INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER"

Transkript

1 ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen Kære medlemmer og interesserede! Vi takker jer for deltagelse i ISPS arrangementer og interesse for nyhedsbrevet. Vi glæder os til at følge og informere om den videre udvikling inden for psykoseområdet. Fortsat er meninger, information og erfaringer om psykose meget velkomne i ISPS-DK nyhedsbrev. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår! December 2013 Indhold: Fra redaktionen Epigenetik og psykiatri Nyt fra listen Psykiatriens hierarkiske struktur Jens Roved, ergoterapeutstuderende, suppleant i bestyrelsen for ISPS-DK Lisbeth Sommerbeck, psykolog Anne Marie Trauelsen, læge, ph.d. studerende, medlem af bestyrelsen for ISPS-DK Dæmonisering af brugen af medicin i psykiatrien Region Sjællands Psykiatriske forskningsdag psykoterapi Skizofrenidagene i Norge Satspuljemidler til psykiatrien Seneste ISPS arrangementer Kommende ISPS arrangementer Kontakt os: Retningslinjer for indlæg Og til sidst et lille smil

2 Epigenetik og psykiatri DR lavede i 2010 en udsendelse om epigenetik med forskningschef Thomas Werge, Psykiatrisk Center Skt. Hans: Når man bliver udsat for traumatiske oplevelser, sker der ændringer i selve arvemassen - dvs. i måden, vores DNA arbejder på. Det hedder epigenetik, og forskningen giver håb om, at man måske også kan skrue ændringerne i hjernen tilbage og dermed gøre skaden god igen. Misbrug viser sig I en undersøgelse ledet af forskere fra Canada, analyserede man hjerneprøver fra selvmordsofre, der havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Forskerne fandt ændringer i DNAudtryk, som ikke var til stede hos selvmordsofre uden en historie af misbrug i barndommen eller mennesker, der døde af andre årsager. Det sorterer under epigenetisk forskning og er den del af det felt, som man først for nylig er begyndt at undersøge nærmere. Link til udsendelsen (download gratis til Itunes og find oct 4, 2010): Anne Marie Trauelsen Nyt fra listen For nylig blev Leon Moshers afskedsbrev til APA (den Amerikanske Psykiatriske Association) offentliggjort på listen. Leon Mosher er især kendt som grundlægger af Soteria projektet: Små behandlingshjem for unge diagnosticeret med skizofreni og overvejende bemandet med lægfolk udvalgt for deres særligt tolerante og empatiske væremåde. Medicinforbruget var minimalt. Patienterne kom sig mindst lige så godt som patienter på en almindelig psykiatrisk afdeling med højt specialiseret personale og stort medicinforbrug. Efterfølgende blev Mosher og hans projekt desavoueret af APA, og det betyder sikkert også noget for afskedsbrevets bittert-triste og beske tone, selvom det ikke nævnes. Selvom afskedsbrevet er 15 år gammelt, synes vi i redaktionen, at det ikke blot har historisk interesse, men også siger noget væsentligt om dagens mainstream psykiatri, ikke blot i USA, men også, i hvert fald delvist, i Danmark. Vi har derfor valgt brevet som dette nummers saksning fra e- mail listen. Brevet er oversat af Lisbeth Sommerbeck. 12/4/98 Rodrigo Munoz, M.D., President American Psychiatric Association 1400 "K" Street N.W. Washington, D.C Kære Rod, Efter næsten tre årtier som medlem er det med en blanding af glæde og skuffelse jeg indsender denne opsigelse af mit medlemsskab i American Psychiatric Association. Grunden hertil er min tro på at jeg faktisk træder ud af American Psychopharmacological Association. Heldigvis kræver organisationens sande identitet ingen ændringer af forkortelsen, APA.

3 Uheldigvis afspejler og forstærker APA, i ord og handling, vores stof 1 afhængige samfund. Alligevel hjælper APA med at føre krig mod stoffer. Dobbelt diagnose patienter er et af de store problemer på vores område, men ikke på grund af de gode stoffer vi udskriver. De dårlige stoffer er dem der kan fås uden recept. En Marxist ville bemærke at APA, som en god kapitalistisk organisation, kun kan lide de stoffer medlemmerne kan tjene penge på direkte eller indirekte. Dette er ikke en gruppe for mig. På dette punkt i historien er psykiatrien, efter min mening, næsten fuldstændig opkøbt af medicin selskaberne. APA kunne ikke fortsætte uden medicin selskabernes støtte til møder, symposier, workshops, tidsskriftsannoncering, storslåede frokoster, ubegrænsede uddannelses bevillinger osv. osv. Psykiatere er blevet håndlangere for medicin selskabernes salgsfremstød. Selvfølgelig fastholder APA at dets uafhængighed og autonomi ikke er kompromitteret af denne sammenfiltrede situation. Men enhver deltager ved APAs årlige møder, med den mindste smule sund fornuft, ville bemærke hvorledes medicinselskaberne udstiller og hvorledes industri sponsorerede symposier med deres forskellige fristelser tiltrækker mængder, mens der knap er nogen deltagere ved de seriøse videnskabelige sessioner. Psykiatrisk træning afspejler også medicinselskabernes indflydelse: Den vigtigste del af skemaet er kunsten og pseudo-videnskaben at handle med stoffer, dvs. at skrive recepter. Disse psykofarmakologiske begrænsninger på vores evne til helt og fuldt at være læger begrænser også vores intellektuelle horisont. Vi prøver ikke længere at forstå hele mennesker i deres sociale sammenhæng; vi prøver snarere at få orden på vores patienters neurotransmittere. Problemet er at det er meget svært at have et forhold til en neurotransmitter, lige meget hvordan den opfører sig. Så med sit neurobiologiske tunnelsyn, giver vores fagforening os en grund til at holde afstand til de molekylære konglomerater vi i dag definerer som patienter. Vi bifalder og promoverer den udbredte brug og misbrug af giftige kemikalier, som vi ved, har alvorlige bivirkninger på langt sigt: tardiv dyskinesi, tardiv demens og alvorlige symptomer ved seponering. Så vil jeg være medicinselskabernes kæledægge? Nej, mange tak! Det gør mig ked af det, at jeg, efter 35 års virke som psykiater, glæder mig til at komme ud af en organisation som APA. Den repræsenterer på ingen måde mine interesser. Jeg har ikke evne til at påtage mig den nuværende biomedicinske-reduktionistiske model, der fremføres af psykiatriens ledelse som den model, der igen vil forene os med somatisk medicin. Det er et spørgsmål om mode, politik og, ligesom forbindelsen med det farmaceutiske hus, penge. Desuden har APA indgået en uhellig alliance med NAMI (National Alliance on Mental Illness) jeg mindes ikke, at medlemmerne blev spurgt om de støttede sådan en forbindelse således at de to organisationer har adopteret det samme offentlige trossystem vedrørende galskabens natur. Samtidig med at APA præsenterer sig selv som klienternes advokater, støtter APA forældrene, i deres ønsker om at sidde med kontrollen, via deres uartige/vanvittige afkoms legalt påtvungne afhængighed af dem: NAMI har med stiltiende APA velsignelse opstillet en dagsorden, der favoriserer stoffer og institutionalisering, men krænker deres afkoms civile rettigheder. For det meste forholder vi os passivt og tillader at denne fascistiske dagsorden fortsætter. Deres psykiatriske Gud, Dr. E. Fuller Torrey, har fået lov til at diagnosticere og anbefale behandling til dem i NAMI han er uenig med. Et klart brud på lægelig etik! Protesterer APA? Selvfølgelig ikke, for han siger det som APA er enig i, men ikke eksplicit kan tilslutte sig. Han får lov til at lede andre på vildspor; han er trods alt ikke længere medlem af APA. (Behændigt arbejde, APA!) Kortsynetheden af denne treenighed mellem APA, NAMI og medicinselskaberne (som med glæde støtter begge parter på grund af deres favorisering af medikamentel behandling) er en pestilens. Jeg vil ikke være en del af en undertrykkende og socialt kontrollerende psykiatri. 1 drug på engelsk

4 Biologisk baserede hjernesygdomme er sikkert bekvemt for både familier og professionelle. Det er ufejlbarlig garanti mod personligt ansvar. Vi er alle bare hjælpeløst fanget i en hvirvel af hjerne patologi som ingen, undtagen DNA, er ansvarlig for. Men til at begynde med er alt, der har en anatomisk defineret specifik hjernepatologi, neurologiens område (syfilis er et glimrende eksempel). Så for at være konsistent med dette hjernesygdom synspunkt skulle alle de alvorligere psykiatriske lidelser være vores kollegaer, neurologenes, område. Uden at have spurgt dem tror jeg at de helst ville være fri for ansvaret for disse problematiske individer. Men konsistens ville betyde at vi overlod biologiske hjernesygdomme til dem. Det faktum, at der ikke er nogen evidens for hjernesygdom synspunktet, er ikke relevant, hvad dette punkt angår. Hvad vi har at gøre med er mode, politik og penge. Dette topmål af intellektuel/videnskabelig uhæderlighed kan jeg bare ikke fortsætte med at støtte med mit medlemskab. Jeg iagttager uden overraskelse at psykiatrisk træning systematisk desavoueres af nyuddannede læger. Dette må give os anledning til bekymring for dagens psykiatris tilstand. Det må betyde at de, i hvert fald delvis, anser psykiatri for at være meget begrænset og uden udfordringer. For mig er det tydeligt at vi styrer mod en situation, hvor psykiaterne ikke har noget virkeligt forhold til de forstyrrede og forstyrrende personer, de behandler. Deres eneste rolle vil være som recept skrivere tal forklædt som hjælpere. Til sidst, hvorfor må APA foregive at vide mere end den gør? DSM IV er det middel APA bruger til at søge accept hos medicinen som helhed. Insidere ved at DSM IV i højere grad er et politisk end videnskabeligt dokument. Det tjener det til ære, at det siger dette, selvom dets korte apologi sjældent bemærkes. DSM IV er blevet en bibel og en indtægtsgivende bestseller til trods for dens alvorlige mangler. Den begrænser og definerer praksis; nogle tager den alvorligt, andre mere realistisk. Det er måden at blive betalt på. Det er nemt at få diagnostisk reliabilitet til studie projekter. Spørgsmålet er, hvad kategorierne siger os? Repræsenterer de faktisk nøjagtigt mennesket med et problem? Det gør de ikke, og det kan de ikke, fordi der ikke er nogen eksterne valideringskriterier for psykiatriske diagnoser. Der findes hverken blodprøver eller specifikke anatomiske læsioner ved nogen af de alvorligere psykiatriske forstyrrelser. Så hvor er vi? APA som organisation har implicit (nogle gange også eksplicit) allieret sig med et teoretisk svindelnummer. Er psykiatrien et svindelnummer som den praktiseres i dag? Desværre er svaret for det meste ja. Hvad anbefaler jeg organisationen, når jeg nu forlader den efter at have oplevet tre årtier af dens historie? 1. Til at begynde med, lad os være os selv. Hold op med at indgå uhellige alliancer uden medlemmernes tilladelse. 2. Bliv reel vedrørende videnskab, politik og penge. Brug den rigtige etiket dvs. vær ærlig. 3. Hold op med at dele seng med NAMI og medicinselskaberne. APA skulle, hvis man tror på dens retorik, alliere sig med de virkelige brugergrupper, dvs. med tidligere patienter, psykiatri overlevere, osv. 4. Snak med medlemmerne jeg kan ikke stå alene med mine synspunkter. Vi lader til at have glemt et grundlæggende princip: Nødvendigheden af at være orienteret mod patienters/klienters/brugeres tilfredshed. Jeg husker altid Manfred Bleulers visdom: Loren, du må aldrig glemme, at du er patienternes ansatte. I den sidste ende vil de afgøre om psykiatrien overlever på service markedet. I oprigtighed, Loren R. Mosher, M.D.

5 Anmodning om deltagelse på listen sendes til ISPS sekretær Antonia Svensson Lisbeth Sommerbeck Psykiatriens hierarkiske struktur - betydning for patienterne Her er nogle tanker om miljøet i psykiatrien. Citatet er fra en amerikansk psykoterapeut og PhD og det er sat noget på spidsen, især i forhold til det danske sundhedsvæsen, men det har nogle gode pointer i forhold til hvordan systemet også påvirker behandlere og behandling: De fleste psykiatere kommer fra en middelklassebaggrund og har kæmpet for at blive læger og psykiatere. De får respekt i det professionelle hierarkiske system som er baseret på merit og som reflekterer en af de måder vores klasseopdelte samfund er organiseret på. Deres erfaring er at sygeplejersker, sekretærer og andre sundhedspersonaler stoler på deres dømmekraft og autoritet fordi psykiateren har status, længere uddannelse og ret til at praktisere medicin. Det medicinske miljø placerer psykiaterne i toppen af hierarkiet, både i form af løn og status, autoritet og den eksklusive ordinationsret af medicinsk behandling. I 3 dekader har jeg oplevet psykiateres reaktioner på mig, når jeg professionelt og respektfuldt ikke har fulgt deres beslutninger over for brugere, og har lært at den største forhindring i en ærlig debat som ikke-psykiatere kan have med psykiatere, er at det at sætte spørgsmålstegn ved psykiatriens teori, forskning og praksis opleves som værende uforskammet. PhD Michael Cornwall, Esalen Institute workshop leder og lektor for psykologi og CEU træner af alternative tilgange til psykose. (CEU: Continuing Education Unit) Link til artiklen: some- psychiatrists- addicted- to- deference/ Oversat af Anne Marie Trauelsen Dæmonisering af brugen af medicin i psykiatrien Fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)s nyhedsbrev, en lille notits for at gøre opmærksom på at diskussionen om medicinsk behandling i psykiatrien og dermed Robert Whitaker tages alvorligt: DPS formand deltog for nylig i en konference med den amerikanske journalist Robert Whitaker som hovedtaler, og DPS bestyrelse har drøftet både bogen og konferencen, og deres holdning er at begge er med til at dæmonisere brugen af medicin på en uheldig og vildledende måde. Derfor vil bestyrelsen (DPS) tage diskussionen op igen, formentlig når Whitaker gæster Danmark igen til foråret. Derudover er der kommet en metaanalyse, der foreslår, at de hjerneforandringer (især reduceret grå substans) man ser hos patienter diagnoseret med skizofreni skyldes antipsykisk medicinsk behandling.

6 Link til DPS nyhedsbrev: Link til metaanalyse: Link til artikel om mødet med Robert Whitaker i København i november: Anne Marie Trauelsen Region Sjællands Psykiatriske forskningsdag - psykoterapi Region Sjællands Psykiatriske forskningsenhed i Roskilde har besluttet af fokusere på psykoterapi i psykiatrien i de kommende 5 år. Det blev understreget på den årlige forskningsdag med Anthony Batemans tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor i psykoterapi (på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet). Professoren understregede vigtigheden af psykoterapi i psykiatrien og at det er relationen og ikke terapimetoden der er vigtigst. Professoren har som ønske at øge sundhedspersonalets psykoterapeutiske færdigheder. Der var derudover oplæg fra 2 Ph.d. studerende (Birgitte Hansson og Agnes Ringer) som har fundet at mange patienter i psykiatrien ikke fortæller personalet hvad de tænker og hvordan de har de af frygt for at blive stigmatiseret, ikke forstået, og værst af alt udskrevet fordi at de har det for godt. Agnes Ringer fandt at der er en både sproglig og praktisk udøvelse af syg nok patientadfærd som patienterne føler de bør anvende for at blive taget seriøst under deres indlæggelse. Link til Agnes Ringers udgivelser: 0c9f bb-3c87a71ef9cb%29/publications.html Anne Marie Trauelsen Skizofrenidagene i Norge I første uge af november afholdtes de traditionsrige årlige skizofrenidage i Stavanger. Mange af foredragene en ren skatkiste kan læses ved at følge nedenstående link: Lisbeth Sommerbeck

7 Satspuljemidler til psykiatrien Herunder følger en pressemeddelelse, der orienterer kort om den aftale om tildeling af satspuljemidler til psykiatrien, som regeringen offentliggjorde i november. Der er også et link til aftalen i sin fulde ordlyd. Lisbeth Sommerbeck Behandlingen og tilbuddene til mennesker med psykiske lidelser skal forbedres. Derfor har regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalt, at der de kommende fire år afsættes 410 millioner kroner på satspuljen til blandt andet at udvikle ny viden om brugerinddragelse og nedbringelse af tvang samt at styrke sammenhængen i den indsats, som regionerne og kommuner har ansvar for. Der skal bruges 32 millioner kroner på at igangsætte forsøg i regionerne med akutteams, der kan tilbyde akut behandling i hjemmet og dermed forebygge unødvendige genindlæggelser på sygehusene. Indsatsen til fordel for børn og unge med psykisk sygdom bliver også styrket. Som led satspuljeaftalen afsættes der 23 mio. kr. til at udbrede tværfaglige, udgående teams bestående af eksempelvis psykiatere, psykologer og sygeplejersker fra børne- og ungepsykiatrien, der kan rykke ud for at yde rådgivning og støtte til børn og unge med psykosociale vanskeligheder eller psykiske lidelser i nærmiljøet. Derudover er aftaleparterne enige om at afsætte 71 millioner kroner til at udbrede sociale akuttilbud i kommunerne. Akuttilbud er et socialfagligt tilbud, hvor mennesker med en psykisk lidelse kan få støtte og hjælp efter eksempelvis at have været indlagt på et sygehus. Satspuljepartierne tilslutter sig målsætningen fra finanslovaftalen om at halvere tvang i psykiatrien. Der afsættes 73,6 millioner kroner til forsøg med bæltefri og tvangsfri psykiatriske afdelinger. På udvalgte lukkede afsnit vil man bl.a. afprøve, hvordan man kan undgå fysisk tvang over for udadreagerende patienter. Der afsættes også 40 millioner kroner til at afprøve brugen af tværfaglige teams i regionerne, som kan rådgive blandt andre praktiserende læger og sygehuslæger om medicinering af mennesker med psykiske lidelser. Teamet kan bistå i forbindelse med ned- og udtrapning af medicin og gennemgå medicinforbruget hos borgere med sindslidelser. Link til satspuljemiddelaftalen %20Publikationer_i_pdf/2013/Satspulje/Satspuljeaftale%20- %20psykiatri.ashx

8 Seneste ISPS arrangementer Den 26. nov holdt Julie Nordgaard og Peter Handest seminar om Interviewteknik og dennes betydning for diagnosticering Som man spørger får man svar. Det var et meget informativt og spændende oplæg. Link til powerpoint fra oplægget: Kommende ISPS arrangementer Generalforsamling med seminar bliver 6/ i København Kontakt os Jens Nordvang Roved Anne Marie Traulsen Lisbeth Sommerbeck Indlæg til nyhedsbrevet bedes sendt som vedhæftet fil til én af redaktørerne med kopi til de to andre. Vi beder om at al kontakt forgår pr. . Layout: Allan Fohlmann, psykolog

9 og til sidst et lille smil

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før!

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før! OUT Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri 2010 sideren ser psykiatrien indefra Gratis særnummer På sporet af det gode liv Specialnummer om RECOVERY Psykiatrien bliver aldrig som før! 2 Jeg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere