airmail Kampagne for ren luft i London

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Kampagne for ren luft i London"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første energicertificering af et hospital Nyheder inden for den nukleare industri: belægning og katalog

2 Vi er anderledes og det af en helt enestående årsag Camfil Farr har i næsten et halvt århundrede været kendt for særlige kompetencer inden for filterdesign, -produktion og -kvalitet. Vi adskiller os fra mængden, fordi vores filtre og filtreringsløsninger giver mest valuta for pengene. Vores produkter har en længere effektivitetstid, en længere levetid og skaber merværdi for kunderne og slutbrugerne ved at sikre det bedste indeklima og det lavest mulige energiforbrug. Dette bliver bevist gang på gang i vores beregninger af livscyklusomkostningerne, og det kommer til udtryk i kundernes installationer hver eneste gang. Flere og flere kunder springer på vognen og får gavn af vores løsninger. Vi er derfor stolte af, at vores enestående kompetencer gør os anderledes og til det foretrukne valg. På andre områder fortsætter Camfil Farr med at fokusere på forskning og udvikling, produktion og kundepleje med henblik på at gøre vores voksende virksomhed endnu mere effektiv. Vi videreudvikler og indfører nye laboratoriekapaciteter. Vi udvider og udvikler produktionen. Vi udvikler vores platform til e-handel og vores CRM-løsninger. Det er en win win-situation for kunder og Camfil Farr. Vi tilbyder de bedste luftfiltreringsløsninger på markedet, og kunderne får disse løsninger fra den førende inden for teknologi, bæredygtighed og kvalitet. Og de får ligeledes de laveste samlede omkostninger for deres installationer. Som sædvanlig fungerer denne udgave af AirMail som et Camfil Farr-mikrokosmos. Denne udgave tager fat i alt lige fra spændende kundesager og -ordrer til vores nyeste initiativer med henblik på at skabe opmærksomhed omkring ren luft i den politiske verden. Vores indsats i Bruxelles og sponsorat af Clean Air i London det første af sin slags inden for luftfiltreringssektoren er nogle af de bemærkelsesværdige eksempler, der er beskrevet i bladet. Førstevalg på grund af enestående kompetencer! Alan O Connell Koncerndirektør FOTO: GETTY IMAGES 2

3 Ren luft skaber momentum på den politiske scene i Europa Sidste år begyndte Camfil Farr at indgå i en dialog med de interessenter, der er involveret i politikudformningsprocessen i Europa, herunder medlemmerne af Europa-Parlamentet, ekspertgrupper bemyndiget til at udarbejde nye bestemmelser inden for ventilationssystemers energieffektivitet samt beslutningstagere fra Europa-Kommissionen og regeringer. Målet er at udveksle Camfil Farrs ekspertise inden for den bedste luftfiltreringsteknologi på markedet og mulighederne for at sikre, at indeklimaet og folkesundheden ikke bringes i fare som følge af de fremtidige EU-bestemmelser om bygningers og ventilationssystemers energieffektivitet. Vi vil ligeledes skabe debat og opmærksomhed omkring den nøglerolle, lavenergiløsninger til luftfiltrering kan spille i forbindelse med nedbringelsen af energiforbruget i bygninger samtidig med, at indeklimaet forbedres, hvilket udgør en positiv forskel for både bæredygtigheden og folkesundheden. EU-politikerne har i lang tid fokuseret på kvaliteten af udendørsluften ved at udarbejde strategier og mål med henblik på at reducere skadelige udslip af forurenende stoffer fra biler og sværindustrier. Et nyt EU-støttet forskningsprojekt har dog vist, at der ofte er flere skadelige luftforurenende stoffer indendørs end udendørs. Og samtidig med at EU-bestemmelserne på området er utilstrækkelige, er europæerne blevet et stadig mere inaktivt folkefærd, som gennemsnitligt tilbringer 90 % af tiden indendørs. En bølge af aktiviteter Den nye dialog har bragt en bølge af aktiviteter med sig fra Camfil Farrs side, blandt andet som sponsor for Den Europæiske Arkitektforenings (ACE) generalforsamling. Camfil Farr har ligeledes været sponsor for en rundbordssamtale med euractiv. com i Bruxelles vedrørende de fremtidige bestemmelser om luftkvalitet og behovet for i højere grad at tage højde for indeklimaet. Dette arrangement samlede medlemmer fra Europa-Parlamentet, repræsentanter fra Europa-Kommissionen og en række ngo'er. Visse medlemmer af Europa-Parlamentet blev ligeledes opfordret til at besøge Camfil Farrs fabrikker i deres valgkredse. Camfil Farr har som interessent bidraget til forberedelsesundersøgelsen af direktivet om miljøvenligt design vedrørende energiforbrugende ventilationsprodukter ved at stille eksperter til rådighed med teknisk viden inden for luftfiltrering og dens fordele for folkesundheden og systemernes energieffektivitet. Camfil har ligeledes deltaget i møder for interessenter arrangeret af eksperter og politiske medarbejdere i Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Eksperter, politikere og kommissærer har fået indblik i Camfil Farrs holdning til energieffektivitet, indeklima og udkastet til bestemmelser om miljøvenligt design og navnlig ventilation. Vi har opfordret til, at der Fortsættes på side 4 >>> 3

4 i højere grad tages højde for EN og EN 779-standarderne, som ifølge Camfil Farr bør integreres som minimumkrav til indeklimaet i lovgivningen om energieffektivitet. Camfil Farr har styrket sit samarbejde med repræsentative sammenslutninger inden for ventilationsindustrien og eksperter med henblik på at give udtryk for vores holdning og søge støtte til en række bestemmelser om energieffektivitet, som ikke bringer indeklimaet og folkesundheden i fare. Vi opfordrede disse repræsentanter til enten at deltage i eller indsende deres egne bemærkninger til den løbende udarbejdelse af lovgivningen. Mindre energiforbrug En af de mest effektive måder til at opnå et mindre generelt energiforbrug i EU er ved at forbedre energieffektiviteten i bygninger. Systemer til regulering af indendørsmiljøer, såsom klimaanlæg og luftfiltreringssystemer, kan bidrage betydeligt til bygningernes energifodaftryk og kan derfor skabe en væsentlig mulighed for at reducere energiforbruget. Camfil Farr har i mange år haft fokus på energieffektivitet og bæredygtig luftfiltrering. Levering af en høj indendørs luftkvalitet, reduktion af energiforbruget i ventilationsanlæg ved hjælp af bedre lavenergifiltre og fortsættelse af vores vugge til grav-tilgang til produktstyring kommer alt sammen til at spille en afgørende rolle i denne proces. Vores igangværende europæiske roadshow (se AirMail 1-11) udgør en af vores motorer i bogstavelig forstand til at skabe øget opmærksomhed omkring vigtigheden af et godt indeklima, vise fordelene ved effektiv luftfiltrering og forklare, hvordan man opnår et bæredygtigt indeklima og et lavere energiforbrug ved at vælge de rette filtre. På pletten i Bruxelles Disse initiativer og kontakter skaber større opmærksomhed blandt politikere og lovgivere, som får formidlet budskabet fra GS SANCO og sundhedseksperter og nu industrien omkring, at der eksisterer en uudnyttet mulighed for at spare energi, samtidig med at indeklimaet forbedres, og sundheden beskyttes. Fortsættes på side 11 >>> Kampagne for ren luft i London Politikerne opfordres til at gøre en større indsats for en forbedret luftkvalitet i byerne. Den unikke kampagne Clean Air in London, som Camfil Farr er blevet den første guldsponsor for (se næste side), øger offentlighedens forståelse for farerne forbundet med et skadeligt indeklima. Camfil Farr mødte for nylig Simon Birkett, CAL's grundlægger og direktør. Her kommer interviewet: Hvorfor tog du initiativ til Campaign for Clean Air i London? Simon Birkett: I forbindelse med miljøkampagner i samarbejde med lokale borgere er det for mig umuligt at overtale politikere til at gøre ting, de ikke ønsker eller ikke er nødt til. I 2006 fandt vi ud af, at forureningen af den omgivende luft (eller udendørsluftforureningen) var over dobbelt så høj som de lovmæssige grænseværdier, og blev klar over, at disse problemer havde en forbindelse til noget af det, vi allerede havde beskæftiget os med. Et førende medlem af Europa-Parlamentet foreslog, at jeg tog initiativ til kampagnen for at få et så stort udbytte som muligt. Kampagnen kører nu inden for en lovmæssig ramme, nemlig Clean Air in London (CAL). Udgør luftkvaliteten et problem i London (og andre steder)? SB: Luftforureningen er langt værre, end de FOTO: MATTON fleste af os går rundt og tror. Forureningen overstiger jævnligt Verdenssund hedsorganisationens retningslinjer med det dobbelte omkring Londons travleste gader. Borgmesteren i London har vurderet, at dødsfald i 2008 skyldtes langsigtet eksponering for farlige luftbårne partikler i London, idet disse skaber et gennemsnitligt yderligere tab af menneskeliv på 11,5 år. Uafhængigt heraf har CAL fundet frem til skoler beliggende i nærheden af Londons travleste gader, og det er ligeledes blevet konstateret, at nærheden til disse gader kan være skyld i op imod 30 % af alle nye tilfælde af astma blandt børn. I henhold til alle standarder eksisterer der en usynlig krise for folkesundheden i London og andre storbyer. Hvordan passer indeklimaet ind? SB: Indeklimaet kan være betydeligt værre end kvaliteten af den omgivende luft. Uden filtre er der op imod 50 % (og i nogle tilfælde betydeligt mere) af luftforureningen indendørs, der stammer udefra. Indeklimaet påvirkes endvidere af: tobaksrøg fra indendørs rygning, forbrænding (såsom madlavning med gas eller stearinlys), vandsystemer, lækager og kondensering samt stoffer fra bygninger, materialer, møbler og rengøringsmidler. Ifølge Londons borgmester kom 22 % af luftemissionen af nitrogenoxid i London i 2008 fra husholdningernes gasforbrug (fra madlavning og opvarmning). I dag tilbringer de europæiske borgere i gennemsnit 90 % af deres tid indendørs, og der er mulighed for at beskytte menneskerne og reducere forureningen. Hvorfor er denne krise opstået? SB: De tidligere regeringer har lænet sig tilbage som følge af succeserne i navnlig 4

5 1960'erne og 1990'erne. De har i høj grad set bort fra de oplysninger, der er dukket op i løbet af de sidste 15 år i henhold til, at langvarig eksponering for luftforurening forårsager lige så mange for tidlige dødsfald som vi troede skete under The Great Smog i 1952 (som skyldtes kortvarig eksponering). Regeringerne har foretrukket at arbejde hen mod teknologiske magiske løsninger frem for at advare folk om risiciene og opfordre dem til at ændre adfærd. Kan krisen for folkesundheden blive værre? SB: Hvis der ikke sker noget, så ja. Meget peger i retningen af befolkningsvækst og superbyer, hvilket skaber større forbrug og et større ønske om at rejse. Samtidig stiger temperatuerne og trafikmængden. Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu finder en løsning på luftforureningsproblemet og vælger en mere bæredygtig vej. Hvordan kan man løse problemet med dårlig luftkvalitet i London og andre steder? SB: Der skal politisk vilje, teknologi og en adfærdsændring til for at komme gennem en krise af denne kaliber. Udenfor er der brug for færre og renere køretøjer i de mest forurenede dele af vores byer samt strengere byggestandarder. Vi skal beskytte os selv og reducere forureningen for os selv og andre både udendørs og indendørs. Luftforureningen skal stoppes ved kilden (f.eks. ved hjælp af filtre) i stedet for gennem kortsigtede kunstige nødløsninger. Skolerne er et godt sted at starte. Hvorfor har CAL ikke kørt en kampagne om indeklimaet, hvis det er så vigtigt et emne? SB: CAL har ikke haft ressourcerne til at håndtere indeklimaet og luftkvaliteten af den omgivende luft, før Camfil Farr blev sponsor. Tidligere ville det have været svært at forklare, at kvaliteten af indørsluften kan være meget værre end luftkvaliteten af den omgivende luft. Kampagnen begynder at have en effekt, og jeg er glad for at kunne samarbejde med verdens ledere inden for luftfiltrering om at nedbringe den risiko, jeg altid har været interesseret i at tage mig af. Hvordan kan Camfil Farr hjælpe CAL? SB: Ved at være CAL's første guldsponsor støtter Camfil Farr en ny kampagne med henblik på at skabe offentlig opmærksomhed, navnlig i London, idet folk opfordres til at beskytte dem selv (tilpasning) og reducere forureningen for dem selv og andre (reduktion). Hvordan kan CAL hjælpe Camfil Farr? SB: Ved at skabe en forståelse for luftkvaliteten i London håber CAL på at skabe meget mere end blot opmærksomhed, uddannelse, information eller viden. Når folk forstår noget, har de virkelige fået fat i det, og så ændrer ting sig. Så snart jeg ved mere om indeklimaet, vil jeg gerne viderebringe en af kampagnefolkenes holdning til indeklima i et kommende AirMail. Hvor er vi om tre, fem og 10 år? SB: Der er gode muligheder for, at London kan forandres, og vi kan vise, hvordan luftforurening og problemer med bæredygtigheden kan håndteres andre steder. På kort sigt bliver vi nødt til at beskytte sundheden og sikre fuldstændig overensstemmelse med lovgivningen om luftforurening inden På lang sigt har vi brug for bæredygtige løsninger såsom elektriske køretøjer og nulemissionsbygninger i vores byer. Simon Birkett, CAL's grundlægger og direktør. Camfil Farr er gennem sit engelske Camfil Farr er første CAL-guldsponsor datterselskab Camfil Farr UK blevet den første guldsponsor for Clean Air in London (CAL) og støtter den nye kampagne med henblik på at skabe offentlig opmærksomhed omkring indeklimaet, navnlig i den engelske hovedstad. CAL har ligeledes til formål at udvikle, sponsorere, støtte og/ eller lede kampagner eller andre aktiviteter for at nå hurtigt og på bæredygtig vis Verdenssundhedsorganisationens anbefalede standarder for luftkvalitet i London og andre byer. Hos Camfil Farr er man glad for at have fået muligheden for at arbejde sammen med CAL for at sætte fokus på problemerne i forhold til indeklima, luftforurening og indvirkningerne på folkesundheden. Camfil Farr mener, at ren luft er en menneskeret. Derfor udvikler vi filtreringssystemer af høj kvalitet, som opfylder kravene til bæredygtig ventilation ved at skabe den rigtige balance mellem sund indendørsluft og energibesparelser. CAL opfordrer folk til at spørge deres arbejdsgiver, om deres ventilationssystem er udstyret med luftfiltre, der vedligeholdes med jævne mellemrum, og som er i overensstemmelse med den europæiske standard EN Blandt andet anbefaler CAL, at folk sætter sig ind i forureningssituationen omkring deres hjem, arbejdsplads eller de steder, de kommer, for at beskytte dem selv mod farerne forbundet med forurening, reducere luftforureningen for dem selv og andre og være fortalere for en fuldstændig overensstemmelse med lovgivningen om luftkvalitet. CAL's kampagne fik stor mediebevågenhed i september 2011, da Londons luftkvalitet i en rapport udgivet af en række miljøorganisationer blev angivet som under gennemsnittet sammenlignet med andre europæiske byer. London lå under gennemsnittet og længere nede på listen end Paris, Glasgow, Amsterdam og Zürich. Berlin, København og Stockholm hvor Camfil Farr har sit hovedkvarter lå øverst, mens Düsseldorf, Milano og Rom lå nederst på listen. CAL og Camfil Farr vil opfordre lovgiverne til at forbedre luftkvaliteten. Dette er helt i overensstemmelse med Camfil Farrs overbevisning om, at der er brug for en større opmærksomhed i offentligheden omkring de skadelige virkninger af luftforurening og en offentlig forståelse for fordelene ved et godt indeklima, både for folkesundheden og produktiviteten. Yderligere oplysninger: 5

6 Kan du din nye ABC for AMC? AMC (Airborne Molecular Contamination, dvs. forurening med luftbårne molekyler) udgør en meget vigtig del af miljøkontrollen inden for elektronikproduktionen i dag. Det er afgørende at forstå den internationale køreplan for denne industri i udvikling med henblik på at kunne gennemskue fremtidens AMC-kontroltendenser inden for halvlederbranchen. Takket være mange års erfaringer med forureningskontrol af mikroelektronik og halvledere og vores arbejde inden for ITRS*, den internationale teknologiske køreplan for halvledere, kan Camfil Farr anbefale den bedste løsning til avanceret kontrol af partikler og AMC. Mindre kritiske dimensioner Det teknologiske knudepunkt for AMC befinder sig nu på 22 nanometer (nm), hvilket svarer til den mindre kritiske dimension, som litografiske processer kan printe i en struktur for at skabe en transistor, som er den vigtigste komponent i elektroniske anordninger. Jo mindre dimensionen er, des tættere er informationerne pakket, og des bedre er ydeevnen af det mikroelektroniske udstyr eller hukommelser noget, som forbrugerne typisk lægger mærke til, når de opgraderer til computere med meget hurtigere processor eller større hukommelse. I denne kontekst udgør AMC nu en betydelig bekymring for mange af de processer, der er involveret i fremstillingen af logik eller hukommelser. Niveauet for AMC-kontrol har en direkte indvirkning på produktionsudbyttet og -kvaliteten. Alle fabrikker, der arbejder med den nyeste teknologi, kan ikke klare sig uden at skulle styre AMC i dag. AMC-filtre, f.eks. Camfil Farrs filtre, installeres i systemet og oven på værktøjet eller minimiljøerne for værktøjet. To store udfordringer FOTO: MATTON Ud over bekymringerne omkring AMC står halvlederindustrien over for to store udfordringer. Den første udfordring omhandler den fuldstændige implementering af EUV litografiscannere (Extreme Ultra Violet). Dette sker 6

7 Den anden udfordring bliver den progressive anvendelse af 450 mm-wafere (sammenlignet med 200 og 300 mm i dag). En sådan dimension sætter omkostningerne forbundet med den enkelte wafer i vejret og skaber endvidere et øget behov for AMC-beskyttelse på værktøjsniveau. Gigapleat H2S-eliminatoren Total Cair formodentlig i 2014 for at følge med det teknologiske stade under 22 nm, som igen følger den såkaldte Morres lov at densiteten af kredsløbselementer på mikrochips mere eller mindre er blevet fordoblet hver 12. til 18. måned i mere end 30 år. ITRS-eksperter forventer, at den kritiske dimension af printstrukturer når 6 nm inden Set i en større kontekst betyder det den omtrentlige dimension på seks toluen molekyler ved siden af hinanden. Med overfladestrukturer, der nærmer sig disse molekyledimensioner, kommer AMC naturligvis til at udgøre en kritisk parameter. Den næste generation af (EUV) litografi kræver ligeledes en større mængde strøm, og behovet for at spare energi andre steder i fabrikken vil stige. Camfil Farr kan ud over at være en førende ekspert inden for AMC også hjælpe fabrikkerne gennem vores tilgang med livscyklusomkostninger i forbindelse med filtervalget og optimering. Hvorfor AMC-kontrol? FOTO: GETTY IMAGES I takt med at industrien udvikler sig, skal AMC-eksperterne følge med. Camfil Farr udvider konstant sin produktlinje og udvikler sit Total Cair -koncept. Total Cair er en sammenskrivning af Total Clean Air (helt ren luft) lige fra anlægget til procesredskaberne, men omhandler også implementeringen af mere bæredygtige løsninger i mikroelektroniske anlæg gennem filterproduktion, livscyklusomkostninger og den generelle optimering af den molekylære filtrering. En række nye store ordrer i Malaysia, Singapore, Taiwan, Europa og USA nogle er uddybet i denne udgave af AirMail bekræfter, at Camfil Farr er klar og har kompetencerne til på globalt plan at levere til store halvledervirksomheder og deres interne særlige ekspertgrupper inden for AMC. *ITRS er en ekspertgruppe, der repræsenterer halvlederindustriens organisationer i USA, Europa, Japan, Sydkorea og Taiwan. ITRS-køreplanen består af en række dokumenter, der udarbejdes og opdateres jævnligt med henblik på at foregribe udviklingen på markedet og planlægge og kontrollere de teknologiske behov i forbindelse med produktionen. Forurening med luftbårne molekyler (Airborne molecular contamination, AMC) er et stort problem for alle avancerede mikroelektronikfabrikker. Der er ingen avancerede anlæg, der kører uden et passende koncept for AMC-kontrol i dag. Der er blevet registreret en lang række AMC-påvirkninger på produktionsudbyttet. Forskellige procestrin påvirkes eksempelvis negativt af syrekorrosion af harddisks eller wafere, kondensabel organisk aflejring på følsomme overflader eller eksponering for lave niveauer af ammoniak. Filtrene udgør hjertet af et renrum, men der kræves en række overvejelser vedrørende rummets klassificering, filtervalg, og hvordan filtrene påvirker miljøet. Camfil Farrs HEPA-, ULPA- og molekylære filtre produceres i kontrollerede miljøer i Camfil Farrs godkendte anlæg. Vi kan producere den samme type filtre på flere fabrikker. Vores store produktionskapacitet sikrer, at vores produkter er tilgængelige på alle tidspunkter og i hele verden. Flashkort spiller en stadig større rolle og er en hurtigt voksende hukommelsesteknologi, som anvendes i forbrugerelektronik, bærbare lagerenheder og håndholdt kommunikationsudstyr. En af de førende leverandører på markedet producerer flashkort ved hjælp af avancerede metoder inden for halvlederproduktionen. Virksomhedens waferfabrik i Asien oplevede problemer med forurening med hydrogensulfid (H2S), hvilket er et alvorligt problem inden for halvlederproduktionen, da det tærer på kobberoverflader, selv hvis forekomsten i ppm (partikler per milliard) er lav. Produktionsudbyttet blev påvirket i et mønster, der korrelerer med H2Stoppunktet i fabrikkens renrum. Fabrikker kan opleve korrosionsproblemer, men i mange tilfælde er kilden til problemet en større H2S-kilde, f.eks. en petrokemisk forbindelse, en papirmasseog papirfabrik, et anlæg til spildevandsbehandling eller landbrugsaktiviteter i nærheden af fabrikken. Naturlige varmekilder kan også være kilden. AMC-kilden var ekstern, og kunden besluttede sig for at installere molekylære filtre i fabrikkens enheder til behandlet luft. Camfil Farrs Gigapleat NXPH C3-filtre blev valgt frem for en anden global konkurrent inden for AMC-filtrering. Kunden fik en samlet løsning med installation og onlineovervågning til filtercertificering. Ud over at løse problemer med H2Skorrosion skaber Gigapleat-filtrene en yderligere fordel de fjerner ozon, som er en almindelig oxidant i udendørsluft, navnlig i storbyer, hvor ozonen genereres fra trafikken. 7

8 FOTO: GETTY IMAGES Australien Camfil Farr henter stor bioteknisk ordre hjem Camfil Farr Australias bioteknologiteam har sikret en vigtig ordre om levering af biologiske sikkerhedskabinetter fra Esco til Queensland Institute of Medical Research (QIMR). Ordren er den største nogensinde for Camfil Farr i Australien. Camfil Farr har i nogle år distribueret Escokabinetserien i hele Australien. Esco, som har deres installation, afprøvning og ibrugtagning kontrol af kabinetterne i forbindelse med base i Singapore, er verdensførende inden samt udskiftning af HEPA-filtrene. for biosikkerhedskabinetter med tusindvis af installationer i førende laboratorier i 95 QIMR lande. Camfil Farr har sikret distributionen QIMR er et af de største og mest succesrige af Esco-produkter i Australien som følge af medicinske forskningsinstitutter i Australien. vores unikke samarbejde med bioteknologiorganisationer gennem regelmæssig valide- fremme forskning inden for tropiske sygdom- Instituttet blev oprindeligt grundlagt for at ring og udskiftning af deres HEPA-filtre. me i North Queensland, men har med tiden Esco-kabinetterne i klasse II er udstyret udvidet sit arbejdsfelt til også at omfatte med Camfil Farr H14 Megalam HEPA-filtre. genetiske og miljømæssige påvirkninger fra Camfil Farr står ligeledes for den jævnlige en række sygdomme, herunder kræft, astma, hiv, malaria, endometriose og denguefeber. Her arbejder over 700 forskere, studerende og medhjælpere i seks forskningsenheder fordelt på 50 individuelle laboratorier. QIMR- & Camfil Farr-medarbejdere efter undertegnelsen af kontrakten (fra venstre): Camfil Farrs Pierre Thomas, Biotechnology Business Manager, og Ina Donaldson, Service Coordinator, og Nicolas McNeill, Procurement Manager; QIMRs Mark Eaton, Purchasing Officer, og Bruce Landford, Managing Director, Camfil Farr Australia & New Zealand. 8

9 Alsidigt partnerskab for Versilias energicertificering Camfil Farr leverer ikke blot filtre. Vi hjælper også kunderne med at blive mere bæredygtige og energieffektive. Dette sikres ved hjælp af Camfil Farrs livscyklusanalyser og vores lavenergifiltre og -systemer. Kundernes aktiviteter kan ligeledes gøres grønnere ved at finjustere ventilationsanlæg i samarbejde med de lokale teknikere. Den første energicertificering for et offentligt hospital er et af de seneste eksempler. I en årrække har Camfil Farr Italy været teknisk rådgiver og luftfiltreringsleverandør for Versilia-hospitalet i Lido di Camaiore på Toscanas nordøstlige kyst. Dette vigtige regionshospital arbejder på de fleste medicinske og kirurgiske områder og servicerer omkring patienter årligt. Som teknisk partner har Camfil Farr Italy konstant videreudviklet Versilias luftfiltreringssystemer for at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget. Dette arbejde har omfattet gennemgange af ventilationsanlæggene og deres mekaniske komponenter samt vedvarende målinger af systemets ydeevne. Dette er sket i tæt samarbejde med hospitalets tekniske leder og medarbejdere. Det første vigtige skridt på vejen var installationen af Megalam MX-filtre til kontrol af fine luftbårne partikler i nogle hospitalsområder. Præfiltreringsfiltrene er ligeledes blevet opgraderet. Der er ligeledes sket en udskiftning af en række andre filtre med henblik på at reducere tryktab og skabe Denne operationsstue, der er udstyret med et CamHosp R-system, på Versilia-hospitalet kan opfylde de strengeste standarder inden for luftkvalitet på hospitalsområdet. større energibesparelser. Der vil eksempelvis jævnligt blive installeret Hi-Flo XL'er i ventilationsaggregaterne, og der tales i øjeblikket om at inddrage Opakfil Energy-filtre for at reducere energibehovet yderligere. Operationsstuerne er blevet udstyret med to CamHosp R-loftsystemer, et alsidigt og fremtidssikret system med envejsluftstrøm, som opfylder de strengeste standarder for luftkvalitet inden for hospitalsvæsenet. Versilia har kunnet spare yderligere energi gennem CamHosp R-filtrene til udvikling af lavt tryktab. Alle opgraderinger og forbedringer skete efter en analyse af livscyklusomkostningerne. Ud over filteropgraderingerne blev der gennemført mindre foranstaltninger, herunder mere hyppige udskiftninger af filtre for at reducere tryktab, hvilket medfører en nedbringelse af ventilationssystemernes strømforbrug. De mekaniske forbedringer har omfattet installationen af vekselrettere og højeffektive ventilationsmotorer til ventilationssystemerne. Slutresultat = energicertificering Denne fælles indsats har givet afkast: I 2011 blev Versilia det første hospital i Italien, der blev certificeret for energieffektiv og bæredygtig drift. Dette blev for nylig offentliggjort ved en særlig ceremoni i Lido di Camaiore, hvor ledelsen, eksperter, repræsentanter fra EU og den akademiske verden var til stede. Dr. Stefano Maestrelli (til højre), teknisk leder på Versilia, som her interviewes af en journalist, holder beviset på den første energicertificering til et offentligt hospital i Italien en pris, som hospitalet fik tildelt i tæt samarbejde med hospitalets tekniske partner inden for filtreringssystemer, Camfil Farr Italy. 9

10 Skelsættende priser og certificeringer Camfil Farr, en førende leverandør inden for energieffektivitet og bæredygtighed, holder, hvad virksomheden lover. Dette kan ses på de priser og certificeringer, virksomhedens datterselskaber i Storbritannien og Frankrig for nylig har modtaget. Disse præstationer er et udtryk for anerkendelsen af virksomhedernes foranstaltninger til reduktion af energiforbruget og udslip af drivhusgasser. Roadshowopdatering Camfil Farrs unikke rullende mobile laboratorium og udstilling som er placeret i en 13 meter lang miljøvenlig laboratorievogn har kørt rundt i Nord- og Sydeuropa i nogle måneder og besøgt en række storbyer. Camfil Farr UK's medarbejdere er stolte over at kunne vise de priser, de modtog ved de seneste Best Factory Awards i Camfil Farrs datterselskab i Storbritannien er den første virksomhed i landet, der skifter fra BS til ISO 50001, og den første virksomhed i verden, der opfylder både ISO og Energy Reduction Verification Kitemark (britisk standardiseringsmyndighed). I Frankrig er Camfil Farr den anden virksomhed i landet, der er blevet certificeret i henhold til EN energiforvaltningssystemet. Denne certificering udtrykker anerkendelse for Camfil Farr Frances indsats og konkrete resultater efter i mange år at have fokuseret på en forbedret energieffektivitet inden for produktionen på Saint-Martin- Longueau-anlægget. Disse bestræbelser har skåret en tredjedel af virksomhedens energiregning. Derudover er Camfil Farr France blevet anerkendt som en efterlignelsesværdig virksomhed, og en række institutioner og universiteter har opfordret Camfil Farr til at dele og forklare virksomhedens energipraksisser for andre producenter og kunder. Andre priser Camfil Farr UK har i 2011 vundet tre priser, er blevet meget rost i forbindelse med fire priser og er blandt favoritterne til yderligere 11 priser som anerkendelse for de resultater, virksomheden har opnået på nationalt niveau inden for britisk luftfiltrering og HVACindustrier. Disse priser vedrører alle erhvervslivets dimensioner. Der er blandt andet tale om Air Conditioning Product of the Year, bæredygtig produktion og kulstofreduktion. Tidligere på sommeren vandt Camfil Farr Air Conditioning Product of the Year for virksomhedens Hi-Flo M7 H7-posefilter. Tidligere på året modtog Camfil Farr UK også priserne MITIE Supplier Overall Award for Carbon Reduction og Energy & Environmental Awards SME Sustainable Business/Highly Commended. For nylig vandt Camfil Farr U.K. ligeledes Best Engineering Plant ved Best Factory Awards og modtog stor ros ved Health & Safety Award og Energy & Environmental Award. Ved RAC Cooling Awards fik Camfil Farr mange rosende ord med på vejen med AC Product of the Year. Camfil Farr UK er placeret blandt favoritterne ved yderligere 11 prisuddelinger i 2011 for innovative produkter, grønne initiativer, energifortræffelighed og bæredygtige produktionspraksisser. I Frankfurt, Paris, Bruxelles, London, København, Stockholm, Helsinki og andre byer har vores laboratorievogn skabt en del opmærksomhed og tiltrukket mange besøgende. Vi glæder os over, men er også taknemmelige for den varme modtagelse og store interesse, vi oplevede. Gå ikke glip af vores mission om at skabe opmærksomhed omkring betydningen af et godt indeklima. Vi kører rundt for at vise fordelene ved effektiv luftfiltrering og forklare, hvordan man opnår et bæredygtigt indeklima og et lavere energiforbrug ved at vælge de rette filtre. Følg os på Facebook, eller besøg vores hjemmeside for at se, hvornår vi er i din region! Show/

11 Service par excellence Hvad gør en bioteknologisk kunde, når Megalam-paneler, /30-filtre han har brug for filtre inden for nogle og Durafil. dage ikke uger til et anlæg, der er Det anlæg, der skulle valideres, fremstiller genstand for en vigtig valideringsproces? Svar: stoler på sin valgte luftfiltresygdomme og er det første og eneste anlæg et lægemiddel til patienter med kroniske nyreringsleverandør Camfil Farr. til oral dosering af faste stoffer i kundens globale netværk. Camfil Farr og Camfil Farr Det er det, en kunde gjorde, i forbindelse APC (Air Pollution Control) blev begge involveret i at levere yderligere Pharmaseals og med virksomhedens avancerede produktionsanlæg i Caribien. Virksomheden er en stor støvanlæg i forbindelse med bygningens bioteknologisk producent, og Camfil Farr har oprindelige renovering til produktion af lægemidler. i en årrække forsynet virksomhedens anlæg med en række filtre, herunder Pharmaseal, FOTO: GETTY IMAGES Behov for nye ventilationsfiltre Under en kontrol af det nye anlæg bemærkede Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), at ventilationsfiltrene skulle udskiftes til en granuleringsproces, der var afgørende for anlæggets validering. Disse særlige filtre, som fremstilles af Camfil Farr i Frankrig, har en normal produktionstid på flere uger. Men der var brug for filtrene ret hurtigt for at valideringsprocessen kunne afsluttes. Camfil Farrs salgsafdelinger i USA, Frankrig og Puerto Rico samt kundens indkøbsafdeling koordinerede de logistiske foranstaltninger på nogle dage og fik distribueret filtrene fra Frankrig til New Jersey på en fredag, så de befandt sig på anlægget i Caribien den efterfølgende lørdag morgen. En repræsentant fra Camfil Farr hentede og leverede personligt filtrene til kunden, da luftfragtselskabet ikke kunne sende eller sikre leveringen fra den ene dag til den anden. Veludført mission... på rekordtid. Udfordrende ordrer som denne giver Camfil Farr mulighed for at bekræfte gode partnerskaber og bevise virksomhedens ansvar over for kunden. >>> Fortsat fra side 4 Ren luft skaber momentum på den politiske scene i Europa Vi har på mange måder sendt vores budskab videre til Bruxelles. I efteråret 2011 besøgte vores mobile laboratorium og udstilling, som kører rundt i vores 13 meter lange road show-laboratorievogn, byen og parkerede lige foran Europa-Parlamentet på Place du Luxembourg. Her uddelte vi oplysninger om de skadelige virkninger af luftforurening, som direkte påvirker luftkvaliteten i bygninger, hvor mennesker tilbringer omkring 90 % af deres liv. I forbindelse med denne event holdt det finske medlem af Europa-Parlamentet Sirpa Pietikäinen åbningstalen, hvorefter Camfil Farr gav en live præsentation af måling af luftkvaliteten. Professor Olli Seppänen, som er en førende specialist inden for indendørs luftkvalitet, understregede ligeledes betydningen af et godt indeklima. Et anliggende for folkesundheden Luftforurening og dårligt indeklima er blevet et anliggende for folkesundheden, og Camfil Farr ønsker at informere offentligheden om deres indvirkning på menneskers sundhed, velvære og produktivitet. Alene i Europa dør over europæere hvert år før tid FOTO: MATTON som følge af luftforureningens indvirkning på sundheden. Indendørsluften kan være 50 gange mere forurenet end udendørsluften, hvilket skyldes infiltration af udendørsluft i vores bygninger og kemiske udslip fra bygningsmaterialer, møbler og produkter, der bruges indendørs. Samtidig er vores viden om betydningen af dårligt indeklima begrænset. Camfil Farrs mobile udstilling og events som den i Bruxelles har primært til formål at informere politikere, offentligheden og medierne om vigtigheden af at indånde luft af god kvalitet på de steder, hvor vi arbejder og bor. Men hovedbudskabet er: Vi mener, at ren luft er en menneskeret. Læs mere om dette på camfilfarr.com, på vores særlige road show-sider og i vores seneste årsrapport og bæredygtighedsrapport. 11

12 Ny syrefast belægning til støvanlæg Konverteringen eller berigningen af nuklear brændsel kræver i nogle tilfælde udstyr, som er modstandsdygtigt over for hydrogenfluorid og andre syreholdige gasser, som er meget ætsende på konventionelle materialer, men også meget giftige for mennesker og miljø. Der er eksempelvis blevet udviklet løsninger til ventilationssystemer, hvor det er muligt at udtrække udstødningsgasser med hydrogenfluorid (HF). Med udgangspunkt i virksomhedens mangeårige erfaring inden for pladeproduktion til filtrering og støvsystemprodukter til anvendelse inden for den nukleare industri har Camfil Farr France udviklet et nyt sortiment af støvanlæg såsom tætsluttende kabinetter og støvdæmpere, som kan modstå meget ætsende syrer. Disse løsninger, som er fremstillet af blødt stål eller rustfrit stål, er belagt med en passende overfladebehandling af typen ECTFE (ethylen chlorotrifluoroethylen). Derudover er luftfiltreringssystemerne til støvudstyret nu modstandsdygtige over for en meget syreholdig og gasholdig atmosfære. Disse udstyres med yderst højeffektive filtre med en særlig membran og lufttæt pakning samt molekylære filtre med imprægneret aktivt kul til absorbering af HF. Disse nye løsninger er alle beskrevet i Camfil Farr Frances nye produktkatalog Safety and Protection. Vil du vide mere? Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Camfil Farr A/S på tlf.: , skrive på eller faxe på: FOTO: GETTY IMAGES Nyt produktkatalog til den nukleare industri Camfil Farr France har udarbejdet et nyt produktkatalog Safety and Protection på fransk og engelsk. Denne nye publikation er den mest omfattende vejledning, der nogensinde er blevet offentliggjort vedrørende Camfil Farr Frances produktsortiment af luftfiltreringsløsninger og produkter til den nukleare industri. Kataloget indeholder alt det, du skal vide om vores resultater og historie inden for den nukleare industri, hele vores sortiment af filtre til atomkraftværker, vores støvopsamlingssystemer, tekniske specifikationer og forklaringer samt en ordliste over nuklear terminologi. Bed din lokale Camfil Farrvirksomhed eller -repræsentant om et eksemplar. Camfil Farr Catalogue Protection et Sécurité Edition 2012 Camfil Farr Products and Services Air filtration solutions for nuclear industry Camfil Farr - clean air solutions Safety and Protection Hovedkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM, Sverige. Tlf Fax Danmark CAMFIL A/S, Gladsaxevej , 2860 Søborg. Tlf.: Fax: UDSTILLINGER 2011/ NOVEMBER , Indoor Air Workshop, Forssa, Finland , Bostadsrättsmässan, Stockholm/Älvsjö, Sverige 29. nov 2. dec, Pollutec (Roadshow) Paris, Frankrig DECEMBER , Power Gen International, Las Vegas, USA 2012 JANUAR , Swissbau 2012, MCH Messe, Basel, Schweiz FEBRUAR , Interclima, Paris, Frankrig 8. 9., Sairaalatekniikan päivät, (hospitalsteknik) Turku, Finland 8. 9., Annual Pharmaceutical and Biotechnology Manufacturing Congress for Enlarged Europe, Budapest, Ungarn , Nigeria Oil & Gas, Abuja, Nigeria 28. feb 1. marts, Pharma Lounges, Karlsruhe, Tyskland MARTS 5. 7., Russia Power, Moskva, Rusland , CFIA, Rennes, Frankrig , World of Climate, Moskva, Rusland , Nordbygg, Stockholm, Sverige , Anuga FoodTec, Køln, Tyskland , 38 Mostra Convegno ExpocomfortT, Milano, Italien APRIL , Power-Gen India & Central Asia, New Dehli, Indien MAJ , Cyclatom, Charbourg, Frankrig JUNI , 15th EBSA Conference 2012, Manchester, UK , Power-Gen Europe, Køln, Tyskland 15., VTDV, Leuven, Belgien , Achema, Frankfurt am Main, Tyskland CAMFIL FARR AIRMAIL er en verdensomspændende publikation til Camfil Farrs kunder. Fås på ni sprog. Udgives af: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Sverige Tlf Tlf Udgiver: Alain Berard, VP, Direktør for salg og markedsføring Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Tlf FORSIDEFOTO: MATTON PRODUKTION: CAMFIL FARR, THORN PR SWEDEN OG YMER REKLAMBYRÅ. Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige 12

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne + Streng kvalitetssikring i hele produktionskæden Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene:

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT Takket være vores enestående produktionsapparat, er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der selv producerer stræklofter

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars 3 4 5 6 Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid Nyt selskab

Læs mere

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste:

Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: Der findes mange gode grunde til at vælge WINAICO. De 6 bedste: 1. Højeste ydeevne Der er to faktorer, der spiller en afgørende rolle for udbyttet af solcelleanlæggene: Solcellemodulerne skal muliggøre

Læs mere

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Velkomst og praktiske informationer Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København og Århus - over 2/3 arbejder

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere