Nr marts årgang. Vinteren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014"

Transkript

1 Nr marts årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas medens indskolingen legede i sneen på sportspladsen og Den Gamle Redakteur opholdt sig i 30 0 varme i Afrika. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Forårets komme En lille dreng blev spurgt om han kunne nævne de store højtider. Han nævnte i rækkefølge Jul, Påske, Pinse og Ulfborg Marked. Tilsvarende kan vi vel her i Grønbjerg tilføje Gymnastikopvisningen og Badmintonturneringen, som går over det meste af tre dage. Et stort stykke arbejde at få planlagt og afviklet, men så er vinterens aktiviteter vel også overstået, og nu venter vi så på forårets komme og sommeraktiviteterne med sommerbadminton og en fodboldsæson, der i år er den største satsning inden for området i en længere årrække. Jo - GAFFA er ved at træde i karakter. Skal Grønbjerg nedlægges? Færre indbyggere, faldefærdige huse, tomme huse, stavnsbundne indbyggere. Det er nogle af de skrækscenarier der bliver remset op i en rapport fra Dansk Byplan laboratorium der er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Man taler om Skrumpelev som en vejkantsby der ligger ud til en støjramt landevej. Læs hele rapporten her: Vejkantsdanmarks_fremtid_rapport_28.02.pdf Men falder Grønbjerg ind under en vejkantsby? Har vi faldefærdige bygninger, har vi tomme huse, har vi stavnsbundne indbyggere, er Algade en støjramt vej? Noget af det kan vi vel nikke genkendende til. Det vi i mindre grad kan genkende er indbyggertallet på mellem de mangel på indkøbsmulighed og mangel på en velfungerende skole og et solidt foreningsliv. Det har vi, men skal vi være på vagt over for de øvrige parametre. I øjeblikket har vi ni huse til salg i Grønbjerg. Et hus har været til salg i 5-6 år og de øvrige et til tre år og en enkelt i en uges tid. Og i og med at husene har været til salg så længe, kan man vel også tale om stavnsbundet hed. Har vi faldefærdige huse - det kan vi vel også sige ja til, har vi tomme huse - det kan vi vel også sige ja til. Er Algade støjramt - det vil der være flere i Algade, der vil sige ja til. Så Skrumpelevsforhold i Grønbjerg hersker der. (Se rapporten angående den tænkte landsby Skrumpelev) Nu har vi fået Algadeprojektet skubbet i gang. Måske var det værd at skele lidt til rapporten og lade sig inspirere. For øvrigt mener jeg...i tråd med ovenstående!!!!!!...at al lastbiltrafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte vej fra Tim. Deadline for nr. 128 er Lørdag d. 26. april 2014 Bladet udkommer onsdag d. 14. maj 2014 RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens Ballegaard. Bank: vestjyskbank Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse marts 2014

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Nyt fra Byrådet Jeg vil i anledning af forårets snarlige komme, indlede med et vers fra: Når vinteren rinder i grøft og i grav, skrevet af Johan Skjoldborg. Jeg lytter til vårens syngende kor, til lærken, den jublende glade, vi kender hinanden fra somren ifjor, den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord med min hakke, min skovl og min spade. Valget 1013 Valget til Byrådet den 19. november 2013 er veloverstået, og det nye Byråd er tiltrådt. Jeg valgte som bekendt, efter en pause på 4 år, igen at stille mit kandidatur til rådighed. Jeg opnåede valg, og vil gerne her benytte muligheden til at takke jer i Grønbjerg for en god opbakning. Mogens Ballegaard har spurgt mig om jeg ville genoptage indlæg fra Byrådet til Runestenen. Det har jeg takket ja til, og er som følge heraf tilbage i bladets spalter. Flagallé Udlejning kan ske ved henvendelse til: Holger Therkildsen Konstitueringen Jeg fik ved konstitueringen en plads i Børne og Familieudvalget, næstformandsposten i Socialudvalget, og en bestyrelsespost i RS Forsyning (Ringkøbing-Skjern Forsyning). Der er her i starten af byrådsperioden rigeligt at se til. Der bliver afholdt en del temamøder og introduktion til udvalgsområderne for at klæde det nye byråd godt på til det kommende arbejde. Indholdsfortegnelse.fortsættes side 6 Algade Badmintonturneringen Bevaringsværdige gravsten 16 Bispevalget anno Brand i Klubhuset en øvelse 42 Byrådet 3 Coops samhandel med Afrika 7 Den afgående organist Hanna Husted 45 Den nye organist Helle Majlund 22 Et år med GAFFA 10 Fastelavnsfesten Fælles generalforsamling 38 Grønbjerg Friskole 48 Grønbjergpiger Marlene Jensen 50 Gymnastikopvisningen Hjertestarter i Grønbjerg 20 Hold Grønbjerg Ren 34 Konfirmation i Grønbjerg 7 Mindeord 46 Redaktionen 2 Sommerfodbold i Grønbjerg 28 Støt Støttekredsen 47 Sundhed 15 Tyveri i Klubhuset 36 Vinterbadminton marts 2014

4 Læge H. Thomsen Manipulation efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag Tlf.: Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Jesper Bagge Tlf.: Kirkebil: Tlf.: Vildbjerg Taxi Genbrugspladsen: Nylandsvej - åben Lørdag L S ervicemeddelelser 7 Zoneterapeut: Tina H. Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf Bogbussen Mandag: Tlf.: Grønbjerg Genbrug Algade 33 Torsdag Fredag Lørdag Tlf.: Videbæk Taxi Bent Steffensen Algade 37, Grønbjerg Tlf.: Brugsen: Åben alle dage Dog undtaget Juledag og Nytårsdag Postekspeditionen: Mandag - fredag: Lørdag og søndag lukket Post indleveret efter bliver sendt efterfølgende hverdag. Tlf.: Landsbymusen: Brugskunst Algade 65 Åbningstider: Søndag: Mandag og Onsdag: Tlf.: Landbobanken Spjald: Man ti on Torsdag: Fredag Tlf.: Politiet i Videbæk: Åben efter aftale Mob: Eller 114 Ringkøbing Politi tlf Lægehuset i Spjald Tlf. tid Lægerne i Tim Tlf.: Telefontid: Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Politi: Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre Postkasserne tømmes: Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 17 Lørdag og søndag tømmes ikke Offentlig transport: DSB: Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald Dagplejerep.: Inger Kjeldgaard Margrethes døtre: Lissi Aagaard Dyrberg Flagalle: Holger Therkildsen Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald GB-hjemmets Venner: Bente Færge Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen Grønbjerg-2000: Sten Schmidt Gaffa: Malene C. Juelsgaard Gaffa - fodbold: Lars Troelsen Gaffa - gymnastik: Erik Øster Gaffa - klub: Kaj Kviesgaard Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg Jagtforeningen: Jørgen Bank Kirkebetj./Graver: Klaus Tang Kultur og Samvær: Ingrid Kirk Landbetj.: Mogens Frydensberg (Videb.) Lokalhistorisk: Mogens Ballegaard Læsekredsen: Helle Engestoft Manuel terapi: Henrik Thomsen Menighedsrådet: Else Pedersen NaturMusen: Klaus Wolff Nr. Omme: Graver-kontor Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard Posthuset: Brugsen Præsten: Bodil Toftdahl Runestenen: Mogens Ballegaard Røde Kors: Besøgstjeneste Skilte ved byportene: Camilla Boesen Sogneforening: Inger Kjeldgaard Strikkecafé: Anita Husted Støtteforen. Friskole: Grete Tange Vandværket: Jesper Bagge marts 2014

5 MARTS Side Side MA 17 Dagen tiltaget med 4t 21m 12 LØ 19 TI 18 SØ 20 Påskedag Kirke ON 19 MA Påskedag Kirke ingen 17 TO 20 Vandværk. Generalfors. / Gospel 8-29 TI 22 FR 21 ON 23 LØ 22 Jagtfor. Træning TO 24 Jagtfor. - Pokalskydning tre pokaler SØ 23 Kirke 9.00 FR 25 Hold Grønbjerg Ren 34 MA LØ 26 Runestenen Deadline TI 25 SØ 27 Kirke ON 26 MA TO 27 Gospel 29 TI 29 FR 28 Ud af Grønbjerg Skole K&S 36 ON 30 LØ 29 Jagtfor. Åben præmieskydning MAJ SØ 30 Kirke ingen Sommertid beg. TO 1 Jagtfor. Træning - Sang og fortælling 7 MA FR 2 APRIL LØ 3 Arbejdslørdag Friskolen TI 1 SØ 4 Kirke ingen ON 2 MA 5 Befrielsen 19 TO 3 Gospel - Jagtfor. træning TI 6 Generalforsamling Arkivet 18 FR 4 Åben Skoled. - Tilmelding Gørrendag 35 ON 7 LØ 5 Aktivitetsdag MD 14 TO 8 Jagtfor. træning SØ 6 Kirke FR 9 MA 7 15 LØ 10 TI 8 Generalforsamling Brugsen 8 SØ 11 Kirke ON 9 Friskole generalforsamling 23 MA 12 Åben Skoledag / Læsekredsen 20 6 TO 10 Jagtfor. Træning - Gospel 29 TI 13 Fælles Generalforsamling 38 FR 11 ON 14 LØ 12 TO 15 Jagtfor. træning SØ 13 Palmesøndag Kirke 14 FR 16 Bededag Konfirmation MA 14 Påskeferie GF 16 LØ 17 TI 15 SØ 18 Kirke ingen ON 16 Jagtfor. træning MA TO 17 Skærtorsdag Kirke TI 20 FR 18 Langfredag ingen ON 21 Dagen tiltaget med 9t 21m marts 2014

6 .fortsættelse fra side 3 Den kommende skolereform En af de store opgaver i Børne og Familieudvalget og Byrådet bliver at få implementeret den nye folkeskolereform som giver anledning til store ændringer på vore skoler. Der er nedsæt en række af arbejdsgrupper som har haft til opgave at komme med løsningsforslag på forskellige områder. I den kommende uge afholdes der et temamøde for Byrådet hvor resultatet af gruppernes arbejde vil blive fremlagt. Det faldende børnetal En anden stor udfordring på området er det faldende børnetal. Tilgangen af nyfødte har de senere år været endog meget lav, og vi får som følge heraf nogle meget små årgange. Det nødvendiggør løbende tilpasninger, først på dagpleje og børnehaveområdet, og efterfølgende på skoleområdet. Ældreområdet I den vedtagne finanslov for 2014 er der afsat 1. mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på ældreområdet. RKSK har fået tildelt 11,3 mio. kr. af denne pulje. Puljen skal anvendes på følgende 3 områder: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, ex på plejehjem. Jeg ser frem til det kommende arbejde i RKSK, og til at være med til at løse de store udfordringer kommunen kommer til at stå over for de næste fire år. Runestenens læsere ønskes et godt forår. Læsekredsen indbyder Konfirmandstuen Frydendalsvej, Grønbjerg mandag d. 12. maj kl Mette Toftdahl vil komme og fortælle om Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings Saga. Mette vil komme ind på tro/overtro, og hvordan indbildningens kraft påvirker romanens skrøbelige virkelighed Hvordan virkeligheden bliver fortalt med de mytologiske og psykologiske vilkår man levede under i 1800-tallet og måske også i dag. Der vil naturligvis også blive fortalt om selve forfatterskabet. Gratis entre - og alle er velkommen. Der kan købes vin, te/kaffe a 20,- kr. Grønbjerg Læsekreds Grønbjerg VVS Aut. VVS Installatør Mogens Kjær Tlf / Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden Store brændekløvere sælges og udlejes marts 2014

7 Hør om Coops samhandel med Afrika Ved: Bestyrelsen Husk Brugsens generalforsamling tirsdag den 8. april kl i Grønbjerg Forsamlingshus. Kom og hør om Coops samhandel med Afrika og smag nogle af de spændende Savannah varer. Som ansvarlig dagligvarevirksomhed har Coop mange indsatser, som gør det muligt for de danske forbrugere at handle sundt og bæredygtigt i en ellers travl hverdag. Disse indsatser vil Coop gerne fortælle meget mere om til kunder og medlemmer. Derfor har Coop udviklet konceptet: Savannah Storytellers. Savannah Storytellers er frivillige, som bl.a. har været i Afrika og møde Coops samarbejdspartnere og de mennesker, som producerer Savannah varerne. De fortæller spændende, nærværende og relevante historier om Savannah og Coops samhandel med Afrika. Henrik Ørtenblad er en af disse fortællere, og vi har været så heldige at få ham til at komme og fortælle på årets generalforsamling. Sang og fortælling i præstegården Vi byder foråret velkommen torsdag d. 1. maj kl. 14. Alle er velkomne! Bodil Toftdahl Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 16. maj kl. 10: Magnus Holm Boutrup Raunsbjergvej rnhøj Cecilie Elisabeth Jensen Algade 65 Grønbjerg Kathrine Hammelsvang Kirk Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Kristine Hjorthus Kristensen Ørnhøjvej Grønbjerg Morten Hessellund Lauritsen Algade 60 Grønbjerg Louise Kviesgaard Nielsen Sandbækvej 24 Grønbjerg Kristian Sønderby Holmgårdsvej 4 Grønbjerg Karoline Gammelager Therkildsen Sønderkjærsvej 3 Grønbjerg KONFIRMERES I VIND KIRKE: Melissa Christensen Præstevejen 35 Vind Aksel Møller Larsen Holstebrovej 2 Vind Jan Madsen Ørnhøjvej 3 Vind Kristian Friis Mikkelsen Røjkjærvej 9 Vind Christian Bo Ovesen Toftvej Vind Anton Skovgaard Rasmussen Præstevej 30 Vind marts 2014

8 Tirsdag d. 8. april 2014 kl Grønbjerg Forsamlingshus LokalBrugsen Grønbjerg Indbydelse til ordinær generalforsamling i Grønbjerg Vandværk Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Torsdag den 20. marts 2014 kl. 20:00 Algade 60, 1. sal. 4. Valg til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Bestyrelsen marts 2014

9 9 19. marts 2014

10 Det første år med GAFFA Ved: Formand Malene Cadovius Juelsgaard Hjemmesiden Så er vores hjemmeside oppe at køre. Gå ind på og se den. Her kan du få info om diverse hold, trænere, GAFFAs bestyrelse og diverse underudvalg, arrangementer mm. De hold der er aktuelle pt. er fodbold og sommerbadminton. Du tilmelder dig og betaler kontingent på hjemmesiden. Dog skal du booke en bane ved badmintonudvalget mandag d. 17. marts kl. 19 i multirummet. Betaling for fodbold og sommerbadminton skal ske inden d. 25. april 2014 via hjemmesiden. Sponsorer Vi er glade for, at Landbobanken vil sponsorere nyt spillesæt til serie 6. Derudover sponsorer Landbobanken Gaffa med T-shirt til alle der tilmelder sig badminton efteråret 2014, samt gymnastiktrøjer til opvisningen Derudover spillesæt til de, der skal spille badmintonturnering i sæson 2014/2015. Landbobanken sponsorer ligeledes et stor beløb til foreningen GAFFA, hvilket vi er meget taknemmelige for. Ungdomsklubben Ungdomsklubben har haft en fantastisk sæson med en stor flok glade unge mennesker fra 5. klasse og opefter. Der har været forskellige ture - Wow park, hyttetur, indkøbstur i Herning Centeret, pigeaften. Derudover har de haft nogle sjove klubaftner med forskelligt indhold, f.eks. banko, brandøvelse mm. Klubben holder afslutning med overnatning d. 11. april og starter op i efteråret 2014, nærmere info herom senere følg med på hjemmesiden. Gymnastik og vinterbadminton Gymnastik og vinterbadminton er lige blevet afsluttet med en flot opvisning og badmintonturnering. Vi er så stolte af vores hold og frivillige trænere, som gør en stor indsats. Gymnastik og vinterbadminton starter op igen i uge 39. Planen over den nye sæson er klar først i august. Der er tilmelding til sommerbadminton d. 17/3 kl. 19 i multirummet ved skolen. Frivillige trænere Fundamentet for vores fantastiske hold er frivillige trænere, så vi håber, at I er mange der har lyst til at påtage jer udfordringen som frivillig trænere i Gaffa. Som træner for GAFFA kan vi tilbyde dig: Kurser igennem DGI, så du bliver klædt på til opgaven At du bliver en del af et frivilligt team Sjove oplevelser Tæt samarbejde med en kontaktperson fra udvalgene. ta` springet, bliv frivillig træner der er brug for dig! Ring til en i bestyrelsen eller sig ja til opgaven når vi spørg dig, hvis det har interesse. Belønningen Vores gymnastik- og badminton trænere fik hver en flot rose efter opvisningen, som var sponsoreret af Krogs blomster. Vores frivillige trænere tager til Baboon city i april, hvor de bliver forkælet med hygge og frokost, samt udfordret i et stjernetræf. Denne tur er delvis sponsoreret af Ide-huse og Anneberg Transport. Maden er delvis sponsoreret af Madstedet i Spjald. Drikkevarer er sponsoreret af Grønbjerg Brugs Vi siger tak til alle vores Sponsorer. Sponsorudvalg Gaffa har et sponsorudvalg, som vil tage ud marts 2014

11 og snakke med sponsorer om fremtidige sponsorater. Ligeledes har alle mulighed for at give tilsagn om sponsorater via hjemmesiden eller personlig henvendelse. Vi håber, at mange vil sponsorer GAFFA og støtte foreningen. Et aktivt foreningsliv skaber dynamik og trivsel i Grønbjerg og er til glæde for alle borgere. Vores sponsorer vil blive synliggjort i foldere, ved arrangementer og på hjemmesiden. Sponsorer kan derudover bestille et skilt på stadion. Vores sponsor fra 2013 vil blive stående på hjemmesiden indtil nye aftaler er i hus, så giv endelig besked, hvis du ønsker at sponsorer og have dit navn synlig sammen med os. Tusind tak til vores medlemmer og alle jer der støtter os. Husk fælles generalforsamling d. 13. maj 2014 kl. 19 i den gamle gymnastiksal. Serie 6 -herrefodbold Er fodbold for dig der er fra 16 år og opefter, og gerne vil træne fodbold for sjov, i selskab med andre fodboldentusiaster. For spillerne bliver der arrangeret forskellige sociale arrangementer i løbet af sæsonen som eks. kanotur og bowling. Der vil være mulighed for kampe i weekenderne. Tidspunkt: Tirsdag og torsdag kl. 19 -? STED: Stadion på Frydendalsvej i Grønbjerg PRIS: 425 kr. pr. halv sæson. forårssæson Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af trænerne. Bo Jensen eller Kenneth Enevoldsen Oldboys Kontaktperson Lars Troelsen: Salg og Service Hans Østergaard, Spjald marts 2014

12 Besøg i Algade 26 Ved: Grete Tange Hvem: En ny borger er kommet til Grønbjerg, idet Rene Dormann Frandsen har købt Algade 26. Han flyttede ind den 1. maj 2013, så han har allerede boet her i næsten et år. Han har møbleret huset på smukkeste vis med flotte gamle velrestaurerede (han restaurerer selv) møbler, som han har fundet hos familie, på loppemarkeder og i Den blå avis. Også tekopperne, som jeg bliver budt the af, er smukt porcelæn med blomster og guldkant. Hvilken baggrund: Rene fortæller: Jeg er 45 år, og jeg er født og opvokset i Lind ved Herning. Mine forældre havde en optiker forretning i over 30 år, og de arbejdede mange timer hver dag. Den har de nu solgt og har trukket sig tilbage. Jeg har to brødre og en søster, og den ene af mine ØRNHØJ EL Rene ved en af sine hobbyer - computere mb-foto brødre er også optiker, men det er i Kolding, for han havde set, hvor meget arbejde, der er ved at være selvstændig. Min søster er lærer. Jeg gik skole i Lind, hvor jeg tog 9. klasse. Derefter gik jeg på gymnasiet i Herning, men jeg gjorde aldrig gymnasiet færdig, så i stedet gik jeg ud og arbejdede nogle år i postvæsenet. Derefter gik jeg i lære som busmekaniker på Combus. Jeg var da 28 år, og uddannelsen foregik på almindelig lærlingeløn og ikke som i dag med voksenlærlinge uddannelsen. Efter uddannelsen var jeg der en kort tid, men så blev det nedlagt. Så var jeg arbejdsløs i en periode, hvorefter jeg blev ansat ved kommunen i Herning som vedligeholder af deres maskinpark. Jeg var der i otte år. Derefter skiftede jeg til Herning plæneklipperservice, og der kom jeg til skade med fingrene, idet to led på min højre hånds lange- og ringfinger blev skåret af. Jeg fik erstatning både for ulykken og for tabt arbejdsevne, selvom forsikringen ikke i første omgang ville give til tabt arbejdsevne marts 2014

13 Derfor måtte jeg have fagforeningen ind og hjælpe, og det gjorde, at jeg fik en erstatning, som jeg kunne købe huset her for. Hvilket arbejde: Men nu kunne jeg ikke længere arbejde med mit fag, så derfor er jeg pædagogmedhjælper, men er ved at uddanne mig til pædagogisk assistent. Jeg er ansat ved Vildbjerg Skoles fritidsordning i en 30 timers stilling, og det er jeg meget glad for. Jeg arbejder fortrinsvis med børnene fra 6 til 10 år, idet SFO en der er opdelt i to afdelinger én for de små med 120 til 150 børn og én for de store med 70 til 80 børn. Jeg har været der i fire år, og jeg er naturligvis meget spændt på, hvad der sker efter sommerferien, når den nye skolelov træder i kraft. Jeg mener, at man i stedet for at afskedige folk, bør overføre dem til skolen som undervisningsassistenter, for folkeskolen kommer til at stå over for en opgave med inklusionen, som den slet ikke er gearet til. Jeg har gode kolleger, som gerne vil gøre deres arbejde så godt som muligt, og dejlige børn at arbejde med, så det er et job, der passer mig. En af mine vigtigste indsatser er at lære børnene at bruge hammer og sav, så de ikke splitter hænder og materialer ad, og derved give dem en følelse af at kunne noget håndværksmæssigt. Det eneste, der ikke er særlig godt, er lønnen. Hvordan videreuddanne: Om uddannelsen til pædagogisk assistent eller pædagog light, som Rene selv siger, fortæller han: Den foregår på social og sundhedsskolen i Herning, og den tager et år og fire måneder. Der er diverse prøver undervejs, projekter og en afsluttende eksamen. Fagene, som vi har, er sprog, kommunikation og psykologi, pædagogik og udviklingspsykologi. Jeg er især optaget af det første, for det har jeg brug for dagligt, når børnene bliver uvenner, for så gælder det som voksen om at nedtrappe konflikter ved hjælp af sprog og attitude. Man kan selv bygge videre på de teorier, som vi arbejder med der, og jeg ville gerne tage en uddannelse til pædagog på baggrund af det, men jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle kunne klare det økonomisk. Hvorfor Grønbjerg: Jeg kom til Grønbjerg, fordi jeg her kunne finde det rigtige hus til den rigtige pris, og jeg syntes også, at byen her virkede til, at man ville noget, for der var både butik marts 2014

14 og skole, og det tiltalte mig. Jeg er glad for at bo her, og folk i nabolaget har taget venligt imod mig. Jeg har også snakket mere med naboerne, end jeg ville have gjort, hvis det var i en større by. Og huset er helt fint, for vand, el og isolering var ordnet, inden jeg købte det. Jeg har så selv malet huset udvendigt, og det var et stort arbejde. Der var mange, der roste det undervejs, og det er jeg meget glad for. Hvilke interesser: Min altdominerende fritidsinteresse er kampkunst nærmere betegnet Kung Fu. Jeg har været med til at starte en klub op i Herning i det, og jeg underviser stadig på den. Kung Fu er langsommeligt og tålmodighedskrævende. Man bruger hænderne meget, og der er mange greb, som man også skal lære. Man vægter at dirigere med modstanderen i stedet for at modstå, således at man prøver at ændre deres retning ved at flytte deres arme eller ben. Man kan låne deres kraft ved at undvige på den rigtige måde. Det er meget kompliceret at sætte en sådan klub i gang, så jeg har ikke overskud til at sætte sådan noget i gang i Grønbjerg. Jeg har også stor interesse i computere, hvoraf jeg har skilt flere ad, så jeg ved lidt mere om computerens opbygning og dens måde at fungere på. På arbejde hjælper jeg også gerne kolleger, hvis der er noget, der er gået i fisk for dem. En hyggelig samtale er slut, og jeg takker mange gange for, at Rene ville modtage mig. MARGRETHES DØTRE arrangerer aktivitetsdag Lørdag, den 5. april 2014 er der aktivitetsdag kl for børn og voksne på Grønbjerg Friskole: Aktiviteter: Bolsjekogning Bag din egen kage og pynt den! Deconpage af påskeæg Smykkeværksted Påskepynt /påskeklip Spilleværksted (bob, brætspil m.v.) Ved hvert arbejdende værksted, vil der i deltagerprisen være en ting, man kan lave og få med hjem. Desuden er sandwich, saft og kaffe med i prisen. Yderligere materialer kan købes! Tilmeldingsfrist: Senest mandag, den 24. marts 2014 til Jytte Nilausen på tlf (ring eller send sms) eller på opslag i Grønbjerg Brugs marts 2014

15 Sundhed Ved: Læge Henrik Thomsen Virkning Der har igen været en stor diskussion om bivirkning ved medicin. Den kommer en gang imellem, og selve omtalen kan have den bivirkning, at der er nogle, der ikke vil tage deres medicin, selvom de ingen bivirkninger har. Det er nemlig ikke alle, der får det. Det er næsten altid vanskeligt at se, om problemet skyldes bivirkninger eller noget andet undtagen, hvis det er en meget almindelig bivirkning. Hvis f.eks. en femtedel af alle, der får en bestemt medicin, får udslet, og udslettet forsvinder hos alle, når de holder op med at tage medicinen, er der ikke så meget at være i tvivl om, men hvis det nu kun er én ud af tusinde, der får bivirkning, og den først viser sig fem år efter, at behandlingen er begyndt, og symptomerne ligeså godt kunne skyldes noget helt andet? Der bliver brugt mange timer for at forske i det. Der er enighed om, at man kun skal give medicin, hvis patienten har behov for det og gavn af det. Et godt eksempel er behandling af HIV. Patienter, der har været behandlet for HIV, dør ca. 20 år tidligere end normalt, men det er ikke nemt at afgøre, hvad årsagen er. Det kunne være bivirkning ved medicinen, men det kunne også skyldes, at deres modstandskraft er nedsat som følge af sygdommen. Foreløbig fører man nøje optegnelser over, hvordan det går patienter med forskellig medicin. Man skal jo ikke holde op med at behandle af den grund, for det er i hvert fald værre. Tusind tak til alle der gør dette blad muligt marts 2014

16 Bevaringsværdige gravsten Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk Den anden gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Chr. Lindbærg Jensens sten. Stenen er ligesom de øvrige bevaringsværdige sten placeret syd for kirken. Stenen der er relativ lille har form som en ligebenet trapez der for oven afsluttes med en cirkel. Stenen er 53 cm høj (over jorden) 34,5 cm bred ved jorden og diameteren for oven er 30 cm. Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen. Endvidere er der øverst på stenen placeret endnu et kors som e centrale symbol på den kristne tro Et vidnesbyrd om at her ligger en der tilhører den kristne kirke og har hørt korsets evangelium, som Jesus sagde om sig selv Jeg er opstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve om han end dør Joh. 11,25. Desuden er der nederst på stenen anbragt den lille sentens, Hvil i Fred. At Fred er skrevet med stort kan skyldes at man på det tidspunkt skrev navneord med stort. Af øvrige bemærkninger kan, i forhold til kirkebogsoplysningerne nævnes, at navnet ikke er stavet korrekt (se senere). Navnet på fødestedet er stavet Hamrum. Dette navn figurerer på kort fra Omkring 1900 bliver stedet/byen kaldt Hammerum. December er forkortet, måske på grund af stenens bredde. Desuden er der ikke punktum efter datoerne, men dette varierer også fra sten til sten. Måske har den skik været efter hver enkelt stenhuggers for-godt-befindende. Man kan naturligvis også spekulere på hvordan kommunikationen mellem de pårørende og stenhuggeren har fundet sted. mb-foto Denne sten er mere end 100 år gammel som også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Chr. Lindbærg Jensen boede i Store Halkjær, som ligger Halkjærsvej 19 i Ørnhøj. At stenen står her på Nr. Omme kirkegård skyldes at der i 1895 ikke var nogen kirke og dermed kirkegård i Ørnhøj. Ørnhøj var også en del af Nr. Omme sogn, og man fik først en kirke i Ørnhøj i Chr. Lindbærg Jensen: w 3. december 1827 ^ 14. juni år gammel. Chr. Lindbærg Jensen hed ifølge kirkebogen Kristen Lindberg Jensen marts 2014

17 Kristen Lindberg Jensen blev født i Wammengård i Hammerum, Gjellerup sogn. Han var kusk ved Ny Mølles papirfabrik i Sdr. Lem, da han den 5. december 1858 blev gift med Karen Nielsen, enken til den tidligere ejer af Store Halkjær, Andreas Madsen Karen Nielsen blev født i Nr. Felding den 11. april Hun døde den 17. november 1921, 92 år gammel. Karen Nielsen og Andreas Madsen havde 2 børn: 1. Christiane født i 1851 og blev gift med Mogens Østergaard, Grønbjerg. 2. Caroline født i 1856 og blev gift med Poul Lund i Måbjerg. Kristen Lindberg Jensen og Karen Nielsen fik sammen 3 børn. 1 Ane Marie Malene født i Hun blev gift med Svend Madsen, Vester Spåbæk. (Ligger til venstre når man kører fra Spåbækvej grusvej ud på Spåbækvej asfaltvej) 2 Jensine Kjærstine født i 1866 og gift i 1895 med Jens Jensen, Voldsted ved Vind. 3 Kristine født i 1869 og gift i 1893 med Anton Marinus Madsen, Vester Spåbæk (f d. 1932). Anton Marinus Madsen overtog gården efter sviger faderen Kristen Lindberg i Anton Marinus Madsen blev kaldt Anton Halkjær. Han havde en mængde tillidsposter i Ørnhøj. Han var f. eks. meget medvirkende til, at Ørnhøj Station blev bygget hvor den lå. Han var også medlem af sognerådet i en årrække hvor han var kommunekasserer. Endvidere var han medlem af Ringkøbing Banks bankråd. Anton Halkjær var meget religiøs interesseret og var medlem af menighedsrådet for Indre Mission. Kristine og Antons søn Lindberg Madsen Halkjær (f d. 1976) overtog gården efter dem i Lindberg blev gift med Nielsine Nielsen fra Videbæk i Stående ses fra venstre: Anton Halkjær, Karoline, Kristine Halkjær, Lindberg Madsen Halkjær, Karen Nielsen derudover to ukendte. Billedet er fra omkring marts 2014

18 Lindberg Madsen Halkjær Lindberg havde også mange tillidshverv. Han var f. eks. i sognerådet i mange år. Var formand for Ørnhøj mejeri og han var også bestyrer for Ringkøbing Banks afdeling i Ørnhøj. Lindberg Madsen Halkjær døde i 1976 Nielsine Nielsen døde i overtog sønnen Anton Halkjær gården. Anton blev gift med Mary Holmgaard i Anton Halkjær døde Mary Halkjær døde i Nielsine Halkjær (f. Nielsen) De fik 2 sønner Michael og Charles. Charles Halkjær har i dag familiegården Store Halkjær. I 1887 brændte Store Halkjær, men blev genopført samme sted og i samme stil som det nedbrændte. Store Halkjær, der opstod i 1812, er ejet af samme slægt i 200 år, og i den anledning er gårdens historie belyst i et kompendium, hvorfra ovennævnte oplysninger stammer. (Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes Tirsdag d. 6. maj kl i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole Med venlig hilsen bestyrelsen Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid tlf eller mail adr.: marts 2014

19 Er du et menneske som... - gerne vil lære fra dig - bruge 1-2 timer i ugen sammen med børn i alderen 7-15 år eller voksne - opkvalificere dig indenfor ledelse, læring, problemløsning o. lign. - vil gøre en forskel i lokalsamfundet - vil lære nye mennesker at kende - har en ide...så læs videre Det går forrygende med badminton i Grønbjerg og indenfor de sidste 2 år, har der været stor tilgang af børn og unge som gerne vil lære at spille badminton. Det er vi i GAFFA badminton meget glade for, da vi mener at badminton er en fantastisk sport og vi arbejder for at det fortsat skal være en attraktiv sportsgren i Grønbjerg. Vi er kommet i den situation at vi mangler imellem 1-3 trænere og hjælpetrænere til den kommende sæson, som begynder i uge 39. Som træner hos GAFFA badminton kan vi tilbyde dig: - kurser igennem DGI, så du bliver klædt på til opgaven - at du bliver en del af et frivilligt team - sjove oplevelser - tæt samarbejde med en kontaktperson fra badmintonudvalget. ta` springet, bliv badmintontræner der er brug for dig! Ring til en i badmintonudvalget Charlotte Dyrberg Jonna Thesbjerg Camilla Boesen Murermester Jens Kirk Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse Ring og forhør nærmere Holmgårdsvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald Tlf.: Bil: marts 2014

20 Hjertestarter blev ikke indviet, men. Ved: Bestyrelsen...hjertestarteren der er sponsoreret af forsikringsselskabet Vestjyllands Forsikring blev officielt overdraget til Grønbjerg fredag d. 21. februar med deltagelse af assurandører fra det sponsorerende firma samt en repræsentant fra Grønbjerg-2000, der havde søgt om en hjertestarter til Grønbjerg. Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden hjertestarter.dk, og er af typen 24-7, hvilket vil sige, at der er adgang til hjertestarteren 24 timer i døgnet. Hjertestarteren er placeret centralt i Grønbjerg på muren i østenden af Grønbjerg- hjemmet, hvor der var let adgang til strøm, hvilket så betyder, at der er lys på hele døgnet samt en blinkende lampe. Til hjertestarteren medfølger der et hjertestarterkursus for en gruppe deltagere. Dette kursus er afholdt, og følgende personer står til rådighed i forbindelse med brug af hjertestarteren eller efterfølgende hjælp. Men tøv ikke med at gå i gang med hjertestarteren der er selvinstruerende. Er der flere til stede, kan personerne, der er noterer på modsatte side, kontaktes. mb-foto Hjertestarteren sponsoreret af Vestjyllands Forsikring hænger på væggen længst mod øst på Grønbjerghjemmet og de tilstedeværende repræsentanter er fra venstre eksam. Assurandør Michael Overgaard, Sten Schmidt, Grønbjerg-2000 og Assurandør Per Astrup. De to assurandører er naturligvis fra Vestjyllands forsikring marts 2014

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære alle, Så blev det marts måned, og det er meget lysere nu. Herligt at dagene allerede er blevet næsten 2 timer længere. På Hospice har der været

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave Nyhedsbrev uge 17 2014 Side 1+2 Generalforsamling Side 6 Filuren Side 3 Fra bestyrelsen Side 7 0/1 kl. + 2/3 kl. Side 4 Støtteforeningen Side 8-10 Børnehaven Side 4+5 Arbejdsdag Side 11 Kalender, kontakt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere