FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET"

Transkript

1 FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1

2 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen Side 10 Afsnit 04 Daginstitutioner Side 26 Afsnit 05 Metode Side 44 2

3 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden med dagplejen og daginstitutionerne i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har i september gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens dagpleje og daginstitutioner. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Favrskov Kommune. I alt er forældrene til børn inviteret til at deltage i undersøgelsen via med link eller brev med kode til besvarelse af skemaet på internettet. I løbet af dataindsamlingsperioden har de forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fået påmindelser om dette. Forældrene til børn har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 79%. Denne hovedrapport viser den samlede tilfredshed samt hvilke forhold, der samlet set har størst betydning for tilfredsheden. Herudover er der udarbejdet standardrapporter for de enkelte dagplejegrupper og daginstitutioner. På de efterfølgende sider findes en kort sammenfatning af resultaterne for henholdsvis dagplejen og daginstitutionsområdet. Afsnittene for dagplejen og daginstitutionerne indledes begge med en strukturside. Struktursiden viser to bokse, der fortæller hvilke områder, rapporten dækker (samlede resultater og opmærksomhedspunkter). I slutningen af hvert afsnit vises en sammenfatning af det pågældende område. Forskellen mellem struktur og opsamling er, at boksene under sammenfatning er blå. Vær opmærksom på, at nogle procenter ikke summerer til 100% på grund af afrunding. 3

4 LÆSEVEJLEDNING Grafens overskrift Selve grafen, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. Til venstre for grafen findes på de fleste sider kommentarer om de vigtigste informationer. I boksen til højre vises stigning eller fald i niveau i forhold til Evt. noter vedr. grafen angives i den grå boks nederst på siden. 4

5 02. SAMMENFATNING: DAGPLEJEN SAMLEDE RESULTATER Generelt er der meget høj tilfredshed med dagplejen i Favrskov. 95% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed har samme niveau som i Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad, yde omsorg for barnet, rengøringsstandarden, modtagelse ved aflevering samt måden at sige farvel ved afhentning. Lavest tilfredshed er der derimod med muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og dagplejere. Tilfredsheden målt i de forskellige spørgsmål er enten steget eller har samme niveau sammenholdt med 2013, særligt har spørgsmålene under Fleksibilitet og valgmuligheder haft en positiv udvikling. Der er en relativ lille forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens dagplejegrupper. Den højeste samlede tilfredshed i en dagplejegruppe er 4,8, og den laveste er 4,5 på en skala fra 1 til 5. STYRKER Dialogen og samarbejdet mellem forældre og personalet, personalets indsats for, at børnene trives og udvikles samt personalets indsats for at tage udgangspunkt i børnenes behov udgør vigtige styrker. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Der blev i analysen identificeret særligt en udfordring, nemlig spørgsmålet omkring omfanget af udskiftning i personalet, hvilket ligger i området med forbedringspotentiale. Det er af stor betydning for den samlede tilfredshed, og tilfredsheden er lavere end gennemsnittet. Ligeledes er personalets lydhørhed for forældrenes synspunkter og aktiviteterne uden for dagtilbuddet også udfordringer, da de ligger lige under gennemsnittet, men har stor betydning for tilfredsheden. Det betyder, at selv et lille fald i tilfredsheden på dette område forventes at have stor negativ indflydelse på den samlede tilfredshed med dagplejen. Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet er placeret under svagheder, og bør observeres, da denne muligvis kan udvikle sig til at blive en udfordring. 5

6 02. SAMMENFATNING: DAGINSTITUTIONER SAMLEDE RESULTATER 88% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med daginstitutionen samlet set, hvilket næsten svarer til 9 ud af 10. Desuden er der sket en stigning af den gennemsnitlige tilfredshed samlet set på 0,1 siden Forældrene angiver den højeste tilfredshed med afstanden til daginstitutionen samt åbningstiderne. Omvendt angiver forældrene den laveste tilfredshedsscorer til spørgsmålet omring den tid, personalet har til barnet. Tilfredsheden målt i de forskellige spørgsmål er enten steget eller har samme niveau som 2013, med undtagelse af afstanden til daginstitutionen, som har oplevet er svagt fald siden Særligt har ventetiden på forældrenes 1. prioritet blandt daginstitutioner i kommunen udviklet sig positivt. Tilfredsheden i de fleste daginstitutioner ligger tæt på kommunens gennemsnit på 4,2. Dagtilbuddet med den højeste gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,8, hvilket er tæt på den maksimale værdi på 5. Dagtilbuddet med den laveste gennemsnitlige tilfredshed ligger på 3,7 på en skala fra 1 til 5. STYRKER Dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale, personalets pædagogiske indsats, aktiviteterne i dagligdagen og personalets omsorg for barnet udgør vigtige styrker. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Spørgsmålene om aktiviteterne uden for dagtilbuddet, inddragelsen af forældrene i dagtilbuddets aktiviteter samt særligt den tid, personalet har til barnet udgør udfordringer og har et stort potentiale ift. at øge den samlede tilfredshed. Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet og omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet barnet er væsentlige spørgsmål at overvåge, da disse potentielt kan udvikle sig til udfordringer. 6

7 SAMLET TILFREDSHED OPDELT PÅ DAGTILBUDSTYPE - + 0,1 0, Den samlede tilfredshed med dagtilbuddet scorer 4,3 på en skala fra 1 til 5, hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til kommunens resultater fra Niveauet for den samlede tilfredshed med dagtilbud i Favrskov Kommune er det samme som landsgennemsnittet. Den gennemsnitslige tilfredshed med dagplejen er 4,6, hvilket er samme niveau som i For daginstitutioner er den gennemsnitslige tilfredshed 4,2, hvilket er 0,1 højere end i

8 SVARPROCENTER Totalt er svarprocenterne steget med 15 procentpoint siden Særligt inden for daginstitutionsområdet er der sket forbedringer, her er svarprocenten steget med 20 procentpoint. Inden for dagplejen er svarprocenten steget med 2 procentpoint. 8

9 DEN SAMLEDE TILFREDSHED ER STØRST BLANDT FORÆLDRE TIL DE YNGSTE BØRN Tilfredsheden blandt forældre til de yngste børn ligger på 4,5, hvilket er højere end for de andre aldersgrupper. FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ ALDER Jo ældre barnet er, jo mindre tilfredse er forældrene. Meget utilfreds Meget tilfreds 9

10 03. DAGPLEJEN: STRUKTUR DAGPLEJEN SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med dagplejen. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende dagplejen. - Den samlede tilfredshed på tværs af dagplejegrupperne. - Udvikling siden STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med dagplejen? 10

11 MERE END 9 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE MED BARNETS DAGPLEJE DAGPLEJEN FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGPLEJEN Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 95%. Der er ingen forældre, der samlet set er meget utilfredse med deres barns dagpleje. 11

12 FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGPLEJEGRUPPER DAGPLEJEN Gennemsnittet af den totale tilfredshed med dagplejerne er 4,6 målt på en skala fra 1 til 5. FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGPLEJEN Total dagpleje (n=493) 4,6 Dagplejegruppe 11 (n=41) 4,6 Dagplejegruppe 12 (n=36) 4,7 Fire dagplejegrupper har en tilfredshed, der ligger over gennemsnittet. Fem dagplejegrupper ligger med en tilfredshed på 4,5, det vil sige 0,1 under gennemsnittet. Forskellen mellem den højeste og laveste tilfredshedsscorer er 0,3. Dagplejegruppe 21 (n=42) Dagplejegruppe 22 (n=31) Dagplejegruppe 52 (n=42) Dagplejegruppe 61 (n=30) Dagplejegruppe 71 (n=28) Dagplejegruppe 72 (n=46) Dagplejegruppe 81 (n=35) Dagplejegruppe 82 (n=24) Dagplejegruppe 91 (n=22) Dagplejegruppe 112 (n=32) Dagplejegruppe 122 (n=30) 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,5 4,5 4,8 4,5 4,6 4,7 Dagplejegruppe 192 (n=54) 4,

13 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (I) DAGPLEJEN Alle spørgsmål vedrørende den pædagogiske indsats har enten oplevet en positiv udvikling eller ingen udvikling siden 2013, og Aktiviteterne uden for dagtilbuddet har oplevet den største positive udvikling siden Forældrene er mest tilfredse med personalets omsorg for barnet og personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. 13

14 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (II) DAGPLEJEN Aktiviteterne uden for dagtilbud, Den tid, personalet har til dit barn, Personalets faglige niveau og Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn har en gennemsnitslig tilfredshed på 4,4, hvilket er den laveste af alle under den pædagogiske indsats. 14

15 SAMARBEJDET MED PERSONALET DAGPLEJEN Forældrene er mest tilfredse med Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering og Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning. Forældrene er mindst tilfredse med Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter, der har et gennemsnit på 4. 9% er utilfredse eller meget utilfredse med Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn. Alle spørgsmål vedrørende samarbejdet med personalet, der er mulige at sammenligne med 2013, ligger på samme niveau. 15

16 BØRNENE IMELLEM DAGPLEJEN 95-97% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med Dit barns forhold til de andre børn, Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene og Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn. Den gennemsnitslige tilfredshed for alle tre spørgsmål ligger på 4,6 og er steget med 0,1 fra

17 DE FYSISKE RAMMER DAGPLEJEN Spørgsmålet vedrørende Rengøringsstandarden har den højeste gennemsnitlige tilfredshed med en score på 4,7. Åbningstiderne har den laveste score med en gennemsnitlig tilfredshed på 4,3. Både Indeklimaet og Åbningstiderne har opnået en gennemsnitslig tilfredshed, der er 0,1 højere end

18 TILFREDSHED MED MADEN DAGPLEJEN 95% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med maden samlet set. Tilfredsheden med maden har udviklet sig positivt siden 2013, da den er steget med 0,2. 18

19 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER DAGPLEJEN Der er lavest tilfredshed med Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere samt Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder, disse ligger på 3,3 og 3,4. Størst tilfredshed er der med Afstanden til dagplejen. Alle spørgsmål under fleksibilitet og valgmuligheder har udviklet sig positivt siden Spørgsmål markeret med besvares kun af dagplejeforældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. 19

20 GÆSTEDAGPLEJEN DAGPLEJEN Tilfredsheden med gæstedagplejen ligger mellem 4,2 og 3,8. Den samlede tilfredshed er steget med 0,2 siden Tilfredsheden med Gæstedagpleje ved dagplejer med faste børn er højere, end tilfredsheden med Gæstedagplejer uden faste børn. Tilfredsheden med Gæstedagplejer uden faste børn er faldet med 0,2 siden Forældre, der ikke har benyttet sig af gæstedagpleje hos en anden dagplejer, indgår ikke i resultatet. 20

21 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING DAGPLEJEN Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en stor betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her, spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 21

22 Tilfredshed BEMÆRKNINGER TIL PRIORITERINGSKORT DAGPLEJEN For at styrke den samlede tilfredshed, er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer. I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt opnås ved at gøre en indsats på de spørgsmål, der er vist under Udfordringer, og fastholde på de spørgsmål vist under Styrker. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante spørgsmål (dvs. spørgsmål som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes samlede tilfredshed) ikke bliver illustreret i selve prioriteringskortet. Prioriteringskortet kan ikke sammenlignes på tværs af institutioner/områder. Høj Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning) Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Muligheder (tilpas) Styrker (fortsæt) Styrker (høj tilfredshed og høj betydning) Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning) Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning) Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse spørgsmål, kan Muligheder dog blive til Styrker. Lav Svagheder (observer) Udfordringer (indsats) Lav Betydning Høj 22

23 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT DAGPLEJEN DAGPLEJEN 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 6. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 8. Den tid, personalet har til dit barn 9. Personalets engagement i hverdagen 10. Personalets omsorg for dit barn 11. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 12. Personalets faglige niveau 13. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 14. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 15. Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 16. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 17. Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 18. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 19. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 20. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 21. Dit barns forhold til de andre børn 22. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 23. Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 24. Åbningstiderne 25. De fysiske rammer indendørs 26. De udendørs faciliteter 27. Rengøringsstandarden 28. Indeklimaet 29. Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? 30. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 31. Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 32. Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 33. Gæstedagpleje ved dagplejer med faste børn 34. Gæstedagplejer uden faste børn 35. Den måde gæstedagplejen fungerer samlet set 23

24 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT DAGPLEJEN I prioriteringskortet ses det, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre. Disse spørgsmål er dem placeret længst til højre. For forældrene til børn i dagplejen har dialogen og samarbejdet mellem forældre og personalet den højeste betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredsheden hermed er højere end gennemsnittet, og den kan derfor konkluderes som værende en styrke. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles og Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov har ligeledes stor betydning. For dagplejen er spørgsmålet omkring omfanget af udskiftning i personalet af stor betydning, og tilfredsheden er lavere end gennemsnittet, hvorfor der er et muligt forbedringspotentiale. Personalets lydhørhed for forældrenes synspunkter og aktiviteterne uden for dagtilbuddet ligger lige under gennemsnittet, men har stor betydning for tilfredsheden, og udgør derfor et væsentlig opmærksomhedspunkt. Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet er placeret under svagheder, og bør observeres, da denne muligvis kan udvikle sig til at blive en udfordring. 24

25 DAGPLEJEN OPSAMLING DAGPLEJEN SAMLEDE RESULTATER - 95% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagplejen samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed er på samme niveau som i Forældrene angiver den højeste score på spørgsmålene omhandlende personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad, yde omsorg for barnet, rengøringsstandarden, modtagelse ved aflevering samt måden at sige farvel på ved afhentning. - Lavest tilfredshed er der med muligheden for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner og dagplejere. - Tilfredsheden er generelt steget eller har samme niveau sammenholdt med Særligt har spørgsmålene under Fleksibilitet og valgmuligheder haft en positiv udvikling. - Gennemsnittet for den totale dagpleje er 4,6 målt på en skala fra 1 til 5. - Der er en relativ lille forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens dagplejegrupper. Den højeste samlede tilfredshed i en dagpleje gruppe er 4,8, og den laveste er 4,5. Forskellen er på 0,3 på en skala fra 1 til 5 STYRKER - Dialogen og samarbejdet mellem forældre og personalet, personalets indsats for, at børnene trives og udvikles samt personalets indsats for at tage udgangspunkt i børnenes behov udgør vigtige styrker. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Spørgsmålet omkring omfanget af udskiftning i personalet ligger i området med forbedringspotentiale, da det er af stor betydning, og tilfredsheden er lavere end gennemsnittet. - Personalets lydhørhed for forældrenes synspunkter og aktiviteterne uden for dagtilbuddet ligger lige under gennemsnittet, men har stor betydning for tilfredsheden, og udgør derfor et væsentlig opmærksomhedspunkt. - Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet er placeret under svagheder, og bør observeres, da denne muligvis kan udvikle sig til at blive en udfordring. 25

26 04. DAGINSTITUTIONER: STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med daginstitutioner. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende daginstitutionerne. - Udviklingen siden Den samlede tilfredshed på tværs af daginstitutionerne. STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med daginstitutionen? 26

27 88% AF FORÆLDRENE ER TILFREDSE MED BARNETS DAGINSTITUTION DAGINSTITUTIONER Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 88%. FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGINSTITUTIONEN 4% af forældrene er samlet set utilfredse eller meget utilfredse med deres barns daginstitution. 27

28 FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF OMRÅDER DAGINSTITUTIONER Hadsten Børnehave, Hammel Nord/Vest og Hinnerup Nord/Øst ligger højere end gennemsnittet med 4,5, 4,5 og 4,3. To områder i kommunen ligger under den gennemsnitslige tilfredshed, dette gælder Hammel Syd/Øst og Hinnerup Syd/Vest, med henholdsvis 4,1 og 3,9. FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ DAGINSTITUTIONERNE Total daginsitution (n=1509) 4,2 Hadsten by (n=257) 4,2 Hadsten Børnehave (n=44) 4,5 Hadsten opland (n=176) 4,2 Hammel Nord/Vest (n=194) 4,5 Hammel Syd/Øst (n=145) 4,1 Forskellen i den samlede tilfredshed mellem det mest tilfredse og det mindst tilfredse område er 0,6. Hinnerup Nord/Øst (n=250) Hinnerup Syd/Vest (n=254) 3,9 Thorsø/Ulstrup-området (n=189) 4,3 4,

29 FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGINSTITUTIONER (I) Gennemsnittet for den samlede tilfredshed er på 4,2. Højest scorer Børnehaven Skovvang med 4,8. DAGINSTITUTIONER FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ DAGINSTITUTIONERNE Daginstitutionerne med den laveste tilfredshed er Korsholm Børnehave med 3,7 og Lærkereden med 3,8. Antallet af institutioner med en samlet tilfredshed under 4,0 er faldet fra seks institutioner i 2013 til to institutioner i Forskellen mellem den højest scorende og lavest scorende daginstitution er 1,1. 29

30 FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGINSTITUTIONER (II) DAGINSTITUTIONER FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ DAGINSTITUTIONERNE 30

31 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (I) DAGINSTITUTIONER Forældrene er mest tilfredse med Personalets indsats til at få dit barn til at føle sig tryg og glad, der har et gennemsnit på 4,3. Alle spørgsmål under den pædagogiske indsats har enten oplevet positiv eller ingen udvikling siden

32 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (II) DAGINSTITUTIONER Den tid, personalet har til dit barn er med en score på 3,3, den laveste score under den pædagogiske indsats. 32

33 SAMARBEJDET MED PERSONALET DAGINSTITUTIONER Forældrene er mest tilfredse med Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering samt Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning, begge har et gennemsnit på 4,2. Den laveste score får Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn, der har et gennemsnit på 3,6. 33

34 BØRNENE IMELLEM DAGINSTITUTIONER Spørgsmålet Dit barns forhold til de andre børn har det højeste gennemsnit på 4,2. Den gennemsnitslige tilfredshed for Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene samt Personalets indsats til at skabe kontakt mellem barnet og de øvrige børn er steget fra 2013 til 2016 med henholdsvis 0,2 og 0,1. 34

35 DE FYSISKE RAMMER DAGINSTITUTIONER Spørgsmålet omkring Åbningstiderne scorer den højeste tilfredshed på 4,4. Rengøringsstandarden samt Indeklimaet har begge en gennemsnitslig tilfredshed på 3,9, hvilket er de laveste scorer under de fysiske rammer. Alle fem spørgsmål har udviklet sig positivt fra 2013 til 2016 med enten en stigning på 0,1 eller 0,2. 35

36 TILFREDSHED MED MADEN DAGINSTITUTIONER 86% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med frokostmåltidet samlet set. Tilfredsheden med frokostmåltidet har udviklet sig positivt siden 2013, da det er steget med 0,2. Dette spørgsmål besvares kun af forældre, hvis børn går i Børnehuset Elmegården eller Børnehuset Rønbækken. 36

37 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER DAGINSTITUTIONER Størst tilfredshed er der med Afstanden til daginstitutionen med et gennemsnit på 4,5. Der er mindst tilfredshed med Størrelsen af forældrebetaling samt Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder. Her er der et gennemsnit på 3,5. Størst udvikling er der sket med tilfredsheden med ventetiden på 1. prioriteten, hvilken er steget med 0,4. Spørgsmål markeret med besvares kun af daginstitutionsforældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. 37

38 FERIEPASNING DAGINSTITUTIONER Tilfredsheden med feriepasningen tilbudt i en anden institution er 3,6 på en skala fra 1 til 5, hvilket er samme niveau som i Forældre, der ikke har benyttet sig af feriepasning i en anden institution, indgår ikke i resultatet. 38

39 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING DAGINSTITUTIONER Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her, spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 39

40 Tilfredshed BEMÆRKNINGER TIL PRIORITERINGSKORT DAGINSTITUTIONER For at styrke den samlede tilfredshed, er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer. I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt opnås ved at gøre en indsats på de spørgsmål, der er vist under Udfordringer, og fastholde på de spørgsmål vist under Styrker. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante spørgsmål (dvs. spørgsmål som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes samlede tilfredshed) ikke bliver illustreret i selve prioriteringskortet. Prioriteringskortet kan ikke sammenlignes på tværs af institutioner/områder. Høj Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning) Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Muligheder (tilpas) Styrker (fortsæt) Styrker (høj tilfredshed og høj betydning) Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning) Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning) Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse spørgsmål, kan Muligheder dog blive til Styrker. Lav Svagheder (observer) Udfordringer (indsats) Lav Betydning Høj 40

41 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT DAGINSTITUTIONER DAGINSTITUTIONER 4,5 4,0 3,5 3, Lav Høj 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 6. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7. Personalets indsats til at tage udgangspunkt i dit barns behov 8. Den tid, personalet har til dit barn 9. Personalets engagement i hverdagen 10. Personalets omsorg for dit barn 11. Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 12. Personalets faglige niveau 13. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 14. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 15. Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 16. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 17. Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 18. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 19. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 20. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 21. Dit barns forhold til de andre børn 22. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 23. Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 24. Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 25. Åbningstiderne 26. De fysiske rammer indendørs 27. De udendørs faciliteter 28. Rengøringsstandarden 29. Indeklimaet 30. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 31. Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 32. Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Betydning for den samlede tilfredshed 41

42 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT DAGINSTITUTIONER I prioriteringskortet ses det, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre. Disse spørgsmål er dem placeret længst til højre. Spørgsmål omkring dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale, personalets pædagogiske indsats, aktiviteterne i dagligdagen og personalets omsorg for barnet udgør vigtige styrker, da de scorer højere end gennemsnittet og er af stor betydning for den samlede tilfredshed med daginstitutionen. Spørgsmålet omkring den tid, personalet har til barnet scorer lavest af alle daginstitutions spørgsmål, hvorfor forbedring af denne kan have stor effekt på den samlede tilfredshed. Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet og omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barnet er væsentlige at overvåge, da disse potentielt kan udvikle sig til udfordringer. Det kan udledes, at spørgsmål om aktiviteterne uden for dagtilbuddet, inddragelsen af forældrene i dagtilbuddets aktiviteter samt særligt den tid, personalet har til barnet udgør udfordringer. 42

43 DAGINSTITUTIONER OPSAMLING DAGINSTITUTIONER SAMLEDE RESULTATER - 88% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med daginstitutionen samlet set. Der er sket en stigning i den gennemsnitlige tilfredshed på 0,1 siden Forældrene er mest tilfredse med afstanden til daginstitutionen samt åbningstiderne. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til spørgsmålet omring den tid, personalet har til barnet. - Tilfredsheden med spørgsmålene er generelt steget eller har samme niveau som Der observeres forskelle på tværs af områderne, hvor differencen kan være helt op til 0,6. Hadsten Børnehave samt Hammel Nord/Vest scorer højest, mens Hinnerup Syd/Vest scorer lavest. - Forskellen mellem den højest scorende og lavest scorende daginstitution er 1,1. STYRKER - Dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale, personalets pædagogiske indsats, aktiviteterne i dagligdagen og personalets omsorg for barnet udgør vigtige styrker. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Spørgsmålene om aktiviteterne uden for dagtilbuddet, inddragelsen af forældrene i dagtilbuddets aktiviteter samt særligt den tid, personalet har til barnet udgør udfordringer og har et stort potentiale ift. at øge den samlede tilfredshed. - Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedrørende dagtilbuddet og omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet barnet er væsentlige spørgsmål at overvåge, da disse potentielt kan udvikle sig til udfordringer. 43

44 05. METODE BEMÆRKNINGER Metode til udregning af prioriteringskort På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål, som indgår i beregningerne, er spørgsmål, som relaterer sig til tilfredsheden med tilbuddet, og som samtidig er stillet til alle forældre. Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressionsanalyse er, at relative weight analyse tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmåls betydning. Dette medfører, at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den overordnede tilfredshed. Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed. 44

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere