rådgiv storytell blandt andet arbejdet for Højteknolifon hjulpet dem med at formidle histori fra svært gængelige forskningsmiljø på en måde, så alle kunne forstå det. Kom mød ham - han lov det bliv undholde med mass af stof efttanke. 1-årigt prægraduat forskningsår på Strålebiolisk Laboratorium, Onkolisk Klinik, Rigshospitalet Projektskrivelse: Glioblastoma multiforme (GBM) mest hyppige ondartede form for hjnetumor hos voksne. I fælde af bagefald eksist d ingen standardbehandling, de fleste ekspimentelle behandling vist begrænset klinisk effekt. Et lægemiddel kaldet Bevacizumab i kliniske forsøg vist sig at være en effektiv behandling patient med bagefald af GBM. Behandlingseffekten d meget variende, da nle af patientne ikke effekt af behandlingen, mens patient, som god effekt, lev længe opnår bedre livskvalitet. Formålet med projektet at skabe ny vi om de meism, d ligg grund for kræftsvulstens følsomhed ovfor Bevacizumab, hund itifice biomarkør (gen protein), som forudsige, om enkelte patient gavn af behandlingen. Til projektet d desu knyttet en Ph.d. studende med baggrund som læge. Målet med projektet at forbedre behandlingen af vores patient dfor forventes det af dig, at d lægges engi engagement i projektet. Projektet eventuelt starte som en del af en OSVAL opgave, men det forventes, at du sidesætte minimum 6 måned dette projekt. Ansættelsespiode: Opstart i løbet af foråret 2014 et år frem. Løn: kr./md. Vi vil i fællesskab søge midl. Ansøgningsfrist: 15. april Ansøgning behandles løbende. Kontaktoplysning: Ansøgning CV sendes forskningschef, ovlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, Strålebiolisk Laboratorium, afsnit 6321, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf Ydlige oplysning findes på vores hjemmeside:

10 10 Basisgrupp Månedsmøde i Førstehjælp For Folkeskol d. 18. marts kl. 17 i Stuthuset I ne måned vores møde fantastisk, finurligt frigørende, som altid bliv det suphyggeligt! Vi et helt nyt hold dygtige førstehjælpe, mass af gamle FFF e, vi bliv altid rigtig glade for at se nye ansigt, så kom glad møde eftfølgende spisning for de, d lyst. Alle FFF e cykl! I FFF vi for nylig fået en FFFantastisk ladcykel, som vi transporte os selv vores matial rundt på, det vi supglade for! Vores kære nye medlem skal dfor fremvises på ortlig vis vores cykelsponsor, Nykredit, vil h fortælle, hvorfor FFF fortjent dette vidund: Da vi i Nykredit hørte, at en gruppe studende på Panum Instituttet i København kør rundt folkeskolne undvis i førstehjælp, blev vi meget glade. De studende gør det frivilligt, de transport selv des rekvisitt m.v. i rygsække på des egne cykl ud på skolne. I Nykredit besluttede vi at bakke initiativet op med at done en rigtig ladcykel, hvori de transporte alle de rekvisitt, som de tag med ud skolne. I Nykredit vi hjtestarte hængende fle sted i vores centre, vi synes dfor, at ideen med ladcyklen ligg godt i tråd med vores ønske om at skabe tryghed sikkhed i hvdagen, hvilket jo en del af produktpalette som Nykredit står for via for eksempel vores hjemme-forsikringsbud for 0 kron det første år unge mellem år. Ladcyklen udsmykket med nle fine Nykredit-lo kør altså nu rundt i København, slutt Områdedirektør i Nykredit, Michael Sparring. Sexekspressen Sexekspressen en gruppe d tag ud lav seksualundvisning i folkeskol klasse. Dette betyd en hel dag, som går med sjov, lege grundig undvisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, græns, første gang, homoseksualitet meget me. Det eneste du skal gøre for at blive uddannet sexpt, at resve d. 5 april i kalenden, for h hold Sexekspressen nemlig actiondag! Me info følg i de næste udgav af mok! Har du lyst me? Så kom månedsmøde i Panums hyggeligste basisgruppe torsdag d. 3. april kl. 17 i stuthuset! Eft mødet vil d være mad hygge. Ma kost en lille mønt, men hyggen gratis. Eorta præsent: Specialeforedrag: Giatri Und ovskriften Giatri det eneste brede medicinske speicale vil specialeansvarlig ovlæge dr. med. Hanne Elkjær, Glostrup Hospital, fortælle om hvdagen som giat samt de hotteste forskningsemn in for giatriens v. Hun komm i selskab med ovlæge Lotte Using, giatrisk enhed, Hlev Hospital. Eft sigende disse to kvind fremsle specialets fra sin sexede side kom hør hvordan! Alle velkomne d kaffe kage. Dato: Onsdag d. 26. marts Tidspunkt: Klokken ca Sted: Lokale Børnekardioli v. Jesp Reims Onsdag 12/03 kl. 16:30, lokale: ved tandlægne. Patientsikkhed Greys Anatomy: Hvad vi lære af det? Hvad handl patientsikkhed om? Er usigtede hændels kneårsagsanalys net jeg bør kende? Er det ovhovedet relevant for mig?? Er du studende med intesse infor sundhedsområdet, så det korte svar ja. Hvorfor? D sk i disse år store ændring i det danske sundhedssystem. Nye vision formulet alle sejl sat for at gøre sundhedsvæsenet bedre, sikre me effektivt. De mange nye mål initiativ medført stor debat, d findes ligeså mange mening emnet, som d eksist ansatte i sundhedsvæsenet. Især patientsikkhed debattes heftigt som studende i morgendagens sundhedsvæsenet, vi ikke undgå at forholde os emnet. For hvad patientsikkhed ovhovedet hvorfor det skabe så megen diskussion? Studende for Sikre Patient, SFSP vil dfor gne invite alle studende med intesse for sundhedsvæsenet, en hyggelig aften om patientsikkhed s rolle i sundhedsvæsenet, samt eftfølgende debat. Med udgangspunkt iet afsnit af Greys Anatomy (for hvem give en bedre introduktion sundhedsdilemma end ne amiske tv-sie?), vil vi lære me om patientsikkhed eftfølgende debatte, hvordan vi som studende kommende fagfolk skal forholde os emnet. Det vil foregå. 20 marts, kl i hyggelige omgivels på CCS, Øst Farimagsgade 5, bygning 2, i lokalet bedre kendt som EPI-centet. Særlig udvalgt aftenens lejlighed (bare rolig, d vil være tydelig vejvisning). Og husk, som brændstof hjnen vil d blive svet pizza alle fremmødte. I skal blot huske at melde j dette event, så det ganske gratis Vi glæd os at se så mange som muligt! Mange hilsn fra SFSP PIPPI invit endnu et spænde foredrag, ne gang i børnekardioli ved ovlæge Jesp Reims fra Rigshospitalet. Jesp vil kommende ind på følgende: - Hvem børnekardiolne, hvad lav de? - Hvordan bliv man børnekardiol? - Cases D således lagt op et foredrag, d kombin 2 spænde special, så hvis du en mindre drøm om at blive pædiat, kardiol ell endda børnekardiol, så duk endelig op! Vi sørg for nle godt i form af frugt, slik, kage samt net kaffe te at skylle eft med. Det bliv såå hyggeligt, så kom kom kom! Alle velkomne! Information om lokale følg, tjek det ud på facebook, vores hjemmeside, opslagstavle, ell i de kommende MOK indlæg. Facebook: PIPPI Pædiatrisk Intessegruppe På Panum Instituttet KH PIPPI Kærlighed Hjnen Tirsdag 18. marts 2014 kl :30 Einar Lundsgaard Auditoriet Panum Albt Gjedde, professor institutled for INF, vil holde et spænde foredrag om de karaktistiske process i forelskede kærlighedsramte hjne. Undvejs vil d være lette forfriskning med mass af chokolade kaffe sponsoret af FADL. Så slip din indre romantik løs tag en med, du kær bliv sammen kle på kærlighe! Introarrangement i SIMS Kom introarrangement i SIMS mandag d. 17. marts kl. 16 i Vi får fint besøg af Michael Kjær, klinisk professor ovlæge på Bispebjg Hospital. Han en af de førende in for specialet idrætsmedicin sagt ja at komme fortælle om dette med fokus på idrætsskad. SIMS formand fortæll om, hvad vi går lav SIMS undgruppe, PanumRunns, fortæll om sine aktivitet Alle velkomne! Husk studiekort eft kl Velmødt FORNIKS FOReningen af Neuro-Intessede Københavnske Studende Vi glæd os at se j!

11 Basisgrupp 11 Te a / 5. s e m e s t e r Aarhus Vil du bestå ell forstå? Vi gi r dig bøg i et nutidigt spr FADL S FORLAG Bøg TIL DIN fremtid w w w. f a d l. d k / f o r l a g

12 12 Kredsforeningen FADL,Københavns KøbenhavnsKredsforening Kredsforening FADL, Blegdamsvej 26 Blegdamsvej København KøbenhavnNN 2200 kredsforeningen kredsforeningen Kontakt Åbningstid Kontakt Åbningstid FADL, KøbenhavnsKredsforening Kredsforening Mail: Mandag-fredag:kl. kl FADL, Københavns Mail: Mandag-fredag: Panum Instituttet Tlf.: Panum Instituttet Tlf.: Blegdamsvej bygn Web: Blegdamsvej 3,3,bygn. Web: København N 2200 København N Bpakk hos FADL København! Velkommen bage Stetoskop Førstehjælp reflekshamre Velkommen et nyt nyt semest semest Lægevikarkurs Velkommen bage Stetoskop reflekshamre Velkommen et Lægevikarkurs I marts måned sætt FADL København fokus på førstehjælp. Somså netnye nyt dusom som FADL-medlem købe stetoskoplægevikarkurs favorable favorable pris. Vi Så et FADL bage, vivi sfrem frem FADL et Så et nytbage, semest startet FADL så nye ting Tilmeldingen førstehjælpskurs semestrets lægevikarkurs ved ViTilmeldingen arranget to af 5 tim,pris. som Som net nyt du FADL-medlem købe stetoskop Vi Så FADL s et Så nyt semest startet ting semestrets ved købt et lag ind af typen Littmann Classic II S.E Littmann Mast Classic 2. som sælspænde eftår med RUS-introdukmedarbejdne i FADL København, på paletten.eftår med RUS-introdukatvære væreclassic tætpå. på. købt et lag ind af typen Littmann II S.E Littmann Mast Classic 2. som sælspænde på paletten. at tæt ges henholdsvis 540 kr. 680 kr. Begge typ komm i assortede farv. tion, lægevikarkurs, valg i RepræsenFADLs Hovedforening Vagtbureauet ges henholdsvis 540 kr. 680kr.de Begge typ komm i du assortede farv. tion, lægevikarkurs, valg i RepræsenH lægevikarkurs, tage: H desig. lægevikarkurs, melde Vi s frem to du tage: tantskabet, Genalforsamling meget Fantastiske bbud kun for FADL s medlemm tantskabet, Genalforsamling meget Du så mulighed for at købe tre forskellige typ refl ekshamre. Du så mulighed for købekursusdage, tre forskellige typ reflekshamre. -Akut Akut medicin lærige hvor vores andet. -at medicin andet. helteegenskab træde Fra 3. februar du som medlem af FADL købe medicinske titl fra FADL s Forlag med stor rabat! TaylorRefl Reflekshamm - Radioli Ny sekretariatsled Taylor Ny sekretariatsled - Radioli Samtidig vil gne byde velkommen Henvend dig i receptionen hos FADL, hvis duvelkommen ønsk at besle en bpakke dit medicinstudie. ekshamm i karakt. Samtidig vil vivigne byde Buck Refl ekshamm Buck Refl ekshamm Vi ansat en ny sekretariatsled ved navn Thomas Skadestue- ortopædkirurgi ortopædkirurgi alle de nye studende på medicinvi ny sekretariatsled navn Thomas --Skadestuealleansat de nyeen studende på medicin- ved Dejine, Original Dejine, Original studiet, som vi glæd os at møde Kjær Jensen. Thomas tidlige arbejdet i lægeforepsykiatri studiet, som vithomas glæd os at møde arbejdet i lægeforekjær Jensen. tidlige - Psykiatri FADLs FADLs RUS-introduktion.IIskemaet skemaet RUS-introduktion. ningens uddannelsesafdeling uddannet cand.phil. i Neuroli l ti foregåronline online med betalingskortell ellvia viabankovførsel bankovførseliifadls FADLsekspedition. ekspedition. ningens uddannelsesafdeling uddannet i med --Neuroli akke 1 cand.phil. gpbetaling BoBetaling foregår betalingskort nefor du duse, se,hvornår hvornårdit dithold hold nefor r te es historie. Han træd slingen fra 1. februar. Kardioli m se 5. historie. træd slingen fra 1.Salget februar. Kardioli Salget startmandag mandag septembiiekspeditionens ekspeditionensåbningstid. åbningstid. invitethan introduktion. introduktion. start septemb invitet. Infektionsmedicin SAMLET PRIS: 1540 kr - Infektionsmedicin OBS OBS OBS! Følgdesu desumed medpå påwww.fadl.dk OBS OBS OBS! Følg D stadig ledige plads FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det DU SPARER: Sår sutur D stadig ledige plads FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det Sår sutur se,hvad hvadd dsk skiifadl. FADL. 620,-/hold med 5 pson. Man får en gratis løbetrøje med FADL-lo, d vil blive grillet. 620,-/hold se, krkost 660 kost med 5 pson. Man får en gratis løbetrøje med FADL-lo, d vil blive grillet solgt øl vand i FADL-teltet. Tilmelding sk - så kom løb med FADL's semesthæfte semesthæfte EKGTilmelding solgt øl vand i FADL-teltet. sk - så kom løb med at FADL KØBENHAVN - Vi klar FADL's --EKG FADL i ryggen, vi ses! FADL i ryggen, vi ses! Semesthæftet udkomm i ne uge. Hi du Stetoskopi Semesthæftet udkomm i ne uge. Hi du - Stetoskopi blive set! blandt andet finde information om divse lægeviklinisk farmakoli Det med glæde, at FADL København meddele vore blandt andet finde information om divse lægevi- Klinisk STOR farmakoli medlemm resten af Danmark, at vi fået et nyt stort karkurs. Blodprøv karkurs. - Blodprøv Vivil vilgne gneinvite invitedig dig introduktion introduktion FADL. FADL.FADLs FADLsKredsforening Kredsforening vilinforme informe digdette mebetyd, geneltatom om rollefadl FADLvil for indbyde bann. det fremadrettet være Vi vil dig me genelt rolle for -FADLs Væskeelektrolytforstyrrels elektrolytforstyrrels dig som lægestudende, hvad du får ud af at blive medlem, mens Vagtbureau giv dig en introduktion de mulighevæske l en del nemme at finde frem FADLs base, når vi bevæg ti dig som lægestudende, hvad du fårboud afkeat2blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giv dig en introduktion de mulighe-os gpak RUS-introduktion -- eftår eftår RUS-introduktion ud forskellige begivenhed, demonstration, arrangement d,du du for forstudielevant studielevantarbejde arbejdeallede allede semest. tefrar 1.1.semest. d, 4. semesfra såsom DHL-stafetten, 1. maj osv. kurs find sted på Tilmeldingen semestrets semestrets. kurs find sted på Kredsforening Vagtbureau ViTilmeldingen glæd os at tage bannet ivagtbureau brug tydeliggøre SAMLET PRIS: 1010 kr Kredsforening Viligg liggstadigvæk stadigvækinde indemed medet etstørre større parti stetoskop, FADL https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1.vifebruar februar ER: stetoskop, Københavns aktivitet deltagelse, når vore DU SPAR Vi parti https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra Mandag 10/ Mandag Vi medicinstudende brug for at blive set hørt! kr. modellne 0 10/9 34 som købesfor forbillige billigepenge. penge. modellnelittlitt med 7.februar februar som købes Vi med Torsdag 13/ Classic 102 TorsdagMast 13/9Classic 2. som 12.15Eftfølgende bliv mann II S.E Littmann vil restplads slået op Stetoskop Stetoskop mann Classic II S.E Littmann Mast Classic 2. som Eftfølgende vil restplads bliv slået op henholdsvis 540Fredag Fredag 7/9 Begge typ 9.15løbende Nærme info følg sælges kr. 680 kr. 7/ sælges henholdsvis 540Sådankr. 680 kr. Begge typ løbende. Nærme info følg. gør du: Fredag 7/ komm assortede farv. Afgiv din besling i receptionen in onsdagfredag så du afhente bøgne allede om mandagen. 7/ komm iiassortede farv Fastelavnsfest Fastelavnsfest Tirsdag 4/9 4/9 Tirsdag Tirsdag 4/9 Tirsdag 4/9 Torsdag 6/9 6/9 Torsdag uge uge. Torsdag 6/9 6/9 Torsdag Torsdag 6/9 6/9 Torsdag FADL KØBENHAVN Følg os os på på facebook facebook Følg FADL kommet på facebook du løbende H FADL kommet på facebook. H du løbende Torsdag d. 6/ af Vihold hold fastelavnsfestiifadl-huset FADL-huset d. 11.februar februarkl kl følge medi,i,hvad hvadd dforegår foregår af arrangement, Torsdag 6/ Vi fastelavnsfest følge med arrangement, 109 Torsdag 13/9 13/ me! 17. Sæt109 krydsiikalenden, kalenden, nærme infofølg følgiinæste næste13.15 ovenskomstforhandling -meget meget me! Torsdag Sæt kryds nærme info ovenskomstforhandling Så gåind indpå: på:www.facebook.com/fadlkbh "like" "like" Så gå FADLs lægevikarkurs lægevikarkurs FADLs Det sk sk ii sep/okt sep/okt Det Tilmelding FADLs FADLsLægevikarkurs LægevikarkursiiKøbenhavn Københavnstart startmandag mandag 3.3.septemb septemb Tilmelding Tilmeldingen foregår kun online via hvor du så læseme me Tilmeldingen foregår kun online via hvor du så læse om meldingen de enkelte kurs. om meldingen de enkelte kurs. Læsme mepå påde deeftfølgende eftfølgendesid. sid. Læs 13.sep.: sep.:repræsentnatskabsmøde Repræsentnatskabsmøde»»13.» 12. okt.: Genalforsamling FADL» 12. okt.: Genalforsamling iifadl

13 Studievejledningen 13 Pause fra studiet? Ønsk du at holde pause fra studiet, det ske på to måd. Du holde semestfri ell tage orlov men hvad forskellen? Semestfri Semestfri du, når du ikke meld dig undvisningen i det semest, hvor du ønsk fri. du semestfri, du fortsat studende dmed ret at deltage i eksamin, deltage i valg modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal desu være opmærksom på at ovholde 1.-, års (studieordning 2012) / 6. års (studieordning 2006) reglnepå bachelordelen 5. årsreglen på didatdelen. Hvornår tag man typisk semestfri? Du dumpet en eksamen, skal rejse, ønsk fri/barsel. Orlov Eft 1. studieår på både bachelor eft 1. semest på didatuddannelsen du ansøge om orlov fra studiet. Tag du orlov midt i et semest, du ret at få gentaget undvisning, som du mangl på et sene tidspunkt. Du skal udfylde blanketten orlov på kunet.dk > mine enhed > bachelor/didat medicin > blankett. Når du tag orlov, du ikke status som studende, hvorfor du ikke mulighed for at deltage i eksamin, modtage SU deltage i valg. Ovvej du en an didatuddannelse end medicin? Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin mulighed for at vælge en an didatuddannelse end didatuddannelsen i medicin? De didatuddannels man direkte adgang med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin: Mast of Science in Human Bioly Mast of Science in Global Health Bio Business and Innovation Prram(MSc in Bioentrepreneurship): Et samarbejde mellem CBS, DTU KU-LIFE De didatuddannels man skal supple for at få adgang med en bacheloruddannelse i medicin: Lægemiddelviskab Tilmeldingsfrist didatuddannels 1. April På du læse me om de forskellige uddannels. Med venlig hilsen, Studievejledningen for medicin Hvornår tag man typisk orlov? Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, ønsk fri/barsel, skal rejse men ikke du opfylde aktivitetskravene/tidsfristne. Barsel Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra studiet, når du vil på barsel fra studiet du to mulighed: 1. Hvis du vælg at holde semestfri skal du kontakte SU-kontoret ell bruge din minsu på hvis du ønsk at modtage ekstra barselsklip. 2. Hvis du vælg at holde orlov, hvor du ikke bettiget SU ønsk at modtage dagpenge skal du kontakte din kommune via borgsvice, som bevilg dette. Har du spørgsmål? Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående SU skal rettes SU-Kontoret i Fiolstræde 1, tlf: , ell se nærme på Ugens bud fra stutpræsten & Co Uge 11, 2014 Planlægning 2014-eftår + SMiKs bestyrelse hold møde Pilgrimsvandring? Folkelig oplysning? Julefest? Ekspimentende teatforesling? Coaching? Aftengudstjenest? Vi brainstorm tag fat på ovvejelsne ov, hvad vi skal lave i næste semest. DU meget velkommen at være med! Vi sv lidt vådt tørt undvejs. Tid: onsdag 12. marts kl Sted: Stutmenighes lokal, St. Kannikestræde 8, 1. sal, Indre By Ti bømte newyorke fortæll v. Ph.d., journalist forfatt Anne Mette Lundtofte Med udgangspunkt i sin bestsell New York New York fortæll Anne Mette Lundtofte om byen s historiske udvikling, set indefra gennem uforglemmelige newyorkes virkelige fortælling. Tid: Torsdag 13. marts kl. 20 Sted:TeoBar, Købmaggade 44, ov går, Indre By Amiske ikon: kunst, krig multikulturalisme i Guds eget land v. Ph.d., seniorforsk ved DIIS (Dansk Institut for Intnationale Studi) Vibeke Schou Tjalve Om amiske debat om multikultur, frihedsrettighed demokratieksport ( krig), hvordan komm udtryk i alt fra fotrafi gadekunst mm. Studiebud Studieturen går New York Tid: 30. septemb-8. oktob 2014 Sted: Vi skal New York. Ind i New York. Ind i nven. Ind i historien om New York. Blandt newyorke. Vi skal opleve, vi skal lære, vi skal være sammen. Pris: 8100,- SMiK lav gne betalingsaftal for at give de fleste studende mulighed for at deltage på turen. Tilmelding: Du send en mail studieturens koordinator Annette Davidsen, mail: Oplys dit fulde navn (det, d står i dit pas fornavn, eftnavn), dit fag, dit mobilnumm evt. ønsk om værelsestype, bofæll af/betalingstype o.lign. Når Annette bekræftet din melding du begynde (af-)betalingen D plads i alt 25 deltage på studieturen. Dudov deltag stutpræst Stefan Lamhauge Hansen, akademisk medarbejd Annette Davidsen samt nye stutpræst på KUA, Ing Lundag. Vi afhold orientingsmøde om studieturen onsdag 5. marts kl i lokalne St. Kannikestræde 8, Indre By i løbet af foråret vil d være en række optaktsarrangement mv. med fokus på New York USA: Arrangementne så åbne for studende d ikke skal med på turen: Onsdag 26. februar: Stefan Lamhauge Hansen: Studiekreds om Paul Austs New York Trili (i alt fire onsdage) Torsdag 13. marts: Anne Mette Lundtofte: Ti bømte newyorke fortæll Torsdag 20. marts: Vibeke Schou Tjalve: Amiske ikon; kunst, krig multikulturlisme i Guds eget land Torsdag 3. april: Klaus Lynggaard: Amika rockmyten 60 års rockkultur Torsdag 24. april: Cinemateket: Wall Street(Fribillett besles ved henvendelse akademisk medarbejd Lise Lotz på Læs me om studieturen på SMiKs hjemmeside: om optaktsarrangementne på Facebook. Tid: Torsdag 20. marts kl. 20 Sted:TeoBar, Købmaggade 44, ov går, Indre By Nicolai Halvorsen Panums helt egen stutpræst, du bl.a. bruge ham psonlige samtal. Du bestemm, hvad I skal tale om. Du være anonym. Du bliv ikke registret. Stutpræsten foretag kirkelige handling som bryllup dåb. Kontakt stutpræsten på telefon ell mail ell find ham på kontoret i hans træffetid. Stutpræst Nicolai Halvorsen Tlf.: Mail: www: stutpraestne.ku.dk Facebook: facebook.com/smikbh Bl: ku-praest.blspot.com

14 14 Gøgl En rusvejledgruppes storhed forfald! Medicinstudiet bømt bygtet for rusvejledningen - blomsten af Danmarks ungdom, som brug utallige ug af des liv på at skabe pfekte fest for de nye studende. D går mange histori om ne gruppe af mennesk. Histori om intrig jalousi, sex bedrag. Histori d skræmm, forarg, men på magisk vis så trækk. Hvad d d sjælt fortælles historine om disse sommfieheltes liv eft rusvejledningen. Vi følg h medlemmne af rusvejledgruppen 80 aobics, i en hudløs ærlig artikelsie om des fremtid. En fremtid præget af storhed forfald! Denne uge: ld Hvidtfelt David Whitefie på toppen af en campingvn. De var fuldstændigt gennemblødte, det var lidt ligesom Spa, bare med koldt vand, du ved. Og så råbte de et ell andet, som jeg ikke kunne høre. Så jeg råbte Undskyld hvad sagde du bage dem. Udtrykk Henrik Vi skyld ham vores liv. så sad de på campingvonen helt gennemblødte Heldigvis Traktormobilen udstyret med selvoppustelige spandex hjul, så Heltrik kom hurtige ud de strandede fik reddet dem ov i Traktormobilen. Vi skyld ham vores liv lyd det fra en stærkt påvirket Lisabeth. Men Heltrik vil ikke have checks ell kontant for hans indsats. Bare lidt øffe lidt lamm, så jeg glad udtal han. Henrik d så uddannet læge, men desværre faldt for nyligt afdøde 4års regel, kunne yde hurtig kompetent førstehjælp på stedet. Heltrik kendes på hans karaktiske outfit inspiret af 80 nes mode, selv udtal han at han meget inspiret af Flashdance Olivia Newton John s physical video. Af Jeppe Modriksen MetroXpress Før jeg fandt kuren mod smegma var mit liv hell ikke all glamorous. D var tidspunkt hvor jeg bare havde lyst at kaste mig på sofaen gi kampen op. Men så havde jeg alligevel nok HU-HA at sige Hov Næh vi kæmp igen i dag. Og hvis ikke jeg havde gjort det måtte mænd formentlig stadighvidtfeldt, kæmpe mod smegma i dag af thank god jeg fandt David ene halvdel Lækre rigtige smoothie-smegma graf! OPSKRIFTEN PÅ KILLERSMOOTHIE: 30G MANDLER UDBLØDT OVER NATTEN end nensinde 1 SPSK GURGAB bømte danske rapgruppe Unge garvede rapp nu udgivet en plade ved 1 BANAN Penge nu gået solo. navn Whitefield The not so white ½ GUL PEBERFRUGT album, samtidig med at han lavet en 80G FROSNE KLIMBÆR på det hele må nok være at det gæld snoop om at skiftet AfKonklusionen Malene Martinsen kunstnmavm David 17,5G TØRREDE DADLER leve sundt u smegma. Hvis man ikke ovskue Whitefield. Men d blevet taget kritisk I en ikke hørt fra så hold jeg stadige 1 TSK DILD detlang selv,piode hvis enshavde PU fx man helt i bund imod albummet. Rolling Stones lækreseminar mr Big Daddy var som grafisk hvor D. jeghan skær det helt ud i pap BLEND OG NYD MED EN Magazine giv det sølle 1,5 stjn. det forsvundne medlem af Wham. ligesom mine graf. SELLERISTICK David selv udtal, at han glad for nu Rygtne gik. Havde han forladt at kunne stå på egne ben eft det hårde musikken for altid? Men nu han brud med Little Chris Cassidy. bage! For nyligt stod David Hvidtfeldt frem i det Få stjn ell ej, vi glade for at have amiske modeblad Vanity Fair hotte hr Hvidtfeldt bage i fortalte om sin forestående solokarrie. rampelyset. MUSIKSPOTTET ALT LT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS Musikspottet - alt om de hotteste hotte albums NY PLADE FRA UNGE PENGE Unge Penge udgiv nyt album Cacacacampari, med sommens kæmpehit af samme navn. Lil Chris Cassidy P. Titty byd os igen infor i des dancehall rap univs med bløde ton hårde rim. H på musikspottet foretrækk vi bl.a. twk hittet Guld Patt(Ja vi drikk sjatt) samt dybe Bitch Spa. H fra redaktionen d kun at sige; læn j bage nyd! Således slutt episke saga om deltidsheltene fra ungdommen. Grundlaget for storhe blev dannet i de spæde vejledår, hvor kun fantasien satte græns for de mål, de i des fremtid ville kunne nå. Alle som een de vokset ud af des skal, bredt des ving ud forfulgt en drøm, som ingen tidlige turdet håbe mulig. Ikke alle d haft vin med sig, vingne ikke kunnet bære tyng af forventning nle som Ikarus styrtet brænde i dybet. Disse skæbn hjulpet os alle i vores forståelse af mennesket - som succes som skændsel. En v åbnet sig for vores øjne, vi set hvordan selv de største ikon skabt af kød blod, af vilje faring, af kærlighed af had. Hv somm skabes d på ny gud helte i rusvejledningens mikrokosmos. Disse ædle sjæle, d dagligt udøv des heltedåd i det usete, står foran vs udfordring alene. Des noble sind, des store bedrift, båret af godhed, vil aldrig blive husket...

15 Gøgl 15 Horoskop af Kasp "Nostradamus Jr." Aagaard Co. Så det blevet tid Horoskop. Foråret, som jeg forudså, kommet igen. Ligeledes det blevet lidt varme d går sikkt ikke lang tid en masse asortede plant begynd at gro. Vandman 20. jan feb. Du fået fornyet engi. Og kast dig livligt ov studiet /ell facebook. Du får lavet en mass not /ell duckface-billed. I fælde af "" komm du i et engisk øjeblik at bytte om på de to. Fisken 19. feb marts Du opdag at du allgisk ovfor påskelilj. Hvilket, situationen taget i betragtning, ret mærkeligt. Du tag det d som en champ. Vædden 20. marts april Dit engi-niveau stig, men ikke signifit. (p-værdi på 0,071) Tyren 20. april maj Du tag Ukraine ordn ene mand hele situationen. Dit eneste problem bliv at håndte alle de andre tyre d så ligepludselig dukket op på Krim-halvøen. Medbring chips. Tvillingen 21. maj juni På grund af Jupits linje med Andromeda end tvillingen i ne måned med at bruge femhalvfjds procent af des vågne tid at planlægge ovgangen sommtid d.30 marts. Det komm at gå u problem, men du kunne måske have brugt din tid me fornuftigt. Som for eksempel at lære urdu. Krebsen 21. juni juli Du et akut fælde af forårs-kull. Drik meget væske tal pænt. Løven 22. juli aug. Hvis du lagt arbejdet i det, så du i ne måned udgive et album d får omkring 4 stjn i GAFFA. Hvis ikke vil du få en gratis marsbar på et tidspunkt. Det en virkelig god marsbar du vil nyde helt vildt meget. Du får helt vildt meget engi af marsbar. Glæd dig. Jomfruen 23. aug sep. Det går rimelig chill. Neptun modsat solen, så det fint. Vægten 23. sep okt. Du vælg at gå all in på solskinnet bliv solbrændt som følge afet ødelagt ozonlag din ekstreme vintbleghed. Skorpionen 23. okt nov. Mars i vinkel med mkur, hvilket betyd at du komm at lade en ven at "krydre" din aftensmad en gang i løbet af marts. Resultatet at din pasta komm at smage som en supnova d blevet smidt ned i Mount Doom. Dagen eft komm du så at "gå Mordor". Skytten 22. nov dec. Dit engi-niveau stig signifit (p-værdi på 0,00021) Stenbukken 21. dec jan. Du et akut fælde af forårs-kådhed. Find en eng en marsbar.

16 16 Bagsi DEBATMØDE OM UDDANNELSE OG INTEGRATION Torsdag d. 13/3 Kvind med an etnisk baggrund klar sig godt i uddannelsessystemet, men de så mulighed for at leve det liv, de gne vil, u for univsitetet? Nas Khad Ahmed Akkari tag diskussionen om uddannelse integration op, vil gne have debatten med dig. Arrangementet foregår torsdag d. 13/3 kl. 15 i Stutklubben på Panum Instituttet. Eftfølgende vil baren være åben sve sodavand, kaffe te. D gratis adgang. Vi glæd os meget at se dig! (Debatmødet filmes af DR2) Me information på Facebook: UDDANNELSE OG INTEGRATION: Debatmøde med Nas Khad Ahmed Akkari i Stutklubben

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 19-26. februar 2014 Læs anmeldelsen af Medicinerrevyen 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00

MOK.dk. presents: OF THE PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 OF THE GOLDEN PUMP PREMIERE: 20. JUNI 2015, FOR LÆGER: KL. 20:00 FOR ALLE: KL. 23:00 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 31-27. maj 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3

.info. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Tilgengæld kan du finde opskriften på denne lækkerbisken på side 3 MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Kødbåd Nr. 18 25. februar 41. årgang 2008-2009 Toastbrød med bøf, pommes samt ostesauce E K K I : E R U N E D I R T N Ø N A L A K

Læs mere

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400

43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 18 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 23. feb. Et nyt semester er begyndt og vi vil gerne i FADL byde jer ordentligt velkommen. Så kom og slå katten af tønden torsdag

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr. 23 28. Marts 44. Årgang. Glædelig påske!!

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr. 23 28. Marts 44. Årgang. Glædelig påske!! 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 23 28. Marts 44. Årgang Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Glædelig påske!! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy?

Skriv til IMCC: exchange-bolig@imcc.dk eller exchange-kontaktperson@imcc.dk. Må vi bo hos dig? Vil du være vores buddy? 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 43. Aarg. Nr. 27 4. maj Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Må vi bo hos dig? Vil du hjælpe udvekslingsstuderende fra hele verden? Udlej din bolig i juli og/eller august

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXV 20. april 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DU KAN OGSÅ TJENE 200 KRONER VED AT LAVE EN FORSIDE TIL MOK. VI TAGER OGSÅ IMOD SJOVE

Læs mere

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN Nr.X 11. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift -Mads ISSN 0907-5658 J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11 (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere