LOMMEBOGEN KABLER. Teknisk kabelkompendium. Otra Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMMEBOGEN KABLER. Teknisk kabelkompendium. Otra Danmark A/S"

Transkript

1 KABLER Teknisk kabelkompendium LOMMEBOGEN Otra Danmark A/S

2 Forord Dette kompendium henvender sig til alle, der beskæftiger sig med dimensionering, indkøb og installation af lavspændingskabler, og indeholder svar på en række af de spørgsmål, vi som el-grossist bliver konfronteret med i dagligdagen i vores samhandel med el-installatører, industrikunder, OEMkunder og tavlebyggere. Det er således målet at forsøge at forklare samt afmystificere en del af de normer og begreber, der ofte henvises til i diverse udbudsmaterialer og på datablade med kabelspecifikationer. Samtidig skal kompendiet kunne bruges som et opslagsværk til informationssøgning af bl.a. strømværdier, farvekodning og visse dele af stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6. Udover uddrag af tabeller fra diverse internationale normer og stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder kompendiet nogle generelle betragtninger omkring de faktorer, der har direkte indflydelse på kablets elektriske data, som f.eks. strømværdi, induktans, kapacitet og kortslutningsstrøm. Ved hjælp af relativ simpel kredsløbsteori, elektrofysik og kendskab til grundlæggende modeller for termiske systemer forklares det bl.a., hvordan isolationsmaterialet har indflydelse på kablets strømværdi, samt at en meget stor del af ovennævnte data udelukkende er geometrisk og materialebestemt og derfor ikke afhængig af kabelproducenten, men snarere efter hvilke normer kablet er produceret. Vi håber med dette kompendium, ved anvendelse af relativt simple metoder, at give vore kunder og samarbejdspartnere et indblik i, hvilke faktorer der i praksis har betydning for kablers anvendelsesmuligheder og funktionalitet i dagligdagen. Matematik handler udelukkende om begrebernes forhold til hinanden, uden hensyn til deres forhold til virkeligheden (Albert Einstein) Vi håber med dette at bidrage til et større kendskab til virkeligheden. Mikael Kristensen Produktchef - Kabler Oktober 2004 "Alle værdier, formler, dimensioner samt uddrag af diverse standarder og normer er alene vejledende og kun bindende, såfremt de særskilt er skiftligt bekræftet af Otra Danmark A/S"

3 Indhold Indledning/forord...2 Lederopbygning...4 Ledermodstand...5 Isolations- & kappematerialer...7 Ledningssystemer og installationsmåder...8 Bøjelige ledninger i fast installation...8 Gnaverbeskyttelse...10 Lette installationskabler...11 Reference installationsmåder Kabler i jord Termiske systemer...17 Termisk modstand Forskel i strømværdi for 70 og 90ºC kabel Strømværdier for kobber og aluminium kabler...19 Strømværdier efter forenklede danske regler...20 Strømværdier for gummikabler...24 Strømværdier for skibskabler...25 Brandhæmmende kabler...27 Brandsikre kabler...29 Røgudvikling...30 Halogenindhold og korrosivitet...31 Nødbelysning og varslingsanlæg Kredsløbsteori Erstatningsstrømsskema Mærkespænding...36 Spændingsfald i kabler Effekttab i kabler Induktans & Reaktans...40 Kapacitet...42 Kortslutningsbeskyttelse Harmoniserede kabler efter CENELEC HD Forsyningskabler efter DIN / VDE Styre- og signalkabler efter DIN/VDE 0815/ HD 308 farvekodning...50 DIN farvekodning PT-HF og PTS-HF farvekodning PTK-HF og PTR-F farvekodning Kobberregulering...53 CE-mærkning af kabler...54 Håndtering af kabler...55 Konstruktion af standardtromler...55 Kabellængde pr. tromle...56 Tilladelige trækværdier...58 Bøjningsradius...59

4 Lederopbygning Der skelnes almindeligvis mellem 3 forskellige ledertyper, som er : Stive ledere / Enkelttrådede Fleksible ledere / Flertrådede Ekstra fleksible ledere / Mangetrådede Endvidere findes der forskellige varianter af ekstra fleksible ledere, som f.eks. anvendes til svejse- og robotkabler. Nedenfor er gengivet de hyppigst forekommende konstruktioner af stive ledere, der ofte omtales ved betegnelserne RE, SE, RM og SM. Class 1 Class 2 Valget af ledertype afhænger typisk af anvendelsesformål, standarder eller kundespecifikationer. Hver ledertype har, afhængigt af anvendelsen, fordele og ulemper, som skematisk kunne summeres på følgende måde: Enkelttrådede Cl. 1 Normal anvendelse crimpning lodning klemrække wire wrap Bøjningsegenskaber stor bøjningsradius Anvendelsesområder fast installation ikke beregnet for kabler til bevægelig drift Flertrådede Cl. 2 crimpning lodning klemrække skæreklemmer lille bøjningsradius fast installation ikke beregnet for kabler til bevægelig drift Mangetrådede Cl. 5 & 6 lodning kabelsko crimpning meget lille bøjningsradius kabler til bevægelig drift I IEC er det specificeret, hvorledes kabler bestående af flere tråde skal opbygges, enten anført som det mindst tilladte antal tråde eller den maksimale diameter pr. tråd, som anført i omstående tabel. For Class 1 (massiv) er antallet naturligvis 1. 4.

5 Class 1 Class 2 Class 5 Class 6 Tværsnit [mm 2 ] Antal tråde (rund) Cu Al Antal tråde (sektor) Cu Al Maksimal tråddiameter [mm] [mm] 0, ,21 0,16 0, ,21 0,16 1, ,21 0,16 1, ,26 0,16 2, ,26 0, ) - - 0,31 0, ) - - 0,31 0, ,41 0, ,41 0, ,41 0, ,41 0, ,41 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, ,51 0, , ,51-1) Aluminiumsledere skal normalt have et tværsnit større end 10 mm 2, men mm 2 kan tillades i specielle tifælde. Ledermodstand Metallers elektriske modstand kan bestemmes ud fra kendskabet til de fysiske dimensioner, samt deres materialeegenskab udtrykt ved resistiviteten (specifikke modstand) ρ e efter følgende formel, hvor S er lederens tværsnitsareal og L dens længde: R = ρ e L S Ifølge IEC sættes ρ e = 17,241 Ωmm 2 /km for udglødet kobber og 28,264 Ωmm 2 /km for aluminium, ved 20 C. I praksis bør der dog tages højde for modstandsændringer ved forarbejdning af materialet og IEC har derfor i IEC vedtaget omstående tabel, der angiver den maksimalt tilladte ledermodstand ved jævnstrøm, for kobber- og aluminiumsleder konstrueret efter Cl. 1, 2 og 5. 5.

6 Class 1 Class 2 Class 5 Rund kobber Alu. Kobber Alu. Kobber Tværsnit [mm 2 ] Fortinnet [Ω/km] [Ω/km] Ufortinnet [Ω/km] Fortinnet [Ω/km] [Ω/km] Ufortinnet [Ω/km] Fortinnet [Ω/km] 6. 0,5 36,0 36,7-36,0 36,7-39,0 40,1 0,75 24,5 24,8-24,5 24,8-26,0 26,7 1,0 18,1 18,2-18,1 18,2-19,5 20,0 1,5 12,1 12,2 18,1 2) 12,1 12,2-13,3 13,7 2,5 7,41 7,56 12,1 2) 7,41 7,56-7,98 8,21 4 4,61 4,70 7,41 2) 4,61 4,70 7,41 4,95 5,09 6 3,08 3,11 4,61 2) 3,08 3,11 4,61 3,30 3, ,83 1,84 3,08 2) 1,83 1,84 3,08 1,91 1, ,15 1,16 1,91 2) 1,15 1,16 1,91 1,21 1, ,727 1) - 1,20 0,727 0,734 1,20 0,780 0, ,524 1) - 0,868 0,524 0,529 0,868 0,554 0, ,387 1) - 0,641 0,387 0,391 0,641 0,386 0, ,268 1) - 0,443 0,268 0,270 0,443 0,272 0, ,193 1) - 0,320 0,193 0,195 0,320 0,206 0, ,153 1) - 2,53 0,153 0,154 0,253 0,161 0, ,124 1) - 0,206 0,124 0,126 0,206 0,129 0, ,164 0,0991 0,100 0,164 0,106 0, ,125 0,0754 0,0762 0,125 0,0801 0, ,100 0,0601 0,0607 0,100 0,0641 0, ,0470 0,0475 0,0778 0,0486 0, ,0366 0,0369 0,0605 0,0287 0,0391 1) Kobberledere med diameter >25 mm 2 er kun tilladt i rund udførelse (anvendes ikke i praksis). 2) Aluminiumsledere med tværsnit 1,5 16 mm 2 er kun tilladt i rund udførelse. De anførte ledermodstande er gældende ved 20 C. For ledertemperatur afvigende fra 20 C kan ovenstående værdier korrigeres til modstanden R t, ved temperaturen t, efter følgende formel: hvor a ifølge IEC er fastsat til : Kobber Aluminium R t = R 20 (1 + a (t - 20 C)) 0,00393 C -1 0,00403 C -1 Udover lederens elektriske egenskaber, udtrykt ved dennes modstand, er den fysiske opbygning som regel også af interesse bl.a. af hensyn til kablets fleksibilitet.

7 Isolations- & kappematerialer Ved valg af isolationsmaterialer bør der tages hensyn til materialets egenskaber for f.eks. isolationsmodstand, mekanisk styrke, brandbarhed, termiske egenskaber etc. I nedenstående tabel er gengivet nogle almindeligt forekommende materialer og nogle af deres egenskaber: Type Beskrivelse VDE- Betegnelse CENELEC - Betegnelse Max. temperatur Brandhæmmende Halogenfri PVC Polyvinylchlorid Y V +70 C Ja Nej PVC PVC Varmebestandig PVC Varmebestandig PVC (UL-type) Yw V2 +90 C Ja Nej Yw +105 C Ja Nej Termoplastiske materialer PE Polyethylen 2Y E +70 C Nej Ja PE Polyethylen, cellestruktur 02Y +90 C Nej Ja PA Polyamid 4Y Q C Nej * PTFE Polytetrafluoretylen (teflon) 5Y E C Ja Nej FEP Fluoretylenpropylen 6Y E C Ja Nej ETFE 7Y E C Ja Nej PP Polypropylen 9Y E C Nej Ja PUR Polyurethan 11Y Q +80 C Nej Ja TPE-E Polyester elastomer 12Y Q C Nej Ja PEX Tværbunden polyethylen 2X X +90 C Nej Ja Gummi & elastomer NR Naturgummi G R +60 C Nej Nej SIR Silikonegummi 2G S +180 C Ja Ja EPDM Ethylen-Propylen 3G B +90 C Nej Ja EVA Ethylen-Vinylacetat 4G G +110 C Nej Ja CR Chloropren 5G N +100 C Ja Nej CSM Hypalon 6G N4 +80 C Ja Nej Halogenfri Halogenfri polymer H +70 C Ja Ja Tværbunden halogenfri polymer HX +90 C Ja Ja *) afhængig af kompound typen 7.

8 Betegnelsen "termoplast" stammer fra, at materialerne smelter, bliver plastiske, når de tilføres varme og hærder og bliver faste igen, når de afkøler. Dette betyder også, at disse sammen med affald og gamle produkter kan smeltes og genanvendes. Materialernes temperaturområde kan også angives ved nedenstående figur, der viser hvilke materialetyper, der er anvendelige i de angivne temperaturområder Neopren Neopren Gummi Gummi PVC PVC Fast installation Fleksibel installation 275 PE PE Betragtes isolationsmaterialets maksimale kontinuerte driftstemperatur, har denne også direkte indflydelse på kablets strømværdi. Ledningssystemer og installationsmåder Valget af ledningssystem og installationsmåde afhænger af: Områdets art Arten af vægge og andre bygningsdele, som bærer ledningssystemet Ledningssystemets tilgængelighed for personer og husdyr Spænding De elektromekaniske påvirkninger, der kan opstå ved kortslutninger Andre påvirkninger, som ledningssystemet kan blive udsat for under udførelsen af installationen eller under drift Ved ledningssystem forstås en eller flere ledninger eller skinner med fastgørelsesmateriel og eventuel kapsling. Bøjelige ledninger i fast installation For bøjelige ledninger anvendt til fast installation gælder nedenstående bestemmelser, jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kap Bestemmelserne gælder dog kun for effektkredse og ikke for strømkredse til f.eks. styring, måling, signalering, telekommunikation, datatransmission samt transmission af billeder og lyd o.l. Det er vigtigt at bemærke, at man jvf. Elektricitetsrådet kan skelne mellem stive og bøjelige ledninger med reference til IEC 60228, hvoraf det fremgår, at klasse 1 og 2 8. PUR PUR TPE TPE Fluorpolymer Fluorpolymer EFTF FEP PTFE, PFA

9 er for fast installation, og implicit at klasse 5 og 6 er bøjelige ledninger for bevægelig installation. Anvendelse Bøjelige 1-leder ledninger må anvendes som fast installation på samme måde som stive 1-leder ledninger, og de må således fremføres i rør, i ledningskanalsystemer eller i lukket ledningskanal. Bøjelige flerleder ledninger, også benævnt kappeledninger, må anvendes som fast installation hvis ledningerne anbringes uden for rækkevidde, eller hvis ledningerne anbringes i rør, i ledningskanalsystemer, lukkede ledningskanaler eller lignende, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til bevægelighed eller vibration Kappeledninger må ikke indmures eller indstøbes direkte, og de må kun anbringes i jord i midlertidig installation og i byggepladsinstallationer. Oplægning Kappeledninger, der anbringes uden for rækkevidde i synlige installationer, herunder kappeledninger over let nedtagelige hængelofter, skal slutte sig til og fastgøres solidt til bygningsdele, barduner eller lignende, eller de skal anbringes i kabelbakker. Kappeledninger kan dog hænge frit over kortere afstande, f.eks. mellem belysningsarmaturer o.lign. Kappeledninger, der anbringes inden for rækkevidde i rør, lukkede ledningskanaler eller lignende, kan dog ved retningsændringer eller ved tilslutning føres uden rør, kanal eller lignende. Hvor kappeledninger føres skjult i bygningshulrum (f.eks. over faste nedhængte lofter) eller i kabelbakker, skal der udvises særlig påpasselighed for at sikre, at ledningerne ikke skades af skarpe kanter o.lign. Montering Kappeledninger som faste installationer skal afsluttes enten i en dåse, roset, afbryder, stikkontakt eller lignende eller i et stykke fastmonteret materiel (f.eks. en brugsgenstand) Klemmer m.v. skal være egnede til forbindelse af bøjelige ledere, og ledningerne skal være aflastet for træk. Ledningstyper Bøjelige 1-leder ledninger skal mindst være type H07... Hvor der er behov for varmebestandig ledning, kan der dog anvendes siliconegummiisoleret monteringsledning type H05SJ-K. Bøjelige flerleder ledninger skal mindst være almindelig kappeledning type H

10 Gnaverbeskyttelse Generelt Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 522 omhandler; valg af installation i forhold til ydre påvirkninger og herunder af speciel interesse for armerede plastinstallationskabler som type NYBY (PAP) specifikt i kapitel forekomst af dyr med følgende ordlyd: Hvor forholdene erfaringsmæssigt eller forventeligt indebærer risiko for skadelig påvirkning fra dyr, skal ledningssystemet være valgt i overensstemmelse hermed, eller der skal være anvendt specielle beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved ledningssystemets mekaniske egenskaber, eller den valgte placering, eller brug af en ekstra lokal eller generel mekanisk beskyttelse, eller en kombination af ovenstående Foranstående skal være opfyldt f.eks. for landbrugets driftsbygninger, pelsdyrfarme, frørenserier, møllerier, korn- og foderstoflagre. Landbrug og gartneri Fokuseres der specielt på kapitel 705 i bekendtgørelsens afsnit 6, som gælder for installationer i landbrug, gartneri og bygninger for husdyrhold som f.eks. stalde, hønsehuse, svinestier, rum for fodertilberedning, opbevaringsrum for hø, halm og gødning, skal ovenstående generelle krav være opfyldt for alle dele af faste installationer. Bemærk her, at der kun omtales faste installationer! Det betyder således, at tilledninger overordnet er fritaget for denne beskyttelse, ligesom telefoninstallationer og ledningssystemer, der kun overfører signaler i dataanlæg, eller som kun overfører måleresultater heller ikke er omfattet af reglerne om gnaverbeskyttelse (kap ). Opbygning Kabler af typen NYBY 0/J er designet til at give den nødvendige beskyttelse til opfyldelse af ovenstående krav. Opbygningen er som udgangspunkt et traditionelt plastinstallationskabel med lederisolation og fyldkappe af ekstruderet blyfri PVC omviklet med et galvaniseret stålbånd for mekanisk beskyttelse samt en yderkappe af lysegrå ekstruderet blyfri PVC. 10.

11 Lette installationskabler Historie Den 1. januar 1997 kom der nye standarder for plastinstallationskabler (DS serien). Disse dækker de oprindelige kabeltyper med mærkespænding 450/750V, samt en ny let kabeltype med tyndere isolation og kappe, med en mærkespænding på 300/500V. De almindelige plastinstallationskabler mrk. 450/750V kunne anvendes som tidligere, d.v.s. i synlige eller skjulte installationer, indendørs eller i det fri. De kan indstøbes eller indmures direkte eller anbringes i jord, alt under overholdelse af reglerne for de forskellige oplægningsmåder. For de lette kabler blev indført nogle begrænsninger i anvendelsesområdet. De måtte bruges indendørs i synlige og skjulte installationer, men de måtte ikke indmures eller indstøbes direkte, heller ikke ved gennemføringer. De lette kabler skulle beskyttes mod direkte sollys (UV-stråling), hvis de brugtes i det fri eller andre steder f.eks. i drivhuse, og kablerne måtte slet ikke anbringes i jorden, heller ikke hvis de var trukket i rør. Herudover kan fabrikanten have meddelt særlige krav til brugen af kablerne. Gældende regler Ovenstående begrænsninger var beskrevet i Elråd-Medddelse Installationer 4/96 installationskabler og deres anvendelse. Denne Elråd-Meddelse er imidlertid udgået, bl.a. på grund af at begrænsningerne var rent danske og derfor ikke kunne fastholdes over for lignende kabeltyper udført iht. andre nationale standarder. De af fabrikanten evt. særlige krav til brugen af kablerne er naturligvis stadig gældende. REKA type NYY-LJ Reka anvender samme kappemateriale i både de oprindelige og de lette installationskabler, som indeholder TiO 2 (titandioxid), der i sig selv giver en UV-beskyttelse, så begge typer har samme egenskaber, når det drejer sig om UV-stråling. Reka har ingen egentlige testresultater på UV-beskyttelsen, men har anvendt denne materialetype på kabler, der har været installeret udendørs i Finland, siden Reka startede produktionen i 60 erne. Dette uden at bemærke andet end en farveændring fra hvid til gullig. Endvidere kan kablerne indstøbes eller indmures direkte, selv om vi nok ikke bør anbefale at gøre dette, med de risici der er for, at kablet senere bliver beskadiget af et evt. søm eller bor i forbindelse med ophæng på f.eks. en væg. 11.

12 Konklusion Reka s lette PVC-holdige installationskabler kan installeres i synlige eller skjulte installationer, indendørs eller i det fri, de kan indstøbes eller indmures direkte, alt under overholdelse af reglerne for de forskellige installationsmåder, men må ikke anbringes i jord og i vibreret beton. Såfremt kablet skal anbringes i jord kræves det, at der anvendes REKA type NHH-LJ, som er den halogenfrie version af det lette kabel. Dette kabel har ingen begrænsninger i dets anvendelse, bortset fra indstøbning i vibreret beton. Reference installationsmåder Strømværdierne for kabler er fastlagt ved beregning eller prøvning, på baggrund af en række reference installationsmåder som anført nedenfor. Nummer Installationsmåde Beskrivelse 1 Isolerede ledere eller 1-leder kabler i rør eller i en termisk isoleret væg. 2 Flerleder kabel i rør i en termisk isoleret væg. 3 Flerleder kabel direkte i en termisk isoleret væg. 4 Isolerede ledere eller 1-leder kabler i rør eller på en væg af træ eller af murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange rørdiameteren fra den. 5 Flerleder kabler i rør på en væg af træ eller af murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange rørdiameteren fra den. 6 7 Isolerede ledere eller 1-leder kabler i ledningskanal på en væg af træ. 8 9 Flerleder kabler i ledningskanal på en væg af træ Isolerede ledere, 1-leder eller flerleder kabler i ophængt ledningskanalsystem. 12.

13 12 Isolerede ledere eller 1-lader kabler i profilliste Isolerede ledere, 1-leder eller flerleder kabler i ledningskanalsystem som f.eks. fodpanelliste 15 Isolerede ledere i rør, 1-leder eller flerleder kabel i dørfatning. 16 Isolerede ledere i rør, 1-leder eller flerleder kabel i vinduesramme leder eller flerleder kabler fastgjort direkte på eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange kabeldiameteren fra en væg af træ leder eller flerleder kabler fastgjort direkte under loft af træ leder eller flerleder kabel fastjort i en afstand fra et loft leder eller flerleder kabel på uperforeret kabelbakke leder eller flerleder kabel på perforeret kabelbakke leder eller flerleder kabel på knægte eller trådnet leder eller flerleder kabler fastgjort direkte i en afstand på mere end 0,3 gange kabeldiameteren fra væg. 13.

14 34 1-leder eller flerleder kabel på kabelstige leder eller flerleder kabel nedhængt fra eller bygget sammen med en bæretråd. 36 Uisolerede eller isolerede ledere på isolatorer leder eller flerleder kabel i et bygningshulrum. 41 Isolerede ledere i rør i bygningshulrum leder eller flerleder kabel i rør i bygningshulrum 43 Isolerede ledere i lukket ledningskanal i et bygninghulrum 44 1-leder eller flerleder kabel i lukket ledningskanal i bygningshulrum. 45 Isolerede ledere i lukkket ledningskanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K m/w leder eller flerleder kabel i lukkket ledningskanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K m/w leder eller flerleder kabel i et loft hulrum eller i et hult gulv. 50 Isolerede ledere eller 1-leder kabel i planforsænket gulvareal. 51 Flerleder kabel i planforsænket gulvareal Isolerede ledere, 1-leder eller flerleder kabel i indstøbt ledningskanal. 14.

15 54 Isolerede ledere eller 1-leder kabler i rør i en uventileret kabelkanal fremført vandret eller lodret. 55 Isolerede ledere i rør i åben eller ventileret kabelkanal i gulv leder eller flerleder kabel i rør i åben eller ventileret kabelkanal i gulv leder eller flerleder kabel direkte i murværk med en termisk modstand mindre på højst 2 K m/w, uden supplerende mekanisk beskyttelse leder eller flerleder kabel direkte i murværk med en termisk modstand mindre på højst 2 K m/w, med supplerende mekanisk beskyttelse. 59 Isolerede ledere eller 1-leder kabler i rør i væg eller murværk. 60 Flerleder kabler i rør i væg eller murværk. 70 Flerleder kabel i rør eller lukket kanal i jord leder kabel i rør eller i lukket kanal i jord leder eller flerleder kabler direkte i jord uden supplerende mekanisk beskyttelse leder eller flerleder kabler direkte i jord med supplerende mekanisk beskyttelse leder eller flerleder kabel nedsænket i vand. 15.

16 Kabler i jord Bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kap gælder for kabler, som indeholder strømkredse med en nominel spænding, der overstiger 50V vekselspænding eller 120V jævnspænding. Kabler skal lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn. El-leverandøren kan dog stille særlige krav vedrørende tracé og nedlægningsdybde for ledninger, der fører umålt strøm. Kabler i mindre end 0,7 meters dybde under færdigt terræn skal beskyttes med rør, U-profiler eller plader. Kabler i mindst 0,7 meters dybde under færdigt terræn kan lægges uden kabelbeskyttelse, når der ca. 0,2 meter over hvert kabel anbringes et markeringsbånd. Ved lægning af flere sideløbende kabler i samme kabelgrav kræves kun anbragt ét markeringsbånd midt over kablerne, såfremt afstanden mellem de yderste kabler er højst 0,2 meter. Er afstanden mellem de yderste kabler større end 0,2 meter, skal der anbringes markeringsbånd over hvert af de yderste kabler og i øvrigt i et sådant omfang, at den indbyrdes afstand mellem båndene er højst 0,2 meter. 16.

17 På omstående figur vises til venstre kabler med mekanisk beskyttelse i 0,35 til 0,7 meters dybde under færdigt terræn. Til højre kabler uden beskyttelse i 0,7 meter eller større dybde under færdigt terræn markeret med markeringsbånd. Ved opføring fra jord til det fri skal kabler i fornøden udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under jordoverfladen. Til beskyttelse af kabler ved opføring fra jord til det fri kan anvendes forzinkede jernrør, stålrør, kabeljern eller plastvandrør af polyætylen efter DS 2119 for et arbejdstryk på mindst 0,6 MPa (6 kp/cm 2 ). Almindelige installationsrør har ikke den fornødne styrke. Termiske systemer Termiske systemer er ofte meget komplekse at regne på, da de ofte har ulineære egenskaber, og der samtidig er flere faktorer, der spiller ind, som f.eks. varmeledning og varmestråling samt varmetrannsport (konvektion). I den termiske verden opererer man typisk med to grundlæggende faktorer, som er temperaturen (T) og varmetransporten P samt en række materiale- og dimensionskonstanter. T 1 S L T 2 På ovenstående figur vises et emne med tykkelsen L og arealet S, hvor temperaturen på den ene side er T 1 og på den anden T 2. Følgende udtryk for varmetransporten P kan nu opstilles med kendskab til materialets varmeledningsevne k: k S T P = (T L 1 -T 2 ) = 1 -T 2 [J/sek] Her betegner R TH den termiske modstand for emnet, og det fremgår, at denne er defineret meget analogt til udtrykket for elektrisk modstand. Gives emnet en masse M, vil det af almindelig logik fremgå, at massen samt visse materialeegenskaber er afgørende for, hvilken temperaturstigning dt emnet får, når det tilføres en varmemængde P i tiden dt. R TH P = C p M dt(t) = C dt dt(t) dt Hvor C p er materialets specifikke varmekapacitet, og C betegnes som den termiske kapacitet (varmekapaciteten [J/(g C o )]). I lighed med udtrykket for den termiske modstand ses en lighed til udtrykket for elektrisk kapacitet, når man ækvivalerer T med spænding og P med strøm. 17.

18 Termisk modstand Nedenstående termiske resistivitet er de almindeligt forekommende værdier for typiske materialer og er specificeret i IEC , tabel 1. Isolationsmaterialer Termisk resistivitet ρ T [K m/w] PVC ( 3kV labler) 5,0 PVC (>3kV labler) 6,0 PE 3,5 PEX 3,5 EPR ( 3kV labler) 3,5 EPR (>3kV labler) 5,0 Gummi 5,0 Kappematerialer PVC ( 35kV labler) 5,0 PVC (>35kV labler) 6,0 PE 3,5 Gummi sandwich konstruktion 6,0 Andre materialer Cement 1,0 Forskel i strømværdi for 70 og 90ºC kabel Termiske beregninger på kabler kan foretages ved hjælp af nedenstående simplificerede repræsentation af de termiske modstande mellem lederen og omgivelserne. T A T C R TH = R CS + R SA Hvor: T C = Ledertemperaturen T A = Omgivelsestemperaturen R CS = Den termiske modstand mellem leder og kappe R SA = Den termiske modstand mellem kappe og omgivelser Forudsætningen er proportionalitet mellem lederens temperatur og den afsatte effekt i lederen. Når I er kablets strømværdi (den maksimale kontinuere strøm) fås: T C T A = P R TH = I 2 R C R TH T = I 2 R C R TH T 18. I 2 = Rc R TH

19 Hvor T angiver forskellen mellem den maksimale ledertemperatur og omgivelsestemperaturen. Opstilles nu forholdet mellem strømværdien I 70 ved 70 C og I 90 ved 90 C fås følgende forhold: I 90 I 70 T 90 T 70 Af ovenstående formel fremgår det, at materialekonstanterne R TH og R C ikke har indflydelse på ændringen i strømværdien, når det forudsættes, at de er uafhængige af temperaturen. Som eksempel kunne indsættes en værdi for omgivelsestemperaturen T A på 30 C og T C som den maksimale ledertemperatur, på hhv. 70 C og 90 C, hvilket ville give følgende resultat: I 90 I o C-30 o C 70 o C-30 o C = = 1,2 Konklusionen er, at en ca. 20% højere strømværdi kan opnås ved at vælge et 90 C kabel fremfor et 70 C kabel, når alle andre forhold er identiske. Strømværdier for kobber og aluminium kabler Nedenstående strømværdier er baseret på reference-installationsmåder 33 gældende for flerleder kabler i fri luft ved en omgivelsestemperatur på 30 C. Kablet er anbragt således, at varmeafgivelsen og den naturlige luftcirkulation ikke er forhindret. I praksis er det tilstrækkeligt med en afstand mellem kablet og enhver nærliggende overflade på mindst 0,3 gange kablets udvendige diameter for at tillade anvendelse af strømværdierne for fri luft. Værdierne vil naturligvis ændre sig, hvis kablet er udsat for opvarmning p.g.a. solbestråling eller andre kilder. 19.

20 Ledertværsnit 2- ledere Kobber ledere Aluminium ledere 70 C 1) 90 C 2) 70 C 3) 90 C 4) 3- ledere 2- ledere 3- ledere 2- ledere 3- ledere 2- ledere 3- ledere [mm 2 ] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] 1, , , , ) Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 tabel 52-E9 2) Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 tabel 52-E11 3) Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 tabel 52-E10 4) Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 tabel 52-E12 Ovenstående værdier er baseret på PVC-isolation (Polyvinylclorid) for 70 C ledertemperatur og PEX (Tværbunden Polyethylen) eller EPR (Ethylen Propylen) for 90 C ledertemperatur. Strømværdier efter forenklede danske regler Følgende bestemmelser, angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, bilag A til kap. 52, kan i Danmark anvendes i stedet for de internationale bestemmelser fastsat i IEC De er baseret på disse, men er bearbejdet til en mere enkel form, som er egnet til daglig brug. Bestemmelserne kan anvendes enten for en hel installation eller for en del af en installation, hvor den øvrige del af installationen følger bestemmelserne i IEC, forudsat at de to installationsdele fremføres fysisk adskilt, så der ikke kan ske en sammenblanding f.eks. i kabelbakker eller andre fremføringsveje De angivne strømværdier vil for de fleste almindelige installationsmåder føre til en udnyttelse af lederne, der ligger tæt på det optimale. Det gælder dog ikke, hvis der anvendes mineralisolerede ledere eller specielle installationsmåder, såsom 1-leder kabler i fri luft. I sådanne tilfælde anbefales det at anvende strømværdierne fastsat af IEC for at opnå optimal udnyttelse. 20.

21 PVC-isolerede ledere og -kabler ved omgivelsestemperatur på 30 C Mindre gode varmeafledningsforhold 1, 3,12, 15, , 6,7, 10, 13, 20, 21, 30, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Normale varmeafledningsforhold 5, 8, 9, 11, 14, 40 til 47, 54 Særligt gode varmeafledningsforhold 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Leder Strømværdier [mm 2 ] [A] [A] [A] [A] [A] Kobber 0,196 1) 2 2 2,5 2,5 2,7 0,283 2) 3 3 3,5 3,5 3,8 0, ,5 0,75 7,5 7, ,5 10, ,5 1,5 13, , ,5 2, , Aluminium ) Nominel diameter 0,5 mm. 2) Nominel diameter 0,6 mm 21.

22 XLPE (PEX) isolerede ledere og -kabler ved omgivelsestemperatur på 30 C Mindre gode varmeafledningsforhold Normale varmeafledningsforhold Særligt gode varmeafledningsforhold 1, 3,12, 15, , 6,7, 10, 13, 20, 21, 30, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 5, 8, 9, 11, 14, 40 til 47, 54 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Leder [mm 2 ] [A] [A] [A] [A] [A] Kobber 1, , ,5 23 2, Aluminium

23 Korrektionsfaktorer for omgivelsestemperatur forskellig fra 30 C Omgivelsestemperatur [ C] Korrektionsfaktor for PVC-isolerede kabler Korrektionsfaktor for XLPE-isolerede kabler 10 1,22 1, ,17 1, ,12 1, ,06 10,4 35 0,94 0, ,87 0, ,79 0, ,71 0, ,61 0, ,50 0,71 Korrektionsfaktorer for samlet fremføring af flere strømkredse eller flere flerlederkabler Antal strømkredse eller flerlederkabler Fremføring Forsænket eller kapslet 1) 1,00 0,80 0,70 0,70 0,55 0,50 0,45 0,40 0,40 Enkelt lag på væg, på gulve eller på uperforeret kabelbakke 2) 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0,70 Enkelt lag fastgjort 0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,60 direkte på loft 2) Enkelt lag på 1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,70 perforeret vandret eller lodret kabelbakke 2) Enkelt lag på 1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 kabelstige eller holdere 2) Hvis der fremføres mere end 9 sideløbende strømkredse, anvendes korrektionsfaktoren for 9 strømkredse uanset det aktuelle antal 1) Ved ledningskanalsystemer, der internt er opdelt i flere sektioner, bestemmes korrektionsfaktoren ud fra det samlede antal strømkredse i systemet. 2) Hvis afstanden mellem sideløbende rør eller kabler er større end to gange den største diameter, er det ikke nødvendigt at anvende korrektionsfaktor. 3) Hvis en strømkreds består af flere kabler eller ledere (f.eks. parallelforbundne kabler), hvor antallet n af samtidigt belastede ledere er større end 3, regnes denne som n/3 strømkredse. 4) For strømkredse, der forventes at føre en strøm, som ikke overstiger 75% af strømværdien evt. korrigeret for temperaturen, tillades følgende: Strømværdien for den pågældende strømkreds behøver ikke korrigeres for samlet fremføring Der kan ses bort fra den pågældende strømkreds ved bestemmelse af korrektionsfaktoren for de øvrige strømkredse i den samlede fremføring Hvis 75%-reglen er opfyldt for samtlige strømkredse, behøves der ikke korrigeres for samlet fremføring. Benyttes korrektionsfaktorerne for samlet fremføring, er den forventede levetid for kablet 20 år. Benyttes 75%-reglen, kan levetiden blive kortere. 23.

24 Strømværdier for gummikabler Nedenstående værdier er baseret på kontinuerlig drift, ved konstant belastning og omgivelsestemperatur på +30 C, for 1, 2, 3, 4 og 5-lederkabler med 2 eller 3 belastede ledere som anført og en ledertemperatur på 60 o C. 1-leder 2-leder 3-leder 4-leder 5-leder 2* 3* 2* 2* 3* 3* 3* [mm 2 ] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] 0, , , * Det anførte ciffer angiver antallet af belastede ledere i kablet. Ved en omgivelsestemperatur forskellig fra +30 C skal strømværdierne for gummikabler korrigeres med nedenstående faktorer. Ledertværsnit Ledertemperatur Korrektionsfaktor ved følgende omgivelsestemperaturer [ C] 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 1,0 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 Ovenstående værdier er hentet fra HD 516, der er en vejledning i anvendelse af harmoniserede ledninger. 24.

25 Strømværdier for skibskabler Nedenstående værdier er baseret på kontinuerlig drift, ved konstant belastning og omgivelsestemperatur på +45 C, for 1-leder kabler med isolationsmaterialer og ledertemperatur som angivet. Ledertværsnit PVC Varmefast PVC Butyl gummi EPR og PEX (Pirelli-typer) Silikone og mineralsk isolation 60 C* 75 C* 80 C* 85 C* 95 C* [mm 2 ] [A] [A] [A] [A] [A] , , * Maksimalt tilladelige ledertemperatur For 2-, 3- og 4-leder anvendes følgende tilnærmede korrektionsfaktorer som tillæg til ovenstående tabel. 2-ledere: 3 og 4-ledere: 0,85 0,70 Ovenfor anførte strømværdier og heraf afledte kan betragtes som værende gældende ved samlet fremføring af kabler i bundter i f.eks. kabelbakker, kanaler eller rør. Hvis antallet af kabler overstiger 6 stk., der alle er fuldt og samtidigt belastet, og disse er oplagt således, at en fri luftstrømning rundt om og mellem kabler er forhindret, anvendes en yderligere korrektionsfaktor på 0,85. Ved strømme større end angivet i ovenstående tabel anvendes flere parallelle ledere. Ved parallelle ledere regnes strømværdien for alle ledere som summen af strømværdien for hver enkelt leder, under forudsætning af at hver leder har samme impedans, tværsnit og maksimalt tilladte ledertemperatur. Parallelle ledere tillades kun for dimensioner på 10 mm 2 og større. 25.

26 En omgivelsestemperatur på 45 C betragtes som en generel anvendelig temperatur under alle klimatiske forhold. Med kendskab til andre forhold, der taler for det, kan omgivelsestemperaturen dog korrigeres til andre værdier forskelligt fra 45 C efter nedenstående tabel. Ledertemperatur Korrektionsfaktor ved følgende omgivelsestemperaturer [ C] 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 70 C 75 C 80 C 85 C 60 1,29 1,15 1,00 0, ,22 1,12 1,00 0,87 0, ,18 1,10 1,00 0,89 0,77 0, ,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0, ,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,65 0, ,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0, ,10 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,67 0,58 0, ,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 Dimensionering udfra ovenstående medfører ikke overholdelse af IEC i sin helhed, men skal betragtes som vejledning til valg af kabeldimension. 26.

27 Brandhæmmende kabler Risikoen for brandspredning skal reduceres mest muligt ved valg af egnede materialer og ved udførelse af installationen i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 527. Betegnelse brandhæmmende kabler benyttes bredt om kabler med den egenskab, at de er selvslukkende og dermed hæmmer spredningen / udviklingen af brand. Kabler og ledninger, der opfylder EN og EN , kan installeres uden særlige forholdsregler. I Danmark sidestilles kabler efter den danske standard DS 2393 med kabler efter EN og EN Bemærk at EN ikke nødvendigvis er nævnt i kablernes datablad, men kravet til brandhæmmende egenskaber er beskrevet ved den i EN anvendte testopstilling I forlængelse af ovenstående skal det understreges, at kabler med en PE (Polyethylen) yderkappe ikke er brandhæmmende, da materialet fortsætter med at brænde og dryppe, selv når den omgivende ild er slukket. Selvslukkende egenskaber IEC Almindeligvis refereres der i forbindelse med kabelspecifikationer til IEC (samme norm som EN og HD 405.1) hvor det nøjagtigt er beskrevet, hvordan brandtest for en enkelt leder eller et kabel skal udføres. Ved testen ophænges en kabelprøve med en længde på 610 mm vertikalt med en afstand på 550 mm mellem ophængspunkterne. IEC

28 Kabelprøven påvirkes med en gasbrænder, placeret i en vinkel på 45 og en nærmere defineret afstand til kablet, i en tid afhængig af kablets diameter som angivet i nedenstående tabel. Kabeldiameter [mm] Testperiode [s] D < < D < < D < < D 480 Ved testperiodens ophør verificeres det, om branden har bredt sig nærmere end 50 mm under øverste ophængspunkt og længere end 540 mm nedad derfra. Bemærk, at testen af praktiske årsager ikke kan udføres på kabler med en lederdiameter på under 0,8 mm ~ 0,5 mm 2 Kabelbundters brandspredning IEC IEC del 1 og 2 omhandler testmetoder til bestemmelse af et enkelt vertikalt ophængt kabel, men det kan desværre ikke antages, at et bundt af kabler, der eksempelvis overholder IEC , opfører sig på samme måde som et enkelt kabel. Dette skyldes bl.a. nedenstående faktorer: Mængden (rumfanget) af materiale, der udsættes for brand eller flammer fra andet brændende materiale. Kablets geometriske egenskaber. Temperaturen, hvor gasser får materialet til at antændes. Mængden af brandbare gasser, der frigives fra kablet ved en given temperatur. Mængden af luft som passerer installationen. Kabelkonstruktionen, f.eks. armeret, skærmet, 1- eller flerleder. Testen udføres efter forskellige kategorier, som for den generelle anvendelse af kabler benævnes A, B, C og D. Disse kategorier er ikke nødvendigvis udtryk for forskellige sikkerhedsniveauer, men snarere et udtryk for den faktiske installationsmetode samt mængden af ikke metallisk materiale og varigheden af testen. Testen udføres ved at udtage et antal kabelstykker med hver en mindstelængde på 3,5 m. Antallet af kabelstykker bestemmes således, at mængden af ikke metallisk materiale er i overenstemmelse med nedenstående tabel. 28. Standard Kategori Materiale [l/m] Testperiode [min.] IEC A F/R* 7,0 40 IEC A 7,0 40 IEC B 3,5 40 IEC C 1,5 20 IEC D 0,5 20 * Omhandler et specialtilfælde med kabler (>35 mm 2 ) placeret på både for- og bagside af en vertikalt monteret kabelstige.

29 Materialemængden bestemmes udfra en kabelprøve på mindst 0,3 m, hvorfra hvert ikke metallisk materiale vejes enkeltvis, hvorefter volumen bestemmes udfra materialets massefylde. IEC kan f.eks. anvendes ved denne fastsættelse. IEC Kabelprøverne, der er ophængt vertikalt, påvirkes med en gasbrænder, placeret i en defineret afstand til kablet, i en tid som anført ovenfor. Kablernes indbyrdes placering, med eller uden afstand til hinanden, og antallet af lag afhænger bl.a. af kablets tværsnit, 35 mm 2 eller > 35 mm 2. Ved testperiodens ophør verificeres det, om branden har bredt sig mere end 2,5 m over brænderens nederste punkt. Brandsikre kabler Brandsikre kabler er en betegnelse, der benyttes om kabler med den egenskab, at de er i stand til at opretholde en funktion, selv under og efter en brand. Testmetoden, der benyttes til afprøvning af brandsikre kabler, er nøje beskrevet i IEC IEC En kabelprøve på 1200 mm ophænges vandret over en brandkilde, placeret i en afstand på 7,5 cm under kablet. Kablet skal under testen være påtrykt sin nominelle spænding, og under brandpåvirkningen ved 750 C skal det kunne vedholde sin funktion uden nedbrud i minimum 90 minutter plus en 15 minutters afkølingsperiode. Såfremt kablet er mærket med normen, vil en angivelse af testperioden kunne forekomme, f.eks. IEC (90)" for en 90 minutters testperiode. 29.

30 Under branden må der naturligvis ikke opstå kortslutning eller afbrydelser af strømmen, hvilket heller ikke må være tilfældet, når der efter 12 timer atter påtrykkes spænding. For brandsikre kabler, der anvendes til specielle formål, kan der være angivet andre testperioder end de i IEC angivne. Elektricitetsrådet foreskriver f.eks. at kabler der anvendes til nød- og panikbelysningsanlæg skal have en funktionstid på minimum 30 min. Røgudvikling Test af kablers røgudvikling udføres efter IEC i et specielt rum, der måler 3x3x3 meter, svarende til et rumfang på 27 m 3. På hver side af rummet er opsat fotometrisk udstyr, som måler en lyskildes evne til at gennemtrænge den røg, der udvikles i rummet. Kablets røgudvikling er af yderste vigtighed i forbindelse med evakuering af personer og deres mulighed for at identificere nødudgange, samt brandvæsenets mulighed for at bekæmpe ilden i et lokale. IEC Testen udføres ved at afbrænde 1 liter sprit under et antal kabelprøver på hver 1 meters længde, placeret i et veldefineret indbyrdes forhold. Under afbrændingen cirkuleres luften i rummet ved hjælp af en ventilator for at give en ensartet fordeling af den udviklede røg. Testperioden slutter, når der over en periode på 5 min. ikke sker en yderligere forringelse af sigtbarheden, eller når testperioden har pågået i 40 minutter. Afhængig af antallet af kabelprøver må sigtbarheden ikke være reduceret til mindre end 50%, 60% eller 70% af den oprindelige under hele testperioden. Ved test af et halogenfrit kabel opnås f.eks. 70% sigtbarhed, hvorimod et tilsvarende traditionelt PVC kabel kun giver en sigtbarhed på 10% efter samme testtid. 30.

31 Halogenindhold og korrosivitet Halogenindhold (IEC ) Kablets indhold af korrosiv saltsyre (HCl) og andre halogenholdige stoffer som flour (F), brom (Br) og jod (J) bestemmes ved afbrænding af kablet. Ifølge normen må der ved afbrænding ikke udvikles nogen af disse stoffer. Korrosivitet (IEC ) I denne test undersøges ph-værdien for kablets brandgasser. Testen udføres ved, at man afbrænder en nærmere defineret mængde materiale og derefter måler phværdien for det vand, som røggassen ledes igennem. For at kablet kan betragtes som ikke korrosivt, kræves det, at ph-værdien er >3,5. Normalt ligger halogenfri kompound med en ph-værdi på 5, hvor PVC typisk er 2,5. Som reference er almindeligt drikkevand ph-neutralt med en ph-værdi på 7. Nødbelysning og varslingsanlæg Kun følgende ledningssystemer må ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 kapitel 805 anvendes: Brandsikre kabler som opfylder IEC Mineralisolerede kabler Varmebestandig siliconegummiisoleret monteringsledning type H05SJ-K i rør. I skjult installation i brændbare bygningsdele og overalt i synlig installation skal der anvendes metalrør Andre egnede ledninger eller kabler efter særlig tilladelse fra Elektricitetsrådet Ledningssystemerne skal anbringes således, at de under en brand kan opretholde strømforsyningen så længe som muligt. Af hensyn til risikoen for trækbelastninger i ledningssystemet i løbet af den krævede funktionstid må ledninger ikke fastgøres til bygningsdele af brændbart materiale. Ved samling af brandsikre kabler i dåser af plast o.lign. skal der anvendes klemmer med hus af porcelæn. Hvis inderlederne i det brandsikre kabel ikke er brandsikre, skal de forsynes med en brandsikker strømpe eller med brandsikkert tape. Til forsyning af et enkelt fastmonteret nødbelysningsarmatur eller et apparat kan massive, flertrådede eller mangetrådede ledninger med et tværsnit på mindst 0,75 mm² anvendes. I forbindelsen mellem et selvstændigt hovedarmatur for nødbelysning og et satellitarmatur må der højst være et spændingsfald på 3%. Den største ledningslængde, som begrænser spændingsfaldet til 3%, er angivet i den brugsanvisning, der følger med armaturet. 31.

32 Kredsløbsteori Impedans og admittans Når en ohmsk modstand R tilsluttes en vekselstrømsforsyning, vil øjebliksspændingen mellem punkterne a og b kunne bestemmes som v ab = V cos(ωt), og øjebliksstrømmen gennem modstanden i kan umiddelbart bestemmes, jvf. ohms lov som angivet nedenfor. i a ~ R v ab V i = = cos(ωt) = I cos(ωt) R R b I ovenstående formel angiver V vekselstrømsgeneratorens amplitude (maksimalværdi) og I på tilsvarende vis strømmens amplitude. Fra udtrykket fremgår det ligeledes, at både strøm og spænding er proportionale med cos(ωt) og siges således at være i fase. I næste eksempel er der i stedet for ovenstående ohmske modstand forbundet en kondensator C mellem punkterne a og b. For at kunne regne på dette eksempel er det væsentligt at se på følgende grundliggende definitioner og egenskaber for en kondensator C: C = Q V i = dq dt Det første matematiske udtryk beskriver definitionen for en kondensator C som forholdet mellem størrelsen af ladningen Q og potentialeforskellen (spændingen) V mellem kondensatorpladerne. Andet udtryk beskriver øjebliksstrømmen i en kondensator som ændringen af ladning pr. tidsenhed eller matematisk udtrykt som differentialkvotienten. Ved at bruge samme fremgangsmåde som for ovenfor ved en ohmsk modstand og kombinere denne med kondensator definitionerne fås nedenstående formler: 32.

33 i a ~ C q = C v ab = C V cos(ωt) i = dq dt = -ω C V sin(ωt) b Af udtrykkene fremgår det, at når vekselspændingen er beskrevet som en cosinus funktion, er vekselstrømmen udtrykt ved en negativ sinusfunktion. Spændingen og strømmen er altså ikke i fase som for en ohmsk modstand, men forskudt med ¼ periode. For kondensatoren beskriver udtrykket generelt, at strømmen er foran spændingen. Som sidste eksempel af interesse for kabler, betragtes igen det samme kredsløb hvor der mellem punkterne a og b er tilsluttet en spole (selvinduktion). For at regne på dette eksempel anvendes nedenstående grundliggende egenskab for en spole: v = L di dt Dette udtryk beskriver øjebliksværdien af potentialeforskellen (spændingen) for en spole med selvinduktionen L, hvori der løber en strøm med en given ændring pr. tidsenhed. Som i de tidligere eksempler opstilles nu en formel, på baggrund af ovenstående for sammenhængen mellem strøm og spænding i kredsløbet. I modsætning til ovenfor startes her med den afledte funktion (differentialkvotienten), hvis stamfunktion findes ved hjælp af integration. i a L di = V cos(ωt) dt ~ L di = V L cos(ωt) dt b V i = sin(ωt) ω L 33.

34 Som det fremgår, lidt analogt til kondensatoren, er strømmen i spolen en sinusfunktion, når udgangspunktet er en cosinus. Det skal dog bemærkes, at der her er tale om en positiv sinusfunktion og for en spole er strømmen tidsmæssigt efter spændingen med ¼ periode. På vektorform kan de tre basis eksempler gengives som vist nedenfor: Ohmsk modstand Kondensator Spole I I V V V I Når der er tale om en vektorrepræsentation kan signalerne naturligvis også beskrives som komplekse tal f.eks. V = Re+j Im. Ohms lov der er almindeligt kendt for at gælde for statiske signaler er ovenfor blevet anvendt for tidsvarierende signaler og vil kunne udtrykkes enten som spændingen forårsaget af en strøm eller strømmen forårsaget af en spænding ud fra nedenstående sammenhænge: v(t) = R i(t) eller i(t) = G v(t) hvor G betegner modstandes konduktans. I mange tilfælde er det formålstjenligt at anvende den komplekse notation, hvorved ovenstående ligninger omskrives til: V = Z I eller I = Y V Her betegner Z elementets impedans (modstand) og Y betegner dens admittans (ledningsevne), hvor de nye betegnelser Z og Y er indført, da man med fordel kan beskrive dynamiske kredsløbskomponenter som kondensator og selvinduktion ved brug af disse. Tidsdomæne Kompleks notation Impedans Admittans Modstand v = R i V = R I R G Kondensator i = C dv/dt I = jωc V 1/ jωc jωc Selvinduktion v = L dv/dt V = jωl I jωl 1/ jωl 34.

35 Erstatningsstrømsskema Det mest anvendte erstatningsstrømskema for kabler er det nominelle π-led, der angiver et simplificeret 1-faset strømskema for et 3-faset kabel. U 1 Y 1 Y 2 U 2 S 2 I erstatningsstrømskemaet kan værdierne for de anførte faktorer, som er bestemmende for kablets elektriske egenskaber, bestemmes udfra følgende formler: Z = R + jx = l (r+jx) Y 1 = Y 2 = ½ jb = ½ l jb Hvor nedenstående anvendte betegnelser er gældende pr. leder: l = er ledningens længde r = ledningens resistans, pr. meter x = reaktans, pr. meter b = susceptans, pr. meter Som eksempel kan 250 m NAYY-0-T 4x150mm 2 beskrives ved følgende værdier: l = 250 m r = 0,206 Ω/km x = 2 π 50 Hz 216 µh/km = 0,068 Ω/km b = 2 π 50 Hz 0,48 µf/km = 150,8 µs/km Z = 0,25 km (0,026 Ω/km + j0,068 Ω/km) = 0,065 Ω + j0,017 Ω Y 1 = Y 2 = ½ 0,25 km j150,8 µs/km = j18,85 µs 35.

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

BRANDSIKRE KABLER. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

BRANDSIKRE KABLER. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. BRANDSIKRE KABLER Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. Vigtigheden af brandsikkerhed Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere

Læs mere

FUNKTIONSSIKRE KABLER. Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

FUNKTIONSSIKRE KABLER. Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. FUNKTIONSSIKRE KABLER Brandsikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. IKKE ALLE KABLER ER ENS Vigtigheden af funktionssikkerhed Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

ALUMINIUMKABLER. Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS

ALUMINIUMKABLER. Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS ALUMINIUMKABLER Det alternative valg, der er både lettere og billigere. IKKE ALLE KABLER ER ENS Aluminium vs. kobber Mange installatører forstår udemærket omkostningsforskellen mellem kobber- og aluminiumkabler,

Læs mere

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km ELLX-HF-A Apparatkabel 0,5 mm Apparat/ tlf. installations kabel til indendørs brug, oplægning på kabelbakker, kabelstiger, på væg eller som tilslutnings kabel. Kablet er opbygget på følgende måde: massiv

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

SIENOPYR. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg.

SIENOPYR. Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. IKKE ALLE KABLER SIENOPYR Funktionssikre kabler til installation, alarm og sikringsanlæg. ER ENS Top fiksering Røglem gennemtræk 5m 3 /min Kabelprøve Gasbrænder Propangas brænder Brandtest for enkelte

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS EMC - LINE Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS Elektromagnetisk forenelighed (EMC). EMC-beskyttelse sikre at elektriske apparater, maskiner og instrumenter

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Quick Guide. September 2017

Quick Guide. September 2017 September 2017 Quick Guide Med en stregkodescanner i den ene hånd og Quick Guiden i den anden, kan du hurtigt og nemt bestille dine kabler og ledninger. nkt-dk.com STRØMVÆRDIER FOR NOIKLX 90 Tabel 52-E4.

Læs mere

MTO CABLES, del 1.2. www.mto-electric.dk

MTO CABLES, del 1.2. www.mto-electric.dk MTO CABLES, del 1.2 KONTAKTINFORMATION MTO electric a/s Stiftsvej 14 7100 Vejle 75 800 310 75 800 320 cables@mto-electric.dk CVR-nr: 26314909 Sydbank 7030-0000106781 VAT (Moms): DK26314909 IBAN:DK2370300000106781

Læs mere

Produktkatalog Elforsyning

Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Elforsyning 2010 Completing the picture nkt cables Forord nkt cables' produktkatalog 2010 indeholder et bredt program af forsynings- og distributionskabler. Kataloget indeholder oplysninger

Læs mere

Produktkatalog Elforsyning. 1 Reka Elforsyning 011

Produktkatalog Elforsyning. 1 Reka Elforsyning 011 Produktkatalog Elforsyning 1 Reka Elforsyning 011 1961-2011 NOTATER Reka Elforsyning 2011 Indholdsfortegnelse Forsyningskabler 1kV PEX-M-AL 0,6/1 kv 4 NAHH-O 0,6/1 kv 5 N2XH-O 0,6/1 kv 6 NAHCH-O-S 0,6/1

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

LiteRex INSTALLATIONSKABEL KUN MED GODE EGENSKABER PART OF THE PRODUCT FAMILY. EN CPR Eca

LiteRex INSTALLATIONSKABEL KUN MED GODE EGENSKABER PART OF THE PRODUCT FAMILY. EN CPR Eca LiteRex INSTALLATIONSKABEL KUN MED GODE EGENSKABER EN 50575 CPR Eca PART OF THE PRODUCT FAMILY LiteRex Installationskabel kun med gode egenskaber 1. Sikker UV-beskyttet kappe og lederisolering halogenfri

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Elforsyning. Produktkatalog

Elforsyning. Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Indhold: Produkter til elforsyning: Side 1 kv sortiment Prysmian 4-leder PEX-M-L 1 kv halogenfri... Prysmian 4-leder HIK-L-M 1 kv 1 kv halogenfri... 8 10 MV sortiment Prysmian

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende:

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende: 1. Kabel- og anlægsdata 1.1 400 kilovolt kabeldata 400 kilovolt landkablerne er opbygget af følgende: Faktaboks med følgende oplysninger: 1. Vandtæt komprimeret aluminiumsleder med et tværsnitsareal på

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Kabelkatalog 2005/2006

Kabelkatalog 2005/2006 Kabelkatalog 2005/2006 Kære Otra kunde. Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Otra Danmarks Kabelkatalog 2005/2006. Alle produkter i Kabelkataloget kan bestilles via telefon og fax i vores salgsafdelinger

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

I k k e a l l e k a b l e r e r e n s TECSUN (PV) H1Z2Z2-K. Installationskabel til solcelleanlæg iht. EN 50618

I k k e a l l e k a b l e r e r e n s TECSUN (PV) H1Z2Z2-K. Installationskabel til solcelleanlæg iht. EN 50618 I k k e a l l e k a b l e r e r e n s TECSUN (PV) H1Z2Z2-K Installationskabel til solcelleanlæg iht. EN 50618 BILLIGSTE VEJ TIL EN GRØN OMSTILLING PROGNOSE FOR VÆKSTEN TIL DANSK SOLENERGI 605 GWh solcelle

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler COFERRO INSTALLATØR KATALOG Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler Gulv rackskabe Væg rackskabe Rack og tilbehør Patchkabler Siemon Datakabler Aluminiumskabler Securi flame

Læs mere

Reka-kabler til vind power teknologi

Reka-kabler til vind power teknologi Vind power kabler Reka-kabler til vind power teknologi Vindmølle parker, der er placeret i store åbne områder, er ideelle til produktion af ren, vedvarende vindenergi. Disse steder kan findes inde i landet

Læs mere

BRAND & SIKRING KABLER PRODUKTKATALOG

BRAND & SIKRING KABLER PRODUKTKATALOG BRAND & SIKRING KABLER PRODUKTKATALOG FORRETNINGSOMRÅDER Om Scankab Cables Scankab Cables har mere end 20 års erfaring som leverandør af kabler til det skandinaviske marked. Vi har stor succes med at udvikle,

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

PRODUKT KATALOG

PRODUKT KATALOG PRODUKT KATALOG WWW.SCANKAB.DK Indholdsfortegnelse INSTALLATIONSKABLER 1 POWERFLEX RV-K - 0,6/1 kv 1 POWERFLEX YMvK - 0,6/1 kv 4 SCANLET PLUS Premium - 300/500 V 6 SCANLET PLUS Colour - 300/500 V 8 SCANLET

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

H05Z-K 300 V + H07Z-K 450 V

H05Z-K 300 V + H07Z-K 450 V H05Z-K 300 V + H07Z-K 450 V Halogenfri monteringsledning med +90 C driftstemperatur Halogenfrit med +90 C driftstemperatur Halogenfri monteringsledning med +90 C driftstemperatur. Det kan være en fordel

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Rekommandation 22. 10-60 kv PEX-kabler. 2. udgave. Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rosenørns Allé 9. 1970 Frederiksberg C. Tlf.

Rekommandation 22. 10-60 kv PEX-kabler. 2. udgave. Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rosenørns Allé 9. 1970 Frederiksberg C. Tlf. Rekommandation 22 10-60 kv PEX-kabler 2. udgave Dansk Energi Forskning og Udvikling Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C lf.: 35 300 400 Fax: 35 300 401 E-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dansk

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Bygningsarbejder ETS-51-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24692/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007 1. Kabler 1.1 Indledning I projektet er to ledere som der skal blive redegjort for valg af deres tværsnits areal. Det er trefase 400 V line fra turbine huset til sommer huset som flutter de 22 kw der blev

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Thorsman Mini-kanaler DMT. En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler

Thorsman Mini-kanaler DMT. En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler Thorsman Mini-kanaler En komplet serie af hurtigt monterede, sikre og elegante installationskanaler 4 stærke årsager til at vælge Thorsman. Frihed til at vælge det mest omfattende system på markedet. 5

Læs mere

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler.

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. EBA opmålingsregler. 2016-01-11 01 Generelle opmålingsregler Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. De efterfølgende sider viser opmålingsregler for særlige varegrupper.

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

75% reglen. Thomas Krogh Andersen

75% reglen. Thomas Krogh Andersen 75% reglen Denne tekniske rapport belyser problemstillinger ved at fortsætte med at bruge den danske særregel 75% reglen efter indførelse af BEK 1082 af 12/07/2016 (Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

INDUSTRI KABLER PRODUKTKATALOG

INDUSTRI KABLER PRODUKTKATALOG INDUSTRI KABLER PRODUKTKATALOG INDUSTRIKATALOG Kære kunde. Scankab Cables har mere end års erfaring som leverandør af kvalitetskabler til det skandinaviske marked. Vi har stor succes med at udvikle, producere

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Elforsyning. Produktkatalog

Elforsyning. Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Indhold: Produkter til elforsyning: Side 1 kv sortiment Flerleder FUX Pro 1 kv halogenfri... 8 4-leder PEX-M-L 1 kv halogenfri... 10 4-leder HIK-L-M 1 kv 1 kv halogenfri...

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle!

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! Præsentationen er udarbejdet til brug på dialogmøde 19. maj 2015 og giver en status på arbejdet med nye elsikkerhedsregler, som det ser ud på denne dato.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere