SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart"

Transkript

1 SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen og beretning for 2014

2 Kære medlemmer Flere og flere benytter internettet og har fået mailadresse. Det gælder også mange af vores medlemmer. I vores medlemskartotek har vi registreret mange af disse adresser, men vi mangler sikkert en del. Hvis du har mailadresse, som du benytter, men aldrig har været i mailkontakt med foreningen, må du meget gerne meddele din mailadresse til vores kasserer. John Rostholm Velkommen Nye medlemmer i Statoil Pensionistforening Øst Ulla Hasselberg Glostrup Netværksudvikl. Susan Byrsting Roskilde IT Marianne Black København V. IT Lone Carlsen København S. Kundekort Lajla Dich København S. Fakturering Inge Merete K. Mortensen Gentofte IT Transp. Fuel Anne Porsager Greve Kundeservice Arne Johansen Kokkedal Servicestationer Carl Aage Bastian København SV IT Transp. Fuel Tillykke Gert Olsen Niels Orm Hansen 90 år 17. maj 80 år 19. april Uændret kontingent i 2015 På generalforsamlingen den 11. februar blev kontingentet for 2015 uændret fastsat til 100 kr. Skrivelse med girokort er vedlagt dette nummer af SeniorNyt. Beløbet bedes indbetalt senest den 26. marts. SeniorNyt Medlemsblad for Statoil Pensionistforening ØST Redaktion: John Rostholm Tlf: Tryk: Statoil Kontorservice/Grafisk Oplag: 230 eksemplarer Forsiden: Fra generalforsamlingen i Domus Statoil. Næste nummer af SeniorNyt udkommer den 7. maj Som man måske har bemærket, har vores hjemmeside skiftet udseende. Den har fået en kraftig modernisering. Indholdet er stort set det samme, men med en del tilføjelser. Gå selv ind og se, hvad der er nyt. Statoil Nyt Danskerne vil ud af plastickortjunglen. Det skal være slut med de mange rabat- og medlemskort, der fylder vores tegnebøger til bristepunktet. I hvert fald hvis du spørger danskerne og Statoil. Med Statoil EXSTRA er det muligt at få alle medlemsfordele direkte via det sædvanlige betalingskort. Fitnessklub, hudplejeklub, tøjklub, rejseklub og klub-hvadsom-helst listen af plastickort til alle de rabat- og medlemsklubber, vi til daglig forsøger at navigere i, er lang. Så lang, at mange har mistet overblikket over hvilke fordele, der er tilknyttet hvert enkelt fordelskort En undersøgelse foretaget af analysebureauet YouGov for Statoil viser, at hver tredje dansker har fem eller flere plastickort til kundeklubber liggende. Hver fjerde kvinde har syv eller flere. Men hvad nu hvis rabatterne bare fulgte med det betalingskort, man alligevel bruger? Det synes 86 pct. af danskerne, ville være mere enkelt og nemmere. Fra i dag sætter Statoil fokus på EXSTRA. Det er simpelt og handler om at tilmelde sit sædvanlige betalingskort til Statoils fordelsprogram. Danskerne: Færre kort vil give mere rabat. Med EXSTRA samler Statoil alt på ét kort, giver mere rabat og gør kunde- og rabatkortet overflødigt. Kunden skal ikke finde et særligt kort fremfor at få udbytte af fordelene alt kører automatisk via betalingskortet. Der er bl.a. rabat på brændstof, og så er hver sjette bilvask, kop kaffe og Coca- Cola gratis. (Fra: Om plastickort: Manden til konen: Nej, jeg har ikke meldt til politiet, at dit kontokort er stjålet. Tyven bruger nemlig færre penge, end du gjorde. Hvad er den bedste plasticoperation ens kone kan få foretaget? Den, hvor man klipper alle hendes plastickort over. Damen var i stormagasinet for at købe gaver og ekspedienten spurgte: Ønsker De at betale kontant eller med kontokort? Kontant, svarede damen Jeg køber aldrig på konto. Det fik en mand ved siden af til straks at spørge: Kunne De tænke Dem at blive min kone? 2. Statoil Pensionistforening Øst Formand: John Rostholm Fasanvang Allerød Næstformand: Leif With Mortensen Nygårdsvej 55, 5.th 2100 Kbh. Ø Kasserer: Lars Henry Jensen Louiselund 12, st. lejl Hørsholm Sekretær: Mikael Blak Rosenhaven Kokkedal Bestyrelsesmedlem: Else Holm Askevænget Solrød Strand Statoil Fuel & Retail har solgt sin aviationforretning til Air BP med virkning fra den 31. dec EU-Kommissionen har godkendt denne handel på betingelse af, at aktiviteterne i Stockholm, Gøteborg, Malmø og København sælges til anden side. Disse aktiviteter vil derfor indtil videre blive drevet i et selvstændigt selskab. (Fra:

3 For 40 år siden I beretningen for 1975 bragte man dette billede og skrev følgende: Det nye Esso-udkørselslager i Hedehusene, som for tiden er under opførelse, forventes taget i brug i løbet af 2. halvår Lageret, der her er markeret med rødt, er projekteret til en forsyningskapacitet på omkring Siden ibrugtagningen af lageret i Hedehu-. sene er der løbende sket en opgradering og modernisering. Der er opført flere tanke og læsserampekapaciteten er forøget, og lageret har i dag en årlig omsætning på omkring m 3. Det store beredskabslager er nedrevet m 3 pr. år. De okkerfarvede tanke på billede, markerer statens beredskabslager. For 35 år siden Fire villafyrsbiler har siden efteråret været forsynet med tankbilsdatamater. For kunden betyder det omgående registrering af leveret kvantum og udskrivning af følgeseddel eller faktura på stedet. For chaufføren, at vognens totale afregning opsamles af minidatamaten, og for kontorpersonalet, at indtastning overflødiggøres, fordi data automatisk overføres til vort hovedanlæg. For 30 år siden I selskabets årsberetning for 1985 fremgår det bl.a.: Efter næsten 96 år som tankskibsrederi trak selskabet sig i 1985 ud af rederivirksomhed. Beslutningen skyldtes de seneste års dårlige økonomiske resultater samt udsigten til et fortsat trængt fragtmarked. Vore fire oceangående tankskibe blev derfor solgt. I september 1985 afleveredes det sidste skib, M/T Esso Callunda af Kalundborg til sine nye ejere i Rotterdam. For 20 år siden I årsberetningen for 1995 kan man bl.a. læse: Udvidelsen af raffinaderiet med et anlæg til raffinering af kondensat blev færdiggjort midt på året. Det var godt et halvt år senere end oprindeligt anslået. Desuden blev den samlede investering 3,1 milliarder krone mod de budgetterede 2,2. Bestyrelsen beklager denne udvikling, men udtrykker samtidig tilfredshed med projektets slutfase. Den komplicerede test- og startfase blev gennemført helt efter planen. De nye enheder blev løbende sat i drift over en periode på 1½ måned. Den 30.juni blev den sidste enhed startet, og den 20. september stod Hans Kongelige Højhed prins Joachim for den officielle åbning. 3.

4 Generalforsamling Ordinær generalforsamling Onsdag den 11. februar i Domus Statoil Referat Kl. 17:00 indledtes den årlige ordinære generalforsamling i Statoil Pensionistforening Øst med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Foreningens årsberetning for Foreningens regnskab for Fastlæggelse af kontingent for Forelæggelse af budget for Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Behandling af indkomme forsalg 9. Eventuelt Pkt. 1. Valg af dirigent. Formanden John Rostholm bød velkommen til de 92 fremmødte og fulgte op med praktiske bemærkninger, nemlig den fri udskænkning af drikkevarer, samt at kantinen ikke leverede maden og drikkevarerne bortset fra kaffen. Han foreslog valg af Jørgen Posborg som dirigent, som herefter blev valgt uden modkandidat og med applaus. Pkt. 2. Formandens beretning for Formandens beretning blev sædvanen tro oplivet med en ledsagende billedkavalkade fra årets arrangementer. Leif Mortensen blev fremhævet og med vingave takket for sin store indsats som arrangør af de sidste 6 års udlandsture. (Formandens beretning kan læses på de følgende sider her i SeniorNyt). Forsamlingen havde ingen spørgsmål og kommentarer, hvorefter dirigenten fandt anledning til at takke formanden for den humoristiske beretning, som blev godkendt med stor applaus. Pkt. 3. Foreningens 2014 regnskab. Dirigenten bebudede, at punkterne 3 til 5 ville blive behandlet under et. Det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af Lars Jensen. Regnskabet for 2014 udviser et underskud på kroner mod et budgetteret underskud på kroner. Kassebeholdningen ved årets udgang udgjorde kroner, her i indgår hensættelse på kroner til julefrokost Der blev rejst spørgsmål til denne hensættelse og regnskabet blev herefter godkendt med applaus. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for året Kontingentet blev, som foreslået, uændret fastsat til 100,- kr. Pkt. 5. Forelæggelse af budget for Budgettet for 2015 blev forelagt og gennemgået af kassereren. Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål. Pkt. 6. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne Lars Henry Jensen og Else Holm blev genvalgt. Også suppleanten Hanne Henriksen blev genvalgt, alle tre med applaus.

5 Pkt.7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Gerda Østergaard blev genvalgt som revisor og Bent Helge Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant. Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag. Marianne Nørgaard havde fremsendt forslag om, at udlandsturen blev henlagt til september med den motivering, at foråret skal nydes i Danmark. Formanden foreslog en vejledende håndsoprækning, der viste et stort flertal for, at udlandsturen fortsat afholdes forår/tidlig forsommer. Pkt. 9. Eventuelt. Bente Kirstein rettede en tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år. Da der ikke var flere kommentarer fra forsamlingen, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Formanden tog derefter ordet og takkede Jørgen Posborg for indsatsen som dirigent og annoncerede en kort pause, hvorefter vi var klar til spisning. Efter generalforsamlingen Spisning. Efter generalforsamlingen var Foreningen vært som de tidligere år. Cateringmenuen bestod af fiskefilet og en platte med sild, æg og rejer, leverpostej, roastbeef, flæskesteg og ost hertil frit valg af øl, vin og vand. Til kaffen var der småkager. Ingen behøvede at gå sultne og tørstige fra bordet. Udlandstur til Kroatien. Efter aftensmåltidet orienterede Leif Mortensen om dette års udlandstur til Kroatien. Orienteringen var ledsaget af flotte billeder fra området. Rigtig mange, i alt 49 personer, har tilmeldt sig turen, som var overtegnet straks efter, indbydelsen var sendt ud. Der er venteliste, som tæller seks personer. Oplev eller genoplev turen til Gardasøen. Jørgen Bresson leverede endnu engang en fremragende fotoreportage. Denne gang fra sidste års udlandstur til Gardasøen. De 630 billeder blev serveret med en stemningsfuld underlægningsmusik. John Rostholm afsluttede mødet med ordene: Tak for i aften, husk at rydde bordene og at aflevere jeres gæstekort i receptionen. Kom godt hjem. Arrangementet sluttede klokken 20:00 Referent: Mikael Blak

6 Årets første arrangement var den ordinære generalforsamling, der traditionen tro blev afholdt på Statoils hovedkontor. Tilslutningen var rekordstor med 95 deltagere. Generalforsamlingen blev afviklet med Bent Johannesen som myndig dirigent. Der var godkendelse af beretning og regnskab, og alle valg var genvalg. Så man kunne efterfølgende med sindsro kaste sig over buffeten og opleve præsentation af årets udlandsrejse til Gardasøen, idet aftenens program blev afsluttet med Jørgen Bressons flotte billedshow fra turen til Budapest. Der var en kolossal interesse for arrangementet i maj måned til Den Blå Planet. Det lykkedes heldigvis at udvide arrrangementet, så vi over 2 dage kunne få plads til 77 deltagere. Begge dage var programmet det samme: rundvisning med nogle gode guider, tid på egen hånd og afsluttende frokost i den nærliggende Restaurant Kastrup Strandpark. Årets udlandstur gik med fly til Norditalien. Med base i den lille by Riva del Garda fik deltagerne en spændende uge med masser af oplevelser. I marts måned mødte 61 deltagere op til besøg på Statens Museum for Kunst. Her blev vi delt i tre hold, som med hver sin guide fik en times rundvisning, hvor udvalgte værker fra forskellige tidsperioder blev forklaret. Besøget sluttede med hyggeligt samvær og nydelse af en frokosttallerken i museets café, med udsigt til parken i det flotte martsvejr. Med bus kom vi rundt i området og besøgte bl.a. Verona, Venedig og Bolzano. Der var sejltur på Gardasøen, flere vinsmagninger og på hjemturen besøg i Milano.

7 I august skulle vi besøge Christiania. De 59 deltagere samledes ved hovedindgangen i Prinsessegade og vandrede samlet til et lille mødelokale, hvor vi fik fortalt om Christianias historie. Herefter blev vi delt i tre hold, som med hver sin glimrende guide blev vist rundt på området. Vi så de forskellige værksteder, de meget forskellige bygninger, gamle som nye, mere eller mindre vedligeholdte, og vi kom naturligvis gennem det berømte Pusherstreet. Julefrokosten var som året før henlagt til Scandic Hotel Copenhagen. De omkring 150 deltagere mødte op i god tid, så der var lejlighed til at få hilst og snakket, mens man nød en velkomstdrink, inden man gik til bords. Programmet var det traditionelle: lækker julebuffet med tilhørende drikkevarer ad libitum, munter underholdning, denne gang med Prima Divas. Formanden holdt tale og mandelgaverne blev uddelt trods de manglende mandler i ris a la manden. Efter 4½ time kunne vi skilles efter et hyggeligt samvær. Efter rundvisningen afsluttedes dagens arrangement med en hyggelig frokost i den nærliggende restaurant Ravelinen. I strålende efterårsvejr aflagde vi i september besøg på Brede Værk. De 52 deltagere blev delt i to hold og på en rundvisning og på egen hånd kom man gennem museets forskellige afdelinger. Vi hørte om værkets lange historie og fik på baggrund af de udstillede genstande fortalt om livet, som det formede sig på stedet de sidste par hundrede år. I den gamle arbejderbolig fra 1950erne kunne vi nikke genkendende til mange af tingene. Vi så de opstillede maskiner, der viste hvordan, klædeproduktionen var foregået, og i mange små montrer kunne vi følge udviklingen i industrisamfundet. Frokosten blev nydt i det historiske Brede Spisehus, der har den oprindelige indretning fra den gang, det var en del af det lille samfund omkring klædefabrikken. Arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder for at planlægge årets aktiviteter. Vores blad SeniorNyt er udkommet med 4 numre og vores hjemmeside har været flittigt benyttet ved tilmelding til arrangementer. Medlemstallet er faldet en smule, så vi ved årets ud- 210 Medlemmer gang havde 175 medlem- 190 mer. Pensionsfonden for Syge- 170 og Ægtefælleunderstøttelse har i 2014 sikret, at vi 150 har kunnet gennemføre arrangementerne inden for rimelige økonomiske ram- mer, ikke mindst vores festlige julefrokost. Statoils kontorservice har assisteret med trykning og udsendelser af vort blad og vores indbydelser. Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til vore medlemmer for fantastisk opbakning til årets arrangementer. John Rostholm

8 Kommende arrangementer Fly- og busrejse til Kroatien. Årets udlandstur går til den nordlige del af Kroatien fra lørdag den 6. juni til lørdag den 13. juni. Indbydelse blev udsendt allerede i begyndelsen af januar måned, og turen blev hurtig udsolgt. Der er oprettet venteliste. Besøg på Tøjhusmuseet. Onsdag den 25. marts. De 49 deltagere kan med basis i byen Opatija ved den Kroatiske Riviera, se frem til 8 spændende dage med masser af oplevelser. På vores hotel, der ligger lige ud til vandet, nyder vi hver dag fælles morgen- og aftensmad. Den første dag er med sen ankomst til Zagreb, hvor vi derfor overnatter den første nat. Næste dag bringer vores bus os til Plitvice Lakes National Park, hvor dagen går med at se på naturen, vandfaldene og søerne i dette fantastiske område. Besøget slutter med en sejltur, før bussen bringer os til Palace Bellevue Hotel i Opatija. De følgende dage kommer vi omkring i området og besøger nogle spændende byer på Istrien Halvøen. Bl.a. Pula med det gamle romerske amfiteater og den idylliske by Rovini. Der bliver sejltur langs den smukke kyst og med bussen kommer vi over den flotte bro til øen Krk. På flere af turene i ugens løb, bliver der lejlighed til at smage nogle af regionens produkter: vin, brandy, olivenolie, trøfler, ost og skinke. Der bliver undervejs tid til oplevelser på egen hånd. Sidste dag går busturen mod Zagreb, men vi slår undervejs et smut ind i Slovenien og besøger de berømte drypstensgrotter i Postojna. I Zagreb når vi en byrundtur, inden vi slutter i lufthavnen og starter flyveturen tilbage til Kastrup. 8. Kontingent for 2015 Med dette nummer af SeniorNyt er vedlagt girokort til indbetaling af kontingent for Bedes indbetalt senest den 26. marts. Christian 4. byggede den gamle tøjhusbygning, som i dag er et spændende kulturhistorisk museum for dansk forsvarshistorie. Klokken 10:45 mødes vi ved indgangen i Tøjhusgade nr. 3. I to hold får vi i løbet af 1½ time en rundvisning i samlingerne, hvorefter vi vandrer det korte stykke vej til restaurant Rio Bravo, hvor frokosten venter. Indbydelse er vedlagt dette nummer af SeniorNyt. Sidste frist for tilmelding: tirsdag den 10. marts. Dagens arrangør er Mikael Blak M/S Museet for Søfart i Helsingør. Tirsdag den 28. april. Et underjordisk museum i en tidligere tørdok, mere spændende kan det ikke blive. Efter en guidet rundvisning bliver der lidt tid på egen hånd, inden vi søger hen til lystbådehavnen, hvor vi skal have frokost i Restaurant Kronborg Havbad. Indbydelse udsendes ultimo april. Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 16. april. Dagens arrangør er Else Holm

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Nyhedsbrev for Foreningen INDHOLD & NYHEDER Maj-Juli 2005 - Nr.25 Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Et nyt nyhedredaktionshold er blevet nedsat og her er det første resultat. Glæd jer til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

LØBETRÆNING GÅTURE/STAVGANG HUSK

LØBETRÆNING GÅTURE/STAVGANG HUSK Februar 2015 2 05. marts Cykelmøde 12. marts Generalforsamling 22. februar Cross løb Hole Skov 08. marts Cross løb Hedvigslundskoven 15. marts Cross løb Glamsbjerg Golf 15. marts Førstehjælp 01. april

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 1938-2013 Vordingborg Marineforening 75 år Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Telefonliste Bestyrelsen: Formand

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere