Instruktionsvejledning Pladevarmevekslere FRONTLINE BASELINE CLIPLINE. M-line TS6-MFMC. dan. Artikelnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsvejledning Pladevarmevekslere FRONTLINE BASELINE CLIPLINE. M-line TS6-MFMC. dan. Artikelnummer 34503273"

Transkript

1 Instruktionsvejledning Pladevarmevekslere FRONTLINE BASELINE CLIPLINE TS6-MFMC M-line Artikelnummer

2 Front6-FRM Front6-FRH Front6-FRD Front8-RM/RMS Front8-RH/RHS Front8-RD Front10-RM Front10-RH Front10-RD Front15-FRH Front6-WSFRM Front8-WSRM Plader med pakningerne vendende mod trykpladen Rammeplade Front6-GFRM Front8-GRM Front10-GRM Trykplade Clip3-RM M6-MFHC, M6-FHC M6-MFHC, M6-MGFHC M10-MFHC, M10-BFHC, M10-BDFHC M15-MFMC, M15-BFMC, M15-BGFMC M15-MFHC, M15-BFHC M3.Base, M3-GBase M6-MBase, M6-Base M6-MDBase, M6-MGBase M10-MBase, M10-BBase, M10-BDBase TL10-BBase TS6-MFMC Plader med pakningerne vendende mod rammepladen Rammeplade Trykplade Kontakt Alfa Laval: Kontaktoplysninger for alle lande opdateres løbende på vores websted. Besøg og kontakt den lokale Alfa Laval-forhandler.

3 Indholdsfortegnelse Dansk Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 1 Definitioner... 1 Hovedkomponenter... 2 Fabriksskilt... 3 Funktion... 4 Plader... 5 Installation... 6 Krav... 6 Løft... 7 Drift... 8 Start... 8 Enheden i drift... 9 Lukning... 9 Vedligeholdelse Rengøring og sterilisering produktsiden Rengøring ikke produktsiden Generelle retningslinjer for vedligeholdelse Åbning og lukning Udskiftning af pakninger Fejlfinding Ud over denne Instruktionsvejledning er følgende dokumenter vedlagt i denne pakke: Tegning over pladevarmeveksleren Ophængningsliste for plader Liste over komponenter med sprængskitse. Pladevarmeveksler

4 Dansk Notater Notater Pladevarmeveksler

5 Beskrivelse Dansk Beskrivelse Definitioner Pladevarmeveksler Plade Pladestak Port Varmeoverførselsområde Samlet varmeoverførselsområde Ramme Forbindelsesplade Beskyttelsesplade Sektion Enhed med en eller flere pladepakker og tilhørende støtteramme. Hvis der er mere end en pladestak, adskilles de med forbindelsesplader. Figur 1 viser de typiske komponenter i en pladevarmeveksler. En plade i et materiale, som er presset til et profileret mønster, og med elastomerpakninger monteret omkring periferien og to af portene. En enhed af plader, der er spændt sammen i en stak med interne kanaler, hvor to eller flere væsker kan håndteres. Indløbs- eller udløbsåbning i kanalpladen. De fleste plader har fire porte. Det område på pladen, som er i kontakt med begge væsker. Det samlede område på alle pladerne, som er i kontakt med begge væsker. En enhed, som giver den strukturelle støtte og trykbestandighed i en pladevarmeveksler. Plade, der bruges til at adskille to eller flere processer i en enkelt pladevarmeveksler. Pladestakken, der udfører en så proces, kaldes en sektion. Aftagelig dækplade til toppen og siderne af pladevarmeveksleren, som giver beskyttelse i tilfælde af sprøjtelækage. Se Forbindelsesplade ovenfor. Pladevarmeveksler 1

6 Dansk Beskrivelse Hovedkomponenter Bæreskinne Bærer kanalpladerne, trykpladen og forbindelsespladerne. Stativsøjle Rammeplade Trykplade Bevægelig stålplade. Tætningsbolte Trykker kanalpladerne sammen. Tilslutninger Udstyret med sanitære fittings, der tillader mediet at slippe ind i varmeveksleren. Styreskinne Holder kanalpladerne på plads i den nederste ende. Forbindelsesplade Kanalplader Sektion 2 Pladevarmeveksler

7 Beskrivelse Dansk Fabriksskilt På fabriksskiltet findes enhedstypen, produktionsnummeret og produktionsåret. Skiltet indeholder også oplysninger om trykbeholdere i overensstemmelse med gældende regler for trykbeholdere. Fabriksskiltet er normalt fastgjort til rammepladen eller trykpladen. Advarsel! De mekaniske designtryk og -temperaturer er trykt på fabriksskiltet for hver enhed. Disse må ikke overskrides. Det mekaniske designtryk og designtemperaturen, som er angivet på fabriksskiltet, er de værdier, som pladevarmeveksleren er godkendt til i henhold til gældende regler for trykbeholdere. Den mekaniske designtemperatur kan overstige driftstemperaturen, som pakningen er valgt til, for at opnå en god levetid. Hvis de driftstemperaturer, som er angivet på tegningen over enheden, skal overskrides, bør leverandøren spørges til råds Manufacturer Type Serial No. Year Fluid group Inlet Outlet Volume V Design press. PS Design temp. TS Test press. PT Max. op. temp. Test pressure date Service Plads til logo. 2 Fri plads. 3 Websted til service. 4 Mulige placeringer af tilslutninger. Placering af 3A-kode på 3A-enheder. 5 Plads til godkendelsesmærke. 6 Advarsel, læs brugervejledning. 7 Dato for trykafprøvning. 8 Maksimale driftstemperaturer. 9 Afprøvningstryk. 10 Maksimale tilladte driftstemperaturer. 11 Maksimale tilladte driftstryk. 12 Afgørende volumen eller volumen for hver væske. 13 Placering af tilslutninger for hver væske. 14 Afgørende væskegruppe. 15 Produktionsår. 16 Serienummer. 17 Type. 18 Navn på producenten. 6 5 WARNING 4 Pladevarmeveksler 3

8 Dansk Beskrivelse Funktion Pladevarmeveksleren består af en stak bølgemetalplader med åbninger, hvorigennem de to væsker strømmer, imellem hvilke varmeudvekslingen foregår. Pladerne udstyres med en pakning, som tætner kanalen og styrer væskerne ind i hver sine kanaler. Pladestakken samles mellem en rammeplade og en trykplade og sammenspændes med spændingsbolte. Der nes kanaler mellem pladerne, og åbningerne i hjørnerne placeres således, at de to medier strømmer gennem hver sine kanaler. Varmen overføres gennem pladen mellem kanalerne, og der skabes fuldstændig modstrøm for at opnå den størst mulige effektivitet. Bølgerne i pladerne giver passage mellem pladerne, understøtter hver plade mod den tilstødende plade og forstærker turbulensen. Rammeplade Trykplade Afhængigt af typen af varmeveksler kan pladerne være monteret: Rammeplade Trykplade a) med pakningerne vendende mod trykpladen b) med pakningerne vendende mod rammepladen. På omslaget (side 2) angives det for hver type, om pladestakken skal monteres med pakningerne vendende mod trykpladen eller mod rammepladen. Pladevarmevekslere bruges typisk til opvarmning eller afkøling af fødevarer eller andre produkter med lav til middel viskositet. En specifik pladevarmeveksler er dimensioneret til en specifik opgave, som angivet i produktdokumentationen, og bør ikke bruges til andre formål uden først at spørge leverandøren til råds. 4 Pladevarmeveksler

9 Beskrivelse Dansk Plader Der er fire forskellige typer plader: Standardplader, den mest almindelige type plade Wide stream-plader med ekstra stort gennemløbsareal til produkter, der indeholder fibre og partikler Double Wall-plader, som ikke kan adskilles for inspektion. Pladerne identificeres ved en eller flere markeringer, der er stemplet ind i pladen. Gemini double wall-plader, som giver større processikkerhed. Pladerne kan adskilles, så rummet mellem pladerne kan inspiceres A-plade B-plade Pladevarmeveksler 5

10 Dansk Installation Installation Krav Rør Tilslut rørene, så ingen spænding overføres til varmeveksleren. Rør, der er tilsluttet trykpladen og forbindelsespladerne, skal tillade ±1 % af afstanden fra tilslutningen til rammepladen (se tegningen over enheden). Der må ikke foretages nogen installation i området bag trykpladen. Afstand (anbefalet) Pladelængde 750 mm: 600 mm Pladelængde 750 mm: mm Gældende for 3A-standarder Når enheden er på plads og fødderne er justeret korrekt, er slutbrugeren ansvarlig for at tætne omkring fødderne med silikone eller ved hjælp af kalfatring. Trykplade Skal fjernes, når varmeveksleren åbnes. Derfor må ingen faste rør monteres i det afskærmede område. Brug f.eks. en kort sidelæns bøjning.. Bemærk! Inden der tilsluttes rør, skal du kontrollere, at alle fremmedlegemer er skyllet ud af systemet. Når rørsystemet tilsluttes, skal du kontrollere, at rørene ikke udsætter pladevarmeveksleren for tryk eller belastning. For at undgå trykstød må der ikke bruges højhastighedsventiler. Advarsel! Sikkerhedsventiler skal installeres i henhold til gældende regler for trykbeholdere. Det anbefales at anvende beskyttende plader til at dække varmeveksleren. I automatiske installationer skal stop og start af pumper samt aktivering af ventiler programmeres, så den resulterende amplitude og frekvens for trykvariationen bliver så lille som mulig. Hvis en homogenisator tilsluttes til pladevarmeveksleren, skal der installeres effektive dæmpere ved indløbet og udløbet af homogenisatoren. Ventilationen af væskekredsløbene skal overvejes nøje. Pumperne må ikke trække luft ind i varmeveksleren. Når hastigheden er lav, ved f.eks. viskose produkter, kan det være nødvendigt at installere ventilering ved kredsløbets øverste punkt. Det skal være muligt at ventilere en rørholder. 6 Pladevarmeveksler

11 Installation Dansk Løft Advarsel! Må aldrig løftes i tilslutningerne eller boltene omkring dem. Der skal anvendes stropper, når varmeveksleren løftes. Placér stropperne som vist på illustrationen. Tyngdepunkt er markeret på siderne af kassen. Det faktiske tyngdepunkt findes direkte under dette mærke. Løftekroge Markeringer på kassen angiver, hvor løftekroge skal placeres. Pladevarmeveksler 7

12 Dansk Drift Drift Start Bemærk! Hvis systemet indeholder flere pumper, skal du kontrollere, hvilken der skal aktiveres først. 1 Kontrollér, at A-målet er korrekt. Se tegningen over enheden. Centrifugalpumper skal startes mod lukkede ventiler, og ventiler skal aktiveres så jævnt som muligt. Pumper må ikke køres midlertidigt tomme på indløbssiden. Bemærk! Flowhastigheden skal reguleres langsomt for at undgå trykstød. Trykstød er et kortvarigt kraftigt tryk, som kan opstå under start eller lukning af et system og forårsage, at væske bevæger sig gennem et rør som en bølge med lydens hastighed. Dette kan medføre betydelig skade på systemet. 2 3 Kontrollér, at alle ventiler er i korrekt position. Åbn en eventuelt installeret ventil, og start pumpen. 4 Øg flowhastigheden langsomt. 5 Luk udluftningsventilen, når al luft er ude. 6 Gentag trin 1 5 for det eller de andre medier. 8 Pladevarmeveksler

13 Drift Dansk Enheden i drift Bemærk! Flowhastigheden skal justeres langsomt for at beskytte systemet mod pludselige og kraftige udsving i temperatur og tryk. Lukning Bemærk! Hvis systemet indeholder flere pumper, skal du kontrollere, hvilken der skal stoppes først. Under driften skal det kontrolleres, at mediets temperatur og tryk er inden for de grænser, der er angivet på tegningen til enheden der ikke opstår utætheder som følge af forkert tilspænding af pladestakken eller som følge af defekte eller beskadigede pakninger bæreskinnen og styreskinnen holdes rene og smurte boltene holdes rene og smurte Reducér flowhastigheden langsomt for at undgå trykstød. Gentag trin 1 2 for det eller de andre medier. Hvis varmeveksleren skal være lukket i længere tid, bør den tømmes for væske. Varmeveksleren bør også tømmes, hvis processen lukkes, og den omgivende temperatur er under mediets frysepunkt. Afhængigt af væskerne er det også tilrådeligt at rense og tørre varmevekslerens plader og tilslutninger. Spørg altid leverandøren til råds om nye dimensioner på pladestakken, hvis du ønsker at ændre antallet af plader valg af materiale til pakningen, hvis driftstemperaturerne og trykket ændres permanent, eller hvis der skal anvendes et andet medie i varmeveksleren. Pladevarmeveksler 9

14 Dansk Vedligeholdelse Vedligeholdelse Rengøring og sterilisering produktsiden Generelt Umiddelbart efter en produktionscyklus rengøres produktsiden normalt vha. cirkulation af syre og/ eller lud, CIP-rengøring (Cleaning In Place). Sterilisering foretages, umiddelbart inden den næste produktionscyklus begynder. Rengøring CIP-flowhastigheden skal altid være mindst den samme som flowhastigheden under produktion. Det kan være nødvendigt at bruge en højere flowhastighed i nogle tilfælde, f.eks. ved sterilisering af mælk og behandling af viskose væsker eller væsker, som indeholder partikler. Generiske rengørings midler Ludopløsning Syreopløsning Instruktioner 1 % efter vægt natriumhydroxid (NaOH) ved maks. 80 C. Opløs 1 kg NaOH i 100 liter vand, eller bland 2,2 liter 33 % NaOH-opløsning i 100 liter vand. 0,5 % efter vægt salpetersyre (HNO 3 ) ved maks. 70 C. Bland 0,7 liter 53 % (36Be) HNO 3 i 100 liter vand. Rengøringsmidler, som indeholder befugtende eller komplekse midler, kan også anvendes ud over kaustisk soda eller salpetersyre. Sterilisering Metode Med varme Kemisk med hypoklorit Bemærk! Efter den første prøvekørsel med produktet skal pladevarmeveksleren rengøres i henhold til et rengøringsprogram, som er velegnet for det pågældende produkt. Se kapitlet Rengøring nedenfor. Pladevarmeveksleren skal derefter åbnes, se afsnittet Åbning på side 14, og pladeoverfladerne skal inspiceres omhyggeligt. Resultatet af rengøringen skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Instruktioner Cirkulér vand ved 90 C, indtil alle dele af systemet har været holdt på den krævede temperatur i mindst ti minutter. Inden hypokloritopløsningen tilsættes, skal du kontrollere, at udstyret er rent, er afkølet og er fri for aflejringer, og at der ikke er nogen syrerester tilbage. Tilsæt gradvist en dosering på 100 cm 3 hypokloritopløsning, som indeholder maks. 150 g/i aktivt klor, til 100 I cirkulationsvand ved en temperatur på maks. 20 C. Udfør behandlingen i fem minutter, op til højst 15 minutter. Rens grundigt efter sterilisering. S t e r i l i s Den maksimale koncentration af NaOH og HNO 3 efter vægt skal overholdes. Vand med et kloridindhold, der overstiger 300 ppm, må ikke bruges til rengøringsmidler. Advarsel! Natriumhydroxid og salpetersyre kan forårsage alvorlig skade på hud og slimhinder. Skal håndteres med yderste forsigtighed! Bær altid beskyttelsesbriller, og beskyt hænderne med gummihandsker. 10 Pladevarmeveksler

15 Vedligeholdelse Dansk Typiske rengøringsprogrammer Kontakt leverandøren af kemiske rengøringsmidler for vejledning i passende rengøringsprogrammer. Proteinrige produkter Proteinfattige produkter Køleanlæg Pasteuriseringsenheder og andre opvarmningsanlæg Højt indhold af uopløselige komponenter, f.eks. nektar og tomatjuice Lavt indhold af uopløselige komponenter, f.eks. øl og vin Dagligt Ugentligt Dagligt Dagligt Ugentligt Dagligt** Ugentligt 5min. Lud 20 min. Stop Sterilisering 5min. Syre 15 min. 5min. Lud 20 min. Stop Sterilisering 5 min. Syre 15 min. 5 min. Lud 20 min. 5min.* Syre 15 min.* Stop Lud 30 min. Stop Sterilisering Lud 30 min. 5min.* Syre 15 min.* Stop Sterilisering 5min. Lud 15 min. Stop Sterilisering 5min. Lud 15 min. 5min.* Syre 15 min.* Stop Sterilisering * Behovet for en ekstra syrecyklus for at fjerne belægning af kalciumkarbonat afhænger af produktet. I mange tilfælde er det muligt at udføre rengøring med betydeligt længere intervaller. Nogle gange er det muligt at eliminere syrerengøring fuldstændigt. ** I nogle tilfælde, hvor risikoen for vækst af mikroorganismer er lille, er det muligt at eliminere den daglige rengøring og erstatte den med følgende fremgangsmåde: Gennemskylning 20 min Stop Sterilisering 20 min. Gældende for 3A-standarder Ved anvendelse i et behandlingssystem med henblik på sterilisering, skal systemet forsynes med automatisk slukning, hvis produkttrykket kommer under det atmosfæriske tryk og må ikke genstartes uden at blive steriliseret igen (se afsnit D10.3). Skiltet vil derefter angive, at pladevarmeveksleren "er" designet til sterilisering med damp. Pladevarmeveksler 11

16 Dansk Vedligeholdelse Rengøring ikke produktside Rengøring af belægninger fra kølemidlet eller varmemidlet Faste belægninger kan fjernes ved at åbne varmeveksleren og rengøre pladerne med en blød børste og 10 % salpetersyre. Bemærk! Skyl grundigt efter! Bemærk! Saltsyre må under ingen omstændigheder bruges sammen med rustfri stålplader titanplader. Vand med et kloridindhold, der overstiger 300 ppm, må ikke bruges til rengøringsmidler. Flussyre må aldrig bruges sammen med titanplader. Klor som væksthæmmer Klor, der normalt anvendes som væksthæmmer i kølevandssystemer, reducerer korrosionsbestandigheden for rustfrit stål (inklusive høje legeringer som 20/18/6). Klor svækker det beskyttende lag på disse stålplader og gør dem mere modtagelige for korrosionsangreb, end de normalt ville være. Det er kun et spørgsmål om tid, afhængigt af påvirkningen og koncentrationen. Hvis kloring af udstyr i andre materialer end titan ikke kan undgås, bør du spørge den lokale leverandør til råds. Bemærk! Titan påvirkes ikke af klor. 12 Pladevarmeveksler

17 Vedligeholdelse Dansk Generelle retningslinjer for vedligeholdelse Plademateriale Selv rustfrit stål kan korrodere. Klor-ioner er farlige. Undgå at afkøle saltvandsopløsninger, der indeholder klorsalte som f.eks. NaCI og den mest skadelige, CaCI 2. Inspicér regelmæssigt pladerne for mulige korrosionsangreb, især på en ny installation, og når driftsforholdene ændres. Pakningsgummi Ekstra pakninger bør opbevares køligt og mørkt. Pakninger på ikke opbevares hængende eller snoede eller udsættes for stor belastning. Rustfri stålflader De rustfri ståloverflader på rammepladen, trykpladen og forbindelsespladerne er glasblæst. Trykafprøvning efter vedligeholdelse Inden produktionen genoptages, anbefales det kraftigt at udføre en trykafprøvning, hver gang plader eller pakninger har været fjernet, monteret eller ombyttet, for at kontrollere, at alle indre og ydre tætninger i pladevarmeveksleren virker. Under denne afprøvning skal en medieside ad gangen testes, mens den anden medieside er åben til fri luft. Det gælder også for oversiden og undersiden af en genopbygget sektion. Trykafprøvningen skal udføres ved et tryk, der svarer til driftstrykket for den pågældende enhed, men aldrig over det designtryk, der er anført på navnepladen. Kontakt den lokale repræsentant for leverandøren for vejledning i trykafprøvningsproceduren. De rengøres med en klud, der er fugtet med paraffinolie. Overfladen må ikke affedtes! Smørelse Smør gevindene på tætningsboltene med et EPsmørefedt (ekstremt tryk), f.eks. Gleitmo 800 eller tilsvarende. Smør ophængshjulene på trykpladen og forbindelsespladerne. Tilslutnngsplader afmontering De fleste forbindelsesplader har hjørner, som let kan udbyttes eller fjernes. Ved normal drift og vedligeholdelse er det kun nødvendigt at røre forbindelsespladerne, hvis pladevarmeveksleren skal tilpasses nye opgaver. I dette tilfælde bør du spørge leverandøren til råds om genopbygning af pladevarmeveksleren. Trykplade afmontering Under genopbygning kan det være nødvendigt at fjerne trykpladen. I dette tilfælde bør du spørge leverandøren til råds om genopbygning af pladevarmeveksleren. Pladevarmeveksler 13

18 Dansk Vedligeholdelse Åbning og lukning Hver tætningsbolt har en låseskive og en styreskive. Låseskiven er placeret under møtrikken og låser møtrikken. Styreskiven er placeret under boltens hoved. Når møtrikken er låst, er det muligt at dreje boltene fra rammepladen med enten en trykluftdrevet eller en manuel skruenøgle. Større pladevarmevekslere har en kugleholder i stedet for en styreskive for at lette åbning og lukning af enheden. Åbning 1 2 Stop varmeveksleren. Luk ventilerne, og isolér varmeveksleren fra resten af systemet. Styreskive og bolthoved Låseskive og møtrik Advarsel! Hvis varmeveksleren er varm, skal du vente, til den er kølet ned til omkring 40 C. Om nødvendigt kan skiverne byttes om, så låseskiven er placeret under bolthovedet og styreskiven under møtrikken, men i så fald skal pladevarmeveksleren åbnes med en manuel skruenøgle fra trykpladesiden. Advarsel! Beskyttelseshandsker bør altid bæres ved håndtering af pladerne og beskyttelsespladerne for at undgå skader på hænderne fra de skarpe kanter Tøm pladevarmeveksleren. Fjern eventuelle beskyttelsesplader. Afmontér rørene fra trykpladen og forbindelsespladen/-pladerne, så trykpladen og forbindelsespladerne er frie og kan flyttes langs bæreskinnen. Inspicér glidefladerne på bæreskinnen, og tør den ren. 14 Pladevarmeveksler

19 Vedligeholdelse Dansk 7 Markér pladeenheden på ydersiden med en diagonal linje. 9 Løsn og fjern boltene, som vist på figurerne nedenfor. Fjern boltene Markér 8 Opmål afstanden A, og notér den. Fjern boltene 10 Brug de resterende fire bolte til at åbne varmeveksleren. På større varmevekslere er disse bolte udstyret med kugleholdere. Pladevarmeveksler 15

20 Dansk Vedligeholdelse 11 Boltene åbnes diagonalt parvis i to trin, som vist på figurerne nedenfor. Trin Bolt nr. Til afstanden ,05A eller 3 4 Åbning Trin 2: To diagonale bolte løsnes skiftevis, som vist på figuren nedenfor. Vær omhyggelig med, at rammepladen og trykpladen altid er parallelle. Trykpladens afvigelse under åbning må ikke overstige 10 mm (2 omdrejninger pr. bolt) hen over bredden og 25 mm (5 omdrejninger pr. bolt) lodret. Trin 1: Løsn de fire bolte skiftevis i diagonalt mønster, indtil pladestakken har målet 1,05A. 12 Åbn pladestakken ved at lade trykpladen glide på bæreskinnen. Hvis pladerne skal nummereres, skal dette gøres, inden pladerne tages af. Det er ikke nødvendigt at fjerne pladerne, hvis der kun skal rengøres med vand, dvs. uden rengøringsmiddel. Fjern pladerne 16 Pladevarmeveksler

21 Vedligeholdelse Dansk Lukning Hvis pladerne er taget ud, skal A-pladen og B-pladen indsættes skiftevis med pakningerne vendt mod trykpladen eller rammepladen, afhængigt af typen af pladevarmeveksler. Se anden side af omslaget. Der henvises også til Ophængningslisten for pladerne. Ved åbning af pladevarmeveksleren: Kontrollér, at alle pakninger er rene, i god stand og korrekt placeret i rillerne på pladerne og tilslutningerne. 1 Kontrollér, at alle pakninger er korrekt placeret i rillerne, og at tætningsfladerne er rene. Selv små produktrester eller fremmedlegemer kan forårsage lækage. Hvis en pladevarmeveksler åbnes, uden at den først er blevet effektivt rengjort ved cirkulation, er det nødvendigt at børste pladerne manuelt og skylle dem med en vandslange. 4 Tryk pladerne sammen. Tilspændingen foretages i to trin, se figurerne nedenfor. Vær omhyggelig med, at rammepladen og trykpladen altid er parallelle. Trin Bolt nr. Til afstanden eller 3 4 1,10A A Trin 1: Stram de to bolte i diagonalt mønster, indtil pladestakken har målet 1,10A. 2 Børst boltenes gevind rene med en stålbørste. Smør gevindene med et tyndt lag fedt, f.eks. Gleitmo 800 eller tilsvarende. 3 Kontrollér, at alle pakninger er korrekt monteret på pladerne. Bemærk! Hvis pakningen er placeret forkert, kan det ses ved, at den stikker ud af rillen, eller at den er placeret uden for rillen. Pladevarmeveksler 17

22 Dansk Vedligeholdelse Trin 2: Herefter strammes boltene skiftevis og diagonalt, som vist på figuren herunder. Kontrollér afstanden A, mens boltene strammes, ved placeringen af de bolte, der anvendes. 6 Montér de resterende bolte, og kontrollér målet A på begge sider øverst og nederst. 7 Montér beskyttelsespladerne (hvis disse blev leveret). 5 Hvis pladestakken er markeret på ydersiden, skal markeringen kontrolleres (se trin 3 i afsnittet Åbning. 8 Tilslut rørene. Hvis pladerne er korrekt samlet (A/B/A/B osv.), ner kanterne et sekskantet mønster, som vist på figuren nedenfor. 9 Hvis pladevarmeveksleren ikke er tæt, når målet A er nået, kan den strammes yderligere til A minus 0,5 %. 18 Pladevarmeveksler

23 Vedligeholdelse Dansk Udskiftning af pakninger Clip-on-pakninger Åbn pladevarmeveksleren, som beskrevet på side Udfør en trykafprøvning, se afsnittet Generelle retningslinjer. 2 3 Fjern den gamle pakning, mens pladen stadig hænger i rammen. Montér clip-on-pakningen på pladen. Før pakningens greb ind under pladens kant. Bemærk! Sørg for, at pakningens to greb er placeret korrekt. 4 Fortsæt med den næste plade, indtil du er igennem alle plader, som skal forsynes med nye pakninger. 5 Kontrollér, at pladerne hænger, som beskrevet på ophængningslisten for pladerne. Læs pladetabellen på ophængslisten for pladerne fra oven og ned. 6 Luk pladevarmeveksleren, som beskrevet på side 17. Pladevarmeveksler 19

24 Dansk Vedligeholdelse Fejlfinding Fejl Pladevarmevekslerens ydelse i forbindelse med varmeoverførsel og/eller tryktab er unormalt Lækage til ydersiden Væskeblanding, indvendig lækage Udbedring Kontrollér pladetabellen. Hvis plader placeres forkert, kan det forårsage, at nogle kanaler springes over, og der opstår døde områder. Det vil medføre stagnering, hvilket gør rengøring med cirkulation umulig, og der kan opstå umiddelbar risiko for korrosion og/eller produktkontaminering. Kontrollér A-målet. Hvis der fortsat konstateres lækage, skal de lækkende plader markeres, enheden skal åbnes, og de pågældende pakninger skal udskiftes. Skab vandtryk på den ene side af alle sektionerne i enheden. Fyld den anden side med vand, og åbn derefter alle tilslutninger på denne side. Hvis en plade er perforeret, vil der strømme vand ud af den ene side af de tilhørende åbne tilslutninger. Pladerne i den defekte sektion undersøges derefter vha. de aktuelle væsker til afsløring af sprækker. En stor pladesektion kan opdeles, og trykafprøvningen kan gentages for at reducere antallet af plader, hvor væsken til sprækkesøgning skal anvendes. 20 Pladevarmeveksler

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN

SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN Passer til tidligere leverede apparattyper. Sonder Safe sikkerhedsplader kan leveres som standard. Effektive og limfri Sonder Lock eller Sonder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sondex Pladevarmeveksler Instruktionsmanual

Sondex Pladevarmeveksler Instruktionsmanual Sondex Pladevarmeveksler Instruktionsmanual 1. Indholdsfortegnelse Afsnit Overskrift Afsnit Overskrift 2 Installation 8 Montering 3 Opstart 9 Problemløsning 4 Nedlukning 10 Vedligeholdelse 5 Åbning 11

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning Unique Enkeltsædet ventil - Standard og modsatvirkende ESE00202-DA2 2009-04 Indholdsfortegnelse Indholdet i denne manual gælder på udgivelsestidspunktet, men kan ændres uden forudgående

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse... 5 Funktion... 5 Typeskilte... 5

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse... 5 Funktion... 5 Typeskilte... 5 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 5 Funktion............................. 5 Typeskilte............................................. 5 Installation... 6 Udpakning...... 6 Løft....................................................

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere