Gipsmontage og overfladebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gipsmontage og overfladebehandling"

Transkript

1 Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005

2 Juni udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian Dysted, Danske Malermestre Torben Hansen, Danogips A/S Vagn Nygaard, BPB Gyproc A/S Omslag: Lyhne & Co Tryk: XponCard A/S Copyright: Dansk Byggeri, Danske Malermestre, Danogips A/S, BPB Gyproc A/S Eftertryk er kun tilladt med henvisning til Hvor går grænsen? ISBN

3 Forord Denne pjece er udarbejdet af Dansk Byggeri, Malermestrenes Oplysningsråd og Gipspladeproducenterne i Danmark og omhandler forudsætninger, montage, spartling og malebehandling af gipsplader. Pjecen omhandler udelukkende gipspladekonstruktioner med uperforerede standard gipsplader monteret på stål- eller træunderlag. Konstruktioner med perforerede specialprodukter eller konstruktioner, hvor gipsplader kombineres med andre pladematerialer, er således ikke omfattet af denne pjece. Pjecen har bl.a. til formål at tydeliggøre og skabe større kendskab til grænsefladen mellem tømrer- og malearbejdet, hvilket generelt vil medføre en større forståelse for vigtigheden af, at eget arbejde udføres korrekt. Pjecen kan derfor være med til at højne kvaliteten af gipspladekonstruktioner. Ukorrekt montage og/eller ukorrekt spartelarbejde kan give vedvarende skavanker uanset udførelse af den afsluttende malebehandling. Pjecen kan med fordel anvendes af alle byggeriets parter, som for første gang har fået et samlet, værdifuldt materiale, uanset gipspladeleverandør. Ud over denne pjece har hver leverandør fortsat detaljeret informationsmateriale om gipsplader, hvilket De er velkommen til at rekvirere. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til pjecen, vil der altid være mulighed for at kontakte Dansk Byggeri Tlf Malerfagets Oplysningsråd Tlf Danogips A/S Tlf BPB Gyproc A/S Tlf

4 Indholdsfortegnelse Forudsætninger Træ i vægge og på loft / tag Stål i vægge og på loft / tag Enkelt lag gipspladebeklædning Hvor der stilles skærpede udfaldskrav til overfladen Mål og tolerancer Gipspladekanter Montage af gipsplader, vægge Længdemontage ved væghøjde op til 3 m Længdemontage ved væghøjde over 3 m Kortkantsamlinger Tværmontage Monteringsretning og placering af pladesamlinger Skrueafstande Dørhuller Skruer Montage af gipsplader, lofter Længde eller tværmontage på forskalling af træ eller stål Kortkantsamlinger Lægteafstande Centerafstande forskalling Spartelprofiler Spartelprofiler Udadgående hjørner < eller > 90 Fuger Arbejdets udførelse og opfølgning - generelt Checkliste - montage af vægge Placering og underlag Skeletopstilling Isolering Gipsplademontage Fuger og afslutninger side 4

5 Indholdsfortegnelse Checkliste - gipspladelofter Placering og underlag Gipsplademontage Fuger og afslutninger Krav til sparteltape og spartelmasse Sparteltape Spartelmasse Test af bøjebrudsstyrke Prøvningsopstilling Test af spartelsamlingens delaminering Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser Indfaldskrav for modtagekontrol af gipspladearbejder Tolerancer Kortkantsamlinger Skader og samlinger Tilsmudsninger Spartling Indadgående hjørner samt overgang mellem gipsvæg / loft Udadgående hjørner Malerfuge Fugning Udfaldskrav - spartlede og malede overflader Udfaldskrav spartlede overflader Udfaldskrav malede overflader Drift og vedligehold - forbehold og kvalitetssikring Proceskontrol - for malebehandling Paradigma - forventet udfald side 5

6 Forudsætninger En forudsætning for et korrekt udført gipspladearbejde omfattende: underlag, gipsplademontering og efterfølgende spartling og malerarbejde er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Det skal sikres, at der bygges tørt, ved hjælp af en omhyggelig afdækning, hurtig lukning af bygningen samt efterfølgende opvarmning og god ventilation. Derudover skal der leveres og anvendes tørre materialer inden for normale leverancenormer og tolerancer. Fugtbelastning af trækonstruktioner kan medføre, at det ikke er muligt at opnå de tolerancekrav, der stilles til det færdige arbejde, idet opfugtede konstruktioner, der udtørres, vil svinde og bevæge sig mere end normalt for tørre konstruktioner. Yderligere er der risiko for ved fugtige konstruktioner at der kan opstå skimmelsvamp i konstruktionen. Byggepladsens konditionering Det skal sikres, at bygningen er tæt og tør. Det indebærer følgende: Der må ikke forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der må ikke stå vand på gulvet. Det må ikke kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Levering og opbevaring af gipsplader: Transport skal udføres med overdækkede biler, så gipspladerne, uanset vejret, er tørre efter transporten. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pladebundter bør ikke placeres udendørs. Afdæk gipsbundterne midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager. Indstil lastning og aflæsning under kraftige regnbyger. Bestil plastemballerede gipsbundter. De små regnmængder, som gipsbundterne herved udsættes for, kan tørre uden specielle forholdsregler på lageret eller i bygningen. Træ i vægge og på loft / tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som alm. handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %, hvilket betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Svindet i træet kan medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer efterfølgende ikke opfylder f.eks. malerarbejdets indfaldskrav. Bevægelser fra belastninger, såvel statiske som dynamiske, kan over tid medføre ændringer i planheden. Når træet har et fugtindhold på ca. 12%, må det anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i spartlede samlinger er minimal. Stål i vægge og på loft / tag Stålprofiler har intet svind, men f.eks. loftprofiler vil være påvirket af eksempelvis bevægelser i en træspærskonstruktion, der kan medføre ændringer i overfladen. Yderligere skal man være opmærksom på, at hvor stolper og skinner samles, vil der være en ændring i overfladens planhed 6

7 Forudsætninger som følge af skinnens godstykkelse. Dette gælder ligeledes, hvor der er samlinger mellem profiler i væggens plane flade f.eks. ved døre mv. Afvigelser i planheden kan aftegne sig ved fodlister og skyggevirkninger ved strejflys i væggens plan. Hvor der monteres hjørnebeskyttere og kantskinner, vil der forekomme en mindre skyggeeffekt. Enkelt lags gipspladebeklædning Det kan lade sig gøre at udføre en enkeltlags gipspladebeklædning, hvor dette er lovligt i henhold til bygningsreglementernes brand- og lydkrav til konstruktionen, men de opstillede tolerancekrav til overfladen i denne pjece er alene gældende for konstruktioner udført med 2 lag gipsplader. Der må derfor påregnes en anden og reduceret tolerance som udfald, såfremt man vælger en enkelt lags gipspladebeklædning. Det anbefales derfor alene at anvende enkeltlags gipspladebeklædning i sekundære rum og i andre rum, hvor der ikke stilles store udfaldskrav til den færdige overflade. Hvor der stilles skærpede udfaldskrav til overfladen Vægge Konstruktionen bør, såfremt det er muligt, udføres med stålregler. Der skal udføres en 2-lags gipspladebeklædning. Der skal foreskrives ekstra brede spartlinger ved samlinger og profilovergange. Tag- og loftkonstruktioner Det er ikke muligt at opnå en fuldstændig ensartet og plan overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. Anvendelsen af 2 lag gipsplader monteret på underlag af stålprofiler nedsætter risikoen for revnedannelser i samlinger. Ekstra brede spartlinger ved samlinger samt anvendelsen af en malingstype med lille lysrefleksion vil nedsætte skyggevirkninger. Mål og tolerancer Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/- 3 mm. Kravene til overfladetolerancer på vægge og lofter (planhedsklasser): lav klasse normal klasse høj klasse Overflader på stålunderlag mm mm mm Overflader på træunderlag mm mm mm Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter normal klasse. Måling af tolerancer Måling af tolerancer på overflader udføres med en 2 meter retholt med f.eks. 20 mm høje bolte i begge ender. Retholt skal kunne placeres hvor som helst på overfladen, men således at boltene ligger an på overfladen. Målemetode Hvis tolerancekravet er fastsat til maks. 3 mm for den færdige overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m lang retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. 7

8 Gipspladekanter Gipsplader produceres med en lang række, forskellige udformninger af langkanter. Generelt er alle kortkanter savede og rette. Dog ikke kortplank og loftfliser. Gipsplade med forsænket langkant til sammenspartling Gipsplade med forsænket og halvrund langkant til sammenspartling Gipsplade med ret pladekant anvendes ikke til sammenspartling Plank, gipsplade med faset kartonbeklædt langkant. Anvendes ikke til sammenspartling. Pladen anvendes normalt til væg til væg lofter. Kortplank og loftfliser med savet fas på alle kanter. Anvendes til beklædning på lofter, hvor Plank ikke kan anvendes som væg til væg beklædning. 8

9 Montage af gipsplader, vægge Længdemontage ved væghøjde op til 3 m Ved længdemontage monteres gipspladerne i lægternes retning. Det anbefales at gipsplader monteres uden kortkantsamlinger, når væghøjden er mindre end 3 m. Kortkantsamlinger Kortkantsamlinger understøttes med T-udveksling eller pladebånd (ved 2 pladelag understøttes kun den yderste kortkantsamling). Pladekanterne i yderste kortkantsamling skal skrues pr. maks. 200 mm til T-udveksling eller pladebånd. Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag afleveres affaset. H 3 m Længdemontage ved væghøjde over 3 m Langkanter samles over lægte. Ved 1 lag gipsplader fæstes kortkantsamling i T-udveksling eller pladebånd. Ved 2 lag gipsplader forskydes kortkantsamlingen mindst 150 mm mellem de enkelte pladelag. Kortkantsamling i inderste pladelag Tværmontage Ved tværmontage monteres gipspladerne på tværs af lægternes længderetning. Gipspladernes kortkanter skal altid samles over lægte. Ved beklædning med 2 pladelag anbringes lagene med langkanterne forskudt en halv pladebredde i forhold til første pladelag. De enkelte pladelag monteres i forbandt, og kortkanter forskydes mindst ét lægtefag fra pladerække til pladerække. Inderste pladelag Min. 150 mm Pladebånd bag kortkantsamling i yderste pladelag H > 3 m Yderste pladelag 9

10 Montage af gipsplader, vægge Monteringsretning og placering af pladesamlinger Gipsplademontagen bør udføres i retning mod lægternes flanger for at undgå tanding i de efterfølgende pladesamlinger. Ved 1 gipspladelag på hver side skal pladesamlinger forskydes i forhold til modsatte side. Ved 2 gipspladelag på hver side skal pladesamlinger i yderste pladelag også forskydes i forhold til det inderste gipspladelag. Ô Monteringsretning Ô Ô Ô Skrueafstande, inderste lag gipsplader Det første pladelag fastgøres med 3-4 skruer i begge langkanter og derefter til midterlægterne med skruer pr. 600 mm, start fra gulvet. Det yderste pladelag skrues i pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende lægter pr. 300 mm. Ved pladebredde 900 mm skal kortkanter skrues pr. 225 mm. 600 mm 600 mm alt. 450 mm 3-4 skruer 600 mm 10

11 Montage af gipsplader, vægge Skrueafstande, yderste lag gipsplader Gipspladerne fastgøres med 3-4 skruer i begge langkanter og derefter til midterlægterne med skruer pr. 600 mm, start fra gulvet. Når alle plader er opsat, færdiggøres skruningen. Dørhuller Dørhuller udføres, så vidt muligt, med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugt med døråbningens kanter. Dog skal samlingen placeres mindst 100 mm fra døråbningens kant (a). a Skruer i pladekanter placeres pr. 200 mm og i mellemliggende lægter pr. 300 mm. Ved pladebredde 900 mm skal kortkanter skrues pr. 225 mm. 200 mm alt. 225 mm 600 mm alt. 450 mm 200 mm 300 mm 11

12 Montage af gipsplader, vægge Skruer Skrueafstande Skruer skal placeres i en afstand af min. 10 mm fra kartonklædte kanter og min. 15 mm fra skårne gipspladekanter. 10 mm 15 mm Der skal typisk regnes med skruer pr. m 2. Heraf skal ca. 40% af skruehovederne spartles, når det er gipsplader med forsænket langkant. De øvrige skruer vil blive spartlet samtidig med spartling af langkanten. Undersænkning Skruehovederne skal være sænket under gipspladens overflade. Skruehovedet må ikke gennembryde kartonen. Bits Hvis en skrue får ødelagt sin overfladebehandling, er der risiko for rustgennemslag fra skruehovedet. Det er derfor vigtigt, at montøren af gipspladerne ikke arbejder med slidte bits i skruemaskinen. Skruer med forskellige overfladebehandlinger Fosfaterede = matsorte Forzinkede = blankgalvaniserede Cromaticerede = gullige Overfladebeskyttelsen (korrosionsbeskyttelsen) af gipsskruer skal kunne tåle en saltspraytest på minimum 48 timer. Rigtig montage: Skrue er monteret vinkelret, forsænket, og kartonen er intakt klar til spartling Forkert montage: Skrue stikker ud. Forkert montage: Skrue sidder for dybt kartonbrud er opstået. Forkert montage: Lægte vrider. 12

13 Montage af gipsplader, lofter Længde eller tværmontage på forskalling af træ eller stål Montage af gipsplader på underlag af træeller stålforskalling kan foregå både på langs og på tværs af underlaget. Det anbefales at montere det yderste, synlige pladelag på tværs af underlaget. Kortkantsamlinger Alle kortkantsamlinger i det yderste, synlige pladelag skal være understøttet, enten med forskalling eller med T-udveksling eller pladebånd. Pladebånd Forskalling T-udveksling Ved beklædninger med flere lag plader opsættes de enkelte lag vinkelret på hinanden, og sådan at kortkantsamlingerne i det sidste og synlige lag fortrinsvis løber vinkelret på vinduesvægge. Både kortkant- og langkantsamlingerne skal forskydes fra lag til lag. 1. lag 2. lag 3. lag 13

14 Montage af gipsplader, lofter Lægteafstande Vejledende dimensioner på underlag fremgår af nedenstående tabel og gælder for montering af op til 2 gipspladelag. Spændvidde (mm) Dimensioner på lægter, forskalling og stålprofiler (Spærafstand, bjælkeafstand) Lægter (mm) Forskalling (mm) Stålprofiler (type) x x 70 Akustikprofil, AP S 25/ x x 95 S 25/ x x 95 S 25/ x x 70 S 25/ x x 95 S 45/ S 45/80 Centerafstande forskalling Gipsproducenterne i Danmark anbefaler generelt tværmontage i loftkonstruktioner, hvor der anvendes gipsplader til spartling med papirspartelstrimmel langs alle kanter og samlinger. Ved denne montageform understøttes kortkantsamlingen på underlaget. Er det imidlertid ikke muligt at foretage tværmontage, skal det sikres, at der er underlag bag kortkantsamlingerne i form af udveksling eller pladebånd. Centerafstande for underlaget fremgår af nedenstående tabel : På tværs af underlaget På langs af underlaget 1 lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant / 900mm lag 12,5 eller 15 mm med spartelkant / 1200mm ,5 eller 15 mm med faset kant / 600mm Ved krav om fastholdt mineraluld skal underlagsafstanden være cc 300mm, eller der skal suppleres med 2 mm ståltråd. 14

15 Spartelprofiler Kantskinner af forzinket stål er beregnet til at beskytte gipspladekanter, der skal fremstå med åbne fuger, eller hvor der skal fuges med fugemasser. Omkring karme monteres kantskinner i fuld længde. Ved hjørner skal kantskinnerne skæres i gæring. Kantskinnerne monteres med skruer. Kantskinnerne overspartles. Udadgående hjørner < eller > 90 Multiflex - eller Flex corner tape er en papirtape med stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler. Tapen opsættes med stålarmeringen ind mod pladerne og kartonen udvendig. Tapen fastgøres med spartelmasse ligesom andre typer spartelstrimler. Gipspladesamlingen tilskæres nøjagtigt. Mellem gipspladelagene indlægges stålvinkel (f.eks. vridbart stålprofil) til stabilisering af hjørnet. Alle former for sparteltape der udelukkende opsættes i spartelmasse monteres af maleren og spartles i en bredde på op til 300 mm. Hjørnebeskytter af forzinket stål til beskyttelse af udvendige 90 hjørner Hjørnebeskytteren fastgøres pr. cc 150 mm med en Clinch on eller HS-værktøj. Hjørnebeskytteren giver et fremspring på 2 mm i forhold til gipspladeoverfladen. Dette fremspring sløres ved spartling i en bredde på op til 600 mm. Hjørner Forsænkede gipspladekanter bør ikke forekomme i udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger, overgange mellem loft/væg og lign. Tilsmudsninger I malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstøvning før grunding inkluderet. Tilsmudsning af gipsoverflader f.eks. mørtel, jord, fliselim, støv fra vinkelslibere, fugemasse og lign. skal fjernes af den, der forårsager tilsmudsning, inden overfladen bliver meldt klar til malebehandling. 15

16 Fuger Spartling med papirtape ind mod beton eller murværk Spartelstrimlen stødes ind mod den tilstødende bygningsdel og giver en veldefineret fin revne i overgangen mellem spartelstrimmel og den tilstødende bygningsdel. Hvor fuger placeres i yderste gipspladelag anbefales anvendelse af kantskinne mellem plade og fuge. Lyd- og tætningsfuge ved tilslutning til flankerende vægge af andre materialer end gipsplader. Acrylfugemassen placeres normalt ved inderste gipspladelag. Spartelstrimmel 16

17 Arbejdets udførelse og opfølgning - generelt Opfølgning eller kontrol på arbejdets udførelse, hvor der indgår gipsplader, varierer alt efter hvilke funktioner, f.eks. brand og lydkrav eller bærende funktioner, der er tillagt bygningsdelen jf. projektet. Kontrolmetode og -omfang af gipspladekonstruktioner med særlige funktioner vil fremgå af projektets udbudskontrolplan. Toleranceklasse (se side 7) for arbejdets udførelse bør være fastlagt og fremgå af projektmaterialet. I denne publikation er der lagt vægt på almindelige gipspladekonstruktioner, hvor arbejdet udføres på en faglig korrekt måde, og hvor udfaldskrav, over for efterfølgende fag, sikres i overensstemmelse med nedenstående checklister. Monteringsanvisning Arbejdet udføres i henhold til leverandørens monteringsanvisning. 17

18 Checkliste - montage af vægge Placering og Underlag Placering at væggen er placeret korrekt i henhold til projekttegningerne. Dørplacering at dørhullerne er afsat korrekt i henhold til projekttegningerne. Underlag at underlaget for skinnerne er rent og tilstrækkeligt plant, således at der kan opnås tæt kontakt mellem skinne og underlag. Skeletopstilling Skinnemontage at skinnerne er fastgjort til underlaget pr. maksimalt 600 mm, og at fastgørelserne har fornøden styrke. at skinnernes tætningsdug eller gummilister er intakte og ikke beskadigede. at skinnerne er samlet ende mod ende, og ende mod kant ved hjørner. Lægtemontage at lægterne er placeret med korrekt afstand afhængig af vægtype cc 450, cc 600 eller cc 900 mm. at lægterne står i lod. at lægterne er fastholdt til skinnerne enten direkte eller med vægklemmer. at lægterne, hvis påkrævet, er fikseret med fixertang eller skruer. at der er monteret og fastgjort lægte eller skinne mod tilstødende konstruktion med maksimal afstand cc 600 mm. Forstærkninger at der er udført forstærkninger omkring døre med trælægter eller forstærkningslægter i henhold til leverandørens anvisninger. at der er udført udvekslingsskinne mv. over døråbninger. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkninger, hvor der skal ophænges tunge genstande. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Teleskoptilslutninger at brand- og lydtilslutninger er korrekt udført. Isolering Tykkelse at isoleringstykkelse og type er korrekt. at isolering er korrekt tilskåret, således at den passer nøjagtigt ind mellem lægterne og fastholdes ved at blive klemt mellem lægterne. 18

19 Checkliste - montage af vægge Gipsplademontage Pladesamlinger at der er anvendt korrekt pladetype og korrekt antal lag. at pladesamlinger på de to skeletsider er forskudt en lægteafstand (450 eller 600 mm) i forhold til hinanden. at pladesamlinger er forskudt en lægteafstand i forhold til første lag. at eventuelle kortkantsamlinger er understøttede, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. at skåret kant ikke er anbragt mod kartonbeklædt kant. Pladestøds tæthed at langkanter er: 0-4 mm at kortkanter er: 1,5-4 mm at kortkanter er affaset inden montage. Pladesamlinger ved åbninger at pladesamlinger i yderste lag er placeret over åbninger. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7 10 mm at fugeunderlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. Klargøring til spartling/planhed af vægmontøren har udbedret skader mv. ved spartling med hærdende spartelmasse, inden aflevering til maleren. Hjørnebeskyttelse at der er monteret hjørnebeskyttere HS på udadgående hjørner. at disse er fikseret til gipspladen med Clinch on eller HS-værktøj pr. cc 150 mm at gipspladernes hjørner > eller < 90 er understøttet og omhyggeligt tilskåret før malerens opsætning af Multiflex- eller Flex corner tape. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype. at skruelængder er korrekte. at skruer er placeret maks. cc 200 mm langs pladekanter eller efter leverandørens anvisninger. at skruer er placeret maks. cc 300 mm ved mellemunderstøtninger eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt. at skruer er undersænkede, uden at kartonen gennembrydes eller ødelægges. 19

20 Checkliste - gipspladelofter Montage af skruemonterede gipslofter på træ- eller stålforskalling er beskrevet i danske gipspladeproducenters informationsmateriale. Skruemonterede lofter på træ- eller stålforskalling anvendes typisk i to situationer : Direkte opsatte lofter under betondæk. Direkte opsatte lofter under tagspær, under træbjælkelag eller ståletagedæk. Montageprocessen er stort set identisk for de to situationer og er derfor udarbejdet som et fælles checklisteemne. Den forskalling, som gipsplader opsættes på, kan bestå af lægter eller forskallingsbrædder af træ eller sekundær- eller akustikprofiler af stål. Placering og underlag Højdeplacering af underlag at underlaget for loftet ligger i den projekterede kote Afstand mellem spær/bjælker at den valgte lægte- eller profildimension svarer til den aktuelle spær/bjælkeafstand. Planhed af underlag at underlaget er plant i henhold til den valgte planhedsklasse, eller om der skal foretages opretninger. Dimension af lægte/profil Se tabel (side 14) for vejledende dimensioner. Fugtindhold at såfremt underlaget er af træ, at fugtindholdet er kontrolleret. Montering af tilbehør at der er placeret forstærkning, hvor der skal ophænges tunge genstande. Gennemføringer at gennemføringer for el, ventilation mv. er korrekt udført og er tætte. Gipsplademontage Pladetype og kanttype at der er anvendt korrekt pladetype og korrekt antal lag. at pladesamlinger er forskudt en lægteafstand i forhold til et evt. første lag. at eventuelle kortkantsamlinger er understøttede, samt at der ikke er unødigt mange pladesamlinger. at skåret kant ikke er anbragt mod kartonbeklædt kant. Pladestøds placering at pladestød er placeret midt på underlag. 20

21 Checkliste - gipspladelofter Pladestøds tæthed at langkanter er: 0-4 mm at kortkanter er: 1,5-4 mm at kortkanter er affaset inden montage. at kortkantsamlinger, som skal spartles med papirstrimmel, er forskudt i forhold til foregående række. at tværfuger er paralelle med det indfaldne lys, når det er teknisk muligt. Skrueplacering og indskruning at der er anvendt rigtig skruetype. at skruelængder er korrekte. at skruer er placeret maks. cc 200 mm langs pladekanter eller efter leverandørens anvisninger. at skruer er placeret maks. cc 300 mm ved mellemunderstøtninger eller efter leverandørens anvisninger. at afstand til pladekant er korrekt at skruer er undersænkede, uden at kartonen gennembrydes eller ødelægges. Fuger og afslutninger Akustisk fugning at fugebredden er 7-10 mm at fugegrundlaget er rengjort. at fuger er korrekt udført hele vejen rundt. Klargøring til spartling/planhed at skader og for brede fuger ved samlinger og tilstødende bygningsdele (> 4 mm) er udbedret ved spartling med hærdende spartelmasse eller gipsmørtel inden aflevering. Gipspladebeklædningens planhed at loftfladen efter montage fremtræder plant i henhold til den valgte planhedsklasse. Gipspladebeklædningens overflade Det efterses: om eventuelle skader eller oprifter på loftpladerne kan udbedres ved spartling, eller der skal foretages hel eller delvis udskiftning af plader. 21

22 Krav til sparteltape og spartelmasse Sparteltape Spartlede gipspladesamlinger skal sikre en permanent forbindelse mellem gipspladerne. Armeringen er et vigtigt led i spartlingen af gipsplader. Armeringen kan ikke undlades, selv om der på overfladen skal opsættes glasvæv/filt, flis eller tilsvarende beklædning. Den styrke, som er nødvendig for at undgå revner og sprækker, skal tilføres gennem spartelmassen sammen med papirspartelstrimlen. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken spartelstrimmel der vælges. Papirstrimlen giver fuld befæstigelse på hele fladen, blandt andet fordi papirfibrene "rejser sig" ved fugtpåføring af spartelmassen. svag svag stærk Glasfibertape Glasfibertape har ikke særlig stor styrke ved diagonalt træk (pladeforskydning). Spartelmasse Glasfibertape Gipsplade stærk stærk Papirstrimmel Papirspartelstrimmel er stærk og formstabil i alle retninger. Spartelmasse Udover armeringen af samlingen skal der også anvendes en spartelmasse med den nødvendige styrke til at lime pladerne sammen. stærk Spartelmasse Papirstrimmel Gipsplade Spartelmassen skal kunne sikre tilstrækkelig bøjebrudsstyrke og sammenhængsstyrke i samlingen. Det er leverandøren af spartelmassen der skal dokumentere, at disse forhold er til stede. Spartelsamlingen testes på følgende måder: 22

23 Krav til sparteltape og spartelmasse Test af bøjebrudsstyrke Prøvningsprocedure Spartelmassen og spartelsamlingen testes i henhold til den kommende europæiske standard PrEN I relation til spartelsamlingens bøjebrudsstyrke anvendes den i normen angivne metode til Determination of flexural strength. Brudlasten skal være min. 400 N. Alternativt kan spartelsamlingens styrke eftervises som: Prøverne udføres under tørre og opvarmede forhold (23 + 2) C og (50 + 5) %RF på følgende måde: (dokumentation udføres af producent/leverandør) 1. 2 stk. 13 mm gipsplader, i størrelsen 600 x 300 mm, med forsænket langkant på den korteste side, placeres på et plant underlag med en afstand på 2 mm mellem langkanterne. 2. Spartelmassen påføres langkanterne og presses ned mellem pladerne, hvorefter en papirsparteltape ilægges og stryges fast med en 150 mm bred spartel. 3. Sammenspartlingen tørrer til næste dag. 5. Prøvningen må først udføres, når spartelmassen er færdighærdet (tidligst efter 3 dage). 6. Når den udførte spartling er færdighærdet, fastholdes prøvestykket til et plant og stabilt underlag, og den sammenspartlede pladesamling placeres 150 mm ud over understøtningen. 7. Belastningen påføres, f.eks. i form af placering af en spand, der langsomt fyldes med vand indtil brud. 8. Brudlasten Q registreres. Prøvningsopstilling Kriteriet for en godkendt spartelsamling er: (Gennemsnitsværdi efter 10 prøvninger) - at bruddet sker i gipspladen, normalt ved understøtningen. - eller den påførte last Q, er større end 2,5 kg. 100 mm samling 4. Samme type spartelmasse påføres oven på sparteltapen og trækkes af med en 150 mm bred spartel. 600 mm 150 mm brud 23

24 Krav til sparteltape og spartelmasse Test af spartelsamlingens delaminering Prøvningsprocedure Prøverne udføres under tørre og opvarmede forhold (23 + 2) C og (50 + 5) %RF på følgende måde: (Dokumentation udføres af producent/leverandør) 1. 2 stk. 13 mm gipsplader, i størrelsen 600 x 300 mm, med forsænket langkant på den længste side, placeres på et plant underlag med en afstand på 2 mm mellem langkanterne. 2. Spartelmassen påføres langkanterne og presses ned mellem pladerne, hvorefter en papirsparteltape ilægges og stryges fast med en 100 mm bred spartel. 3. Sammenspartlingen tørrer til næste dag. 4. Samme type spartelmasse påføres oven på sparteltapen og trækkes af med en 150 mm bred spartel. Spartelstrimlen trækkes herefter vinkelret ud fra gipspladesamlingen. Kriteriet for en godkendt spartelsamling er: - at sparteltapen delamineres Sparteltapen må ikke slippe gipspladen eller spartelmassen, og spartelmassen må ikke slippe gipspladen. Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser Generelle tørretider for spartelmasser er normalt omkring 24 timer, men det afhænger af temperatur og luftfugtighed. Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Undgå de tørretider der er angivet i de grå felter. Optimal rumklima for spartling er C, luftfugtighed % RF og normal udluftning. 5. Når den udførte spartling er færdighærdet (tidligst efter 3 dage), skæres et snit ned i samlingen, således at en lille del af spartelstrimlen frigøres. Spartelstrimmel trækkes lodret op Relativ Luftfugtighed 30% 40% 50% 60% 70% 80% Temperatur C T 18 T 12 T 9 T 29 T 20 T 14 T 10 T 36 T 24 T 17 T 12 T 42 T 29 T 20 T 14 T 54 T 38 T 26 T 19 T 78 T 54 T 38 T 27 T 24

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B Kanter og montagesystemer Gyptone lofter.. Kant B Reflecting everyday life Kant B Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart B 6 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i to niveauer Bæreskinne

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader kan umiddelbart

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering Inspektionslemme Hila standard Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggens overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse

Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse Gyptone lofter 5.0 Holdbarhed, drift og vedligeholdelse Reflecting everyday life Lang levetid og enkel vedligehold Som alle andre byggekomponenter udsættes Gyptone systemlofter for en række påvirkninger

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Planlægning. Planlægning og Håndtering

Planlægning. Planlægning og Håndtering Planlægning og Håndtering Planlægning Inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes, kan det betale sig at foretage en detaljeret planlægning. Herved undgås forkerte leverancer, spildtid, for megen flytten

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader 2 Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Hemmeligheden bag den flotte overflade Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der

Læs mere

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro DESIGNPANEL DESIGNPANEL FASTMONTERET LOFT Loft- og vægbeklædning med et ensartet udtryk uden synlige samlinger. Velegnet som beklædning

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Hjørne- og kantprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til hjørner og afslutninger af gipsplader. Profilerne

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere