Nr marts årgang. Vinteren 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014"

Transkript

1 Nr marts årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas medens indskolingen legede i sneen på sportspladsen og Den Gamle Redakteur opholdt sig i 30 0 varme i Afrika. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Forårets komme En lille dreng blev spurgt om han kunne nævne de store højtider. Han nævnte i rækkefølge Jul, Påske, Pinse og Ulfborg Marked. Tilsvarende kan vi vel her i Grønbjerg tilføje Gymnastikopvisningen og Badmintonturneringen, som går over det meste af tre dage. Et stort stykke arbejde at få planlagt og afviklet, men så er vinterens aktiviteter vel også overstået, og nu venter vi så på forårets komme og sommeraktiviteterne med sommerbadminton og en fodboldsæson, der i år er den største satsning inden for området i en længere årrække. Jo - GAFFA er ved at træde i karakter. Skal Grønbjerg nedlægges? Færre indbyggere, faldefærdige huse, tomme huse, stavnsbundne indbyggere. Det er nogle af de skrækscenarier der bliver remset op i en rapport fra Dansk Byplan laboratorium der er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Man taler om Skrumpelev som en vejkantsby der ligger ud til en støjramt landevej. Læs hele rapporten her: Vejkantsdanmarks_fremtid_rapport_28.02.pdf Men falder Grønbjerg ind under en vejkantsby? Har vi faldefærdige bygninger, har vi tomme huse, har vi stavnsbundne indbyggere, er Algade en støjramt vej? Noget af det kan vi vel nikke genkendende til. Det vi i mindre grad kan genkende er indbyggertallet på mellem de mangel på indkøbsmulighed og mangel på en velfungerende skole og et solidt foreningsliv. Det har vi, men skal vi være på vagt over for de øvrige parametre. I øjeblikket har vi ni huse til salg i Grønbjerg. Et hus har været til salg i 5-6 år og de øvrige et til tre år og en enkelt i en uges tid. Og i og med at husene har været til salg så længe, kan man vel også tale om stavnsbundet hed. Har vi faldefærdige huse - det kan vi vel også sige ja til, har vi tomme huse - det kan vi vel også sige ja til. Er Algade støjramt - det vil der være flere i Algade, der vil sige ja til. Så Skrumpelevsforhold i Grønbjerg hersker der. (Se rapporten angående den tænkte landsby Skrumpelev) Nu har vi fået Algadeprojektet skubbet i gang. Måske var det værd at skele lidt til rapporten og lade sig inspirere. For øvrigt mener jeg...i tråd med ovenstående!!!!!!...at al lastbiltrafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte vej fra Tim. Deadline for nr. 128 er Lørdag d. 26. april 2014 Bladet udkommer onsdag d. 14. maj 2014 RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens Ballegaard. Bank: vestjyskbank Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse marts 2014

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Nyt fra Byrådet Jeg vil i anledning af forårets snarlige komme, indlede med et vers fra: Når vinteren rinder i grøft og i grav, skrevet af Johan Skjoldborg. Jeg lytter til vårens syngende kor, til lærken, den jublende glade, vi kender hinanden fra somren ifjor, den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord med min hakke, min skovl og min spade. Valget 1013 Valget til Byrådet den 19. november 2013 er veloverstået, og det nye Byråd er tiltrådt. Jeg valgte som bekendt, efter en pause på 4 år, igen at stille mit kandidatur til rådighed. Jeg opnåede valg, og vil gerne her benytte muligheden til at takke jer i Grønbjerg for en god opbakning. Mogens Ballegaard har spurgt mig om jeg ville genoptage indlæg fra Byrådet til Runestenen. Det har jeg takket ja til, og er som følge heraf tilbage i bladets spalter. Flagallé Udlejning kan ske ved henvendelse til: Holger Therkildsen Konstitueringen Jeg fik ved konstitueringen en plads i Børne og Familieudvalget, næstformandsposten i Socialudvalget, og en bestyrelsespost i RS Forsyning (Ringkøbing-Skjern Forsyning). Der er her i starten af byrådsperioden rigeligt at se til. Der bliver afholdt en del temamøder og introduktion til udvalgsområderne for at klæde det nye byråd godt på til det kommende arbejde. Indholdsfortegnelse.fortsættes side 6 Algade Badmintonturneringen Bevaringsværdige gravsten 16 Bispevalget anno Brand i Klubhuset en øvelse 42 Byrådet 3 Coops samhandel med Afrika 7 Den afgående organist Hanna Husted 45 Den nye organist Helle Majlund 22 Et år med GAFFA 10 Fastelavnsfesten Fælles generalforsamling 38 Grønbjerg Friskole 48 Grønbjergpiger Marlene Jensen 50 Gymnastikopvisningen Hjertestarter i Grønbjerg 20 Hold Grønbjerg Ren 34 Konfirmation i Grønbjerg 7 Mindeord 46 Redaktionen 2 Sommerfodbold i Grønbjerg 28 Støt Støttekredsen 47 Sundhed 15 Tyveri i Klubhuset 36 Vinterbadminton marts 2014

4 Læge H. Thomsen Manipulation efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag Tlf.: Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Jesper Bagge Tlf.: Kirkebil: Tlf.: Vildbjerg Taxi Genbrugspladsen: Nylandsvej - åben Lørdag L S ervicemeddelelser 7 Zoneterapeut: Tina H. Jeppesen Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf Bogbussen Mandag: Tlf.: Grønbjerg Genbrug Algade 33 Torsdag Fredag Lørdag Tlf.: Videbæk Taxi Bent Steffensen Algade 37, Grønbjerg Tlf.: Brugsen: Åben alle dage Dog undtaget Juledag og Nytårsdag Postekspeditionen: Mandag - fredag: Lørdag og søndag lukket Post indleveret efter bliver sendt efterfølgende hverdag. Tlf.: Landsbymusen: Brugskunst Algade 65 Åbningstider: Søndag: Mandag og Onsdag: Tlf.: Landbobanken Spjald: Man ti on Torsdag: Fredag Tlf.: Politiet i Videbæk: Åben efter aftale Mob: Eller 114 Ringkøbing Politi tlf Lægehuset i Spjald Tlf. tid Lægerne i Tim Tlf.: Telefontid: Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Politi: Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre Postkasserne tømmes: Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 17 Lørdag og søndag tømmes ikke Offentlig transport: DSB: Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald Dagplejerep.: Inger Kjeldgaard Margrethes døtre: Lissi Aagaard Dyrberg Flagalle: Holger Therkildsen Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald GB-hjemmets Venner: Bente Færge Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen Grønbjerg-2000: Sten Schmidt Gaffa: Malene C. Juelsgaard Gaffa - fodbold: Lars Troelsen Gaffa - gymnastik: Erik Øster Gaffa - klub: Kaj Kviesgaard Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg Jagtforeningen: Jørgen Bank Kirkebetj./Graver: Klaus Tang Kultur og Samvær: Ingrid Kirk Landbetj.: Mogens Frydensberg (Videb.) Lokalhistorisk: Mogens Ballegaard Læsekredsen: Helle Engestoft Manuel terapi: Henrik Thomsen Menighedsrådet: Else Pedersen NaturMusen: Klaus Wolff Nr. Omme: Graver-kontor Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard Posthuset: Brugsen Præsten: Bodil Toftdahl Runestenen: Mogens Ballegaard Røde Kors: Besøgstjeneste Skilte ved byportene: Camilla Boesen Sogneforening: Inger Kjeldgaard Strikkecafé: Anita Husted Støtteforen. Friskole: Grete Tange Vandværket: Jesper Bagge marts 2014

5 MARTS Side Side MA 17 Dagen tiltaget med 4t 21m 12 LØ 19 TI 18 SØ 20 Påskedag Kirke ON 19 MA Påskedag Kirke ingen 17 TO 20 Vandværk. Generalfors. / Gospel 8-29 TI 22 FR 21 ON 23 LØ 22 Jagtfor. Træning TO 24 Jagtfor. - Pokalskydning tre pokaler SØ 23 Kirke 9.00 FR 25 Hold Grønbjerg Ren 34 MA LØ 26 Runestenen Deadline TI 25 SØ 27 Kirke ON 26 MA TO 27 Gospel 29 TI 29 FR 28 Ud af Grønbjerg Skole K&S 36 ON 30 LØ 29 Jagtfor. Åben præmieskydning MAJ SØ 30 Kirke ingen Sommertid beg. TO 1 Jagtfor. Træning - Sang og fortælling 7 MA FR 2 APRIL LØ 3 Arbejdslørdag Friskolen TI 1 SØ 4 Kirke ingen ON 2 MA 5 Befrielsen 19 TO 3 Gospel - Jagtfor. træning TI 6 Generalforsamling Arkivet 18 FR 4 Åben Skoled. - Tilmelding Gørrendag 35 ON 7 LØ 5 Aktivitetsdag MD 14 TO 8 Jagtfor. træning SØ 6 Kirke FR 9 MA 7 15 LØ 10 TI 8 Generalforsamling Brugsen 8 SØ 11 Kirke ON 9 Friskole generalforsamling 23 MA 12 Åben Skoledag / Læsekredsen 20 6 TO 10 Jagtfor. Træning - Gospel 29 TI 13 Fælles Generalforsamling 38 FR 11 ON 14 LØ 12 TO 15 Jagtfor. træning SØ 13 Palmesøndag Kirke 14 FR 16 Bededag Konfirmation MA 14 Påskeferie GF 16 LØ 17 TI 15 SØ 18 Kirke ingen ON 16 Jagtfor. træning MA TO 17 Skærtorsdag Kirke TI 20 FR 18 Langfredag ingen ON 21 Dagen tiltaget med 9t 21m marts 2014

6 .fortsættelse fra side 3 Den kommende skolereform En af de store opgaver i Børne og Familieudvalget og Byrådet bliver at få implementeret den nye folkeskolereform som giver anledning til store ændringer på vore skoler. Der er nedsæt en række af arbejdsgrupper som har haft til opgave at komme med løsningsforslag på forskellige områder. I den kommende uge afholdes der et temamøde for Byrådet hvor resultatet af gruppernes arbejde vil blive fremlagt. Det faldende børnetal En anden stor udfordring på området er det faldende børnetal. Tilgangen af nyfødte har de senere år været endog meget lav, og vi får som følge heraf nogle meget små årgange. Det nødvendiggør løbende tilpasninger, først på dagpleje og børnehaveområdet, og efterfølgende på skoleområdet. Ældreområdet I den vedtagne finanslov for 2014 er der afsat 1. mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på ældreområdet. RKSK har fået tildelt 11,3 mio. kr. af denne pulje. Puljen skal anvendes på følgende 3 områder: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, ex på plejehjem. Jeg ser frem til det kommende arbejde i RKSK, og til at være med til at løse de store udfordringer kommunen kommer til at stå over for de næste fire år. Runestenens læsere ønskes et godt forår. Læsekredsen indbyder Konfirmandstuen Frydendalsvej, Grønbjerg mandag d. 12. maj kl Mette Toftdahl vil komme og fortælle om Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings Saga. Mette vil komme ind på tro/overtro, og hvordan indbildningens kraft påvirker romanens skrøbelige virkelighed Hvordan virkeligheden bliver fortalt med de mytologiske og psykologiske vilkår man levede under i 1800-tallet og måske også i dag. Der vil naturligvis også blive fortalt om selve forfatterskabet. Gratis entre - og alle er velkommen. Der kan købes vin, te/kaffe a 20,- kr. Grønbjerg Læsekreds Grønbjerg VVS Aut. VVS Installatør Mogens Kjær Tlf / Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden Store brændekløvere sælges og udlejes marts 2014

7 Hør om Coops samhandel med Afrika Ved: Bestyrelsen Husk Brugsens generalforsamling tirsdag den 8. april kl i Grønbjerg Forsamlingshus. Kom og hør om Coops samhandel med Afrika og smag nogle af de spændende Savannah varer. Som ansvarlig dagligvarevirksomhed har Coop mange indsatser, som gør det muligt for de danske forbrugere at handle sundt og bæredygtigt i en ellers travl hverdag. Disse indsatser vil Coop gerne fortælle meget mere om til kunder og medlemmer. Derfor har Coop udviklet konceptet: Savannah Storytellers. Savannah Storytellers er frivillige, som bl.a. har været i Afrika og møde Coops samarbejdspartnere og de mennesker, som producerer Savannah varerne. De fortæller spændende, nærværende og relevante historier om Savannah og Coops samhandel med Afrika. Henrik Ørtenblad er en af disse fortællere, og vi har været så heldige at få ham til at komme og fortælle på årets generalforsamling. Sang og fortælling i præstegården Vi byder foråret velkommen torsdag d. 1. maj kl. 14. Alle er velkomne! Bodil Toftdahl Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 16. maj kl. 10: Magnus Holm Boutrup Raunsbjergvej rnhøj Cecilie Elisabeth Jensen Algade 65 Grønbjerg Kathrine Hammelsvang Kirk Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Kristine Hjorthus Kristensen Ørnhøjvej Grønbjerg Morten Hessellund Lauritsen Algade 60 Grønbjerg Louise Kviesgaard Nielsen Sandbækvej 24 Grønbjerg Kristian Sønderby Holmgårdsvej 4 Grønbjerg Karoline Gammelager Therkildsen Sønderkjærsvej 3 Grønbjerg KONFIRMERES I VIND KIRKE: Melissa Christensen Præstevejen 35 Vind Aksel Møller Larsen Holstebrovej 2 Vind Jan Madsen Ørnhøjvej 3 Vind Kristian Friis Mikkelsen Røjkjærvej 9 Vind Christian Bo Ovesen Toftvej Vind Anton Skovgaard Rasmussen Præstevej 30 Vind marts 2014

8 Tirsdag d. 8. april 2014 kl Grønbjerg Forsamlingshus LokalBrugsen Grønbjerg Indbydelse til ordinær generalforsamling i Grønbjerg Vandværk Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Torsdag den 20. marts 2014 kl. 20:00 Algade 60, 1. sal. 4. Valg til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Bestyrelsen marts 2014

9 9 19. marts 2014

10 Det første år med GAFFA Ved: Formand Malene Cadovius Juelsgaard Hjemmesiden Så er vores hjemmeside oppe at køre. Gå ind på og se den. Her kan du få info om diverse hold, trænere, GAFFAs bestyrelse og diverse underudvalg, arrangementer mm. De hold der er aktuelle pt. er fodbold og sommerbadminton. Du tilmelder dig og betaler kontingent på hjemmesiden. Dog skal du booke en bane ved badmintonudvalget mandag d. 17. marts kl. 19 i multirummet. Betaling for fodbold og sommerbadminton skal ske inden d. 25. april 2014 via hjemmesiden. Sponsorer Vi er glade for, at Landbobanken vil sponsorere nyt spillesæt til serie 6. Derudover sponsorer Landbobanken Gaffa med T-shirt til alle der tilmelder sig badminton efteråret 2014, samt gymnastiktrøjer til opvisningen Derudover spillesæt til de, der skal spille badmintonturnering i sæson 2014/2015. Landbobanken sponsorer ligeledes et stor beløb til foreningen GAFFA, hvilket vi er meget taknemmelige for. Ungdomsklubben Ungdomsklubben har haft en fantastisk sæson med en stor flok glade unge mennesker fra 5. klasse og opefter. Der har været forskellige ture - Wow park, hyttetur, indkøbstur i Herning Centeret, pigeaften. Derudover har de haft nogle sjove klubaftner med forskelligt indhold, f.eks. banko, brandøvelse mm. Klubben holder afslutning med overnatning d. 11. april og starter op i efteråret 2014, nærmere info herom senere følg med på hjemmesiden. Gymnastik og vinterbadminton Gymnastik og vinterbadminton er lige blevet afsluttet med en flot opvisning og badmintonturnering. Vi er så stolte af vores hold og frivillige trænere, som gør en stor indsats. Gymnastik og vinterbadminton starter op igen i uge 39. Planen over den nye sæson er klar først i august. Der er tilmelding til sommerbadminton d. 17/3 kl. 19 i multirummet ved skolen. Frivillige trænere Fundamentet for vores fantastiske hold er frivillige trænere, så vi håber, at I er mange der har lyst til at påtage jer udfordringen som frivillig trænere i Gaffa. Som træner for GAFFA kan vi tilbyde dig: Kurser igennem DGI, så du bliver klædt på til opgaven At du bliver en del af et frivilligt team Sjove oplevelser Tæt samarbejde med en kontaktperson fra udvalgene. ta` springet, bliv frivillig træner der er brug for dig! Ring til en i bestyrelsen eller sig ja til opgaven når vi spørg dig, hvis det har interesse. Belønningen Vores gymnastik- og badminton trænere fik hver en flot rose efter opvisningen, som var sponsoreret af Krogs blomster. Vores frivillige trænere tager til Baboon city i april, hvor de bliver forkælet med hygge og frokost, samt udfordret i et stjernetræf. Denne tur er delvis sponsoreret af Ide-huse og Anneberg Transport. Maden er delvis sponsoreret af Madstedet i Spjald. Drikkevarer er sponsoreret af Grønbjerg Brugs Vi siger tak til alle vores Sponsorer. Sponsorudvalg Gaffa har et sponsorudvalg, som vil tage ud marts 2014

11 og snakke med sponsorer om fremtidige sponsorater. Ligeledes har alle mulighed for at give tilsagn om sponsorater via hjemmesiden eller personlig henvendelse. Vi håber, at mange vil sponsorer GAFFA og støtte foreningen. Et aktivt foreningsliv skaber dynamik og trivsel i Grønbjerg og er til glæde for alle borgere. Vores sponsorer vil blive synliggjort i foldere, ved arrangementer og på hjemmesiden. Sponsorer kan derudover bestille et skilt på stadion. Vores sponsor fra 2013 vil blive stående på hjemmesiden indtil nye aftaler er i hus, så giv endelig besked, hvis du ønsker at sponsorer og have dit navn synlig sammen med os. Tusind tak til vores medlemmer og alle jer der støtter os. Husk fælles generalforsamling d. 13. maj 2014 kl. 19 i den gamle gymnastiksal. Serie 6 -herrefodbold Er fodbold for dig der er fra 16 år og opefter, og gerne vil træne fodbold for sjov, i selskab med andre fodboldentusiaster. For spillerne bliver der arrangeret forskellige sociale arrangementer i løbet af sæsonen som eks. kanotur og bowling. Der vil være mulighed for kampe i weekenderne. Tidspunkt: Tirsdag og torsdag kl. 19 -? STED: Stadion på Frydendalsvej i Grønbjerg PRIS: 425 kr. pr. halv sæson. forårssæson Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af trænerne. Bo Jensen eller Kenneth Enevoldsen Oldboys Kontaktperson Lars Troelsen: Salg og Service Hans Østergaard, Spjald marts 2014

12 Besøg i Algade 26 Ved: Grete Tange Hvem: En ny borger er kommet til Grønbjerg, idet Rene Dormann Frandsen har købt Algade 26. Han flyttede ind den 1. maj 2013, så han har allerede boet her i næsten et år. Han har møbleret huset på smukkeste vis med flotte gamle velrestaurerede (han restaurerer selv) møbler, som han har fundet hos familie, på loppemarkeder og i Den blå avis. Også tekopperne, som jeg bliver budt the af, er smukt porcelæn med blomster og guldkant. Hvilken baggrund: Rene fortæller: Jeg er 45 år, og jeg er født og opvokset i Lind ved Herning. Mine forældre havde en optiker forretning i over 30 år, og de arbejdede mange timer hver dag. Den har de nu solgt og har trukket sig tilbage. Jeg har to brødre og en søster, og den ene af mine ØRNHØJ EL Rene ved en af sine hobbyer - computere mb-foto brødre er også optiker, men det er i Kolding, for han havde set, hvor meget arbejde, der er ved at være selvstændig. Min søster er lærer. Jeg gik skole i Lind, hvor jeg tog 9. klasse. Derefter gik jeg på gymnasiet i Herning, men jeg gjorde aldrig gymnasiet færdig, så i stedet gik jeg ud og arbejdede nogle år i postvæsenet. Derefter gik jeg i lære som busmekaniker på Combus. Jeg var da 28 år, og uddannelsen foregik på almindelig lærlingeløn og ikke som i dag med voksenlærlinge uddannelsen. Efter uddannelsen var jeg der en kort tid, men så blev det nedlagt. Så var jeg arbejdsløs i en periode, hvorefter jeg blev ansat ved kommunen i Herning som vedligeholder af deres maskinpark. Jeg var der i otte år. Derefter skiftede jeg til Herning plæneklipperservice, og der kom jeg til skade med fingrene, idet to led på min højre hånds lange- og ringfinger blev skåret af. Jeg fik erstatning både for ulykken og for tabt arbejdsevne, selvom forsikringen ikke i første omgang ville give til tabt arbejdsevne marts 2014

13 Derfor måtte jeg have fagforeningen ind og hjælpe, og det gjorde, at jeg fik en erstatning, som jeg kunne købe huset her for. Hvilket arbejde: Men nu kunne jeg ikke længere arbejde med mit fag, så derfor er jeg pædagogmedhjælper, men er ved at uddanne mig til pædagogisk assistent. Jeg er ansat ved Vildbjerg Skoles fritidsordning i en 30 timers stilling, og det er jeg meget glad for. Jeg arbejder fortrinsvis med børnene fra 6 til 10 år, idet SFO en der er opdelt i to afdelinger én for de små med 120 til 150 børn og én for de store med 70 til 80 børn. Jeg har været der i fire år, og jeg er naturligvis meget spændt på, hvad der sker efter sommerferien, når den nye skolelov træder i kraft. Jeg mener, at man i stedet for at afskedige folk, bør overføre dem til skolen som undervisningsassistenter, for folkeskolen kommer til at stå over for en opgave med inklusionen, som den slet ikke er gearet til. Jeg har gode kolleger, som gerne vil gøre deres arbejde så godt som muligt, og dejlige børn at arbejde med, så det er et job, der passer mig. En af mine vigtigste indsatser er at lære børnene at bruge hammer og sav, så de ikke splitter hænder og materialer ad, og derved give dem en følelse af at kunne noget håndværksmæssigt. Det eneste, der ikke er særlig godt, er lønnen. Hvordan videreuddanne: Om uddannelsen til pædagogisk assistent eller pædagog light, som Rene selv siger, fortæller han: Den foregår på social og sundhedsskolen i Herning, og den tager et år og fire måneder. Der er diverse prøver undervejs, projekter og en afsluttende eksamen. Fagene, som vi har, er sprog, kommunikation og psykologi, pædagogik og udviklingspsykologi. Jeg er især optaget af det første, for det har jeg brug for dagligt, når børnene bliver uvenner, for så gælder det som voksen om at nedtrappe konflikter ved hjælp af sprog og attitude. Man kan selv bygge videre på de teorier, som vi arbejder med der, og jeg ville gerne tage en uddannelse til pædagog på baggrund af det, men jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle kunne klare det økonomisk. Hvorfor Grønbjerg: Jeg kom til Grønbjerg, fordi jeg her kunne finde det rigtige hus til den rigtige pris, og jeg syntes også, at byen her virkede til, at man ville noget, for der var både butik marts 2014

14 og skole, og det tiltalte mig. Jeg er glad for at bo her, og folk i nabolaget har taget venligt imod mig. Jeg har også snakket mere med naboerne, end jeg ville have gjort, hvis det var i en større by. Og huset er helt fint, for vand, el og isolering var ordnet, inden jeg købte det. Jeg har så selv malet huset udvendigt, og det var et stort arbejde. Der var mange, der roste det undervejs, og det er jeg meget glad for. Hvilke interesser: Min altdominerende fritidsinteresse er kampkunst nærmere betegnet Kung Fu. Jeg har været med til at starte en klub op i Herning i det, og jeg underviser stadig på den. Kung Fu er langsommeligt og tålmodighedskrævende. Man bruger hænderne meget, og der er mange greb, som man også skal lære. Man vægter at dirigere med modstanderen i stedet for at modstå, således at man prøver at ændre deres retning ved at flytte deres arme eller ben. Man kan låne deres kraft ved at undvige på den rigtige måde. Det er meget kompliceret at sætte en sådan klub i gang, så jeg har ikke overskud til at sætte sådan noget i gang i Grønbjerg. Jeg har også stor interesse i computere, hvoraf jeg har skilt flere ad, så jeg ved lidt mere om computerens opbygning og dens måde at fungere på. På arbejde hjælper jeg også gerne kolleger, hvis der er noget, der er gået i fisk for dem. En hyggelig samtale er slut, og jeg takker mange gange for, at Rene ville modtage mig. MARGRETHES DØTRE arrangerer aktivitetsdag Lørdag, den 5. april 2014 er der aktivitetsdag kl for børn og voksne på Grønbjerg Friskole: Aktiviteter: Bolsjekogning Bag din egen kage og pynt den! Deconpage af påskeæg Smykkeværksted Påskepynt /påskeklip Spilleværksted (bob, brætspil m.v.) Ved hvert arbejdende værksted, vil der i deltagerprisen være en ting, man kan lave og få med hjem. Desuden er sandwich, saft og kaffe med i prisen. Yderligere materialer kan købes! Tilmeldingsfrist: Senest mandag, den 24. marts 2014 til Jytte Nilausen på tlf (ring eller send sms) eller på opslag i Grønbjerg Brugs marts 2014

15 Sundhed Ved: Læge Henrik Thomsen Virkning Der har igen været en stor diskussion om bivirkning ved medicin. Den kommer en gang imellem, og selve omtalen kan have den bivirkning, at der er nogle, der ikke vil tage deres medicin, selvom de ingen bivirkninger har. Det er nemlig ikke alle, der får det. Det er næsten altid vanskeligt at se, om problemet skyldes bivirkninger eller noget andet undtagen, hvis det er en meget almindelig bivirkning. Hvis f.eks. en femtedel af alle, der får en bestemt medicin, får udslet, og udslettet forsvinder hos alle, når de holder op med at tage medicinen, er der ikke så meget at være i tvivl om, men hvis det nu kun er én ud af tusinde, der får bivirkning, og den først viser sig fem år efter, at behandlingen er begyndt, og symptomerne ligeså godt kunne skyldes noget helt andet? Der bliver brugt mange timer for at forske i det. Der er enighed om, at man kun skal give medicin, hvis patienten har behov for det og gavn af det. Et godt eksempel er behandling af HIV. Patienter, der har været behandlet for HIV, dør ca. 20 år tidligere end normalt, men det er ikke nemt at afgøre, hvad årsagen er. Det kunne være bivirkning ved medicinen, men det kunne også skyldes, at deres modstandskraft er nedsat som følge af sygdommen. Foreløbig fører man nøje optegnelser over, hvordan det går patienter med forskellig medicin. Man skal jo ikke holde op med at behandle af den grund, for det er i hvert fald værre. Tusind tak til alle der gør dette blad muligt marts 2014

16 Bevaringsværdige gravsten Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk Den anden gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er Chr. Lindbærg Jensens sten. Stenen er ligesom de øvrige bevaringsværdige sten placeret syd for kirken. Stenen der er relativ lille har form som en ligebenet trapez der for oven afsluttes med en cirkel. Stenen er 53 cm høj (over jorden) 34,5 cm bred ved jorden og diameteren for oven er 30 cm. Stjernen er også her markeret for fødselsdatoen, ligesom korset er placeret ud for dødsdatoen. Endvidere er der øverst på stenen placeret endnu et kors som e centrale symbol på den kristne tro Et vidnesbyrd om at her ligger en der tilhører den kristne kirke og har hørt korsets evangelium, som Jesus sagde om sig selv Jeg er opstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve om han end dør Joh. 11,25. Desuden er der nederst på stenen anbragt den lille sentens, Hvil i Fred. At Fred er skrevet med stort kan skyldes at man på det tidspunkt skrev navneord med stort. Af øvrige bemærkninger kan, i forhold til kirkebogsoplysningerne nævnes, at navnet ikke er stavet korrekt (se senere). Navnet på fødestedet er stavet Hamrum. Dette navn figurerer på kort fra Omkring 1900 bliver stedet/byen kaldt Hammerum. December er forkortet, måske på grund af stenens bredde. Desuden er der ikke punktum efter datoerne, men dette varierer også fra sten til sten. Måske har den skik været efter hver enkelt stenhuggers for-godt-befindende. Man kan naturligvis også spekulere på hvordan kommunikationen mellem de pårørende og stenhuggeren har fundet sted. mb-foto Denne sten er mere end 100 år gammel som også var/er et af kriterierne for bevaringsværdigheden. Chr. Lindbærg Jensen boede i Store Halkjær, som ligger Halkjærsvej 19 i Ørnhøj. At stenen står her på Nr. Omme kirkegård skyldes at der i 1895 ikke var nogen kirke og dermed kirkegård i Ørnhøj. Ørnhøj var også en del af Nr. Omme sogn, og man fik først en kirke i Ørnhøj i Chr. Lindbærg Jensen: w 3. december 1827 ^ 14. juni år gammel. Chr. Lindbærg Jensen hed ifølge kirkebogen Kristen Lindberg Jensen marts 2014

17 Kristen Lindberg Jensen blev født i Wammengård i Hammerum, Gjellerup sogn. Han var kusk ved Ny Mølles papirfabrik i Sdr. Lem, da han den 5. december 1858 blev gift med Karen Nielsen, enken til den tidligere ejer af Store Halkjær, Andreas Madsen Karen Nielsen blev født i Nr. Felding den 11. april Hun døde den 17. november 1921, 92 år gammel. Karen Nielsen og Andreas Madsen havde 2 børn: 1. Christiane født i 1851 og blev gift med Mogens Østergaard, Grønbjerg. 2. Caroline født i 1856 og blev gift med Poul Lund i Måbjerg. Kristen Lindberg Jensen og Karen Nielsen fik sammen 3 børn. 1 Ane Marie Malene født i Hun blev gift med Svend Madsen, Vester Spåbæk. (Ligger til venstre når man kører fra Spåbækvej grusvej ud på Spåbækvej asfaltvej) 2 Jensine Kjærstine født i 1866 og gift i 1895 med Jens Jensen, Voldsted ved Vind. 3 Kristine født i 1869 og gift i 1893 med Anton Marinus Madsen, Vester Spåbæk (f d. 1932). Anton Marinus Madsen overtog gården efter sviger faderen Kristen Lindberg i Anton Marinus Madsen blev kaldt Anton Halkjær. Han havde en mængde tillidsposter i Ørnhøj. Han var f. eks. meget medvirkende til, at Ørnhøj Station blev bygget hvor den lå. Han var også medlem af sognerådet i en årrække hvor han var kommunekasserer. Endvidere var han medlem af Ringkøbing Banks bankråd. Anton Halkjær var meget religiøs interesseret og var medlem af menighedsrådet for Indre Mission. Kristine og Antons søn Lindberg Madsen Halkjær (f d. 1976) overtog gården efter dem i Lindberg blev gift med Nielsine Nielsen fra Videbæk i Stående ses fra venstre: Anton Halkjær, Karoline, Kristine Halkjær, Lindberg Madsen Halkjær, Karen Nielsen derudover to ukendte. Billedet er fra omkring marts 2014

18 Lindberg Madsen Halkjær Lindberg havde også mange tillidshverv. Han var f. eks. i sognerådet i mange år. Var formand for Ørnhøj mejeri og han var også bestyrer for Ringkøbing Banks afdeling i Ørnhøj. Lindberg Madsen Halkjær døde i 1976 Nielsine Nielsen døde i overtog sønnen Anton Halkjær gården. Anton blev gift med Mary Holmgaard i Anton Halkjær døde Mary Halkjær døde i Nielsine Halkjær (f. Nielsen) De fik 2 sønner Michael og Charles. Charles Halkjær har i dag familiegården Store Halkjær. I 1887 brændte Store Halkjær, men blev genopført samme sted og i samme stil som det nedbrændte. Store Halkjær, der opstod i 1812, er ejet af samme slægt i 200 år, og i den anledning er gårdens historie belyst i et kompendium, hvorfra ovennævnte oplysninger stammer. (Øvrige fotos venligst udlånt af Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv) Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes Tirsdag d. 6. maj kl i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole Med venlig hilsen bestyrelsen Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid tlf eller mail adr.: marts 2014

19 Er du et menneske som... - gerne vil lære fra dig - bruge 1-2 timer i ugen sammen med børn i alderen 7-15 år eller voksne - opkvalificere dig indenfor ledelse, læring, problemløsning o. lign. - vil gøre en forskel i lokalsamfundet - vil lære nye mennesker at kende - har en ide...så læs videre Det går forrygende med badminton i Grønbjerg og indenfor de sidste 2 år, har der været stor tilgang af børn og unge som gerne vil lære at spille badminton. Det er vi i GAFFA badminton meget glade for, da vi mener at badminton er en fantastisk sport og vi arbejder for at det fortsat skal være en attraktiv sportsgren i Grønbjerg. Vi er kommet i den situation at vi mangler imellem 1-3 trænere og hjælpetrænere til den kommende sæson, som begynder i uge 39. Som træner hos GAFFA badminton kan vi tilbyde dig: - kurser igennem DGI, så du bliver klædt på til opgaven - at du bliver en del af et frivilligt team - sjove oplevelser - tæt samarbejde med en kontaktperson fra badmintonudvalget. ta` springet, bliv badmintontræner der er brug for dig! Ring til en i badmintonudvalget Charlotte Dyrberg Jonna Thesbjerg Camilla Boesen Murermester Jens Kirk Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse Ring og forhør nærmere Holmgårdsvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald Tlf.: Bil: marts 2014

20 Hjertestarter blev ikke indviet, men. Ved: Bestyrelsen...hjertestarteren der er sponsoreret af forsikringsselskabet Vestjyllands Forsikring blev officielt overdraget til Grønbjerg fredag d. 21. februar med deltagelse af assurandører fra det sponsorerende firma samt en repræsentant fra Grønbjerg-2000, der havde søgt om en hjertestarter til Grønbjerg. Hjertestarteren er tilmeldt på hjemmesiden hjertestarter.dk, og er af typen 24-7, hvilket vil sige, at der er adgang til hjertestarteren 24 timer i døgnet. Hjertestarteren er placeret centralt i Grønbjerg på muren i østenden af Grønbjerg- hjemmet, hvor der var let adgang til strøm, hvilket så betyder, at der er lys på hele døgnet samt en blinkende lampe. Til hjertestarteren medfølger der et hjertestarterkursus for en gruppe deltagere. Dette kursus er afholdt, og følgende personer står til rådighed i forbindelse med brug af hjertestarteren eller efterfølgende hjælp. Men tøv ikke med at gå i gang med hjertestarteren der er selvinstruerende. Er der flere til stede, kan personerne, der er noterer på modsatte side, kontaktes. mb-foto Hjertestarteren sponsoreret af Vestjyllands Forsikring hænger på væggen længst mod øst på Grønbjerghjemmet og de tilstedeværende repræsentanter er fra venstre eksam. Assurandør Michael Overgaard, Sten Schmidt, Grønbjerg-2000 og Assurandør Per Astrup. De to assurandører er naturligvis fra Vestjyllands forsikring marts 2014

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING Velkommen til det årlige kursus,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere