FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE"

Transkript

1 FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FSU 165 FAGPLAN Fagplanen er udarbejdet på baggrund af FKOPUB PS INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE Forord 2 1. Formål 3 2. Mål 3 3. Indhold 4 4. Tid 5 5. Særlige bestemmelser 5 6. Ansvarlig sektion 6 7. Lektionsoversigt 7 8. Opslagsopgave 26

2 FORORD: Til Faglærere, instruktører og hjælpere i faget førstehjælp. I Dansk Førstehjælpsråd (DFR) er man i gang med en proces, hvor alle uddannelser i førstehjælp bliver lavet om og de nye uddannelsesplaner forventes at være klar medio Dette vil få indflydelse på den civile førstehjælpsuddannelse i Forsvaret(30 timers uddannelsen), men indtil vi kender de endelige planer, samt indholdet af disse, revideres FSU907-1 A-B-C ikke. Vi har dog valgt at udgive en revideret fagplan, som er sporet i retning af det nye indhold, som vi forventer det kommer til at se ud. Derfor vil der nu i en overgangsperiode være en fagplan i førstehjælp, som nogle steder, ikke helt stemmer overens med bogen, som der undervises ud fra. Vi skal derfor bede jer, som undervisere, om at fastholde indholdet i fagplanen, som det styrende og undervise ud fra de emner, der er beskrevet i fagplanen. I store træk er den nye fagplan bygget op over de 4 hovedpunkter, som skulle give en mere korrekt rækkefølge i uddannelsesforløbet. Den færdselsrelaterede førstehjælp er kommet bedre med, idet den nu har sin egen specifikke lektion, hvori forebyggelsesdelen er kommet med. Fra tidligere er den militære førstehjælp taget ud af den civile førstehjælpsuddannelse, for at skære en skarpere linje imellem, hvad der er civilt førstehjælp og militær førstehjælp(tse). Overordnede emner som er udtaget er: tamponering af afrevne arme/ben, top til tå undersøgelse, bughule læsion, hofte/bækken læsioner, hoved/ ansigt læsioner, 3 og 4 mandsløft, og sygdomsmodulet er reduceret væsentligt. Som noget nyt anlægger vi nu ikke længere brystkasse forbindinger med plastic og tape den er konverteret til en almindelig forbinding (lufttæt). Hjerte- Lunge Redning (HLR) til voksne og børn er nu fordelt på 3 lektioner. Det improviserede knebelpres er genindført i forbindelse med standsning af livstruende blødninger. Tid fra udtagne lektioner/ emner er langt primært ud på handlebanedagene, og en repetitionslektion er langt ind før mærkeprøven. Fremadrettet sker der det, at når DFR udgiver nye uddannelsesplaner, vil vi tage stilling til indholdet og om vi skal fastholde den nærværende uddannelse på 30 timer. Er der væsentlige ændringer vil dette blive rettet i fagplanen. Ligeledes vil FSU907-1 og FSUBST blive revideret. Ved udgangen af 2013 forventer vi at BST, fagplan og bog hænger sammen igen. Ved spørgsmål eller konstruktiv tilbagemelding på den nye fagplan henvises til FIIN mail: FSU-KTP-FØRSTEHJÆLP. Med venlig hilsen Sanitetsfaglig Uddannelsessektion

3 1. FORMÅL Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at bibringe alt militært personel en sådan viden og sådanne færdigheder, at de efter uddannelsen er i stand til, at handle og yde førstehjælp til en eller flere tilskadekomne. 2. MÅL Efter uddannelsen skal eleven være i stand til at forklare og demonstrere: Forebyggelse af ulykkers udbredelse, Livreddende førstehjælp, genoplivning og stabilisering af personer i de vigtige minutter efter, at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået. Alarmering. Almindelig og psykisk førstehjælp indtil redningsmandskab eller læge tager over. Til rådighed for eleven under uddannelsen er: FSU Det på uddannelsesstedet tilstedeværende førstehjælpsmateriel (Forbindinger, HLR dukker, AED, mv.) Eventuelt lokalt fremstillet undervisningsmateriale. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt eleven ved afslutningen af førstehjælpsuddannelsen kan bestå førstehjælpsmærkeprøven med minimum 67 point ud af 100 mulige. 3. INDHOLD hovedpunkter. Stands ulykken - Overblik, sikring af ulykkessted, samt egen sikring. - Prioritering af hjælp ved ulykker, flere tilskadekomne og flere skader på samme person. - Nødflytning af den tilskadekomne om nødvendigt - alene eller sammen med en hjælper. Livreddende førstehjælp - Kontrol af bevidsthedsniveauet, - -systemet - den livsvigtige ilttransport, - Fremmedlegemer i luftvejene - voksen, større børn og småbørn, - Frie luftveje ved hageløft, - Kontrol af vejrtrækning, - Hjerte-Lunge-Redning (HLR) - hjertemassage og kunstigt åndedræt - til voksen, større børn og småbørn, - Gennemgang, samt anvendelse af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED)/Hjertestarter i forbindelse med HLR, - Standsning af livstruende udvendige blødninger, - Shockforebyggelse, - Sideleje.

4 Alarmering - Telefonisk alarmering Almindelig førstehjælp - Revurdering af den livreddende førstehjælp,, - Opretholdelse af normal legemstemperatur, - Psykisk førstehjælp, - Førstehjælp til andre skader, - Overvågning af den tilskadekomne indtil redningsmandskabet tager over, - Overlevering af den tilskadekomne til redningsmandskabet Andre førstehjælpssituationer - Drukneulykker. - Brystkasselæsioner. - Skudsår. - Knoglebrud. - Afrevne legemsdele. - Brud på nakke og rygsøjle. - Forstuvninger og muskelskader, Ledskred, herunder støtteforbindinger. - Forgiftninger, kulilteforgiftning - Varmepåvirkning. - Forbrændinger. - Ætsninger. - Kuldepåvirkning. - Forhold ved færdselsulykker - Forebyggelse i forhold til færdselsulykker 3.3. Orientering om småskader og sygdomme - Fremmedlegeme i øjet, fremmedlegeme i huden (splinter), bid, skovflåt, insektstik, brandmand, stik- og snitsår, hævelser efter slag (buler), mindre sår og hudafskrabninger, næseblod og tandskader. - Astma, hjertekramper (smerter centralt i brystkassen), feberkramper og epilepsi. 4. TID Uddannelsens varighed er minimum 30 timer jf. FSUBST

5 5. SÆRLIGE BESTEMMELSER 5.1. Kontrol. Der vil under uddannelsen løbende blive afviklet praktiske øvelser og situationsøvelser. Der afsluttes med førstehjælpsmærkeprøven, som består af en praktisk prøve (4 handlebaner) og en skriftlig prøve. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt personellet ved afslutningen af førstehjælpsuddannelsen kan bestå førstehjælpsmærkeprøven som slutkontrol med minimum 67 point ud af 100 mulige jf. FKOBST 407-1, bilag Elever på uddannelsen. Alt militært personel i Forsvaret. Der kræves ingen uddannelsesmæssige forudsætninger inden førstehjælpsuddannelsen påbegyndes. Civilt personel i Forsvaret kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med militært Henvisninger. -FSU Førstehjælps A-B-C, der er udarbejdet af Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd (DFR), anvendes under forsvarets værnsfælles førstehjælpsuddannelse. -FKOBST 407-1, bilag 8, Bestemmelser for førstehjælpsmærket, der er udarbejdet af Forsvarets Sundhedstjeneste og godkendt af Forsvarskommandoen (FKO), anvendes under uddannelseskontrol i faget førstehjælp. - (instruktør vejledning til færdselsrelateret førstehjælp, forebyggelsesdel, Bil/MC) Dokumentation. Der udstedes uddannelsesbeviser fra Dansk Førstehjælpsråd (grå førstehjælpsbeviser med DFR logo på) til personel, der har bestået førstehjælpsmærkeprøven. Der afkrydses i alle felter, undtagen de 2 felter som omhandler vedligeholdelse i førstehjælp, samt Førstehjælp ved sygdomme. Færdselsrelateret førstehjælp afkrydses på grå beviser for alt personel, som har gennemført førstehjælpsuddannelsen, men bemærk at der for erhvervelse af kørekort til Bil/MC er kommet et lyseblåt bevis, som skal udstedes ved siden af det grå bevis. Ved erhvervelse af kørekort (Bil/ MC) skal der udstedes et lyseblåt førstehjælpsbevis (Færdselsrelateret førstehjælp), med DFR logo på. Der skal for den færdselsrelateret del afkrydses i feltet Færdselsrelateret førstehjælp Bil/ MC/ traktor (4 timer), samt afkrydses i HLR/ AED, førstehjælp til hjertestop (4 timer). De lyseblå beviser er gældende fra 19. januar og udstedes kun i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Beviser rekvireres via UMAK, Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpsuddannelsen giver civil merit. Førstehjælpsuddannelsen inklusiv førstehjælpsmærkeprøven skal, som udgangspunkt, gennemføres under basisuddannelsen (HBU/SBU/FBU).

6 Den er endvidere oprettet som en selvstændig kvalifikation, således, at den kan erhverves af personel, der ikke gennemgår basisuddannelsen. Information er indlagt i kvalifikationskataloget som følger: Q , FØHJUDD, FORSVARETS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE. Det skal tilsikres at alle, der gennemfører og består uddannelsen, tildeles det oven for nævnte Q. For personel, der har gennemført Forsvarets førstehjælpsuddannelse, skal der minimum hvert 3. år afholdes 6 timers vedligeholdelsesuddannelse jf. FSU-BST Undtaget herfor er Førstehjælpsinstruktører med et gyldigt Q for FSU Faglærer- og instruktørforudsætninger. Faglærer i faget førstehjælp skal have gennemført og bestået FSU 160 Fagkursus Førstehjælp. Faglæreren skal forestå undervisningen og skal tilse, at den afsluttende prøve lever op til de af FSU og FKO stillede krav. Faglæreren har tilladelse til at anvende et antal hjælpeinstruktører til at gennemføre undervisningen. Disse hjælpeinstruktører skal have gennemført førstehjælpsuddannelsen i Forsvaret med tilfredsstillende resultat. Jf. nye kvalitetskrav fra Dansk Førstehjælpsråd, må 1 instruktør max. have 16 elever, det betyder at hvis der er flere end 16 elever, skal der være en hjælpe instruktør tilstede. Materielmæssigt er der fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR) sat nye kvalitetskrav. Dette betyder at der må max. være 4 elever om 1 genoplivningsdukke, og max. 6. elever om 1 hjertestarter (AED). Det skal fremhæves, at det kun er personer, der har gyldigt Q for FSU 160, der må undervise i HLR og AED. 5.6 Læringsprocesser. Det anbefales at gennemførelsen af faget førstehjælp sker med et minimum af teori og maksimal handlingspræget undervisning. Eleverne skal have Hands on og skal lære at handle i førstehjælp, ikke tænke førstehjælp. 5.7 Gyldighed Denne fagplan er gyldig fra januar 2013 og til en ny udsendes. 6. ANSVARLIG SEKTION Ansvarlig for opdatering af fagplanen er FSU/Sanitetsfaglig Uddannelsessektion(SSU2). Nærværende fagplan er udarbejdet af: SSG M. Møllekær OS K.H.B. Rasmussen

7 7. LEKTIONSOVERSIGT LEK NR. TID EMNE INDHOLD STED MIN Introduktion til faget Formål med uddannelsen KL 4 hovedpunkter Psykisk førstehjælp 2 90 Færdselsrelateret førstehjælp Forhold ved større ulykker KL Trafik ulykker Nødflytning Hoved, nakke og rygskader Forebyggelse 3 90 Livreddende førstehjælp: Formålet med livreddende førstehjælp KL A-problemer Luftvejene -systemet den livsvigtige ilttransport. A- problemer: fremmedlegeme i luftvejene til voksne og børn. Skabe frie luftveje ved anvendelse af hageløft, finger-sweep og Heimlich Livreddende førstehjælp: Iltmangel, vejrtrækningsbesvær. KL B-problemer Bevidsthedstilstand Vejrtrækning Kontrol af vejrtrækning Sideleje 5 60 Livreddende førstehjælp: Åbne og lukket brystkasse læsioner. KL B-problemer Brystkasselæsioner Aflastende rygleje 6 90 Livreddende førstehjælp: Direkte tryk, forbinding, trykforbinding, KL C- problemer forstærket tryk. Livstruende Blødninger Blødningsshock: årsager og symptomer 7 90 Livreddende førstehjælp: Tamponering store dybe sår KL C- problemer Håndtering af legemsdele (fingre) Blødninger fra store dybe sår Tyson forbinding Skudsår 8 90 Livreddende førstehjælp: HLR til voksen KL Hjerte lunge redning (HLR) til voksne personer Repetition af bevidsthedsniveau, kontrol af A og B Livreddende førstehjælp: Gennemgang af Hjertestarter, AED KL Hjerte- lunge redning og HLR + Hjertestarter til voksen Hjertestarter (AED) til voksne Overlevelseskæden personer Orientering om hjertestarter.dk Livreddende førstehjælp HLR ved iltmangel til større børn KL Hjerte-lungeredning (HLR) Hypoxi HLR ved iltmangel til småbørn til Børn, og voksne HLR ved iltmangel voksen Almindelig førstehjælp: Er der andre skader KL Revurdering af A-B-C Indpakning opretholdelse af temp. Overvågning Overlevering Almindelig førstehjælp: Forstuvninger og muskelskader KL Forstuvninger og muskelskader RICE princippet Støtteforbinding Almindelig førstehjælp: Åbne og lukkede brud KL Knoglebrud Stabilisering af brud (Ledskred) Doughnut eller løs forbinding Armslynge Handlebaner: Handlebaner/ scenarier KL/TN Førstehjælps situationer: Varme/ Kulde påvirkninger Varme/ Kulde Forbrændinger Forgiftninger/ Kulilte Ætsninger Førstehjælps situationer: Orientering om småskader og Småskader og sygdomme sygdomme. Opslagsprøve i småskader/ sygdomme (bilag 1) Repetition Førstehjælp Repetition af det allerede indlærte stof. Skriftlig prøve Oplæg til gennemførelse af mærkeprøven Slutkontrol: Førstehjælpsmærkeprøve, jf. FSUBST Mærkeprøve bilag 8 KL KL KL KL/TN

8 1 90 min Introduktion til faget De 4. hovedpunkter Psykisk førstehjælp Ved lektionens afslutning skal eleven være orienteret om formål med førstehjælpsuddannelsen, herunder være orienteret om indhold, samt førstehjælpsmærkeprøven. Endvidere skal eleven kunne anvende huskereglen de 4 hovedpunkter, samt have forståelsen af denne i praksis. Eleven skal kende begrebet psykisk førstehjælp og kunne forklare anvendelsen af dette i praksis. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan redegøre for førstehjælpens 4. hovedpunkter ved hjælp af et eksempel. Ved Standse ulykken kan forklare den rigtige rækkefølge: 1) skab overblik, 2) egen sikkerhed, 3) sikre ulykkessted, 4) evt. prioritering af flere tilskadekomne. Ved livreddende førstehjælp anvender A-B-C princippet og kan redegøre for at A-B-C sikre den livsvigtige ilttransport. Ved alarmering kan forklare at der skal ringes hurtigst muligt hvis man er flere tilstede på ulykkesstedet. Oplyse hvor, hvad, hvem. Side: 8 12 Side Side Introduktion til faget skal afholdes af faglærer i faget. Lav gerne en case hvor de 4 hovedpunkter anvendes, således at eleverne visuelt kan se sammenhængen og hvordan hovedpunkterne anvendes. Alarmering: hvor ulykken er sket. hvad der er sket hvem er den/ de tilskadekomne, en eller flere. Er det en voksen/ et barn? evt. ca. alder på den voksne/ barnet. Kort og klar beskrivelse. Lad altid alarmcentralen afslutte opkaldet. Kan nævne min. 3 af de 5 handlinger som kan udføres under den almindelige førstehjælp. Kan give et eksempel på hvordan psykisk førstehjælp anvendes.

9 2 90 min Færdselsrelateret førstehjælp Forhold ved større ulykker. Trafikulykker Forebyggelse Ved lektionens afslutning skal eleven have forståelse for forhold ved trafik og færdselsrelateret ulykker. Eleven skal under anvendelse af de 4 hovedpunkter kunne standse ulykken, prioritere flere tilskadekomne, samt kunne yde livreddende førstehjælp ved større ulykker under hensyntagen til mistanke om skader på hoved, nakke og/ eller ryg. Eleven skal kende kravene til nødflytning, samt kunne redegøre for forebyggelse til trafikulykker. Side 13 Side Overordnede principper for skadesmekanismer ved højhastighedsulykker (energioverførelse), samt forebyggelse. Nødflytning fra køretøj Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, samt køretøj. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan prioritere egen sikkerhed først og derefter sikre ulykkesstedet. Kan prioritere flere tilskadekomne på ulykkesstedet ud fra skadernes omfang. Forhold ved mistanke om hoved, nakke og rygskader Der skal indgå køretøjer i denne lektion. Den kan med fordel afholdes ved og omkring køretøjer Kan vurdere om nødflytning er nødvendigt og kende principperne for dette (liv frem for førlighed). Kan placerer en hånd på forruden og gennem tale sikre at den tilskadekomne i et køretøj fastholder blikket fremad, for derved at undgå at den tilskadekomne drejer hovedet. Kan anvende underarmsgreb, ved at vise håndgrebet på en anden person, siddende i et køretøj. Kan forklare anvendelsen af sikkerhedsudstyr i et køretøj, herunder sikkerhedssele, og tilpasning af nakkestøtte. Kende anvendelsen af alarmblink, samt advarselstrekant. Eleverne skal alene demonstrere at de kan håndgrebet i forbindelse med underarmsgreb, og må ikke lave personløft. (1 4 måned HBU) Eleverne skal have forevist et 2 mandsløft. har udarbejdet en instruktør vejledning til kurset (færdsel). Anvend gerne dette som inspiration til forebyggelsesdelen.

10 3 90 min Livreddende Førstehjælp: A-problemer Luftvejene Formålet med A-B-C princippet Frie luftveje (A) Fremmed legemer i luftvejene voksne og børn Ved lektionens afslutning skal eleven kunne anvende A- B- C- princippet under livreddende førstehjælp. Eleven skal kunne skabe og sikre frie luftveje ved hjælp af hageløft. Eleven skal kunne udføre førstehjælp til voksne og børn med fremmedlegemer i luftvejene (A). Dette ved anvendelse af hageløft, slag/dunk, Heimlich metode og finger-sweep (ved synlige fremmedlegemer). Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat samt HLR dukker (småbørn og støre børn). Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan forklare at formålet med livreddende førstehjælp er, at sikre frie luftveje A, vejrtrækning B og blodcirkulation C for herved, at sikre og opretholde den livsvigtige ilttransport. Ved hageløft bruger korrekt håndgreb: tommelfinger på hage og 2 fingre under hagen. Kan give 5 dunk/ slag på ryggen (midt imellem skulderbladene) på en voksen person og større børn (tilpasset i højden/ størrelse på barnet). Kan udføre 5 Heimlich metode på en voksen og større børn (tilpasset i højden/ størrelsen på barnet) Side 14, side 16, Side Og evt. side 110 (luftvejenes bestanddele) Andre årsager til spærrede luftveje: Strangulering, Hængning, Kvælning. Finger-sweep: Eleverne skal have forevist Finger-sweep metoden af en instruktør. De skal ikke øve den. Heimlich: Kun øve placering af hænder/ håndgreb på hinanden. Rigtig Heimlich skal vises på en dukke. Større Børn (1 8 år): Vær opmærksom på, at en voksen person går i knæ, således at man tilpasser sin egen højde til barnet. Småbørn(0-1 år): Kontrollerede slag på barnets ryg. Kan udføre 5 dunk/ slag på ryggen og derefter brystkompressioner, i stedet for Heimlich metode, på småbørn. Kan forklare hvorfor en tilskadekommen skal tilses af læge efter brug af Heimlich metode.

11 4 60 min Livreddende Lek indeholder kort repetition af førstehjælp lektion 3 (A) luftvejene. B-problemer Vejrtrækning Kontrol af bevidsthedstilstand Kontrol af vejrtrækning Sideleje Ved lektionens afslutning skal eleven kunne beskrive årsager til nedsat eller manglende vejrtrækning (A og B-problemer). Eleven skal kunne kontrollere bevidsthedsniveauet, samt vejrtrækning på en tilskadekommen person. Endvidere skal eleven kunne lægge en tilskadekommen i sideleje for at sikre frie luftveje og vejrtrækning. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan kontrollere bevidsthedstilstanden ved at tale højt og ruske behersket. Kan kontrollere A og skabe frie luftveje ved hageløft. Side Side 22. (evt. side , Åndedrætssystemet) Årsager: Slag, fald, trafikulykker, delvis blokerede luftveje, skader på lunger åbne/ lukkede, sygdomme, hjertestop. Tilskadekomne med besværet eller nedsat vejrtrækning kan være påvirket af angst uro smerte i brystkassen. Kan kontrollere B vejrtrækning ved at se lytte føle i max. 10 sek. Ved sideleje: 1) ligger personens ben i en 90 graders vinkel. 2) Støtter den tilskadekomnes hoved, når personen trækkes over imod en selv.. 3) Kontrollere at personens hoved ligger, så der forsat er frie luftveje og kontrollere om der forsat er vejrtrækning.

12 5 60 min Livreddende Førstehjælp: Brystkasse Læsioner Aflastende rygleje Ved lektionens afslutning skal eleven kunne udføre førstehjælp til åbne og lukkede brystkasselæsioner. Ud fra skadesmekanismen skal eleven kunne vurdere skadens omfang. Eleven skal kunne anlægge en forbinding (lufttæt) på den åbne brystkasse læsion. Endvidere skal eleven kunne lejre en tilskadekommen i aflastende rygleje, samt sideleje på den syge side ved bevidstløshed. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat, relevant forbindemateriel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan anlægge en almindelig forbinding på en åben brystkasselæsion (lufttæt), således at kompresset dækker hele såret. Kan lejrer en vågen person med brystkasselæsion (åben eller lukket) i aflastende rygleje. Kan lejrer en bevidstløs person med vejrtrækning i sideleje med den skadede side nedad for herved at optimere den raske lunges funktion. Side Åbne læsioner: brug almindelig 20x25 forbinding. Vis gerne alternativer med fx en flad hånd (alene) over såret, hvis ingen forbindinger haves, eller anvend fx tørklæder/tøj eller andet forhåndenværende til at dække såret. Indskærp at den tilskadekomne vil have mange smerter og som oftest vil den tilskadekomne, som er ved bevidsthed, helst sidde op. De vil være angste og urolige fordi de har svært ved at få vejret, derfor er psykisk førstehjælp rigtig vigtig. Kan forklare at ved evt. fremmedlegeme i brystkassen (kniv eller andre stik våben) må fremmedlegemet ikke fjernes, og der forbindes ikke.

13 6 90 min Livreddende Blødnings shock: førstehjælp C problemer Standsning af livstruende blødninger Blødnings shock Ved lektionens afslutning skal eleven kunne beskrive årsager til nedsat blodcirkulation (C- problemer). Eleven skal kunne udføre førstehjælp til livstruende udvendige blødninger ved hjælp af direkte tryk, forbinding, trykforbinding, yderligere tryk. Endvidere skal eleven kende symptomerne på blødnings shock, og kunne forebygge for dette. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, samt forbindematerialer, og hårde genstande til trykforbinding. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Ved standsning af blødninger: 1. Trykker direkte på det blødende sted og lægger personen ned. Hæver det blødende sted (hvis man kan). 2. Anlægger en stram forbinding, kompresset skal dække hele såret dog ikke strammere end at en lillefinger kan komme ind under gazen. 3. Ved trykforbinding anvender en hård genstand direkte ovenpå såret og laver yderligere tryk, enten med en ny forbinding eller andet forbindemateriale. 4. Ved yderligere gennemblødning selv trykker direkte på det skadede sted og fastholder dette greb indtil redningsmandskab kommer frem Side (Evt. Side , blodkredsløbs- Systemet). Hul på blodbanen (udvendigt eller indvendigt) giver for lidt blod i blodbanen (mindre blod volumen) og derfor kan det normale blodtryk ikke opretholdes. Udvidet blodbane (væsketab) er hvor blodkarrene udvider sig. Her er der ikke hul på blodbanen, blodvolumen er intakt, men rørene er for store og derfor kan det normale blodtryk ikke opretholdes. I forbindelse med shock: Kan forklare at det er vigtigt at indpakke den tilskadekomne for at opretholde normal legemstemperatur (shockforebyggelse). Kan nævne min. 2 symptomer på shock.

14 7 90 min Livreddende Førstehjælp C-problemer Skudsår og andre store dybe sår. Tyson forbinding Knebelpres Ved lektionens afslutning skal eleven kunne udføre førstehjælp til skudsår og andre store dybe sår. Eleven skal kunne udføre tamponering, til store dybe sår, samt kunne anlægge en Tyson forbinding ved håndskader. Eleven skal kunne forklare håndteringen af afrevne legemsdele (fingre). Eleven skal kende det primitive knebelpres. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat, rulle af skumgummi (til skudsår), samt andre relevante forbindematerialer. Materiale til anlæggelse af knebelpres. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Udfører Tamponering med forbindinger eller tilstedeværende forbindestoffer (helst bomuld), tørklæder eller andet, således at såret fyldes ud, og at tamponeringen afsluttes med et fast anlagt elastikbind, forbinding eller andet. Kan anlægge en Tyson forbinding ved at den tilskadekomne først får forbindestof/materiale ind i hånden, og afsluttes med idealbind eller forbinding rundt om hånden (boksehandske). Side 37, Side Side Afrevne legemsdele er sjældne i civil sammenhæng. Dog kan det ske ved arbejdsulykker, eksplosions ulykker eller trafik ulykker (arme og ben kan være fastklemt). Eleverne skal kende improviseret knebelpres, og have forevist og prøvet dette, men det skal kun anvendes hvis man ikke har nogen andre muligheder for at standse en livstruende blødning. Her kan det være nødvendigt at anlægge et improviseret knebelpres for at redde liv. Det er meget smertefuldt for personen, og som førstehjælper har vi ikke mulighed for at smertedække. Kan forklare at afrevne legemsdele (fingre) skal opbevares tørt i en plasticpose, og derefter helst i koldt vand (hvis muligt). Kan anlægge et improviseret knebelpres, og kan forklare hvornår det må anlægges.(hvis der ingen andre muligheder er, for at standse en livstruende blødning). Eleverne skal IKKE tamponere på afrevne arme/ ben i den civile FØHJ.

15 8 90 min Livreddende førstehjælp C-problem Hjerte-lunge redning (HLR) til voksen Ved lektionens afslutning skal eleven kunne yde hjerte-lunge redning (forkortet HLR) til en voksen person. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog. Huskekort HLR (bagerst i bog), Little Anne dukke (voksen) Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan råbe på hjælp umiddelbart efter personen konstateres bevidstløs. Kan forklare at der skal ringes 1-1-2, når man er alene, umiddelbart efter at man har konstateret at personen er uden normal vejrtrækning. Kan placere hænderne flettet midt på brystkassen (korrekt tryksted). Kan redegøre for trykdybde 5 cm (ikke over 6 cm.) Kan give 2 indblæsninger (ca. 1 sek.) således at brystkassen synligt hæver sig. Kan yde hjerte lungeredning (HLR) 30/2, med hastighed tryk, alene i minimum 4 min. Side Side (huskekort HLR) (Evt. side , Kredsløbssystemet.) Lektionen skal afholdes af instruktør med kompetence fra FSU-160. Lektionen indeholder repetition af: Kontrol af bevidsthed Frie luftveje (A) Kontrol af vejrtrækning (B) Kort orientering om statistik på. hjertestop i DK er relevant Der må max. være 4 elever til 1 genoplivningsdukke jf. nye kvalitetskrav fra DFR. En måde at kontrollere trykhastigheden på er: I en cirkel af 30/2 skal de 30 tryk udføres på mellem sek. Kan redegøre for at trykdybden er vigtigere end opretholdelse af hastighed ved træthed/ udmattelse.

16 9 90 min Livreddende førstehjælp C-problem HLR + AED Hjertestarter til voksen Ved lektionens afslutning skal eleven kunne yde hjerte-lunge redning (HLR) med hjertestarter (AED) til en voksen person. Eleven skal kende Overlevelseskæden. Til rådighed har soldaten førstehjælpsbog. Huskekort HLR (bagerst i bog), Little Anne dukke (voksen) og AED (Hjertestarter) Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan forklare at hjertestarteren kun må anvendes på en livløs person. Kan placere elektroderne på den tilskadekomnes bare brystkasse og derefter følge hjertestarterens instrukser. kan sikre sig, at ingen rører ved den tilskadekomne, når hjertestarteren analysere og/ eller støder. Kan yde HLR 30/2 med hjertestarter alene i 4 min. og sammen med en makker i 8 min. Kan forklare sikkerhedsreglerne omkring anvendelse af hjertestarteren: 1) Forhold omkring vand/ våde personer. 2) Plaster, piercinger mv. hvor elektroder skal placeres. 3) Markant hårvækst der hvor elektroder skal placeres 4) Pacemaker. Kan forklare at princippet for Overlevelseskæden er, at man vinder tid ved: tidlig erkendelse og alarmering, tidlig HLR, tidlig defibrillering, avanceret hjælp på sygehus. Side Side Side (huskekort HLR + AED) (Evt. side , Kredsløbssystemet.) Trygfonden. Lektionen skal afholdes af instruktør med kompetence fra FSU-160. Kort orientering om statistik på hjertestop i DK er relevant. Kort orientering om Hjertestarterens opbygning: hvad kan den/ hvad kan den ikke. Fortæl at der findes forskellige udgaver/ farver af hjertestartere, men i princippet fungerer alle ens. Giv eks. på hvor de findes henne? Der må max. være 4 elever til 1 genoplivningsdukke og max. 6 elever til 1 AED jf. nye kvalitetskrav fra DFR. Overlevelseskæde: Førstehjælperen kan udføre de første 3 trin. Tid er afgørende, da en person med hjertestop mister 10 % chance for at overleve allerede inden for det første minut.

17 10 60 min Livreddende førstehjælp C-problem HLR Iltmangel (Hypoxi) til større børn og småbørn Ved lektionens afslutning skal eleven kunne yde hjerte-lunge redning HLR ved iltmangel (Hypoxi) til større børn og småbørn. Eleven skal være orienteret om hvornår HLR Iltmangel (Hypoxi) anvendes til voksne. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog. Huskekort HLR ved Iltmangel (Hypoxi) - (bagerst i bog), Little Junior dukke, samt spædbarns dukke. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen kan: Større børn: Fører barnets hoved tilbage til naturlig modstand (halvt så langt som hos voksne). Starter HLR med 5 indblæsninger (forsigtigt indtil brystkassen hæver sig tilpasset barnets størrelse). Anvender en arm (håndrod) og placerer håndroden midt på brystkassen (korrekt tryksted). Kan redegøre for at trykdybden er 5 cm. (tilpasset barnets størrelse eller svarende til 1/3 af brystkassens tykkelse). Hvis alene: yder HLR i 1 minut før der ringes Småbørn: Kan placere barnets hoved i lige stilling. Starter HLR med 5 indblæsninger alene med den luft som haves i munden. (babyer har meget små lunger). Placere 2 fingre (pegefinger og langemand) midt på brystkassen (korrekt tryksted). Kan redegøre for at trykdybden er 4 cm. (tilpasset barnets størrelse eller svarende til 1/3 af brystkassens tykkelse). Hvis alene: Yder HLR i 1 minut før der ringes Voksne: Kan forklare, at til voksne anvendes HLR (Hypoxi) ved ulykker som har forårsaget iltmangel hos den tilskadekomne (fx drukning). Side Side (Huskekort HLR Hypoxi) Side (Disse typer ulykker forårsager iltmangel og her anvendes HLR Hypoxi til voksne, hvis personen er uden vejrtrækning) Lektionen skal afholdes af instruktør med kompetence fra FSU-160. HLR (Hypoxi = Iltmangel) anvendes til børn, da hjertestop hos børn som oftest skyldes iltmangel pga. fx en spærret luftvej. Børn putter ofte ting og mad i munden, dette kan sætte sig fast i luftvejene, hvor en spærret luftvej (A) kan føre til vejrtrækningsstop (B) og deraf senere hjertestop. Er der kendt sygdom/ hjertefejl hos barnet kan dette også være årsag til et hjertestop. Som udgangspunkt er det en god huskeregel at børn ikke bare får hjertestop ud af ingenting. Mistænk derfor en spærret luftvej først. Brug A-B-C princippet. Der må max. være 4 elever om 1 genoplivningsdukke jf. nye kvalitetskrav fra DFR.

18 11 60 min Almindelig førstehjælp Andre skader Revurdering Indpakning Overvågning Overlevering Ved lektionens afslutning skal eleven kunne identificere om en tilskadekommen har andre skader. Eleven skal kunne kontrollere legemstemperaturen, samt kunne indpakke en tilskadekommen person. Endvidere skal eleven kunne overvåge og revurdere den livreddende førstehjælp ud fra A-B-C princippet, samt kunne overlevere en tilskadekommen til redningsmandskabet, når de ankommer til ulykkesstedet. Til rådighed har soldaten: Elevkammerat, redningstæpper (folie), nødvendige forbindematerialer, samt førstehjælpsbog. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan forklare at revurderingen skal sikre at der forsat er A frie luftveje, B vejrtrækning og C blodcirkulation hos den tilskadekomne. Ud fra skadesmekanismen kan identificere andre skader ved: 1) visuelt hurtigt at kigge på personen, efter blod, og evt. deformitet af fx arme og ben. 2) ved at spørge den tilskadekomne ud om smerter andre steder? Side Skadesmekanismen skal hjælpe førstehjælperen til at tænke/ overveje hvor det er sandsynligt, at der kan være andre skader. Fx trafik ulykker, hvor der kan være skader alle steder, men brystkasse, hoved, nakke og ryg er meget sandsynligt. Faldulykker: måske er noget forstuvet, brækket. Der kan også nemt opstå lukkede læsioner (skader). Drukneulykker: HLR Fra der er ringet går der ikke længe før en ambulance er fremme, derfor skal førstehjælperen prioriterer revurdering, indpakning og psykisk førstehjælp. Kan kontrollerer legemstemperaturen på personen ved at føle med en flad hånd imellem skulderbladene. Kan indpakke en tilskadekommen med et folietæppe, således at folietæppet bliver lagt rundt om kroppen for at opretholde legemstemperaturen (og gerne ind på kroppen under tøjet). Kan indpakke en tilskadekommen som skal ligge i sideleje, herunder kunne isolerer imod kulde fra underlaget (vej, gulv eller andet) med tilstedeværende midler. Kan forklare at overlevering skal ske kort og præcist, hvad der er sket og hvad der er gjort? Indpakning kan være: tæpper, dyner, tøj (jakker er godt), forhåndenværende midler lidt er bedre end ingenting. Isolering fra koldt gulv, vej, eller andet underlag kan også være midler, som pap, aviser, tøj, puder, tæpper, hvad man har i umiddelbar nærhed.

19 12 60 min Almindelig førstehjælp Forstuvninger og Muskelskader RICE Støtteforbinding Ved lektionens afslutning skal eleven kunne udføre førstehjælp til forstuvninger og muskelskader ved hjælp at RICE- princippet. Eleven skal kende årsager og symptomer på disse skader. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat samt ispose, tape, og elastikbind. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: kan forklare at en forstuvning er en påvirkning af leddet, hvor det bliver overstrakt for herefter at vende tilbage i normalstilling. Side (Evt. side , bevægeapparatet) RICE princippet er ikke en egentlig rækkefølge, dog skal man sikre at alle elementer bliver gjort. Giv gerne alternativer til en ispose (fx frosne ærter fra fryseren, eller fx indkøbte geleposer, som også kan ligges i en fryser.) Kan nævne min. 3 årsager til forstuvninger og muskelskader RICE Princippet Kan udføre direkte tryk og derefter 4 6 rundslag på det skadede sted før ispose anlægges. Kan aktivere og anlægge ispose uden at ligge den direkte på huden. Mundtligt kan forklare hvad R I C E står for. Kan anlægge almindelig støtteforbinding på et håndled, uden at den lukker for blodtilførsel til hånden.

20 13 60 min Almindelig førstehjælp Knoglebrud Stabilisering Sår med fremmed legeme Armslynge Ved lektionens afslutning skal eleven kunne udføre førstehjælp til knoglebrud. Eleven skal kunne anlægge en armslynge på en arm, samt kunne stabilisere et benbrud. Endvidere skal eleven kunne anlægge en doughnut forbinding på et åbent brud. Eleven skal kende årsager og symptomer på disse skader. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, elevkammerat, tæpper. kasser, tasker (eller andet til at stabilisere med). Trekanttørklæder, forbindemateriale (doughnut). Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen: Kan stabilisere et benbrud med forhåndenværende midler i findestillingen (dvs. uden at løfte eller flytte på det skadede ben.) Kan anlægge en doughnut på et åbent brud (knoglespids som stikker ud) og derefter ligge en løs forbinding hen over såret. Kan anlægge en armslynge på en arm og sikre at armen hviler i ca. 45 grader, hvis muligt. Ved anlæggelse af armslyngen sikrer at knuden ikke sidder direkte i nakken, men flyttes ud på siden af halsen. Kan forklare at ved bevidstløshed ligges den tilskadekomne i tillempet sideleje i forhold til skaden. Side (Evt. side , bevægeapparatet) Brud kan være meget smertefuldt, uanset om det er et lukket eller åbnet brud. Men brud er ikke livstruende med mindre det har forårsaget en overrevet arterie. En god ide at lære eleverne: Spørg personen hvordan de helst vil ligge, stå, sidde og behandl så bruddet ud fra den position. Den vigtigste førstehjælp til brud er: stabilisering af bruddet (arm el. ben), indpakning (tillempet, hvis den tilskadekomne ligger på koldt underlag) og den psykiske førstehjælp. Doughnut: Anlægges hvis man har midlerne til rådighed. Effekten af en doughnut forbinding er at fjerne skaden visuelt fra den tilskadekomne, da det kan se voldsomt ud. Ved tillempet sideleje menes: At man på bedst mulig måde nøjes med at dreje overkroppen om på siden, og lader benet (bruddet) forblive i findestillingen. Førstehjælpen til et Ledskred er den samme som til brud.

21 min Handlebaner FKOBST 407-1, Scenarier bilag 8. Ved lektionens afslutning skal eleven have gennemført 4 forskellige handlebaner. Indholdet i handlebanerne skal fordele sig således: Egne prøver må bruges, hvis de er godkendt af en læge. 1 handlebane med færdselsrelateret førstehjælp. 1 handlebane med livreddende førstehjælp (HLR+AED). 1 handlebane med livstruende blødning. 1 handlebane med almindelig førstehjælp. Til rådighed på handlebanen har eleven relevante forbindematerialer (evt. førstehjælpspakninger), køretøjer, Little Anne voksen dukke, AED hjertestarter, folietæpper eller andre tæpper, evt. tøj, puder eller andet forhåndenværende materiale. Kontakt FSU- SSU2 hvis der er problemer med at finde en læge, som vil godkende prøverne. Handleprøver kan findes på: FSU hjemmeside (Intranet) vælg hurtige genveje (venstre side af skærmen) vælg derefter førstehjælp. Klik på denne. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven kan kombinere den viden og de færdigheder, som på dette tidspunkt i uddannelsen er indlært og herved opnår 60 point ud af 80 mulige point.

22 15 60 min Andre Førstehjælps situationer: Varme og kulde påvirkning Forbrændinger Forgiftninger/ Kulilte Ætsninger Ved lektionen afslutningen skal eleven kunne førstehjælp til varmepåvirkning, kuldepåvirkning, forbrændinger, herunder kunne skelne imellem en 1. grads 2. grads og 3. grads forbrænding. Endvidere skal eleven kunne førstehjælp til forgiftninger, samt ætsninger (indvendigt og udvendig ætsning). Til rådighed har eleven førstehjælpsbog. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen ved: Varmepåvirkning: kan forklare at den varmepåvirkede person skal anbringes i skygge, nedkøling af håndled og fødder, evt. nakke, og personen skal have vand i små slurke at drikke. Kuldepåvirkning; Kan forklare at den kuldepåvirket person skal opvarmes langsomt, ved at aftage evt. vådt tøj, indpakning i tæpper, dyner eller andet og give personen noget varmt, gerne sødt, at drikke. Forbrænding: Kan forklare hvordan og 3. forbrændinger ser ud. Og at 1 grads forbrænding skylles med tempereret vand (ca. 37 grader) indtil smerteophør. Forgiftning: Kan forklare at en forgiftet person skal, ved bevidsthed, forsøge opkastning (hvis stoffet ikke er ætsende). Hurtigst muligt på sygehus og at emballagen skal medbringes (hvis muligt). Kulilte forgiftning: Kan forklare at en kulilte forgiftet person hurtigst muligt skal ud i frisk luft. Ved livløshed påbegyndes HLR forløb. Ætsninger: Kan forklare at person som har indtaget et ætsende stof, IKKE må fremprovokere opkast. Personen gives mælk, eller vand i små slurke og emballage medbringes (hvis muligt) Ved udvendige ætsninger skylles med rigeligt vand (min. 30 min.) Side: Kuldeindpakning med 2 tæpper (mumie indpakning) kan indlægges som en øvefase i denne lektion.

23 16 60 min Andre førstehjælps situationer: Skriftlig opslagsprøve (bilag 1) til fagplanen. Småskader: Insektstik Skovflåt Hudafskrabning Snitsår Sygdomme: Feberkramper Epilepsi/ krampeanfald Hjernerystelse Yderligere emner i opslagsprøven: Buler Splinter Bid Brandmand Tandskader Fremmedlegeme i øjet Ved lektionens afslutning skal eleven være orienteret om førstehjælp til forskellige småskader og sygdomme. Eleven skal med egne ord kunne forklare førstehjælpen til Insektstik, skovflåt, hudafskrabninger/ små snitsår. Endvidere skal eleven kunne forklare hvordan man håndterer en person, eller et barn med kramper. Eleven skal kende symptomer på en hjernerystelse, samt symptomerne på infektion. Til rådighed har eleven førstehjælpsbog, samt skriftlig opslags prøve. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven efter lektionen:. Kan nævne at symptomerne på infektion er rødme, ømhed, varme og hævelse. Kan forklare at man skal fjerne skovflåten uden at trykke på skovflåtens bagkrop. Vaske såret og derefter observere om en evt. betændelses tilstand udvikles. Kan forklare at førstehjælpen til hudafskrabninger og mindre snitsår, er vask med vand og sæbe indtil alle urenheder er ude. Kan demonstrere hvordan man med sine hænder beskytter hovedet på en person med krampeanfald samtidig med at den syges bevægelser følges. Kan forklare at ved feberkramper hos børn skal man søge at afklæde barnet og evt. åbne et vindue. Observere barnet om kramperne tager til, og evt. ringe Kan nævne at symptomerne på en hjernerystelse er: hovedpine, kvalme, opkast, omtåget, træt og evt. bevidsthedspåvirket. Side Der er lavet en opslagsopgave til denne lektion med henblik på elevaktivitet. Om opgaven benyttes er faglærerens valg, dog skal det tilsikres, at eleverne efter lektionen kan indholdet jf. kriterierne. Eleverne slår selv svarerne op i bogen, sæt gerne 2-3 elever sammen, således at opgaven løses i en mindre gruppe. Instruktøren gennemgår prøven med eleverne i lektionen, således evt. tvivlsspørgsmål afdækkes. Eksempelvis Tidsplan: Tid til prøve min. Tid til gennemgang 20 min. ca. 15 min til resten af lektionen. Elever skal kunne forevise hvorledes et hoved beskyttes under krampeanfald (fx ved epilepsi). Skovflåt: Inflammations tegn ville kunne ses som røde ringe omkring bid stedet - såret

24 17 90 min Repetition Af førstehjælp Ved lektionens afslutning skal eleven have gennemført repetition af det allerede indlærte stof, inden Førstehjælpsmærkeprøven afvikles. Eleven skal gennemføre en skriftlig prøve med 20 spørgsmål og have gennemgået denne i lektionen, inden afvikling af Førstehjælpsmærkeprøven. Til rådighed på handlebanen har eleven førstehjælpsbog og relevant materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven kan kombinere den viden og de færdigheder, som på dette tidspunkt i uddannelsen er indlært og herved opnår 15 point ud af 20 mulige i den skriftlige prøve. Repetition er jf. faglærerens bestemmelser. Det er faglæreren som beslutter hvad der skal repeteres i denne lektion. Fokus skal være på Førstehjælpsmærkeprøven. Eleverne skal gennemføre en skriftlig prøve fra FSU hjemmeside, således at de har prøvet det inden de skal til mærkeprøve. Prøven gennemgås med eleverne i denne lektion, således evt. tvivlsspørgsmål bliver rettet.

25 Slutkontrol FKOBST 407-1, Husk der skal bruges tid på min bilag 8 klargøring af handlebanerne. Førstehjælps mærkeprøve Ved lektionens afslutning skal eleven have gennemført førstehjælpsmærkeprøve bestående af en skriftlig prøve med 20 spørgsmål samt 4 handleprøver fordelt på 4 handlestationer. Godkendte skriftlige prøver og handlebaner kan evt. hentes på FSU uddannelsesafdelingens hjemmeside. Til rådighed på handlebanen har eleven relevante forbindematerialer i form af førstehjælpspakning, køretøj, little Anne dukke voksen, AED hjertestarter, tæpper, tøj og andet materiel som beskrevet i handlebanes opbygning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven kan kombinere den viden og de færdigheder, som på dette tidspunkt i uddannelsen er indlært og herved opnår 67 point ud af 100 mulige i mærkeprøven. Afhold den skriftlige prøve samlet med alle elever, hvis muligt point: Bestået point: Bronze point: Sølv point: Guld

26 8. Opslagsopgave SPØRGSMÅL: A. Hvad skal man være opmærksom på, ved fjernelse af en skovflåt. B. Hvornår skal der ringes i forbindelse med bi eller hvepsestik? C. Hvad er førstehjælpen til mindre sår og hudafskrabninger? D. Hvad er førstehjælpen til et barn med feberkramper? E. Epilepsi/ krampeanfald: Hvad er førstehjælpen til dette? F. Hvad er førstehjælpen til splinter i huden? Hvad skal man være opmærksom på i forhold til træsplinter? G. Hvad er førstehjælpen til næseblod? H. Hvad er den almindelige førstehjælp til et bi eller hvepsestik? I. Hvad er symptomerne på hjertekrampe (smerter centralt i brystkassen)? J. Hvilken førstehjælp kan du give til en person med disse symptomer? K. Astma er en sygdom i lungerne. Hvad er det, som kan være hvæsende og besværet for en person med astma? Er det udånding eller indånding? L. Hvad er det for et middel man skal bruge i førstehjælpen, hvis man under badning i havet, bliver ramt på huden af en brandmand? M. Hvad er en bule? N. Hvordan skal en udslået tand (ved tandskader) opbevares? O. Hvad er førstehjælpen til en person, som har fået noget i øjet? P. Førstehjælpen til bid (fra dyr eller mennesker) er? Q. Hvornår skal man søge læge eller skadestue i forbindelse med stik og eller snitsår?

27 SVAR: A. L. B. M. C. N. D. O. E. P. F. Q. G. H. I. J. K.

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Fagplan for. Førstehjælp

Fagplan for. Førstehjælp Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Notater om førstehjælp Til dagplejen, institutioner og skoler

Notater om førstehjælp Til dagplejen, institutioner og skoler Førstehjælp_Gent_kom_12s 30/01/02 11:16 Side 1 1. Stands blødningen ved at løfte det sårede sted højt. 2. Rens såret med vand og sæbe. 1. Vask såret med sæbe og vand, fjern grus og småsten. 2. Undgå helst

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad kan vi tilbyde! År 2009 Professionelle ambulancebehandlere der møder situationen i hverdagen Instruktører med lang erfaring inden for undervisning Vi tilbyder Deres medarbejder undervisning i førstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C Forsvarets Sundhedstjeneste Førstehjælpens A-B-C Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 907-1 Førstehjælpens A-B-C der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd autoriseres herved som obligatorisk

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. År 2012 Www.ABFU.dk ABFU tilbyder Førstehjælps og Brandkurser på flere niveauer. Vi bruger nuværende eller tidligere ambulancebehandlere & brandmænd som undervisere. Førstehjælpskursus - Brandkursus Psykiskførstehjælp

Læs mere

Velkommen til temadag for instruktører 2016

Velkommen til temadag for instruktører 2016 Velkommen til temadag for instruktører 2016 Praktiske oplysninger 2 Dagens program 10.00 10.15 Præsentation og velkomst 10.15 11.15 Nye guidelines 11.15 11.45 Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Øjet skylles med vand, der har kropstemperatur. Brug et specielt øjenskylleglas og isotonisk saltvand. - eller brug bare et snapseglas og postevand.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis.

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis. Bevidstløse Hjertestop voksne og børn Slag mod hovedet Forbrændinger Forgiftninger Feberkramper Falsk strubehoste Meningitis 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Bevidsthed Luftvej /

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 720 minutter Særtillæg Brancherel. førstehjæp og forebyg. Særtillæg Akut opståede sygdomme Førstehjælp ved skader på bevægeapp. Førstehjælp

Læs mere

KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER

KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER Tilkald hjælp: Ring 1-1-2 Berolig den tilskadekomne Bring den tilskadekomne i læ Fjern eventuelt vådt tøj Pak personen ind i tæpper Hvis personen er ved bevidsthed: Giv

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer. Version 3.0, revideret i november 2012

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer. Version 3.0, revideret i november 2012 Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer Version 3.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Færdselsrelateret

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 2 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere