På sporet med VÆKSTmidt. Region Midtjylland Regional Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet med VÆKSTmidt. Region Midtjylland Regional Udvikling"

Transkript

1 På sporet med VÆKSTmidt Region Midtjylland Regional Udvikling

2 INDHOLD Indledning... 5 BE Installationer A/S & BE CableCon A/S... 6 Brimas A/S... 8 Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S fibo intercon House of Jacob Jensen Nordisk Company A/S Nordisk Granit Import A/S Seelen Care ApS VÆKSTmidt Accelerator På sporet med VÆKSTmidt

3 MIDT I VÆKSTEN Et konkurrencedygtigt erhvervsliv er fundamentet for et stærkt velfærdssamfund. Dette var udgangspunktet, da Vækstforum i Region Midtjylland tilbage i 2007 igangsatte en række initiativer, der som en samlet vifte skulle styrke virksomhedernes muligheder for vækst, skabe flere arbejdspladser og øge kompetenceniveauet. Og det er fortsat udgangspunktet. Væksthus Midtjylland har varetaget operatørfunktionen for det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt i perioden Knap 300 små og mellemstore virksomheder har deltaget i programmet og resultaterne herfra viser, at indsatsen virker. Virksomheder, der har fået rådgivning fra programmet, klarer sig nemlig væsentligt bedre end andre virksomheder, især på eksport og værditilvækst. Den midtjyske model har vist sig at være velfungerende. Det tætte samspil mellem de offentlige aktører væksthus, lokale erhvervsserviceenheder, innovationsnetværk, innovationsmiljøer m.fl. er afgørende for, at virksomhederne oplever tilbuddene som let tilgængelige og benytter sig af dem. En model, som understøtter Vækstforums satsning på en bred og sammenhængende programstruktur målrettet iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Fra 2009 og 3 år frem er afløseren for VÆKSTmidt VÆKSTmidt Accelerator igangsat. Det er stadig et program, der retter sig mod virksomheder med vækstpotentiale. Men hvor tilbuddene tidligere mest gik på specialiseret rådgivning og deltagelse i netværks- og sparringsforløb, fokuserer programmet nu også på at koble virksom hederne med kapitalressourcer. I dette casekatalog kan du møde otte af VÆKSTmidtvirksomhederne og læse om, hvad de fik ud af tilbuddene. Derudover kan du læse lidt om den midtjyske model og endelig afsluttes med en kort præsentation af de enkelte forløb i VÆKSTmidt Accelerator. God læselyst! Bent Mikkelsen Afdelingschef, Regional Udvikling, Region Midtjylland November 2010 På sporet med VÆKSTmidt 3

4 Geografisk Geografisk fordeling fordeling af projekter af projekter Grøn=individuelle forløb Orange=kollektive forløb forløb Kilde: Væksthus Midtjylland 4 På sporet med VÆKSTmidt

5 INDLEDNING Erhvervsfremmesystemet i Region Midtjylland er enkelt og velfungerende. Her kan virksomheder og iværksætter få vejledning og rådgivning uanset hvor de henvender sig. Væksthus Midtjylland er som netværksorganisation det centrale omdrejningspunkt. Idéen er, at ved at samarbejde med en lang række private og offentlige aktører sikres, at de nødvendige kompetencer er tilgængelige. Og at virksomhedens behov er udgangspunktet. Aktørerne er lokale erhvervsserviceenheder, forsker- og udviklingsparker, innovationsnetværk, innovationsmiljøer, GTS er, kompetencecentre, private rådgivere m.fl. Typisk henvender en virksomhed sig til den lokale erhvervsserviceenhed. Her tilbydes generel vejledning, og virksomheden vejledes videre i systemet. Har virksomheden et vækstpotentiale tilbydes virksomheden en mere specialiseret vejledning i Væksthus Midtjylland. Væksthusets konsulenter analyserer virksomhedens potentiale og på baggrund af denne vurderes i samarbejde med virksomheden hvilken form for rådgivning eller hvilket udviklingsforløb, virksomheden kunne have behov for. Herefter tilknyttes en ekstern konsulent virksomheden og et programforløb igangsættes. Knap 300 midtjyske virksomheder har siden 2007 taget imod et eller flere tilbud fra det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. De har således fået tilskud til specialiseret rådgivning samt mulighed for at deltage i forløb med netværk og sparring. Forløbene i VÆKSTmidt har omfattet såvel individuelle som kollektive forløb. På kortet side 4 ses den geogra fiske fordeling af virksomheder i Region Midtjylland, som har modtaget tilskud via VÆKSTmidt i perioden På sporet med VÆKSTmidt 5

6 6 På sporet med VÆKSTmidt BE Installationer A/S & BE CableCon A/S Historik: Virksomheden har rødder tilbage til 1932, men fik den nuværende form i 1984 ved en sammenlægning af virksomhederne O. F. Mortensen og Erik Kønigsberg, som startede i Lige siden har begreber som udvikling og nytænkning været centrale elementer. I 2007 startede BE afdelingen BE CableCon og siden da har der været en rivende udvikling. BE CableCon råder nu over en af Danmarks mest moderne maskinparker inden for kabelbearbejdning. Antal ansatte: 14 Produkter: Kabler af mange forskellige typer. Kunder: Blandt andet vindmøllebranchen i Danmark og resten af verden. Geografisk placering: Viborg VÆKSTmidt forløb: Tjek på teknologi. En ekstern konsulent rådgiver om teknologiudvikling og hjælper til med at få udviklet en idé til et nyt produkt. Eksempelvis hjælp til markedsundersøgelser, hjælp til proces og styring af produktudviklingen eller værditilvækst gennem design. Hjemmeside:

7 Når kunderne stiller krav Kvalitet i hverdagen er vigtig for mange arbejdspladser. Ligeledes er det sværere og sværere at få samarbejdspartnere, hvis man ikke er kvalitetscertificeret. Sådan har virksomheden Be CableCon i Viborg oplevet virkeligheden på det seneste. I lang tid har vi næsten kun arbejdet med en enkelt større kunde. Men da vi skulle udvide vores kundeportefølje, oplevede vi, at kunderne spurgte til, om vi var ISO 9001 certificeret, forklarer Klaus Møller, medejer og direktør hos Be CableCon. Da behovet for kvalitetscertificeringen opstod, gjorde et bestyrelsesmedlem for Be CableCon opmærksom på, at det var muligt at søge tilskud til specialiseret rådgivning via VÆKSTmidt programmet. I sommeren 2009 søgte virksomheden om tilskud til projektet. Jeg var meget spændt på proceduren. Det skulle jo helst være nemt og uden for meget papirarbejde, fortæller Klaus Møller. Heldigvis viste det sig, at proceduren helt igennem var meget enkel. Først til sidst skulle vi rapportere tilbage. Dette er naturligvis også helt i orden projektet skulle jo helst munde ud i et konkret resultat. Og nu har vi en slags manual for virksomheden, der kvalitetssikrer opgaveløsningen rundt i hele organisationen. Det var Boutrup Consulting i Grenå, der hjalp med at få kvalitetsstyringen sat i værk. Resultatet er, at der i dag kun mangler få detaljer, før den endelige ISO 9001 godkendelse af virksomheden kan finde sted. På sporet med VÆKSTmidt 7

8 Brimas A/S Historik: Brimas A/S har siden starten i 1998 udviklet sig til en topmoderne smede- og maskinfabrik med stor fleksibilitet i produktionen. Antal ansatte: 30 Produkter: Opgaverne spænder vidt fra laserskæring og CNC kantbukning til totalløsninger i form af specialmaskiner, transportbånd og meget andet inden for bl.a. levnedsmiddel- og fødevareindustrien. Virksomheden har samtidig en industrimontageafdeling, der udfører rørsvejsning, service og vedligeholdelse af maskiner, samt en afdeling for forarbejdning og levering af bygningsstål. Kunder/markeder: Fødevareindustrien og bygningsindustrien. Geografisk placering: Horsens VÆKSTmidt forløb: Vækstsparring. Dette tilbud giver en virksomhedsleder mulighed for at få tilknyttet en mentor til at sparre med om sin virksomheds udvikling og drift. Sparringspartneren vil typisk selv tidligere have været leder af en større virksomhed. Hjemmeside: 8 På sporet med VÆKSTmidt

9 Én at spille bold med Virksomhedens udvikling er gået stærkt. Så stærkt, at der var behov for lige at standse op, trække vejret og tænke over, om der ikke var brug for et par øjne udefra. Her kunne VÆKSTmidt programmet hjælpe, fortæller direktør Thomas Iversen. Brimas fik med hjælp af en vækstkonsulent fra Væksthus Midtjylland kortlagt vækstpotentialet og fik efter følgende bevilget et Vækstsparringsforløb under VÆKSTmidt programmet. Målet med at tilknytte en ekstern sparringspartner var at få hjælp til at styrke og styre virksomhedens massive fremgang. Der var brug for en professionel håndtering af virksomhedens udvikling. Jeg tror, at alle virksomheder kunne have gavn af en privat konsulent. Det er sundt at få nogen til at se virksomheden ude fra, mener Thomas Iversen. Vi har virkelig kunnet bruge den enorme viden, som konsulenten sidder inde med. Han har hjulpet os med at systematisere hele vores organisation fra strategi over handlingsplan til afrapportering, fortæller direktøren. Man skal dog være opmærksom på, at man får en at spille bold med ikke én, der dribler selv. Men sætter man konsulenten godt ind i de forhold, der er i ens virksomhed, og betror ham de relevante oplysninger, så kan det gøre en stor forskel, understreger Thomas Iversen. Virksomheden Brimas A/S har været i rivende udvikling siden starten for 12 år siden. Allerede efter det første år blev forretningskonceptet for virksomheden udvidet og ændret til primært at omfatte underleverandørarbejde i rustfrit stål og aluminium i Horsens og omegn. Og i 2001 måtte virksomheden flytte fra de første ca. 100 kvm. til nye lokaler på ca. 650 kvm. Igen i 2007 flyttede virksomheden denne gang til en nybygget kvm. stor fabrik. Aktiviteterne blev yderligere udvidet til at omfatte leverancer af bygningsstål, herunder altaner, trapper mv. Ligeledes er selskabsformen ændret flere gange, fra et I/S til et ApS og nu et aktieselskab. Og væksten slutter ikke her. I marts 2011 står en ny hal på yderligere 1500 kvm. klar til indflytning. Brimas beskæftiger 30 medarbejdere og har stort fokus på personalepleje. Og en spændende arbejdsfilosofi hver enkelt medarbejder skal være ekspert på samtlige maskiner i virksomheden hvilket har været medvirkende årsag til de ryk, Brimas har taget fremad. På sporet med VÆKSTmidt 9

10 10 På sporet med VÆKSTmidt Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Historik: PC brøndborer- og ingeniørfirma blev grundlagt i Firmaet startede med fremstilling af pumper, filtre og vandmotorstativer og supplerede i 1905 med brøndboring. Antal ansatte: 10 Produkter: Vandforsyninger, geologiske undersøgelser, opbygning, renovering og service af vandforsyninger, fundering og grundvandssænkning. Kunder: Miljøcentre, vandforsyninger, entreprenører. Geografisk placering: Højslev ved Skive VÆKSTmidt forløb: PLATO-gruppe. Et 2-årigt gruppeforløb, hvor ca. 10 ledere af mindre virksomheder i fælles skab arbejder med strategi- og forretningsudvikling. Til hver gruppe er tilknyttet funktionschefer fra større virksomheder, der gennem faglige input til gruppen tilfører deltagerne nyt syn på virksomhedsledelse. Hjemmeside:

11 Nu ved vi, hvilken vej vi skal gå Det var gennem Væksthus Midtjylland, at brøndborervirksomheden Poul Christiansen A/S fik tilbud om at komme med i en PLATO-gruppe. Det takkede han ja til, og han har ikke fortrudt. For mit vedkommende har det vigtigste emne været forretningsplaner og handlingsplaner. Det er ikke altid man tænker i de store linjer i en virksomhed på vores størrelse. I den retning har rådgivningen været rigtig god. Og det, at man skal være forberedt til hvert møde gør også, at man får et skub fremad, fortæller Christian Christiansen. Han er direktør i den familiebaserede brøndborervirksomhed, Poul Christiansen A/S. Konkret betyder det, at vi har fået udviklet en forretningsplan og en handlingsplan for virksomheden. Vi er også blevet bekræftet i, at det har været rigtig godt med en professionel bestyrelse. Nu ved vi, hvilken vej vi skal gå, siger Christian Christiansen. Kort beskrevet er PLATO vækst og udvikling gennem ledelsestræning og gruppebaseret rådgivning. Det er et toårigt netværksbaseret udviklingsforløb, hvor en række virksomhedsledere fra ikke-konkurrerende virksomheder mødes en gang cirka hver måned. Grupperne består af cirka 10 virksomhedsledere, der sparrer med hinanden og samtidig får kompetent rådgivning fra en funktionschef eller en direktør fra en større virksomhed. Hos Poul Christiansen A/S er det ikke kun ekspertrådgivningen, som har givet udbytte. Også samværet med de andre virksomhedsledere har været til stor gavn, siger direktør Christian Christiansen. På sporet med VÆKSTmidt 11

12 fibo intercon Historik: fibo intercon har eksisteret som arbejdsplads siden I starten var det et reparationsværksted, men i de seneste 40 år har virksomheden været en egentlig maskinfabrik. Antal ansatte: 70 Produkter: Udvikler, producerer og leverer mobile, semimobile og stationære blande anlæg samt maskinudstyr og komplette produktionsanlæg. Kunder/markeder: Betonindustrien, byggeindustrien, entreprenørvirksomheder. Geografisk placering: Videbæk VÆKSTmidt forløb: Udviklingskompas. Virksomheden får støtte til en konsulent, der løser en konkret udviklings opgave i virksomheden, f.eks. strategiudvikling, produktionsplanlægning eller vurdering af nye markedsmuligheder. Hjemmeside: 12 På sporet med VÆKSTmidt

13 Hul igennem til nye markeder På baggrund af et godt salg og gode erfaringer i Mellemøsten, Frankrig, Nordafrika og specielt i Rusland ønskede virksomheden fibo intercon at øge eksporten endnu mere. Vi kom i dialog med Væksthus Midtjylland, fordi vi gerne ville afdække, hvilke nye markeder der kunne være spændende for os i den del af virksomheden, der laver betonblandeanlæg. Altså anlæg hvor produktionen foregår på selve byggepladsen, forklarer Erik Roos, salgschef hos fibo intercon. På den måde kom vi frem til, at markederne i Sverige, Polen og Norge var interessante for os. De to førstnævnte på grund af stor vækst i byggesektoren. I Norge fordi de store afstande i dele af landet gør vores produkter relevante, fortæller Erik Roos. Med hjælp fra VÆKSTmidt programmet blev der gennemført detaljerede undersøgelser af markederne i de 3 lande. Flere hundrede virksomheder i de pågældende lande blev kontaktet og udspurgt om deres interesse i betonblandeanlæg. Vores hitrate var rigtig god. Så god at vi turde springe ud i det. Og det betyder, at vi for øjeblikket er i gang med at følge op på kontakter og afgive tilbud i de pågældende lande. Forarbejdet et blevet lavet godt og grundigt, og tålmodigheden har været stor. Men det betaler sig, siger Erik Roos. Hjælpen fra VÆKSTmidt programmet har været rigtig god for virksomheden, men også kontakten til Væksthus Midtjylland har givet virksomheden et ekstra skub. Det gode ved et sted som Væksthuset er, at man kan ringe og få en god samtale. Måden, det foregår på, er helt nede på jorden. Det har givet os et stort udbytte, fortæller Erik Roos. På sporet med VÆKSTmidt 13

14 14 På sporet med VÆKSTmidt House of Jacob Jensen Historik: Jacob Jensen etablerede tegnestuen Jacob Jensen Design i 1958, med speciale inden for industrielt design, som sønnen Timothy Jacob Jensen overtog i Timothy oprettede Jacob Jensen Brand i 1999, efter at han i 1998 havde oprettet Jacob Jensen Holding. Gennem årene har arbejdsområderne udviklet sig til også at omfatte arkitektur og design inden for rundkørsler, køkkener, tv-studier, logoudvikling mv. Antal ansatte: 7-10 Produkter: Industrielt design, grafisk design, produktdesign, branding, værdiafklaring, kommunikation, arkitektur, Urban design mv. Kunder: Industrivirksomheder, servicevirksomheder, organisationer m.fl. i Danmark og udland. Geografisk placering: Højslev ved Skive. VÆKSTmidt forløb: Global guide. Hjælp fra en rådgiver til at løse en konkret opgave i forbindelse med virksomhedens globaliseringsproces eller eksportbestræbelser. Hjemmeside:

15 Fælles guidelines letter samarbejdet Virksomheden Jacob Jensen ønskede tilbage i 2008 at udvikle sit samarbejde med sine licenstagere. Ønsket var at skabe større gennemskuelighed mellem Jacob Jensen Brands og licenstageres aktiviteter. Tanken var derfor at implementere Corporate Social Responsibility (CSR). CSR går ud på, at virksomhederne også tillægger sig et socialt ansvar for måden, der ageres på i hverdagen inden for områder som klima, miljø og menneskerettigheder. I samarbejde med Steen Hintze fra CSR Consulting fik virksomheden udarbejdet fundamentet til udviklingen af en Code of Conduct. Det er en række guidelines, som virksomhedens partnere kan bruge til at blive bedre i arbejdet med CSR. CSR-projektet er stadig i gang. Vi har fået udarbejdet nogle værktøjer, som har til formål at hjælpe i det daglige arbejde med CSR. Både over for vores partnere og deres leverandører, men vi bruger det også til selv at holde fokus i vores ambitioner på området, fortæller Betina Nielsen, salgs- og marketingdirektør i House of Jacob Jensen. Jacob Jensens formsprog har vist sig at rumme et udsædvanligt stort potentiale. Det har vokset og bredt sig i snart 50 år, sprunget fra generation til generation, og er nu så stærkt, at det danner grundlag for det internationale varemærke JACOB JENSEN. Med over 700 produkter formgivet fra starten af 50 erne til i dag, er Jacob Jensen sandsynligvis den designer, som er mest repræsenteret i danske hjem. Eksempler er B&O anlægget, Margrethe-skålen, vejrstationen, Nilfisk-støvsugeren, telefonen eller senest serien af kister. Med et stærkt brand, et flot design koncept, høj kendskabsgrad samt vækst ambitioner, har virksomheden et godt udgangspunkt for fortsat positiv udvikling. På sporet med VÆKSTmidt 15

16 Nordisk Company A/S Historik: Gennem mere end 40 år inden for outdoor branchen er NORDISK blevet kendt for det brede sortiment af outdoor-udstyr i høj kvalitet. I dag er NORDISK en international virksomhed på de nordlige og centraleuropæiske markeder. Antal ansatte: 5 Produkter: Kvalitets outdoor udstyr, bl.a. liggeunderlag, soveposer, telte og kogegrej. Kunder/markeder: High end butikker i Europa. Geografisk placering: Silkeborg VÆKSTmidt forløb: Udviklingskompas. Virksomheden får støtte til at anvende en konsulent til at løse en konkret udviklingsopgave i virksomheden, f.eks. strategiudvikling, produktionsplanlægning eller vurdering af nye markedsmuligheder. Hjemmeside: 16 På sporet med VÆKSTmidt

17 Analyse resulterede i egen marketingafdeling I foråret 2009 stod virksomheden Nordisk Company A/S over for en ny og spændende opgave. Direktør Erik Møller havde en fornemmelse af, at det kunne lønne sig at insource virksomhedens marketingarbejde. Tidligere havde virksomheden i Silkeborg outsourcet denne funktion. Men forarbejdet skulle naturligvis gøres inden. Vi kontaktede det lokale erhvervsservicecenter erhvervsilkeborg og blev henvist til Væksthus Midtjylland. Her kortlagde en konsulent vores vækstpotentiale, og efterfølgende fik vi bevilget tilskud til Udviklingskompasset under VÆKSTmidt programmet, fortæller Erik Møller. Med hjælp fra en konsulent fra Kraftwaerk Reklamebureau i Silkeborg fik vi udarbejdet en strategianalyse af virksomhedens marketingafdeling. Arbejdet med virksomhedens strategi viste, at Erik Møller havde haft den rigtige fornemmelse i forhold til virksomhedens marketingarbejde. Resultatet er, at der i dag sidder to ekstra ansatte hos Nordisk Company A/S en med ansvaret for grafisk arbejde og en med ansvaret for kreativt arbejde. Tilsammen udgør de to nyansatte en intern marketingafdeling. På sporet med VÆKSTmidt 17

18 Nordisk Granit Import A/S Historik: Etableret i En stadig større interesse for anvendelse af naturstenprodukter nødvendiggjorde behovet for import. Virksomheden begyndte med engrossalg til stenhuggerier i både ind- og udland, og sideløbende hermed etablerede den detailsalg i en butik i Skive. Antal ansatte: 7 Produkter: Tilhugning, tilskæring og bearbejdning af sten samt udsmykning/renovering af områder. Kunder/markeder: Virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder i Danmark. Geografisk placering: Skive VÆKSTmidt forløb: Chef til leje. Virksomheden får tilbudt ekstra ledelsesressourcer i en periode til at løse en udfordring i virksomheden, der kræver en særlig intensiv eller længerevarende indsats. Hjemmeside: 18 På sporet med VÆKSTmidt

19 Lærerigt forløb med positivt udbytte Forløbet var rigtig godt. Strategien var den rigtige, hjælpen var den rigtige og de bedste intentioner var til stede fra Væksthuset og vores eksterne konsulent. Det var en god ressource at få tilført virksomheden, siger Palle Jepsen, stenhugger i Nordisk Granit Import. Virksomheden Nordisk Granit Import stod med et ønske om vækst og mersalg. Derfor blev et møde med det lokale erhvervskontor Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter tilbage i 2008 en katalysator for at deltage i den såkaldte Chef til leje ordning under Væksthus Midtjylland. Virksomheden ønskede med sin deltagelse i ordningen at styrke sin salgsorganisation. Derfor fik de kontakt til en konsulent fra Saphiens A/S, som skulle lave en analyse af hele virksomhedens personale og opbygning med særligt fokus på salgsafdelingen. Samtlige medarbejdere fik udarbejdet en personprofil, og hermed blev det meget klart, hvilke styrker og svagheder de ansatte havde. Resultatet var, at salgsafdelingen i første omgang blev styrket. Blandt andet med intern omrokering, da analysen viste, at der blandt personalet var særlige kompetencer udenfor salgsafdelingen, som kunne anvendes inden for salgsarbejdet. Desværre satte finanskrisen og lavkonjunkturen en stopper for fremdriften, og salgsafdelingen måtte igen ned justeres. Dette er ærgerligt, men forløbet har været meget lærerigt. Og en dybdegående analyse af virksomhedens personale er noget, vi kan bruge fremadrettet. For analysen af personalets styrker og svagheder har givet os nye muligheder også på det sociale plan siger Palle Jepsen. På sporet med VÆKSTmidt 19

20 20 På sporet med VÆKSTmidt

21 Seelen Care ApS Historik: Lise von Seelen overtog Seelen Læge- og hospitalsartikler efter generationsskifte i Hendes far, Kurt von Seelen, overtog selv virksomheden i 1977 efter sin far, Karl Gustav von Seelen, der etablerede virksomheden i I dag er navnet Seelen Care. Antal ansatte: 17 Produkter: Læge- og hospitalsartikler. Kunder: Praktiserende læger og speciallæger. Geografisk placering: Holstebro VÆKSTmidt forløb: IT til vækst. En ekstern rådgiver tilknyttes virksomheden med henblik på at analysere virksomhedens brug af IT og efterfølgende rådgive med henblik på for eksempel effektivisering af eksisterende IT-anvendelse, udarbejdelse af en IT-strategi eller benyttelse af e-business. Hjemmeside: Vi fik viden i stedet for fornemmelser Som ejer og leder af en virksomhed gælder det om at turde tage i mod de kritiske spørgsmål, hvis man vil sikre virksomhedens fortsatte fremdrift. Sådan konkluderer Lise von Seelen, ejer og direktør af Seelen Care. Seelen Care er en af Danmarks største leverandører af forbrugsvarer, instrumenter og udstyr til læger og deres medarbejdere. Virksomheden fik hjælp fra IT Bizz, der har til huse i Birk Centerpark ved Herning, til at kigge itsystemet igennem. Hele systemet blev analyseret og processerne for medarbejderne optimeret. I en virksomhed med medarbejdere er jeg som leder med i adskillige processer. Og både jeg og medarbejderne er naturligvis involveret i it-projektet. Men vores konsulent udefra agerede tovholder på hele projektet og skrev blandt andet løbende referater, så det behøvede jeg slet ikke tænke på. Det betyder rigtig meget i en travl hverdag, siger Lise von Seelen. Samarbejdet med IT Bizz har blandt andet resulteret i, at Seelen Care nu kan målrette sin markedsføring meget præcist efter kundernes indkøbsmønstre. De tal, vi kan trække ud af systemerne, er guld for os. Før havde vi meget på fornemmelsen. Nu har vi en konkret viden om kunderne, som vi bruger systematisk, fortæller Lise von Seelen. På sporet med VÆKSTmidt 21

22 VÆKSTmidt Accelerator Programmet VÆKStmidt Accelerator gennemføres i perioden Væksthus Midtjylland er operatør på programmet. VÆKSTmidt Accelerator indeholder en række rådgivningspakker, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov og vækststadie/-potentiale. Der kan igangsættes individuelle og kollektive forløb inden for ét eller flere felter af virksomhedens forretningsområde, eksempelvis inden for indkøb, certificering, organisationsudvikling, design, digitalisering, produktion, logistik, salg, eksport etc. Det giver virksomhederne mulighed for at afdække, løse og finansiere de udfordringer, der er forbundet med at gå ud på nye markeder eller på andre måder udvide deres forretningsområde. Programmets hovedaktivitet er således rådgivningspakker til køb af specialiseret rådgivning samt målrettede kompetenceudviklings- og netværksforløb, der skal lette innovative virksomheders adgang til hurtig vækst på internationale markeder. 22 På sporet med VÆKSTmidt

23 Programmet indeholder følgende forløb: Lille VÆKSTpakke: Rådgivningsydelser i op til 150 timer, der typisk fokuserer på udvikling af ét område i værdikæden, såsom markedsføring, produktion og salg. Involverer typisk en strategisk leder og/eller funktionschef. Stor VÆKSTpakke: Rådgivningsydelser i mindst 150 timer og op til 300 timer. Pakken fokuserer intensivt på flere områder i værdikæden, såsom eksport, produktion og miljø eller på hele virksomhedens strategiske udvikling. Involverer en leder fra strategisk niveau. Vækstsparring/mentorydelse: Ydelser i op til 75 timer, hvor ejeren/lederen af en virksomhed får adgang til brug af sparringspartner, med hvem ejeren/lederen kan drøfte forskellige ledelses- og udviklingstemaer og udviklingsproblematikker, eksempelvis ledelsesmåder, ledelsesudøvelse, strategisk fokus og planlægning m.m. Plato: Kollektive forløb i sammensatte vækstgrupper, hvor målet er at skabe vækst og udvikling gennem kompetenceudvikling, sparring og netværksdannelse, idet hele forløbet tager udgangspunkt i deltagernes egen virksomhed. Typisk henvendt til ledere i mindre virksomheder. Globus: Kollektive forløb i grupper af virksomheder, der har fælles interesser og behov. Målet er kompetenceudvikling med henblik på at udnytte globaliseringen i forbindelse med blandt andet eksport, outsourcing og netværksdannelse. Typisk henvendt til ledere i mindre virksomheder. Accelerace programmet: Kollektive, strukturerede udviklingsforløb for vækstpotentielle virksomheder af cirka 1½ års varighed. Forløbene består blandt andet af deltagelse i en række camps, adgang til rådgivning fra internationale eksperter mv. Involverer altid virksomhedens øverste, strategiske leder. Accelerator Vækstkapital: Kapitalindskud givet i direkte forlængelse af/som led i et accelerace udviklingsforløb. Dette skal booste vækstforløbet, således at virksomhedens potentiale får optimale realiseringsvilkår. Involverer altid virksomhedens øverste, strategiske leder. I programmet skelnes mellem 3 niveauer af vækstpotentiale, der har betydning for, hvilken vækstpakke virksomheden får adgang til. En konsulent fra Væksthus Midtjylland analyserer virksomhedens behov og på den baggrund tilknyttes virksomheden et forløb. Yderligere oplysninger ses på: På sporet med VÆKSTmidt 23

24 Vækstforums virksomhedsprogrammer Virksomhedsprogrammet VÆKSTmidt er afsluttet og afløses af VÆKSTmidt Accelerator. Casene i denne brochure fortæller historien om, hvad udvalgte virksomheder har fået ud af deltagelse i programmet. Hvis du vil vide mere: Regional Udvikling Skottenborg 26, Viborg

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Energioptimerede filterkomponenter til dine behov

Energioptimerede filterkomponenter til dine behov Energioptimerede filterkomponenter til dine behov Historien bag konfair a/s konfair a/s blev etableret i 1972 af Lise og Erik Alstrup under navnet: KONF-AIR Miljøfiltre ApS. De første to år fremstillede

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen

VORES KUNDER VOKSER MERE. Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen VORES KUNDER VOKSER MERE Har du en gazelle i blodet, og vil du videre med din virksomhed, så brug Væksthus Hovedstadsregionen 1 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN: EN INVESTERING I DIN VIRKSOMHED» 1.000 VIRKSOMHEDER

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Salg og prissætning Vækstgruppe

Salg og prissætning Vækstgruppe Få viden og værktøjer til strategisk salg og prissætning, der kan øge omsætningen og indtjeningen i din virksomhed Få individuel rådgivning og sparring til udarbejdelse af en salgsplan for din virksomhed

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Anders G. Christensen Formand, KKR Midtjylland Disposition Hvad ønskede/forventede kommunerne i Midtjylland sig af et væksthuset ved starten?

Læs mere

Væksthus Hovedstadsregionens rolle

Væksthus Hovedstadsregionens rolle Bornholm Væksthus Hovedstadsregionens rolle Væksthuset er sat i verden for at hjælpe dig til at skabe kontrolleret vækst i din virksomhed Du står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed, I har brug

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere