INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER"

Transkript

1 ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen Kære medlemmer og interesserede! Vi takker jer for deltagelse i ISPS arrangementer og interesse for nyhedsbrevet. Vi glæder os til at følge og informere om den videre udvikling inden for psykoseområdet. Fortsat er meninger, information og erfaringer om psykose meget velkomne i ISPS-DK nyhedsbrev. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår! December 2013 Indhold: Fra redaktionen Epigenetik og psykiatri Nyt fra listen Psykiatriens hierarkiske struktur Jens Roved, ergoterapeutstuderende, suppleant i bestyrelsen for ISPS-DK Lisbeth Sommerbeck, psykolog Anne Marie Trauelsen, læge, ph.d. studerende, medlem af bestyrelsen for ISPS-DK Dæmonisering af brugen af medicin i psykiatrien Region Sjællands Psykiatriske forskningsdag psykoterapi Skizofrenidagene i Norge Satspuljemidler til psykiatrien Seneste ISPS arrangementer Kommende ISPS arrangementer Kontakt os: Retningslinjer for indlæg Og til sidst et lille smil

2 Epigenetik og psykiatri DR lavede i 2010 en udsendelse om epigenetik med forskningschef Thomas Werge, Psykiatrisk Center Skt. Hans: Når man bliver udsat for traumatiske oplevelser, sker der ændringer i selve arvemassen - dvs. i måden, vores DNA arbejder på. Det hedder epigenetik, og forskningen giver håb om, at man måske også kan skrue ændringerne i hjernen tilbage og dermed gøre skaden god igen. Misbrug viser sig I en undersøgelse ledet af forskere fra Canada, analyserede man hjerneprøver fra selvmordsofre, der havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Forskerne fandt ændringer i DNAudtryk, som ikke var til stede hos selvmordsofre uden en historie af misbrug i barndommen eller mennesker, der døde af andre årsager. Det sorterer under epigenetisk forskning og er den del af det felt, som man først for nylig er begyndt at undersøge nærmere. Link til udsendelsen (download gratis til Itunes og find oct 4, 2010): Anne Marie Trauelsen Nyt fra listen For nylig blev Leon Moshers afskedsbrev til APA (den Amerikanske Psykiatriske Association) offentliggjort på listen. Leon Mosher er især kendt som grundlægger af Soteria projektet: Små behandlingshjem for unge diagnosticeret med skizofreni og overvejende bemandet med lægfolk udvalgt for deres særligt tolerante og empatiske væremåde. Medicinforbruget var minimalt. Patienterne kom sig mindst lige så godt som patienter på en almindelig psykiatrisk afdeling med højt specialiseret personale og stort medicinforbrug. Efterfølgende blev Mosher og hans projekt desavoueret af APA, og det betyder sikkert også noget for afskedsbrevets bittert-triste og beske tone, selvom det ikke nævnes. Selvom afskedsbrevet er 15 år gammelt, synes vi i redaktionen, at det ikke blot har historisk interesse, men også siger noget væsentligt om dagens mainstream psykiatri, ikke blot i USA, men også, i hvert fald delvist, i Danmark. Vi har derfor valgt brevet som dette nummers saksning fra e- mail listen. Brevet er oversat af Lisbeth Sommerbeck. 12/4/98 Rodrigo Munoz, M.D., President American Psychiatric Association 1400 "K" Street N.W. Washington, D.C Kære Rod, Efter næsten tre årtier som medlem er det med en blanding af glæde og skuffelse jeg indsender denne opsigelse af mit medlemsskab i American Psychiatric Association. Grunden hertil er min tro på at jeg faktisk træder ud af American Psychopharmacological Association. Heldigvis kræver organisationens sande identitet ingen ændringer af forkortelsen, APA.

3 Uheldigvis afspejler og forstærker APA, i ord og handling, vores stof 1 afhængige samfund. Alligevel hjælper APA med at føre krig mod stoffer. Dobbelt diagnose patienter er et af de store problemer på vores område, men ikke på grund af de gode stoffer vi udskriver. De dårlige stoffer er dem der kan fås uden recept. En Marxist ville bemærke at APA, som en god kapitalistisk organisation, kun kan lide de stoffer medlemmerne kan tjene penge på direkte eller indirekte. Dette er ikke en gruppe for mig. På dette punkt i historien er psykiatrien, efter min mening, næsten fuldstændig opkøbt af medicin selskaberne. APA kunne ikke fortsætte uden medicin selskabernes støtte til møder, symposier, workshops, tidsskriftsannoncering, storslåede frokoster, ubegrænsede uddannelses bevillinger osv. osv. Psykiatere er blevet håndlangere for medicin selskabernes salgsfremstød. Selvfølgelig fastholder APA at dets uafhængighed og autonomi ikke er kompromitteret af denne sammenfiltrede situation. Men enhver deltager ved APAs årlige møder, med den mindste smule sund fornuft, ville bemærke hvorledes medicinselskaberne udstiller og hvorledes industri sponsorerede symposier med deres forskellige fristelser tiltrækker mængder, mens der knap er nogen deltagere ved de seriøse videnskabelige sessioner. Psykiatrisk træning afspejler også medicinselskabernes indflydelse: Den vigtigste del af skemaet er kunsten og pseudo-videnskaben at handle med stoffer, dvs. at skrive recepter. Disse psykofarmakologiske begrænsninger på vores evne til helt og fuldt at være læger begrænser også vores intellektuelle horisont. Vi prøver ikke længere at forstå hele mennesker i deres sociale sammenhæng; vi prøver snarere at få orden på vores patienters neurotransmittere. Problemet er at det er meget svært at have et forhold til en neurotransmitter, lige meget hvordan den opfører sig. Så med sit neurobiologiske tunnelsyn, giver vores fagforening os en grund til at holde afstand til de molekylære konglomerater vi i dag definerer som patienter. Vi bifalder og promoverer den udbredte brug og misbrug af giftige kemikalier, som vi ved, har alvorlige bivirkninger på langt sigt: tardiv dyskinesi, tardiv demens og alvorlige symptomer ved seponering. Så vil jeg være medicinselskabernes kæledægge? Nej, mange tak! Det gør mig ked af det, at jeg, efter 35 års virke som psykiater, glæder mig til at komme ud af en organisation som APA. Den repræsenterer på ingen måde mine interesser. Jeg har ikke evne til at påtage mig den nuværende biomedicinske-reduktionistiske model, der fremføres af psykiatriens ledelse som den model, der igen vil forene os med somatisk medicin. Det er et spørgsmål om mode, politik og, ligesom forbindelsen med det farmaceutiske hus, penge. Desuden har APA indgået en uhellig alliance med NAMI (National Alliance on Mental Illness) jeg mindes ikke, at medlemmerne blev spurgt om de støttede sådan en forbindelse således at de to organisationer har adopteret det samme offentlige trossystem vedrørende galskabens natur. Samtidig med at APA præsenterer sig selv som klienternes advokater, støtter APA forældrene, i deres ønsker om at sidde med kontrollen, via deres uartige/vanvittige afkoms legalt påtvungne afhængighed af dem: NAMI har med stiltiende APA velsignelse opstillet en dagsorden, der favoriserer stoffer og institutionalisering, men krænker deres afkoms civile rettigheder. For det meste forholder vi os passivt og tillader at denne fascistiske dagsorden fortsætter. Deres psykiatriske Gud, Dr. E. Fuller Torrey, har fået lov til at diagnosticere og anbefale behandling til dem i NAMI han er uenig med. Et klart brud på lægelig etik! Protesterer APA? Selvfølgelig ikke, for han siger det som APA er enig i, men ikke eksplicit kan tilslutte sig. Han får lov til at lede andre på vildspor; han er trods alt ikke længere medlem af APA. (Behændigt arbejde, APA!) Kortsynetheden af denne treenighed mellem APA, NAMI og medicinselskaberne (som med glæde støtter begge parter på grund af deres favorisering af medikamentel behandling) er en pestilens. Jeg vil ikke være en del af en undertrykkende og socialt kontrollerende psykiatri. 1 drug på engelsk

4 Biologisk baserede hjernesygdomme er sikkert bekvemt for både familier og professionelle. Det er ufejlbarlig garanti mod personligt ansvar. Vi er alle bare hjælpeløst fanget i en hvirvel af hjerne patologi som ingen, undtagen DNA, er ansvarlig for. Men til at begynde med er alt, der har en anatomisk defineret specifik hjernepatologi, neurologiens område (syfilis er et glimrende eksempel). Så for at være konsistent med dette hjernesygdom synspunkt skulle alle de alvorligere psykiatriske lidelser være vores kollegaer, neurologenes, område. Uden at have spurgt dem tror jeg at de helst ville være fri for ansvaret for disse problematiske individer. Men konsistens ville betyde at vi overlod biologiske hjernesygdomme til dem. Det faktum, at der ikke er nogen evidens for hjernesygdom synspunktet, er ikke relevant, hvad dette punkt angår. Hvad vi har at gøre med er mode, politik og penge. Dette topmål af intellektuel/videnskabelig uhæderlighed kan jeg bare ikke fortsætte med at støtte med mit medlemskab. Jeg iagttager uden overraskelse at psykiatrisk træning systematisk desavoueres af nyuddannede læger. Dette må give os anledning til bekymring for dagens psykiatris tilstand. Det må betyde at de, i hvert fald delvis, anser psykiatri for at være meget begrænset og uden udfordringer. For mig er det tydeligt at vi styrer mod en situation, hvor psykiaterne ikke har noget virkeligt forhold til de forstyrrede og forstyrrende personer, de behandler. Deres eneste rolle vil være som recept skrivere tal forklædt som hjælpere. Til sidst, hvorfor må APA foregive at vide mere end den gør? DSM IV er det middel APA bruger til at søge accept hos medicinen som helhed. Insidere ved at DSM IV i højere grad er et politisk end videnskabeligt dokument. Det tjener det til ære, at det siger dette, selvom dets korte apologi sjældent bemærkes. DSM IV er blevet en bibel og en indtægtsgivende bestseller til trods for dens alvorlige mangler. Den begrænser og definerer praksis; nogle tager den alvorligt, andre mere realistisk. Det er måden at blive betalt på. Det er nemt at få diagnostisk reliabilitet til studie projekter. Spørgsmålet er, hvad kategorierne siger os? Repræsenterer de faktisk nøjagtigt mennesket med et problem? Det gør de ikke, og det kan de ikke, fordi der ikke er nogen eksterne valideringskriterier for psykiatriske diagnoser. Der findes hverken blodprøver eller specifikke anatomiske læsioner ved nogen af de alvorligere psykiatriske forstyrrelser. Så hvor er vi? APA som organisation har implicit (nogle gange også eksplicit) allieret sig med et teoretisk svindelnummer. Er psykiatrien et svindelnummer som den praktiseres i dag? Desværre er svaret for det meste ja. Hvad anbefaler jeg organisationen, når jeg nu forlader den efter at have oplevet tre årtier af dens historie? 1. Til at begynde med, lad os være os selv. Hold op med at indgå uhellige alliancer uden medlemmernes tilladelse. 2. Bliv reel vedrørende videnskab, politik og penge. Brug den rigtige etiket dvs. vær ærlig. 3. Hold op med at dele seng med NAMI og medicinselskaberne. APA skulle, hvis man tror på dens retorik, alliere sig med de virkelige brugergrupper, dvs. med tidligere patienter, psykiatri overlevere, osv. 4. Snak med medlemmerne jeg kan ikke stå alene med mine synspunkter. Vi lader til at have glemt et grundlæggende princip: Nødvendigheden af at være orienteret mod patienters/klienters/brugeres tilfredshed. Jeg husker altid Manfred Bleulers visdom: Loren, du må aldrig glemme, at du er patienternes ansatte. I den sidste ende vil de afgøre om psykiatrien overlever på service markedet. I oprigtighed, Loren R. Mosher, M.D.

5 Anmodning om deltagelse på listen sendes til ISPS sekretær Antonia Svensson Lisbeth Sommerbeck Psykiatriens hierarkiske struktur - betydning for patienterne Her er nogle tanker om miljøet i psykiatrien. Citatet er fra en amerikansk psykoterapeut og PhD og det er sat noget på spidsen, især i forhold til det danske sundhedsvæsen, men det har nogle gode pointer i forhold til hvordan systemet også påvirker behandlere og behandling: De fleste psykiatere kommer fra en middelklassebaggrund og har kæmpet for at blive læger og psykiatere. De får respekt i det professionelle hierarkiske system som er baseret på merit og som reflekterer en af de måder vores klasseopdelte samfund er organiseret på. Deres erfaring er at sygeplejersker, sekretærer og andre sundhedspersonaler stoler på deres dømmekraft og autoritet fordi psykiateren har status, længere uddannelse og ret til at praktisere medicin. Det medicinske miljø placerer psykiaterne i toppen af hierarkiet, både i form af løn og status, autoritet og den eksklusive ordinationsret af medicinsk behandling. I 3 dekader har jeg oplevet psykiateres reaktioner på mig, når jeg professionelt og respektfuldt ikke har fulgt deres beslutninger over for brugere, og har lært at den største forhindring i en ærlig debat som ikke-psykiatere kan have med psykiatere, er at det at sætte spørgsmålstegn ved psykiatriens teori, forskning og praksis opleves som værende uforskammet. PhD Michael Cornwall, Esalen Institute workshop leder og lektor for psykologi og CEU træner af alternative tilgange til psykose. (CEU: Continuing Education Unit) Link til artiklen: some- psychiatrists- addicted- to- deference/ Oversat af Anne Marie Trauelsen Dæmonisering af brugen af medicin i psykiatrien Fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)s nyhedsbrev, en lille notits for at gøre opmærksom på at diskussionen om medicinsk behandling i psykiatrien og dermed Robert Whitaker tages alvorligt: DPS formand deltog for nylig i en konference med den amerikanske journalist Robert Whitaker som hovedtaler, og DPS bestyrelse har drøftet både bogen og konferencen, og deres holdning er at begge er med til at dæmonisere brugen af medicin på en uheldig og vildledende måde. Derfor vil bestyrelsen (DPS) tage diskussionen op igen, formentlig når Whitaker gæster Danmark igen til foråret. Derudover er der kommet en metaanalyse, der foreslår, at de hjerneforandringer (især reduceret grå substans) man ser hos patienter diagnoseret med skizofreni skyldes antipsykisk medicinsk behandling.

6 Link til DPS nyhedsbrev: Link til metaanalyse: Link til artikel om mødet med Robert Whitaker i København i november: Anne Marie Trauelsen Region Sjællands Psykiatriske forskningsdag - psykoterapi Region Sjællands Psykiatriske forskningsenhed i Roskilde har besluttet af fokusere på psykoterapi i psykiatrien i de kommende 5 år. Det blev understreget på den årlige forskningsdag med Anthony Batemans tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor i psykoterapi (på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet). Professoren understregede vigtigheden af psykoterapi i psykiatrien og at det er relationen og ikke terapimetoden der er vigtigst. Professoren har som ønske at øge sundhedspersonalets psykoterapeutiske færdigheder. Der var derudover oplæg fra 2 Ph.d. studerende (Birgitte Hansson og Agnes Ringer) som har fundet at mange patienter i psykiatrien ikke fortæller personalet hvad de tænker og hvordan de har de af frygt for at blive stigmatiseret, ikke forstået, og værst af alt udskrevet fordi at de har det for godt. Agnes Ringer fandt at der er en både sproglig og praktisk udøvelse af syg nok patientadfærd som patienterne føler de bør anvende for at blive taget seriøst under deres indlæggelse. Link til Agnes Ringers udgivelser: 0c9f bb-3c87a71ef9cb%29/publications.html Anne Marie Trauelsen Skizofrenidagene i Norge I første uge af november afholdtes de traditionsrige årlige skizofrenidage i Stavanger. Mange af foredragene en ren skatkiste kan læses ved at følge nedenstående link: Lisbeth Sommerbeck

7 Satspuljemidler til psykiatrien Herunder følger en pressemeddelelse, der orienterer kort om den aftale om tildeling af satspuljemidler til psykiatrien, som regeringen offentliggjorde i november. Der er også et link til aftalen i sin fulde ordlyd. Lisbeth Sommerbeck Behandlingen og tilbuddene til mennesker med psykiske lidelser skal forbedres. Derfor har regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalt, at der de kommende fire år afsættes 410 millioner kroner på satspuljen til blandt andet at udvikle ny viden om brugerinddragelse og nedbringelse af tvang samt at styrke sammenhængen i den indsats, som regionerne og kommuner har ansvar for. Der skal bruges 32 millioner kroner på at igangsætte forsøg i regionerne med akutteams, der kan tilbyde akut behandling i hjemmet og dermed forebygge unødvendige genindlæggelser på sygehusene. Indsatsen til fordel for børn og unge med psykisk sygdom bliver også styrket. Som led satspuljeaftalen afsættes der 23 mio. kr. til at udbrede tværfaglige, udgående teams bestående af eksempelvis psykiatere, psykologer og sygeplejersker fra børne- og ungepsykiatrien, der kan rykke ud for at yde rådgivning og støtte til børn og unge med psykosociale vanskeligheder eller psykiske lidelser i nærmiljøet. Derudover er aftaleparterne enige om at afsætte 71 millioner kroner til at udbrede sociale akuttilbud i kommunerne. Akuttilbud er et socialfagligt tilbud, hvor mennesker med en psykisk lidelse kan få støtte og hjælp efter eksempelvis at have været indlagt på et sygehus. Satspuljepartierne tilslutter sig målsætningen fra finanslovaftalen om at halvere tvang i psykiatrien. Der afsættes 73,6 millioner kroner til forsøg med bæltefri og tvangsfri psykiatriske afdelinger. På udvalgte lukkede afsnit vil man bl.a. afprøve, hvordan man kan undgå fysisk tvang over for udadreagerende patienter. Der afsættes også 40 millioner kroner til at afprøve brugen af tværfaglige teams i regionerne, som kan rådgive blandt andre praktiserende læger og sygehuslæger om medicinering af mennesker med psykiske lidelser. Teamet kan bistå i forbindelse med ned- og udtrapning af medicin og gennemgå medicinforbruget hos borgere med sindslidelser. Link til satspuljemiddelaftalen %20Publikationer_i_pdf/2013/Satspulje/Satspuljeaftale%20- %20psykiatri.ashx

8 Seneste ISPS arrangementer Den 26. nov holdt Julie Nordgaard og Peter Handest seminar om Interviewteknik og dennes betydning for diagnosticering Som man spørger får man svar. Det var et meget informativt og spændende oplæg. Link til powerpoint fra oplægget: Kommende ISPS arrangementer Generalforsamling med seminar bliver 6/ i København Kontakt os Jens Nordvang Roved Anne Marie Traulsen Lisbeth Sommerbeck Indlæg til nyhedsbrevet bedes sendt som vedhæftet fil til én af redaktørerne med kopi til de to andre. Vi beder om at al kontakt forgår pr. . Layout: Allan Fohlmann, psykolog

9 og til sidst et lille smil

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen Så er det blevet tid til sidste nummer af nyhedsbrevet i 2014, andet år af nyhedsbrevets levetid. Det er en glæde for os i redaktionen at udgive nyhedsbrevet, men vi

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014

ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014 ipad-projektet en digital behandlingsform for unge med psykoselidelse Skizofreni psykiatridag d. 24. april 2014 Anne Grethe Viuff, Overlæge, leder af Amb. P og OPUS Vest Program 1. Hvad er Telepsykiatri/Digital

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Februar 2015 Fra redaktionen Foråret er på vej, og med det nye psykose-relaterede arrangementer! Bl.a. finder den årlige ISPS generalforsamling sted fredag den 6. marts kl. 11.45-12.45

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke?

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? Hvad er Åben Dialog En måde at organisere samarbejde og behandling En inkluderende samarbejdsform En måde at møde et medmenneske på ud fra anerkendelse af det

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen At lære af eleverne Screening og psykoedukation på et narrativt og systemisk grundlag. Samarbejde mellem lærere, psykolog og elever på en ungdomsuddannelse - Kold htx, Odense Af: Psykolog Martin Dahl og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere