PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER"

Transkript

1 OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER Del Nr Oplag Oversættelse af de originale instruktioner (Dansk)

2

3 INDHOLD Delnumre, Som Dækkes Af Denne Håndbog 2 Sikkerhed 3 Introduktion 4 Inkluderede Dele 4 Tilbehør 5 Egenskaber Og Funktioner 6 Opsætningsvejledninger 7 Pneutorque Hanger (Bøjle) 7 Tilslutning Af Lufttilførsel 7 Tilslutning Af Strømforsyning 8 Luftsmøring 8 Drejningsmomentreaktion 8 Med Uret / Mod Uret 10 Indstilling Af Afspærring Drejningsmoment 11 Betjeningsinstruktioner 13 Stramning 13 Udløsning 15 Vedligeholdelse 16 Luftsmøring 16 Gearkasse 16 Lyddæmper 16 Drevfirkant 17 Kalibrering 17 Rengøring 17 Bortskaffelse 17 Specifikation 18 Overensstemmelseserklæring 20 Problemløsning 21 Ordforklaring 21 1

4 DELNUMRE, SOM DÆKKES AF DENNE HÅNDBOG Denne håndbog dækker indstilling og anvendelse af Norbar Pneutorque PTM og PTME series Interne kontrol (IC) afspærringsværktøjer. Del Nummer Model Maksimum Drejningsmoment B06 PTM B-IC 500 N.m B06 PTM B-IC 800 N.m B06 PTM B-IC 1000 N.m B08 PTM B-IC 1350 N.m B08 PTM B-IC 2000 N.m B06 PTME B-IC 1000 N.m B08 PTME B-IC 2000 N.m BEMÆRK: Hovedmodellerne PTM & PTME vises på listen ovenfor. Øvrige PTM & PTME interne kontrol værktøjer med mindre variationer er ligeledes dækket. Beskrivelse af muligheder: Delnummer Valg Beskrivelse *****.B** Bi-direktionel (Med uret og mod uret). *****.*06 3/4 A/F drevfirkant størrelse. *****.*08 1/4 A/F drevfirkant størrelse. Modelvalg PTM -**-****-*-IC PTME -**-****-*-IC PTM*-52-****-*-IC PTM*-72-****-*-IC PTM*-**-1000-*-IC PTM*-**-****-B-IC Beskrivelse Pneutorque Twin Motor (dobbelt motor). Pneutorque Twin Motor fikseret næseudvidelse. 52mm diameter gearkasse. 72mm diameter gearkasse. Maksimum drejningsmoment i N.m. Bi-direktionel (Med uret og mod uret). 2

5 SIKKERHED VIGTIGT: HÅNDTER IKKE VÆRKTØJET FØR LÆSNING AF DISSE INSTRUKTIONER. LÆSER MAN DEM IKKE, KAN DET RESULTERE I PERSONLIG SKADE ELLER BESKADIGELSE AF VÆRKTØJET. Dette værktøj er beregnet til anvendelse sammen med gevindfastgørere. Det anbefales at benytte høreværn. Anvend ikke værktøjet i en mulig eksplosiv atmosfære, da disse værktøjer indeholder smørelse, som kan afstedkomme en eksplosionsrisiko, når der findes ren ilt. Disse værktøjer indeholder ligeledes aluminiumslegerings komponenter, som kan afstedkomme en risiko i særligt eksplosive miljøer. Uventede værktøjsbevægelser pga. reaktionskræfterne eller brud på drevfirkanten eller reaktionsstangen kan forårsage skader. Fjern værktøjet fra alle energikilder før udskiftning eller justering af drevfirkant eller sokkel. Der er fare for knusning mellem reaktionsstang og arbejdsstykke. Hold hænderne væk fra værktøjets reaktionsstang. Hold hænderne væk fra værktøjets udgang. Lad ikke løst tøj, hår etc. blive fanget i værktøjets roterende dele. Disse værktøjer kræver en reaktionsstang. Se sektionen om drejningsmomentreaktion. Sikr at alle slanger er korrekt tilpasset før der tændes for hovedlufttilførslen. Dette forhindrer risikoen for skade ved at slå på luftslangerne. Uventet retning af drevfirkants bevægelse kan forårsage en farlig situation. Benyt kun sokler og adaptere, som er i god stand og som er beregnet til brug sammen med kraftværktøjer. Pneutorque vridere er omstyrbare, trykløse, drejningsmoment kontrollerede gevindfastgørings stramningsværktøjer, og bør altid håndteres med følgende: Ren tør luft tilslutning med et minimum flow på 19 liter/sek. (40 CFM). Lubro kontrolenhed eller lignende filter, regulator og smørelsesenhed 1/2 bor (12 mm). Tryk eller højkvalitetssokler. Reaktionsstang. 3

6 INTRODUKTION Pneutorque PTM & PTME Intern Control (EIC) series er luftdrevne kraftværktøjer designet til påsættelse af drejningsmoment til gevindfastgørere. En mål drejningsmoment værdi indstilles på værktøjet, når det målte drejningsmoment når sit mål, afspærrer værktøjets kontrolsystem lufttilførslen til præcis og gentagelig drejningsmoment påførsel. Der er modeller som dækker drejningsmoment kapaciteter fra 500 N.m til N.m. Inkluderede Dele Beskrivelse Del Nummer PTM-52 PTM-72 PTME-72 Synlig forskel Pneutorque kraftværktøj B B B B B B B8 Reaktionsstang med krumtap (tilpasset) Reaktionsstang med påsat låsering (tilpasset) Bøjle (tilpasset) Strømforsyning Strømforsynings udvidelsesleder Operatørhåndbog (med sprog CD [om ønsket]) Bortskaffelse Dette symbol viser at produktet ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt affald. Bortskaf venligst i overensstemmelse med Deres lokale genbrugslove og regulativer. Kontakt Deres distributør eller se Norbars hjemmeside ( for yderligere genbrugsinformation. 4

7 Tilbehør Beskrivelse Del Nummer PTM-52 PTM-72 PTME-72 Luftkoblingssokkel til slange Lubro kontrolenhed ¾ drevfirkant (fiksationsskrue) ( ) ( ) - 1 drevfirkant (fiksationsskrue) ( ) ( ) - ¾ drevskaft (fiksationsnål) (26287) 1 drevskaft (fiksationsnål) (26287) Reaktionsplade [NOTE 1] Reaktionsstang adapter [NOTE 1] Enkeltsidet reaktionsplade Dobbeltsidet reaktionsplade Lyddæmper Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) Næseudvidelse (3/4 ) (1 ) Næseudvidelse til truck- & busfælge 12 Næseudvidelse til truck- & busfælge - - (3/4") (1") (3/4") (1") NOTE 1: Kræver både 'Reaktionsplade' og 'Reaktionsstang Adapter for anvendelse sammen. 5

8 EGENSKABER OG FUNKTIONER Twin Motor Værktøjet anvender to motorer, 1 for hurtigt at køre fastgøreren ned, og motor 2 til at opnå det sidste drejningsmoment. Drejningsmoment Transducer Alle værktøjer er tilpasset med en drejningsmoment transducer, transduceren former dele af værktøjet og kan ikke fjernes. Det påførte drejningsmoment vises præcist på skærmen i Newton metre (N.m) eller pund trykfod (lbf.ft.). Skærmen fanger maksimum drejningsmoment og bevarer denne værdi i et operatørdefineret tidsrum, før det nulstilles. Udløser Udløseren kontrollerer luftflowet. Jo mere udløseren er trykket, desto mere luft flyder ind i værktøjet. Dette tillader langsom anbringelse af sokkel og reaktionsstang. Så snart anbringelsen er færdig, bør udløseren være helt nedtrykket til korrekt drejningsmoment anbringelse. Med Uret / Mod Uret Vælger Værktøjerne kan både stramme og udløse gevindfastgørere med uret og mod uret. Reaktionsstang Reaktionsstangen sikrer at alle reaktionskræfter holdes inde, således at drejningsmomentreaktionen ikke føres tilbage til operatøren. Der kan fås flere forskellige slags reaktionsstænger, inkl. PTME/næseudvidelsesreaktion. PTME/næseudvidelsen er for anvendelse når værktøjsadgang er indskrænket, inkl. applikationer på tunge køretøjshjulmøtrikker. Trykløse Lave vibrationsniveauer gør disse værktøjer komfortable og sikre for operatøren at anvende. Som tilføjelse hertil, er der færre skader på værktøjet, sokkel og gevindsamlingen. Udskiftbar Drevfirkant For at undgå intern beskadigelse (især pga. overbelastet drejningsmoment), er udgangsdrevfirkanten lavet til at forskyde først. Pneutorque er tilpasset med en drevfirkant som nemt kan udskiftes; alternative drevfirkantstørrelser kan måske fås. Bøjle Bøjlen kan anvendes til at ophænge Pneutorque på en balanceaksel. 6

9 OPSÆTNINGSVEJLEDNINGER Pneutorque indstillingen dækker følgende emner: 1. Pneutorque Hanger (bøjle) 2. Tilslutning af lufttilførsel 3. Tilslutning af strømforsyning 4. Luftsmøring 5. Drejningsmoment reaktion 6. Med uret / mod uret 7. Indstilling af afspærrings-drejningsmoment Fuldfør venligst opsætningen i den viste orden. Pneutorque Bøjle Pneutorque bøjlen (Figur 1-E) er designet til brug sammen med en passende balanceaksel for at give komfortabel brug af værktøjet. Fjern bøjlen hvis den ikke er nødvendig. Tilslutning Af Lufttilslutning ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BANKENDE LUFTSLANGER, BØR MAN TILSLUTTE ALLE TILSLUTNINGER TIL VÆRKTØJET, FØR DER TÆNDES FOR LUFTTILFØRSLEN. Sikr at alle slangerne er rene, i god stand og er fri for snavs/vand. Tilslut værktøjets luftindtagsslange (Figur 1-C) til ydersiden af Lubro kontrolenheden (Figur 1-B) (leveres ikke), og hold øje med luftflow retningspilene. TIP: On På værktøjer, der leveres med hurtige luftkoblinger, tilpasses koblingsstikket til værktøjets indgang og koblingssoklen til luftslange. Tryk koblingerne sammen for at tilslutte. For at afbryde trækkes låsen på koblingssoklen tilbage. Tilslut indersiden af Lubro kontrolenheden (Figur 1-B) til hovedluftforsyningen (Figur 1-A) ved hjælp af en minimums slangestørrelse på ½ bor (12 mm). Undgå at bruge ½ bor slanger længere end 5 meter fra forsyningen til trykregulatorenheden, da dette vil formindske værktøjets ydelse. Tænd for lufttilførslen og check for utætheder. E D C F A G B FIGUR 1 Tilslutninger 7

10 Tilslutning Af Strømforsyning Påsæt strømforsynings udvidelseslederen mellem kraftværktøjslederen (Figur 1-F) og strømforsyningen (Figur 1-G). Tilpas hovedstrømslederen til strømforsyningen (Figur 1-G). Skærmen og LED lamperne vil lyse op og blinke I et kort øjeblik. TIP: Hvis strømlederen ikke har nogen stikkontakt tilsluttet, træk da ledninger som følger: BRUN STRØMFØRENDE BLÅ NEUTRAL GRØN/GUL-JORD Luftsmøring Værktøjet bør anvendes med oliesmøring af den tilføjede luft, dette opnås ved at anvende en Lubro kontrolenhed (medfølger ikke). Indstil luftsmøring: a. Fyld Lubro kontrolenheden med hydraulisk olie (Shell Tellus S2M 32 eller tilsvarende god hydraulisk olie kvalitet). b. Sikr at værktøjets drevfirkant er fri til at kunne rotere. c. Kør værktøjet ved at trykke på udløseren. d. Juster Lubro kontrolenheden til maksimalt værktøjslufttryk. Lufttrykket vises på måleinstrumentet. TIP: Anvendelse af maksimum lufttryk vil give maksimal værktøjshastighed. e. Juster Lubro kontrolenheden til at tilføje 6 dråber olie pr. minut. f. Slip/udløs udløseren. VIGTIGT: VRIDEREN BØR KØRE FRIT, MENS MAN JUSTERER LUFTTRYKKET FOR AT GIVE DEN KORREKTE INDSTILLING. Se Lubro kontrolenheds-håndbogen for flere detaljer. Drejningsmomentreaktion Reaktionsstangen sikrer at alle reaktionskræfter holdes inde, således at drejningsmomentreaktionen ikke føres tilbage til operatøren. Der fås adskillige slags reaktionsstang typer. Tilpas reaktionsstangen som detaljeret beskrevet nedenfor: Værktøjsmodel Reaktionsstang Type Tilpasnings Instruktioner Reaktionsstang med krumtap (standard) Tilpas reaktionsstang/plade (Figur 1-D) over Dobbeltsidet reaktionsplade (mulighed) Dobbeltsidet reaktionsplade (mulighed) drevfirkanten for at sætte reaktionsfjedrene fast. Sikr med de medfølgende låseringe. PTM Tilpas næseudvidelse i henhold til instruktionerne som medfølger. Næseudvidelse (mulighed) 8 PTME Næseudvidelse (standard) Fabrikstilpasset, kan ikke fjernes.

11 Det er væsentligt at reaktionsstangen hviler direkte imod et solidt emne eller overflade, som støder op til den fastgører, som skal strammes. Kontaktområdet bør være indenfor det afskyggede område på figur 2, med så stort kontaktområde som muligt. Ekstra Lang Sokkel Standard Længde Sokkel Drejningsmomentreaktion bør kun foretages i de afskyggede områder FIGUR 2 Sikkert Reaktions Vindue ADVARSEL: MAN BØR VÆRE OMHYGGELIG MED AT SIKRE, AT REAKTIONSARMEN KUN ANVENDES INDENFOR GRÆNSERNE, SOM VIST I FIGUR 2. Til specielle applikationer, eller når der anvendes ekstra dybe sokler, kan standardstangen udvides, men kun indenfor grænserne, som vist i Figur 2. Der findes alternative reaktionsanordninger, se side 5. ADVARSEL: ER MAN IKKE OPMÆRKSOM PÅ GRÆNSERNE VIST I FIGUR 2, NÅR MAN RETTER STANDARDREAKTIONSSTANGEN, KAN DET RESULTERE I FOR TIDLIG SLITAGE ELLER BESKADIGELSE AF VÆRKTØJET. Standard drevfirkant udvidelser SKAL IKKE anvendes, da disse vil resultere i alvorlig skade på værktøjets udgangsdrev. Et sortiment af næseudvidelser fås til applikationer hvor adgang er begrænset. Disse er designet til at understøtte den sidste kørsel korrekt. Standard reaktionsstangens dimensioner vises i den følgende tabel: Reaktionsstænger (Standard) Værktøj L A B W SQ PTM /4 PTM Reaktionsstænger (PTME) Værktøj L A B W SQ PTME-72 (1000 N.m) /4 PTME-72 (2000 N.m)

12 Når Pneutorque er i drift roterer reaktionsstangen i modsat retning af udgangsdrevfirkanten og bør kunne hvile direkte imod et solidt emne eller overflade ved siden af den bolt der skal strammes. Se Figur 3(a), 3(b), 3(c) og 3(d). Pneutorque Model Med Uret Drejningsmoment Reaktion Mod Uret (Kun bi-direktionelle værktøjer) Eksempel på et PTM værktøj. FIGUR 3(a) FIGUR 3(b) Eksempel på PTM værktøj med næseudvidelsesmulighed eller PTME værktøj. FIGUR 3(c) FIGUR 3(d) ADVARSEL: HOLD ALTID HÆNDERNE VÆK FRA REAKTIONSSTANGEN NÅR VÆRKTØJET ER I DRIFT, DA DET ELLERS KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE. Med Uret / Mod Uret Indstil med uret / mod uret som ønsket. BEMÆRK: Denne indstilling henvender sig kun til bi-direktionelle værktøjer. FIGUR 4(a) Med Uret (Pil hen imod drevfirkant) FIGUR 4(b) Mod Uret (Pil væk fra drevfirkant) ADVARSEL: UNDLADER MAN HELT AT BRUGE MED URET/MOD URET VÆLGEREN, VIL DET RESULTERE I BESKADIGELSE AF GEARKASSEN. 10

13 Indstilling Af Afspærrings-Drejningsmoment Det af Pneutorque påførte drejningsmoment er afhængigt af afspærringsindstillingen. Følgende værdier bør indtastes: Værktøjs Skærm unit Hi Lo StOP SEc Fin Beskrivelse Drejningsmoment enheder (lbf.ft / N.m) Høj drejningsmoment grænse Lav drejningsmoment grænse Afspærring drejningsmoment Nulstillings tid Afslut Valgt enhed LEDs (RØD) FIGUR 5 Værktøjsskærm Drejningsmoment Drejningsmoment påført StOP grænse 4% værktøjs kapacitet 0 Værktøj afspærrer Svartid Tid X TÆNDT Hi grænse TÆNDT Lo grænse X TÆNDT Værktøj stopper FIGUR 6 Typisk Drejningsmoment Applikation BEMÆRK: Værktøjet vil ikke køre mens man indstiller afspærrings- drejningsmomentet. TIP: Når man ændrer grænseindstillingerne, tryk da og hold eller for at øge ændrings hastigheden. 11

14 Trin Opstarts værktøj. Tryk og samtidig. Tryk og samtidig. Tryk og samtidig. Tryk og samtidig. Tryk og samtidig. Tryk og samtidig. Indstilling ENHED enhed vist. Tryk for at indstille N.m eller lbf.ft. Høj GRÆNSE Hi og hi limit value (høj grænseværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille den høje grænse. Lo LIMIT (lav grænse) Lo og low limit value (lav grænseværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille den lave grænse. AFSPÆRRING StOP and shut-off value (stop og afspærringsværdi) vises skiftevis. Tryk på eller for at indstille afspærringsværdien. BEMÆRK: StOP er fra begyndelse indstillet til Lo (lav) grænse. NULSTILLINGS TID Sec# vises. Læsningen holdes i # sekunder efter afspærring, nulstiller derefter. Hvis der er indstillet til Sec 0. Nulstiller værktøjet efter 3 sekunder, men læsningen holdes indtil det næste drejningsmoment påføres. Fin vises. Værktøjet er klar til brug. Minimums Indstilling 20% af værktøjs kapacitet. 4% af værktøjs kapacitet. 4% af værktøjs kapacitet. Maksimums Indstillling 120% af værktøjs kapacitet. Høj grænse indstilling (100% værktøjs kapacitet maksimum) Midter-punkt mellem Hi og Lo grænser. (100% værktøjs kapacitets maksimum). 1 sekund 9 sekunder. TIP: Afprøv værktøjet på fastgøreren og check at det aktuelle drejningsmoment er påført. Hvis det påførte drejningsmoment konstant ligger over det nødvendige drejningsmoment, kan StOP grænsen reduceres. Hvis det påførte drejningsmoment konstant ligger under det nødvendige drejningsmoment, kan StOP grænsen øges. 12

15 BETJENINGSINSTRUKTIONER ADVARSEL: HOLD HÆNDERNE VÆK FRA REAKTIONSSTANGEN. ADVARSEL: NÅR MAN ANVENDER DETTE VÆRKTØJ, BØR DET ALTID UNDERSTØTTES FOR AT UNDGÅ UVENTET UDLØSNING I TILFÆLDE AF FASTGØRER ELLER KOMPONENTFEJL. Stramning BEMÆRK: Sikr at SET UP INSTRUCTIONS (indstillings instruktionerne) er blevet fulgt. 1. Tilpas Pneutorque med den korrekte trykstørrelse eller højkvalitetssokkel for at tilpasse fastgøreren. TIP: For øget sikkerhed anbefales det at sikre soklen til drevfirkanten. Dette opnås ofte ved at benytte en stift og en O-ring, se sokkelproducenten for vejledning. 2. Sikr at afspærrings drejningsmomentet er indstillet til nuværende fastgører. 3. Sikr at med uret/mod uret vælgeren er korrekt indstillet. FAIL (fejlet) LED (Rød) PASS (bestået) LED (Grøn) Ingen læsning Manuel reset FIGUR 7 Værktøjsskærm 4. Tryk for at nulstille læsningen. 5. Drej håndtaget i en passende stilling relativt til reaktionsstangen. Tilpas værktøjet på den fastgører, der skal strammes med reaktionsstangen i forbindelse med reaktionspunktet. Se Figur Indtag en passende stilling for at modvirke normal eller uforventet bevægelse af værktøjet pga. reaktionskræfter. 7. Tryk udløseren delvist ned for at bringe reaktionsstangen i kontakt med reaktionspunktet. 8. Tryk udløseren fuldstændigt ned og hold den nede indtil værktøjet afspærres, slip derefter udløseren. Hvis udløseren ikke er helt nedtrykket, vil der måske ikke tilføres fuldt drejningsmoment til fastgøreren. 9. Udløseren bør slippes, før værktøjet nulstiller, for at forebygge en yderligere drejningsmoment påføring. 13

16 10. Skærmen fanger maksimum drejningsmoment og holder denne værdi for nulstillingstiden på mellem 1 sekund og 9 sekunder, derefter nulstilles værktøjet. Bemærk status for PASS / FAIL (bestået/fejlet) LEDs: Grænse Led Farve Ingen RØD (x) GRØN ( ) Fastgører Visning Under 4% værktøjs kapacitet Fejlet (lav eller høj) Pass (bestået) 11. Fjern værktøjet fra fastgøreren. 12. Tryk for manuelt at nulstille værktøjet og skærme hvis det ønskes. FIGUR 8 Stramning Af Med Uret Fastgører 14

17 Udløsning 1. Tilpas Pneutorque med den korrekte trykstørrelse eller højkvalitetssokkel for at fastgøreren kan udløses. TIP: For øget sikkerhed anbefales det at sikre soklen til drevfirkanten. Dette opnås ofte ved at benytte en stift og en O-ring, se sokkelproducenten for vejledning. 2. Sikr at med uret/mod uret vælgeren er korrekt indstillet. 3. Drej håndtaget i en passende stilling relativt til reaktionsstangen. Tilpas værktøjet på fastgøreren til at udløses med reaktionsstangen i forbindelse med reaktionspunktet. Se Figur Indtag en passende stilling for at modvirke normal eller uforventet bevægelse af værktøjet pga. reaktionskræfter. 5. Tryk udløseren delvist ned for at bringe reaktionsstangen i kontakt med reaktionspunktet. 6. Nedtryk udløseren fuldstændigt og hold den helt nedtrykket indtil gevindfastgøreren udløses. TIP: Hvis man ikke er i stand til at udløse fastgøreren pga. at værktøjet afspærres, øg da StOP grænsen. Hvis man ikke er i stand til at udløse fastgøreren pga. at værktøjet stopper, øg da lufttrykket på værktøjet. Overskrid ikke det maksimale lufttryk på værktøjet. ADVARSEL: OVERSKRIDELSE AF DET MAKSIMALE LUFTTRYK VIL MEDFØRE OVERBELASTNING OG KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE. FIGUR 9 Udløsning Af Med Uret Fastgører 15

18 VEDLIGEHOLDELSE For at bevare optimal ydelse og sikkerhed, er det nødvendigt med regelmæssig værktøjsvedligeholdelse. Operatørens vedligeholdelse er begrænset til udskiftning af drevfirkanten og lyddæmperen. Alle øvrige vedligeholdelser og reparationer bør udføres af Norbar eller af en Norbar distributør. Vedligeholdelsesintervaller kommer an på brugen af værktøjet og det miljø som det anvendes i. Det maksimalt anbefalede vedligeholdelses- og rekalibrerings-interval er 12 måneder. TIP: Trin, som operatøren kan udføre for at reducere mængden af nødvendig vedligeholdelse inkluderer: 1. Anvendelse af værktøjet i et rent miljø. 2. Brug af en luftkompressor tilpasset med en adsorbtionstørrer. 3. Sikre at Lubro kontrolenheden har tilstrækkeligt med hydraulisk olie. 4. Sikre at Lubro kontrolenheden leverer hydraulisk olie i korrekt mængde. 5. Sikre at Lubro kontrolenheden vedligeholdes regelmæssigt, se produkthåndbogen. 6. Opretholdelse af den korrekte drejningsmomentreaktion. Luftsmøring Tilføj Shell Tellus S2M 32 eller tilsvarende hydraulisk olie af god kvalitet til Lubro kontrolenheden. Gearkasse Under normale arbejdsbetingelser er det ikke nødvendigt at genindsmøre gearkassen. Gearkassen indeholder Lubcon Turmogrease Li 802 EP eller tilsvarende smørelse af god kvalitet. Lyddæmper Lyddæmperen (del nummer #18591) bør udskiftes hver 12. måned. Dette kan ske oftere ved megen brug eller i snavsede miljøer. TIP: Udskift lyddæmperen med værktøjet vendt på hovedet, for at sikre at interne dele (fjeder og ventil) holdes på plads. 1. Fjern M4 skruen (A) ( del nummer # ) ved hjælp af en 2,5 mm umbraconøgle. 2. Fjern stift (B) (del nummer 26284) ved at bruge en stiftstanser. 3. Træk luftindtagsrøret (D) ud med grundplade og lyddæmper. 4. Fjern lyddæmper (E) fra luftindtagsrøret. 5. Tilpas ny lyddæmper (del nummer #18591) over luftindtagsrøret. 6. Tilpas indtagsrørsamlinger (C, D og E) ind i håndtaget imod fjedermodstanden. 7. Tilpas stift (B) med en hammer. 8. Tilpas skrue (A) og sæt drejningsmoment til 0,5 N.m. Lad være med at overstramme denne skrue, da der er mulighed for at brække grundpladestøbningen. A C E FIGUR 10 Udskiftning Af Lyddæmper D B TIP: Når man genplacerer luftindtagsrørsamlingen ind i håndtaget, bør man sikre sig korrekt tilpasning mellem luftindtagsrøret og fjederen. Det er måske nemmere at tilpasse fjederen ind i luftindtagsrøret og sikre den med en smule smørelse. 16

19 Drevfirkant For at undgå intern beskadigelse (især pga. overbelastet drejningsmoment), er udgangsdrevfirkanten lavet til at forskyde først. Dette sparer større intern beskadigelse og tillader nem fjernelse af firkant. Se side 5 om drevfirkant delnumre. For at udskifte drevfirkanten: 1. Fjern lufttilførslen. 2. Understøttelses værktøj i en vandret stilling 3. Fjern skrue eller fjederstift, fjern så drevfirkant. FIGUR 11 Udskiftning Af Drevfirkant Hvis firkanten er klippet, kan det være nødvendigt at bruge en fladtang til at fjerne de ødelagte stykker med. 4. Tilpas ny drevfirkant. 5. Tilpas ny skrue og stram mellem 4 N.m til 5 N.m (PTM-52), 8 N.m til 9 N.m (PTM-72/92/119), eller indsæt ny fjederstift. 6. Tilslut lufttilførsel. TIP: Hvis drevfirkanten fortsat fejler, søg da råd fra Norbar eller en Norbar distributør. Kalibrering For at bevare Pneutorque s præcision, anbefales det at værktøjet rekalibreres mindst hver 12 måned. Kontakt Norbar eller en Norbar distributør for mere information. Rengøring Hold værktøjet i en ren tilstand for at hjælpe på sikkerheden. Anvend ikke slibemidler eller opløsningsrensemidler. Bortskaffelse Genanvendelsesovervejelser: Komponent Håndtag Gearkasse (med uret / mod uret) Gearkasse (52mm / 72mm) Reaktionsstang Materiale Aluminiumskasse/indvendig stål Aluminiumskasse/indvendig stål Stål med kasse af nikkelplade / indvendig stål PTM-52 er stål / PTM-72 er aluminium 17

20 SPECIFIKATIONER Del Nummer Drejningsmoment Minimum Maksimum B N.m (74 lbf.ft) 500 N.m (370 lbf.ft) B N.m (118 lbf.ft) 800 N.m (590 lbf.ft) B06 / B N.m (147 lbf.ft) 1000 N.m (738 lbf.ft) B N.m (200 lbf.ft) 1350 N.m (1000 lbf.ft) B08 / B N.m (295 lbf.ft) 2000 N.m (1475 lbf.ft) Dimensioner (mm) Værktøjs Vægt (kg) Reaktions Vægt (kg) Del Nummer H W R L B B B B B B B FIGUR 12 Værktøjs Dimensioner 18

21 Del Nummer Værktøjs Hastighed (Fri kørsel ved maks. lufttryk) Drevfirkant B omdr/min 3/ B omdr/min 3/ B06 / B omdr/min 3/ B08 86 omdr/min B08 / B08 58 omdr/min 1 Gentagelighed: Præcision: Skærm: Måleenheder: Nulstillings tid: Lufttilførsel: Smørelse: Temperaturrækkevidde: Arbejdsfugtighed: Strømadapter: Strømforbrug: Strømkontakt sikring: (hvis tilpasset) Strømkabel: Forlængerledning: Håndtagsvibration: Lydtryksniveau: Miljø: Afspærringsværktøj: ± 2% af læsning. ± 2% af læsning. 4 digit LED med en fornyelses rate på 2,5 gange pr. sekund. Newton metre (N.m) eller pund trykfod (lbf.ft.) Vælges af operatøren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 sekunder Vælges af operatøren. Maksimum tryk 6,3 bar (for maksimum udgangs hastighed). Shell Tellus S2M 32 til Lubro kontrolenheden anbefales. +5 C til +40 C (i drift). -20 C til +60 C (ved oplagring). 85% relativ C maksimum. 100 til 240 Volts +/- 10% AC at Hz indgang. 15 W maksimum. 1 Amp. 2 meter (6 fod 6 tommer) længde minimum. 3 meter (9 fod 9 tommer) længde minimum. < 2,5 m/s2 Maksimum. Testet i overensstemmelse med ISO håndholdt bærbare værktøjer. Måling af vibrationer på håndtaget. 84 dba målt ved 1 m tilsvarende fortsat A vægtet lyd. Testet til BS ISO 3744: 1994 akustik. Bestemmelse af lydniveauer af lydkilder som anvender lydtryk. Ingeniørmetoden er et væsentligt frit område på et reflekterende niveau. Testen er udført under frie forhold med et tilført tryk på 6,3 bar. Indendørs brug indenfor et let industrielt miljø. For miljømæssige forhold Forureningsgrad 2 & installations kategori (Over spændingskategori) II. Opbevar i et rent og tørt miljø. Pga. fortsat forbedring, kan alle specifikationerne ændres uden forudgående varsel. BEMÆRK: Hvis udstyret anvendes på en måde som ikke er specificeret af producenten. Kan den beskyttelse der ydes på udstyret blive svækket. 19

22 20

23 PROBLEMLØSNING Det følgende er kun en guide, ved mere komplekse fejl kontakt venligst Norbar eller en Norbar distributør. Problem Ingen skærm når der er tændt for strømmen. Værktøjsudgangen roterer ikke når udløseren er trykket. Dårlig gentagelighed for lavt påført drejningsmoment. Drevfirkanten er klippet. Værktøjet stopper det afspærres ikke. Værktøjet afspærrer med forkert LED tændt. Læsning er over HØJ grænse. Værktøjet afspærrer med forkert LED tændt. Læsning er under LOW (lav) grænse. Drejningsmoment vender ikke tilbage til nul. Løsning Check om strømforsyningen er korrekt isat. Check den elektriske strømforsyning og sikring i kontakten (hvis tilpasset). Check at alle tilslutninger er sikre. Check at lufttilførslen fungerer og er tilsluttet. Check at værktøjet ikke står i Setting shut-off torque Check lufttrykindstillingen (mindst 1 bar). Check den elektriske strøm. Check med uret / mod uret vælger er helt engageret. Geartog eller luftmotor er beskadiget. Nedsæt lufttrykket. Se vedligeholdelsessektionen for udskiftning. Værktøjet har ikke opnået drejningsmoment, øg lufttrykket. Fastgører klippet eller gevind er skrællet af. Geartoget eller luftmotoren er beskadiget. BEMÆRK: Tryk på knappen for at nulstille skærmen. Formindsk afspærring ( StOP ). Nedsæt lufttryks indstilling. Øg afspærring ( StOP ) grænse. Øg lufttryks indstilling. Tryk på knappen for at nulstille skærmen. ORDFORKLARING Ord eller benævnelse A/F Bi-direktionel Fastgører IC LED lampe Lubro kontrolenhed Næseudvidelse Pneutorque PTM PTME Reaktionsstang Svartid Afspærring Værktøjs kapacitet Drejningsmoment transducer Beskrivelse På tværs af flader. Værktøj som kan med uret og mod uret direkte rotation. Bolt, tapskrue eller møtrik som skal strammes. Intern kontrol. Lys Udstrålings Diode. Enhed, som sørger for filtrering og smøring sammen med trykregulering. Leveres ikke med værktøjet. En reaktionstype som anvendes hvor værktøjsadgang er begrænset, typisk eksempel er hjulmøtrikker på tunge køretøjer. Fås som en mulighed til PTM værktøjer eller indbygget i PTME værktøjer. Produktnavn Pneutorque Twin Motor (dobbelt motor). Pneutorque Twin Motor med fikseret næseudvidelse. Anordning til at modvirke tilført drejningsmoment. Kaldes også for reaktionsplade. Tiden fra værktøjsafspærring til værktøjet standser. Standser værktøjet ved ønsket drejningsmoment. Maksimum drejningsmoment. Anordning til måling af drejningsmoment. 21

24 NORBAR TORQUE TOOLS LTD Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ UNITED KINGDOM Tel + 44 (0) NORBAR TORQUE TOOLS PTE LTD 194 Pandan Loop #07-20 Pantech Business Hub SINGAPORE Tel NORBAR TORQUE TOOLS PTY LTD Raglan Avenue, Edwardstown, SA 5039 AUSTRALIA Tel + 61 (0) NORBAR TORQUE TOOLS (SHANGHAI) LTD E Building 5F, no Yishan Road, Minhang District, Shanghai CHINA Tel NORBAR TORQUE TOOLS INC Biltmore Place, Willoughby, Ohio, USA Tel NORBAR TORQUE TOOLS INDIA PVT. LTD Plot No A-168, Khairne Industrial Area, Thane Belapur Road, Mahape, Navi Mumbai INDIA Tel NORBAR TORQUE TOOLS (NZ) LTD B3/269A Mt Smart Road Onehunga, Auckland 1061 NEW ZEALAND Tel Norbar Torque Tools Ltd 2007

PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER

PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES INTERN KONTROL (IC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG (DEL NR. 34322) 2. Oplag Oversættelse af de originale instruktioner (DANSK) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road,

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER Del Nr. 34321 5. Oplag Oversættelse Af De Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes Af Denne Håndbog 2

Læs mere

PNEUTORQUE PT 72 SERIES 500/1000/1500/2000 STANDSNINGSVÆRKTØJER

PNEUTORQUE PT 72 SERIES 500/1000/1500/2000 STANDSNINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PT 72 SERIES 500/1000/1500/2000 STANDSNINGSVÆRKTØJER Del Nummer 34309 Oplag 2 Oversættelse Af De Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes Af Denne Håndbog

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER Del Nr. 34323 3. Oplag Oversættelse af de Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes Af Denne Håndbog

Læs mere

PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER

PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER PNEUTORQUE PTM & PTME SERIES EKSTERN KONTROL (EC) AFSPÆRRINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG (DEL NR. 34323) 2. oplag Oversættelse af de originale instruktioner (Dansk) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road,

Læs mere

PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE TM SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER

PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE TM SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER PNEUTORQUE PTM, PTME & TRUKTORQUE TM SERIER STANDSNINGSVÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG (DEL NR. 34321) 3. Oplag Oversættelse af de originale instruktioner (DANSK) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury,

Læs mere

PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIE STALL- VÆRKTØJER FJERNBETJENT LUFTMOTOR

PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIE STALL- VÆRKTØJER FJERNBETJENT LUFTMOTOR OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIE STALL- VÆRKTØJER FJERNBETJENT LUFTMOTOR Del Nummer 34318 Oplag 4 Oversættelse af de Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIEN STALL-VÆRKTØJER

OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIEN STALL-VÆRKTØJER OPERATØRHÅNDBOG PNEUTORQUE STANDARD- & LILLE- DIAMETERSERIEN STALL-VÆRKTØJER Del Nummer 34317 Oplag 4 Oversættelse Af De Originale Instruktioner (Dansk) INDHOLD Delnumre, Som Dækkes af Denne Håndbog 2

Læs mere

PNEUTORQUE SERIE PTM-IC SHUT-OFF -VÆRKTØJ MED INTERN STYRING

PNEUTORQUE SERIE PTM-IC SHUT-OFF -VÆRKTØJ MED INTERN STYRING PNEUTORQUE SERIE PTM-IC SHUT-OFF -VÆRKTØJ MED INTERN STYRING BRUGERHÅNDBOG (VARENUMMER 34282), 4. udgave (DANSK) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ, UNITED KINGDOM Tlf.:

Læs mere

PNEUTORQUE SERIE PT 52 52/600 & 52/1000 STALL-VÆRKTØJER

PNEUTORQUE SERIE PT 52 52/600 & 52/1000 STALL-VÆRKTØJER PNEUTORQUE SERIE PT 52 52/600 & 52/1000 STALL-VÆRKTØJER BRUGERHÅNDBOG (DELNR. 34281), 3. udgave (DANSK) NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ, STORBRITANNIEN Tlf.: + 44

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse

Røremaskine - brugsvejledning. version a. Indholdsfortegnelse SM-20 / CM-20 Røremaskine - brugsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 2. Tekniske specifikationer 3. Røremaskinens primære eksterne dele 4. Brugsvejledning 5. Tilbehør og funktioner 6.

Læs mere