Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet"

Transkript

1 Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet

2 Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet, som har behov for hjælp til at håndtere og forebygge situationer, hvor ansatte oplever at blive mobbet på arbejdspladsen. Mobning, konflikter eller hård tone I daglig tale bruger vi nogle gange ordet mobning om situationer, hvor det i virkeligheden handler om konflikter mellem enkeltpersoner eller en generel dårlig omgangstone, og som altså ikke falder ind under definitionen på mobning i denne vejledning. Selv om både konflikter og dårlig omgangstone også kan opleves meget belastende og svære at løse eller sige fra overfor, er det vigtigt at skelne mellem de tre fænomener. Håndteringen er nemlig forskellig. Læs mere om dårlig omgangstone i guiden Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi taler til hinanden. Se filmen Forebyg mobning Styrk tilliden. Hent dem på intranet: Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Værktøjer Mobning bunder i arbejdspladsens kultur For at kunne håndtere og forebygge mobning er det vigtigt at forstå, hvad mobning er og forstå, hvorfor mobning kan opstå på arbejdspladsen. Det er især vigtigt at forstå, at mobning ikke handler om enkeltpersoners karaktertræk; at nogle er stærke, nogle er svage; at nogle er typiske mobbere, og nogle er typiske ofre. Mobning er et langt mere komplekst fænomen, som dybest set handler om vores almenmenneskelige behov for at være en del af (arbejds)fællesskabet. Der findes ingen, der mobber, fordi de er onde mennesker, eller ofre der bliver mobbet, fordi de har en svag personlighed. Der er i stedet tale om ansattes uhensigtsmæssige håndtering af utryghed, mistillid og usikkerhed i arbejdsfællesskaber, der fører til at en eller flere ansatte nedgøres eller ydmyges og ekskluderes. Mobning bunder derfor i arbejdspladskulturen, som alle ansatte er med til at skabe. Det betyder også, at alle har et ansvar, hvis nogen oplever at blive mobbet. Vidner til mobning findes således ikke. At opføre sig passivt eller neutralt er også at være med til at skabe og fastholde en arbejdspladskultur, der tillader mobning. På Rigshospitalet bruger vi følgende definition på mobning: Mobning er, når én eller flere ansatte oplever at blive ekskluderet fra et arbejdsfællesskab, som vedkommende har brug for at være en del af. 2 Forbedringsafdelingen, maj Vejledningen er udarbejdet af erhvervspsykolog Mille Mortensen og journalist Søren Svith, Periskop, i samarbejde med Morten Westerbjerg Andersen, chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Rigshospitalet og ledelses- og udviklingskonsulent Morten Korshøj Andersen, Rigshospitalet. Illustrationer: Sarah Egbert Eiersholt. Layout: KROSCH.

3 Eksempler på mobning Handlinger, der udstøder og udelukker en ansat fra arbejdsfællesskabet kan for eksempel være, når en ansat oplever, at hans eller hendes meninger og synspunkter ignoreres, at blive udelukket fra møder eller andre (sociale) arrangementer, at blive nægtet hjælp og kollegial støtte, at blive ydmyget, nedværdiget eller latterliggjort af andre fx gennem drillerier, ironi eller sarkasme, at information tilgængelig for andre tilbageholdes for ham eller hende. Sådan håndterer I mobning Der er to forskellige måder, I kan blive opmærksomme på problemer med mobning. Enten ved, at navngivne personer oplever at blive mobbet og går til deres leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Eller at TrivselOP eller anden trivselsmåling viser problemer med mobning. Det sidste er anonymt, så ingen ved i princippet, hvem der oplever at blive mobbet. To grundlæggende trin Der er to trin i håndtering af mobning: Støt den person, som oplever at blive mobbet, nedgjort eller udelukket. Lyt til vedkommendes oplevelser og erfaringer. Arbejd med at genskabe tillidsfulde og rummelige relationer i hele personalegruppen og dermed opbygge en arbejdspladskultur, der ikke tillader mobning. Hvis navngivne personer oplever at blive mobbet, skal I først følge trin 1, og herefter altid følge trin 2. Selvom kun en enkelt person oplever mobning, skal I ALTID arbejde med den samlede personalegruppe. Hvis mobning kommer frem i TrivselOP, springer I trin 1 over og arbejder direkte med trin 2. Det giver nemlig ikke mening at udføre detektivarbejde for at finde frem til den, der føler sig mobbet. 3

4 Trin 1: Støt personen, der oplever at blive mobbet Mød oplevelserne med respekt Hvis en ansat står frem overfor sin leder eller andre og fortæller, at han eller hun oplever at blive mobbet, er det første skridt for lederen at hjælpe og støtte medarbejderen. Det samme gælder tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, hvis de er informerede. Det er vigtigt at møde oplevelsen af at være blevet mobbet med respekt og samtidig være åben overfor, at der kan være forskellige oplevelser af samme situation. Hvis problemet dukker op i TrivselOP eller lignende bør lederen opfordre til, at de ansatte, der oplever at blive mobbede, søger hjælp hos en leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så vedkommende kan få hjælp og støtte. Det er oplevelserne af at være blevet krænket, der skal danne udgangspunkt for samtalen ikke hvad leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant måtte vurdere, tænke eller føle om situationen. Oplevelsen af at blive mobbet er ofte forbundet med stærke følelser, som fx utryghed, fortvivlelse, vrede, frustration, skyld og skam. Respektér og anerkend den der føler sig krænket og undlad at bagatellisere følelserne og oplevelserne. Udelukkelse er en eksistentiel trussel Vi mennesker har brug for hinanden også på arbejdet. Arbejdsfællesskaber er med til at definere, hvor vi hører til på arbejdspladsen samtidig med, at det er dér, vi konkret kan løse vores arbejdsopgaver. Udelukkelse fra arbejdsfællesskaber kan derfor nedbryde et menneske helt. Hvis vi bliver i tvivl om, hvor vi hører til, om vi er vellidte og dygtige nok i vores kollegers og leders øjne, føler vi os instinktivt truet på vores eksistens. Vi risikerer nemlig at blive ekskluderet fra arbejdsfællesskabet og dermed at miste vores tilhørsforhold på arbejdspladsen. Ingen mennesker kan klare at stå helt alene, heller ikke på arbejdspladsen. 4

5 Arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten kan tilbyde at deltage som bisidder ved samtalen og tillidsrepræsentanten kan eventuelt hjælpe med at tage kontakt til vedkommendes fagforening. Hvis tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten er den, som den ramte medarbejder først går til, skal vedkommende arrangere et møde mellem lederen og den ramte medarbejder. Vurdér den ramte medarbejders tilstand og tilbyd eventuelt krisehjælp. Overvej henvisning til krisepsykologisk enhed. Du kan få hjælp til at forberede samtalen i guiderne Sådan håndterer du samtaler om krænkende adfærd og Psykisk førstehjælp. Du kan også udlevere folderen Det kan du gøre, hvis du selv oplever at blive mobbet. Se oversigten over værktøjer side 6. Hvis der klages over lederen Hvis oplevelsen af mobning relaterer sig til nærmeste leder, må du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant selv i første omgang lytte til de oplevelser, tanker og erfaringer som den, der oplever at blive mobbet har. Undgå konfrontationer mellem lederen og medarbejderen. Hvis I sammen vurderer, at det ikke er fyldestgørende, så kontakt ledelsen på niveauet over (klinikledelsen eller funktionsledelsen). Det kan også være en hjælp at tage kontakt til fagforeningen, som kan rådgive og vejlede i disse sager. Du, den der oplever at blive mobbet og ledelsesniveauet over har også mulighed for at kontakte Forbedringsafdelingen og få rådgivning og hjælp af afdelingens arbejdsmiljøkonsulenter. Trin 2: Genskab tillid i personalegruppen Mobning bunder i arbejdspladskulturen, fordi det er den samlede personalegruppe, der i tale og handlinger tillader, at kolleger udelukkes fra arbejdsfællesskabet. Derfor skal I ALTID arbejde med at forebygge mobning i HELE personalegruppen, når en trivselsmåling viser mobning, eller en enkelt person oplever at blive mobbet. Tag altid resultaterne af en trivselsmåling alvorligt Start med at fortælle personalegruppen, at mobning ikke er en acceptabel måde at behandle hinanden på, men undgå at gå på jagt efter»skyldige«personer for mobningen. Fortæl i stedet, at afdelingen hurtigst muligt vil gå i gang med at genskabe den tillid i personalegruppen, som har manglet, og som er årsag til oplevelsen af mobning. Som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant bør du spørge dig selv, hvad det er, der gør, at ansatte føler sig nødsaget til at ydmyge, nedgøre eller på anden måde nedværdige kolleger ved at udelukke dem fra arbejdsfællesskabet. Opbyg tillidsfulde relationer i og på tværs af organisationen Mobning er et symptom på mangler i relationerne på arbejdspladsen. Derfor er der grund til at se på, hvordan I kan forbedre arbejdspladskulturen og samarbejdet på en måde, så den kommer til at inkludere alle ansatte. Meld ud, at hele personalegruppen skal arbejde for rummelighed, tillid og tryghed med plads til alle. 5

6 Til det kan I eventuelt bruge filmen Forebyg mobning Styrk tilliden, der kort og præcist forklarer, hvad mobning er og hvorfor mobning kan opstå på arbejdspladsen. Dialogværktøjet Mobning - findes det hos os? hos jer guider jer, via en række spørgsmål og cases, videre i jeres proces med at iværksætte konkrete indsatser med at forebygge mobning i jeres arbejdsfællesskaber. Feedback En mulighed er også at arbejde med feedback, så I sammen arbejder for at opbygge tillid og tryghed for alle til at kunne fortælle kollegerne og lederen, hvis I oplever krænkende handlinger. Det er ikke de krænkende handlinger i sig selv, der er mest skadelige. Det skadelige er, hvis I ikke har en tryg og tillidsfuld kultur, der tillader, at den enkelte kan sige fra overfor de ordvekslinger eller handlinger, uden at være bange for at blive afvist og udstødt. I kan fx bruge værktøjet Klar tale (se listen over værktøjer herunder) eller tage udgangspunkt i eksemplerne på side 7. Hjælp til at håndtere og forebygge mobning Forbedringsafdelingen har udviklet en række værktøjer, som du kan bruge i håndteringen og forebyggelsen af mobning på jeres afdeling: Guiden Sådan håndterer du samtaler om krænkende adfærd Filmen: Styrk tilliden forebyg mobning. Dialogværktøjet Mobning - findes det hos os? Guiden Det er ikke lige meget, hvordan vi taler til hinanden, som handler om at skabe tillidsfulde arbejdsrelationer. Guiden Klar tale Hvad er mobning. Kort beskrivelse til medarbejderne. Det kan du gøre, hvis du oplever at blive mobbet. Du kan finde værktøjerne på intranet: Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Værktøjer Få hjælp fra Forbedringsafdelingen Det er muligt at få rådgivning fra Forbedringsafdelingen til, hvordan en personalegruppe kan kultivere en rummelig og tillidsfuld arbejdspladskultur, hvor det ikke opleves som nødvendigt at udelukke nogen fra arbejdsfællesskabet. Der er konsulenter ansat, der kan rådgive om forskellige processer og værktøjer til arbejdspladskulturudvikling, der forebygger mobning og hæver trivslen. 6

7 Dialog om mobning: Hvordan vil I håndtere forskellige situationer? I kan bruge disse eksempler som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan I kan håndtere forskellige situationer, der kan opleves som mobning. Diskutér med hinanden, hvordan I oplever eksemplerne, hvad I tænker om dem og hvad I ville gøre hver især, hvis I oplevede dem på egen krop. Tal sammen om, hvordan den enkelte kan tage vare på sin egen trivsel og hvordan I i fællesskab kan tage ansvar for hele personalegruppens trivsel og forebyggelse af mobning. Det gælder både alle som er en del af afdelingen, men også de nye kolleger som kommer til i fremtiden. 1. Kollegerne holder viden tilbage En medarbejder vil ikke lytte til sine kolleger. Hun vil ikke høre på kollegernes vurdering af patienterne, eller hvordan de mener, en arbejdsopgave bør løses. De oplever hende som arrogant og enerådig. En dag får kollegerne nok. De undlader at give hende relevant viden om patienterne, og når hun spørger, svarer de, at hun må klare sig selv. Kollegerne isolerer hende, så hun må klare arbejdsopgaverne på egen hånd. 2. En gruppe holder andre ude En gruppe kolleger aftaler at lave mad sammen og spise sammen på deres vagter. Andre kolleger i enheden bliver ikke inviteret med og gruppen taler ikke til dem, når de kommer ind i køkkenet under spisningen. De øvrige kolleger holder op med at komme i køkkenet, når der er fællesspisning. De oplever at blive holdt udenfor og synes, det er ubehageligt. 3. En enkelt kollega oplever at blive holdt ude En fredag eftermiddag rejser alle kolleger sig - med undtagelse af en enkelt medarbejder og forlader arbejdspladsen. På vej ud af døren spørger medarbejderen, hvor alle de andre skal hen. De svarer, at de skal til julefrokost. Medarbejderen spørger, hvorfor han ikke er inviteret, hvortil de andre svarer, at de ikke troede, at han var interesseret. Medarbejderen oplever at blive holdt uden for fællesskabet.4. Ny kollega føler sig udstødt En ny kollega oplever, at kollegerne ikke hilser på hende eller taler til hende. Hun får konstant at vide, at det hun gør ikke er godt nok. Kollegerne inviterer hende ikke med til sociale arrangementer. Hvis hun tager med alligevel, siger kollegerne ikke farvel til hende, når de går. Lederen irettesætter hende i kollegernes påhør, og hun føler sig udstødt fra fællesskabet og meget ensom. Forbedringsafdelingen Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

Omgangstone. Det er ikke lige meget, hvordan vi taler til hinanden. - en guide til at skabe tillidsfulde arbejdsrelationer. Forbedringsafdelingen

Omgangstone. Det er ikke lige meget, hvordan vi taler til hinanden. - en guide til at skabe tillidsfulde arbejdsrelationer. Forbedringsafdelingen Omgangstone Forbedringsafdelingen Det er ikke lige meget, hvordan vi taler til hinanden - en guide til at skabe tillidsfulde arbejdsrelationer Hvorfor skal vi tale ordentligt til hinanden? Måden vi taler

Læs mere

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Skab arbejdsglæde. En drejebog til mødelederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Skab arbejdsglæde Forbedringsafdelingen En drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: Mødeleder: Mødets form: Mødelokale: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde

Læs mere

Sådan kan I opbygge en tillidsfuld kultur

Sådan kan I opbygge en tillidsfuld kultur Kultur Forbedringsafdelingen Sådan kan I opbygge en tillidsfuld kultur en guide til lederen Et fundament for trivsel og samarbejde En tillidsfuld arbejdspladskultur er fundamentet for, at dine medarbejdere

Læs mere

Konflikter blandt medarbejdere

Konflikter blandt medarbejdere Konflikter Konflikter blandt medarbejdere hjælp til at håndtere og forebygge dem Introduktion Denne vejledning er udarbejdet til dig, som er leder og oplever konflikter mellem to eller flere medarbejdere

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Guide til feedbackværktøjet. Forbedringsafdelingen. Klar Tale

Guide til feedbackværktøjet. Forbedringsafdelingen. Klar Tale Guide til feedbackværktøjet Forbedringsafdelingen Klar Tale Fakta om metoden Deltagere: Varighed: Lokale: Materiale: Forberedelse: Personligt udbytte: Fælles udbytte: Fortrinsvis grupper på 3-4 personer,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

IKKE FORDI DET RAGER MIG

IKKE FORDI DET RAGER MIG November 2015 IKKE FORDI DET RAGER MIG Film og diskussionsoplæg om mobning på arbejdspladsen 2 Indhold 1. Filmen Ikke fordi det rager mig (15 minutter) (Afspilles i browser, kræver forbindelse til Internettet)

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Børneliv. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

Børneliv. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. Børneliv HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen)

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter.

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter. Kommissorium for konfliktudvalget Konfliktudvalget på Kolding HF&VUC er nedsat med medlemmer fra alle personalegrupper. Følgende deltager i udvalgsarbejdet: HPN (avu), AT (hf), ES (tap), BT (vejledning)

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

VI STÅR SAMMEN OM TRIVSEL OG MOD MOBNING

VI STÅR SAMMEN OM TRIVSEL OG MOD MOBNING VI STÅR SAMMEN OM TRIVSEL OG MOD MOBNING HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Stress. Forebyggelse og håndtering af stress. Rigshospitalets vejledning. Forbedringsafdelingen

Stress. Forebyggelse og håndtering af stress. Rigshospitalets vejledning. Forbedringsafdelingen Stress Forebyggelse og håndtering af stress Rigshospitalets vejledning Det kan du bruge vejledningen til Denne vejledning er primært skrevet til dig, der er leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd Elever imellem Revideret 15.01.18 Retningslinjer for håndtering af

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Holbæk Private Realskole

Holbæk Private Realskole Holbæk Private Realskole På vores skole går trivsel og læring hånd i hånd. Det lykkes når skole, forældre og elever i fællesskab forstår, hvilken rolle de hver især spiller, og hvilke muligheder vi sammen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

plageånder på jobbet Omgivet af

plageånder på jobbet Omgivet af // MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN Omgivet af plageånder på jobbet Anne-Sofie Mouritsen var konstant på vagt over for den leder, der nedgjorde og kontrollerede hende. Tine Tangdal blev sygemeldt med stress efter

Læs mere

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane.

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Mobning og Chikane BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Det er BPA Arbejdsmiljø Aarhus holdning, at: Mobning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Kastrup den 1.8.2017 Princip for trivsel og god omgangstone Antimobbestrategi INDLEDNING HVAD ER MOBNING? MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN FOREBYGGELSE AF MOBNING HÅNDTERING AF MOBNING FORANKRING INDLEDNING

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE PTK FR VD, MBNN CHKANE UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSM JØ PARK VEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 12 2012.03.29-EM DEPTK T TRVSESPTK FREBYESE HÅNDTERN AF VD, MBNN CHKANE. 1 VD, MBNN

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

Mobning og krænkende handlinger skyldes ikke psykopater eller neurotikere - men hvad skyldes det så og hvorfor sker det?

Mobning og krænkende handlinger skyldes ikke psykopater eller neurotikere - men hvad skyldes det så og hvorfor sker det? Mobning og krænkende handlinger skyldes ikke psykopater eller neurotikere - men hvad skyldes det så og hvorfor sker det? Mille Mortensen Forsker & ledelses- og organisationskonsulent Ekstern Lektor Institut

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Lærernes og pædagogernes ansvar

Lærernes og pædagogernes ansvar Trivselsplan Vi ønsker, at Marie Mørks skole skal være et trygt og udviklende sted at være, så alle børn trives optimalt. Den enkeltes trivsel anser vi som en forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

Nye læger Modtagelse og introduktion Forb edrings af nye læger Inspiration til et godt arbejds- og læringsmiljø afdelingen for læger på Rigshospitalet

Nye læger Modtagelse og introduktion Forb edrings af nye læger Inspiration til et godt arbejds- og læringsmiljø afdelingen for læger på Rigshospitalet Nye læger Forbedringsafdelingen Modtagelse og introduktion af nye læger Inspiration til et godt arbejds- og læringsmiljø for læger på Rigshospitalet Indhold Derfor er det vigtigt med en god introduktion...side

Læs mere

Antimobbestrategi for Ubberud Skole

Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategien har til formål at forebygge mobning på Ubberud Skole ved at: - skabe og styrke gode og trygge fællesskaber mellem eleverne - gøre elever, lærere

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Antimobbestrategi. Regnbueskolens syn på individ og fællesskab. Mobning. Definition på mobning

Antimobbestrategi. Regnbueskolens syn på individ og fællesskab. Mobning. Definition på mobning Antimobbestrategi Regnbueskolens syn på individ og fællesskab På Regnbueskolen tror vi på, at hvert enkelt menneske er unikt og værdifuldt og derfor har lov til at være den man er. Hvert barn og hver voksen

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI PÅ CHRISTIANSHAVNS SKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI PÅ CHRISTIANSHAVNS SKOLE ANTIMOBBESTRATEGI PÅ CHRISTIANSHAVNS SKOLE Vi har udviklet vores antimobbestrategi i overensstemmelse med den nyeste mobbeforskning. Vi har etableret et samarbejde med Helle Rabøl Hansen, der har holdt

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Mobning og social kapital

Mobning og social kapital Mobning og social kapital Workshop nr 212 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Lotte Eriksen: loe@teamarbejdsliv.dk PROGRAM Præsentation Hvad ved vi om mobning

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Ørnhøj Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi gældende elever Tåsingeskolens værdigrundlag Tåsingeskolen udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber med - Liv i øjnene - Højt til himlen - Mod

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi 2016- Antimobbestrategi for Ullerup Bæk Skolen, Fredericia Gældende fra den Skoleåret 2016-17 og frem FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil arbejde målrettet for, at

Læs mere

Antimobbestrategi Revideret juni 2018

Antimobbestrategi Revideret juni 2018 Antimobbestrategi Revideret juni 2018 Forord... 3 Antimobbestrategi... 4 Hvad er mobning?... 5 I tilfælde af mobning... 6 Forebyggelse af mobning... 7 Forord Mobning er et onde, som desværre findes alt

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning

Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning Åvangsskolens Antimobbestrategi omfatter følgende: Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning 2018-2019 Mål Formål Formålet er at styrke elevernes læring og trivsel gennem god, inkluderende undervisning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

For at have en fælles forståelse for ordet mobning, har vi valgt at anvende 2 definitioner.

For at have en fælles forståelse for ordet mobning, har vi valgt at anvende 2 definitioner. Glud Skole Tlf.: 7568 3154 Sønderbakken 27 Glud 8700 Horsens Danmark Revideret d 10/10-2017 Glud skoles mobbepolitik Denne politik har til formål at tjene som guide og vejledning i forbindelse med mobning

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver

Læs mere

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi

Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi Tåsingeskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi gældende forældre Tåsingeskolens værdigrundlag Tåsingeskolen udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber med - Liv i øjnene - Højt til himlen -

Læs mere

Guldberg Skoles trivselsplan

Guldberg Skoles trivselsplan Guldberg Skoles trivselsplan April 2018 Indsatser ved konflikter, drillerier og mobning Det kan være svært at skelne mellem konflikter, drillerier og mobning, men som udgangspunkt arbejder skolen ud fra

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

Uenigheder i personalegrupper

Uenigheder i personalegrupper Uenigheder i personalegrupper - Og hvordan I som TRIO kan tackle dem Temadag for TRIO BUPL Nordsjælland 13. juni 2018 Henrik Ankerstjerne Eriksen hea@teamarbejdsliv.dk UENIGHEDER HVAD HANDLER DE OM Faglighed

Læs mere

Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING?

Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING? Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere