SKAWDYKKEREN. Nr Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk"

Transkript

1 40 1 SKAWDYKKEREN Nr Januar - Februar - marts Mitschi Kruse på Seattle i Norge Klubbladet kan ses i farve på

2 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39. SKAWDYK Klubhus tlf.: Formand: Steffen V. Jensen Øresundsvej 11 B Skagen Næstformand: Thomas Uldal Nielsen Sønderklit Skagen Kasserer: Kirsten Jepsen Egevej Skagen Bestyrelsesmedlemmer: John Andersen (sekretær) Vinkelvej 2, 4. th Frederikshavn Stig D. Nielsen Søndervej Skagen Finn Frandsen Danevej 33, 2. th Skagen Ann-Marie Gabrielsson Hasselvej Skagen Revisorer: Preben Jensen Kenth Rasmussen Jørgen O. Petersen Skibsudvalg (Steffen) Uddannelsesudvalg (John) Træfudvalg (Thomas) John Andersen Klubblad Turudvalg Steffen V. Jensen Sikkerhedsudvalg Dybvandsgruppen RIB udvalg Stig D. Nielsen Klubhusudvalg Bestyrelsessuppleanter: 1. Finn Frandsen Anne-Marie Gabrielsen ??????? Ungdomsudvalg Finn Frandsen Lægtvandsgruppen Klubudstyr FEJLMELDINGER! Christian Markmann Undervandsrugby (Thomas) Thomas N. Andersen Internet og hjemmeside Bladet udgives hvis muligt i 200 eksemplarer 4 gange årligt: jan., jun., sep., dec. Deadline for næste blad er 1. marts 2005 Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte materialer. Der forbeholdes ret til at forkorte og redigere i indlæg som optages i bladet. Indsendte artikler og indlæg er ikke nødvendigvis i overensstemelse med Skawdyks officielle holdninger.

3 Jeg har knagme prøvetog prøvet- og prøvet... 4 har der siden nytår været en 5 afgang fra klubben på ikke mindre end 20 medlemmer. Ganske vist er der kommet nye Af John Andersen til, men kursen er skræmmende. Ved udgivelsen af sidste blad forsøgte jeg at få vores nyvalgte formand til at skrive lidt om sig selv. Han var jo på det tidspunkt den hotteste nyhed i Skawdyk. Som I så i sidste blad lykkedes det mig ikke trods ihærdige forsøg. Også denne gang har jeg uden held forsøgt at få nogen til at skrive om den hotteste nyhed i klubben, nemlig vores nye RIBbåd. På disse sider håbede jeg på at vi kunne præsentere RIB-båden i fuld fart og fyldt med glade skawdykkere... Et par fede historier fra ture med båden havde da også været dejligt. Jeg troede og håbede på, at der var en masse glade medlemmer der gerne ville præsentere det der efter sigende kan revolutionere Skawdyk. Jeg har hørt nogen sige at RIBbåden kan skabe grobund for en stor fremgang i Skawdyks aktiviteter. Ville det så ikke her have været fint med en omtale af vidunderet, og de muligheder der nu åbner sig for os? Ville det ikke have været dejligt med nogle bud på hvor Skawdyk nu bevæger sig hen, og på hvordan vi skaffer nye og hårdt tiltrængte medlemmer til klubben. Som I kan se andet sted i bladet Det må og skal rettes op hvis ikke Skawdyk skal på en alvorlig økonomisk slankekur. Nye medlemmer og voksne - ansvarlige mennesker der er villige til at arbejde for Skawdyk - ikke mindst som instruktører - er livsvigtige for vores klubs beståen. Kræfterne er til stede i medlemsskaren. Det har vi set i forbindelse med det store og rosværdige arbejde der er lavet ved MC-træffet. Men er kræfterne villige til at arbejde for Skawdyk som helhed, eller er de reserveret et smalt område i vores aktiviteter? Vi der har knoglet for Skawdyk igennem de sidste år trækker os nu langsomt tilbage, for at se om de unge ørnes vinger kan bære klubben. Lad os høre suset når de letter! Opfordring fra bestyrelsen Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til IKKE at anvende mail til diskussion og i stedet mødes ansigt til ansigt om eventuelle problemer. Finder det alligevel sted vil bestyrelsen tage initiativer til at det stoppes.

4 FLASKEEFTERSYN OG TRYKPRØVNING 6 7 Af Finn Frandsen BEMÆRK: Flaskeeftersynet er obligatorisk i Skawdyk. Flasker uden gyldigt årsmærke må ikke fyldes med klubbens kompressorer og skal fjernes fra klubhuset. Eftersyn gælder alle trykflasker - også den lille til vesten. I år er der flaskeeftersyn to gange - KUN TO! Tirsdag den 18. januar kl Tirsdag den 25. januar kl Indleverede flasker sendes til trykprøvning 31. januar NYT FRA MEDLEMSLISTEN Skawdyk ønsker følgende velkommen i klubben: Mina Klepic Anna B. Dyhrberg Sebastian N. Bentzen Kim Christiansen Colin Pedersen Michael Clausen Mark Justesen Emil Vendelin Hansen Anna Sofie Larsen Christian Fredborg Martin Vendelin Hansen Kasper Munk Hansen Søren Dissing Olesen Frank Rimmer Sarah Jensen Preben Lund Thomas Tarby Ejgild Rimmer SLUT! SLUT! SLUT! Er du forhindret på de nævnte datoer kan du få en klubkammerat til at tage dine flasker med. Du skal sørge for at flaskernes klub- og serienummer og trykprøvningsdato tydeligt kan læses. Tøm flaskerne i god tid og demonter flaskeventilen således at der kan kontrolleres for evt. tæring, rust og vand i flaskerne. Når flaskerne er efterset, mærkes de med et årsmærke. Medlemmer som endnu ikke har fået påmalet et klubnummer får udleveret nummer som skal påmales flaskerne. Der skal forevises gyldig dokumentation for trykflasker der hævdes godkendt andre steder. Der kan være tale om godkendelse af skibstilsynet eller lignende. Flasker der ikke er godkendt må ikke fyldes i Skawdyk! Farvel og tak til følgende udmeldte: Alex Vestergaard Anders Vestergaard Kunuk Gudmonsen Lasse H. Nielsen Jesper Kjærgaard Høyer Theis Holmene Jeanette Høyer Kristian Gudmonsen Bo A. Jensen Thomas S. Jensen Palle Olesen Lars Christensen Boris Kostioukov Jens F. Hjermitslev Erik Skånberg Finn Frandsen og Lene Jennen er blevet gift TIL- OG HELD OG LYKKE MED DET!

5 8 FØDSELSDAGE Januar: Gry E. M. Bigum Claus Mortensen Kim Christensen Gitte Berg Gajhede Mikkel Larsson Mark Justesen Kathrina Krejbjerg Februar: Heine Kristensen (25) Søren Dissing Olesen Hans Chr. Andersen (40) Jens Chr. Sigvard Bruun Møller Tommy Bloch Larsen (25) Andrea Welzel Marts: Emma Victoria Berg Gajhede Niels Munck Carsten Hansen (25) Ole Flyvholm Jacob Andersen Thomas H. Samuelsen Dan Fribert Susanne Bendixen Carl Christian Nørgaard JUBILÆER Følgende medlemmer kunne pr. 1. oktober fejre følgende jubilæum i Skawdyk. 25 års jubilæum. Stig D. Nielsen 20 års jubilæum. Gitte Berg Gajhede Dan Bertelsen 15 års jubilæum. Kirsten Jepsen Steffen Jensen Tue Nielsen 10 års jubilæum. John Skånberg Carl Chr. Nørgaard Daniel Frøstrup Kevin Sørensen De ønskes alle tillykke med håbet om at de har lyst til at være med mange år endnu. 9 Der bringes billede af dem vi har billede af...

6 Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset fredag den 28. januar kl. 20:30. BINDSLEV Tlf ØSTERVRÅ Tlf SKAGEN Tlf HIRTSHALS Tlf DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand ( på valg i lige år ) 8. Valg af kasserer ( på valg i ulige år ) 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen ( 2 i lige år og 3 i ulige år ) 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest fredag den 14. januar. Indkomne forslag vil være tilgængelige på opslagstavlen fredag den 21. januar. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement. OBS!!! Fredag den 28. januar er der ændrede tider i svømmehallen. Almindelig træning er aflyst, men der er motion og pjank for alle, både juniorer og seniorer fra kl. 18:30-20:00.

7 12 NYTÅRSDYK Lad os fejre årets sidste dag med et hurtigt nytårsdyk. Vi mødes i klubhuset til gratis kaffe og rundstykker kl Afgang til dykkerstedet kl Forventet afslutning kl. 1300, afhængig af dykkermål. 13 Dykkersted: Øst- eller vestmolen, Stenprammen, Venø eller lignende, et hurtigt dyk afsluttet med en lille en til halsen. Hvis der mod forventning ikke er dykke vejr, så mødes vi alligevel til kaffe m.v. Husk tilmelding senest torsdag den kl til Finn Frandsen eller NYTÅRSTORSKEN. Fang nytårstorsken med harpun eller fiskestang Torsdag d. 30. december kl Skipper Jørgen. Turen går til Hertas Flak og evt. omkringliggende vrag. Turen er for alle klubbens medlemmer og pårørende. På denne årets sidste tur er der tradition for at klubben giver kaffe, rundstykker og en lille en til at varme sig på. HUSK! Tilmelding til Jørgen ( ) senest tirsdag d. 28.

8 14 LEJE AF KLUBUDSTYR. UDS - TYR? Flere medlemmer som har nydt godt af muligheden for at låne udstyr har modtaget giroindbetalingskort på aktuelt lejebeløb. Lejebeløbet går til vedligeholdelse og nyanskaffelse af klubudstyr. Der appelleres til alle lånere af udstyret om at medvirke til optimal vedligeholdelse, enten ved at udbedre fejl og mangler eller ved at meddele udstyrsansvarlige om problemet. Det er din eller din kammerats sikkerhed, det drejer sig om. Nu da vi ikke har vores pedel mere vil jeg gerne opfordrer jer til at holde lidt mere orden i vores flaske rum for der er jo ikke så meget plads mange gange når man kommer der ned ser det ud som om der har gået en gal tyr rundt der inde, det er jo os selv der skal være der, og i skal også huske på at i skal selv fylde jeres flasker også dem som er lånt. Af Finn Frandsen 15 Der står kasser til blybælter og svømmefødder så brug dem og endnu engang HUSK at skrive i lånebøgerne også den til gummibåd det er lidt vigtig ellers kan jeg ikke finde ud af hvor når de forskellige ting skal til eftersyn og der er igen jer selv der skal bruge det. Jeg har KUN fået to fejlmeldinger i 2004, men der er tit noget der er defekt, det må igen være den tyr? Nå men bort set fra det, så håber jeg at vi får noget nyt udstyr i Hvis det går efter planen, for noget af det trænger til at blive skiftet ud, så hvis der er nogle der har noget til at ligge som er godt nok, og de ikke bruger, kunne det være at klubben kunne købe det til billige penge.

9 16 17 UDDANNELSE Seks elever lykkedes det langt om længe at skrabe sammen til at gå i gang med en sportsdykkeruddannelse. Tre juniorer og 3 nye. Alle har været til lægecheck, og der uddannes efter CMAS standard tilpasset nordiske forhold. Instruktører på holdet er: John Skånberg (teori), Karsten Hansen og Torben Larsen (svømmehal) og endelig undertegnede (teori og svømmehal). Der er ændret en del på uddannelse og prøvekrav og det er nu klart defineret hvilke dybder den enkelte uddannelse gælder til. CMAS* max. dybde 18 meter. CMAS** max. dybde 35 meter. CMAS*** 35 meter + På foranledning af ovennævnte opfordrer jeg herved alle som ønsker at dykke dybere end 35 meter til at komme i gang med CMAS*** uddannelsen. I tilfælde af uheld kan konsekvensen være manglende dækning fra forsikringsselskab. Jørgen Dykning til dybere end 35 m kræver nu CMAS *** bevis for at være dækket af DSFs dykker forsikring. Det sidste blad? Af John Andersen Jeg kan nu konstatere, at der er gået næsten et år, uden at det er lykkes mig at få Skawdyks leder til at bruge bladet, som meddelelseskilde til medlemmerne. Med det som baggrund falder en stor del af formålet med bladet væk. Det er herligt at se, når nogen tager sig sammen - beriger andre medlemmer med deres oplevelser, som f.eks. Thomas Gade i dette blad - eller igangsætter initiativer for alle medlemmer. Men når lederen af klubben overhovedet ikke benytter bladet til det det er skabt til, synes der ikke længere noget formål med at lave det. Viser mine forudanelser sig at være rigtige, vil jeg gerne sige tak for den tid der trods alt er gået godt. Det har langt hen ad vejen været spændende og berigende at være redaktør på bladet.

10 En sensommerdag på de vilde våger Af Thomas Gade Nielsen Dette er beretningen om en lille sviptur til Sverige med det gode skib Oberon, en weekend i august. Kirsten, Simon, Troels, Carsten, John S, Jørgen og undertegnet stævnende ud på de vilde våger en fredag sidst på eftermiddagen. Vi mødtes på Oberon kl Vi pakkede proviant, fik handlet det sidste ind og var rundt efter udstyr og flasker. Det gik alt sammen glat uden stress og jag. Ved John tillod vi os en lille pause over en kold øl. Her fik vi lige vendt turen som vi glædede os til, dog var der lidt bekymring da vejrudsigten ikke var den bedste. Det sidste vi skulle, var at bunke brændstof på oliekajen. Klokken var ved at være halv seks, seks og vejret var begyndt at blive lidt livligt men beslutningen var taget. Med Jørgen ved roret og frisk vind (ca m/s) lige i snotten, stimede vi derud af med 3-4 knob det betød ca. 7 hårde timer på søen. Nogle timers sejlads senere, begyndte kulden og den livlige båd at mærke os, men alle holdt stand. Da vi kom i læ af klipperne under Sverige steg humøret igen. Folk kunne nu også tænke på mad, vi var jo alle godt sultne. Madplanen viste millionbøf med spagetti, så det var det det var. Vi fandt en lille vig som Jørgen kendte, krogen blev smidt ud og vi stoppede maskinen. Snart strømmede det ud fra kabyssen med en liflig duft af mad. Klokken ca. halv 2 bænkede vi os til skafning. Efter et overdådigt måltid (uden ketup) tørnede vi ind. Friske og udhvilede vågnede vi til en dejlig dag. Vandet var helt fladt, ikke en vind rørte sig, solen skinnede og det var dejligt lunt. På dykkerture er en morgendukkert nærmest kutyme. Alle mand / piger var friske og i baljen. Vandet var utrolig dejligt og nærmest lunkent. Efter morgenmad lettede vi anker og satte kurs mod et vrag, der hedder Denia. Det ligger på m og er fyldt med parpirruller af den store slags. Jeg dykkede med John, vi havde et fint dyk med en sigt på m. Vores andet dyk blev på Ardenia som ligge udenskærs. Vi havde lyttet lidt på vejrmeldingen og vidste der var frisk vind på vej. Nu var vi af sted, så lidt vind skulle ikke slå os af pinden, er vi friske eller hvad, så vi holdt os til turplanen. Ud i det blå. Foto: Thomas Gade Nielsen Da vi nærmede os positionen for dyk 2, fik vi øje på Dana Diver der lå for anker. De var lige kommet op og var på vej tilbage til skibet i gummibåden. De kom over og vekslede et par ord. Klokken var vel ca. et halv to og alt var fint. Inden vi var nået i vandet var Dana Diver på vej hjem. Nå nå tænkte vi (uden at tænke os om) det var da grove, så travlt de havde. Da vraget ligger udenskærs tog vi gummibåden ud i hold. Vi sejler gummibåden ind i en lille vig som vi dykker ud af og ned til

11 20 Skagen som referere DMI s side med sejler vejr. Der var kraftig vind på vej som i løbet af dagen var vendt 180 grader. Puuuha samme tur hjem men bare værre. Stiv kuling op til 20 m/s Grilles det skulle der sku. Op med tønden, på med kul og gang i bøfferne. Da vi nu var i land, var der enkelte, der absolut skulle en tur til kiosken, når nu det var det eneste vi fik oplevet af byen. Nå vi fik bikset salat og bøffer sammen til et anstændigt måltid. Jørgen havde, under maden, besluttet at vi kastede trosserne 21 kl. 23. Vejret ville ikke blive bedre om søndagen, så vi kunne ligeså godt tage skraldet med det samme. Efter en hyggestund krympet sammen omkring grillen på kajen i mørke, med kraftig vind, pakkede vi sammen og stævende ud på bølgen blå, i ly af mørket ud i natten. En hård tur på mindst 7 time var i vente. Oberon blev virkelig kastet rundt i bølgerne. Personligt var jeg lidt betænkelig i starten, var det lidt for vildt??. Snart kunne man mærke at Oberon er et godt skib Carsten er standby og Jørgen går i vandet. Foto: Thomas Gade Nielsen vraget. Vraget er af et dampskib der hedder Ardenia. Skibet ligger fint på m, at der er mulighed for at gå rundt og ind i skroget, rigtig fint og igen god sigt. Efter dykket lettede vi anker klokken ca Vinden var begyndt at friske noget op. Hjemmefra var der bestemt vi skulle ind til Marstrand. Der skulle vi grille bøffer på kajen, måske se lidt på byen og ellers ligge over til næste dag. Bare indsejlingen gennem den smalle kanal er jo utrolig smuk. Under indsejlingen til Marstrand begyndte det at blæse lige rigeligt, vi begyndte så småt at ane uråd. Da vi kom ind i havnen søgte vi efter en god kajplads. Men nej, alle pladser optaget, vi var henvist til det yderste hjørne af molen på den anden side af byen, surt sjov. Den tiltagende vind lige ind på siden af skibet, resulterede i at Oberon lå og bankede mod kajen med foruroligende kraft. Det kunne ikke gå godt, skipper Jørgen begyndte at overveje. Skulle vi blive, skulle vi af sted nu eller kunne vi vente til søndag. Der blev taget kontakt til Jørgen junior (Poul) i JOP medens der stadig er højt humør. Foto: Thomas Gade Nielsen

12 Dornier 24 ved Kjevik Lufthavn i Norge Det daglige bad for vikinger. Foto: Thomas Gade Nielsen Flyvemaskinen er et af de vrag Skawdykkere har dykket mest på når de er i Norge. Kilde: der kan tage mosten det var beroligende. Alle havde taget imod tilbudet om en søsygepille og de unge havde lagt sig i køjen selv om de havde svært ved at blive der. Ved roret var Jørgen eller var det kun det første kvarter, ja for så lå han på bænken. John tog over med mig som moralsk støtte. Jeg havde aldrig været søsyg og bildte mig ind, at jeg ikke kunne blive det (jeg skulle blive klogere). Natten på søen er sort og når man møder Color Line s færge, som ligner et højhus, så er man sku kun en elendig lille klat på havet. De ville overhovedet ikke mærker hvis de sejler over en. Personligt gik det ok de første par timer, men mere og mere tid måtte jeg tilbringe ude på kompressoren i frisk luft. Til sidst var jeg bare inde i styrehuset for at sige hej. Det var så som så med støtte til skipper. Efter to tre timer kunne jeg ikke stå imod længere. Den frådende natur, de voldsomme bevægelser, der konstant kastede skibet rundt gjorde sit udslag, jeg måtte ofre aftensmaden. Skide værre tænkte jeg så kan jeg vel få det godt igen. Jeg kæmpede mig på ny ind i styrehuset, men ville helst stå

13 24 ved døren. Sjovt nok ville John 25 også, vi måtte derfor skiftes lidt om pladsen. Det viste sig at han også havde været ude at ofre ind til flere gange før mig. Hatten af for John, han stod bravt ved roret, sov lidt, kastede lidt op og forsøgte ind imellem at holde sig frisk. Jørgen stod på et tidspunkt sammen med John ved roret. Det at få hovedet op i et højre niveau betød at trykket blev for stort for Jørgen. John som var mellem døren og Jørgen fik lige med nød og næppe bukket sig, før trykket udløste en strøm af tidligere indtaget føde. For mig, efter at havde afleveret John S er on-line på hele turen. aftensmaden på agterdækket, Foto: Thomas Gade Nielsen troede jeg, jeg ville få det bedre, ak ak og atter ak. Da jeg havde bage, så det var bare ud på tønden. Desværre havde kompres- ofret for gud ved hvilken gang var jeg noget mat i sokkerne. soren forskubbet sig, så døren Benene begyndte at opføre sig ned til maskinen var blokeret. som elastikker, jeg kunne ikke Hvad gør man så?. finder en holde mig oprejst. Efterhånden spand, ned med bukserne og i faldt jeg sammen på et lille hjørne af bænken, hængende over centration at gennemføre det, gang. Det kræver nogen kon- bordet. Som tidligere nævnt var på en spand som i den høje sø bænken beslaglagt af Jørgen, blev kastet frem og tilbage, det med afbræk, opbræk???. er bare med at holde fast. Stakkels John, hans trængsler Stakkels John. var ikke over. Som om det ikke Resten af natten erindrer jeg var nok at det indtagne føde ville ikke meget af, jeg sov, var op ville det også ned. På et tidspunkt kunne det ikke holdes til- Da John vækkede mig stod meget dårlig og afkræftet. han

14 Året i lægtvandsholdet Af Finn Frandsen Oberon ud for Marstand, i Sverige. Foto: Thomas Gade Nielsen stadig ved roret. Vi stævnede vi ind i Skagen havn kl. halv syv med solopgangen ind for agten, meget meget flot og livsbekræftende (vi var stadig i live, yes yes). Efter vi lagde til, fik vi hurtigt samlet det værste sammen i lugaret efter nattens strabadser. Den hårde tur havde kastet alle løse dele, indhold i skabe og skuffer rundt omkring. Den store rengøring på skibet måtte vente, alle ville bare hjem i køjen i en fart. Hold da kæft hvor er det længe siden jeg har været så mørbanket. Vi mødtes senere på søndagen for at gøre skibet klart og i orden. Efter lidt søvn var vi allerede oven på igen. Dog ikke mere end jeg, på dagen, ville jeg have forsvoret jeg nogen sinde ville ud at sejle igen. Lige til sidst vil jeg takke jer alle for trods alt en fin tur og selvfølgelig er jeg frisk igen. Årsberetning, ja den kan ikke blive lang for det er det dårligste år siden holdet blev startet. Årsager, ja der kan være mange, det er nok lidt min skyld, for jeg har ikke været så meget oppe på mærkerne som jeg plejer, men vejret har heller ikke været det mest gunstige. I foråret var der nogle ture. Der var kommet gang i klubsamarbejdet, hvor vi skulle søge efter nogle vrag sammen med Bangsbo, og hvor vi startede med eftersøgning ved Grenen efter et vrag med bronce kanoner. Vi fandt det ikke, men et andet der lignede Håkon Håkonsen. En måned senere var vi ved Hirsholmen hvor Frederikshavn Sportsdykkerklub var været, men der fandt vi ikke noget. Derefter er der ikke sket noget, så vi venter spændt på at høre fra dem igen. Jeg har forsøgt at lave vores eget eftersøgningshold. Der er kun to der har meldt sig, så det er ikke nemt at få noget i gang. Michal Thomsen var så heldig at få fat i et kort fra en fisker, der har fisket i mange år fra Hirthals til Grenen. Han har noteret alle de hold han har haft, og det er mange. Der er altså noget at gå i gang med, og dem kan vi fint søge efter selv om der er dårlig sigt, for det har været meget typisk at når vejret har været til tur så har der ingen sigt været. Vi har haft nogle gode dyk på Spes og Skagen Vest. Kenth siger at der ligger to vrag ved Skagen Vest, men det har vist sig siden, at det vi kendte blev

15 28 helt fri at der kun er det ene det ves igen. 29 er bare ca. 70 meter langt, også Så jeg håber at der bliver større Spes har været helt fri i sommer aktivitet i år 2005 jeg skal gøre AKTIVITETSKALENDER og den gammel dame bliver ved hvad jeg kan. Så godt nytår til jer med at være et flot gammelt alle og husk at man skal tilmelde DECEMBER vrag. sig til listen hvis man vil være med der hvor det sker og de der Torsdag :00-14:00 Oberon Nytårstorsken fanges Vi var også ude ved er der i forvejen skal til melde sig Skipper: Jørgen O. Petersen Kanderstederne for at søge efter igen også til søgeholdet og der Fredag :00-13:00 Klubh. NYTÅRSDYK to vrag som jeg har fra et foto vil der blive kørt hårdt på da vi taget fra fly, vi fandt dem ikke har så mange pos. Der skal men de er ikke opgivet for jeg undersøges. ved at de er der så det skal prø- Riffel-patron fundet på vrag. Foto: John Andersen JANUAR Tirsdag :45-20:30 Kluh. Teoriundervisning 20:00-21:00 Svømh. Uv-rugby og motionssvømning 20:45-22:00 Uddannelse og motionssvøm. 21:15-22:15 Klubh. Klubaften Fredag :00-20:00 Svømh. Juniortræning 20:00-21:00 Junior-senior-familiesvømning 21:00-23:00 Klubh. Klubaften, barvagt; Marie Lørdag :00-17:00 Oberon Dykkertur Skipper: Hans G. Christensen Turplan / tilmelding hold 1: Steffen / Hans / :00-15:00 Klubh. FØRSTEHJÆLP FOR NYE DYKKERE, sammen med Frederikshavn Sporsdykkerklub Søndag :00-17:00 Oberon Dykkertur Skipper: Carl Chr. Nørgaard Turplan / tilmelding hold 2: John S / Kim /

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Konfirmanderne fra Serup Kirke Konfirmanderne fra Lemming Kirke Lukas, konfirmeret i Lemming Kirke LÆS OM: Rejsebrev fra Australien, Kirkenyt, U15-drenge i Holland, LGIFtrænere,

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2014 NUMMER 6 H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2014 er ved at være slut. Vi har

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere