25,4 cm/10" Tablet PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25,4 cm/10" Tablet PC"

Transkript

1 25,4 cm/10" Tablet PC MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) Betjeningsvejledning

2 Indhold Driftssikkerhed... 1 Driftssikkerhed... 3 Opstillingssted... 4 Tilslutning... 5 Netadapter... 5 Kabelforbindelser... 5 Konformitetsinformation R&TTE... 6 Oversigter & Ibrugtagelse... 7 Leveringsomfang... 9 Oversigt Forside Bagside Overside Underside Venstre side Ibrugtagelse Første skridt Opsætning af din Google konto Beskrivelse af startskærmen Hovedkomponenter Tænd-/slukkontakt Tænding af Tablet-PC'en Slukning af Tablet-PC'en Hvordan du sætter Tablet-PC'en i dvaletilstand At "vække" apparatet fra dvaletilstand Konfiguration af skærmlås Automatisk slukning af Tablet-PC'en Netadapter Batteridrift Opladning af batteriet Multi connector bøsning Betjening af Tablet-PC'en Tilpasning af startskærm Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger Marked Apps fra andre kilder end Android markedet SIM-kort Isætning af SIM-kort Oprettelse af internetforbindelse Hovedinstillinger Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse i

3 Flytilstand Aktivering/deaktivering af Wi-Fi Oprettelse af forbindelse til et WLAN-netværk microsd kortslot Isætning af microsd-kort Anvendelse af microsd-kortet Fjernelse af microsd-kortet Førstehjælp Service Har du brug for yderligere assistance? Vedligeholdelse Reparation Returnering og genanvendelse Tillæg Konformitetsinformationer ISO Klasse II Indeks Copyright 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er ophavsretsligt beskyttet. Copyright indehaves af fa. MEDION. Varemærker: Google, Android og andre Google-varemærker er registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. ii

4 Kapitel 1 Sikkerhed Driftssikkerhed Emne Side Betjening Driftssikkerhed... 3 Opstillingssted... 4 Tilslutning... 5 Netadapter... 5 Kabelforbindelser... 5 Konformitetsinformation R&TTE... 6 Komponenter Tillæg Førstehjælp 1

5 2 Driftssikkerhed

6 Driftssikkerhed Ved at følge anvisningerne i dette afsnit undgår du sikkerhedsproblemer ved driften af Tablet-PC en. Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn kan ikke altid genkende mulige farer. Emballagemateriale som f.eks. folier må ikke komme i hænderne på børn. Ved forkert brug kan der opstå fare for kvælning. Du må aldrig åbne Tablet-PC ens eller netadapterens kabinet, da apparatet derved kan blive beskadiget af en elektrisk kortslutning eller ild. Stik ikke ting ind gennem Tablet-PC ens slidser og åbninger, da apparatet derved kan blive beskadiget af en elektrisk kortslutning eller ild Tablet-PC en kan blive beskadiget, hvis den anvendes under ekstreme omgivelsesforhold. Tabet PC en må ikke anvendes med tilsluttet netadapter under tordenvejr, da den kan blive beskadiget ved et lynnedslag. Du må ikke sætte ting oven på Tablet-PC en, som kan trykke på LCD-skærmen. Man risikerer at få skader, hvis man rører en knækket LCD-skærm. Knækkede dele må kun berøres med handsker. Vask hænderne med sæbe bagefter. Skærmen må ikke berøres af genstande med skarpe kanter, da det kan blive beskadiget. Sluk straks for Tablet-PC en eller lad være med at starte den, og kontakt servicefirmaet, hvis netadapteren og de tilsluttede stik er brændt eller beskadiget. En beskadiget netadapter skal erstattes med en original adapter. En defekt netadapter må under ingen omstændigheder repareres.... Tablet-PC'ens kabinet er beskadiget eller hvis der er trængt væske ind i dets indre. Lad et servicefirma kontrollere Tablet-PC'en, inden du bruger den igen, da den muligvis ikke er driftsikker, og der er risiko for at få et elektrisk stød. Førstehjælp Komponenter Betjening Sikkerhed Vigtigt! Strimlen med påskriften LIFETAB er ikke nogen beskyttelsesfolie men del af apparatets design. For at undgå limrester eller ridser på apparatets kabinet bør du under ingen omstændigheder fjerne sølvstrimlen. Tillæg Driftssikkerhed 3

7 Opstillingssted Tablet-PC'en kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5 C - 30 C og ved en relativ luftfugtighed fra 20% - 80% (ikke kondenserende). I slukket tilstand kan Tablet-PC'en opbevares ved 0 C - 60 C. Ved tordenvejr bør netadapteren trækkes ud. Kontroller også, at der ikke er tilsluttet antennekabler. Det anbefales desuden at anvende et overspændingsbeskyttet stik, som beskytter Tablet-PC'en mod spændingstoppe og lynnedslag i elnettet. Inden Tablet-PC'en tages i brug eller netadapteren tilsluttes, bør du vente til de har tilpasset sig til omgivelsestemperaturen. Ved store forskelle i temperatur ogb luftfugtighed kan der dannes kondensvand inde i Tablet-PC'en, hvilet kan forårsage en kortslutning. Opbevar originalemballagen, hvis apparatet skal forsendes. 4 Driftssikkerhed

8 Tilslutning I den følgende vejledning kan du læse, hvordan Tablet-PC'en tilsluttes korrekt: Netadapter Netadapterens kabinet må ikke åbnes. Du risikerer at få et elektrisk stød, hvis du åbner adapteren. Der er ingen servicérbare dele inde i apparatet. Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af Tablet-PC'en og være lettilgængelig. For at afbryde strømforsyningen til Tablet-PC'en trækkes netstikket ud af stikkontakten. Tablet-PC'ens netadapter bør kun anvendes med stikkontakter AC V~, Hz med jordforbindelse. Hvis du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, bør du kontakte dit elselskab. Du må kun anvende den medleverede netadapter. Hvis du vil afbryde netadapterens forbindelse til elnettet, skal stikket først trækkes ud af stikkontakten, inden det andet stik fjernes fra Tablet-PC'en. Ved omvendt rækkefølge kan der opstå skader på netadapteren eller Tablet-PC'en. Træk altid i stikket og ikke i ledningen. Kabelforbindelser Ledningerne skal placeres sådan, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Der må ikke stilles ting oven på kablerne, fordi de kan blive beskadiget. Sikkerhed Betjening Komponenter Tillæg Førstehjælp Driftssikkerhed 5

9 Konformitetsinformation R&TTE Denne Tablet-PC indeholder det følgende radioudstyr: Wireless LAN Bluetooth 3G Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de grundlæggende krav og de øvrige pågældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En fuldstændig overensstemmelseserklæring finder du under 6 Driftssikkerhed

10 Kapitel 2 Sikkerhed Oversigter & Ibrugtagelse Emne Side Betjening Leveringsomfang... 9 Oversigt Visning forside Bagside Overside Underside Venstre side Ibrugtagelse Komponenter Tillæg Førstehjælp 7

11 8 Leveringsomfang

12 Leveringsomfang Du bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet hvis den ikke er komplet, og husk ubetinget at angive serienummeret i denne forbindelse. Følgende er leveret sammen med den bærbare PC: Sikkerhed Tablet-PC Strømforsyning med tilhørende kabel (Delta ADP-18TBAC) HDMI-adapterkabel Øretelefon Betjeningsvejledning Betjening Tillæg Førstehjælp Komponenter Leveringsomfang 9

13 Oversigt Forside Webkameraet med mikrofon 2 - Berøringsskærm 3 - Omgivelseslyssensor 10 Oversigt

14 Bagside Sikkerhed 4 Betjening 4 - Webkameraet Overside Komponenter Lydstyrkeknapper Underside Førstehjælp Tillæg 6 - Højtaler 7 - Reset-åbning 8 - Multi Connector (Netadapter/HDMI)... ( s. 23) Oversigt 11

15 Venstre side Tænd-/slukkontakten... ( s. 19) 10 - microsd-kortslot... ( s. 31) 11 - SIM-kortslot... ( s. 27) 12 - Hovedtelefonstik / 4-polet hovedtelefon Forsigtig! Anvendelse af hovedtelefoner med stor lydstyrke kan medføre varige høreskader. Stil lydstyrken på laveste værdi før afspilning. Start afspilningen, og øg langsomt lydstyrken til et acceptabelt niveau. For at undgå sundhedsfare, hvis du har en pacemaker, bør du være opmærksom på, at de medleverede øretetelefoner ikke bæres eller opbevares for tæt på pacemakeren (nærmere end 10 cm). Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren Tilslutning micro USB 12 Oversigt

16 Ibrugtagelse Inden du tager din Tablet-PC i brug, anbefaler vi at du tager dig lidt tid til at læse det vigtige afsnit om driftssikkerhed igennem. Sikkerhed Første skridt Tilslut den medleverede netadapter til Tablet-PC'ens multi connector bøsning (8). Tilslut netadapteren til en ledig stikkontakt. Tænd Tablet-PC'en med tænd-/slukkontakten (9). Hold tænd-/slukkontakten nede, indtil du mærker en vibration. Tablet-PC'en starter og gennemgår forskellige faser. Hvis der er isat et SIM-kort, skal du indtaste dets PIN-kode. Bekræft med OK. Betjening Information Du finder SIM-koden i dokumentationen fra dit mobiltelefonselskab. Når velkomstskærmen er kommet frem, vælger du sproget og trykker på Start. Information Den første opsætning kan tage lidt tid. Komponenter Følg anvisningerne på skærmen. Tillæg Førstehjælp Ibrugtagelse 13

17 Opsætning af din Google konto Med din Tablet-PC kan du bruge en række Google tjenester. Dertil skal du have en Google konto. Med denne konto får du adgang til et stort antal tjenester, som f.eks. Google Mail. Når du har tændt din Tablet-PC for første gang, skal du foretage de følgende indstillinger: 1. Du kan nu oprette en Google konto (tryk på Opret konto). Hvis du allerede har en Google konto, skal du indlæse dine tilmeldingsdata og trykke på Tilmelding. Information For at oprette eller tilmelde en Google konto skal du have en internetforbindelse. Du kan gå på internettet enten via dit SIM-kort eller via en WLAN-forbindelse. Husk at der påløber omkostninger, hvis du ikke har en flat-rate-aftale. 14 Ibrugtagelse

18 Beskrivelse af startskærmen Sikkerhed Komponenter Førstehjælp Tillæg Betjening Ikon Bekrivelse Vis alle apps (programmer) på Tablet-PC'en Tilføj widgets og genveje Tilbage til startskærmen Tilbage til forrige skærm Vis de sidst anvendte apps Tid Status for internetforbindelsen Visning af batteritilstand Menuknap Tryk på menuknappen for at åbne undermenuen for en app. Ibrugtagelse 15

19 16 Ibrugtagelse

20 Kapitel 3 Sikkerhed Hovedkomponenter Emne Side Betjening Tænd-/slukkontakt Betjening af Tablet-PC'en Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger SIM-kort Oprettelse af internetforbindelse microsd-kortindgang Komponenter Tillæg Førstehjælp 17

21 18 Tænd-/slukkontakt

22 Tænd-/slukkontakt Sikkerhed Tænding af Tablet-PC'en 1. Tryk på tænd-/slukkontakten i øvre venstre hjørne i 2 3 sekunder, indtil du mærker en vibration. Tablet-PC'en tændes. Slukning af Tablet-PC'en 1. Tryk på tænd-/slukkontakten i øvre venstre hjørne, indtil den følgende meddelelse vises: Vil du slukke? 2. Tryk på OK for at slukke. Hvordan du sætter Tablet-PC'en i dvaletilstand I dvaletilstand bruger Tablet-PC'en mindre energi, fordi skærmen er slukket. Hvis der ikke sker nogen aktivitet inden for et fastlagt tidsrum, slukker baggrundsbelysningen automatisk og apparatet låses. Når din Tablet-PC er tændt, og du ikke skal bruge den for øjeblikket, kan du trykke kort på tænd-/slukkontakten for at dimme ned for skærmen. Apparatet går herved i dvaletilstand og og låses. Du kan indstille tidsrummet via Indstillinger > Skærm > Timeout. Betjening Komponenter Tillæg Førstehjælp Tænd-/slukkontakt 19

23 At "vække" apparatet fra dvaletilstand Hvis skærmen er slukket, kan du reaktivere den ved et kort tryk på tænd-/slukkontakten. Konfiguration af skærmlås Du kan indstille rækkefølgen for skærmlåsen via Indstillinger Placering og sikkerhed Konfigurer skærmlås. Automatisk slukning af Tablet-PC'en I standardindstillingen slukker Tablet-PC'en automatisk efter 4 timer i dvaletilstand. Du kan tilpasse dette tidsrum via Indstillinger Programmer Auto shutdown. 20 Tænd-/slukkontakt

24 Netadapter Tablet-PC'en leveres med en universel netadapter, som understøtter følgende område: V~ / Hz vekselstrøm. Følg anvisningerne vedr. driftssikkerhed for netadapteren på side 5. Netadapteren er forbundet med en stikkontakt. Netadapterens strømtilførsel er forbundet med Tablet-PC'ens underside (se også multi connector bøsning på s. 23) Netadapteren forsyner Tablet-PC'en med strøm og oplader batteriet. Batteriet oplades også, når du arbejder med Tablet-PC'en, mens netadapteren er tilsluttet. Netadapteren får fortsat strøm, selv om Tablet-PC'en ikke er tilsluttet. Du bør derfor fjerne netadapteren fra stikkontakten, når den ikke er forbundet med Tablet-PC'en. Vigtigt! Sikkerhed Betjening Du må kun anvende netadapteren, som blev leveret sammen med Tablet- PC'en. Tillæg Førstehjælp Komponenter Tænd-/slukkontakt 21

25 Batteridrift Information Et nyt batteri bør aflades fuldstændigt 2 til 3 gange efter hinanden for at opnå sin fulde ydelse! Batterier lagrer elektrisk energi i celler og afgiver denne efter behov. Batteriets levetid og ydelse er afhængig af en omhyggelig behandling. Batteriet bør altid aflades fuldstændigt inden opladningen, og derefter få en fuld opladning, for at optimere dets levetid og ydelse. Opladning af batteriet Batteriet oplades gennem netadapteren. Når adapteren er tilsluttet og tændt, oplades batteriet automatisk, uanset om Tablet-PC'en er tændt eller ej. Hvis Tablet-PC'en er tændt, tager opladningen tydeligt længere tid. Information Opladningen afbrydes hvis batteriets temperatur eller spænding bliver for høj. 22 Tænd-/slukkontakt

26 Multi connector bøsning Med multi connector bøsningen (8) på Tablet-PC'ens underside kan du oplade batteriet gennem den medleverede netadapter eller tilslutte Tablet-PC'en til et tv-apparat ved hjælp af et HDMI-adapterkabel. Sikkerhed Information Når du afspiller videoer, som er gemt på Tablet-PC'en via fjernsynet, kan lydstyrken kun reguleres på tv-apparatet. Betjening af Tablet-PC'en Tablet-PC'en betjenes med fingerspidserne. Du må ikke anvende spidse eller skarpkantede genstande. Tryk på skærmen for at udvælge eller åbne applikationer. Hvis du lader fingeren hvile på et indlæsningsfelt, vises samtlige eksisterende valgmuligheder. Du kan bevæge skærmen op, ned, til højre eller venstre ved at trække fingeren hen over den. Hvis du trykker lidt længere på en app, kan du trække den hen over skærmen og placere den på et andet sted. Ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen kan du forstørre en webside, og du kan formindske den ved at trykke på den to gange. Information Du kan se på skærmen både lodret og vandret. Bare hold den i den ønskede position. Betjening Komponenter Førstehjælp Tillæg Betjening af Tablet-PC'en 23

27 Tilpasning af startskærm Tablet-PC'en giver mulighed for at bruge flere arbejdsflader. Du kan forskyde skærmen med fingrene, tilpasse skærmen eller forskyde symbolerne mellem arbejdsfladerne. 24 Betjening af Tablet-PC'en

28 Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger Sikkerhed Tablet-PC'ens indstillinger kan ændres ved at trykke på Indstillinger. Symbol Menubetegnelse Beskrivelse Trådløs og netværk Til konfiguration og bearbejdning af trådløse forbindelser, som f.eks. WLAN, Bluetooth, mobile netværk, til at acceptere dataforbindelser og private virtuelle netværk (VPN). Her kan du også vælge flytilstand. Betjening Lyde Valg af lydindstillinger for f.eks. ringetoner og meddelelser. Dolby Mobile Skærm Aktiverer/deaktiverer Dolby Mobile og tilpasser equalizerens indstillinger for musik og video. Valg af skærmindstillinger, f.eks. lysstyrke. Komponenter Pacering og synkronisering Programmer Her kan du oprette dit aktiveringsmønster, indstille SIM-låsen og forvalte registeringsinformationerne på Tablet-PC'en. Via Min placering kan du indstille kilderne, som skal anvendes til at definere stedet, hvor du befinder dig. Forvaltning af apps og installering af nye apps. Førstehjælp Konti og synkronisering Forvaltning af dine konti og synkroniseringsindstillinger. Fortrolighed Lagerplads Indstillinger for datasikkerheden, f.eks. backup, genopretning og personlige data. Kontrol af den forhåndne lagerplads på det isatte microsd-kort og i apparatets interne hukommelse. Tillæg Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger 25

29 Symbol Menubetegnelse Sprog og input Tilgægelighed Beskrivelse Indstilling af styresystemets sprog, regionen og tekstindlæsningsmuligheder. Efter installeringen af indtastningshjælp-apps kan du her indstille forskellige valgmuligheder. Dato og tid Indstilling af dato, tid, tidszone, dato- og tidsformat. Om tabletcomputeren Visning af status for dit mobile netværk, batteriet, lovinformationer og opdateringer for apparatet. Marked Tablet-PC'en er baseret på Android-platformen, og du kan udvide dens funktionalitet ved at installere yderligere applikationer. Android markedet giver nem adgang til installering af spil og andre apps. Information For at kunne anvende Android markedet skal du have en internetforbindelse samt en Google konto (se også s. 14) Apps fra andre kilder end Android markedet Hvis du ønsker at installere applikationer, som ikke kan fås via Android markedet, skal du trykke på Programmer Ukendte kilder og sætte et flueben i ruden. I standardindstillingen er ruden ikke markeret. 26 Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger

30 SIM-kort Med købet af et SIM-kort fastlægger du din netudbyder, telefonnettet og telefoniprisen. Før du køber et SIM-kort, burde du derfor undersøge, hvilken netudbyder og hvilke priser der er bedst egnet til dit behov for mobil datatrafik. Alle SIM-kort bør opbevares uden for børns rækkevidde. Vær omhyggelig med SIM-kortet, da kortet og dets kontaktpunkter nemt kan blive beskadiget ved at blive ridset eller bøjet. SIM-kortet skal skubbes forsigtigt ind i indgangen. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås uden at bruge magt. Isætning af SIM-kort Sikkerhed Betjening Vigtigt! Ved isætning af et SIM-kort skal Tablet-PC'en altid være slukket, da apparatet eller kortet ellers kan blive beskadiget. 1. Skub SIM-kortet ind i det tilsvarende indgang. Kontakterne skal vende nedad. Tillæg Komponenter Førstehjælp 2. Følg anvisningerne på skærmen og indtast din PIN-kode. 3. Der vises en meddelelse at SIM-kortets lås bliver åbnet. SIM-kort 27

31 Oprettelse af internetforbindelse Hovedinstillinger Med standardindstillingerne for forbindelsen kan du oprette en forbindelse til internettet via dit mobilnet (GPS / 3 G / EDGE) eller en WLAN-tilslutning. For at kunne oprette en internetforbindelse via GPRS / 3G / EDGE skal den tilsvarende tjeneste være aktiveret i din mobilaftale. Kontakt din netudbyder, hvis indstillingerne for GPRS / 3G / EDGE ikke er forudkonfigureret. 28 Oprettelse af internetforbindelse

32 Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse Inden du starter, bør du først indhente de følgende informationer fra din netudbyder: Navnet på dit Access Point (APN) Om nødvendigt dit brugernavn og din adgangskode. Hvis netværket bruger en proxy-server, har du brug for en server IP-adresse og et portnummer. 1. Tryk på Indstillinger. 2. Tryk på Trådløs og netværk Mobilnetværk Adgangspkt. 3. Vælg en APN server fra din netudbyder. 4. Hvis din netudbyder ikke har konfigureret et APN, tryk på symbolet i øverste højre hjørne og derefter på Ny APN. 5. Indtast de nødvendige værdier for det ny APN. 6. Tryk på for at gemme det ny APN. 7. Vælg det ønskede APN ved at trykke på det. Vigtigt! Du kan genoprette de oprindelige standard-apn-indstillinger på dit SIM-kort ved at trykke på symbolet i øverste højre hjørne og vælge menupunktet "Genopret fabriksindstillinger". Sikkerhed Betjening Komponenter MMS-tjenester understøttes ikke. Flytilstand 1. Tryk på nederste højre hjørne i proceslinien og derefter på. 2. 3G-funktionen aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på Flytilstand og derefter på FRA eller TIL. Førstehjælp Tillæg Oprettelse af internetforbindelse 29

33 Aktivering/deaktivering af Wi-Fi Vigtigt! Valgmulighederne for trådløse netværk skal altid deaktiveres, når man opholder sig i omgivelser hvor de kan forstyrre kritiske funktioner eller følsomme installationer, f.eks. i fly, hospitaler, andre medicinske faciliteter osv. 3. Tryk på Programmer Indstillinger. 4. Tryk på Trådløs og netværk. 5. Tryk på Wi-Fi for at aktivere/deaktivere denne funktion. Oprettelse af forbindelse til et WLAN-netværk 1. Tryk på Programmer Indstillinger. 2. Tryk på Trådløs og netværk Indstillinger for Wi-Fi. I Wi-Fi funktionen vises informationer om WLAN-netværkene som Tablet-PC'en kan finde, samt om deres sikkerhedsindstillinger (åben eller beskyttet). 3. Tryk på netværket, som du vil oprette forbindelse til. Information Hvis du vil oprette forbindelse med et sikret netværk, skal du angive en adgangskode for at få adgang. 30 Oprettelse af internetforbindelse

34 microsd-kortindgang Hukommelseskortenes form og kapacitet kan variere afhængigt af mærket. Tablet-PC'en understøtter microsd-formatet. Hukommelseskortet skubbes forsigtigt ind i kortslottet. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås uden at bruge magt. Hvis der er isat et microsd-kort, vises et tilsvarende symbol nederst til højre i proceslinien. Isætning af microsd-kort Information Sikkerhed Betjening Hukommelseskortene kan kun isættes i én retning. Hvis kortet vender forkert ved isætningen, kan det beskadige kortlæseren og / eller kortet. 1. microsd-kortet skubbes forsigtigt ind i kortindgangen. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås, uden at bruge magt. Komponenter I proceslinien nederst til højre vises symbolet for et isat microsd-kort. Førstehjælp Tillæg microsd-kortindgang 31

35 Anvendelse af microsd-kortet Med ES file explorer eller en anden applikation efter dit valg (f.eks. LIFETAB MEDIA) kan du få adgang til filerne på microsd-kortet. 1. Tryk på Home-knappen i øverste venstre hjørne. 2. Vælg mappen Ext-memory folder for at få adgang til filerne på microsd-kortet. Fjernelse af microsd-kortet 1. Tryk på ikonet i proceslinien og derefter på symbolet for sikker fjernelse af microsdkortet. 2. Tryk let på microsd-kortet. Fjern kortet ved at trække det forsigtigt ud. 32 microsd-kortindgang

36 Kapitel 4 Sikkerhed Førstehjælp Emne Side Betjening Service Reparation Returnering og genanvendelse Tillæg Førstehjælp Komponenter 33

37 34 microsd-kortindgang

38 Service Har du brug for yderligere assistance? Hvis du på trods af forslagene i forrige afsnit stadig har problemer bør du kontakte Hotline. Vi vil hjælpe dig videre via telefon. Men inden du henvender dig til MEDION Service, bør du have følgende data ved hånden: Hvilke fejlmeddelelser, hvis overhovedet, får du? Hvad har du allerede gjort for at løse problemet? Kan du gentage problemet manuelt? Meddel os dit kundenummer, hvis du allerede har fået et. Sikkerhed Betjening Vedligeholdelse Vigtigt! Der er ingen dele inde i apparatet, som kræver vedligeholdelse eller rengøring. Du kan forlænge Tablet-PC'ens levetid ved at huske følgende: Træk altid netstikket og samtlige tilslutningsledninger ud inden rengøring. Tablet-PC'en må kun rengøres med en let fugtig, fnugfri klud. Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Reparation Tablet-PC'en må kun repareres af kvalificeret servicepersonale. Du er velkommen til at henvende dig til vores service, hvis du har problemer med din Tablet-PC. Komponenter Førstehjælp Tillæg Service 35

39 Returnering og genanvendelse Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier. Emballage Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug. Hvis du har spørgsmål vedr. bortskaffelse, anbefales det at henvende sig til forhandleren eller til vort servicecenter. 36 Returnering og genanvendelse

40 Kapitel 5 Sikkerhed Tillæg Emne Side Betjening Konformitetsinformationer Indeks Tillæg Førstehjælp Komponenter Returnering og genanvendelse 37

41 38 Returnering og genanvendelse

42 Konformitetsinformationer Dette apparat opfylder kravene til den elektromagnetiske kompatibilitet og elektriske sikkerhed. Dit apparat lever op til de grundlæggende krav og de relevante forskrifter i EMVretningslinjen 2004/108/EG og retningslinjen for lavspændingsapparater 2006/95/EG. Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i øko-design retningslinje 2009/125/EU (Forordning 1275/2008). ISO Klasse II Man har mange gange tidligere forsøgt med de mest forskellige metoder at definere antallet af tilladte pixelfejl. Men de var for det meste yderst komplicerede og helt forskellige fra mærke til mærke. MEDION følger derfor ved garantibehandling af alle TFTdisplayprodukter de strenge og transparente krav i ISO , klasse II standarden. Her følger et kort sammendrag: Pixelfejlene kategoriseres i fire fejlklasser og tre fejltyper. Hver enkelt pixel er igen sammensat af tre subpixels med hver sin grundfarve (rød, grøn, blå). Pixelens opbygning: 5 pixel Sikkerhed Betjening Komponenter 5 pixel Linjer blå grøn rød Tillæg Førstehjælp pixel Konformitetsinformationer 39

43 Pixelfejl-typer: Type 1: pixelen lyser vedvarende (lyst, hvidt punkt), selv om den ikke er valgt. En hvid pixel opstår når samtlige tre subpixels lyser. Type 2: pixelen lyser ikke (mørkt, sort punkt), selv om den er valgt. Type 3: unormale eller defekte subpixels i farverne rød, grøn eller blå (f.eks. vedvarende lys med halv lysstyrke, manglende lys i én farve, blinker eller blusser, men ikke af type 1 eller 2). Tillæg: Cluster af type 3 = svigt af to eller flere subpixels i en blok på 5 x 5 pixels. Et cluster er et felt på 5 x 5 pixels (15 x 5 subpixels). ISO , Fejlklasse II Opløsning Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type1, Type2 Cluster Type x x x x x x Eksempel: Et ca. 44 cm (17") - SXGA display består af 1280 horisontale og 1024 vertikale billedpunkter (pixels), i alt 1.31 mio. pixels. I forhold til en million pixels giver dette en faktor af ca. 1,31. Fejlklasse II tillader således hver tre fejl af type 1 og 2 og syv fejl af type 3, samt 3 clusters af type 3. Dette er i reglen ikke noget garantitilfælde. Der foreligger under visse omstændigheder et garantitilfælde, hvis det ovennævnte antal fejl overskrides i en kategori. 40 Konformitetsinformationer

44 Indeks Sikkerhed 3 3G L Leveringsomfang... 9 A Apps fra andre kilder Automatisk slukning af Tablet-PC'en.. 20 B Batteridrift Beskrivelse af startskærmen Betjening D Driftssikkerhed... 3 Kabelforbindelser... 5 Omgivelsestemperatur... 4 Strømforsyning... 5 Dvaletilstand... 19, 20 F Foretage/kontrollere indstillinger Første ibrugtagelse Første skridt Første skridt Opsætning af Google konto G Genanvendelse H Højtaler Hovedtelefon / 4-polet hovedtelefon.. 12 I Internet Hovedindstillinger ISO klasse II K Kabelforbindelser... 5 Konformitetsinformationer M Marked Micro USB-tilslutning microsd kortindgang Multi connector bøsning O Omgivelseslyssensor Omgivelsestemperatur... 4 Opsætning af Google konto R R&TTE... 6 Reparation Reset-åbning Returnering og genanvendelse S Service SIM-kort SIM-kortslot Skærmlås - indstillinger Slukning af Tablet-PC'en Stromforsyning Tilslutning via stikkontakt Batteridrift T Tænd-/slukkontakt Tænding af Tablet-PC'en Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse Tilpasning af startskærm Tilslutning via stikkontakt Touch Screen V Vedligeholdelse Betjening Komponenter Førstehjælp Tillæg Indeks 41

45 Visning Bagside Forside Overside Underside W Venstre side Webkamera med mikrofon Indeks

46 Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) Internet Support MSN /08/11

25,4 cm/10" Tablet PC MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000)

25,4 cm/10 Tablet PC MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) 25,4 cm/10" Tablet PC MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) Betjeningsvejledning Indhold Driftssikkerhed... 3 Opstillingssted... 4 Tilslutning... 4 Netadapter... 4 Kabelforbindelser... 4 Konformitetsinformation

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk ENDEAVOUR 800QC Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer Android Ver. 4.2.2 Dansk Tak, fordi du har valgt et Blaupunkt produkt. Et godt valg! Naturligvis er vi der også for dig efter købet! Hvis du har

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 8 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner Hurtig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Brugervejledning til smartphones

Brugervejledning til smartphones Brugervejledning til smartphones Gælder til mobiler med Android 5, 5.1 og 6. DanCell.dk Indholdsfortegnelse I. Forord... 2 II. Isætning af SIM-kort... 2 Mobiler med udtageligt batteri Mobiler uden udtageligt

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 4 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning Egenskaber Wi-Fi b/g/n 7 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller Hvad er der i kassen 1 Tavle-pc 1 USB-kabel 1 Netadapter Hurtig brugervejledning 1 OTG USB-kabel Beskrivning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere