OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER"

Transkript

1 OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks ,- dog gratis hvis den er udleveret i sparekassens interesse Returnering af check pga manglende dækning ,- Indløsning af check, hvis kontrolopringning ,- Rekvisition af kopi af check i andet p.i. - eller anden EDBtransaktion (Dankortnota) ,- ID-kort ,- Kundechecks eks.kl. tryk 50 stk ,- Trykning af logo - betales som engangsudgift ved oprettelse ,- DEPOT Procentsats Beløb Obligationer registreret i VP, pr. papirnavn... VP-konto gebyr... Transaktionskodegebyr VP (til- og afgang)... Rente- udbytte- og udtrækningsmeddelser VP... Ændringsmeddelser VP, pr. stk.... Depotopgørelse... 22,- eks.moms 45,- eks.moms 16,- eks.moms 14,- eks.moms 16,- eks.moms 21,- eks.moms Minimumsgebyr... (genereres ved minimum en af ovennævnte hændelser) 100,- eks.moms Udenlandske aktier og obligationer opbevaring ,3% årligt eks.moms indtil ,- herefter 0,175%, dog min. 315,- eks.moms pr. depot Pantebreve, præmieobligationer og ej VP reg. aktier Af højeste saldo i perioden beregnes: 0,2% årligt eks.moms, dog min. 75,- og max ,- Pantebrevsydelse, opkrævning af... 53,- eks.moms Påkravsskrivelse, pantebrev ,- eks.moms Rykningspåtegning o.l. på pantebreve ,- max. 630,- pr. sag Depotleje ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 1 af 10

2 Opbevaring af div. effekter i åben depot ,- eks.moms Opbevaring af div. effekter i sikkerhedsdepot... 0,- Midlertidig box/depot, pr. md ,- Indskrivning af obl., i krf., pr. fondskode ,- Førtidig opgørelse af pensionsdepot, f.eks. ved bodeling ,- eks.moms Fiktiv opgørelse af pensionkonti ,- Proforma opgørelse advokat/rentier - efter timetakst ,- DEPOTOVERFØRSEL TIL ANDET PENGE- EL. Procentsats Beløb REALKREDITINSTITUT Pr. fondskode ,- dog max. 1300,- pr. depot Overførsel af udenlandske fondskoder, pr. stk ,- FONDSHANDEL Procentsats Beløb Obligationer... 0,1-0,15% under 3 mio. kr. i kursværdi beregnes 0,15%, dog min. 200,-: 3 mio. og derover beregnes 0,1% af kursværdien. Ekspeditionsgebyr 20,-. Limitering af fondsordre ,- Ultra likvide, likvide samt mindre omsatte aktier... 0,5-0,75% Under kr. i kursværdi beregnes 0,75% af kursværdi, dog min. 200,- max. 500,- : og derover i kursværdi beregnes 0,5% af kursværdien Ekspeditionsgebyr 20,-. Aktier handlet som nominelt (unoterede aktier)... 1% beregnes 1% af kursværdi, dog min. 185,- - Hvis kursen er under pari, beregnes kurtagen af den pålydende værdi. Ekspeditionsgebyr 20,-. Handel med tegnings- og aktieretter... 1% beregnes 1% af kursværdien + ekspeditionsgebyr på kr. 20,-, dog min kr. 80,- + ekspeditionsgebyr på kr. 20,- Pantebreve: Pantebrevssalg... 2% beregnes 2% af restgæld, dog min. 275,- Pantebreve: Pantebrevsvurdering ,- efterfølgende 120,- pr. stk. Pantebreve: Rykningspåtegning ved henvendelse fra kreditforening ,- < Pantebreve: Fotokopi af deponeret pantebrev incl. forsendelse 100,- efterfølgende 60,- Pantebreve: Ejerskifteafdrag - pr. pantebrev ,- eks.moms Pantebreve: Ekstraordinært afdrag pr. stk.... Pantebreve: Ekstraordinær indfrielse af pantebrev - pr. pantebrev... Pantebreve: Opgørelse af pantebrev til retslig incasso - pr. sag Pantebreve: Overførsel til ande PI - pr. pantebrev ,- eks.moms 300,- eks.moms 700,- eks.moms 300,-eks.moms Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 2 af 10

3 UDLÅN Procentsats Beløb Stiftelsesprovision: Billån/købekontrakter, 0% - 2% Ved 2% dog min. kr. 600,-. Stiftelsesprovision: Lån, kreditter... 0% - 2% Ved 2% indtil , dog min. 600,-, herefter 1% Stiftelsesprovision: AndelsboligPrioritet... 0% - 2% Ved 2% dog min. 1000,- Stiftelsesprovision: Byggekreditter, investeirngskreditter og ekspeditionskonti... min. 600,- Forlængelse eller genforhandling af lønmodtagerkredit, på uændrede vilkår... gælder dog ikke byggekreditter 0,25% Forlængelse eller genforhandling af Nedsparingskredit... 2% oprettelse max ,- Dokumentudfærdigelse - gældsbreve, kreditter og ekspediitionskonti, pr. stk , ,- Dokumentudfærdigelse - billån/købekontrakter, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - ejerpantebrev, pr. stk ,- herunder også forhøjelser Overdragelse af ejerpantebrev ved salg af ejendom 1.000,- inkl. sletning af underpant Aflysning af underpant i ejerpantebrev 700,- Relaksation af pantebrev 800,- Mortifikation af ejerpantebrev, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - notering af sekundært pant, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - garanti, pr. stk ,- dog ikke kreditforeningsgarantier Dokumentudfærdigelse - skadeløsbrev, pr. stk ,- Dokumentudfærdigelse - kautionserklæring, pr. stk ,- Garantiprovision på forhåndslån... 2,5% Udlandslån stiftelsesprovision % Indtil ,- 2% dog min ,-; derefter 1% af resten. Udlandslån - dokumentgebyr (etablering, forhøjelse, genforhandling ,- < Udlandslån - ekstraordinært afdrag ,- Udlandslån - førtidig indfrielse ,- Udlandslån - ekspeditionsgebyr v/roll-over ,- Udlandslån omlægning af valuta ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 3 af 10

4 Udlandslån til private - garantiprovision på, p.a.... 3,0-3,5% lån under kr beregnes halvårligt 3,5% p.a. - over kr beregnes halvårligt 3,0% p.a. Dokumentpåtegninger - incl. forhøjelsespåtegninger ,- dog max ,- pr. sag DIVERSE, UDLÅN Procentsats Beløb Udbetaling af forskud på lønkonti m.m., pr. gang... 75,- < Bevilget overtræk... 1% kun privatkunder, dog min. kr. 300,- Forespørgsel i bilbogen ,- Bilbogen, indhentning af udskrift ,- Bekræftet tingbogsattest ,- Ejendomsoplysninger, pr stk ,- < Ejendomsværdiattest, rekvisition at inkl. gebyr til kommunen. 265,- Panthaverdeklaration. 920,- Panthaverdeklaration, notering af skifte til andet forsikringsselskab - eks.kl. privatsikring ,- Indfrielse af lån, eks.kl. sparekasselån, pr. stk ,- Aflysning af ejerpantebrev, hvor sparekassen ikke ekspedere sagen, pr. stk ,- Rykning for fremmede kreditforeningslån ,- Realkreditlån, hjemtagelse... 0,25-0,5% indtil kr ,- beregnes 0,5%, efterfølgende 0,25%, dog min 3.000,- og max ,- Realkreditlån, hjemtagelse via advokat - gebyr... 2% 2.300,- beregnes 2% i garantiprovision, tillæg for ekstra ydelser < Ekspedition af tinglysning ,- Fastkursaftale eller kurskontrakt ,- Gældsovertagelse af Totalkreditlån ,- Ændring af refinansieringsaftale ,- Hjemtagelse af kreditforeningslån på garantierklæring ,- Overførsel af obligationer fra kreditforening til depot ,- Notering af transport/salgssum ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 4 af 10

5 VALUTA Procentsats Beløb Kontanter, køb/salg, pr. ekspedition... 30,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen: 60,- Rejsecheck, salg... 2% dog min. 170,- Rejsecheck, køb, pr. ekspedition, pr. check... 30,- Check, salg både i valuta og DKK, pr. check... 80,- Check, køb i USD, CAD og JPY... 0,2% dog min. 120,- pr. valuta Check, købt øvrige valuta... 0,1% dog min. 120,- pr. valuta Check, køb i DKK, pr. check ,- Forsendelse af check til udlandet, pr. check... 40,- OVERFØRSEL TIL UDLANDET Procentsats Beløb Generelt gælder at gebyrerne er vejledende, da der kan blive tale om at opkræve ekstra gebyr, hvis beløbet ikke kan anbringes automatisk Almindelig 1-dages overførsel ,- 150,-, dog kun 100,- hvis beløbet er under euro Ekspress 1-dags overførsel... 0,1% 450,- 450,- + 0,1% DANKORT Procentsats Beløb Udstedelse af nyt Dankort... 0,- herunder bestililng i forbindelse med almindelig nedslidning, konstateret fejl Dankort med individuel design... 75,- Hastebestilling af Dankort ,- Genudstedelse af Dankort ,- hvis det er selvforskyldt ødelagt, stjålet eller bortkommet Spærring af Dankort via PBS (v/misbrug) ,- Returnering af Dankort pga. manglende dækning ,- Kontanthævning: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Kontanthævning: I andre pengeinstitutters pengeautomat... 6,50 Kontanthævning: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Dankort ,- Indsigelse overfor Nets Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 5 af 10

6 VISA/DANKORT Procentsats Beløb Årligt kortgebyr, der betales forud ,- Visa/Dankort med individuel design ,- Hastebestilling af visa/dankort ,- Genudstedelse af Visakort ,- dog ikke ved konstateret fejl Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutters automat... 6,50 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort i Danmark... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Visakort ,- Indsigelse overfor Nets Hævekort i udlandet... 1,75% dog min. 30,- pr. hævning Betalingskort i udlandet... 0,- I forretninger, der har tilsluttet sig Visa/systemet Kopi af nota ,- opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse med det fakturerede Spærring af kortet v/misbrug ,- Spærring af Visa/Dankort i udlandet (v/misbrug) ,- Gebyr for "nulstilling" ,- Omregningskurs ved brug i udlandet.... 1,5% Nationalbankens opgivne middelkurs på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes Betalingsformidlings Systemer (PBS) tillagt 1,5%. MASTERCARD DEBIT Procentsats Beløb Årligt kortgebyr, der betales forud ,- under 18 år er kortet gratis Mastercard Debit med individuel design ,- Hastebestilling af Mastercard Debit ,- Genudstedelse af Mastercard Debit ,- dog ikke ved konstateret fejl Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens afdelinger... 0,- fremmede kort dog 45,- Kontanthævning i Danmark: I Sparekassens interne pengeautomat... 0,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 6 af 10

7 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutters automat 6,50 Kontanthævning i Danmark: I andre pengeinstitutter... 6,50 det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling. Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut Betalingskort i Danmark... 0,- I forretninger, der benytter Dankort systemet Indsigelse på Mastercard Debit ,- Indsigelse overfor Nets Hævekort i udlandet... 2% dog min. 50,- pr. hævning Betalingskort i udlandet... 0,- I forretninger, der har tilsluttet sig Visa/systemet Kopi af nota ,- opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse med det fakturerede Spærring af kortet v/misbrug ,- Spærring af Mastercard Debit i udlandet (v/misbrug) ,- Gebyr for "nulstilling" ,- MASTERCARD- PRIVATE OG ERHVERVSKORT (KREDITKORT) Lånetype MasterCard Kreditramme (købsmaksimum) Samlet kreditbeløb (disponibelt beløb på oprettelsesdagen) Årlig kortafgift (forudbetalt) Andre kunder end Spar Spar S-kunde S-kunder Privat Standard kr kr. 325 kr. 225 kr. Privat Standard uden kr kr. 275 kr. 175 kr. forsikring Privat Guld kr kr. 925 kr. 825 kr. Privat Platinum kr./ kr / kr kr kr. 1) Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort (125 kr. årligt forud). 2) Fakturering sker dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. 3) Tilbydes Spar S-kunde Ung (18-25 år inkl. og for kr. i garantbeviser***) og Spar S-kunde (26 år og derover og for kr. i garantbeviser ***), netbank, eboks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, VISA/dankort eller MasterCard Debit), nemkonto samt yderligere (mindst 2 stk. af følgende, hvis Spar S-kunde Ung og 3 stk. hvis Spar S-kunde): Totalkredit/DLR, Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden personforsikring, Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest, Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension, Børneopsparings- eller barnebarnskonto, Billån/Boliglån/Spar S-kredit, Mobilbank eller SMS bank (kun Spar S-kunde Ung). Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- eller tilbygning. Procentsats Beløb Kontanthævning: Brug i egen automat... 30,- Kontanthævning: I andre pengeinstitutters automat... 50,- Kontanthævning: Automater i udlandet... 2% dog min. 50,- Betalingskort i Danmark... 0,- Betalingskort i udlandet... 0,- dog kan forretningen opkræve et gebyr, se skiltningen i butikken Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 7 af 10

8 FI-KORT Procentsats Beløb Tilmelding til systemet ,- Speciel advisering om indbetaling... 10,- OVERFØRSEL AF SÆRLIG INDLÅN TIL ANDET PI Procentsats Beløb Indeks-, kapital-, SP-, rate- og selvpension, pr. konto ,- Bolig- og uddannelsesopsparing, pr. konto ,- Etablingskonto, pr. konto ,- Børneopsparing, pr. konto ,- Overførsel af ejerpantebrev til andet pengeinstitut ,- BUDGETSERVICE Procentsats Beløb Budgetservice for Spar S kunder, årligt gebyr... 0,- incl. 1 årlig ændring, efterfølgende kr. 110,- pr. stk. Budgetservice, årligt gebyr ,- incl. 1 årlig ændring, efterfølgende kr. 110,- pr. stk. Budget, beregning af over/underskud, pr. gang 300,- NETBANK Procentsats Beløb Årlig abonnementsafgift Spar 2-Net-, Spar S- og øvrige garantkunder... 0,- Spar ,- Overførsel til andet pengeinstitut... standardoverførsel... sammedagsoverførsel (inden kl 12:30)... Advisering om overførsel... 15,- 0,- 0,- Kvittering for overførsel... 15,- Overførsel til udlandet - almindelig... 50,- dog 20,-, hvis beløb under EUR ,- Overførsel til udlandet - ekspress... 0,1% 290,- 290,- + 0,1% Ny kode til selvbetjeningsaftaler (telefonservice, SMS-bank og E-Posteringer)... Første kode er gratis Aktiehandel via Netbank... 0,15% Kurtagen er 0,15% af kursværdien dog min kr. 29,00. Obligationshandel via Netbank... 0,10% Kurtagen er 0,10% af kursværdien dog min kr. 29,00. BESKEDSERVICE Procentsats Beløb Afsendelse af SMS eller , pr. stk.... 1,- 50,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 8 af 10

9 DIVERSE Procentsats Beløb Fotokopier, pr. stk.... 6,- dog min. 28,- Kontogebyr, pr. kvartal. Spar 2-Net-, Spar S- og øvrige garantkunder... 0,- Spar ,- Overførsel til andet pengeinstitut standardoverførsel... sammedagsoverførsel (inden kl 12:30)... 25,- 25,- Betaling af FI-kort/girokort, pr. stk ,- Kuvertservice, pr. FI-kort/girokort... 8,- indlevereing senest 5 dage før forfaldsdato Returnering af PBS-betalinger, pr. stk ,- Rykkerbrevs-gebyr, pr. stk ,- Advisering i forbindelse med accept af overtræk, pr. stk ,- Mortifikation af sparekassebog/garantbevis, pr. bog ,- dog max. 50% af saldo Udbetaling fra konto i andet pengeinstitut ,- ved positiv dækningskontrol Timebetaling i.f.b. med arbejde udover normal service , ,- afregnes pr. påbegyndt ½time. Foreløbig kontoudskrift, ved forsendelse... 25,- herunder også kontooversigt pr. årsultimo Kontoudskrift v/120 bevægelser... 0,- derudover pr. stk. 25,- Periodiseringsopgørelse, pr. stk ,- Engagementsforespørgsel, besvarelse af... pris fastsættes efter tidsforbrug Soliditetsoplysning indhentning af pengeinstitut kendt, pr. stk 300,- Soliditetsoplysning indhentning af pengeinstitut ikke kendt, pr. stk ,- Soliditetsforespørgsel, besvarelse af, pr. stk ,- dog hvis hastesag 1200,- Skriftlige forespørgsler fra revisorer m.fl , ,- Modtagelse af underskrift af kautionist for fremmed pengeinstitut... Fremfinding og kopi af tidligere udleverede kontoudskrifter/bilag, pr. stk... incl. girokort + porto 7 kr. Underskrift, indhentning af vidnefast underskrift - eller som modtagende pengeinstitut beregner sig ,- 40,- 450,- Selvangivelse, timebetaling pr. time ,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 9 af 10

10 Opgørelse af deponeringskonto ,- dog max. tilskrevet rente. Udbetaling af pensionskonti: i utide, ved dødsfald eller ved deludbetaling, pr. konto... herunder afrgiftsberegning og overførsel til alderspension (2013) 1.000,- Deling af pensionskonto v/skilsmisse, pr. konto 600,- Notering af transport v/kundeforholdsforsikring ,- Boopgørelse/dødsbo ,- Opgørelse af konto, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... 65,- Opgørelse af garantbevis, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... dog min. kr. 100,- Kontoudskrift ved opgørelse af konto, ved overførsel til andet pengeinstitut, pr. konto... 0,5% 25,- Optælling af mønter ,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen, i øvrigt efter timetakst Udlevering af møntruller, pr. rulle... 2,- hvis ikke man har kundeforhold i sparekassen, dog min 50,- Boksleje - oprettelse ,- Boksleje , ,- Sparebøsse Panda Peter, pr. stk... 75,- Hvis ikke andet er anført er priserne, inkl. moms Side 10 af 10

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere