Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C"

Transkript

1 Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C, affattes som bilag I, og dennes bilag Y til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) bekendtgørelse nr. 693 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer, og 2) bekendtgørelse nr. 694 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen.

2 Bilag I Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6C Kapitel 817 Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer Introduktion Bestemmelserne i dette kapitel supplerer, ændrer eller erstatter de tilsvarende bestemmelser i bekendtgørelse nr af 1. juli 2001 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 elektriske installationer med senere ændringer (afsnit 6) og bekendtgørelse nr af 22. marts 2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A elektriske installationer (afsnit 6A). Hvis der ikke i dette kapitel er foretaget tilføjelser, ændringer eller erstatninger, betyder det, at bestemmelserne i afsnit 6 og 6A gælder. Numrene, der følger efter kapitelnummeret, svarer til de tilsvarende dele eller punkter i afsnit 6 og 6A. Nye supplerende bestemmelser har nyt nummer. Visse installationer kan være omfattet af bestemmelserne i flere kapitler i afsnit 6 del 7 og 8. I så fald skal de opfylde samtlige de kapitler, de er omfattet af. Note 1: For eksempel skal installationer i badeværelser i boliger både opfylde bestemmelserne for boliger i afsnit 6 kapitel 801 og bestemmelserne for badeområder i afsnit 6 kapitel Gyldighedsområde Tilføjelse: De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for anvendelse og installation af stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende Tilføjelser: Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde kravene og normbladene i DS/IEC :2004, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 1: Almindelige bestemmelser, DS/IEC tillæg 1:2007 og DS XX, 1. udgave Stikpropper og stikkontakter for husholdningsbrug o.l. Del 2: Særlige bestemmelser for danske systemer. Det skal sikres ved installation af stikkontakter, at de monteres i en installationsdåse, der efter stikkontaktfabrikantens oplysning er egnet og beregnet til den pågældende stikkontakt.

3 Definitioner og ordforklaringer Tilføjelser: Stikprop Materiel med stikben beregnet til at passe sammen med en stikkontakts kontaktbøsninger; stikproppen har også midler til elektrisk forbindelse og mekanisk fastholdelse af en bøjelig ledning Stikkontakt Materiel med kontaktbøsninger beregnet til at passe sammen med en stikprops stikben og med tilslutningsklemmer for tilslutning af ledninger Fast stikkontakt Stikkontakt beregnet for tilslutning til fast installation Transportabel stikkontakt Stikkontakt, som er beregnet for tilslutning til eller udgør en del af den bøjelige ledning, og som let kan flyttes fra ét sted til et andet, mens den er tilsluttet forsyningen Stikkontakter med pindjord Stikkontakter med pindjord er stikkontakter i henhold til DS XX, normblad 1-1c Stikkontakter med sidejord Stikkontakter med sidejord er stikkontakter i henhold til DS XX, normblad 1-1d Hospitalsstikpropper- og stikkontakter Stikkontakter i henhold til DS XX, normblad DK 1-8a og DK 1-8b Fast hospitalsstikkontakt topolet med jord, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller, gør det muligt at tilslutte udstyr med vigtige funktioner, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper Adapter Transportabelt materiel der er konstrueret som en sammenbygget enhed bestående af en stikpropdel og en eller flere stikkontaktudtag Systemadapter Adapter som tillader forbindelse af en eller flere stikproptyper til en stikkontakt, der ikke er konstrueret til disse stikpropper Beskyttelse mod elektriske stød

4 Tilføjelse Note 2: Boligstikkontakter med to udtag i henhold til DS XX, normblad 1-9a, der er sammenbygget af et fladt topolet udtag uden jord for tilslutning af klasse II apparater (højst 2,5 A 250 V) og et rundt topolet udtag med jord (13 A 250 V) kan installeres lovligt, selvom der i henhold til afsnit 6 kapitel er krav om, at alle stikkontakter skal have beskyttelseskontakt (jordkontakt). Det anses for sikkert at anvende det flade topolede udtag uden jord (2,5 A 250 V), da den tilhørende stikprop er ikke genmontérbar og kun tillades monteret på materiel af klasse II, og andre stikpropper ikke kan isættes Overstrømsbeskyttelse Supplement for stikkontakter til tabel 43 D i bilag A til kapitel 43 i afsnit 6 i henhold til DS XX. Stikkontaktens mærkestrøm Største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse Note 3: For stikkontakter sammenbygget med fladt to-polet udtag (2,5 A 250 V) i henhold til DS XX, normblad 1-9a kan mærkestrømmen for stikkontaktdelen med jord anvendes. Note 4: Denne ændring for største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse er foretaget, fordi det forventes, at det på et tidspunkt vil blive accepteret at anvende 1-fasede stikkontakttilsluttede apparater med et strømforbrug på op til 16 A. Det svage led vil efter de tidligere tilladte værdier så ikke være sikringen, men det 10 A eller 13 A materiel, der sidder mellem sikringen og apparatet for eksempel afbrydere, stikkontakter, tilledninger m.m Beskyttelse mod elektriske stød Tilføjelser: Beskyttelsesjorden fra stikkontakter med jord skal overføres til klasse I apparater. Der skal anvendes stikpropper med samme jordkontaktsystem som stikkontakten, eller der skal anvendes en egnet systemadapter Stikkontakter med pindjord og sidejord skal: - enten tilsluttes virksom beskyttelsesleder og være omfattet af automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelse skal der anvendes HPFI-afbryder - eller beskyttes ved separat strømkreds. Note 5: Undtagelserne i bekendtgørelse nr af 13. november 2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer kan ikke anvendes for stikkontakter med pindjord eller sidejord Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder: Undtagelsen til at undlade beskyttelseslederen ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 gælder ikke for stikkontakter med pindjord eller for stikkontakter med sidejord Hospitalsstikkontakter- og stikpropper

5 De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper kun må anvendes på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsmateriel forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes. Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede personer. Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt materiel til brug i de strømkredse på hospitaler og lignende områder, hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må kunne anvendes. Hospitalsstikpropper må kun anvendes i hospitalsstikkontakter. De må ikke anvendes i almindelige stikkontakter, da almindelige stikkontakter ikke er konstrueret og prøvet, så de kan anvendes sammen med hospitalsstikpropper. Der kan ved brug af almindelige stikkontakter opstå farlig opvarmning på grund af manglende kontakttryk. Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet med en advarsel, er det op til den ansvarlige på det enkelte hospital og lignende medicinske område at sikre, at ovennævnte overholdes.

6 Bilag Y Normative referencer Tilføjelse til bilag Y til afsnit 6: ISO/DS DS XX Titel Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Bestemmelser for særlige danske systemer

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere