indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb"

Transkript

1 indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv hørt, bliv forstået 9 Hverdagsdansk 10 Kultur og sprog på arbejdspladsen 11 Temadag Esma Birdi 12 Livreddende førstehjælp 13 Brug Internettet når du søger job Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb IT-kurser 17 Start med edb 18 Videre med edb 19 Word, grundlæggende 20 Excel, grundlæggende 21 Videre med Excel 22 Præsentation med PowerPoint 23 Access, grundlæggende 24 Outlook 25 Effektiv søgning på Internettet 26 Hjemmesidedesign, grundlæggende AMU-kurser 27 Introduktion til truck 28 Gaffeltruck 29 Andre muligheder for uddannelse

2 Velkommen på kursus i Københavns Amt 2004 Du sidder med det kursusprogram, Københavns Amt udgiver specielt for ansatte med løntilskud. I Københavns Amt lægger vi stor vægt på, at alle ansatte med løntilskud har mulighed for at videreuddanne sig og udvikle nye kompetencer. Vi håber, at der er kurser der vækker din interesse. Mens du er ansat har du ret til at gå på kursus, hvis kurserne forbedrer dine jobmuligheder. Kurserne i dette katalog er kun en del af de kursusmuligheder du har. Det er også muligt at deltage på kurser, du selv finder hos andre kursusudbydere. På de følgende sider kan du læse mere om dine kursusmuligheder, og hvordan du skal tilmelde dig. Hvis du arbejder i en kommune eller i staten, er du også meget velkommen på kurserne i dette katalog. Se hvordan du skal gøre på side 4. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for vejledning i forhold til kurser og uddannelse. God fornøjelse med den nye kursussæson. Henrik Suhr, Kursuskoordinator, Job- og Kompetencecentret Telefon (fra ca. 1/9 telefon ), Birgitte Carlsen, Konsulent, Arbejdsmarkedskontoret Telefon , 2 Kurser for ansatte med løntilskud

3 Hvilke kurser kan bevilges? Du kan deltage i de kurser der er omtalt i dette program, men du kan også deltage i og få betalt kurser, du selv finder på andre uddannelsesinstitutioner. Vi lægger vægt på, at kurserne skal være arbejdsmarkedsrettede, og at du kan bruge dem enten i din nuværende ansættelse eller i et kommende ordinært job. Når denne forudsætning er opfyldt, kan du som hovedregel få bevilget: deltagergebyret på kursus- og uddannelsesaktiviteter i det ordinære uddannelsessystem, f.eks. AMU, Handelsskoler, VUC og Erhvervsskolerne (se f.eks. Andre muligheder for uddannelse på side 29). kurser på en række andre kursus- og uddannelsessteder, hvor vi ser på formålet, kursusindholdet og prisen, når vi skal vurdere, om det kan forbedre dine muligheder for at få varigt, ustøttet arbejde. Dog kræver AF, at vi skal bruge kursussteder, der i forvejen har en rammeaftale med AF - samt at kursusprisen ikke må overstige kr. pr. uge. Bevilling af kurser sker altså altid under forudsætning af, at kurset er relevant i forhold til dit nuværende arbejde eller din jobplan, at der stadig er penge i uddannelsespuljen samt at kurset opfylder AF s øvrige kriterier. Sådan gør du når du vil på kursus: e Aftal med din arbejdsgiver, hvilke kurser du vil deltage i, det kan f.eks. ske r i forbindelse med at I udarbejder en udviklingsplan for dit ansættelsesforløb. r Udfyld ansøgningsskemaet og send det til kursuskoordinator Henrik Suhr på Job r og Kompetencecentret, afdeling Hørkær - du skal huske at skrive tidspunkt for r kurset, kursusinstitution og dit CPR-nummer. Det er afgørende, at ansøgningen r er modtaget hos Henrik Suhr senest 4 uger før kursusstart. Modtager Henrik r Suhr den senere, kan du desværre ikke regne med at få bevilget kurset. r Ved kurser i dette program er det dog den anførte frist der gælder. Kurser for ansatte med løntilskud 3

4 t Du får hurtigst muligt at vide om Københavns Amt og AF kan godkende kurset. u Du skal selv bestille plads på det ønskede kursussted. i Herefter er betalingen en sag mellem AF og kursusstedet. Denne procedure kan godt tage nogen tid og det er derfor vigtigt at tidsfristerne overholdes. Bemærk dog at AF først afregner, når kurset er afsluttet. Hvis du er ansat i en kommune eller i staten Hvis du er ansat i en kommune eller på en statsinstitution, kan du også deltage på kurserne i dette katalog. Det skal aftales med din arbejdsgiver og godkendes af den ansvarlige for kursusmidler. Hvis du har fået udleveret et "Uddannelsesskema" (nogle kalder det et klippekort), kan du også anvende det til vores kurser. Aftal kurset med din arbejdsgiver og følg proceduren bag på Uddannelsesskemaet - eller kontakt AF. Prisen for en kursusuge på Job- og Kompetencecentret er kr. Ansættelse med løntilskud - et springbræt Københavns Amt betragter ansættelse med løntilskud som et springbræt til varig beskæftigelse. Derfor har vi indlagt en række aktiviteter, som øger dine muligheder for at få ordinært job. Som nyansat i et job med tilskud i Københavns Amt bliver du automatisk inviteret til en introduktionsdag på Job- og Kompetencecentret, afdeling Hørkær. Her bliver du introduceret til amtet som arbejdsplads, de muligheder der er i et job med løntilskud, den formelle lovgivning samt de særlige kursusmuligheder. Der vil også være et oplæg fra amtets løn- og personalekontor. Du kan få svar på dine spørgsmål og mulighed for at møde andre ansatte i tilskudsjob. 4 Kurser for ansatte med løntilskud

5 Under din ansættelse er der, ud over den løbende sparring og rådgivning fra din arbejdsgiver, mulighed for at få vejledning fra enten AF eller vejledere og undervisere fra Job- og Kompetencecentret. Det er en del af arbejdsmarkedsreformen, at der skal være en kontakt til ansatte med løntilskud mindst hver 3. måned (Det såkaldte kontaktforløb). Det vil ske enten ved personlige eller telefoniske samtaler eller korte jobsøgningsforløb, hvor der f.eks. vil være mulighed for at få hjælp til at lægge dit CV ind på AF s jobnet, hvilket er et lovkrav. Du vil automatisk blive kontaktet af AF eller en anden aktør udpeget af AF til disse kontaktforløb. Et forløb under ansættelsen med løntilskud kan illustreres således: Start kontakt med ordinært job tilskudsjob Introdag AF el. anden aktør uddannelse efter ca. 1 md. hver 3. måned privat løntilskud Individuel vejledning Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med at finde de kurser, der er relevante for dig, har du altid mulighed for at aftale et møde eller få en snak om dine kursus- og uddannelsesmuligheder med kursuskoordinator Henrik Suhr på Job- og Kompetencecentret. Ring og lav en aftale på tlf (Fra ca. 1/9 telefon ), Kurser for ansatte med løntilskud 5

6 JobKomp hvad er det? Job- og Kompetencecentret i Københavns Amt JobKomp er Københavns Amts nye Job- og Kompetencecenter, en institution, der formelt er etableret pr. 1. juli JobKomp er en sammenlægning af institutionerne: Kursus- og projektcentret Liljen i Herlev Krakow Transport & Genbrug i Brøndby Pakke- og Industriservice i Albertslund Projekterne i 10 eren i Glostrup. Hermed har Københavns Amt samlet alle institutioner, hvis ydelser retter sig mod uddannelse, vejledning og ansættelse med løntilskud under én hat. Det giver samlet set et større udbud, en forenklet administration og dermed undervisning og vejledning til meget konkurrencedygtige priser. Vi er godt 30 ansatte og vi tilbyder en bred vifte af kurser inden for IT, kontorkurser, personlige kurser og vejledning samt truckkort, flere former for certificeringer og meget andet. Vores kursister er ansatte på amtets institutioner, ansatte med løntilskud og private rekvirenter. De fleste af kurserne finder sted på afdelingen i Herlev, men enkelte kan ligge andre steder men tilmelding sker altid til Herlev. Se adresse og telefonnummer på skemaet i midten. 6 Kurser for ansatte med løntilskud

7 PERSONLIGE KOMPETENCER Girafsprog Ikke-voldelig kommunikation Ikke-voldelig Kommunikation (IVK), også kaldet Girafsprog, er en kommunikationsproces der handler om at træne og udvikle vores indfølingsevne. Girafsprog kan bruges til at forebygge og løse konflikter i personlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Formål På dette kursus får du et indblik i hvorledes Girafsprog kan anvendes til at tackle stress, konflikter, misforståelser, fordømmelse og udbrændthed. Form Der indgår oplæg fra læreren og rollespil, hvor vi bruger konkrete situationer fra dit eget hverdags- eller arbejdsliv. Der lægges vægt på, at du får en praktisk erfaring i at bruge sproget. Vi lægger stor vægt på tillid og tryghed. Forudsætninger Kurset kræver at du er motiveret for at arbejde med dig selv, bruge egne erfaringer og være aktiv. Antal lektioner 18. Indhold På kurset gennemgås nogle enkle, klare og brugbare modeller, der giver indsigt i baggrunden for vores måde at kommunikere på - modeller som de fleste kan identificere sig med. Hovedvægten ligger på at præsentere Girafsproget som et redskab til kommunikation og konfliktløsning illustreret med konkrete hverdagssituationer. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 14. til 16. september, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 7

8 PERSONLIGE KOMPETENCER Bliv hørt, bliv forstået Tale- og præsentationsteknik grundlæggende niveau Formål Tag ordet, bliv hørt og forstået både når du skal præsentere en ny ide for dine kolleger, når du skal præsentere et indlæg på en konference, og når du skal holde festtalen til jubilæet. Overalt bliver vores kommunikationsevner og generthed udfordret. Indhold På dette kursus vil du lære dels hvordan du sikrer dig, at dine budskaber bliver hørt og forstået, dels hvordan du nemt kan komme en eventuel sceneskræk i forkøbet. Form Oplæg fra læreren, konkrete øvelser og rollespil. Forudsætninger Du er åben og motiveret for at arbejde med dig selv, er villig til at bruge egne erfaringer og være aktiv på kurset. Nøgleord er humor, tillid, fortrolighed og tryghed. Antal lektioner 18. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. De vigtigste elementer er at: kunne disponere et indlæg, en tale, en præsentation gøre budskabet relevant, konkret og entydigt kunne overvinde sig selv kunne gennemføre sin præsentation på en professionel, personlig og vedkommende facon benytte de rette hjælpemidler (video, overhead og lign.) Tidspunkt 19. til 21. oktober, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 8 Kurser for ansatte med løntilskud

9 PERSONLIGE KOMPETENCER Hverdagsdansk For flygtninge og indvandrere Har du brug for at blive bedre til at tale dansk? Har du brug for at få et større ordforråd? Har du brug for en bedre udtale? Hvis du kan svare JA til bare et af disse spørgsmål, så er kurset Hverdagsdansk noget for dig. Vi tager udgangspunkt i alt det du kan, og arbejder videre derfra. Formål Målet er at du skal blive bedre til mundtlig dansk. Kurset er for alle indvandrere og flygtninge, som vil være bedre til at tale dansk. Indhold Vi træner mundtlig dansk. Vi arbejder med de ord som I bruger på din arbejdsplads. Vi øver udtalen og forbedrer dit ordforråd. Form Du kan både gå på arbejde og gå til danskundervisning. Undervisningen foregår én gang om ugen Den øvrige tid går du på arbejde. Forudsætninger Alle kan være med. Du bliver inviteret til et sprogtest inden kurset, så læreren ved hvor meget dansk du kan, inden kurset starter. Antal lektioner 42 timer (14 dage á 3 timer). Sted Hvis I er mindst 6 personer på en arbejdsplads, som trænger til at blive bedre til dansk, kan vi lave et hold for jer ude på arbejdspladsen. Ellers holdes kurset én gang om ugen på Job- og Kompetencecentret, afdeling Djursvang, Djursvang 7A, 2620 Albertslund. Tidspunkt Én gang om ugen med start efter aftale midt i september. Tilmeldingsfrist Efter aftale. Kurser for ansatte med løntilskud 9

10 PERSONLIGE KOMPETENCER Kultur og sprog på arbejdspladsen Kulturen på danske arbejdspladser kan være anderledes end kulturen på f.eks. en arbejdsplads i Mellemøsten. Det kan også være svært at forstå fagord, som hører til et bestemt arbejde. På dette kursus lærer du om spillereglerne på danske arbejdspladser, og du lærer mere dansk. Begge dele er vigtige for at få job i Danmark. Formål Få mere at vide om det danske arbejdsmarked. Hvad er det for regler, som aldrig bliver sagt højt? Hvilke forventninger har kollegaerne til hinanden på en dansk arbejdsplads? På kurset lærer du om alle de uskrevne regler, som du aldrig vil kunne læse dig til i en bog. Indhold Vi vil gennemgå følgende emner: dansk kultur på arbejdspladsen spilleregler på danske arbejdspladser, der ikke står i bøgerne hvad tænker danskerne om etniske minoriteter? arbejdspladsdansk planlægning af arbejde og familieliv hvornår er man syg og hvornår går man på arbejde? højtider; hvad er jul, påske og hvordan holder man fødselsdag i Danmark? Forudsætninger Et ønske om at lære mere om det danske arbejdsmarked. Antal lektioner 42 timer (14 dage á 3 timer). Sted Job og Kompetencecentret, Afdeling Djursvang, Djursvang 7A, 2620 Albertslund. Tidspunkt 13. september december, én gang om ugen fra Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 10 Kurser for ansatte med løntilskud

11 PERSONLIGE KOMPETENCER Medborgerskab A Å for nydanskere Med Esma Birdi Selv lang tid efter vi nydanskere er kommet til Danmark, kan det være svært at afkode det danske demokrati, kulturelle normer og traditioner. Og ikke mindst hvilke rettigheder og pligter vi generelt har som borger i samfundet. Esma Birdi er født i Tyrkiet, opvokset i Danmark og dansk gift. Formål For at samfund og borger har glæde af hinanden er det nødvendigt at have et godt kendskab til at forstå hinandens krav og muligheder. Form Kurset er i dialogform og der vil være praktiske øvelser (workshops). Forudsætninger Du er enten selv nydansker eller interesseret i nydanskeres vilkår i samfundet. Antal lektioner 6. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 7. oktober Tilmeldingsfrist Senest 10. september. Indhold Vi vil gennemgå følgende emner: hvordan opnår jeg bedre succes som nydansker? hvad skal jeg vide om ligestilling? hvilke "spilleregler" er der på arbejdspladsen? hvordan øger jeg som nydansker mine muligheder for at få et job? hvad betyder min indsats for familiens fremtidsmuligheder i Danmark? Kurser for ansatte med løntilskud 11

12 PERSONLIGE KOMPETENCER Livreddende førstehjælp Hvert år sker der omkring arbejdsulykker i Danmark, ofte med invaliditet eller tab af menneskeliv til følge. Mange gange kunne de følger være undgået, hvis der var blevet ydet førstehjælp med det samme. Formål På dette kursus får du et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du er i stand til at hjælpe ved almindeligt forekommende ulykker, herunder under også ved hjertestop og manglende åndedræt. Du lærer også at være med til med at forbedre sikkerheden på din arbejdsplads. Indhold Du lærer bl.a. om: førstehjælpens 4 hovedpunkter trinvis førstehjælp til bevidstløse kunstigt åndedræt standsning af livstruende blødninger forbrændinger og kemiske skader knoglebrud vold mod hjernen forgiftninger hjertemassage genoplivning af børn. Form Kurset er tilrettelagt som en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der udstedes kursusbevis ved fuldført kursus. Forudsætninger Kurset kræver at du deltager aktivt i undervisningen og øvelserne, for at lære de grundlæggende førstehjælpsteknikker. Antal lektioner 12 (2 dage). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt oktober, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 12 Kurser for ansatte med løntilskud

13 PERSONLIGE KOMPETENCER Brug Internettet når du søger job Alle ledige dagpengemodtagere skal lægge deres CV ind i Arbejdsformidlingens jobdatabase på Internettet (Jobnet). Når dit CV er lagt ind, kan interesserede virksomheder kontakte dig med tilbud om ledige job. Udover Arbejdsformidlingens database findes der også mange andre jobdatabaser på Internettet. Mange ledige stillinger udbydes via databaserne og ikke gennem aviserne. Derfor er det vigtigt, at du kan bruge jobdatabaser, når du søger job. Formål Du lærer at lægge dit CV ind på forskellige databaser, herunder Arbejdsformidlingens. Du opnår kendskab til, hvordan du selv kan finde ledige stillinger på Internettet. Indhold På kurset lærer du at lægge dit CV ind på Arbejdsformidlingens database (Jobnet), og hvordan du kan lægge dit CV ind på andre databaser. Derudover gennemgår vi, hvordan du selv kan finde ledige stillinger på Internettet. Hvis du ikke har brugt en computer eller Internettet før, får du også en introduktion til det. Form Hver kursist har sin egen computer. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og eget arbejde ved computeren. Forudsætninger Ingen. Antal lektioner 24 (4 dage). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt oktober, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 13

14 K ONTORKURSER Medicinsk journalteknik Introduktion og bevægeapparat Arbejder du på et af amtets sygehuse inden for kontorområdet, ønsker du øget kendskab til sygehusvæsenet og at få flere færdigheder inden for området - så er dette modul noget for dig. Kurset sigter mod beskæftigelse på sygehusene som sygeplejesekretær eller kan bruges som forberedelse til uddannelsen til lægesekretær. Kurset kan med fordel kombineres med et af de andre kontorkurser eller kurserne i edb. Formål Kurset sigter mod at få større kendskab og rutine i de opgaver som løses på et sygehus. Du lærer på kurset at anvende den medicinske latinske terminologi i forbindelse med oprettelse og udformning af journaler via IT og skrive diagnoser i korrekt journalsprog. Indhold Kurset vil bestå af emner som: den medicinske latinske terminologi diagnoselatinens grundbegreber oprettelse og udformning af journaler forståelse for diagnoser og journalsprog brug af relevante opslagsbøger brug af Internet. Form Fælles holdundervisning, individuelt arbejde ved Pc er, projektarbejde samt oplæg fra gæsteundervisere. Forudsætninger Du skal have erfaring med eller ønske om at arbejde med kontorfunktioner på et sygehus samt kendskab til edb. Antal lektioner 74 (10 dage). Sted Niels Brock Voksenudd., Kultorvet 2, 1175 Kbh. K. Tlf , Tidspunkt 2 uger, oktober samt oktober, dagligt , fredag til Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 14 Kurser for ansatte med løntilskud

15 K ONTORKURSER Blindskrift - ved hjælp af e-learning Mange af os er hjemmelærte når det gælder om at skrive på vores pc men hvorfor ikke effektivisere indsatsen? Form Instruktion og øvelser via et særligt blindskriftprogram. Forudsætninger Ingen. Formål Formålet er at lære 10-fingersystemet, også kaldet blindskrift. Med træning bliver du i stand til med tiden at skrive ca anslag i minuttet med en fejlprocent på ca. 0,2-0,25. Indhold Ved hjælp af et specielt edb-program, som lærer dig tastaturet at kende, vil du blive optrænet i at anvende blindskrift i tekstbehandling på PC. Først indlæres alle tastaturets bogstaver og tal. Fejl elimineres med specielle øvelser. Udviklingen kan hele tiden måles ved hastighedsøvelser, hvor bl.a. antal anslag i alt, antal anslag pr. minut og fejlprocent opgives efter hver øvelse. Antal lektioner 18. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 30. august til 1. september, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Så hurtigt som muligt. Med så mange timer ved tastaturet, bliver der også behov for at komme ind på ergonomi og afslapningsøvelser. Kurser for ansatte med løntilskud 15

16 K ONTORKURSER Regnskab og bogføring på edb Dette kursus henvender sig til dig, der ikke har kendskab til regnskab og bogføring eller som ønsker en opfriskning. Formål Kurset sigter mod arbejdet i den offentlige sektor, og målet er at opbygge nogle af de kompetencer, der efterspørges i en moderne administration. Indhold For at holde styr på de økonomiske transaktioner, der forekommer i en virksomhed, anvendes det dobbelte bogholderis princip, som du vil få et godt kendskab til. Vi vil lave daglig bogføring og følge posteringerne helt frem til og med årsregnskabet via praktiske manuelle opgaver. Derudover vil vi arbejde med kasserapporter. Regnskab og bogføring opdeles i følgende hovedtemaer: basal regnskabsteknik, debet og kredit, manuel bogføring, bogføring på edb, Concorde samt introduktion til amtets regnskabssystem Maconomy. Form Kurset tilrettelægges som en blanding af teori og øvelser. Forudsætninger Ingen. Antal lektioner 60 (2 uger). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 22. november 3. december, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 16 Kurser for ansatte med løntilskud

17

18 Kursusansøgning (kan bruges til såvel kurser i dette katalog som andre kurser) Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf.: Cpr-nummer: Arbejdssted: Jobfunktion: Kontaktperson: Tlf.:

19 Kursustitel: Tidspunkt: Kursussted: Pris: Kursustitel: Tidspunkt: Kursussted: Pris: Dato: Dato: Arbejdsstedets attestation Underskrift Kursusansøgningen sendes/faxes til: Københavns Amt, Job- og Kompetencecentret Liljen, Hørkær 18, 2.sal, 2730 Herlev. Telefon /Fax Fra ca. 1. september telefon , fax

20

21 IT-KURSER Start med edb Næsten alle arbejdsfunktioner i dag kræver kendskab til edb. Har du lyst til at være med på edb-vognen? Støder du ind i problemer med at bruge edb i det daglige arbejde? Synes du, at udviklingen inden for edb går stærkt? Så er her et kursus, der henvender sig til alle, der ikke tidligere har beskæftiget sig med edb. Formål Kurset giver en bred introduktion til de mest almindelige dele af det daglige edb-arbejde og en grundlæggende viden om edb. Det er velegnet som basis for andre typer af edb-kurser. også lære, hvordan du lægger dit CV ind på AF s jobnet, som det er lovbefalet fra 1. januar. Form Hver kursist har sin egen pc under hele kurset og vil gennem undervisning og praktisk træning stifte bekendtskab med de mest gængse områder inden for moderne edb. Forudsætninger Ingen. Du er nybegynder på edb-området. Antal lektioner 30 (1 uge). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Indhold Gennemgang af pc en - hvor sidder startknappen, hvad er en mus, hvordan bruges en funktionstast? Introduktion til tekstbehandling (Word), styresystem (Windows) og browser (Internet Explorer). Tag med på en global rejse på Internettet og se, hvordan du kan være med til at surfe på nettet. Du kan Tidspunkt november, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 17

22 IT-KURSER Videre med edb Har du lidt kendskab til edb, men vil gerne have mere? Forudsætninger Du skal have lidt praktisk kendskab til edb. Kurset har et niveau, der ligger imellem kurserne for begyndere og de mere målrettede kurser i f.eks. tekstbehandling eller regneark. Antal lektioner 30 (1 uge). Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Formål Kurset henvender sig til dig, der har lidt kendskab til edb og gerne vil have opfrisket færdighederne. Indhold Vi arbejder videre med Windows styresystem, Word tekstbehandling samt introducere Excel regneark. Du får mulighed for at lære at surfe på nettet og sende s. Du kan også lære, hvordan du lægger dit CV ind på AF s jobnet, som det er lovbefalet fra 1. januar. Tidspunkt december, dagligt Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen pc under hele kurset og vil gennem undervisning og praktisk træning stifte bekendtskab med de mest gængse områder inden for moderne edb. 18 Kurser for ansatte med løntilskud

23 IT-KURSER Word, grundlæggende Dette kursus giver dig en grundlæggende forståelse for hvordan daglige arbejdsopgaver som f.eks. brevopstilling og referater kan løses via et tekstbehandlingsprogram. Formål Du opnår grundlæggende færdigheder i at arbejde systematisk og selvstændigt med tekstdokumenter. orddeling og stavekontrol at gemme dit dokument og udskrive til printer. Form Hver kursist har egen pc. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver. Forudsætninger Du skal have grundlæggende kendskab til Windows. Indhold På dette kursus lærer du bl.a. om: at gemme, åbne og udskrive dokumenter på den rigtige måde sideopsætning: papirretning, margener, m.m. tekstjustering: venstrejusteret, centreret, højrejusteret og lige margener tegnformatering: skrifttype og - størrelse, fed, kursiv, understregning, m.m. afsnitsformater: indrykning af afsnit, linjeafstand, tabulering og punktopstilling Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 7. og 8. september, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 19

24 IT-KURSER Excel, grundlæggende Regneark som værktøj i hverdagen Excel er et fremragende værktøj til næsten alle former for talbehandling især til opgaver du ofte løser. Har du en computer ved hånden, har du altså også adgang til meget avancerede, automatiske regnefunktioner. Formål Få indsigt i hvad Excel kan. Du lære at anvende Excel til simple opstillinger af budgetter, kalkulationer, kundekartoteker samt grafiske søjlediagrammer eller lagkager. Forudsætninger Kendskab til grundlæggende Word og Windows. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 18. og 19. oktober, dagligt Kursusnummer Indhold På kurset lærer du at: bruge Excel som din lommeregner med strimmel anvende Excels regnefunktioner indsætte simple formler vise simple diagrammer i regnearket redigere og vedligeholde et regneark. Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. 20 Kurser for ansatte med løntilskud

25 IT-KURSER Videre med Excel Du kender Excels grundlæggende funktioner og ønsker at udbygge din viden i forhold til de mere avancerede funktioner. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. Formål Kurset er en overbygning på din erhvervede viden om Excel, og du får her mulighed for at udbygge din viden, f.eks. med avancerede formler og referencer til celler samt design og redaktion af diagrammer, så de kommer til at se ud præcis som du ønsker det. Indhold På kurset lærer du at: bruge avancerede formler (f.eks. inden for finans, statistik og dato/klokkeslæt) arbejde avanceret med cellereferencer arbejde med simpel programmering (betingelser) designe og redigere diagrammer benytte Excel sammen med andre programmer, f.eks. Word og PowerPoint anvende Excel som en flad database. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Excel. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 8. og 9. november, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Kurser for ansatte med løntilskud 21

26 IT-KURSER Præsentation med PowerPoint Præsentationer der virker! Præsentationer i dag kan udformes levende og illustrative med et væld af overgange og effekter. Der er ingen undskyldning for kedelige præsentationer. Det ved du efter dette kursus. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din arbejdsmæssige eller private hverdag. Formål Kurset henvender sig til alle, der arbejder med præsentationer under en eller anden form, f.eks. som foredragsholder eller underviser. Men kurset er også for dig der skal udarbejde præsentationsmateriale for andre. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Word. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Indhold På kurset lærer du: grundlæggende overvejelser omkring præsentation at udforme dias (eller overheads) layout at indstille et diasshow til automatisk eller brugerstyret afvikling at anvende illustrationer konstruktivt at anvende specielle effekter (f.eks. lyd, animation og video). Tidspunkt 11. og 12. november, dagligt Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. 22 Kurser for ansatte med løntilskud

27 IT-KURSER Access, grundlæggende Database Med Access kan du elektronisk håndtere større mængder af informationer. Men det kræver en del forarbejde i form af strukturering af data i et antal tabeller og etablere relationer mellem disse tabeller. Formål Kurset henvender sig til alle, der i dag arbejder med store, komplekse regneark, arbejder med store datamængder (f.eks. registreringer) og alle, der forventer at komme til at arbejde med store datamængder. undervisning og opgaver, der kan relateres til din hverdag. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Excel eller Word. Antal lektioner 12. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 29. og 30. september, dagligt Indhold På kurset lærer du at: designe en database vedligeholde databasen (oprette, ajourføre og slette data) oprette en formular til indtastning af data arbejde med forespørgsler, der kan udvælge specifikke data oprette og designe rapporter til udtræk af data. Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret Kurser for ansatte med løntilskud 23

28 IT-KURSER Outlook for den uerfarne bruger Med Outlook kan du sende post, føre din kalender og holde styr på dine igangværende opgaver. Formål Få overblik over de grundlæggende funktioner i Outlook. Kurset henvender sig til den uerfarne bruger, som har brug for, at lære programmet fra bunden af. Indhold På kurset lærer du at: sende og besvare post vedhæfte filer oprette kontaktpersoner oprette aftaler i kalenderen holde styr på dine opgaver. Antal lektioner 6. Sted Job- og Kompetencecentret, Hørkær 18, 2. sal, 2730 Herlev. Tidspunkt 20. september, Kursusnummer Tilmeldingsfrist Senest 14 dage før kursusstart. Form Hver kursist har sin egen PC. Der veksles mellem lærerstyret undervisning og opgaver, der kan relateres til din arbejdsmæssige eller private hverdag. Forudsætninger Grundlæggende kendskab til Windows. 24 Kurser for ansatte med løntilskud

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere