CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD"

Transkript

1 Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation 2 brandgrupper / 2 komfortgrupper 10A- og 20A-version anvendes med ±24V DC standard og/eller Motor- Link konfiguration via DIP-switches mindre kabelføring da centralen anvender busteknologi lavt hvilestrømforbrug Kompakt brandcentral til styring af ±24V DC og med MotorLink til brandventilation kombineret med komfort ventilation i mindre og mellemstore bygninger samt i bygningsafsnit som f.eks. trappeopgange og restaurationer. Centralen konfigureres via DIP-switches. Motortype / antal hastigheder Med denne central kan vinduesne køre med op til to forskellige åbningshastigheder afhængigt af den tilsluttede motortype: ±24V DC standard motor 1 hastighed (brand) MotorLink motor 2 hastigheder (brand / komfort) Hastighedstyper en hurtig og hørbar hastighed ved komfortventilation en hurtig hastighed ved brandventialtion og sikkerhedsfunktioner. Brandventilationen har altid 1. prioritet. Versioner STANDARD-centralen leveres i to versioner: 10A, 2 røgzoner / 2 komfortgrupper: WSC 310 S A, 2 røgzoner / 2 komfortgrupper: WSC 320 S 0202 Centralen leveres også i en PLUS-version, hvor konfigurationen foretages på den indbyggede touchskærm - se venligst det respektive datablad for yderligere information. Røgzone / brandtryk Centralen registrerer om der er tilsluttet brandtryk til et eller to input på centralen og konfigurerer på den baggrund automatisk røgzonerne. Ved tilslutning til ét input oprettes én røgzone med to komfortgrupper (motorlinier) og ved tilslutning til to input, oprettes to røgzoner med hver én komfortgruppe (motorlinie). Til hver linie kan tilsluttes 5 brandtryk af typen WSK 503 eller WSK 504. Hvis komforttryk og røgdetektor skal tilsluttes på brandtrykket, benyttes brandtryk type WSK 501 eller WSK 502. Der kan tilsluttes ét af denne type brandtryk per linie, de resterende tryk (op til fire) skal være af typen WSK 503 eller WSK A på én motorlinie (kun WSC 320) WSC 320 med 20A indeholder op til to motorlinier med hver 10A. Såfremt der er behov for mere end 10A på den ene motorlinie, kan DIP-switch 2.5 indstilles til 20A, hvorefter der kan belastes med 20A på én motorlinie eller ialt op til 20A på to motorlinier f.eks. hhv. 17A og 3A.

2 Kabeltræk Centralen anvender busteknologi og det samlede kaneltræk for både brandtryk, røgdetektorer og betjeningstryk er derfor betydeligt reduceret i forhold til andre typer brand centraler. Centralen har 1 input til røgdetektor, 2 input til brandtryk (hvor op til 10 brandtryk kan tilsluttes) og 2 input til komfortryk (intet max antal af komforttryk). Der benyttes bandtryk type WSK 503 eller WSK 504, når røgdetektorerne forbindes til røgdetektorinputtet i centralen. Hvis røgdetektoren forbindes til brandtrykket benyttes brandtryk type WSK 501 eller WSK 502 se eksempel: 2x2x0,8 Røgzone 1 Røgzone 2 Kabelovervågning Motorer med MotorLink overvåges via datakommunikation. Hvis ne på en motorlinie ikke alle er af samme variant (synkro, trippel eller quattro ), vil LED-indikatorer indikere fejl. Ved ±24V og ikke WindowMaster skal der for kabelovervågning benyttes en WSA 510 (10kΩ modstand). Nødstrømsforsyning Centralen har integreret nødstrømsforsyning for brandventilation for mindst 72 timer (batterierne medleveres). Specifikationer certificeret iht. EN automatisk åbningsbegrænsning ifbm. komfortventialtion af vinduer og lemme ved komfortventilation uden yderligere moduler udløsning via potentialfri ABA-kontakt ingen yderligere moduler nødvendige konfiguration via DIP-switches max. udgangsspænding 230VAC LED-indikatorer for visning af centralens status enkel installation meget mindre kabeltrækning Brandcentral Brandtryk Røgdetektor Komforttryk 2x2x0,8 1x2x0,8 2x2x0,8. Systemeksempel med WSC 320 STANDARD Brandcentral (20A) med 2 røgzoner. Komforttryk og røgsensorer er tilsluttet direkte til brandtrykkene i røgzonerne, hvorfor behovet for kabelføring i bygningen er mindsket betragteligt. Der er tillige tilsluttet vind-/regnsensor, så vinduerne i forbindelse med komfortventilation lukker ved høj vind og/ eller regn. Brandcentralen er tilsluttet ABA-anlæg (fælles for begge røgzoner). Vind- / regnsensor Røgzone 1 Røgzone 2 ABA WSA 306 Brandcentral Komfortgruppe 1 Komfortgruppe 2 Motorlinie 1 Motorlinie 2 Brandtryk Røgdetektor Komforttryk

3 Centralopbygning Centralen består af en strømforsyning WCA 3P1 (10A) eller WCA 3P2 (20A), der skal tilsluttes lysnettet, et hovedkort WCA 3SS samt to nødstrømsbatterier. For information om tilslutning se installationsvejledningen. Beskrivelse af kort Hovedkort WCA 3SS Kortet indeholder: 2 motorliner til ±24V standard eller MotorLink 2 input for komfort betjeningstryk 2 input for brandtryk 1 input til røgdetektor 1 input til 24V/48V (primært i Frankrig) output til vidergivelse af fejlsignal til ABA input til vejrstation (WLA 330 eller WLA 331) tilslutning til USB device

4 Konfiguration / DIP-switches Brandcentralen har DIP-switches til konfigurering. Fabriksindstillingen for DIP-switchene er OFF. DIP-switch Switch Beskrivelse ON / OFF funktion 1.1 Fejl ved 230V strømsvigt ON: Vinduerne lukkes i tilfælde af strømsvigt. OFF: Ingen ændring i positionen i tilfælde af strømsvigt. 1.2 Dødemandstryk LUK (komfortventilation) 1.3 Dødemandstryk ÅBN (komfortventilation) ON: Vinduesmotorne kører (i lukkeretningen) så længe der trykkes på komfortrykket. OFF: Vinduerne lukkes, når hvis der trykkes på komforttrykket. ON: Vinduesmotorne kører (i åbneretningen) så længe der trykkes på komfortrykket. OFF: Vinduerne åbnes helt, når der trykkes på komforttrykket 1.4 Systemfejl udløser alarm ON: I tilfælde af fejl (gul diode lyser), vil systemet gå i alarm og vinduerne åbnes. OFF: Kun fejlindikering 1.5 VdS udløsning ved alarm ON: Når alarmen uløses vil motorne iht. VdS 2581, i en 30min periode kort reversere og åbne hvert andet minut. OFF: Normal alarm 1.6 Røgdetektor LUK (anvendes primært i Schweiz) V / 48V input aktiv (anvendes primært i Frankrig) 1.8 Motorer med længere køretid end 61sek (både åbne og lukketid) Køretidsbegrænsning (komfortventilation) 2.4 Køretidsbegrænsning (komfortventilation) (ÅBN) ON: Når alarmen udløses af røgdetektoren, lukker vinduerne i alle røgzonerne. En efterfølgende betjening af brandtryk vil lade systemet forblive i alarm, men udløse en åbning af vinduerne. Brandtryk har højre prioritet en røgdetektorer. OFF: Uanset om alamen er udløst af en røgdetektor eller et brandtryk, vil vindues - ne åbne vinduerne. ON: 24V / 48V input aktiveres. Kun én røgzone er mulig. OFF: 24V / 48V input ikke afktivt. Op til 2 røgzoner er muligt. ON: Brandcentralen lader motorspændingen forblive på i 180 sek., anvendes ikke med EN konforme. OFF: Anvendes med med en køretid på mindre en 60 sek. (normal). Vinduesmotornes køretid kan begrænses vha. DIP switch ON: Hvis DIP switch er aktive, kan køretidsbegrænsningen reaktiveres. OFF: Normal A på input X1 ON: Motoroutput X1 er 20A og motoroutput X2 er 10A. OFF: Begge motoroutputs (X1 & X2) er 10A V no break (ingen batterier) 2.7 Ingen manuel betjening efter en auto. kommando ON: Anvend KUN denne funktion hvis brandcentralen permanent er tilsluttet 230V sikkerhedsnet (no breake)! OFF: Normal drift ON: Der tillades ikke en manuel betjening efter en auto. kommando. OFF: Standard indstillingen på 30sek anvendes. Tidsrummet er en sikkerhedsfunktion, der muliggør, at brugeren i 30sek. kan overstyre en automatisk (komfort) kommando. Efter 30 sek. vil ne kører tilbage til deres automatiske position. Brandkommandoer (alarm/reset) har altid første prioritet. 2.8 Ingen funktion Fabriksindstilling: OFF

5 Maksimalt antal per motorlinie og central Nedenstående tabel angiver det maximale antal, der på baggrund af motor- og centraltype, kan tilsluttes per motorlinie. Det totale strømforbrug for alle tilsluttede mototer må ikke overstige 10A for WSC 310 og 20A for WSC 320. WSC 310 / WSC 320 STANDARD Per motorlinie WSC 310 STANDARD WSC 320 STANDARD Motortype ± 24V MotorLink ± 24V MotorLink ± 24V MotorLink WMS WMS WMS WMS WMS WMS WMS WMS WMS 409 xxxx WMS WMS WMS WMS WMS WMU WMU WMU WMU WMU WMU WMU WMU WMU 842 / 862 / WMU 842 / 862 / WMU 842 / 862 / WMU 842 / 862 / WMU 863 / WMU 863 / WMU 863 / WMU 863 / WMU 864 / WMU 864 / WMU 864 / WMU 864 / Fortsættes på næste side

6 Fortsættelse (WSC 310 / WSC 320 STANDARD) WMU 885 / WMU 885 / WMU 885 / WMU 885 / WMX 503 / 504 / 523 / WMX 503 / 504 / 523 / WMX 503 / 504 / 523 / WMX 503 / 504 / 523 / WMX 803 / 804 / 823 / WMX 803 / 804 / 823 / WMX 803 / 804 / 823 / WMX 803 / 804 / 823 / WML 820/ WML WML WML WML WMB 801/802* Motorer med i alt max. 4A må tilsluttes på låsemotoren WMB 811/812 */** * Det samlede strømforbrug gældende for motorlinien må ikke overskrides ** Ved 2 låse på samme motorlinie benyt: 1 x WMB 811 og 1 x WMB 812

7 Tekniske specifikationer Udgangsstrøm (nominel) Motorlinier Komfortgrupper Røgzoner Primær spænding WSC 310: 10A / WSC 320: 20A Max. 2 motorlinier (en linie kan være enten ±24V standard motorlinie eller MotorLink motorlinie) i max 2 komfortgrupper og max 2 røgzoner 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz Motorudgangsspænding Nominel spænding Hvilespænding ved 230V AC uden last Rippel ved fuld last 24V DC (±15%) 27,6V 20 C max 6% (3,5Vpp) Effektforbrug Indkoblingsstrøm på primærside Driftbetingelser WSC 310: min 3,2W 1+2, typ. 4,8W 1+3. Ved fuld last 400W WSC 320: min 5,0W 1+2, typ. 5,6W 1+3. Ved fuld last 800W 1) Ingen last: alt idriftsat men ingen kører 2) Min: med 1 x brandtryk WSK 501 og 1 x røgsensor WSA 300 3) Ved fuld last: med 4 x brandtryk WSK 501 og 4 x røgsensor WSA A < 0,05ms -5 C +40 C, max 95% relativ fugtighed (ikke kondenserende) EN : Funktionsklasse A, driftbetingelsesklasse 1. IP-værdi forhøjet til IP 54 (iht. EN er minimumskravet IP 30). Nødstrømsforsyning >72 timer iht. EN Driftstid ED 40% (4 min. per 10 min.) Tilslutningskabel Motor: bøjeligt max 6mm² / massivt max 10mm² Øvrige komponenter: min 0,2mm² / max 1,5mm² Højde / vægt WSC 310: 400 x 300 x 120mm (BxHxD), 6,0kg u/batterier / 10,8kg m/batterier (2xWSA 007) WSC 320: 400 x 300 x 210mm (BxHxD), 8,6kg u/batterier / 16,6kg m/batterier (2xWSA 012) Materiale Metalhus for påbygning Farve Grå (RAL 7035) Kaplingsklasse IP54 Certificering EN Levering Reservedele Forbehold CompactSmoke brandcentral (ABV central). Der medleveres: WSA 510 motorendemodul, 2 stk. WSA kΩ-modstand (pakke med 10 stk) Nødstrømsbattteri, 2 stk type WSA 007 (WSC 310) eller WSA 012 (WSC 320) Se reservedelslisten under Produkter på vor hjemmeside Der tages forbehold for tekniske ændringer

8 CompactSmoke WSC 310 / 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A S Varianter Brandcentral 10A, 2 røgzoner / 2 komfortgrupper, 2 komforttrykinput, 2 nødstrømsbatterier WSA 007 Brandcentral 20A, 2 røgzoner / 2 komfortgrupper, 2 komforttrykinput, 2 nødstrømsbatterier WSA 012 Tilbehør Brandtryk med akustisk signal, plasthus. Med datakommunikation og input for røgdetektor og komforttryk. Max. et brandtryk per linie. Farve på hus = x: rød = 1, gul = 2, grå = 3, blå = 4, orange = 5 Brandtryk med akustisk signal, metalthus. Med datakommunikation og input for røgdetektor og komforttryk. Max. et brandtryk per linie. Farve på hus = x: gul = 2, grå = 3, orange = 5 Brandtryk med akustisk signal, plasthus. Med datakommunikation. Ingen input for røgdetektor og komforttryk. Max. fem brandtryk per linie. Farve på hus = x: rød = 1, gul = 2, grå = 3, blå = 4, orange = 5 Brandtryk med akustisk signal, metalthus. Med datakommunikation. Ingen input for røgdetektor og komforttryk. Max. fem brandtryk per linie. Farve på hus = x: gul = 2, grå = 3, orange = 5 Varenummer WSC 310 S 0202 E1 WSC 320 S 0202 E1 Varenummer WSK x 01 WSK x 01 WSK x 01 WSK x 01 Røgdetektor WSA 300 Regnsensor WLA 331 Vind/regnsensor WLA 330 Motorendemodul med modstand WSA kΩ-modstand, 10stk WSA 501 ABA-modul WSA 306 Kabler til brandventilation se separat datablad for yderligere info WLL 8xx DK WindowMaster 2015 WindowMaster is a registered trademark used under license by WindowMaster Group

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 system Produktkatalog Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 System enheder Central og sendere 4 BUS enheder 6 Betjeningspaneler og forbikoblere 6 Detektorer 8 PIR detektorer

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere