MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB"

Transkript

1 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Jysk Stenklub Myntevej Risskov Program for Jysk Stenklub forår 2012 Lørdag den 14. april Lørdag den 8. Sept. Klubmøde på Åby Bibliotek Foredrag ved museumspædagog Martin Abrahamsson Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram og Ingemann Schnetler: Danekræ fra Gram. Klubmøde på Åby Bibliotek Sommerens fund - vis dine nye fund frem! Foredrag ved lektor Erik Thomsen fra Institut for Geoscience (tidl. Geologisk Institut) på Aarhus Universitet: Kan encellede dyr som foraminiferer have intelligens og hensigt ligesom højerestående dyr? MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB 38. årgang nr. 2 April 2012 Total nr. 136 Klubture forår - eftersommer 2012 (se annoncer i bladet) Søndag den 15. april Tors. den maj Lørdag den 30. juni Man. den juli Lørdag den. 11 august Lørdag den. 25 august Fre. den sep. Tur til Trelde Næs 12 dages tur til det sydøstlige England. Sommerudflugt til Hjarnø Tur til Helgoland Invitation til Molstræf i Knebel Strandtur ved Følle Strand Lang weekend til Tyskland AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER PÅ EGEN REGNING OG RISIKO Deadline for septembernummeret af er den 31. juli Materiale sendes til Søren Bo Andersen. Ved ankomst til møderne på Åby Bibliotek efter kl , hvor dørene bliver lukket, kan man benytte klokken til højre for døren. Husk selv at medbringe nødvendig proviant til møderne. Fra kl er der åbent for handel, bytning, stensnak og sten på bordet. Mødet starter kl Solbakkens KopITryk

2 Side 2 Side 27 Stenhuggeren: Medlemsblad for Jysk Stenklub Formand: Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langå Medlem af bestyrelsen og redaktør Søren Bo Andersen, Engdalsvej 65A, 3.tv Brabrand Medlem af bestyrelsen og kasserer Jytte Frederiksen, Myntevej 16, 8240 Risskov Medlem af bestyrelsen Linda Lægdsmand, Lyngevej 55, 8420 Knebel Medlem af bestyrelsen Hans J. Mikkelsen, Kjærslund 18, 8260 Viby J Jysk Stenklub:GIRO , Myntevej 16, 8240 Risskov Årskontingent:150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for par i 2012 Klubbens hjemmeside: Webmaster: Ingemann Schnetler Medlemslisten: kan fås hos kassereren. Klubblade fra andre klubber bedes sendt til formanden. Indhold i dette nummer: Side 3 Generalforsamling 10. marts 2012/formandens beretning Side 7 Vores tur til Hamburgmessen 2011 Side 10 Nyt fra turudvalget Side 13 Urfuglen Side 14 Udstilling: Dyrene fra Sirius Passet Side 16 Torsk fundet ved et tilfælde Side 18 Danebæ Side 21 Ny dansk meteoritside på nettet Side 23 Annonce for Anku Side 24 Boganmeldelse Side 26 Ny særudstilling på Moler museet Side 27 Stenmesser/medlemskab/Værkstedet Side 28 Programsiden Stenmesser i resten af 2012 (uden ansvar): september Hedenstedcentret, Hedensted oktober Hasselagermessen i KHIF Hallen i Hasselager oktober Næstvedhallerne, Næstved november Vissenbjerghallerne, Vissenbjerg december Hamburgmessen, Messehallerne i Hamburg Ændringer i medlemskabet af Jysk Stenklub Giv besked, hvis medlemskabet ikke ønskes fortsat. Det sparer foreningen for udgifter og besvær. HUSK at melde FLYTNING til kassereren. Et postkort til kassereren eller en mail (til sikrer, at Stenhuggeren kommer frem uden forsinkelse. Kassereren Værkstedet på Skt. Anna Gade Skole: Åbningstider v/hans Jørn Mikkelsen, Kjærslund 18, 8260 Viby J Tirsdage kl slibning v/ Helge Skajaa Torsdage kl slibning/sølvarbejde. Holdet lukkes indtil videre. Onsdag kl (kun efter aftale) Husk af hensyn til de låste døre at ringe besked om, at du regner med at komme på værkstedet den og den dag. Priser som hidtil: Brug af slibeværksted 15 kr. pr. gang. Brug af sølvværksted 5 kr. pr. gang.

3 Side 26 Side 3 hører til dem, der går lidt ekstra i dybden med skrivekridtets mangfoldige dyreliv. Bogen har sin force fra mange steder. Forfatterne kender deres stof til mindste detalje. Langt de fleste af bogens mange, flotte fotografier er taget af Sten Lennart Jakobsen, der i forvejen også er kendt for sin store fotografiske formåen, som vi senest så det i bogen om Danekræ-fossilerne. Og ikke mindst har de to forfattere haft adgang til nogle af de bedste samlinger, der findes fra de danske skrivekridtlag. Som det nok nu er fremgået, er jeg begejstret for denne nye bog. Jeg vil meget gerne anbefale den til andre fossilinteresserede eller til naturinteresserede, der gerne vil se smukke billeder af den danske fortids dyreverden. Selv om bogen ganske vist kan passe i en lomme, og den vil være rar at have med i felten for at kunne bestemme sine fund, vil jeg bestemt anbefale, at man har et eksemplar derhjemme, som man passer godt på, for det er virkelig en smuk bog, som man vil kunne læse i og hygge sig med gang på gang. Søren Bo Andersen Ny særudstilling: Krabber og konkylier på Moler Museet, Mors 1. maj oktober 2012 Udstillingen vil omhandle mange grupper af fos- siler fra tidsperioderne Oligocæn og Miocæn. Alle sammen fundet på lokaliteter i nærheden af Lim- fjorden, fx Lyby Strand og Mogenstrup. Fra klubbens generalforsamling den 10. marts 2012 Der var 30 medlemmer til stede på generalforsamlingen. Børge Halkjær valgtes til dirigent, et job som han styrede med fast og kyndig hånd. Formanden afgav sin beretning, som bringes efter dette referat. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. Kassereren aflagde regnskab og fremlagde budget. Regnskabet blev godkendt. Hans Jørn Mikkelsen forvarslede på værkstedets vegne, at der fra efteråret ville blive en stigning på 5 kr. på både brug af slibeværkstedet og sølvværkstedet. Der var genvalg for 2 år af de opstillede til bestyrelsen, Jytte Frederiksen og Linda Lægdsmand. Derudover består bestyrelsen for det kommende år af Ingemann Schnetler, Hans Jørn Mikkelsen og Søren Bo Andersen. Som suppleanter valgtes Henrik S. Jensen og Pia Kamuk Nielsen for 1 år. Som revisorer blev Børge Halkjær valgt for 2 år og Birger Christensen blev valgt for 1 år. Kjeld Gade Sørensen blev valgt som revisorsuppleant i 1 år. Kontingentet for det kommende regnskabsår, 2013, fastsattes uændret til 150 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for par. Ingen indkomne forslag. Under eventuelt ønskede Kjeld Gade Sørensen at takke bestyrelsen og andre, som gør noget for klubben og dens medlemmer. Referat, Søren Bo Andersen. Formandens beretning 2011/12 Så er vi ifølge kalenderen i foråret efter en meget kold vinter. Heldigvis kom den sent og kunne derfor ikke blive så lang, men den blev alligevel den tredje i rækken af hårde vintre. Om to uger får vi sommertid igen, og så kan vi atter komme ud i landskabet med hammer, rygsæk og lyst til at finde noget! Jysk Stenklub har igen haft et godt år med gode aktiviteter i både sommer- og vinterhalvåret. Vores trofaste medlemmer er flinke til at møde op, hvad enten det er til ture eller foredrag. Medlemstallet har i en række år ligget på ca. 160, idet tilgang og afgang stort set balancerer. I en tid, hvor mange foreninger har svært ved at holde medlemstallet, er det dejligt, at vi stadig

4 Side 4 Side 25 får nye medlemmer og derved kan ligge stabilt. Turene er et stort aktiv for vores klub. Vores turudvalg, der består af Linda, er særdeles aktivt, så der er blevet arrangeret en lang række ture til geologiske lokaliteter i ind - og udland. I 2011 har der således været ikke mindre end 8 ture af forskellig varighed og afstand, med i alt 171 deltagere. I april var der en tur til Sangstrup Klint og en tur til Ølst, hvor der ikke længere graves. I maj var der en 12 dages tur til England, i juli en firedages tur til Helgoland og en tur til Mors med besøg på molermuseet. I august var der den dejlige tradition med Mols-træffet hos Linda og Kaj, og der var stor tilslutning til en dejlig gåtur og hyggeligt samvær med god beværtning. Denne dag er en vigtig del af klubbens sociale liv. Tak for en dejlig dag til Linda og Kaj! I september var der en tredages tur til Höver og Flensburg. I oktober gik årets sidste tur til Aggersund Kalkværk. Desuden har klubben haft stand ved Hasselager Messen og hos flintsmeden på Mols. Tak til Linda for det store arbejde med at planlægge og gennemføre det flotte turprogram! Også en stor tak til Hans, Niels og Kaj, der er vores gode og sikre chauffører til minibusserne i de indenlandske ture! I vinterhalvåret er vores aktiviteter knyttet til Åby Bibliotek samt værkstedet på Sct. Annagades Skole. Til vore klubmøder forsøger vi at skaffe gode foredragsholdere, der kan give os mere viden om geologiens vidtfavnende område. I september havde vi årets fund. På dette møde fortalte Søren Bo Andersen om søpindsvin. I oktober fortalte Bodil Wesenberg Lauridsen om et nyt spændende projekt i Faxe. Til novembermødet trådte Henrik Arildskov og Svend Madsen til med meget kort varsel og fortalte om meteoritter og impaktitter. I december havde vi vores traditionsrige og hyggelige julemøde med lagkage, lotteri og julemusik. I januar havde vi dubletsalg og desuden foredrag af Bent Lindow, der fortalte om masseuddøen i Jordens historie. I februar fortalte Thomas Hansen fra Geologisk Institut, København om sneglenes udvikling over Kridt/Tertiær grænsen. Endelig fortalte Aage Bach Sørensen inden denne generalforsamling om vulkaner på Island. Vi har en høj mødeprocent til klubmøder- kridt, samlet sammen på havbunden over en periode på 35 millioner år. Der fortælles om, hvor i den danske undergrund, der i sin tid afsattes kridt og hvor det i nutiden kan findes skudt op i klinter og løse flager. Skrivekridtet kan opdeles i 10 forskellige dele, såkaldte biozoner, ud fra de forskellige slags dyr (her især brachiopoder), der findes i hvert enkelt lag. De tidligste lag tilhører zone nr. 1, som fx forekommer i Hvideklint på Møn, og de yngste fra zone 10 findes bl.a. på Stevns Klint, ved Mariager Fjord og i Vokslev. Vi får forskellene på de forskellige lags dyreliv at vide. Noget, der er godt at vide som fossilsamler. Der er en meget god gennemgang af lokaliteter både på Møn, Stevns og i Nordjylland. Dernæst begyndes gennemgangen af de enkelte dyregrupper, hvis rester kan findes som fossiler i kridtlagene. Hver enkelt dyregruppe bliver først gennemgået i et biologisk perspektiv. Vi får at vide, hvordan dyrene er opbygget og hvordan de lever (levede). Så får vi lidt om dyregruppens opståen og geologiske historie, og derpå kommer alle de enkelte forskellige slags dyr (arter). Rækkefølgen af dyregrupperne er stort set den klassiske, som begynder med de mest primitive og derefter de mere og mere udviklede grupper, som afsluttes med hvirveldyr, der i skrivekridtet er repræsenteret af hajer og rokker (bruskfisk), benfisk, skildpadder, mosasaurer og havkrokodiller. Kapitlet om hajer og rokker er skrevet af Jan Adolfssen fra Statens Naturhistoriske Museum Geologisk Museum. Han er den absolut mest kyndige på den gruppe her i landet. Undervejs er vi blevet præsenteret for havsvampe, koraller og krebsdyr. Bløddyrene er stærkt repræsenteret med både muslinger, snegle og ikke mindst blæksprutter såsom ammonitter og belemnitter (vættelys-blæksprutter). Orme, som levede i kalkrør, findes i mange forskellige former. Brachiopoder er en lidt ukendt dyregruppe i nutidens danske vande, men var meget almindelige dengang i Kridttiden. Vi ser små buskformede kolonier af bryozoer (mosdyr), smukt frempræpareret fra kridtet. Normalt er de brudt i små stumper. Den mest udviklede række af de hvirvelløse dyr er pighudene, med repræsentanter inden for slangestjerner, søstjerner og søliljer og så ikke mindst søpindsvin. Både de regulære søpindsvin med store, lange og undertiden klumpformede pigge og de irregulære søpindsvin, som havde fine små og tynde pigge, da de fleste i denne gruppe kunne grave ned i havbunden for at lede efter deres føde der. Der er også afsnit om indsamlingsmetoder og om det vigtige i at etikettere sine fund godt. Der er et afsnit om forskellige måder at fripræparere skaller og rester fra selve skrivekridtet, og det er skrevet af den bedste fagperson her i landet. Der er en omfattende litteraturliste, som vil være god at gå efter, hvis man

5 Side 24 Side 5 Boganmeldelse: I lang tid har der gået rygter og mumlen om, at der var en bog på vej om skrivekridtfossiler, og nu er den kommet. Den 12. januar 2012 udkom bogen Skrivekridtets Fossiler skrevet af Palle Gravesen og Sten Lennart Jakobsen. Først det tørre stof: Bogen er på 120 sider i formatet 16x23 cm sådan en lidt bred lommestørrelse. Den er kommet på Gyldendal, ISBN og med en vejledende pris på 199,95 kr. Klubbens kasserer, Jytte Frederiksen, har indkøbt et antal bøger, som kan købes for 185 kr. pr. stk. Bøgerne kan købes ved næste klubmøde eller ved aftale med Jytte. Ligesom fysikerne har deres teorien om alt, så er denne nye bog sprængfyldt af al mulig viden om skrivekridtet, om de geologiske forhold i den tid, det blev dannet, om de fleste af de danske lokaliteter, hvor man i dag kan finde skrivekridtet og ikke mindst om de dyr, der for millioner år siden befolkede Kridttidens hav i vandet, på havbunden og sågar nede i havbunden. De to forfattere er fremragende formidlere af en stor viden om mange aspekter af skrivekridtets forhold og om de mange forskellige slags dyr, der levede i havet over Danmark dengang. Og de er i stand til at videregive deres egen store glæde og entusiasme ved at finde og udpræparere disse mange forskellige organismer. De er begge engagerede samlere og forskere gennem rigtig mange år, og det smitter af på læseren. Jeg har set en privat anmelder på Gyldendals hjemmeside bemærke, at sproget og viden måske ikke var så nemt, hvis man gik til bogen uden forudsætninger. Det er måske rigtigt, men for det første tror jeg, at bogens helt oplagte målgruppe er stensamlere og andre naturinteresserede, som har snuset lidt til emnet før og for det andet vil læsere, som ikke går af vejen for at gøre en lille indsats så til gengæld få del i den ovevældende mængde informationer, som er pakket ned på de 120 sider i denne bog. En kort gennemgang af bogens opbygning vil nok være på sin plads. Efter et kort forord præsenteres selve skrivekridtets opbygning, at det hovedsagelig består af småbitte kalkplader, coccolither, som omgav små alger, der flød rundt oppe i de dele af havet, hvor sollyset kunne nå ned og skabe fotosyntese hos dem. Der fortælles om et ca. ½ km tykt lag af ne, idet der ofte er ca. 50 tilhørere. Før foredragene på klubmøderne er der fra kl hyggeligt klubsamvær med stensnak, fremvisning af gode fund og bestemmelser af sten og fossiler. Jytte sørger altid for, at den nyeste geologiske litteratur er lagt frem, og Linda har lister med tilmelding til kommende ture. I det forløbne år har flere af vores trofaste grand old men og women sørget for fine særudstillinger af mineraler, og det vil jeg gerne sige tak til Inger Clausen og Hanne og Sven Sønnichsen for. Også tak til Arne for en fin udstilling af meteoritter ved novembermødet! Ved vore klubmøder er der også en blomst på bordet ved foredragsholderen, og det vil jeg gerne takke Kirsten for. For ikke mange år siden brugte foredragsholdere ofte dias eller overhead-projektor, men den teknologiske udvikling har for længst overhalet disse apparater. Nu kommer stort set alle foredragsholdere med en USB-nøgle, som de har deres PowerPoint præsentation på. Klubben har derfor brug for teknisk udstyr og backup, hvis der er noget, der ikke fungerer. Arne er altid klar til at stille egen computer og projektor samt ekspertise til rådighed, så teknikken altid fungerer! Desuden kan vi før foredragene nyde hans flotte diasshows med billeder fra klubbens ekskursioner eller fra dens historie. Arne leverer også flotte fotos til vores hjemmeside. Alt dette vil jeg gerne takke Arne for! Vores værksted på Sct. Annagades Skole bestyres af Hans, der står for indkøb, regnskab og vedligeholdelse af værkstedet og dets maskiner, så alt er i den fineste orden. Jeg vil gerne rette en stor tak til Hans for den store indsats! Før julemødet modtog klubben materiale fra nu afdøde Jytte Hillersborg, og desuden havde klubben tidligere fået skænket materiale fra ligeledes afdøde Claus Hedegaard. Margit Schmidt har også skænket klubben fine mineralstykker, bl. a. fra Færøerne. Klubben er meget taknemlig for disse gaver, hvoraf en del blev brugt som gevinster ved julemødet eller solgt ved dubletsalget ved januarmødet. På denne måde har disse donationer både givet klubben en god indtægt og glædet mange. Det vil jeg gerne takke for. Jeg vil også gerne takke vores kasserer Jytte for, at regn-

6 Side 6 Side 23 skabet altid er i den fineste orden. Søren er altid parat til at hjælpe med tekniske problemer og bestemmelse af fossiler og sten og har hjulpet os, når vi manglede en foredragsholder, og det skal han også have en stor tak for. Klubbens ansigt udadtil er først og fremmest vores klubblad Stenhuggeren. Vi har bladet med på messer og udstillinger, og det bliver sendt til landets andre stenklubber. Desuden ligger vores klubblade fra og med foråret 2009 på hjemmesiden som pdffiler, der kan downloades og printes ud eller læses på nettet. Jeg modtager blade fra de øvrige stenklubber i landet, og jeg må sige, at vi har et meget flot og velredigeret klubblad, som godt kan klare sig med andre klubbers blade. Vi sagde i december tak til Karen Pii for 20 års veludført arbejde som redaktør. Dette arbejde er nu overtaget af Søren, og det glæder jeg mig også til. Vi har allerede set det første blad fra hans hånd, og det ser lovende ud. Vores hjemmeside er efterhånden 11 år gammel, og den er under løbende udbygning og opdatering. Det er vigtigt, at klubben også her præsenterer sig godt og gør en god reklame for vores forening, da stadig flere finder informationer der. Hjemmesiden har den fordel, at oplysninger kan lægges ud med det samme. Jeg vil også i år opfordre medlemmerne til at kontakte mig, gerne med en mail, hvis de har forslag eller gode ideer vedrørende hjemmesiden og dens indhold. I indeværende år kan Jysk Stenklub fejre sit 40 års jubilæum, og bestyrelsen er i gang med planlægningen. Gode ideer er velkomne! Vedrørende klublokalet på Annagades Skole ved vi på nuværende tidspunkt, at foreningerne skal ud i Hvad der så skal ske med vores værksted, er indtil videre uafklaret. Jeg vil gerne takke den samlede bestyrelse for godt samarbejde og veludført arbejde. Jeg vil gerne takke alle I trofaste medlemmer, der altid møder talrigt op til vores møder og ture og altid er parate til at give en hjælpende hånd i forbindelse med vores klubmøder og arrangementer. Ingemann Schnetler, formand Anku Silver and Stones Aps er flyttet til nye lokaler (i nabohuset til den gamle forretning) Godthåbsvej 128, 2000 Frederiksberg. Vi er leveringsdygtige i: Maskiner og materialer til stenslibning - Værktøj, maskiner og tilbehør til guld/sølvsmedearbejde - Metaller, kæder, fagbøger, monteringsmaterialer, gaveæsker - Knive, materialer, træ o.a. til knivmageri - Halvfabrikata som vedhæng, låse, øskner, fingerringe m.m. - Facetslebne sten, cabochoner og indfatninger hertil - Perlekæder samt enkelte perler - Stenkæder samt enkelte sten - Gaveartikler, smykker og meget andet Hjemmeside: med link til Åbningstider: Tirsdag - onsdag - torsdag: eller efter aftale. Med venlig hilsen ANKU Silver and Stones ApS - Godthåbsvej Frederiksberg tlf.: (+45) mail:

7 Side 22 For de af medlemmerne, der ikke går på nettet,viser Arne herunder et par eksempler på meteoritter. En ætset skive af Muonionalustameteoritten fra Nord-Sverige, hvor man kan se de karakteristiske Wiedmanstätten-linier, der er dannet under den meget langsomme nedkøling og udkrystallisering af de 2 jernnikkel-legeringer i det indre af en asteroide i solsystemets barndom. (6 cm) Et stykke af en Mesoderit, der består af en blanding af jern-nikkel metal og knuste fragmenter af magnesium-rige silicat-mineraler. Fundet i Atacama ørkenen nær Vaca Muerta i Chile i 1800-tallet under eftersøgning af mineraler, og fejlagtigt blev de skinnende metalindeslutninger taget for at være sølv. Mesosideritter er blandt de mest sjældne meteoritter, selvom nogle af fundene hører til de størst kendte. Et stykke af jern-nikkel meteoritten, der faldt i utallige stykker i 1946 over et stort område i Sikhote Alin i ØstSibirien. Man ser tydeligt regmaglypperne: de runde huller, der er dannet ved afsmeltningen under nedturen gennem atmosfæren. (3 cm). Side 7 Vores tur til HamburgHamburg-messen 2011 Et besøg på Hamburg-messen er en oplevelse, man ikke må snyde sig selv for, hvis man har mulighed for at komme derned. I 5 kæmpestore haller udstilles der det ypperste, af hvad man kan ønske sig, hvis man er interesseret i mineraler, fossiler eller smykker. Aase og jeg havde fået kørelejlighed med Connie og Lars, og efter et provianteringsophold i Flensburg, nåede vi frem til vores hotel i Hamburg først på fredag eftermiddag. Connie havde fundet frem til et fint hotel (Mercure), som efter hotellets oplysning lå ca. 200 m fra messehallerne. Vi kunne nå at besøge messen samme dag, og begav os af sted til fods. Det stod os dog ret snart klart, at det med de 200 m skulle forstås til det nærmeste hjørne af hallerne, men indgangen lå i den anden ende af hallerne, så det lagde 100 m til gåturen, og så viste det sig, at vi skulle gå ca. 100 m tilbage inde i halområdet, for at komme frem til indgangen til selve udstillingen. Det er langt, når man er gangbesværet. Med julelys i øjnene kastede vi os over de udstillede varer, og ved en bod med marokkanske mineraler, fik jeg øje på en pæn stor gruppe Vanadinit 21 x 13 x 10 cm med brune xls op til 1,5 x 0,8 cm. Forsigtigt spurgte jeg, hvad den skulle koste? 380 lød svaret. Det syntes jeg nu nok lå lidt i overkanten af, hvad jeg kunne tillade mig at betale, men udstilleren havde spottet min begejstring for gruppen, og spurgte mig selvfølgelig, hvad jeg ville give? Jeg grublede lidt og bød så forsigtigt 200. Han slog så 100 af prisen, men jeg holdt på mit, og enden på det blev, at han gik ned til 210. Det accepterede jeg så, og stak ham tøvende 200, men han insisterede på at få de sidste 10. Han har nu nok syntes, at han havde gjort en

8 Side 8 Side 21 god forretning, for han stak Aase et pænt stort stykke af de marokkanske geoder med et indhold af små kvartskrystaller. Senere købte jeg et par pæne Citrinkrystaller (gule kvartskrystaller) for 10 pr. stk. Også her må sælgeren have været tilfreds med handelen, for hun stak Aase et lille stykke Malakit. Så var dagen ved at være forbi, og tilbage ved udgangen tog vi en taxa til hotellet. Vi havde hjemmefra bestilt billetter til Hansa-teatret. En variete med forskellige artister, og servering. Vi forstod ikke ret meget af hvad konferencieren fortalte, men artisterne kunne vi da nyde. Efter en god nats søvn og en overdådig morgencomplet var vi friske om lørdagen til at tage på messen igen. Klog af skade kørte vi selv til messen, hvor der er en fin parkeringskælder med direkte adgang til udstillingshallerne. Vi fik hilst på en del bekendte og så en masse flotte ting. Medens vi stod ved en bod og så på de udstillede stufer, var der en person, som blev ved med at møve sig ind på min venstre side. Han fulgte efter, når jeg flyttede mig. Jeg tænkte ikke nærmere over det, men var optaget af mit eget gøremål. Ny dansk meteoritside på nettet Arne Dich er ved at opbygge en side med de mange fine meteoritter, han har i sin samling. Vi har i klubben allerede set nogle af disse i forbindelse med forrige efterårs foredrag om meteoritnedslag og impaktitter, men nu kan man få forklaringer og ekstra data. Arne giver også en oversigt over interessante links og de er virkelig også værd at besøge. Så for de af medlemmerne, der har mulighed for og lyst til at gå på nettet, er denne nye side et meget fint sted at besøge og siden er under næsten daglig udvikling lige for tiden. Videre på ustillingen havde jeg udset mig en pæn Tanzanit tvillingkrystal til 30, og et par par andre små krystaller, som jeg ikke engang kendte navnet på. Da jeg skulle til at betale, greb jeg ned i en tom lomme!!! Tegnebogen var væk. Nu forstod jeg så hvad den nærgående person havde været i gang med. Han må have luret, hvor jeg gemte min tegnebog. Fra en sidelomme med lynlås og klap, havde han listet tegnebogen op. Foruden alle mine kreditkort, sygesikringsbevis og kørekort var der 1500 dkr. og 600. Jeg fik så travlt med at ringe hjem til banken for at spærre Link til Meteoritsamlingen findes på forsiden af

9 Side 20 Side 9 gunen levede også muslinger, snegle, skildpadder, pansrede fisk og hajer, mens der på land levede mindst to arter af dinosaurer. Flere fossiler af disse dyr er tidligere blevet erklæret danekræ. Skildpadde- eller dinobæ Hvilket dyr, der var ophavsmanden til den bornholmske danebæ, er fortsat uklart, eksperten har dog et kvalificeret bud: I stenens overflade og på brudfladen i den ituslåede ende af stykket kan man se flere fiskeknogler og -skæl, så det er nærliggende at konkludere, at menuen har stået på fisk. Det er mest sandsynligt, at ekskrementet blev lavet af en skildpadde. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der i stedet har været tale om en dinosaur, selv om fisk ikke er en typisk diæt for dinosaurer, siger Arne Thorshøj Nielsen. Og tak til Lars og Connie for hyggeligt samvær og for god kørsel, hvor hjemturen foregik i silende regn. Niels Schjeldahl kortene, og der er ikke til dato hævet noget på dem, men for pokker hvor bliver man ærgerlig. Vi anmeldte også tyveriet til halledelsen, som lod den gå videre til politiet. Heldigvis havde vi befordringen i orden, så hjem kom vi, men det blev da et dyrt stykke Vanadinit. Vi møder nu nok op igen, hvis vi får muligheden. Vanadinitkrystaller - et godt køb, mens pengene var i behold. På nærbilledet af forsteningen kan man i overfladen se små huller. De er sandsynligvis lavet af fluelarver. I den øvre del kan man se en firkantet mørk plamage. Det er et forstenet fiskeskel. Den hvide pil svarer til 15 mm. Arne Thorshøj Nielsen og Martin Bertelsen, Statens Naturhistoriske Museum. Et par pæne, ægte citrinkrystaller.

10 Side 10 Side 19 Arrangementer/ ekskursioner/ nyt fra turudvalget je undersøgt af palæontologerne Jesper Milan fra Østsjællands Museum og Niels Bonde fra Københavns Universitet. De har skrevet en videnskabelig artikel om fundet, som snart bliver udgivet i Mexico. Jysk Stenklubs Sommerudflugt 2012 Hjarnø Lørdag d. 30. juni Endnu engang går årets sommerudflugt til en af vore små øer. Denne 3,2 km² store ø med ca 100 fastboende ligger i udkanten af Horsens Fjord. Vi sejler i ca 5 min fra Snaptun færgeleje, hvorefter vi kører til Hjarnø Camping. Her holder øens Taxa-traktor klar til at køre os på 1 times tur rundt på øen. Vel tilbage ved campingpladsen er det tid til frokost. Denne gang bydes der på smørrebrød, til de der ønsker det. Det er tilladt at tage sin egen madpakke og drikkevarer med. Efter frokosten kan vi f.eks på vestsiden søge efter strandsten og flintredskaber fra Ertebølletiden ( f.kr), finde strandsten og fossiler på sydsiden, trave en tur på øens afmærkede stier og/ eller besøge Cafeen Den Gamle Smedie. Og det er ikke så lidt, den undseelige, aflange, brunlige sten med en diameter på lidt over 2 cm og en bevaret længde på lidt over 4 cm, har været igennem. En CT-scanning af stenen viser også tilstedeværelsen af to lidt større indre gange i stykket de ligner gravegange, som fortidige gødningsbiller kunne have lavet. Insektangrebene viser, at ekskrementet er lavet på land, hvorefter det formodentligt er blev begravet i lagunens sand og derved blevet bevaret for eftertiden, siger Arne Thorshøj Nielsen. Turpris ca 400 kr inkl. smørrebrød ca 350 kr exkl. smørrebrød Der køres i minibus kl fra PS biler, Søren Frichs Vej 47 Tilmelding og betaling senest d v/ Linda Lægdsmand, tlf: , mobil el. mail: (Nordea: reg nr: 1905 konto: ) Teorien om lagunesandet hænger sammen med, at det bornholmske område i den tidlige Kridttid for ca. 140 millioner lå længere syd på end i dag, omtrent svarende til de breddegrader, hvor Italien nu ligger. Sydbornholm var på det tidspunkt dækket af brede sandstrande og laguner, og det er netop i sand fra en lagune, at danebæen er fundet af to lokale bornholmske fossilsamlere. I la-

11 Side 18 Side millioner år gammel danebæ fra Bornholm DANEKRÆ En forstenet høm-høm, der sandsynligvis er lavet af en skildpadde eller måske en dinosaur for 140 millioner år siden på bredden af en varm lagune, der dengang dækkede dele af Bornholm, er netop blevet erklæret danekræ af eksperter fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. En danebæ, det kan man med en vis ret nu kalde det forstenede ekskrement, der sidste år blev fundet i en nedlagt grusgrav på Bornholm. For bæ en har efter nøje undersøgelse fået stemplet danekræ af eksperter fra Statens Naturhistoriske Museum. En betegnelse som kan tildeles naturhistoriske genstande med særlige videnskabelige eller udstillingsmæssige værdier. Ekskrementets eller rettere sagt stenens overflade er glat, og den bevarede ende er lidt tilspidset så selv i forstenet form ligner den meget godt et moderne ekskrement. I overfladen kan man se en del små huller. De har stor lighed med de gravegange, vi ser i moderne ekskrementer, når fluelarver har været på besøg. De nutidige fluer, der lever i og af ekskrementer, er dog først opstået inden for de sidste 65 millioner år, så vi formoder, at hullerne i vores danebæ er lavet af fortidige slægtninge med en lignende levevis, siger lektor Arne Thorshøj Nielsen fra Statens Naturhistoriske Museum. Invitation til Mols-træf lørdag d Det vil glæde os at se alle interesserede klubmedlemmer til træf på Lyngevej 55 i Knebel For de, som kunne være interesserede, vil vi igen i år starte med en lille travetur i bjergene. Turen udgår fra ovennævnte adresse med start kl For de, som ikke vil med i bjergene, er mødetiden kl , hvor der serveres kaffe og blødt brød i teltet. Medbring gerne nogle af jeres fund (til beundring) og/ el. evt. nogle problematica og meget gerne fotos fra klub-arrangementer/ture/rejser. Husk! Medbring egne kolde drikkevarer. Hilsen Kaj og Linda Tilmelding en nødvendighed! Tlf: eller mail: CT-scanning Det ca. 140 millioner år gamle forstenede ekskrement er blevet nø-

12 Side 12 Side 17 Strandtur ved Følle Lørdag d Når talen falder på Følle Strand, tænker de fleste måske på sandstrand og badegæster. Men der findes et smukt naturområde, hvor man ikke træffer badende på grund af de mange sten, der skylles ind på netop dette område. Her kan ofte findes interessante sten og fossiler, så lad os prøve lykken. og efterfølgende vulkansk nedkøling, at torsken fik succes. Moleret stammer fra dramatiske tider og portrætterer gennem fossil-rigdommen en verden, der ændres og blomstrer op med mange nye arter, fortæller Bo Schultz. Seniorforsker ved Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum), Niels Bonde, har gæstet Fur Museum med henblik på at se på en række fund. Og det glæder den lokale geolog, der yderligere konstaterer: - Passende nok er Niels Bonde ved at lægge sidste hånd på en artikel lavet sammen med Palæontologisk Institut ved Universitetet i Warszawa. Bo Schultz vurderer, at artiklen på den måde vil være med til at gøre den sjældne torsk internationalt kendt. Der køres i minibus fra PS Biler, Søren Frichs Vej 47 kl 8.30 Turpris ca. 150 kr Tilmelding v/linda Lægdsmand, tlf: , mobil eller mail: En sjælden fossil torsk er fundet på Fur og kan blive internationalt kendt.

13 Side 16 Side 13 Torsk fundet ved et tilfælde Af Joan Thora E. Laurberg (Skive Folkeblad) En sjælden torsk er fundet på Fur. Men den var tæt på at ryge ud, før den blev afsløret. På Fur Museum er geologerne i gang med at rydde op i de mange stykker af moler, som i løbet af sæsonen er blevet indleveret til stedet. Og i den forbindelse kom den sjældne fisk frem. Bo Schultz fra Fur Museum fortæller, at han sammen med sin kollega René Sylvestersen var i gang med at gennemgå materialet. Han fortæller: - René Sylvestersen fandt en stump ler med en halv ussel guldlaks, der næppe var værd at gemme på. Men inden den havnede i»udspanden«, flækkede han den lige en ekstra gang. Moleret er jo geologisk lotteri, og alle stykker/ plader rummer muligheden for gevinst. Og gevinst var der, da et lille, sjældent vidunder dukkede frem. Det omtalte vidunder var en fem centimeter lang torsk. Bo Schultz henviser til de mange fund, der gennem tiden er gjort i det cirka 55 millioner år gamle moler på Fur. Flere af fundene er blevet danekræ, hvilket også har været tilfældet for flere af de fossiler af fisk og fugle, der sidste år blev fundet på øen. Bo Schultz, der er uddannet geolog, fortæller: - Torsken er kun fund nummer tre af en helt ny type torsk og nok det bedste eksemplar indtil nu. Den har åben mund og en stump guldlaks i maven. Fisken er for lille til selv at hapse guldlaks i stykker, så den lille fyr må have hapset noget, som en større rovfisk ikke fik spist. Han tilføjer, at netop fossiler af torsk har international interesse, da de repræsenterer den første fauna med flere forskellige arter: - Det vil sige, at torsk var opstået før molerets tid. Men det var i den tid, da kloden gik ind i en ekstrem opvarmning Urfuglen var nok mere sort end spraglet Urfuglen, der regnes som et bindeled mellem fortidens øgler og nutidens fugle, lignede nok mere en krage end en påfugl. Kunstnere har ellers flittigt fremstillet dyret med det mundrette navn Archaeopteryx som et fantasifuldt væsen med en spraglet fjerpragt på baggrund af den sparsomme viden om det. Men sådan forholder det sig formentlig langtfra, viser ny forskning i det øglelignende dyr, der levede for omkring 150 millioner år siden. Dens fjer var i virkeligheden sorte. I hvert fald de eneste, som man hidtil har været i stand til at undersøge fra de fossiler, der eksisterer af den.»rekonstruktionerne med de prangende farver er ren fantasi, for vi har ikke haft viden til at farvelægge en Archaeopteryx før nu. Og vi har kun været i stand til at sige, at i hvert fald en del af dens fjer var sorte, og at den måske var helt sort«, siger Jakob Vinther, som er dansk forsker ved University of Texas og har været med til at analysere fossile dele fra dyret. Resultaterne er netop offentliggjort i onlineudgaven af det ansete videnskabelige tidsskrift Nature. Ved at analysere på små mængder intakt kulstof fra fossile rester efter væsnet er det lykkedes for forskerholdet at fastslå, at nogle af dens fjer var sorte, og at de i deres struktur i høj grad ligner dem, nutidens fugle bærer. Analysen af fjerene viser, at de har haft en udformning, der bør have gjort den i stand til at flyve. Dermed er det formentlig det første kendte væsen, der kunne flyve.»det er det ældste kendte fossil med både fuglelignende form og tydelige træk fra en oprindelse blandt krybdyrene. Derfor regnes det som et vigtigt missing link, der viser, at fugle nedstammer fra dinosaurerne«, siger Jakob Vinther. Øglefuglen har været på størrelse med en velvoksen krage, haft kløer og et næb, der minder om en øgles. Det næsten komplette fossil, som forskerne har analyseret, blev fundet i Tyskland for 150 år siden. Morten G. Andersen, Politiken

14 Side 14 Side 15 Udstilling: Dyrene fra Sirius Passet Museum Sønderjylland viser 520 millioner år gamle fossiler på afdelingen i Gram. Den 12. februar åbnede Museum Sønderjylland i Gram dørene for en lille, men spændende særudstilling. Udstillingen indeholder et udvalg af fossiler og rekonstruktioner af dyr, der levede i troperne for omkring 520 millioner år siden, i et område, der i dag ligger i det allernordligste Grønland. Stedet, hvor fossilerne findes, er svært tilgængeligt og ligger kun små 700 km fra Nordpolen, hvilket betyder, at der er ekstremt omskifteligt vejr med snestorme midt i juli måned. Dyrene levede i havet på en undersøisk terrasse, der af og til blev hærget af mudderskred. Derved blev nogle af dyrene fanget i det nedskridende mudder og ført ned på dybt vand. Når der faldt ro over mudderskredet, var dyrene blevet begravet i noget meget finkornet slam. Med tiden hærdnede slammet og blev presset sammen af lag, der blev aflejret ovenpå. Igennem de mange millioner år blev slammet til skifer og dyrene presset sammen til aftryk, som forskerne i dag kan finde ved at»bladre«i skiferen. Den spalter nemlig let i flager, og derfor kan de finde velbevarede aftryk af dyrene. Af og til findes aftryk af bløddelene. Mens dyrene levede, var klimaet på deres levested tropisk subtropisk, men i løbet af de 520 millioner år har kontinentaldriften ført området op i cirka 700 kilometers afstand fra Nordpolen. Vil man finde fossilerne i dag, skal man derfor først søge om tilladelse i Grønland, fordi området ligger i en nationalpark i det allernordligste Grønland. Derefter må man udruste en kostbar ekspedition, udholde snestorme i juli måned og betale en regning på flere millioner kroner, før man har fået fingre i de sjældne fossiler, siger museumsformidler Martin Abrahamsson fra museets afdeling for naturhistorie og palæontologi. Fossilerne kan måske være med til at få os til at forstå udviklingen af højerestående kompliceret liv, siger Martin Abrahamsson. Medarbejdere fra Statens Naturhistoriske Museum har trodset naturkræfterne og har besøgt J.P. Koch fjordens østlige bred, hvor fossilerne kan findes i skifer fra Kambrium Perioden. Kompliceret liv Skiferen, der omgiver de fossile rester, er ikke bare sten. Det er det omdannede bundslam, hvori dyrenes jordiske rester blev bevaret. Sammen kan fossilerne og skiferen måske give oplysninger, som hjælper til bedre at forstå, hvordan kompliceret liv udvikledes med nærmest eksplosiv hast i tidlig Kambrium. Ud over lokaliteten ved J.P. Koch fjorden, der har fået navn efter den legendariske Sirius Patrulje, findes der kun jævnaldrende fossiler to andre steder i verden. Nemlig i Canada og i Kina. Udstillingen varer til 11. november (Flensborg Avis) Museum Sønderjylland udstiller fossiler og rekonstruktioner af nogle dyr, der levede for over en halv milliard år siden.

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB

MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB Returneres ved varig adresseændring Afsender: Jysk Stenklub Myntevej 16 8240 Risskov Program for Jysk Stenklub vinter/forår 2010/2011 Lørdag d. 15. januar: Lørdag d. 12. februar: Lørdag d. 12. marts: Lørdag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB

MEDLEMSBLAD FOR JYSK STENKLUB Returneres ved varig adresseændring Afsender: Jysk Stenklub Myntevej 16 8240 Risskov Program for Jysk Stenklub forår/sommer 2011 Lørdag d. 9. april Klubmøde på Åby Bibliotek Foredrag om feltarbejde i Grønland

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til? Der er både isbjørne og mennesker i Grønland. Hvordan passer de til deres omgivelser? Pingviner kan godt klare sig i zoologisk have i Danmark. Hvorfor lever der ikke pingviner

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Søpindsvin og danekræ

Søpindsvin og danekræ Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet Af geologisk konservator Søren Bo Andersen Geologisk Institut, Aarhus Universitet med bidrag af Jytte Frederiksen, Jysk Stenklub Langt de fleste danskere

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 2016 Referat GF 070316 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 7. marts 2016 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

2 Formandens beretning: Erik Johnsen fremlagde årets beretning som kan læses i vedhæftede fil.

2 Formandens beretning: Erik Johnsen fremlagde årets beretning som kan læses i vedhæftede fil. Referat af generalforsamling den torsdag den 25. februar 2016 1 Valg af dirigent: Lars Illemann, som informerede de fremmødte om godkendt varsel af generalforsamling via mail og at generalforsamlingen

Læs mere