SKAWDYKKEREN. Nr Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk"

Transkript

1 40 1 SKAWDYKKEREN Nr Januar - Februar - marts Mitschi Kruse på Seattle i Norge Klubbladet kan ses i farve på

2 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39. SKAWDYK Klubhus tlf.: Formand: Steffen V. Jensen Øresundsvej 11 B Skagen Næstformand: Thomas Uldal Nielsen Sønderklit Skagen Kasserer: Kirsten Jepsen Egevej Skagen Bestyrelsesmedlemmer: John Andersen (sekretær) Vinkelvej 2, 4. th Frederikshavn Stig D. Nielsen Søndervej Skagen Finn Frandsen Danevej 33, 2. th Skagen Ann-Marie Gabrielsson Hasselvej Skagen Revisorer: Preben Jensen Kenth Rasmussen Jørgen O. Petersen Skibsudvalg (Steffen) Uddannelsesudvalg (John) Træfudvalg (Thomas) John Andersen Klubblad Turudvalg Steffen V. Jensen Sikkerhedsudvalg Dybvandsgruppen RIB udvalg Stig D. Nielsen Klubhusudvalg Bestyrelsessuppleanter: 1. Finn Frandsen Anne-Marie Gabrielsen ??????? Ungdomsudvalg Finn Frandsen Lægtvandsgruppen Klubudstyr FEJLMELDINGER! Christian Markmann Undervandsrugby (Thomas) Thomas N. Andersen Internet og hjemmeside Bladet udgives hvis muligt i 200 eksemplarer 4 gange årligt: jan., jun., sep., dec. Deadline for næste blad er 1. marts 2005 Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte materialer. Der forbeholdes ret til at forkorte og redigere i indlæg som optages i bladet. Indsendte artikler og indlæg er ikke nødvendigvis i overensstemelse med Skawdyks officielle holdninger.

3 Jeg har knagme prøvetog prøvet- og prøvet... 4 har der siden nytår været en 5 afgang fra klubben på ikke mindre end 20 medlemmer. Ganske vist er der kommet nye Af John Andersen til, men kursen er skræmmende. Ved udgivelsen af sidste blad forsøgte jeg at få vores nyvalgte formand til at skrive lidt om sig selv. Han var jo på det tidspunkt den hotteste nyhed i Skawdyk. Som I så i sidste blad lykkedes det mig ikke trods ihærdige forsøg. Også denne gang har jeg uden held forsøgt at få nogen til at skrive om den hotteste nyhed i klubben, nemlig vores nye RIBbåd. På disse sider håbede jeg på at vi kunne præsentere RIB-båden i fuld fart og fyldt med glade skawdykkere... Et par fede historier fra ture med båden havde da også været dejligt. Jeg troede og håbede på, at der var en masse glade medlemmer der gerne ville præsentere det der efter sigende kan revolutionere Skawdyk. Jeg har hørt nogen sige at RIBbåden kan skabe grobund for en stor fremgang i Skawdyks aktiviteter. Ville det så ikke her have været fint med en omtale af vidunderet, og de muligheder der nu åbner sig for os? Ville det ikke have været dejligt med nogle bud på hvor Skawdyk nu bevæger sig hen, og på hvordan vi skaffer nye og hårdt tiltrængte medlemmer til klubben. Som I kan se andet sted i bladet Det må og skal rettes op hvis ikke Skawdyk skal på en alvorlig økonomisk slankekur. Nye medlemmer og voksne - ansvarlige mennesker der er villige til at arbejde for Skawdyk - ikke mindst som instruktører - er livsvigtige for vores klubs beståen. Kræfterne er til stede i medlemsskaren. Det har vi set i forbindelse med det store og rosværdige arbejde der er lavet ved MC-træffet. Men er kræfterne villige til at arbejde for Skawdyk som helhed, eller er de reserveret et smalt område i vores aktiviteter? Vi der har knoglet for Skawdyk igennem de sidste år trækker os nu langsomt tilbage, for at se om de unge ørnes vinger kan bære klubben. Lad os høre suset når de letter! Opfordring fra bestyrelsen Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til IKKE at anvende mail til diskussion og i stedet mødes ansigt til ansigt om eventuelle problemer. Finder det alligevel sted vil bestyrelsen tage initiativer til at det stoppes.

4 FLASKEEFTERSYN OG TRYKPRØVNING 6 7 Af Finn Frandsen BEMÆRK: Flaskeeftersynet er obligatorisk i Skawdyk. Flasker uden gyldigt årsmærke må ikke fyldes med klubbens kompressorer og skal fjernes fra klubhuset. Eftersyn gælder alle trykflasker - også den lille til vesten. I år er der flaskeeftersyn to gange - KUN TO! Tirsdag den 18. januar kl Tirsdag den 25. januar kl Indleverede flasker sendes til trykprøvning 31. januar NYT FRA MEDLEMSLISTEN Skawdyk ønsker følgende velkommen i klubben: Mina Klepic Anna B. Dyhrberg Sebastian N. Bentzen Kim Christiansen Colin Pedersen Michael Clausen Mark Justesen Emil Vendelin Hansen Anna Sofie Larsen Christian Fredborg Martin Vendelin Hansen Kasper Munk Hansen Søren Dissing Olesen Frank Rimmer Sarah Jensen Preben Lund Thomas Tarby Ejgild Rimmer SLUT! SLUT! SLUT! Er du forhindret på de nævnte datoer kan du få en klubkammerat til at tage dine flasker med. Du skal sørge for at flaskernes klub- og serienummer og trykprøvningsdato tydeligt kan læses. Tøm flaskerne i god tid og demonter flaskeventilen således at der kan kontrolleres for evt. tæring, rust og vand i flaskerne. Når flaskerne er efterset, mærkes de med et årsmærke. Medlemmer som endnu ikke har fået påmalet et klubnummer får udleveret nummer som skal påmales flaskerne. Der skal forevises gyldig dokumentation for trykflasker der hævdes godkendt andre steder. Der kan være tale om godkendelse af skibstilsynet eller lignende. Flasker der ikke er godkendt må ikke fyldes i Skawdyk! Farvel og tak til følgende udmeldte: Alex Vestergaard Anders Vestergaard Kunuk Gudmonsen Lasse H. Nielsen Jesper Kjærgaard Høyer Theis Holmene Jeanette Høyer Kristian Gudmonsen Bo A. Jensen Thomas S. Jensen Palle Olesen Lars Christensen Boris Kostioukov Jens F. Hjermitslev Erik Skånberg Finn Frandsen og Lene Jennen er blevet gift TIL- OG HELD OG LYKKE MED DET!

5 8 FØDSELSDAGE Januar: Gry E. M. Bigum Claus Mortensen Kim Christensen Gitte Berg Gajhede Mikkel Larsson Mark Justesen Kathrina Krejbjerg Februar: Heine Kristensen (25) Søren Dissing Olesen Hans Chr. Andersen (40) Jens Chr. Sigvard Bruun Møller Tommy Bloch Larsen (25) Andrea Welzel Marts: Emma Victoria Berg Gajhede Niels Munck Carsten Hansen (25) Ole Flyvholm Jacob Andersen Thomas H. Samuelsen Dan Fribert Susanne Bendixen Carl Christian Nørgaard JUBILÆER Følgende medlemmer kunne pr. 1. oktober fejre følgende jubilæum i Skawdyk. 25 års jubilæum. Stig D. Nielsen 20 års jubilæum. Gitte Berg Gajhede Dan Bertelsen 15 års jubilæum. Kirsten Jepsen Steffen Jensen Tue Nielsen 10 års jubilæum. John Skånberg Carl Chr. Nørgaard Daniel Frøstrup Kevin Sørensen De ønskes alle tillykke med håbet om at de har lyst til at være med mange år endnu. 9 Der bringes billede af dem vi har billede af...

6 Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset fredag den 28. januar kl. 20:30. BINDSLEV Tlf ØSTERVRÅ Tlf SKAGEN Tlf HIRTSHALS Tlf DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand ( på valg i lige år ) 8. Valg af kasserer ( på valg i ulige år ) 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen ( 2 i lige år og 3 i ulige år ) 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest fredag den 14. januar. Indkomne forslag vil være tilgængelige på opslagstavlen fredag den 21. januar. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement. OBS!!! Fredag den 28. januar er der ændrede tider i svømmehallen. Almindelig træning er aflyst, men der er motion og pjank for alle, både juniorer og seniorer fra kl. 18:30-20:00.

7 12 NYTÅRSDYK Lad os fejre årets sidste dag med et hurtigt nytårsdyk. Vi mødes i klubhuset til gratis kaffe og rundstykker kl Afgang til dykkerstedet kl Forventet afslutning kl. 1300, afhængig af dykkermål. 13 Dykkersted: Øst- eller vestmolen, Stenprammen, Venø eller lignende, et hurtigt dyk afsluttet med en lille en til halsen. Hvis der mod forventning ikke er dykke vejr, så mødes vi alligevel til kaffe m.v. Husk tilmelding senest torsdag den kl til Finn Frandsen eller NYTÅRSTORSKEN. Fang nytårstorsken med harpun eller fiskestang Torsdag d. 30. december kl Skipper Jørgen. Turen går til Hertas Flak og evt. omkringliggende vrag. Turen er for alle klubbens medlemmer og pårørende. På denne årets sidste tur er der tradition for at klubben giver kaffe, rundstykker og en lille en til at varme sig på. HUSK! Tilmelding til Jørgen ( ) senest tirsdag d. 28.

8 14 LEJE AF KLUBUDSTYR. UDS - TYR? Flere medlemmer som har nydt godt af muligheden for at låne udstyr har modtaget giroindbetalingskort på aktuelt lejebeløb. Lejebeløbet går til vedligeholdelse og nyanskaffelse af klubudstyr. Der appelleres til alle lånere af udstyret om at medvirke til optimal vedligeholdelse, enten ved at udbedre fejl og mangler eller ved at meddele udstyrsansvarlige om problemet. Det er din eller din kammerats sikkerhed, det drejer sig om. Nu da vi ikke har vores pedel mere vil jeg gerne opfordrer jer til at holde lidt mere orden i vores flaske rum for der er jo ikke så meget plads mange gange når man kommer der ned ser det ud som om der har gået en gal tyr rundt der inde, det er jo os selv der skal være der, og i skal også huske på at i skal selv fylde jeres flasker også dem som er lånt. Af Finn Frandsen 15 Der står kasser til blybælter og svømmefødder så brug dem og endnu engang HUSK at skrive i lånebøgerne også den til gummibåd det er lidt vigtig ellers kan jeg ikke finde ud af hvor når de forskellige ting skal til eftersyn og der er igen jer selv der skal bruge det. Jeg har KUN fået to fejlmeldinger i 2004, men der er tit noget der er defekt, det må igen være den tyr? Nå men bort set fra det, så håber jeg at vi får noget nyt udstyr i Hvis det går efter planen, for noget af det trænger til at blive skiftet ud, så hvis der er nogle der har noget til at ligge som er godt nok, og de ikke bruger, kunne det være at klubben kunne købe det til billige penge.

9 16 17 UDDANNELSE Seks elever lykkedes det langt om længe at skrabe sammen til at gå i gang med en sportsdykkeruddannelse. Tre juniorer og 3 nye. Alle har været til lægecheck, og der uddannes efter CMAS standard tilpasset nordiske forhold. Instruktører på holdet er: John Skånberg (teori), Karsten Hansen og Torben Larsen (svømmehal) og endelig undertegnede (teori og svømmehal). Der er ændret en del på uddannelse og prøvekrav og det er nu klart defineret hvilke dybder den enkelte uddannelse gælder til. CMAS* max. dybde 18 meter. CMAS** max. dybde 35 meter. CMAS*** 35 meter + På foranledning af ovennævnte opfordrer jeg herved alle som ønsker at dykke dybere end 35 meter til at komme i gang med CMAS*** uddannelsen. I tilfælde af uheld kan konsekvensen være manglende dækning fra forsikringsselskab. Jørgen Dykning til dybere end 35 m kræver nu CMAS *** bevis for at være dækket af DSFs dykker forsikring. Det sidste blad? Af John Andersen Jeg kan nu konstatere, at der er gået næsten et år, uden at det er lykkes mig at få Skawdyks leder til at bruge bladet, som meddelelseskilde til medlemmerne. Med det som baggrund falder en stor del af formålet med bladet væk. Det er herligt at se, når nogen tager sig sammen - beriger andre medlemmer med deres oplevelser, som f.eks. Thomas Gade i dette blad - eller igangsætter initiativer for alle medlemmer. Men når lederen af klubben overhovedet ikke benytter bladet til det det er skabt til, synes der ikke længere noget formål med at lave det. Viser mine forudanelser sig at være rigtige, vil jeg gerne sige tak for den tid der trods alt er gået godt. Det har langt hen ad vejen været spændende og berigende at være redaktør på bladet.

10 En sensommerdag på de vilde våger Af Thomas Gade Nielsen Dette er beretningen om en lille sviptur til Sverige med det gode skib Oberon, en weekend i august. Kirsten, Simon, Troels, Carsten, John S, Jørgen og undertegnet stævnende ud på de vilde våger en fredag sidst på eftermiddagen. Vi mødtes på Oberon kl Vi pakkede proviant, fik handlet det sidste ind og var rundt efter udstyr og flasker. Det gik alt sammen glat uden stress og jag. Ved John tillod vi os en lille pause over en kold øl. Her fik vi lige vendt turen som vi glædede os til, dog var der lidt bekymring da vejrudsigten ikke var den bedste. Det sidste vi skulle, var at bunke brændstof på oliekajen. Klokken var ved at være halv seks, seks og vejret var begyndt at blive lidt livligt men beslutningen var taget. Med Jørgen ved roret og frisk vind (ca m/s) lige i snotten, stimede vi derud af med 3-4 knob det betød ca. 7 hårde timer på søen. Nogle timers sejlads senere, begyndte kulden og den livlige båd at mærke os, men alle holdt stand. Da vi kom i læ af klipperne under Sverige steg humøret igen. Folk kunne nu også tænke på mad, vi var jo alle godt sultne. Madplanen viste millionbøf med spagetti, så det var det det var. Vi fandt en lille vig som Jørgen kendte, krogen blev smidt ud og vi stoppede maskinen. Snart strømmede det ud fra kabyssen med en liflig duft af mad. Klokken ca. halv 2 bænkede vi os til skafning. Efter et overdådigt måltid (uden ketup) tørnede vi ind. Friske og udhvilede vågnede vi til en dejlig dag. Vandet var helt fladt, ikke en vind rørte sig, solen skinnede og det var dejligt lunt. På dykkerture er en morgendukkert nærmest kutyme. Alle mand / piger var friske og i baljen. Vandet var utrolig dejligt og nærmest lunkent. Efter morgenmad lettede vi anker og satte kurs mod et vrag, der hedder Denia. Det ligger på m og er fyldt med parpirruller af den store slags. Jeg dykkede med John, vi havde et fint dyk med en sigt på m. Vores andet dyk blev på Ardenia som ligge udenskærs. Vi havde lyttet lidt på vejrmeldingen og vidste der var frisk vind på vej. Nu var vi af sted, så lidt vind skulle ikke slå os af pinden, er vi friske eller hvad, så vi holdt os til turplanen. Ud i det blå. Foto: Thomas Gade Nielsen Da vi nærmede os positionen for dyk 2, fik vi øje på Dana Diver der lå for anker. De var lige kommet op og var på vej tilbage til skibet i gummibåden. De kom over og vekslede et par ord. Klokken var vel ca. et halv to og alt var fint. Inden vi var nået i vandet var Dana Diver på vej hjem. Nå nå tænkte vi (uden at tænke os om) det var da grove, så travlt de havde. Da vraget ligger udenskærs tog vi gummibåden ud i hold. Vi sejler gummibåden ind i en lille vig som vi dykker ud af og ned til

11 20 Skagen som referere DMI s side med sejler vejr. Der var kraftig vind på vej som i løbet af dagen var vendt 180 grader. Puuuha samme tur hjem men bare værre. Stiv kuling op til 20 m/s Grilles det skulle der sku. Op med tønden, på med kul og gang i bøfferne. Da vi nu var i land, var der enkelte, der absolut skulle en tur til kiosken, når nu det var det eneste vi fik oplevet af byen. Nå vi fik bikset salat og bøffer sammen til et anstændigt måltid. Jørgen havde, under maden, besluttet at vi kastede trosserne 21 kl. 23. Vejret ville ikke blive bedre om søndagen, så vi kunne ligeså godt tage skraldet med det samme. Efter en hyggestund krympet sammen omkring grillen på kajen i mørke, med kraftig vind, pakkede vi sammen og stævende ud på bølgen blå, i ly af mørket ud i natten. En hård tur på mindst 7 time var i vente. Oberon blev virkelig kastet rundt i bølgerne. Personligt var jeg lidt betænkelig i starten, var det lidt for vildt??. Snart kunne man mærke at Oberon er et godt skib Carsten er standby og Jørgen går i vandet. Foto: Thomas Gade Nielsen vraget. Vraget er af et dampskib der hedder Ardenia. Skibet ligger fint på m, at der er mulighed for at gå rundt og ind i skroget, rigtig fint og igen god sigt. Efter dykket lettede vi anker klokken ca Vinden var begyndt at friske noget op. Hjemmefra var der bestemt vi skulle ind til Marstrand. Der skulle vi grille bøffer på kajen, måske se lidt på byen og ellers ligge over til næste dag. Bare indsejlingen gennem den smalle kanal er jo utrolig smuk. Under indsejlingen til Marstrand begyndte det at blæse lige rigeligt, vi begyndte så småt at ane uråd. Da vi kom ind i havnen søgte vi efter en god kajplads. Men nej, alle pladser optaget, vi var henvist til det yderste hjørne af molen på den anden side af byen, surt sjov. Den tiltagende vind lige ind på siden af skibet, resulterede i at Oberon lå og bankede mod kajen med foruroligende kraft. Det kunne ikke gå godt, skipper Jørgen begyndte at overveje. Skulle vi blive, skulle vi af sted nu eller kunne vi vente til søndag. Der blev taget kontakt til Jørgen junior (Poul) i JOP medens der stadig er højt humør. Foto: Thomas Gade Nielsen

12 Dornier 24 ved Kjevik Lufthavn i Norge Det daglige bad for vikinger. Foto: Thomas Gade Nielsen Flyvemaskinen er et af de vrag Skawdykkere har dykket mest på når de er i Norge. Kilde: der kan tage mosten det var beroligende. Alle havde taget imod tilbudet om en søsygepille og de unge havde lagt sig i køjen selv om de havde svært ved at blive der. Ved roret var Jørgen eller var det kun det første kvarter, ja for så lå han på bænken. John tog over med mig som moralsk støtte. Jeg havde aldrig været søsyg og bildte mig ind, at jeg ikke kunne blive det (jeg skulle blive klogere). Natten på søen er sort og når man møder Color Line s færge, som ligner et højhus, så er man sku kun en elendig lille klat på havet. De ville overhovedet ikke mærker hvis de sejler over en. Personligt gik det ok de første par timer, men mere og mere tid måtte jeg tilbringe ude på kompressoren i frisk luft. Til sidst var jeg bare inde i styrehuset for at sige hej. Det var så som så med støtte til skipper. Efter to tre timer kunne jeg ikke stå imod længere. Den frådende natur, de voldsomme bevægelser, der konstant kastede skibet rundt gjorde sit udslag, jeg måtte ofre aftensmaden. Skide værre tænkte jeg så kan jeg vel få det godt igen. Jeg kæmpede mig på ny ind i styrehuset, men ville helst stå

13 24 ved døren. Sjovt nok ville John 25 også, vi måtte derfor skiftes lidt om pladsen. Det viste sig at han også havde været ude at ofre ind til flere gange før mig. Hatten af for John, han stod bravt ved roret, sov lidt, kastede lidt op og forsøgte ind imellem at holde sig frisk. Jørgen stod på et tidspunkt sammen med John ved roret. Det at få hovedet op i et højre niveau betød at trykket blev for stort for Jørgen. John som var mellem døren og Jørgen fik lige med nød og næppe bukket sig, før trykket udløste en strøm af tidligere indtaget føde. For mig, efter at havde afleveret John S er on-line på hele turen. aftensmaden på agterdækket, Foto: Thomas Gade Nielsen troede jeg, jeg ville få det bedre, ak ak og atter ak. Da jeg havde bage, så det var bare ud på tønden. Desværre havde kompres- ofret for gud ved hvilken gang var jeg noget mat i sokkerne. soren forskubbet sig, så døren Benene begyndte at opføre sig ned til maskinen var blokeret. som elastikker, jeg kunne ikke Hvad gør man så?. finder en holde mig oprejst. Efterhånden spand, ned med bukserne og i faldt jeg sammen på et lille hjørne af bænken, hængende over centration at gennemføre det, gang. Det kræver nogen kon- bordet. Som tidligere nævnt var på en spand som i den høje sø bænken beslaglagt af Jørgen, blev kastet frem og tilbage, det med afbræk, opbræk???. er bare med at holde fast. Stakkels John, hans trængsler Stakkels John. var ikke over. Som om det ikke Resten af natten erindrer jeg var nok at det indtagne føde ville ikke meget af, jeg sov, var op ville det også ned. På et tidspunkt kunne det ikke holdes til- Da John vækkede mig stod meget dårlig og afkræftet. han

14 Året i lægtvandsholdet Af Finn Frandsen Oberon ud for Marstand, i Sverige. Foto: Thomas Gade Nielsen stadig ved roret. Vi stævnede vi ind i Skagen havn kl. halv syv med solopgangen ind for agten, meget meget flot og livsbekræftende (vi var stadig i live, yes yes). Efter vi lagde til, fik vi hurtigt samlet det værste sammen i lugaret efter nattens strabadser. Den hårde tur havde kastet alle løse dele, indhold i skabe og skuffer rundt omkring. Den store rengøring på skibet måtte vente, alle ville bare hjem i køjen i en fart. Hold da kæft hvor er det længe siden jeg har været så mørbanket. Vi mødtes senere på søndagen for at gøre skibet klart og i orden. Efter lidt søvn var vi allerede oven på igen. Dog ikke mere end jeg, på dagen, ville jeg have forsvoret jeg nogen sinde ville ud at sejle igen. Lige til sidst vil jeg takke jer alle for trods alt en fin tur og selvfølgelig er jeg frisk igen. Årsberetning, ja den kan ikke blive lang for det er det dårligste år siden holdet blev startet. Årsager, ja der kan være mange, det er nok lidt min skyld, for jeg har ikke været så meget oppe på mærkerne som jeg plejer, men vejret har heller ikke været det mest gunstige. I foråret var der nogle ture. Der var kommet gang i klubsamarbejdet, hvor vi skulle søge efter nogle vrag sammen med Bangsbo, og hvor vi startede med eftersøgning ved Grenen efter et vrag med bronce kanoner. Vi fandt det ikke, men et andet der lignede Håkon Håkonsen. En måned senere var vi ved Hirsholmen hvor Frederikshavn Sportsdykkerklub var været, men der fandt vi ikke noget. Derefter er der ikke sket noget, så vi venter spændt på at høre fra dem igen. Jeg har forsøgt at lave vores eget eftersøgningshold. Der er kun to der har meldt sig, så det er ikke nemt at få noget i gang. Michal Thomsen var så heldig at få fat i et kort fra en fisker, der har fisket i mange år fra Hirthals til Grenen. Han har noteret alle de hold han har haft, og det er mange. Der er altså noget at gå i gang med, og dem kan vi fint søge efter selv om der er dårlig sigt, for det har været meget typisk at når vejret har været til tur så har der ingen sigt været. Vi har haft nogle gode dyk på Spes og Skagen Vest. Kenth siger at der ligger to vrag ved Skagen Vest, men det har vist sig siden, at det vi kendte blev

15 28 helt fri at der kun er det ene det ves igen. 29 er bare ca. 70 meter langt, også Så jeg håber at der bliver større Spes har været helt fri i sommer aktivitet i år 2005 jeg skal gøre AKTIVITETSKALENDER og den gammel dame bliver ved hvad jeg kan. Så godt nytår til jer med at være et flot gammelt alle og husk at man skal tilmelde DECEMBER vrag. sig til listen hvis man vil være med der hvor det sker og de der Torsdag :00-14:00 Oberon Nytårstorsken fanges Vi var også ude ved er der i forvejen skal til melde sig Skipper: Jørgen O. Petersen Kanderstederne for at søge efter igen også til søgeholdet og der Fredag :00-13:00 Klubh. NYTÅRSDYK to vrag som jeg har fra et foto vil der blive kørt hårdt på da vi taget fra fly, vi fandt dem ikke har så mange pos. Der skal men de er ikke opgivet for jeg undersøges. ved at de er der så det skal prø- Riffel-patron fundet på vrag. Foto: John Andersen JANUAR Tirsdag :45-20:30 Kluh. Teoriundervisning 20:00-21:00 Svømh. Uv-rugby og motionssvømning 20:45-22:00 Uddannelse og motionssvøm. 21:15-22:15 Klubh. Klubaften Fredag :00-20:00 Svømh. Juniortræning 20:00-21:00 Junior-senior-familiesvømning 21:00-23:00 Klubh. Klubaften, barvagt; Marie Lørdag :00-17:00 Oberon Dykkertur Skipper: Hans G. Christensen Turplan / tilmelding hold 1: Steffen / Hans / :00-15:00 Klubh. FØRSTEHJÆLP FOR NYE DYKKERE, sammen med Frederikshavn Sporsdykkerklub Søndag :00-17:00 Oberon Dykkertur Skipper: Carl Chr. Nørgaard Turplan / tilmelding hold 2: John S / Kim /

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2006 Januar. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2006 Januar. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 40 1 SKAWDYKKEREN Nr. 1-2006 Januar Skawdyk er også fest og hygge. Her fra efterårsfesten. Foto: John Andersen Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39.

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NR. 1 Januar 2011 38. ÅRGANG. Foto: Jan Kristensen. Spændende dykning på Azorerne.

NR. 1 Januar 2011 38. ÅRGANG. Foto: Jan Kristensen. Spændende dykning på Azorerne. NR. 1 Januar 2011 38. ÅRGANG Foto: Jan Kristensen Spændende dykning på Azorerne. Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nr.: 1-2010. KULTURRAKETTEN d. 19.09 2009. www.annabang.dk

Nr.: 1-2010. KULTURRAKETTEN d. 19.09 2009. www.annabang.dk Nr.: 1-2010 KULTURRAKETTEN d. 19.09 2009 www.annabang.dk 2 Bestyrelsen Referater fra bestyrelsen kan ses på www.annabang.dk Formand Erik Pedersen Sørupvej 374 9830 Tårs Tlf.: 98 95 81 58 Mobil: 30 75 58

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Februar 2011 43. årgang Månedens programmer Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Gruppeassistent

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere