Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)"

Transkript

1 Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på

2 Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 2 2. Brugen af YouSee Web-tv 2 3. Personoplysninger 3 4. Forbud mod offentlig visning og videredistribution 3 5. Kundens misligholdelse (YouSee's lukkeret) 3 6. YouSee's misligholdelse - Afslag i abonnementsafgiften 4 7. Ændring af Tv-kanaler 4

3 1. Tillægsaftalen For aftaler om YouSee Web-tv (Livetv), der udbydes af YouSee A/S, gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af YouSees tjenester (herefter YouSees Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee Web-tv forud. Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer og produkter har adgang til YouSee Webtv uden yderligere betaling. Kunden kan ved henvendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer og produkter, der giver adgang til brug af YouSee Web-tv. En aftale om YouSee Web-tv giver kunden adgang, jf. pkt. 2, til at modtage et nærmere bestemt antal tvkanaler (web-tv) til visning på kundens computer, smartphone eller tablet, jf. pkt. 2. Antallet af tilgængelige tv-kanaler (herefter tv-pakken ) afhænger af, hvilken kabel-tv-pakke hos YouSee, kunden har adgang til, og af om kundens brug af YouSee Web-tv og Tvarkiv sker fra kundens YouSee bredbåndsforbindelse ( hjemme ) eller fra en anden internetforbindelse ( ude ). Ved kundens brug af YouSee Web-tv fra en anden internetforbindelse end kundens YouSee bredbåndsforbindelse har kunden af rettighedsmæssige årsager ikke adgang til alle kanaler fra kundens kabel-tvpakke. Kunden kan ved henvendelse til YouSee og på yousee.dk få oplyst, hvilke kanaler der er tilgængelige via YouSee Web-tv. En aftale om YouSee Web-tv giver i visse tilfælde endvidere kunden adgang til visse udvalgte tidligere viste tvudsendelser (Tv-arkiv) samt funktionen Start Forfra: Hvis kundens adgangsgivende abonnement er tvabonnent på Bland Selv-pakke, Mellempakke eller Fuldpakke eller et abonnement på YouSee Bredbånd oprettet i perioden 6. oktober 2014 til 24. august 2015 har kunden adgang til Tv-arkiv og StartForfra. Hvis kundens adgangsgivende abonnement er et tvabonnement på Grundpakken eller et abonnement på YouSee Bredbånd oprettet før 6. oktober 2014 har kunden ikke adgang til Tv-arkiv og StartForfra. Hvis kundens aftale om det adgangsgivende abonnement ophører, ophører kundens adgang til YouSee Web-tv samtidig. 2. Brugen af YouSee Web-tv Det er en forudsætning for brug af YouSee Web-tv, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). YouSee Web-tv stilles til rådighed for kunden til visning på kundens computer via yousee.dk eller til visning på kundens smartphone eller tablet via YouSee applikationer (apps). Der gives ikke adgang til YouSee Web-tv via yousee.dk fra smartphones og tablets. På yousee.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer YouSee applikationer er kompatible med. YouSee Web-tv må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eller den registrerede brugers eget private brug. Kundens brug af YouSee Web-tv kræver, at kunden identificerer sig med et login. 2

4 Kundens brug af YouSee Web-tv kan ske fra enhver forbindelse til internettet (ude og hjemme). Der kan maksimalt være 2 samtidige brugere af YouSee Web-tv. Ved brug af YouSee Web-tv via mobildatatjenester skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som YouSee Web-tv anvender. Afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse, anvender YouSee Web-tv mellem 0,7 og 11 MB pr. minut, hvor YouSee Web-tv bruges. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af YouSee Web-tv, er det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 1,5 Mbit/s. YouSee tager forbehold for kvaliteten af YouSee Webtv, der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af internetforbindelsen, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse. Kunden må ikke anvende YouSee Webtv i udlandet. Ved kundens krænkelse heraf kan YouSee afbryde kundens adgang til YouSee Web-tv. 3. Personoplysninger YouSee behandler data om kunden (navn, adresse, IP-adresse etc.) og kundens mediebrug samt kundespecifikke Facebookdata (tilkendegivelser via kundens delte data). Denne behandling af disse data sker med henblik på 1) at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører, 2) at anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige medieforbrug hos YouSee. 4. Forbud mod offentlig visning og videredistribution Tv-kanalerne må ikke videredistribueres til tredjemand eller til andre adresser end installationsadresen. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af tv-kanalerne. 5. Kundens misligholdelse (YouSee's lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er YouSee berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden videredistribuerer leverede tv-signaler til tredjemand eller til andre adresser end installationsadresser, jf. pkt. 4. B. Kunden foretager offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder, eller erhvervsmæssig udnyttelse af leverede tv-signaler, jf. pkt. 4. I øvrigt gælder pkt. 14 i YouSee's 3

5 6. YouSee's misligholdelse - Afslag i abonnementsafgiften Ved afbrydelse af enkeltkanaler ydes der ikke reduktion i abonnementsafgiften. YouSee er berettiget til af rettighedsmæssige årsager at blokere enkeltudsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften. I øvrigt gælder pkt. 15.B. i YouSee's 7. Ændring af Tv-kanaler YouSee kan ændre tv-pakkens sammensætning og antallet af kanaler for YouSee Web-tv. Dette sker normalt med mindst 1 måneds varsel. YouSee er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring uden forudgående varsel, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for YouSee's kontrol. Væsentlige ændringer herunder ændringer i tv-pakkens sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af pakken varsles ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til kunden, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e- kommunikation. bl.a. ændringer i kanalernes rækkefølge samt ændringer i det tekniske format for udsendelse af kanalerne (fx HD-, analog- eller digitalformat), medmindre ændringen kan medføre, at kunden ikke kan se kanalen. Ændringer af rent begunstigende karakter, fx tilføjelse af flere tv-kanaler kan gennemføres uden varsel. Ved YouSee's varsling af ændringer i kundens tv-pakke, kan kunden - senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse - opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel, jf. pkt. 17 i YouSee's Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Hvis YouSee som følge af forhold uden for YouSee's kontrol foretager ændring af tv-pakken uden forudgående varsel, er kunden berettiget til - i en periode på 14 dage regnet fra TDC s skriftlige meddelelse til kunden om ændringen - at opsige aftalen med tilbagevirkende kraft fra ændringens gennemførelse. I øvrigt gælder pkt. 19 i YouSee's Mindre væsentlige ændringer varsles via YouSee's hjemmeside eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til kunden. Mindre væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. e- mail til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e-kommunikation. Mindre væsentlige ændringer omfatter 4

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG TV (version 1.7/juni 2014) Betingelserne for DLG TV er tillægsbetingelser til DLG Fastnet og DLG Bredbånd betingelser. Aftaleforhold, der ikke er dækket af DLG TV betingelserne,

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere