AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY"

Transkript

1 Institutledermøde nr. 4 Møde den: 21. marts 2012, kl Mødelokale: Konferencelokale, bygning 2, 3. sal Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Niels Kroer (NKR), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Henrik Stetkær (HS), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Kurt Jensen (KJ). Øvrige deltagere: Prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), konst. dir. Thomas Vosegaard, adm.chef Niels Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), ), rådgiver Charlotte Sand (CS) Afbud: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), Niels Christian Nielsen (NCN), Ib Johannsen (IBJ), Jens D. Holbech (JDH Dato: 27. marts 2012 Side 1/5 1. Opfølgning a. Opfølgning fra sidste institutledermøde d b. Opfølgning på mødet med Universitetsledelsen den 12. marts Godkendelse af dagsorden 3. Status og aktuelle udfordringer (Bilag) 4. Økonomi 5. Indledende drøftelser af udkast til strategikort for hovedområdet ifh. udkast til Strategikort for de tværgående bånd (Bilag) 6. Meddelelser a. Opsamling priser og indstillinger b. Status på nedsættelse af Institutforum c. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 (Bilag) d. Medlemmer til FNU 7. Eventuelt Aarhus Universitet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax:

2 Side 2/5 Ad. 1 Opfølgning fra sidste institutledermøde BBN gennemgik to-do listen fra institutledermødet den 7. marts 2012 og havde enkelte bemærkninger: Lederudvikling for institutlederne. BBN har koblet samtalen med de enkelte institutledere sammen med mødet vedr. tilbagemelding på budget 2012 men understregede, at hvis nogen har brug for en længere samtale, skal der gives besked, hvorefter det vil blive arrangeret. ASE skal nedsætte institutforum. Processen er igangsat. Beslutning om nedsættelse af institutforum for inano udskydes til flytning er gennemført. Hvert institut får en tilbagemelding på instituttets strategirapport og strategikort. BBN håber på at nå det inden påskeferien. Copy-Dan. Der var enighed om, at det skal undersøges, hvordan vi får lovliggjort den procedure der foregår i dag, og hvordan de forskere står som har overtrådt reglerne. Ad. 2 Opfølgning fra møde med Universitetsledelsen den 12. marts 2012 BBN roste oplægsholderne for deres bidrag til mødet med universitetsledelsen. Der var enighed om, at der ikke var tilstrækkelig tid til at udveksle synspunkter, hvorfor en anden form bør overvejes ved lign. fremtidige møder. Ad. 3. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. I forhold til referatet fra institutledermødet den 7. marts 2012 blev det påpeget, at pkt. 9 c vedr. biblioteksservice, ikke er korrekt gengivet. Referatet udsendes i en ny rettet version. Referaterne fra institutledermøderne vil blive lagt på ST s hjemmeside. Ad. 4. Status og aktuelle udfordringer BBN understregede, at oversigten (bilag) over aktuelle problemstillinger ved ST vil blive brugt som en form for to-do liste. BBN opfordrede til indmelding til listen + evt. andre yderligere væsentlige problemstillinger sendes til inden påske. NDH opfordrede til, at institutlederne kontakter ham med konkrete problemstillinger men tilføjede, at væsentlige udfordringer skal med i oversigten. BBN gennemgik oversigten. Der var følgende kommentarer: Økonomirelaterede emner: Ubetalte regninger/rekvisition. På baggrund af erfaring fra EØJ var der enighed om, at der skal laves en beskrivelse af proces som sikre hurtigere betaling af regninger HR-relaterede emner:

3 Side 3/5 Uafsluttede sager med tidligere/nye sektionsledere ol: Er i proces. BBN har haft møde med de berørte institutledere og skal have møde med TR-repræsentanterne. Proces ved ansættelser tager lang tid: Der er indført ny procedure og ansvaret er uddelegeret. Det blev besluttet, at den relevante institutleder skal sættes cc på tilbagemeldingsmail fra dekanatet til HR. IT-relaterede emner: Fælles telefon politik blev efterlyst. BBN vil undersøge om der kommer en fælles AU telefon politik og herefter følge på sagen på et senere institutledermøde. Fælles kalendersystem: NDH oplyste, at implementering af nyt mail og kalendersystem er undervejs. Implementeringen vil ske gradvist, således at det sker på et institut ad gangen. Hver institutleder får besked om tidspunktet og processen. Der vil blive holdt oplæg på de enkelte institutter og der vil være it-personer til stede som kan hjælpe de ansatte i forbindelse med overgangen til de nye systemer. NDH henviste til nedenstående link som bekskriver de administrative indgange og kontaktpersoner både i forhold til institutterne og hovedområderne. Linket vil løbende blive opdateret. Ad. 5 Økonomi BBN uddelte bilag og orienterede om af det udleverede materiale er den indrapportering der sker til AU bestyrelse. De overordnede tal viser, at ST kommer ud med et underskud på 6 mio. kr. i Der var budgetteret med et underskud på 4 mio. kr. Det er et fint resultat i betragtning af den samlede omsætning. BBN understregede, at der i dag på ST køres efter 4 forskellige økonomisystemer. ST har derfor en interesse i, at der kommer en ny økonomimodel fra BBN oplyste, at AU-ledelsen har påbegyndt drøftelserne omkring den fælles økonomi model. Der bliver nu en proces, hvor institutlederne inddrages. Alle institutledere ved ST vil blive indkaldt til møde inden der den 17. april 2012, hvor der skal være et fælles AU møde. Det er vigtigt, at alle bidrager i den videre proces for at sikre en brugbar økonomimodel. Ad. 6. Indledende drøftelser af udkast til strategikort for hovedområdet ift. Udkast til strategikort for de tværgående bånd BBN opfordrede til en kort runde med generelle/overordnede input og ellers tilbagemeldinger i skriftlig form inden den 10 april 2012.

4 Side 4/5 Der var følgende generelle betragtninger: Hovedområdets strategi er for omfangsrigt og der ligges op til mange initiativer. Vanskeligt at udlede hvad det er, vi ikke skal gøre, og hvem der gør hvad. Der er derfor behov for at hovedområdets strategi indholdsmæssigt bliver skarpere. Skal kortes ned til 1 side pr område. Implementering af strategien sker primært ude på institutterne. Det er vigtigt, at alle tager medejerskab for både strategien og udmøntningen for at det skal lykkes. HO strategi skal have fokus på, hvordan samarbejdet mellem de enkelte institutter på ST optimeres. Det er dog også vigtigt, at ST ikke lukker sig om sig selv men er åben overfor samarbejde med eks. andre hovedområder. Som universitet har vi pligt til at gå forrest og pege på, hvilken retning vi mener samfundet skal udvikle sig. Det bør afspejle sig i hovedområdets strategi. Institutternes strategier peger i mange forskellige retninger. Det er ok, dog savner BBN generelt mere fokus på, hvordan samarbejdet på tværs af institutterne forbedres. BBN afrundede punktet med at minde om at der den marts er Sandbjergseminar, hvor der er fokus på strategien for hvert af de tværgående bånd. Ad. 7 Meddelelser a. Opsamling priser og indstillinger BBN oplyste navnene på hvem ST har indstillet til Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Hæderspris og Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Formidlingspris. b. Status på nedsættelse af Institutforum Dekanen giver en tilbagemelding på institutternes forslag til sammensætning af institutforum hurtigst muligt. Herefter skal medlemmerne vælges så hurtigt som muligt. c. Status på arrangement på ST den 8. juni 2012 Det blev besluttet, at der til den faglige del af arrangementet alene skal være 2 foredrag a hver ca. 20 minutter. Det sidste af de to foredrag skal være fagligt oplysende men samtidig underholdende. Jens Holbech er involveret i forhold til at finde egnede foredragsholdere, men BBN vil gerne have forslag tilsendt, hvis nogen har institutlederne har gode ideer. Ny tidsplan for den faglige del af arrangementet vil blive udsendt. I forhold til den faglige del undersøges det, om Århus C kan være i Søaud. eller om der skal flere auditorier spil. Foredragene streames til følgende lokaliteter: Århus C Roskilde - Faulum og Årslev.

5 Side 5/5 d. Medlemmer til FNU BBN orienterede om, ST inden længe vil blive bedt om at indmelde medlemmer til FNU (Det frie Forskningsråd Natur og Univers) og de øvrige råd. Der er 7 af de nuværende medlemmer der ikke kan genudpeges. Institutlederne blev bedt om allerede nu at overveje navne. Ad. 8 Eventuelt Ingen bemærkninger

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 2 Møde den: 1. februar 2012, kl. 9.00 11.00 Mødelokale: Mødelokale 1, Foulum Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI),

Læs mere

Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale

Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale Institutledermøde nr. 1 Den 31. januar 2013 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021-023 REFERAT Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann (BRI), Thomas

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET REFERAT

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET REFERAT Institutledermøde nr. 9 Møde den: 4. juli 2012, kl. 14.00 17.00 Sted: Bygning 1431, mødelokale 021/023 REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), institutledere: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels

Læs mere

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og Kommunikationschef på ST Elin Møller Møde den: 4. februar 2014 kl. 10.00 13.30 Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, Frandsen salen Institutledermøde nr. 2 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix

Læs mere

1. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) b. Opfølgning fra FAMU møde

1. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) b. Opfølgning fra FAMU møde Institutledermøde nr. 3 Den 20. marts 2013 kl. 09.30 12.00 Bygning 1431 mødelokale 021/023 Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 5 Møde den: 11. april 2012, kl. 15.00 17.00 Mødelokale: 732, bygning 1521 Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Thomas

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 28. maj 2013 kl MBG Institutledermøde nr. 6. Referat DAGSORDEN

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 28. maj 2013 kl MBG Institutledermøde nr. 6. Referat DAGSORDEN Møde den: 28. maj 2013 kl. 14.00 17.00 MBG Institutledermøde nr. 6 Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 1 Møde den: 11. januar 2012, kl. 14 17.30 Mødelokale: 1520-732 Referat Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Institutledermøde nr. 17 Møde den 19. december 2012 kl. 10.00 12.00 ENG, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 15 Møde den: 21. november 2012, kl. 08.00 10.00 Sted: Aarhus, Bioscience DAGSORDEN

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Institutledermøde nr. 15 Møde den: 21. november 2012, kl. 08.00 10.00 Sted: Aarhus, Bioscience DAGSORDEN Institutledermøde nr. 15 Møde den: 21. november 2012, kl. 08.00 10.00 Sted: Aarhus, Bioscience REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Referat Møde: Torsdag den 4. september kl. 10.00 13.30 Frandsensalen bygning 1431 Institutledermøde nr. 10 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY SCIENCE AND TECHNOLOGY Institutledermøde nr. 7 Møde den: 16. maj 2012, kl. 10.00 12.00 Sted: Institut for Agroøkologi, Foulum Mødelokale 2 REFERAT Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne

Læs mere

Indstilling til institutledermøde

Indstilling til institutledermøde SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Sagsnr.: Funktionsleder: Sagsbehandler: JDH/TVM Indstilling til institutledermøde Overskrift: Sagsfremstilling: Gymnasierettede aktiviteter Med det formål at koordinere,

Læs mere

a. Årsresultat 2013 b. FC c. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen (bilag) Planlægningsområdet ved Bent Lorentzen

a. Årsresultat 2013 b. FC c. Erfaringsopsamling på økonomiprocessen (bilag) Planlægningsområdet ved Bent Lorentzen Møde: Torsdag den 22. maj 2014 kl. 10.00 13.30 Frandsen salen bygning 1431 med efterfølgende rundvisning i dyrekælderen på Zoofysiology på BIOS Institutledermøde nr. 7 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 9. juni 2016 kl: 12.30 16.00 Bygning 1525 - mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 8 REFERAT Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH),

Læs mere

b. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi

b. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi Møde den: 13. januar 2014 kl. 13.00 16.00 Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørhøjskolen, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus, lokale 529 Institutledermøde nr. 1 REFERAT Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN),

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. februar 2013, kl. 09.00 11.00 Bygning 1421 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltager: Dekan Brian Bech Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Klaus Lønne Ingvartsen, Olav

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: REFERAT Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 28. april 2016 kl: 12.30 16.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 6 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX),

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde 20. november Referat Fakultetsledelsesmøde tirsdag den 9. december kl. 13.00 17.00 AgroTech, Agro Food Park 13, Skejby mødelokale Foodturelab Fakultetsledelsesmøde nr. 15 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix

Læs mere

Kl Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD

Kl Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD Den 7. januar 2013 Dagsorden Kl. 13.30-15 Frandsensalen FALK-møde nr. 137 Faste deltagere: JJ, SEF, KJ, LG, ST, FB, FLA, KRTH, LM, MVL, NDH, OJ, SHJ, CBR, NIHD Afbud: SEF, MVL, FLA Gæst: Mødeleder: JJ

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15. april 2013, kl. 13.00 15.30 Bygning 1431 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ordinært FSU-møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat 10:

AARHUS UNIVERSITET. Referat 10: Møde den: 10. april 2014 kl. 10.00 12:50 Ndr. Ringgade 1, Bygn. 1431 mødelokale 021/023 8000 Århus C Institutledermøde nr. 5 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX),

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. september 2013, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. september 2013, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. september 2013, kl. 9.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2013) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Mariann Fischer Boel, Margareta

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden FSU-møde den: 15. maj 2012 kl. 12.00 15.00 Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, Bygn. 1520-732 REFERAT Til stede: A-siden: Brian Bech Nielsen, Søren Bom Nielsen, Erik Østergaard Jensen, Thomas Skjødeberg Toftegaard,

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkter. 3. Økonomi Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B.

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkter. 3. Økonomi Beredskab og beredskabsøvelser (bilag) v. Jørgen B. Referat Fakultetsledelsesmøde d. 4. februar 2016 kl: 12.30 16.15 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Erik Steen

Læs mere

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2016) Udkast til referat I mødet deltog: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. september 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 17. september 2014, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 17. september 2014, kl. 9.00 11.30 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2014) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Hovedsarbejdsmiljøudvalget

ROSKILDE UNIVERSITET Hovedsarbejdsmiljøudvalget ROSKILDE UNIVERSITET Hovedsarbejdsmiljøudvalget DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 21. september 2011 2006-00-067/0001 Hermed indkaldes til ordinært møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget, 04/11 Den 22. september

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 3. mellem mødedeltagerne. Godkendelse af ny energi- og miljøpolitik

Bemærkninger til referat fra administrationschefmøde nr. 3. mellem mødedeltagerne. Godkendelse af ny energi- og miljøpolitik Møde den: 12. januar 2010 Frandsensalen Administrationschefmøde nr. 4 Kl. 12-15 REFERAT Deltagere: ARO, FLA, JJ, JS, LKJ, NDH, CB, OBH, OJ, PH, PLJ, SEF, STKJ FALK: ET, FB, KJ, LG, MHG, OO, ST Afbud: KJ,

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat DAGSORDEN

AARHUS UNIVERSITET. Referat DAGSORDEN Møde den: 10. september kl. 14.00 17.00 Gods Institutledermøde nr. 10 Aarhus, Ndr. Ringgade 1, bygning 1431 lokale 021/023 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) Fakultetsledelsesmøde torsdag den 16. april 2015 kl: 13.00 16.30 Mødet afholdes på to lokaliteter hhv. Århus og Emdrup (videolink) Fakultetsledelsesmøde nr. 5 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Side 2/5

AARHUS UNIVERSITET. Side 2/5 Møde den: d. 24. maj 2012 Sted: Mødelokale 1448-227, Frederikshus Emne: LSU i AU Studieadministration REFERAT Til stede: Maria Volf Lindhardt, Søren Dam, Mads Ask Andersen, Carsten Sestoft, Laila Parbst,

Læs mere

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET

DAGSORDEN AARHUS UNIVERSITET Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 3. november 2016 kl: 12.30 17.00 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 14 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl , mødelokale NAVITAS

Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl , mødelokale NAVITAS Referat af LSU - møde 14 Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 15.00, mødelokale NAVITAS 03.070 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

Medarbejdermøde - Bioscience Silkeborg

Medarbejdermøde - Bioscience Silkeborg Medarbejdermøde - Bioscience Silkeborg REFERAT Torsdag den 8. marts 2012 kl. 10.00 Kantinen i Silkeborg Dato: 8. marts 2012 1. Godkendelse af dagsordenen Side 1/5 ckj/sle 2. Orientering om instituttet

Læs mere

Implementering af strategi

Implementering af strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 2 Implementering af strategi 2017-2018 Proces for implementering og opfølgning på KU s nye strategi 2017-2018 Rektorsekretariatet sept. 2017 13/10/2017

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: a. To-do listen (bilag) Referat Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 11.august 2016 kl: 12.30 16.30 AU, bygning 1525, mødelokale 626 Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning:

DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 2. Opfølgning: Fakultetsledelsesmøde 13. august 2015 kl:13.00 16.30 Aarhus Universitet, bygning 1525 (Fysik), mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 9 Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen

Læs mere

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 Den administrative forandringsproces Sporstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Niels Damgaard Hansen 1.2 Versionering [Nedenstående skema udfyldes i forhold til

Læs mere

1. Dekantur (IBJ) Dekanen inviterer alle medarbejdere til intromøde 6. september. Indbydelsen sendes via instituttets nyhedsbrev.

1. Dekantur (IBJ) Dekanen inviterer alle medarbejdere til intromøde 6. september. Indbydelsen sendes via instituttets nyhedsbrev. Møde den: 22.08.2013 Musehullet. LSU Referent: JWC REFERAT Til stede: Ib Johannsen (IBJ), Frank Jensen (FRJ), Jens W. Clausen (JWC), Jeanette Dandanell (JDA), Esben Fræer (EF), Bente Olsen (BEO), Niels

Læs mere

1. Opfølgning på LSU kursus

1. Opfølgning på LSU kursus Møde den: 15.11.2012 Musehullet LSU REFERAT Til stede: Jens Wejlby Clausen (JWC), Ib Johannsen (IBJ), Niels Pind (NP),, Frank Jensen (FRJ), Charlotte Illum Nielsen (CIM), Arne Nygaard (NYG), Jeanette Dandanell,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde. Kingos Minde

Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde. Kingos Minde Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde torsdag den 3. december 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde torsdag den 3. december 2015, kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2015) Referat Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

f. Psykisk APV g. Redaktionskomitéen for de nye AU medie h. Høring om æresdoktorer 7. Eventuelt a. Byggeplaner b. Kommende møder

f. Psykisk APV g. Redaktionskomitéen for de nye AU medie h. Høring om æresdoktorer 7. Eventuelt a. Byggeplaner b. Kommende møder ARHUS UNIVERSITET Møde den: 06. februar 2013, 16.15 18.15 Aarhus, PHYS 1520-732 Akademisk Råd REFERAT Inviterede: Medlemmer af STs Akademisk Råd Referent: Dekansekretær Jette Laursen. Dekanat Science and

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl Aarhus: , Emdrup: A112. Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Møde tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 11.30-13.00 Aarhus: 1443-313, Emdrup: A112 REFERAT Ekstraordinært LSU-møde nr. 8 - AU Viden Deltagere: Lars Moseholm (fmd.), Lisbeth Ramsgaard Carlsen (næstfmd.), Jette

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Orientering om konsekvenserne for AU indkøb efter SKI udmelding

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Orientering om konsekvenserne for AU indkøb efter SKI udmelding Møde den 20. januar 2011 ML 011, kl. 12-15 Administrationschefmøde nr. 16 Deltagere: ARO, FLA, JJ, JS, LKJ, NDH, CB, OBH, OJ, PH, PLJ, SEF, STKJ FALK: FB, KJ, LG, MHG, OO, ST, SS, FKF, KRTH Afbud: FKF,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 02. juli 2014, 16.15 18.30 Aarhus, PHYS 1520-732 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Charlotte Sand Dagsorden: Dato: 3. juli 2014 Side 1/8 1. Godkendelse

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere