Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017"

Transkript

1 Tillægsvilkår for YouSee More

2 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for YouSee More YouSee More uden beregning 4 3. Brug af YouSee More 4 4. Kombination af YouSee More og andre YouSee produkter 5 5. Ophør og ændring af aftalen om YouSee More 5 Tillægsvilkår for Dobbelt Data 6 Tillægsvilkår for C More 7 Tillægsvilkår for YouSee Sikkerhedspakke 9 Tillægsvilkår for YouSee Musik 12 Tillægsvilkår for YouSee Premiere 14 Tillægsvilkår for Bookmate Bøger 15 Tillægsvilkår for Pling Magasiner 17 Tillægsvilkår for YouSee BT PLUS 19 Tillægsvilkår for Nick Jr

3 Tillægsvilkår for YouSee More For aftaler om YouSee More gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår for aftale om YouSee More forud. En aftale om YouSee More indebærer, at kunden som minimum skal have to forskellige standardabonnementer fordelt på minimum to af følgende tjenestekategorier: YouSee s mobiltjenester YouSee s bredbåndstjenester YouSee s TV-tjenester En aftale om YouSee More kan maksimalt give kunden adgang til én fordel pr. adgangsgivende standardabonnement plus to yderligere fordele. YouSee More består af de fordele, der til hver en tid er beskrevet på kundens selvbetjeningsside. Yderligere oplysning om hvilke former for standardabonnementer på YouSee s teletjenester, der giver adgang til YouSee More, og oplysning om, hvilke produkter, der ikke giver adgang til YouSee More, kan fås ved henvendelse til YouSee. En aftale om YouSee More kan kun indgås af privatkunder og mindre erhvervskunder, jf. pkt. 2.A i YouSee s Generelle Vilkår. 2. YouSee More uden beregning Hvis kunden abonnerer på to eller flere bestemte former for standardabonnement fordelt på ovenstående tjenestekategorier, kan kunden tilgå YouSee More uden beregning. Kunden kan i så fald uden beregning tilgå de fordele, der er inkluderet i YouSee More. 3. Brug af YouSee More Kundens valg af fordele sker via kundens selvbetjeningsside. Når kunden tilgår YouSee More, vil YouSee have prævalgt de fordele, som kunden har adgang til. Nogle af fordelene vil være eksisterende tjenester, som kunden allerede har kunnet benytte sig af før lancering af YouSee More. Adgangen til disse vil være bibeholdt, men kunderne har nu mulighed for at udskifte disse fordele med øvrige fordele i YouSee More fordelskataloget. Når kunden har valgt en fordel, vil valget af den pågældende fordel være bindende i 30 dage, hvorefter kunden igen kan udskifte fordelen med en anden. Efter udløbet af de 30 dage har YouSee tilsvarende ret til at fjerne fordelen eller ændre i indholdet af en fordel, hvorefter kunden kan vælge en ny fordel eller genvælge fordelen med de gennemførte ændringer, jf. nærmere i det følgende. De inkluderede fordele i YouSee More og nærmere oplysning om disse, findes på kundens selvbetjeningsside. Der vil løbende blive tilføjet og fjernet fordele i YouSee More, og YouSee kan uden varsel ændre i antallet af inkluderede fordele samt indholdet af fordelene. Fjernelse og gennemførelse af ændringer i inkluderede fordele vil dog tidligst ske 30 dage efter en kundes valg af den pågældende fordel, jf. ovenfor. De nærmere vilkår for valg og anvendelse af de inkluderede fordele i YouSee More fremgår af YouSee s særskilte tillægsvilkår for den valgte fordel. I nogle tilfælde kan kundens valg og anvendelse af en fordel dog være reguleret af en fordelsleverandørs vilkår. Det er en forudsætning for kundens anvendelse af YouSee More, at kunden har indgået aftale med YouSee om elektronisk kommunikation. Kunder, der har fravalgt elektronisk kommunikation, får således ikke adgang til YouSee More. Kundens brug af YouSee More kræver desuden, at kunden har oprettet sig som bruger af YouSee s selvbetjeningsside. Kunden vil modtage enten en service- eller -sms om aktivering af YouSee More. Aktiverer kunden ikke YouSee More, vil kunden efterfølgende modtage op til 3 påmindelser, der sendes via enten eller sms. Brug af YouSee More forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). For kunder med adgang til YouSee More gælder, at kunden kan anvende YouSee More fra en række forskellige enheder (platforme), der bl.a. omfatter computer, smartphone eller tablet med internetadgang. Antallet af forskellige enheder, som kunden kan anvende YouSee More via, afhænger af den enkelte fordel i YouSee More, ligesom antallet af brugere, der kan benytte den enkelte fordel, kan variere. YouSee More må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eller den registrerede brugers eget private brug, jf. pkt. 2 i YouSee s Generelle Vilkår. YouSee More må kun benyttes i Danmark. Visse af fordelene i YouSee More kan dog benyttes i udlandet. Medmindre andet fremgår af de særskilte vilkår for den enkelte fordel i YouSee More gælder, at der ved brug af YouSee More fra et adgangsgivende abonnement i Danmark opkræves forbrugsafgift for den benyttede datatrafik, der indgår i kundens adgangsgivende abonnement. Hvis kundens forbrug af mobildata overskrider den forbrugsgrænse, der følger af kundens adgangsgivende abonnement, nedsættes hastigheden på kundens forbindelse, jf. pkt. 6.A.A i Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester. Ved brug af YouSee More via mobildatatjenester hos andre mobiludbydere end YouSee, skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde, som fordelen anvender. For brug af YouSee More i udlandet opkræves særlige forbrugsafgifter for benyttelse af mobildatatjenester (roaming), jf. Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet for visse af fordelene i YouSee More, herunder for eksempel ved visningen af streamede film og serier, er det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 8 Mbit/s. YouSee tager forbehold for kvaliteten af fordele i YouSee More, der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. 4. Kombination af YouSee More og andre YouSee produkter Ved kombination af YouSee More og andre YouSee produkter med tilsvarende produktindhold ydes der ikke reduktion i abonnementsafgifterne for de omhandlede produkter. 5. Ophør og ændring af aftalen om YouSee More Såfremt forudsætningen for at opnå adgang til YouSee More ophører, jf. afsnit 1 og 2 ovenfor, ophører samtidig hele aftalen om YouSee More og herunder adgangen til kundens valgte fordele. 4 5

4 Tillægsvilkår for Dobbelt Data For aftaler om Dobbelt Data, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår for Dobbelt Data forud. Hvis kunden har tilvalgt Dobbelt Data, har kunden adgang til uden opkrævning af forbrugstakst at forbruge en dobbelt mængde mobildata end hvad kunden ellers har adgang til i sit standard mobilabonnement. Hvis kunden også har adgang til Datadeling, indgår aftalen om Dobbelt Data i den samlede datamængde, som kunden kan forbruge via datadeling, jf. nærmere i de særskilte tillægsvilkår for Datadeling. Hvis kunden på grundlag af sit basisabonnement har tilvalgt ét eller flere ekstraabonnementer i samme abonnementsform, jf. punkt 9 i Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder, omfatter en aftale om Dobbelt Data også kundens ekstraabonnementer. De øvrige vilkår for basis- og ekstraabonnementer fremgår af kundens tillægsvilkår for det adgangsgivende basisabonnement. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbruget ikke, men hastigheden på forbindelsen nedsættes til 128Kbit/s. Tillægsvilkår for C More For aftaler om C More, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for C More forud. En aftale om C More giver kunden adgang til at foretage videostreaming af et udvalg af film og serier, som stilles til rådighed for kunden til visning på bl.a. computer, smartphone, tablet eller YouSee tv-boks, jf. pkt. 2. YouSee kan til hver en tid og uden varsel ændre udvalget af film og serier. 2. Brug af C More Det er en forudsætning for brug af C More, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). C More stilles til rådighed for kunden til visning på kundens computer via tv.yousee.dk eller til visning på kundens smartphone eller tablet via YouSee Tv & Film app eller på tv via kundens YouSee tv-boks. Der gives ikke adgang til C More via tv.yousee.dk fra smartphones og tablets. C More-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med sit YouSee-login. Kundens brug af C More-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet (ude og hjemme). Der kan maksimalt være 2 samtidige brugere af C More. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film, tv eller serier, er det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 1,5 Mbit/s. YouSee tager forbehold for kvaliteten af C More, der kan variere afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til C More, jf. også pkt. 5 Kunden må ikke benytte C More i udlandet. Ved kundens krænkelse heraf kan YouSee afbryde adgangen til C More. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra C More må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af C More-fordelen. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra C More er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis C More-fordelen uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til C More-fordelen, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. 6 7

5 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til C More-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår. Tillægsvilkår for YouSee Sikkerhedspakke Juni 2017 For aftaler om YouSee Sikkerhedspakke gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester (herefter YouSee s Generelle Vilkår) eller Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester afhængig af hvilken tjeneste, kunden abonnerer på. YouSee og TDC benævnes herefter tilsammen som YouSee. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee Sikkerhedspakke forud. En aftale om YouSee Sikkerhedspakke giver kunden adgang til visse sikkerhedsfunktioner, som kan installeres på kundens smartphone, tablet eller computer, jf. nedenfor. Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer, har adgang til YouSee Sikkerhedspakke uden yderligere betaling. Kunden kan ved henvendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til brug af YouSee Sikkerhedspakke. Hvis kunden abonnerer på et adgangsgivende abonnement, fremgår det af abonnementsvilkårene eller tillægsvilkårene for det adgangsgivende abonnement, at kunden har adgang til YouSee Sikkerhedspakke. Hvis kunden har adgang til YouSee Sikkerhedspakke, kan kunden i visse tilfælde fravælge YouSee Sikkerhedspakke og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om muligheden for fravalg af YouSee Sikkerhedspakke kan fås ved henvendelse til YouSee. Kunder, som abonnerer på visse bestemte abonnementer hos YouSee, kan mod betaling indgå aftale om tilkøb af YouSee Sikkerhedspakke. Oplysning om, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilkøb af YouSee Sikkerhedspakke, og oplysning om de til enhver tid gældende priser for YouSee Sikkerhedspakke kan fås ved henvendelse til YouSee. Hvis kunden tilkøber YouSee Sikkerhedspakke, modtager kunden ordrebekræftelse herom. En aftale om YouSee Sikkerhedspakke giver bl.a. kunden adgang til følgende sikkerhedsfunktioner via download og brug af YouSee Sikkerhedspakke: Forældrekontrol Bankbeskyttelse Multidevice-beskyttelse Sikker søgning Antivirus (Virusbeskyttelse til computer og Android) Surfbeskyttelse Pro-aktiv beskyttelse Lokalisér din enhed (gælder for tablets og smartphones med indbygget GPS) Forældrekontrol giver kunden mulighed for at blokere adgang til udvalgte websider med indhold, som ikke er egnet for børn. Bankbeskyttelse giver kunden mulighed for at foretage køb og tilgå sin netbank sikkert online. Antivirus beskytter kundens tablet, smartphone og data mod en række vira. Antivirus-funktionen understøttes ikke af ios-styresystemet til iphone og ipad. Surfbeskyttelse blokerer for skadelige links og hjemmesider. 8 9

6 Pro-aktiv beskyttelse fungerer aktivt i baggrunden og advarer kunden mod skadeligt indhold. Lokalisér din enhed giver blandt andet kunden mulighed for geografisk sporing af tablet og/eller smartphone med indbygget GPS i forbindelse med bortkomst. Brug af YouSee Sikkerhedspakke forudsætter, at kundens udstyr og programmer er beregnet til det. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for YouSee Sikkerhedspakke kan fås ved henvendelse til YouSee. YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende, samt tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 5. Opsigelse Hvis kunden opsiger abonnementsaftalen om det adgangsgivende abonnement, ophører kundens adgang til brug af YouSee Sikkerhedspakke også ved udløbet af opsigelsesperioden for abonnementsaftalen. Hvis kunden har købt YouSee Sikkerhedspakke som tilkøb, har kunden én måneds opsigelse. 2. Brug af YouSee Sikkerhedspakke YouSee Sikkerhedspakke udbydes i et nærmere bestemt antal licenser. En licens giver kunden adgang til at downloade Sikkerhedspakken på én enhed, enten en smartphone, en tablet eller en computer. Det fremgår af kundens ordrebekræftelse, hvor mange licenser kunden har. 3. Software og Licensaftale Ved indgåelse af aftale om YouSee Sikkerhedspakke videregiver YouSee kundens mobiltelefonnummer og/ eller adresse til YouSee s samarbejdspartner (licenshaver), som herefter via sms eller inviterer brugeren af abonnementet til at downloade sikkerhedssoftware via en onlineportal på et nærmere bestemt antal enheder. Brug af sikkerhedsfunktionerne på kundens computer kræver, at der downloades og installeres et program. Brug af sikkerhedsfunktionerne på kundens tablet eller smartphone kræver, at der downloades og installeres en app (software i form af applikation (App) på kundens tablet eller smartphone). Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formidler og ikke er part i. Kunden opnår med accept over for licenshaver en licens i form af en ikke-eksklusiv brugsret til sikkerhedsfunktionerne på de fastsatte licensvilkår. Kunden overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder eller lignende ud over den tillagte brugsret. Kunden indestår for, at en eventuel bruger af terminalen, der accepterer de elektroniske vilkår, er i stand til at forpligte kunden og for, at de pågældende licensvilkår overholdes og efterleves af kunden. 4. YouSee s erstatningsansvar Kunden har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger og undladelser forårsaget af YouSee eller nogen, som YouSee har ansvaret for. Kunden gøres opmærksom på, at kunden til trods for installationen af YouSee Sikkerhedspakke ved at færdes på internettet, ved at downloade materiale fra internettet, eller ved åbning af programmer modtaget pr. , løber en risiko for at kompromittere sikkerheden på det anvendte udstyr, og løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus eller lignende. YouSee har ikke indflydelse på disse forhold og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf, jf. pkt. 15.C i Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

7 Tillægsvilkår for YouSee Musik Juni 2016 For aftaler om YouSee Musik gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester (herefter YouSee s Generelle Vilkår) eller Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester (herefter TDC s Generelle Vilkår) afhængig af hvilken tjeneste, kunden abonnerer på. YouSee og TDC benævnes herefter tilsammen som YouSee. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee Musik forud. Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer, har automatisk adgang til YouSee Musik uden yderligere betaling. Kunden kan ved henvendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til brug af YouSee Musik. Hvis kunden abonnerer på et adgangsgivende abonnement fremgår det af abonnementsvilkårene eller tillægsvilkårene for det adgangsgivende abonnement, at kunden har adgang til YouSee Musik. Hvis kunden har adgang til YouSee Musik, kan kunden i visse tilfælde fravælge YouSee Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om muligheden for fravalg af YouSee Musik kan fås ved henvendelse til YouSee. YouSee Musik giver kunden adgang til at foretage streaming af musik til afspilning på kundens computer, smartphone eller tablet, jf. pkt. 2. Det til enhver tid værende udvalg af musik i YouSee Musik fremgår på yousee.dk, og YouSee kan til enhver tid og uden varsel ændre udvalget af musik. Kunden opnår brugsret til den streamede musik, så længe kunden abonnerer på det adgangsgivende abonnement. Hvis aftalen om det adgangsgivende abonnement ophører, ophører kundens adgang til YouSee Musik samtidig, og brugsretten til den streamede musik bortfalder. 2. Brugen af YouSee Musik Brug af YouSee Musik forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Brug af YouSee Musik forudsætter endvidere, at kundens terminaludstyr er beregnet til det. Indholdet af og fremgangsmåden ved brug af YouSee Musik er nærmere beskrevet i YouSee s produktinformation. YouSee tager forbehold for kvaliteten af YouSee Musik, der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. 3. Personoplysninger YouSee behandler data om kunden (navn, adresse, IP-adresse etc.) og kundens forbrug af YouSee Musik samt kundespecifikke Facebookdata (tilkendegivelser via kundens delte data). Denne behandling af disse data sker med henblik på, 1) at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører, 2) at anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige medieforbrug hos YouSee. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse Den streamede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder ved distribution, offentlig afspilning, eller hvis YouSee Musik uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den registrerede bruger, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til tjenesten, jf. pkt. 5, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. 5. Driftsforstyrrelser forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til YouSee Musik. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B og pkt. 18 i YouSee s Generelle Vilkår. 6. Særligt om erhvervskunders brug af YouSee Musik Erhvervskunder skal være opmærksomme på, at der kan være særlige moms- og skatteregler i relation til ansattes private brug af YouSee Musik. YouSee Musik stilles til rådighed for kunden til afspilning på kundens computer via yousee.dk eller til afspilning på kundens smartphone eller tablet via YouSee applikationer (apps). Der gives ikke adgang til YouSee Musik via yousee.dk fra smartphones og tablets. På yousee.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer YouSee applikationer er kompatible med. YouSee Musik må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand eller den registrerede brugers eget private brug. Kundens brug af YouSee Musik kræver, at kunden identificerer sig med et YouSee Login, jf. pkt. 9 i YouSee s Generelle vilkår. Kundens brug af YouSee Musik kan ske fra enhver forbindelse til internettet (ude og hjemme), men der kan maksimalt være én samtidig bruger af YouSee Musik. Ved brug af YouSee Musik via mobildatatjenester og ved brug i udlandet, skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som YouSee Musik anvender. Når musik streames, anvender YouSee Musik op til 8 MB pr. musikstykke på 4 minutter. For aftaler om abonnement på YouSee s mobiltjenester, som er indgået før 27. juni 2016, gælder dog, at der ved brug af YouSee Musik fra kundens abonnement på YouSee s mobiltjenester ikke opkræves forbrugsafgift for datatrafikken i forbindelse med streaming af musik i Danmark

8 Tillægsvilkår for YouSee Premiere For aftaler om YouSee Premiere, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår for YouSee Premiere forud. En aftale om YouSee Premiere giver kunden adgang til at se én premierefilm udvalgt af YouSee hver måned, som stilles til rådighed for kunden til visning på computer, smartphone, tablet og YouSee TV-boks, jf. punkt 2. Efter udløbet af måneden har kunden ikke længere adgang til den pågældende film, men kunden får adgang til den nye måneds premierefilm. 2. Brug af YouSee Premiere Brug af YouSee Premiere-fordelen forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Kunden kan benytte YouSee Premiere-fordelen på smartphone eller tablet via YouSee Tv & Film App, der kan downloades i Google Play, App Store, Windows Phone Store eller Windows Store. Desuden kan YouSee Premiere tilgås via en YouSee TV-boks. Brug af YouSee Premiere-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark. Kunden kan anvende YouSee Premiere-fordelen fra én smartphone eller tablet ad gangen. Kundens brug af YouSee Premiere-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med et login. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra YouSee Premiere må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af YouSee Premiere-fordelen. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra YouSee Premiere er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis YouSee Premiere uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til YouSee Premiere, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til YouSee Premiere-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår. Tillægsvilkår for Bookmate Bøger For aftaler om Bookmate Bøger, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Bookmate Bøger forud. En aftale om Bookmate Bøger giver kunden adgang til at læse e-bøger og lytte til lydbøger på diverse enheder i form af smartphone og tablet med internetadgang. Kunden skal henvende sig til YouSee med eventuelle spørgsmål om adgangen til Bookmate Bøger-fordelen og tekniske spørgsmål vedrørende fordelen. Kunden skal henvende sig direkte til Bookmate, såfremt kunden har spørgsmål til indholdet eller anvendelsen af Bookmate Bøger-fordelen. Bookmate er berettiget til at fremsende servicemeddelelser til den af kunden oplyste adresse. 2. Brug af Bookmate Bøger Brug af Bookmate Bøger-fordelen forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Kunden kan benytte Bookmate Bøger-fordelen på smartphone eller tablet via Bookmates App, der kan downloades i Google Play, App Store, Windows Phone Store eller Windows Store. Brug af Bookmate Bøger-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark og udlandet. Kunden kan anvende Bookmate Bøger-fordelen fra én smartphone eller tablet ad gangen. Bookmate Bøger-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med et login. Bookmate har ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Bookmate Bøger-fordelen. Bookmate er endvidere berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Bookmate Bøger-fordelen for at sikre en tilfredsstillende drift heraf. Der kan derudover forekomme mindre driftsmæssige forstyrrelser og afbrydelser af fordelen, der dog ikke kan anses for at være udtryk for Bookmates misligholdelse af abonnementsaftalen. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved afspilning af lydbøger, er det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 1,5 Mbit/s. YouSee tager forbehold for kvaliteten af Bookmate Bøger-fordelen, der kan variere afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra Bookmate må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af Bookmate Bøger-fordelen. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra Bookmate er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis 14 15

9 Bookmate Bøger-fordelen uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til Bookmate Bøger-fordelen, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Bookmate Bøger-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår. Tillægsvilkår for Pling Magasiner For aftaler om Pling Magasiner, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår for Pling Magasiner forud. En aftale om Pling Magasiner giver kunden adgang til et stort udvalg af artikler, billeder og videoer fra Allers førende uge- og månedsmagasiner via appen pling lite. Kunden skal henvende sig til YouSee med eventuelle spørgsmål om adgangen til Pling Magasiner-fordelen og tekniske spørgsmål vedrørende fordelen. Kunden skal henvende sig direkte til Aller, såfremt kunden har spørgsmål til indholdet eller anvendelsen af Pling Magasiner-fordelen. Aller er berettiget til at fremsende servicemeddelelser til den af kunden oplyste adresse. 2. Brug af Pling Magasiner Brug af Pling Magasiner-fordelen forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Kunden kan benytte Pling Magasiner-fordelen på smartphone eller tablet via Pling Magasiners app, pling lite, der kan downloades i Google Play, App Store, Windows Phone Store eller Windows Store. Brug af Pling Magasiner-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark og udlandet. Der kan maksimalt være 5 brugere på pling lite appen samtidigt. Pling Magasiner-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med et login. Aller har ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Pling Magasiner-fordelen. Aller er endvidere berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Pling Magasiner-fordelen for at sikre en tilfredsstillende drift heraf. Der kan derudover forekomme mindre driftsmæssige forstyrrelser og afbrydelser af fordelen, der dog ikke kan anses for at være udtryk for Allers misligholdelse af abonnementsaftalen. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra Pling Magasiner må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af Pling Magasiner-fordelen. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra Pling Magasiner er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis Pling Magasiner-fordelen uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til Pling Magasiner-fordelen, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar

10 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Pling Magasiner-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår. Tillægsvilkår for YouSee BT PLUS For aftaler om YouSee BT PLUS, tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee BT PLUS forud. En aftale om YouSee BT PLUS giver kunden adgang til et stort nyhedsunivers med nyheder om sport, politik, de kendte og kongelige, som kan tilgås 30 dage tilbage i tiden. Nyhederne kan ses via computer, smartphone eller tablet. Kunden skal henvende sig til YouSee med eventuelle spørgsmål om adgangen til YouSee BT PLUS-fordelen og tekniske spørgsmål vedrørende fordelen. Kunden skal henvende sig direkte til BT, såfremt kunden har spørgsmål til indholdet eller anvendelsen af YouSee BT PLUS-fordelen. BT er berettiget til at fremsende servicemeddelelser til den af kunden oplyste adresse. 2. Brug af YouSee BT PLUS Brug af YouSee BT PLUS-fordelen forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Kunden kan benytte YouSee BT PLUS-fordelen på smartphone eller tablet via BT s App, BT, der kan downloades i Google Play eller App Store. YouSee BT PLUS kan desuden tilgås fra bt.dk. Brug af YouSee BT PLUS-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark og udlandet. Kunden kan anvende YouSee BT PLUS-fordelen fra én smartphone eller tablet ad gangen. Kundens brug af YouSee BT PLUS-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med et login. BT har ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til YouSee BT PLUS-fordelen. BT er endvidere berettiget til at foretage nødvendige ændringer af YouSee BT PLUS-fordelen for at sikre en tilfredsstillende drift heraf. Der kan derudover forekomme mindre driftsmæssige forstyrrelser og afbrydelser af fordelen, der dog ikke kan anses for at være udtryk for BT s misligholdelse af abonnementsaftalen. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra YouSee BT PLUS må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af YouSee BT PLUS-fordelen. 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra BT er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis YouSee BT PLUS-fordelen uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til YouSee BT PLUS-fordelen, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar

11 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til YouSee BT PLUS-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår. Tillægsvilkår for Nick Jr. For aftaler om Nick Jr., tilvalgt af kunden som en del af YouSee More, gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og Abonnementsvilkår for YouSee TV, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår for Nick Jr. forud. En aftale om Nick Jr. giver kunden adgang til et børneunivers, som indeholder programmer og spil, primært til de 2-7 årige, der underholder på en lærende og involverende måde. Kunden skal henvende sig til YouSee med eventuelle spørgsmål om adgangen til Nick Jr.-fordelen og tekniske spørgsmål vedrørende fordelen. Kunden skal henvende sig direkte til Nick Jr., såfremt kunden har spørgsmål til indholdet eller anvendelsen af Nick Jr.-fordelen. Nick Jr. er berettiget til at fremsende servicemeddelelser til den af kunden oplyste adresse. 2. Brug af Nick Jr. Brug af Nick Jr.-fordelen forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). Kunden kan benytte Nick Jr.-fordelen på computer, smartphone eller tablet via nickjr.dk. Brug af Nick Jr.-fordelen kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark og udlandet. Kunden kan anvende Nick Jr.-fordelen fra én smartphone eller tablet ad gangen. Kundens brug af Nick Jr.-fordelen kræver, at kunden identificerer sig med et login. Nick Jr. har ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Nick Jr.-fordelen. Nick Jr. er endvidere berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Nick Jr.-fordelen for at sikre en tilfredsstillende drift heraf. Der kan derudover forekomme mindre driftsmæssige forstyrrelser og afbrydelser af fordelen, der dog ikke skal anses for at være udtryk for Nick Jr. s misligholdelse af abonnementsaftalen. 3. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Indhold fra Nick Jr. må ikke videredistribueres til tredjemand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af Nick Jr.-fordelen 4. Ophavsret og kundens misligholdelse (YouSee s lukkeret) Indhold fra Nick jr. er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold, eller hvis Nick jr. uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til Nick jr.-fordelen, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar

12 5. YouSee s misligholdelse Afslag i abonnementsafgiften forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Nick Jr.-fordelen. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i sådanne tilfælde. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee s Generelle Vilkår

13 Få mere information på yousee.dk eller Kundeservice Hverdage Fredag Weekend og helligdage Lukket Teknisk hjælp Hverdage Weekend og helligdage YouSee A/S CVR-nr København. YS0176, 1727.

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 2. Brug af TELMORE Play...3 3. Betaling...4 4. Personoplysninger...4 5. Forbud mod

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB November 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016 Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 4 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost 5 3. Mobildata hastighed 5 4. Inkluderet Data 5

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto) Tillægsvilkår for Bredbånd (med Konto) Bredbånd Bredbånd 8 GB Bredbånd 40 GB Bredbånd 200 GB Oktober 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Konto og elektronisk kommunikation...

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Mobildata hastighed... 2 3. Taksering af samtaler (minuttaksering)... 2 4. Fællesregning... 2 5. Fri Tale...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste Maj Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen... 2

Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste Maj Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen... 2 Abonnementsvilkår for DANSK KABEL TV s bredbåndstelefonitjeneste Maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Forudsætning om internetadgang... 3 4. Eksisterende telefonstik (interne net)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV)

Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV) Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste (TDC TV) Februar 2015 Indhold 1. Abonnementsaftalen...3 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...3 3. Registrering af bruger...3 4. Offentlig

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

2. Abonnementsformer og hastighed

2. Abonnementsformer og hastighed [Skriv her] Tillægsvilkår for HomeDuo med bredbåndstelefoni, : HomeDuo med fastnet, HomeDuo Basic med fastnet, HomeDuo Mini med fastnet, Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om HomeDuo med bredbåndstelefoni,

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for : Minut 1GB 3GB 5GB 15GB 20GB 30GB 30GB Std Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 3 3. Minuttaksering af samtaler... 5 4. Datataksering...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonnet) Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Tv-pakker med stor fleksibilitet Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det er helt op til dig, hvor mange af dem, du vil se. Og hvordan

Læs mere

Vilkår for Bredbånd-2-GO Cash

Vilkår for Bredbånd-2-GO Cash Vilkår for Bredbånd-2-GO Cash Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for forudbetalte kort til YouSee s mobildatatjenester (Bredbånd-2-GO Cash)... 2 1. Tillægsaftalen... 2 2. Frit forbrug og forbrugsgrænse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Juni 2016

1. Tillægsaftalen. Juni 2016 Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix TDC Erhverv MobilPakker: TDC Erhverv MobilPakke Forbrugsafregnet TDC Erhverv MobilPakke Basis TDC Erhverv MobilPakke Medium TDC Erhverv MobilPakke Ekstra TDC Erhverv

Læs mere

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd - inkl. Sikkerhedspakke Garanteret hastighed 2/0,5 4/0,5 10/10* 25/25 50/50 80/10* 100/20 150/30* 300/60 129 kr.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Lej Grusomme Mig 3 hos YouSee fra FÅ MERE MED. Få mere med

Lej Grusomme Mig 3 hos YouSee fra FÅ MERE MED. Få mere med Lej Grusomme Mig 3 hos YouSee fra 16.11.17 FÅ MERE MED Lej Wonder Woman hos YouSee Hos YouSee får du samlet ét sted MEN DU FÅR MERE Hos YouSee får du tv, bredbånd og mobil samlet ét sted. Men du får mere

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Indholdsfortegnelse... 1 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester... 1 1. Abonnementsaftalen... 3 1.A. Dækningsområde og

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere