GrønlandsBANKENs Prisbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GrønlandsBANKENs Prisbog"

Transkript

1 GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december december Side 1 af 26

2 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til 2. kr kr. Beløb over 1. kr.,125%,25%,5% Renten beregnes pr. interval Minimum 1 aktier i GrønlandsBANKEN Der oprettes ikke nye konti i denne kontotype. Angaju (12 17 år),5% Ved det fyldte 18. år omlægges kontoen automatisk til en Flexkonto. Appaløn & Appaopsparing Beløb op til 5. kr kr kr. Beløb over 1. kr.,125%,125%,125%,25% Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Budgetkonto Beløb op til 5. kr. Beløb over 5. kr. %,125% Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Flexkonto Beløb op til 5. kr kr kr. Beløb over 1. kr.,125%,125%,125%,25% Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Foreningskonto Beløb op til 2. kr kr. Saldo over 1. kr. %,125%,25% Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Små foreninger (kaffeklubber) oprettes på et CPR-nr. Større foreninger (sport mv.) oprettes på et GERnr. Miki (6 11 år),5% Ved det fyldte 12. år omlægges kontoen automatisk til en Angaju konto. Nuunu ( 5 år),5% Ved det fyldte 6. år omlægges kontoen automatisk til en Miki konto. Se noter vedr. indlån side 4 1. december Side 2 af 26

3 Opsparingskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Fri Opsparing Beløb op til kr kr.,125%,8% Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Saldo må max. være på 1.. kr. Kun én konto pr. kunde Der kan frit hæves og indsættes via netbank. Vær opmærksom på Indskydergarantifondens regler om dækning af nettoindskud se bankens hjemmeside Konto 2 Beløb op til 2. kr kr. Beløb over 5. kr.,125%,25% Aftalesats Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt. Rentetilskrivning hvert kvartal. Millionærkonto Kreditrente ud over præmiepulje Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitlig rente Oktober 214 November 214 December 214 %,9%,9%,17% Lodtrækning sker pr. lod af 1 kr. Lodtrækning sker den 9. bankdag i måneden Vinderen får besked pr. brev. Præmier kan frit hæves i den måned de er vundet. Derudover er der 3 måneders opsigelse. Gevinstpuljen omregnes til en gennemsnitlig rente. Gevinsternes størrelse kan ses på Nanoq konto Grundrente Præmierente (simpel) Rentetilskud fra Grønlands Selvstyre,125%,9% 4,% Præmierente og Rentetilskud udbetales hvis formålet er opfyldt (boligformål, erhvervsformål eller uddannelsesformål). Der skal minimum indbetales 1.2 kr. pr. år. Udbetaling uden at formålet er opfyldt koster et gebyr på 1 kr. Beregning af præmierente og rentetilskud 175, kr. Ved hel eller delvis udbetaling inden for 3 dage bliver gebyret refunderet. Sipaarta ( 17 år) Diskontoen + % Ved det fyldte 18. år omlægges kontoen automatisk til en Appaopsparingskonto. Studieturskonto Superkonto Beløb op til 2. kr kr. Beløb over 1. kr. Diskontoen + %,125%,35% Aftalesats Renten beregnes pr. interval 1 måneds opsigelse, dekort 1% min. 5 kr. Se noter vedr. indlån side 4 1. december Side 3 af 26

4 Noter vedr. indlån: Renten på indlån er variabel, med mindre andet er angivet og gælder for kontant indestående. Regler for renteændring oplyses af bankens medarbejdere. Rentetilskrivning finder sted den 31. december med mindre andet er angivet. GrønlandsBANKENs regler for validering, beregning og tilskrivning af renter fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan fås ved henvendelse i banken eller på Sker der overtræk, skal der betales overtræksrente mv. Se betingelserne i bankens almindelige forretningsbetingelser. Nettoindlån op til modværdien af 1. Euro er dækket af Indskydergarantifonden. Dækningen gælder pr. person eller pr. virksomhed. Aktier i GrønlandsBANKEN ikke dækket. Du kan læse mere på eller Opsparingskonti kan ikke benyttes til automatiske indbetalinger som løn, pension m.m., og der kan ikke tilknyttes automatiske udbetalinger i form af betaling via Betalingsservice. Opsparingskonti må ikke benyttes som NEMkonto. Eventuel dekort på indlånskonti, fremgår af skemaet dekort i denne prisbog. Øvrige priser omkring indlånskonti fremgår af denne prisbog. Renteberegningsprincipper: Renteberegning pr. interval: Eksempel: Superkonto med en saldo på 155. kr. Pålydende rente Forrentning Beløb op til 2. kr.,125 % 2. kr. forrentes med,125% kr.,35% 8. kr. forrentes med,35% Beløb over 1. kr. Aftalesats 55. kr. forrentes med aftalesatsen Renten beregnes af hele saldoen, når saldogrænsen er opfyldt: Eksempel: Fri Opsparing med saldo på 1. Pålydende rente Forrentning Beløb op til kr.,125 % kr. forrentes med,125% kr.,8% 1. kr. forrentes med,8% 1. december Side 4 af 26

5 Rentesatser Udlån privatkunder Flexkonto - kassekredit (a1) Pålydende rente 1,75 14,75% Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr Etablering/ændring % kr. 9 kr. Flexkonto til Nutaraq kunder (unge mellem år) - kassekredit (a2) Pålydende rente 1,75 14,75% Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr Etablering/Ændring Bemærkninger % kr. kr. Der skal minimum indbetales 1 kr. pr. måned. Bil/bådlån (b1) Pålydende rente Udbetaling under: Rentesats 2% 9,75-12,% Udbetaling 2% og derover 7,75-9,75% Overtræksprovision (variabel sats) 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr 2,% min. 75 kr. 9 kr. Stempelgebyr af pantebrev eller gældsbrev Ved pant skal der tegnes kaskoforsikring. Panthaverdeklaration Udarbejdelse af pantebrev Notering af panthaverdeklaration hos forsikring / bil båd Det dokument med størst værdi 1,5% 3 kr. 75 kr. 92 kr. 33 kr. Minguik /Miljø billån (b2) Pålydende rente Udbetaling: Rentesats Minimum 2% 3,45% Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr Bemærkninger Se noter vedr. udlån side 7 Bilen skal være energimærke A eller bedre miljøklasse Løbetid maksimalt 7 år. Kaskoforsikring er et krav Banken har fuld pant i bilen. % 9 kr. 1. december Side 5 af 26

6 Boliglån (c1) Pålydende rente 8,75 12,25% Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Dokumentgebyr Stiftelsesprovision Stempelgebyr på ejerpantebrev eller lånedokument Udfærdigelse af transport i andelsbevis 9 kr. 2,% min. 75 kr. Det dokument med størst værdi 1,5% 9 kr. Nutarsaaneq/Miljølån (c2) Pålydende rente Beløb 3. kr. 3,45% Beløb over 3. kr. 8,75 12,25% (Beregnes som alm. boliglån) Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr % 9 kr. Iseritlån (c3) Pålydende rente 3,5 6,% Overtræksprovision 9,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision Dokumentgebyr Stempelafgift Øvrige omkostninger % 9 kr. 1,5 % 3.5 kr. Privatlån (forbrugslån) (d1) Pålydende rente 16,25 19,25% Overtræksprovision 6,% Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision 2,% min. 75 kr. Dokumentgebyr 9 kr. Stempelgebyr hvis køb af løsøre 1,5% Se noter vedr. udlån side december Side 6 af 26

7 Noter vedr. udlån Renten er variabel med mindre andet er angivet Renten beregnes løbende af restgælden og tilskrives hvert kvartal. Der er ingen løbende provisioner på udlån til privatkunder Regler for validering, beregning og tilskrivning af renter og provisioner fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, der kan fås ved henvendelse til banken, eller ses på Alle lån er annuitetslån, med mindre andet er anført. Eventuel sikkerhedsstillelse aftales individuelt Udgifter i forbindelse med en eventuel sikkerhedsstillelse betales af låntager Sker der overtræk på kontoen, skal der betales overtræksrenter mv. se bankens almindelige forretningsbetingelser. 1. december Side 7 af 26

8 Omprioriteringspakke Pris Ved opstart af sag. 5. Omprioriteringspakken omfatter følgende: Konsekvensberegning på omprioritering Opsigelse af nuværende kreditforeningslån Etablering af omprioriteringskonto Formidling af nyt lån i kreditforening Indfrielse og aflysning af bestående kreditforeningslån Registrering og udbetaling af nyt kreditforeningslån Etableringsudgift ved evt. garantistillelse overfor kreditforening Påtegning på, og ekspedition af offentlige pantebreve Følgende er ikke omfattet af ovennævnte pakke: Løbende provision ved garantistillelse Renteudgifter til lån, udlægskredit, omprioriteringskonti m.v. Alle offentlige afgifter, såsom stempel af pantebreve og eventuelle øvrige offentlige gebyrer Omkostninger til advokat, ejendomsmægler og eventuelle eksterne rådgivere. Boligkøb i Grønland Pris Ved opstart af boligsag. 1. Boligkøbspakken omfatter følgende: Beregning af økonomi i forbindelse med boligkøb Formidling af evt. lån i kreditforening Dokumentgebyr ved etablering af eventuelt boliglån Registrering af kreditforeningspantebrev Udfærdigelse og registrering af ejerpantebrev Etableringsomkostninger ved oprettelse af købesumsgaranti Deponering af købesum Korrespondance med mægler og advokat Generel rådgivning om boligkøbet, forsikringer og skat Følgende er ikke omfattet af ovennævnte pakke: Løbende provision ved garantistillelse Renteudgifter til lån, udlægskredit, omprioriteringskonti mv. Alle offentlige afgifter, såsom stempel af pantebreve og eventuelle øvrige offentlige gebyrer Omkostninger til advokat, ejendomsmægler og eventuelle eksterne rådgivere Stiftelsesprovision ved oprettelse af eventuelt boliglån i banken Boligsalg i Grønland Pris Ved opstart af boligsag. 5. Boligsalgspakken omfatter følgende: Oprettelse af deponeringskonto Opsigelse og indfrielse af kreditforeningslån Indfrielse af eventuelle boliglån Indfrielse af eventuelle offentlige lån Aflysning af pantebreve ved Registreringen Oprettelse af eventuel udlægskredit til brug ved indfrielse af kreditforeningslån Korrespondance med mægler og advokat. Følgende er ikke omfattet af ovennævnte pakke: Løbende provision ved garantistillelse Renteudgifter til lån, udlægskredit, omprioriteringskonti mv. Alle offentlige afgifter, såsom stempel af pantebreve og eventuelle øvrige offentlige gebyrer Omkostninger til advokat, ejendomsmægler og eventuelle eksterne rådgivere 1. december Side 8 af 26

9 Boligkøb i Danmark Pris Pr. sag 8. Boligkøbspakken omfatter følgende: Beregning af økonomi i forbindelse med boligkøb Indsamling af nødvendig dokumentation til Nykredit Formidling af evt. lån i kreditforening Dokumentgebyr ved etablering af eventuelt boliglån Oprettelse af købesumsgaranti Udfærdigelse og registrering af eventuelt ejerpantebrev Korrespondance med Nykredit Følgende er ikke omfattet af ovennævnte pakke: Løbende provision ved garantistillelse Renteudgifter til lån, udlægskredit, omprioriteringskonti mv. Alle offentlige afgifter, såsom stempel af pantebreve og eventuelle øvrige offentlige gebyrer Omkostninger til advokat, ejendomsmægler og eventuelle eksterne rådgivere Stiftelsesprovision ved oprettelse af eventuelt boliglån i banken Offentlige pantebrev - Grønland Pris Pr. sag 5. Pakken omfatter følgende: Udarbejdelse af pantebreve Indhentning af underskrifter Fremsendelse til stempling Fremsendelse til registrering Fremsendelse til udbetaling hos henholdsvis kommune og Selvstyret Følgende er ikke omfattet af ovennævnte pakke: Løbende provision ved garantistillelse Renteudgifter til lån, udlægskredit, omprioriteringskonti mv. Alle offentlige afgifter, såsom stempel af pantebreve og eventuelle øvrige offentlige gebyrer Omkostninger til advokat, ejendomsmægler og eventuelle eksterne rådgivere. 1. december Side 9 af 26

10 Kundepakker privat Kundepakker privat Basis 2 Standard 1 Økonomi 3 Bonus 4+5 Aktionær 51****) Nutaraq 6 Månedligt kontogebyr Lønkonto 4, 15, 85,*) Årligt kortgebyr Akiliut Dankort Visa Dankort MasterCard Debit Young MasterCard Debit Standard MasterCard Debit Guld Brug af ovennævnte kort pr. gang Hævning i pengeautomat Antal frie, pr. måned Køb i forretning Antal frie, pr. måned Hævning i kassen Antal frie, pr. måned Hævning i udenlandsk pengeautomat gælder kun VISA/Dankort og MasterCard Debit kort Ej muligt Ej muligt Ej muligt Ej muligt Ej muligt 9,5 2 4, 4 Ej muligt ,75 2, 2 1% af beløb, min , % af beløb, min ,75 4 2, ***) % af beløb, min ,75 4 2,***) % af beløb min ,75 4 2, % af beløb, min. 3 Udbetaling uden kort, kunde i GB + alm. gebyr for hævning i kassen Eget design Visa/DK + MasterCard Debit Ej muligt Standard U18-konto U18-kort årligt kortgebyr Brug af U18-kort Hævning i pengeautomat Antal frie, pr. måned 4,75 4,75 1 4,75 4,75 4 Køb i forretninger Antal frie, pr. måned 2, 2, 12 2, 2, 75 Hævning i kassen Antal frie, pr. måned december Side 1 af 26

11 Kundepakker privat Basis 2 Standard 1 Økonomi 3 Bonus 4+5 Aktionær 51****) Nutaraq 6 Info-Service **) Visa/Dankort spærret Hævet beløb større end (*) Indsat beløb større end (*) Saldo på konto mindre end (*) Overtræk større end (*) Visakorttransaktion gennemført Fondshandel gennemført (ej strakshandel) (*) = beløb valgt af kunden Valuta Køb eller salg af kontant valuta *) Gratis hvis dit og din ægtefælles/samlevers sammenlagte indlån og udlån i gennemsnit er over 25. kr., heri medregnes også evt. værdi af værdipapirdepot. **) Gebyret er pr. hændelse. Ønskes besked både via SMS og betales 2 gebyr pr. hændelse ***) Det er gratis at benytte Dankort og Visa/Dankort ****) Aktionærer med 2 stk. aktier i GrønlandsBANKEN eller derover. 1. december Side 11 af 26

12 Almindelige serviceydelser Overførsler og betalinger Overførsler foretaget af banken Betalingsservice-overførsel tilmeldt via Nets. Gratis Fast overførsel Kr. 4 Pr. stk. Manuel overførsel også indenfor egen husstand (gebyrfri for Børne- og Unge koncept) Kr. 4 Pr. stk. Overførsel med lang advis Kr. 5 Pr. stk. Løn Manuel bogføring efter liste/bilag Kr. 3 Pr. stk. Kasseekspeditioner Hævning i kassen Se skemaet kundepakker privat Indbetaling Kontant indbetaling til 3. mand Kr. 4 Betaling af FI- og girokort Kr. 35, Returnering Returnering på grund af dækning mangler Check Kr. 3 Pr. stk. Korttransaktioner Kr. 3 Pr. stk. Leverandørservice transaktioner Kr. 3 Pr. stk. Afvisning/returnering af Betalingsservice via Nets Kr. 3 Pr. stk. Returnering af Betalingsservice på kundens foranledning Gratis Kontoudskrifter og årsudskrifter Kontoudskrifter Ved 12 posteringer Gratis Ved fast frekvens Kr. 15, Pr. stk. Ved bestilling Kr. 25, Pr. stk. Årsudskrifter Årsudskrifter Gratis Genudskrivning af årsudskrift Kr. 1 Pr. stk. 1. december Side 12 af 26

13 Letsikring Tegning af forsikring /oprettelse Ændring af forsikring Dækning og årlig præmie Tegning af forsikring /oprettelse Kr. 15 Ændring af forsikring Kr. 15 Årligt administrationsgebyr Kr. 15 Pr. år Dækning 214 Præmie Forhøjet præmie 233. Kr. 456, 1.368, 466. Kr. 912, 2.736, 699. Kr , 4.14, 932. Kr , 5.472, Akiliut, U18, Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debet kort. Årlig kortgebyr Brug af kort i forretninger Brug af kort i pengeautomater Kort med eget design Se skemaet kundepakker privat Se skemaet kundepakker privat Se skemaet kundepakker privat Se skemaet kundepakker privat Hastebestilling Akiliut ej muligt U18-kort ej muligt Dankort Kr. 2 Visa Dankort Kr. 2 MasterCard Debit uanset korttype Kr. 3 Spærring af kort Spærring af kort ved misbrug alle korttyper Kr. 3 Ophævelse af spærring Akiliut kort Kr. 5 Generelle priser Erstatningskort uanset korttype Kr. 1 Nulstilling af forbrug Visa Dankort Kr. 75, Pr. gang Indsigelse på korttransaktioner Får kortholder medhold i indsigelsen betales intet gebyr. Udbetaling på MasterCard Debit kort i fremmed pengeinstitut. Gebyr til GrønlandsBANKEN (derudover kan fremmed pengeinstitut opkræve gebyr) Udbetaling i fremmed pengeinstituts automat eller kasse (Akiliut/Dankort) Kr. 8 Pr. transaktion Kr. 5 Pr. transaktion Kr. 4,75 Pr. transaktion 1. december Side 13 af 26

14 Akiliut, U18, Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debet kort. (fortsat) Omregningskurser ved brug i udlandet Grønland/Europa Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer på Resten af verden Øvrige valutaer offentliggjort på Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt %. MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos PBS tillagt 1,5% Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt 1,5% MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos PBS tillagt 2,% Undtagelser kan forekomme. MasterCard beregner et tillæg på,17% for europæiske valutaer og,49% for valutaer udenfor Europa. MasterCard Kreditkort for Private Standard Årlig kortgebyr Kr. 25 Årlig kortgebyr familiekort Kr. 15 Guld Årlig kortgebyr Kr. 75 Årlig kortgebyr familiekort Kr. 15 Platin Årlig kortgebyr Kr Årlig kortgebyr familiekort Kr. 15 Kontanthævning Hævning i pengeautomat uanset korttype % 2, minimum 5 kr. Hastebestilling MasterCard kredit kort uanset korttype Kr. 3 Generelle priser Erstatningskort uanset korttype Kr. 1 Nødkontanter hvis kortet bortkommer i udlandet Gratis Kurerforsendelse Indsigelse på korttransaktioner Får kortholder medhold i indsigelsen betales intet gebyr. Kopi af nota uanset korttype Kr. 2 Betalingspåmindelse uanset korttype Kr. 1 Incasso meddelelse Kr. 1 Aktuelle omkostninger Kr. 8 Pr. transaktion Omregningskurser ved brug i udlandet Overdragelse til advokat Kr. Aktuelle omkostninger Grønland/Europa Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos PBS tillagt 1,5% Resten af verden Øvrige valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos PBS tillagt 2,% Undtagelser kan forekomme. MasterCard beregner et tillæg på,17% for europæiske valutaer og,49% for valutaer udenfor Europa. 1. december Side 14 af 26

15 Netbank for private Abonnement Abonnement pr. måned Gratis Overførsel Overførsel til egne konti Gratis Overførsel til andre FI- og Girokort Gratis Gratis Kvittering Egen kvittering Kr. 12,5 Pr. stk. Meddelelse Straks advisering Kr. 12,5 Pr. stk. Swipp Overførsel Gratis Checks Udstedelse af bankcheck Kr. 5 Pr. stk. Udstedelse af bankcheck med telegram (gavecheck) Kr. 5 Pr. stk. Checkhæfte udleveret i filial (25 stk.) Kr. 125, Pr. 25. stk. Forsendelse af checkhæfte Kr. 1 Pr. hæfte (Ved kontoetablering sendes første checkhæfte anbefalet til adressen uden beregning). Brevcheck (stemplet i filial) Kr. 3, Pr. stk. Forsendelse af brevchecks kr. Porto Sendes som Rbrev Indløsning kunde har konto i GB Gratis Indløsning kunde uden konto i GB Kr. 25, Pr. stk. Indløsning hvis dækningskontrol skal foretages, betales yderligere Kr. 2 Spærring af check (kontramandering) Kr. 15 Pr. stk. ID-kort, udstedelse Kr. 25 Pr. stk. Boksleje Boksleje* Oprettelse af Kundeboks Kr. 25 (5) Ekstra lille boks (Findes kun i Nuuk) Kr. 15 Pr. år (1) Lille boks Kr. 25 Pr. år (2) Mellem boks Kr. 3 Pr. år (3) Stor boks Kr. 4 Pr. år (4) Ekstra stor boks kr. 5 Pr. år Øvrige Opboring af kundeboks (Ud over gebyret betales håndværkerregning særskilt) Kr. 25 Pr. stk. *Boksleje: Den årlige leje beregnes forud hver den 1/1. Der refunderes ikke for den forholdsmæssige leje ved opsigelsen. 1. december Side 15 af 26

16 Dekort Børneopsparing 6 mdr. opsigelse % Depositumskonto 1 mdr. opsigelse % Kapitalpension 6 mdr. opsigelse % Millionærkonto 3 mdr. opsigelse %,5 Superkonto 1 mdr. opsigelse % Min. 5 kr. Nanoq konto Udbetaling hvis betingelserne er opfyldt Gratis Udbetaling hvis betingelserne ikke er opfyldt Kr. 1 Uloriaq Bindingsperiode 36 mdr. % 1,75 Top Højrente 3 mdr. opsigelse % Aftaleindskud undtagelsesvis udbetaling før tid Hvis der undtagelsesvis er behov for at gøre kontoen op før aftaledatoen, vil der ske et fradrag for aftalesatsen, svarende til forskellen mellem aftalesatsen og satsen for indskud over 5. kr. på Konto 2. Derudover opkræves et opgørelsesgebyr Kr december Side 16 af 26

17 Diverse serviceydelser Adresseændring Forespørgsel til folkeregisteret Kr. 25 Pr. forespørgsel Aftale om frivillige betalingsoverførsler Pr. indgået aftale (opkræves hos kreditor) Kr. 25 Pr. overførsel (opkræves hos debitor) Kr. 4 Besked om renteændring Besked via Netbank Gratis Besked pr. brev Kr. 15, Pr. brev Bilag Fremfinding af bilag Kr. 1 Fremfinding af mere end 1 bilag Kr. 5 Pr. stk. Pr. time Kr. 1. Min. 1. kr. Budgetkonto Styret af Kunden Gratis Styret af banken Kr. 15 Pr. kvartal Fotokopi Fotokopi kr. 2 Pr. stk. Deponering Oprettelse Kr. 5 Opgørelse i forbindelse med ejendomshandel Kr. 5 Dødsbokonti Behandling af dødsbosager Kr. 5 Pr. sag Gebyret for overførsler mv. følger de normale priser Engagementsforespørgsel Revisor/advokat Kr. 1. Pr. time Min. 1. kr. Plakat Grønlandsplakat Gratis Rykkerbrev Forsikringsrestance Kr. 1 Pr. brev Øvrige rykkerbreve Kr. 1 Pr. brev Saldoforespørgsel Pr. forespørgsel Kr. 1 Via SMS Service Kr. Gratis Sparebøsse Gratis ved etablering af børneopsparing og Nanoq Kr. 5 konto. Telefax Afsendelse første 5 sider Kr. 1 Afsendelse mere end 5 sider Kr. 25, Pr. side Timebetaling Udbetaling i kassen Udskrifter fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen Timebetaling kan beregnes for særligt arbejde, der ligger ud over normal kundeservice (f.eks. kopi af arkivmateriale) Udbetaling til kunder uden kort uanset hvilket pengeinstitut de kommer fra, inkl. telefonomkostninger. Udbetaling til kunder i GrønlandsBANKEN uden kort, se skemaet kundepakker privat. Kr. 1. Pr. påbegyndt time. Kr. 2 Tegningsudskrifter Kr. 3 Pr. stk. Sammenskrevet resumé Kr. 5 Pr. stk. Fuldstændig udskrift Kr. 75 Pr. stk. Underskrift af Underskrift indhentet for andre pengeinstitutter Kr. 375, Pr. dokument dokumenter Værdiforsendelse Fremsendelse af værdipapirer (incl. porto) Kr. 2 Pr. forsendelse Overførsel af engagement til andet pengeinstitut Pr. konto Der tages ikke gebyr for at flytte anfordringskonti, der har eksisteret mere end 12 måneder, fx appaløn, U18, flexkonto og budgetkonto. Kr. 25 Max. 1. kr. 1. december Side 17 af 26

18 Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Almindelig fondshandel (rådgivning) Aktier og investeringsforeninger (både aktie- og obligationsbaseret) GrønlandsBANK aktier Kundens køb Kursværdi under 1. kr. %,75 Min. 175, kr. Max. 5 kr. Kursværdi over 1. kr. %,5 Kundens førstegangskøb af op til 21 stk. GB-aktier Gratis Kursværdi under 1. kr. %,75 Max. 5 kr. Kursværdi over 1. kr. %,5 GrønlandsBANK aktier Kundens salg Kursværdi under 1. kr. %,75 Min. 175, kr. Max. 5 kr. Kursværdi over 1. kr. %,5 Udenlandske aktier % 1,5 Min. 5 kr. + udenlandske omkostninger Aktier og Tegningsretter beregnes af kursværdien % Min. 15 kr. tegningsretter Danske obligationer Kursværdi under 2. kr. %,3 Min. 175, kr. Max. 3 kr. Kursværdi over 2. og under 3 mio. kr. %,15 Max. 3. kr. Kursværdi over 3 mio. kr. %,1 Udenlandske obligationer Præmieobligationer Fondshandel generelle priser %,25 Min. 3 kr. Pr. fondskode %,75 Min. 175, kr. Kurtage beregnes af kursværdien Navnenotering af aktier pr. fondskode Kr. 25, (ikke i handelssituationen) Limiteret ordre Kr. 15 Kurskontrakter Gebyret opkræves uanset om kurskontrakten gennemføres eller ej. Terminsforretninger Modværdien af 2. kr. eller derunder (udover kursforskellen) Indlæggelse eller frigivelse af VP-papirer i forbindelse med handler, foretaget i fremmede pengeinstitutter. Danske papirer Udenlandske papirer Kr. 1.5 Kr. 3 Kr. Kr. 175, 2 Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Via Netbank(privat og erhverv) uden rådgivning Aktier og investeringsforeninger (både aktie- og obligationsbaseret) Danske aktier, investeringsforeninger (både aktie %,15 min. 29, kr. og obligationsbaserede) samt aktier og tegningsretter Danske obligationer %,1 Min. 29, kr. Limiteret ordre Kr. 1 Pr. ordre 1. december Side 18 af 26

19 Depot (Inkl. sikkerheds- og pensionsdepoter) Beregningsprincipper A) Antal fondskoder beregnes som det største antal i beregningsperioden fra eller B) Transaktions- og fondskodegebyr indgår i beregning af minimumsgebyret C) Minimumsgebyret dækker et helt depot dvs. VP-papir og/eller effekter Tilskrivning Beregningsperioden bogføres pr Beregningsperioden bogføres pr Depotgebyr Minimumsgebyr p.a. pr. depot, såfremt der ikke er øvrige gebyrer Sikkerhedsdepot Depot indeholdende GrønlandsBANK-aktier Kr. 75, Gratis Gratis Depotoverførsel til andet Pengeinstitut Kr. 5 Pr. fondskode Fondsgebyr VP-kontoudtog Kr. 26,2 Pr. år Pr. fondskode Kr. 13, Pr. år Årsudskrifter Kr. 12, Udenlandske aktier Kursværdi (på beregningstidspunktet) op til 5. kr. %,3 Pr. år Min. 1 kr. Kursværdi (på beregningstidspunktet) over 5 %,15 Pr. år. Min. 1.5 kr. Øvrige effekter Øvrige effekter Kr. 5 Pr. år Pr. effekt Pantebreve Restgæld op til 5. kr. %,2 Pr. år Min. 1. kr. Max. 3. kr. Restgæld over 5. kr. %,125 Pr. år Min. 1. kr. Max. 3. kr. Pr. opkrævet ydelse Kr. 5 Gældsbreve og pantebreve uden opkrævning af Kr. 5 Pr. år ydelser Påtegning af pantebrev til registrering Kr. 75 Pr. stk. Administrationsgebyr vedr. sagsbehandling af Pr. pantebreve Kr. 1 sagsbehandling Præmieobligationer Pr. fondskode Kr. 1 Pr. år Aktier og obligationer indskrevet i VP Meddelelser: Udtrækningsmeddelelse Rente- og udbyttemeddelelse Ændringsmeddelelse Emissionsmeddelelse Øvrige udskrifter efter anmodning Beholdningsændring Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 7,5 7,5 11,5 7,5 12, 6,2 Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. 1. december Side 19 af 26

20 Lån og kreditter Realkredit Formidling af tillægslån Kr. 3. Stiftelsesprovision (gælder både ved etablering og forhøjelse) Lån % 2, Min. 75 kr. Kreditter % 1,5 Min. 75 kr. Byggekredit %,5 Min. 3. kr. Studielån m/selvstyre Garanti Provisionsfri Friskolelån Kr. 75 Arbejdsgaranti %,5 Min. 6 kr. Max. 6. kr. Betalingsgarantier %,5 Min. 6 kr. Max. 6. kr. Finansgaranti %,5 Min. 6 kr. Max. 6. kr. I særlige lånesager beregnes et individuelt gebyr for stiftelsesprovision. Bevilget overtræk på Privat Kr. 5 kreditter Erhverv beregnes forholdsmæssigt % 2, Min. 6 kr. Max. 7.5 kr. Dokumentgebyr Lånedokument Kr. 9 Kreditter %,8 Min. 9 kr. Max. 7.5 kr. Prolongering/genbehandling %,25 Min. 5 kr. Max. 2.5 kr. Studielån m/selvstyre Garanti Kr. 3 Garantier udfærdigelse/ændringer Kr. 9 Erklæring i forbindelse med garantistillelse Kr. 1. Ejer-/løsørepantebrev (udfærdigelse/ændring) Kr. 9 Notering af sekundær håndpant Kr. 9 Transport Kr. 9 Udbetaling og fordeling af betalinger under Kr. 1. Pr. time transport Panthaverdeklaration Kr. 3 F-Deklaration (forsikring) biler Kr. 92 L-Deklaration (forsikring) både Kr december Side 2 af 26

21 Lån og kreditter (fortsat) Øvrige gebyrer Tilsagnsskrivelse Andelsbolig Kr. 75 Besigtigelsesgebyr (ved om- og nybygning) Kr. 5 Tinglysningsgebyr Tinglysningsekspedition Kr. 6 Pr. stk. Ydelseshenstand/ fritagelse For lån uden kautionist Kr. 5 Pr. stk. For lån med kautionistens accept Kr. 75 Pr. stk. 1. december Side 21 af 26

22 Betaling til og fra udlandet Bankens køb af checks Indløsning pr. check trukket på Danmark (DKK) Kr. 75, Indløsning af check trukket på udlandet (udstedt i DKK) Incassogebyr udenlandsk check % 5, Min. 1 kr. Max. 5 kr. 5, Min. 4 kr. Check udstedt i fremmed valuta %,3 Min. 1 kr. Check udsted i 3. lands valutaer %,3 Min. 1 kr. Returnering af udenlandske checks Kr. 3 Bankens salg af checks Overførsel fra udlandet Udstedelse pr. check Kr. 1 Forsendelse til udlandet Kr. 5 Kontramandering/spærring på købers foranledning Kr. 2 pr. check Indløsning af kunders egne check, sendt til udlandet (Kunden sender en almindelig check til udlandet som efterfølgende tage til inkasso) Kr. 15 Til kunder med konto i GrønlandsBANKEN Kr. 5 Til kunder der ikke har konto i GrønlandsBANKEN Kr. 15 Returnering af ikke afhentet overførsel Kr. 1 Overførsel til udlandet via Netbank erhverv Normal (valør 2 dage) Kr. 15 Ekspres (valør 1 dag) Kr. 3 Overførsel til udlandet Normal (valør 2 dage) Kr. 25 Ekspres (valør 1 dag) Kr. 3 Returnering af overførsel pga. fejl Kr. 3 Forespørgsel på overførsel pga. fejl i kontonr. mv. Kr. 2 Tilbagekaldelse af overførsel til udlandet Kr. 25 Reparationsgebyr Kr. 6 Inkasso på/fra udlandet Terminsforretninger Udenlandske garantier Valutakonto Valutakassekredit Valutalån Veksler Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling Kontakt GrønlandsBANKENs Udlandsafdeling 1. december Side 22 af 26

23 Udland Remburser Provision (Import remburser) Løbetid 1 mdr. %,1 Min. 1. kr. Løbetid 2 mdr. %,2 Min. 1. kr. Løbetid 3 mdr. %,15 Min. 1. kr. Løbetid derover %,1 Min. 1 kr. Øvrige priser Telegrafisk foradvisering inkl. telegramomk. Kr. 2 Udbetalingsprovision %,15 Min. 4 kr. Dokumentprovision ved lange remburser %,15 Min. 4 kr. Acceptprovision/provision for udskudte betalinger %,1 Min. 1 kr. Ændringsgebyr Kr. 4 Eksportremburser adviseringsprovision Kr. 5 Bekræftelsesprovision p.a. (beregnes af faktiske dage i rembursens % 1,5 Min. 1 kr. gyldighedsperiode) Foradviseringsprovision Kr. 5 Ændringsprovision Kr. 75, Dokument-/Negotieringsprovision %,15 Min. 5 kr. Provision for udskudt betaling bankens accept/betalingsforpligtelse Provision for udskudt betaling uden bankens forpligtelse % 1,5 Min. 4 kr. Kr december Side 23 af 26

24 Mest for erhvervskunder Akiliut abonnementspriser for forretninger 214 Årligt antal transaktioner pr. forretning 1.kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt , 216, 216, 216, , 1.559, 1.559, 1.559, , 5.397, 5.397, 5.397, , 7.562, 7.562, 7.562, , 1.535, 1.535, 1.535, , 2.782, 2.782, 2.782, Over , 4.49, 4.49, 4.49, Abonnementet bliver bogført bagudrettet efter hvert kvartal. Abonnementet for 1. kvartal vil således blive bogført primo april måned. Abonnementspriser for Akiliut Abonnementspriserne for indløsning af Akiliut følger Nets priser for Dankortindløsning. Priserne vil blive offentliggjort på denne side, så snart de er modtaget fra Nets. Døgnboks Oprettelse Oprettelse af døgnboksaftale Gratis Indbetalinger Døgnboksindbetalinger indeholdende kontanter Gratis 9 stk. pr. kvartal Herefter for indbetalinger i kontanter Kr. 1 Pr. døgnbokspose Døgnboksindbetalinger indeholdende checks Gratis 9 stk. pr. kvartal Herefter for indbetalinger i checks Kr. 1 Pr. døgnbokspose Døgnboksindbetalinger der ikke er opdelt i kontanter og checks Kr. 75 Pr. time Min. 125, kr. Nøgle/Kode Erstatningsnøgle / erstatningskode Kr. 125, 1. december Side 24 af 26

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere