Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde."

Transkript

1 Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil det måske være en god idé at kopiere siderne og hænge dem op i jeres AA-gruppe? Det er også en mulighed simpelthen, at læse hele teksten op til et AA-møde. Uanset hvad, skal I huske, at det er Jer og jeres gruppe alene, der bestemmer, om det fremsendte skal eller kan bruges af jeres AA-gruppe, og hvordan. (Fjerde Tradition; Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper og AA som helhed). Vi herfra kan på ingen måde bestemme hvordan og hvorledes. Vi kan kun komme med forslag. (Anden Tradition; Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun en autoritet en kærlig Gud sådan som Han udtrykker sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke). I fællesskab SLU (Struktur- og Litteraturudvalget) AA-Service Box 1345, 3900 Nuuk Mail-adresse: Stephen, Sofus, Lars-Emil, Ove, Otto, Tuperna, Anders, Jens og Michael.

2 Side 2 Begyndelsen. I sommeren 2005 satte nogle AA ere i Nuuk sig ned og oprettede et udvalg; Struktur og Litteraturudvalget (SLU), med det primære formål at få oversat AA-litteratur (bøger, hæfter, pjecer og foldere) til grønlandsk. Et arbejde der, efter en del besvær og begyndervanskeligheder, nu langsomt er kommet igang. Dette har været muligt gennem hjælp fra AA i Danmark og gennem Hovedservicekontoret i USA, AA World Service (AAWS), som har givet os tilladelser i form af copyright, og som nu hjælper til med det økonomiske ifm. oversættelse og trykning af 12 Trin og 12 Traditioner. Det har været vigtigt for os at få startet på den rigtige måde, således at arbejdet ikke senere må gøres om. Det er vort mål på sigt, blandt andet, at få samlet hele Grønland som en selvstændig AA- Nation. At få oprettet og udviklet udvalg i SLU til AA Kalaaliit Nunaat, -som er vores forslag til grønlandsk navn, med hovedkontor, personale, lager m.m., foreløbig i Nuuk. Altså at få udbygget AA-strukturen i Grønland. Det er vort håb, at vi i fremtiden selv kan afholde landsmøder (Servicekonferencer), altså møder med deltagere fra hele landet. Disse afholdes normalt een gang om året i udlandet. Men det vil nok ikke være muligt for os de første år grundet store rejseomkostninger og lille økonomi. Men hovedsagen er vel, at vi kommer igang og udvikler os derfra? Og vi vil som selvstændig AA-nation få mulighed for at deltage i Servicekonferencer i Danmark, i European Service Meeting (ESM) og i World Service Meeting (WSM). Vi er pt. igang med at oversætte den danske udgave af Servicehåndbogen, -en slags vejviser for servicearbejdet i AA, -til grønlandsk. Og når denne er oversat og trykt/kopieret, vil vi sørge for at sende den ud til de AA-grupper, som vi igennem kontaktpersonerne har fået kendskab til. Vi ønsker naturligvis at nå ud til alle AA-grupper i hele landet. Vi ser det derfor som meget vigtigt, at få så mange AA-grupper som muligt med fra hele kysten, således at vi alle i fællesskab kan være med til at bestemme, hvordan dette arbejde i service skal gøres. Dette i respekt for 5. tradition; Hver gruppe har kun et hovedformål; at bringe budskabet videre til alkoholikeren der stadig lider. Det er et langsommeligt arbejde, sådan at skulle starte noget op fra bunden. Men vi har jo god tid nu, hvor vi ikke længere bruger tid på at drikke. I SLU er vi endvidere igang med at lave en hjemmeside. På denne hjemmeside vil det være muligt på grønlandsk at læse; -hvad AA er, -indhente mødelister for hele landet, -indhente oplysninger om hvordan og hvorledes vi kan hjælpe hinanden; internt og udenfor AA. Vi håber også senere, at oprette et telefon og udvalg, hvortil man kan ringe/skrive om råd og vejledning; -om hjælp til sig selv, eller med ønsker om hjælp til en lidende alkoholiker. Hvis I ikke allerede har indsendt mødelister, vil vi i SLU være meget taknemmelige, hvis I hver især (gruppevis) kunne indsende opdaterede mødeliste(r), (hvor og hvornår AAmøder afholdes i jeres by/bygd) til os, -disse oplysninger skal blandt andet bruges på hjemmesiden, ligesom I bedes indsende oplysninger om adresser, hvortil vi kan fremsende breve, materialer m.m.

3 Side 3 Det skal være klart, at såfremt du/i ligger inde med spørgsmål, vil vi gøre, hvad vi kan for at besvare og hjælpe. Ligesom det skal være klart, at alle, der ønsker at være med i dette arbejde (oversættelser, telefon/ udvalg, og andre udvalg) skal være meget velkomne til at kontakte os på: eller: Struktur og Litteraturudvalget (AA Kalaallit Nunaat), Box 1345, 3900 Nuuk. Sammen og i respekt for AA s trin og traditioner kommer vi længst. En del af arbejdet er desværre ikke altid gratis. Der skal bruges penge til EDB, papir, telefon, porto, husleje o.l. Derfor modtager vi gerne eventuelle tilskud fra hattepenge eller andet bidrag fra alle AA-grupperne i Grønland. Bidrag kan indsættes på: SLU, (AA Kalaaliit Nunaat), GrønlandsBANKEN, kontonr Denne (pengekasse) kan også være den kasse, der i fremtiden hjælper nye, -og eller andre AA-grupper på vej i Grønland, (og måske hjælp til rejser i Grønland og udland?). Med håb om at AA i Grønland udvikler sig i den rigtige retning.

4 Side 4 Hvordan og hvorledes med oversættelser? Normalt, når et nyt AA-land (som Grønland) skal have oversat AA litteratur til eget sprog, foregår det primært ved, at nogle AA-venner sætter sig ned og bruger fritiden på at oversætte en bestemt bog eller andet AA læsestof. Dette foregår normalt på helt frivillig basis og for egen regning. Altså vederlagsfrit. Oversættelserne skal efter reglerne og efter krav fra opretshaverne (copyright) i USA, ske fra den originale (engelske) udgave. Den færdige oversættelse sendes til AA World Service (AAWS), Litteraturudvalget i Hovedservicekontoret i New York, der står for korrekturlæsning, godkendelse eller forkastelse. Hvis AAWS godkender det oversatte materiale, kan de (eller andre), give helt eller delvis tilskud til trykningen af et antal eksemplarer. Disse sælges så med fortjeneste af det nye AAland. I Grønland vil det blive SLU (det kommende AA Kalaallit Nunaat), der kommer til at stå for salget. Et af kravene fra USA er, at der inden trykning, salg og distribution af AA litteratur, allerede skal eksistere et serviceorgan en AA-struktur, med tilhørende organisation og plan (vi har foreløbig dannet SLU). Uanset hvilken godkendt AA-litteratur, der oversættes, skal man være klar over, at alle rettigheder (copyright) altid tilhører AAWS i New York, USA. Det var også (næsten) sådan vi i SLU fik begyndt, da vi gik i gang med oversættelse af 12 Trin og 12 Traditioner, som vi prioriterede som vigtigst. Vi i SLU havde den fordel, at vi temmelig tidligt kom i besiddelse af allerede eksisterende oversatte udgaver af 12/12, som vi tog udgangspunkt i. Med hjælp fra AA Danmark (som for få år siden nedsatte det midlertidig udvalg til varetagelse af sponsorering af AA Grønland ) fik vi økonomisk tilskud til professonel korrekturlæsning af dette matriale. Desværre blev denne oversættelse ønsket forkastet af vores professionelle korrekturlæser. For det første var oversættelsen oversat direkte fra dansk og vi fik dermed alle fejlene fra den danske udgave med over i den grønlandske oversættelse. Og for det andet mente korrekturlæseren, at flere vendinger var blevet uforståelige eller uhensigtmæssige for den grønlandske læser, da materialet var oversat direkte altså uden at få meningen og forståelsen (ånden) med i det endelige resultat. Nu skete der det fantastiske og heldige, at AAWS tilbød os at overtage hele projektet med oversættelsen af 12/12 til grønlandsk. Amerikanerne tilbød at stå for oversættelsen og senere trykningen. Tilbudet gjaldt også tilbud om en omvendt godkendelses-procedure, således at det nu skulle være os i SLU, der skulle korrekturlæse og godkende, hvad amerikanerne fik oversat. Dette tilbud sagde vi enstemmigt ja tak til. Efter en periode viste det sig desværre, at amerikanerne ikke kunne finde oversættere til opgaven og bad om hjælp i Danmark. Udvalget i AA Danmark fik i samarbejde med SLU kontakt til hele tre oversættere - dels gennem annoncering af oversættelsesopgaven i det danske AA-blad, BOX 334, og dels gennem personlig kontakt. Disse tre oversættere har nu givet tilbud på opgaven og de første udkast af oversættelsen er nu allerede tilsendt SLU.

5 Side 5 Pjecer, hæfter og foldere. SLU har sendt copyright-ansøgninger til AAWS i USA om oversættelse af ca. 28 hæfter, pjecer og foldere til grønlandsk. Men vi mangler hjælp til denne store opgave, ligesom vi mangler hjælp til andre oversættelsesopgaver generelt. Næste store projekt er oversættelsen af AA s Store Bog. Så har du lyst, tid, mulighed og kvalifikationer for vederlagsfrit at hjælpe alle AA ere i Grønland med at gi en hånd med oversættelse(r) skal du være meget, meget velkommen til at kontakte os. Husk at arbejde i aa-grupper, aa-kommitér og for den lidende alkoholiker eller andet AAarbejde er hjælp til selvhjælp.

6 Side 6 Hvem og hvad er en kontaktperson? I forlængelse af forrige skrivelse vil vi her kort forsøge at oplyse og klargøre, hvorfor behovet for kontaktpersoner i Grønland pt. er vigtigt -og nødvendigt. Som vi ved betyder AA på originalsproget (amerikansk): Alcoholics Anonymous; på dansk Anonyme Alkoholikere og på grønlansk Alkoholikerit Anonymiusut. Det siger sig selv, at vi i vid udstrækning skal være anonyme (personligt anonyme), men det betyder imidlertid ikke, at AA skal være usynlig. a) I forrige skrivelse bruges benævnelsen: kontaktpersoner. Det er personer, som vi i SLU har fået kontakt til. Igennem kontaktpersonerne kan vi i SLU sende diverse materialer til grupperne. Det er pt. de eneste adresser vi har til forsendelse af information, materialer og andet post til grupperne. Kontaktpersonerne er personer i jeres hjemby/bygd med naturlig tilknytning til AA fællesskabet, og som venligst har givet deres adresse og hjælp til rådighed i hjembyen/bygden til glæde for os alle. Bedst ville det naturligvis være, hvis jeres AA-gruppe havde egen adresse, enten i form af box-adresse, gadenavn og nr. eller andet. (F.eks. AA-Nuuk, Jagtvej 12, Box 1345, 3900 Nuuk). Men indtil jeres AA-gruppe får egen adresse, vil kontaktpersonerne blive benyttet. Derfor vil det for os i SLU være dejligt og meget behjælpeligt (for alle), hvis du/i i jeres by/bygd, i jeres gruppe(r) snakkede om, hvem af jer, som kunne tænke sig at være (ny) kontaktperson altså den der modtager post, -og sørge for opdatering til os, når ny kontaktperson vælges eller, hvis ny fast adresse for AA-gruppen findes eller ændres. I forhold til almen oplysning vil en mail-adresse være fint også. b) På hjemmesiden er der også et link til forskellige kontaktpersoner. Disse kontaktpersoner er primært personer i AA fællesskabet, der stiller deres viden, ekspertise og hjælp til rådighed for den lidende alkoholiker (eller for familien til denne) i forbindelse med telefonisk og eller personlig henvendelse. Disse kontaktpersoner er (skal være) klar over, at deres navn, (evt. adresse) og tlf.nr. (mail-adr.) kommer offentligt frem på AA s grønlandske hjemmeside. Her vil det også være dejligt, hvis DU skulle være interesseret i at være kontaktperson (een man kan henvende sig til for at få hjælp og viden om AA) med fornavn, tlf. nr. eller mail offentligt fremme på hjemmesiden. Denne kontaktperson skal også være den, der holder os i SLU opdateret om ændringer i mødested og tid, således at vi kan få det rettet på hjemmesiden så hurtigt som muligt. Derfor hører vi meget gerne fra dig/jer. Husk at kontaktpersonen i a) og b) godt kan være een og samme person. Dog stræber AA efter at fordele arbejdet og opgaverne ud til så mange som muligt. Husk at du/i også er meget velkomne til at kontakte os i forbindelse med andre spørgsmål. Med venlig hilsen- og i fællesskab Struktur og Litteraturudvalget, AA-Service, Box 1345, 3900 Nuuk Mailadresse: Stephen, Sofus, Lars-Emil, Ove, Otto, Tuperna, Anders, Jens og Michael.

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere