RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42"

Transkript

1 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG

2 ADRESSE COWI A/S Havneparken Vejle TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG P ROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 10. april 2013 UDARBEJDET THS KONTROLLERET TGHA GODKENDT THS

3 INDHOLD 1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Konstruktionsafsnit Udførelse Revisioner 6 2 Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Referencer 9 3 Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima og miljøtekniske forhold 10 4 Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Udførelse 12 5 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Betonkonstruktioner Stålkonstruktioner 14

4 4 6 Laster Lastkombinationer Permanente laster (G) Nyttelaster (N) Naturlaster Ulykkeslast (U) Vandret masselast (M) 19

5 1 Bygværket 1.1 Bygværkets art og anvendelse Projektet omfatter renovering af AAB Vejles afdeling 42. Afdelingen består af blandet bebyggelse med 3-4 etages boligblokke og 1 etages længehuse. Boligerne renoveres indvendigt ved udskiftning af bad og køkkener. Ved enkelte boliger etableres ny dørhuller og adgang mellem 2 etager. På 3 boligblokke etableres en ekstra etage, der ikke er omfattet af dette projekt. Bygningernes stabilitet efter påbygning af etagen eftervises. 1.2 Konstruktioners art og opbygning Ydervægge isoleres og beklædes med let facadebeklædning eller skalmur. Skalmurene funderes på ny fundamenter der støbes uden på eksisterende kældervægge og føres til undersiden af eksisterende. Tagkonstruktionen ændres ikke, dog udskiftes fibercementbølgeplader til tagpapdækning på krydsfiner. 1.3 Konstruktionsafsnit Bygværket opdeles ikke i konstruktionsafsnit. 1.4 Udførelse Ingen bemærkninger.

6 6 1.5 Revisioner Version 1.0:

7 7 2 Grundlag 2.1 Normer og standarder Nedennævnte normer og standarder anvendes ved projekteringen: Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990:2007 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2010 EN 1990 DK NA Tillæg 2010 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner DS/EN :2007 Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2012 DS/EN :2007 EN DK NA:2011 DS/EN :2007 EN DK NA:2010 DS/EN :2007 EN DK NA:2010 Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Del 1-3: Generelle laster - Snelast Del 1-4: Generelle laster - Vindlast EN DK NA Tillæg 2010 DS/EN :2007 EN DK NA:2007 Del 1-5: Generelle laster - Termiske laster

8 8 EN DK NA Tillæg 2010 DS/EN :2007 EN DK NA:2007 Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast EN DK NA Tillæg 2010 EN DK NA:2009 Eurocode 2: Betonkonstruktioner DS/EN AC:2008 Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2011 DS/EN :2006 EN DK NA:2011 Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Eurocode 3: Stålkonstruktioner DS/EN AC:2007 Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner EN DK NA:2010 DS/EN AC:2007 EN DK NA:2007 DS/EN AC:2007 EN DK NA:2007 Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 1-8: Samlinger Eurocode 5: Trækonstruktioner DS/EN AC:2007 Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskontruktioner EN DK NA:2011 DS/EN AC:2007 EN DK NA:2007 Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering Eurocode 7: Geoteknik DS/EN :2007 Del 1: Generelle regler

9 9 EN DK NA:2010 Eventuelle sidst gældende tillæg og rettelsesblade til de nationale annekser skal anvendes. 2.2 Sikkerhed Konsekvensklasse Konstruktionerne er traditionelle og gulvet i øverste etage er under 12 meter over terræn, konstruktioner henregnes derfor til normal konsekvensklasse CC2. Konsekvensfaktor for konsekvensklasse CC2 er K FI = 1,0 jf. DS/EN Dokumentationsklasse Projektet henføres iht. SBI-anvisning 223, tabel 1 til MIDDEL dokumentationsklasse med hertil hørende dokumentation: A1. Projektgrundlag A2 Statiske beregninger A3 Konstruktionstegninger A4 Konstruktionsændringer B1 Statisk projekteringsrapport Geoteknisk kategori Funderingsprojektet henføres til Geoteknisk kategori IKT-værktøjer Diverse Excel regneark udviklet af COWI Robot Structural Analysis Referencer Ved dimensionering er anvendt: Bygningsreglement BR10 Teknisk Ståbi 20. udgave.

10 10 3 Forundersøgelser 3.1 Grunden og lokale forhold Grunden er let kuperet med bygningerne liggende i forskellige niveauer. Ved gavlene er der skråninger, støttevægge mv som tilpasses efter ny terrænopbygning. 3.2 Geotekniske forhold Der er ved etablering af bebyggelsen foretaget geotekniske undersøgelser som ikke er til rådighed, men er referet til på tegningerne. Fra de eksisterende tegninger ses at bygningerne er funderet direkte på sandjord med god bæreevne, med undtagelse af enden af en blok der er pælefunderet. Dette vurderers at skyldes lokalt hul der er fundet under opførelsen. De ny skalmure funderes direkte på ny fundamenter, der føres til undersiden af de eksisterende fundamenter, da de eksisterende kældervægge ikke kan bære tillægslasten fra murene. 3.3 Klima og miljøtekniske forhold Ingen bemærkninger.

11 11 4 Konstruktioner 4.1 Statisk virkemåde Nedføring af lodret last Etagebygningerne er opført af betonelementer. Dæk er 180 mm dækelementer, der bæres af tværvæggene. Langsgående vægge er kun bærende for vandrette belastninger. Alle vægge er funderet på stribefundamenter der fører lasterne til jorden. I blokke med kælder er der krybekælder i indgnagssiden Stabilitet Vandrette laster overføres gennem dækskiverne til vægge på tværs og langs. Der ændres ikke væsentligt i bygningernes geometri ved ombygningerne, med undtagelse af 3 bygninger hvor der bygges ekstra etage. Stabiliteten af bygningerne eftervises for blokkene, hvor der bygges ekstra etage. 4.2 Funktionskrav Stivhedskrav - stålkonstruktioner Vandret udbøjning af stålsøjler for en variabel last må ikke overstige 1/400 af spændvidden. Nedbøjningen for en variabel last må ikke overstige 1/400 af spændvidden ved simpelt understøttede og kontinuerte bjælker. Ved udkragede bjælker må udbøjningen ikke overstige 1/400 af udkragningen

12 Levetid Bygningen udføres i kategori 4 jf. tabel 2.1 EN1990:2007 med forventet levetid på 50 år. 4.4 Robusthed Bygningernes konstruktion berøres ikke væsentligt af ombygningerne, der vurderes derfor ikke nærmere på deres robusthed. 4.5 Brand Bygningerne ændres ikke med hensyn til hovedkonstruktionerne. Beklædningen på facader og gavle udføres dels af skalmur og dels af let pladebeklædning, der begge lever op til bygningsreglementets krav til overflader. 4.6 Udførelse Konstruktioner understøttes midlertidigt hvor der fjernes bærende vægge og opsættes stålkontruktioner.

13 13 5 Konstruktionsmaterialer 5.1 Grund og jord På grundlag af oplysninger på eksisterende tegninger er der udført geotekniske undersøgelser af Geoteknisk Institut i I henhold til eksisterende tegninger funderes på friktionsjord med nedenstående styrkeparametre: Karakteristisk friktionsvinkel, ϕ' pl,k = 36 Regningsmæssig friktionsvinkel, ϕ' pl,d = 31,2 Rumvægt γ/γ' = 18/10 kn/m³ Der er omfangsdræn om alle bygninger, der forudsættes vandspejl beliggende min. 1 m under fundamenter. 5.2 Betonkonstruktioner Pladsstøbte betonkonstruktioner Konstruktionsdel Miljøklasse Karakteristisk betontrykstyrke f ck (MPa) Kontrolklasse Konsekvensklasse Terrændæk og fundamenter Moderat 30 Normal CC2 Der anvendes følgende standardarmeringer iht DS/INF 165: Kvalitet Identifikation Dimensioner (mm) Anvendelse B550 Y 6, 8, 10, 12 Bøjler i bjælker og søjler B550 Y 8, 10, 12, 16, 20, 25 Hovedarmering

14 14 Foreskrevet dæklag (min. dæklag + 5 mm tolerancetillæg): Passiv miljøklasse: Dæklag 15 mm Moderat miljøklasse: Dæklag 25 mm Aggressiv miljøklasse: Dæklag 35 mm Regningsmæssige styrker for pladsstøbt beton: Terrændæk og fundamenter, C30 f ck = 30 MPa, f cd = 20,7 MPa Regningsmæssig styrker for armering: Ribbestål B550 f yk = 550 MPa, f yd = 458 MPa 5.3 Stålkonstruktioner Til profilstål og opsvejste profiler anvendes ståltypen S235. S 235 t 16, f yk = 235 MPa, f yd = 213 MPa t 40, f yk = 225 MPa, f yd = 204 MPa Til lukkede rørprofiler anvendes ståltypen S355. S 355 t 16, f yk = 355 MPa, f yd = 322 MPa Partialkoefficienterne for stål er i henhold til EN , NA: γ M0 = 1,1 γ M1 = 1,2 γ M2 = 1,35 Benyttes ved tværsnits bæreevne uanset klasse Benyttes ved instabilitet Benyttes ved trækbæreevne ved brud I lastkombination Brand dimensioneres for en maksimal ståltemperatur 550 o C. Ved denne temperatur har stålet følgende flydespænding og E-modul: S235: f yθ = 0,5 * (0,78 + 0,47) * 235 = 147 MPa E θ = 0,5 * (0,60 + 0,31) * = MPa Boltesamlinger Der anvendes bolte, kvalitet 8.8 Forskydningspåvirkede boltesamlinger: Dornsamlinger, kategori A eller dorn- /friktionssamlinger, kategori B. Der regnes med snit gennem gevind. Trækpåvirkede boltesamlinger: Ikke forspændte træksamlinger, kategori D.

15 15 6 Laster 6.1 Lastkombinationer Bygningen dimensioneres for laster og kombinationer i henhold til DS/EN 1990 og Der indregnes konsekvensfaktor K FI = 1,0 på alle konstruktioner Brudsituationen I brudgrænsesituationen regnes med følgende lastkombinationer: STR-1 (6.10b): Kombination med dominerende nyttelast G + 1,5 N + 0,45 S + 0,45 V STR-2 (6.10b): Kombination med dominerende vindlast + nyttelast G + 1,5 V + 1,5 ψ 0 N STR-3 (6.10b): Kombination med dominerende vindlast + minimal egenvægt 0,9 G + 1,5 V STR-4 (6.10b): Dominerende egenvægt 1,2 G STR-5 (6.10a): Dominerende snelast G + 1,5 S + 0,45 V Ulykkessituationen Bygningen undersøges for vandret masselast hvis dette tilfælde er farligere end naturlast.

16 Permanente laster (G) Etagedæk Trægulv på strøer + isolering 0,20 kn/m mm huldæk 3,05 kn/m 2 g sup 3,25 kn/m 2 g inf 3,05 kn/m 2 Tag Tagpap 0,10 kn/m 2 22 krydsfiner 0,15 kn/m 2 Spær og åse 0,15 kn/m 2 Diverse 0,10 kn/m 2 Vægge g sup 0,50 kn/m 2 g inf 0,40 kn/m 2 Ikke bærende skillevægge af gipsplader på stålskelet indregnes som ensfordelt last på områder hvor der opsættes vægge. g = 0,50 kn/m 2. Skalmure g = 1,9 kn/m2.

17 Nyttelaster (N) Personlast Kategori A1 - Boliger og interne adgangsveje q k / Q k 1,5 kn/m 2 / 2,0 kn Kategori A4 - Trapper q k / Q k 3,0 kn/m 2 / 2,0 kn ψ 0 = 0,5, ψ 1 = 0,3, ψ 2 = 0,2 Vandret last på rækværker = 0,5 kn/m Trafiklast Kategori F - bruttovægt mindre end 35 kn q k / Q k 3,0 kn/m 2 / 20 kn ψ 0 = 0,6, ψ 1 = 0,6, ψ 2 = 0,5 6.4 Naturlaster Snelast (S) Karakteristisk snelast S k = 1,0 kn/m 2 ψ 0 = 0,3, ψ 1 = 0,2, ψ 2 = 0,0 Fladt tag uden ophobning. µ 1 = µ 2 = 0,80 S = 0,8 1,0 = 0,80 kn/m 2 Ved overdækninger af indgangspartier regnes med sneophobning 2 x alm snelast S = 2 0,8 1,0 = 1,6 kn/m Vindlast (V) Der regnes med terrænkategori III i alle retninger. Bygningshøjde (h) = referencehøjde (z e ) = 13 m

18 18

19 RENOVERING AF LØGET BY - AFDELING Ulykkeslast (U) Der regnes med brand som den eneste ulykkeslast. 6.6 Vandret masselast (M) I eftervisningen af bygningens stabilitet regnes med vandret masselast iht. DS/EN 1990 i de tilfælde at denne er dimensionsgivende i forhold til vindlasten.

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere