NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring."

Transkript

1 NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland om udskrivninger på de nordjyske sygehuse. Det statistiske materiale er udarbejdet som datagrundlag for de nordjyske kommuners vurdering af den udsendte Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland, der er høring i kommunerne frem til 9. februar Materialet skal give kommunerne mulighed for at vurdere det behov, der kan være for akutpladser i kommunerne, hvis strukturanalysens forslag på dette punkt aftales mellem den enkelte kommune og Region Nordjylland i forbindelse med indgåelse af sundhedsaftaler. Det er dog væsentligt at bemærke at materialet indeholder en opgørelse af de patienter fordelt på kommuner der er blevet udskrevet fra regionens sygehuse i perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 med en diagnose, der kan dække over sociale er. I materialet er alene medtaget data for patienter over 65 år. Formålet hermed er at fokusere på den ældre medicinske patient. For et stort antal af de i materialet anførte udskrivninger vil der således ikke være tale om sociale er, men sociale er / causa socialis er ikke en diagnose der registreres konsekvent i forbindelse med udskrivninger og omfanget vil derfor ikke kunne vurderes alene ved dataudtræk på denne diagnose. Derfor vil det være nødvendigt at lave en nærmere analyse af materialet i det omgang der efterfølgende indgås sundhedsaftaler om akutpladser, således det isoleres til de tilfælde hvor man i kommunalt regi kan aflaste de nordjyske sygehuse ved oprettelse af akutpladser.

2 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 1 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0773: Morsø DF011: Demens, multiinfarkt 1. 1 DF019: Demens, vaskulær uden specifikation DF028: Demens ved andre specificerede sygdomme klass andetsteds. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF0390: Demens uden specifikation uden andre symptomer. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut 1. 1 DF101: Skadeligt brug af alkohol. 1 1 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom. 2 2 DF203: Udifferentieret skizofreni. 2 2 DF206: Simpel skizofreni. 1 1 DF209: Skizofreni uden specifikation. 1 1 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 2 2 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF331: Periodisk depression, p.t. af moderat grad. 1 1 DF339: Periodisk depression uden specifikation. 8 8 DF709: Mental retardering lettere med påvirkning af adfærd u spec. 1 1 DF920: Depressiv adfærdsforstyrrelse. 1 1 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde. 1 1 DZ048: Undersøgelse og observation af andre specificerede er 1. 1 DZ733: Stress, ikke klassificeret andetsteds. 1 1 DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd

3 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 2 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0787: Thisted DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse. 1 1 DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation. 1 1 DF011: Demens, multiinfarkt DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær. 1 1 DF019: Demens, vaskulær uden specifikation DF039: Demens uden specifikation DF0394: Demens uden specifikation med blandede symptomer. 1 1 DF063: Organisk affektiv sindslidelse 1. 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol. 2 2 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF171: Skadeligt tobaksbrug. 1 1 DF229: Paranoid psykose uden specifikation 1. 1 DF239: Psykose, akut og forbigående uden specifikation 1. 1 DF299: Psykose, ikke organisk uden specifikation. 1 1 DF316: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. blandingstilstand. 1 1 DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad. 1 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF331: Periodisk depression, p.t. af moderat grad. 2 2 DF339: Periodisk depression uden specifikation DF349: Kronisk forstemningstilstand uden specifikation. 1 1 DF399: Affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF412: Lettere angstdepressionstilstand. 1 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation DF439: Belastningsreaktion uden specifikation 1. 1 DF513: Søvngængeri 1. 1 DF849: Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse uden spec. 1 1 DF920: Depressiv adfærdsforstyrrelse. 1 1 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde. 1 1 DZ608: Problemer relateret til det sociale miljø, andre. 1 1 DZ633: Fravær af et familiemedlem. 1 1 DZ711: Bekymring for sygdom hos rask person 1. 1 DZ721: Alkoholforbrug. 1 1 DZ733: Stress, ikke klassificeret andetsteds 1. 1 DZ741: Behov for hjælp til personlig pleje. 2 2 (Continued)

4 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 3 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0787: Thisted DZ743: Behov for konstant tilsyn 1. 1 DZ749C: Causa socialis 1. 1 DZ756: Behov for palliation

5 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 4 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0810: Brønderslev-Dronninglund DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse 1. 1 DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation. 1 1 DF011: Demens, multiinfarkt. 1 1 DF028: Demens ved andre specificerede sygdomme klass andetsteds. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF069: Organisk psykisk lidelse uden specifikation. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut 3. 3 DF101: Skadeligt brug af alkohol DF102: Alkoholafhængighedssyndrom. 1 1 DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF104: Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation. 1 1 DF349: Kronisk forstemningstilstand uden specifikation 1. 1 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret. 1 1 DZ720: Tobaksforbrug. 1 1 DZ720C: Tidligere ryger. 2 2 DZ721: Alkoholforbrug. 1 1 DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd 1. 1 DZ769: Person i kontakt m sundhedsvæsen af uden specifikation

6 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 5 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0813: Frederikshavn DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse. 2 2 DF002: Demens ved Alzheimers sygdom af atypisk eller blandet type. 1 1 DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation 1. 1 DF011: Demens, multiinfarkt DF012: Demens subkortikal vaskulær. 1 1 DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær. 1 1 DF019: Demens, vaskulær uden specifikation DF039: Demens uden specifikation DF059: Delir uden specifikation 4. 4 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF108: Psykiske forstyrrelser som følge af alkoholbrug, andre. 1 1 DF118: Psykiske forstyrrelser som følge af opioidbrug, andre 2. 2 DF171: Skadeligt tobaksbrug DF209: Skizofreni uden specifikation. 2 2 DF233: Psykose, akut paranoid 1. 1 DF299: Psykose, ikke organisk uden specifikation 1. 1 DF320: Depressiv enkeltepisode af lettere grad 1. 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF341: Dysthymi. 4 4 DF348: Kronisk forstemningstilstand af anden type 1. 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation. 1 1 DF439: Belastningsreaktion uden specifikation 1. 1 DF609: Forstyrret personlighedsstruktur uden specifikation. 1 1 DF699: Forstyrrelse i personlighedsstruktur og adfærd uden spec. 1 1 DF919: Adfærdsforstyrrelse uden specifikation 1. 1 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde. 4 4 DZ048: Undersøgelse og observation af andre specificerede er 3. 3 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret 2. 2 DZ599: Problem i forbindelse m boligforhold og økon omst u spec 1. 1 DZ720: Tobaksforbrug. 6 6 DZ720A: Ryger. 1 1 DZ720C: Tidligere ryger. 3 3 (Continued)

7 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 6 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0813: Frederikshavn DZ721: Alkoholforbrug. 1 1 DZ740: Nedsat mobilitet. 1 1 DZ749C: Causa socialis. 1 1 DZ756: Behov for palliation DZ910: Anamnese m allergi, andet end over for medikamenter m.m

8 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 7 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0820: Vesthimmerlands DF012: Demens subkortikal vaskulær. 1 1 DF018: Demens, anden vaskulær. 1 1 DF023: Demens ved Parkinsons sygdom 1. 1 DF028: Demens ved andre specificerede sygdomme klass andetsteds. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF050: Delir uden demens. 1 1 DF060: Organisk hallucinose 1. 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF108: Psykiske forstyrrelser som følge af alkoholbrug, andre. 2 2 DF110: Opioidforgiftning, akut. 1 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug. 1 1 DF203: Udifferentieret skizofreni. 2 2 DF209: Skizofreni uden specifikation. 2 2 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF339: Periodisk depression uden specifikation. 2 2 DF341: Dysthymi. 1 1 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde 1. 1 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret. 1 1 DZ711: Bekymring for sygdom hos rask person. 1 1 DZ749: Problem i forbindelse m afhængighed af pleje uden specifikat. 1 1 DZ754: Ingen adgang eller tilgang til andre hjælpeorganisationer 1. 1 DZ756: Behov for palliation DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd

9 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 8 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0825: Læsø DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær 1 1 DF039: Demens uden specifikation 2 2 DF101: Skadeligt brug af alkohol

10 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 9 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0840: Rebild DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation. 4 4 DF011: Demens, multiinfarkt. 1 1 DF012: Demens subkortikal vaskulær. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF059: Delir uden specifikation. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut 5. 5 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom. 1 1 DF108: Psykiske forstyrrelser som følge af alkoholbrug, andre. 1 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug. 1 1 DF312: Bipolar sindslidelse, p.t. mani med psykotiske symptomer. 1 1 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF339: Periodisk depression uden specifikation DF799: Mental retardering uden spec, påvirkning af adfærd u spec. 1 1 DZ041: Undersøgelse og observation efter færdselsulykke 1. 1 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret. 1 1 DZ720C: Tidligere ryger. 2 2 DZ756: Behov for palliation

11 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 10 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0846: Mariagerfjord DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation. 2 2 DF011: Demens, multiinfarkt. 2 2 DF023: Demens ved Parkinsons sygdom 1. 1 DF0233: Demens ved Parkinsons sygdom med depressive symptomer. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF059: Delir uden specifikation 1. 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut 1. 1 DF101: Skadeligt brug af alkohol. 2 2 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF109: Psykisk lidelse uden specifikation som følge af alkoholbrug 2. 2 DF171: Skadeligt tobaksbrug. 2 2 DF209: Skizofreni uden specifikation. 5 5 DF220: Paranoia, simpel 1. 1 DF229: Paranoid psykose uden specifikation. 3 3 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad 1. 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF329A: Depressiv tilstand uden specifikation DF339: Periodisk depression uden specifikation. 5 5 DF341: Dysthymi 1. 1 DF399: Affektiv sindslidelse uden specifikation DF419: Angsttilstand uden specifikation DF431: Posttraumatisk belastningsreaktion. 1 1 DF459: Somatoform tilstand uden specifikation 1. 1 DF719: Mental retardering middel med påvirkning af adfærd uden spe 1. 1 DF721: Mental retardering svær med væsentlig påvirkning af adfærd. 1 1 DF729: Mental retardering svær med påvirkning af adfærd uden spec. 1 1 DF791: Mental retardering uden spec, væsentlig påvirkning af adfær. 3 3 DZ041: Undersøgelse og observation efter færdselsulykke. 1 1 DZ048: Undersøgelse og observation af andre specificerede er 1. 1 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret 2. 2 DZ659: Problem i forbindelse m psykosociale forhold u specifikatio. 1 1 DZ720A: Ryger. 1 1 DZ720C: Tidligere ryger. 1 1 DZ749: Problem i forbindelse m afhængighed af pleje uden specifikat 1. 1 (Continued)

12 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 11 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0846: Mariagerfjord DZ756: Behov for palliation 8. 8 DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd

13 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 12 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0849: Jammerbugt DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation. 2 2 DF011: Demens, multiinfarkt DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær. 2 2 DF039: Demens uden specifikation DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol. 4 4 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF1023: Alkoholafhængigh.syndrom afholdende under aversiv med. beh DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF104: Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug 1. 1 DF109: Psykisk lidelse uden specifikation som følge af alkoholbrug. 1 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug. 5 5 DF206: Simpel skizofreni. 1 1 DF232: Psykose, akut skizofreniform. 1 1 DF318: Bipolar affektiv sindslidelse, anden form. 1 1 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF410: Panikangst. 1 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation 3. 3 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde 1. 1 DZ720C: Tidligere ryger. 1 1 DZ749C: Causa socialis 1. 1 DZ756: Behov for palliation

14 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 13 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0851: Aalborg DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse DF002: Demens ved Alzheimers sygdom af atypisk eller blandet type DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation DF011: Demens, multiinfarkt DF0110: Demens, multiinfarkt uden andre symptomer. 1 1 DF0111: Demens, multiinfarkt med paranoide symptomer. 1 1 DF0113: Demens, multiinfarkt med depressive symptomer. 1 1 DF012: Demens subkortikal vaskulær. 1 1 DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær. 2 2 DF019: Demens, vaskulær uden specifikation. 1 1 DF023: Demens ved Parkinsons sygdom. 2 2 DF039: Demens uden specifikation DF051: Delir ved demens 1. 1 DF059: Delir uden specifikation 5. 5 DF067: Organisk kognitiv forstyrrelse af lettere grad. 3 3 DF072: Posttraumatisk hjernesyndrom 1. 1 DF079: Organiske personligheds- eller adfærdsforstyrrelse u spec. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF1020: Alkoholafhængighedssyndrom afholdende. 1 1 DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug DF104: Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug DF109: Psykisk lidelse uden specifikation som følge af alkoholbrug 1. 1 DF133: Abstinenstilstand som følge af brug af sedativa el hypnotik 1. 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug DF180: Forgiftning med flygtige opløsningsmidler, akut 1. 1 DF193: Abstinenstilstand flere/andre stoffer 1. 1 DF205: Skizofren residual-tilstand. 1 1 DF206: Simpel skizofreni. 1 1 DF209: Skizofreni uden specifikation DF219: Skizotypisk sindslidelse. 1 1 DF220: Paranoia, simpel 1. 1 DF229: Paranoid psykose uden specifikation DF2381: Psykoser, andre typer akutte og forbigående, reaktiv. 1 1 (Continued)

15 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 14 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0851: Aalborg DF299: Psykose, ikke organisk uden specifikation DF311: Bipolar sindslidelse, p.t. mani uden psykotiske symptomer. 1 1 DF318: Bipolar affektiv sindslidelse, anden form. 1 1 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF320: Depressiv enkeltepisode af lettere grad DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad 2. 2 DF323: Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykosesymptomer 1. 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF329A: Depressiv tilstand uden specifikation. 1 1 DF330: Periodisk depression, p.t. af lettere grad. 2 2 DF331: Periodisk depression, p.t. af moderat grad DF339: Periodisk depression uden specifikation. 4 4 DF341: Dysthymi. 1 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation DF449: Dissociativ tilstand eller forstyrrelse uden specifikation. 1 1 DF451: Udifferentieret somatoform tilstand 1. 1 DF519: Ikke organisk søvnforstyrrelse uden specifikation. 1 1 DF551: Misbrug af laksantia. 1 1 DF780: Mental retardering, anden ringe påvirkning af adfærd. 1 1 DF789: Mental retardering, anden med påvirkning af adfærd u spec. 2 2 DF791: Mental retardering uden spec, væsentlig påvirkning af adfær. 1 1 DF840: Infantil autisme. 1 1 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde DZ041: Undersøgelse og observation efter færdselsulykke. 1 1 DZ043: Undersøgelse og observation efter andet ulykkestilfælde 1. 1 DZ048: Undersøgelse og observation af andre specificerede er 3. 3 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret 5. 5 DZ634: Et familiemedlems forsvinden eller død 1. 1 DZ720: Tobaksforbrug. 5 5 DZ720C: Tidligere ryger. 8 8 DZ733: Stress, ikke klassificeret andetsteds 1. 1 DZ734: Mangelfulde sociale færdigheder, ikke klass ansted 1. 1 DZ740: Nedsat mobilitet 1. 1 DZ749: Problem i forbindelse m afhængighed af pleje uden specifikat 2. 2 (Continued)

16 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 15 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0851: Aalborg DZ756: Behov for palliation 3. 3 DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd 1. 1 DZ769: Person i kontakt m sundhedsvæsen af uden specifikation

17 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 16 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune 0860: Hjørring DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation 1. 1 DF011: Demens, multiinfarkt. 5 5 DF023: Demens ved Parkinsons sygdom. 1 1 DF039: Demens uden specifikation DF069: Organisk psykisk lidelse uden specifikation. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF108: Psykiske forstyrrelser som følge af alkoholbrug, andre 1. 1 DF134: Delirøs abstinenstilstand som følge af sedativa el hypnotik. 1 1 DF140: Kokainforgiftning, akut. 1 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug DF209: Skizofreni uden specifikation. 1 1 DF220: Paranoia, simpel. 1 1 DF229: Paranoid psykose uden specifikation. 1 1 DF313: Bipolar depression af lettere eller moderat grad. 1 1 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation. 2 2 DF320: Depressiv enkeltepisode af lettere grad. 1 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF349: Kronisk forstemningstilstand uden specifikation DF419: Angsttilstand uden specifikation. 1 1 DF449: Dissociativ tilstand eller forstyrrelse uden specifikation. 1 1 DF799: Mental retardering uden spec, påvirkning af adfærd u spec. 1 1 DZ720: Tobaksforbrug. 4 4 DZ720C: Tidligere ryger. 3 3 DZ721: Alkoholforbrug 1. 1 DZ749: Problem i forbindelse m afhængighed af pleje uden specifikat. 2 2 DZ754: Ingen adgang eller tilgang til andre hjælpeorganisationer

18 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 17 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. Kommune Øvrige kommuner DF100: Alkoholintoksikation, akut 4. 4 DF102: Alkoholafhængighedssyndrom 1. 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug. 1 1 DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad 1. 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation. 1 1 DF399: Affektiv sindslidelse uden specifikation. 1 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation 1. 1 DZ041: Undersøgelse og observation efter færdselsulykke 2. 2 DZ720: Tobaksforbrug. 1 1 DZ769: Person i kontakt m sundhedsvæsen af uden specifikation

19 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 18 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. DF001: Demens ved Alzheimers sygdom med sen begyndelse DF002: Demens ved Alzheimers sygdom af atypisk eller blandet type DF009: Demens ved Alzheimers sygdom uden specifikation DF011: Demens, multiinfarkt DF0110: Demens, multiinfarkt uden andre symptomer. 1 1 DF0111: Demens, multiinfarkt med paranoide symptomer. 1 1 DF0113: Demens, multiinfarkt med depressive symptomer. 1 1 DF012: Demens subkortikal vaskulær. 4 4 DF013: Demens, blandet kortikal og subkortikal vaskulær. 7 7 DF018: Demens, anden vaskulær. 1 1 DF019: Demens, vaskulær uden specifikation DF023: Demens ved Parkinsons sygdom DF0233: Demens ved Parkinsons sygdom med depressive symptomer. 1 1 DF028: Demens ved andre specificerede sygdomme klass andetsteds. 3 3 DF039: Demens uden specifikation DF0390: Demens uden specifikation uden andre symptomer. 1 1 DF0394: Demens uden specifikation med blandede symptomer. 1 1 DF050: Delir uden demens. 1 1 DF051: Delir ved demens 1. 1 DF059: Delir uden specifikation DF060: Organisk hallucinose 1. 1 DF063: Organisk affektiv sindslidelse 1. 1 DF067: Organisk kognitiv forstyrrelse af lettere grad. 3 3 DF069: Organisk psykisk lidelse uden specifikation. 2 2 DF072: Posttraumatisk hjernesyndrom 1. 1 DF079: Organiske personligheds- eller adfærdsforstyrrelse u spec. 1 1 DF100: Alkoholintoksikation, akut DF101: Skadeligt brug af alkohol DF102: Alkoholafhængighedssyndrom DF1020: Alkoholafhængighedssyndrom afholdende. 1 1 DF1023: Alkoholafhængigh.syndrom afholdende under aversiv med. beh DF103: Abstinenstilstand som følge af alkoholbrug DF104: Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug DF108: Psykiske forstyrrelser som følge af alkoholbrug, andre DF109: Psykisk lidelse uden specifikation som følge af alkoholbrug (Continued)

20 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 19 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. DF110: Opioidforgiftning, akut. 1 1 DF118: Psykiske forstyrrelser som følge af opioidbrug, andre 2. 2 DF133: Abstinenstilstand som følge af brug af sedativa el hypnotik 1. 1 DF134: Delirøs abstinenstilstand som følge af sedativa el hypnotik. 1 1 DF140: Kokainforgiftning, akut. 1 1 DF171: Skadeligt tobaksbrug DF180: Forgiftning med flygtige opløsningsmidler, akut 1. 1 DF193: Abstinenstilstand flere/andre stoffer 1. 1 DF203: Udifferentieret skizofreni. 4 4 DF205: Skizofren residual-tilstand. 1 1 DF206: Simpel skizofreni. 3 3 DF209: Skizofreni uden specifikation DF219: Skizotypisk sindslidelse. 1 1 DF220: Paranoia, simpel DF229: Paranoid psykose uden specifikation DF232: Psykose, akut skizofreniform. 1 1 DF233: Psykose, akut paranoid 1. 1 DF2381: Psykoser, andre typer akutte og forbigående, reaktiv. 1 1 DF239: Psykose, akut og forbigående uden specifikation 1. 1 DF299: Psykose, ikke organisk uden specifikation DF311: Bipolar sindslidelse, p.t. mani uden psykotiske symptomer. 1 1 DF312: Bipolar sindslidelse, p.t. mani med psykotiske symptomer. 1 1 DF313: Bipolar depression af lettere eller moderat grad. 1 1 DF316: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. blandingstilstand. 1 1 DF318: Bipolar affektiv sindslidelse, anden form. 2 2 DF319: Bipolar affektiv sindslidelse uden specifikation DF320: Depressiv enkeltepisode af lettere grad DF321: Depressiv enkeltepisode af moderat grad DF323: Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykosesymptomer 1. 1 DF329: Depressiv enkeltepisode uden specifikation DF329A: Depressiv tilstand uden specifikation DF330: Periodisk depression, p.t. af lettere grad. 2 2 DF331: Periodisk depression, p.t. af moderat grad DF339: Periodisk depression uden specifikation DF341: Dysthymi (Continued)

21 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 20 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. DF348: Kronisk forstemningstilstand af anden type 1. 1 DF349: Kronisk forstemningstilstand uden specifikation DF399: Affektiv sindslidelse uden specifikation DF410: Panikangst. 1 1 DF412: Lettere angstdepressionstilstand. 1 1 DF419: Angsttilstand uden specifikation DF431: Posttraumatisk belastningsreaktion. 1 1 DF439: Belastningsreaktion uden specifikation 2. 2 DF449: Dissociativ tilstand eller forstyrrelse uden specifikation. 2 2 DF451: Udifferentieret somatoform tilstand 1. 1 DF459: Somatoform tilstand uden specifikation 1. 1 DF513: Søvngængeri 1. 1 DF519: Ikke organisk søvnforstyrrelse uden specifikation. 1 1 DF551: Misbrug af laksantia. 1 1 DF609: Forstyrret personlighedsstruktur uden specifikation. 1 1 DF699: Forstyrrelse i personlighedsstruktur og adfærd uden spec. 1 1 DF709: Mental retardering lettere med påvirkning af adfærd u spec. 1 1 DF719: Mental retardering middel med påvirkning af adfærd uden spe 1. 1 DF721: Mental retardering svær med væsentlig påvirkning af adfærd. 1 1 DF729: Mental retardering svær med påvirkning af adfærd uden spec. 1 1 DF780: Mental retardering, anden ringe påvirkning af adfærd. 1 1 DF789: Mental retardering, anden med påvirkning af adfærd u spec. 2 2 DF791: Mental retardering uden spec, væsentlig påvirkning af adfær. 4 4 DF799: Mental retardering uden spec, påvirkning af adfærd u spec. 2 2 DF840: Infantil autisme. 1 1 DF849: Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse uden spec. 1 1 DF919: Adfærdsforstyrrelse uden specifikation 1. 1 DF920: Depressiv adfærdsforstyrrelse. 2 2 DF999: Psykisk lidelse eller forstyrrelse ikke spec på anden måde DZ041: Undersøgelse og observation efter færdselsulykke DZ043: Undersøgelse og observation efter andet ulykkestilfælde 1. 1 DZ048: Undersøgelse og observation af andre specificerede er 8. 8 DZ049: Undersøgelse og observation u specificeret DZ599: Problem i forbindelse m boligforhold og økon omst u spec 1. 1 (Continued)

22 Somatiske udskrivninger grundet mulige sociale er. Borgere fra 65 år og derover. 21 Fordelt på kommune, diagnose og om diagnosen er primær eller sekundær til indlæggelsen. DZ608: Problemer relateret til det sociale miljø, andre. 1 1 DZ633: Fravær af et familiemedlem. 1 1 DZ634: Et familiemedlems forsvinden eller død 1. 1 DZ659: Problem i forbindelse m psykosociale forhold u specifikatio. 1 1 DZ711: Bekymring for sygdom hos rask person DZ720: Tobaksforbrug DZ720A: Ryger. 2 2 DZ720C: Tidligere ryger DZ721: Alkoholforbrug DZ733: Stress, ikke klassificeret andetsteds DZ734: Mangelfulde sociale færdigheder, ikke klass ansted 1. 1 DZ740: Nedsat mobilitet DZ741: Behov for hjælp til personlig pleje. 2 2 DZ743: Behov for konstant tilsyn 1. 1 DZ749: Problem i forbindelse m afhængighed af pleje uden specifikat DZ749C: Causa socialis DZ754: Ingen adgang eller tilgang til andre hjælpeorganisationer 2. 2 DZ756: Behov for palliation DZ768: Kontakt m sundhedsvæsen p g a andre spec omstænd 5. 5 DZ769: Person i kontakt m sundhedsvæsen af uden specifikation 7. 7 DZ910: Anamnese m allergi, andet end over for medikamenter m.m

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser

Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser TEMA: KOMMUNALE FORSKELLE I TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION GRUNDET PSYKISKE LIDELSER Tema: Kommunale forskelle i tilkendelse af førtidspension grundet psykiske lidelser Andelen af førtidspensioner, der

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Journaloptagelse og diagnose

Journaloptagelse og diagnose Journaloptagelse og diagnose oversigt Før, under og efter journaloptagelsen Journalvejledning Diagnosesystemet Diagnoserne PTSD depression Tilpasnings- og belastningsreaktion Andre Orienter dig på forhånd

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Mål i dag En ide om ICD-10: hvorfor og hvordan Psykisk sygdom / psykiske symptomer stemningslejet (humør) psykose (opfattelse af virkeligheden) Hvordan vi

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

Årsberetning Dato Sagsnr. 8. juli Telefontid ma.-to. 9-16, fr Tlf Fax

Årsberetning Dato Sagsnr. 8. juli Telefontid ma.-to. 9-16, fr Tlf Fax Dato Sagsnr. 8. juli 2011 10359 Årsberetning 2010 Sager behandlet ved Retspsykiatrisk Klinik i 2010... 2 Henvisende myndighed... 4 Kriminalitet... 5 Diagnoser hos de undersøgte... 6 Misbrugsdiagnoser...

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension?

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Baggrundsnotat Hvis udviklingen fortsætter, får vi en større gruppe af unge, der bliver dømt helt ude af arbejdslivet.

Læs mere

DSM IV, ICD 10, OSV 13, DSM-5. DSM, ICD 10, ICF 14, OCD 11 Hvilket diagnosesystem anvendes i USA?

DSM IV, ICD 10, OSV 13, DSM-5. DSM, ICD 10, ICF 14, OCD 11 Hvilket diagnosesystem anvendes i USA? Det er nødvendigt at kunne stille en diagnose, for at kunne foreskrive en behandling. Det er ligeledes nødvendig, at man er enig om hvilke symptomer og hvilke fund, der kræves for at kunne stille en bestemt

Læs mere

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON TEAM PÅ HVIDOVRE Består af overlæge og liaisonsygeplejerske Er ansat ved Psykiatrisk Center Hvidovre

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Demens og svækkede ældre medicinske patienter. Frederikshavn Jørgen Peter Ærthøj

Demens og svækkede ældre medicinske patienter. Frederikshavn Jørgen Peter Ærthøj Demens og svækkede ældre medicinske patienter Frederikshavn 21.1.2014 Jørgen Peter Ærthøj Program - formiddag Kl. 08.30-08.45 Velkomst og kaffe Kl. 08.45-09.45 Kognitiv funktion og dysfunktion v/neuropsykolog

Læs mere

Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen

Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen AGENDA Pilotprojekt Randers Organisering Forberedelse Det første år Følgeforskningsprojekt Problemstilling

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Dagens program Dag 1 Velkommen Amu mål og forventninger ICD10 Dobbeltdiagnoser Misbrug

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger?

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger? Hvad skal der til, for at denne patient har det væsentligt bedre inden for de næste 3 uger? Case 51 årig mand, der er selvstændig. Han er tidligere psykisk rask. Patienten har haft økonomiske problemer

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord projektet en kort rejse tilbage i tiden TeleCare Nord - mål Skaber forskningsmæssig evidens for patientnære

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf. 97643000 psykiatri@rn.dk 27. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. del: Status 1.

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov

Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Overlæge Jannie Nørnberg Nielsen Gerontopsykiatrisk afdeling Århus Universitetshospital i Risskov Depressionsdiagnosen Differentialdiagnoser CASE Skal man behandle med medicin? CASE Andre behandlingsmuligheder

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH DEMENS Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012 Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter Juridisk Kompetencecenter Ansættelsesretsafdelingen Ved forbundets og HK-afdelingernes bistand i kongresperioden er der registreret 27.908 afsluttede sager og inddrevet kr. 1.873.404.732,51 incl. renter

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk Skizofreni Skizofreni April 2017 1 Myter om skizofreni Flere personligheder Kriminelle, farlige, forudsigelige Skyldes dårlig opdragelse, forkælelse, dovenskab Skyldes dårlige forældre Kan ikke helbredes

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.3 Temadrøftelse: Psykiatriområdet...2 Bilag 1: Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien...2 Bilag 2: Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet...9

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

CRF- Case Report Formular. Forløbsprogram vedr. bipolar affektiv sindslidelse

CRF- Case Report Formular. Forløbsprogram vedr. bipolar affektiv sindslidelse CRF- Case Report Formular Dataark til brug for inklusion af borger til Forløbsprogram vedr. bipolar affektiv sindslidelse Skema udfyldt af: Dato Navn Stilling Ansættelsessted Kontaktoplysninger (mail &

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere