BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING RN20/VL ORDER NO.: 00009_VL2 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone:

2 2 Indholdsfortegnelse: Generelt...2 Udpakning:...2 Transport:...3 Opstilling og fastgøring:...3 Eksempler på strømtilslutninger:...3 Idriftsættelse:...4 Anbefalet brug af maskinen:...4 Tekniske data:...4 Målskitser:...4 Maskinens max. kapacitet:...4 Maskinens opbygning:...5 Sikkerhed:...6 Korrekt brug af værktøjer:...6 Rengøring:...6 Smøring og Fedttyper:...6 Hjælpetræk:...6 VL2-betjeningspanel - oversigt over forskellige driftssituationer:...7 Betjening af maskinen:...8 Remix funktionen:...9 Ændring af de faste hastigheder:...9 Nulstilling af timer:...9 Overbelastning:...9 Procedure ved overbelastning:...9 Anbefalede max. hastigheder:...9 Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk:...9 VL-2 styring, fejlkoder og løsningsmuligheder:...10 Testprogrammer:...11 Servicevejledning:...12 Kablings diagram:...16 Elektrisk diagram:...17 Generelt: Denne manual er at betragte som en integreret del af røremaskinen og skal opbevares ved maskinen igennem hele maskinens arbejdsliv. Inden maskinen tages i brug er det vigtigt at læse denne instruktion grundigt igennem, specielt afsnittet om brugersikkerhed. Producenten har ret til at opdatere produktets manual uden at dette eksemplar af manualen opdateres. Producenten er ikke ansvarlig for fejl som skyldes: Ufornuftig, forkert eller fejlagtig brug af maskinen Modstridende brug (i modstrid med den i manualen beskrevne brug) Fejlagtig installation Forkert spændingsforsyning til maskinen Manglende overholdelse af vedligeholdelsesvejledning Modifikationer af maskinen Reservedel og tilbehør, som ikke er originale eller specificeret til denne model Manglende overholdelse af instruktioner i denne manual Ved fejl på maskinen rettes henvendelse til leverandøren. Garantien dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, overbelastning samt manglende overholdelse af vedligeholdelsesforskrifter Udpakning: Maskinen udpakkes, emballage kasseres ifølge de for landet gældende regler Inden maskinen frigøres fra pallen, kontrolleres det, at alle dele følger med maskinen: Strømkabel Sikkerhedsskærm Kedel, ris, spartel og krog

3 3 Transport: Der bør altid bruges en løfteanordning når maskinen skal flyttes. Da maskinen er toptung, bør der tages forbehold for dette. Maskinen må ikke trækkes/løftes i håndtaget til kedelløft Det er vigtigt, at maskinen hele tiden er i lodret position, når den flyttes Opstilling og fastgøring: Maskinens omgivelsestemperatur må maksimalt være 45 o C. Placeres maskinen på et bord, skal den altid skrues fast. De bolte, som holder maskinen fast på pallen, kan benyttes til dette formål, der behøves ikke møtrik, da der er gevind i maskinens bundplade (se side 5). Er maskinen udstyret med gulvstativ kan den placeres direkte på gulvet, det anbefales at der anvendes fundamentsbolte. Hvis gulvet ikke er helt plant, kan de med følgende justerplader benyttes. Strømtilslutning: Brugeren må gerne selv strømtilslutte maskinen, der rettes opmærksomhed på afsnittet Strømtilslutning som skal overholdes. Af hensyn til service personale, bør det tydeligt kunne ses, når forsyningsstikket til maskinen er fjernet fra stikkontakten i væggen. Før maskinen forbindes elektrisk, kontrolleres at den spænding og frekvens, der er påtrykt maskinens maskinskilt, er korrekt i forhold til installationsstedet. Maskinskiltet er placeret øverst på maskinens højre sode. Der er fare for personskade, hvis maskinen ikke forbindes til jord. Det skal sikres at kablet, der bruges til at strømtilslutte maskinen med, overholder standarden for landet, hvor maskinen opstilles! Se endvidere Eksempler på strømtilslutninger herunder. Maskinen skal jordforbindes! Undlades dette kan det medføre personskade. Manglende jordforbindelse medfører manglende funk tion af EMC-filter samt risiko for beskadigelse af frekvensomformer. Når maskinen tilsluttes bruges fase + neutral + jord eller fase + fase + jord. I begge tilfælde er det vigtigt at spændingen mellem de to strømførende ben er i overensstemmelse med maskinskiltet. (Se eksempler herunder) Maskinen må kun tilkobles en strømforsyning med jord. Der skal bruges en stikkontakt med 2 ben og jord. Alternativt kan bruges to ledere og jord fra en trefaset forsyning. Maskinen skal beskyttes af en differensafbryder. Maskinen er sikret med en 10A sikring. Sikringen er indbygget i frekvensomformeren, som er placeret i bunden af maskinen. Eksempler på strømtilslutninger: Størmforsyning på stedet 50/60 Hz. Maskinens maskinskilt Forsyning: faser x spænding Med neutral Jord Spænding Faser Brug neutral Brug jord Bemærkninger 1 x V Neutral ja 230V 1 ja ja Bemærk at maskinen kan fungere uden jordtilslutning, 2 ell. 3 x V - ja 230V 2 - ja men dette medfører en reduceret 2 ell. 3 x V Neutral ja 230V 1 ja ja funktionalitet af EMC-filteret p.g.a. den manglende 2 ell. 3 x V - ja V 2 - ja afledning til jord. 2 ell. 3 x V Neutral ja V 1 ja ja Af funktions- og sikkerhedsmæssige grunde skal maski- 1 x V Neutral ja V 1 ja ja nen være forbundet til jord!! 3 x V - ja V 2 - ja

4 4 Idriftsættelse: Kedel, værktøjer og sikkerhedsskærm rengøres inden brug se afsnittet rengøring side 6. Anbefalet brug af maskinen: Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Maskinen må ikke anvendes i eksplosiv atmosfære Maskinen må kun betjenes af personale, som er trænet i brug af maskinen jævnfør nærværende vejledning. Brugeren skal være over 14 år Maskinen er beregnet til kommerciel brug i køkkener, catering og bagerier. Maskinen må kun bruges jævnfør manualens forskrifter Det er ikke tilladt at ændre på maskinen, med mindre ændringen er anbefalet af producenten Er maskinen forsynet med hjælpetræk, må der kun tilsluttes tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af A/S Wodschow & Co. Tekniske data: Bruttovægt Nettovægt Bord model Gulv model Bord model Gulv model kw Volt Amp Variabel hastighed, værktøj 108 kg 123 kg 82 kg 87 kg 1,2 kw 230V 8A opm Målskitser: Målskitse for RN20 på bord. Maskinens max. kapacitet: Kapacitet pr. mix Værktøj RN20 Æggehvide Ris 2,4 L Flødeskum Ris 5 L Mayonnaise * Ris 16 L Kryddersmør Spartel 10 kg Kartoffelmos * Spartel/Ris 12 kg Gærdej (50%AR) ** Krog 10 kg Gærdej (60%AR) Krog 11 kg Ciabattadej * (70%AR) Krog 12 kg Muffins * Spartel 14 kg Lagkagebund Ris 5 kg Frikadellefars * Spartel 15 kg Glasur Spartel 14 kg Doughnut (50%AR) Krog 12,5 kg * Skraber anbefales ** Kørsel i lav hastighed anbefales Målskitse for RN20 på gulvstativ. AR = Absorption Ratio (%AR) (væske i % af tørstof) Eks.: en grundopskrift indeholder 1 kg tørstof og 0,5 kg væske: dette giver AR = 0,5 kg x 100 = 50% 1 kg Hvis man nu f.eks. ønsker at udnytte maskinens max. kapa citet, bruges den beregnede AR = 50% til at bestemme mængden af tørstof og væske i dejen: Der bruges en maskine på 20L, og der skal æltes en dej med AR = 50%, dette giver en max. kapacitet = 10 kg.nu beregnes vægten af tørstof i denne dej: Tørstof = Max. kapacitet x100 = 10 kg x 100 = 6,7 kg AR Vægten af væske = 10 kg - 6,7 kg = 3,3 kg Lokale variationer i råvarernes beskaffenhed kan influere på vandoptagelse, volumen, bageegenskaber m.m.

5 5 Maskinens opbygning: Hjælpetræk Nødstop Pil, der angiver rørehovedets omdrejningsretning Rørehoved Maskinskilt Tandrem Motor Bajonetfatning Kedelløft Bundplade Kedelbøjler Møtrik, der fastholder bundplade Skruer til fastgørelse på bord Standard udstyr, som medfølger: Kedel 20L Krog i rustfri stål Spartel i rustfri stål Ris i rustfri stål Sikkerhedsskærm i plast Udstyr, som kan tilkøbes Skraber i rustfri stål med blad. Ophæng til værktøj Bord i rustfri stål Grønsagssnitter Kødhakker

6 6 Sikkerhed: Maskinen er beregnet til fremstilling af produkter, der under bearbejdningsprocessen ikke udløser reaktioner eller frigør stoffer, som kan være til skade for brugeren. Brugere af maskinen skal være over 14 år og trænet i brug af maskinen jævnfør nærværende vejledning. Brugerens sikkerhed er sikret ved følgende: Værktøj kan kun rotere, hvis sikkerhedsskærmen er monteret og kedlen løftet Sikkerhedsskærmen er i plastik. Det er ikke muligt at montere skærmen forkert Ingen adgang til roterende værktøj. Spredning af melstøv hæmmes. Udstyret med nødstop - Værktøjet stopper med at rotere på mindre end 4 sek. (gælder også for alm. stop og stop via sikkerhedsskærm) Afstand mellem skærm/stativ og løftehåndtag er min. 50 mm Lydniveau er under 70 db Maskinen står stabilt på en hældning indtil 10 o. Maskinen er beskyttet mod overstrøm. Maskinen bør placeres således at der er plads til alm. brug og vedligehold. Ikke-ioniserende stråling frembringes ikke forsætligt, men afgives kun teknisk betinget af de elektriske driftsmidler (f.eks. elmotorer, stærkstrømsledninger eller magnetspoler). Desuden er maskinen ikke udstyret med stærke permanentmagneter. Ved overholdelse af en sikkerhedsafstand (afstand fra feltkilde til implantat) på 30 cm kan påvirkningen af aktive implantater (f.eks. pacemakere, defibrillatorer) med stor sandsynlighed udelukkes. Følgende anbefalinger eksisterer for arbejde med støvende ingredienser: Støvende ingredienser bør ikke hældes i kedlen fra stor højde. Posen med f.eks. mel åbnes i bunden og nede i kedlen. Ikke køre til højeste hastighed for hurtigt. Der er fare for personskade, hvis maskinen ikke forbindes til jord. Det skal sikres at kablet, der bruges til at strømtilslutte maskinen med, overholder standarden for landet, hvor maskinen opstilles! Se endvidere strømtilslutning Det kan medføre legemsbeskadigelse, hvis hænderne stikkes ned i kedlen mens maskinen kører Korrekt brug af værktøjer: Anbefalede anvendelsesområder for værktøj: Piskeris Spartel Krog Fløde Kagedej Brøddej Æggehvider Smørcreme Rugbrød Mayonnaise Vaffeldej El.lign. El. lign. Fars El. lign. Piskeris bør ikke slås mod hårde genstande som f.eks. kedelkanten. Denne behandling vil forkorte værktøjets levetid grundet tiltagende deformering. Til fremstilling af kartoffelmos bruges spartel og derefter det almindelige ris. Rengøring: Rengøring må kun udføres af instrueret personale over 14 år. Maskinen bør rengøres daglig eller efter brug. Afvaskning bør foretages med en blød børste og rent vand. Sulfonerede sæber skal anvendes med forsigtighed, da de ødelægger maskinens smøremidler. Maskinen må aldrig skylles med vandslange. Dele fremstillet i aluminium bør ikke anvendes til stærkt syreholdige, stærkt basiske eller stærkt saltholdige fødevarer, som kan angribe aluminium uden belægning. Røreværktøjer af aluminium må ikke afvaskes med stærkt alkaliske midler (ph mellem 5,0 og 8,0). Bemærk venligst, at plastik sikkerhedsskærmen kan tage skade, hvis den udsættes for høje temperaturer i længere tid. (Max. temperatur 60ºC). Sæbeleverandørerne kan være behjælpelig med at anbefale den rette type sæbe. Smøring og Fedttyper: Smøring og anden servicering må kun udføres af instrueret personale over 14 år. Maskinens låg må kun fjernes når kablet til forsyningsspænding er demonteret. Hvis der udføres reparation af rørehoved, smøres tandhjul og tandkrans med Molub Alloy 936SF Heavy eller Castrol Grippa 355, nålelejerne i rørehoved et må ikke smøres med denne fedttype. Er maskinen leveret med hjælpetræk, skal gear for hjælpetræk smøres med TOTAL Ceran CA. Der må ikke anvendes andre fedttyper end de her angivne. Hjælpetræk: Maskinen kan være udstyret med et hjælpetræk, hvori der kan monteres ekstra tilbehør f.eks kødhakker eller grønsagsskærer. For yderligere informationer vedrørende montage og brug af ekstra tilbehør, henvises til den manual, som følger med tilbehøret. Maskinen skal være slukket når tilbehøret monteres i hjælpetrækket!

7 7 VL2-betjeningspanel - oversigt over forskellige driftssituationer: På de følgende billeder vises forskellige driftssituationer med tilhørende forklaring: 1 2 Nødstop er aktiveret - der er intet lys i displayet. Hvis den røde diode ved blinker, er maskinen stoppet fordi sikkerhedskredsen er blevet brudt, enten ved at kedelbøjlerne er sænket eller sikkerhedsskærmen er åbnet. Der er strøm på maskinen og den er klar til start - dette ses ved at den grønne diode ved blinker! Det er muligt at sætte en starthastighed ved at trykke på en af de faste hastigheder eller, inden der trykkes på. Ved tryk på startes maskinen i minimum hastighed. Der kan angives en drifttid ved at trykke på eller. Der kan afvikles et program ved først at trykke på og derefter det ønskede nummer, f.eks. for program nr Maskinen kører og der er valgt en hastighed - fire dioder på hastighedsindikatoren lyser. Hastigheden kan ændres ved at trykke på en af knapperne for de fire faste hastigheder eller eller. Maskinen kan stoppes, uden at timeren nulstilles, ved at trykke på eller ved at åbne sikkerhedsskærmen. Maskine startes igen ved tryk på. Der er trykket på - gul diode ved blinker. Maskinen startes ved at trykke på. Timeren starter igen og hastigheden kører op til den valgte hastighed. Trykkes der på, nulstilles timeren og maskinen starter ikke, men er klar til start - grøn diode ved blinker (se billede 2).

8 8 Betjening af maskinen: Tid op Timer (timerfelt) Tid ned Faste hastigheder Pause REMIX-funktion Hastighedsindikator Hastighed ned Start/Stop Hastighed op Nødstop Inden maskinen startes: Det ønskede værktøj lægges i kedlen. Kedlen anbringes i kedelbøjlerne. Værktøjet drejes på plads i bajonetfatningen Sikkerhedsskærmen påsættes. Kedlen løftes til arbejdsposition ved hjælp af håndtaget for kedelløft. Maskinen er nu klar til start. Start maskinen: Tryk på Tryk på Tryk på for at starte maskinen. for at øge hastigheden. for at reducere hastigheden. Eller tryk på,, eller for valg af en af de faste hastigheder. Hastighedsindikatoren under felterne til viser værktøjets omrøringshastighed. Fire faste hastigheder: For hurtigt valg af hastighed bruges felterne til. Felt Felt Felt Felt svarer til laveste hastighed, ca. 98 omdr./min. svarer til ca. 172 omdr./min. svarer til ca. 267 omdr./min. svarer til maksimal hastighed, ca. 365 omdr./min. Det er muligt at ændre de faste hastigheder - se afsnittet Ændring af faste hastigheder. Angivelse af driftstid: Før man starter maskinen, kan man vælge en driftstid for maskinen ved at trykke på eller. Driftstiden vises i minutter og sekunder i timerfeltet mellem og. Der kan vælges en driftstid på maksimalt 60 min. Inspektion af ingredienserne under drift: Ønsker man midlertidigt at stoppe maskinen uden at ændre på driftstid og hastighed, kan man trykke på. Maskinen går ned i hastighed for derefter at stoppe, driftstiden stopper ligeledes. Man kan nu åbne sikkerhedsskærmen for at kontrollere ingredienserne. Luk sikkerhedsskærmen og tryk på, og maskinen starter og øger hastigheden til den hastighed, der var valgt inden man trykkede. Driftstiden kører også videre. Hvis kedlen sænkes mens maskinen er stoppet, nulstilles driftstiden, og der skal trykkes på for at starte maskinen igen. Stop maskinen: Maskinen stoppes ved: Tryk på. Driftstid nulstilles. Tryk på.driftstid nulstilles ikke. Tryk på nødstop, driftstiden nulstilles. Fjerne sikkerhedsskærmen, driftstiden nulstilles. At sænke kedlen, driftstiden nulstilles. I alle tilfælde kan maskinen atter startes ved tryk på Der startes i laveste hastighed..

9 9 Remix funktionen: Den specielle Remix funktion er en genvej til at programmere opskrifter. Mens man betjener maskinen huskes alle kommandoer, og når en opskrift er færdigkørt, og der trykkes på, kan hele opskriften gemmes under et programnummer. Der er fire programnumre. Et program kan ikke slettes, men overskrives. Programmerne slettes ikke når maskinen er uden strøm. Sådan gemmes et program: Start med at trykke på. Kør hele opskriften inklusiv pauser og hastighedsskift. Tryk på. Gem programmet som program nr. 1 ved først at trykke på og derefter også på indtil programmets samlede længde vises i timerfeltet. Timerfeltet blinker derefter P1 tre gange. Sådan køres et program: Tryk først kort på og derefter på. Der står nu P1 i timerfeltet og straks derefter vises programmets samlede længde. Programmet kan afvikles ved at trykke på. Overbelastning: Maskinen må ikke overbelastes. Mulige overbelastningssituationer: Arbejde med for seje og tunge deje Røreværktøjets has tighed er over anbefaling Der benyttes forkert røreværktøj. Større klumper fedtstof eller nedkølede ingredienser skal fin deles før de lægges i kedlen. Længere tids overbelastning vil få frekvensomformeren til at afbryde maskinen. Der skrives, eller i timerfeltet, hastigheden sænkes ikke, men maskinen stopper, visningen skifter til. Følg beskrivelsen under procedure ved overbelastning. Procedure ved overbelastning: Årsagen til overbelastningen fjernes, evt. tømmes kedlen. Tryk på nødstop. Frigør nødstop. Start maskinen ved tryk på. Anbefalede max. hastigheder: Hvis der ændres på hastigheden eller tiden eller trykkes på under afvikling af et program, forlades programmet og maskinen skal køres manuelt. Det er muligt at åbne sikkerhedsskærmen under afvikling af et program. Når sikkerhedsskærmen lukkes igen, kan programmet genoptages ved tryk på. Hvis programmet indeholder en pause, stopper maskinen og giver samtidig et lydsignal. Når brugeren ønsker at starte maskinen igen, trykkes på og programmet genoptages. Ændring af de faste hastigheder: For felterne og er det muligt at ændre hastigheden for fremtidige arbejdsopgaver. Tryk på eller for at justere hastigheden op eller ned. Anbefalede max. hastigheder (fabriksind stilling) Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk: Ønsker man at gemme den justerede hastighed trykkes på eller indtil der høres to bib, og dioderne i hastighedsindikatoren blinker. Den justerede hastighed er nu gemt i hukommelsen. For at komme tilbage til fabriksindstillingerne for knap og trykkes på og samtidig, indtil et bib høres. Nulstilling af timer: Timeren kan nulstilles ved samtidig at trykke på og. Hvis timeren nulstilles mens maskinen kører, stopper maskinen. Anbefalede max. hastigheder for hjælpetræk (fabriksindstilling).

10 10 VL-2 styring, fejlkoder og løsningsmuligheder: Fejlkoder og løsningsmuligheder: VL2-styringen vil ved visse fejl vise en fejlkode i displayet: For høj temperatur i frekvensomformer. Løsning: Sluk maskinen og lad den køle af. Forkert forsyningsspænding. Løsning: Sammenhold spændingen på maskinskiltet og forsyningsspændingen. Motoren har været konstant overbelastet i længere tid. Belastningen har ligget mellem % af maksimal belastning. Overbelastningen forekommer typisk ved røre- /piskeopgaver med konstant belastning. Løsning: Sluk maskinen og reducer mængden af ingredienser i kedlen. Når der startes op igen vælges en lavere hastighed. Der er periodisk konstateret for lav spænding i spændingsforsyningen. Løsning: Spændingsforsyningen til maskinen skal kontrolleres af en fagmand. For høj temperatur i motor. Løsning: Sluk maskinen og lad den køle af. Reducer mængden af ingredienser i kedlen. Når der startes op igen vælges en lavere hastighed. kommunikationsbrud. Ledningsforbindelse mellem betjeningspanel og frekvensomformer er defekt. Løsning: Kontroller at kablet sidder i stikkene, udskift kablet, hvis det er defekt., og Maskinen er overbelastet på grund af for tung dej el.lign. Løsning: Reducer mængden i kedlen, eventuelt kan produktet findeles eller fortyndes inden maskinen startes igen. Når der startes igen, vælges en lavere hastighed. Fejl, der ikke udløser en fejlkode i displayet: Maskinen starter ikke når der trykkes men timeren tæller som normalt. Der står ikke en fejlkode i displayet. Løsning: Frekvensomformeren er defekt og skal udskiftes. Se Servicevejledning side 12 for adgang til frekvensomformeren. Maskinen starter ikke når der trykkes. Der står ikke en fejlkode i displayet. Løsning: Aktiver nødstop og frigør det igen. Der skal nu vises to forskellige koder i displayet. Den første kode er en lille firkant øverst i første ciffer i displayet efterfulgt af versionskode, dette er betjeningspanelets softwareversion. Den næste kode er en lille firkant nederst i første ciffer i displayet efterfulgt af versionskode, dette er frekvensomformerens softwareversion. Hvis der ikke vises nogen koder eller, hvis kun den første kode vises, kan fejlen stamme fra enten et defekt kommunikationskabel mellem betjeningspanel og frekvensomformer eller en defekt frekvensomformer. Maskinen er helt død, der er intet lys i betjeningspanelet. Løsning: Kontroller maskinens tilslutning til forsyningsspændingen, hvis tilslutning og forsyningssted er OK, er fejlen enten et defekt kommunikationskabel mellem betjeningspanel og frekvensomformer eller en defekt sikring i frekvensomformeren. Se Servicevejledning side 12 for adgang til frekvensomformeren.

11 11 Testprogrammer: For at komme ind i maskinens testmode gøres følgende: Hæv kedlen og luk sikkerhedsskærmen, tryk nødstop ind. Hold og inde samtidig med at nødstoppet udløses. Der skal nu gennemløbes fire testprogrammer: Testprogram 1: Test af felter. Tryk på for at aktivere testprogram 1: OBS.: Felterne skal påvirkes i nævnte rækkefølge! Tryk kortvarigt på følgende felter:. Maskinen vil nu automatisk køre de næste tre testprogrammer: Testprogram 2: Test af lysdioder. Tryk på for at aktivere testprogram 2: De første 20 sek. blinker et 2-tal i displayet - remix-hukommelsen slettes. Dernæst tændes lysdioderne i speedindikatoren en efter en mens de øvrige lysdioder på betjeningspanelet er tændt. Testprogram 3: Test af strøm-målingskredsen i frekvensomformeren. Tryk på for at aktivere testprogram 3: Motoren starter og kører i ca. 20 sek. Efter de 20 sek. skrives en tekst i displayet, denne tekst vil variere og kan kun bruges for at teste funktionen. Testprogram 4: Test af mikroswitche i sikkerhedskreds. Tryk på for at aktivere testprogram 4: OBS. Det er vigtigt rækkefølgen overholdes. Der skrives 1 i displayet indtil sikkerhedsskærmen åbnes. Sikkerhedsskærmen åbnes og lukkes. Visningen i displayet skal nu skifte til 2. Hvis displayet ikke skifter til 2, så er mikroswitchen ved sikkerhedsskærmen defekt. Kedlen sænkes og hæves igen. Visningen i displayet skal nu skifte til 3. Hvis displayet ikke skifter til 3, så er mikroswitchen ved kedelløftet defekt Testen afsluttes ved at trykke nødstop ind og frigøre det igen. Visningen i displayet skal nu være versionskoder for henholdsvis betjeningspanel og frekvensomformer, som tidligere nævnt under VL-2 styring, fejlkoder og løsningsmuligheder, fejl. De fire forskellige testprogrammer kan køres i vilkårlig rækkefølge og kan også køres individuelt.

12 12 Servicevejledning: 10 9 Før en eventuel reparation eller justering, skal spændingen til maskinen afbrydes ved at demontere tilslutningskablet fra tilslutningsstedet Kabelbundt fast holdt til motortravers med strips Kabelbundt

13 13 1 Maskinens låg (1) aftages og plastdækslet (2) løsnes ved at fjerne de 2 stk. skruer (3). 4 Betjeningspanelet aftages ved først at fjerne plastringen (7) samt fingerskruen på hjælpetrækket og dernæst løsne de 2 stk. skruer (5). 6 Hjælpetrækket udtages ved at fjerne fingerskruen og aftage plastringen (7), betjeningspanelet (4) samt de 4 stk. bolte (8). 9 Displayprintet aftages ved at fjerne de 2 stk. skruer (10). 11 Tandremmen udskiftes på følgende måde: a) Aftag maskinens låg (1) samt plastdækslet (2). b) Løsn de fire møtrikker (12), der holder motortraversen (13) på plads. Ved at skubbe traversen mod maskinens forside, slappes remmen og kan løftes af motorremskiven (14) og rørehovedremskive (15). c) Den nye tandrem monteres ved at skubbe den ned over de to remskiver. d) Tandremmen strammes ved at skubbe motortraversen mod maskinens bagside. Brug en stor skruetrækker el. lign. til at holde traversen på plads med, mens møtrikkerne monteres og strammes Remskiverne aftages på følgende måde: a) Aftag mixerens låg (1), plastdækslet (2) samt tandremmen (11). b) Skru pinolskruerne (16) ud af remskiven. Remskiven kan nu løftes af klemringen. c) For at løsne klemringene fra akslerne skrues den ene pinolskrue ca. en omgang ned i det midterste pinolhul. Klemringen kan fjernes. 17 Motoren udtages på følgende måde: a) Spændingen til maskinen skal afbrydes, eller tilslutningskablet demonteres fra tilslutningsstedet. b) Aftag maskinen låg (1), plastdækslet (2), tandremmen (11) og motorremskiven (14). c) Motorkablet demonteres i stikket. d) De fire møtrikker (12 ) fjernes og strippen, der holder ledningsbundtet på bagsiden af motortraversen klippes over. Motortravers (13) med motor (17) kan nu løftes ovenud af maskinen. e) Motortravers og motor kan adskilles ved at fjerne de fire skruer (18). 19 Maskinens ben aftages ved at fjerne skruerne(20). 21 Frekvensomformeren udtages på følgende måde: 26 a) Aftag maskinens låg (1). b) Klip de strips, der holder kabelbundtet fast til motortraversen (13) over. c) Fjern skruen (22) i bunden af maskinen. d) Frekvensomformeren incl. monteringsplade (23) kan nu vippes/løftes ud af maskinens bund. e) Demonter alle stik til frekvensomformeren. f) Dækkassen (24) over frekvensomformeren (21) kan fjernes ved at løsne skruerne (25) Sikringen skiftes ved at udtage frekvensomformeren incl. monteringsplade (23) og fjerne dækkassen (24) Bundpladen aftages ved at fjerne maskinens ben. (19), og de 2 stk. møtrikker (28)

14 Rørehovedet aftages på følgende måde: a) Maskinens låg (1), betjeningspanel (4), hjælpetræk (6) og tandrem (11) aftages. b) Udtag skruerne (30) c) Plastringen (31) kan aftages ved at slå den let ned på forkanten og derefter presse en skruetrækker ind mellem plastringen og metalpladen foroven på plastringen. d) Aftag gummipakningen (32). e) Den rustfri hovedskærm (33) kan nu aftages ved at slå let på forkanten med en plasthammer, drej rørehovedet 180 o, og slå igen let på forkanten. f) Hvis kun rørehovedets underpart skal repareres, følges vejledningen fra c) til e). Herefter kan rørehovedet adskilles ved at udtage de 3 stk. bolte (34). g) Ved at løsne og udtage de 4 stk. bolte (35), kan rørehovedet sænkes ned. Montering af rørehovedet skal ske i modsat rækkefølge.

15 15 35 Switch til kedeldetektering med beslag skiftes på følgende måde: a) Maskinens låg (1) og plastdækslet (2) aftages. 35 b) Motortravers (13) med motoren (17) tages ud. c) Beslaget med kedeldetektorswitchen (35) kan udtages ved at løsne de to skruer (36) og fjerne de to røde ledninger. Lusens placering må ikke ændres d) Det nye beslag med ny switch skrues fast i maskinen. e) Ledningerne monteres således at de to midterste ben er tomme Mikroswitch til sikkerhedsskærmen skiftes på følgende måde: a) Maskinens låg (1) og betjeningspanelet (7) fjernes. b) Pinolskruen (37) skrues ud og kurveskruen (38) kan tages af. c) Beslag med mikroswitch (39) kan nu udtages og mikroen skiftes ved at fjerne skruerne (40). Eventuelt skal skruerne (41) løsnes førend beslaget kan udtages. d) Den nye mikroswitch skrues fast på beslaget og beslaget sættes i maskinen. Det er vigtigt, at de to skruer (41) justeres, således at beslaget sidder vandret

16 16 Kablings diagram: RN M rev Rød 2 - Blå 3 - Hvid 4 - Gul 5 - Grøn 6 - Sort RN M rev 01 RN M rev 01 RN M rev 01 RN M rev 03 RN M rev 01 RN M rev 02 Sikkerhedskreds RN M rev Brun 2 - Brun Motor 1 - Orange Brun Termoswitch 2 - Rød Brun Termoswitch RN M rev 02 RN M rev 04 RN M rev 00 RN M rev 00 Sort Grøn Gul Hvid Blå Rød Sort Grøn Gul Hvid Blå Rød Set bagfra 1 - Rød 2 - Blå 3 - Hvid 4 - Gul 5 - Grøn 6 - Sort 1 - Brun 2 - Blå 3 - Grøn/Gul 1 - Brun 2 - Blå 3 - Grøn/Gul ELLER 3 - Grøn/Gul 2 - Sort 1-2 x Brun 1 - Grøn/Gul 2 - Brun 3 - Blå 4 - Sort 1 - Orange 2 - Rød 3 - Brun 4 - Orange 5 - Rød 6 - Brun Termoswitch i motor CE Skærm Brun Brun Rød Rød Orange Orange 1 - Grøn/Gul 2 - Brun 3 - Blå 4 - Sort 3 - Brun 4 - Orange 5 - Rød 6 - Brun Rød Rød Orange Orange 1 - Grøn/Gul 2 - Hvid 3 - Sort 4 - Rød CE-micro Skærmmicro Nødstopkabel 1 - Sort 2 - Blå 3 - Blå 4 - Sort Sort Sort Blå Blå 1 - Sort 2 - Blå 3 - Blå 4 - Sort Sort Sort Blå Blå 1 - Sort 2 - Blå 3 - Blå 4 - Sort Nødstopkabel Nødstopkabel Set bagfra 220<X<240V 3 - Grøn/Gul 2 - Blå 1 - Brun X> 240V 3 - Grøn/Gul 2 - Sort 1 - Rød, V eller Grøn V eller Orange 460V eller violet V Orange Orange Skærmmicro Sort Sort Blå Blå Sort - Sort på NC-kontakt 1 Blå - Blå på NC-kontakt 2

17 17 Elektrisk diagram: VL-2 front panel 1 x V AC + N + PE Strøm forsyning Sikring i stikbrønd Max. 16A Projekttitel: Kunde: Sidetitel: Filnavn: Sideref.: PC SCHEMATIC Automation RN20, 20L, VL2 styring Sagsnr.: Projektrev.: Side 5 DCC: Målestok: 1:1 Diagram Tegningsnr.: 01 Siderev.: Forrige side: Konstr. (projekt/side): CE / CE Sidst udskrevet: Næste side: Godk. (dato/init): Sidst rettet: Antal sider ialt:

18 18 Indhold af Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A) Contents of the Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A) Inhalt der Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A) Contenu de la Déclaration de conformité d une machine, (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A) Inhoud van de verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A) Contenido de la declaración de conformidad sobre máquinas, (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A) DK EN DE FR NL ES Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección:. A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg. Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier Name and address of the person authorised to compile the technical file Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre: Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección:. Kim Jensen Kirkebjerg... Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha: Brøndby, Erklærer hermed at denne røremaskine Herewith we declare that this planetary mixer Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine Déclare que le batteur-mélangeur ci-dessous Verklaart hiermede dat Menger Declaramos que el producto batidora er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC) is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC) konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG) Satisfait à l ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE) voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC) corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC) er i overensstemmelse med følgende andre CE-direktiver is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE 2014/30/EU ; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU, 822/2013 (DK only)... Endvidere erklæres det And furthermore, we declare that Und dass Et déclare par ailleurs que En dat Además declaramos que at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas... EN454:2014 ; EN :2006; EN EN :2007; EN : DS/EN A1:2009

19 19 Innehåll i örsäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A) Contenuto della dichiarazione di conformità per macchine, (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A) Sisukord masina vastavusdeklaratsioon, (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A) Treść Deklaracja zgodności dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A) Sisältö vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A) SV IT ET PL FI Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:. A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg. Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi: Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:. Kim Jensen Kirkebjerg... Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika: Brøndby, Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG) is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-direktiv è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen 2014/30/EU; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU ; 822/2013 (DK only).... Vi försäkrar dessutom att e che Lisaks ülaltoodule deklareerime, et Ponadto oświadczamy, że ja lisäksi vakuuttaa, että följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid) zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu... EN454:2014 ; EN :2006; EN EN :2007; EN : DS/EN A1:2009

20 20

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 Telefax: +5 80 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING

BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BJØRN VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING 1 RN20 2 3 MASKIN NR.: MK-I I 0 Kedlen placeres i kedelarmene. Kontroller at kedlen sidder korrekt. 4 Røreværktøjet placeres i bajonetakslen. Tappen på røreværktøjet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR30 082014 ORDER NO.: 00512 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S 022010 ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 4 44

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40-AR40P AR60-AR60P VL- 050 ORDER NO.: 003-VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 88 Telefax: +45 43

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR0 AR0P AR0 AR0P VL-S 0 ORDER NO.: 00-VL-S DK Original betjeningsvejledning AS Wodschow & Co. Industrisvinget DK-0 Brøndby Denmark Phone: + 88 Telefax: + 80 info@wodschow.dk www.bearvarimixer.dk

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

MIX-IT l røremaskiner

MIX-IT l røremaskiner MIXIT... 51030608010010 l røremaskiner DK TEDDY 5 L standard udstyr Skål i rustfrit stål, hvidt plastlåg Ifyldningsbakke Ris i rustfrit stål Dejkrog i rustfrit stål Spartel i rustfrit stål EKSTRA TILBEHØR

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER

MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER MIX-IT... DET KOMPLETTE SORTIMENT AF BJØRN RØREMASKINER DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK Hvid Sølv Rød Sort Hvid med hjælpetræk VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Skål og låg Stænkskærm Ifyldningsbakke

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AR140 - AR200 MK-III

AR140 - AR200 MK-III BJØRN - OURS BEAR - BÄR - OSO VARIMIXER BETJENINGSVEJLEDNING BETJENING - INSTALLATION - VEDLIGEHOLDELSE - SERVICE AR140 - AR200 MK-III ISSUE - AUSGABE - UDGAVE 4 A/S WODSCHOW & CO. Denmark 032004 ORDRE

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse SM-20 / CM-20 Røremaskine - brugsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 2. Tekniske specifikationer 3. Røremaskinens primære eksterne dele 4. Brugsvejledning 5. Tilbehør og funktioner 6.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT

BJØRN Varimixer RN10 VL-2 OG RN20 VL-2 - HELT VARIABLE TRINLØS HASTIGHED - FULD EFFEKT BJØRN Varimixer RN10 V-2 OG RN20 V-2 4 HASTIGHEDER - HET VARIABE TRINØS HASTIGHED - FUD EFFEKT SPECIA UDSTYR RN20 V-2 A B C D E F G H I J K M N O Kan kun anvendes til RN10 V-2 RN10 V-2 / RN20 V-2 Kan kun

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere