FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%"

Transkript

1 Favrskov Kommune Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

2 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 12% svaret Meget tilfreds, 51% har svaret Tilfreds, 20% Hverken eller, 13% Utilfreds og 4% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes kommunens aktuelle resultater med landstallene. Spørgsmål markeret med * er lokale spørgsmål, og indgår ikke i de beregnede indeks. Gns. Antal svar - + ns fysiske rammer indendørs 3, % 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds personer har besvaret spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 3,6. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Landsgennemsnittet er 3,4, mens den gennemsnitlige score i eksemplet er 3,6. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Antal svar Gns. - + Samlet tilfredshed med barnets skole ,9 Undervisningen Barnets trivsel ,1 Samarbejdet mellem skole og hjem ,8 ns fysiske rammer ns ledelse ,9 0,3 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

4 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 03 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 ns indsats for at begrænse mobning 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,6 ns fysiske rammer indendørs 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,

5 STØRSTE FORSKELLE IFT. BENCHMARK 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til landstallene. Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 0,3 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 0,3 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 0,3 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 0,3 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov

6 UNDERVISNINGEN (1) 05 Antal svar Gns. - + Undervisningen Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt ,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere ,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed ,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge ,9 0,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,6 0,3 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

7 UNDERVISNINGEN (2) 06 Antal svar Gns. - + Undervisningen Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn ,9 0,3 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse ,3 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område ,4 0,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse ,5 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen ,8 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

8 BARNETS TRIVSEL 07 Antal svar Gns. - + Barnets trivsel ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,0 0,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen ,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen ,8 ns indsats for at begrænse mobning ,6 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

9 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM 08 Antal svar Gns. - + Samarbejdet mellem skole og hjem ,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel ,8 0,1 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre ,8 0,1 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger ,8 0,1 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

10 SKOLENS LEDELSE 09 Antal svar Gns. - + ns ledelse ,9 0,3 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov ,9 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

11 SKOLENS FYSISKE RAMMER 10 Antal svar Gns. - + ns fysiske rammer ns fysiske rammer indendørs ,6 ns udendørsområder ,8 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem ,8 0,3 0% 25% 50% 75% 100% Landstal Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

12 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 11 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige skoler. Bavnehøjs kolen Hadbjerg Hadsten Haldum- Hinnerup n Korsholm Lilleåskole n Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 Undervisningen 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3,8 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 3,8 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,6 3,8 3,9 3,6 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 4,0 3,9 3,8 4,0 4,2 4,0 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,8 3,6 3,5 3,6 4,1 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,5 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,5 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 3,8 Barnets trivsel 3,9 3,8 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,8 3,5 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

13 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 12 Bavnehøjs kolen Hadbjerg Hadsten Haldum- Hinnerup n Korsholm Lilleåskole n Total ns indsats for at begrænse mobning 3,9 3,6 3,8 3,9 3,5 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 3,6 3,8 3,9 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,8 3,8 3,9 4,1 3,8 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 ns ledelse 4,0 3,9 4,0 3,9 4,2 4,1 3,9 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 4,0 3,9 4,0 3,9 4,2 4,1 3,9 ns fysiske rammer 4,0 3,9 3,6 3,8 3,4 4,1 ns fysiske rammer indendørs 3,6 4,0 3,4 3,6 4,1 3,6 ns udendørsområder 4,3 4,3 3,6 3,8 4,0 4,1 3,8 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 4,1 3,4 3,8 4,0 2,5 4,0 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

14 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 13 Præstema rkskolen Rønbæksk olen Skovvangs kolen Søndervan gskolen Tungelund skolen Ulstrup Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 4,1 3,9 3,8 3,9 3,6 3,5 3,9 Undervisningen 3,8 3,6 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 3,8 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 3,8 3,8 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 3,9 3,9 3,9 3,6 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 4,0 3,6 3,3 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,3 3,6 3,4 3,3 3,0 3,2 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,8 3,9 3,8 3,6 3,8 Barnets trivsel 3,8 3,8 3,6 3,6 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 3,8 3,8 3,6 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

15 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 14 Præstema rkskolen Rønbæksk olen Skovvangs kolen Søndervan gskolen Tungelund skolen Ulstrup Total ns indsats for at begrænse mobning 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,9 3,8 3,6 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,9 3,8 3,8 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,8 ns ledelse 4,2 3,9 3,9 3,8 3,4 3,9 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 4,2 3,9 3,9 3,8 3,4 3,9 ns fysiske rammer 3,9 3,8 3,6 3,4 ns fysiske rammer indendørs 4,0 3,4 3,5 3,5 3,3 3,6 ns udendørsområder 3,9 3,9 3,5 3,9 3,4 3,8 3,8 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,8 4,2 3,8 3,9 3,6 3,5 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 15 Østervang skolen Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 3,8 3,9 Undervisningen 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3,6 3,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,8 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,5 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,4 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,3 3,5 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,8 Barnets trivsel Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,9 4,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,4 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 3,8 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 16 Østervang skolen Total ns indsats for at begrænse mobning 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 3,6 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,8 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,8 ns ledelse 3,9 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 3,9 ns fysiske rammer 3,6 ns fysiske rammer indendørs 3,5 3,6 ns udendørsområder 3,8 3,8 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,5 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 17 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på klassetrin. Klassetrin Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 Undervisningen 4,1 3,9 3,9 3,8 3,5 3,6 3,5 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5 3,6 3,5 3,6 3,8 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 4,3 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 3,6 3,9 4,1 4,0 4,0 3,6 3,4 3,5 3,4 3,3 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 4,2 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 3,8 Barnets trivsel 4,1 3,9 3,9 3,6 3,6 3,8 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 4,0 3,8 3,6 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 Klassetrin Total ns indsats for at begrænse mobning 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 3,8 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 ns ledelse 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 ns fysiske rammer 3,8 3,8 3,8 ns fysiske rammer indendørs 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 ns udendørsområder 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 TOTALRAPPORT FOR SFO 19

21 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 20 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Antal svar Gns. Samlet tilfredshed med barnets SFO ,8 Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem ,6 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer ,8 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

22 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 21 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 3,9 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 3,8 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO/fritidshjem 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 3,6 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,6 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 3,

23 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 22 Antal svar Gns. Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet ,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

24 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 23 Antal svar Gns. Den pædagogiske indsats Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene ,6 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,6 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

25 SAMARBEJDET MELLEM SFO/FRITIDSHJEM 24 OG HJEM Antal svar Gns. Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem ,6 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre ,6 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

26 SFO/FRITIDSHJEMMETS FYSISKE RAMMER 25 Antal svar Gns. SFO/fritidshjemmets fysiske rammer ,8 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter ,9 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds

27 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 26 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige skoler. Bavnehøjs kolen Hadbjerg Hadsten Haldum- Hinnerup n Korsholm Lilleåskole n Total Samlet tilfredshed med barnets SFO 3,9 3,8 3,6 4,0 4,2 4,1 3,8 Den pædagogiske indsats 3,8 3,6 3,8 4,0 3,9 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,6 3,8 3,6 3,8 4,1 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 4,0 3,9 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 3,5 3,6 3,6 3,6 4,0 3,8 3,6 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,4 3,9 3,8 3,6 Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem 3,5 3,5 3,6 4,0 4,1 3,6 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 3,5 3,5 3,6 4,0 4,1 3,6 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer 4,1 3,9 3,4 4,0 4,2 3,8 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3,9 3,6 3,1 4,0 4,3 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 4,3 4,3 3,6 3,8 4,1 4,1 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

28 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 27 Præstema rkskolen Rønbæksk olen Skovvangs kolen Søndervan gskolen Tungelund skolen Ulstrup Total Samlet tilfredshed med barnets SFO 4,1 3,9 3,6 3,8 3,8 Den pædagogiske indsats 3,9 3,6 3,6 3,5 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 4,1 3,5 3,9 3,5 3,8 3,5 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,9 3,6 3,5 3,6 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,1 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 3,9 3,6 3,5 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,6 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 3,6 Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem 3,6 3,5 3,5 3,6 3,3 3,6 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 3,6 3,5 3,5 3,6 3,3 3,6 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer 4,1 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 4,1 3,6 3,6 3,6 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 4,1 3,9 3,6 4,0 3,6 4,1 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

29 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 28 Østervang skolen Total Samlet tilfredshed med barnets SFO 3,9 3,8 Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 3,8 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,8 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 3,6 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,6 3,6 Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem 3,6 3,6 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 3,6 3,6 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer 3,8 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3,6 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 3,9 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

30 Gennemsnitslig tilfredshed LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder. Men øges fokus herpå, kan Muligheder blive til Styrker. Muligheder Svagheder Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Betydning Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Styrker Udfordringer Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore.

31 PRIORITERINGSKORT Gennemsnitlig tilfredshed Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen ns indsats for at begrænse mobning Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov ns fysiske rammer indendørs ns udendørsområder Trafiksikkerheden mellem skole og hjem

32 PRIORITERINGSKORT Barnets samlede faglige udbytte af undervisningen, arbejdet med at udfordre barnet fagligt samt med at få barnet til at føle sig tryg og glad kan konkluderes som værende de tre største styrker inden for skoleområdet. Det skyldes, at deres tilfredshedsniveau er højere end gennemsnittet, samtidigt med at de også har stor betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredshedsniveauet med ns indsats for at begrænse mobning er lavere end gennemsnittet, men har stor betydning for den samlede tilfredshed. Denne parameter kan derfor konkluderes som værende en udfordring på skoleområdet og udgør et væsentligt fokuspunkt. Ligeledes er arbejdet med at tilrettelægge undervisningen ift. barnets behov også identificeret som værende en udfordring. Under Svagheder er det særligt arbejdet med at skabe ro og orden, hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse og skolens rammer indendørs, der bør observeres. Disse har lavere tilfredshedsniveauer end gennemsnittet, men kan stadig siges at have relativt stor betydning for den samlede tilfredshed. Disse kan med tiden risikere at udvikle sig til udfordringer. Arbejdet med at skabe en varieret skoledag, udvikle barnets selvstændighed og udvikling af barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge bør fremhæves under Muligheder. At sætte fokus på disse kan være en fordel, da de har en høj tilfredshedsscore, og på sigt kan udvikle sig til at blive styrker inden for skoleområdet.

33 METODE BEMÆRKNINGER Metode til udregning af prioriteringskort På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål som indgår i beregningerne, er spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med skolen, og som samtidig er stillet til alle forældre. Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressions analyse er, at relative weight analyse tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmål betydning. Dette medfører at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den overordnede tilfredshed. Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed.

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO TOTALRAPPORT FOR SFO 15 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 16 Nedenfor fremgår ne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere