Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: A: København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/33 ndholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Kvalitetsstyring Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Generelle specifikationer Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Sikkerhed og last Betonkonstruktioner generelt Beton, materialer Armering med tilknyttede dele, materialer Betonkonstruktioner, udførelse Præfabrikerede betonelementer, generelt Dæk og plader Pæle og master Bjælker og søjler Vægge Fundering mv Trapper Broer Bokse for vandløb Gade- og parkudstyr Garager Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Projektering Isolering Stilladser, afstivninger mv Overflader Indstøbningsdele Geoteknik Betonelementer Projektering Generelt Grundlag Konstruktionsbeskrivelse... 11

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Statisk virkemåde Laster Funktionskrav Dokumentation Udførelse Generelt Form Affasninger Relationer til andre arbejder Koordinering Bygningsdelsbeskrivelser Letbetonvægelementer Betonvægelementer Huldækelementer Massivdæk over elevatorskakt Bilag 1 Udbudskontrolplan... 29

4 1. Orientering Side : 3/33 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

5 2. Omfang Side : 4/33 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem: Letbetonvægelementer, Fælleshus Letbetonvægelementer, Vindfang, blok 1-5 Letbetonvægelementer, Vindfang, blok 6-7 Betonvægelementer Huldækelementer Fælleshus Huldækelementer, Vindfang, blok 1-5 Huldækelementer, Vindfang, blok 6-7 Massivdæk over elevatorskakt Projekteringsydelser 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 01 Letbetonvægelementer 02 Betonvægelementer 03 Huldækelementer 04 Massivdæk over elevatorskakt 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og bygningsdele: Letbetonvægelementer Betonvægelementer Huldækelementer Massivdæk over elevator Model: 4L Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i ét eksemplar. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad stk. 2. Leverandørens forslag til elementopdeling vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i to eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i ét projektgennemgangsmøde. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i ét eksemplar: Dokumentation af indstøbningsdeles placeret efter støbning/afforskalling Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

6 2. Omfang Side : 5/33

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/33 3. Generelle specifikationer 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Generelt Sikkerhed og last DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010 DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 Ad stk. 3. a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /A1:2010 DS/EN /AC:2010 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010 Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2012 b) DS/EN DK NA:2007 eller DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010 d) DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 tillæg 1:2010 e) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007 g) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Betonkonstruktioner generelt a) DS/EN AC:2008, godkendt DS/EN /AC:2010 b) DS/EN :2006, Godkendt DS/EN /AC:2008 c) DS/EN :2009, Godkendt Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2011 b) DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA: Beton, materialer a) DS/EN 206-1:2002 DS/EN 206-1/A1:2009 DS/EN 206-1/A2:2009 Ad stk. 2. DS EN 206-1:2011 Ad stk. 3. a) DS/EN 196-1:2005 Ad stk. 4. a) DS/EN 197-1: Armering med tilknyttede dele, materialer DS/INF 165:2009 Ad stk. 2. DS/EN 10080:2006 Ad stk. 3. Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal anvendes. a) DS/EN , Offentliggørelsesdato b) DS/EN , Offentliggørelsesdato c) DS/EN , Offentliggørelsesdato d) DS/EN , Offentliggørelsesdato Ad stk. 4. DS/EN 523:2004 Ad stk. 5. DS/EN 447:2007

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/ Betonkonstruktioner, udførelse DS/EN 13670:2010, Godkendt Ad stk. 2. DS EN 13670:2011 Ad stk. 3. DS/EN 446:2007, Godkendt Præfabrikerede betonelementer, generelt DS/EN A1, AC:2007 Ad stk. 2. DS/CEN/TR 14862:2004 Ad stk. 3. DS/CEN/TR 15728: Dæk og plader DS/EN A3:2011 Ad stk. 2. DS/EN A1:2007. Ad stk. 3. DS/EN 13224:2012 Ad stk. 4. DS/EN A1:2009 Ad stk. 5. DS/EN A2:2010 Ad stk. 6. a) DS/EN :2008 b) DS/EN A1:2011 c) DS/EN A1: Pæle og master DS/EN 12839:2012 Ad stk. 2. DS/EN 12843: Bjælker og søjler

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/33 DS/EN AC: Vægge DS/EN 14992: Fundering mv. DS/EN A1/AC:2008. Ad stk. 2. DS/EN 14991:2007. Ad stk. 3. DS/EN 15258:2008 DS/EN 15258/ZA: Trapper DS/EN 14843: Broer DS/EN 15050: Bokse for vandløb DS/EN A2: Gade- og parkudstyr DS/EN 13198: Garager a) DS/EN : Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Projektering Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/33 Ad stk. 2. SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave Isolering DS/EN :2007 Ad stk. 2. Juli Stilladser, afstivninger mv. DS/EN 12812:2008 DS/EN 12813: Overflader A24, Indstøbningsdele DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 2. DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 3. a) DS/EN :2006 b) DS/EN :2006 c) DS/EN :2006 d) DS/EN :2009 DS/EN /ZA:2010 e) DS/EN :2009 DS/EN /ZA:2010 Ad stk. 4. ISO 427:1983 Ad stk. 5. BPS-publikation 36, 1985 Ad stk. 6. April Geoteknik a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN :2007/AC:2010

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/33 Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA: Betonelementer bips publikation A113, januar Ad stk. 2. November Projektering Generelt Ad stk. 3. September 2008, 3. udgave Grundlag Dokumentationsklasse: Middel Konsekvensklasse: CC2 Kontrolklasse: Normal Miljøklasse: Passiv Konstruktionsbeskrivelse Se A1. Projektgrundlag udarbejdet af ISC Statisk virkemåde Se A1. Projektgrundlag udarbejdet af ISC Laster Se A1. Projektgrundlag, afsnit 6 udarbejdet af ISC Funktionskrav Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne Dokumentation Ud fra de i udbudsmaterialet (tegninger og arbejdsbeskrivelser) angivne belastninger og understøtnings- forhold, skal elementleverandøren udføre dimensionering for alle de til arbejdet omfattende elementer og deres samlinger. Såfremt der ikke er angivet specifikke belastninger, skal lasten fastsættes efter gældende norm. Overliggere skal dimensioneres af elementleverandør. Beregninger skal fremsendes i 3 eksemplarer. Det skal fremgå af beregninger og tegninger, hvilke deklarerede trykstyrker, der anvendes i de enkelte elementer. Hvor samlingsmetode ikke er angivet i projektmaterialet, kan samlinger mellem elementer udføres efter elementleverandørens anvisninger under hensyntagen til de forekommende belastninger.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Udførelse Generelt Kontrolklassen er normal (N) Form Affasninger Dimension på trekantlister: 15 mm x 15 mm. 3.7 Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Betonelementer, montage

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/33 Indhold 4. Bygningsdelsbeskrivelser 01 Letbetonvægelementer 02 Betonvægelementer 03 Huldækelementer 04 Massivdæk over elevatorskakt

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/33 01 Letbetonvægelementer 4.1 Orientering 01 Letbetonvægelementer 4.2 Omfang Arbejdet omfatter følgende ydelser: Projektering, fremstilling og levering af helvægselementer af letbeton. Indstøbning af elrør og dåser. Udsparinger for VVS-installationer. Indstøbningsdele. 4.3 Lokalisering Elementerne udgør facader, gavle og indvendige skillevægge i fælleshus. Elementerne udgør vægge i vindfang. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises specielt til følgende tegninger og i øvrigt til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne. SB10_T_K_X_4_130 Blok 1 7, vindfang SB10_T_K_1_1_503 Elementplan 4.5 Koordinering Arbejdet Betonelementer, montage. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Elementerne hviler direkte af på fundamentsbjælker samt terrændæk for ikke bærende vægge. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Efter montage af elementerne monteres huldækelementer, som hviler af på nærværende elementer. 4.7 Projektering Generelt Projektet forudsætter, at bagvægselementerne har en tykkelse på 120 mm. Såfremt de statiske forhold gør, at kravet ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til byggeledelsen. Det er vurderet at der skal leveres to 180 mm betonvægge Ud fra de i udbudsmaterialet (tegninger og beskrivelse) angivne belastninger og understøtnings- forhold, skal elementleverandøren udføre dimensionering for alle de til arbejdet omfattende elementer og deres samlinger. Såfremt der ikke er angivet specifikke belastninger, skal last fastsættes efter gældende norm. Elementsamlingerne skal udføres som lastoverførende. Overliggere skal dimensioneres af elementleverandør. Beregninger skal fremsendes i 3 eksemplarer. Det skal fremgå af beregninger og tegninger, hvilke deklarerede trykstyrker, der anvendes i de enkelte elementer.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/33 01 Letbetonvægelementer Hvor samlingsmetode ikke er angivet i projektmaterialet, kan samlinger mellem elementer udføres efter elementleverandørens anvisninger under hensyntagen til de forekommende belastninger. Grundlag Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Kontrolklasse: Miljøklasse: Middel (M) Middel (CC2) Normal (N) Passive (P). Konstruktionsbeskrivelse Der henvises til A1 Projektgrundlag fra ISC. Statisk virkemåde Væggene optager lodret last fra huldækelementerne. Dækskiver anvendes til fordeling af vandrette kræfter hidrørende fra vind og vandret masselast til de stabiliserende facade- og tværvægge. Reaktioner for stabiliserende kræfter regnes jævnt fordelt over væggenes udstrækning. Ønskes der afvigelser herfra, skal det godkendes af byggeledelsen. Laster Der henvises til A1 Projektgrundlag fra ISC. Termisk brandlast: Brandlasttype: Brandmodstandsevne: Eksponeringsflader; Standardbrand. 60 minutter. 1-sidig for sektions- og brandcelleadskillende vægge. 2-sidig for indre vægge i samme brandcelle. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter El-indstøbninger Kvalitet: Fremgår af el-projektet Rør og dåser til el-installationer skal af hensyn til fremføring af ledninger indstøbes med 2 stk. rør pr. dåse. Dåser skal passe til afbryderserie Fuga eller Opus fra LK. Lukning af udsparinger foretages af anden entreprenør. VVS-indstøbninger/udsparinger Kvalitet: Fremgår af VVS-projektet Elementerne leveres med resalitter for vvs, samt udsparinger for rørgennemføringer. Som udgangspunkt kan anvendes elementleverandørens standardresalitter, såfremt de passer til det installationsmateriel, som er beskrevet under vvsarbejderne. Lukning af udsparinger foretages af anden entreprenør.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/33 01 Letbetonvægelementer Slap armering Type: Fremgår af tegninger. Type specificeres af betonelementleverandøren ud fra de givne krav. Beton Type: LAC 10/1850 Letbetonelementer: Trykstyrke Rumvægt 1850 kg/m 3 10 MPa Elementspecifikationer og produktdata: Letbetonelementer jf. DS/EN 1520 Middeldensitet kg/m³ Overfladekarakteristik *) grov/åben grov/tæt finkornet Grov/åben Maks. fugt ved levering % *) For fritstående kanter og false henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton I øvrigt henvises til tabel i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Slipmidler (formolie) Skal være forenelig med senere malerbehandling. Se arbejdsbeskrivelse for malerarbejde. Fugt Der gøres specielt opmærksom på at fugtindhold ved efterfølgende overfladebehandling skal være mindre end 4 vægt %. Dette vil kræve speciel udtørring før levering på byggepladsen. Denne aktivitet skal indregnes i tidsplanen Udførelse Generelt Miljøklasse: Passiv (P). Kontrolklasse: Normal (N). Ikke bærende vægge skal udføres 40 mm kortere end øvrige vægge således disse ikke kommer til at virke bærende ved dæknedbøjning. Gevindstænger Den kantside, der udgør toppen af elementet, forsynes med gevindstænger som angivet på konstruktionsdetaljer. Murbindere

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/33 01 Letbetonvægelementer Skiftegang, antal bindere pr. m² samt udragende længde af bindere fremgår af tegningerne. Slap armering Dæklag: 10 ± 5 mm. Indstøbningsdele Alle vægelementer forsynes med fortandede fuger med udragende Y7 U-bøjler pr. maks. 400 mm. Og låsejern Y12. Vægelementer monteres med FIRMEDA ankre og modholdsbolte. Der udføres stigbøjlesamlinger som vist i tegningsmaterialet. Vægelementerne leveres med udragende Y12/300 i top af /elementerne jf. tegningsmaterialet. Ved bjælkevederlag skal indstøbes lejeplader. El-indstøbninger Omfang og kvaliteter fremgår af el-beskrivelsen- El-indstøbninger fremgår af el-projektet. Elementleverandøren leverer og indstøber el-dele, dvs. rør, dåser, muffer og udsparinger i fuldt omfang som angivet på el-tegningerne. Elementleverandøren skal indtegne el-delene på egne elementtegninger ud fra projektmaterialet, og har ansvaret for, at el-delene er korrekt indtegnet. Elementleverandøren har ansvaret for, at el-delene bliver placeret som vist på egne elementtegninger og renset for støbeslam. Alle el-rør, som udmunder i elementoverflader, skal forsynes med plastpropper, der kun må fjernes af el-installatøren. VVS-udsparinger Elementleverandøren udfører udsparinger for VVS- og ventilationsinstallationer i omfang svarende til tegninger for disse installationer. Der skal således i betonelementerne udføres udsparinger/huller for: Vand til toilet, vand/afløb til håndvaske, vand til bruseblandingsbatteri Udsparinger i vægge for brandskabe Udsparinger i vægge for ventilationsrør Huller i vægge for diverse gennemføringer Elementerne regnes støbt i vandret form. Den frie side betegnes opside, mens den modstående side betegnes formside. Øvrige sider betegnes kanter. VVS-udsparinger fremgår af konstruktionsdetaljerne.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/33 01 Letbetonvægelementer Overflader Formside: Opside: Anvendelse: Efterfølgende behandling: Fælleshus Vindfang Finkornet/tæt. Finkornet/tæt. Indvendig vægside Maling/fliser/isolering. Beklædning 4.11 Mål og tolerancer Tolerancer skal opfylde kravene i Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton 2. udgave online: Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Kontrolklasse: Normal (N). Projekteringskontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og dokumentation Foreløbigt leveranceprogram fremgår af tidsplanen. Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start. Ad ARB punkt stk. 13. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/33 02 Betonvægelementer 4.1 Orientering 02 Betonvægelementer 4.2 Omfang Arbejdet omfatter følgende ydelser: Projektering og levering af helvægselementer af beton. Indstøbning af elrør og dåser. Udsparinger for VVS-installationer. Indstøbningsdele. 4.3 Lokalisering Elementerne udgør gavle i fælleshus. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises specielt til følgende tegninger og i øvrigt til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne. SB10_T_K_1_1_503 Elementplan 4.5 Koordinering Arbejdet Betonelementer, montage. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Elementerne hviler direkte af på terrændæk med underliggende stribefundamenter. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Efter montage af elementerne monteres huldækelementer, som hviler af på nærværende elementer. 4.7 Projektering Generelt Projektet forudsætter, at bagvægselementerne har en tykkelse på 120 mm. Såfremt de statiske forhold gør, at kravet ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til byggeledelsen. Det er vurderet at der skal leveres to 180 mm betonvægge. Ud fra de i udbudsmaterialet (tegninger og beskrivelse) angivne belastninger og understøtnings- forhold, skal elementleverandøren udføre dimensionering for alle de til arbejdet omfattende elementer og deres samlinger. Såfremt der ikke erangivet specifikke belastninger, skal last fastsættes efter gældende norm. Elementsamlingerne skal udføres som lastoverførende. Overliggere skal dimensioneres af elementleverandør. Beregninger skal fremsendes i 3 eksemplarer. Det skal fremgå af beregninger og tegninger, hvilke deklarerede trykstyrker, der anvendes i de enkelte elementer. Hvor samlingsmetode ikke er angivet i projektmaterialet, kan samlinger mellem elementer udføres efter elementleverandørens anvisninger under hensyntagen til de forekommende belastninger.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/33 02 Betonvægelementer Der gøres opmærksom på hjørnerne ved modul A 1 og modul A 12, hvor betonelementets overligger skal bære lasten fra letbetonelementets overligger. Grundlag Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Kontrolklasse: Miljøklasse: Middel (M) Middel (CC2) Normal (N) Passive (P). Konstruktionsbeskrivelse Der henvises til A1 Projektgrundlag fra ISC. Statisk virkemåde Væggene optager lodret last fra huldækelementerne. Dækskiver anvendes til fordeling af vandrette kræfter hidrørende fra vind og vandret masselast til de stabiliserende facade- og tværvægge. Reaktioner for stabiliserende kræfter regnes jævnt fordelt over væggenes udstrækning. Ønskes der afvigelser herfra, skal det godkendes af byggeledelsen. Laster Der henvises til A1 Projektgrundlag fra ISC. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter El-indstøbninger Rør og dåser til el-installationer skal af hensyn til fremføring af ledninger indstøbes med 2 stk. rør pr. dåse. Type af dåser er oplyst under el-beskrivelsen. Lukning af udsparinger foretages af anden entreprenør. VVS-indstøbninger/udsparinger Elementerne leveres med resalitter for vvs, samt udsparinger for rørgennemføringer. Som udgangspunkt kan anvendes elementleverandørens standardresalitter, såfremt de passer til det installationsmateriel, som er beskrevet under vvsentreprisen. Lukning af udsparinger foretages af anden entreprenør. Slap armering Som udgangspunkt skal letklinkervægelementer dimensioneres uarmerede i letklinkerbeton. Hvor statiske forhold kræver det, kan elementer udføres delvist eller helt i beton.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/33 02 Betonvægelementer Som udgangspunkt skal betonelementer dimensioneres armerede. Beton Type: B35, eller I henhold til leverandørens specifikationer. Betonelementer: Trykstyrke Rumvægt 35 MPa 2400 kg/m3 Betonelementer jf. DS / EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN 14992, DS/EN og BIPS A24 Af hensyn til transport og svind skal alle vægge forsynes med svejst netarmering. Til forebyggelse af revnedannelse, skal der forstærkes omkring dør- og vinduesåbninger. Overflader Formside: BO 22. Opside: BO 23. Anvendelse: Indvendig vægside Efterfølgende behandling: Maling/fliser/isolering. Slipmidler (formolie) Skal være forenelig med senere malerbehandling. Se arbejdsbeskrivelse for malerarbejde. Fugt Der gøres specielt opmærksom på at fugtindhold ved efterfølgende overfladebehandling skal være mindre end 4 vægt %. Dette vil kræve speciel udtørring før levering på byggepladsen. Denne aktivitet skal indregnes i tidsplanen Udførelse Generelt Miljøklasse: Kontrolklasse: Passiv (P). Normal (N). Slap armering Dæklag: 10 ± 5 mm. Indstøbningsdele Alle vægelementer forsynes med fortandede fuger med udragende Y7 U-bøjler pr. maks. 400 mm. Og låsejern Y12. Vægelementer monteres med ankre og modholdsbolte af producenten anvist kvalitet og type. Der udføres stigbøjlesamlinger som vist i tegningsmaterialet.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/33 02 Betonvægelementer Vægelementerne leveres med udragende Y12/300 i top af /elementerne jf. tegningsmaterialet. Ved bjælkevederlag skal indstøbes lejeplader Mål og tolerancer Tolerancer skal opfylde kravene i Hvor går grænsen? Beton 2. udgave online: Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Kontrolklasse: Normal (N). Projekteringskontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og dokumentation Foreløbigt leveranceprogram fremgår af tidsplanen. Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start. Ad ARB punkt stk. 13. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/33 03 Huldækelementer 03 Huldækelementer 4.1 Orientering 4.2 Omfang Projektering, fremstilling og leverance af forspændte huldækelementer til vindfang og fælleshus. 4.3 Lokalisering Fælleshus Vindfang Ad ARB stk. 2. Leverandørens forslag til elementopdeling vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises specielt til følgende tegninger og i øvrigt til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne. SB10_T_K_X_4_130 Blok 1 7, vindfang SB10_T_K_1_1_503 Elementplan 4.5 Koordinering Arbejdet Betonelementer, montage. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nærværende huldækelementer understøttes af vægelementerne og bjælkeelementerne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Overfladebehandling af elementerne. 4.7 Projektering Generelt Projektet forudsætter, at huldækelementerne har en højde på 180 mm. Såfremt de statiske forhold gør, at højdekravet ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til byggeledelsen. Grundlag Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Kontrolklasse: Miljøklasse: Middel (M) Middel (CC2) Normal (N) Passiv (P). Konstruktionsbeskrivelse Der henvises til projekteringsgrundlaget Statisk virkemåde Dækkene anvendes til fordeling af lodret last til underliggende bærende konstruktioner bestående af væg- og bjælkeelementer. Dækkene anvendes ligeledes som skive til fordeling af vandrette laster til stabiliserende vægelementer.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/33 03 Huldækelementer Al lodret last optages i væggene i gavlene og bærende skillevægge. Alle ydervægge indgår i optagelsen af stabiliserende kræfter. Reaktioner for stabiliserende kræfter regnes jævnt fordelt over ydervæggenes udstrækning. Ønskes der afvigelser herfra, skal det godkendes af byggeledelsen. Laster Elementerne skal dimensioneres for lasterne angivet i projektgrundlaget A1. Huldækelementerne medvirker ved optagelsen af de vandrette påvirkninger, som vind- og masselast medfører. Huldækelementerne skal i eget plan, samt ved langsgående rande (støbeskel), mindst kunne overføre en regningsmæssig forskydningskraft på 35 kn/m. Forskydningskraften regnes at virke samtidig med de lodrette laster. I projektet er den fornødne armering i fugerne for optagelse af de vandrette påvirkninger projekteret. Huldækelementerne i vindfangene skal dimensioneres for snenedstyrtning og sneophobning fra overliggende tagflade. Særligt Huldæk skal dimensioneres, således at to liner i intakte dæk kan brydes af gennemføringer. Termisk brandlast Brandlasttype: Brandmodstandsevne: Eksponeringsflader: Standardbrand 60 minutter Over- og underside, idet der ikke skal regnes med en samtidig optrædende brand på begge sider. For termisk brandlast er på fugearmeringsplanerne i projektet ilagt den fornødne armering for optagelse af forskydningskræfterne i betonelementerne, svarende til forskrifterne angivet på Betonelement-Foreningens hjemmeside. Funktionskrav Nedbøjninger Alene langtidspåvirkning: Totalpåvirkning: < pilhøjden < 20 mm. Pilhøjde Pilhøjden må ikke være større end 20 mm. Differencen af pilhøjder af hosliggende elementer må ikke overstige 5 mm. Revnevidder Revneviddekrav w k < 0,4 mm. Funktionskrav Montage og montagesamlinger Montagerækkefølgen er som følger: Vægelementer i stueetagen Dækelementer over stueetagen

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/33 03 Huldækelementer Vægelementer hviler direkte af på hinanden via en understøbning. Dækelementer hviler på vægelementerne. For overførsel af stabiliserende kræfter fremkommer leverandøren med forslag til udformning, såvel dæk-vægge imellem som dæk-dæk imellem. Disse forslag skal fremsendes for byggeledelsens kommentering. Leverandøren indarbejder herefter løsningen, eventuelt suppleret med byggeledelsens heraf afledte ændringer til vægelementernes udformning mv., i vægelementerne. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse El-indstøbninger Elementleverandøren leverer og indstøber el-dele, dvs. rør, dåser, muffer og udsparinger i fuldt omfang som angivet på el-tegningerne. Elementleverandøren skal indtegne el-delene på egne elementtegninger ud fra projektmaterialet, og har ansvaret for, at el-delene er korrekt indtegnet. Elementleverandøren har ansvaret for, at el-delene bliver placeret som vist på egne element-tegninger og renset for støbeslam. Alle elrør, som udmunder i elementoverflader, skal forsynes med plastpropper, der kun må fjernes af el-installatøren. VVS udsparinger Elementleverandøren udfører udsparinger for VVS- og ventilationsinstallationer i omfang svarende til tegninger for disse installationer. Elementleverandøren udfører udsparinger for VVS- og ventilationsinstallationer i omfang svarende til tegninger for disse installationer. Der skal således i betonelementerne udføres udsparinger/huller for: Udsparinger til skakte Udsparinger i dæk for ventilationsrør Overflader Fælleshus: Identifikation: Anvendelse: Efterfølgende behandling: BO S-N Undersider Maling Vindfang: Identifikation: Anvendelse: Efterfølgende behandling: BO I-N Undersider Beklædning Identifikation: Anvendelse: BO I-L Oversider

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/33 03 Huldækelementer Efterfølgende behandling: Ingen. Identifikation: Anvendelse: Efterfølgende behandling: BO I-F Sider Ingen Mål og tolerancer Tolerancer skal opfylde kravene i Hvor går grænsen? Beton 2. udgave online: Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation Ad ARB punkt stk. 13. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/33 04 Massivdæk over elevator 4.1 Orientering 04 Massivdæk over elevatorskakt 4.2 Omfang Arbejdet omfatter følgende ydelser: Projektering og levering af 150 mm massiv dæk over elevatorskakte 4.3 Lokalisering Dæk over elevatorskakt placeret i gavlopgange i blok 6 og Tegningshenvisning Der henvises specielt til følgende tegninger og i øvrigt til tegningsfortegnelsen for arkitekt- og ingeniørarbejderne. SB10_T_K_X_1_107 Blok 6 og 7, tagplan, vægge og dæk 4.5 Koordinering Placering af løftebeslag for elevatoren skal koordineres med leverandøren. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Vægge omkring elevatorskakt- Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fastgørelse af elevatorspil. Tagopbygning. Laster Ud over taglaster skal dækket kunne optage laster fra montagen af elevatoren og driften af denne. Elementet skal dimensioneres for løfteøjer i dækket i henhold til elevatorleverandørens specifikationer (3 vilkårlige punktlaster på 20 kn). Termisk brandlast Brandlasttype: Brandmodstandsevne: Eksponeringsflader: Standardbrand 60 minutter Underside. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Indstøbningsdele Indstøbningsdele skal koordineres med elevator-leverandør. Udsparinger Der udføres huller for ventilation i henhold til tegningerne. Der udføres dornhuller i randen af pladerne i henhold til tegningerne. Slap armering Specificeres af betonelementleverandøren ud fra de givne krav.

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/33 04 Massivdæk over elevator Beton P30N32. Passiv miljøklasse Udførelse Slap armering Dæklag: Udsparinger og huller: Overflader Iht. BIPS A24. Efterfølgende behandling: 15 5 mm Der udføres ø315 mm udsparing for ventilation af elevatorskakt. Ingen efterfølgende behandling 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Kontrolklasse: Normal (N) 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og dokumentation

30 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

31 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for betonelementer, leverance Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Statisk dokumentation ARB ARB ARB Afslutning for projektering SBi-anvisning 223, punkt Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol 3.1 Indstøbningsdele ARB ARB Kontrol af dokumentation 3.2 Slap armering ARB Kontrol af dokumentation ARB Strillekasser ARB Kontrol af dokumentation ARB Muffer og lignende for samling af slap armering ARB Kontrol af dokumentationm ARB Spændarmering ARB Kontrol af dokumentation ARB Forankringer og koblinger ARB Kontrol af dokumentation ARB Foringsrør ARB Kontrol af dokumentation ARB Injektionsmørtel ARB Kontrol af dokumentation ARB Beton ARB Kontrol af dokumentation ARB Hver identifikation Før levering ARB ARB Hver identifikation Før levering ARB ARB Hver type Før levering ARB ARB Hver type Før levering ARB ARB Hver identifikation Før levering ARB ARB Hver type Før levering ARB ARB Hver type Før levering ARB ARB Hver type Før udførelse ARB ARB Hver identifikation Før levering ARB ARB 3.5.5

32 Bilag 1 Udbudskontrolplan 4 Modtagekontrol 4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det permanente bygværk ARB ARB ARB Før aflæsning på Overensstemmelse byggeplads Udførelseskontrol Stillads og form 5.1 Styrke, stivhed mv. af stillads, afstivninger, understøtninger, fastgørelser, form ARB Kontrol af dokumentatioanvisning SBi- Ved afslutning af Aktion på forhold angivet mv. ARB i kontroldokumenta- dokumentationen tionen 5.2 Stillads, afstivninger, understøtninger, fastgørelser, form mv. ARB Visuel kontrol ARB Under og efter ARB ARB suppleret med ARB opførelse ARB kontrolmålinger af udførelse Indstøbningsdele 5.3 Indstøbningsdele ARB Visuel kontrol af ARB Før og efter ARB ARB placering, geometri ARB støbning ARB mv. sup- pleret med kontrolmåling af udvalgte mål Slap armering 5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller lignende for direkte armering ARB Visuel kontrol af ARB Før støbning ARB ARB placering, geometri ARB ARB mv. sup- pleret med kontrolmåling af udvalgte mål Spændarmering og tilhørende dele 5.5 Spændarmering og tilhørende dele ARB Visuel kontrol af ARB Før støbning ARB 3.6.1

33 Bilag 1 Udbudskontrolplan ARB placering, geometri, ARB ARB tæthed mv. suppleret med kontrolmåling af udvalgte mål 5.6 Forankringer og koblinger ARB Visuel kontrol af ARB Før støbning ARB ARB placering, geometri, ARB ARB tæthed mv. suppleret med kontrolmåling af udvalgte mål 5.7 Udstyr og opspænding ARB Kontrol af dokumentation ARB Før opspænding ARB ARB ARB ARB vedr., kalibreringermv. 5.8 Injektion ARB Løbende kontrol ARB Før, under og efter ARB ARB af udførelsen injektion ARB ARB Støbning 5.9 Støbning generelt ARB Løbende kontrol ARB Før, under og efter ARB ARB af støbeprocessen støninng ARB ARB Hærdning og efterbehandling ARB Visuel kontrol, ARB Efter støbning ARB ARB test, registereinger, ARB ARB måling mv Slutkontrol

34 Bilag 1 Udbudskontrolplan 6.1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, arbejder Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse - betonelementer,

Arbejdsbeskrivelse - betonelementer, VITAS TEGNESTUE Arbejdsbeskrivelse - betonelementer, leverance Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 08-04-2014 Entreprise Dato : 08.04.2014 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/26

Hovedentreprise Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.8 Arbejdets planlægning... 4 3. Generelle specifikationer...

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE. Multihal Aarhus

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE. Multihal Aarhus ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus April 2016 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/0

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Betonarbejdet, Leverancen

Betonarbejdet, Leverancen Betonarbejdet, Leverancen A04 Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

W14300 FBAB, Lejerbo Kolding, Afd , Kløvkærgrunden, Seest ARB. Arbejdsbeskrivelse 4. BETON, generelt og pladsstøbt. Dato: Rev.

W14300 FBAB, Lejerbo Kolding, Afd , Kløvkærgrunden, Seest ARB. Arbejdsbeskrivelse 4. BETON, generelt og pladsstøbt. Dato: Rev. W14300 ARB Arbejdsbeskrivelse 4. BETON, generelt og pladsstøbt Dato: 2016.04.12 Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 2/30 Udarbejdet: MH Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 2 1. Orientering...

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus April 2016 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Betonelemententreprisen Arbejdsbeskrivelse C.221 Betonelement, Leverance - Trapper

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Betonelemententreprisen Arbejdsbeskrivelse C.221 Betonelement, Leverance - Trapper ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Betonelemententreprisen Arbejdsbeskrivelse C.221 Betonelement, Leverance - Trapper Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/30 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Smedearbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.5 Betonarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere