sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet"

Transkript

1 sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet Kvalitetsprocedure DT-18 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: KUI Ikrafttræden: 1. januar 2018 Senest revideret: Aktuel for: Sagsbehandlere, administrativt personale og jurister i KUI s epoxyteam 1. Formål med risikotilsyn Denne kvalitetsprocedure beskriver opgaven med at sagsbehandle ansøgninger om dispensation fra forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater udenfor lukkede systemer, sprøjtekabine eller sprøjteboks med effektiv ventilation (sprøjteforbuddet). Opgaven er placeret i AFC og varetages af kontor for kemi, ulykker og internationalt (KUI). Sprøjteforbuddet er fastsat i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Se pkt. 4.1 og 4.2 i bekendtgørelsens bilag 3. Arbejdstilsynet kan undtagelsesvist og i helt særlige tilfælde dispensere fra sprøjteforbuddet, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt og er foreneligt med den underliggende EU-lovgivning på området. Se 27 i samme bekendtgørelse. Formålet med denne kvalitetsprocedure er at sikre, at behandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet sker efter en fast procedure. Retningslinjerne gælder både for førstegangsansøgninger og for ansøgninger om fornyelse af tidligere dispensationer fra sprøjteforbuddet. Som det fremgår nedenfor, så tilstræbes det, at der foretages en første screening af ansøgninger indenfor 7 dage fra modtagelsen. Hvis virksomheden i forbindelse med ansøgningen ikke har afgivet alle de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen, skal Arbejdstilsynet indhente oplysningerne fra ansøger, før sagsbehandlingen kan gå i gang. De nødvendige oplysninger fremgår af listen i FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet, som ligger på at.dk [link]. I forbindelse med sagsbehandlingen kan der desuden opstå behov for at indhente supplerende oplysninger. Det tilstræbes, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse senest tre måneder efter, at sagen er fuldt oplyst. 1

2 Opgaven med at sagsbehandle ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet omfatter følgende: KUI s epoxyteam modtager ansøgning om dispensation fra virksomheden (Trin 1) Administrativ medarbejder opretter sag i GO Administrativ medarbejder screener ansøgningen Administrativ medarbejder sender kvittering til virksomheden Administrativ medarbejder orienterer tilsynscenteret Administrativ medarbejder laver aftale om tilsynsbesøg med tilsynscenteret og orienterer virksomheden Administrativ medarbejder registrerer fremdriften i sagsbehandlingen Sagsbehandler tager stilling til sagens videre forløb Sagsbehandler orienterer tilsynscenteret om evt. afslutning af sagen på det foreliggende grundlag Sagsbehandler indleder sagsbehandlingen (Trin 2) Sagsbehandler vurderer virksomhedens substitutionsovervejelser Sagsbehandler anmoder evt. om supplerende oplysninger fra virksomheden Sagsbehandler orienterer tilsynscenteret om evt. afslag på dispensation Sagsbehandler hører tilsynscenteret om den planlagte dispensation Sagsbehandler indhenter oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme Sagsbehandler hører DA og LO om den planlagte dispensation Sagsbehandlinger hører virksomheden om DA og LO s bemærkninger samt oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme Sagsbehandler udfører tilsynsbesøg sammen med tilsynscenteret Sagsbehandler foretager endelig vurdering af ansøgningen Sagsbehandler laver afgørelse Sagsbehandler sender afgørelse til virksomheden og tilsynscenteret Tilsynscenteret følger op på vilkår med tilsynsbesøg Administrativ medarbejder registrerer tilsynscenterets kontrol KUI s epoxyteam modtager ansøgning om dispensation fra virksomheden (Trin 1) KUI s epoxyteam modtager ansøgning direkte fra virksomheden i en særlig postkasse, der er oprettet til formålet: KUI s epoxyteam består af sagsbehandlere, administrativt personale og jurister, der er udpeget til teamet af kontorchefen. Administrativ medarbejder opretter sag i GO Som administrativ medarbejder skal du dagligt tjekke den særlige postkasse for nye ansøgninger. Når du modtager en ny ansøgning, skal du oprette en sag i GO. Du skal aftale med sagsbehandlerne i epoxyteamet, hvem der tager sagen, og orientere hele teamet om, at den er modtaget. Du skal også skrive ansøgningen ind i en særlig oversigt, som du skal bruge til at overvåge fremdriften i sagsbehandlingen med. Du kan læse mere om oversigten nedenfor. 2

3 Administrativ medarbejder screener ansøgningen Som administrativ medarbejder skal du foretage en screening af ansøgningen. Du skal tage stilling til, om virksomheden har fremsendt alle de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Se listen i FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet på at.dk [link]. Hvis der er tale om ansøgning om fornyelse af en tidligere dispensation fra sprøjteforbuddet, skal du undersøge om oplysninger, der ikke er fremsendt med den aktuelle ansøgning, evt. fremgår af den tidligere sag. Administrativ medarbejder sender kvittering til virksomheden Når du har screenet ansøgning skal du senest 7 dage efter, at du har modtaget den, sende en kvittering til virksomheden. Hvis virksomheden har medsendt alle oplysninger på listen i FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet, skal du i kvitteringen oplyse virksomheden om: at ansøgningen er modtaget, og at de vil høre fra os igen, når vi har vurderet materialet. at vi kan få behov for at anmode om supplerende oplysninger, og at Arbejdstilsynets forventede sagsbehandlingstid er 3 mdr. fra sagen er fuldt oplyst. at vi forventer at aflægge et tilsynsbesøg på virksomheden i forbindelse med sagsbehandlingen. at der vil blive foretaget en høring af LO og DA, og at virksomheden vil få evt. bemærkninger fra LO og DA i høring. at oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme til Arbejdstilsynets Erhvervssygdomsregister vil indgå i vurderingen af ansøgningen, og at virksomheden vil få ikke tavshedsbelagte oplysninger i høring. Du skal understrege, at der ikke må udføres sprøjtearbejde, før der eventuelt er truffet afgørelse om dispensation. Du skal medsende regelgrundlaget for Arbejdstilsynets sprøjteforbud samt praksis for at give dispensation fra sprøjteforbuddet. Hvis virksomheden ikke har medsendt alle oplysninger på listen i FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet, skal du i din kvittering oplyse virksomheden om: at ansøgningen er modtaget. at Arbejdstilsynet skal modtage alle oplysningerne, før vi kan gå i gang med sagsbehandlingen. Du skal henvise virksomheden til at.dk, hvor listen fremgår af FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet, og du skal så vidt muligt præcisere arten af de manglende oplysninger. Du skal også oplyse virksomheden om, at vi vil afslutte sagen på det foreliggende grundlag, såfremt vi ikke hører fra dem, eller modtager alle oplysningerne inden 14 dage. Du skal understrege, at der ikke må udføres sprøjtearbejde, før der eventuelt er truffet afgørelse om dispensation. Du skal medsende regelgrundlaget for Arbejdstilsynets sprøjteforbud samt praksis for at give dispensation fra sprøjteforbuddet. 3

4 Administrativ medarbejder orienterer tilsynscenteret Som administrativ medarbejder skal du orientere det aktuelle tilsynscenter om, at KUI har modtaget en ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet. Du skal bede om at få et navn på den tilsynsførende, som skal have sagen tilsendt. Administrativ medarbejder laver aftale om tilsynsbesøg med tilsynscenteret og orienterer virksomheden Du skal også sørge for, at der reserveres tid i den aktuelle sagsbehandler og tilsynsførendes kalender om et fælles tilsynsbesøg på virksomheden. Du skal reservere to alternative datoer, så tilsynsbesøget kan udføres hurtigst muligt i forhold til, hvad sagsbehandlingen tillader. Du skal orientere virksomheden om de reserverede datoer. Administrativ medarbejder registrerer fremdriften i sagsbehandlingen Som administrativ medarbejder skal du skrive sagen ind i oversigten over igangværende dispensationssager. Du skal overvåge, om der er fremdrift i sagen ved løbende at skrive milepæle ind i den oversigt, som er lavet til formålet. Milepælene er f.eks. kvitteringsdato, besøgsdato, høringsdatoer m.m. Sagsbehandler tager stilling til sagens videre forløb Som sagsbehandler skal du tage stilling til sagens videre forløb, når den administrative medarbejder har sendt kvittering og evt. anmodning om manglende oplysninger til virksomheden. Hvis ingen oplysninger er modtaget ved svarfristens udløb Du skal meddele virksomheden, at sagen vil blive afsluttet på det foreliggende grundlag, fordi Arbejdstilsynet ikke har modtaget oplysningerne. Du skal endnu engang understrege overfor virksomheden, at det ikke er tilladt at udføre sprøjtearbejde uden en dispensation. Du skal udarbejde din afgørelse som et afslag på ansøgning om dispensation. Hvis oplysninger er modtaget delvist ved svarfristens udløb Du skal vurdere, om sagen skal afsluttes på det foreliggende grundlag, eller om du skal indgå en dialog med virksomheden med henblik på at indhente de manglende oplysninger. Når du skal beslutte, om sagen skal afsluttes på det foreliggende grundlag, skal du vurdere årsagen til de manglende oplysninger. Det kan f.eks. indgå i vurderingen, om de manglende oplysninger skyldes åbenlys misforståelse fra virksomhedens side. Hvis du vurderer, at sagen skal afsluttes på det foreliggende grundlag, skal du skrive til virksomheden, at sagen afsluttes på det foreliggende grundlag, da Arbejdstilsynet ikke har modtaget alle nødvendige oplysninger til brug for sagens behandling. Du skal endnu engang understrege overfor virksomheden, at det ikke er tilladt at udføre sprøjtearbejde uden en dispensation. 4

5 Din evt. afgørelse skal udarbejdes som et afslag på ansøgning om dispensation. Hvis alle oplysninger er modtaget ved svarfristens udløb Hvis alle oplysninger er modtaget, skal du sende en kvittering til virksomheden om, at sagen nu vil blive behandlet. Kvitteringen skal indeholde de samme oplysninger som fremgår under: Administrativ medarbejder sender kvittering til virksomheden. Sagsbehandler orienterer tilsynscenteret om evt. afslutning af sagen på det foreliggende grundlag Hvis du afslutter sagen på det foreliggende grundlag, skal du orientere tilsynscenteret om det, så den tilsynsførende, der har sagen, har mulighed for at føre tilsyn med, om der evt. foregår ulovligt sprøjtearbejde. Sagsbehandler indleder sagsbehandlingen (Trin 2) Som sagsbehandler skal du indlede sagsbehandlingen efter TRIN 2, når du har modtaget alle oplysninger på FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet fra virksomheden. Sagsbehandler vurderer virksomhedens substitutionsovervejelser Du skal som det første vurdere virksomhedens dokumentation for substitutionsovervejelser. Du skal vurdere, om der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at mulighederne for substitution er udtømt. Du skal både vurdere substitutionsovervejelser i forhold til mindre farlige produkter, mindre farlige toplakker og andre mindre belastende arbejdsprocesser herunder anden påføringsmetode. Det skal også indgå i din vurdering, om flytbare emner kan sprøjtebehandles i en sprøjtekabine. Hvis du vurderer, at der findes teknisk egnede substitutionsmuligheder, herunder mulighed for at rullepåføre epoxy og isocyanat, skal du oplyse virksomheden om det og udarbejde en afgørelse om afslag på dispensation. Det samme gælder, hvis du vurderer, at der er tale om et flytbart emne, der kan behandles i en sprøjtekabine o.lign. Sagsbehandler orienterer tilsynscenteret om evt. afslag Hvis du meddeleler virksomheden afslag på ansøgningen, skal du orientere tilsynscenteret om det, så den tilsynsførende, der har sagen, har mulighed for at føre tilsyn med, om der evt. foregår ulovligt sprøjtearbejde. Sagsbehandler anmoder evt. om supplerende oplysninger fra virksomheden Hvis du i forbindelse med din sagsbehandling får behov for supplerende oplysninger, skal du anmode ansøger om dem. Du skal tydeligt og præcist beskrive de oplysninger, der er tale om. Hvis der er tale om mindre afklaringer, eller du oplever, at virksomheden misforstår dine anmodninger, kan du også tage telefonisk kontakt til virksomheden. I så fald skal du lave et telefonnotat på sagen. 5

6 Du skal give virksomheden en rimelig frist til at indsende oplysningerne. Det kan f.eks. være 14 dage. Det skal fremgå af din anmodning, at Arbejdstilsynets behandling af sagen vil blive sat i bero, indtil oplysningerne er modtaget. Du skal oplyse virksomheden om, at hvis Arbejdstilsynet ikke modtager alle de manglende oplysninger indenfor fristen, så vil det blive vurderet, om sagen skal afgøres på det foreliggende grundlag. Du skal endnu engang understege overfor virksomheden, at der ikke må udføres sprøjtearbejde, før der eventuelt er truffet afgørelse om dispensation. Sagsbehandler hører tilsynscenteret om den planlagte dispensation Hvis du efter din vurdering af virksomhedens substitutionsovervejelser overvejer at give virksomheden dispensation, skal du høre det relevante tilsynscenter, om der er givet kemirelaterede tilsynsreaktioner til virksomheden indenfor de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet. Hvis der er tale om en ansøgning om fornyelse af en tidligere dispensation, skal du høre tilsynscenteret, om virksomheden har overholdt vilkår i den tidligere dispensationsperiode, og om der er givet kemirelaterede tilsynsreaktioner til virksomheden i den tidligere dispensationsperiode og frem til datoen for den aktuelle ansøgning. Du skal inddrage oplysningerne i din vurdering af ansøgningen. Sagsbehandler indhenter oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme Hvis du efter din vurdering af virksomhedens substitutionsovervejelser overvejer at give virksomheden dispensation, skal du fra Erhvervssygdomsregisteret indhente oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme. Du skal indhente oplysninger vedrørende ansatte hos virksomheden, som kan henføres til udsættelse for epoxy og isocyanat indenfor de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet. Du skal kontakte kontoret for analyse og data (ADA). Hvis der er tale om en ansøgning om fornyelse af en tidligere dispensation, skal du indhente oplysninger om erhvervssygdomme for den tidligere dispensationsperiode og frem til datoen for den aktuelle ansøgning. Oplysningerne skal indgå i din vurdering af ansøgningen som en indikator på, om ansøger har evne til at beskytte sine ansatte mod sundhedsskadelig påvirkning fra epoxy og isocyanat. Sagsbehandler hører DA og LO om den planlagte dispensation Hvis du efter din første vurdering overvejer at give virksomheden dispensation, skal du høre DA og LO, om de har indsigelse mod, at Arbejdstilsynet giver dispensation. Du skal vedlægge virksomhedens ansøgning inkl. dokumenterne på listen i FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet til høringen. Du skal som udgangspunkt give parterne en høringsfrist på 14 dage. Det skal fremgå af høringsbrevet, at hvis Arbejdstilsynet ikke har modtaget et koordineret svar fra hhv. LO og DA inden for fristen, så lægges det til grund, at parterne ikke har bemærkninger til sagen. 6

7 Sagsbehandler hører virksomheden om DA og LO s bemærkninger samt oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme Du skal sende de indhentede oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i høring hos virksomheden. Du skal fremsende oplysninger i samme format, som hvis oplysningerne skulle udleveres efter reglerne om aktindsigt. Det betyder, at du skal sikre, at der ved høringen ikke er risiko for, at ansøger får adgang til personhenførbare følsomme oplysninger. Se i øvrigt At-intern instruks IN om aktindsigt, afsnit , hvor Arbejdstilsynets praksis for sammenstilling af oplysninger om erhvervssygdomme er beskrevet. Du skal også sende eventuelle bemærkninger fra DA og LO i høring hos virksomheden, fordi det er oplysninger, som vil kunne indgå i grundlaget for din afgørelse i sagen, og fordi virksomheden ikke er bekendt med disse. Du skal gengive bemærkningerne ordret i høringen. Du kan med fordel sende oplysninger samlet som én høring. Du skal give virksomheden en rimelig frist til at svare på høringen. Du skal som hovedregel sætte en høringsfrist på mindst 14 dage, med mindre en afgørelse i sagen er af særlig hastende karakter. I høringsbrevet skal du oplyse virksomheden om, at hvis Arbejdstilsynet ikke har modtaget bemærkninger indenfor høringsfristen, så lægges det til grund, at der ikke er bemærkninger til sagen. Sagsbehandler udfører tilsynsbesøg sammen med tilsynscenteret Du skal sammen med den tilsynsførende gennemføre tilsynsbesøg på det sted, hvor det er planlagt, at sprøjtearbejde med epoxy og isocyanat skal foregå. Ved genansøgninger kan du evt. overveje, om den tilsynsførende kan udføre tilsynet alene. Formålet med tilsynsbesøget er at kontrollere, at forholdene på arbejdsstedet svarer til virksomhedens beskrivelse i ansøgningen. Hvis der er tale om en ansøgning om fornyelse af en tidligere dispensation, skal du kontrollere at oplysningerne fortsat svarer til de faktiske forhold. Hvis du har modtaget oplysninger fra andre parter (tilsynscenteret, erhvervssygdomsregisteret og arbejdsmarkedets parter), skal disse oplysninger indgå i dine overvejelser forud for tilsynsbesøget. Du skal efter tilsynsbesøget udarbejde et notat om besøget, som du skal lægge på sagen. Hvis ansøgningen vedrører en midlertidig arbejdsplads, som ikke er etableret, kan tilsynet helt undtagelsesvist erstattes af et møde på arbejdsstedet med virksomheden og de involverede parter (bygherre, rådgiver, projekterende og entreprenør). Mødet skal tidsmæssigt finde sted så tæt på etablering af arbejdspladsen som muligt. Sagsbehandler foretager endelig vurdering af ansøgningen Du skal betragte den aktuelle ansøgning om dispensation som en selvstændig ansøgning, selvom virksomheden måske tidligere har fået dispensation fra sprøjteforbuddet til det samme eller tilsvarende arbejde. Du skal altid lade virksomhedens eventuelle manglende overholdelse af vilkår i forbindelse med en tidligere dispensation indgå med betydelig vægt i din vurdering af den aktuelle ansøgning. Hvis der tidligere er givet dispensation til det samme eller tilsvarende arbejde, skal du desuden lade det indgå i vurderingen, om og hvordan virksomheden arbejder kontinuerligt med at finde alternativer med mindre farlige stoffer eller mindre farlige arbejdsprocesser. 7

8 Sagsbehandler laver afgørelse Du skal udarbejde afgørelse om henholdsvis dispensation eller afslag. Sagsbehandler sender afgørelse til virksomheden og tilsynscenteret Du skal sende din afgørelse om dispensation eller afslag til virksomheden og sende en kopi til tilsynscenteret. Hvis du meddeler virksomheden dispensation, skal du sende kopi af afgørelsen til DA og LO. Du skal også orientere resten af dit team inkl. den administrative medarbejder om afgørelsen, så den kan blive registreret i oversigten over igangværende dispensationssager. Tilsynscenteret følger op på vilkår med tilsynsbesøg Tilsynscenterets opgave med at følge op på vilkår i dispensationen er beskrevet i instruks om kontrol med vilkår i dispensation fra sprøjteforbuddet. Administrativ medarbejder registrerer tilsynscenteret kontrol Som administrativ medarbejder i KUI s epoxyteam skal du registrere tilsynscenterets kontrol med virksomhedens efterlevelse af vilkår. Du skal hvert kvartal bede tilsynscenteret om en status på udførte tilsynsbesøg. Hvis der er tale om en korterevarende dispensation skal du evt. kontakte tilsynscenteret med et kortere interval. Een gang årligt skal du udarbejde en rapport om opfølgningerne, som Arbejdstilsynet skal sende til Arbejdsmiljørådet. 8

Detailtilsyn generelt

Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure DT-1 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-11 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 Kvalitetsproceduren

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

Detailtilsyn kontrolbesøg

Detailtilsyn kontrolbesøg Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende,

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer

Når Arbejdstilsynet kommer Når Arbejdstilsynet kommer Det er i Aalborg Universitets interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. Gennem denne dialog får AAU s institutter

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet Randers C

Randers Kommune Laksetorvet Randers C Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 19. april 2016 i forlængelse af tilsynsbesøget den 4. april 2016. På besøget hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1, 1.,

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG

NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG Om tilsynsbesøg - og besøgsforberedelse Det er i AAU s interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. Gennem

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE BILAG 1 TIL KMU 06.10.11 REGULATIV FOR JORDSTYRING FORSLAG TIL: REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 038-2018 06-12-2018 Vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser

Læs mere

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Strakspåbud ved grove overtrædelser

Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure G-204 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest revideret: 1. juli

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 202 Offentligt Arbejdstilsynet, 23. maj 2016 Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE?

EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE? EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE HVOR ER DET STØRSTE POTENTIALE? Inspirationsseminarer om servicemålsaftalen, Januar 2017 EN ARKETYPE FOR EN SAGSGANG Sagens Sagens oplysning Sagens Sagens afgørelse Sagens oplysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. inspektion af kosmetiske behandlingssteder årsrapport 2011 2012 Inspektion af kosmetiske behandlingssteder årsrapport 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: SPOLD Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 1806097 Dok. nr.: 665447 Dato: 21-09-2018 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere