airmail Kampagne for ren luft i London

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Kampagne for ren luft i London"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første energicertificering af et hospital Nyheder inden for den nukleare industri: belægning og katalog

2 Vi er anderledes og det af en helt enestående årsag Camfil Farr har i næsten et halvt århundrede været kendt for særlige kompetencer inden for filterdesign, -produktion og -kvalitet. Vi adskiller os fra mængden, fordi vores filtre og filtreringsløsninger giver mest valuta for pengene. Vores produkter har en længere effektivitetstid, en længere levetid og skaber merværdi for kunderne og slutbrugerne ved at sikre det bedste indeklima og det lavest mulige energiforbrug. Dette bliver bevist gang på gang i vores beregninger af livscyklusomkostningerne, og det kommer til udtryk i kundernes installationer hver eneste gang. Flere og flere kunder springer på vognen og får gavn af vores løsninger. Vi er derfor stolte af, at vores enestående kompetencer gør os anderledes og til det foretrukne valg. På andre områder fortsætter Camfil Farr med at fokusere på forskning og udvikling, produktion og kundepleje med henblik på at gøre vores voksende virksomhed endnu mere effektiv. Vi videreudvikler og indfører nye laboratoriekapaciteter. Vi udvider og udvikler produktionen. Vi udvikler vores platform til e-handel og vores CRM-løsninger. Det er en win win-situation for kunder og Camfil Farr. Vi tilbyder de bedste luftfiltreringsløsninger på markedet, og kunderne får disse løsninger fra den førende inden for teknologi, bæredygtighed og kvalitet. Og de får ligeledes de laveste samlede omkostninger for deres installationer. Som sædvanlig fungerer denne udgave af AirMail som et Camfil Farr-mikrokosmos. Denne udgave tager fat i alt lige fra spændende kundesager og -ordrer til vores nyeste initiativer med henblik på at skabe opmærksomhed omkring ren luft i den politiske verden. Vores indsats i Bruxelles og sponsorat af Clean Air i London det første af sin slags inden for luftfiltreringssektoren er nogle af de bemærkelsesværdige eksempler, der er beskrevet i bladet. Førstevalg på grund af enestående kompetencer! Alan O Connell Koncerndirektør FOTO: GETTY IMAGES 2

3 Ren luft skaber momentum på den politiske scene i Europa Sidste år begyndte Camfil Farr at indgå i en dialog med de interessenter, der er involveret i politikudformningsprocessen i Europa, herunder medlemmerne af Europa-Parlamentet, ekspertgrupper bemyndiget til at udarbejde nye bestemmelser inden for ventilationssystemers energieffektivitet samt beslutningstagere fra Europa-Kommissionen og regeringer. Målet er at udveksle Camfil Farrs ekspertise inden for den bedste luftfiltreringsteknologi på markedet og mulighederne for at sikre, at indeklimaet og folkesundheden ikke bringes i fare som følge af de fremtidige EU-bestemmelser om bygningers og ventilationssystemers energieffektivitet. Vi vil ligeledes skabe debat og opmærksomhed omkring den nøglerolle, lavenergiløsninger til luftfiltrering kan spille i forbindelse med nedbringelsen af energiforbruget i bygninger samtidig med, at indeklimaet forbedres, hvilket udgør en positiv forskel for både bæredygtigheden og folkesundheden. EU-politikerne har i lang tid fokuseret på kvaliteten af udendørsluften ved at udarbejde strategier og mål med henblik på at reducere skadelige udslip af forurenende stoffer fra biler og sværindustrier. Et nyt EU-støttet forskningsprojekt har dog vist, at der ofte er flere skadelige luftforurenende stoffer indendørs end udendørs. Og samtidig med at EU-bestemmelserne på området er utilstrækkelige, er europæerne blevet et stadig mere inaktivt folkefærd, som gennemsnitligt tilbringer 90 % af tiden indendørs. En bølge af aktiviteter Den nye dialog har bragt en bølge af aktiviteter med sig fra Camfil Farrs side, blandt andet som sponsor for Den Europæiske Arkitektforenings (ACE) generalforsamling. Camfil Farr har ligeledes været sponsor for en rundbordssamtale med euractiv. com i Bruxelles vedrørende de fremtidige bestemmelser om luftkvalitet og behovet for i højere grad at tage højde for indeklimaet. Dette arrangement samlede medlemmer fra Europa-Parlamentet, repræsentanter fra Europa-Kommissionen og en række ngo'er. Visse medlemmer af Europa-Parlamentet blev ligeledes opfordret til at besøge Camfil Farrs fabrikker i deres valgkredse. Camfil Farr har som interessent bidraget til forberedelsesundersøgelsen af direktivet om miljøvenligt design vedrørende energiforbrugende ventilationsprodukter ved at stille eksperter til rådighed med teknisk viden inden for luftfiltrering og dens fordele for folkesundheden og systemernes energieffektivitet. Camfil har ligeledes deltaget i møder for interessenter arrangeret af eksperter og politiske medarbejdere i Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Eksperter, politikere og kommissærer har fået indblik i Camfil Farrs holdning til energieffektivitet, indeklima og udkastet til bestemmelser om miljøvenligt design og navnlig ventilation. Vi har opfordret til, at der Fortsættes på side 4 >>> 3

4 i højere grad tages højde for EN og EN 779-standarderne, som ifølge Camfil Farr bør integreres som minimumkrav til indeklimaet i lovgivningen om energieffektivitet. Camfil Farr har styrket sit samarbejde med repræsentative sammenslutninger inden for ventilationsindustrien og eksperter med henblik på at give udtryk for vores holdning og søge støtte til en række bestemmelser om energieffektivitet, som ikke bringer indeklimaet og folkesundheden i fare. Vi opfordrede disse repræsentanter til enten at deltage i eller indsende deres egne bemærkninger til den løbende udarbejdelse af lovgivningen. Mindre energiforbrug En af de mest effektive måder til at opnå et mindre generelt energiforbrug i EU er ved at forbedre energieffektiviteten i bygninger. Systemer til regulering af indendørsmiljøer, såsom klimaanlæg og luftfiltreringssystemer, kan bidrage betydeligt til bygningernes energifodaftryk og kan derfor skabe en væsentlig mulighed for at reducere energiforbruget. Camfil Farr har i mange år haft fokus på energieffektivitet og bæredygtig luftfiltrering. Levering af en høj indendørs luftkvalitet, reduktion af energiforbruget i ventilationsanlæg ved hjælp af bedre lavenergifiltre og fortsættelse af vores vugge til grav-tilgang til produktstyring kommer alt sammen til at spille en afgørende rolle i denne proces. Vores igangværende europæiske roadshow (se AirMail 1-11) udgør en af vores motorer i bogstavelig forstand til at skabe øget opmærksomhed omkring vigtigheden af et godt indeklima, vise fordelene ved effektiv luftfiltrering og forklare, hvordan man opnår et bæredygtigt indeklima og et lavere energiforbrug ved at vælge de rette filtre. På pletten i Bruxelles Disse initiativer og kontakter skaber større opmærksomhed blandt politikere og lovgivere, som får formidlet budskabet fra GS SANCO og sundhedseksperter og nu industrien omkring, at der eksisterer en uudnyttet mulighed for at spare energi, samtidig med at indeklimaet forbedres, og sundheden beskyttes. Fortsættes på side 11 >>> Kampagne for ren luft i London Politikerne opfordres til at gøre en større indsats for en forbedret luftkvalitet i byerne. Den unikke kampagne Clean Air in London, som Camfil Farr er blevet den første guldsponsor for (se næste side), øger offentlighedens forståelse for farerne forbundet med et skadeligt indeklima. Camfil Farr mødte for nylig Simon Birkett, CAL's grundlægger og direktør. Her kommer interviewet: Hvorfor tog du initiativ til Campaign for Clean Air i London? Simon Birkett: I forbindelse med miljøkampagner i samarbejde med lokale borgere er det for mig umuligt at overtale politikere til at gøre ting, de ikke ønsker eller ikke er nødt til. I 2006 fandt vi ud af, at forureningen af den omgivende luft (eller udendørsluftforureningen) var over dobbelt så høj som de lovmæssige grænseværdier, og blev klar over, at disse problemer havde en forbindelse til noget af det, vi allerede havde beskæftiget os med. Et førende medlem af Europa-Parlamentet foreslog, at jeg tog initiativ til kampagnen for at få et så stort udbytte som muligt. Kampagnen kører nu inden for en lovmæssig ramme, nemlig Clean Air in London (CAL). Udgør luftkvaliteten et problem i London (og andre steder)? SB: Luftforureningen er langt værre, end de FOTO: MATTON fleste af os går rundt og tror. Forureningen overstiger jævnligt Verdenssund hedsorganisationens retningslinjer med det dobbelte omkring Londons travleste gader. Borgmesteren i London har vurderet, at dødsfald i 2008 skyldtes langsigtet eksponering for farlige luftbårne partikler i London, idet disse skaber et gennemsnitligt yderligere tab af menneskeliv på 11,5 år. Uafhængigt heraf har CAL fundet frem til skoler beliggende i nærheden af Londons travleste gader, og det er ligeledes blevet konstateret, at nærheden til disse gader kan være skyld i op imod 30 % af alle nye tilfælde af astma blandt børn. I henhold til alle standarder eksisterer der en usynlig krise for folkesundheden i London og andre storbyer. Hvordan passer indeklimaet ind? SB: Indeklimaet kan være betydeligt værre end kvaliteten af den omgivende luft. Uden filtre er der op imod 50 % (og i nogle tilfælde betydeligt mere) af luftforureningen indendørs, der stammer udefra. Indeklimaet påvirkes endvidere af: tobaksrøg fra indendørs rygning, forbrænding (såsom madlavning med gas eller stearinlys), vandsystemer, lækager og kondensering samt stoffer fra bygninger, materialer, møbler og rengøringsmidler. Ifølge Londons borgmester kom 22 % af luftemissionen af nitrogenoxid i London i 2008 fra husholdningernes gasforbrug (fra madlavning og opvarmning). I dag tilbringer de europæiske borgere i gennemsnit 90 % af deres tid indendørs, og der er mulighed for at beskytte menneskerne og reducere forureningen. Hvorfor er denne krise opstået? SB: De tidligere regeringer har lænet sig tilbage som følge af succeserne i navnlig 4

5 1960'erne og 1990'erne. De har i høj grad set bort fra de oplysninger, der er dukket op i løbet af de sidste 15 år i henhold til, at langvarig eksponering for luftforurening forårsager lige så mange for tidlige dødsfald som vi troede skete under The Great Smog i 1952 (som skyldtes kortvarig eksponering). Regeringerne har foretrukket at arbejde hen mod teknologiske magiske løsninger frem for at advare folk om risiciene og opfordre dem til at ændre adfærd. Kan krisen for folkesundheden blive værre? SB: Hvis der ikke sker noget, så ja. Meget peger i retningen af befolkningsvækst og superbyer, hvilket skaber større forbrug og et større ønske om at rejse. Samtidig stiger temperatuerne og trafikmængden. Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu finder en løsning på luftforureningsproblemet og vælger en mere bæredygtig vej. Hvordan kan man løse problemet med dårlig luftkvalitet i London og andre steder? SB: Der skal politisk vilje, teknologi og en adfærdsændring til for at komme gennem en krise af denne kaliber. Udenfor er der brug for færre og renere køretøjer i de mest forurenede dele af vores byer samt strengere byggestandarder. Vi skal beskytte os selv og reducere forureningen for os selv og andre både udendørs og indendørs. Luftforureningen skal stoppes ved kilden (f.eks. ved hjælp af filtre) i stedet for gennem kortsigtede kunstige nødløsninger. Skolerne er et godt sted at starte. Hvorfor har CAL ikke kørt en kampagne om indeklimaet, hvis det er så vigtigt et emne? SB: CAL har ikke haft ressourcerne til at håndtere indeklimaet og luftkvaliteten af den omgivende luft, før Camfil Farr blev sponsor. Tidligere ville det have været svært at forklare, at kvaliteten af indørsluften kan være meget værre end luftkvaliteten af den omgivende luft. Kampagnen begynder at have en effekt, og jeg er glad for at kunne samarbejde med verdens ledere inden for luftfiltrering om at nedbringe den risiko, jeg altid har været interesseret i at tage mig af. Hvordan kan Camfil Farr hjælpe CAL? SB: Ved at være CAL's første guldsponsor støtter Camfil Farr en ny kampagne med henblik på at skabe offentlig opmærksomhed, navnlig i London, idet folk opfordres til at beskytte dem selv (tilpasning) og reducere forureningen for dem selv og andre (reduktion). Hvordan kan CAL hjælpe Camfil Farr? SB: Ved at skabe en forståelse for luftkvaliteten i London håber CAL på at skabe meget mere end blot opmærksomhed, uddannelse, information eller viden. Når folk forstår noget, har de virkelige fået fat i det, og så ændrer ting sig. Så snart jeg ved mere om indeklimaet, vil jeg gerne viderebringe en af kampagnefolkenes holdning til indeklima i et kommende AirMail. Hvor er vi om tre, fem og 10 år? SB: Der er gode muligheder for, at London kan forandres, og vi kan vise, hvordan luftforurening og problemer med bæredygtigheden kan håndteres andre steder. På kort sigt bliver vi nødt til at beskytte sundheden og sikre fuldstændig overensstemmelse med lovgivningen om luftforurening inden På lang sigt har vi brug for bæredygtige løsninger såsom elektriske køretøjer og nulemissionsbygninger i vores byer. Simon Birkett, CAL's grundlægger og direktør. Camfil Farr er gennem sit engelske Camfil Farr er første CAL-guldsponsor datterselskab Camfil Farr UK blevet den første guldsponsor for Clean Air in London (CAL) og støtter den nye kampagne med henblik på at skabe offentlig opmærksomhed omkring indeklimaet, navnlig i den engelske hovedstad. CAL har ligeledes til formål at udvikle, sponsorere, støtte og/ eller lede kampagner eller andre aktiviteter for at nå hurtigt og på bæredygtig vis Verdenssundhedsorganisationens anbefalede standarder for luftkvalitet i London og andre byer. Hos Camfil Farr er man glad for at have fået muligheden for at arbejde sammen med CAL for at sætte fokus på problemerne i forhold til indeklima, luftforurening og indvirkningerne på folkesundheden. Camfil Farr mener, at ren luft er en menneskeret. Derfor udvikler vi filtreringssystemer af høj kvalitet, som opfylder kravene til bæredygtig ventilation ved at skabe den rigtige balance mellem sund indendørsluft og energibesparelser. CAL opfordrer folk til at spørge deres arbejdsgiver, om deres ventilationssystem er udstyret med luftfiltre, der vedligeholdes med jævne mellemrum, og som er i overensstemmelse med den europæiske standard EN Blandt andet anbefaler CAL, at folk sætter sig ind i forureningssituationen omkring deres hjem, arbejdsplads eller de steder, de kommer, for at beskytte dem selv mod farerne forbundet med forurening, reducere luftforureningen for dem selv og andre og være fortalere for en fuldstændig overensstemmelse med lovgivningen om luftkvalitet. CAL's kampagne fik stor mediebevågenhed i september 2011, da Londons luftkvalitet i en rapport udgivet af en række miljøorganisationer blev angivet som under gennemsnittet sammenlignet med andre europæiske byer. London lå under gennemsnittet og længere nede på listen end Paris, Glasgow, Amsterdam og Zürich. Berlin, København og Stockholm hvor Camfil Farr har sit hovedkvarter lå øverst, mens Düsseldorf, Milano og Rom lå nederst på listen. CAL og Camfil Farr vil opfordre lovgiverne til at forbedre luftkvaliteten. Dette er helt i overensstemmelse med Camfil Farrs overbevisning om, at der er brug for en større opmærksomhed i offentligheden omkring de skadelige virkninger af luftforurening og en offentlig forståelse for fordelene ved et godt indeklima, både for folkesundheden og produktiviteten. Yderligere oplysninger: 5

6 Kan du din nye ABC for AMC? AMC (Airborne Molecular Contamination, dvs. forurening med luftbårne molekyler) udgør en meget vigtig del af miljøkontrollen inden for elektronikproduktionen i dag. Det er afgørende at forstå den internationale køreplan for denne industri i udvikling med henblik på at kunne gennemskue fremtidens AMC-kontroltendenser inden for halvlederbranchen. Takket være mange års erfaringer med forureningskontrol af mikroelektronik og halvledere og vores arbejde inden for ITRS*, den internationale teknologiske køreplan for halvledere, kan Camfil Farr anbefale den bedste løsning til avanceret kontrol af partikler og AMC. Mindre kritiske dimensioner Det teknologiske knudepunkt for AMC befinder sig nu på 22 nanometer (nm), hvilket svarer til den mindre kritiske dimension, som litografiske processer kan printe i en struktur for at skabe en transistor, som er den vigtigste komponent i elektroniske anordninger. Jo mindre dimensionen er, des tættere er informationerne pakket, og des bedre er ydeevnen af det mikroelektroniske udstyr eller hukommelser noget, som forbrugerne typisk lægger mærke til, når de opgraderer til computere med meget hurtigere processor eller større hukommelse. I denne kontekst udgør AMC nu en betydelig bekymring for mange af de processer, der er involveret i fremstillingen af logik eller hukommelser. Niveauet for AMC-kontrol har en direkte indvirkning på produktionsudbyttet og -kvaliteten. Alle fabrikker, der arbejder med den nyeste teknologi, kan ikke klare sig uden at skulle styre AMC i dag. AMC-filtre, f.eks. Camfil Farrs filtre, installeres i systemet og oven på værktøjet eller minimiljøerne for værktøjet. To store udfordringer FOTO: MATTON Ud over bekymringerne omkring AMC står halvlederindustrien over for to store udfordringer. Den første udfordring omhandler den fuldstændige implementering af EUV litografiscannere (Extreme Ultra Violet). Dette sker 6

7 Den anden udfordring bliver den progressive anvendelse af 450 mm-wafere (sammenlignet med 200 og 300 mm i dag). En sådan dimension sætter omkostningerne forbundet med den enkelte wafer i vejret og skaber endvidere et øget behov for AMC-beskyttelse på værktøjsniveau. Gigapleat H2S-eliminatoren Total Cair formodentlig i 2014 for at følge med det teknologiske stade under 22 nm, som igen følger den såkaldte Morres lov at densiteten af kredsløbselementer på mikrochips mere eller mindre er blevet fordoblet hver 12. til 18. måned i mere end 30 år. ITRS-eksperter forventer, at den kritiske dimension af printstrukturer når 6 nm inden Set i en større kontekst betyder det den omtrentlige dimension på seks toluen molekyler ved siden af hinanden. Med overfladestrukturer, der nærmer sig disse molekyledimensioner, kommer AMC naturligvis til at udgøre en kritisk parameter. Den næste generation af (EUV) litografi kræver ligeledes en større mængde strøm, og behovet for at spare energi andre steder i fabrikken vil stige. Camfil Farr kan ud over at være en førende ekspert inden for AMC også hjælpe fabrikkerne gennem vores tilgang med livscyklusomkostninger i forbindelse med filtervalget og optimering. Hvorfor AMC-kontrol? FOTO: GETTY IMAGES I takt med at industrien udvikler sig, skal AMC-eksperterne følge med. Camfil Farr udvider konstant sin produktlinje og udvikler sit Total Cair -koncept. Total Cair er en sammenskrivning af Total Clean Air (helt ren luft) lige fra anlægget til procesredskaberne, men omhandler også implementeringen af mere bæredygtige løsninger i mikroelektroniske anlæg gennem filterproduktion, livscyklusomkostninger og den generelle optimering af den molekylære filtrering. En række nye store ordrer i Malaysia, Singapore, Taiwan, Europa og USA nogle er uddybet i denne udgave af AirMail bekræfter, at Camfil Farr er klar og har kompetencerne til på globalt plan at levere til store halvledervirksomheder og deres interne særlige ekspertgrupper inden for AMC. *ITRS er en ekspertgruppe, der repræsenterer halvlederindustriens organisationer i USA, Europa, Japan, Sydkorea og Taiwan. ITRS-køreplanen består af en række dokumenter, der udarbejdes og opdateres jævnligt med henblik på at foregribe udviklingen på markedet og planlægge og kontrollere de teknologiske behov i forbindelse med produktionen. Forurening med luftbårne molekyler (Airborne molecular contamination, AMC) er et stort problem for alle avancerede mikroelektronikfabrikker. Der er ingen avancerede anlæg, der kører uden et passende koncept for AMC-kontrol i dag. Der er blevet registreret en lang række AMC-påvirkninger på produktionsudbyttet. Forskellige procestrin påvirkes eksempelvis negativt af syrekorrosion af harddisks eller wafere, kondensabel organisk aflejring på følsomme overflader eller eksponering for lave niveauer af ammoniak. Filtrene udgør hjertet af et renrum, men der kræves en række overvejelser vedrørende rummets klassificering, filtervalg, og hvordan filtrene påvirker miljøet. Camfil Farrs HEPA-, ULPA- og molekylære filtre produceres i kontrollerede miljøer i Camfil Farrs godkendte anlæg. Vi kan producere den samme type filtre på flere fabrikker. Vores store produktionskapacitet sikrer, at vores produkter er tilgængelige på alle tidspunkter og i hele verden. Flashkort spiller en stadig større rolle og er en hurtigt voksende hukommelsesteknologi, som anvendes i forbrugerelektronik, bærbare lagerenheder og håndholdt kommunikationsudstyr. En af de førende leverandører på markedet producerer flashkort ved hjælp af avancerede metoder inden for halvlederproduktionen. Virksomhedens waferfabrik i Asien oplevede problemer med forurening med hydrogensulfid (H2S), hvilket er et alvorligt problem inden for halvlederproduktionen, da det tærer på kobberoverflader, selv hvis forekomsten i ppm (partikler per milliard) er lav. Produktionsudbyttet blev påvirket i et mønster, der korrelerer med H2Stoppunktet i fabrikkens renrum. Fabrikker kan opleve korrosionsproblemer, men i mange tilfælde er kilden til problemet en større H2S-kilde, f.eks. en petrokemisk forbindelse, en papirmasseog papirfabrik, et anlæg til spildevandsbehandling eller landbrugsaktiviteter i nærheden af fabrikken. Naturlige varmekilder kan også være kilden. AMC-kilden var ekstern, og kunden besluttede sig for at installere molekylære filtre i fabrikkens enheder til behandlet luft. Camfil Farrs Gigapleat NXPH C3-filtre blev valgt frem for en anden global konkurrent inden for AMC-filtrering. Kunden fik en samlet løsning med installation og onlineovervågning til filtercertificering. Ud over at løse problemer med H2Skorrosion skaber Gigapleat-filtrene en yderligere fordel de fjerner ozon, som er en almindelig oxidant i udendørsluft, navnlig i storbyer, hvor ozonen genereres fra trafikken. 7

8 FOTO: GETTY IMAGES Australien Camfil Farr henter stor bioteknisk ordre hjem Camfil Farr Australias bioteknologiteam har sikret en vigtig ordre om levering af biologiske sikkerhedskabinetter fra Esco til Queensland Institute of Medical Research (QIMR). Ordren er den største nogensinde for Camfil Farr i Australien. Camfil Farr har i nogle år distribueret Escokabinetserien i hele Australien. Esco, som har deres installation, afprøvning og ibrugtagning kontrol af kabinetterne i forbindelse med base i Singapore, er verdensførende inden samt udskiftning af HEPA-filtrene. for biosikkerhedskabinetter med tusindvis af installationer i førende laboratorier i 95 QIMR lande. Camfil Farr har sikret distributionen QIMR er et af de største og mest succesrige af Esco-produkter i Australien som følge af medicinske forskningsinstitutter i Australien. vores unikke samarbejde med bioteknologiorganisationer gennem regelmæssig valide- fremme forskning inden for tropiske sygdom- Instituttet blev oprindeligt grundlagt for at ring og udskiftning af deres HEPA-filtre. me i North Queensland, men har med tiden Esco-kabinetterne i klasse II er udstyret udvidet sit arbejdsfelt til også at omfatte med Camfil Farr H14 Megalam HEPA-filtre. genetiske og miljømæssige påvirkninger fra Camfil Farr står ligeledes for den jævnlige en række sygdomme, herunder kræft, astma, hiv, malaria, endometriose og denguefeber. Her arbejder over 700 forskere, studerende og medhjælpere i seks forskningsenheder fordelt på 50 individuelle laboratorier. QIMR- & Camfil Farr-medarbejdere efter undertegnelsen af kontrakten (fra venstre): Camfil Farrs Pierre Thomas, Biotechnology Business Manager, og Ina Donaldson, Service Coordinator, og Nicolas McNeill, Procurement Manager; QIMRs Mark Eaton, Purchasing Officer, og Bruce Landford, Managing Director, Camfil Farr Australia & New Zealand. 8

9 Alsidigt partnerskab for Versilias energicertificering Camfil Farr leverer ikke blot filtre. Vi hjælper også kunderne med at blive mere bæredygtige og energieffektive. Dette sikres ved hjælp af Camfil Farrs livscyklusanalyser og vores lavenergifiltre og -systemer. Kundernes aktiviteter kan ligeledes gøres grønnere ved at finjustere ventilationsanlæg i samarbejde med de lokale teknikere. Den første energicertificering for et offentligt hospital er et af de seneste eksempler. I en årrække har Camfil Farr Italy været teknisk rådgiver og luftfiltreringsleverandør for Versilia-hospitalet i Lido di Camaiore på Toscanas nordøstlige kyst. Dette vigtige regionshospital arbejder på de fleste medicinske og kirurgiske områder og servicerer omkring patienter årligt. Som teknisk partner har Camfil Farr Italy konstant videreudviklet Versilias luftfiltreringssystemer for at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget. Dette arbejde har omfattet gennemgange af ventilationsanlæggene og deres mekaniske komponenter samt vedvarende målinger af systemets ydeevne. Dette er sket i tæt samarbejde med hospitalets tekniske leder og medarbejdere. Det første vigtige skridt på vejen var installationen af Megalam MX-filtre til kontrol af fine luftbårne partikler i nogle hospitalsområder. Præfiltreringsfiltrene er ligeledes blevet opgraderet. Der er ligeledes sket en udskiftning af en række andre filtre med henblik på at reducere tryktab og skabe Denne operationsstue, der er udstyret med et CamHosp R-system, på Versilia-hospitalet kan opfylde de strengeste standarder inden for luftkvalitet på hospitalsområdet. større energibesparelser. Der vil eksempelvis jævnligt blive installeret Hi-Flo XL'er i ventilationsaggregaterne, og der tales i øjeblikket om at inddrage Opakfil Energy-filtre for at reducere energibehovet yderligere. Operationsstuerne er blevet udstyret med to CamHosp R-loftsystemer, et alsidigt og fremtidssikret system med envejsluftstrøm, som opfylder de strengeste standarder for luftkvalitet inden for hospitalsvæsenet. Versilia har kunnet spare yderligere energi gennem CamHosp R-filtrene til udvikling af lavt tryktab. Alle opgraderinger og forbedringer skete efter en analyse af livscyklusomkostningerne. Ud over filteropgraderingerne blev der gennemført mindre foranstaltninger, herunder mere hyppige udskiftninger af filtre for at reducere tryktab, hvilket medfører en nedbringelse af ventilationssystemernes strømforbrug. De mekaniske forbedringer har omfattet installationen af vekselrettere og højeffektive ventilationsmotorer til ventilationssystemerne. Slutresultat = energicertificering Denne fælles indsats har givet afkast: I 2011 blev Versilia det første hospital i Italien, der blev certificeret for energieffektiv og bæredygtig drift. Dette blev for nylig offentliggjort ved en særlig ceremoni i Lido di Camaiore, hvor ledelsen, eksperter, repræsentanter fra EU og den akademiske verden var til stede. Dr. Stefano Maestrelli (til højre), teknisk leder på Versilia, som her interviewes af en journalist, holder beviset på den første energicertificering til et offentligt hospital i Italien en pris, som hospitalet fik tildelt i tæt samarbejde med hospitalets tekniske partner inden for filtreringssystemer, Camfil Farr Italy. 9

10 Skelsættende priser og certificeringer Camfil Farr, en førende leverandør inden for energieffektivitet og bæredygtighed, holder, hvad virksomheden lover. Dette kan ses på de priser og certificeringer, virksomhedens datterselskaber i Storbritannien og Frankrig for nylig har modtaget. Disse præstationer er et udtryk for anerkendelsen af virksomhedernes foranstaltninger til reduktion af energiforbruget og udslip af drivhusgasser. Roadshowopdatering Camfil Farrs unikke rullende mobile laboratorium og udstilling som er placeret i en 13 meter lang miljøvenlig laboratorievogn har kørt rundt i Nord- og Sydeuropa i nogle måneder og besøgt en række storbyer. Camfil Farr UK's medarbejdere er stolte over at kunne vise de priser, de modtog ved de seneste Best Factory Awards i Camfil Farrs datterselskab i Storbritannien er den første virksomhed i landet, der skifter fra BS til ISO 50001, og den første virksomhed i verden, der opfylder både ISO og Energy Reduction Verification Kitemark (britisk standardiseringsmyndighed). I Frankrig er Camfil Farr den anden virksomhed i landet, der er blevet certificeret i henhold til EN energiforvaltningssystemet. Denne certificering udtrykker anerkendelse for Camfil Farr Frances indsats og konkrete resultater efter i mange år at have fokuseret på en forbedret energieffektivitet inden for produktionen på Saint-Martin- Longueau-anlægget. Disse bestræbelser har skåret en tredjedel af virksomhedens energiregning. Derudover er Camfil Farr France blevet anerkendt som en efterlignelsesværdig virksomhed, og en række institutioner og universiteter har opfordret Camfil Farr til at dele og forklare virksomhedens energipraksisser for andre producenter og kunder. Andre priser Camfil Farr UK har i 2011 vundet tre priser, er blevet meget rost i forbindelse med fire priser og er blandt favoritterne til yderligere 11 priser som anerkendelse for de resultater, virksomheden har opnået på nationalt niveau inden for britisk luftfiltrering og HVACindustrier. Disse priser vedrører alle erhvervslivets dimensioner. Der er blandt andet tale om Air Conditioning Product of the Year, bæredygtig produktion og kulstofreduktion. Tidligere på sommeren vandt Camfil Farr Air Conditioning Product of the Year for virksomhedens Hi-Flo M7 H7-posefilter. Tidligere på året modtog Camfil Farr UK også priserne MITIE Supplier Overall Award for Carbon Reduction og Energy & Environmental Awards SME Sustainable Business/Highly Commended. For nylig vandt Camfil Farr U.K. ligeledes Best Engineering Plant ved Best Factory Awards og modtog stor ros ved Health & Safety Award og Energy & Environmental Award. Ved RAC Cooling Awards fik Camfil Farr mange rosende ord med på vejen med AC Product of the Year. Camfil Farr UK er placeret blandt favoritterne ved yderligere 11 prisuddelinger i 2011 for innovative produkter, grønne initiativer, energifortræffelighed og bæredygtige produktionspraksisser. I Frankfurt, Paris, Bruxelles, London, København, Stockholm, Helsinki og andre byer har vores laboratorievogn skabt en del opmærksomhed og tiltrukket mange besøgende. Vi glæder os over, men er også taknemmelige for den varme modtagelse og store interesse, vi oplevede. Gå ikke glip af vores mission om at skabe opmærksomhed omkring betydningen af et godt indeklima. Vi kører rundt for at vise fordelene ved effektiv luftfiltrering og forklare, hvordan man opnår et bæredygtigt indeklima og et lavere energiforbrug ved at vælge de rette filtre. Følg os på Facebook, eller besøg vores hjemmeside for at se, hvornår vi er i din region! Show/

11 Service par excellence Hvad gør en bioteknologisk kunde, når Megalam-paneler, /30-filtre han har brug for filtre inden for nogle og Durafil. dage ikke uger til et anlæg, der er Det anlæg, der skulle valideres, fremstiller genstand for en vigtig valideringsproces? Svar: stoler på sin valgte luftfiltresygdomme og er det første og eneste anlæg et lægemiddel til patienter med kroniske nyreringsleverandør Camfil Farr. til oral dosering af faste stoffer i kundens globale netværk. Camfil Farr og Camfil Farr Det er det, en kunde gjorde, i forbindelse APC (Air Pollution Control) blev begge involveret i at levere yderligere Pharmaseals og med virksomhedens avancerede produktionsanlæg i Caribien. Virksomheden er en stor støvanlæg i forbindelse med bygningens bioteknologisk producent, og Camfil Farr har oprindelige renovering til produktion af lægemidler. i en årrække forsynet virksomhedens anlæg med en række filtre, herunder Pharmaseal, FOTO: GETTY IMAGES Behov for nye ventilationsfiltre Under en kontrol af det nye anlæg bemærkede Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), at ventilationsfiltrene skulle udskiftes til en granuleringsproces, der var afgørende for anlæggets validering. Disse særlige filtre, som fremstilles af Camfil Farr i Frankrig, har en normal produktionstid på flere uger. Men der var brug for filtrene ret hurtigt for at valideringsprocessen kunne afsluttes. Camfil Farrs salgsafdelinger i USA, Frankrig og Puerto Rico samt kundens indkøbsafdeling koordinerede de logistiske foranstaltninger på nogle dage og fik distribueret filtrene fra Frankrig til New Jersey på en fredag, så de befandt sig på anlægget i Caribien den efterfølgende lørdag morgen. En repræsentant fra Camfil Farr hentede og leverede personligt filtrene til kunden, da luftfragtselskabet ikke kunne sende eller sikre leveringen fra den ene dag til den anden. Veludført mission... på rekordtid. Udfordrende ordrer som denne giver Camfil Farr mulighed for at bekræfte gode partnerskaber og bevise virksomhedens ansvar over for kunden. >>> Fortsat fra side 4 Ren luft skaber momentum på den politiske scene i Europa Vi har på mange måder sendt vores budskab videre til Bruxelles. I efteråret 2011 besøgte vores mobile laboratorium og udstilling, som kører rundt i vores 13 meter lange road show-laboratorievogn, byen og parkerede lige foran Europa-Parlamentet på Place du Luxembourg. Her uddelte vi oplysninger om de skadelige virkninger af luftforurening, som direkte påvirker luftkvaliteten i bygninger, hvor mennesker tilbringer omkring 90 % af deres liv. I forbindelse med denne event holdt det finske medlem af Europa-Parlamentet Sirpa Pietikäinen åbningstalen, hvorefter Camfil Farr gav en live præsentation af måling af luftkvaliteten. Professor Olli Seppänen, som er en førende specialist inden for indendørs luftkvalitet, understregede ligeledes betydningen af et godt indeklima. Et anliggende for folkesundheden Luftforurening og dårligt indeklima er blevet et anliggende for folkesundheden, og Camfil Farr ønsker at informere offentligheden om deres indvirkning på menneskers sundhed, velvære og produktivitet. Alene i Europa dør over europæere hvert år før tid FOTO: MATTON som følge af luftforureningens indvirkning på sundheden. Indendørsluften kan være 50 gange mere forurenet end udendørsluften, hvilket skyldes infiltration af udendørsluft i vores bygninger og kemiske udslip fra bygningsmaterialer, møbler og produkter, der bruges indendørs. Samtidig er vores viden om betydningen af dårligt indeklima begrænset. Camfil Farrs mobile udstilling og events som den i Bruxelles har primært til formål at informere politikere, offentligheden og medierne om vigtigheden af at indånde luft af god kvalitet på de steder, hvor vi arbejder og bor. Men hovedbudskabet er: Vi mener, at ren luft er en menneskeret. Læs mere om dette på camfilfarr.com, på vores særlige road show-sider og i vores seneste årsrapport og bæredygtighedsrapport. 11

12 Ny syrefast belægning til støvanlæg Konverteringen eller berigningen af nuklear brændsel kræver i nogle tilfælde udstyr, som er modstandsdygtigt over for hydrogenfluorid og andre syreholdige gasser, som er meget ætsende på konventionelle materialer, men også meget giftige for mennesker og miljø. Der er eksempelvis blevet udviklet løsninger til ventilationssystemer, hvor det er muligt at udtrække udstødningsgasser med hydrogenfluorid (HF). Med udgangspunkt i virksomhedens mangeårige erfaring inden for pladeproduktion til filtrering og støvsystemprodukter til anvendelse inden for den nukleare industri har Camfil Farr France udviklet et nyt sortiment af støvanlæg såsom tætsluttende kabinetter og støvdæmpere, som kan modstå meget ætsende syrer. Disse løsninger, som er fremstillet af blødt stål eller rustfrit stål, er belagt med en passende overfladebehandling af typen ECTFE (ethylen chlorotrifluoroethylen). Derudover er luftfiltreringssystemerne til støvudstyret nu modstandsdygtige over for en meget syreholdig og gasholdig atmosfære. Disse udstyres med yderst højeffektive filtre med en særlig membran og lufttæt pakning samt molekylære filtre med imprægneret aktivt kul til absorbering af HF. Disse nye løsninger er alle beskrevet i Camfil Farr Frances nye produktkatalog Safety and Protection. Vil du vide mere? Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Camfil Farr A/S på tlf.: , skrive på eller faxe på: FOTO: GETTY IMAGES Nyt produktkatalog til den nukleare industri Camfil Farr France har udarbejdet et nyt produktkatalog Safety and Protection på fransk og engelsk. Denne nye publikation er den mest omfattende vejledning, der nogensinde er blevet offentliggjort vedrørende Camfil Farr Frances produktsortiment af luftfiltreringsløsninger og produkter til den nukleare industri. Kataloget indeholder alt det, du skal vide om vores resultater og historie inden for den nukleare industri, hele vores sortiment af filtre til atomkraftværker, vores støvopsamlingssystemer, tekniske specifikationer og forklaringer samt en ordliste over nuklear terminologi. Bed din lokale Camfil Farrvirksomhed eller -repræsentant om et eksemplar. Camfil Farr Catalogue Protection et Sécurité Edition 2012 Camfil Farr Products and Services Air filtration solutions for nuclear industry Camfil Farr - clean air solutions Safety and Protection Hovedkontor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM, Sverige. Tlf Fax Danmark CAMFIL A/S, Gladsaxevej , 2860 Søborg. Tlf.: Fax: UDSTILLINGER 2011/ NOVEMBER , Indoor Air Workshop, Forssa, Finland , Bostadsrättsmässan, Stockholm/Älvsjö, Sverige 29. nov 2. dec, Pollutec (Roadshow) Paris, Frankrig DECEMBER , Power Gen International, Las Vegas, USA 2012 JANUAR , Swissbau 2012, MCH Messe, Basel, Schweiz FEBRUAR , Interclima, Paris, Frankrig 8. 9., Sairaalatekniikan päivät, (hospitalsteknik) Turku, Finland 8. 9., Annual Pharmaceutical and Biotechnology Manufacturing Congress for Enlarged Europe, Budapest, Ungarn , Nigeria Oil & Gas, Abuja, Nigeria 28. feb 1. marts, Pharma Lounges, Karlsruhe, Tyskland MARTS 5. 7., Russia Power, Moskva, Rusland , CFIA, Rennes, Frankrig , World of Climate, Moskva, Rusland , Nordbygg, Stockholm, Sverige , Anuga FoodTec, Køln, Tyskland , 38 Mostra Convegno ExpocomfortT, Milano, Italien APRIL , Power-Gen India & Central Asia, New Dehli, Indien MAJ , Cyclatom, Charbourg, Frankrig JUNI , 15th EBSA Conference 2012, Manchester, UK , Power-Gen Europe, Køln, Tyskland 15., VTDV, Leuven, Belgien , Achema, Frankfurt am Main, Tyskland CAMFIL FARR AIRMAIL er en verdensomspændende publikation til Camfil Farrs kunder. Fås på ni sprog. Udgives af: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Sverige Tlf Tlf Udgiver: Alain Berard, VP, Direktør for salg og markedsføring Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf Tlf FORSIDEFOTO: MATTON PRODUKTION: CAMFIL FARR, THORN PR SWEDEN OG YMER REKLAMBYRÅ. Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige 12

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Behovet for miljøfornyelse Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Vi må alle tænke i nye baner, når det gælder miljøet Når 53 % af beslutningstagerne i Europa karakteriserer bæredygtighed

Læs mere

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CO 2 reduktion hvorfor og hvordan? Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CBS-Climate Strategies for Business Oversigt Hvorfor? Hvordan? CBS Climate Strategies

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering

airmail Er ren luft en menneskeret? Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2011 Er ren luft en menneskeret? 3 5 8 10 11 Farerne ved luftforurening På vejen for renere luft og bedre filtrering EN 779:2011 et skridt i den rigtige retning Hold byforureningen

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger DS/EN 13779 miljø, luftkvalitet

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer 2 Fremtidens produkter til krævende applikationer Fremtidens Koblinger Til væske applikationer CEJN har i mange år

Læs mere

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER November 2016 DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER Seks ud af ti unge fra udlandet har en positiv opfattelse af Danmark. Alligevel er det de færreste, der har lyst til at bo og arbejde

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Er klimaændringer og global opvarmning et

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

DI Innovationskonference

DI Innovationskonference h a n d l e k r a f t i n n o v a t i o n s a m a r b e j d e DI Innovationskonference Workshop B: Succesfuld indførelse af ny teknologi 21-11-2013 Indhold 1. Kort præsentation af SKOV A/S 2. Succesfuld

Læs mere

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach

Program. Side 1. Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Program Kl. 16.00 Velkomst v/ borgmester Hans Barlach Kl. 16.10 Introduktion til klimanetværket v/ Christian Rahbek, virksomhedsrettet klimakonsulent Hvad er klimanetværket for virksomheder, og hvad får

Læs mere

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM.

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM. faxe bogtryk/grafisk Boxcharge 12 TM Højde: 1105 mm Længde: 620 mm Bredde: 550 mm Vægt: 60 kilo Boxcharge 24 TM Højde: 1105 mm Længde: 980 mm Bredde: 550 mm Vægt: 95 kilo Boxcharge TM Notesafe TM Højde:

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts

Tæt på HC-CARGO. Your Expert in Parts Your Expert in Parts Your Expert in Parts Tæt på HC-CARGO Mennesker og eksperter Vores dygtige ansatte sætter en ære i, at give dig den bedste service. Hos HC-CARGO får du svar på alle dine spørgsmål,

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Ordrer inden for kernekraft, biosikkerhed og farmaceutisk produktion i Kina

Ordrer inden for kernekraft, biosikkerhed og farmaceutisk produktion i Kina NYHEDSBREV MAGASIN FRA CAMFIL FARR NR. 2/2010 IVF-succes med molekylær filtrering 5 6 8 9 11 Filtreringsstyring betaler sig for Honda Indien Gæsteinterview med generalsekretæren for REHVA Ordrer inden

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere