Gipsmontage og overfladebehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gipsmontage og overfladebehandling"

Transkript

1 Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005

2 Juni udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian Dysted, Danske Malermestre Torben Hansen, Danogips A/S Vagn Nygaard, BPB Gyproc A/S Omslag: Lyhne & Co Tryk: XponCard A/S Copyright: Dansk Byggeri, Danske Malermestre, Danogips A/S, BPB Gyproc A/S Eftertryk er kun tilladt med henvisning til Hvor går grænsen? ISBN

3 Forord Denne pjece er udarbejdet af Dansk Byggeri, Malermestrenes Oplysningsråd og Gipspladeproducenterne i Danmark og omhandler forudsætninger, montage, spartling og malebehandling af gipsplader. Pjecen omhandler udelukkende gipspladekonstruktioner med uperforerede standard gipsplader monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med perforerede specialprodukter eller konstruktioner, hvor gipsplader kombineres med andre pladematerialer, er således ikke omfattet af denne pjece. Pjecen har bl.a. til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefladen mellem tømrer- og malearbejdet, hvilket generelt vil medføre en større forståelse for vigtigheden af, at eget arbejde udføres korrekt. Pjecen kan derfor være med til at højne kvaliteten af gipspladekonstruktioner. Ukorrekt montage og/eller ukorrekt spartelarbejde kan give vedvarende skavanker uanset udførelse af den afsluttende malebehandling. Pjecen kan med fordel anvendes af alle byggeriets parter, som for første gang har fået et samlet, værdifuldt materiale, uanset gipspladeleverandør. Ud over denne pjece har hver leverandør fortsat detaljeret informationsmateriale om gipsplader, hvilket De er velkommen til at rekvirere. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, vil der altid være mulighed for at kontakte Dansk Byggeri Tlf Malerfagets Oplysningsråd Tlf Danogips A/S Tlf BPB Gyproc A/S Tlf

4 Indholdsfortegnelse Forudsætninger Træ i vægge og på loft / tag Stål i vægge og på loft / tag Enkelt lag gipspladebeklædning Hvor der stilles skærpede udfaldskrav til overfladen Mål og tolerancer Gipspladekanter Montage af gipsplader, vægge Længdemontage ved væghøjde op til 3 m Længdemontage ved væghøjde over 3 m Kortkantsamlinger Tværmontage Monteringsretning og placering af pladesamlinger Skrueafstande Dørhuller Skruer Montage af gipsplader, lofter Længde eller tværmontage på forskalling af træ eller stål Kortkantsamlinger Lægteafstande Centerafstande forskalling Spartelprofiler Spartelprofiler Udadgående hjørner < eller > 90 Fuger Arbejdets udførelse og opfølgning - generelt Checkliste - montage af vægge Placering og underlag Skeletopstilling Isolering Gipsplademontage Fuger og afslutninger side 4

5 Indholdsfortegnelse Checkliste - gipspladelofter Placering og underlag Gipsplademontage Fuger og afslutninger Krav til sparteltape og spartelmasse Sparteltape Spartelmasse Test af bøjebrudsstyrke Prøvningsopstilling Test af spartelsamlingens delaminering Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser Indfaldskrav for modtagekontrol af gipspladearbejder Tolerancer Kortkantsamlinger Skader og samlinger Tilsmudsninger Spartling Indadgående hjørner samt overgang mellem gipsvæg / loft Udadgående hjørner Malerfuge Fugning Udfaldskrav - spartlede og malede overflader Udfaldskrav spartlede overflader Udfaldskrav malede overflader Drift og vedligehold - forbehold og kvalitetssikring Proceskontrol - for malebehandling Paradigma - forventet udfald side 5

6 Forudsætninger En forudsætning for et korrekt udført gipspladearbejde omfattende: underlag, gipsplademontering og efterfølgende spartling og malerarbejde er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Det skal sikres, at der bygges tørt, ved hjælp af en omhyggelig afdækning, hurtig lukning af bygningen samt efterfølgende opvarmning og god ventilation. Derudover skal der leveres og anvendes tørre materialer inden for normale leverancenormer og tolerancer. Fugtbelastning af trækonstruktioner kan medføre, at det ikke er muligt at opnå de tolerancekrav, der stilles til det færdige arbejde, idet opfugtede konstruktioner, der udtørres, vil svinde og bevæge sig mere end normalt for tørre konstruktioner. Yderligere er der risiko for ved fugtige konstruktioner at der kan opstå skimmelsvamp i konstruktionen. Byggepladsens konditionering Det skal sikres, at bygningen er tæt og tør. Det indebærer følgende: Der må ikke forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der må ikke stå vand på gulvet. Det må ikke kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Levering og opbevaring af gipsplader: Transport skal udføres med overdækkede biler, så gipspladerne, uanset vejret, er tørre efter transporten. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pladebundter bør ikke placeres udendørs. Afdæk gipsbundterne midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager. Indstil lastning og aflæsning under kraftige regnbyger. Bestil plastemballerede gipsbundter. De små regnmængder, som gipsbundterne herved udsættes for, kan tørre uden specielle forholdsregler på lageret eller i bygningen. Træ i vægge og på loft / tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som alm. handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %, hvilket betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Svindet i træet kan medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer efterfølgende ikke opfylder f.eks. malerarbejdets indfaldskrav. Bevægelser fra belastninger, såvel statiske som dynamiske, kan over tid medføre ændringer i planheden. Når træet har et fugtindhold på ca. 12%, må det anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i spartlede samlinger er minimal. Stål i vægge og på loft / tag Stålprofiler har intet svind, men f.eks. loftprofiler vil være påvirket af eksempelvis bevægelser i en træspærskonstruktion, der kan medføre ændringer i overfladen. Yderligere skal man være opmærksom på, at hvor stolper og skinner samles, vil der være en ændring i overfladens planhed 6

7 Forudsætninger som følge af skinnens godstykkelse. Dette gælder ligeledes, hvor der er samlinger mellem profiler i væggens plane flade f.eks. ved døre mv. Afvigelser i planheden kan aftegne sig ved fodlister og skyggevirkninger ved strejflys i væggens plan. Hvor der monteres hjørnebeskyttere og kantskinner, vil der forekomme en mindre skyggeeffekt. Enkelt lags gipspladebeklædning Det kan lade sig gøre at udføre en enkeltlags gipspladebeklædning, hvor dette er lovligt i henhold til bygningsreglementernes brand- og lydkrav til konstruktionen, men de opstillede tolerancekrav til overfladen i denne pjece er alene gældende for konstruktioner udført med 2 lag gipsplader. Der må derfor påregnes en anden og reduceret tolerance som udfald, såfremt man vælger en enkelt lags gipspladebeklædning. Det anbefales derfor alene at anvende enkeltlags gipspladebeklædning i sekundære rum og i andre rum, hvor der ikke stilles store udfaldskrav til den færdige overflade. Hvor der stilles skærpede udfaldskrav til overfladen Vægge Konstruktionen bør, såfremt det er muligt, udføres med stålregler. Der skal udføres en 2-lags gipspladebeklædning. Der skal foreskrives ekstra brede spartlinger ved samlinger og profilovergange. Tag- og loftkonstruktioner Det er ikke muligt at opnå en fuldstændig ensartet og plan overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. Anvendelsen af 2 lag gipsplader monteret på underlag af stålprofiler nedsætter risikoen for revnedannelser i samlinger. Ekstra brede spartlinger ved samlinger samt anvendelsen af en malingstype med lille lysrefleksion vil nedsætte skyggevirkninger. Mål og tolerancer Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/- 3 mm. Kravene til overfladetolerancer på vægge og lofter (planhedsklasser): lav klasse normal klasse høj klasse Overflader på stålunderlag mm mm mm Overflader på træunderlag mm mm mm Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter normal klasse. Måling af tolerancer Måling af tolerancer på overflader udføres med en 2 meter retholt med f.eks. 20 mm høje bolte i begge ender. Retholt skal kunne placeres hvor som helst på overfladen, men således at boltene ligger an på overfladen. Målemetode Hvis tolerancekravet er fastsat til maks. 3 mm for den færdige overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m lang retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. 7

8 Gipspladekanter Gipsplader produceres med en lang række, forskellige udformninger af langkanter. Generelt er alle kortkanter savede og rette. Dog ikke kortplank og loftfliser. Gipsplade med forsænket langkant til sammenspartling Gipsplade med forsænket og halvrund langkant til sammenspartling Gipsplade med ret pladekant anvendes ikke til sammenspartling Plank, gipsplade med faset kartonbeklædt langkant. Anvendes ikke til sammenspartling. Pladen anvendes normalt til væg til væg lofter. Kortplank og loftfliser med savet fas på alle kanter. Anvendes til beklædning på lofter, hvor Plank ikke kan anvendes som væg til væg beklædning. 8

9 Montage af gipsplader, vægge Længdemontage ved væghøjde op til 3 m Ved længdemontage monteres gipspladerne i lægternes retning. Det anbefales at gipsplader monteres uden kortkantsamlinger, når væghøjden er mindre end 3 m. Kortkantsamlinger Kortkantsamlinger understøttes med T-udveksling eller pladebånd (ved 2 pladelag understøttes kun den yderste kortkantsamling). Pladekanterne i yderste kortkantsamling skal skrues pr. maks. 200 mm til T-udveksling eller pladebånd. Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag afleveres affaset. H 3 m Længdemontage ved væghøjde over 3 m Langkanter samles over lægte. Ved 1 lag gipsplader fæstes kortkantsamling i T-udveksling eller pladebånd. Ved 2 lag gipsplader forskydes kortkantsamlingen mindst 150 mm mellem de enkelte pladelag. Kortkantsamling i inderste pladelag Tværmontage Ved tværmontage monteres gipspladerne på tværs af lægternes længderetning. Gipspladernes kortkanter skal altid samles over lægte. Ved beklædning med 2 pladelag anbringes lagene med langkanterne forskudt en halv pladebredde i forhold til første pladelag. De enkelte pladelag monteres i forbandt, og kortkanter forskydes mindst ét lægtefag fra pladerække til pladerække. Inderste pladelag Min. 150 mm Pladebånd bag kortkantsamling i yderste pladelag H > 3 m Yderste pladelag 9

10 Montage af gipsplader, vægge Monteringsretning og placering af pladesamlinger Gipsplademontagen bør udføres i retning mod lægternes flanger for at undgå tanding i de efterfølgende pladesamlinger. Ved 1 gipspladelag på hver side skal pladesamlinger forskydes i forhold til modsatte side. Ved 2 gipspladelag på hver side skal pladesamlinger i yderste pladelag også forskydes i forhold til det inderste gipspladelag. Ô Monteringsretning Ô Ô Ô Skrueafstande, inderste lag gipsplader Det første pladelag fastgøres med 3-4 skruer i begge langkanter og derefter til midterlægterne med skruer pr. 600 mm, start fra gulvet. Det yderste pladelag skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende lægter pr. 300 mm. Ved pladebredde 900 mm skal kortkanter skrues pr. 225 mm. 600 mm 600 mm alt. 450 mm 3-4 skruer 600 mm 10

11 Montage af gipsplader, vægge Skrueafstande, yderste lag gipsplader Gipspladerne fastgøres med 3-4 skruer i begge langkanter og derefter til midterlægterne med skruer pr. 600 mm, start fra gulvet. Når alle plader er opsat, færdiggøres skruningen. Dørhuller Dørhuller udføres, så vidt muligt, med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugt med døråbningens kanter. Dog skal samlingen placeres mindst 100 mm fra døråbningens kant (a). a Skruer i pladekanter placeres pr. 200 mm og i mellemliggende lægter pr. 300 mm. Ved pladebredde 900 mm skal kortkanter skrues pr. 225 mm. 200 mm alt. 225 mm 600 mm alt. 450 mm 200 mm 300 mm 11

12 Montage af gipsplader, vægge Skruer Skrueafstande Skruer skal placeres i en afstand af min. 10 mm fra kartonklædte kanter og min. 15 mm fra skårne gipspladekanter. 10 mm 15 mm Der skal typisk regnes med skruer pr. m 2. Heraf skal ca. 40% af skruehovederne spartles, når det er gipsplader med forsænket langkant. De øvrige skruer vil blive spartlet samtidig med spartling af langkanten. Undersænkning Skruehovederne skal være sænket under gipspladens overflade. Skruehovedet må ikke gennembryde kartonen. Bits Hvis en skrue får ødelagt sin overfladebehandling, er der risiko for rustgennemslag fra skruehovedet. Det er derfor vigtigt, at montøren af gipspladerne ikke arbejder med slidte bits i skruemaskinen. Skruer med forskellige overfladebehandlinger Fosfaterede = matsorte Forzinkede = blankgalvaniserede Cromaticerede = gullige Overfladebeskyttelsen (korrosionsbeskyttelsen) af gipsskruer skal kunne tåle en saltspraytest på minimum 48 timer. Rigtig montage: Skrue er monteret vinkelret, forsænket, og kartonen er intakt klar til spartling Forkert montage: Skrue stikker ud. Forkert montage: Skrue sidder for dybt kartonbrud er opstået. Forkert montage: Lægte vrider. 12

13 Montage af gipsplader, lofter Længde eller tværmontage på forskalling af træ eller stål Montage af gipsplader på underlag af træeller stålforskalling kan foregå både på langs og på tværs af underlaget. Det anbefales at montere det yderste, synlige pladelag på tværs af underlaget. Kortkantsamlinger Alle kortkantsamlinger i det yderste, synlige pladelag skal være understøttet, enten med forskalling eller med T-udveksling eller pladebånd. Pladebånd Forskalling T-udveksling Ved beklædninger med flere lag plader opsættes de enkelte lag vinkelret på hinanden, og sådan at kortkantsamlingerne i det sidste og synlige lag fortrinsvis løber vinkelret på vinduesvægge. Både kortkant- og langkantsamlingerne skal forskydes fra lag til lag. 1. lag 2. lag 3. lag 13

14 Montage af gipsplader, lofter Lægteafstande Vejledende dimensioner på underlag fremgår af nedenstående tabel og gælder for montering af op til 2 gipspladelag. Spændvidde (mm) Dimensioner på lægter, forskalling og stålprofiler (Spærafstand, bjælkeafstand) Lægter (mm) Forskalling (mm) Stålprofiler (type) x x 70 Akustikprofil, AP S 25/ x x 95 S 25/ x x 95 S 25/ x x 70 S 25/ x x 95 S 45/ S 45/80 Centerafstande forskalling Gipsproducenterne i Danmark anbefaler generelt tværmontage i loftkonstruktioner, hvor der anvendes gipsplader til spartling med papirspartelstrimmel langs alle kanter og samlinger. Ved denne montageform understøttes kortkantsamlingen på underlaget. Er det imidlertid ikke muligt at foretage tværmontage, skal det sikres, at der er underlag bag kortkantsamlingerne i form af udveksling eller pladebånd. Centerafstande for underlaget fremgår af nedenstående tabel : På tværs af underlaget På langs af underlaget 1 lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant / 900mm lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant / 1200mm ,5 eller 15 mm med faset kant / 600mm Ved krav om fastholdt mineraluld skal underlagsafstanden være cc 300mm, eller der skal suppleres med 2 mm ståltråd. 14

15 Spartelprofiler Kantskinner af forzinket stål er beregnet til at beskytte gipspladekanter, der skal fremstå med åbne fuger, eller hvor der skal fuges med fugemasser. Omkring karme monteres kantskinner i fuld længde. Ved hjørner skal kantskinnerne skæres i gæring. Kantskinnerne monteres med skruer. Kantskinnerne overspartles. Udadgående hjørner < eller > 90 Multiflex - eller Flex corner tape er en papirtape med stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler. Tapen opsættes med stålarmeringen ind mod pladerne og kartonen udvendig. Tapen fastgøres med spartelmasse ligesom andre typer spartelstrimler. Gipspladesamlingen tilskæres nøjagtigt. Mellem gipspladelagene indlægges stålvinkel (f.eks. vridbart stålprofil) til stabilisering af hjørnet. Alle former for sparteltape der udelukkende opsættes i spartelmasse monteres af maleren og spartles i en bredde på op til 300 mm. Hjørnebeskytter af forzinket stål til beskyttelse af udvendige 90 hjørner Hjørnebeskytteren fastgøres pr. cc 150 mm med en Clinch on eller HS-værktøj. Hjørnebeskytteren giver et fremspring på 2 mm i forhold til gipspladeoverfladen. Dette fremspring sløres ved spartling i en bredde på op til 600 mm. Hjørner Forsænkede gipspladekanter bør ikke forekomme i udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger, overgange mellem loft/væg og lign. Tilsmudsninger I malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstøvning før grunding inkluderet. Tilsmudsning af gipsoverflader f.eks. mørtel, jord, fliselim, støv fra vinkelslibere, fugemasse og lign. skal fjernes af den, der forårsager tilsmudsning, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. 15

16 Fuger Spartling med papirtape ind mod beton eller murværk Spartelstrimlen stødes ind mod den tilstødende bygningsdel og giver en veldefineret fin revne i overgangen mellem spartelstrimmel og den tilstødende bygningsdel. Hvor fuger placeres i yderste gipspladelag anbefales anvendelse af kantskinne mellem plade og fuge. Lyd- og tætningsfuge ved tilslutning til flankerende vægge af andre materialer end gipsplader. Acrylfugemassen placeres normalt ved inderste gipspladelag. Spartelstrimmel 16

17 Arbejdets udførelse og opfølgning - generelt Opfølgning eller kontrol på arbejdets udførelse, hvor der indgår gipsplader, varierer alt efter hvilke funktioner, f.eks. brand og lydkrav eller bærende funktioner, der er tillagt bygningsdelen jf. projektet. Kontrolmetode og -omfang af gipspladekonstruktioner med særlige funktioner vil fremgå af projektets udbudskontrolplan. Toleranceklasse (se side 7) for arbejdets udførelse bør være fastlagt og fremgå af projektmaterialet. I denne publikation er der lagt vægt på almindelige gipspladekonstruktioner, hvor arbejdet udføres på en faglig korrekt måde, og hvor udfaldskrav, over for efterfølgende fag, sikres i overensstemmelse med nedenstående checklister. Monteringsanvisning Arbejdet udføres i henhold til leverandørens monteringsanvisning. 17

18 Checkliste - montage af vægge Placering og Underlag Placering at væggen er placeret korrekt i henhold til projekttegningerne. Dørplacering at dørhullerne er afsat korrekt i henhold til projekttegningerne. Underlag at underlaget for skinnerne er rent og tilstrækkeligt plant, således at der kan opnås tæt kontakt mellem skinne og underlag. Skeletopstilling Skinnemontage at skinnerne er fastgjort til underlaget pr. maksimalt 600 mm, og at fastgørelserne har fornøden styrke. at skinnernes tætningsdug eller gummilister er intakte og ikke beskadigede. at skinnerne er samlet ende mod ende, og ende mod kant ved hjørner. Lægtemontage at lægterne er placeret med korrekt afstand afhængig af vægtype cc 450, cc 600 eller cc 900 mm. at lægterne står i lod. at lægterne er fastholdt til skinnerne enten direkte eller med vægklemmer. at lægterne, hvis påkrævet, er fikseret med fixertang eller skruer. at der er monteret og fastgjort lægte eller skinne mod tilstødende konstruktion med maksimal afstand cc 600 mm. Forstærkninger at der er udført forstærkninger omkring døre med trælægter eller forstærkningslægter i henhold til leverandørens anvisninger. at der er udført udvekslingsskinne mv. over døråbninger. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkninger, hvor der skal ophænges tunge genstande. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Teleskoptilslutninger at brand- og lydtilslutninger er korrekt udført. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved at blive klemt mellem lægterne. 18

19 Checkliste - montage af vægge Gipsplademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype og korrekt antal lag. at pladesamlinger på de to skeletsider er forskudt en lægteafstand (450 eller 600 mm) i forhold til hinanden. at pladesamlinger er forskudt en lægteafstand i forhold til første lag. at eventuelle kortkantsamlinger er understøttede, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. at skåret kant ikke er anbragt mod kartonbeklædt kant. Pladestøds tæthed at langkanter er: 0-4 mm at kortkanter er: 1,5-4 mm at kortkanter er affaset inden montage. Pladesamlinger ved åbninger at pladesamlinger i yderste lag er placeret over åbninger. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7 10 mm at fugeunderlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. Klargøring til spartling/planhed af vægmontøren har udbedret skader mv. ved spartling med hærdende spartelmasse, inden aflevering til maleren. Hjørnebeskyttelse at der er monteret hjørnebeskyttere HS på udadgående hjørner. at disse er fikseret til gipspladen med Clinch on eller HS-værktøj pr. cc 150 mm at gipspladernes hjørner > eller < 90 er understøttet og omhyggeligt tilskåret før malerens opsætning af Multiflex- eller Flex corner tape. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype. at skruelængder er korrekte. at skruer er placeret maks. cc 200 mm langs pladekanter eller efter leverandørens anvisninger. at skruer er placeret maks. cc 300 mm ved mellemunderstøtninger eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at kartonen gennembrydes eller ødelægges. 19

20 Checkliste - gipspladelofter Montage af skruemonterede gipslofter på træ- eller stålforskalling er beskrevet i danske gipspladeproducenters informationsmateriale. Skruemonterede lofter på træ- eller stålforskalling anvendes typisk i to situationer : Direkte opsatte lofter under betondæk. Direkte opsatte lofter under tagspær, under træbjælkelag eller ståletagedæk. Montageprocessen er stort set identisk for de to situationer og er derfor udarbejdet som et fælles checklisteemne. Den forskalling, som gipsplader opsættes på, kan bestå af lægter eller forskallingsbrædder af træ eller sekundær- eller akustikprofiler af stål. Placering og underlag Højdeplacering af underlag at underlaget for loftet ligger i den projekterede kote Afstand mellem spær/bjælker at den valgte lægte- eller profildimension svarer til den aktuelle spær/bjælkeafstand. Planhed af underlag at underlaget er plant i henhold til den valgte planhedsklasse, eller om der skal foretages opretninger. Dimension af lægte/profil Se tabel (side 14) for vejledende dimensioner. Fugtindhold at såfremt underlaget er af træ, at fugtindholdet er kontrolleret. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkning, hvor der skal ophænges tunge genstande. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Gipsplademontage Pladetype og kanttype at der er anvendt korrekt pladetype og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt en lægteafstand i forhold til et evt. første lag. at eventuelle kortkantsamlinger er understøttede, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. at skåret kant ikke er anbragt mod kartonbeklædt kant. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. 20

21 Checkliste - gipspladelofter Pladestøds tæthed at langkanter er: 0-4 mm at kortkanter er: 1,5-4 mm at kortkanter er affaset inden montage. at kortkantsamlinger, som skal spartles med papirstrimmel, er forskudt i forhold til foregående række. at tværfuger er paralelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype. at skruelængder er korrekte. at skruer er placeret maks. cc 200 mm langs pladekanter eller efter leverandørens anvisninger. at skruer er placeret maks. cc 300 mm ved mellemunderstøtninger eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt at skruer er undersænkede, uden at kartonen gennembrydes eller ødelægges. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm at fugegrundlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. Klargøring til spartling/planhed at skader og for brede fuger ved samlinger og tilstødende bygningsdele (> 4 mm) er udbedret ved spartling med hærdende spartelmasse eller gipsmørtel inden aflevering. Gipspladebeklædningens planhed at loftfladen efter montage fremtræder plant i henhold til den valgte planhedsklasse. Gipspladebeklædningens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på loftpladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. 21

22 Krav til sparteltape og spartelmasse Sparteltape Spartlede gipspladesamlinger skal sikre en permanent forbindelse mellem gipspladerne. Armeringen er et vigtigt led i spartlingen af gipsplader. Armeringen kan ikke undlades, selv om der på overfladen skal opsættes glasvæv/filt, flis eller tilsvarende beklædning. Den styrke, som er nødvendig for at undgå revner og sprækker, skal tilføres gennem spartelmassen sammen med papirspartelstrimlen. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken spartelstrimmel der vælges. Papirstrimlen giver fuld befæstigelse på hele fladen, blandt andet fordi papirfibrene "rejser sig" ved fugtpåføring af spartelmassen. svag svag stærk Glasfibertape Glasfibertape har ikke særlig stor styrke ved diagonalt træk (pladeforskydning). Spartelmasse Glasfibertape Gipsplade stærk stærk Papirstrimmel Papirspartelstrimmel er stærk og formstabil i alle retninger. Spartelmasse Udover armeringen af samlingen skal der også anvendes en spartelmasse med den nødvendige styrke til at lime pladerne sammen. stærk Spartelmasse Papirstrimmel Gipsplade Spartelmassen skal kunne sikre tilstrækkelig bøjebrudsstyrke og sammenhængsstyrke i samlingen. Det er leverandøren af spartelmassen der skal dokumentere, at disse forhold er til stede. Spartelsamlingen testes på følgende måder: 22

23 Krav til sparteltape og spartelmasse Test af bøjebrudsstyrke Prøvningsprocedure Spartelmassen og spartelsamlingen testes i henhold til den kommende europæiske standard PrEN I relation til spartelsamlingens bøjebrudsstyrke anvendes den i normen angivne metode til Determination of flexural strength. Brudlasten skal være min. 400 N. Alternativt kan spartelsamlingens styrke eftervises som: Prøverne udføres under tørre og opvarmede forhold (23 + 2) C og (50 + 5) %RF på følgende måde: (dokumentation udføres af producent/leverandør) 1. 2 stk. 13 mm gipsplader, i størrelsen 600 x 300 mm, med forsænket langkant på den korteste side, placeres på et plant underlag med en afstand på 2 mm mellem langkanterne. 2. Spartelmassen påføres langkanterne og presses ned mellem pladerne, hvorefter en papirsparteltape ilægges og stryges fast med en 150 mm bred spartel. 3. Sammenspartlingen tørrer til næste dag. 5. Prøvningen må først udføres, når spartelmassen er færdighærdet (tidligst efter 3 dage). 6. Når den udførte spartling er færdighærdet, fastholdes prøvestykket til et plant og stabilt underlag, og den sammenspartlede pladesamling placeres 150 mm ud over understøtningen. 7. Belastningen påføres, f.eks. i form af placering af en spand, der langsomt fyldes med vand indtil brud. 8. Brudlasten Q registreres. Prøvningsopstilling Kriteriet for en godkendt spartelsamling er: (Gennemsnitsværdi efter 10 prøvninger) - at bruddet sker i gipspladen, normalt ved understøtningen. - eller den påførte last Q, er større end 2,5 kg. 100 mm samling 4. Samme type spartelmasse påføres oven på sparteltapen og trækkes af med en 150 mm bred spartel. 600 mm 150 mm brud 23

24 Krav til sparteltape og spartelmasse Test af spartelsamlingens delaminering Prøvningsprocedure Prøverne udføres under tørre og opvarmede forhold (23 + 2) C og (50 + 5) %RF på følgende måde: (Dokumentation udføres af producent/leverandør) 1. 2 stk. 13 mm gipsplader, i størrelsen 600 x 300 mm, med forsænket langkant på den længste side, placeres på et plant underlag med en afstand på 2 mm mellem langkanterne. 2. Spartelmassen påføres langkanterne og presses ned mellem pladerne, hvorefter en papirsparteltape ilægges og stryges fast med en 100 mm bred spartel. 3. Sammenspartlingen tørrer til næste dag. 4. Samme type spartelmasse påføres oven på sparteltapen og trækkes af med en 150 mm bred spartel. Spartelstrimlen trækkes herefter vinkelret ud fra gipspladesamlingen. Kriteriet for en godkendt spartelsamling er: - at sparteltapen delamineres Sparteltapen må ikke slippe gipspladen eller spartelmassen, og spartelmassen må ikke slippe gipspladen. Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser Generelle tørretider for spartelmasser er normalt omkring 24 timer, men det afhænger af temperatur og luftfugtighed. Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Undgå de tørretider der er angivet i de grå felter. Optimal rumklima for spartling er C, luftfugtighed % RF og normal udluftning. 5. Når den udførte spartling er færdighærdet (tidligst efter 3 dage), skæres et snit ned i samlingen, således at en lille del af spartelstrimlen frigøres. Spartelstrimmel trækkes lodret op Relativ Luftfugtighed 30% 40% 50% 60% 70% 80% Temperatur C T 18 T 12 T 9 T 29 T 20 T 14 T 10 T 36 T 24 T 17 T 12 T 42 T 29 T 20 T 14 T 54 T 38 T 26 T 19 T 78 T 54 T 38 T 27 T 24

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering Inspektionslemme Hila standard Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggens overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23 VIDSTE DU, AT Knauf Danolines produktsortiment omfatter et hygiejneloft, som er renrumscertificeret og kan bruges i laboratorier og andre steder, hvor der stilles store krav til rengøringen? Henrik Jais-Nielsen

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum.

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. Til beboere i Bistrup Park 3460 Birkerød Omdeles Bistrup Park, 12. december 1999 ~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. I forbindelse

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Montage i nedhængte T-profiler

Montage i nedhængte T-profiler Montage i nedhængte T-profiler Indhold - Montage i nedhængte synlige T-profiler/demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/ikke-demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/demonterbare plader

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere