FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016"

Transkript

1 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016

2 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved sygdomme Side 8 Førstehjælp og forebyggelse til børn Side 8 Side 5 Førstehjælp ved småskader Side 9 Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet Side 9 Førstehjælp ved ulykker 2 timer + Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i ulykkestilfælde. Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger Side 10 Førstehjælp ved forgiftninger Side 10 Side 6 Førstehjælp ved blødninger Side 10 OPDATERING Førstehjælp ved hjertestop 3 timer Kurset henvender sig til personer der tidligere har gennemført basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop. Side 12 Livreddende førstehjælp 3 timer Kurset henvender sig til personer der tidligere har gennemført basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker. Side 13 2

3 INDHOLD FUNKTIONSUDDANNELSER ARKTISK FØRSTEHJÆLP Førstehjælp for voksne med ansvar for børn 7 timer Kurset henvender sig til personale i dag- og døgninstitutioner og andre pasningstilbud til børn. Arktisk førstehjælp 21 timer Kurset er en komplet førstehjælpsuddannelse og henvender sig til alle der lever i Arktis. Side 15 Side 19 Førstehjælpere med særligt ansvar 12 timer Kurset henvender sig til personer der i det daglige arbejde beskæftiger sig med mennesker. Side 16 PSYKISK FØRSTEHJÆLP Medborgerførstehjælp 7 timer Kurset henvender sig til alle der ønsker grundlæggende viden om førstehjælp. Basal psykisk førstehjælp 4 timer Kurset henvender sig til personale i institutioner, der arbejder med mennesker. Side 17 Side 21 Udvidet psykisk førstehjælp 8 timer Kurset henvender sig til alle der arbejder med, eller har relationer til mennesker i svære situationer i livet, og til personer der af forskellige årsager er i krise. Side 22 3

4 Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

5 B A S I S U D D A N N E L S E FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. Tid 4 timer At deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED). Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbog Førstehjælp i Grønland samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset. Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje Overlevelseskæden Basal genoplivning Brug af hjertestarter (AED) Kursussprog Kalaallisut / Dansk Antal deltagere 15 personer Denne uddannelse er en selvstændig uddannelse, der kan stå alene eller suppleres med Førstehjælp ved ulykker og en eller flere tilvalgsuddannelser. Opdatering af uddannelsen skal ske efter 2 år. Pris: kr. Læs om tilvalgsuddannelserne på s Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 5

6 B A S I S U D D A N N E L S E FØRSTEHJÆLP VED ULYKKER Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i ulykkestilfælde. Tid 2 timer + At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i halsen, påvirkning af bevidstheden og med tegn på shock/kredsløbssvigt. Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbog Førstehjælp i Grønland samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset. Skab sikkerhed og stands ulykken Nødflytning Vurdering af personen og livreddende førstehjælp Tilkald hjælp Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt Psykisk førstehjælp Kursussprog Kalaallisut / Dansk Antal deltagere 15 personer Denne uddannelse er ikke en selvstændig uddannelse og skal derfor kombineres med Førstehjælp ved hjertestop eller en tilvalgsuddannelse. Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse Pris: kr. + Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber Læs om tilvalgsuddannelserne på s

7 Tilvalgsuddannelserne består af en række uddannelser der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer.

8 T I LV A L G S U D D A N N E L S E R FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer. Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet Blodprop/blødning i hjernen Sukkersyge Krampe/epilepsi Feberkrampe Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet Astma Kronisk bronkitis, KOL Falsk strubehoste Alvorlig allergisk reaktion Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet Blodprop i hjertet/hjertekrampe Sygdomme med akutte smerter i maveregionen Lettere besvimelse og dehydrering FØRSTEHJÆLP OG FOREBYGGELSE TIL BØRN 2,5 timer At deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm. Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering. Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen 8

9 T I LVA LG S U D D A N N E L S E R FØRSTEHJÆLP VED SMÅSKADER At deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger. Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne Førstehjælp ved tandskader Førstehjælp ved næseblod Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger FØRSTEHJÆLP VED SKADER PÅ BEVÆGEAPPARATET At deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet Knoglebrud Ledskred Forstuvninger Brud på hofte og/eller bækken Førstehjælp ved hovedskader Hjernerystelse Åbent og lukket kraniebrud Blødning mellem hjerne og kranie 9

10 T I LVA LG S U D D A N N E L S E R FØRSTEHJÆLP VED TEMPERATURPÅVIRKNINGER 1 time At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varme- eller kuldepåvirkning af en person, uanset om påvirkningen er lokal på huden eller af kroppen. Førstehjælp ved hedeslag Førstehjælp ved forbrændinger Førstehjælp ved forfrysninger Førstehjælp ved nedkøling af kroppen FØRSTEHJÆLP VED FORGIFTNINGER 0,5 timer At deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen. Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje) FØRSTEHJÆLP VED BLØDNINGER At deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger. Førstehjælp ved større blødninger Førstehjælp ved synlige mindre blødninger Førstehjælp ved indre blødninger Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger 10

11 Opdateringsuddannelser opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer.

12 OPDATERINGSUDDANNELSE FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP Kurset henvender sig til personer der tidligere har gennemført basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop. Tid 3 timer At deltageren agerer ud fra tidligere indlærte kompetencer i førstehjælp, og kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED). Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbog Førstehjælpen kort fortalt og materialer der bliver brugt under kurset. Repetition af indhold af Førstehjælp ved hjertestop Repetition af indhold af Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at en opdateringsuddannelse gennemføres efter 2 år, så førstehjælpskompetencen opretholdes. Kursussprog Kalaallisut / Dansk Antal deltagere 15 personer Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 12

13 OPDATERINGSUDDANNELSE LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP Kurset henvender sig til personer der tidligere har gennemført basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker. Tid 3 timer At deltageren agerer ud fra tidligere indlærte kompetencer i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. At deltageren er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne inden for fremmedlegemer i halsen og bevidsthedspåvirkning. At deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på shock/kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger. At deltageren er bekendt med proceduren for genoplivning med en hjertestarter. Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbog Førstehjælpen kort fortalt og materialer der bliver brugt under kurset. Kursussprog Kalaallisut / Dansk Antal deltagere 15 personer Repetition af dele af indhold af Førstehjælp ved hjertestop og Førstehjælp ved ulykker Træning af førstehjælp til blødning Træning af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger Træning af førstehjælp ved forgiftninger Træning af førstehjælp ved ætsninger Brug af nødflytning Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at en opdateringsuddannelse gennemføres efter 2 år, så førstehjælpskompetencen opretholdes. 13

14 Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper.

15 F U N K T I O N S U D D A N N E L S E FØRSTEHJÆLP FOR VOKSNE MED ANSVAR FOR BØRN Særtillæg 0,5 timer Kurset henvender sig til personale i dag- og døgninstitutioner og andre pasningstilbud til børn. Førstehjælp og forebyggelse for børn Førstehjælp ved hjertestop 4 timer At deltageren: - kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn - kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter - kender muligheden for hjælp fra sundhedsfaglig person Tid 7 timer Udlevering - kan handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen - kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn - kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn - kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller påvirker bevidsthedsniveauet hos børn Hver kursist modtager: Kursusbøger: Førstehjælp i Grønland og Førstehjælpen til de kære børn samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Kursussprog Kalaallisut / Dansk Basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) se s. 5 Antal deltagere 15 personer Tilvalgsuddannelse Førstehjælp for og forebyggelse for børn. (2,5 timer) se s. 8. Og vedr. bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil (0,5 timer) Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 15

16 F U N K T I O N S U D D A N N E L S E FØRSTEHJÆLPERE MED SÆRLIGT ANSVAR Kurset henvender sig til personer der i det daglige arbejde beskæftiger sig med mennesker. Ulykker Bevægeapperatet Sygdomme Særtillæg 0,5 timer Småskader Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Blødninger At deltageren: - kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer. Tid 12 timer - kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp, lejre personer og yde psykisk førstehjælp. - kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter. - kender muligheden for hjælp fra en sundhedsfaglig person. - kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet. - kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre videre hjælp. Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbøger: Førstehjælp i Grønland samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Kursussprog Kalaallisut / Dansk Basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) se s. 5 Tilvalgsuddannelserne: - Førstehjælp ved blødninger () se s Førstehjælp ved småskader () se s. 9 - Førstehjælp ved sygdomme () se s. 8 - Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet () se s. 9 Desuden indgår: - Del 2 af Førstehjælp ved ulykker () se s. 6 - Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger (0,5 timer) Antal deltagere 15 personer Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber Denne uddannelse svarer til tidligere uddannelsesniveau mellem. 16

17 F U N K T I O N S U D D A N N E L S E MEDBORGERFØRSTEHJÆLP Særtillæg Medborger Kurset henvender sig til alle der ønsker grundlæggende viden om førstehjælp. Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp ved hjertestop 4 timer At deltageren: - kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Tid 7 timer - kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp, lejre personer og yde psykisk førstehjælp. - kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. - ved hvordan der skal alarmeres. Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbøger: Førstehjælp i Grønland samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) se s del af Førstehjælp ved ulykker () se s. 6 Medborgertillæg () - Førstehjælp til akut opståede sygdomme - Førstehjælp til akutte skader Kursussprog Kalaallisut / Dansk Antal deltagere 15 personer Kurset erstatter tidligere kursus på minimumsniveau. Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 17

18 Arktisk førstehjælp er en komplet førstehjælpsuddannelse der vægter førstehjælp under arktiske forhold særlig højt.

19 A R K T I S K F Ø R S T E H J Æ L P ARKTISK FØRSTEHJÆLP Psykisk førstehjælp 3 timer Kurset er en komplet førstehjælpsuddannelse og henvender sig til alle der lever i Arktis. Arktisk førstehjælp 6 timer Førstehjælper med særligt ansvar 12 timer et med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning skal deltagerne: Tid 21 timer - Kunne anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter - Kunne give førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning Udlevering - På fantom kunne udføre førstehjælp til bevidstløse uden livstegn - Kunne yde korrekt førstehjælp i forbindelse med brud, forbrændinger, ætsninger, forfrysninger, shock, el- ulykker, småskader, samt kunne lægge diverse forbindinger Hver kursist modtager: Kursusbøger: Førstehjælp i Grønland og Arktisk Førstehjælp samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar (12 timer) se s. 16 Kursussprog Kalaallisut / Dansk Arktisk førstehjælp (6 timer) Særlige arktiske forhold Vurdering af skaderne, herunder top til tå undersøgelse Snescooter, ski og hundeslæde - forhold og ulykker. Vind og vejr i Grønland. Kuldepåvirkning og forfrysning. Vandredning og drukneulykker Ulykker i fjeldet. Skud og stik læsioner Dyrebid Ekstreme situationer Særlige forhold der påvirker førstehjælp i Grønland Psykisk førstehjælp (3 timer) Antal deltagere 15 personer Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 19

20 Psykisk førstehjælp er hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser.

21 P S Y K I S K F Ø R S T E H J Æ L P BASAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP Kurset henvender sig til personale i institutioner, der arbejder med mennesker. Tid 4 timer At kursisten får viden og færdigheder til at forstå og anvende psykisk førstehjælp på arbejdspladsen, i privatlivet m.v. Psykisk Førstehjælp og medmenneskelig støtte Kriser og reaktioner Påvirkninger ved stress og krise Den vanskelige samtale Udlevering Hver kursist modtager: Kursusbog: Vejen ud af krisen samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Kursussprog Dansk Dette kursus kan købes som tilvalg til et førstehjælpskursus, f.eks Førstehjælpere med særligt ansvar. Antal deltagere personer Pris: kr. Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 21

22 P S Y K I S K F Ø R S T E H J Æ L P UDVIDET PSYKISK FØRSTEHJÆLP Kurset henvender sig til alle der arbejder med, eller har relationer til mennesker i svære situationer i livet, og til personer der af forskellige årsager er i krise. Tid 8 timer Udlevering At kursisten får viden og færdigheder til at forstå og anvende psykisk førstehjælp på arbejdspladsen, i privatlivet m.v. Hver kursist modtager: Kursusbøgerg: Vejen ud af krisen og Psykisk førstehjælp og mellem menneskelig støtte samt øvrige materialer der bliver brugt under kurset Mål At deltageren -- får kendskab til psykiske reaktioner i den akutte situation samt timer og dage efter. -- får kendskab til betydningen af psykisk førstehjælp tilskadekomne, uskadte, pårørende, tilskuere og andre involverede. -- får kendskab til redskaberne i psykisk førstehjælp i førstehjælpssituationer og kan anvende dem. -- kan anvende den tilegnede viden og de tilegnede færdigheder i psykisk førstehjælp i praksis -- har kendskab til samtale og samtale teknikker som redskaber i den vanskelige samtale. Kursussprog Dansk Antal deltagere personer Pris: kr. Betydning af psykisk førstehjælp i dagligdagens situationer og oplevelser Akutte psykiske reaktioner på traumatiske oplevelser og almindelig krise forløb. Psykisk førstehjælp til forskellige grupper: - tilskadekomne og syge - uskadte og hjælpere - pårørende - tilskuere Langsigtede psykiske reaktioner Øvelse i den vanskelige samtale Udgifter til leje af kursuslokale og forplejning afholdes af køber 22

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad kan vi tilbyde! År 2009 Professionelle ambulancebehandlere der møder situationen i hverdagen Instruktører med lang erfaring inden for undervisning Vi tilbyder Deres medarbejder undervisning i førstehjælp

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

Fagplan for. Førstehjælp

Fagplan for. Førstehjælp Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. År 2012 Www.ABFU.dk ABFU tilbyder Førstehjælps og Brandkurser på flere niveauer. Vi bruger nuværende eller tidligere ambulancebehandlere & brandmænd som undervisere. Førstehjælpskursus - Brandkursus Psykiskførstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis.

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis. Bevidstløse Hjertestop voksne og børn Slag mod hovedet Forbrændinger Forgiftninger Feberkramper Falsk strubehoste Meningitis 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Bevidsthed Luftvej /

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Skab sikkerhed/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved sygdomme. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved sygdomme. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Tilvalgsuddannelse Tid

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 720 minutter Særtillæg Brancherel. førstehjæp og forebyg. Særtillæg Akut opståede sygdomme Førstehjælp ved skader på bevægeapp. Førstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende Førstehjælp ved akutte sygdomme blødninger 1 time

Læs mere

MADS PIHL VISIT GREENLAND VISIT GREENLAND MADS PIHL ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG

MADS PIHL VISIT GREENLAND VISIT GREENLAND MADS PIHL ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG VISIT GREENLAND MADS PIHL MADS PIHL VISIT GREENLAND ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG LARS ANDERSEN DELUXUS STUDIO AWG2016 LÆRING FOR EFTERTIDEN Arctic Winter Games 2016 (AWG2016) er det største arrangement

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015 1

KURSUSPROGRAM 2015 1 KURSUSPROGRAM 2015 1 Indhold ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE MED HÅNDSLUKKERE 3 TIMER... 3 BRAND & REDNINGSKURSER... 3 MODULOPBYGGET FØRSTEHJÆLP... 4 VEDLIGEHOLDELSE I FØRSTEHJÆLP... 5 FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 2 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her 112-Akuthjælpere Borger hjælper Borger Hvordan bringes en hjertestarter ud? Anbefaling 4 Hjertestartere

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Velkommen til temadag for instruktører 2016

Velkommen til temadag for instruktører 2016 Velkommen til temadag for instruktører 2016 Praktiske oplysninger 2 Dagens program 10.00 10.15 Præsentation og velkomst 10.15 11.15 Nye guidelines 11.15 11.45 Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker

Læs mere

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv Førstehjælpskurser for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år Din indsats redder menneskeliv Kan du yde den rigtige førstehjælp, hvis dit barn kommer til skade? Hvert år

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Samaritter uddannelsen

Samaritter uddannelsen Samaritter uddannelsen Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv s Behandlerteam Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved

Læs mere

DcH. Skanderborg. DcH Bjerringbro. Afholdes af KUU Flyvestation 100, 01.05 Medlemmer

DcH. Skanderborg. DcH Bjerringbro. Afholdes af KUU Flyvestation 100, 01.05 Medlemmer November 2015 Kursusoversigt 2016 Hermed fremsendes en kursusoversigt over foreløbig planlagte aktiviteter for 2016. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere og hundeførere.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Allergi (inkl. bistik og slangebid)

Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) og: - Bevidstløs Bevidstløs Lejres liggende i sideleje - Vejrtrækningsbesvær Vejrtrækningspr Vejrtrækningen kan lettes ved lejring

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Trafikal adfærd sikkert i i lokalområdet sikkert i sikkert og ansvarsfuldt i Ulykkeshåndtering hjælpe i forbindelse

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune

i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune KURSER 2010 i samarbejde mellem DGI og Randers Kommune Førstehjælp for foreninger i naturen Mandag den 1. marts 2010 kl. 19-22 Førstehjælp for rideklubber Sonnich Nielsen www.dgi.dk/201009853401 Onsdag

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Varighed 240 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016 Uddannelsesplan Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 390 minutter Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp ved hjertestop Juli 2016 Basisuddannelser

Læs mere

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Førstehjælp. Indledning:

Førstehjælp. Indledning: Førstehjælp Indledning: I det følgende vil vi primært beskæftige os, med emnerne førstehjælp i forbindelse med elektrisk stød og/eller forbrænding, da det er de væsentligst forekomne skader i forbindelse

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Stands ulykken/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1)

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1) BEK nr 1116 af 10/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013026562 Senere ændringer

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse Studieordning Trænerniveau 1 2012-2013 Træner niveau 1 1 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Kompetencer... 3 Social- og samarbejdskompetencer... 3 Idrætsfaglige

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere