indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb"

Transkript

1 indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv hørt, bliv forstået 9 Hverdagsdansk 10 Kultur og sprog på arbejdspladsen 11 Temadag Esma Birdi 12 Livreddende førstehjælp 13 Brug Internettet når du søger job Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb IT-kurser 17 Start med edb 18 Videre med edb 19 Word, grundlæggende 20 Excel, grundlæggende 21 Videre med Excel 22 Præsentation med PowerPoint 23 Access, grundlæggende 24 Outlook 25 Effektiv søgning på Internettet 26 Hjemmesidedesign, grundlæggende AMU-kurser 27 Introduktion til truck 28 Gaffeltruck 29 Andre muligheder for uddannelse

2 Velkommen på kursus i Københavns Amt 2004 Du sidder med det kursusprogram, Københavns Amt udgiver specielt for ansatte med løntilskud. I Københavns Amt lægger vi stor vægt på, at alle ansatte med løntilskud har mulighed for at videreuddanne sig og udvikle nye kompetencer. Vi håber, at der er kurser der vækker din interesse. Mens du er ansat har du ret til at gå på kursus, hvis kurserne forbedrer dine jobmuligheder. Kurserne i dette katalog er kun en del af de kursusmuligheder du har. Det er også muligt at deltage på kurser, du selv finder hos andre kursusudbydere. På de følgende sider kan du læse mere om dine kursusmuligheder, og hvordan du skal tilmelde dig. Hvis du arbejder i en kommune eller i staten, er du også meget velkommen på kurserne i dette katalog. Se hvordan du skal gøre på side 4. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for vejledning i forhold til kurser og uddannelse. God fornøjelse med den nye kursussæson. Henrik Suhr, Kursuskoordinator, Job- og Kompetencecentret Telefon (fra ca. 1/9 telefon ), Birgitte Carlsen, Konsulent, Arbejdsmarkedskontoret Telefon , 2 Kurser for ansatte med løntilskud

3 Hvilke kurser kan bevilges? Du kan deltage i de kurser der er omtalt i dette program, men du kan også deltage i og få betalt kurser, du selv finder på andre uddannelsesinstitutioner. Vi lægger vægt på, at kurserne skal være arbejdsmarkedsrettede, og at du kan bruge dem enten i din nuværende ansættelse eller i et kommende ordinært job. Når denne forudsætning er opfyldt, kan du som hovedregel få bevilget: deltagergebyret på kursus- og uddannelsesaktiviteter i det ordinære uddannelsessystem, f.eks. AMU, Handelsskoler, VUC og Erhvervsskolerne (se f.eks. Andre muligheder for uddannelse på side 29). kurser på en række andre kursus- og uddannelsessteder, hvor vi ser på formålet, kursusindholdet og prisen, når vi skal vurdere, om det kan forbedre dine muligheder for at få varigt, ustøttet arbejde. Dog kræver AF, at vi skal bruge kursussteder, der i forvejen har en rammeaftale med AF - samt at kursusprisen ikke må overstige kr. pr. uge. Bevilling af kurser sker altså altid under forudsætning af, at kurset er relevant i forhold til dit nuværende arbejde eller din jobplan, at der stadig er penge i uddannelsespuljen samt at kurset opfylder AF s øvrige kriterier. Sådan gør du når du vil på kursus: e Aftal med din arbejdsgiver, hvilke kurser du vil deltage i, det kan f.eks. ske r i forbindelse med at I udarbejder en udviklingsplan for dit ansættelsesforløb. r Udfyld ansøgningsskemaet og send det til kursuskoordinator Henrik Suhr på Job r og Kompetencecentret, afdeling Hørkær - du skal huske at skrive tidspunkt for r kurset, kursusinstitution og dit CPR-nummer. Det er afgørende, at ansøgningen r er modtaget hos Henrik Suhr senest 4 uger før kursusstart. Modtager Henrik r Suhr den senere, kan du desværre ikke regne med at få bevilget kurset. r Ved kurser i dette program er det dog den anførte frist der gælder. Kurser for ansatte med løntilskud 3

4 t Du får hurtigst muligt at vide om Københavns Amt og AF kan godkende kurset. u Du skal selv bestille plads på det ønskede kursussted. i Herefter er betalingen en sag mellem AF og kursusstedet. Denne procedure kan godt tage nogen tid og det er derfor vigtigt at tidsfristerne overholdes. Bemærk dog at AF først afregner, når kurset er afsluttet. Hvis du er ansat i en kommune eller i staten Hvis du er ansat i en kommune eller på en statsinstitution, kan du også deltage på kurserne i dette katalog. Det skal aftales med din arbejdsgiver og godkendes af den ansvarlige for kursusmidler. Hvis du har fået udleveret et "Uddannelsesskema" (nogle kalder det et klippekort), kan du også anvende det til vores kurser. Aftal kurset med din arbejdsgiver og følg proceduren bag på Uddannelsesskemaet - eller kontakt AF. Prisen for en kursusuge på Job- og Kompetencecentret er kr. Ansættelse med løntilskud - et springbræt Københavns Amt betragter ansættelse med løntilskud som et springbræt til varig beskæftigelse. Derfor har vi indlagt en række aktiviteter, som øger dine muligheder for at få ordinært job. Som nyansat i et job med tilskud i Københavns Amt bliver du automatisk inviteret til en introduktionsdag på Job- og Kompetencecentret, afdeling Hørkær. Her bliver du introduceret til amtet som arbejdsplads, de muligheder der er i et job med løntilskud, den formelle lovgivning samt de særlige kursusmuligheder. Der vil også være et oplæg fra amtets løn- og personalekontor. Du kan få svar på dine spørgsmål og mulighed for at møde andre ansatte i tilskudsjob. 4 Kurser for ansatte med løntilskud

5 Under din ansættelse er der, ud over den løbende sparring og rådgivning fra din arbejdsgiver, mulighed for at få vejledning fra enten AF eller vejledere og undervisere fra Job- og Kompetencecentret. Det er en del af arbejdsmarkedsreformen, at der skal være en kontakt til ansatte med løntilskud mindst hver 3. måned (Det såkaldte kontaktforløb). Det vil ske enten ved personlige eller telefoniske samtaler eller korte jobsøgningsforløb, hvor der f.eks. vil være mulighed for at få hjælp til at lægge dit CV ind på AF s jobnet, hvilket er et lovkrav. Du vil automatisk blive kontaktet af AF eller en anden aktør udpeget af AF til disse kontaktforløb. Et forløb under ansættelsen med løntilskud kan illustreres således: Start kontakt med ordinært job tilskudsjob Introdag AF el. anden aktør uddannelse efter ca. 1 md. hver 3. måned privat løntilskud Individuel vejledning Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med at finde de kurser, der er relevante for dig, har du altid mulighed for at aftale et møde eller få en snak om dine kursus- og uddannelsesmuligheder med kursuskoordinator Henrik Suhr på Job- og Kompetencecentret. Ring og lav en aftale på tlf (Fra ca. 1/9 telefon ), Kurser for ansatte med løntilskud 5

6 JobKomp hvad er det? Job- og Kompetencecentret i Københavns Amt JobKomp er Københavns Amts nye Job- og Kompetencecenter, en institution, der formelt er etableret pr. 1. juli JobKomp er en sammenlægning af institutionerne: Kursus- og projektcentret Liljen i Herlev Krakow Transport & Genbrug i Brøndby Pakke- og Industriservice i Albertslund Projekterne i 10 eren i Glostrup. Hermed har Københavns Amt samlet alle institutioner, hvis ydelser retter sig mod uddannelse, vejledning og ansættelse med løntilskud under én hat. Det giver samlet set et større udbud, en forenklet administration og dermed undervisning og vejledning til meget konkurrencedygtige priser. Vi er godt 30 ansatte og vi tilbyder en bred vifte af kurser inden for IT, kontorkurser, personlige kurser og vejledning samt truckkort, flere former for certificeringer og meget andet. Vores kursister er ansatte på amtets institutioner, ansatte med løntilskud og private rekvirenter. De fleste af kurserne finder sted på afdelingen i Herlev, men enkelte kan ligge andre steder men tilmelding sker altid til Herlev. Se adresse og telefonnummer på skemaet i midten. 6 Kurser for ansatte med løntilskud

7 PERSONLIGE KOMPETENCER Girafsprog Ikke-voldelig kommunikation Ikke-voldelig Kommunikation (IVK), også kaldet Girafsprog, er en kommunikationsproces der handler om at træne og udvikle vores indfølingsevne. Girafsprog kan bruges til at forebygge og løse konflikter i personlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Formål På dette kursus får du et indblik i hvorledes Girafsprog kan anvendes til at tackle stress, konflikter, misforståelser, fordømmelse og udbrændthed. Form Der indgår oplæg fra læreren og rollespil, hvor vi bruger konkrete situationer fra dit eget hverdags- eller arbejdsliv. Der lægges vægt på, at du får en praktisk erfaring i at bruge sproget. Vi lægger stor vægt på tillid og tryghed. Forudsætninger Kurset kræver at du er motiveret for at arbejde med dig selv, bruge egne erfaringer og være aktiv. Antal lektioner 18. Indhold På kurset gennemgås nogle enkle, klare og brugbare modeller, der giver indsigt i baggrunden for vores måde at kommunikere på - modeller som de fleste kan identificere sig med. Hovedvægten ligger på at præsentere Girafsproget som et redskab til kommunikation og konfliktløsning illustreret med konkrete hverdagssituationer. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 14. til 16. september, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 7

8 PERSONLIGE KOMPETENCER Bliv hørt, bliv forstået Tale- og præsentationsteknik grundlæggende niveau Formål Tag ordet, bliv hørt og forstået både når du skal præsentere en ny ide for dine kolleger, når du skal præsentere et indlæg på en konference, og når du skal holde festtalen til jubilæet. Overalt bliver vores kommunikationsevner og generthed udfordret. Indhold På dette kursus vil du lære dels hvordan du sikrer dig, at dine budskaber bliver hørt og forstået, dels hvordan du nemt kan komme en eventuel sceneskræk i forkøbet. Form Oplæg fra læreren, konkrete øvelser og rollespil. Forudsætninger Du er åben og motiveret for at arbejde med dig selv, er villig til at bruge egne erfaringer og være aktiv på kurset. Nøgleord er humor, tillid, fortrolighed og tryghed. Antal lektioner 18. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. De vigtigste elementer er at: kunne disponere et indlæg, en tale, en præsentation gøre budskabet relevant, konkret og entydigt kunne overvinde sig selv kunne gennemføre sin præsentation på en professionel, personlig og vedkommende facon benytte de rette hjælpemidler (video, overhead og lign.) Tidspunkt 19. til 21. oktober, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 8 Kurser for ansatte med løntilskud

9 PERSONLIGE KOMPETENCER Hverdagsdansk For flygtninge og indvandrere Har du brug for at blive bedre til at tale dansk? Har du brug for at få et større ordforråd? Har du brug for en bedre udtale? Hvis du kan svare JA til bare et af disse spørgsmål, så er kurset Hverdagsdansk noget for dig. Vi tager udgangspunkt i alt det du kan, og arbejder videre derfra. Formål Målet er at du skal blive bedre til mundtlig dansk. Kurset er for alle indvandrere og flygtninge, som vil være bedre til at tale dansk. Indhold Vi træner mundtlig dansk. Vi arbejder med de ord som I bruger på din arbejdsplads. Vi øver udtalen og forbedrer dit ordforråd. Form Du kan både gå på arbejde og gå til danskundervisning. Undervisningen foregår én gang om ugen Den øvrige tid går du på arbejde. Forudsætninger Alle kan være med. Du bliver inviteret til et sprogtest inden kurset, så læreren ved hvor meget dansk du kan, inden kurset starter. Antal lektioner 42 timer (14 dage á 3 timer). Sted Hvis I er mindst 6 personer på en arbejdsplads, som trænger til at blive bedre til dansk, kan vi lave et hold for jer ude på arbejdspladsen. Ellers holdes kurset én gang om ugen på Job- og Kompetencecentret, afdeling Djursvang, Djursvang 7A, 2620 Albertslund. Tidspunkt Én gang om ugen med start efter aftale midt i september. Tilmeldingsfrist Efter aftale. Kurser for ansatte med løntilskud 9

10 PERSONLIGE KOMPETENCER Kultur og sprog på arbejdspladsen Kulturen på danske arbejdspladser kan være anderledes end kulturen på f.eks. en arbejdsplads i Mellemøsten. Det kan også være svært at forstå fagord, som hører til et bestemt arbejde. På dette kursus lærer du om spillereglerne på danske arbejdspladser, og du lærer mere dansk. Begge dele er vigtige for at få job i Danmark. Formål Få mere at vide om det danske arbejdsmarked. Hvad er det for regler, som aldrig bliver sagt højt? Hvilke forventninger har kollegaerne til hinanden på en dansk arbejdsplads? På kurset lærer du om alle de uskrevne regler, som du aldrig vil kunne læse dig til i en bog. Indhold Vi vil gennemgå følgende emner: dansk kultur på arbejdspladsen spilleregler på danske arbejdspladser, der ikke står i bøgerne hvad tænker danskerne om etniske minoriteter? arbejdspladsdansk planlægning af arbejde og familieliv hvornår er man syg og hvornår går man på arbejde? højtider; hvad er jul, påske og hvordan holder man fødselsdag i Danmark? Forudsætninger Et ønske om at lære mere om det danske arbejdsmarked. Antal lektioner 42 timer (14 dage á 3 timer). Sted Job og Kompetencecentret, Afdeling Djursvang, Djursvang 7A, 2620 Albertslund. Tidspunkt 13. september december, én gang om ugen fra Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 10 Kurser for ansatte med løntilskud

11 PERSONLIGE KOMPETENCER Medborgerskab A Å for nydanskere Med Esma Birdi Selv lang tid efter vi nydanskere er kommet til Danmark, kan det være svært at afkode det danske demokrati, kulturelle normer og traditioner. Og ikke mindst hvilke rettigheder og pligter vi generelt har som borger i samfundet. Esma Birdi er født i Tyrkiet, opvokset i Danmark og dansk gift. Formål For at samfund og borger har glæde af hinanden er det nødvendigt at have et godt kendskab til at forstå hinandens krav og muligheder. Form Kurset er i dialogform og der vil være praktiske øvelser (workshops). Forudsætninger Du er enten selv nydansker eller interesseret i nydanskeres vilkår i samfundet. Antal lektioner 6. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 7. oktober Tilmeldingsfrist Senest 10. september. Indhold Vi vil gennemgå følgende emner: hvordan opnår jeg bedre succes som nydansker? hvad skal jeg vide om ligestilling? hvilke "spilleregler" er der på arbejdspladsen? hvordan øger jeg som nydansker mine muligheder for at få et job? hvad betyder min indsats for familiens fremtidsmuligheder i Danmark? Kurser for ansatte med løntilskud 11

12 PERSONLIGE KOMPETENCER Livreddende førstehjælp Hvert år sker der omkring arbejdsulykker i Danmark, ofte med invaliditet eller tab af menneskeliv til følge. Mange gange kunne de følger være undgået, hvis der var blevet ydet førstehjælp med det samme. Formål På dette kursus får du et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du er i stand til at hjælpe ved almindeligt forekommende ulykker, herunder under også ved hjertestop og manglende åndedræt. Du lærer også at være med til med at forbedre sikkerheden på din arbejdsplads. Indhold Du lærer bl.a. om: førstehjælpens 4 hovedpunkter trinvis førstehjælp til bevidstløse kunstigt åndedræt standsning af livstruende blødninger forbrændinger og kemiske skader knoglebrud vold mod hjernen forgiftninger hjertemassage genoplivning af børn. Form Kurset er tilrettelagt som en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der udstedes kursusbevis ved fuldført kursus. Forudsætninger Kurset kræver at du deltager aktivt i undervisningen og øvelserne, for at lære de grundlæggende førstehjælpsteknikker. Antal lektioner 12 (2 dage). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt oktober, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 12 Kurser for ansatte med løntilskud

13 PERSONLIGE KOMPETENCER Brug Internettet når du søger job Alle ledige dagpengemodtagere skal lægge deres CV ind i Arbejdsformidlingens jobdatabase på Internettet (Jobnet). Når dit CV er lagt ind, kan interesserede virksomheder kontakte dig med tilbud om ledige job. Udover Arbejdsformidlingens database findes der også mange andre jobdatabaser på Internettet. Mange ledige stillinger udbydes via databaserne og ikke gennem aviserne. Derfor er det vigtigt, at du kan bruge jobdatabaser, når du søger job. Formål Du lærer at lægge dit CV ind på forskellige databaser, herunder Arbejdsformidlingens. Du opnår kendskab til, hvordan du selv kan finde ledige stillinger på Internettet. Indhold På kurset lærer du at lægge dit CV ind på Arbejdsformidlingens database (Jobnet), og hvordan du kan lægge dit CV ind på andre databaser. Derudover gennemgår vi, hvordan du selv kan finde ledige stillinger på Internettet. Hvis du ikke har brugt en computer eller Internettet før, får du også en introduktion til det. Form Hver kursist har sin egen computer. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og eget arbejde ved computeren. Forudsætninger Ingen. Antal lektioner 24 (4 dage). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt oktober, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 13

14 K ONTORKURSER Medicinsk journalteknik Introduktion og bevægeapparat Arbejder du på et af amtets sygehuse inden for kontorområdet, ønsker du øget kendskab til sygehusvæsenet og at få flere færdigheder inden for området - så er dette modul noget for dig. Kurset sigter mod beskæftigelse på sygehusene som sygeplejesekretær eller kan bruges som forberedelse til uddannelsen til lægesekretær. Kurset kan med fordel kombineres med et af de andre kontorkurser eller kurserne i edb. Formål Kurset sigter mod at få større kendskab og rutine i de opgaver som løses på et sygehus. Du lærer på kurset at anvende den medicinske latinske terminologi i forbindelse med oprettelse og udformning af journaler via IT og skrive diagnoser i korrekt journalsprog. Indhold Kurset vil bestå af emner som: den medicinske latinske terminologi diagnoselatinens grundbegreber oprettelse og udformning af journaler forståelse for diagnoser og journalsprog brug af relevante opslagsbøger brug af Internet. Form Fælles holdundervisning, individuelt arbejde ved Pc er, projektarbejde samt oplæg fra gæsteundervisere. Forudsætninger Du skal have erfaring med eller ønske om at arbejde med kontorfunktioner på et sygehus samt kendskab til edb. Antal lektioner 74 (10 dage). Sted Niels Brock Voksenudd., Kultorvet 2, 1175 Kbh. K. Tlf , Tidspunkt 2 uger, oktober samt oktober, dagligt , fredag til Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 14 Kurser for ansatte med løntilskud

15 K ONTORKURSER Blindskrift - ved hjælp af e-learning Mange af os er hjemmelærte når det gælder om at skrive på vores pc men hvorfor ikke effektivisere indsatsen? Form Instruktion og øvelser via et særligt blindskriftprogram. Forudsætninger Ingen. Formål Formålet er at lære 10-fingersystemet, også kaldet blindskrift. Med træning bliver du i stand til med tiden at skrive ca anslag i minuttet med en fejlprocent på ca. 0,2-0,25. Indhold Ved hjælp af et specielt edb-program, som lærer dig tastaturet at kende, vil du blive optrænet i at anvende blindskrift i tekstbehandling på PC. Først indlæres alle tastaturets bogstaver og tal. Fejl elimineres med specielle øvelser. Udviklingen kan hele tiden måles ved hastighedsøvelser, hvor bl.a. antal anslag i alt, antal anslag pr. minut og fejlprocent opgives efter hver øvelse. Antal lektioner 18. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 30. august til 1. september, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Så hurtigt som muligt. Med så mange timer ved tastaturet, bliver der også behov for at komme ind på ergonomi og afslapningsøvelser. Kurser for ansatte med løntilskud 15

16 K ONTORKURSER Regnskab og bogføring på edb Dette kursus henvender sig til dig, der ikke har kendskab til regnskab og bogføring eller som ønsker en opfriskning. Formål Kurset sigter mod arbejdet i den offentlige sektor, og målet er at opbygge nogle af de kompetencer, der efterspørges i en moderne administration. Indhold For at holde styr på de økonomiske transaktioner, der forekommer i en virksomhed, anvendes det dobbelte bogholderis princip, som du vil få et godt kendskab til. Vi vil lave daglig bogføring og følge posteringerne helt frem til og med årsregnskabet via praktiske manuelle opgaver. Derudover vil vi arbejde med kasserapporter. Regnskab og bogføring opdeles i følgende hovedtemaer: basal regnskabsteknik, debet og kredit, manuel bogføring, bogføring på edb, Concorde samt introduktion til amtets regnskabssystem Maconomy. Form Kurset tilrettelægges som en blanding af teori og øvelser. Forudsætninger Ingen. Antal lektioner 60 (2 uger). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 22. november 3. december, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 16 Kurser for ansatte med løntilskud

17

18 Kursusansøgning (kan bruges til såvel kurser i dette katalog som andre kurser) Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf.: Cpr-nummer: Arbejdssted: Jobfunktion: Kontaktperson: Tlf.:

19 Kursustitel: Tidspunkt: Kursussted: Pris: Kursustitel: Tidspunkt: Kursussted: Pris: Dato: Dato: Arbejdsstedets attestation Underskrift Kursusansøgningen sendes/faxes til: Københavns Amt, Job- og Kompetencecentret Liljen, Hørkær 18, 2.sal, 2730 Herlev. Telefon /Fax Fra ca. 1. september telefon , fax

20

21 IT-KURSER Start med edb Næsten alle arbejdsfunktioner i dag kræver kendskab til edb. Har du lyst til at være med på edb-vognen? Støder du ind i problemer med at bruge edb i det daglige arbejde? Synes du, at udviklingen inden for edb går stærkt? Så er her et kursus, der henvender sig til alle, der ikke tidligere har beskæftiget sig med edb. Formål Kurset giver en bred introduktion til de mest almindelige dele af det daglige edb-arbejde og en grundlæggende viden om edb. Det er velegnet som basis for andre typer af edb-kurser. også lære, hvordan du lægger dit CV ind på AF s jobnet, som det er lovbefalet fra 1. januar. Form Hver kursist har sin egen pc under hele kurset og vil gennem undervisning og praktisk træning stifte bekendtskab med de mest gængse områder inden for moderne edb. Forudsætninger Ingen. Du er nybegynder på edb-området. Antal lektioner 30 (1 uge). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Indhold Gennemgang af pc en - hvor sidder startknappen, hvad er en mus, hvordan bruges en funktionstast? Introduktion til tekstbehandling (Word), styresystem (Windows) og browser (Internet Explorer). Tag med på en global rejse på Internettet og se, hvordan du kan være med til at surfe på nettet. Du kan Tidspunkt november, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 17

22 IT-KURSER Videre med edb Har du lidt kendskab til edb, men vil gerne have mere? Forudsætninger Du skal have lidt praktisk kendskab til edb. Kurset har et niveau, der ligger imellem kurserne for begyndere og de mere målrettede kurser i f.eks. tekstbehandling eller regneark. Antal lektioner 30 (1 uge). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Formål Kurset henvender sig til dig, der har lidt kendskab til edb og gerne vil have opfrisket færdighederne. Indhold Vi arbejder videre med Windows styresystem, Word tekstbehandling samt introducere Excel regneark. Du får mulighed for at lære at surfe på nettet og sende s. Du kan også lære, hvordan du lægger dit CV ind på AF s jobnet, som det er lovbefalet fra 1. januar. Tidspunkt december, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen pc under hele kurset og vil gennem undervisning og praktisk træning stifte bekendtskab med de mest gængse områder inden for moderne edb. 18 Kurser for ansatte med løntilskud

23 IT-KURSER Word, grundlæggende Dette kursus giver dig en grundlæggende forståelse for hvordan daglige arbejdsopgaver som f.eks. brevopstilling og referater kan løses via et tekstbehandlingsprogram. Formål Du opnår grundlæggende færdigheder i at arbejde systematisk og selvstændigt med tekstdokumenter. orddeling og stavekontrol at gemme dit dokument og udskrive til printer. Form Hver kursist har egen pc. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver. Forudsætninger Du skal have grundlæggende kendskab til Windows. Indhold På dette kursus lærer du bl.a. om: at gemme, åbne og udskrive dokumenter på den rigtige måde sideopsætning: papirretning, margener, m.m. tekstjustering: venstrejusteret, centreret, højrejusteret og lige margener tegnformatering: skrifttype og - størrelse, fed, kursiv, understregning, m.m. afsnitsformater: indrykning af afsnit, linjeafstand, tabulering og punktopstilling Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 7. og 8. september, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 19

24 IT-KURSER Excel, grundlæggende Regneark som værktøj i hverdagen Excel er et fremragende værktøj til næsten alle former for talbehandling især til opgaver du ofte løser. Har du en computer ved hånden, har du altså også adgang til meget avancerede, automatiske regnefunktioner. Formål Få indsigt i hvad Excel kan. Du lære at anvende Excel til simple opstillinger af budgetter, kalkulationer, kundekartoteker samt grafiske søjlediagrammer eller lagkager. Forudsætninger Kendskab til grundlæggende Word og Windows. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 18. og 19. oktober, dagligt Kursusnummer Indhold På kurset lærer du at: bruge Excel som din lommeregner med strimmel anvende Excels regnefunktioner indsætte simple formler vise simple diagrammer i regnearket redigere og vedligeholde et regneark. Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. 20 Kurser for ansatte med løntilskud

25 IT-KURSER Videre med Excel Du kender Excels grundlæggende funktioner og ønsker at udbygge din viden i forhold til de mere avancerede funktioner. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. Formål Kurset er en overbygning på din erhvervede viden om Excel, og du får her mulighed for at udbygge din viden, f.eks. med avancerede formler og referencer til celler samt design og redaktion af diagrammer, så de kommer til at se ud præcis som du ønsker det. Indhold På kurset lærer du at: bruge avancerede formler (f.eks. inden for finans, statistik og dato/klokkeslæt) arbejde avanceret med cellereferencer arbejde med simpel programmering (betingelser) designe og redigere diagrammer benytte Excel sammen med andre programmer, f.eks. Word og PowerPoint anvende Excel som en flad database. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Excel. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 8. og 9. november, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 21

26 IT-KURSER Præsentation med PowerPoint Præsentationer der virker! Præsentationer i dag kan udformes levende og illustrative med et væld af overgange og effekter. Der er ingen undskyldning for kedelige præsentationer. Det ved du efter dette kursus. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din arbejdsmæssige eller private hverdag. Formål Kurset henvender sig til alle, der arbejder med præsentationer under en eller anden form, f.eks. som foredragsholder eller underviser. Men kurset er også for dig der skal udarbejde præsentationsmateriale for andre. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Word. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Indhold På kurset lærer du: grundlæggende overvejelser omkring præsentation at udforme dias (eller overheads) layout at indstille et diasshow til automatisk eller brugerstyret afvikling at anvende illustrationer konstruktivt at anvende specielle effekter (f.eks. lyd, animation og video). Tidspunkt 11. og 12. november, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 22 Kurser for ansatte med løntilskud

27 IT-KURSER Access, grundlæggende Database Med Access kan du elektronisk håndtere større mængder af informationer. Men det kræver en del forarbejde i form af strukturering af data i et antal tabeller og etablere relationer mellem disse tabeller. Formål Kurset henvender sig til alle, der i dag arbejder med store, komplekse regneark, arbejder med store datamængder (f.eks. registreringer) og alle, der forventer at komme til at arbejde med store datamængder. undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Excel eller Word. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 29. og 30. september, dagligt Indhold På kurset lærer du at: designe en database vedligeholde databasen (oprette, ajourføre og slette data) oprette en formular til indtastning af data arbejde med forespørgsler, der kan udvælge specifikke data oprette og designe rapporter til udtræk af data. Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret Kurser for ansatte med løntilskud 23

28 IT-KURSER Outlook for den uerfarne bruger Med Outlook kan du sende post, føre din kalender og holde styr på dine igangværende opgaver. Formål Få overblik over de grundlæggende funktioner i Outlook. Kurset henvender sig til den uerfarne bruger, som har brug for, at lære programmet fra bunden af. Indhold På kurset lærer du at: sende og besvare post vedhæfte filer oprette kontaktpersoner oprette aftaler i kalenderen holde styr på dine opgaver. Antal lektioner 6. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 20. september, Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din arbejdsmæssige eller private hverdag. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Windows. 24 Kurser for ansatte med løntilskud

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole IT Opkvalificering af -kompetencer - for medarbejdere på AH Efterår 2012 Aalborg Handelsskole Opkvalificering af IT-kompetencer I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003

KURSER. - i alle retninger Efteråret 2010. Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 I gang med Word 2003 Videre med Word 2003 Grundlæggende regneark Excel 2003 Videregående regneark Excel 2003 Avanceret regneark Excel 2003 www.ahkurser.dk I gang med Word 2007 Videre med Word 2007 Grundlæggende

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere