OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER"

Transkript

1 OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks ,- dog gratis hvis den er udleveret i sparekassens interesse Returnering af check pga manglende dækning ,- Indløsning af check, hvis kontrolopringning ,- Rekvisition af kopi af check i andet p.i. - eller anden EDBtransaktion (Dankortnota) ,- ID-kort ,- Kundechecks eks.kl. tryk 50 stk ,- Trykning af logo - betales som engangsudgift ved oprettelse ,- DEPOT Procentsats Beløb Obligationer registreret i VP, pr. papirnavn... VP-konto gebyr... Transaktionskodegebyr VP (til- og afgang)... Rente- udbytte- og udtrækningsmeddelser VP... Ændringsmeddelser VP, pr. stk.... Depotopgørelse... 22,- eks.moms 45,- eks.moms 16,- eks.moms 14,- eks.moms 16,- eks.moms 21,- eks.moms Minimumsgebyr... (genereres ved minimum en af ovennævnte hændelser) 100,- eks.moms Udenlandske aktier og obligationer opbevaring ,3% årligt eks.moms indtil ,- herefter 0,175%, dog min. 315,- eks.moms pr. depot Pantebreve, præmieobligationer og ej VP reg. aktier Af højeste saldo i perioden beregnes: 0,2% årligt eks.moms, dog min. 75,- og max ,- Pantebrevsydelse, opkrævning af... 53,- eks.moms Påkravsskrivelse, pantebrev ,- eks.moms Rykningspåtegning o.l. på pantebreve ,- max. 630,- pr. sag Depotleje ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 1 af 10

2 Opbevaring af div. effekter i åben depot ,- eks.moms Opbevaring af div. effekter i sikkerhedsdepot... 0,- Midlertidig box/depot, pr. md ,- Indskrivning af obl., i krf., pr. fondskode ,- Førtidig opgørelse af pensionsdepot, f.eks. ved bodeling ,- eks.moms Fiktiv opgørelse af pensionkonti ,- Proforma opgørelse advokat/rentier - efter timetakst ,- DEPOTOVERFØRSEL TIL ANDET PENGE- EL. Procentsats Beløb REALKREDITINSTITUT Pr. fondskode ,- dog max. 1300,- pr. depot Overførsel af udenlandske fondskoder, pr. stk ,- FONDSHANDEL Procentsats Beløb Obligationer... 0,1-0,15% under 3 mio. kr. i kursværdi beregnes 0,15%, dog min. 200,-: 3 mio. og derover beregnes 0,1% af kursværdien. Ekspeditionsgebyr 20,-. Limitering af fondsordre ,- Ultra likvide, likvide samt mindre omsatte aktier... 0,5-0,75% Under kr. i kursværdi beregnes 0,75% af kursværdi, dog min. 200,- max. 500,- : og derover i kursværdi beregnes 0,5% af kursværdien Ekspeditionsgebyr 20,-. Aktier handlet som nominelt (unoterede aktier)... 1% beregnes 1% af kursværdi, dog min. 185,- - Hvis kursen er under pari, beregnes kurtagen af den pålydende værdi. Ekspeditionsgebyr 20,-. Handel med tegnings- og aktieretter... 1% beregnes 1% af kursværdien + ekspeditionsgebyr på kr. 20,-, dog min kr. 80,- + ekspeditionsgebyr på kr. 20,- Pantebreve: Pantebrevssalg... 2% beregnes 2% af restgæld, dog min. 275,- Pantebreve: Pantebrevsvurdering ,- efterfølgende 120,- pr. stk. Pantebreve: Rykningspåtegning ved henvendelse fra kreditforening ,- < Pantebreve: Fotokopi af deponeret pantebrev incl. forsendelse 100,- efterfølgende 60,- Pantebreve: Ejerskifteafdrag - pr. pantebrev ,- eks.moms Pantebreve: Ekstraordinært afdrag pr. stk.... Pantebreve: Ekstraordinær indfrielse af pantebrev - pr. pantebrev... Pantebreve: Opgørelse af pantebrev til retslig incasso - pr. sag Pantebreve: Overførsel til ande PI - pr. pantebrev ,- eks.moms 300,- eks.moms 700,- eks.moms 300,-eks.moms Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 2 af 10

3 UDLÅN Procentsats Beløb Stiftelsesprovision: Billån/købekontrakter, 0% - 2% Ved 2% dog min. kr. 600,-. Stiftelsesprovision: Lån, kreditter... 0% - 2% Ved 2% indtil , dog min. 600,-, herefter 1% Stiftelsesprovision: AndelsboligPrioritet... 0% - 2% Ved 2% dog min. 1000,- Stiftelsesprovision: Byggekreditter, investeirngskreditter og ekspeditionskonti... min. 600,- Forlængelse eller genforhandling af lønmodtagerkredit, på uændrede vilkår... gælder dog ikke byggekreditter 0,25% Forlængelse eller genforhandling af Nedsparingskredit... 2% oprettelse max ,- Dokumentudfærdigelse - gældsbreve, kreditter og ekspediitionskonti, pr. stk , ,- Dokumentudfærdigelse - billån/købekontrakter, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - ejerpantebrev, pr. stk ,- herunder også forhøjelser Overdragelse af ejerpantebrev ved salg af ejendom 1.000,- inkl. sletning af underpant Aflysning af underpant i ejerpantebrev 700,- Relaksation af pantebrev 800,- Mortifikation af ejerpantebrev, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - notering af sekundært pant, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - garanti, pr. stk ,- dog ikke kreditforeningsgarantier Dokumentudfærdigelse - skadeløsbrev, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - kautionserklæring, pr. stk ,- Garantiprovision på forhåndslån... 2,5% Udlandslån stiftelsesprovision % Indtil ,- 2% dog min ,-; derefter 1% af resten. Udlandslån - dokumentgebyr (etablering, forhøjelse, genforhandling ,- < Udlandslån - ekstraordinært afdrag ,- Udlandslån - førtidig indfrielse ,- Udlandslån - ekspeditionsgebyr v/roll-over ,- Udlandslån omlægning af valuta ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 3 af 10

4 Udlandslån til private - garantiprovision på, p.a.... 3,0-3,5% lån under kr beregnes halvårligt 3,5% p.a. - over kr beregnes halvårligt 3,0% p.a. Dokumentpåtegninger - incl. forhøjelsespåtegninger ,- dog max ,- pr. sag DIVERSE, UDLÅN Procentsats Beløb Udbetaling af forskud på lønkonti m.m., pr. gang... 75,- < Bevilget overtræk... 1% kun privatkunder, dog min. kr. 300,- Forespørgsel i bilbogen ,- Bilbogen, indhentning af udskrift ,- Bekræftet tingbogsattest ,- Ejendomsoplysninger, pr stk ,- < Ejendomsværdiattest, rekvisition at inkl. gebyr til kommunen. 265,- Panthaverdeklaration. 920,- Panthaverdeklaration, notering af skifte til andet forsikringsselskab - eks.kl. privatsikring ,- Indfrielse af lån, eks.kl. sparekasselån, pr. stk ,- Aflysning af ejerpantebrev, hvor sparekassen ikke ekspedere sagen, pr. stk ,- Rykning for fremmede kreditforeningslån ,- Realkreditlån, hjemtagelse... 0,25-0,5% indtil kr ,- beregnes 0,5%, efterfølgende 0,25%, dog min 3.000,- og max ,- Realkreditlån, hjemtagelse via advokat - gebyr... 2% 2.300,- beregnes 2% i garantiprovision, tillæg for ekstra ydelser < Ekspedition af tinglysning ,- Fastkursaftale eller kurskontrakt ,- Gældsovertagelse af Totalkreditlån ,- Ændring af refinansieringsaftale ,- Hjemtagelse af kreditforeningslån på garantierklæring ,- Overførsel af obligationer fra kreditforening til depot ,- Notering af transport/salgssum ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 4 af 10

5 VALUTA Procentsats Beløb Kontanter, køb/salg, pr. ekspedition... 30,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen: 60,- Rejsecheck, salg... 2% dog min. 170,- Rejsecheck, køb, pr. ekspedition, pr. check... 30,- Check, salg både i valuta og DKK, pr. check... 80,- Check, køb i USD, CAD og JPY... 0,2% dog min. 120,- pr. valuta Check, købt øvrige valuta... 0,1% dog min. 120,- pr. valuta Check, køb i DKK, pr. check ,- Forsendelse af check til udlandet, pr. check... 40,- OVERFØRSEL TIL UDLANDET Procentsats Beløb Generelt gælder at gebyrerne er vejledende, da der kan blive tale om at opkræve ekstra gebyr, hvis beløbet ikke kan anbringes automatisk Almindelig 1-dages overførsel ,- 150,-, dog kun 100,- hvis beløbet er under euro Ekspress 1-dags overførsel... 0,1% 450,- 450,- + 0,1% DANKORT Procentsats Beløb Udstedelse af nyt Dankort... 0,- herunder bestililng i forbindelse med almindelig nedslidning, konstateret fejl Dankort med individuel design... 75,- Hastebestilling af Dankort ,- Genudstedelse af Dankort ,- hvis det er selvforskyldt ødelagt, stjålet eller bortkommet Spærring af Dankort via PBS (v/misbrug) ,- Returnering af Dankort pga. manglende dækning ,- Kontanthævning: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Kontanthævning: I andre pengeinstitutters pengeautomat... 6,50 Kontanthævning: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Dankort ,- Indsigelse overfor Nets Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 5 af 10

6 VISA/DANKORT Procentsats Beløb Årligt kortgebyr, der betales forud ,- Visa/Dankort med individuel design ,- Hastebestilling af visa/dankort ,- Genudstedelse af Visakort ,- dog ikke ved konstateret fejl Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutters automat... 6,50 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort i Danmark... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Visakort ,- Indsigelse overfor Nets Hævekort i udlandet... 1,75% dog min. 30,- pr. hævning Betalingskort i udlandet... 0,- I forretninger, der har tilsluttet sig Visa/systemet Kopi af nota ,- opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse med det fakturerede Spærring af kortet v/misbrug ,- Spærring af Visa/Dankort i udlandet (v/misbrug) ,- Gebyr for "nulstilling" ,- Omregningskurs ved brug i udlandet.... 1,5% Nationalbankens opgivne middelkurs på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes Betalingsformidlings Systemer (PBS) tillagt 1,5%. MASTERCARD DEBIT Procentsats Beløb Årligt kortgebyr, der betales forud ,- under 18 år er kortet gratis Mastercard Debit med individuel design ,- Hastebestilling af Mastercard Debit ,- Genudstedelse af Mastercard Debit ,- dog ikke ved konstateret fejl Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 6 af 10

7 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutters automat 6,50 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort i Danmark... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Mastercard Debit ,- Indsigelse overfor Nets Hævekort i udlandet... 2% dog min. 50,- pr. hævning Betalingskort i udlandet... 0,- I forretninger, der har tilsluttet sig Visa/systemet Kopi af nota ,- opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse med det fakturerede Spærring af kortet v/misbrug ,- Spærring af Mastercard Debit i udlandet (v/misbrug) ,- Gebyr for "nulstilling" ,- MASTERCARD- PRIVATE OG ERHVERVSKORT (KREDITKORT) Lånetype MasterCard Kreditramme (købsmaksimum) Samlet kreditbeløb (disponibelt beløb på oprettelsesdagen) Årlig kortafgift (forudbetalt) Andre kunder end Spar Spar S-kunde S-kunder Privat Standard kr kr. 325 kr. 225 kr. Privat Standard uden kr kr. 275 kr. 175 kr. forsikring Privat Guld kr kr. 925 kr. 825 kr. Privat Platinum kr./ kr / kr kr kr. 1) Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort (125 kr. årligt forud). 2) Fakturering sker dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. 3) Tilbydes Spar S-kunde Ung (18-25 år inkl. og for kr. i garantbeviser***) og Spar S-kunde (26 år og derover og for kr. i garantbeviser ***), netbank, eboks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, VISA/dankort eller MasterCard Debit), nemkonto samt yderligere (mindst 2 stk. af følgende, hvis Spar S-kunde Ung og 3 stk. hvis Spar S-kunde): Totalkredit/DLR, Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden personforsikring, Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest, Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension, Børneopsparings- eller barnebarnskonto, Billån/Boliglån/Spar S-kredit, Mobilbank eller SMS bank (kun Spar S-kunde Ung). Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- eller tilbygning. Procentsats Beløb Kontanthævning: Brug i egen automat... 30,- Kontanthævning: I andre pengeinstitutters automat... 50,- Kontanthævning: Automater i udlandet... 2% dog min. 50,- Betalingskort i Danmark... 0,- Betalingskort i udlandet... 0,- dog kan forretningen opkræve et gebyr, se skiltningen i butikken Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 7 af 10

8 FI-KORT Procentsats Beløb Tilmelding til systemet ,- Speciel advisering om indbetaling... 10,- OVERFØRSEL AF SÆRLIG INDLÅN TIL ANDET PI Procentsats Beløb Indeks-, kapital-, SP-, rate- og selvpension, pr. konto ,- Bolig- og uddannelsesopsparing, pr. konto ,- Etablingskonto, pr. konto ,- Børneopsparing, pr. konto ,- Overførsel af ejerpantebrev til andet pengeinstitut ,- BUDGETSERVICE Procentsats Beløb Budgetservice for Spar S kunder, årligt gebyr... 0,- incl. 1 årlig ændring, efterfølgende kr. 110,- pr. stk. Budgetservice, årligt gebyr ,- incl. 1 årlig ændring, efterfølgende kr. 110,- pr. stk. Budget, beregning af over/underskud, pr. gang 300,- NETBANK Procentsats Beløb Årlig abonnementsafgift Spar 2-Net-, Spar S- og øvrige garantkunder... 0,- Spar ,- Overførsel til andet pengeinstitut... standardoverførsel... sammedagsoverførsel (inden kl 12:30)... Advisering om overførsel... 15,- 0,- 0,- Kvittering for overførsel... 15,- Overførsel til udlandet - almindelig... 50,- dog 20,-, hvis beløb under EUR ,- Overførsel til udlandet - ekspress... 0,1% 290,- 290,- + 0,1% Ny kode til selvbetjeningsaftaler (telefonservice, SMS-bank og E-Posteringer)... Første kode er gratis Aktiehandel via Netbank... 0,15% Kurtagen er 0,15% af kursværdien dog min kr. 29,00. Obligationshandel via Netbank... 0,10% Kurtagen er 0,10% af kursværdien dog min kr. 29,00. BESKEDSERVICE Procentsats Beløb Afsendelse af SMS eller , pr. stk.... 1,- 50,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 8 af 10

9 DIVERSE Procentsats Beløb Fotokopier, pr. stk.... 6,- dog min. 28,- Kontogebyr, pr. kvartal. Spar 2-Net-, Spar S- og øvrige garantkunder... 0,- Spar ,- Overførsel til andet pengeinstitut standardoverførsel... sammedagsoverførsel (inden kl 12:30)... 25,- 25,- Betaling af FI-kort/girokort, pr. stk ,- Kuvertservice, pr. FI-kort/girokort... 8,- indlevereing senest 5 dage før forfaldsdato Returnering af PBS-betalinger, pr. stk ,- Rykkerbrevs-gebyr, pr. stk ,- Advisering i forbindelse med accept af overtræk, pr. stk ,- Mortifikation af sparekassebog/garantbevis, pr. bog ,- dog max. 50% af saldo Udbetaling fra konto i andet pengeinstitut ,- ved positiv dækningskontrol Timebetaling i.f.b. med arbejde udover normal service , ,- afregnes pr. påbegyndt ½time. Foreløbig kontoudskrift, ved forsendelse... 25,- herunder også kontooversigt pr. årsultimo Kontoudskrift v/120 bevægelser... 0,- derudover pr. stk. 25,- Periodiseringsopgørelse, pr. stk ,- Engagementsforespørgsel, besvarelse af... pris fastsættes efter tidsforbrug Soliditetsoplysning indhentning af pengeinstitut kendt, pr. stk 300,- Soliditetsoplysning indhentning af pengeinstitut ikke kendt, pr. stk ,- Soliditetsforespørgsel, besvarelse af, pr. stk ,- dog hvis hastesag 1200,- Skriftlige forespørgsler fra revisorer m.fl , ,- Modtagelse af underskrift af kautionist for fremmed pengeinstitut... Fremfinding og kopi af tidligere udleverede kontoudskrifter/bilag, pr. stk... incl. girokort + porto 7 kr. Underskrift, indhentning af vidnefast underskrift - eller som modtagende pengeinstitut beregner sig ,- 40,- 450,- Selvangivelse, timebetaling pr. time ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 9 af 10

10 Opgørelse af deponeringskonto ,- dog max. tilskrevet rente. Udbetaling af pensionskonti: i utide, ved dødsfald eller ved deludbetaling, pr. konto... herunder afrgiftsberegning og overførsel til alderspension (2013) 1.000,- Deling af pensionskonto v/skilsmisse, pr. konto 600,- Notering af transport v/kundeforholdsforsikring ,- Boopgørelse/dødsbo ,- Opgørelse af konto, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... 65,- Opgørelse af garantbevis, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... dog min. kr. 100,- Kontoudskrift ved opgørelse af konto, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... 0,5% 25,- Optælling af mønter ,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen, i øvrigt efter timetakst Udlevering af møntruller, pr. rulle... 2,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen, dog min 50,- Boksleje - oprettelse ,- Boksleje , ,- Sparebøsse Panda Peter, pr. stk... 75,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 10 af 10

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf 20-01-2015 folder - er gældende pr. 1. juni 2014 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 10102014 10. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift...

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. juli 215 1. juli 215 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til 2. kr.

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015 liste liste INDHOLDSFORTEGNELSE Indlån - Privat... 3 Indlån Foreninger & institutioner... 6 Indlån Erhverv... 6 Udlån Erhverv & Institutioner... 7 Udlån Privat... 8 Forudsætninger for beregning af årlige

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold Pr. 6. marts 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter - Privatkunder... 5 Lån og kreditter Erhvervskunder... 11 *Noter lån og kreditter:... 12 Serviceydelser...

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 21.03.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 21.03.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 21.03.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere